F R E D N I N G S V Æ R D I E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F R E D N I N G S V Æ R D I E R"

Transkript

1 F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLOSTERFLØJEN, NYKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE

2 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: / Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse: Kirkepladsen 3, 4900 Nykøbing Falster Betegnelse: Klosterfløjen, Nykøbing Fredningsår: 1981 Omfang: Det tidl. franciskanerklosters vestfløj (sengotik, ombygget) BYGNINGSBESKRIVELSE Klosterfløjen ligger som en nordlig fløj til Nykøbing Falster Klosterkirke med facade ud til Kirkepladsen. Bygningen er to etager høj og opført i gotisk stil, den er fuldmuret af røde munkesten og har et heltag af røde tegl. Vinduerne er spidsbuede og sat parvis i facaden. Nordgavlen er kamtakket og prydet med blændinger, gavlen støttes med en stræbepille. Mod Fratergården er der spidsbuede blyindfattede vinduer i stueetagen og i første etage har vinduesåbningerne let buede overkanter. Der er adgang til bygningen gennem to døre i nordgavlen, en dør mod Fratergården og inde fra kirken. I det indre er der i stueetagen en krydshvælvet klostergang langs hele gårdsiden. I nordgavlen er der indrettet et nyere køkken, og der er indgang til et stort mødelokale langs facaden mod Kirkepladsen. Igennem et trapperum i bygningens nordvestlige hjørne kommer man op på første sal. Denne etage er gennemskåret på langs af en gang med adgang til en række større rum, der ligger en suite langs facaden mod Kirkepladsen og en række mindre værelser mod gården. Fra denne etage er der indgang til kirkens gallerietage. Ad en mindre trappe i nordgavlen når man loftsetagen. Denne etage er også gennemskåret af en langsgående gang med adgang til mindre værelser mod Kirkeplads og fratergård, der er et ældre badeværelse på denne etage. Den bageste del af loftsetagen mod kirkebygningen fremstår uudnyttet. De fleste døre bygningen er ældre fyldingsdøre med dekorativt udførte messinggreb og dørskilte. Flere steder ses spor af ældre vinduesblændinger i murværket. Kælderen under bygningen er hvælvet med både tøndehvælv og krydshvælv. BYGNINGSHISTORIE Klosterfløjen blev opført som den vestlige fløj af klostret, der blev stiftet i 1419 under Erik af Pommern og opførtes i tilknytning til et

3 3 Sct. Nicolai kapel, indtil kirken, som den antagelig sidste fløj af klosteranlægget blev opført. Vestfløjen er bygget i flere omgange: fagene nærmest kirken er de ældste og end da ældre end de tilstødende 2 fag af kirken. I 1532 forlod munkene klostret og samme år overgav Frederik den 1. klosterkirken til byen som sognekirke i stedet for Vor Frue kirke ved torvet. Vestfløjen blev også overladt til byen, og der blev indrettet latinskole i stueetagen, rådstue og siden en teatersal på 1. sal. Kælderen blev brugt som byens arrest. Latinskolen blev flyttet til Slotsgade i 1808, teatersalen nedlagt i 1868, da byens ny teater byggedes, og rådstuen flyttet i 1873, hvorefter lokalerne anvendtes til bl.a. militærhospital og Det classenske Bibliotek, indtil de i 1928 blev indrettet til bolig for sognepræsten. KILDER Kommuneatlas, Nykøbing Falster, Miljøministriet, Skov og Naturstyrelsen, MILJØMÆSSIG VÆRDI De miljømæssige værdier ved Nykøbing Falster Klosterfløj knytter sig til dens høje og centrale placering ved Kirkepladsen i Nykøbing Falsters middelalderby. Sammenbygningen med kirken gør at dette anlæg præger og afgrænser Kirkepladsen markant. Yderligere ligger der en miljømæssig værdi i bygningens tilknytning til Fratergården. Fratergården er et lille parkanlæg, der ligger i vinklen mellem klosterfløjen og kirken, der mod nord og øst er afgrænset med en murstensmur. Klosterfløjens tilknytning til Fratergården giver et indtryk af den gamle klostergård inden nordog østfløj blev nedrevet. KULTURHISTORISK VÆRDI Kirke og Klosterfløj udgør de tilbageblevne dele af det gamle Franciskanerkloster og bygningernes karakterisktiske røde murværk, tårnet, kamtakkede gavle og tegltage formidler stadig indtrykket af det tidligere klosteranlæg. Klosterfløjen er opført i sengotisk stil og flere steder i bygningens murværk ses blændinger efter ældre vinduer og døre. Fratergangen, der ligger langs med Fratergården har tidligere har været en del af

4 4 den klostergang, der omgav alle fire sider af den oprindelige klostergård. Derved er Fratergangen med til at give et godt indtryk af bygningens oprindelige udtryk. I den hvælvede kælder, der tidligere fungerede som byens arrest, er faget nærmest kirken er afgrænset fra det øvrige kælderrum og har sandsynligvis udgjort arrestens fængselsceller. ARKITEKTONISK VÆRDI I klosterfløjens eksteriør knytter de arkitektoniske værdier sig særligt til det afvekslende murværk, der viser mange spor af ændringer gennem tiden. Yderligere giver den parvise vinduesdisposition mod Kirkepladsen, en regelmæssig rytme til facaden. De stejle og næsten ubrudte tagflader er med til at understøtte indtrykket af den oprindelige middelalderlige bygning. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til Fratergangens hvidkalkede hvælv og det mønsterlagte klinkegulv samt kælderens hvælv, der giver et meget autentisk indtryk af bygningens tidligere funktion som kloster. Endvidere knytter der sig også arkitektoniske værdier til store, repræsentativt opbyggede trapperum, der fører op midt på første sals repos. Herfra er der adgang til de store luftige lokaler, der ligger en suite langs med Kirkepladsen. BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til disponeringen af facaden, nordgavl og østside herunder alle detaljer, den oprindelige materialeholdning og den stort set ubrudte tagflade af røde tegl. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til Fratergangen og dens generelle farve- og materialeholdning, trapperummets dispositioner og indretning, sporene af tidligere bygningsdetaljer, så som blændinger, der ses i det oprindelige murværk, de oprindelige konstruktioner herunder fritliggende bjælker samt kælderhvælv, de ældre fyldingsdøre, gerichter, dørgreb og dørskilte samt paneler. ANBEFALINGER Det anbefales at: - de rektangulære ovenlysvinduer i tagfladen ved en senere ombygning udskiftes til en mere diskret løsning i overensstemmelse med bygningens ældre materialeholdning.

5 5 - man ved en senere restaurering fjerner eventuelle vinyloverflader, der er lagt over ældre plankegulve.

NÆSTVED GAMLE RÅDHUS NÆSTVED KOMMUNE

NÆSTVED GAMLE RÅDHUS NÆSTVED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R NÆSTVED GAMLE RÅDHUS NÆSTVED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.04.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/370-0001 Kommune: Næstved Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BISPEGÅRDEN GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.11.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 22, NYKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.10.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKIBBROGADE 14 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Skibbrogade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 13 NYBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.06.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/450-0001 Kommune: Nyborg Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLOSTRET, NYKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.10.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KYSEBORGSTRÆDE 6 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.08.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LÅSBYGADE 61-65 KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.11.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Låsbygade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE POTTERGADE 9 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.05.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VESTERGADE 43 GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.10.2010 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune Adresse:

Læs mere

DUEHOLM MEJERI MORSØ KOMMUNE

DUEHOLM MEJERI MORSØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DUEHOLM MEJERI MORSØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.05.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/773-0001 Kommune: Morsø Kommune Adresse: Munkegade 22,

Læs mere

HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE

HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HORSENS ALMINDELIGE HOSPITAL HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune

Læs mere

BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE

BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BLEGDAMSGADE 7 NYBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.03.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/450-0001 Kommune: Nyborg Kommune Adresse: Blegdamsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FISKERGADE 8 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Fiskergade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT JØRGENS HOSPITAL KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.11.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ADELGADE 23, NYSTED GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.10.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

STENSBÆK HJØRRING KOMMUNE

STENSBÆK HJØRRING KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSBÆK HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse: Stensbæk

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TRESUREN AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Vægterpladsen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOVGADE 20 THISTED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.05.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/787-0001 Kommune: Thisted Kommune Adresse: Skovgade 20,

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅLE PRÆSTEGÅRD HEDENSTED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 16.09.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2011-7.82.07/766-0001 Kommune: Hedensted Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRØNNEGADE 23 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.06.2013 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild, Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE

ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSBY PRÆSTEGÅRD HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.09.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse:

Læs mere

OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE

OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R OPPE SUNDBY GAMLE SKOLE FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLOSTRET MARIAGERFJORD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 6/10 2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen, Troels Ø. Jørgensen. Journalnummer: 2011-7.82.07/846-0001 Kommune: Mariagerfjord

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 28 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 20 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOVRIDERGÅRDEN HILLERØD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.december 2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/219-0001 Kommune: Hillerød Kommune Adresse:

Læs mere

BROGADE 26 KØGE KOMMUNE

BROGADE 26 KØGE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BROGADE 26 KØGE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2016 Besigtiget af: Tine Meyling Journalnummer: 2011-7.82.07/259-0001 Kommune: Køge Kommune Adresse: Brogade 26, 4600

Læs mere

HÅNDVÆRKERSKOLEN (TIDL.) ODSHERRED KOMMUNE

HÅNDVÆRKERSKOLEN (TIDL.) ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HÅNDVÆRKERSKOLEN (TIDL.) ODSHERRED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.05.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT ANNAGADE 8 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.04.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DET GAMLE AMTSKONTOR HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.09.2012 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SINDINGGÅRD HERNING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2013-7.82.07/657-0001 Kommune: Herning Kommune Adresse:

Læs mere

DET MAHLERSKE HUS RINGSTED KOMMUNE

DET MAHLERSKE HUS RINGSTED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DET MAHLERSKE HUS RINGSTED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.01.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/329-0001 Kommune: Ringsted Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRÅBRØDREGADE 11 ESBJERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.03.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2014-7.82.07/561-0001 Kommune: Esbjerg Kommune Adresse: Gråbrødregade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LAPPEN 30 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.05.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEMØLLESTRÆDE 2B-C HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.09.2013 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE SKOLE OG DEGNEBOLIGEN GREVE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 7/11 2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/253-0001 Kommune: Greve Kommune Adresse:

Læs mere

DEN GAMLE LATINSKOLE HADERSLEV KOMMUNE

DEN GAMLE LATINSKOLE HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE LATINSKOLE HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Adresse: Haderslev Kommune

Læs mere

PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE

PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R PRINSENSGADE 39 A-B FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune Adresse:

Læs mere

PROVSTEGÅRDEN HJØRRING KOMMUNE

PROVSTEGÅRDEN HJØRRING KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R PROVSTEGÅRDEN HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

TORVET 5 HADERSLEV KOMMUNE

TORVET 5 HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R TORVET 5 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.10.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Torvet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 08.11.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune

Læs mere

ADELGADE 10 KALUNDBORG KOMMUNE

ADELGADE 10 KALUNDBORG KOMMUNE ADELGADE 10 KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.08.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Adelgade 10 Betegnelse: Adelgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MØLLERGADE 43 SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.09.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LAPPEN 10 A-B HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SORØ AKADEMI, REKTORBOLIGEN SORØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.12.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/340-0001 Kommune: Sorø Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MEYERCRONES STIFTELSE ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 06.07.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde Kommune Adresse:

Læs mere

GRØNBÆK PRÆSTEGÅRD SILKEBORG KOMMUNE

GRØNBÆK PRÆSTEGÅRD SILKEBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GRØNBÆK PRÆSTEGÅRD SILKEBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.05.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2015-7.82.07/740-0001 Kommune: Silkeborg Kommune Adresse:

Læs mere

SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE

SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT MOGENSGADE 9A VIBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.06.15 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/791-0001 Kommune: Viborg Kommune Adresse: Sankt

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BREGNINGE GAMLE SKOLE GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.10.2010 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R JACOBSGÅRD AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.05.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Røllum Bygade

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MELLEMGADE 52 AALBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.10.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/851-0001 Kommune: Aalborg Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KASTELLET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 7.12.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde Kommune Adresse:

Læs mere

BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE

BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BARONESSENS HUS KØGE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.10.2016 Besigtiget af: Tine Meyling Journalnummer: 2011-7.82.07/259-0001 Kommune: Køge Kommune Adresse: Brogade 22,

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KNUDSEJE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

KNUDSEJE FREDERIKSHAVN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KNUDSEJE FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.07.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011.7.82.07/813-0001 Kommune: Frederikshavn Kommune

Læs mere

VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE

VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VISDOMMENS KILDE, DEN KGL. DANSKE SKOLE ÆRØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.10.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/492-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTERGADE 9 GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.11.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010.7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TORVET 11, PRÆSTØ VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.02.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001 Kommune: Vordingborg Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R TORVET 12, PRÆSTØ VORDINGBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.02.2011 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001 Kommune: Vordingborg Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN BORGERLIGE VELGØRENHEDS STIFTELSE, PRÆSTØ VORDINGNBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 09.02.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/390-0001

Læs mere

FASANGÅRDEN FREDERIKSSUND KOMMUNE

FASANGÅRDEN FREDERIKSSUND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FASANGÅRDEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.02.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/250-0001 Kommune: Frederikssund Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

RØDEGÅRD, FORPAGTERBOLIG UNDER DRAGSHOLM ODSHERRED KOMMUNE

RØDEGÅRD, FORPAGTERBOLIG UNDER DRAGSHOLM ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R RØDEGÅRD, FORPAGTERBOLIG UNDER DRAGSHOLM ODSHERRED KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 26.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLOSTERGADE 58 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.11.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune Adresse: Klostergade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R JØRGEN PLOUGS OG HUSTRUS PLEJEHUS FAARBORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 4.december 2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STATSSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.08.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde Kommune Adresse: Domkirkepladsen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NIELSTRUP SVENDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.04.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/479-0001 Kommune: Svendborg Kommune Adresse: Nielstrupvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSGADE 33 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 05.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse: Slotsgade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BRYGGERGÅRDEN ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune: Roskilde Kommune Adresse: Algade

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R DET GULE HUS VEJEN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.06.2014 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/575-0001 Kommune: Vejen Kommune Adresse: Koldingvej

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LINDEGADE 8 KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.11.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KIRSTINELYST KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 10.11.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Storgaden

Læs mere

BELVEDERE GENTOFTE KOMMUNE

BELVEDERE GENTOFTE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BELVEDERE GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.03.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse: Strandvejen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLLERØD KRO RUDERSDAL KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.03.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2012-7.82.07/230-0001 Kommune: Rudersdal Kommune Adresse: Søllerødvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTERGADE 7B MARIAGERFJORD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.10.2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/846-0001 Kommune: Mariagerfjord Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VÆGTERHUSET FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.11.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FUGLSANGSGADE 12-14 OG KIRKEGADE 5 MARIAGERGJORD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.10. 2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/846-0001 Kommune: Mariagerfjord

Læs mere

MESINGE KIRKELADE KERTEMINDE KOMMUNE

MESINGE KIRKELADE KERTEMINDE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MESINGE KIRKELADE KERTEMINDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.06.2016 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/440-0001 Kommune: Kerteminde Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

FARUMGÅRD FURESØ KOMMUNE

FARUMGÅRD FURESØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FARUMGÅRD FURESØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.01.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/190-0001 Kommune: Furesø Kommune Adresse: Søvej 8, 3520

Læs mere

IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE

IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R IBSTRUP GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.12.2012 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Gentofte Kommune Adresse: Jægersborg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R HILLERSLEV HOSPITAL FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.11.2013 Besigtiget af: Lisbeth Pepke Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SORØ AKADEMI, INGEMANNS HUS SORØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.12.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/340-0001 Kommune: Sorø Kommune

Læs mere

DEN GAMLE LATINSKOLE VIBORG KOMMUNE

DEN GAMLE LATINSKOLE VIBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE LATINSKOLE VIBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.03.2015 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2013-7.82.07/791-0001 Kommune: Viborg Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LYSHOLT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11. december 2013 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/430-0001 Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE

VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VON OSTENSGADE 7 DRAGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.10.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/155-0001 Kommune: Dragør Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R VALDEMARSLUND HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.05.2013 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune Adresse: Gurrevej

Læs mere

TURUP SPRØJTEHUS ASSENS KOMMUNE

TURUP SPRØJTEHUS ASSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R TURUP SPRØJTEHUS ASSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.09.2015 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2013-7.82.07/420-0001 Kommune: Assens Kommune Adresse: Kærvangen

Læs mere

BYMØLLENS MØLLEGÅRD LANGELAND KOMMUNE

BYMØLLENS MØLLEGÅRD LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R BYMØLLENS MØLLEGÅRD LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STJERNEGADE 31 HELSINGØR KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.06.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2011-7.82.07/217-0001 Kommune: Helsingør Kommune

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BRATSKOV JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.06.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/849-0001 Kommune: Jammerbugt Kommune Adresse: Fredensdal

Læs mere

LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE

LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE SLAGTERGADE 17 HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.09.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Adresse: Haderslev Kommune

Læs mere