Loftskorrektioner på FL18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loftskorrektioner på FL18"

Transkript

1 Loftskorrektioner på FL18 December 2017 I forlængelse af regeringens 2025-plan Vækst og Velstand 2025 og de indgåede reformaftaler i foråret 2017 om Tryghed om boligskatten, Aftale om flere år på arbejdsmarkedet mv. er der sammen med finanslovforslaget for 2018 fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for Sammen med finanslovforslaget for 2018 er der desuden fremsat lovforslag om fastsættelse af udgiftslofter for det nye fjerde år i Der er efterfølgende fremsat ændringsforslag til de fremsatte lovforslag om udgiftslofter. Ændringsforslagene afspejler virkningerne af de konkrete initiativer i Aftale om omlægning af bilafgifterne, Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, Aftaler om finansloven for 2018, mv. således at de økonomiske konsekvenser af initiativerne afspejles i udgiftslofterne for staten i De statslige udgiftslofter for på finansloven for 2018 med korrektioner som følge af ændringsforslagene fremgår af tabel 1. Tabel 1 Udgiftslofter for på FL pl Delloft for driftsudgifter på FFL18 (mia. kr.) Korrektioner af delloftet for driftsudgifter (mio. kr.) 195,7 203,8 207,3 209, Korrektioner ifm. ÆF Korrektioner som følge af Aftale om omlægning af bilafgifterne Korrektioner som følge af Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer Korrektioner som følge af trepartsaftale om voksen-, efter-, og videreuddannelse Delloft for driftsudgifter på FL18 (mia. kr.) ,1 203,6 206,0 207,8 Delloft for indkomstoverførsler på FFL18 (mia. kr.) Korrektioner af delloftet for indkomstoverførsler (mio. kr.) 264,4 262,3 259,3 257, Korrektioner ifm. ÆF Korrektioner som følge af Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer Korrektioner som følge af trepartsaftale om voksen-, efter-, og videreuddannelse Delloft for indkomstoverførsler på FL18 (mia. kr.) Anm.: Der er foretaget afrundinger ,4 262,0 259,0 257,4

2 Side 2 af 6 Korrektioner som følge af initiativer på ÆF18 Med ændringsforslagene foreslås delloftet for driftsudgifter justeret svarende til den samlede nettovirkning af diskretionære tiltag uden for delloftet for driftsudgifter. Det svarer til, at delloftet for driftsudgifter nedjusteres med samlet set 389,3 mio. kr. i 2018, 65,5 mio. kr. i 2019, 762,2 mio. kr. i 2020 og 829,4 mio. kr. i 2021 i forhold til udgiftslofterne på finanslovforslaget for Samtidigt opjusteres delloftet for indkomstoverførsler svarende til den samlede virkning af diskretionære tiltag under delloftet for indkomstoverførsler. Det svarer til, at delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med samlet set 65,2 mio. kr. i 2018 og 5,2. kr. i 2019 samt nedjusteres med 21,0 mio. kr. i 2020 og 26,1 mio. kr. i 2021, jf. tabel 2. Tabel 2 Korrektioner af udgiftslofter som følge af initiativer på ÆF18 Statsligt delloft for driftsudgifter Korrektioner ifm. ÆF18-389,3-65,5-762,2-829,4 Fremrykning af FGUskoleydelse til produktionsskoleelever -22,2-12,9 - - Meroptag af politistuderende -3,8-7,6-3,8 - Sorgorlov -20,2-22,0-22,0-22,0 Aftale om satspulje -0,9-7,9-7,9-0,9 Styrket skattekontrol og vejledning 10,0 10,0 10,0 10,0 Skatteinitiativer -339,0-297,0-591,5-493,5 Justeret model for finansiering af almene boliger 20,0 200,0 310,0 185,0 Transport- og investeringsinitiativer -21,6-67,7-589,8-634,6 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen - 134,4 128,4 122,8 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet -11,6 5,2 4,4 3,8 Statsligt delloft for indkomstoverførsler Korrektioner ifm. ÆF18 65,2 5,4-21,0-26,1 Fremrykning af FGUskoleydelse til produktionsskoleelever 36,7 21,4 - - Meroptag af politistuderende 7,2 14,4 7,2 - Sorgorlov 14,6 15,9 15,9 15,9 Aftale om satspulje 0,2 0,2 0,2 0,2 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen - -46,5-44,3-42,2 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet 6, Virkninger uden for loft 324,1 60,0 783,2 855,5

3 Side 3 af 6 Fremrykning af FGUskoleydelse til produktionsskoleelever -14,5-8,5 - - Meroptag af politistuderende -3,4-6,8-3,4 - Sorgorlov 5,6 6,1 6,1 6,1 Aftale om satspulje 0,7 7,7 7,7 0,7 Styrket skattekontrol og vejledning -10,0-10,0-10,0-10,0 Skatteinitiativer 339,0 297,0 591,5 493,5 Ny model for finansiering af almene boliger -20,0-200,0-310,0-185,0 Transport- og investeringsinitiativer 21,6 67,7 589,8 634,6 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen - -88,0-84,1-80,6 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet 5,1-5,2-4,4-3,8 Uddybende om korrektionerne ifm. ÆF18 I forbindelse med initiativet om at hæve produktionsskoleydelsen til niveauet for den kommende skoleydelse for ikke-forsørgere på den forberedende grunduddannelse nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 22,2 mio. kr. i 2018 og 12,9 mio. kr. i 2019, svarende til merudgifterne (efter tilbageløb) som følge af initiativet. Delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med 36,7 mio. kr. i 2018 og 21,4 mio. kr. i 2019, svarende til den direkte budgetmæssige virkning. I forbindelse med udgifter til statens uddannelsesstøtte (SU) som følge af øget optag på Politiskolen nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 3,8 mio. kr. i 2018, 7,6 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. i 2020, svarende til merudgifterne efter tilbageløb mv.. Samtidig opjusteres delloftet for indkomstoverførsler med 7,2 mio. kr. i 2018, 14,4 mio. kr. i 2019 og 7,2 mio. kr. i 2020, svarende til den direkte budgetmæssige virkning. I forbindelse med initiativet om adgang til sorgorlov på 14 uger til begge forældre nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 20,2 mio. kr. i 2018 og 22,0 mio. kr. årligt i , svarende til merudgifterne efter tilbageløb som følge af initiativet. Delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med 14,6 mio. kr. i 2018 og 15,9 mio. kr. årligt i , svarende til den direkte budgetmæssige virkning. Med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 er der gennemført to initiativer, der har betydning for de gældende udgiftslofter: Indførelse af et socialt frikort, Permanentgørelse af livstruede syges ret til sygedagpenge Delloft for driftsudgifter nedjusteres på den baggrund med 0,9 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. årligt i og 0,9 mio. kr. i 2021, svarende til nettovirkningen uden for delloftet af initiativerne. Delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med 0,2 mio. kr. årligt i

4 Side 4 af 6 Som led i Aftale om styrket kontrol og vejledning forhøjes dag-til-dag renten og restskattetillægget. Forhøjelsen ligger ud over de aftalte justeringer i Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Delloftet for driftsudgifter opjusteres på den baggrund med 10 mio. kr. årligt i , svarende til det opgjorte strukturelle provenu. Som led i Aftale om finansloven for 2018 gennemføres en række skatteinitiativer: Udligningsskatten afskaffes fra 2018, Beskatning af fri telefon og internet ophæves fra og med indkomståret 2020, Boligjobordningen videreføres som en permanent ordning. Delloft for driftsudgifter nedjusteres på den baggrund med 339 mio. kr. i 2018, 297 mio. kr. i 2019, 591,5 mio. kr. i 2020 og 493,5 mio. kr. i 2021, svarende til nettovirkningen uden for delloftet af initiativerne, inklusive finansieringsbidraget fra Reserven til Jobreform fase II i I forbindelse med forslag til finanslov for 2018 blev der præsenteret en ny model for finansiering af almene boliger. Provenuet fra modellen blev afspejlet i de fremsatte lovforslag om udgiftslofter, jf. forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner af 3. oktober I forbindelse med finansloven for 2018 er modellen for finansiering af almene boliger justeret efter dialog med den finansielle sektor. Delloftet for driftsudgifter opjusteres på den baggrund med 20 mio. kr. i 2018, 200 mio. kr. i 2019, 310 mio. kr. i 2020 og 185 mio. kr. i 2021, svarende til merprovenuet i forhold til den tidligere model. Der er på finansloven for 2018 indbudgetteret en række transport- og investeringsinitiativer, herunder udvidelsen af motorvejen på Vestfyn og takstnedsættelsen på Storebælt, en række investeringer i jernbanen, en pulje til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje, en pulje til mindre initiativer på transportområdet, forøgelse af investeringsrammerne for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets og Undervisningsministeriet område samt en række øvrige mindre initiativer, jf. Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik. Delloftet for drift nedjusteres i den forbindelse med 21,6 mio. kr. i 2018, 67,7 mio. kr. i 2019, 589,8 mio. kr. i 2020 og 634,6 mio. kr. i 2021, svarende til nettovirkningen af initiativerne uden for loft. I forbindelse med initiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, opjusteres delloftet for drift med 134,4 mio. kr. i 2019, 128,4 mio. kr. i 2020 og 122,8 mio. kr. i 2021, svarende til nettovirkningen af initiativet uden for delloftet. Delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med 88,1 mio. kr. i 2019, 84,3 mio. kr. i 2020 og 80,8 mio. kr. i 2021, svarende til den direkte budgetmæssige virkning. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet blev afspejlet i de fremsatte lovforslag om udgiftslofter, jf. forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommu-

5 Side 5 af 6 ner og regioner af 3. oktober Enkelte elementer i aftalen forventes nu først at træde i kraft d. 1. juli 2018, og ikke som oprindeligt forudsat d. 1. januar Dertil er fordelingen af udgifterne under det statslige delloft for drift/uden for loft justeres marginalt på finansloven for Delloftet for drift nedjusteres på den baggrund med 11,6 mio. kr. i 2018 og opjusteres med 5,2 mio. kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio. kr. i Korrektioner som følge af Aftale om omlægning af bilafgifterne Med Aftale om omlægning af bilafgifterne gennemføres en række ændringer af bilafgifterne. Aftalen finansieres delvist af de afsatte reserver fra JobReformens Fase I og til JobReform fase II uden for det statslige delloft for driftsudgifter, og fra 2020 delvist af indtægter fra periodebaserede vejafgifter for person og varebiler. Delloftet for driftsudgifter opjusteres med 12,9 mio. kr. i 2018, 8,7 mio. kr. årligt i og 8,6 mio. kr. i 2021, svarende til de administrative merudgifter i forbindelse med aftalen, jf. tabel 3. Tabel 3 Korrektioner af udgiftslofter som følge af Aftale om omlægning af bilafgifterne Statsligt delloft for driftsudgifter 12,9 8,7 8,7 8,6 Virkninger uden for loft -12,9-8,7-8,7-8,6 Korrektioner som følge af Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer Med Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer gennemføres en række initiativer med virkning for de gældende udgiftslofter, herunder initiativer på skatte- og afgiftssiden. I den forbindelse nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 250,5 mio. kr. i 2018, 138,2 mio. kr. i 2019, 528,0 mio. kr. i 2020 og 445,3 mio. kr. i 2021, svarende til nettovirkningen af initiativerne uden for loft, jf. tabel 4. Delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med 304,6 mio. kr. i 2019, 303,9 mio. kr. i 2020 og 302,5 mio. kr. i 2021, svarende til de direkte budgetmæssige virkninger under loftet af finansieringsinitiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Tabel 4 Korrektioner af udgiftslofter som følge af Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer Statsligt delloft for driftsudgifter -250,5-138,2-528,0-445,3 Statsligt delloft for indkomstoverførsler ,6-303,9-302,5 Virkninger uden for loft 250,5 442,8 831,9 747,8

6 Side 6 af 6 Korrektioner som følge af Trepartsaftale om voksen-, efter-, og videreuddannelse Med Trepartsaftale om voksen-, efter-, og videreuddannelse forhøjes Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) fra 80 pct. til 100 pct. af den maksimale dagpengesats. Delloftet for driftsudgifter nedjusteres i den forbindelse med 2,7 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. årligt i Delloftet for indkomstoverførsler opjusteret tilsvarende med 2,7 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. årligt i , jf. tabel 5. Tabel 5 Korrektioner af udgiftslofter som følge af Trepartsaftale om voksen-, efter-, og videreuddannelse Statsligt delloft for driftsudgifter -2,7-5,5-5,6-5,6 Statsligt delloft for indkomstoverførsler 2,7 5,5 5,6 5,6

Udgiftslofter og statens finanser. December 2017

Udgiftslofter og statens finanser. December 2017 Udgiftslofter og statens finanser December 2017 Udgiftslofter og statens finanser December 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Loftskorrektioner på FL19

Loftskorrektioner på FL19 Loftskorrektioner på FL19 December 2018 I forlængelse af de indgåede reformaftaler i foråret 2018 om Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (februar 2018),

Læs mere

Loftskorrektioner på FL17

Loftskorrektioner på FL17 Loftskorrektioner på FL17 December 2016 I forbindelse med efterårets forhandlinger om DK2025 Et stærkere Danmark og finansloven for 2017 blev der fremsat ændringsforslag til de gældende udgiftslofter for

Læs mere

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark

Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark Loftskorrektioner ifm. DK2025 Et stærkere Danmark September 2016 I forbindelse med regeringens forslag til 2025-plan, DK2025 Et stærkere Danmark, foreslås en række korrektioner af udgiftslofterne i 2017-2019,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019

Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Korrektioner af gældende udgiftslofter 3. oktober 2019 Sammen med det genfremsatte finanslovforslag for 2020 har regeringen fremsat forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2020 til 2022. Ændringerne

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Dokumentation af loftskorrektioner FL15

Dokumentation af loftskorrektioner FL15 Dokumentation af loftskorrektioner FL15 12. december 2014 I forbindelse med ændringsforlagene til finansloven for 2015 er der foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne i medfør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol,

a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol, Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 155 Offentligt Aktstykke nr. 155 Folketinget 2017-18 Bilag 155 Finansministeriet. København, den 27. juni 2018. a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige

Læs mere

Korrektioner af udgiftslofter for 2017

Korrektioner af udgiftslofter for 2017 Korrektioner af udgiftslofter for 2017 31. august 2018 Der er foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017 i medfør af budgetlovens 8 og Lov om fastsættelse af udgiftslofter

Læs mere

Delloft på FL17 (mia. kr.) 195,3 200,0 202,9. Administrative korrektioner (mio.kr.)

Delloft på FL17 (mia. kr.) 195,3 200,0 202,9. Administrative korrektioner (mio.kr.) Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL18 31. august 2017 Samlede korrektioner på FFL18 I forbindelse med finanslovforslaget for 2018 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL august 2016 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL17 29. august 2016 Der er med finanslovforslaget for 2017 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2017-2019 i medfør af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 243 Folketinget Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 243 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2018/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2018/4356 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 Fremsat den 2. oktober 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august 2018

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august 2018 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL19 31. august 2018 I forbindelse med finanslovforslaget for 2019 er der lagt en række korrektioner af de gældende udgiftslofter for 2019-21 til grund. Korrektionerne

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 PD/AH/FAA 31. august 2017 Kontakt: elanha@ft.dk HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 Indledning Den borgerlige regering vil med sit finanslovsforslag for 2018 udhule velfærden, mens pengene skal bruges

Læs mere

Et trygt og sammenhængende Danmark

Et trygt og sammenhængende Danmark Et trygt og sammenhængende Danmark Finanslovforslaget 2018 August 2017 Det går godt for dansk økonomi BNP-væksten er tiltaget, og skønnene for de kommende år er opjusteret Pct. 2,5 Pct. 2,5 2,0 2,0 1,5

Læs mere

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2018

Udgiftslofter og statens finanser. December 2018 Udgiftslofter og statens finanser December 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL19

Teknisk gennemgang FFL19 Teknisk gennemgang FFL19 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL19 for skoleforeningerne på det regulerede område 30. august 2018 Side 1 Disposition Overordnet udvikling i bevilling og aktivitet

Læs mere

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2019 Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver Forslag til finanslov for finansåret 2020 Tekst og anmærkninger 35. Generelle reserver 35. Generelle reserver Tekst 3 35. Generelle reserver A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 13 Bilag 27 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S). Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober

Læs mere

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet

Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Til udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 242 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 242 Folketinget Lovforslag nr. L 242 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. august 2018 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 1 Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Med Jobreformens fase

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2019

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget

Læs mere

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sagsnr. 2018-3667 Doknr. 549396 Dato 14-08-2018 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 22. september 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 24 (L 201) af 9.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Institutioner der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Finansudvalget. Aktstk Offentligt

Finansudvalget. Aktstk Offentligt Finansudvalget Aktstk. 160 - Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 09-06-2009 a. Undervisningsministeriet anmoder

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018

Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018 Baggrundsnotat til offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Udvikling i de offentlige finanser i 2017-19... 3 2.1 De offentlige indtægter, udgifter

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 14. maj 2014 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2018

Udgiftslofter og statens finanser. August 2018 Udgiftslofter og statens finanser August 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023 Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2018-19 (2. samling) Fremsat den 27. august 2019 af finansministeren (Nicolai Wammen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for

Læs mere

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt. Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt. Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Vedr. FFL19 for 10. Til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Indhold Samlet bevillingsoversigt på FFL19 Udgifter under delloft

Læs mere

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid. Oktober 2019 Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid Oktober 2019 Regeringens fokus: Gode tider skal gøres bedre for alle Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk politik.

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Side 1 af 6 2012/1 LSF 230 Offentliggørelsesdato: 30-05-2013 Finansministeriet Den fulde tekst Fremsat den 29. maj 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet. Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2015

Forslag. Finanslov for finansåret 2015 Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2014 Forslag til Finanslov for finansåret 2015 Folketinget, den 18. december 2014 MOGENS LYKKETOFT

Læs mere

Finansieringen af FGU-aftalen Fjernundervisning på GSK Lønstigninger i OK18 Statens indkøbsbesparelse

Finansieringen af FGU-aftalen Fjernundervisning på GSK Lønstigninger i OK18 Statens indkøbsbesparelse Som noget nyt vil bidraget i 2022 blive tilbageført fuldt ud til uddannelsesområdet, dog uden nogen garanti for, hvor stor en del der tilbageføres til de respektive områder, hvor det er høstet. Omprioriteringsbidraget

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017

Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017 Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 147 Offentligt F i N AN SM i N i ST E R i ET Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017 August 2017 63 Mio. kr. 2017

Læs mere

Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen

Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen Oktober 2018 Konkrete forslag til at styrke dagpengeforsikringen LO har i den tekniske baggrundsrapport om dagpengesystemet dokumenteret, at dagpengenes kompensationsgrad er faldet markant i en periode,

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét.

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét. Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt 9. december 2015 J.nr. 15-3151455 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål A og B - Tale til besvarelse af spørgsmål A og B den

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

38. Skatter og afgifter. Forslag til finanslov 2018

38. Skatter og afgifter. Forslag til finanslov 2018 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 275 Offentligt 38. Skatter og afgifter Forslag til finanslov 2018 Budgettering af 38. Skatter og afgifter på FFL18 Skøn for skatter og afgifter på finanslovsforslaget

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012

Private gymnasier og studenterkurser. 24. august 2011 Sags nr.: H.011. Orientering om Forslag til Finanslov for finansåret 2012 Private gymnasier og studenterkurser Økonomisk afdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om Forslag til

Læs mere

POLITISK VÆRKTØJSKASSE BUDGETLOVENS ABC BUDGETLOVENS ABC

POLITISK VÆRKTØJSKASSE BUDGETLOVENS ABC BUDGETLOVENS ABC Baggrunden for budgetloven Henstilling fra EU om at reducere det strukturelle underskud i 2011-2013 Markant højere vækst i det offentlige forbrug end aftalt Ønske om at genskabe tilliden til dansk økonomi

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet

Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Institutioner med erhvervsuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Finanslovforslaget for

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere