Landbrugets Byggeblade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets Byggeblade"

Transkript

1 Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr Udgivet Januar 1989 Revideret Side 1 af 7 Byggebladet er udarbejdet af Træinformation ved brug af programmet Åsedim, som vil blive publiceret af Træinformation. Planlægning Der er en betydelig materialebesparelse ved at gøre gavlfagenes spændvidde kortere end mellemfagene. Det er derfor forudsat i alle tabellerne at gavlfagene er 0,6 m kortere end mellemfagene. (Hvis alle fag har samme spændvidde skal spændvidden angivet for mellemfag typisk reduceres med 0,6 0,8 m). Der er også en betydelig materialebesparelse ved at forstærke de åse der skal optage kipningsmomenter ('kipningsåse') frem for at dimensionere alle åse for kipningsmomentet. I tabel 1 og 3 er angivet spændvidden for åse der ikke skal optage kipningsmoment samt hvilket kipningsmoment der kan optages når kipningsåsene forstærkes ved at gøre den 25 mm bredere end normalåsene eller ved at fordoble dem, se afsnittet Fordobling af kipningsåse. Tabel 2 angiver spændvidden når alle åsene kan optage et valgt, beskedent kipningsmoment. Forudsætninger Normgrundlag: Eurocodes med tilhørende danske annekser pr 1. juli Snelast: Ved normal snelast betragtes halvdelen af snelasten som fri last iht. nationalt anneks til EN , idet gerberdragere er følsomme for uens last. I kombinationer med kipningsmoment antages sneen bunden, da der ikke er kipningsfare ved reduceret last. Spændvidderne er angivet i tabellerne 1A, 2A og 3A. Ved 50 % forøget snelast på læsiden af store tage jf. nationalt anneks til EN afsnit 5.3.3(4) regnes snelasten bunden, da exceptionelle forhold ikke skal kombineres. Spændvidderne er angivet i tabellerne 1B, 2B og 3B. Trækvalitet: C18, anvendelsesklasse 2. Charnierforskydning: 1/7 af spændvidden (af mellemfagenes spændvidde når gavlfagene er kortere). Udhæng over gavl: mindst 0,3 m og højst 1 m regnet fra midte af gavlramme. Gerberbeslag: Det er forudsat, at der benyttes beslag med bæreevne som Simpson type B eller W. Bruges type B skal størrelsen svare til åsenes højde og alle huller udsømmes. Hvis åsene indgår i vindafstivningen skal der bruges type W, der kun sømmes i de to yderste rækker som vist på skitsen. Der bruges W120 til åsehøjder 150 og 175 mm og W140 til åsehøjder 200 og 225 mm.

2 Gerberbeslag type W må kun udsømmes i de to yderste rækker huller. Tagtyngde: Der er tabelværdier for tre forskellige tyngder: - 0,10 kn/m 2-0,25 kn/m 2-0,50 kn/m 2 Tyngden er eksklusiv åse, men inklusiv eventuel isolering og undersidebeklædning. Åseafstand: Der er tabelværdier for to forskellige åseafstande: - 1,07 m - 1,20 m Nedbøjning: Den øjeblikkelige nedbøjning for snelast henholdsvis langtidsnedbøjningen for egenlast er højst 1/400 af spændvidden, i lav sikkerhedsklasse dog højst 1/300. (Nedbøjningen begrænser kun spændvidden ved små taghældninger). Vindlast: Tabelværdierne er bestemt for vindlasten på en bygning højst 40 m bred og højst 15 m høj placeret i terrænkategori I (hede) og mindst 25 km fra den jyske vestkyst (basisvindhastighed 24 m/s). (Normalt er vindlast ikke dimensionsgivende for åse, den begrænser kun spændvidden i enkelte tilfælde og kun ved taghældning 40 ). Åsene kan indgå i vindafstivningssystemet når der anvendes gerberbeslag af type W. Kipningsmoment Ved dimensionering af stålrammer forudsættes normalt at nogle af åsene skal afstive rammerne mod kipning. Åsene skal derfor kunne optage det såkaldte kipningsmoment ud over de normale påvirkninger. Det regningsmæssige kipningsmoment M d kan beregnes som angivet i Bilag A: Beregning af kipningsmoment M d for åse. Rammeleverandøren skal til den projekterende oplyse hvilke åse der skal virke afstivende, kipningsmomentet M d samt den åsehøjde dette er bestemt for, til den projekterende. Med mindre andet er aftalt skal leverandøren beregne og levere beslag med tilhørende bolte/skruer til fastgørelse af kipningsbeslagene til spær og åse. Fordobling af kipningsåse Åse, der skal optage kipningsmomenter kan udføres ved at anvende to normalåse. Man undgår herved at skulle anvende mere end en dimension og der kan optages store momenter. Landbrugets Byggeblad nr

3 Åsene samles før oplægningen pr. 500mm med ø 6 mm skruer med gevind over det meste af længden som er mindst 50 mm længere end normalåsens bredde. I 75 mm brede åse kan også anvendes 4,2x130 mm ringede søm eller 4,8x130 mm firkantsøm. Åsen placeres så den nederste normalås følger inddelingen på taget. Boltene der fastgør åsene til rammer og afstivningsbeslag skal gå gennem begge stykker træ. Figur 1. Når kipningsåse fordobles skal to normalåse samles med ø 6 mm skruer som vist. Ved 75 mm brede åse kan eventuelt bruges søm. Konsekvensklasse Åse kan ofte henføres til en lavere konsekvensklasse end bygningens hovedkonstruktion (rammerne). Det gælder dog ikke kipningsåse, der er essentielle for hovedkonstruktionens bæreevne. Det gælder i princippet heller ikke når åsene indgår i vindafstivningssystemet, men vindlasten er i praksis ikke dimensionsgivende for åsene og gerberbeslag, så en ås dimensioneret for snelast i lav konsekvensklasse (CC1) vil normalt kunne modstå lasten fra vindafstivningen med sikkerhed svarende til normal konsekvensklasse (CC2). En vejledning om valg af konsekvensklasser er publiceret af Dansk Standard som DS/INF 1990: Vejledningen behandler bl.a. bygninger til dyrehold. Tabeller, oversigt Tabellerne i det følgende angiver hvilke spændvidde (rammeafstand c-c) der kan anvendes for forskellige åsedimensioner, åseafstand, taghældning og tagtyngder. Undertabel A gælder for normal snelast og undertabel B for 50 % ekstra snelast. Tabel 1 gælder for normal konsekvensklasse (CC2), hvor kipningsåse forstærkes enten ved at øge bredden med 25 mm eller ved at fordoble dem. Tabel 2 gælder for normal konsekvensklasse (CC2), hvor alle åse kan optage det angivne kipningsmoment. Tabel 3 gælder for lav konsekvensklasse (CC1), hvor kipningsåse forstærkes ved at fordoble dem. Kipningsmomentet er beregnet for normal konsekvensklasse (CC2). Bilag A: Beregning af kipningsmoment M d for åse De åse, der skal fastholde stålrammen mod kipning skal kunne optage et ekstra regningsmæssigt moment M d. Det beregnes som følger. Landbrugets Byggeblad nr

4 Iht. Eurocoden for stål, EN afs kan imperfektionen for én ramme sættes til e0 L/ 500 (1) hvor L er afstanden mellem kipningsfastholdelserne eller stederne hvor trykket flytter til overflangen i rammen. Da fastholdelsen sker i enkeltpunkter må momentet q d L 2 /8 i EN formel (5.13) erstattes af Q d L/4 så fastholdelsesbehovet ved undersiden af rammen er: 4NEd Qd ( e0 q) L (2) hvor N Ed er trykkraften i underflangen og q er flytningen af underflangen som følge af åsens drejning. Kipningsmomentet som åsen skal optage bliver M Q ( h ½ h) (3) d d p hvor h p er stålrammens profilhøjde og h er åsens højde. Åsens drejning som følge af M d er mindre end Md l (4) 6( EI) ås hvor l er rammeafstanden. Formlen gælder for en simpelt understøttet bjælke og er på den sikre side for en gerberdrager. Flytningen af underflangen bliver ( h ½ h ) (5) q p a Ved indsættelse af øvrige udtryk i (3) fås 4NEd L Md l Md ( hp ½ h) ( hp ½ h) L 500 6( EI) ås der kan omskrives til M d L L l ( hp ½ h) NEd ( hp ½ h) 6( EI) ås 1 (6) (7) Forenklet udtryk Traditionelt er anvendt Q d = 1,5 % af N Ed. Det er formentlig altid er på den sikre side at benytte denne tilnærmelse. Man finder så M 0,015 N ( h ½ h) (8) d Ed p hvor N Ed.er den regningsmæssig trykkraft i underflangen af rammen, h p er stålrammens profilhøjde og h er åsens højde. Landbrugets Byggeblad nr

5 Tabel 1. Normal konsekvensklasse (CC2). Rammeafstand i mellemfag når afstanden i gavlfag er 600 mm kortere. Kipningsåse skal forstærkes. Tabel 1A. Normal snelast. dimension b+25 mm 1) Fordoblet 2) x 150 W120 / B150 1,8 knm 3,9 knm 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,3 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,1 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,7 75 x 175 W120 / B175 2,3 knm 5,3 knm 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 75 x 200 W140 / B200 3,3 knm 7,1 knm 5,8 5,6 5,4 5,3 5,6 5,7 5,6 5,4 5,2 5,1 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 88 x 175 W140 / B175 2,7 knm 5,9 knm 5,7 5,6 5,6 5,5 5,8 6,2 5,5 5,4 5,4 5,3 5,6 5,6 5,2 5,1 5,1 5,0 5,2 5,1 88 x 200 W140 / B200 3,6 knm 8,3 knm 6,2 6,2 6,0 5,9 6,3 6,6 6,1 5,9 5,8 5,7 6,0 6,2 5,7 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 100 x 200 W140 / B200 3,8 knm 9,0 knm 6,6 6,7 6,6 6,5 6,9 7,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,5 7,0 6,0 6,0 6,0 5,9 6,1 6,4 100 x 225 W140 5,0 knm 12,0 knm 7,4 7,2 7,1 7,0 7,4 8,0 7,1 7,0 6,8 6,7 7,0 7,5 6,7 6,6 6,5 6,3 6,5 6,8 75 x 150 W120 / B150 1,8 knm 3,9 knm 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,0 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,6 75 x 175 W120 / B175 2,3 knm 5,3 knm 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9 5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 4,1 4,2 4,1 75 x 200 W140 / B200 3,3 knm 7,1 knm 5,5 5,4 5,2 5,1 5,3 5,6 5,3 5,2 5,0 4,9 5,1 5,2 5,0 4,9 4,6 4,5 4,7 4,7 88 x 175 W140 / B175 2,7 knm 5,9 knm 5,5 5,4 5,4 5,3 5,5 5,9 5,2 5,2 5,1 5,0 5,3 5,5 5,0 4,9 4,8 4,7 5,0 5,0 88 x 200 W140 / B200 3,6 knm 8,3 knm 6,0 5,9 5,8 5,7 6,0 6,5 5,8 5,7 5,5 5,4 5,7 6,0 5,5 5,3 5,2 5,1 5,3 5,5 100 x 200 W140 / B200 3,8 knm 9,0 knm 6,4 6,4 6,3 6,2 6,6 7,2 6,2 6,1 6,0 5,9 6,2 6,7 5,9 5,7 5,7 5,6 5,8 6,1 100 x 225 W140 5,0 knm 12,0 knm 7,1 6,9 6,8 6,6 7,1 7,7 6,8 6,6 6,5 6,4 6,7 7,2 6,4 6,4 6,2 6,0 6,2 6,5 Tabel 1B. 50 % ekstra snelast. dimension b+25 mm 1) Fordoblet 2) x 150 W120 / B150 1,4 knm 3,5 knm 4,4 4,3 4,3 4,2 4,5 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,9 3,7 75 x 175 W120 / B175 1,8 knm 4,9 knm 4,9 4,8 4,6 4,6 4,9 5,1 4,8 4,7 4,5 4,4 4,7 4,7 4,5 4,4 4,2 4,2 4,4 4,3 75 x 200 W140 / B200 2,6 knm 6,6 knm 5,4 5,2 5,0 4,9 5,2 5,7 5,2 5,1 4,9 4,7 5,0 5,3 5,0 4,8 4,6 4,5 4,7 4,8 88 x 175 W140 / B175 2,0 knm 5,6 knm 5,3 5,2 5,2 5,1 5,4 5,9 5,2 5,1 5,0 4,9 5,3 5,5 4,9 4,8 4,8 4,7 4,9 5,1 88 x 200 W140 / B200 2,8 knm 7,5 knm 5,8 5,7 5,6 5,5 5,8 6,4 5,7 5,5 5,5 5,3 5,6 6,0 5,3 5,3 5,2 5,1 5,3 5,5 100 x 200 W140 / B200 2,9 knm 8,6 knm 6,3 6,2 6,1 6,0 6,4 7,0 6,1 6,0 5,9 5,8 6,1 6,6 5,7 5,7 5,6 5,5 5,7 6,1 100 x 225 W140 3,8 knm 11,1 knm 6,8 6,7 6,5 6,4 6,8 7,4 6,6 6,5 6,3 6,2 6,5 7,0 6,3 6,2 6,1 5,9 6,1 6,5 75 x 150 W120 / B150 1,4 knm 3,5 knm 4,2 4,1 4,0 3,9 4,3 4,3 4,0 3,9 3,9 3,8 4,1 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,8 3,6 75 x 175 W120 / B175 1,8 knm 4,9 knm 4,6 4,5 4,4 4,3 4,7 5,0 4,5 4,4 4,3 4,2 4,5 4,6 4,3 4,2 4,0 3,9 4,2 4,1 75 x 200 W140 / B200 2,6 knm 6,6 knm 5,1 5,0 4,8 4,7 4,9 5,4 4,9 4,8 4,6 4,5 4,8 5,1 4,8 4,6 4,4 4,2 4,6 4,7 88 x 175 W140 / B175 2,0 knm 5,6 knm 5,1 5,0 5,0 4,9 5,2 5,6 4,9 4,8 4,8 4,7 5,0 5,4 4,7 4,6 4,5 4,4 4,7 5,0 88 x 200 W140 / B200 2,8 knm 7,5 knm 5,6 5,5 5,4 5,2 5,6 6,0 5,4 5,3 5,2 5,1 5,3 5,7 5,2 5,0 4,9 4,8 5,1 5,3 100 x 200 W140 / B200 2,9 knm 8,6 knm 6,0 5,9 5,8 5,7 6,1 6,7 5,8 5,7 5,6 5,5 5,8 6,3 5,5 5,4 5,3 5,2 5,5 5,8 100 x 225 W140 3,8 knm 11,1 knm 6,5 6,4 6,2 6,1 6,5 7,1 6,3 6,1 6,1 5,9 6,2 6,7 6,0 6,0 5,8 5,6 5,9 6,2 1) Md når kipningsåse er 25 mm bredere end normalåse 2) Md når kipningsåse består af 2 normalåse, se figur 1

6 Tabel 2. Normal konsekvensklasse (CC2). Rammeafstand i mellemfag når afstanden i gavlfag er 600 mm kortere, alle åse kan optage kipningsmoment. Tabel 2A. Normal snelast. dimension x 150 W120 / B150 1,4 knm 4,0 3,9 3,9 3,9 4,2 4,3 3,8 3,7 3,7 3,6 3,9 4,1 3,6 3,5 3,4 3,3 3,5 3,7 75 x 175 W120 / B175 2,0 knm 4,4 4,3 4,3 4,2 4,6 4,9 4,2 4,1 4,0 4,0 4,2 4,5 3,9 3,8 3,7 3,6 3,8 4,1 75 x 200 W140 / B200 2,6 knm 4,8 4,8 4,7 4,6 5,0 5,4 4,6 4,5 4,4 4,3 4,6 5,0 4,3 4,1 4,1 4,0 4,2 4,5 88 x 175 W140 / B175 2,3 knm 4,8 4,8 4,7 4,7 5,1 5,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,7 5,2 4,2 4,2 4,0 4,1 4,3 4,6 88 x 200 W140 / B200 3,0 knm 5,4 5,3 5,2 5,1 5,5 6,1 5,0 4,9 4,9 4,8 5,1 5,6 4,7 4,6 4,5 4,5 4,7 5,0 100 x 200 W140 / B200 3,3 knm 5,9 5,8 5,7 5,7 6,0 6,8 5,5 5,4 5,4 5,4 5,6 6,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,2 5,6 100 x 225 W140 4,2 knm 6,4 6,3 6,2 6,2 6,5 7,3 6,0 5,9 5,8 5,8 6,0 6,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,6 6,0 75 x 150 W120 / B150 1,4 knm 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 4,3 3,5 3,5 3,4 3,4 3,7 4,0 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 3,6 75 x 175 W120 / B175 2,0 knm 4,2 4,1 4,1 4,0 4,3 4,7 3,9 3,8 3,8 3,7 4,0 4,4 3,7 3,6 3,5 3,5 3,7 3,9 75 x 200 W140 / B200 2,6 knm 4,6 4,5 4,4 4,4 4,7 5,2 4,3 4,2 4,1 4,1 4,4 4,7 4,1 3,9 3,8 3,8 4,0 4,2 88 x 175 W140 / B175 2,3 knm 4,6 4,6 4,4 4,4 4,8 5,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,5 4,9 4,1 4,0 3,8 3,9 4,1 4,5 88 x 200 W140 / B200 3,0 knm 5,1 5,0 4,9 4,9 5,3 5,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,9 5,3 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4 4,8 100 x 200 W140 / B200 3,3 knm 5,6 5,5 5,4 5,4 5,8 6,5 5,3 5,2 5,1 5,1 5,4 5,9 5,0 4,8 4,8 4,7 4,9 5,3 100 x 225 W140 4,2 knm 6,1 6,0 5,9 5,9 6,2 7,0 5,8 5,6 5,6 5,5 5,8 6,4 5,4 5,2 5,2 5,1 5,3 5,7 Tabel 2B. 50 % ekstra snelast. dimension x 150 W120 / B150 1,4 knm 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5 4,0 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,7 3,0 3,0 2,9 2,9 3,1 3,4 75 x 175 W120 / B175 2,0 knm 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 4,3 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 4,0 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 3,6 75 x 200 W140 / B200 2,6 knm 4,1 4,0 3,9 3,9 4,2 4,6 4,0 3,9 3,8 3,7 4,0 4,3 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7 4,0 88 x 175 W140 / B175 2,3 knm 4,1 4,0 3,9 3,9 4,3 4,8 4,0 3,9 3,9 3,8 4,1 4,5 3,7 3,7 3,5 3,6 3,8 4,1 88 x 200 W140 / B200 3,0 knm 4,5 4,4 4,3 4,3 4,7 5,2 4,4 4,3 4,2 4,2 4,5 4,8 4,1 4,0 4,0 3,9 4,2 4,5 100 x 200 W140 / B200 3,3 knm 4,9 4,8 4,8 4,8 5,2 5,8 4,8 4,7 4,6 4,6 5,0 5,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,6 5,0 100 x 225 W140 4,2 knm 5,4 5,3 5,2 5,2 5,6 6,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,3 5,8 4,9 4,8 4,7 4,7 5,0 5,4 75 x 150 W120 / B150 1,4 knm 3,2 3,1 3,1 3,0 3,3 3,7 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,5 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 3,2 75 x 175 W120 / B175 2,0 knm 3,5 3,4 3,4 3,3 3,6 4,1 3,4 3,3 3,2 3,2 3,5 3,8 3,2 3,1 3,0 3,0 3,2 3,5 75 x 200 W140 / B200 2,6 knm 3,9 3,8 3,7 3,7 4,0 4,4 3,7 3,6 3,6 3,5 3,8 4,1 3,6 3,4 3,3 3,3 3,5 3,8 88 x 175 W140 / B175 2,3 knm 3,9 3,8 3,7 3,7 4,1 4,6 3,8 3,7 3,7 3,6 3,9 4,2 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 4,0 88 x 200 W140 / B200 3,0 knm 4,3 4,2 4,1 4,1 4,5 4,9 4,1 4,1 4,0 4,0 4,3 4,6 4,0 3,8 3,8 3,7 4,0 4,3 100 x 200 W140 / B200 3,3 knm 4,7 4,6 4,5 4,5 4,9 5,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,7 5,1 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4 4,7 100 x 225 W140 4,2 knm 5,1 5,0 4,9 4,9 5,3 5,9 4,9 4,8 4,7 4,7 5,1 5,6 4,7 4,6 4,5 4,5 4,8 5,1

7 Tabel 3. Lav konsekvensklasse (CC1). Rammeafstand i mellemfag når afstanden i gavlfag er 600 mm kortere. Kipningsåse skal forstærkes. Tabel 3A. Normal snelast. dimension Fordoblet ås (CC2) 2) x 150 W120 / B150 3,6 knm 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 4,4 4,5 4,4 4,2 4,3 4,1 4,0 75 x 175 W120 / B175 5,2 knm 5,5 5,4 5,3 5,2 5,4 5,5 5,3 5,2 5,1 4,9 5,1 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,7 4,6 75 x 200 W140 / B200 8,0 knm 6,1 5,9 5,7 5,6 5,9 6,2 5,8 5,7 5,5 5,3 5,6 5,7 5,5 5,3 5,1 5,0 5,2 5,2 88 x 175 W140 / B175 6,0 knm 6,0 5,9 5,9 5,8 6,2 6,6 5,8 5,7 5,6 5,5 5,8 6,1 5,5 5,4 5,3 5,2 5,4 5,5 88 x 200 W140 / B200 7,5 knm 6,6 6,5 6,4 6,3 6,6 7,1 6,4 6,2 6,1 6,0 6,3 6,7 6,0 5,9 5,7 5,6 5,8 6,1 100 x 200 W140 / B200 9,0 knm 7,1 7,0 6,9 6,8 7,3 7,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,9 7,3 6,4 6,3 6,2 6,1 6,4 6,7 100 x 225 W140 11,4 knm 7,8 7,6 7,5 7,3 7,7 8,4 7,5 7,3 7,2 7,0 7,3 7,8 7,1 6,9 6,7 6,6 6,9 7,2 75 x 150 W120 / B150 3,6 knm 4,7 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 4,0 4,1 3,9 75 x 175 W120 / B175 5,2 knm 5,2 5,1 5,0 4,9 5,2 5,4 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9 5,0 4,7 4,6 4,4 4,4 4,5 4,5 75 x 200 W140 / B200 8,0 knm 5,8 5,7 5,5 5,4 5,6 6,1 5,5 5,4 5,2 5,1 5,3 5,6 5,2 5,1 4,8 4,7 4,9 5,0 88 x 175 W140 / B175 6,0 knm 5,7 5,6 5,6 5,5 5,8 6,2 5,5 5,4 5,3 5,2 5,4 6,0 5,2 5,1 5,1 4,9 5,1 5,3 88 x 200 W140 / B200 7,5 knm 6,3 6,2 6,1 5,9 6,3 6,8 6,0 5,9 5,8 5,7 6,0 6,3 5,7 5,6 5,4 5,3 5,5 5,8 100 x 200 W140 / B200 9,0 knm 6,8 6,7 6,6 6,5 6,9 7,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,5 7,0 6,2 6,0 5,9 5,9 6,1 6,4 100 x 225 W140 11,4 knm 7,4 7,2 7,1 7,0 7,4 8,0 7,1 6,9 6,8 6,7 7,0 7,5 6,7 6,6 6,4 6,3 6,5 6,8 Tabel 3B. 50 % ekstra snelast. dimension Fordoblet ås (CC2) 2) x 150 W120 / B150 3,3 knm 4,6 4,5 4,4 4,4 4,7 4,7 4,5 4,4 4,4 4,3 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0 75 x 175 W120 / B175 4,5 knm 5,1 5,0 4,9 4,8 5,1 5,3 5,0 4,8 4,7 4,6 4,9 5,0 4,7 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 75 x 200 W140 / B200 6,0 knm 5,6 5,5 5,3 5,2 5,5 5,9 5,4 5,3 5,1 5,0 5,2 5,6 5,2 5,0 4,8 4,8 4,9 5,2 88 x 175 W140 / B175 5,3 knm 5,6 5,5 5,4 5,4 5,7 6,2 5,4 5,3 5,3 5,2 5,4 5,8 5,2 5,1 5,0 4,9 5,1 5,4 88 x 200 W140 / B200 7,1 knm 6,1 6,0 5,9 5,8 6,1 6,6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,9 6,3 5,6 5,5 5,4 5,3 5,5 5,8 100 x 200 W140 / B200 8,1 knm 6,6 6,5 6,4 6,3 6,7 7,3 6,4 6,3 6,2 6,1 6,4 6,9 6,0 5,9 5,8 5,8 6,0 6,4 100 x 225 W140 10,5 knm 7,2 7,0 6,9 6,8 7,2 7,8 7,0 6,8 6,7 6,5 6,8 7,3 6,6 6,4 6,3 6,2 6,4 6,8 75 x 150 W120 / B150 3,3 knm 4,4 4,3 4,3 4,2 4,5 4,7 4,2 4,1 4,0 4,0 4,3 4,4 4,1 4,0 3,8 3,9 4,0 3,9 75 x 175 W120 / B175 4,5 knm 4,9 4,8 4,7 4,6 4,9 5,3 4,7 4,6 4,5 4,4 4,7 5,0 4,5 4,4 4,2 4,2 4,4 4,5 75 x 200 W140 / B200 6,0 knm 5,4 5,2 5,1 5,0 5,2 5,6 5,1 5,1 4,9 4,8 5,0 5,3 5,0 4,8 4,6 4,4 4,7 5,0 88 x 175 W140 / B175 5,3 knm 5,3 5,2 5,2 5,1 5,3 5,9 5,1 5,1 5,0 4,9 5,1 5,6 5,0 4,8 4,8 4,7 4,9 5,2 88 x 200 W140 / B200 7,1 knm 5,8 5,7 5,6 5,5 5,9 6,4 5,7 5,5 5,4 5,3 5,6 6,0 5,4 5,3 5,2 5,0 5,3 5,5 100 x 200 W140 / B200 8,1 knm 6,3 6,2 6,1 6,0 6,4 7,0 6,0 6,0 5,9 5,8 6,1 6,6 5,8 5,7 5,6 5,5 5,7 6,1 100 x 225 W140 10,5 knm 6,8 6,7 6,6 6,4 6,8 7,4 6,6 6,5 6,4 6,2 6,5 7,0 6,3 6,2 6,0 5,9 6,1 6,5 2) Md når kipningsåse består af 2 normalåse, se figur 1

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Davidsen stålcarport

Davidsen stålcarport Davidsen stålcarport 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 2016) - Carport - enkelt: Davidsen varenummer: 9136396 - Carport - dobbelt: Davidsen varenummer: 9136397 Ovennævnte produkter

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Davidsen terrasseoverdækning

Davidsen terrasseoverdækning Davidsen terrasseoverdækning Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 206) - Terrasseoverdækning - medium: Davidsen varenummer: 936398 - Terrasseoverdækning - large: Davidsen varenummer:

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365

Bjælkeoptimering. Opgave #1. Afleveret: 2005.10.03 Version: 2 Revideret: 2005.11.07. 11968 Optimering, ressourcer og miljø. Anders Løvschal, s022365 Bjælkeoptimering Opgave # Titel: Bjælkeoptimering Afleveret: 005.0.0 Version: Revideret: 005..07 DTU-kursus: Underviser: Studerende: 968 Optimering, ressourcer og miljø Niels-Jørgen Aagaard Teddy Olsen,

Læs mere

By og Byg Dokumentation 041 Merværdi af dansk træ. Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K14

By og Byg Dokumentation 041 Merværdi af dansk træ. Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K14 By og Byg Dokumentation 4 Merværdi af dansk træ Anvendelse af konstruktionstræ i styrkeklasse K4 Merværdi af dansk træ Redaktion: Erik Brandt By og Byg Dokumentation 4 Statens Byggeforskningsinstitut 3

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Beregning af tagåse Beregningsforudsætninger og brugervejledning til programmet ÅseDim

Beregning af tagåse Beregningsforudsætninger og brugervejledning til programmet ÅseDim Tagåse på bygninger opført som rammekonstruktioner af stål eller limtræ kan beregnes med programmet ÅseDim udviklet af Træinformation. TRÆ-rapport nr. 05 2015 Beregningsforudsætningerne for dimensionering

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Projekt-bjælker Lige bjælker

Projekt-bjælker Lige bjælker Projekt-bjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder oftest anvendelse som tagbjælker, murremme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

::: regnestuen ::: Wilders Plads 8A Tlf.: 32 95 70 70 1403 København K E-mail.: info@regnestuen.dk

::: regnestuen ::: Wilders Plads 8A Tlf.: 32 95 70 70 1403 København K E-mail.: info@regnestuen.dk Indledning I de senere år, med lange kuleperioder og voldsomme snefald og fygning, har ophobning af sne på hustage givet anledning til alvorlige bygningsskader. Erhvers- og Byggestyrelsen opfordrede derfor

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Opgave A Emne: Gitterspær 30 gr. Praktikopgave

Opgave A Emne: Gitterspær 30 gr. Praktikopgave Opgave A Emne: Gitterspær 30 gr. Praktikopgave Se TRÆ 58 side 44 48 Gruppen skal udføre afstivning med lægter og plader på en mellemstor Største kiphøjde 8 m Tagbredde 10 m Se TRÆ 58 side 80 91 Gruppen

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Ligeløbstrapper. Til udendørs og indendørs brug. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk

Ligeløbstrapper. Til udendørs og indendørs brug. Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Ligeløbstrapper Til udendørs og indendørs brug Tlf.: 43 99 75 55 www.weland.dk weland@weland.dk Ligeløbstrapper Weland ligeløbstrapper i standardudførelse fremstilles af stål og anvendes først og fremmest

Læs mere

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-skaller Xella Norge A/S Nedre Storgate 23 31 Drammen Telefon.: +47 32 23 24 4 Faks: +47 32 23 24 41 www.ytongsiporex.no Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 2/ Forudsætninger

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 5800 3528 1860 3093 6052 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN

HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Notat Dato August 2012 Projektnummer 1177727 HVIDOVRE KOMMUNE HALLER MED STORE FRIE SPÆND I TAGKONSTRUKTIONEN - OPLÆG TIL FASE 2 NÆRMERE UNDERSØGELSER - OPLÆG TIL FASE

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1- GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-: Generelle

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

COLUMNA. Registrering

COLUMNA. Registrering COLUMNA Grebet Lys blikfang visdom Intelligence is like a light. The more intelligent someone is, the brighter the light Der ønskes en bro over Anker Engelundsvej I den østlige ende, som kan lukke det

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014 4 DS Montagevejledning DS Z- og C-stålåse Juni 14 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Juni 14 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Transport og opbevaring s. 4 DS Produktoversigt

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Parkeringsanlæg i beton Statiske udfordringer

Parkeringsanlæg i beton Statiske udfordringer 1 COWI PowerPoint design manual Oversigt Problemer, især opnåelse af stabilitet ved skivevirkning i dækkene Mindre enheder med egen stabilitet Indspændte d søjler, op til tre etager Novo, Bagsværd Ro's

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen

BEF Bulletin no. 4. Huldæk og brand. Betonelement-Foreningen, september 2013. Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S. Betonelementforeningen Middel temperaturstigning i ovn (Celsius) Tid (minutter) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1000 900 SP-3 800 700 600 500 400 300 SP-1 200 SP-2 100 0 BEF Bulletin no. 4 Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Belastningstabeller, letrist

Belastningstabeller, letrist Belastningstabeller, letrist Beregninger iht. Eurocode. Forudsætninger for belastningstabellerne. Tilladt fladelast Q kn/m Punktlast, sammenboltede profiler Tilladt punktlast F kn Sammenboltede profiler

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse Landevej

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune 2015 Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse

Læs mere

Formler, ligninger, funktioner og grafer

Formler, ligninger, funktioner og grafer Formler, ligninger, funktioner og grafer Omskrivning af formler, funktioner og ligninger... 1 Grafisk løsning af ligningssystemer... 1 To ligninger med to ubekendte beregning af løsninger... 15 Formler,

Læs mere

Model: Carport m. værksted Sags nr. 2006-12 Byggesag: Sortsøvej 10-Herlev Dok.Nr. Beskrivelse af konstruktion der beregnes Fodrem i østside af carport, bestående af 2 stk sammenlimet 45X95mm konstruktionstræ

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Vinkelbeslag V1 90 x 90 x 2,5 x 65

Vinkelbeslag V1 90 x 90 x 2,5 x 65 ETA-07/0212 Træ på træ Fig. 1 Anvendelse Beslaget Beslaget V1 anvendes til samling af krydsende bjælker, til forankring eller som konsol i samlinger mellem træ og beton. Beslaget er fremstillet med Ø5

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder 2 3 1. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser bygningerne? 2. Er det bygninger, som du har lyst til at komme

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere