Radiointerview med Anders Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiointerview med Anders Christensen"

Transkript

1 Radiointerview med Anders Christensen Danmarks Radio Program 1. I den næste halve time skal vi med Eva Ree Henriksen inden for hjemmets fire vægge hos husmanden og forfatteren Anders Christensen. På det gamle storgods Store Restrups udstykningsjord mellem Aalborg og Nibe bor husmanden Anders Christensen. En inkarneret husmand og samtidig debuterende romanforfatter. "En mand og hans næste" hedder den bog, som den 78 årige forfatter har udsendt som sin første roman efter i 1919 at have udgivet digtsamlingen "Ved Bålet" og i 1930 at have udsendt digtene "Troldkirken." Eva Ree Henriksen: "Nu vil jeg så gerne have lov til - Anders Christensen at lægge Deres bog her i mellem os på det store egetræsspisebord. De skriver, og her vil jeg gerne have lov til at citere Dem: " At det ikke er enhver husmand, der kan tage en udfrysning i stiv arm" og her vil jeg gerne spørge Dem: Skriver De dette efter egen erfaring?" Anders Christensen: "Ja, det er selverfaring, men ikke alene på min egen krop, men jeg har erfaret nogle ting i den retning, det helst ikke skal tales ret meget om, for det er faktisk et hæsligt problem. Det er vel nok er renovationsproces vi skal igennem.." Eva Ree Henriksen: "De bor i det husmandsbo, De købte i to år efter at den store udstykning af St. Restrup fandt sted. Men De har stadig det hus, De købte dengang?" A.C: "ja, det var den største udstykning der har været foretaget, og der var jeg jo så en af dem, der var heldig nok til at komme ind her." E. R.H.: "De fik ikke, som Peter Riismøller skriver i forordet til Deres bog " pionerens flyvende start", men det var der kun to år efter udstykningen, at de kom? A.C.: " Ja, det fik vi nok ikke, for samtidig med at vi startede her, så startede jo da 1.Verdenskrig et andet sted, og det var jo en betydelig hæmning for vores start. Fordi alting steg og vi skulle købe alting, både besætning og redskaber, og vi skulle bygge og gøre alle de tusinde ting, der skal til for at skabe selv et bette landbrug på 16 tønderland. Og det blev nogle besværlige år. Jeg var jo alene. Jeg var jo ikke gift dengang...det blev jeg jo først nogle år efter." E. R.H.: " Og alligevel turde De godt binde Dem op på at husmandsbrug - selv?" A.C.: Ja, det kunne jeg sagtens binde an med. Jeg var jo orienteret med det arbejde, der skulle foretages. Hele den husmandstanke, der stod for mig i mange år, den var som en slags ideel forklaret tilværelse, som var værd at leve op til. Det var ikke sådan, at jeg måtte blive husmand for det, at jeg ikke kunne blive gårdmand. Men jeg blev husmand, fordi jeg ville være husmand. Jeg ville simpel hen ikke være gårdmand. Jeg ville ikke have mere, end jeg selv var herre over og selv kunne bestride. Jeg ville ikke udbytte nogen, og jeg ville helst ikke udbyttes - heller af nogen. Og dér er husmandsbruget jo den ideelle livsform." E. R.H.: " Var det Deres ungdomstanke?" A.C.. "Ja, det var det." Eva fortsætter: " Og nu sidder De i dag - 78 år gammel. Holdt tanken?" Anders Christensen svarer.: "Ja, det gjorde den faktisk i min tid. Når jeg siger i min tid, så regner jeg jo med den tid, hvor jeg virkelig var et aktivt begreb og der hvor jeg havde mit arbejde og kunne udfylde min plads. Men husmandstanken, den gik vel måske til grunde sammen med mig. Nu synes der ikke at være nogen

2 mulighed for at den tanke kan fortsætte med at eksistere. Det vil sige - Hvis De nu kommer og siger til mig, som de nu gør, om hvordan jeg nu kan få tiden til at gå. Så siger jeg jo, at det er ikke det spørgsmål for mig, der er problemet. Det er mere et problem for mig, at få tiden til at stå stille! Jeg er så konservativ, men det er meget værre. Jeg er reaktionær, for jeg vil have tiden skruet tilbage - en 30, 40, 50enstyve år tilbage. Og så kan folk jo ikke forstå, hvad jeg vil bruge al den tid til, som der jo ér levet? Jeg vil leve det om igen - som husmand. Med alt det der, vi har nået, dengang vi begyndte her for 50 år siden. Jeg.. (en sætning, der ej er til at forstå ) Det er bare for at minde dem, at de skal blive ved med at være husmænd, sådan som jeg ville gøre det, hvis jeg skulle til at begynde igen. Men de siger: " Vi skal mekanisere. Vi skal have traktorer og alt det der. Det er alt for dyrt at drive husmandsbrug." Men der til vil jeg svare: "Det er da der ingen der kan kommandere jer til. I er jo frie mennesker. I kan jo gøre det som I vil med jeres ejendom, for ejendomsretten er ikke ophævet. I kan jo fortsætte med jeres Nordbakker, sådan som vi gjorde det dengang"... Det er den tid, som jeg nu gerne vil skrues tilbage tid." E. R.H. " Vi tager nu Deres bog op her foran os, og her på side 116 der skriver De.. Vil De læse det?" og Anders Chr. svarer: "Skal jeg læse, det jeg selv har skrevet?" "Ja, hvis De har lyst" Anders Chr. læser.:" Husker du Det store tilintetgørelsens år. Den lumreste og hedeste sommer, vi nogensinde har oplevet. Da stod vi her med vores sølle femten hundrede sammensparede tyvende kroner og var af sær nåde blevet husmænd med slutseddel på seksten tønder land herregårdsjord, hvoraf næsten halvdelen var ukultiveret, vandlidende og tilgroet af krat og mose. Nu var målet nået? Nej, men vejen var vist os, og arbejdet lå foran os. Men det var ikke dit mål og dit arbejde. For du var altid en romantisk sværmer og en søndagsdrømmer. Det blev du ved at være, også da du stod på hele vor datidige verdens ruiner." E. R.H." En søndagsdrømmer, Anders Christensen, skriver De om Dem selv?" og forfatteren svarer: " Ja, mon ikke nok jeg gør. Jeg skriver om en side af mig selv - en uanvendelig side, en dum side af mig selv, og den har været der hele tiden. Det fremgår sgu da klart nok af alt det, der står. Det vrøvl jeg har skrevet. Jeg var nødt til at lave det på den måde for at få sådan noget forklaret. For man er jo tvedelt. Man har jo sit arbejde og sit forhold til sin næste, men på den anden side har man vel også nok et andet liv i sig. Et klagende klynkende liv, eller et krævende og udfordrende liv, der vil have sit mål af tid og af kræfter." E. R.H."Var det ikke modigt gjort i 1914 at købe deres husmandsbrug. De var jo alene på det tidspunkt?" A.C. "Jamen, nu ville jeg jo ikke blive ved at tjene hele mit liv, hverken som malkerøgter eller fodermester eller hvad det nu hed. Det er der da ingen, der kan forlange. Desuden ville jeg være husmand." E. R.H. " De stod altså der med Deres 1500 kroner, og nogle tanker - kender jeg Dem ret..." A.C." Ja. Hele husmandsbevægelsen - hele husmandsstemningen, for der var en stemning. Der var en vis romantik over det hele - det var der. Det er vist mere, end der har været over nogen anden bevægelse her i landet nogensinde." E. R.H. " Men De havde også tanker for dem sélv i det øjeblik, de købte stedet. Hvad skulle det nu betyde for Dém, for så meget egoist er man vel?" A.C. " Ja, det hele er vel nok egoisme, naturligvis. Man kunne jo godt være kommet til at få jord på andre steder, men nu jeg syntes det var morsomt at komme til at bygge der oppe på en flad mark, en fuldstændig bar mark, hvor der kun stod to-tre enkelte hegnspæle. Det er sgu da sjovt nok engang at kunne se på, at hvert eneste træ, har jeg plantet og hvert eneste hus, det har jeg selv bygget. Om ikke just absolut bogstaveligt - skønt det har jeg også for en stor del, så havde jeg planlagt at se det hus, før det blev bygget. Det hus, det har jeg købt for de 1500 kroner, som jeg har tjent, da jeg var malkedreng og fodermester...jeg

3 fik da ikke noget og har ingen arv fået. Vi var fattige folk og mine forældre.. Nej, vi var mange børn....nej, jeg kunne skam ikke vente at få noget med derhjemme fra. Jeg havde slet ikke regnet med det der..." E. R.H. " Skal vi ikke lade fingrene glide langs med linjerne igen? I det kapitel, der hedder "Vintermennesker"? " Klokken er halv fire om morgenen. Det er en forbandet tid at blive vækket på. Især om vinteren med sne i gården og hvid-grå is på ruden. Men endnu værre er det for ham, der skal vågne er kvarters tid før - og skal have folkene stablet på benene til morgenmalkningen. Det var ham, der skrumlede og larmede mellem støvler og træsko ude på den lange gang. Han havde to-tre tændte staldlygter i hver hånd, da han stødte døren op og trådte højrøstet og morgenvalen ind i kammeret og satte en flagermuslygte på gulvet. Han kaldte allerførst på mig. Det var fordi, at jeg var den yngste og den mindst trænede af gårdens malkere. Jeg var endnu ikke nået over den tid, hvor man ligger vågen om nætterne af pine i arme og hænder af betændelse ved neglerødderne, alle det uvante strenge arbejdes begyndervanskeligheder. E. R.H. "Den tid på landet, hvor De var i lære. Var den hård?" A.C." Ja, at være landmandselev eller fodermesterelev dengang, det betød at vi skulle lære at bestille noget. Sådan en mand skulle jo helst arbejde for to, for hans fremtid var jo afhængig af, om han kunne udføre hans arbejde og om det var tilfredsstillende, også i retning af pålidelighed og ærlighed. Han skulle nemlig have en plads. Han skulle have en overordnet plads. Det var det, der var meningen. Til gengæld havde han jo så fordel af at hans kammer var bedre. Han havde gerne varme, og hans spiste ikke i folkestuen." E. R.H. " Det er det, De kommer ind på - på side 48, hvor De skriver om karlekammeret. Hvordan så der ud i det, De havde?" A.C. " Sådan et rigtigt karlekammer dengang - det var jo med indgang fra hestestalden. Det var jo også for lunhedens skyld, for der var jo ikke tale om nogen kakkelovn eller nogen varme, og gulvet, det var det samme, som i stalden. Det var jo betongulv eller murstensgulv. Og vinduet, det var ulovligt med at have et staldvindue, men det skulle være et vindue, som karlen kunne komme ud af, hvis der gik ild i huset, og det kan man jo ikke ud af et jernvindue. Men det var ikke altid, at det blev overholdt, og det blev der ikke set så meget på, for det betød hellerikke så meget. Men ellers var der jo ingenting. Det var bare de nøgne vægge og sengen var den dårligst mulige og der var halm i sengen. Men det var der også i de senge, de havde inde i stuerne, så det var lige meget. Men der var sådan en vis... der var ingen, der klagede sig så meget over det. Der var sådan en vis tryghed ved at bo derude, hvor hestene stod og gumlede derude.. De heste, som folk gik og arbejdede med og var kammerater med og skulle passe og gå ud og fodre en gang i mellem - altså den karl, som skulle fodre hestene. E. R.H." I sådant et værelse..." Hyggeligt." Det er jo ikke den glose, man kan betegne det med?" A.C." Nej, men det er også en skidt glose - hyggeligt. Men for mit vedkommende betød det en del og det var det jeg arbejdede for i min ungdom. At få sit eget værelse, hvor man kunne læse - navnlig, måske også skrive. I det hele taget, være for sig selv og være uforstyrret. Men der skulle jo gerne være varme i det værelse. Det var jo om vinteren...og jeg var jo en svækket fyr - med hensyn til det, at det er et skidt hjerte, jeg har fået. Jeg fryser. Men det værelse kunne jeg jo få, hvis jeg kunne få en fodermesterplads et sted." E. R.H. " Og det var så det næste, De gik i gang med?" A.C. " Ja, det var at blive foderelev på sådan en gård, som kunne opnå sådan en plads." E. R.H. " og De opnåede det?"

4 A.C." Ja, det opnåede jeg da godt nok. Og jeg har da været på et par store gårde.." E. R.H. " Fik De så Deres eget værelse?" A.C. " Så fik jeg mit eget værelse, ja..." E. R.H. " Så kunne De altså realisere, det De havde gået og drømt om?" A.C." Ja, det kunne jeg jo..." E. R.H." Det siger De med en egen betoning..?" A.C. " Ja,, for hvad fik man realiseret? Ja, man fik læst en del.." E. R.H. " Ja, men det er vel Dem selv, der i Deres bog skriver: En mand, der læser er et arrigt syn for sin næste" A.C." Ja, det er da klart. Det må han da nødvendigvis være og det er jo et fuldkommet unødvendig og urentabelt tidsspillende foretagende, at give sig tid til at sidde og hænge over en bog." E. R.H. " Hvad så med manden, der skriver?" A.C. " Ja, det er jo omtrent det samme. Det er næsten værre, for han kan godt udsætte sig anden ubehagelighed, hvis han skriver noget der ikke stemmer overens med de menneskers forestillinger og navnlig, hvis de kan konstatere at de har brugt nogle modeller, og navnlig hvis de modeller er brugt forkert, så bliver det til den rent oplagte løgnagtighed. Men i alle tilfælde skal man holde sig fra at skildre nogen." E. R.H. " Skal jeg tro Deres bog, så står der, at en mand, der skriver, han har det slemmere og det har han følt?" A.C. " Ja, ja. Det står jeg da ved." E. R.H. " De har skrevet, men De har ikke skrevet meget. Er det Deres husmandsarbejde, der har hindret Dem i det?" A.C." Det kan man godt sige. En del af det, jeg har her i den bog, det har stået for mig i alle de år. Sådan som (historien om )Hertzbergs hund. Det er oplevet, da jeg var dreng, og det gjorde så stærkt indtryk på mig, at jeg aldrig har glemt det her. Og jeg var glad ved, da jeg nu for ikke så lang tid siden, satte mig til at skrive det ned, og fik det til at stå så nogenlunde rigtigt. Jeg fik forløsning for en harm, som jeg har gået og ruget over, og jeg er glad at det er der og er tilgængelig, og for at det hele ikke er glemt. Det er visse ting, som man gerne vil have til at stå, når man er gået ud af døren - fordi det er for tidligt, det skal glemmes.." E. R.H." Hertzbergs hund. Ja, det er et af kapitlerne i Deres bog. Det var skærslipperens hund - ikke?" A.C." Ja, Det der skete med Hertzbergs hund var, at en gårdmands daglejer, for at stå sig godt med gårdmanden, springer hen og skyder sigøjnerens hund, der kom ind i gården. Og den stod og udfordrede gårdhunden, den stakkels lænkehund... Så kommer den store New Foundlænder hen og står bare og stiller sig op der i porten og ser hen på gårdhunden. Det var nok til at gårdhunden bliver så rasende, så den hang i lænken og skældte ud. Det var så nok til at daglejeren, der stod og tærskede inde i loen med plejden sammen med gårdmanden, springer hen og tager gårdmandens bøsse og han skyder Hertzbergs hund henne ved gårdleddet... Og de to børn, der kommer frem der, de var jo gået forbi med deres bylter og petroliumsdunker og det hele. Nu kommer de hen og står ved Hertzbergs hund og de græder ved siden af den hund, der lå og stred og sprællede i sneen og forblødte sig ihjel. Der blev stille om sider - og de to børn, der måtte gå hjem med hinanden i hånden græd, for det var deres bedstefars hund, og det var deres

5 hund. Det var "Ungas" der var død på sådan en modbydelig måde. Hunden, der var fuldkommen retsløs. Og det var ikke noget at indvende imod, at en daglejer går hen og skyder sigøjnerens hund - tvært imod. "Anders Christensen. For at kunne skrive, ja, da må man opleve, se og forstå? Og det er måske ikke nok, at sige det sådant?" A.C. " Jeg ved det ikke. Er der mon nogen, der kan forklare det?" E. R.H." Men det De skriver. Er det forkert at sige, at det bare skùlle gøres? Der er for eksempel ingen tvivl om at det, De har oplevet, det skulle skrives ned?" Og forfatteren svarer: Ja, det var formålet. Det må da være en indignation, en rede og selvfølgelig også en lysoplevelse, en glæde.. Det må være en befrielse at få det op i lyset, sådan at man kan meddele det til andre, der måske også kan blive rede indigneret eller kan føle glæde og opløftelse over de samme ting, som man selv er berørt af. Er det ikke det, der er formålet? Vi skal i forbindelse med omverdenen. Vi skal søge at skaffe os venner eller måske fjender om det skal være. I hvert tilfælde - Man skal have kontakt! Hvorfor skriver vi ellers? Hvorfor er der så så mange, der skriver? Hvorfor er vi glade ved at læse de bøger? Hvorfor sidder vi her og er betaget af dem man har læst, og dem man kan lide? Jeg ved det ikke - alt det der. Det er noget underligt noget. Jeg har hørt om nogle rigtige forfattere, og de ved det heller ikke og kan ikke forklare det..." E. R.H."Hvad kalder De Dem selv. Er De ikke en rigtig forfatter?" A.C." Nej, det har jeg aldrig turdet tro." E. R.H." Deres barndom, Deres familie, Deres bedsteforældre måske især - omtaler De meget?" A.C." Ja, det er fordi de har betydet så meget for mig. Navnlig min bedstemor, ja da også min bedstefar, forresten. De var særprægede og efter dén tid udviklede skikkelser. Bedstefar, smeden han skulle jo kunne så mange ting. Han var også gårdmand. Min bedstemor, ja det var mærkeligt. Hun var mere mærkelig, for hun kunne fortælle mig så meget dengang, som der var ingen andre koner i landsbyen, der har kunnet. Hun fortalte mig om Wessel og om Johannes Evald og synge viser, som der blev sunget dengang. Og hun kunne læse lidt for mig af Johan Hermand Wessel og hun havde billeder af manden, som jeg skulle se ud af øjenkrogen, for jeg fik dårlige øjne og måtte sidde og have øjnene indpakket med mange lag, fordi jeg ikke kunne tåle lyset. E. R.H. "Skulle vi nu ikke Anders Christensen vende tilbage til forfatteren Anders Christensen. De har jo, som de selv skriver i Deres bog, et andet "Jeg." De vil engang imellem diskutere?" A.C. " Ja, det er min ulykke som husmand. For den anden har jeg i brug for i mit faglige arbejde. Det har jeg prøvet at skælde ham ud for. Han er en dum skaller, en upraktisk og besværlig fyr." E. R.H." Men De vil nødig undvære bekendtskabet med ham?" og Anders Christensen svarer: "Det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke frigøre mig for det der - for det spøgelse. Nej, det bryder jeg mig da heller ikke om, og det ville vel nærmest også være en slags selvmord. Det har nu altså været min facon for at give udtryk for vores tvetydige tid. Vores spænding i vores væsen. Er det ikke sådant?" E. R.H." Hvor sidder De nu og skriver Deres ting?" A.C." Jeg har da et gammelt skrivebord, der står herinde. Det er da en dejlig plads. Det er lige henne ved vinduet der."

6 E. R.H." Der er jo en del ting og roder her ved Deres skrivebord, Anders Christensen." A.C. " Ja, det er et helvedes roderi." E. R.H." Gør der også det, når De arbejder? Skal der dér være orden eller skal der helst være lidt rodet?" A.C. " Jeg kan ikke li orden og hygge og al den der kvindelighed. E. R.H." Hvad har De så valgt at pladsere inde i den halvdel af bogskabet, der er glas foran? Der ser der nemlig ud til at være en vis orden?" A.C. " Ja, men det er fordi de bøger er så pjaltede og flossede i ryggen. Det er Thomas P. Krags bøger alt sammen, og det er en tungsindig og dybsindig og psykologisk norsk digter, der levede engang for mangfoldige år siden da jeg var ung. Nu står hans bøger der og bliver passet på, for ellers så vil de flosser jo flagre ud og gå i stykker!" Journalisten bemærker." I det hele taget så bærer Deres bøger jo præg af at være læst." A.C." Ja, jeg bryder mig fandme ikke om indbindinger og om første udgave og alt det der. Jeg vil have en bog, der er til at læse. Jeg kan bedst lide de står der nøgne uden guld i ryggen." E. R.H. " En mand der læser er et arrigt syn for sin næste. En mand der skriver har det slemmere". Ja, begge ordheld, hvis jeg må kalde dem sådan, er Deres. Hvad med den unge husmand Anders Christensen - da han købte bøger?" Anders Christensen afslutter - med hans meget bemærkelsesværdige stemme " Ja, nu er der det, at dengang var det værre, tror jeg nok, end nu. Nu har vi unge venner indenfor husmandsstanden her i egnen, der har huset fyldt med kostbare værker, for det at de har råd til at købe dem, og det er der ingen, der siger noget til. Det gør ikke noget, han kan tillade sig at have det. Ja, det kunne jeg naturligvis også. Hvem i alverden skulle komme og have noget at indvende imod det? Jeg har sgu da været en skidt landmand - faktisk, egentlig også en dårlig forretningsmand. Jeg har haft grov lidt lyst til det, men alligevel. Det viser sig jo nu her bagefter, at jeg har dog klaret mig nogenlunde pænt - trods al min spild af tid og penge ved bøger og alt det der gods. Jeg har dig fordoblet jordarealet og plantet den skov derovre og udvidet bygningerne her - hele tiden. Husk nu på. Det er uden en eneste øre, ud over det kreditforeningslån, vi skulle have da vi etablerede os. Det vil jeg godt have noteret for en slags forsvar i al beskedenhed, det skal man jo være..." Journalist Eva Ree Henriksen besøgte husmanden og forfatteren Anders Christensen. I 1963 optog Arne Fristrup radio-interviewet på et kassettebånd, og Bess Fristrup (hustru) husker endnu, hvor stille hele familien skulle være - så længe båndoptageren kørte og den halve times udsendelse i blev optaget på båndet.

7

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster SKAMMENS TID Kammerspil i to akter Kaj Himmelstrup Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister VIVI, hans yngre søster En kvindelig statist uden replikker 1. AKT Stue i en større

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

sv: Jeg er uddannet som socialpædagog, og har haft 2½ år på Sam-Basis på RUC,

sv: Jeg er uddannet som socialpædagog, og har haft 2½ år på Sam-Basis på RUC, sp: ja! sp: Nåh ja, det ved jeg ikke, om du har lyst til lige at læse de der spørgsmål igennem, så du ved, hvad det er vi er interesseret i at spørge dig om? sv: Joh, det kunne jeg godt gøre. Pause sv:

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Iw1: Hvor lang tid gik der fra øhhh fra før da du blev arbejdsløs til du så kom i aktivering?.. Hvis du kan huske det.

Iw1: Hvor lang tid gik der fra øhhh fra før da du blev arbejdsløs til du så kom i aktivering?.. Hvis du kan huske det. Bilag 3 Ip1: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Ja, øhh, men det første spørgsmål er simpelthen bare, hvor gammel er du? Ip1: Jeg er 56, jaer Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip1: Det gjorde jeg for

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder?

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder? Bilagsmappe - Tilhørende specialet: Hvad siger patienterne? En undersøgelse af patienters forestillinger om hvad læger kan og skal i læge-patientkommunikationen Transskriberingsmappe Specialeafhandling

Læs mere

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE.

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE. POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER Kaj Himmelstrup Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE Herskeren Den håndgangne Kassemesteren Elle, en klog kone Kvinden Danne

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere