Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsstruktur for kursistindberetning"

Transkript

1 Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade

2 Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse

3 Side 3 af 17 Indhold 1 Indledning Generelt om dataindsamling Afgrænsning i forhold til GYM Hvem skal indberette? Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Indberetningsfrekvens Tidsafgrænsning Flere indberetninger af samme holddeltagelse Eksempler på indberetninger og deres tidsbegrænsninger Hvilke oplysninger skal indberettes om kursister på FVU, avu, OBU, Enkeltfag på hf og stx, GSK og GIF? Header AfholdInstitution Kursister Kursusdeltagelse Kompetencevurdering Beviser Tabel: 7. ProveresultaterPaaBeviser Klassifikation Undervisningsform Medtaelles Anerkendt Bevistype Faglig dokumentation Provekode... 17

4 Side 4 af 17 1 Indledning Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, Styrelsen for IT og Læring (STIL) indsamler om alle kursister på institutioner, der har undervisning efter lovgivning om forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), almen voksenuddannelse (avu), enkeltfag på hf og stx (Enkeltfag), gymnasiale suppleringskurser (GSK) og gymnasial indslusning for flygtninge (GIF). Der indsamles overordnet data om fire aktiviteter i forbindelse med kursusaktivitet: A. Kursisternes deltagelse i holdundervisning og resultater af denne undervisning B. Selvstuderende C. Individuel kompetencevurdering D. Almen forberedelseseksamen I senere afsnit gives en beskrivelse af, hvilke oplysninger der skal indberettes i de enkelte tabeller om kursister på FVU, OBU, avu, Enkeltfag, GSK og GIF samt individuel kompetencevurdering, selvstuderende og almen forberedelseseksamen. Det er vigtigt, at skolernes systemer på indberetningstidspunktet er opdaterede med de oplysninger, der indsamles til kursistindberetningen. 1.1 Generelt om dataindsamling Kursistindberetningen indsamler oplysningerne om kursister, der tidligere har været indberettet via VUC-indberetningen primært fra VUC-institutioner med LUDUS. Fra og med september 2015 er indberetningen udvidet med individuel kompetencevurdering og almen forberedelseseksamen og har samtidig gennemgået en teknisk opdatering. Endvidere indsamles oplysninger fra andre end VUC-institutioner, som har undervisning efter de relevante lovgivninger Afgrænsning i forhold til GYM Kursistindberetningen omfatter alle kursister, der undervises efter lovgivning om forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), almen voksenuddannelse (avu), enkeltfag på hf og stx (Enkeltfag), gymnasiale suppleringskurser (GSK) og gymnasial indslusning for flygtninge (GIF). I GYMindberetningen indsamles alle fuldtidselever på uddannelserne inden for det almengymnasiale område, dvs. stx, stk, 2-årig hf, Pre-IB/IB og en del af fuldtidseleverne inden for det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx). I Kursistindberetningen er den centrale enhed den enkelte persons fag på et hold på en afholdende institution under en indberettende institution. Personens aktiviteter på alle de afholdende institutioner indberettes i kursistindberetningen. 1.2 Hvem skal indberette? Alle uddannelsesinstitutioner skal indberette kursister, der undervises efter lovgivning om forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne

5 Side 5 af 17 (OBU), almen voksenuddannelse (avu), enkeltfag på hf og stx (Enkeltfag), gymnasiale suppleringskurser (GSK) og gymnasial indslusning for flygtninge (GIF). Indberetningen af kursisterne skal foretages af den institution, der har ansvaret for kursisten (ofte et VUC) og på vegne af institutionens afdelinger. Hvis kursisten undervises hos en driftsoverenskomstpart, indberettes kursisten af driftsherren med driftsherrens institutionsnummer som indberettende institution og driftsoverenskomstpartens institutionsnummer som afholdende institution. Driftsoverenskomstparten, der varetager undervisningen for driftsherren, skal ikke indberette. Af systemmæssige årsager er det vigtigt, at der ved eventuel genindberetning eller forsøg på ny indberetning anvendes samme institutionsnummer. 1.3 Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Indberetningen skal omfatte kursister, der undervises efter lovgivning om forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), almen voksenuddannelse (avu), enkeltfag på hf og stx (Enkeltfag), gymnasiale suppleringskurser (GSK) og gymnasial indslusning for flygtninge (GIF). Dette indbefatter indberetning af personer, der opnår almen forberedelseseksamen (AFE) eller får foretaget Individuel Kompetencevurdering (IKV). Personer, der er tilmeldt som selvstuderende, skal indberettes med angivelse af status som selvstuderende. Prøvedeltagere, der ikke er tilmeldt undervisning, skal også indberettes. Ved hver indberetning medtages en person kun én gang i kursisttabellen for hver kombination af indberettende institution, afholdende institution og uddannelse. Al relevant aktivitet for personen skal indberettes. 1.4 Indberetningsfrekvens Der skal fra og med september 2015 indberettes to gange årligt (september og marts) mod hidtil en gang om året (september). 1.5 Tidsafgrænsning Den relevante indberetningsperiode er 1. juli kalenderåret før indberetningstidspunktet indtil enten udgangen af februar (marts-indberetningen) eller udgangen af juni (september-indberetningen) i kalenderåret, hvor indberetningen finder sted. September-indberetningen rummer således hele marts-indberetningen og perioden fra 1. marts til udgangen af juni. Eksempel: Marts 2016-indberetningen indeholder kursister, der er relevante for perioden 1. juli 2015 til udgangen af februar September 2016-indberetningen indeholder kursister, der er relevante i perioden 1. juli 2015 til udgangen af juni Der skal ske en indberetning, hvis den relevante indberetningsperiode overlapper med datoen for

6 Side 6 af 17 a. kursisternes deltagelse i holdundervisning og prøveaktivitet i forbindelse med denne undervisning, eller b. prøveaktivitet for selvstuderende, eller c. for udstedelse af bevis for Individuel Kompetencevurdering, eller d. udstedelse af bevis for almen forberedelseseksamen Forløb, der afsluttes i indberetningsperioden, skal indberettes, selv om de oprindeligt var sat til at slutte i en tidligere indberetningsperiode. Dette sikrer, at kursister med sygeeksamener/prøver etc. bliver indberettet med korrekte oplysninger. Der skal ikke ske en indberetning, hvis kursisten har startdato efter 31. juni i det kalenderår, indberetningen finder sted. På indberetningstidspunktet indberettes under alle omstændigheder den mest aktuelle information om kursisten også selv om informationen er påført efter indberetningsperioden Flere indberetninger af samme holddeltagelse En kursist skal indberettes med holddeltagelse i flere på hinanden følgende indberetninger, hvis eksempelvis 1. holddeltagelsen strækker sig over to indberetningsperioder 2. holddeltagelsen afholdes i én indberetningsperiode og prøver (inklusive sygeeksamen, etc.) afholdes i den næste indberetningsperiode Ad 1: Hvis holddeltagelsen strækker sig ind over 1. juli, vil den første septemberindberetning indeholde den planlagte slutdato og en oplysning om, at kurset fortsætter i næste indberetningsperiode (i feltet Provekode i tabellen KursistensHold), mens de efterfølgende marts- og september-indberetninger vil indeholde holddeltagelsen med den faktiske slutdato og en oplysning om, hvorvidt kursisten har fuldført kurset/har opnået mindst en karakter ved prøven. Ad 2: Hvis holddeltagelsen slutter før juli, mens prøverne aflægges efter indberetningen i september, vil første september-indberetning indeholde den faktiske slutdato og en oplysning om, at kursisten har fuldført kurset, mens de efterfølgende marts- og september-indberetninger vil indeholde den faktiske slutdato og fuldførelse for kurset og herudover oplysninger om, hvorvidt kursisten har opnået mindst en karakter ved prøven Eksempler på indberetninger og deres tidsbegrænsninger Her følger en række eksempler på, hvorledes kursister skal indberettes. Eks 1: En kursist med startdato 1. juli 2015 skal ikke med i den indberetning, der finder sted i september Kursisten skal i stedet indberettes ved de næste indberetninger i marts og september Eks 2: En kursist med startdato 1. maj 2015 og slutdato 30. oktober 2015 skal medtages både i september 2015, marts 2016 og september 2016.

7 Side 7 af 17 Eks 3: En kursist, der afslutter en sygeeksamen i juli 2015 på baggrund af holdaktivitet i perioden 1. marts-5. maj 2015, skal indberettes både i september 2015 (på grund af aktivitetsperioden), marts 2016 og september 2016-indberetningen (på grund af prøvedatoen). Eks 4: Afsluttes en individuelt kompetencevurdering (IKV) i maj 2015 med udstedelse af et bevis i juli 2015, skal denne IKV medtages i marts 2016 og september Hvilke oplysninger skal indberettes om kursister på FVU, avu, OBU, Enkeltfag på hf og stx, GSK og GIF? I det følgende gennemgås elementerne i indberetningen, der sigter mod indsamling af fire typer af data: A. Kursisternes deltagelse i holdundervisning og resultater af denne undervisning B. Selvstuderende C. Individuel Kompetencevurdering D. Almen forberedelseseksamen Indsamlingen består af følgende elementer: 1. Header 2. Afholdende institutioner 3. Kursister 4. Kursusdeltagelse 5. Kompetencevurdering 6. Beviser 7. Prøveresultater på beviser Holdaktiviteten under lovgivning om forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), almen voksenuddannelse (avu), enkeltfag på hf og stx (Enkeltfag), gymnasiale suppleringskurser (GSK) og gymnasial indslusning for flygtninge (GIF) indberettes via elementerne 1, 2, 3 og 4. Selvstuderende (uden holdaktivitet) er personer, hvor elementerne 1, 2, 3 og 4 benyttes. Kompetencevurdering indsamles via elementerne 1, 2, 3 og 5. Almen forberedelseseksamen indsamles via elementerne 1, 2, 3, 6 og 7. Indberetningen skal indeholde alle elementerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, også selv om der ikke er oplysninger i alle elementer.

8 Side 8 af Header Indberetningens header (indberetningshoved) indeholder grundlæggende oplysninger om indberetningen, herunder institutionsnummer for Indberettende institution, det indberettende system, versionen på det indberettende system, indberetningstidspunktet, etc. Tabel 1 Header. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Institutionsnummer IndberettendeSystem SystemVersion Indberetningen af kursisterne skal foretages af den institution, der har ansvaret for kursisten og på vegne af institutionens afdelinger. Hvis kursisten undervises på en institution efter en driftsoverenskomst (dvs. hos en driftsoverenskomstpart), indberettes kursisten af driftsherren med driftsherrens institutionsnummer som indberettende institution. Administrativt system anvendt til indberetning Angiver versionsnummer for admin. system Heltal, 6 cifre Udmeldes af STIL i Institutionsregisteret. Obligatorisk Indberetningsaar Tidspunkt for indberetning Dato/tid Dato/tid Nøglefelt Journalnummer Journalnummer, bestemt af institution. 255 tegn Kontakt Indberetters 255 tegn Version Version af indberetningsskemaet. 30 tegn

9 Side 9 af AfholdInstitution Tabellen AfholdInstitution indeholder oplysninger om, hvilke institutioner der i indberetningsperioden enten 1. har afholdt holdundervisning på et fag på en relevant uddannelse, 1. har haft kursister tilmeldt prøver på et fag på en relevant uddannelse 2. har foretaget en kompetencevurdering på et fag på en relevant uddannelse, eller 3. har udskrevet beviser for almen forberedelseseksamen En afholdende institution er unik for en kombination af indberettende institution og afholdende institution. Hvis uddannelsesaktivitet/prøveaktivitet afholdes på en afdeling, er hovedreglen, at afdelingen hvor aktiviteten er afholdt angives i feltet for afholdende institution. Eftersom beviser oftest udskrives af den juridiske enhed, vil der også kunne optræde hovedskoler i feltet for afholdende institution. Tabel 2 AfholdInstitution. AfholdInstitution Institution, der afholder holdundervisning, prøver eller udskriver AFE-bevis. Afholdes på en afdeling under indberettende institution, angives afdelingen i dette felt. Afholdes iflg. driftsoverenskomst, angives driftsoverenskomstparten i dette felt. Heltal Udmeldes af STIL i Institutionsregisteret. IndbInstNr Defineret i tabellen Header Heltal Udmeldes af STIL i Institutionsregisteret. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Obligatorisk Nøglefelt

10 Side 10 af Kursister Tabellen Kursister indeholder oplysninger om, hvilke personer der i indberetningsperioden enten 1. har modtaget holdundervisning på et fag på en relevant uddannelse, 2. har været tilmeldt prøver på et fag på en relevant uddannelse, 3. har fået foretaget en kompetencevurdering på et fag på en relevant uddannelse, eller 4. har modtaget et bevis for almen forberedelseseksamen. En kursist er en kombination af cpr-nummer, uddannelse (Coesaformaal), indberettende institution og afholdende institution. Uddannelsens version (Version) er den senest registrerede version af personens uddannelse. Tabel 3 Kursister. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Cprnummer CoesaFormaal Cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer for relevante personer Angiver overordnet kode for uddannelsen. 10 tegn Heltal, 1-4 cifre Version Angiver uddannelsens version. Heltal, 1-4 cifre Fornavn Efternavn Kursistens fornavn og mellemnavne. Hvis kursisten skifter for-/ mellemnavne, anvendes kun seneste anvendte for-/ mellemnavne. Ved adressebeskyttelse benyttes fornavnet <Beskyttet>. Ukendt fornavn markeres med <Ukendt>. Kursistens efternavn(e). Hvis kursisten skifter efternavn(e), anvendes kun senest anvendte efternavn(e). Ved adressebeskyttelse benyttes efternavnet <Beskyttet>. Ukendt efternavn markeres med <Ukendt>. 100 tegn 100 tegn Valide cpr+ erstatningscpr Udmeldt i UMF Udmeldt i UMF Obligatorisk Nøglefelt tegn tegn

11 Side 11 af 17 En person behandles som to forskellige kursister, hvis kursisten i indberetningsperioden (liste er ikke nødvendigvis udtømmende): 1. modtager holdundervisning på to forskellige uddannelser 2. går op til prøve på to forskellige uddannelser 3. modtager holdundervisning på én uddannelse og går op til prøve på en an-den uddannelse 4. får udskrevet bevis for Almen Forberedelsesundervisning og modtager holdundervisning på en anden uddannelse end avu 5. får udskrevet bevis for Almen Forberedelsesundervisning og går op til prøve på en anden uddannelse end avu 6. går på samme uddannelse på to forskellige afholdende institutioner under samme indberettende institution 7. går på samme afholdende institution i regi af forskellige indberettende institutioner (må ikke forekomme i den enkelte institutions indberetning, da der kun er én indberettende institution i den enkelte indberetning) 2.4 Kursusdeltagelse Denne tabel indeholder kursusdeltagelsen for kursister, der enten 1. har været tilmeldt prøver i indberetningsperioden, eller 2. har været tilmeldt hold i indberetningsperioden Kursusdeltagelse er unik for hver kombination af kursist, fag, niveau på faget og hold. Et hold er en gruppe af kursister, der sammen følger et undervisningsforløb i et bestemt fag og niveau på en afholdende institution indberettet af en indberettende institution. Der er ikke krav om, at alle kursister på et hold er på samme uddannelse, men de skal alle have samme unikke holdbetegnelse. Selvstuderende tildeles en holdbetegnelse, der er unik for den pågældende selvstuderende i det pågældende fag og niveau og på den afholdende institution. Tabel 4 Kursusdeltagelse. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier LokalHoldID Uvm_fag Niveau Unik holdbetegnelse for det hold, eleven følger faget. Fagnummer. Angives sammen med FagNiveau. Niveau på faget. Angives sammen med Uvm_fag. Heltal, 1-5 cifre 1 tegn Obligatorisk Tekst Udmeldt i UMF Udmeldt i UMF Nøglefelt

12 Side 12 af 17 LoftetFraNiveau Hvis løftefag: Angiver hvilket niveau af faget, kursisten er løftet fra. Ellers ikke udfyldt. LoftetFraNiveau tages ud, da det ikke i fremtiden registreres. 1 tegn Niveauer for faget udmeldt i UMF, samt blank HoldDeltagelseStart Startdato for kursistens holddeltagelse (ikke holdets startdato) 10 tegn Dato, YYYY- MM-DD HoldDeltagelseSlut Slutdato på kursistens holddeltagelse. Planlagt sluttidspunkt for uafsluttet kursus. Faktisk slutdato for kursisten, når slutdato kendes. 10 tegn Dato, YYYY- MM-DD Rekvirent Rekvirenttyper udmeldes i UMF (UVM, SJOB, KOMA, ). Kun en rekvirent angives, selvom der ved kursusdeltagelsen er flere rekvirenter. 4 felter Udmeldt i UMF Afholdelsesform Afholdelsesform for indberettende institution. Egen institution, driftsoverenskomst, etc. Udmeldt i UMF TMK Tilskudsmærke. Kun et tilskudsmærke angives, selvom der ved kursusdeltagelsen er beregnet taxameter med flere tilskudsmærker. 5 tegn Udmeldt i UMF Medtaelles Er der ydet tilskud til kursistens deltagelse på holdet? Heltal Se klassifikationstabel Holdstoerrelse Antal forbrugte lektioner for kursisten. Kun OBU. Heltal Positiv hvis holdaktivitet Kun OBU Undervisningsform UdbudteLektioner Undervisningsformen på kurset (Dag/aften/fjernflex/selvstud.) Antal tilbudte lektioner til kursisten. Kun OBU. Heltal Def. i bilag Heltal Kun OBU Provekode Status for faget ved indberetningen. FagligDokumentation Er faglig dokumentation bedømt egnet? Heltal, 2 cifre Heltal Def. i bilag Se klassifikationstabel Hvis kurset er slut

13 Side 13 af Kompetencevurdering Denne tabel indeholder kompetencebeviser, der udstedes i indberetningsperioden for avu og almengymnasiale uddannelser. Kompetencebeviserne kan omfatte afgrænsede dele af et fag eller et helt fag på niveau G til A. Når kursisten får udstedt et kompetencebevis for en uddannelse og et fag på et niveau, indgår det i indberetningen hvert fag og niveau for kursisten. Får kursisten udstedt flere kompetencebeviser for samme fag og niveau for kurset (eksempelvis flere delvise anerkendelser for samme fag og niveau), indberettes flere records med samme fag/niveau-kombinationer for kursisten. Tabel 5 Kompetencevurdering. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Obligatorisk Uvm_fag Niveau Fagnummer. Angives sammen med FagNiveau. Niveau på faget. Angives sammen med Uvm_fag. Heltal, 1-5 cifre 1 tegn Anerkendt Anerkendt kompetence. Heltal Se klassifikationstabel Anerkendtdato Dato for udstedelse af bevis. Tekst Dato, YYYY- MM-DD Udmeldt i UMF Udmeldt i UMF Nøglefelt

14 Side 14 af Beviser Denne tabel indeholder oplysninger om beviser for almen forberedelseseksamen på avu. Prøveresultater på beviset indeholdes i tabellen ProveresultaterPaaBeviser. Det er normalt en forudsætning, at alle prøver i alle fag på beviset er bestået for at beviset kan udstedes og derved indgå i tabellen. Hvis der gives merit for et fag, medtages det pågældende fag i ProveresultaterPaaBeviser. Beviser er unikke for hver kombination af kursist, bevistype og bevisudstedende institution. Udskrives flere beviser for samme kursist, benyttes udelukkende det seneste bevis og de tilhørende prøveresultater. Tabel 6 Beviser. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Obligatorisk Bevistype Bevistype Heltal Se klassifikationstabel Bevisdato Dato for udstedelse af beviset Tekst Dato, YYYY- MM-DD Bevisudsted- Instnr Institution, der udsteder bevis angivet ved institutionsnummer Heltal Nøglefelt 2.7 Tabel: 7. ProveresultaterPaaBeviser Denne tabel indeholder oplysninger om de prøveresultater, der indgår i beviserne på almen forberedelseseksamen på avu. Beviserne findes i tabellen Beviser. Prøveresultater på beviser er unikke for hver kombination af bevis, fag, niveau på faget og evalueringsformen. Tabel 7 PrøveresultaterPaaBeviser. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Uvm_fag FagNiveau Evalueringsform Fagnummer. Angives sammen med FagNiveau. Niveau på faget. Angives sammen med Uvm_fag. Evalueringsform ved prøve, fx Skriftlig evaluering. Heltal 1 tegn Tekst Udmeldt i UMF Udmeldt i UMF Udmeldt i UMF Jf. Institutionsregister Obligatorisk Nøglefelt

15 Side 15 af 17 3 Klassifikation Indberetningen benytter klassifikationer, som defineres enten i stand-alone - klassifikationstabeller herunder eller i Uddannelsesmodellen. Klassifikation af felterne CoesaFormaal Evalueringsform Fag FagUdd Afholdelsesform og disse felters indbyrdes relationer stammer fra Uddannelsesmodellen. Herudover benyttes følgende stand-alone -tabeller med klassifikationer: Undervisningssform Medtaelles FagligDokumentation Anerkendt Bevistype Provekode 3.1 Undervisningsform Tabel 8 Undervisningsform. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Undervisningsform Undervisningsformen Heltal, 2 tegn Betegnelse Beskrivelse af kategorier for Undervisningsform 1,2,3,9,19. 1=Dag 2=Aften 3=Fjernundervisning 9=Selvstuderende 19=Andet

16 Side 16 af Medtaelles Tabel 9 Medtaelles. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Medtaelles Betegnelse Er der ydet tilskud til kursistens deltagelse på holdet? Beskrivelse af kategorier for Medtaelles. Heltal, 1 ciffer 1,2,9 1= 2= 9=Ej relevant 3.3 Anerkendt Tabel 10 Anerkendt. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Anerkendt Anerkendt kompetence. Heltal, 1 ciffer Betegnelse Beskrivelse af kategorier for Anerkendt. 1,2,3,8,9 1=, 2=, 3=Delvis, 9=Ej relevant 3.4 Bevistype Tabel 11 Bevistype. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Bevistype Bevistype. Heltal, 3 cifre Betegnelse Beskrivelse af kategorier for Bevistype. 1 1=AlmenForberedelses- Eksamen

17 Side 17 af Faglig dokumentation Tabel 12 Faglig dokumentation. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier FagligDokumentation Er faglig dokumentation afgivet for kursistens deltagelse på faget/holdet? Betegnelse Er faglig dokumentation bedømt egnet? Benyttes på niveauerne Basis, F og E på avu. Heltal, 1 ciffer 1,2,9 1= 2= 9=Ej relevant 3.6 Provekode Tabel 13 Provekode. Felt Beskrivelse Felttype Lovlige værdier Provekode Provekode 1) Heltal, 2 cifre Betegnelse Beskrivelse af kategorier for Provekode 100 tegn 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 Prøvekoden udfyldes ikke for OBU 1=Gennemført med prøve, dvs. der er registreret mindst en karakter. 2=Gennemført uden prøve eller berettiget til deltagerbevis. 3= Gennemført/bestået alle udmeldte prøver i faget. 4=Afbrudt. Dvs. ikke gennemført eller berettiget til deltagerbevis. 7=Kursisten aldrig mødt frem. 8=Kursisten fortsætter i samme fag (dvs. at modulet fortsætter i efterfølgende indberetningsperiode). 19=Ej relevant. 1): Hvis en kursists deltagelse opfylder flere betingelser, skal der prioriteres i følgende rækkefølge (hvor tal refererer til værdierne af Provekode):3, 1, 2, 4, 8, 7, 19. En kursist med bestået prøve i faget skal således kodes som 3=Faget bestået med prøve/eksamen, selvom kursisten også opfylder kravene for Provekode=1 og Provekode=2.

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 2.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 29 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning Indberetningsstruktur for GYM-indberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.1 Historisk Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 25 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.1 Dokumentet Udvidet fra

Læs mere

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.2 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 25 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.58.0 6. maj 2015 J.nr. 4004-V1545-12 Den 6. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Danskuddannelsen... 6 3.1 Lærer

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling.

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling. PUBLICX NOTAT / XML skemaer AF / Maibritt Kerner Introduktion Kommunikation mellem Eksamensdatabasen og eksterne systemer foregår primært via XML dokumenter. Formatet af disse XML dokumenter er defineret

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.52.0. Den 5. marts 2014. J.nr. 4004-V1544-11 Versionsbrev LUDUS version 1.52.0 Den 5. marts 2014 J.nr. 4004-V1544-11 Den 05. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07

Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1. Den 20. september 2007 J.nr.: 4004-V1240-07 Versionsbrev LUDUS Light version 1.13.1 J.nr.: 4004-V1240-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12

Versionsbrev. LUDUS version 1.46.0. Den 12. december 2012. J.nr. 4004-V1574-12 Versionsbrev LUDUS version 1.46.0 Den 12. december 2012 J.nr. 4004-V1574-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.25.0 Den 2. september 2009 J.nr.: 4004 V1033 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Indberetningsvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Indberetningsvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Rapportopdatering. J.nr V Rapportopdatring Copyright 2016 CSC Scandihealth A/S. Den 10.

Versionsbrev. LUDUS Rapportopdatering. J.nr V Rapportopdatring Copyright 2016 CSC Scandihealth A/S. Den 10. Versionsbrev LUDUS Den 10. juni 2016 J.nr. 4004-V0611-16 Rapportopdatring Den 10. juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Rapporter

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.30.0 Den 18. maj 2010 J.nr.: 4004 V0445 10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.61.0. J.nr. 4004-V1642-15. Version 1.61.0 Copyright 2016 CSC. Den 13. januar 2016

Versionsbrev. LUDUS version 1.61.0. J.nr. 4004-V1642-15. Version 1.61.0 Copyright 2016 CSC. Den 13. januar 2016 Versionsbrev LUDUS version 1.61.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1642-15 Den 13. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. LUDUS Sikkerhedsadministration

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er.

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Denne vejledning henvender sig kun til de DOP er, der har et institutionsnummer og som skal indberette

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Cpr.nr.: Telefon: Mailadresse: Begrundelse for ansøgning

Læs mere

Lærernes arbejdstidsanvendelse

Lærernes arbejdstidsanvendelse Lærernes arbejdstidsanvendelse Rapporterne præsenterer statistik om lærernes arbejdstidsanvendelse på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Arbejdstidsanvendelsen opgøres separat for de tre uddannelsesområder

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 17. oktober J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 17. oktober J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.45.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1513-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2005

Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 2005 Januar 0 Eksamensbevis hørende til gymnasiereformen af 005 Eksempel på årigt hfbevis side 4 Eksempel på hfenkeltfagsbevis side 5 Eksempel på stxbevis side 6 Eksempel på hhxbevis side 7 Eksempel på htxbevis

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 2. oktober J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 2. oktober J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.26.0 Den 2. oktober 2009 J.nr.: 4004-V1291-09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Grænseflade til indberetning af uddannelsesudbud til UddannelsesGuiden

Grænseflade til indberetning af uddannelsesudbud til UddannelsesGuiden Grænseflade til indberetning af uddannelsesudbud til UddannelsesGuiden Dato 27-09-2016 Version Status 1.2 Gældende fra og med den 5. oktober 2016 Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 8 Ændringshistorik Version

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/-

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Skolens elevtilgang og elevbestand 2015 Masterfilen fra Danmarks Statistik med elevbestanden fra 1. oktober 2015 henter I ind i SIS. De lokale institutioner

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse BEK nr 688 af 02/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sags nr. 016.79D.031

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 8. januar J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 8. januar J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.27.1 Den 8. januar 2010 J.nr.: 4004-V0200-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Light version

Versionsbrev LUDUS Light version Versionsbrev LUDUS Light version 1.11.0 J.nr.: 4004-V0592-07 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.37.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0819-11

Versionsbrev. LUDUS version 1.37.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0819-11 Versionsbrev LUDUS version 1.37.0 Den 12. maj 2011 J.nr. 4004-V0819-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version Den 24. juni J.nr.: 4004-V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.31.0 Den 24. juni 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 7. maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 7. maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.53.0 Den 7. maj 2014 J.nr. 4004-V1544-13 Den 07. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 5.1 19.12.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 5.1 19.12.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse 2 Nyt... 3 2.1 Standpunktskarakterer for 8. klasse til Optagelse.dk... 3 2.2 Tidsfrister for indberetning

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

XPRS Grænsefladebeskrivelse

XPRS Grænsefladebeskrivelse XPRS Grænsefladebeskrivelse Dato 20-02-2014 Version Status 3.7.1 Gældende Ansvarlig Hans Thorup Udskrivningsvejledning: Udskriv kap. 1 og kap. 2 først. Print på begge sider af papiret anbefales. Udskriv

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 12. august J.nr V Version Copyright 2015 CSC

Versionsbrev. LUDUS version Den 12. august J.nr V Version Copyright 2015 CSC Versionsbrev LUDUS version 1.59.0 Den 12. august 2015 J.nr. 4004-V1548-1 Den 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Kursist

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2016 LUDUS Suite brugerkurser Indholdsfortegnelse Pkt. Emne Side 1 VIDEN ER VEJEN TIL BEDRE RESULTATER 3 2 KURSER, SEMINARER OG WORKSHOPS 3 3 AKTIVITETSBEREGNING OBU OG

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere