PWS NYT 2021 Årgang 35

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWS NYT 2021 Årgang 35"

Transkript

1 PWS NYT 2021 Årgang 35 Virtuel samtalegruppe for forældre til børn under 18 år Nummer 02 1

2 Indhold Endelig kan vi åbne mere op... 3 Aktivitetskalender 2021/ Generalforsamling i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom... 4 Tilmelding til hjemmesidens nyheder... 4 Årsberetning 2020/ Formandsberetning... 5 Regnskab Sommerlejr på Kursuscenter Brogaarden august Kursus for fagfolk indenfor PWS-området Valg af skole til barnet med PWS Virtuel samtalegruppe for forældre til børn og unge under 18 år Fysisk aktivitet blandt beboere på PWS-bosteder i Danmark En anderledes eftermiddag Vægt op og ned gør det noget??? En weekend med motion, hyggeligt selskab og afslapning Nye foldere om mad Invitation til temadag om pårørendesamarbejde Forudsætningerne for at etablere det nødvendige samarbejde mellem medarbejdere og pårørende ECHO hvad er det? Kravene til en skriftlig afgørelse Gavekort til foreningens medlemmer med PWS husk at søge Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Husk at melde adresse-, mail- og telefonændring Fagrådet for PWS Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Deadline for næste nummer af PWS NYT: 1. oktober 2021 PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer tre gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT: Jytte Helgogaard Birgitte Jensen Heibergs Have 67 Kildetoften Holbæk 8600 Silkeborg Tlf Tlf

3 Endelig kan vi åbne mere op Det lysner langt om længe. Efter at have måttet aflyse alle fysiske arrangementer i over et år ser det nu ud til, at vi kan få lov til at tilbyde foreningens medlemmer de velkendte aktiviteter: sommerlejr, familieweekend og SPA-ophold. Vi glæder os til, at vi igen kan få mulighed for at mødes og se hinanden, og vi håber, I er friske på at deltage. I aktivitetskalenderen nedenfor kan I se datoerne og stederne for de planlagte arrangementer, og detaljer om arrangementerne er nærmere beskrevet i bladet. Aktivitetskalender 2021/2022 Dato Aktivitet Sted Tilmeldingsfrist januar Bestyrelsesmøde Afviklet virtuelt Afviklet 26. februar Virtuel samtalegruppe Afvikles virtuelt Afviklet 16. marts Fagrådsmøde Afvikles virtuelt Afviklet 10. april Bestyrelsesmøde Afviklet virtuelt Afviklet 28. maj Virtuelt møde for forældre Afviklet virtuelt Afviklet til udeboende voksne 5. juni Bestyrelsesmøde Scandic Hvidovre Virtuelt august Sommerlejr Kursuscenter Brogården 20. juni på september Netværkskursus for fagpersoner Kursuscenter Brogården 15. juni via mail til til 26. september Generalforsamling Scandic Falkoner 1. september på september Bestyrelseskonference Scandic Falkoner oktober Familieweekend PindstrupCentret 1. maj på oktober Fagrådsmøde Ansgar, Odense oktober SPA-ophold Comwell Korsør 23. september på 6. november Bestyrelsesmøde Scandic Hvidovre 13. november Temadag for forældre til udeboende og personale på bosteder 2022 Kursuscenter Severin juni Familieweekend PindstrupCentret 1. oktober på juli International PWS-konference Limerick, Irland august Sommerlejr Kursuscenter Brogården september Weekendseminar Kursuscenter Brogården 3

4 Generalforsamling i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Generalforsamlingen afholdes søndag d. 26. september 2021 kl. 11 med efterfølgende frokost på Scandic Falkoner Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning (bringes i dette nummer s. 5). 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab (bringes i dette nummer s. 6). 4. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Vibeke Ørskov, Lise Reimers og Jannik Sayoudi. Vibeke Ørskov modtager ikke genvalg. 7. Valg af 2 revisorer. 8. Eventuelt. På bestyrelsens vegne Jytte Helgogaard Af hensyn til forplejning vil vi bede om tilmelding til generalforsamlingen senest d. 1. september på Tilmelding til hjemmesidens nyheder Er man interesseret i at følge med i, hvad der sker af nyheder på kan man tilmelde sig med sin mailadresse og få besked, når der kommer en nyhed. Det sker ved på forsiden at gå ind under Quicklinks - tilmeld hjemmesidens nyheder. 4

5 Årsberetning 2020/2021 for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Formandsberetning Konstituering af bestyrelsen Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand, Vibeke Ørskov som næstformand, Martin Raabjerg som kasserer og Lise Reimers som sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Claus Rosenager-Jepsen, Jannik Sayoudi og Signe Andersen. Tilbud til medlemmerne Foreningen har i 2020 været præget af nedlukningen i Danmark på grund af Covid-19-situationen. Det har betydet, at de aktivitetstilbud, foreningen har udbudt til familier med børn og unge med PWS samt unge og voksne udeboende med PWS har måttet aflyses. Planlagte aktiviteter for pædagoger, lærere og andre personalegrupper, der arbejder med personer med PWS, har ligeledes måttet aflyses for fysisk fremmøde. Landsmøde Generalforsamlingen i september sidste år blev afholdt virtuelt på et ZOOM-møde med 10 deltagere. SPA-weekend aflyst Skulle have været afholdt på Comwell Korsør i weekenden d oktober. Netværkskursus virtuel afvikling I november måned afviklede netværket for PWS et kursus med fokus på bl.a. håndtering af Covid-situationen. Flere bosteder og institutioner deltog, og der var oplæg af bl.a. repræsentanter for det nyopstartede PWS-botilbud Pluto, som fortalte om oprettelsen af botilbuddet. Næste arrangement i netværket foregår fysisk i september på Kursuscenter Brogården, og det er et arrangement, som foreningen sætter stor pris på og støtter økonomisk. Virtuel samtalegruppe for forældre til børn med PWS under 18 år D. 26. februar deltog 19 forældre til børn/unge under 18 år i en virtuel samtalegruppe. Aftenen blev indledt med et lille foredrag af Nørrebro Bryghus, og alle deltagerne var på forhånd blevet forsynet med en kasse forskellige smagsvarianter fra bryghuset. Efterfølgende var der rum for erfaringsudveksling, og der var bred enighed om, at arrangementet med succes kan gentages. Virtuelt møde for forældre til udeboende voksne med PWS D. 28. maj deltog 8 forældre til udeboende voksne i et virtuelt arrangement, der blev indledt med et foredrag af og om Nørrebro Bryghus. Også her var deltagerne blevet forsynet med et udvalg af smagsvarianter fra bryghuset. Bagefter var der debat og erfaringsudveksling, primært vedr. forældre-personale-dialog, ældre borgere med PWS og deres behov for pleje samt værgemål. Familie- og aktivitetsweekend aflyst Skulle have været afholdt juni på PindstrupCentret. Sommerlejr på Kursuscenter Brogården aflyst Skulle have været afholdt i uge 31 på Kursuscenter Brogården. 5

6 PWS NYT og andet info-materiale Informations- og oplysningsarbejdet varetager vi stadig først og fremmest med udgivelsen af PWS NYT, som nu udkommer 3 gange om året: i februar, juni og november måned. Foreningens folder om mad er udkommet i to nye versioner: en om mad for børn med PWS og en om mad for voksne med PWS. Begge foldere kan downloades fra Hjemmesiden Hjemmesiden er ud over PWS NYT foreningens ansigt udadtil, og bestyrelsen arbejder intenst på, at den hele tiden fremstår opdateret med en kalender over aktivitetstilbud, online-tilmeldinger og øvrige nyheder. Desuden er der et bibliotek, hvor man kan finde artikler om emner, der vedrører PWS. Facebook-gruppen Facebook-gruppen for Prader-Willi Danmark tæller nu 279 medlemmer, og der kommer løbende nye til. På dette sociale medie er der skabt fine betingelser for dialog, udveksling af erfaringer og deling af fotos fra aktiviteter, hvad enten de foregår i foreningens regi eller i privat regi. Internationalt samarbejde Samarbejdet med andre organisationer foregår på det internationale plan fortsat via IPWSO, den internationale PWSorganisation. Overlæge Susanne Blichfeldt er professional delegate i IPWSO-foreningen, Jannik Sayoudi er den pædagogiske delegerede i IPWSO s caretaker-råd, og undertegnede er forældredelegeret i foreningen. Susanne Blichfeldt er endvidere med det i rådgivende organ, Fam-Care, der løbende udgiver artikler med gode råd om PWS til alle aldersgrupper, ligesom Susanne også er med i den videnskabelige rådgivningsgruppe. Nationalt samarbejde Nationalt samarbejder vi med andre foreninger for sjældne sygdomme inden for rammerne af LEV og især Sjældne Diagnoser. Signe og Claus fra bestyrelsen er foreningens repræsentanter i Sjældne Diagnosers Repræsentantskab og deltager i repræsentantskabsmøder 2 gange om året. Vi samarbejder ligeledes med de to Centre for Sjældne Sygdomme (CSS) på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, og begge centre har repræsentanter i fagrådet. Fagråd - virtuelt Foreningens fagråd holder møder to gange årligt under ledelse af overlæge Susanne Blichfeldt. I 2020/2021 er fagrådets møder blevet afholdt virtuelt. Fagrådet, der består af 18 personer, der alle arbejder med Prader-Willi Syndrom, har et meget tæt samarbejde med bestyrelsen. Foreningen støtter økonomisk fagrådets møder. Fagrådet bidrager kontinuerligt til at opdatere foreningens oplysningsmateriale, og i år er bl.a. folderen om mad som tidligere nævnt udkommet i to nyreviderede udgaver. Bestyrelsesarbejde - virtuelt Bestyrelsens arbejde er i det forløbne år foregået på de 4 ordinære bestyrelsesmøder, og alle møderne er blevet afholdt via ZOOM på grund af Corona-pandemien. Det er på bestyrelsesmøderne, alle vigtige emner debatteres og besluttes, og det betyder, at der i perioderne mellem bestyrelsesmøderne foregår en stor del individuelt arbejde i forhold til de poster, det enkelte bestyrelsesmedlem bestrider. Herfra skal lyde en opfordring til, at man blandt medlemmerne kommer med input til bestyrelsens arbejde, således at udbuddet af aktiviteter hele tiden afspejler medlemmernes behov. Der skal ligeledes lyde en opfordring til familier med mindre børn med PWS til at stille op til bestyrelsen, så bestyrelsen er repræsentativ i forhold til medlemmerne. Derfor er du interesseret i bestyrelsesarbejde for foreningen, så kontakt Jytte Helgogaard. Jytte Helgogaard 6

7 Regnskab 2020 Resultatopgørelse Indtægter Medlemskontingenter Årets andel af livsvarige medlemskaber Salg af materialer m.v Modtaget tilskud Socialstyrelsen, Handicappuljen Sundheds- og Ældreministeriet, Driftspuljen Sundheds- og Ældreministeriet, Aktivitetspuljen Deltagerbetalinger m.v Indtægter i alt Udgifter Ferie-, koloni- og kursusudgifter Informationsmateriale Udgifter i alt Bruttoresultat Kapaticetetsomkostninger Møde- og arrangementsudgifter Administrationsudgifter Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Finansieringsindtægter Årets resultat Balance Aktiver Anlægsaktiver Investeringsbeviser til anskaffelsessum (DI Mix Obligationer, kursværdi kr ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Debitorer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital Hensættelser Socialstyrelsen, Handicappuljen, ej anvendt dec Sundheds- og Ældreministeriet, Aktivitetspuljen 2020/ Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Livsvarige medlemskaber Sundheds- og Ældreministeriet, tilbagebetaling 2019/ Kreditorer Passiver i alt

8 Sommerlejr på Kursuscenter Brogaarden august 2021 Kom og vær med til at fejre, at det er 30. gang, Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom holder sommerlejr. Igen i år finder lejren sted i de dejlige rammer på Kursuscenter Brogaarden i Middelfart. Vi ses mandag den 2. august med ankomst fra klokken 15 og siger på gensyn fredag d. 6. august i løbet af formiddagen. Vi opfordrer til, at hvert bosted/gruppen af familier står for en aktivitet i løbet af ugen. På tilmeldingen kan man byde ind med netop den aktivitet, man synes, de andre deltagere skal være med til. Materialer til aktiviteterne vil blive refunderet af foreningen. Når vi kender det endelige deltagerantal og indkomne aktiviteter, vil programmet blive fastlagt. Men selvfølgelig ingen sommerlejr uden René Franz, som kommer og spiller op til dans på aftenen for 30-års jubilæumsfesten. Det bliver et brag af en fest! Det er som vanligt også muligt at tage en tur i Strib Svømmehal - se åbningstider på PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding: Online og senest 30. juni på Alle deltagere - både personer med PWS samt personale/pårørende/ledsagere skal tilmeldes enkeltvis med en person pr. linje. Pris pr. deltager er kr. Beløbet indbetales senest 30. juni 2021 på reg.nr. 4001, kontonr eller via MobilePay Tillæg for enkeltværelse er 440 kr. (mandag-fredag). Kursuscenterets adresse er Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart der er dyne, hovedpude, sengelinned og håndklæder på Brogården. Pris for T-shirt er 175 kr., som betales sammen med deltagerbetaling. Hvis du bor i et bofællesskab, skal der deltage personale fra bofællesskabet. Hvis du er hjemmeboende, skal du have en forælder eller hjælper med. Personer med PWS over 18 år skal have et selvstændigt medlemskab af PWS-foreningen for at kunne deltage. Deltagerliste og endeligt program tilsendes efter registreret betaling. Vi glæder os til at se jer! Mangler I oplysninger om arrangementet, så kontakt Lise Reimers på tlf Det er et krav for deltagelse, at alle kan fremvise et Coronapas eller en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel. På Brogården vil der blive taget hensyn til gældende restriktioner i forhold til afstand, afspritning m.m. 8

9 Kursus for fagfolk inden for PWS-området 2021 Kom og lad os sammen lære mere Formålet med disse dage er, at vi får ny viden med hjem, og at vi deler ud af den viden, vi hver især har - så vi alle bliver endnu bedre fagpersoner i vores arbejde med PWS. Tidspunkt: torsdag den 23. september kl. 10 til fredag den 24. september kl. 13:30 Sted: Kursuscenter Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, Middelfart. Obs: Ændring af kursussted. Deltagere: Fagfolk inden for PWS-området. Max antal personer. Pris: kr. for dobbeltværelse, og 2.000, - kr. for et enkeltværelse. Prisen inkluderer forplejning på dagene. Fredag vil der være en frokostsandwich to-go og en vand. Der er mulighed for at give et sponsorat til kurset, kontakt Karin Birkedal, tlf Kurset modtager økonomisk støtte fra PWS-foreningen. Tilmelding: send mail til Martin Frantsen Sidste frist for tilmelding er den Meddel antal, navne og ønske om enkelt- eller dobbeltværelse. Betaling: via bankoverførsel reg.nr: 3219 og kontonr: Bemærkning PWS-netværk og skriv antal deltagere og navne hvis muligt. Program Neuropædagogik v. psykolog Jørgen Lyhne Sundhed og aldring v. overlæge Susanne Blichfeldt, formand for fagrådet ved Landsf. for Prader-Willi Syndrom Dokumentation og medbestemmelse v. Socialtilsynet Foredrag v. cand.mag i kommunikation Tommy Krabbe se Styrker og udfordringer: Vi arbejder videre med den liste, vi startede på sidste år. Det er IKKE en forudsætning at have deltaget tidligere i et netværkskursus. Vi glæder os til sammen at udvikle PWS-netværket. Forbehold for ændringer. Venlig hilsen Martin Frantsen, Karin Birkedal, Trine Jensen og Christina Brydegaard Planlægningsgruppen for PWS-netværk 9

10 Valg af skole til barnet med PWS Af speciallærer Amalia Balart, Chile Mor til datter på 20 år med PWS Medlem af IPWSO s bestyrelse Alle forældre ønsker, at deres barn lever et godt og meningsfuldt liv. Samtidig er der også et ønske om, at de kommer til at lykkes og føle sig som værdifulde personer. Med dette in mente er valg af skole en af de svære beslutninger, der skal træffes for barnet med PWS, og spørgsmålet opstår, om en almindelig skole kan imødekomme barnets behov, eller om der er brug for en specialskole. Det var svært at finde en skole til mit barn. Mange ting var i spil set fra et læringsmæssigt, adfærdsmæssigt og socialt synspunkt. Først fra et læringsmæssigt synspunkt. Hvilke metoder anvendes? Har de læseplaner med indhold tilpasset den enkelte elev? Er der fokus på mesterlære (hvor man lærer ved at prøve tingene af i virkeligheden), eller er der fokus på den boglige tilgang? Er der løbende evalueringer af det faglige og sociale udbytte? Har skolen et team, der kan støtte undervisningen ud over lærere, såsom talepædagoger og uddannelsesvejleder? Dette blot for at nævne nogle, for alle ressourcepersoner omkring barnet er vigtige, når vi skal vurdere, om det er det rigtige skolevalg for vores barn. En anden bekymring er det sociale aspekt. Der er forventning om positiv social interaktion med kammeraterne, da børn lærer adfærd via kontakt med andre. Har skolen en inkluderende tilgang til at acceptere diversiteten mellem eleverne? Er klasserne små eller store? Vil mit barn blive accepteret og få venner? Adfærden vil være den største udfordring. Børn med PWS bliver ofte følelsesmæssigt bragt ud af balance, når de bliver stressede, frustrerede eller skuffede. Vil skolen være i stand til at løse denne udfordring på en konfliktnedtrappende måde? Er der mulighed for specialundervisning på skolen, er der støttefunktioner i de almindelige klasser, eller er eleverne med særlige behov i specialklasser det meste af dagen? Mange gange kan det ende med et kraftigt vredesudbrud, når et barn med PWS bliver frustreret. Her skal personalet vide, hvordan de bedst hjælper barnet. Igennem de sidste år er der sket en ændring inden for undervisningssystemet hen imod mere inklusion, krav om tolerance, accept og samarbejde. Spørgsmålet er, om det er en reel mulighed for børn med særlige behov? I sidste ende er det et spørgsmål om vores prioriteringer. Vil vi gerne have vores barn på en helt almindelig skole? Vil vi hellere have barnet på en specialskole med alt, hvad det indebærer af fordele og ulemper. En almindelig skole vil give mulighed for kontakt med jævnaldrende og sikkert oplevelsen af en mere passende adfærd. Men det at udsætte barnet for høje faglige krav vil ikke booste hans/hendes selvværd. Vil mit barn finde venner, eller vil han/hun føle sig som anderledes? Hvilke forventninger har jeg til hende/ham m.h.t. læring, jobmuligheder og social og følelsesmæssig udvikling? Skal han/hun have en uddannelse? En vigtig faktor: På en almindelig skole vil det være særdeles vanskeligt at have sikkerhed omkring maden, og det vil sandsynligvis medføre betydelig vægtøgning hos barnet med PWS. Kommentar: Sådan er det i Chile, hvor der serveres skolemad. I Danmark kan det lykkes med den rette forberedelse (red.). Er en specialskole bedre rustet til at hjælpe mit barn og møde hans/hendes behov? Være mere støttende i forhold til adfærd, social og følelsesmæssig udvikling? 10

11 Valget afhænger af barnets kognitive udvikling og den indsats, der tidligere har været iværksat. Min mangeårige erfaring siger mig, at en god tilgang til skolevalg vil være at starte i en almindelig skole med små grupper i et roligt og fleksibelt miljø og med læseplaner tilpasset den enkeltes behov og evner. Nogle kan blive i dette miljø, hvis de faglige krav ikke bliver for store, men omkring 4. klasse vil det ofte være lettere for barnet i en mindre specialklasse, evt. på samme skole med kontakt til de jævnaldrende (red: der kan være forskellige forhold i forskellige lande - så det, der gælder (rådes til) i et land, er ikke nødvendigvis det samme i et andet). I specialklassen eller specialskolen bør jobtræning/overgangstræning også indgå for at forberede dem på livet efter skolen. Eventuelt noget med beskyttet værkstedsarbejde og måske mulige fremtidige kolleger. Jo mindre støtte og forberedelse på vej ind i voksenalderen, jo færre muligheder vil de have i deres fremtid. Skolen er trods alt ikke det sidste i livet, der skal opleves, men blot et step blandt mange andre mod et godt, værdigt og indholdsrigt liv Virtuel samtalegruppe for forældre til børn og unge under 18 år I slutningen af februar afholdt vi vores første virtuelle samtalegruppe og ølsmagning. Vi var 19 voksne samlet og 11 børn repræsenteret. Alle tilmeldte havde modtaget en 4-øl fra Nørrebro Bryghus, som også stod for selve ølsmagningen. Der var hyggelig stemning og god gennemgang af de forskellige øl. Efter ølsmagningen var det for flere tid til lige at få sagt godnat til nogle af børnene, og uden problemer gik den ene forælder lidt frem og tilbage. Ret hurtigt kom emnet om at flytte hjemmefra op at vende. Et område, som der var flere, der havde spørgsmål og overvejelser omkring. Ligeledes var der flere som spurgte ind til udfordringer omkring psykologiske problemer, da det fylder i hverdagen. Emnet omkring søskende, deres relationer, hvordan søskende oplever og bliver påvirket af at have en søskende med PWS, blev der også snakket meget om. Vi prøvede at tage bordet rundt, og vi nåede næsten hele vejen rundt, men da alle havde meget på hjertet, kommentarer, input og gode råd, løb tiden lidt fra os. Alle glædede sig over at høre, at familieweekenden bliver udbudt til efteråret og kunne også fortælle, at børene glæder sig. Efterfølgende har vi fulgt op med en evaluering, og alle er enige om at gentage arrangementet senere i år, men også at vi næste gang skal have et sluttidspunkt på arrangementet. Hilsen Signe 11

12 Fysisk aktivitet blandt beboere på PWS-bosteder i Danmark Sidst, vi havde familieseminar på Brogården, blev der talt om daglig motion og PWS. Børnefamilierne havde godt indtryk af, hvilke aktiviteter der var i daginstitutioner og skoler og fritid, men forældre til voksne med PWS gav udtryk for ønske om mere viden om aktiviteter på bosteder. På den baggrund blev lavet et spørgeskema, som blev lagt på foreningens hjemmeside. Spørgeskemaet blev besvaret anonymt og elektronisk og var ikke personrelateret. Der var spørgsmål om antal beboere, deres alder og køn, om der var tilbud om en række faste aktiviteter som gang, ridning, svømning, fitness og fysioterapi med motion, og hvor mange af beboerne på bostedet, der deltager. Der var svar fra 9 bosteder. Antal med PWS på stedet var Køn og alder: 20 mænd (17-62 år), 42 kvinder (18-56 år) Daglig gang Store forskelle: Fra 10 til 120 min dagligt, 5 bosteder har planlagt gåtur min. dagligt. Ikke alle beboere kan deltage af flere årsager: fysisk eller psykisk, men de fleste kan og gør, hvor det er planlagt. Svømning En aktivitet hos 5 bosteder: sker en gang pr. uge, 30 min planlagt. Ikke alle kan deltage, men flertallet gør, hvis de har tilbuddet. Ridning En aktivitet hos 7 bosteder: fra 1-3 gange pr. uge, oftest 1 gang. Ikke alle deltager, men de fleste, hvor det tilbydes. Fysioterapi Planlagt hos 7 bosteder. Ikke alle deltager, men de fleste, hvor det er muligt. Skridttæller Bruges ved 5 bosteder, men ikke alle bruger: i alt 15 i undersøgelsen af de i alt 62 personer. Fitness Tilbud ved 3 bosteder, ikke alle bruger, i alt 11 af de 62 personer. Kommentarer Ni bosteder af ti med speciale i PWS har sendt besvarelse. Anonymt. Så vi ved ikke, hvor i landet svarene kommer fra. Antal beboere på stedet svinger meget: 3 steder bor der 2, der er flere med beboere og et enkelt sted med 18. Selvom det er meget overordnede spørgsmål og svar, giver undersøgelsen dog nogle vigtige oplysninger: Indtrykket er, at man de fleste steder er meget opmærksom på vigtigheden af fysisk aktivitet, og at det er planlagt. Samtidig er det også klart, at der de fleste steder er individuelle forskelle, man må tage hensyn til. Ikke alle kan det samme, og ikke alle er så fysisk aktive, som det teoretisk kunne være muligt på stedet, enten af fysiske eller psykiske årsager. Ridning og svømning tilbydes de fleste steder for dem, der kan. Men oftest kun en gang ugentligt, så det er ikke her den daglige aktivitet ligger. Til gengæld er mange ude at gå mindst 30 min., men enkelte går ikke så meget, som det generelt er anbefalet, individuelle årsager hertil er ikke oplyst. Få bruger skridttæller og fitness. Enkelte nævner brug af motionscykel og andre aktiviteter som dans, udearbejde m.m. 12

13 Opfordring Da daglig gang er så vigtig for at holde kroppen i gang, kan kun opfordres til, at man sørger for mulighed for flere daglige gåture, gerne efter hvert måltid. Hvis det er en fast plan, er mange med PWS glade for at komme ud at gå og snakke. Man kan opfordre til brug af skridttæller, mange vil nyde at have et mål for daglige skridt. Alternativt kan man på sin telefon se antal daglige skridt. Fitness: Nu er det lidt svært at vide, hvilke tilbud der er tale om: er det maskiner, man har på bostedet, eller tager man hen til et center. Man kan opfordre til, at alle bosteder tænker på muligheder. Og igen - daglig gang, hvor man skal bære sin egen krop, er en aktivitet, der er nem, giver kondition, er gratis, altid kan udføres, og gang forbruger ofte flere kalorier end aktiviteter, hvor kroppen er båret af andre (cykel, hest, vand). Aktiviteter, som også anbefales for kroppens balance og koordination, er ridning og svømning. Det er lidt overraskende, at der af de 62 borgere, som undersøgelsen repræsenterer, er så stor overvægt af kvinder: 42 ud af de 62. Aldersmæssigt er der ikke forskelle i fordelingen. Om der netop bor mange mænd over 18 med PWS i DK hjemme eller i ikke-pws-bosteder, ved vi ikke. De to centre ved Rigshospitalet og Skejby spørges om kønsfordeling. Vi ved, at der følges 79 over 18 på de to centre, så der må være ca. 17 med PWS over 18 år, som bor enten hos forældre eller på bosteder, der ikke er specialiserede til PWS. Og dette kunne igen pege på, at der kunne være brug for flere specialiserede PWS-bosteder. For yderligere information er I velkomne til at kontakte overlæge Susanne Blichfeldt, mail: En anderledes eftermiddag For en del år siden blev jeg af Jonas og hans forældre Hanne og Lars opfordret til at udstille mine billeder på udstillingen Handi-Art i Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved. Det var sjovt og spændende at tage ned og sætte værkerne op og opleve stemningen i det gamle hus sammen med Jonas og Hanne. Den 26. maj var jeg så inviteret til Boglancering også i Næstved. Anledningen var, at mange af de kunstnere, der har udstillet fra 2003 gennem Handi-Art, Kunst med Sjæl og KultKIT, har fået samlet deres værker i en bog. Jeg tog sammen med min mor til Næstved, og vi fandt med lidt besvær stedet, hvor boglanceringen var. Inde i lokalet var der dækket op med små borde, og her fik jeg overrakt mit eksemplar af bogen Kunst uden grænser af Hernan Gonzalez, der sammen med andre har fået samlet værkerne. Når man ser bogen igennem, er der både værker af keramik, skulpturer og billeder af forskelligt materiale af kunstnere fra en stor del af verden. Der er en side med et foto af hver kunstner og et af dennes værker, nogle har også informationer om deres kunstgruppe, mails og henvisning til Facebook. Det har været en god dag og en dejlig oplevelse. Hilsen Ditte Her er jeg med min bog og Hernan 13

14 Vægt op og ned gør det noget??? Fra bosteder i Europa og i Danmark hører vi, at det ofte er sådan, at når de voksne med PWS er på besøg hos forældre, familier eller er ude af huset, tager de på i vægt. Det kan være 2-3 kg på en weekend og mere på ferier, helt op til 8-10 kg. Mange tænker måske: Det går nok, de taber sig igen, når de er tilbage på bostedet, vi skal hygge os, når de er på besøg, de glæder sig til dét, vi plejer at spise - noget de ikke får til dagligt. Så det er også en svær vane at komme udenom. Men ikke alle når at tabe sig, før de kommer ud i byen igen, og vægten går op. I den forbindelse er det vigtigt at tænke på: Når man tager på hurtigt, er det fedt og vand, der giver de ekstra kilo. Når man så taber sig, så er det både fedt og vand, men også muskelmasse. Dvs. musklerne bliver mindre, medmindre man er meget fysisk aktiv og bygger muskler op, mens man går ned i vægt. På lang sigt kan vægt op og ned som en yoyo i værste fald betyde, at selvom vægten kommer ned, så er der måske kommet mere fedt på kroppen og mindre muskler. Og det er musklerne, der primært forbrænder det, man spiser. Dvs. det kan ende med, at den voksnes kaloriebehov falder, og kostmængden skal sættes yderligere ned for bare at undgå vægtøgning til daglig. Risikoen for dette stiger med alderen, altså når personen med PWS bliver ældre og måske ikke er så fysisk aktiv som før. Jeg ved godt, at det er svært at droppe traditioner med kost ved forældrebesøg og fest. Og hvad vi hyppigt oplever ved PWS: har man først fået noget ekstra, forventes det også næste gang, man kommer det samme sted. En mulighed er for nogle, at man på forhånd har aftaler om, hvad der skal spises ved hjemmebesøg/ude og overholder det. Diætister i vores fagråd kan også kontaktes ang. kostvejledning, og I kan tale med bostedet om kosten. Måske have en aftale med bostedet om, at der gives besked, hvis vægten er gået uønsket op. God sommer til alle. Overlæge Susanne Blichfeldt BRUG FAGRÅDET Foreningens fagråd består af 18 personer, der alle har store kompetencer inden for Prader-Willi Syndrom. I fagrådet sidder læger, diætister, socialrådgiver, bostedsledere, psykiater, psykolog, talepædagoger og sygeplejersker, som mødes to gange om året for faglig sparring. Fagrådets medlemmer kan ses på side 23 i dette blad, hvor også kontaktoplysninger til de enkelte fagrådsmedlemmer findes. BRUG DEM. 14

15 En weekend med motion, hyggeligt selskab og afslapning Er du til dejlig massage og saunagus, svømning og gåture i godt selskab, og er du over 15 år og har PWS, så kan du sammen med forældre eller ledsager tilmelde dig opholdet på Hotel Comwell, Ørnumvej 6, 4220 Korsør fra fredag d oktober Vi bor på dobbeltværelser, men der er også mulighed for at bestille enkeltværelse. Værelset er til rådighed indtil kl. 11 om søndagen. Under opholdet er der adgang til udendørs hottubes samt svømmebassin, dampbad og sauna indendørs. På værelserne er der håndklæder, badekåbe og slippers til brug i spaområdet. Hotellet har desuden også en fitnessafdeling, som kan benyttes under opholdet. Har du lyst til en gang massage eller anden behandling, kan du for egen regning skrive behandlingen på ved tilmeldingen. Gå ind på og find den behandling, du ønsker under spa - spabehandlinger. Det er vigtigt, at du på tilmeldingen på hjemmesiden skriver nøjagtigt, hvilken behandling du ønsker, når du tilmelder dig. Hvis du har et ønske om et specielt tidspunkt fx helst formiddag/eftermiddag eller lørdag/søndag, kan du også notere det. Hotellet vil så vidt, det er muligt, opfylde dine ønsker. De produkter, der indgår i behandlingerne, kan købes i hotellets lille butik i spaområdet. Du betaler selv særskilt for behandlinger og saunagus i receptionen inden afrejse. Opholdet starter fredag omkring kl. 16 og slutter søndag efter frokost. Har du lyst og mulighed for at deltage, skal du tilmelde dig på foreningens hjemmeside prader-willi.dk under Wellnessophold Tilmelding skal ske senest d. 23. september. Der kan være begrænsning på værelserne, så tilmelding sker efter først-til mølle-princippet. Har du ønske om særlig mad, fx vegetarkost, skal du også gøre opmærksom på det ved tilmeldingen. Hvis du skal i saunagus, skal du huske at tilmelde dig i receptionen, når du kommer, da der kun er plads til 26 i saunaen. Prisen pr. deltager er 1325 kr. i dobbeltværelse. Vil du bo på enkeltværelse koster det 1925 kr. pr. person. Betalingen skal ske til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer eller mobile pay på senest d. 23. september med tydelig angivelse af navn og wellnessophold. Har du spørgsmål til opholdet, kan du skrive til Lise på eller tlf.: Nye foldere om mad Den tidligere udgave af Information og gode råd ved Prader-Willi Syndrom og mad foreligger nu i to nye versioner. Den ene er målrettet børn, og den anden er målrettet voksne. Det er foreningens fagråd, der har udarbejdet de to nye foldere, der foreligger i netudgave og kan downloades fra 15

16 Invitation til temadag om pårørendesamarbejde Når et barn med udviklingshæmning flytter hjemmefra til et bosted, og ansvaret for barnet derved overgår fra forældre til bostedspersonale, har alle et ønske om, at samarbejdet mellem pårørende og personale sker i en god tone og til barnets bedste. Men hvad er en god tone? Hvad er god kommunikation? Og hvad er barnets bedste? Indimellem kan samarbejdet og dialogen gå i hårdknude, og hvad gør man så? Det vil Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom gerne sætte fokus på med en temadag for forældre til udeboende voksne med PWS og personale på bosteder. Til dette formål har psykolog Jacob Thorsen sagt ja til at give oplæg, gå i dialog, eksemplificere med cases, påpege dilemmaer, lytte osv. i det hele taget tage fat på de psykologiske dynamikker, der er i spil, når pårørende og personale skal samarbejde om det enkelte barn set fra både personale- og pårørendeperspektiv. Dato og tid: lørdag d. 13. november kl Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Pris: 175 pr. person Forplejning: Kaffe/te med tilbehør ved ankomst, frokost og eftermiddagskaffe Tilmelding: senest d. 1. oktober 2021 Om psykolog Jacob Thorsen se Jacob Thorsen har stor erfaring i pårørendesamarbejde og bruges af mange kommuner, når samarbejdet mellem pårørende og bosted er gået i hårdknude. Han har skrevet en del artikler om emnet og arbejder p.t. på en bog om samme. Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom har fået tilladelse til at bringe en af Jacob Thorsens artikler som et oplæg til temadagen i november med titlen Forudsætningerne for at etablere det nødvendige samarbejde mellem medarbejdere og pårørende. Artiklen kan læses på side Cases efterlyses I forbindelse med temadagen vil vi gerne opfordre til, at der indsendes cases med eksempler fra dagligdagen fra både forældre/pårørende og bostedspersonale, som kan illustrere nogle af de dilemmaer, man står i afhængig af perspektiv. Cases skal indsendes til Jacob Thorsen på mail senest 1. oktober husk at notere i mailen, at det drejer sig om temadagen i Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom 13. november. 16

17 Forudsætningerne for at etablere det nødvendige samarbejde mellem medarbejdere og pårørende Af psykolog Jacob Thorsen En case om vanskelighederne ved at inddrage pårørende i omsorgsarbejdet. At inddrage pårørende i omsorgsarbejdet bliver i større og større udstrækning set som en løsning på de ellers trængte arbejdspladser som hospitaler, bosteder og plejehjem. Det skaber imidlertid ofte flere problemer, end det løser. At forebygge og begrænse konflikter og at reetablere samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende kræver meget af både medarbejdere, ledere og den samlede organisationen, men det kan lykkes ved en fælles indsats. Eksempel: Specialcenter Birkely Specialcenter Birkely er en mindre institution, hvor beboerne har forskellige grader af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Medarbejderne er primært pædagoger, hvis arbejde sigter mod, at den enkelte beboer bliver mere selvhjulpen og oplever større livskvalitet i hverdagen. Jeg blev kontaktet for et år siden af Yrsa, en afdelingsleder på Birkely, da hun på sin afdeling oplevede vanskeligheder i forbindelse med pårørendeinddragelse. Her er, hvad Yrsa fortalte om tilstanden på afdelingen: En mor til en af afdelingens beboere kom på besøg flere gange dagligt. I sig selv er besøg ikke problematiske for afdelingen, men da hun ofte kom uanmeldt og uden for normal besøgstid, gav besøgene ofte anledning til uro, både hos hendes søn, hos de andre beboere og i personalegruppen. Medarbejderne oplevede, at denne pårørende havde ubegrænset adgang til både institutionen og medarbejderne, når hun kom på institutionen. At fange medarbejderne i døren var efterhånden blevet hendes foretrukne samarbejdsform, og det både provokerede, frustrerede og gjorde medarbejderne usikre. Under den pårørendes besøg følte medarbejderne sig ofte overvågede, kritiserede og utrygge. Medarbejderne var opmærksomme på, at den pårørendes kritik nogle gange var berettiget og andre gange uberettiget, men de havde alligevel generelt svært ved at håndtere disse situationer. Medarbejderne havde svært ved at håndtere, at beboeren skiftede adfærd og holdninger, når hans mor kom på besøg. Disse adfærdsskift gjorde medarbejderne utrygge og usikre i forhold til deres egen pædagogiske praksis. Yrsa oplevede fra sin side usikkerhed i forhold til, hvordan hun som leder kunne støtte medarbejderne uden at komme på kant med den pårørende. Kommunens juridiske afdeling var blevet kontaktet, men kunne ikke hjælpe i forhold til at begrænse den pårørendes adgang til institutionen, da beboeren var borger i eget hjem. Igennem samtaler, møder og workshops observerede jeg følgende: Både medarbejderne og Yrsa brugte voldsomme ord i deres beskrivelse af den pårørende. Jeg fik flere gange indtryk af, at den pårørende var blevet dæmoniseret af organisationen. Både medarbejdere og ledere gav udtryk for en overvældende magtesløshed, da mange af de tiltag, organisationen havde forsøgt for at løse konflikten og reetablere samarbejdet, var slået fejl. Jeg fik mange gange oplevelsen af, at den enkelte medarbejder, det enkelte team og organisationen som helhed nu ventede på, at problemet løste sig selv. Samarbejdet og kommunikationen mellem organisationen og den pårørende var meget tilfældig og ofte på den pårørendes initiativ. Kontakten var mere reaktiv end proaktiv. 17

18 Det virkede, som om den øverste ledelse forventede, at Yrsa og hendes medarbejdere selv håndterede og løste disse samarbejdsvanskeligheder, og at eventuel støtte fra lederkolleger skulle komme på eget initiativ. Som følge heraf følte Yrsa, at hun var overladt til sig selv og selv måtte håndtere de for hende uoverkommelige udfordringer med den pårørende. Der kan være mange ting på spil i denne situation. Herunder vil jeg give nogle forklaringer på, hvordan vi kan forstå medarbejdernes og Yrsas reaktioner det kan hjælpe os med at forstå, hvad der er på spil på institutionen, hvor inddragelse af pårørende er påkrævet og udfordrende. Manglende forståelse for de pårørende Konflikter mellem medarbejdere og pårørende kan opstå, hvis medarbejderne glemmer at drage omsorg og have forståelse for de pårørende. Ofte tillægges de pårørende fejlagtige intentioner og behov, der kun gør skyttegravene dybere og svære at overkomme. Skal konflikterne løses og samarbejdet reetableres, skal medarbejderne holde(s) fast i og mindes om, at de pårørende også er mennesker, der står i en svær situation og har brug for medarbejdernes faglighed, omsorg og empati. Også når de råber og er urimelige. At medarbejderne ikke altid formår at fastholde sympatien og forståelsen for de pårørende kan skyldes flere ting: Medarbejdernes primære arbejdsopgave er at drage omsorg for beboerne, da de ikke altid er i stand til at tage vare på sig selv. Men at drage omsorg for andre og at blive draget omsorg for kan skabe stærke relationer mellem medarbejdere og beboere nogle gange stærkere end medarbejderne selv er opmærksomme på. Det er en af kerneproblematikkerne i samarbejdsvanskeligheder ved pårørendeinddragelse. For medarbejderne kan det at opleve beboernes afhængighed af dem og beboernes behov for omsorg vække stærke følelser knyttet til medarbejdernes egen historie og oplevelse af at være afhængige af andre. I disse situationer kan det være svært for medarbejderne at forblive professionelle, da der ofte opstår nære og stærke relationer til beboerne. Konflikterne opstår især i situationer, hvor de pårørende formaster sig til at sætte spørgsmålstegn ved medarbejdernes pædagogiske praksis og måde at drage omsorg for beboeren på. I disse situationer er medarbejderne i fare for at reagere ude af proportioner at føle sig uforholdsmæssigt krænket fordi de er i kontakt med deres egne oplevelser af omsorg, snarere end de oplevelser de står over for i mødet med de pårørende. Medarbejderne som pseudoforældre De pårørende kan derimod opleve medarbejderne som pseudoforældre for beboeren, og dermed kan de opleve medarbejderne som bedrevidende og belærende i forhold til deres eget barn, selv om medarbejderne ikke nødvendigvis ønsker at fremstå sådan. De pårørende kan dermed føle, at deres forældreevne bliver undermineret af medarbejderne i stedet for at blive understøttet. På samme måde kan medarbejderne forføres til at tro, at de ved bedre end den pårørende, når det gælder beboerne, hvorved medarbejderne utilsigtet skaber eller fastholder et problemfyldt samarbejde. Samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejdere og pårørende er således udtryk for, at de pårørende opfatter medarbejderne som rivaler snarere end samarbejdspartnere med det fælles ønske at skabe de bedste betingelser for beboeren. At medarbejderne af de pårørende opleves som pseudoforældre kan skyldes flere ting. Det kan fx være udtryk for den svære situation, de pårørende føler sig fanget i. At overlade sit barn i andres varetægt og på en institution kan vække stærke følelser og oplevelser af at have svigtet med de dertil knyttede følelser af utilstrækkelighed og magtesløshed. Med andre ord har de pårørende mange overvældende (og til tider modsatrettede) følelser, som aktiveres i mødet med medarbejderne. At være pårørende er også forbundet med en grundlæggende ambivalens, der er knyttet til det at være afhængig af en institution og dens medarbejdere. Man kunne forestille sig, at ambivalensen kom til udtryk på følgende måde: Jeg hader medarbejderne, fordi jeg er afhængig af dem, men ellers generelt oplever mig selv som meget ressourcestærk, 18

19 men i denne svære situation er jeg taknemmelig, fordi de alligevel hjælper mig og min søn. Denne ambivalens er stærk og kan være svær at rumme, og den kan være en kilde til konflikter. Hvorvidt den pårørendes oplevelse af medarbejderne som pseudoforældre er reel eller ej, er underordnet, da samarbejdet de facto bliver gradvist mere udfordrende. For at bringe samarbejdet på ret kurs, skal medarbejderne påtage sig relationsansvaret i forhold til de pårørende. Løsningen: Medarbejderne skal påtage sig relationsansvaret For at medarbejderne kan påtage sig relationsansvaret, kræver det, at de hver for sig og sammen ændrer deres syn på opgaven. I mit perspektiv har medarbejderne også dem på Birkely fem opgaver, de skal løse for at lykkes i deres arbejde. 1. De skal løse (deres del af) kerneopgaven. 2. De skal rumme både beboerne og de pårørende. 3. De skal rumme beboernes og de pårørendes (uhensigtsmæssige) relation. 4. De skal rumme dem selv og de følelser, opgaven vækker hos dem. 5. De skal rumme, at beboerne og de pårørende ikke skal kunne rumme dem. Når samarbejdsvanskeligheder og konflikter opstår mellem medarbejdere og pårørende, skyldes det som regel, at medarbejderne har glemt deres relationsansvar. Her er det min erfaring, at medarbejderne har sværest ved at minde sig selv om, at de i praksis skal kunne rumme, at beboerne og de pårørende ikke skal kunne rumme medarbejderen. Nogle af medarbejderne på Birkely havde fx (ubevidst) glemt, at de pårørende ikke får penge for at rumme medarbejderne og deres frustrationer, men at medarbejderne omvendt får penge for også at rumme de pårørende uanset hvor pågående og grænsesøgende de fremstår i situationen. At blive mindet om dette ansvar gør det i praksis nemmere for både medarbejdere og ledere at fastholde forståelsen og sympatien for de pårørende at se den enkelte pårørende som et menneske, der har det svært, også når hun råber. Lederen skal strukturere sig ud af magtesløsheden og det grænseløse samarbejde Som nævnt var jeg også optaget af det grænseløse samarbejde mellem de pårørende og medarbejderne. Kommunikationen mellem de pårørende og institutionen var mere reaktiv end proaktiv. Da dette blev tydeligt for Yrsa, blev det også muligt for hende at udtænke måder, hvorpå hun kunne grænsesætte kontakten med de pårørende og særligt den meget tilstedeværende mor. Yrsa lavede planer for, hvem moren skulle kontakte, når hun var på centeret, procedurer for, hvordan kontaktmedarbejdere skulle håndtere hende, og hvordan de øvrige medarbejdere skulle forholde sig til hende og hendes fanget i døren -kontakt, samt ikke mindst, hvornår og hvordan moren skulle inddrages i forhold til den pårørende. Disse procedurer gav både medarbejderne og den pårørende struktur og rammer for det fælles samarbejde, ligesom de gav medarbejderne anvisninger til at håndtere de svære situationer, der kan opstå i det fælles møde. Fra Yrsas side blev disse strukturelle tiltag også en måde at beskytte medarbejderne mod den magtesløshed og utilstrækkelighedsfølelse, som den pårørende bragte ind i organisationen. Epilog: Pårørendeinddragelse er stadig svært både for den pårørende, for medarbejderne og for Yrsa, men samarbejdet er reetableret Her næsten et år senere kræver samarbejdet med den pågældende mor stadig meget af både medarbejdere og Yrsa, men samarbejdet opleves slet ikke lige så betændt som tidligere. Ændringen skyldes ifølge medarbejderne selv, at de nu er opmærksomme på, hvad der sker med dem i mødet med den pårørende, og at de har redskaber til at håndtere både hendes følelser, deres egne følelser og de dilemmaer, som hendes tilstedeværelse skaber. Den vigtigste pointe her er, at der altid vil opstå konflikter, når medarbejdere møder pårørende. Dette skal alle mindes om og acceptere, for konflikterne er uundgåelige, men jo ikke farlige. Medarbejderne vil i en eller anden grad altid opleves som pseudoforældre af de pårørende uden de nødvendigvis vil det men så længe medarbejderne er opmærksomme på, hvad der sker i dem selv, i de pårørende og i det fælles møde, er det stadig muligt at skabe og bevare et professionelt samarbejde med de pårørende. I sådanne situationer og institutioner er det muligt for de pårørende at blive de ressourcer, de ser sig selv som, og som organisationen med tiden kan profitere af. 19

20 ECHO hvad er det? ECHO er et virtuelt forum, hvor alle i kontakt med PWS kan tale sammen. Der er nu i IPWSO-regi tre ECHO forløb: 1. Leadership ECHO. Startede i 2020 som et forløb for forældredelegerede, men er åbent for alle. 2. Health ECHO, dvs. sundhedspersonale specielt, men alle kan deltage. Er startet i år. 3. Caregivers ECHO, dvs. specielt for dem, der arbejder med voksne med PWS. Netop startet nu i maj. Alle 3 ECHO-sessioner starter med en velkomst, og alle deltagere præsenterer sig med navn, og hvor de kommer fra. Dernæst er der et oplæg på ca. 30 min. om et emne om PWS af en PWS-specialist. Sidst var det om kost og PWS i leadership ECHO. Derefter er der spørgsmål til oplægsholder, og så er der 1-2 problemer, som er anmeldt til diskussion. Sidst var det om information til lærere om PWS og om støttemuligheder generelt. Alle kan byde ind med forslag. Leadership ECHO har været 1 gang månedligt til nu, 2. tirsdag kl Health ECHO også 1 gang månedligt 3. tirsdag kl Caregivers ECHO også 1 gang pr. måned, 2. onsdag kl Der arbejdes på at starte et ECHO-forløb på spansk specielt for Sydamerika. Tidspunkt kl. 10 formiddag er ikke optimalt for os i Europa. Mange er på arbejde, men mange kan planlægge at deltage. Tidspunktet blev valgt for specielt at få alle fra Asien, Australien og New Zealand med. Rusland og mellemøstlige lande har også deltaget. Alle ECHO-foredrag bliver lagt på IPWSO s hjemmeside hvor det også er muligt at tilmelde sig. Der har været mange gode foredrag, som er relevante også for os i Danmark. Eneste minus for nogen er, at det er på engelsk. Der har været tilfælde, hvor en mor har haft en tolk med, og på den måde stillet spørgsmål. For at deltage skal man have en internetforbindelse. Jeg synes, mange foredrag har være lærerige og inspirerende, og det er også fint at have kontakt til verden uden for DK. Desværre må vi erkende, at vi alle slås med de helt samme problemer: omverdenens forståelse og accept, vanskeligheder ved fx skolestart. Til gengæld må vi glædes over, at vi i DK har fri og gratis adgang til lægehjælp, alle børn får gratis væksthormon og gratis skoletilbud med kompetente lærere. Vi har boliger til voksne som i få andre lande, men vi må stadig kæmpe for at få kommuner til at acceptere de særlige behov. Overlæge Susanne Blichfeldt 20

21 Kravene til en skriftlig afgørelse Fra LEVMAGASINET april 2021 Af Cecilie Damgaard Staur, LEVS RÅDGIVNING Efter mange år som pårørende, hvor vi har mødt meget forskellig kommunal praksis, kunne vi godt tænke os at vide, hvornår vores voksne datter har krav på en skriftlig afgørelse? Og hvad skal der egentlig stå i en skriftlig afgørelse? Når kommunen træffer en beslutning om, hvilken ydelse du kan få, så er der tale om en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. En afgørelse i forvaltningslovens forstand er en retsakt. Når kommunen træffer en afgørelse, så har du altid ret til en skriftlig afgørelse med en begrundelse, hvis du ikke får fuldt ud medhold. Hvis sagsbehandler giver dig en mundtlig afgørelse, så er du i din gode ret til at bede ham/hende eftersende en skriftlig afgørelse. Det skal du bede om, inden der er gået 14 dage. På den måde sikrer du, at du har den nødvendige dokumentation. I en afgørelse skal det kort og præcist fremgå, hvilket resultat kommunen er nået frem til og hvilken betydning det har for dig. Der skal selvfølgelig også være en henvisning til, hvilke paragraffer afgørelsen er truffet efter. Kommunen har pligt til at undersøge sagen enten ved at tale med dig eller indhente relevant viden fra andre. De skal sikre, at de har de nødvendige informationer for at kunne træffe en afgørelse. Derudover skal afgørelsen indeholde en begrundelse. Når kommunen træffer en afgørelse, skal den altid foretage en konkret og individuel vurdering af personens behov. De må ikke kun henvise til, at nu er serviceniveauet i kommunen ændret, og derfor kan ingen længere få dette. Indholdet af afgørelsen er selvfølgelig vigtigt. Det skal beskrives, hvad formålet med støtten er, og om der er en forventning om, at det er noget, din datter lærer selv, eller om der er tale om en mere vedligeholdende støtte. Ved at sikre sig at disse ting står i afgørelsen, har du det at forholde dig til, hvis der senere ændres på støtten. En afgørelse skal indeholde en klagevejledning og en eventuel klagefrist. I de fleste tilfælde er Ankestyrelsen klageinstans på socialområdet. I de tilfælde, hvor der ikke er en klageinstans, er klageinstansen kommunalbestyrelsen eller eksempelvis Folketingets Ombudsmand. Det er således ikke spørgsmålet om ankeinstans, der er afgørende for, om man har krav på en afgørelse. 21

22 Gavekort til foreningens medlemmer med PWS husk at søge I det forløbne år har foreningen ikke haft store udgifter til aktiviteter og arrangementer på grund af de mange aflysninger. Derfor har bestyrelsen besluttet, at foreningens medlemmer med PWS som et plaster på såret i et rigtigt hårdt år vil blive tilgodeset med et gavekort på 1000 kr. pr. person. For at komme i betragtning til beløbet, skal I ansøge foreningen på og der angive, at I ønsker et gavekort til Bosteder kan vælge at pulje beløbet og sende en faktura på afholdte udgifter til foreningens kasserer Martin Raabjerg, Der skal ansøges senest 1. juli Vi håber, I kan få glæde af beløbet, og at det kan forsøde tilværelsen lidt oven på et hårdt år. Ideerne til, hvordan beløbet kan anvendes, er mange: det kunne være nyt legetøj, spændende bøger, spil eller film, biografbilletter, en overnatning, nyt tøj, en oplevelsestur eller wellnessprodukter. Kun fantasien sætter grænser. Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på eller ved henvendelse til foreningens sekretær: Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød. Mail: Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside. Foldere 1. Prader-Willi Syndrom en medfødt sygdom 2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS 3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave 4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. Ny netudgave 5. Etablering af botilbud til voksne med PWS. Netudgave 6. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom voksne. Ny netudgave 7. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom børn. Ny netudgave 8. Pjece for søskende Bøger 9. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikkemedlemmer: 90 kr. 10. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk. Netudgave 11. På vej til voksen v/anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning 12. Min lillebror er mutant v/emil Blichfeldt. Gratis for medlemmer Husk at melde adresse-, mail- og telefonændring Det er vigtigt at melde ændringer i dit medlemskab til sekretæren. Det gælder både adresse, hvis du fx flytter hjemmefra eller til en anden adresse, så du er sikker på at modtage PWS-NYT. Men det er også vigtigt, at vi har din rigtige og telefonnummer, så vi let kan komme i kontakt med dig. Alle ændringer kan mailes til Lise Reimers på 22

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3

Velkommen. Stil dine spørgsmål. Kontaktpersoner/team. Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Børnepsykiatrisk afsnit, U3 Velkommen Velkommen til børnepsykiatrisk afsnit, U3. Vi har lavet dette brev, fordi vi håber, at du og dit barn vil føle jer godt tilpas og i trygge hænder her hos os. Vi ønsker

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling Søndag 22. april 2018 Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.

Referat af generalforsamling Søndag 22. april 2018 Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart. Referat af generalforsamling Søndag 22. april 2018 Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning fremlægges 3. Formanden

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Forældre. Familieorienteret. Rusmiddelbehandling Enghavevej. Center for Rusmiddelbehandling København

Forældre. Familieorienteret. Rusmiddelbehandling Enghavevej. Center for Rusmiddelbehandling København Forældre Familieorienteret Rusmiddelbehandling Enghavevej Center for Rusmiddelbehandling København Velkommen til Enghavevej På Enghavevej ønsker vi dig og din familie velkommen og håber på, at du bliver

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Nyhedsbrev til pårørende Bøge Allé

Nyhedsbrev til pårørende Bøge Allé Nyhedsbrev til pårørende Bøge Allé 123-127 Nr. 2 Dato den 7. maj 2018 Nyt fra tilbuddet Da vi som traditionen tro, inviterede Jer pårørende til julehygge i december måned, drøftede vi med Jer, om vi skulle

Læs mere

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom?

Til søskende. Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom. Hvorfor hedder det Prader-Willi Syndrom? Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Til søskende Hvad er Prader-Willi Syndrom? Vidste du? Der findes tusindvis af syndromer, som påvirker folk på mange forskellige måder. Nogle bliver man De, der

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Ferietid - spiseforstyrrelse - pårørende - gode råd

Ferietid - spiseforstyrrelse - pårørende - gode råd Ferietid - spiseforstyrrelse - pårørende - gode råd Ferie = stress God mad = FED Afslapning = doven = fed Ingen plan = kaos dvs. - den må skabe kontrol Hygge = må ikke, forråelse Lade op = angst Grønne

Læs mere

Maj Årgang Nr. 1

Maj Årgang Nr. 1 Maj 2014 15. Årgang Nr. 1 Formanden har ordet Per Thomsen Så starter en ny sommer med vores faste arrangementer, bl.a. vores mandags sejladser. Vi mangler stadig det sidste malerarbejde, så Marna kan se

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Williams-kursus 2019 Et tilbud for børn og unge med Williams syndrom og deres forældre.

Williams-kursus 2019 Et tilbud for børn og unge med Williams syndrom og deres forældre. Williams-kursus 2019 Et tilbud for børn og unge med Williams syndrom og deres forældre. Fredag d. 14. juni til søndag d.16. juni 2019 Kursuscenter Brogården Abelonelundvej 40 5500 Middelfart Williams Syndrom

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Benedicte Clausen

Benedicte Clausen 2. Rejsebrev Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til: dd.mm.år: Benedicte Clausen PV11303 benedicteclausen@hotmail.dk 3.praktikperiode 01.08.13 31.01.14 Institutionens

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2019 Ved formand Marie Louise Larsen

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2019 Ved formand Marie Louise Larsen Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2019 Ved formand Marie Louise Larsen Året med de mange ad hoc udvalg. Da jeg satte mig for at skrive bestyrelsens beretning, fandt jeg alle referaterne frem

Læs mere

Guldborgsund Handicap November 2018

Guldborgsund Handicap November 2018 Guldborgsund Handicap November 2018 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.DK FIND OGSÅ GULDBORGSUND HANDICAP PÅ FACEBOOK. ÅBNINGSTIDER

Læs mere

Hillerød Kommune Voksen og Handicap

Hillerød Kommune Voksen og Handicap Hillerød Kommune Voksen og Handicap Uanmeldt tilsyn på LEVUK Fredag den 30. januar 2009 kl. 12-14 Rapportens indhold Indledning... 2 Metode... 3 Rapportens opbygning... 3 Faktuelle oplysninger... 4 Rammer

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Bøgebakken. Uanmeldt tilsyn, søndag den 19. august 2007 kl til kl

Bøgebakken. Uanmeldt tilsyn, søndag den 19. august 2007 kl til kl TILSYNSRAPPORT Bøgebakken Uanmeldt tilsyn, søndag den 19. august 2007 kl. 10.30 til kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med tilsynet

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober

Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober Deltagere: Sakarine, Karl, Ivalo, Gerth, Bent og David (Fra sekretariat Nancy og Tobias) Ordstyrer: Nancy Referent: Tobias

Læs mere

5. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen. Privat tlf.: Mobil: Susan.

5. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen. Privat tlf.: Mobil: Susan. Grundejerforeningen Frydenstrand i Hvidovre kommune Giro: 80187122 (bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden) Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere.

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. Referat af Møllepigernes generalforsamling den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. (Før generalforsamlingen var vi 21 der spiste sammen, det var utroligt hyggeligt.) Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt og ligeværdighed.

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare

Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare Referat fra forældremøde i Life Tour d. 29/4 2013 på Café Klare 1. Velkomst 2. Valg af referent & ordstyrer Anja er referent og Elin er ordstyrer 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Præsentationsrunde

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Når du eller din partner er alvorligt syg: Sådan kan du støtte dit barn

Når du eller din partner er alvorligt syg: Sådan kan du støtte dit barn ner er Når du eller din partner er alvorligt syg: Sådan kan du støtte dit barn Når en forælder bliver alvorligt syg, bliver hele familien påvirket. Dette gælder også børnene, som i perioder kan have brug

Læs mere

Mette Sommerlund vil lave en lille præsentation af sit oplæg, som vi kan lægge på vores hjemmeside.

Mette Sommerlund vil lave en lille præsentation af sit oplæg, som vi kan lægge på vores hjemmeside. IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Referat af generalforsamling søndag den 21. marts 2010 Lad mig allerførst sige tak de fremmødte medlemmer. Der var nye ansigter og gamle medlemmer

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Årsskrift Stafet For Livet sæson Sammen var vi stærkere

Årsskrift Stafet For Livet sæson Sammen var vi stærkere Årsskrift Stafet For Livet sæson 2017 Sammen var vi stærkere Indhold Generelle fakta 3 Fightere 6 Lysceremoni 7 24 timer 8 Frivilliges trivsel 9 Håb 10 Sammen var vi stærkere! I år var overskriften for

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

N Y H E D S B R E V. fra Frivilligcenter Middelfart

N Y H E D S B R E V. fra Frivilligcenter Middelfart April 2019 N Y H E D S B R E V fra Frivilligcenter Middelfart Første kvartal 2019 afrundes så småt og vi kan se tilbage på 3 begivenhedsrige måneder, hvor vi både har afholdt Åbent hus og Fotoudstilling,

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Landsbyliv Prisen for medlemskontingentet er 50 kr. pr. person over 18 år. Kontingentet dækker hjemmeboende børn under 18 år.

Landsbyliv Prisen for medlemskontingentet er 50 kr. pr. person over 18 år. Kontingentet dækker hjemmeboende børn under 18 år. 2018-2019 Landsbyliv 2018-2019 Prisen for medlemskontingentet er 50 kr. pr. person over 18 år. Kontingentet dækker hjemmeboende børn under 18 år. Pengene kan enten betales på vores konto Reg. nr. 9266

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling.................. 3 2 Guide Dirigentens

Læs mere

Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet

Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet Introduktion og læsevejledning Børnepanelet var samlet for fjerde og sidste gang både i København og i Jylland i april/maj 2017. I alt deltog 23 børn og

Læs mere

Folder til alle der overvejer at blive medlem i Tuse Fodbold!

Folder til alle der overvejer at blive medlem i Tuse Fodbold! Folder til alle der overvejer at blive medlem i Tuse Fodbold! VELKOMMEN TIL Velkomst ved formanden På vegne af Tuse IF - Fodbold (Tuse Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen i klubben. Samtidig

Læs mere

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne GUIDE Sådan skriver I jeres egne vedtægter Udskrevet: 2018 Indhold Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................ 3 2 Guide Sådan skriver I jeres egne vedtægter I

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Katrinedal Borgerforening 2016/17

Referat fra generalforsamlingen i Katrinedal Borgerforening 2016/17 2.11.16 1. Velkomst 2. Valg af dirigent Falle blev valgt som dirigent 3. Valg af referent Heidi er valgt som referent. 4. Formandens beretning Mads fortalte om de arrangementer, der har været afholdt i

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie SL Aalborg

Forældresamarbejde. Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie SL Aalborg Forældresamarbejde Et værdifuldt samarbejde mellem forældre og plejefamilie SL Aalborg 23.1 2018 Et værdifuldt samarbejde Har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling Vigtigt for forældrene at

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

23 år og diagnosen fibromyalgi

23 år og diagnosen fibromyalgi 23 år og diagnosen fibromyalgi Et ungt menneske, der får stillet diagnosen fibromyalgi, har nogle helt specielle problemstillinger. fibromyalg.dk har interviewet Helle Ovesen om det at være ung med diagnosen

Læs mere

Meget relevant Rimeligt Lidt relevant Ingen relevans Kommentarer:

Meget relevant Rimeligt Lidt relevant Ingen relevans Kommentarer: TORSDAG D. 7.3: Undersøgelse om vold og trusler v. Lars Peter Andersen 23 22 1 Taltungt Noget tung fremlæggelse; validiteten synes tvivlsom Meget relevant, men noget taltungt i så lang tid Undersøgelser

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Bordkort til at fremme den positive forældredialog på skoler

Bordkort til at fremme den positive forældredialog på skoler Bordkort til at fremme den positive forældredialog på skoler - Med fokus på den lyttende og undersøgende dialog Oplever I på jeres skole, at medarbejderne bruger meget tid på kommunikation til og med forældre

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

PWS NYT 2019 Årgang 33

PWS NYT 2019 Årgang 33 PWS NYT 2019 Årgang 33 Sommerlejr 2019 Foto: H. C. Nummer 03 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 GENERALFORSAMLING... 3 Årsberetning 2018/2019... 4 Formandsberetning... 5 Regnskab

Læs mere

Der er nogle gode ting at vende tilbage til!

Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Artikel af Janick og Gitte Janick og jeg sidder over frokosten og taler, han fortæller lidt om, hvad hans tid på Parkvænget går med og hvordan han selv har

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere