Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk"

Transkript

1 15.januar 2015 kl Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger vi nogle flere til at hjælpe os med evt. arrangementer. Frivilligkoordinator: Jonna Jacobsen Diakoni Stemningen er positiv Bodil gave? Hanne kontakter Visborg Menighedsråd vedr. gave 3. Præsterne orienterer Munkesten på kirkegård Orientering Gudstjenestelister med børnegudstj. En gang om måneden Aften gudstjeneste en gang om ugen på skift mellem kirkerne. 2. påskedag skal der laves en vandring mellem Øster Hurup og Skelund. En kort andagt i Øster Hurup først og en andagt i Skelund Kirke bagefter. Frokost i kirkehuset til sidst. Poul og Jan kigger kort til ruten. Vi har fået lov at være på Visborggård igen i år. 4. Ny regnskabsfører, nye procedurer Poul fortæller fra møde. Ny revisor bliver Erik Lassen. Starter 1. april. Hvem vil stå for skanning af fakturaer? Jan Thøgersen scanner i første omgang. 5. Ny kirkegårdsvedtægt Oplæg fra provstiet behandles. Punktet tages op til næste møde. 6. Ny større kaffemaskine Jonna tjekker op på pris m.v på en mokkamaster 2015 Side 1

2 Debatmøde d. 27. januari Multihuset, Øster Hurup. Livet på kanten om landsbyens overlevelse Mette laver flyers og der hænges plakater op aktuelle steder Eventuelt Carsten Kristensen 50 år. JanT 2015 Side 2

3 25.februar 2015 kl Afbud fra Allan Møller 2. Kirkegårdsplan (arkitekten kommer) Skitser Orientering om ovennævnte Første fase til næste år Budget næste år? Første fase til næste år 3. Siden sidst Ændring af bilagsskanning. Mette Tved, Jan Thøgersen, Jonna Jacobsen og Allan Møller bliver underskriftsberettigede. Ændret koncertplan: 21/3 Al Dente, 4/10 Orgel og tapas. Orientering af ovennævnte 4. Præsterne orienterer Pc og telefon til Mette? Vi finder penge til ny bærbar og Mette prøver at finde ud af noget med en telefon og drøfter det med Visborg. Så ser vi på det. 2. påske dag: rute og mad Vi venter med begge punkter Sang aften - Poul og Jonna Kunstprojekt med konfirmander Der laves ikoner som sidste år 5. Ny kirkegårdsvedtægt Udkast behandles. Vi læser udkastet og sender godkendelser og rettelser til Jan. 6. Økonomi Revisionsprotokollat Vi konstaterer at kassereren skal underskrives ved brug af større beløb. Det skal laves om. Protokollatet underskrives Budgetsamråd ønsker Kirkegårdsplan og renovering af toilet 7. Indkøb 2015 Side 3

4 Lampe til personale? Flag? Flaget er købt og graveren må selv finde en lampe. Salmebøger? Mette finder priser på salme bøger 8. Fugtighedsprocent i kirken Datalogger, hvordan går det med styring? Orientering om ovennævnte Sætningsrevner? Lene kigger på det. Må vurderes evt. til Kirkesyn 9. Menighedsrådsudflugt Udvalg nedsættes: Jonna Jacobsen, Titi Busk og Mette Tved 10 Eventuelt Debatmøde Menighedspleje startes JanT 2015 Side 4

5 17. marts 2015 kl Afbud fra: Allan Møller, Jonna Jacobsen, Poul Jensen 2. Regnskab 2014 Regnskabet for året 2014 for Skelund kirke blev godkendt. Regnskabet er afleveret 17/ kl og udviser et samlet overskud kr og frie midler kr Regnskabsinstrukser stemmes af med Visborg Andelskassens fuldmagt ordner på Poul Jensen 3. Siden sidst Kirkegårdsvedtægt er godkendt Orgelkoncert den 4/ : Der er lavet foreløbig aftale med Flemming Dreisig. Grethe spørges omkring orgelservice Jan Thøgersen er kommet i provstiudvalget Det undersøges om det kan betale sig at sende salmebæger til bogbinder i stedet for at købe nye 4. Præsterne orienterer Koncert den 21. marts 2015 Påskevandring den 6.april 2015 er under udarbejdelse Børnegudstjeneste den 7.april 2015 kl Næste års konfirmandundervisning afklares det har fungeret fint med undervisningen om eftermiddagen 5. Menighedsrådsudflugt Fastsat til den 20. juni Fællesmøde 23/4 Punkter: Begravelsespriser, menighedsudflugt, litorgi, samvirkende menighedspleje 7. Kirkegårdsplanlægning Der ses på grave langs kirkemur i nærmeste fremtid 8. Eventuelt Lene Faber 2015 Side 5

6 23.april 2015 kl Afbud fra Poul Jensen 2. Kirkegårdsplan økonomi Ansøgning til provstiudvalg Priser på delprojekter. Vi starter med terrasse og parkeringsplads i år. Vi har pengene til terrassen. 3. Siden sidst Kirkegårdsvedtægt godkendt Orientering om ovennævnte. Mette - orgelservice hvornår? Det skal være i orden til koncert. 4. Præsterne orienterer 5. Regnskabsinstruks 6. Gravene langs kirkemuren Ændre vedtægt? Der skal laves en ændring i vedtægten, så der ikke kan laves forlængelse på gravstederne langs kirkemuren. 7. Eventuelt 27/6 afholdes der fælles fest for Skelund-Veddum. Menighedsrådet dækker bord 8. Nibefestival Der gives et tilskud til kirketeltet på Nibefestival på kr. 1500,00 9. Regnskabsinstruks 10. Datalogger Vi har kørt med åben dør fra våbenhus til kirke med lukket yderdør. Det lader til at virke. Vi flytter dataloggen til gulvet på prædikestolen Side 6

7 1. Gravsted Der er givet grønt lys til at dele gravsted til fire og lave det til 2 gravsteder Vi ser på ledige pladser til kirkegårdssyn. Vi sætter kirkegårdssyn til 19/5. JanT 2015 Side 7

8 19 maj 2015 kl Kirkegårds- og kirkesyn (Lene, husk protokol) Arkitektens plan for området ved kirkehus. Tomme gravsteder, hvad gør vi? Andre opgaver på kirkegårdene? Kirkesyn. Vedligeholdelsesopgaver? Ovennævnte står i protokollen 3. Siden sidst Kirkegårdsvedtægt tillæg om grave ved mur og allé. Der bliver lavet et tillæg om gravstedsfornyelse langs med kirkegårdsmuren. Aftale med arkitekt. Vores projekt bliver tegnet og fordelt på 2 afdelinger. I år og næste år. Fællesfesten er aflyst 4. Præsterne orienterer Nyindbundet salmebog Genindbinding vil koste115 kr + moms pr. stk. Der sendes 10 af gangen. Gudstjeneste for østarbejdere, status. Der har været planlægningsmøde. Startes op i september. 5. Budget Budget blev drøftet Vi skal have undersøgt timefordeling vedr. timerne til Visborg, Skelund og præstegård 6. Eventuelt Bestik? Vi køber bestik, tallerkener, Kander, gryde, potter pander mv. 7. Orientering om Indbrud igen igen. 8. Mette køber et bålsted til præstegården Side 8 JanT

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Fraværende Ole Olsen, Henning Rasmussen og Karin Langballe Orienteringer: 3. Formand redegjorde for korrespondance med Danske handicaporganisationer, Guldborgsund

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Dato: 12. august 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Formanden undersøger hvorvidt deltagere og personale må sidde med ved bordet ved åbne menighedsrådsmøder. 2. Fraværende Niels Madsen, Ejner Jensen, Ole Olsen og Christian

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud:

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud: Løbenr.: 467 Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 19.30 Hos Jan. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 og generalforsamling d. 24. januar 2012 2. Regnskab Kontostatus Posteringer

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Menighedsrådsmøde d. 23. Maj-2013 kl. 19.00 hos Karsten Bjerg, Godthåbsvej 20, Dybe

Menighedsrådsmøde d. 23. Maj-2013 kl. 19.00 hos Karsten Bjerg, Godthåbsvej 20, Dybe Menighedsrådsmøde d. 23. Maj-2013 kl. 19.00 hos Karsten Bjerg, Godthåbsvej 20, Dybe 1. Fraværende Ingen, 2. Protokollen Godkendt og underskrevet 3. Meddelelser a Formanden - Post - Projekter - Andet Problematik

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere