Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads"

Transkript

1 Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November

2 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til den sundhedsfremmende arbejdsplads...4 Hvad går det ud på...4 Hvem kan deltage og hvad kræver det...4 Hvordan gør man...4 Det er ikke for sjov, men det må godt være sjovt...5 Spilleregler i projektet...6 Tovholderrollen...7 Opgave Opgave Huskeliste Opgave Huskeliste Opgave Huskeliste Opgave Huskeliste Opgave Opgave 6. B - Se kritisk på opgaver og tid...18 Opgave Huskeliste Opgave Huskeliste Opgave Huskeliste Opgave Opgave Evaluering efter 6. måneder Afsluttende evaluering...30 Afsluttende evaluering

4 Introduktion til den sundhedsfremmende arbejdsplads Hvad går det ud på I FOA Fag og Arbejde mener vi, at sundhed er at trives, at have overskud og at være glad i hverdagen. Det er også at kunne se og løse arbejdslivets problemer. Derfor er en sundhedsfremmende arbejdsplads også en arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade og trives både på arbejdet og med arbejdet. Trives man, øges ens modstandskraft mod sygdomme, og det er sådan en arbejdsplads, modellen kan bruges til at skabe. Hvem kan deltage og hvad kræver det Ledere og medarbejdere på enhver arbejdsplads kan arbejde med at skabe en sundhedsfremmende arbejdsplads ud fra modellen. Det kræver kun lyst til at være med til at skabe en rigtig god arbejdsplads, hvor alle trives. Alle skal være med til at sige, hvad der er godt, og hvad der skal ændres. Ligesom alle deltagerne også skal være med til at finde og udføre løsninger. Mennesker er forskellige, og hvad der betyder noget for ens egen trivsel er nogle gange forskelligt fra andres oplevelser. Det skal der være plads til, og det skal alle respektere. Når der arbejdes med den personlige sundhed, vælger man også selv, hvad der skal arbejdes med. Det kan kun blive sundhedsfremmende, når man selv går ind for det. Lederen skal bakke fuldt op om projektet og deltage på lige fod med medarbejderne. Der skal afsættes tid til møder af ca. 1 times varighed hver uge de første 6. uger og herefter 1. time ca. hver anden uge de næste 6. måneder. Det er ligeledes vigtigt, at lederen deltager i sundhedsfremmearbejdet og støtter op om forandringer, der falder ind under arbejdspladsens værdigrundlag. Hvordan gør man Vælg en tovholder blandt kollegerne, der har lyst til arbejdet. Læs mere om tovholderrollen inde i projektet. Sammen med tovholderen og kollegerne sætter du ord på det, der giver dig overskud og glæde i arbejdsdagen og arbejder på at få mere af det. Det kan du læse mere om i opgave 2. og den tilhørende huskeliste. Men der er også noget, der tager kræfterne og giver nogle øv-dage. Det skal der tages fat om og ryddes af vejen. Ligesom i opgave 2. er det vigtigt, at man er fælles om at se problemer og om at løse dem. Opgaverne 3., 4. og 5 hjælper med at skabe flere fælles succeshistorier på din arbejdsplads. 4

5 Når man er nået godt igennem med at skabe den gode arbejdsplads, rettes fokus på den enkeltes sundhed. Betingelserne for at få succes med at gøre noget mere sundt eller forandre på noget usundt er blevet større, når øv-dagene på arbejdet er blevet færre. Det handler resten af opgaverne om. Det er ikke for sjov, men det må godt være sjovt Der er meget få regler i projektet. Se dem på de efterfølgende sider. Den vigtigste regel er, at arbejdet med sundhedsfremme også foregår på en sundhedsfremmende måde. Alle deltagerne i projektet skal opleve, at måden er rar og god og styrker glæden, overskuddet og evnen til at handle på problemerne. Hver enkelt deltager skal vokse og ikke krympe i arbejdet med det sundhedsfremmende. De fleste af os kender godt de enormt travle dage, hvor man bare knogler derud af. Nogle af de dage slutter med, at man er helt færdig af træthed. Andre dage slutter med, at man er blevet helt høj : man har gjort noget meningsfuldt og håndteret alle udfordringer rigtigt godt man har gjort en forskel. Det er de følelser, modellen lægger op til at deltagerne skal få mange af i projektet. Velkommen i projektet Med venlig hilsen Gina Liisborg 5

6 Spilleregler i projektet 1. Alle deltagere er ansvarlige for at skabe et godt klima 2. Alle oplevelser skal respekteres for deres udsagn og oplevelser både til møderne og uden for møderne. 3. Alle skal bidrage til temaer, problematisering med mere. 4. Den sundhedsfremmende arbejdsplads skal være en fælles ejendom. 5. Den sundhedsfremmende arbejdsplads skal kunne fungere indenfor arbejdspladsens målsætninger og værdier. 6. Alle skal handle mange gange undervejs i projektet, alene og sammen med kolleger. 7. Det er vigtigt, at drøfte deltagernes temaer og give plads til mulige og umulige handlingsforslag før de holdbare løsninger bliver en realitet. 8. Der findes ikke rigtige eller forkerte oplevelser eller svar. 9. Vælg handlinger efter lystprincippet 10. Når en handling ikke fører til det ønskede mål, er det vigtigt i fællesskab at lære, hvorfor det ikke. God fornøjelse! 6

7 Tovholderrollen Tovholderne er projektets nøglepersoner som især skal varetage følgende opgaver: Sætte sundhed og sundhedsfremme på dagsordenen blandt kollegerne. Fungere som proceskonsulent, så kollegerne får ejerskab til projektet. Støtte, vejlede og hjælpe kollegerne med at identificere styrker og hindringer for at arbejdspladsen kan fungere som en sundhedsfremmende arbejdsplads. Støtte, vejlede og hjælpe kollegerne med at styrke det sundhedsfremmende og overvinde forhindringerne i arbejdsdagen. Sørge for at arbejdet med sundhedsfremme også foregår på en sundhedsfremmende måde, så alle trives og oplever glæde ved arbejdet. Støtte, vejlede og hjælpe kollegerne med at sætte ord på ønsker om personlige sundhedsfremmede opgaver og handlinger til fremme heraf. Fungere som kollegial sparringspartner for de øvrige tovholdere. Balancere mellem at være tovholder og sparringspartner på den ene side og kollega på den anden side. 7

8 Opgave 1. Fortæl om det sundeste menneske du kender. Hvad påvirker sundheden? Hvad kan vi gøre for at forbedre sundheden? Hvad er sundhed? 8

9 Opgave 2 Alle deltagere skal prøve at beskrive: Hvad er den gode arbejdsdag for mig. Man må gerne ønske eller drømme om, hvordan sådan en dag skal se ud Den gode arbejdsdag indeholder: 9

10 Huskeliste Gør alt til mødet parat på forhånd: papir, tusser, tape med mere. kaffe, vand eller lignende Sikre at der er nok stole Fordel rollerne tovholderne imellem (mødeleder og referent) Til mødet: 2. Start med at samle alle besvarelserne på opgave 1. ind (Holdninger til sundhed) 3. Giv herefter alle ca. 5 minutter til at overveje, hvad der giver dem en god = sundhedsfremmende arbejdsplads med overskud og glæde. 4. Tag herefter en runde, hvor hver enkelt fortæller hvad det gode og sundhedsfremmende er. Lad hver enkelt skrive det gode op i forståelige stikord 5. Når runden er færdig, forsøg så at samle områderne: fx alt det som handler om kollegialt samarbejde fx alt det som handler vanskelige beboere eller brugere fx alt det som handler om fysiske arbejdsmiljø osv. Lad alle være aktive i forhold til at samle områderne. Husk: der er ingen facitliste til hvordan områderne skal samles. 6. Herefter skal alle vælge et område, som man vil arbejde for at bevare eller styrke til næste møde. 7. Evaluering: hvordan har forløbet af mødet været? Er der noget som skal ændres? (husk at processen også skal være sundhedsfremmende = overskud og glæde). 8. Udlevere opgave til næste møde: opgave Skriv referat og fasthold områder og indgåede aftaler. 10

11 Opgave 3. Fortæl hvad, der i dit daglige arbejde tager dine kræfter, dit humør, giver dig ondt i ryggen med mere. Alt det som fylder og gør en arbejdsdag negativ for din sundhed. 11

12 Huskeliste 3 1. Hvordan er det gået med at arbejde sundhedsfremmende? (Det område, som alle skulle vælge at bevare og gerne styrke fra sidste møde). 2. Tag en runde med alt det, som tager kræfterne og humøret. (Opgave 3) 3. Lad hver enkelt skrive det dårlige og negative op i forståelige sætninger og stikord 4. Når runden er færdig, forsøg så at dele områder op i to adskilte dele: noget som kan løses let noget som der skal arbejdes mere med 5. Det der kan løses let, lader I ligge til sidst i mødet 6. Det som skal arbejdes mere med forsøger I at samle: fx alt det som handler om planlægning fx alt det som handler om kommunikation fx alt det som handler om ledelse osv. 7. Når alle områderne er samlet, skal I prioritere: Det, der har størst chance for hurtigt at blive løst med succes? I kan vælge Jeres eget system med at prioritere, eller I kan vælge dette forslag: Hver deltager har 3 point. Dem skal man sætte der, hvor man tror chancen for hurtigt at blive løst med succes er størst. Det område, der får flest point skal man først arbejde videre med til næste møde. Opgave 4. udleveres. 8. Alle vælger sig på en af de nemme opgaver. Man må gerne være to eller tre om en opgave, som man så arbejder på at få løst til næste møde. 9. Alle vælger et af de gode områder, som man vil arbejde på at bevare eller styrke til næste møde. 10. Evaluer dagen, skriv referat og fasthold områder og indgåede aftaler. 12

13 Opgave 4 Skriv det problem ned, som I har prioriteret højest i gruppen: Analyser problemet ved at svare på de hjælpespørgsmål, du synes er relevante i forhold til dette problem: Hvordan viser problemet sig Hvem er det et problem for Hvilke konsekvenser har problemet for hvem? Er der nogen som ikke oplever det som et problem? Hvad gør problemet ved din sundhed (helbred, velvære og overskud) Hvordan plejer du at handle, når problemet viser sig Hvad har du af gode erfaringer med at løse et problem, der ligner Hvordan kan arbejdsdagen se ud, når problemet er løst 13

14 Huskeliste Tag en runde og fortæl, hvordan det er gået med at løse de nemme opgaver 2. Skriv succeserne op med stor skrift og hæng dem op et synligt sted. 3. Hvis der er nogle af opgaverne, som ikke er løst: Snak om hvorfor og hjælp hinanden med at finde løsningsmuligheder. 4. Tag en runde med opgave 4. og få alle vinklerne på analysen af problemet med. Skriv dem op under de respektive overskrifter. (Se sidst i dette papir) 5. Begynd nu på en brainstorm i fællesskab over opgave 5: Forslag til problemløsning. Brainstormen må gerne fortsætte til næste møde. Tag hvert spørgsmål for sig, og skriv udsagnene op. I er først færdige med et spørgsmål, når der ikke er flere udsagn. Når alle udsagn er skrevet op, skal I prioritere forslagene efter vigtighed. Hver deltager har 1. point. 6. I må gerne bruge 2 møder på at nå spørgsmålene igennem 7. Alle vælger et nyt positivt område, som man vil styrke i den kommende uge. Man må gerne være et par stykker om det. 8. Evaluer dagen, skriv referat og fasthold områder og indgåede aftaler. 14

15 Opgave 5 Forslag til problemløsning: 1. Hvad mener du, kan løse problemet 2. Hvem mener du, kan løse problemet 3. Hvor kan man tage beslutning om løsningen af problemet? 4. Hvordan skal vi sætte en løsning i værk 5. Hvornår skal løsningen sættes i værk 6. Hvem skal sætte løsningen i værk 15

16 Huskeliste Tag en runde og fortæl, hvordan det er gået med at løse opgaver 10. Skriv succeserne op med stor skrift og hæng dem op et synligt sted. 11. Hvis der er nogle af opgaverne, som ikke er løst: Snak om hvorfor og hjælp hinanden med at finde løsningsmuligheder. 12. Tag en runde med opgave 5.: Forslag til problemløsning. Brainstormen må gerne fortsætte til næste møde. Tag hvert spørgsmål for sig, og skriv udsagnene op. I er først færdige med et spørgsmål, når der ikke er flere udsagn. Når alle udsagn er skrevet op, skal I prioritere forslagene efter vigtighed. Hver deltager har 1. point. 13. I må gerne bruge 2 møder på at nå spørgsmålene igennem til et problem 14. Alle vælger et nyt positivt område, som man vil styrke i den kommende uge. Man må gerne være et par stykker om det. 15. Evaluer dagen, skriv referat og fasthold områder og indgåede aftaler. 16

17 Opgave 6 Opgaven har til formål at finde tid, og kan bruges, når I selv synes, det er passende. Til skeptikerne, der ikke tror, det kan lade sig gøre kan I sige: Tænk fx på, hvad I ville have gjort den time, I mødes om ugen, tænk på hvad I gør ved sygdom, og tænk på hvad i gør i weekender og helligdage. Hver enkelt løber sin dag igennem, og skal finde ½ times tid til at gøre noget hyggeligt. Tiden findes ved: At finde en arbejdsopgave, som kan undværes eller At mindske en arbejdsopgave, eller At udsætte en arbejdsopgave. - og prøve det af. I kan vælge følgende prioriteringsprincipper: Hvad er livsvigtigt eller gør skade, hvis det ikke bliver gjort? Hvad kan gives videre til næste vagt? Hvad kan vente til i morgen? Det kan også være en god idé at gennemgå dagen ud fra: Hvad er livsvigtigt eller gør skade, hvis det ikke bliver gjort Hvad vil være godt eller rart for borgeren at nå Hvad kan gives videre Hvad kan vente til i morgen Hvad kan springes over God fornøjelse 17

18 Opgave 6. B - Se kritisk på opgaver og tid Formålet med opgaven er, at få Jer til at være mere fleksible i dagligdagen og møde de uforudsete eller nye idéer og opgaver fra Jer selv, kolleger fra andre afdelinger eller ledelsen på en konstruktiv måde. De kan I kun, hvis det ikke bare betyder flere opgaver oven i dem I allerede har, og kun hvis Jeres faglige stolthed er med, når I skal møde de nye idéer og opgaver. Kort sagt: I skal have sjælen med i det, I går og gør! En måde af få sjælen med er at være positive og kritiske over for de opgaver I har i dagligdagen og over for den tid det tager at løse opgaverne. Det går opgave 6. B ud på: 1. Tag fat i sidste gang der var to sygemeldinger 2. Lav en liste med de opgaver, der blevet lavet 3. Lav en liste med opgaver, der ikke blev lavet som I plejer at lave på en almindelig arbejdsdag 4. Diskuter med hinanden om det var de rigtige opgaver der blev lavet husk at begrunde jeres mening. (Begrund evt. med: fordi ) a. Hvis det er de rigtige opgaver, der er blevet lavet, går I videre til spørgsmål 5. b. Hvis I mener, der skal laves om på listen med opgaver, der skal laves til næste gang, der er 2 syge, så laver I listen om og prøver den af næste gang, der er 2 syge. Det er naturligvis klart, at I justerer listen efter I har prøvet den af, hvis den ikke er god nok. Herefter går i til spørgsmål Diskuter de opgaver der ikke blev lavet og begrund Jeres mening: a. Hvor længe kan de vente med at blive lavet b. Hvilke opgaver kan erstattes med noget andet, der kræver mindre tid af Jer c. Hvilke opgaver kan nogle andre lave for Jer 6. Slut med at lave en liste over opgaver, som kan vente med at blive lavet, når der kommer noget uforudset eller nogle nye idéer eller tiltag 7. Diskuter eventuelt om listen i punkt 6. kan samles hos en person dagligt og evt. gå på skift mellem Jer, så der altid er en parat til det uforudsete. 18

19 Opgave 7 Gennemgå din dag og skriv alle de sunde ting ned, som du har gjort for dig selv: Bestem hvilke sunde ting, du vil fortsætte med at gøre for dig selv, og skriv dem ned: 19

20 Huskeliste 7 Indtil nu har vi sat fokus på omgivelserne på arbejdet og set på det, som giver arbejdsglæde, velvære og trivsel. Vi har arbejdet på at styrke det sundhedsfremmende og på at løse de opgaver, som tager kræfterne og glæden. Nu er det på tide, at den enkelte kommer i fokus og gør noget godt for sig selv. Sæt dig godt og afslappet tilrette, og: 1. Start fra dagens begyndelse og gå så frem trin for trin og beskriv alle de sunde ting, du har gjort for dig selv. Tag også de indlysende ting med som fx at lave en god kop kaffe, kysse dine børn farvel eller at have fundet den bluse frem, du elsker at have på. (Brug ca. 10 minutter på det). 2. Når listen er skrevet færdig, så luk øjnene og løb den lige igennem og nyd alt det gode igen i tankerne. (Brug ca. 5. minutter på det). 3. Nu skal du bestemme, hvilke gode ting, du vil fortsætte med at gøre. Du må gerne skrive nogle nye ting på, som ikke står under punkt 1. Bare det er noget, du gerne vil gøre for dig selv. 4. Tag en runde, hvor I fortæller hinanden, hvad I har gjort af godt, og hvad I vil fortsætte med at gøre. 5. Under runden er det både tilladt og rigtigt godt at stjæle idéer fra hinanden. 6. Slut runden med at finde en person, som de kommende uger støtter og spørger ind til, hvordan det går med at holde de løfter, I har givet Jer selv. Brug evt. at stå i en rundkreds og vælge med uret, så klokken 1.00 støtter klokken 2.00, klokken 2.00 støtter klokken 3.00 osv. 7. Evaluer dagen og skriv den ned i Kinabogen. 20

21 Opgave 8 Hvad har du gjort af usunde ting for dig selv i dag: Vælg en af de usunde ting ud, som du gerne vil fortsætte med at gøre. Gå herefter sammen med en kollega og hjælp hinanden med at udfylde nedenstående skema med fordele og ulemper. Fordele ved at blive ved med det usunde: Ulemper ved at holde op med det usunde: Fordele ved at holde op med det usunde: Ulemper ved at holde op med det usunde: Tag nu sedlen mede, se på den hver morgen og igen når du går hjem fra arbejde uden at forandre på noget, men mærk efter hvordan du har det med de skrevne fordele og ulemper. Til næste møde i gruppen fortæller du dine kolleger, hvordan du har det med det skrevne. Hvis du har lyst til at ændre på noget af det skrevne, så gør du det og tager sedlen med igen og gentager opgaven ovenfor. Hvis du har lyst til at ændre på det usunde, så skriver du en ny seddel. Går i gang med forandringen og mærker efter, hvordan forandringen føles. Det skriver du ned og fortæller om til næste møde. Til næste møde får du hjælp fra kollegerne til at klare det som er svært og ros for det, du har klaret godt. 21

22 Huskeliste 8 1. Begynd med en runde, hvor hver enkelt fortæller hvordan det er gået med at holde løfterne til sig selv, og hvordan det er gået med at støtte hinanden. 2. Aftal hvordan I kan bruge hinandens erfaringer til at fortsætte med at holde de gode løfter for Jer selv: De gode idéer stjæler I bare, og bruger dem som om, de altid har været Jeres egne. De mindre gode erfaringer hjælper I hinanden med at lære af. 3. Nu skal I skifte perspektiv og sætte fokus på det usunde, I har gjort i løbet af dagen. Start fra dagens begyndelse og gå så frem trin for trin og beskriv alle de usunde ting, du har gjort ved dig selv. 4. Vælg én af de usunde ting, du gerne vil fortsætte med at gøre. 5. Gå sammen med den kollega, som skal støtte dig i de sunde ting, du skal arbejde videre med. 6. Hjælp hinanden med at liste fordele og ulemper op ved at fortsætte med det usunde, og fordele og ulemper ved at holde op med det usunde. 7. Du skal kun udfylde listen så langt som muligt med de fordele og ulemper, du selv mener, der er. 8. Din opgave til det næste møde i gruppen er. a. At tage sedlen frem og læse den hver morgen og igen når du går hjem fra arbejde. Du skal ikke forandre på noget, men mærke efter hvordan du har det med det, du har skrevet. Det skal du fortælle dine kolleger til Jeres næste møde. b. Hvis du har lyst, må du gerne ændre på noget af det skrevne. Så gentager du herefter opgaven med at læse sedlen morgen og mod slutningen af arbejdsdagen. c. Du skal arbejde videre med at opfylde løfterne til dig selv om de gode ting. Dem skal du også fortælle dine kolleger om til Jeres næste møde. 9. Slut med at evaluere dagen og skriv den ned i Kinabogen. 22

23 Opgave 9 Forandring af usunde ting til noget sundt et forsøg på 14. dage. Hvad er det usunde, som der skal forandres: Fordele ved at blive ved med det usunde: Ulemper ved at forandre på det usunde: Fordele ved at forandre på de usunde: Ulemper ved at blive ved med det usunde: Hvornår skal jeg forandre på det usunde: Hvordan skal jeg forandre på det usunde: 23

24 Huskeliste 9 Huskeliste 9 har to forskellige fokusområder: Dem der har lyst til at ændre på noget af det usunde og Dem, der ikke har lyst til at ændre på det usunde. Det er nødvendigt med to fokusområder, for I kan forvente at folk reagerer forskelligt på opgave 8, og det skal de have lov til. Det er vigtigt at holde fast i, at forandringer af sundheden skal være den enkeltes eget valg og ikke et diktat fra nogen som helst. Ellers mister vi den sundhedsfremmende del og styrker i stedet stress og usundheden. 1. Tag en runde og hør hvordan det er gået med at styrke de sunde løfter til en selv, giv ros og evt. hjælp til at komme videre. 2. Tag en runde og hør hvordan det er gået med at læse de usunde ting 2 gange hver dag. 3. Del evt. kollegerne op i to grupper: a. Dem der har lyst til at ændre på noget af det usunde og b. Dem, der ikke har lyst til at ændre på det usunde. Dem, der har lyst til at ændre på noget af det usunde: 4. Dem der har lyst til at ændre på noget af det usunde: De udfylder nu opgave Fremlægger opgave 9 for de andre og får gode råde og kommentarer, som man selv vælger, om man vil skrive ind. 6. Man får en partner til at hjælpe sig med opgaven i de kommende 2 uger til man mødes igen. Dem, der ikke har lyst til at ændre på det usunde: 7. Dem, der ikke har lyst til at ændre på det usunde: fortæller hvorfor de ikke ønsker det og modtager tilbagemeldinger fra de andre. 8. Man beslutter selv om man vil bruge tilbagemeldingerne. Man kan vælge at overveje tilbagemeldingerne til næste møde, og man kan vælge dem fra med det samme. 9. Hvis man har betænkningstid, gentager man opgaven med at læse og forholde sig til fordele og ulemper ved det usunde til næste møde. 10. Vælger man at afvise tilbagemeldingerne med det samme, vælger man et nyt usundt område og gentager opgave 8 med fordele og ulemper til næste møde. 11. Man får en partner til at hjælpe sig med opgaven i de kommende 2 uger til man mødes igen. 24

25 12. Afslut med at evaluere dagen og skriv evalueringen i Kinabogen. 25

26 Opgave 10 Fordele ved at deltage i Sundhedsfremmeprojektet Ulemper ved at deltage i Sundhedsfremmeprojektet Fordele ved ikke at deltage i Sundhedsfremmeprojektet Ulemper ved ikke at deltage i Sundhedsfremmeprojektet 26

27 Opgave 12 Idéer til arbejdet med sundhedsfremme præsentationen hvad kan vi fortælle Hvordan oplever i den sundhedsfremmende arbejdsplads ser ud i forhold til: At imødekomme den enkeltes behov, ressourcer og potentiale Hvor meget deltagerstyring ligger der i dagligdagen og hvor tilfredsstillende er det Hvor meget oplever I arbejdspladsen som en vokseplads for Jer og kollegerne Hvordan oplever i at arbejdspladsen lever op til en virksomhedskultur der er åben overfor personalets forskelligheder og egenart Hvordan har I oplevet tryghed i det sundhedsfremmende arbejde og hvilken betydning har det? De fire punkter er overbegreber for det, man lægger vægt på i Lundehaven og som kom frem på temadagen. Hvordan mener I man skal arbejde sundhedsfremmende: svække eller fjerne risikofaktorer styrke eller skabe frihedsfaktorer o finde dem vi har og få mere af dem o finde dem, vi ikke har, men har lyst til at få Hvordan mener i helt konkret, man skal gøre det Hvordan mener I der er plads til den enkelte i forhold til dette Hvordan har vi oplevet at vores sundhed er blevet påvirket gennem projektet 27

28 Evaluering efter 6. måneder 1. Opfattelse af sundhed hvordan ser den ud midtvejs (Skema udleveret) 2. Hvor sundhedsfremmende opleves arbejdspladsen i dag i forhold til tidligere a. arbejdsglæde b. trivsel c. overskud 3. Hvordan oplever hver enkelt medarbejder: a. at have indflydelse på eget arbejde b. at blive anerkendt og af hvem c. støtte og opbakning i hverdagen fra kolleger og leder d. rummelighed e. respekt fra kolleger og leder f. fællesskabsfølelsen i gruppen g. Fællesskabsfølelsen i huset generelt 4. Hvordan oplever hver enkelt medarbejder: a. egne kompetencer i forhold til at handle sundhedsfremmende for sig selv b. egne kompetencer i forhold til at handle sundhedsfremmende for fællesskabet c. kommunikationen i gruppen og i hele Lundehaven d. konflikter og konflikthåndteringen e. Hvilke ønsker eller behov ligger der bag ønsket om kursus i kommunikation og konfliktløsning 5. Hvordan vurderer deltagerne deres egen robusthed i forhold til før projektet 6. Hvilke fordele er der ved at deltage i projektet den sundhedsfremmende arbejdsplads 28

29 7. Hvilke ulemper er der ved at deltage i projektet 8. Hvad har virket positivt ind på projektet 9. Hvilke barrierer har der været 10. Hvilke gode råd kan I give videre til andre 11. Har medarbejderne haft lyst til at gøre eller gjort noget sundhedsfremmende ud over opgaverne 12. Andre gruppen var ikke vant til at være en gruppe, hvilken betydning mener deltagerne, det har haft i forhold til at indgå i sundhedsfremmeprojektet som en gruppe 13. Hvordan har sygefraværet haft det i projektet 14. Nogle er rejst i projektperioden, - hvorfor 15. Hvad værdsætter du mest i dit daglige arbejde (nævn 3 ting) 16. Hvis du skulle værdsætte dit daglige arbejde endnu mere, hvad skal så ændres 17. Hvor langt er I nået med opgaverne 29

30 Afsluttende evaluering Skriv stikord for gruppens eller afdelingens samlede arbejde Fortæl hvilke succeshistorier I har haft i gruppen/afdelingen: Fortæl hvilke usunde ting, som gruppen på det personlige område har arbejdet med at forandre: Hvad er det vigtigste gruppen har lært af at arbejde med sundhedsfremme? 30

31 Afsluttende evaluering Udfyldes af alle medarbejderne. Sæt ét x for din mening om: Sundhedsfremmeprojektet: 1. har styrket min trivsel i afdelingen/gruppen Meget enig Enig Ved ikke Mindre enig Slet ikke enig 2. har styrket min evne til at se og løse problemer Meget enig Enig Ved ikke Mindre enig Slet ikke enig 3. gjort Lundehaven til en mere sundhedsfremmende arbejdsplads end før. Meget enig Enig Ved ikke Mindre enig Slet ikke enig Fortæl hvad du vil arbejde videre med: 31

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

GUIDE. til ugens vigtigste møde. Mødet med dig selv som eneste deltager. www.birgittefeldborg.dk

GUIDE. til ugens vigtigste møde. Mødet med dig selv som eneste deltager. www.birgittefeldborg.dk GUIDE til ugens vigtigste møde Mødet med dig selv som eneste deltager www.birgittefeldborg.dk TA K F O R DI DU HAR VALGT AT DOWNLOADE GUIDEN TIL UGENS VIGTIGSTE MØDE MØDET MED DIG SELV SOM ENESTE DELTAGER.

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk

PROCES MANUAL. Email: stressfonden@stressfonden.dk. Hjemmeside: www.stressfonden.dk PROCES MANUAL Formålet med følgende proces er at opridse en metode til, at afklare konkrete forhold i afdelingen eller i et team, som har betydning for stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har en ½

Læs mere

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær?

Hvordan skaber man arbejdsglæde og øget nærvær? Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Bente Fjordside Administrativt Center Hospitalsenheden Vest tlf. 9912 5014 e-mail: abfj@ringamt.dk Referencer: Værdigrundlaget for Ringkjøbing Amt: www.ringamt.dk publikationer

Læs mere

Selvtillidsøvelser. SELVTILLIDSØVELSER. Stille elever klar til forandring? www.turbineforlaget.dk

Selvtillidsøvelser. SELVTILLIDSØVELSER. Stille elever klar til forandring? www.turbineforlaget.dk Selvtillidsøvelser Du kan her finde selvtillidsøvelser, som kan hjælpe eleverne med at overvinde de udfordringer, de står overfor. Øvelserne kan hjælpe eleverne med at mestre svære opgaver. Øvelserne har

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen

Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Bryd vanen, bøj fisken - og vind over krisen Medarbejderkonference september 2011 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Prøv www.brydvanen.dk Få inspirationsmail på www.habitmanager.com

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj

Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Social kapital som arbejdsmiljøværktøj Arbejdsmiljødage 25-26 marts 2015 Hanne V. Moltke & Jens Karlsmose hanne@newstories.dk 30 40 23 60 Program for workshoppen Forventningsafstemning Oplæg om social

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Vejledning til. korttids. værkstedet. - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer. Dansk Socialrådgiverforening

Vejledning til. korttids. værkstedet. - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer. Dansk Socialrådgiverforening Vejledning til korttids værkstedet - en effektiv metode til løsning af arbejdsmiljøproblemer Dansk Socialrådgiverforening Indhold Indhold og forord Forord 3 Korttidsværkstedet - metoden og principperne

Læs mere

Model til forandringer i almen praksis

Model til forandringer i almen praksis Model til forandringer i almen praksis Kom godt i gang Det afklarende møde Målsætnings- og planlægningsmøde Udviklingsarbejdet Tydelige tovholdere med klare beføjelser Brug af projektets værktøjer og konsulenter

Læs mere

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork

værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork Respekt Værdiskabelse Troværdighed Entusiasme Teamwork værdier Nomecos Værdierne i Nomeco udtrykker vores holdninger og adfærd, og

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet

»Jeg havde ikke lyst til at bruge kompetencehjulet SPOT Unge holder fokus med tilværelsespsykologien 28. oktober 2014 Ordene tilhører Anders, en ung på Katrinebjerg. Anders forbehold overfor kompetencehjulet er efterhånden forsvundet, og han bruger i dag

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Stress eller ikke stress hvordan?

Stress eller ikke stress hvordan? Stress eller ikke stress hvordan? Førarbejde Par/gruppearbejde Kig på billedet Hvad sker der med kvinden? - hvorfor? - kender I den følelse? Hvad er stress? - hvordan føles det? Kvinden på billedet siger:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015

Arbejdet med børnemiljø hos. Børnehaven Kornblomsten. Marts 2015 Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos Børnehaven Kornblomsten Marts 2015 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af bestemte indsatser. Trin 1:

Læs mere

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen

SUND UPDATE. Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen SUND UPDATE NYHEDSBREV - NORDEA LIV & PENSION - FEBRUAR 2011 Sæt sundhed og trivsel på dagsordenen Som virksomhed leverer Nordea Liv & Pension resultater, der kan måles. Som arbejdsplads har vi sat fokus

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber

Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber Kom med på holdet, MAND! Mænds Sundhed og Fællesskaber 2016 Hvorfor en sundhedsuge med fokus på mænds sundhed og fællesskaber? Fordi Gode fællesskaber skaber sunde mænd Fællesskab giver mænd mental styrke

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER

GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER GUIDE TIL MERE EFFEKTIVE ARBEJDSVANER Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden til mere effektive arbejdsvaner. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et ønske om at

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Referat 2. arbejdsgruppemøde Furesø Kommune Sted Lillevang Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Tilstede Lene, Projektleder Annika, hjemmeplejen Annelia, Sundheds og Ældrechef Marita, Plejecenter Lillevang

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune BAGGRUND 32 Den rare stol Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden BAGGRUND Den rare stol Ved hjælp

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Hjælpeskemaer til brug i forbindelse med Naturlig Depressions-behandling

Hjælpeskemaer til brug i forbindelse med Naturlig Depressions-behandling Hjælpeskemaer til brug i forbindelse med Naturlig Depressions-behandling Nedenstående skemaer kan du bruge til at blive bevidst om, hvordan du får dækket dine grundlæggende behov. Tag et skema ad gangen

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere