Det er i øvrigt aftalt med formanden for skatteudvalget, at SKAT fremover sender kvartalsvise opgørelser til Skatteudvalget af sagsbehandlingstider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er i øvrigt aftalt med formanden for skatteudvalget, at SKAT fremover sender kvartalsvise opgørelser til Skatteudvalget af sagsbehandlingstider."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 581 Offentligt J.nr Den 20. juni 2013 Talepapir åbent samråd d. 26. juni 2013 om udviklingen i sagsbehandlingstider og opfyldelse af SKATs måltal Samrådsspørgsmål AN Ministeren bedes redegøre for udviklingen i sagsbehandlingstiderne i skatte-, vurderings- og motorankenævn, Landsskatteretten og for bindende svar hos SKAT og Skatterådet, opfyldelse af måltal for svartider på telefonopkald, mailhenvendelser og kundetilfredsheden. Fakta-ark med 7 tabeller udleveres Det stillede spørgsmål er meget bredt og omfatter store dele af Skatteministeriets koncern. Da spørgsmålet rummer mange tal og opgørelser, har jeg valgt at uddele et fakta-ark med 7 tabeller, så det er lettere for spørgerne og tilhørerne at følge med i min besvarelse. Kvartalsvise opgørelser til Skatteudvalget Det er i øvrigt aftalt med formanden for skatteudvalget, at SKAT fremover sender kvartalsvise opgørelser til Skatteudvalget af sagsbehandlingstider. Der redegøres for udviklingen i perioden 2010 til og med 1. kvartal 2013 Jeg har valgt at gå tilbage til 2010, og jeg vil redegøre for udviklingen i sagsbehandlingstider og opfyldelse af 1 / 8

2 måltal til og med 1. kvartal Vurderings-, motor og skatteankenævn Første del af spørgsmålet vedrører ankenævnene. Ankecentret, som er sekretariat for alle ankenævnene har oplyst mig om udviklingen i sagsbehandlingstiderne. Jeg kan henvise til tabel 1 i fakta-arket, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010, 2011 og 2012 er angivet for hvert af de tre ankenævn. Opgørelsesmetode Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er opgjort uden sager, der er tilbagekaldt, eller sager, der har været berostillede. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i 2012 på 25 måneder i vurderingsankenævn I vurderingsankenævnene er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2012 på 25 måneder. Den har i hele den oplyste periode været meget lang også for lang. Sagspukler i 2008 og 2009 Ejendomsvurderingerne i 2007 og 2008 blev lavet under finanskrisen, hvor priserne på ejendomme faldt. Det gav et meget stort antalklagesager til vurderingsankenævnene i 2008 og Der opstod en sagspukkel, som gradvist er blevet nedbragt. Primo 2010 var beholdningen således knap sager, mens den primo 2013 er reduceret til sager. Det forventes, at størsteparten af disse sager kan afsluttes i 2 / 8

3 2013, hvorfor beholdningen ved udgangen af 2013 hovedsagelig vil består af sager, der er modtaget i Der er yderligere en sagsgruppe vedrørende genoptagelse af sager om fradrag i grundværdien for grundforbedringer, de såkaldte FFFsager. Sidste frist for at indgive begæring om genoptagelse var maj Disse sager er mere tidskrævende end de øvrige vurderingssager, men det forventes, at beholdningen af denne type sager ved udgangen af 2013 primært vil bestå af sager, der er modtaget i 2012 og Stigende sagsbehandlingstid i motorankenævnene I motorankenævnene har sagsbehandlingstiden været stigende i 2011 og Dette skyldes en sagspukkel, hvor antallet af klager i 2010 blev næsten tredoblet i forhold til de tidligere år, da SKAT gennemførte et kontrolprojekt vedrørende eksporterede biler de såkaldte kilometersager. Der kom ca klager. Sagerne fra kontrolprojektet er nu afsluttede, men da der er sket en ophobning af øvrige sager, forventes det, at sagsbeholdningen først primo 2014 vil være nået ned på tidligere års niveau på mellem 700 til 900 sager. Stabil sagsbehandlingstid på I skatteankenævnene har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de 3 / 8

4 ca. 9 måneder i skatteankenævnene sidste tre år været omkring ni måneder. Forventningen er, at sagsbehandlingstiden i 2013 vil være på samme niveau, da der stadig bruges ressourcer på at nedbringe sagspuklen på vurderingsområdet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Landsskatteretten ligger på 7-8 måneder Landsskatterettenhar oplyst mig om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget fra 7,2 måneder i 2010 til 7,9 måneder i Det fremgår af tabel 2 i fakta-arket. Stigningen skyldes bl.a. vurderingssagerne, hvor Landsskatteretten i 2012 har afsluttet et stort antal. Store forskelle i sagsbehandlingstiderne på de enkelte sager De gennemsnitlige sagsbehandlingstider dækker over meget store forskelle i sagsbehandlingstiden for de enkelte sager. Det fremgår af tabel 3 i fakta-arket. Nogle sager kan afsluttes hurtigt, andre sager må afvente andre begivenheder, fx retsmøder om syn og skøn eller afslutning af en straffesag. Stor brugertilfredshed med Landsskatteretten I 2010 og 2011 er der gennemført brugertilfredshedsundersøgelser blandt en række professionelle rådgivere. De professionelle brugere udtrykker stor tilfredshed med Landsskatterettens sagsbehandling og afgørelser, og sagsbehandlingstiden anses generelt ikke for at være et problem. Sagsbehandlingstider SKAT behandler mere end / 8

5 for bindende svar i SKAT bindende svar om året. SKAT har som målsætning, at 90 pct. af anmodninger om bindende svar skal være behandlet indenfor 3 måneder. Som det fremgår af tabel 4 i fakta-arket er dette mål opfyldt i alle årerne. Mellem 90 pct. og 96 pct. af bindende svar i SKAT er behandlet indenfor 3 måneder. Sagsbehandlingstider for bindende svar i Skatterådet er ca. 180 dage Skatterådetbehandler mellem anmodninger om bindende svar om året. Det fremgår af tabel 5 i fakta-arket at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i perioden 2010 til 1. kvartal 2013 er stort set uændret fra 178 til 181 dage. Det fremgår også af tabellen, at over halvdelen af sagerne er afgjort indenfor 6 måneder. Særlig fokus på sagsbehandlingstiden for bindende svar i Skatterådet SKAT har oplyst, at der i 2013 er særlig fokus på sagsbehandlingstiden for bindende svar, der behandles af Skatterådet. Det sker bl.a. ved en månedlig opfølgning på antallet af sager, aldersspredningen af sagerne og sagsbehandlingstiden. Servicemål på 3 minutter i svartid på telefonen SKAT har et servicemål om, at borgere og virksomheder maksimalt skal vente 3 minutter på telefonen. SKAT fokuserer imidlertid også på den samlede kundetilfredshed frem for isoleret at se på ventetid på telefonen, og jeg vil senere 5 / 8

6 redegøre for kundetilfredsheden. Svartiderne ligger på ca. 4-5 minutter Som det fremgår af tabel 6 i fakta-arket har den gennemsnitlige svartid på borgeres og virksomheders telefonopkald til SKAT ligget på mellem 238 sekunder i 2010 og 291 sekunder i 1. kvartal Det svarer til 4-5 minutter. Initiativer til at sikre målopfyldelsen SKAT har iværksat flere initiativer for at sikre opfyldelsen af servicemålet på en ventetid på 3 minutter. Der arbejdes på en call-back funktion, således at SKAT kan ringe tilbage til kunden, når en medarbejder er ledig. SKAT har også øget antallet af telefonsluser og har fokus på vagtplan og medarbejdernes tilgængelighed på telefonen. Svartid på s: 93 pct. besvares inden 5 dage SKAT har som mål, at 80 pct. af s skal være besvaret inden 5 dage. Som det fremgår af tabel 6 i fakta-arket ligger SKAT langt over dette mål, og i 1. kvartal 2013 er mere end 93 pct. besvaret inden 5 dage. Det har desværre ikke været muligt at opgøre sammenlignelige svartider for 2010 og 2011, da registreringerne blev foretaget på en anden måde. Kundetilfredsheden Kundetilfredsheden i SKAT opgøres på 6 / 8

7 opgøres på en skala fra 1 til 5 en skala fra 1 til 5, hvor 5 er udtryk for stor tilfredshed med SKAT. I tabel 7 i fakta-arket er der en oversigt over udviklingen i kundetilfredsheden på forskellige områder. Mål på finansloven I SKATs overordnede mål på Finansloven indgår to indeksmål et for borgernes og et for virksomhedernes tilfredshed og holdning til SKAT og skattebetaling. Begge mål er fastsat til 3,8 hvert år frem til Borgernes tilfredshed med SKAT er høj Indeksmålet for borgerdelen er i alle tre år på 3,8 og opfylder dermed SKATs mål på Finansloven. Målingen er udtryk for en meget høj tilfredshed med SKAT. Virksomhedernes tilfredshed med SKAT er fortsat høj Indeksmålet for virksomhedsdelen lå i 2010 og 2011 på 3,8 og opfyldte dermed SKATs mål på Finansloven. I 2012 er indekset faldet lidt til 3,7, men ligger fortsat højt. Tilfredsheden med SKATs hjemmeside ligger på 3,2-3,3 Kundetilfredsheden med SKATs hjemmeside ligger stabilt på 3,2-3,3 i hele perioden. SKAT har fokus på et brugervenligt design og forståelige informationer. Kundetilfredshed med s på 3,5 i 1. kvartal 2013 Kundetilfredsheden med besvarelse af e- mails ligger på 3,5, d.v.s. på lidt under SKATs egen målsætning på 3,6. SKAT 7 / 8

8 arbejder på at forbedre processerne, så kunderne fremover vil opleve en endnu bedre og hurtigere besvarelse af henvendelserne til SKAT. Kundetilfredshed med telefoni er 3,9 i 1. kvartal 2013 Kundetilfredsheden med telefonbetjeningen ligger højt med 3,9 i 1. kvartal Selvom ventetiderne er lidt længere end SKATs servicemål, så er kunderne tilfredse med SKATs betjening, og SKAT arbejder som jeg tidligere har nævnt på at gøre det endnu bedre. 8 / 8

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 2018

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 2018 Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 84 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 2018 Resumé Resultaterne for 3. kvartal 2018 viser en fortsat positiv udvikling i sagsafslutningen

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 2. kvartal 2018

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 2. kvartal 2018 Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del Bilag 2 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 2. kvartal 2018 Resumé Resultaterne for 2. kvartal 2018 viser en fortsat positiv udvikling i sagsafslutningen

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2018

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2018 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 224 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2018 Resumé Resultaterne for første kvartal 2018 viser, at sagsafslutningen i Skatteankestyrelsen

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 2017

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 2017 Skatteudvalget 217-18 SAU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 3. kvartal 217 Resultaterne for 3. kvartal viser, at det fortsat går fremad med sagsafslutningen i Skatteankestyrelsen.

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 146 Offentligt Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Fjerde kvartal 2015 viser en relativt stor stigning i antallet af afgjorte sager. Skatteankestyrelsen

Læs mere

2017 Sagsstatistikker

2017 Sagsstatistikker 2017 Sagsstatistikker 2 Indhold Indhold 2 Til- og afgang af klager 6 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 8 Sagsudfald 9 Retsmøder 10 Ankenævnsmøder 11 Omkostningsgodtgørelse 12 Domstolssager 14 Ombudsmandssager

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011

Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn. 21. december 2011 2011 15-2 Sagsbehandlingstiden i landets 15 vurderingsankenævn Ombudsmanden havde tidligere afsluttet behandlingen af to konkrete sager om sagsbehandlingstiden i to af landets 15 vurderingsankenævn. Sagerne

Læs mere

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2017

Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 2017 Skatteudvalget 216-17 SAU Alm.del Bilag 214 Offentligt Kvartalsrapportering til Skatteudvalget 1. kvartal 217 Skatteankestyrelsen afsluttede 2.725 sager i 1. kvartal 217. Styrelsens målsætning om 2.6-2.9

Læs mere

2016 Sagsstatistikker

2016 Sagsstatistikker 216 Sagsstatistikker Indhold 3 Indhold 4 1 12 14 15 16 17 19 Til- og afgang af klager Gennemsnitlige sagsbehandlingstider Sagsudfald Retsmøde Ankenævnsmøder Omkostningsgodtgørelse Domstolssager Ombudsmandssager

Læs mere

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016

Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 2016 Skatteudvalget 21617 SAU Alm.del Bilag 7 Offentligt Halvårlig rapportering til Skatteudvalget 1. halvår 216 Skatteankestyrelsen har siden oprettelsen i 214 arbejdet med at gøre klagesagsbehandlingen mere

Læs mere

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt 24. f ebruar 2017 J.nr. 2017-392 Kontor: Økonomi, Sty ring og HR Samrådsspørgsmål Z og Æ - Tale til besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. jjournal.nr. 08-107319 Dato 13. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 356, 357 og 358 af 17. juli 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter ønske fra

Læs mere

Jeg vil gerne begynde med at sige tak for. Samrådsspørgsmål Z og Æ - talepapir. Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspørgsmål Æ: Indledning

Jeg vil gerne begynde med at sige tak for. Samrådsspørgsmål Z og Æ - talepapir. Samrådsspørgsmål Z: Samrådsspørgsmål Æ: Indledning Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 455 Offentligt Tale 9. april 2014 J.nr. 14-0459942 Samrådsspørgsmål Z og Æ - talepapir Samrådsspørgsmål Z: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2016

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2016 Notat Borger- og retssikkerhedschefen 24. august 2017 J.nr. 17-0206610 Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2016 1. Indsigelser over sagsbehandlingen 1.1 Nye indsigelser

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Klage- og retssagsstatistik

Klage- og retssagsstatistik Klage- og retssagsstatistik 2010 1 Forord I slutningen af 2007 besluttede Skatteministeriet, at der skulle etableres et projekt, som havde til formål at etablere et grundlag for at udarbejde en ensartet

Læs mere

Samråd i Skatteudvalget den 21. november 2013 vedrørende udviklingen i antal medarbejdere og hvorledes effektiviseringer påvirker skatteprovenuet.

Samråd i Skatteudvalget den 21. november 2013 vedrørende udviklingen i antal medarbejdere og hvorledes effektiviseringer påvirker skatteprovenuet. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 95 Offentligt J.nr. 13-5624035 Den12. november 2013 Samråd i Skatteudvalget den 21. november 2013 vedrørende udviklingen i antal medarbejdere

Læs mere

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017 Notat Borger- og retssikkerhedschefen Juni 2018 Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2017 1. Indsigelser over sagsbehandlingen 1.1 Nye indsigelser I 2017 modtog SKAT

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Redegørelse for sagsbehandlingstiden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Redegørelse for sagsbehandlingstiden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Beskæftigelsesudvalget 217-18 BEU Alm.del Bilag 273 Offentligt Redegørelse for sagsbehandlingstiden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Februar 218 Resumé I redegørelsen gennemgås de vigtigste resultater

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 239 Offentligt sankenævnenes 2009 Årsberetning 2009 Vurderingsankenævn Indhold Forord... 1 1 Vurderingsankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1

Læs mere

2. Samlede udgifter til omkostningsgodtgørelse i regnskabstal for 2012

2. Samlede udgifter til omkostningsgodtgørelse i regnskabstal for 2012 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 260 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2012 1. Baggrunden for redegørelsen. Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn

Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord. Beretning 01.01.2009 31.12.2009. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord Beretning 01.01. 31.12. Ankenævnssekretariat Frederikshavn, Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012

Skatteankenævn Thisted. Beretning 2012 Skatteankenævn Thisted Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Thisted er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Thisted, Morsø og Vesthimmerland kommuner.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg har fået stillet tre spørgsmål vedrørende udskydelsen af. af hinanden, og jeg vil derfor svare på dem samlet.

Jeg har fået stillet tre spørgsmål vedrørende udskydelsen af. af hinanden, og jeg vil derfor svare på dem samlet. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 389 Offentligt 18. april 2016 J.nr. 16-0162820 ICE, Jura og Stab EJ Samrådsspørgsmål P, Q og R - Tale til besvarelse af spørgsmål P, Q og R

Læs mere

Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for forløbet vedrørende svindlen med refusion vedrørende

Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for forløbet vedrørende svindlen med refusion vedrørende Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Tale 3. september 2015 J.nr. 15-2489771 Tale til samrådsspørgsmål E, F, G, H, og K Samrådsspørgsmål E Ministeren

Læs mere

Tak for de to spørgsmål, som jeg har aftalt med

Tak for de to spørgsmål, som jeg har aftalt med Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 8. september 2016 J.nr. 16-1303084 Samrådsspørgsmål AP og AQ Indsats - Tale til besvarelse af spørgsmål AP og AQ den 8. september

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Indhold Forord... 1 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Ankenævnenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål O, P, Q, R, S og T den 11. november 2016

- Tale til besvarelse af spørgsmål O, P, Q, R, S og T den 11. november 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt 1. november 2016 J.nr. 16-1566744 Person og Pension DV, MWL Samrådsspørgsmål O, P, Q, R, S og T - Tale til besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt T A L E 6. september 2017 Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 6. september 2017 om

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V

Teknik- og Miljøforvaltningen Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset. Sagsnr København V Borgerrådgiveren Teknik- og Miljøforvaltningen 06-02-2009 Adm. direktør Hjalte Aaberg Rådhuset Sagsnr. 1599 København V 2008-149573 Sendt pr. e-mail: TMF@tmf.kk.dk (cc: TMF-trafik@tmf.kk.dk) Vedrørende

Læs mere

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014

Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Den nye klagestruktur pr. 1. jan. 2014 Susanne Dahl Ledende retsformand i Landsskatteretten 1 Før 1. januar 2014 SAN VAN MAN Sekretariat (SKAT) Landsskatteretten + sekretariat SAN VAN MAN Landsskatteretten

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

KOR Årsrapport Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen

KOR Årsrapport Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen 30. januar 2017 KOR Årsrapport 2016 - Forskerservice, Sundhedsdatastyrelsen 1. Sammenfatning om aktiviteten Forskerservice i 2016 Forskerservice havde leverancer på 279 ansøgninger og 249 godkendelser

Læs mere

/2016. December Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

/2016. December Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet 6/2016 Rigsrevisionens beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 December 2016 114.6 22.480

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 567 af 26. september 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 567 af 26. september 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 567 Offentligt 12. april 2019 J.nr. 2018-6114 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 567 af 26. september

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Notat Klik og v ælg dato J.nr. 17-0840781 Civ il og Straf f eproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2015 2015* 2016 2016*

Læs mere

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 239 Offentligt Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 239 Offentligt Årsberetning 2009 Skatteankenævn Indhold Forord... 1 1. Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på sagstype Bilag 2

Indberettede udgifter fordelt på sagstype Bilag 2 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2016 2016* 2017 2017* I alt 1.232 100,0 79.116.650 100,0 64.218 50.517 1.474 100,0 92.644.031

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Årsberetning 2009 Skatteankenævn Indhold Forord... 1 1. Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt J.nr. j.nr. 08-004222 Dato : 21. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 87 Offentligt J.nr. j.nr. 08-162843 Dato : 7. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 3. kvartal 2008.

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2014 2014* 2015 2015* pr.

Læs mere

SAU alm. del samrådsspørgsmål T. Samrådsspørgsmål T. Indledningsvist bemærkes

SAU alm. del samrådsspørgsmål T. Samrådsspørgsmål T. Indledningsvist bemærkes Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 247 Offentligt (01) J.nr. 13-6727746 SAU alm. del samrådsspørgsmål T Samrådsspørgsmål T Indledningsvist bemærkes Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet Rigsrevisionens notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet September 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Til orientering sender jeg kopi af et brev, som jeg i dag har sendt til Beskæftigelsesministeriet.

Til orientering sender jeg kopi af et brev, som jeg i dag har sendt til Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 459 Offentligt Folketinget, Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13

Læs mere

Samrådsspørgsmål AU: Ministeren bedes redegøre for reglerne omkring SKATs muligheder for at udveksle oplysninger mellem forskellige skatteregioner.

Samrådsspørgsmål AU: Ministeren bedes redegøre for reglerne omkring SKATs muligheder for at udveksle oplysninger mellem forskellige skatteregioner. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 524 Offentligt J.nr. Den Talepapir tilsamråd d. 12. juni 2013 om udveksling af oplysninger i SKAT og praksisændring af reglerne om tilflytning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt 11. august 2017 J.nr. 2017-2271 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 339 af 10. april 2017 (alm.

Læs mere

8 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 8 patentsager, 0 brugsmodelsager og 0 DK/EP-sager.

8 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 8 patentsager, 0 brugsmodelsager og 0 DK/EP-sager. Årsberetning 2017 Servicemål Ankenævnet har i 2012 fastsat servicemål for sagsbehandlingen, som opgøres hvert halve år i januar og juli. Servicemål og opfyldelsen heraf offentliggøres på ankenævnets hjemmeside.

Læs mere

OPFØLGNINGSREDEGØRELSE- KVALITETSKONTRAKT Teknisk Forvaltning

OPFØLGNINGSREDEGØRELSE- KVALITETSKONTRAKT Teknisk Forvaltning OPFØLGNINGSREDEGØRELSE- KVALITETSKONTRAKT 2011-2012 Teknisk Forvaltning Klimaog Miljøud valget Affalds-afhentning hos borgerne - Fastholdelse af en høj kvalitet. Ringsted Kommune har opstillet konkrete

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

4 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 4 patentsager, 0 brugsmodelsager og 0 DK/EP-sager.

4 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 4 patentsager, 0 brugsmodelsager og 0 DK/EP-sager. Årsberetning 2016 Elektronisk votering I sommeren 2016 gik ankenævnet over til elektronisk votering i sagerne. Dette medførte en lettelse for de voterende, da de ikke mere skulle modtage og sende sagerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 13. maj 2014 J.nr. 14-2331092 Samrådsspørgsmål AD talepapir Samrådsspørgsmål AD: Indledning Retssikkerhed Ministeren bedes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 Indledning Retten i Roskilde var i 2013 fortsat placeret i fire

Læs mere

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

11 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 8 patentsager, 2 brugsmodelsager og 1 DK/EP-sag.

11 sager vedrørte det tekniske område og fordelte sig således: 8 patentsager, 2 brugsmodelsager og 1 DK/EP-sag. Årsberetning 2015 Ændringer i sammensætningen af Ankenævnet for Patenter og Varemærker Erhvervs- og vækstministeren genudnævnte pr. 1. august 2015 Ph.D. (lic.tech.) Peder Klit og pr. 1. december 2015 professor

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2018

Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2018 Notat Borger- og retssikkerhedschefen Maj 2019 Uddybende statistik for henvendelser til Borger- og retssikkerhedschefen i 2018 1. Indsigelser over sagsbehandlingen Indledningsvis skal det nævnes, at på

Læs mere

Teknisk gennemgang af Strategi for vækst gennem deleøkonomi på Skatteministeriets område

Teknisk gennemgang af Strategi for vækst gennem deleøkonomi på Skatteministeriets område Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 45 Offentligt Skatteministeriet, SAU, d. 2. november 2017 Teknisk gennemgang af Strategi for vækst gennem deleøkonomi på Skatteministeriets område Indhold Strategi

Læs mere

Kan ministeren bekræfte, at selv om han i pressemeddelelsen. til fremtidens skattevæsen (den 31. august

Kan ministeren bekræfte, at selv om han i pressemeddelelsen. til fremtidens skattevæsen (den 31. august Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 2017-5768 Kontor: Økonomi, Styring & HR Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse af spørgsmål A, B,

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt. Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde. Åbent eller lukket:

FULD TALE. Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt. Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde. Åbent eller lukket: Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 154 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Fælles samråd med skatteministeren om skatteregler for fonde Åbent 7. december 2015 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr 1515 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

[Indledning] Tak for indkaldelsen til dette samråd. Jeg er altid glad for at få lejlighed til at møde her i udvalget og svare på spørgsmål.

[Indledning] Tak for indkaldelsen til dette samråd. Jeg er altid glad for at få lejlighed til at møde her i udvalget og svare på spørgsmål. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt 22. januar 2016 J.nr. 15-3284152 Person og Pension MCA Samrådsspørgsmål F-I - Tale til besvarelse af spørgsmål F-I den 22. januar

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Ministeren bedes redegøre for den sundhedsmæssige baggrund for, at Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Skatteudvalget Samråd, spørgsmål T 10 min Tid og sted: 13.

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Horsens, Silkeborg, Skanderborg

Læs mere

Årsrapport for Landsskatteretten

Årsrapport for Landsskatteretten Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 196 Offentligt LANDSSKATTERETTEN Sekretariatet Den 4. marts 2014 /Årsrapport2013 Årsrapport 2013 for 09.11.02. Landsskatteretten 2 Indholdsfortegnelse Årsrapporten

Læs mere