FRA KAPEL TIL DIAKONIKIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA KAPEL TIL DIAKONIKIRKE"

Transkript

1 FRA KAPEL TIL DIAKONIKIRKE Omdannelse af Østre Kapel til åbent samlingssted i Vejle bymidte

2 2

3 INDHOLD Forord 4 Projektet 5 Organisationsplan 6 Målgrupper 7 Inddragelse af lokalområdet 8 Idekatalog 9 Tidsplan 10 Projektbudget 11 Området 12 Eksisterende planforhold 14 Skitseforslag 16 Artikel fra Vejle Amts Folkeblad 19 Kontaktoplysninger 20 3

4 FORORD I november 2013 hørte jeg, at Assistents Kirkegården i København har indviet et stykke af kirkegården til gravplads for de hjemløse. Fordi de hjemløse er hinandens familie og derfor skal have mulighed for at passe hinandens gravsteder. Det forekom mig så indlysende og smukt, at jeg længe funderet over hvordan vi kunne gøre noget tilsvarende her i Vejle. Midt i mine overvejelser hørte jeg om Østre Kapel et smukt kapel med en fantastisk engel, der favner alle der er i rummet. Kapellet stod ubrugt hen og ejerne af kapellet, Vejle Kirker og Kirkegårde havde et stort ønske om, at kapellet skulle bruges igen. I fællesskab skabtes hurtigt ideer om koncerter, kunstudstillinger, gudstjenester, udsatte, sogne fra provstiet kort sagt ideen om en diakonikirke blev til. Menneskene i diakonikirken I mit arbejde som diakonipræst møder jeg mange forskellige mennesker alkoholikere, narkomaner, ensomme ældre, fortvivlede unge, folk i krise eller sorg, men heldigvis også mennesker med et stort engagement. Fælles for os alle er, at vi lever af at blive set. At blive rummet i et fællesskab, som vi har lyst til at være en del af. Ensomhed er vor tids største menneskelige udfordring langt de fleste af dem, jeg møder, er grundlæggende ensomme. Her har folkekirken meget at byde ind med. I folkekirken møder vi vores medmennesker med det kristne menneskesyn, at vi alle er lige for Gud og at vi derfor alle er lige meget værd. Det betyder, at alle som udgangspunkt er uerstattelige og at der er brug for alle i vores fællesskab. I diakonien formidles og virkeliggøres dette menneskesyn og i diakonikirken vil vores grundlæggende ligeværd sætte tonen for alt hvad vi foretager os. Ligesom Olivia Holm-Møllers ( ) smukke engel favner alle, der kommer ind i Østre Kapel, så vil vi i diakonikirken bestræbe os på, at lade alle vide, at der er brug for dem i vores fællesskab. Maria Krogsøe Meinert Diakonipræst, Vejle Provsti 27August

5 PROJEKTET De følgende sider er en præsentation af enkeltdelene i projektet med at omdanne Østre Kapel til en diakonikirke. Projektudvalget bag diakonikirken består af: Erik Villadsen (fra Vejles Provstiudvalg), Direktør Emil Tang (fra Vejle Kirker & Kirkegårdes bestyrelse), Lene Husted (fra Vejle Kirker og Kirkegårdes bestyrelse), Sognepræst Sigrid Horsholt Pedersen (Diakonipræstens følgegruppe), Jens Zorn Thorsen, Kirkegårdsleder og Diakonipræst Maria Krogsøe Mienert. STATUS PÅ PROJEKTET PR 1.AUGUST 2014 Vejle Kirker og Kirkegårdes bestyrelse har godkendt og stiller sig positiv overfor, at Østre Kapel bliver omdannet til en Diakonikirke. Kapellet vil fortsat være ejet og drevet af Vejle Kirker og Kirkegårde. Den 28.maj fik diakonipræst Maria Krogsøe Mienert nøglen til kapellet og er klar til at fylde kapellet ud med aktiviteter. Den 11.juni har vi fået tilsagn om kr. fra Agner Haug og Fru Birgit Haugs Fond. Den 25.juni var der møde i det projektansvarlige udvalg. Udvalget består af repræsentanter fra Vejle Kirker og Kirkegårdes bestyrelse, Provstiudvalget i Vejle Provsti og diakonipræstens følgegruppe. Her blev besluttet at projektet skulle kvalificeres yderligere, og der blev inddraget en kirkekyndig arkitekt, der har bistået med foreløbige planer samt indledende kalkulationer. Den 21.aug var der Åbent Hus i Østre Kapel og vi har nu taget rummet i brug som det er og håber på at den snarligt kan renoveres og ombygges således, at kapellet med tidligst muligt kan tipasses vores behov. Provstiudvalget har godkendt at den årlige drift skal betales af provstiet på budgetsamråd den 27.aug HVERDAGEN I DIAKONIKIRKEN Diakonipræst Maria Krogsøe Mienert vil være daglig tovholder og initiativtager til gudstjenester og aktiviteter i diakonikirken. Det er således primært hende menigheden vil møde. Maria er allerede i gang med at etablere og organises en kreds af frivillige ildsjæle, der ønsker at varetage opgaver og arbejde med aktiviteter i diakonikirken. Diakonikirkens menighed vil bestå af provstiets udsatte. De kirkelige behov vil blive imødeset med gudstjenester, kirkelige handlinger, andagter, men samtidig vil der være mulighed for at lave aktiviteter, projekter og arrangementer med udgangspunkt i diakonikirken. Derudover vil der være koncerter, kunstudstillinger / kunstprojekter og foredrag at forsøge at bygge bro mellem de udsatte og provstiets øvrige borgere. 5

6 ORGANISATIONSPLAN VEJLE KIRKER & KIRKEGÅRDE Ejer af Østre Kapel Medansvarlig for anlægsprocessen Ansvarlig for driften VEJLES PROVSTIUDVALG Medansvarlig for anlægsprocessen Økonomisk ansvarlig for den årlige drift DIAKONIPRÆST MED FØLGEGRUPPE Ansvarlig for projektudvikling Dalig tovholder i Diakonikirken PROJEKTUDVALG DIAKONIKIRKEN Selvstændigt menighedsråd med repræsentanter fra: Vejle Kirker & Kirkegårde, diakonipræstens følgegruppe, Vejle provstiudvalg, bruger af diakonikirken og andre interesserede. 6

7 MÅLGRUPPER Diakonikirkens målgruppe er sammensat af flere typer af brugere. DEN PRIMÆRE MÅLGRUPPE Først og fremmest er diakonikirken tænkt som et tilbud til byens socialt udsatte borgere. Til narkomanen under højbanen (et stærkt socialt belastet sted, hvor misbrugere opholder sig), til alkoholikeren på bænken, til brugeren af Kirkens Korshærs og KFUM Sociale Arbejdes tilbud, til den ensomme, den problematiske unge, til alle, der synes at en diakonikirke kunne være noget for dem. DEN SEKUNDÆRE MÅLGRUPPE Den sekundære målgruppe er byens øvrige borgere. Dem, der gerne vil nyde en koncert, et foredrag eller anden kulturel begivenhed og derved støtte et diakonalt formål. Til dem, der gerne vil vide noget mere om udsathed og som er klar til at rykke på egne forestillinger om andre måder at leve sit liv på. Til dem, der frivilligt eller professionelt arbejder med socialt udsatte. DEN TERTIÆRE MÅLGRUPPE Lokalerne ville kunne lejes ud til møder og lignende. F.eks. kunne Østerbo (Den almene boligforening i nærområdet) leje lokalerne til beboermøde eller aktiviteter rettet mode deres beboere. Øvrige foreninger kunne ligeledes leje kirken. INDDRAGELSE AF MÅLGRUPPEN Da størstedelen af diakonikirkens målgruppe er meget impulsstyret og svære at lave aftaler med, er målgruppen ikke som sådan inddraget i udviklingsfasen af projektet. Ideen til en diakonikirke er opstået ud fra diakonipræst Maria Krogsøe Mienerts mange samtaler og erfaringer med målgruppen. Derudover har Maria været opsøgende i forhold til folk, der arbejder professionelt eller frivilligt med målgruppen. Enkelte af ideerne fra Idekataloget på side 9 er allerede sat i værk. Således er der sammen med brugeren af byens kommunale værested for tidligere misbrugere planlagt en Livsmodsgruppe med opstart den 11.sept 14. En aften i foråret 2015 planlægges sammen med en lokal KFUM & KFUK Familieklub en aften for unge i diakonikirken. Samtidig er der sammen med en lokal meget engageret mandlig frivillig konkrete tanker om at starte en mandeklub op. 7

8 INDDRAGELSE AF LOKALOMRÅDET For at inddrage lokalområdet er der taget initiativ til et Åbent Hus arrangement den 21.august. På selve kapellet hænger et opslag om at enhver er velkommen til at bidrage med gode ideer til hvad kapellet kan bruges til. Samtidig håber vi, at kunne inddrage dem, der har deres daglige gang på kirkegården, i diakonikirkens arbejde - f.eks. som deltagere i en bisættelse uden pårørende. 8

9 IDEKATALOG AKTIVITETER: Sorggrupper for forskellige tab (f.eks. død, identitet, værdier) Mandeklub / kvindeklub med kønsrettet aktiviteter Et sted for unge at være Folkekøkken Måltidsfællesskaber Husly til foreninger (Røde Kors, AA, NA osv) GUDSTJENESTER OG ANDAGTER MED DIAKONIPRÆSTEN: En fast månedlig gudstjeneste en hverdagseftermiddag Grønlandske gudstjenester Gudstjenester i de kirkelige højtider Øvrige kirkelige handlinger som måtte ønskes Andagter efter ønske og behov Tilbud om skriftemål KONCERTER: KUNST: Koncerter, der appellerer bredt i befolkningen: Jazz, klassisk, gospel, undergrund. Dog med respekt for rummet. Entreen fra koncerterne skal gå til lokale diakonale projekter. Skiftende kunstudstillinger med kunst enten af, for eller om udsatte. Evt. kunne, der laves kunstprojekter med nogle udsatte. FOREDRAG: ANDET: Foredrag om relevante emner; retslige emner med relevans for udsatte, socialfaglige overvejelser, teologiske og diakonale emner, overordnede emner indenfor området. Provstiets sogne kunne høre om diakoni, evt. deltage i temadage samtidig kunne diakonikirken fungere som base, hvis en menighed var på tur i Vejle by. Lokalerne kunne lejes ud til møder. 9

10 TIDSPLAN GENNEMFØRT PLANLAGT IKKE GENNEMFØRT OKT NOV JUNI IKKE FASTSAT 2014 JUNI/JULI AUG SOMMER Projekt godkendt af bestyrelsen af Vejle Kirker & Kirkegårde Årlige driftsudgifter Forhåndsgodkendt af Provstiudvalget Kapellet taget i brug (kortlægning af behov) Projektet kvalificeres Åbent hus Ansøgning om årlig drift godkendes på budgetsamråd Fondssøgning Renovering Renovering afsluttet 10

11 PROJEKTBUDGET PROJEKTUDVIKLINGSBUDGET UDGIFTER INDTÆGTER Arkitekter KPF og Brøgger Arkitekter (doneret arbejdstid) Vejle Provsti (givet til arkitekt) Arbejdskraft pr år(diakonipræst, 10 t pr uge) Arbejdskraft pr år (Vejle Kirker og Kirkegårde) Arbejdskraft pr år (Projektgruppen) I alt FORVENTET ANLÆGSBUDGET UDGIFTER INDTÆGTER Fondsmidler Optimering af opvarmning Renovering udvendig og indvendig Nyt handikapvenligt toilet Køkken Udendørsbelysning Klokke Interiør Diverse Rådgiverhonorar Etablering (dækkes via fonde) i alt DRIFTSBUDGET, ÅRLIGT UDGIFTER INDTÆGTER Forbrug (vand, varme og el) Rengøring Aktiviteter Udvendig vedligeholdelse Bysognenes ligningsmidler (budgetmodellen) Tilskud fra diakonipræsten Driftstilskud fra Provstiet Drift (betales af lokale midler) i alt

12 ØSTRE KIRKEGÅRD VEJLE Situationsplan: Udsnit af Vejle Kommune, den indre by 12

13 Østre Kapel på kirkegården. Oversigtsplan med eksisterende træer og bygninger. 13

14 EKSISTERENDE PLANFORHOLD I KAPELLET På viste plan ses kapellets nuværende indretning. Som det fremgår, er sidefløjene indrettet med depot og udhus. Der er ikke direkte adgang til toiletfaciliteter fra bygningen. Hovedrummet fremstår som et samlet rum, og der er ikke en klimasluse eller et vindfang, og dermed er rummet svært at holde varmt på kolde og blæsende dage. Kapellet er indrettet med faste bænke og efterlader således ikke mange muligheder for fleksibelt brug, og aktiviteter kan med nuværende opstilling kun tilrettelægges ud fra denne stringente procesionsopbygning. Der er 4 forskellige gulvniveauer i huset og der er således behov for at forbedre tilgængeligheden. 14

15 15

16 SKITSEFORSLAG TIL OMBYGING OG NYINDRET- NING AF KAPELLET Skitseforslagets sigte er, at gøre bygningen anvendelig til de multifunktionelle formål diakonikirken har behov for. For at imødekomme husets brugergrupper er der således indrettet en handicapegnet toilet og baderum i det nuværende depot/fyrrum. Der etableres en ny adgang hertil fra entréen. I bygnings modsatte side er nuværende kontor og udhus foreslået ombygget til kirkekøkken og spiserum / café. Her vil der dels være mulighed for at producere mad og dels håndtere catervarer fra eksterne leverandører. Adgang til det fri med dobbeltdør kan sikre en god logistik ved leverancer af varer, og en ny dør mod entréen skaber intern sammenhæng. Hovedrummet er foreslået opdelt med en ny glasvæg, placeret i det murede bueslag, således at rummet opdeles i to forskellige klimazoner. Den nye entré har ikke behov for fuld opvarmning, og kan desuden fungere som vindfang. Dermed kan der skabes et bedre indeklima i storrummet, og reducere opvarmningsbehovet i storrummet. Storrummets tre forskellige gulvniveauer udlignes til en samlet flade, ved at indarbejde et nyt plankegulv. Plankegulvet kan dels bidrage til at skabe et mindre hårdt rum og tilføre lidt hjemlig hygge, og hulrummene under gulvladen kan anvendes til tekniske føringsveje samt isolering og opvarmning af gulvfladen, så der kan skabes en komfortopvarmning i den zone brugerne vil komme til at opholde sig. Rummet møblers med løse borde og stole, således at fleksibel brug kan muliggøres. Vægge, hvælv og lofter tænkes farvesat med andre farver, så der gennem en smuk farveholdning kan skabes en varm og imødekommende oplevelse af rummets i forvejen fantastisk smukke arkitektur og rumlighed. Belysningsmæssigt er det tanken, at arbejde med en helt ny belysningsstrategi, der dels kan fremme oplevelsen af det arkitektoniske rum og de smukke detaljer, men også skabe et mere nært og intimt rum omkring møblerne. De nuværende pulpiturer foreslås indrettet til opholdsrum, med plads til mindre grupper og uformelt samvær. Det eksisterende orgel bevares, men foreslås suppleret af et klaver eller flygel placeret i storrummet. På den måde vil husets anvendelighed ved koncerter mv. blive større. 16

17 17

18 18

19 ØSTRE KAPEL FÅR NYT LIV 19

20 KONTAKTOPLYSNINGER Vejle Provsti Haraldsgade Vejle Hjemmeside: til provstiet og provstiudvalget: Provst: Leif Arffmann Vejle Kirker & Kirkegårde Havelodden Vejle Hjemmeside: Kirkegårdsleder: Jens Zorn Thorsen Diakonipræst Maria Krogsøe Mienert Worsaaesgade Vejle Hjemmeside: 20

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 3 ALEXANDRAKOLLEGIET EN EVALUERING AF UNGE ENLIGE MØDRES VEJ MOD SELVFORSØRGELSE Alexandrakollegiet_indhold

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

Strategirapport 2009

Strategirapport 2009 Strategirapport 2009 15. juni 2009 Strategirapport for Frederiksberg Boligfond Indholdsfortegnelse Indledning 2 Strategiarbejdet 2 Introduktion til Frederiksberg Boligfond 3 Om Frederiksberg Kommune Frederiksberg

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere