Radiointerview med Anders Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiointerview med Anders Christensen"

Transkript

1 Radiointerview med Anders Christensen Danmarks Radio Program 1. I den næste halve time skal vi med Eva Ree Henriksen inden for hjemmets fire vægge hos husmanden og forfatteren Anders Christensen. På det gamle storgods Store Restrups udstykningsjord mellem Aalborg og Nibe bor husmanden Anders Christensen. En inkarneret husmand og samtidig debuterende romanforfatter. "En mand og hans næste" hedder den bog, som den 78 årige forfatter har udsendt som sin første roman efter i 1919 at have udgivet digtsamlingen "Ved Bålet" og i 1930 at have udsendt digtene "Troldkirken." Eva Ree Henriksen: "Nu vil jeg så gerne have lov til - Anders Christensen at lægge Deres bog her i mellem os på det store egetræsspisebord. De skriver, og her vil jeg gerne have lov til at citere Dem: " At det ikke er enhver husmand, der kan tage en udfrysning i stiv arm" og her vil jeg gerne spørge Dem: Skriver De dette efter egen erfaring?" Anders Christensen: "Ja, det er selverfaring, men ikke alene på min egen krop, men jeg har erfaret nogle ting i den retning, det helst ikke skal tales ret meget om, for det er faktisk et hæsligt problem. Det er vel nok er renovationsproces vi skal igennem.." Eva Ree Henriksen: "De bor i det husmandsbo, De købte i to år efter at den store udstykning af St. Restrup fandt sted. Men De har stadig det hus, De købte dengang?" A.C: "ja, det var den største udstykning der har været foretaget, og der var jeg jo så en af dem, der var heldig nok til at komme ind her." E. R.H.: "De fik ikke, som Peter Riismøller skriver i forordet til Deres bog " pionerens flyvende start", men det var der kun to år efter udstykningen, at de kom? A.C.: " Ja, det fik vi nok ikke, for samtidig med at vi startede her, så startede jo da 1.Verdenskrig et andet sted, og det var jo en betydelig hæmning for vores start. Fordi alting steg og vi skulle købe alting, både besætning og redskaber, og vi skulle bygge og gøre alle de tusinde ting, der skal til for at skabe selv et bette landbrug på 16 tønderland. Og det blev nogle besværlige år. Jeg var jo alene. Jeg var jo ikke gift dengang...det blev jeg jo først nogle år efter." E. R.H.: " Og alligevel turde De godt binde Dem op på at husmandsbrug - selv?" A.C.: Ja, det kunne jeg sagtens binde an med. Jeg var jo orienteret med det arbejde, der skulle foretages. Hele den husmandstanke, der stod for mig i mange år, den var som en slags ideel forklaret tilværelse, som var værd at leve op til. Det var ikke sådan, at jeg måtte blive husmand for det, at jeg ikke kunne blive gårdmand. Men jeg blev husmand, fordi jeg ville være husmand. Jeg ville simpel hen ikke være gårdmand. Jeg ville ikke have mere, end jeg selv var herre over og selv kunne bestride. Jeg ville ikke udbytte nogen, og jeg ville helst ikke udbyttes - heller af nogen. Og dér er husmandsbruget jo den ideelle livsform." E. R.H.: " Var det Deres ungdomstanke?" A.C.. "Ja, det var det." Eva fortsætter: " Og nu sidder De i dag - 78 år gammel. Holdt tanken?" Anders Christensen svarer.: "Ja, det gjorde den faktisk i min tid. Når jeg siger i min tid, så regner jeg jo med den tid, hvor jeg virkelig var et aktivt begreb og der hvor jeg havde mit arbejde og kunne udfylde min plads. Men husmandstanken, den gik vel måske til grunde sammen med mig. Nu synes der ikke at være nogen

2 mulighed for at den tanke kan fortsætte med at eksistere. Det vil sige - Hvis De nu kommer og siger til mig, som de nu gør, om hvordan jeg nu kan få tiden til at gå. Så siger jeg jo, at det er ikke det spørgsmål for mig, der er problemet. Det er mere et problem for mig, at få tiden til at stå stille! Jeg er så konservativ, men det er meget værre. Jeg er reaktionær, for jeg vil have tiden skruet tilbage - en 30, 40, 50enstyve år tilbage. Og så kan folk jo ikke forstå, hvad jeg vil bruge al den tid til, som der jo ér levet? Jeg vil leve det om igen - som husmand. Med alt det der, vi har nået, dengang vi begyndte her for 50 år siden. Jeg.. (en sætning, der ej er til at forstå ) Det er bare for at minde dem, at de skal blive ved med at være husmænd, sådan som jeg ville gøre det, hvis jeg skulle til at begynde igen. Men de siger: " Vi skal mekanisere. Vi skal have traktorer og alt det der. Det er alt for dyrt at drive husmandsbrug." Men der til vil jeg svare: "Det er da der ingen der kan kommandere jer til. I er jo frie mennesker. I kan jo gøre det som I vil med jeres ejendom, for ejendomsretten er ikke ophævet. I kan jo fortsætte med jeres Nordbakker, sådan som vi gjorde det dengang"... Det er den tid, som jeg nu gerne vil skrues tilbage tid." E. R.H. " Vi tager nu Deres bog op her foran os, og her på side 116 der skriver De.. Vil De læse det?" og Anders Chr. svarer: "Skal jeg læse, det jeg selv har skrevet?" "Ja, hvis De har lyst" Anders Chr. læser.:" Husker du Det store tilintetgørelsens år. Den lumreste og hedeste sommer, vi nogensinde har oplevet. Da stod vi her med vores sølle femten hundrede sammensparede tyvende kroner og var af sær nåde blevet husmænd med slutseddel på seksten tønder land herregårdsjord, hvoraf næsten halvdelen var ukultiveret, vandlidende og tilgroet af krat og mose. Nu var målet nået? Nej, men vejen var vist os, og arbejdet lå foran os. Men det var ikke dit mål og dit arbejde. For du var altid en romantisk sværmer og en søndagsdrømmer. Det blev du ved at være, også da du stod på hele vor datidige verdens ruiner." E. R.H." En søndagsdrømmer, Anders Christensen, skriver De om Dem selv?" og forfatteren svarer: " Ja, mon ikke nok jeg gør. Jeg skriver om en side af mig selv - en uanvendelig side, en dum side af mig selv, og den har været der hele tiden. Det fremgår sgu da klart nok af alt det, der står. Det vrøvl jeg har skrevet. Jeg var nødt til at lave det på den måde for at få sådan noget forklaret. For man er jo tvedelt. Man har jo sit arbejde og sit forhold til sin næste, men på den anden side har man vel også nok et andet liv i sig. Et klagende klynkende liv, eller et krævende og udfordrende liv, der vil have sit mål af tid og af kræfter." E. R.H."Var det ikke modigt gjort i 1914 at købe deres husmandsbrug. De var jo alene på det tidspunkt?" A.C. "Jamen, nu ville jeg jo ikke blive ved at tjene hele mit liv, hverken som malkerøgter eller fodermester eller hvad det nu hed. Det er der da ingen, der kan forlange. Desuden ville jeg være husmand." E. R.H. " De stod altså der med Deres 1500 kroner, og nogle tanker - kender jeg Dem ret..." A.C." Ja. Hele husmandsbevægelsen - hele husmandsstemningen, for der var en stemning. Der var en vis romantik over det hele - det var der. Det er vist mere, end der har været over nogen anden bevægelse her i landet nogensinde." E. R.H. " Men De havde også tanker for dem sélv i det øjeblik, de købte stedet. Hvad skulle det nu betyde for Dém, for så meget egoist er man vel?" A.C. " Ja, det hele er vel nok egoisme, naturligvis. Man kunne jo godt være kommet til at få jord på andre steder, men nu jeg syntes det var morsomt at komme til at bygge der oppe på en flad mark, en fuldstændig bar mark, hvor der kun stod to-tre enkelte hegnspæle. Det er sgu da sjovt nok engang at kunne se på, at hvert eneste træ, har jeg plantet og hvert eneste hus, det har jeg selv bygget. Om ikke just absolut bogstaveligt - skønt det har jeg også for en stor del, så havde jeg planlagt at se det hus, før det blev bygget. Det hus, det har jeg købt for de 1500 kroner, som jeg har tjent, da jeg var malkedreng og fodermester...jeg

3 fik da ikke noget og har ingen arv fået. Vi var fattige folk og mine forældre.. Nej, vi var mange børn....nej, jeg kunne skam ikke vente at få noget med derhjemme fra. Jeg havde slet ikke regnet med det der..." E. R.H. " Skal vi ikke lade fingrene glide langs med linjerne igen? I det kapitel, der hedder "Vintermennesker"? " Klokken er halv fire om morgenen. Det er en forbandet tid at blive vækket på. Især om vinteren med sne i gården og hvid-grå is på ruden. Men endnu værre er det for ham, der skal vågne er kvarters tid før - og skal have folkene stablet på benene til morgenmalkningen. Det var ham, der skrumlede og larmede mellem støvler og træsko ude på den lange gang. Han havde to-tre tændte staldlygter i hver hånd, da han stødte døren op og trådte højrøstet og morgenvalen ind i kammeret og satte en flagermuslygte på gulvet. Han kaldte allerførst på mig. Det var fordi, at jeg var den yngste og den mindst trænede af gårdens malkere. Jeg var endnu ikke nået over den tid, hvor man ligger vågen om nætterne af pine i arme og hænder af betændelse ved neglerødderne, alle det uvante strenge arbejdes begyndervanskeligheder. E. R.H. "Den tid på landet, hvor De var i lære. Var den hård?" A.C." Ja, at være landmandselev eller fodermesterelev dengang, det betød at vi skulle lære at bestille noget. Sådan en mand skulle jo helst arbejde for to, for hans fremtid var jo afhængig af, om han kunne udføre hans arbejde og om det var tilfredsstillende, også i retning af pålidelighed og ærlighed. Han skulle nemlig have en plads. Han skulle have en overordnet plads. Det var det, der var meningen. Til gengæld havde han jo så fordel af at hans kammer var bedre. Han havde gerne varme, og hans spiste ikke i folkestuen." E. R.H. " Det er det, De kommer ind på - på side 48, hvor De skriver om karlekammeret. Hvordan så der ud i det, De havde?" A.C. " Sådan et rigtigt karlekammer dengang - det var jo med indgang fra hestestalden. Det var jo også for lunhedens skyld, for der var jo ikke tale om nogen kakkelovn eller nogen varme, og gulvet, det var det samme, som i stalden. Det var jo betongulv eller murstensgulv. Og vinduet, det var ulovligt med at have et staldvindue, men det skulle være et vindue, som karlen kunne komme ud af, hvis der gik ild i huset, og det kan man jo ikke ud af et jernvindue. Men det var ikke altid, at det blev overholdt, og det blev der ikke set så meget på, for det betød hellerikke så meget. Men ellers var der jo ingenting. Det var bare de nøgne vægge og sengen var den dårligst mulige og der var halm i sengen. Men det var der også i de senge, de havde inde i stuerne, så det var lige meget. Men der var sådan en vis... der var ingen, der klagede sig så meget over det. Der var sådan en vis tryghed ved at bo derude, hvor hestene stod og gumlede derude.. De heste, som folk gik og arbejdede med og var kammerater med og skulle passe og gå ud og fodre en gang i mellem - altså den karl, som skulle fodre hestene. E. R.H." I sådant et værelse..." Hyggeligt." Det er jo ikke den glose, man kan betegne det med?" A.C." Nej, men det er også en skidt glose - hyggeligt. Men for mit vedkommende betød det en del og det var det jeg arbejdede for i min ungdom. At få sit eget værelse, hvor man kunne læse - navnlig, måske også skrive. I det hele taget, være for sig selv og være uforstyrret. Men der skulle jo gerne være varme i det værelse. Det var jo om vinteren...og jeg var jo en svækket fyr - med hensyn til det, at det er et skidt hjerte, jeg har fået. Jeg fryser. Men det værelse kunne jeg jo få, hvis jeg kunne få en fodermesterplads et sted." E. R.H. " Og det var så det næste, De gik i gang med?" A.C. " Ja, det var at blive foderelev på sådan en gård, som kunne opnå sådan en plads." E. R.H. " og De opnåede det?"

4 A.C." Ja, det opnåede jeg da godt nok. Og jeg har da været på et par store gårde.." E. R.H. " Fik De så Deres eget værelse?" A.C. " Så fik jeg mit eget værelse, ja..." E. R.H. " Så kunne De altså realisere, det De havde gået og drømt om?" A.C." Ja, det kunne jeg jo..." E. R.H." Det siger De med en egen betoning..?" A.C. " Ja,, for hvad fik man realiseret? Ja, man fik læst en del.." E. R.H. " Ja, men det er vel Dem selv, der i Deres bog skriver: En mand, der læser er et arrigt syn for sin næste" A.C." Ja, det er da klart. Det må han da nødvendigvis være og det er jo et fuldkommet unødvendig og urentabelt tidsspillende foretagende, at give sig tid til at sidde og hænge over en bog." E. R.H. " Hvad så med manden, der skriver?" A.C. " Ja, det er jo omtrent det samme. Det er næsten værre, for han kan godt udsætte sig anden ubehagelighed, hvis han skriver noget der ikke stemmer overens med de menneskers forestillinger og navnlig, hvis de kan konstatere at de har brugt nogle modeller, og navnlig hvis de modeller er brugt forkert, så bliver det til den rent oplagte løgnagtighed. Men i alle tilfælde skal man holde sig fra at skildre nogen." E. R.H. " Skal jeg tro Deres bog, så står der, at en mand, der skriver, han har det slemmere og det har han følt?" A.C. " Ja, ja. Det står jeg da ved." E. R.H. " De har skrevet, men De har ikke skrevet meget. Er det Deres husmandsarbejde, der har hindret Dem i det?" A.C." Det kan man godt sige. En del af det, jeg har her i den bog, det har stået for mig i alle de år. Sådan som (historien om )Hertzbergs hund. Det er oplevet, da jeg var dreng, og det gjorde så stærkt indtryk på mig, at jeg aldrig har glemt det her. Og jeg var glad ved, da jeg nu for ikke så lang tid siden, satte mig til at skrive det ned, og fik det til at stå så nogenlunde rigtigt. Jeg fik forløsning for en harm, som jeg har gået og ruget over, og jeg er glad at det er der og er tilgængelig, og for at det hele ikke er glemt. Det er visse ting, som man gerne vil have til at stå, når man er gået ud af døren - fordi det er for tidligt, det skal glemmes.." E. R.H." Hertzbergs hund. Ja, det er et af kapitlerne i Deres bog. Det var skærslipperens hund - ikke?" A.C." Ja, Det der skete med Hertzbergs hund var, at en gårdmands daglejer, for at stå sig godt med gårdmanden, springer hen og skyder sigøjnerens hund, der kom ind i gården. Og den stod og udfordrede gårdhunden, den stakkels lænkehund... Så kommer den store New Foundlænder hen og står bare og stiller sig op der i porten og ser hen på gårdhunden. Det var nok til at gårdhunden bliver så rasende, så den hang i lænken og skældte ud. Det var så nok til at daglejeren, der stod og tærskede inde i loen med plejden sammen med gårdmanden, springer hen og tager gårdmandens bøsse og han skyder Hertzbergs hund henne ved gårdleddet... Og de to børn, der kommer frem der, de var jo gået forbi med deres bylter og petroliumsdunker og det hele. Nu kommer de hen og står ved Hertzbergs hund og de græder ved siden af den hund, der lå og stred og sprællede i sneen og forblødte sig ihjel. Der blev stille om sider - og de to børn, der måtte gå hjem med hinanden i hånden græd, for det var deres bedstefars hund, og det var deres

5 hund. Det var "Ungas" der var død på sådan en modbydelig måde. Hunden, der var fuldkommen retsløs. Og det var ikke noget at indvende imod, at en daglejer går hen og skyder sigøjnerens hund - tvært imod. "Anders Christensen. For at kunne skrive, ja, da må man opleve, se og forstå? Og det er måske ikke nok, at sige det sådant?" A.C. " Jeg ved det ikke. Er der mon nogen, der kan forklare det?" E. R.H." Men det De skriver. Er det forkert at sige, at det bare skùlle gøres? Der er for eksempel ingen tvivl om at det, De har oplevet, det skulle skrives ned?" Og forfatteren svarer: Ja, det var formålet. Det må da være en indignation, en rede og selvfølgelig også en lysoplevelse, en glæde.. Det må være en befrielse at få det op i lyset, sådan at man kan meddele det til andre, der måske også kan blive rede indigneret eller kan føle glæde og opløftelse over de samme ting, som man selv er berørt af. Er det ikke det, der er formålet? Vi skal i forbindelse med omverdenen. Vi skal søge at skaffe os venner eller måske fjender om det skal være. I hvert tilfælde - Man skal have kontakt! Hvorfor skriver vi ellers? Hvorfor er der så så mange, der skriver? Hvorfor er vi glade ved at læse de bøger? Hvorfor sidder vi her og er betaget af dem man har læst, og dem man kan lide? Jeg ved det ikke - alt det der. Det er noget underligt noget. Jeg har hørt om nogle rigtige forfattere, og de ved det heller ikke og kan ikke forklare det..." E. R.H."Hvad kalder De Dem selv. Er De ikke en rigtig forfatter?" A.C." Nej, det har jeg aldrig turdet tro." E. R.H." Deres barndom, Deres familie, Deres bedsteforældre måske især - omtaler De meget?" A.C." Ja, det er fordi de har betydet så meget for mig. Navnlig min bedstemor, ja da også min bedstefar, forresten. De var særprægede og efter dén tid udviklede skikkelser. Bedstefar, smeden han skulle jo kunne så mange ting. Han var også gårdmand. Min bedstemor, ja det var mærkeligt. Hun var mere mærkelig, for hun kunne fortælle mig så meget dengang, som der var ingen andre koner i landsbyen, der har kunnet. Hun fortalte mig om Wessel og om Johannes Evald og synge viser, som der blev sunget dengang. Og hun kunne læse lidt for mig af Johan Hermand Wessel og hun havde billeder af manden, som jeg skulle se ud af øjenkrogen, for jeg fik dårlige øjne og måtte sidde og have øjnene indpakket med mange lag, fordi jeg ikke kunne tåle lyset. E. R.H. "Skulle vi nu ikke Anders Christensen vende tilbage til forfatteren Anders Christensen. De har jo, som de selv skriver i Deres bog, et andet "Jeg." De vil engang imellem diskutere?" A.C. " Ja, det er min ulykke som husmand. For den anden har jeg i brug for i mit faglige arbejde. Det har jeg prøvet at skælde ham ud for. Han er en dum skaller, en upraktisk og besværlig fyr." E. R.H." Men De vil nødig undvære bekendtskabet med ham?" og Anders Christensen svarer: "Det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke frigøre mig for det der - for det spøgelse. Nej, det bryder jeg mig da heller ikke om, og det ville vel nærmest også være en slags selvmord. Det har nu altså været min facon for at give udtryk for vores tvetydige tid. Vores spænding i vores væsen. Er det ikke sådant?" E. R.H." Hvor sidder De nu og skriver Deres ting?" A.C." Jeg har da et gammelt skrivebord, der står herinde. Det er da en dejlig plads. Det er lige henne ved vinduet der."

6 E. R.H." Der er jo en del ting og roder her ved Deres skrivebord, Anders Christensen." A.C. " Ja, det er et helvedes roderi." E. R.H." Gør der også det, når De arbejder? Skal der dér være orden eller skal der helst være lidt rodet?" A.C. " Jeg kan ikke li orden og hygge og al den der kvindelighed. E. R.H." Hvad har De så valgt at pladsere inde i den halvdel af bogskabet, der er glas foran? Der ser der nemlig ud til at være en vis orden?" A.C. " Ja, men det er fordi de bøger er så pjaltede og flossede i ryggen. Det er Thomas P. Krags bøger alt sammen, og det er en tungsindig og dybsindig og psykologisk norsk digter, der levede engang for mangfoldige år siden da jeg var ung. Nu står hans bøger der og bliver passet på, for ellers så vil de flosser jo flagre ud og gå i stykker!" Journalisten bemærker." I det hele taget så bærer Deres bøger jo præg af at være læst." A.C." Ja, jeg bryder mig fandme ikke om indbindinger og om første udgave og alt det der. Jeg vil have en bog, der er til at læse. Jeg kan bedst lide de står der nøgne uden guld i ryggen." E. R.H. " En mand der læser er et arrigt syn for sin næste. En mand der skriver har det slemmere". Ja, begge ordheld, hvis jeg må kalde dem sådan, er Deres. Hvad med den unge husmand Anders Christensen - da han købte bøger?" Anders Christensen afslutter - med hans meget bemærkelsesværdige stemme " Ja, nu er der det, at dengang var det værre, tror jeg nok, end nu. Nu har vi unge venner indenfor husmandsstanden her i egnen, der har huset fyldt med kostbare værker, for det at de har råd til at købe dem, og det er der ingen, der siger noget til. Det gør ikke noget, han kan tillade sig at have det. Ja, det kunne jeg naturligvis også. Hvem i alverden skulle komme og have noget at indvende imod det? Jeg har sgu da været en skidt landmand - faktisk, egentlig også en dårlig forretningsmand. Jeg har haft grov lidt lyst til det, men alligevel. Det viser sig jo nu her bagefter, at jeg har dog klaret mig nogenlunde pænt - trods al min spild af tid og penge ved bøger og alt det der gods. Jeg har dig fordoblet jordarealet og plantet den skov derovre og udvidet bygningerne her - hele tiden. Husk nu på. Det er uden en eneste øre, ud over det kreditforeningslån, vi skulle have da vi etablerede os. Det vil jeg godt have noteret for en slags forsvar i al beskedenhed, det skal man jo være..." Journalist Eva Ree Henriksen besøgte husmanden og forfatteren Anders Christensen. I 1963 optog Arne Fristrup radio-interviewet på et kassettebånd, og Bess Fristrup (hustru) husker endnu, hvor stille hele familien skulle være - så længe båndoptageren kørte og den halve times udsendelse i blev optaget på båndet.

7

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Fokusgruppe B. M: Moderator. A: Bjarne. B: Bente. Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00

Fokusgruppe B. M: Moderator. A: Bjarne. B: Bente. Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00 Fokusgruppe B M: Moderator A: Bjarne B: Bente Fokusgruppen startes med en indledning fra moderator 00:00:00, men vi skal snakke lidt om, hvordan I oplever at være ledige, og hvis I vil starte lidt med

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign.

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign. 1 ÅRETS 2015 TA FAT OM EN KOREOGRAFI OG KONCEPT: THOMAS EISENHARDT INTRO Gå rundt ml. hinanden lav high fi ves Space lyd 1 Space lyd 2 Space lyd 3 BILLEDE: Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere