branchevejledning jeg kører turistbus Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "branchevejledning jeg kører turistbus Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 branchevejledning jeg kører turistbus Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 branchevejledning om turistbusser Indledning Såvel ved indkøb af nye busser som ved vurdering og justering af busser, der allerede er i brug, er det vigtigt, at der stilles krav til de dele af bussens indretning, der har indflydelse på chaufførens fysiske arbejdsmiljø. Det gælder for eksempel førersædet og dets indstillingsmuligheder, for placeringen af instrumenterne, muligheder for regulering af indeklimaet mm. Tilsvarende er det væsentligt at rette fokus mod mulige foranstaltninger, der kan afhjælpe eventuelle belastninger i forbindelse med løft og bæring. Også hensynet til et godt psykisk arbejdsmiljø vil kræve opmærksomhed på de forhold, der typisk er belastende i arbejdet som chauffør, så disse belastninger kan afbødes med passende foranstaltninger. Denne branchevejledning har blandt andet disse tre hovedområder som sit emne. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden: Se flere materialer på hjemmesiden: www. bartransportogengros.dk.

3 turistbusser ARBEJDSPLADSVURDERING (APV) 2 INDHOLD KORTLÆGNING PRIORITERING OG HANDLINGSPLAN 4 OPFØLGNING... 5 FYSISK INDRETNING AF BUSSEN. 6 FØRERSTOL... 6 REJSELEDERSTOL... 7 SOVEKABINE TIL CHAUFFØREN. 7 OPBEVARING AF MAD OG DRIKKE 7 RAT PEDALER... 7 GEARSTANG... 8 ANDRE BETJENINGSGREB... 8 INSTRUMENTER... 8 SPEJLE REFLEKSER... 9 UDSYN... 9 KLIMA AIRCONDITION ARBEJDSTØJ RENGØRING FYSISKE BELASTNINGER RENGØRINGSMIDLER HÅNDTERING AF BAGAGE GENERELT OM LØFT OG BÆRING 11 INDRETNING AF BAGAGERUM.. 11 BAGAGENS VÆGT OG UDFORMNING 12 SAMLET DAGLIG BELASTNING.. 12 TEKNISKE HJÆLPEMIDLER ORGANISERING AF ARBEJDET.. 13 ARBEJDSTEMPO VEDLIGEHOLDELSE AF KROPPEN 13 ARBEJDSTEKNIK PSYKISK ARBEJDSMILJØ INDFLYDELSE PÅ EGET ARBEJDE 14 PAUSER FORSINKELSER VIGTIGE DOKUMENTER OG PAPIRER 15 PERSONLIG FREMTRÆDEN SAMARBEJDE I BUSSEN - CHAUFFØR / REJSELEDER / GUIDE 15 ALENEARBEJDE NATKØRSEL SOVEBUSSER ULYKKER RETNINGSLINJER VED UHELD.. 17 KRISEHJÆLP TILBAGE I ARBEJDE UDDANNELSE arbejdsmiljøorganisation indhold

4 branchevejledning om turistbusser ArbejdsPladsVurdering (APV) Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). De problemer eller spørgsmål, der kommer frem via en APV, er forskellige fra virksomhed til virksomhed. Men inden for samme branche er det ofte de samme emner, der dukker op. APV er et godt redskab til at få belyst eventuelle arbejdsmiljøproblemer og få inddraget medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet. Også for turistchauffører med begrænset mulighed for regelmæssig kontakt med øvrige kolleger kan APV blive et nyttigt redskab i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet. Indhold En APV skal iagttage alle de forhold, som er relevante i forbindelse med det arbejde, som man udfører. For turistchauffører kan de påvirkninger, som chaufføren udsættes for i forbindelse med sit arbejde, handle om: n Fysisk indretning af bussen n Klimatiske forhold n Rengøring n Håndtering af bagage n Psykiske forhold n Ulykkesrisiko. I vejledningens afsnit herom beskrives nogle af de forhold, som man skal være opmærksom på. Der gives en række gode råd om, hvilke muligheder der er for at afhjælpe problemer, og hvordan man kan undgå, at problemer opstår. Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV) er at opnå, at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøforhold, og at virksomheden arbejder løbende og systematisk med at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer. APV en skal være skriftlig, men virksomheden kan frit vælge, efter hvilken metode en APV skal udarbejdes. Valgfriheden gør det muligt at finde en metode, der passer til virksomhedens organisation, kultur og traditioner for samarbejde. Metoden skal blot kunne opfange de væsentligste arbejdsmiljøproblemer, der er på virksomheden. Arbejdet med APV er en løbende proces, der kan illustreres således: Kortlægning APV skal være skriftlig, men man kan som nævnt frit vælge, hvilken metode man vil anvende. Metoden skal dog kunne opfange de arbejdsmiljøproblemer, der eventuelt er på virksomheden. Kortlægning Opfølgning Vurdering Prioriteret handlingsplan for løsning Sygefravær 2

5 turistbusser Der findes mange forskellige skemaer, man kan støtte sig til, når en APV skal gennemføres. I stedet for at anvende et traditionelt APV-skema med afkrydsningsmuligheder, kan skemaet også opbygges som et åbent spørgeskema, hvor arbejdsmiljøgruppen og/ eller medarbejderne kort beskriver deres arbejdsmiljø ud- fra nogle åbne spørgsmål. Et eksempel på et sådan skema er vist nedenfor. Udfyldes APVskemaerne af hver enkelt medarbejder, bør de instrueres i det, ligesom der bør være mulighed for at få hjælp fra sin arbejdsmiljørepræsentant, hvis der er behov for det. Hvordan er dit arbejdsmiljø? 1. Hvad er der godt ved dit arbejde? 2. Har du gode idéer til, hvordan indretningen af din arbejdsplads kan blive bedre? (Arbejdsstillinger, pladsforhold, belysning, temperaturer, træk, støv, støj, røg, udsugning og andet) 3. Har du gode idéer til, hvordan dit arbejde i øvrigt kan blive bedre? (Ensidigt gentaget arbejde, indflydelse på eget arbejde, trivsel, samarbejde, arbejdspres og andet) 4. Har du sommetider smerter eller andre gener på grund af arbejdet? (Hvilke - og hvad er årsagerne) 5. Er der forhold på din arbejdsplads, som irriterer dig? 3

6 branchevejledning om turistbusser Prioritering og handlingsplan De udfyldte skemaer samles, vurderes og prioriteres af arbejdsmiljøgruppen. Herefter igangsættes arbejdet med at løse problemer ved at udarbejde en plan for, hvordan de enkelte problemer kan løses. For hvert prioriteret problem kan der udarbejdes et APVarbejdsskema, hvoraf det fremgår: n Hvad problemet er n Hvad der er årsagen til problemet n Hvordan problemet løses n Hvem der er ansvarlig og med hvilken frist n Hvornår og hvordan kontrol foretages. Et eksempel på et APV-arbejdsskema er vist nedenfor. Vær opmærksom på, at virksomhedens sygefravær skal indgå i arbejdspladsvurderingen. Det betyder, at der for eksempel senest i forbindelse med udarbejdelsen af APV-arbejdsskemaer skal tages stilling til, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan tænkes at medvirke til virksomhedens sygefravær. Er det tilfældet, skal også disse forhold behandles i arbejdspladsvurderingen og således beskrives på et APV-arbejdsskema. APV-arbejdsskema Problem: Årsag: Løsning: Plan (hvem gør hvad hvornår?): Kontrol (ansvarlig og frist): 4

7 turistbusser Det må anbefales kun at sætte arbejdet i gang med det antal problemer, der kan overskues og gennemføres inden for en overskuelig tidsperiode. Når problemerne er blevet prioriteret, kan man samle dem i et oversigtsskema, så man hurtigt kan få overblik over de indsatser, der er igangsat eller skal igangsættes. Hvis der i virksomheden er flere arbejdsmiljøgrupper, skal disse sørge for, at sammenskrivningen af problemer bliver sendt til de øvrige arbejdsmiljøgrupper og bliver taget op i arbejdsmiljøudvalget. Hvis det er de samme problemer, der er prioriteret i flere forskellige arbejdsmiljøgrupper, bør arbejdsmiljøudvalget sørge for, at der udarbejdes en fælles løsning. Opfølgning Det er vigtigt, at alle får mulighed for at følge APVarbejdet. Derfor skal alle medarbejdere have information om resultaterne af APV en, f.eks. ved opslag af skemaet over de problemer, som medarbejderne har peget på, de problemer der er blevet prioriteret, og hvem der skal arbejde med dem. Gennemførelse af APV og arbejdet med APV er en løbende proces. Det er derfor vigtigt, at man med jævne mellemrum følger op på APV en, på de udarbejdede handlingsplaner og med kontrol af de løsninger til afhjælpning, der er igangsat. APV bør derfor være et fast punkt på møderne i arbejdsmiljøorganisationen. APV-Handlingsplan Problem Idéer til løsning Valg af løsning Ansvarlig Tidsfrist Kort sigt Langt sigt (Se Løsningsskema) Løsning 19 5

8 branchevejledning om turistbusser Fysisk indretning af bussen Førerstol Førerstolen er chaufførens arbejdsplads under kørslen, og det er derfor vigtigt, at det er muligt at indstille førerstolen, så den passer til den enkelte chauffør. Indstillingen af chaufførstolen skal kunne foregå hurtigt og let. Indstillingsgrebene skal være placeret, så de kan nås fra almindelig siddende stilling, de må ikke være for tynde eller have skarpe kanter, og der må ikke være for stor modstand, når de betjenes. Affjedringen af sædet skal kunne indstilles efter vægt. Fra førerstolen skal chaufføren uden at strække eller dreje sig kunne betjene de instrumenter, som hyppigt anvendes under kørslen. Chaufføren skal også have kommunikationsudstyr og vigtige dokumenter vedrørende bussen og ruten inden for rækkevidde. Arbejdsstillinger med vridning af kroppen er særdeles belastende. Stolen skal derfor kunne drejes 90 grader trinløst til højre. Drejefunktion skal nemt og uden vrid kunne udløses via en fodpedal placeret ved stolens sokkel. Pedalen må ikke være til gene for chaufføren, når stolen drejes. Ryglæn Ryglæn og sæde bør være ganske let konkave fra side til side. Sædet må ikke være skålformet. Ryglænet skal kunne indstilles, så det passer til lændesvajet. Armlæn Armlæn aflaster både skuldre og lænderyggen. Armlæn bør kunne indstilles i højden og vinklen. Desuden må de ikke være for hårde. Det skal være muligt at slå armlænene op, så ind- og udstigningen fra førerstolen kan foregå ubesværet. Sædet Sæde og ryg skal have varme med termostatstyring, og betrækket skal tillade huden at ånde. Sædet skal være polstret og afrundet ved forkanten. Sædet skal kunne stilles frem og tilbage i forhold til ryglænet. Der skal være et mellemrum mellem sæde og ryglæn, der sikrer, at sæde og ryglæn kan indstilles uafhængigt. 6

9 turistbusser Rejselederstol I busser beregnet til turistkørsel skal der foran i bussen være en stol, hvor rejseleder eller guide kan sidde under kørslen. Stolen skal være behagelig at sidde i og bør placeres, således at det fra stolen er muligt at betjene mikrofonen til bussens højtaleranlæg, som anvendes, når guiden/rejselederen skal informere bussens passagerer. Hvis rejelederstolen er placeret, således at den er i vejen ved ind- og udstigning af bussens fordør, skal den med et enkelt greb let kunne vippes til side, så fordøren kan bruges uhindret. niveau. Det giver kortere reaktionstid, og belastninger af ryggen bliver nedsat, når benet ikke skal løftes. Betjening af pedalerne skal kunne foregå uhindret og i en hensigtsmæssig stilling. Gulvet eller en del af dette ved venstre ben skal være i niveau med pedalerne, så chaufføren har mulighed for at hvile venstre ben. Chaufføren har mulighed for at hvile højre ben ved brug af fartpilot. Rejselederstolen må ikke være placeret, så den generer chaufførens udsyn. Sovekabine til chaufføren I de fleste busser udstyret med en sovekabine er den meget snæver og det er ofte svært at komme både ind og ud af kabinen. Ved indkøb af busser bør man være opmærksom på sovekabinens placering, størrelse, adgangsforhold og indretning. Kabinen skal være placeret og indrettet, således at den er afskærmet bedst muligt mod støj fra motor, passagerer og andre støjkilder. Opbevaring af mad og drikke Chaufføren skal kunne opbevare mad og drikke i bussen, og der skal derfor være køleskab eller boks eller tilsvarende til rådighed for chaufføren. Temperaturen i skabet eller boksen må ikke overstige 5 grader. Rat Rattet skal være placeret lige ud for sædets midterlinie. Det bør ikke være glat eller føles koldt. Et indstilleligt rat giver de fleste muligheder for mindre belastende arbejdsbevægelser. Rattet skal trinløst kunne indstilles både i vinkel og i højde. Det giver mulighed for individuel tilpasning samt variation i løbet af arbejdsdagen. Nogle busser er udstyret, således at ratstamme og dele af instrumentpanelet kan indstilles som en samlet enhed. Desuden er det muligt at indtaste og gemme indstillingerne i en computer, således at chaufføren ved tryk på en knap automatisk får indstillet ratstamme og instrumentpanel, så det passer til vedkommende. Pedaler Pedalerne skal være lette at vedligeholde og renovere. Overfladen skal være skridsikker (f.eks. riflet gummibelægning). Alle pedaler skal placeres i samme 7

10 branchevejledning om turistbusser 8 Gearstang Det bør overvejes, om bussen skal have automatgear. Ved visse typer af kørsel kan det være en behagelighed, mens det i andre tilfælde ikke er hensigtsmæssigt. Hvis bussen har gearstang, bør denne være placeret, så chaufføren uden sidebøjning eller foroverbøjning kan betjene denne. Andre betjeningsgreb Betjeningsgrebene til blinklys, vinduesvisker samt robot skal være placeret, så de kan betjenes, uden at rattet skal slippes. Kontakter bør have funktionen tændt med stillingen bagud, det vil sige, ind mod chaufføren, og være tydeligt mærket med dansk tekst eller symboler. Kontakter og andet, som jævnligt bruges af chaufføren, skal være placeret inden for optimal afstand, så chaufføren kan nå dem uden lange stræk. Aircondition bør være placeret inden for den maksimale arbejdsradius. Det vil sige, at betjeningsgrebene skal kunne nås fra siddende udgangsstilling uden vridning og foroverbøjning i ryggen. De forskellige greb skal være lette at skelne og få fat i uden nævneværdig synskontrol. Håndgreb, kontakter og andet betjeningsudstyr skal være anbragt, så det, der bruges oftest, er anbragt tættest på chaufføren og inden for det optimale arbejdsområde. Instrumenter Instrumenterne skal være placeret og udformet, så overvågning let kan foretages. Instrumenternes størrelse, skalaer, visere og farve skal gøre læsningen nem. Det bør være muligt at regulere lysstyrken i instrumentbrættet. Kontrolinstrumenterne skal være inden for synsfeltet i normal siddende stilling. Viserinstrumenter er egnede til en lang række opgaver. De bør have lyse tal på mørk baggrund, og skalainddelingen bør være med uret begyndende ved urets kl. 7-8 stilling. Digital visning er i almindelighed kun egnet, hvor det er nødvendigt med præcise værdier for stabile eller langsomt variable angivelser. Lydsignaler egner sig bedst til korte meddelelser af advarselskarakter (kritisk information) og bør være suppleret med lyssignal. Lydsignaler bør kunne reguleres med hensyn til styrken og varigheden af signalet. Lyssignaler egner sig bedst til at markere en af to tilstande, f.eks. tom/ikke tom eller lader/lader ikke.

11 turistbusser Spejle Udvendige spejle kan være af konveks eller plan type. Der bør anvendes samme type spejle i begge sider. For at give mindst mulig fortegning i konvekse spejle bør krumningsradius være ca mm. Det kan være nødvendigt med mere end et spejl i hver side, for at opnå det ønskede synsfelt. Højre sidespejl bør være placeret cirka i øjenhøjde og med sigtelinjen gennem den del af forruden, der holdes ren af vinduesviskeren. Spejlene skal være elektrisk opvarmede, og de bør være placeret, så de tilsmudses mindst muligt. Spejlene bør kunne betjenes elektrisk. Udsyn Synsforholdene fra førerpladsen skal vurderes, når føreren har indtaget en bekvem stilling. Udsynet er betinget af: n tilstrækkelig store ruder n færrest mulige blinde vinkler n passende antal spejle med tilstrækkeligt synsfelt n effekten af vinduesviskeres og defrosteres evne til at rense ruderne for regn, sne og vanddamp. Synsvinklerne i forruden skal være så store som muligt. Venstre siderude skal være ført længst muligt bagud, så udsynet bliver maksimalt. Forreste højre siderude skal være ført længst muligt frem og ned. Reflekser Der må ikke forekomme unødige reflekser fra forruden. Interiørbelysningen bør være afskærmet eller indbygget i loftet i den forreste del af bussen. Gulvet og interiøret mv. i den forreste del af bussen, herunder især chaufførpladsen, skal ligeledes være matmørk for at undgå reflekser. 9

12 branchevejledning om turistbusser Klima Aircondition I alle turistbusser bør der være installeret et airconditionssystem, der gør det muligt at bevare en passende temperatur i hele bussen. En temperatur på mellem grader vil langt de fleste personer opleve som behageligt. Der er dog situationer, hvor temperaturen kan variere meget fra det ideelle niveau blandt andet ved meget høje eller lave udetemperaturer. Arbejdstøj Turistbuschauffører arbejder såvel inde i som uden for bussen, og derfor bliver de ofte udsat for meget skiftende temperaturer. For at imødegå disse temperaturskift er det vigtigt, at chaufføren har hensigtsmæssigt arbejdstøj, som passer til forskellige slags vejrlig. Da man aldrig kan vide, hvordan vejret bliver undervejs, er det vigtigt med ekstra overtøj, som let tages af eller på, når det er nødvendigt. Hvis der anvendes uniform, skal denne være behagelig at have på, og skal kunne tilpasses de klimatiske forhold. Dette er især vigtigt i forbindelse med skirejser, hvor chaufføren fra sin stol ofte går direkte ud i kulden for at arbejde med læsning eller losning af bagage. Uniformen bør derfor suppleres med overtøj passende til årstid, vejrlig og destination. Rengøring Normalt er det efter hver tur chaufførens opgave selv at gøre sin bus ren såvel indvendig som udvendig. Fysiske belastninger Den udvendige rengøring bør i så vid udstrækning som muligt foregå i en vaskehal for at undgå unødige belastninger af især nakke og skuldre. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes håndvask med børste og vand. Vognmanden skal stille passende redskaber og faciliteter til rådighed for chauffører, der selv rengør bussen, så arbejdet hermed kan foregå forsvarligt. Til afvaskningen bør anvendes en langskaftet børste, således at chaufføren ikke skal strække sig for at nå det øverste af vinduerne. Indvendig rengøring kan være besværlig på grund af de trange pladsforhold, hvad enten man skal feje eller støvsuge gulvene og sæderne. Især kan det være vanskeligt at komme ind under sæderne. Arbejdet kan blive nemmere, hvis man har en støvsuger med fleksibel slange og et specielt mellemstykke at sætte på støvsugeren. For så let som muligt at løsne fastsiddende snavs og urenheder kan der til vaskevandet tilsættes forskellige rengøringsmidler. I modsat fald vil chaufføren let komme til at anvende unødig mange kræfter på den udvendige rengøring. Rengøringsmidler Ved valg af rengøringsmidler bør man anvende midler, der ikke medfører gener for chaufføren. I langt de fleste tilfælde er brun sæbe eller sæbespåner tilstrækkelige. Brun sæbe har den fordel, at det ikke afbleger vinylbetræk på sæder og lignende. 10

13 turistbusser Håndtering af bagage Generelt om løft og bæring Læsning og losning af bagage er en betydelig arbejdsbyrde for turistbuschaufføren og indebærer oftest en kombination af: - mange tunge løft - uhåndterlige byrder - løft under meget snævre pladsforhold - løft i dårlige arbejdsstillinger - unødig mange håndteringer af den samme byrde - stor daglig løftemængde - bæring over længere afstande - klimatiske påvirkninger som kulde, regn og blæst. Forekommer bæring af bagage over længere afstande, er det ekstra belastende. Hvis det er nødvendigt at krydse en cykelsti, når der håndteres bagage, kan det være en god idé at benytte en trafikvest. n I store turistbusser er det nødvendigt at stå inde i bussen og anbringe bagagen. Det er indlysende, at man kommer til at løfte med bøjet ryg, hvis lofthøjden er så lav, at chaufføren ikke kan stå oprejst. Indimellem ser man chauffører arbejde hugsiddende eller knæliggende i lave bagagerum. n Tunge løft skal helst kunne foregå mellem albuehøjde og midt-lår-højde og aldrig over skulderhøjde eller under knæhøjde. Derfor er meget høje eller lave opbevaringsrum ikke velegnede. n Det er i og for sig en god idé med kasser til speciel bagage, f.eks. ski, bag på bussen. men ofte skal man løfte meget højt, for at få bagagen placeret. Ved nyanskaffelser skal forholdene for bagagehåndtering inddrages i beslutningen. Indretning af bagagerum Udformning og indretning af bussens bagagerum er helt afgørende for, at løftearbejdet kan foregå i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det er nødvendigt, at vognmanden stiller krav til bagagepladsen ved anskaffelse af busser. En uhensigtsmæssig udformning og indretning af bussens bagagerum kan nemlig indebære en række ulemper: n Bagageopbevaring inde i kabinen medfører løft op ad trapper samt bæring på snæver plads. n Dybe bagagerum medfører lange rækkeafstande. Det er ikke mindst et problem i kombination med lav lofthøjde. Den typiske stilling med en fod på gaden og en fod i bagagerummet er en belastende arbejdsstilling. Foto: Mikael Hansen, IMAGITA 11

14 branchevejledning om turistbusser Bagagens vægt og udformning En kuffert kan komme op på en vægt i nærheden af 40 kg. Mest almindeligt er det dog, at en kuffert vejer kg. Kufferter har samtidig den særlige egenskab, at de er specielt udformede til løft med én hånd. Visse andre typer af bagage kan være vanskelige at håndtere, fordi de er svære at gribe, f.eks. store vadsække og cykler. Da det næppe er muligt at undgå de manuelle løft ved at anvende tekniske hjælpemidler, er det nødvendigt at nedbringe vægten af de enkelte stykker bagage. En passende grænse vil være 15 kg., forudsat rimelige ergonomiske forhold. For at nedbringe bagagens vægt er det nødvendigt at inddrage kunderne, enten med vejledning eller ved at stille krav til dem. Idéer: Kvittering Hermed kvitteres for beløbet.kr., til dækning af rejse til Paris. Beløbet dækker rejse samt halvpension og afbestillingsforsikring. De har reserveret 2 pladser (voksne) med afgang lørdag d kl og hjemkomst lørdag d kl Mødetid d kl på busterminalen Engstrandsvej 38, 2300 København S. Vi gør opmærksom på, at hvert stykke bagage højst må veje 15 kg. Det er nødvendigt for at sikre, at chaufføren kan håndtere bagagen forsvarligt. Til gengæld er De velkommen til at medbringe flere stykker. Kære rejsende! I har bestilt en rejse til Italien i juni måned. Inden I går i gang med at pakke, vil vi gerne give jer et par gode råd med på vejen. Til busturen vil det være en god idé med På hotellet er der., men I kan have stor glæde af at medbringe Samtidig vil vi gerne bede jer om at pakke jeres bagage, så vægten af de enkelte kufferter og tasker ikke overstiger 15 kg. Vores chauffører gør et stort arbejde for at passe på bagagen og pakke bussen, så alt kommer på rette plads, og vi vil gerne passe på deres rygge. Hvis I har spørgsmål om ovenstående, er I velkomne til at ringe til os på tlf Rigtig god rejse. En øvre vægtgrænse resulterer i flere løft, og de enkelte løft kan på grund af arbejdsstillingerne fortsat indebære en risiko. Fastsættelsen af en øvre vægtgrænse skal derfor afvejes nøje i forhold til mulige tekniske løsninger. Samlet daglig belastning En turistbuschauffør kan meget vel komme op på betydelige løftemængder pr. dag. Ikke mindst, fordi de ofte håndterer hvert stykke bagage flere gange. Først ind i bagagerummet og senere inde i bagagerummet, når kufferterne placeres endeligt. Chauffører, som henter og bringer for eksempel mellem lufthavn og hotel, er ofte dem, der løfter de allerstørste mængder. Et par regnestykker: En turistbus med 75 personer, som hver medbrin- ger 25 kg. bagage, som løftes ind om morgenen og ud igen om aftenen, vil give en samlet vægt på 75 x 25 x 2 = 3 3/4 tons. Løfter han 50% af kufferterne to gange, kommer vi op på over 5,5 tons. En turistbus kører 5 gange til lufthavnen på en arbejdsdag og henter hver gang 20 passagerer. Han vil komme til at løfte 5 x 20 x 25 x 2 = 5 tons. Den samlede daglige belastning er større, hvis der samtidig forekommer bæring over længere afstande. Overstiger den samlede løftemængde pr. ansat ca. 6 tons pr. dag for løft i underarmsafstand eller ca. 3 tons pr. dag for løft i 3/4-armsafstand, skal der træffes foranstaltninger. Den daglige belastning kan nedsættes ved brug af tekniske hjælpemidler og/eller ændret organisering af arbejdet. 12

15 turistbusser Tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler er altid en mulighed, der skal overvejes til afhjælpning af fysiske belastninger inden for transportbranchen. Hvad der køres på hjul eller løftes med løftegrej, skal jo ikke løftes og bæres manuelt. Det er vigtigt at efterspørge egnede tekniske hjælpemider, så der til stadighed foregår en produktudvikling, som passer til branchen. Organisering af arbejdet Arbejdsorganisatoriske ændringer kan tjene til at undgå unødige løft eller fordele belastningen på flere personer. Det er tit svært at ændre på arbejdets organisering, og der er altid en masse gode grunde til, at det ikke kan lade sig gøre. Plejer er en stærk faktor. Ændringer af arbejdets organisering kræver inddragelse af alle involverede parter. Arbejdsteknik Det er vigtigt, at chaufførerne anvender en hensigtsmæssig arbejdsteknik, når de beskæftiger sig med manuel håndtering af bagage. En forudsætning herfor er, at de får den fornødne instruktion. Det er særlig vigtigt, at nyansatte og afløsere er instrueret i, hvordan de passer bedst muligt på deres krop. Instruktionen bør omfatte instruktion i, hvornår der skal anvendes alternativer. Arbejdstempo Det er vigtigt, at chaufføren ikke er under tidspres, så han kan planlægge og udføre arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde. Det er vigtigt i rejseplanlægning og køreplaner at indregne rigeligt med tid til håndtering af bagagen, ellers bliver det en stressfaktor for chaufføren. Vedligeholdelse af kroppen Det kan kun anbefales, at chauffører deltager i en form for træning. Det bedste er en form for motion, som træner muskelstyrke og -udholdenhed, kombineret med konditionstræning. Gerne noget der er sjovt samtidig. Det er ikke ualmindeligt, at virksomheder investerer i motionstilbud til medarbejderne, og det bliver mere og mere brugt. Enten ved at give tilskud til adgangskort til det lokale træningscenter, eller ved at etablere et motionstilbud på selve arbejdspladsen. Ofte kan man få et godt socialt fællesskab omkring motion op at stå samtidig. Der skal ikke så meget til.. I virkeligheden er det slet ikke så meget motion, der skal til for at forbedre sin fysiske form væsentligt. En rask spadseretur, løbetur eller cykeltur i minutter hver dag kombineret med vægttræning 2 gange 1 time om ugen er et fint træningsprogram. Og husk: Lidt motion er bedre end ingen motion! 13

16 branchevejledning om turistbusser Psykisk arbejdsmiljø Det er vigtigt som turistchauffør at have indflydelse på løsninger og forholdsregler til imødegåelse af arbejdsmiljøproblemer. Derfor bør turistchaufføren medvirke til, at der kommer fokus på de væsentlige problemer i arbejdsmiljøet. Som turistchauffør arbejder man ofte uden for normal arbejdstid og på tidspunkter, hvor der kræves en skærpet opmærksomhed eller koncentration, f.eks. ved kørsel om natten. Til tider kan kørslen være ret ensformig og ikke stille de store krav til chaufføren. Situationen kan dog hurtigt ændre sig, f.eks. ved omslag i vejret eller ved ændringer i trafiktætheden. Det er derfor vigtigt, at man som turistchauffør er opmærksom på og er i stand til at omstille sig til de forhold, man kører under. Indflydelse på eget arbejde Mange turistchauffører har stor indflydelse på deres eget arbejde og kan selv planlægge og bestemme kørslen inden for nogle rammer. Andre er meget bundet til at køre efter en fastlagt plan med fastlagte stop undervejs. Det bør tilstræbes at give chaufføren så vide rammer som muligt for at planlægge kørslen selv. Det giver chaufføren mulighed for at disponere kørslen og selv indlægge pauser efter behov og efter de aktuelle trafikog vejrforhold. Den direkte indflydelse på eget arbejde vil ofte bevirke, at arbejdet både bliver og opleves som mindre belastende og mindre stressende. I alle turistbusser bør chaufføren have rådighed over en mobiltelefon, der kan benyttes til at komme i kontakt med vognmanden eller kørselskontoret. Pauser Som turistchauffør er det vigtigt at overholde de gældende køre- og hviletidsbestemmelser. Det drejer sig dels om chaufførens egen sikkerhed og helbred, dels om hensynet til passagererne og de øvrige trafikanter, da træthed indebærer en øget risiko for færdselsulykker. Ved planlægning af kørslen skal de lovpligtige pauser kunne overholdes med bred margen, således at mindre udefrakommende forsinkelser ikke får hele tidsplanen for kørslen til at skride. Forsinkelser Hvis bussen bliver forsinket, vil chaufføren ofte prøve at indhente forsinkelsen. Men forsøg på at indhente en forsinkelse må aldrig medføre, at køre- og hviletidsbestemmelserne eller færdselsloven ikke overholdes. Chaufføren kan måske opleve et pres fra sig selv eller fra passagererne om at indhente den tabte tid, f.eks. ved at springe en eller flere pauser over. Presset fra passagererne kan mindskes ved at gøre dem opmærksom på de gældende køre- og hviletidsbestemmelser, f.eks. ved opslag i bussen om, at chaufføren skal overholde gældende bestemmelser. Et sådant opslag kan udformes på mange måder og skal placeres, således at alle passagerer ser det. Budskabet bør være, at gældende regler overholdes for passagerernes og chaufførens egen sikkerhed. Afsenderen af budskabet skal være vognmanden. Her i bussen tager vi din sikkerhed alvorligt. Derfor overholder din chauffør alle regler vedrørende køre- og hviletider og hastighedsbegrænsninger. Med venlig hilsen Vognmanden 14 Det er væsentligt at gøre vognmanden opmærksom på indtrufne forsinkelser og om årsagerne til forsinkelserne. Hvis det viser sig, at der jævnligt opstår forsinkelser på bestemte ture, skal dette tages op i dialogen med vognmanden, således at der kan foretages en tilpasning af arbejdsplanen for turen.

17 turistbusser Vigtige dokumenter og papirer Ved kørsel med turistbus skal der i bussen forefindes en række dokumenter, som chaufføren skal kunne forevise myndighederne på forlangende. Ved kørsel i udlandet er det særlig vigtigt at have orden i egne og bussens dokumenter. Det gælder blandt andet: n Gyldigt førerbevis til den pågældende bustype n Registreringsattest n Forsikringspapirer n EP-tilladelse (EP Erhvervsmæssig Personbefordring) n Fællesskabstilladelse n Ved kørsel med turistbus i Vesteuropa er det desuden vigtigt at medbringe en E 128 attest. Denne attest giver i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst turistchaufføren ret til læge- og hospitalsbehandling på lige fod med det pågældende lands indbyggere. Det er ikke chaufførens opgave at kontrollere, om alle passagerer har de nødvendige rejsedokumenter med sig. Chaufføren bør dog ved turens start, eventuelt sammen med medfølgende rejseleder/guide, få passagererne til at kontrollere deres rejsedokumenter. I tilfælde af at nogle af passagererne har glemt deres rejsedokumenter, vil dette give problemer senere og måske medføre forsinkelser, som i sidste ende kan være med til at stresse chaufføren. For at undgå at sådanne situationer opstår, bør vognmanden sikre sig, at passagererne forud for rejsen har fået oplysninger om, hvilke rejsedokumenter de skal medbringe. Personlig fremtræden Den personlige fremtræden overfor passagerer, toldog færdselsmyndigheder etc. kan i mange tilfælde gøre arbejdet som turistchauffør lettere. Nogle turistvognmænd udstyrer deres chauffører med uniform. Dels giver uniformen chaufføren en autoritet, som han bruger i forbindelse med opståede konflikter med passagerer og myndigheder, dels er uniformen med til at vise omgivelserne, hvem man er, og hvilken funktion man har. Samarbejde i bussen - Chauffør/rejseleder/guide Meget kørsel med turistbusser adskiller sig fra anden buskørsel ved, at man enten er to chauffører, der skiftes til at køre, og/eller har en rejseleder eller guide med i bussen. I begge tilfælde er der her en øget mulighed for social kontakt og mulighed for at diskutere eventuelle problemer. For at få et velfungerende samarbejde er det vigtigt at få afklaret, hvad der skal samarbejdes om, og hvad der ikke skal samarbejdes om, samt at have klare aftaler om ansvar og kompetence. Selv om man skiftes til at køre, er der ved skift eller pauser mulighed for at rådføre sig med sin kollega. Der bør i planlægning af arbejdet tages højde for, at de to chauffører får mulighed for at tale sammen i forbindelse med skift eller pauser. Chaufføren har også mulighed for at rådføre sig med en medfølgende rejseleder eller guide for at få diskuteret spørgsmål i relation til kørslen. Også en række problemer, der kan opstå i relation til passagererne, vil chaufføren kunne tale med rejseleder/guide om. 15

18 branchevejledning om turistbusser Alenearbejde En del kørsel med turistbusser er alenearbejde. Ved sådanne kørsler er det særlig vigtigt, at chaufføren kan komme i kontakt med kolleger og vognmand eller kørselskontor, da der ikke er mulighed for at få direkte hjælp og støtte til at løse opståede problemer. Det er tillige vigtigt, at chaufføren med regelmæssige mellemrum afprøver de tilstedeværende tekniske hjælpemidler, som f.eks. mobiltelefon, således at der er tillid til, at disse fungerer, hvis der skulle opstå behov for dem. Natkørsel Det er særligt krævende at køre turistbus om natten. Mørket kræver særlig opmærksomhed og agtpågivenhed, hvilket skærper kravene til ens sanser. Dette medfører tillige, at der hurtigere opstår træthed eller uoplagthed. Hyppige skift af chauffør er derfor en nødvendighed. Hver chauffør må maksimalt køre 4 1/2 time uden pause. Hvis chaufføren under kørslen begynder at føle sig uoplagt, skal der holdes pause eller skiftes chauffør. Forud for en tur med natkørsel er det særlig vigtigt, at chaufføren sørger for at få den nødvendige hvile. I øvrigt henvises til direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransporter; bestemmelserne er implementeret gennem overenskomster. Ved lange ture og natkørsel, hvor der er to chauffører på bussen, er det en fordel, hvis chaufførerne kender hinanden og er vant til at samarbejde. Det er en god idé at planlægge arbejdstiden i god tid, så chaufførerne får mulighed for at planlægge deres fritid. Sovebusser De såkaldte sovebusser er et dansk fænomen, som ikke kendes i andre lande. I en sovebus kan sæderne slås op, så passagererne kan ligge ned, mens bussen kører om natten. Passagererne ligger ofte i to etager, hvilket udgør et alvorligt problem i tilfælde af et uheld, hvor passagererne hurtigt skal ud af bussen. Dette forhold kan være et ekstra psykisk pres for chaufføren. 16

19 turistbusser Ulykker Retningslinjer ved uheld Der skal ligge retningslinjer for, hvad chaufføren skal gøre, hvis der opstår et mindre uheld eller en anden uforudset hændelse, f.eks. forsinkelser. En ordning med en bagvagt, som kan træde til i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller uheld, vil være af stor betydning for chaufførens psykiske arbejdsmiljø. Der bør derfor aftales nogle retningslinjer for, hvordan en sådan situation skal håndteres. I tilfælde af alvorlige hændelser som: n færdselsuheld n tyveri n røveri n vold eller trusler om vold, skal chaufføren kunne få kontakt med vognmand/kørselskontor døgnet rundt. Der bør ligge faste procedurer for, hvad chaufføren skal foretage sig i de forskellige situationer, herunder hvordan chaufføren skal informere passagererne, og hvad der i de forskellige situationer skal ske med passagererne. Når man kører i udlandet, er det en god idé at medbringe adresser og telefonnumre på danske ambassader og konsulater. Vognmand og chauffører bør desuden have aftalt nogle retningslinjer for, hvordan chauffører skal forholde sig, hvis de kommer i en situation, hvor det bliver nødvendigt at kontakte ambassade eller konsulat. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at arrangere hjemtransport for passagerer og chauffør. Vognmanden skal derfor have en plan for, hvordan en sådan transport arrangeres, og chaufføren skal være informeret om planen. tager imod tilbuddet om professionel krisehjælp, har lettere ved at komme over hændelsen og komme i gang med at arbejde igen. Alle skader efter vold og trusler bør anmeldes til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen af hensyn til senere mulighed for at få erstatning. Bevirker skaden sygemelding udover dagen for tilskadekomst, skal den anmeldes. Grovere eller gentagne tilfælde bør anmeldes til politiet, hvis politiet ikke allerede er tilkaldt ved hændelsen. Vognmanden, arbejdsmiljøorganisationen og chaufførens egen organisation kan hjælpe med disse anmeldelser. Tilbage i arbejde Efter et trafikuheld, en voldsepisode eller lignede chokerende hændelser skal chaufføren efter en kortere eller længere periode tilbage til sit arbejde. Inden chaufføren begynder på sit arbejde igen, bør vognmanden eventuelt sammen med arbejdsmiljørepræsentanten tage en samtale med chaufføren. Under samtalen skal det klarlægges, om chaufføren i en periode har brug for støtte for at kunne arbejde igen. Eksempelvis kunne der blive tale om at lade chaufføren køre på andre destinationer eller sammen med en kollega i en periode. Det er vigtigt, at chaufføren, eventuelt efter forudgående samtale med arbejdsmiljørepræsentanten over for vognmanden, har mulighed for at komme frem med sine eventuelle betænkeligheder ved at skulle køre igen, således at der ved planlægning af arbejdet kan tages hensyn til chaufførens ønsker. Krisehjælp Hvis man som chauffør har været udsat for chokerende eller voldsomme hændelser, bør vognmanden tilbyde den nødvendige lægelige behandling eller psykologisk krisehjælp. Det er vigtigt, at chaufføren får tilbuddet om krisehjælp straks efter hændelsen. Vognmanden og chaufførerne bør derfor aftale nogle retningslinjer for, hvordan og i hvilke tilfælde chaufføren med kort varsel kan få tilbudt nødvendig krisehjælp. En chauffør, som har vært udsat for en chokerende eller voldsom hændelse, bør tage imod tilbuddet om krisehjælp, også i de tilfælde, hvor chaufføren ikke umiddelbart synes, der er behov for det. Erfaringerne fra de seneste mange år viser, at de chauffører, der 17

20 branchevejledning om turistbusser Uddannelse Turistchaufføren får gennem sin grunduddannelse viden nok til at arbejde som chauffør, men bør løbende holde sin uddannelse ved lige ved at deltage i kursusaktiviteter. Turistchauffører vil i forbindelse med arbejdet kunne forebygge stress, blive bedre til at håndtere konflikter og opnå større arbejdsglæde ved at deltage i kurser om f.eks.: n Løfte- og bæreteknik n Konflikthåndtering n Glatførekørsel n Kundeservice n Vedligeholdelse af transportmateriel n Fremmede kulturer n Sprog n Rengøring. Vognmanden og turistchaufførerne bør udarbejde en plan for, hvilke kurser den enkelte chauffør skal deltage i, og hvornår kurset skal gennemføres. Det er vigtigt, at et kursusforløb planlægges i god tid, således at kursusaktiviteterne ikke planlægges i perioder, hvor der er eller kan forventes at være meget kørsel. I øvrigt henvises til direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Vedligeholdelse af transportmateriel kan indgå i et kursusforløb. Arbejdsmiljøorganisation På alle virksomheder med mindst 10 ansatte har de ansatte ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Sammen med en repræsentant for ledelsen udgør arbejdsmiljørepræsentanten en sikkerhedsgruppe. Større virksomheder kan have flere arbejdsmiljøgrupper og et sikkerhedsudvalg, som har til opgave af koordinere arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne og varetage det overordnede sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden. Arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget kaldes samlet for arbejdsmiljøorganisationen. En vigtig opgave for arbejdsmiljørepræsentanten er at virke som talerør for sine kolleger og sørge for, at spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø bliver formidlet til virksomhedens øvrige ansatte og virksomhedens ledelse, f.eks. via arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen kan på opfordring fra ansatte eller ledelse tage spørgsmål op, der har relation til virksomhedens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen skal medvirke ved prioritering af indsatsen på arbejdsmiljøområdet, og her er den skriftlige arbejdspladsvurdering et godt udgangspunkt. Hvis der er under 10 ansatte skal vognmanden samarbejde direkte med de ansatte vedrørende spørgsmål om arbejdsmiljø. 18

21 turistbusser APV-Handlingsplan Problem idéer til løsning V valg af løsning Ansvarlig Tidsfrist Tidsfrist Problemet K kort sigt langt sigt (Se Løsningsskema) L løsning Opfølgning løst 19

22 branchevejledning om turistbusser adresser Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres organisationer. Arbejdsgiversekretariatet Hannemanns Allé København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Fællessekretariatet Hannemanns Allé København S Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.:

23 turistbusser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 2. oplag år 2010 ISBN nr Varenrummer:

24

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema

2014 Vaskerier. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vaskerier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur(varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Eksempelvis kassevogne, små lastbiler, pick-up er, tjenestebiler og personbiler Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved transport af patienter og handicappede Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelsen af udbudsmateriale for patient- og handicaptransport.

Læs mere

2014 Musikere. APV-spørgeskema

2014 Musikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Musikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:36 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur -varme eller kulde, f.eks. under omklædning, på scenen, inde/ude mv. 1.02.

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads

MANUAL Arbejdspladsvurdering den lille arbejdsplads MANUAL den lille arbejdsplads Materialesættet er specielt udarbejdet til brug for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering på arbejdspladser med fra 1-15 medarbejdere. 93 Materialesættet består af: 1. Et

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema

2014 Dyrepassere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Dyrepassere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.1. Ledsageordningens vejledning vedr. løft (Kilde: Tænk før du løfter, Arbejdsmiljørådets Service Center) Som medarbejder i Ledsageordningen må du ikke løfte på personer. Personer, der har behov for

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Navn på virksomhed/afdeling: Dato for besøg: Mødeadresse: Data på mødedeltagerne: (Navn/funktion

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at:

Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Løfteteknik Når du løfter, skal du huske at: Smerter i ryggen Forslag til hvilestillinger Lig på ryggen med en pude under knæene. Lig på siden med en pude mellem benene. Puden vil få dig til at slappe bedre af. Løfteteknik Når du løfter, skal du

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien

Information og træningsprogram. Smerter i ryggen. Fysioterapien Information og træningsprogram Smerter i ryggen Fysioterapien Indholdsfortegnelse Hvilestillinger og løfteteknik side 2 Fra liggende til siddende stilling side 3 Siddestillinger side 4 Øvelser for ryggens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 0 Andreas Vedel Rasmussen Side 1 11-02-2009 Indledning... 2 Udstyret... 2 Skærmen... 2 Bordet og Stolen... 3 Musen og tastaturet... 3 Variation... 4 Variation

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Det er livsfarligt at få for lidt søvn

Det er livsfarligt at få for lidt søvn Det er livsfarligt at få for lidt søvn En god nats søvn betyder meget for, hvordan man har det både hjemme og på arbejde. Det viser den viden, vi i dag har om søvnens betydning. For lidt og for dårlig

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Udgiver: BAR Jord til Bord, www.barjordtilbord.dk Oktober 2002 Tegninger: Jesper Hummeluhr ISBN-Nr. 87-91073-06-5

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller

Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller Sådan træner du efter knoglebrud i ankel eller fod Når du har fået fjernet gips eller bandage efter dit knoglebrud, skal du i gang med at træne din fod og dit ben. Formålet med træningen er at: forebygge

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

Livskvalitet gennem uafhængighed

Livskvalitet gennem uafhængighed Livskvalitet gennem uafhængighed Farstrup og Home Care Møbelhåndværk siden 1910 Farstrup Møbler A/S har sine rødder i landsbyen Farstrup og i en solid dansk savværkstradition. Siden 1960 har møbelproduktionen

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

ISS Sikker Kørsel håndbog 1. din vej til sikker kørsel

ISS Sikker Kørsel håndbog 1. din vej til sikker kørsel ISS Sikker Kørsel håndbog din vej til sikker kørsel ISS Sikker Kørsel håndbog 1 2 ISS Sikker Kørsel håndbog Me & You Baggrund Sikker kørsel er en af ISS sikkerhedsregler. ISS forventer, at hver eneste

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG

A RBEJDSP LADSV URDERING FOR SKOVBRUG BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET EN GENNEMGANG OG VURDERING AF VIRKSOMHEDENS ARBEJDSMILJØFORHOLD Denne vejledning er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen kan købes hos Arbejdsmiljøfondets

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet Underlivssmerter opleves af et stort antal kvinder. Der kan være flere årsager, men ofte vil musklerne være involverede. Muskelspændinger kan opstå i såvel underlivet som i nakke- og skulderregionen. De

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat

Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Arbejdstilsynet, januar 2014 Daginstitutioner brancheundervisningsnotat Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende.

Læs mere

BAR transport og engros SID Kampmannsgade 4 1790 København V Att.: Carsten Borg Den 14. juni 2001 Sagsnr. 7003.0 RAPPORT

BAR transport og engros SID Kampmannsgade 4 1790 København V Att.: Carsten Borg Den 14. juni 2001 Sagsnr. 7003.0 RAPPORT BAR transport og engros SID Kampmannsgade 4 1790 København V Att.: Carsten Borg Den 14. juni 2001 Sagsnr. 7003.0 RAPPORT Tekstforslag til branchevejledning Ergonomisk indretning af små kassevogne Juni

Læs mere

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads Sådan indretter du din kontorarbejdsplads 1 Forord Denne vejledning er til dig, som dagligt anvender en kontorarbejdsplads. Formålet med vejledningen er, at give information dig om, hvordan du selv kan

Læs mere