Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august Kl Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg"

Transkript

1 Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august Kl Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge Præsterepræsentant Niels Peter Jacobsen - Fraværende med afbud Provst Bjarne Markussen Privstisekretær Henriette Hedegaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden er godkendt. 2 Godkendelse af referat fra PU mødet den 19. juni Godkendt og underskrevet. 3 Provstiudvalgskassen, kvartalsrapport Godkendelse af kvartalsrapport pr for provstiudvalgskassen. 4 Hvam Sogn MR - Ny indgangsdør til Hvam kirke. Sag: Hvam Kirke, ansøgning om udskiftning af dør i kirken (1219) - Hvam Sogn MR ansøger om lov til at anvende egne midler til udskiftning af indgangsdør til Hvam Kirke. Pris kr. inkl. moms. Andres Jensen forlod lokalet under beslutningen. Godkendes, under forudsætning af stiftets godkendelse af projektet. Hvam, ansøgning om udskiftning af dør i kirken 5 Skals Sogn MR - Nyt maskinhus på Skals Kirkegård. Sag: Ønsker Budget 2015 (1203) MR ansøger om tilladelse til iværksættelse af opførelse af nyt maskinhus på kirkegården ved Skals Kirke. Pris i alt kr. inkl. moms. Projektet ønskes finansieret ved hjemtagelse af lån i stiftsmidlerne. Projektet godkendes under forudsætning af, at der indsendes 2 tilbud til godkendelse af provstiudvalget. Ønsket om finansiering ved hjemtagelse i Stiftsmidlerne, overføres til behandling på punkt 10 Budget Skals - anlægsønske budget 2015 Referat, Side: 1

2 6 Højbjerg-Elsborg Sogn MR - Nyt tag på Højbjerg præstegård. Sag: Højbjerg præstegård - Nyt tag (1221) - Højbjerg Sogn MR ansøger om tilladelse til at iværksætte udskiftning af tag på Højbjerg præstebolig. MR har indhentet tilbud hos 3 håndværkere, og har valgt det billigste tilbud, pris kr. inkl. moms. Rådgivning: MR har fået fast pris fra en arkitekt på rådgivningsopgaven ,50 kr. inkl. moms. Evt. ekstra timer afregnes med 812,50 inkl. moms. Bjarne Markussen forlod lokalet under beslutningen. Projektet godkendes og kan iværksættes. Højbjerg præstegård - Nyt tag 7 Højbjerg-Elsborg Sogn MR - Ansøgning om nedlæggelse af kapel ved Højbjerg Kirke Sag: Højbjerg - Ansøgning om nedlæggelse af kapel (1224) - Højbjerg Sogn MR ansøger om lov til at nedlægge kapellet ved Højbjerg Kirke. Bjarne Markussen forlod lokalet under beslutningen. Nedlæggelse af kapel 8 Temadag med arkitekter Sag: Møder og info hos/fra Viborg Stift 2014 (1215) Aalborg, Århus og Viborg Stift inviterer til temadag med arkitekter den kl på HMN Naturgas. Tilmelding sker til Henriette. Indbydelse til Temadag med arkitekter Vorn.-Kvorn.-Ham. Sogn MR - Etablering af nyt kirkegårdsdige ved Hammershøj Kirke. Sag: Hammershøj, etablering af nyt kirkegårdsdige (J. nr. 778) (1227) - Hammershøj Sogn Vorn.-Kvorn.-Ham. Sogn MR - Ansøger om tilladelse til igangsættelse af projektet, der skal integrere jordstykket fra nabogrunden i det nuværende kirkegårdsareal, samt etablering af nyt kirkegårdsdige ved Hammershøj Kirke. Projekt og procedure er godkendt. Hammershøj, etablering af nyt kirkegårdsdige (J. nr. 778) 10 Godkendelse af Budget ) Fastsættelse af kirkeskatteprocenten 0,93 % 1) Kirkeskatteprocenten er fastsat til 0,93 %. Den kirkelige ligning til Viborg Østre Provsti udgør kr Referat, Side: 2

3 hvilket giver en kirkelig ligning til Viborg Østre Provsti på: kr. 2) Godkendelse af anlægsønsker til Budget 2015: A) Vindum Sogn MR - 3 ansøgninger til budget ) Klaver til det kommende sognehus ved Brandstrup kirke kr. inkl. moms. 2) Etablering af P-plads ved Brandstrup Kirke, i forb. med opførelse af nyt sognehus kr. inkl. moms. 3) Udvidelse af P-plads ved Vindum kirke kr. inkl. moms. B) Ørum-Viskum-Vejrum Sogn MR - ansøger om rammeforhøjelse kr. som følge af tabt årlig lejeindtægt. MR søger både om forhøj. i 2014 og C) Bigum Sogn MR -1) Ansøger om ,75 kr. inkl. moms til indvendig kalkning af kirken, samt omfugning af kvadre. Ny Belægning på P-plads ved Bigum Kirke kr. D) Bjerring Sogn MR - Ansøger om etablering af lydanlæg og skærm i Bjerring Kirke kr. inkl. moms. E) Vammen Sogn MR - Ansøger om renovering af kirkedige ved Vammen Kirke kr. inkl. moms. Ansøgning er behandlet første gang på mødet i april 14. J. nr F) Ørum Sogn MR - Ansøgning om kr. til køb af nyt Kirkesølv. G) Karup Sogn MR - Ansøger om Plankeværk og beplantning langs indkørsel kr. inkl. moms. Projektor i kirken kr. inkl. moms. Belysning på altertavle kr. anslået af MR. Urnegravsted kr. inkl. moms. Samt rensning af orgel kr. inkl. moms. H) Lindum Sogn MR - Genansøgning vedr. renovering af Mausoleet. MR genansøger provstiudvalget om støtte til renovering af mausoleet på Lindum kirkegård. Jf. prisoverslaget fra MR på ansøgningen fra 2013 drejer det sig om kr. inkl. moms. MR har siden første ansøgning ansøgt 10 fonde, hvoraf de har fået bevilget kr. til renoveringsarbejdet fra Bygningsbevaringsfonden. 3) Ansøgning om udvidelse af budgetrammen. Bjerringbro Sogn MR - Ansøgning om udvidelse af budgetrammen på kr. MR ansøger om udvidelse af lønbudgettet for 2015 med kr. Beløbet skal ses som en ramme, og ønskes anvendt til aflønning og frikøb af personaleudvalget fra deres respektive arbejdsgivere. Provstiudvalget har besluttet, at mellemregningen vedr. Foulum Præstegård ophører med udgangen af ) Godkendelse af anlægsønsker til Budget A - Vindum - Godkendt, hvad angår punkt 2 og 3 under forudsætning af at projekterne og 2 tilbud godkendes af PU inden igangsættelse. B - Ørum Godkendt med C - Bigum Godkendt med , under forudsætning af at projekterne og 2 tilbud godkendes af PU inden igangsættelse. D - Bjerring - Godkendt, under forudsætning af at projektet og 2 tilbud godkendes af PU inden igangsættelse. E - Vammen - Godkendt, under forudsætning af at projektet og 2 tilbud godkendes af PU inden igangsættelse. F - Ørum - Godkendt og kan iværksættes. G - Karup Godkendt med kr., under forudsætning af at projekterne og 2 tilbud godkendes af PU inden igangsættelse. Ansøgningen til rensning af orgel henhører under alm. drift. H - Lindum Det har vist sig, at der ikke har været tilstrækkelig opbakning til projektet hos de fonde menighedsrådet har ansøgt, idet der kun er bevilget kr. fra de ansøgte fonde. På baggrund af dette kan provstiudvalget ikke godkende den indkomne ansøgning. Godkendte anlægsarbejder på i alt kr , inkl. det under punkt 5 anførte maskinhus til kr på Skals Kirkegård. Alle bevillinger til anlæg, der er godkendt til udbetaling fra Provstiet, er engangsbevillinger, der udbetales med den kirkelige ligning over 12 måneder. 3) Ansøgning om udvidelse af budgetramme kan ikke imødekommes. 4) Budget 2015 for provstiudvalgskassen er godkendt. I formandens fravær, underskrives budgettet af næstformand Anders Jensen. Provstiudvalget har besluttet at anvende kr til afdrag på lån i kirkekasser i Viborg Østre Provsti. Provstiudvalget har besluttet, at prioritere nedbringelsen af de lån, der udløber i 2016 og 2017 osv. efter drøftelse med stiftet. Samlet Budget 2015: Indtægter: Kirkelig ligning kr Udgifter: Kirkelige kasser kr ) Godkendelse af Budget 2015 for PU's rådighedsbeløb kr provstiudvalgskassen. Provstiudvalgskassen kr Stiftsbidrag kr Afdrag kr Referat, Side: 3

4 Ialt kr Eventuelt. Visions drøftelse for Viborg Østre Provsti, henlægges til et følgende møde. Orientering om 5% midler. Taget til efterretning. Midler stillet til rådighed af provstiet, henlægges til et følgende møde. Drøftelse af energibesparende tiltag, henlægges til et følgende møde. Provsten orienterede om trivsel og arbejdsmiljø. Taget til efterretning. Referat, Side: 4

5 Orientering 12 Næste møde. Mødet den flyttes til den kl Mødet den kl , holdes i Frederiks Kirkecenter, Trehusevej 1 A, 7470 Karup. Mødet den flyttes til den kl Budgetsamråd: onsdag, den 3. september 2014, kl (dato og tidspunkt ændret). Møder i foråret 2015: Tirsdag den kl , onsdag den kl , torsdag den kl , torsdag den kl , torsdag den kl , onsdag den kl Referat, Side: 5

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje.

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje. Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 11.00-14.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 2 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Salling Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var. Jørgen Nielsen, Else Jensen, Niels Sohn, Peder Frederiksen, Erik Krogh, Betty Ahrenfeldt,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere