Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen:"

Transkript

1

2 Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen:

3 Hvad er Ungeprofilundersøgelsen?

4 Indledning I Rødovre kommune har vi valgt at deltage i undersøgelsen i udskolingen på de seks skoler. 7 9 klasse har derfor i perioden oktober - november 2016 deltaget i den nationale ungeprofilundersøgelse. Over 50 kommuner har deltaget i undersøgelsen i dens andet år, hvilket betyder at vi kan sige at vi kan danne os et nogenlunde præcist billede af den danske ungdom anno Ungeprofilundersøgelsen afdækker børnenes trivsel og risikoadfærd på en lang række områder, fx i forhold til en selv, skolen, hjemmet og vennerne. SSP har stået for koordinering og gennemførsel af undersøgelsen, samt for udarbejdelse af opsamlinger efterfølgende. Svarprocent Der er i alt 923 børn, der går i 7 9 kl. i Rødovre, og heraf har 681 elever svaret på ungeprofilundersøgelsen. Det er 74% af mulige, hvilket giver et rimeligt solidt grundlag for at sige noget om hvordan børnene har det generelt. Man skal dog altid tage resultaterne med en smule forbehold, når ikke alle har svaret, da billedet vil kunne at se anderledes ud, hvis 100% havde svaret.

5 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen 2016 i 7-9. klasse i Rødovre kommune sammenlignet med landsgennemsnittet ( DK)

6 Svarprocent Skole Antal svar I alt Antal elever 7.-9.kl. 681 Svarprocent 923 Drenge Piger Ialt Rødovre 48% 52% 100 % Danmark 51% 49% 100 % 74 %

7 Hvorfor er social kapital i en klasse interessant? Social kapital er klassens sammenhængskraft, og er defineret ved, hvor mange der kan lide at være sammen, oplever et godt sammenhold og i hvilken udstrækning de unge har tillid til, hjælper og støtter hinanden. I sin analyse af tallene fra Ungeprofilundersøgelsen 2015, så professor i kriminologi Flemming Balvig en række stærke sammenhænge mellem social kapital i en klasse og forskellige former for risikoadfærd. Balvig fandt at jo større social kapital eleverne oplevede i deres klasse, desto færre havde skadet sig selv; desto færre røg; desto færre havde begået kriminalitet osv. På samme måde viste tallene fra 2015 at elever der oplevede lav social kapital i deres klasse oftere oplevede at de var blevet mobbet; oftere havde været udsat for vold og andre former for kriminalitet. Balvig argumenterer derfor for: ( ) at social kapital er vigtig i sig selv som et karakteristikum ved det gode liv, det gode menneske, det gode samfund osv. Under alle omstændigheder viser den gennemførte undersøgelse (red. Ungeprofilundersøgelsen 2015), at social kapital blandt elever i en skoleklasse kan anvendes som en vigtig indikator for, hvordan eleverne ikke blot har det med hinanden (pr. definition), men også med sig selv, med hensyn til skolen og for mange forskellige sider af deres liv og færden i det hele taget.

8 Nedenfor ses spørgsmålene med tilhørende svar og score, der indgår i skalaen for social kapital

9 Nedenfor ses spørgsmålene med tilhørende svar og score, der indgår i skalaen for social kapital

10 Klassetrin og skoler

11 Konklusion om Social kapital Ud fra disse spørgsmål dannes en skala med point for social kapital fra 0 til 40. Skalaen inddeles i fem trin for social kapital. Rødovre kommunes samlede score: 17,9 Landsgennemsnit: 18 Dvs. at eleverne i udskolingen i Rødovre kommune, ligesom landsgennemsnittet, oplever at der er en middel høj social kapital.

12 Generel trivsel Bedre end DK (+ 5 %) 87 % er sammen med deres venner mindst 1 gang om ugen (DK 79 %) På niveau med DK 94 % har det rigtigt godt eller godt for tiden i skolen (DK=94%) 95 % det godt eller rigtigt godt med familien (DK=95 %) 96% har det godt eller rigtig godt med venner og fritid ( 96%) 96 % har 1 eller flere venner/veninder de kan tale med om ting der gør dem kede af det (DK =95 %) 92 % har 1 eller flere voksne de kan tale med om ting der gør dem kede af det (DK =94 %) 74 % føler sig ikke ensomme (DK=72%) 21% har modtaget 1 eller flere grimme beskeder de seneste 2 måneder (DK=20%) 89% har inden for det sidste år IKKE delt et seksuelt billede/video af andre fx i undertøj eller nøgen, uden af få lov ( DK=93%) 88% har indenfor det sidste år IKKE oplevet at andre har delt et seksuelt billede/ video af dem fx i undertøj eller nøgen ( DK= 90%) 89% har indenfor det sidste år IKKE oplevet at blive opfordret til at udføre seksuelle ydelser mod gaver eller andre goder ( DK= 90%) 87 % har indenfor det sidste år IKKE delt et seksuelt billede/video af sig selv nøgen, fx i undertøj eller nøgen ( DK= 89%) 94% har indenfor det sidste år IKKE ydet seksuelle ydelser mod gaver og andre goder ( DK=95%) 74% går sjældent eller aldrig i ungdomsklub (DK= 73%) 8,5 % oplever at deres forældre sjældent eller aldrig taler med dem om hvordan de har det (DK=9,8%) Dårligere end DK (- 5 %) 73 % dyrker fitness/motion eller går til noget i en forening (fx fodbold, spejder mm.) mindst 1 gang om ugen (DK=79 %) 21% har et fritidsjob mindst 1 gang om ugen ( DK= 35%)

13 OBS på fritid

14 OBS på fritidsjob

15 Seksuel adfærd

16 Seksuel adfærd

17 Seksuel adfærd

18 Konklusion på seksuel adfærd 88% af Rødovres unge siger nej til, at de har oplevet at andre har delt et nøgenbillede af dem selv, og af de 50 deltagere der svarer, at det har de oplevet, har 52% oplevet af det var uden samtykke. Dvs. 2% af unge i udskolingen totalt siger, at de har fået delt et seksuelt billede uden samtykke. På landsplan har 90% sagt nej og heraf har 57% oplevet af det var uden samtykke. Besvarelserne peger på, at udveksling af seksuelle billeder/videoer i noget omfang finder sted blandt de unge. Det er dog forholdsvis få unge (2 %) i klasse, der har sendt eller postet en seksuel video/billede af dem selv. Det er ikke et bekymrende tal i Rødovre. Andelen vokser dog væsentligt blandt de årige, hvor 15-20% af de årige har gjort det, og her er der ikke den store kønsforskel. Tallene peger på, at udvekslingen af seksuelle billeder og videoer via de sociale medier er ganske udbredt blandt de ældre unge. ( kilder: Ungeprofilundersøgelsen 2015). Vi har ikke nøjagtige tal på hvordan det forholder sig i Rødovre, men hvis vi antager at vi ligner resten af landsgennemsnittet, ligesom vi gør ift. udskolingen, så har vi nok samme udfordringer. Ift. udfordringen vil SSP forsat i det forebyggende arbejde, sætte fokus på den generelle trivsel, samt det relationelle, da risikoadfærd også er et socialt fænomen, da de unge især spejler sig i hinanden. Forebyggelse ligger derfor i at klæde unge på til at konstruktivt at kunne håndtere de risici de møder, samt fokus på at give børn og unge den relevante viden og redskaber til at mestre liver både i virkeligheden og på nettet.

19 Risikoadfærd Bedre end DK (+ 5 %) 49% må ikke drikke for deres forældre (DK = 42%) På niveau med DK 74 % i 7.-9.kl. drikker aldrig alkohol eller sjældnere end 1 gang om måneden (DK=72%) 77% har aldrig prøvet af være fuld ( DK= 79%) 41% synes ikke at det er i orden at unge drikker ( DK = 41%) 93 % ryger ikke cigaretter eller e- cigaretter (DK=95%) 81% må ikke ryge for deres forældre ( DK= 82%) 96 % har ikke røget hash eller lign. nogensinde (DK=96 %) 98% har ikke prøvet at tage lattergas ( DK= 97%) 97 % har ikke prøvet hårde stoffer som amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lign. nogensinde (DK=99 %) 94 % har ikke lavet hærværk inden for de seneste 12 måneder (DK=97%) 96 % har ikke taget imod noget de troede var stjålet (hæleri) inden for de seneste 12 måneder (DK=98%) 92 % har ikke medbragt kniv eller våben på steder hvor det ikke var tilladt inden for de seneste 12 måneder (DK=95%) 98 % har ikke svindlet eller handlet over internettet uden at betale for en vare ( DK=98%) 84 % er ikke blevet truet med at blive slået eller er blevet slået inden for de seneste 12 måneder (DK=85%) 94% er ikke blevet truet eller tvunget til at aflevere penge, tøj eller mobiltelefon indenfor de sidste 12 måneder (96%) 95% har ikke stjålet penge, tøj eller andet fra andre fx fra en klasselokale eller omklædningsrum (DK = 96%) Dårligere end DK (- 5 %) 90 % har ikke begået butikstyveri inden for de seneste 12 måneder (DK=95%) 40% synes at det er spændende at gøre noget der give dem problemer ( DK = 32%)

20 Alkohol og unge

21 Alkohol og unge

22 Forældres holdning til alkohol

23 Social pejling ift. alkohol

24 Social pejling ift. alkohol

25 Rygning

26 Social pejling ift. rygning

27 Social pejling ift. rygning

28 Konklusion på alkohol og rygning 77% af børnene i 7.-9.kl. siger nej til at prøve at have været fuld (DK=77 %) Det er positivt at 49% af forældrene siger nej til, at de unge må drikke alkohol, hvilket måske smitter lidt af på de unges holdning, hvoraf 41 % ikke synes at det er i orden at unge drikke alkohol. 96 % ryger ikke cigaretter eller e- cigaretter, 93% ryger ikke vandpibe, Langt hoveparten af børnene i 7.-9.kl. i Rødovre ryger altså hverken cigaretter, e-cigaretter eller vandpibe. Der er dog en mellemgruppe af børn, der har prøvet at ryge eller som tidligere har røget, men så er stoppet. Det samme gælder for rygning, at hvis forældrene har en klar holdning og har kommunikeret det til deres børn, så ryger de unge også mindre. I undersøgelsen svare de unge, at de tror at der er flere der ryger af deres klassekammerater, og at når man spørger om de tror jævnaldrende ryger, tror de unge at langt flere end tilfældet ryger. Dette kaldes sociale overdrivelser, og er et velkendt fænomen blandt både børn og voksne. Sociale overdrivelser har en klar tendens til at påvirke ens handlinger, fx i forhold til rygning og hvor meget alkohol man drikker. Fx er der en klar tendens til, at dem der tror at mange ryger eller drikker alkohol, selv ryger og drikker mere end alle andre. Og dette hovedsageligt fordi, de har en overdreven forestilling om at alle andre gør det, og at det derfor er almindeligt. Selvom vi igen og igen kan se i undersøgelserne, at det er et meget lille mindretal, der faktisk gør disse ting. Dvs. at vi ved at reducere de sociale overdrivelser, og give børnene et mere realistisk billede af deres jævnaldrendes risikoadfærd, faktisk kan reducere risikoadfærden hos de børn og unge der ryger og drikker mest. SSP arbejder derfor fortsat med Teenager i familien i 7-8 klasse om bl.a. social pejling ift. bl.a. Alkohol.

29 Unges holdning til hash

30 Hash og unge

31 Social pejling ift. hash

32 Social pejling ift. hash

33 Lattergas og unge

34 Andre stoffer

35 Andre stoffer

36 Konklusion på hash og hårde stoffer 95 % har ikke røget hash eller lign. nogensinde. (DK=96 %) Ift. antallet af unge der har røget hash flere gange indenfor de sidste 30 dage siger undersøgelsen at 2,53%, svarende til ca.17 pers.). Dvs. at vi er nede på 17 elever, der svarer at de har røget hash de seneste 30 dage, som er det man vil karakterisere som et aktuelt forbrug. 98% har ikke prøvet lattergas, hvilet også er en positiv tendens, som man ser over hele landet. 97 % har ikke prøvet hårde stoffer som amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lign. nogensinde (DK=99 %) SSP arbejder derfor fortsat med Teenager i familien forældre og unge møder i 7-8 klasse om bl.a. social pejling ift. bl.a. alkohol og hash, hvor vi sætter fokus på at arbejde med at reducere de sociale overdrivelser, og give de unge et mere realistisk billede af deres jævnaldrendes risikoadfærd, faktisk kan reducere risikoadfærden hos de børn og unge der ryger og drikker mest.

37 Kriminalitet og IT - Kriminalitet De senere år er ungdomskriminaliteten faldet markant i Danmark og i mange andre vestlige lande (Justitsministeriets Forskningskontor 2016; Balvig 2011), hvorfor kriminalitet blandt unge i dag ikke hører flertallet til, men fåtallet. Samtidig må man formode, at kriminaliteten blandt unge er ved at antage nye former, blandt andet i kraft af samfundets digitalisering.

38 IT - kriminalitet

39 IT - kriminalitet

40 IT - Kriminalitet

41 Kriminalitet

42 Kriminalitet

43 Kriminalitet

44 Kriminalitet

45 Vold mod unge

46 Hvem har slået?

47 Konklusion på kriminalitet 90 % svarer at de ikke har begået butikstyveri, hvor tallet på landsplan er 95%, hvilket vil sige, at der er en smule flere der har gjort disse ting i Rødovre, sammenlignet med i landsgennemsnittet. Budene på hvorfor kan være mange, men i de seneste forklaringer på fald i ungdomskriminalitet, peger forskere på den socioøkonomiske udvikling, som bl.a. har betydet mindre arbejdsløshed blandt forældrene og andre voksne, og som har gjort børnene og de unge mere velhavende. Dog ligger Rødovre langt under landsgennemsnittet ift. at unge har et fritidsjob, og deraf måske færre lommepenge. Tallene viser at 73% ikke har fritidsjob ift. landsgennemsnittet på 59%. Men der er helt sikkert også mange andre faktorer der gør sig gældende. Ift. om de unge har stjålet penge eller andet fra andre fx i et klasselokale, omklædningsrum eller til en fest, er tallet langt bedre, når vi taler om de nære relationer. 95% siger nej til at have begået dette ( DK 96%), hvilket kan hænge sammen med, at vi har en middel høj social kapital blandt eleverne på skolerne, hvilket kan tolkes positivt. Indenfor de sidste 12 måneder har 11% stjålet en cykel, 3% stjålet en knallert, 6% lavet graffiti, 13% lavet hærværk. Der er altså en lille gruppe, der begår småkriminalitet, hvilket også svarer til det den lave ungdomskriminalitet, som hele landet oplever, og som giver mening da der, ifølge kriminologi er en naturlig risikovillighed i ungdomsårene. At blive snydt i forbindelse med internethandel er noget 20% af de adspurgte i 7 9 klasse har været udsat for inden for det seneste år. Til gengæld svindler unge ikke selv. Hele 98% siger at de ikke svindler i handler på nettet. ( DK 98%), hvilket er centralt at få belyst i en tid, hvor unge i stigende grad er aktive på internettet, men hvor der overordnet stadig mangler viden om unges digitale adfærd og forebyggelse i forbindelse hermed. Ift. vold begået mod unge, ligger vi næsten ens med landsgennemsnittet på 84%, hvoraf de fleste unge peger på, at det er vold der primært begås af venner og folk de kender lidt.

48 Konklusion på sociale overdrivelser Der ses, som i tidligere undersøgelser vedrørende sociale overdrivelser, en klar tendens til, at jo længere væk fra en selv begivenheder er, jo større overdrivelser har man ift. risikoadfærd. Den største bevægelse sker, når man ændrer fra at spørge ind til hvor meget man tror ens klassekammerater gør, til hvor meget ens jævnaldrende gør. Der ses en klar tendens til, at man tror at væsentligt flere på de andre skoler ryger cigaretter og hash samt drikker sig mere fulde, i forhold til ens egne klassekammerater. Dette er naturligt nok, da man oftest kender dem man går i klasse og parallelklasse med, væsentligt bedre, end man kender alle de jævnaldrende på de andre skoler. Og børn hører ofte overdrevne fortællinger viderebragt fra bekendte på de andre skoler, som de ofte relativt ukritisk accepterer som værende sande. Og de begynder ofte også selv, at fortælle netop disse historier videre om hvad børn på de andre skoler gør, hvilket gør, at de børn der ikke kender nogen på de andre skoler, som oftest tager disse historier som sandfærdige. På den måde opstår der kontinuerligt sociale overdrivelser blandt især børn på skolerne. Udfordringen med de sociale overdrivelser er imidlertid, at jo mere man tror de andre gør, og jo mere almindeligt man tror noget er, jo større er sandsynligheden for at man selv vil forsøge sig med noget af dette. Fx hvis en elev i 7.kl. tror at halvdelen af alle elever i 7.kl. i Rødovre kommune ryger cigaretter og drikker sig fulde, så vil eleven have en markant større tendens til selv at ønske at gøre disse ting, sammenlignet med hvis eleven tror at det kun er fåtallet der ryger cigaretter og drikker sig fulde. I SSP arbejder vi fortsat med social pejling. På 4. klassetrin ift. sociale medier, på 5. Klassetrin helt specifikt om social pejling og Kender du de andre?, samt på 7-8. klassetrin i Teenager i familien.

49 Afrunding Unge i Rødovre synes generelt ikke at have en risikobetonet adfærd, og ligner for det meste resten af landet. Hovedparten svarer oftest overvejende, at de ikke har risikoadfærd. Der er dog også en gruppe der synes at være risikovillige, om end det i meget høj grad er et meget lille mindretal. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge er et område, hvor der er en stigende interesse for at tænke i social kapital. Det handler blandt andet om, at man i langt højere grad end tidligere er begyndt at flytte det snævre fokus på individet over imod en mere helhedsorienteret tilgang, som medtænker den unges relationer og de sociale sammenhænge, den unge indgår i. Frem for at fokusere på at ændre adfærden hos den enkelte, fokuserer man nu i højere grad på, hvordan man kan skabe rammerne for at unge kan indgå i meningsfulde relationer og netværk. Indsatser som social pejling, kan nævnes som en indsats der inddrager social kapital, der forebyggelsen af kriminalitet. Pointen er, at man kan bruge arbejdet med social kapital endnu mere aktivt ved at fokusere på et af kardinalpunkterne i social kapital: Sociale relationer har en værdi i sig selv. Andre indsatser, som også bruger hjælperelationer i styrkelsen af social kapital er konfliktmægling, og elevmæglerkorps på skolerne i SSP regi, samt fx Mediepatruljen, som er en gruppe af elever, skolerne selv har uddannet. Forskere peger på at der findes meget stærke sammenhænge mellem oplevelsen af social kapital i skoleklassen på den ene side og ens adfærd i skolen og relationer til og holdninger til samme. Jo større social kapital, desto bedre synes man om skolen; desto mindre pjækker man; desto mindre mobbes man; desto mindre mobber man selv; desto mere spændende synes man, at undervisningen er; desto mere lyst føler man til at lære noget i skolen; desto mere hensyn oplever man, at der bliver taget til ens egen måde at lære noget på; desto bedre synes man, at man kan se meningen med det, der laves i timerne; i desto højere grad oplever man, at man lærer noget i skolen; desto bedre synes man, at man klarer sig fagligt; desto oftere har man en plan for, hvad man vil foretage sig efter 9. eller 10. klasse; desto oftere synes man, at en voksen gør noget, hvis en klassekammerat har det svært; desto mere tilfreds bliver man som elev. SSP Rødovre 2017.

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 En SSP rapport om Frederikssunds unges trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd. Indholdsfortegnelse Forord & metode... 3 Tema

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 GRUNDLAG Kolding

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 16. maj 2018

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 16. maj 2018 Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 16. maj 2018 Årstal: 2017/2018 Område: UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Rapportniveau: Institution Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Ringkøbing-Skjern Kommune Genereret

Læs mere

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 31. maj 2018

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 31. maj 2018 Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 31. maj 2018 Årstal: 2017/2018 Område: UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Rapportniveau: Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Struer Kommune Genereret d. 31-05-2018

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2016

Ungeprofilundersøgelsen 2016 Ungeprofilundersøgelsen 6 Social kapital 7.-9. klasse i Sorø Kommune INDHOLD SOCIAL KAPITAL... METODE FOR BEREGNING AF SOCIAL KAPITAL... SAMLEDE SCORES FOR UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 6:... SAMLEDE SCORE FOR

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 17.00-17.45 Gruppearbejde klassevis 17.45 18.20 Opsamling i plenum. 18.20 19.00 SSP Furesø

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Tingløkkeskolen - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 114 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 I 2010 og 2013 har Svendborg Kommune suppleret den landsdækkende sundhedsprofil Hvordan har du det? for voksne med en trivsels- og sundhedsundersøgelse for folkeskolernes

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2016/2017 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2016/2017 i Halsnæs

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution - Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Odense Kommune Genereret d. 07-02-2018 Valg

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Den 21. juni 17 godkendte Byrådet i Frederikssund Kommune en revideret Børne- og ungepolitik. Børneog ungepolitikken er gældende fra 17-21

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler i kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler i kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler i 7. - 9. kl., SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 14.15 14.45 - Oplæg ved, SSP konsulent i Furesø Kommune De afgørende sammenhæng for risikoadfærd og

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2015-16 Skolesundhed.dk Skolesygeplejerske Helle Sørensen Juli 2016 1 Baggrund I henhold til sundhedsloven, som pålægger kommunerne at tilbyde alle børn en udskolingsundersøgelse,

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

Rusmiddelforebyggende. undervisning MODUL 3. Sociale overdrivelser

Rusmiddelforebyggende. undervisning MODUL 3. Sociale overdrivelser Rusmiddelforebyggende undervisning MODUL 3 MODUL 3 Aktiviteter Øvelse 3: Gæt hvor mange. Læreroplæg:. Holddiskussion: Hvordan opstår sociale overdrivelser? Læreroplæg: Mediernes rolle. Formål Gæt hvor

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85% beelser: 2.733 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 86,5% beelser: 2.535 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 86,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen Ungeprofilundersøgelsen 2015 Pilotrapport om danske unges sundhed og trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen 2015 Copyright Komiteen for Sundhedsoplysning,

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Social pejling og social kapital Børns udvikling og inklusion i fælleskaber?

Social pejling og social kapital Børns udvikling og inklusion i fælleskaber? Social pejling og social kapital Børns udvikling og inklusion i fælleskaber? Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones- og Android-telefoner. Hvad handler det om... Trivsel

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere