Redegørelse for den statiske dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for den statiske dokumentation"

Transkript

1 Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S

2 side 2 af 15 INDHOLD side A1 PROJEKTGRUNDLAG A1.1 Bygværket A1.1.1 Beskrivelse af bygværket samt anvendelse A1.1.2 Brandkrav A1.2 Grundlag A1.2.1 Normer og sikkerhed A1.2.2 Litteratur og anvisninger A1.3 Forundersøgelser A1.3.1 Geotekniske forhold A1.4 Materialeparametre A2.1 STATISK BEREGNING - BJÆLKE A2.2 STATISK BEREGNING - SØJLE 1 & A2.3 STATISK BEREGNING - BJÆLKE A2.4 STATISK BEREGNING - SØJLE 3 & A2.5 STATISK BEREGNING - BJÆLKE A2.6 STATISK BEREGNING - SØJLE A2.7 STATISK BEREGNING - MIDLERTIDIG AFSTIVNING (JKEAFSTIVNING) TEGNINGER AF Tegning 01: Generel note Tegning 02: Plantegning fremtidige forhold Tegning 03: Snit A-A Tegning 04: Snit B-B Tegning 05: Snit C-C Tegning 06: Plantegning Midlertidig afstivning Tegning 07: Snit D-D Midlertidig afstivning Tegning 08: Snit E-E Midlertidig afstivning Udarbejdet af: leret af: Allan Kure Bygningsingeniør Burak Demirci Civilingeniør

3 side 3 af 15 A1 PROJEKTGRUNDLAG A1.1 Bygværket A1.1.1 Beskrivelse af bygværket samt anvendelse Eksisterende forhold Nærværende statiske beregninger omhandler udvidelse af 3 dørhuller i bærende vægge. Lejligheden, hvor dørhullerne er placeret, er på 1. sal. Bygningen er opført i år 1892 og består i alt af 5 etager (ekskl. kælder og loftrum). Væggene hvorpå dørhullerne skal udvides er udørt som 1½-stensmur i kælderetagen, ½-stensmur i loftrummet (5.sal) og som 1-stensmur på de resterende etager. Taget er udført som traditionelt københavner tag. 3,6 m 5,6 m 1 3,9 m 2 4,6 m 3 4,6 m Figur 01. Eksisterende forhold Plan og snit Dørhuller som skal udvides

4 side 4 af 15 Fremtidige forhold Åbning 01 og 02 udvides med lige meget på begge sider af de respektive dørhuller. En HE140B stålbjælke oplægges til at bære belastningen fra de øvre etager ved udvidelse af dørhul 1, og understøttes af to HE100B stålsøjler i hver ende. En HE160B oplægges til at bære belastningen fra de øvre etager ved udvidelse af dørhul 2. Bjælken understøttes af to HE100B stålsøjler. 2stk. HE160B stålbjælker oplægges i forlængelse af hinanden til at bære belastningen fra de ovenliggende etager ved udvidelse af dørhul 3. Bjælkerne understøttes af 3 stk. HE120B stålsøjler: en i hver side af eksisterende dørhul, samt en ude ved siden af skorstenen. Det vurderes, at bygningens stabilitet i fremtidige forhold er tilstrækkelig, da der er tilstrækkelige stabiliserende vandrette vægge til at overføre de vandrette kræfter Figur 02. Fremtidige forhold. A1.1.2 Brandkrav Konstruktionerne skal opfylde brandkravet RE 120 A2-s1,d0 Konstruktionerne kan brandbeskyttes: Stålbjælken og søjle brandbeskyttes til 120 minutter med inddækning, evt. 45 mm Knauf Fireboard (fastgørelse, klammer) eller omstøbning af stål med 50 mm armeret beton med strækmetal, 1,4 kg/m², eller med svejst net af 2 mm ståltråd med højst 100 mm maskevidde placeret 15 mm fra overfladen, med fuldstændig udmuring med teglsten eller lignende i hulrum mellem flangerne. Bygningen henføres til brandklasse 2-4 jf. kommunal teknisk sagsbehandling.

5 side 5 af 15 A1 PROJEKTGRUNDLAG A1.2 Grundlag A1.2.1 Normer og sikkerhed De bærende konstruktioner projekteres i henhold til gældende normer med tilhørende rettelsesblade og tillæg. DS/EN : Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner 2. udgave 2007 DS/EN : Last på bærende konstruktioner 2. udgave 2007 DS/EN : Stålkonstruktioner 2. udgave 2007 DS/EN : Murværkskonstruktioner 2. udgave 2007 Eurocodes er inklusiv gældende tillæg og nationale annekser. Forkortede udgaver af Eurocodes anvendes i den udstrækning, disse er udkommet. Bygningen henføres til konsekvensklasse CC3. Konstruktionen henføres til konstruktionsklasse KK2-4 jf. kommunal teknisk sagsbehandling. A1.2.2 Litteratur og anvisninger De bærende konstruktioner projekteres i henhold til følgende litteratur og anvisninger. Teknisk Ståbi 24. udgave 2016 A1.3 Forundersøgelser A1.3.1 Geotekniske forhold Det vurderes, at det eksisterende fundament har en tilstrækkelig bæreevne, da belastningen bliver reduceret grundet lavere egenvægt fra væg. Belastningen fordeles ned til fundamentet gennem kældervæggen. A1.4 Materialeparametre Stål Karakteristisk stålstyrke, f y S MPa E-modul, E MPa Eksisterende murværk Regningsmæssig basisstyrke, f d 2,4/1,87 1,28 MPa Parameteren k E 355/2, Ved beregning af koncentreret last på murværk med tykkelser større eller lig med 1-sten anvendes fd = 1,9 MPa. Ved beregning af koncentreret last på murværk med tykkelser mindre end 1-sten anvendes fd = 1,6 MPa. Beton Karakteristisk styrke, f c C20 20 MPa Regningsmæssig styrke, f cd 20/1,6 12,5 MPa

6 side 6 af 15 A2.1 STATISK BEREGNING - BJÆLKE 1 Konsekvensklasse Konsekvensklasse: CC3 K FI 1,1 Etagereduktionsfaktor ψ 0 (Kategori A) 0,5 n 3 α n (1+(n-1)ψ₀)/n 0,67 Nyttelast Nyttelast A1 1,5 kn/m² 3 Belastningsbredde, b 3,6/2 1,8 m Nyttelast A3 1,0 kn/m² 1 Belastningsbredde, b 3,6/2 1,8 m Diverse egenlaster Etageadskillelse 1,6 kn/m² 3 Skillevægge 0,5 kn/m² 3 Belastningsbredde, b 3,6/2 1,8 m Loft 2,1 kn/m² 1 Belastningsbredde, b 3,6/2 1,8 m Egenvægt af HEB profil 0,3 kn/m Egenvægt af væg Halvstensvæg + puds på 2 sider 2,4 kn/m² 1 Helstensvæg + puds på 2 sider 4,6 kn/m² 3 Højde, h 2,9 m Naturlaster og tag Tagkonstruktion Sne Vind (tryk) 0,8 kn/m² 0,80 kn/m² 0,13 kn/m² Belastningsbredde, b (3,6+5,6)/2 4,6 m Laster pr. meter (last x bredde el. last x højde) Samlet nyttelast (kategori A) N 9,9 kn/m Nyttelast A1 Nyttelast A1 b x 8,1 kn/m Nyttelast A3 Nyttelast A3 b x 1,8 kn/m Samlet egenlast G 65,7 kn/m Egenvægt af tagkonstruktion g,tagkonstruktion b 3,7 kn/m Egenvægt af etageadskillelse g,etageadskillelse b x 8,6 kn/m Egenvægt af skillevægge g,skillevægge b x 2,7 kn/m Egenvægt af halvstensvæg g,halvstensvæg h x 7,0 kn/m Egenvægt af helstensvæg g,helstensvæg h x 39,6 kn/m Egenvægt af loft g,loft b x 3,78 kn/m Egenvægt af HEB profil g,heb 0,3 kn/m Snelast s b 3,7 kn/m Vindlast qᵥ b 0,6 kn/m Resulterende lastkombination Dominerende snelast, qd1 1,0KFI G + 1,5KFI ψ₀ N + 1,5KFI S+1,5 0,3KFI V 86,8 kn/m

7 side 7 af 15 A2.1 STATISK BEREGNING - BJÆLKE 1 Bjælke Profil HEB 140 Stålstyrke / f y S MPa Højde, h 140 mm 140 mm E-modul MPa Modstandsmoment, Wel,y mm 3 Inertimoment, I mm 4 Spændvidde, L L+Vederlag 1,5 m q d1 Moment og spænding Moment, Md 1/8 qd1 L² 24,4 knm Spænding Md/Wel,y 113 MPa Bæreevne fy/γm0 214 MPa Ok < 1 belastning/bæreevne 0,53 - Nedbøjning Maksimalt tilladte nedbøjning L/900 1,7 mm Nedbøjning fra Nyttelast, un 5/384 N L⁴/(E I) 0,2 mm Ok < 1 0,12 - Nedbøjning fra Egenlast, ug 5/384 G L⁴/(E I) 1,4 mm Reaktion Reaktion, Rd1 1/2 L qd1 65,1 kn L Statisk model

8 side 8 af 15 A2.2 STATISK BEREGNING - SØJLE 1 & 2 Søjle Profil HEB 100 Egenvægt af søjle, g søjle 0,20 kn/m Stålstyrke / f y S MPa Tværsnitsareal, A 2600 mm2 Inertiradius, i z 25,3 mm Knæklængde, l s 2,9 m Relativ materialeparameter, ε (235/f y ) 1 - Relativ slankhedsforhold, λ (l s /i)/(93,9ε) 1,22 - Søjlereduktionsfaktor, χ Teknisk Ståbi tabel ,389 - R s.d1 R d1 +g søjle l s 65,7 kn Bæreevne χ A fy/γ M1 198 kn Ok < 1 belastning/bæreevne 0,33 - Tryk under søjle Plade PL 200x200x20 Længde, l 200 mm 200 mm Tryk under plade v. søjle σd R s.d1 /(l b) 1,64 MPa < 1,9MPa Murpille under søjle Da der åbnes lige meget på hver side af det nuværende dørhul (225mm) vil lasterne samles i de underliggende konstruktion som i eksisterende tilstand. Murpillen kan derfor konkluderes at have tilstrækkelig bæreevne, da lasten er mindre efter fjernelse af vægstykkerne. Figur 03.

9 side 9 af 15 A2.3 STATISK BEREGNING - BJÆLKE 2 Konsekvensklasse Konsekvensklasse: CC3 K FI 1,1 Etagereduktionsfaktor ψ 0 (Kategori A) 0,5 n 3 α n (1+(n-1)ψ₀)/n 0,67 Nyttelast Nyttelast A1 1,5 kn/m² 3 Belastningsbredde, b 3,9/2 1,95 m Nyttelast A3 1,0 kn/m² 1 Belastningsbredde, b 3,9/2 1,95 m Diverse egenlaster Etageadskillelse 1,6 kn/m² 3 Skillevægge 0,5 kn/m² 3 Belastningsbredde, b 3,9/2 1,95 m Loft 2,1 kn/m² 1 Belastningsbredde, b 3,9/2 1,95 m Egenvægt af HEB profil 0,4 kn/m Egenvægt af væg Helstensvæg + puds på 2 sider 4,6 kn/m² 3 Halvstensvæg + puds på 2 sider 2,4 kn/m² 1 Højde, h 2,9 m Laster pr. meter (last x bredde el. last x højde) Samlet nyttelast (kategori A) N 10,7 kn/m Nyttelast A1 Nyttelast A1 b x 8,8 kn/m Nyttelast A3 Nyttelast A3 b x 2,0 kn/m Samlet egenlast G 63,2 kn/m Egenvægt af etageadskillelse g,etageadskillelse b x 9,4 kn/m Egenvægt af skillevægge g,skillevægge b x 2,9 kn/m Egenvægt af helstensvæg g,helstensvæg h x 39,4 kn/m Egenvægt af halvstensvæg g,halvstensvæg h x 6,9 kn/m Egenvægt af loft g,loft b x 4,095 kn/m Egenvægt af HEB profil g,heb 0,4 kn/m Resulterende lastkombination Dominerende egenlast, qd2 1,2KFI G 83,4 kn/m

10 side 10 af 15 A2.3 STATISK BEREGNING - BJÆLKE 2 Bjælke Profil HEB 160 Stålstyrke / f y S MPa Højde, h 160 mm 160 mm E-modul MPa Modstandsmoment, Wel,y mm 3 Inertimoment, I mm 4 Spændvidde, L L+Vederlag 1,7 m q d2 L Statisk model Moment og spænding Moment, Md 1/8 qd2 L² 30,1 knm Spænding Md/Wel,y 97 MPa Bæreevne fy/γm0 214 MPa Ok < 1 belastning/bæreevne 0,45 - Nedbøjning Maksimalt tilladte nedbøjning L/900 1,9 mm Nedbøjning fra Nyttelast, un 5/384 N L⁴/(E I) 0,2 mm Ok < 1 0,12 - Nedbøjning fra Egenlast, ug 5/384 G L⁴/(E I) 1,3 mm Reaktion Reaktion, Rd2 1/2 qd2 L 70,9 kn

11 side 11 af 15 A2.4 STATISK BEREGNING - SØJLE 3 & 4 Søjle Profil HEB 100 Egenvægt af søjle, g søjle 0,20 kn/m Stålstyrke / f y S MPa Tværsnitsareal, A 2600 mm2 Inertiradius, i z 25,3 mm Knæklængde, l s 2,9 m Relativ materialeparameter, ε (235/f y ) 1,000 - Relativ slankhedsforhold, λ (l s /i)/(93,9ε) 1,22 - Søjlereduktionsfaktor, χ Teknisk Ståbi tabel ,389 - R s.d2 R d2 +g søjle l s 71,5 kn Bæreevne χ A fy/γ M1 198 kn Ok < 1 belastning/bæreevne 0,36 - Tryk under søjle Plade PL 200x200x20 Længde, l 200 mm 200 mm Tryk under plade v. søjle σd R s.d2 /(l b) 1,79 MPa < 1,9MPa Murpille under søjle Da der åbnes lige meget på hver side af det nuværende dørhul (75mm) vil lasterne samles i de underliggende konstruktion som i eksisterende tilstand. Murpillen kan derfor konkluderes at have tilstrækkelig bæreevne, da lasten er mindre efter fjernelse af vægstykkerne Figur 04.

12 side 12 af 15 A2.5 STATISK BEREGNING - BJÆLKE 3 Konsekvensklasse Konsekvensklasse: CC3 K FI 1,1 Etagereduktionsfaktor ψ 0 (Kategori A) 0,5 n 3 α n (1+(n-1)ψ₀)/n 0,67 Nyttelast Nyttelast A1 1,5 kn/m² 3 Belastningsbredde, b 4,6*2/2 4,6 m Nyttelast A3 1,0 kn/m² 1 Belastningsbredde, b 4,6*2/2 4,6 m Diverse egenlaster Etageadskillelse 1,6 kn/m² 3 Skillevægge 0,5 kn/m² 3 Belastningsbredde, b 4,6*2/2 4,6 m Loft 2,1 kn/m² 1 Belastningsbredde, b 4,6*2/2 4,6 m Egenvægt af HEB profil 0,4 kn/m Egenvægt af væg Helstensvæg + puds på 2 sider 4,6 kn/m² 3 Halvstensvæg + puds på 2 sider 2,4 kn/m² 1 Højde, h 2,9 m Naturlaster og tag Tagkonstruktion 0,8 kn/m² Sne 0,8 kn/m² Vind (tryk) 0,1 kn/m² Belastningsbredde, b 4,6*2/2 4,6 m Laster pr. meter (last x bredde el. last x højde) Samlet nyttelast (kategori A) N 25,3 kn/m Nyttelast A1 Nyttelast A1 b x 20,7 kn/m Nyttelast A3 Nyttelast A3 b x 4,6 kn/m Samlet egenlast G 89,1 kn/m Egenvægt af tagkonstruktion g,tagkonstruktion b 3,7 kn/m Egenvægt af etageadskillelse g,etageadskillelse b x 22,1 kn/m Egenvægt af skillevægge g,skillevægge b x 6,9 kn/m Egenvægt af helstensvæg g,helstensvæg h x 39,4 kn/m Egenvægt af halvstensvæg g,halvstensvæg h x 6,9 kn/m Egenvægt af loft g,loft b x 9,66 kn/m Egenvægt af HEB profil g,heb 0,4 kn/m Snelast s b 3,7 kn/m Vindlast qᵥ b 0,6 kn/m Lastkombination Dominerende nyttelast, qd3 1,0KFI G + 1,5KFI αn N+1,5 0,3KFI S+1,5 0,3KFI V 128,0 kn/m

13 side 13 af 15 A2.5 STATISK BEREGNING - BJÆLKE 3 Bjælke Profil HEB 160 Stålstyrke / f y S MPa Højde, h 160 mm 160 mm E-modul MPa Modstandsmoment, Wel,y mm 3 Inertimoment, I mm 4 Spændvidde, L L+Vederlag 1,7 m q d3 Moment og spænding Moment, Md 1/8 qd3 L² 46,2 knm Spænding Md/Wel,y 149 MPa Bæreevne fy/γm0 214 MPa Ok < 1 belastning/bæreevne 0,70 - Nedbøjning Maksimalt tilladte nedbøjning L/900 1,9 mm Nedbøjning fra Nyttelast, un 5/384 N L⁴/(E I) 0,5 mm Ok < 1 0,28 - Nedbøjning fra Egenlast, ug 5/384 G L⁴/(E I) 1,9 mm Reaktion Reaktion til mest belastede søjle, Rd3 (1/2 L+1/2 Ldørhul) qd3 166,4 kn L Statisk model

14 side 14 af 15 A2.6 STATISK BEREGNING - SØJLE 6 Søjle Profil HEB 120 Egenvægt af søjle, g søjle 0,26 kn/m Stålstyrke / f y S MPa Tværsnitsareal, A 3400 mm2 Inertiradius, i z 30,6 mm Knæklængde, l s 3,0 m Relativ materialeparameter, ε (235/f y ) 1 - Relativ slankhedsforhold, λ (l s /i)/(93,9ε) 1,04 - Søjlereduktionsfaktor, χ Teknisk Ståbi tabel ,484 - R s.d3 R d3 +g søjle l s 167,2 kn Bæreevne χ A f y /γ M1 322 kn Ok < 1 belastning/bæreevne 0,52 - Tryk under søjle 6 til beton Plade PL 220x220x20 Længde, l 220 mm 220 mm Tryk under plade v. søjle σd R s.d3 /(l b) 3,45 MPa < 12,5MPa Tryk under Betonstøbning Længde, l 400 mm 220 mm Minimum tykkelse af undstøbning ( )/2 90 mm Tryk under Betonstøbning v. søjle σd R s.d3 /(l b) 1,90 Mpa < 1,90MPa Murpille under søjle Da der bliver placeret en søjle ved den eksisterende dørkarm vil lasterne føres ned i underliggende murpillen som i eksisterende tilstand. Derfor kan det konkluderes at have tilstrækkelig bæreevne, da lasten er mindre efter fjernelse af vægstykket. Figur 04.

15 side 15 af 15 A2.7 STATISK BEREGNING - MIDLERTIDIG AFSTIVNING (JKEAFSTIVNING) Lastkombination qd3 128,0 kn/m Last på jokke-afstivning Oplandslængde, l 0,5 m Last på afstivning, Q d q d l 64,0 kn Bjælke i top og bund i afstivning Profil HEB 120 Stålstyrke / f y S MPa Højde, h 120 mm 120 mm E-modul MPa Modstandsmoment, W el,y mm 3 Inertimoment, I mm 4 Længde, L L+Vederlag 1,3 m Moment og spænding Moment, M d 1/4 Q d L 20,8 knm Spænding M d /W el,y 144,4 MPa Bæreevne f y /γ M0 213,6 MPa Ok < 1 Belastning/bæreevne 0,68 Nedbøjning Nedbøjning, u 1/48 G L 3 /(E I) 1,1 mm Last på søjler (soldat) i afstivning Last på soldat, Q s Q d /2 32,00 kn Bæreevne af soldat 40,0 kn Ok < 1 Q s /bæreevne 0,80 Tryk på murværk fra jokke-afstivning Længde, l 160 mm 220 mm Tryk under plade v. mur, σd Q d /(l b) 1,82 MPa < 1,9MPa Ok < 1 σ d /f d 0,96 -

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Rådgivende Ingeniører A/S

Rådgivende Ingeniører A/S Generel note: Generel: Alle ubenævnte mål i mm. Eksisterende forhold på stedet skal kontrolleres og opmåles. Ingen materialer bestilles før eksisterende forhold er undersøgt. Rådgiver skal kontaktes hvis

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger for enfailiehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger Hanebånd Lodret last på hanebånd (45 45): L h 4 p rh 057 k 05 k 3 06 p rh = 073 k p kh 057 k 05 k 0 06 p kh = 064 k p ψh

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema.

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema. Statiske beregninger Sag: Ugelbølle Friskole Sags nr: 303 Matr. nr: Vedr: Beregning af drager i døråbning Tegningsnummer: Sags nr kommune: Dato: 15 okt 2010 Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Vesterport VP-K-F Nedbrydnings- og afstivningsprincipper. Rev. dato. 1.udgave NOTE:

Vesterport VP-K-F Nedbrydnings- og afstivningsprincipper. Rev. dato. 1.udgave NOTE: 07-04-2016 16:09:32 VP-K-F00-374 Side. nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F00-374_(01) Plan type 1 VP-K-F00-374_(02) Plan type 2 Principsnit K800 VP-K-F00-374_(04) Principsnit K801 - Princip for lodret

Læs mere

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle... Indhold A Laster og lastkombinationer 1 A.1 Karakteristiske laster................................ 1 A.1.1 Karakteristisk egenlast........................... 1 A.1.2 Karakteristisk nyttelast..........................

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns Statiske beregninger

Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns Statiske beregninger Brøns Maskinforretning Nyt domicil på Hovedvejen i Brøns Projektering af en ny maskinhal i Brøns Statiske beregninger Aalborg Universitet Esbjerg Shahyan Haji - Diplomingeniørprojekt Den 7. januar 2016

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.:

A1 Projektgrundlag. Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV. Sag nr.: A1 Projektgrundlag Vorup Skole Boligprojekt Vorup Boulevard 33, 8940 Randers SV Sag nr.: 16.11.209 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Martin Brændstrup Christine Meedom-Bæch Randers den 30.10.2017 Randers

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere