EUD-statistik Elektrikeruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUD-statistik Elektrikeruddannelsen"

Transkript

1 2013 EUD-statistik Elektrikeruddannelsen EUC Nord Technology College Aalborg Skive Tekniske Skole TRADIUM Den jydske Haandværkerskole Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle EUC Nordvestsjælland TEC EUC Vest Roskilde Tekniske Skole EUC Syd SDE - Odense Selandia EUC Sjælland CELF

2 Årsstatistik for elektrikernes uddannelsesaktivitet i 2013 Opdateret: marts 2014 Indhold 1 Indledning Sammenfatning Beskæftigelse for udlærte Ledighed, Ledighed, 2013 geografisk set Jobmuligheder Tilgang til elektrikeruddannelsen Tilgang oversigt Tilgang fordelt på specialer Tilgang fordelt på skoler Praktikvirksomheds beliggenhed Lærlingealder Lærlinges køn Lærlinges Herkomst SKP-elever Aftaletyper Korte aftaler, fordelt på speciale Bestand i gang på uddannelsen Bestand oversigt Specialer Skoler Bestand, fordelt på skoler måned-for-måned, Praktikvirksomheders beliggenhed Lærlingealder Voksenlærlinge og specialer Lærlinges køn Lærlinges herkomst SKP-elever, Aftaletyper, Aftaletyper måned-for-måned, Marts Side 1 af 27

3 4.9.2 Korte aftaler, fordelt på speciale, Øvrige tabeller Udlærte med svendebrev Karakterer Svendeprøvekarakterer efter 13 skalaen, 2004 til 31/ Svendeprøvekarakter, opgjort som andel, Karakterer, 2010 til Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge Ophævede uddannelsesaftaler EUX Metode og datakilder Marts Side 2 af 27

4 1 Indledning Årsstatistikken er et supplement til de månedlige statistikker på evu.dk og indeholder derfor flere opgørelser. Årsstatistikken er baseret på februar- og martsopdateringen af Undervisningsministeriets databank. 1 Årsstatistikken er disponeret efter tilgang til uddannelsen (kapitel 3) og bestand på uddannelsen (kapitel 4). Årsstatistikken indeholder: De månedlige statistikker hvor tilgang og bestand er fordelt på måneder, specialer og erhvervsskoler. I årsstatistikken er disse også fordelt på køn, alder, region og herkomst. Omfanget af og udviklingen i korte uddannelsesaftaler siden Øvrige tabeller, der belyser svendeprøvekarakterer, antal udlærte og antal virksomheder med og uden godkendelse til elektrikeruddannelse. Datgrundlaget er primært undervisningsministeriets databank, som driftes af UNI-C. Databanken er offentlig tilgængelig og kan tilgås på følgende webadresse: Desuden er der benyttet data fra EASY-P. EASY-P er det sted, hvor praktikaftaler centralt indberettes, og EASY-P er i stort omfang kilde til Databanken. I EASY-P er data ikke efterbehandlet på samme måde som i databanken. Derfor kan der være forskelle mellem de to kilder. Der er ikke offentlig adgang til EASY-P-databasen. Læs mere her: Endelig er der benyttet data fra EASY-Px EVU s eget system. Dette gælder data vedr. prøver og karakterer. 1.1 Sammenfatning 19 skoler udbyder elektrikeruddannelsen (se afsnit 3.3 Tilgang fordelt på skoler side 8). I 2013 er der i alt indgået nye aftaler, hvilket er 12% færre end hele 2012 (se afsnit 3.1 Tilgang oversigt side 6). Ved udgangen af december 2013 var der aktive uddannelsesaftaler. Det er 49 færre end december 2012 (se afsnit 4 Bestand oversigt side 13). Andelen af elever i skolepraktik er er steget fra cirka 19% i 2012 til cirka 24% i Der sker i 2013 en vækst i korte aftaler (se afsnit 3.9 Aftaletyper side 11). Der blev i august 2013 optaget 254 eux-elever. Der er 112 aktive eux-lærlinge (se afsnit 5.5 EUX side 25). 70% af virksomheder, som er godkendt til at uddanne lærlinge, har ingen aktive lærepladser (se afsnit 5.3 Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge side 24). Ca. 24% af alle nye aftaler og 7% af alle igangværende aftaler er skolepraktik (se afsnit 3.8 side 11 og afsnit 4.8 side 18). 6 ud af 10 svendeprøver fik bedømmelsen særdeles veludført (se afsnit Karakterer, 2010 til 2013 side 22). Arbejdsløsheden er på vej ned (se afsnit 2 Beskæftigelse for udlærte side 4). Arbejdsløsheden er størst på Sydøstsjælland, Lolland og i Norøstjylland. 1 Se metodeafsnit. Marts Side 3 af 27

5 Pct. ledige EUD-statistik Elektrikeruddannelsen Beskæftigelse for udlærte 2.1 Ledighed, Figur 1: Ledighed opgjort ultimo året, Kilde: Ultimo året Marts Side 4 af 27

6 2.2 Ledighed, 2013 geografisk set Danmarks statistik opgører ledigheden på kommunalt niveau. Af figur 2 ses det, at ledigheden er størst i Sydøstsjælland, Lolland og Nordøstjylland. Figur 2: Ledighedsprocent fordelt på kommuner, ultimo 2013 Kilde: Danmarks statistik databanken Marts Side 5 af 27

7 2.3 Jobmuligheder På ams.dk/balance offentliggøres i januar og juni en oversigt over jobmuligheder for forskellige stillingsbetegnelser. Tabel 1 viser, at Arbejdsmarkedsstyrelsen aktuelt vurderer, at der særligt i Hovedstaden og Syddanmark er gode jobmuligheder for elektrikere. Tabel 1: Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering af jobmuligheder for elektrikere Elektriker Elinstallatør Hovedstaden og sjælland Mangel på arbejdskraft Balance Midtjylland Balance Balance Nordjylland Balance Balance Syddanmark Mangel på arbejdskraft Balance Kilde: 3 Tilgang til elektrikeruddannelsen 3.1 Tilgang oversigt Tabel 2: Elektrikeruddannelsen januar 2005 til og med november 2013 Kvartal Måned kvartal Januar Februar Marts Total kvartal April Maj Juni Total kvartal Juli August September Total kvartal Oktober November December Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databankens marts opdatering. Marts Side 6 af 27

8 3.2 Tilgang fordelt på specialer Tabel 3: Tilgang fordelt på specialer, Specialer Bygningsautomatik Elmontør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databankens marts opdatering. Note: P.g.a. databankens anonymisering summer søjler ikke altid til totaler. Marts Side 7 af 27

9 3.3 Tilgang fordelt på skoler Tabel 4: Indgåede aftaler, Elektrikeruddannelsen Region Skole Hovedstaden Erhvervsskolen Nordsjælland TEC Teknisk Erhvervsskole Center Total Midtjylland Den jydske Haandværkerskole Herningsholm Erhvervsskole Skive Tekniske Skole Tradium* AARHUS TECH Total EUC Nord Nordjylland Tech College Aalborg Total CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster CEUS Sjælland EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland Roskilde Tekniske Skole* Selandia - CEU Total EUC Syd EUC Vest Syddanmark Svendborg Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle* Total Total Kilde: EVU s månedsstatistik efter databankens marts opdatering. * Tradium optræder før 2010 i statistikken som Tradium, Tekniske erhvervsudd. og Teknisk Gymnasium, HTX. Roskilde Tekniske Skole optræder før 2007 som Roskilde Tekniske Skole Pulsen. SDE Odense-Vejle optræder før 2008 som Odense tekniske skole og Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle. NA angiver, at databanken skjuler antal aftaler pga. anonymiseringshensyn. Søjler summer derfor ikke til totaler. Marts Side 8 af 27

10 3.4 Praktikvirksomheds beliggenhed Tabel 5: Indgåede aftaler i regionerne fordelt på praktikvirksomhedens beliggenhed Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Uoplyst/ ukendt* Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. *Note: Ikke muligt at få oplyst region 3.5 Lærlingealder Tabel 6: Indgåede aftaler fordelt på lærlingens alder og år år år år år år år år år Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. Marts Side 9 af 27

11 3.6 Lærlinges køn Tabel 7: Indgåede aftaler fordelt på lærlingens køn År Kvinder Mænd Total Pct. Kvinder ,7% ,0% ,7% ,7% ,2% ,5% ,3% ,8% ,2% ,7% ,7% Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. 3.7 Lærlinges Herkomst Tabel 8: Indgåede aftaler fordelt på lærlingens herkomst År Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Total Pct. Efterkommer/ indvandre ,1% ,4% ,4% ,7% ,8% ,9% ,9% ,1% ,3% ,9% ,4% Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. Marts Side 10 af 27

12 3.8 SKP-elever Ministeriet har omlagt statistikken. Praktikpladsstatistikken er fra og med januar 2013 opgjort på en ny måde. Det sker som led i Finanslovsaftalen for 2013 og delaftalen om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som blev aftalt med et bredt flertal i Folketinget. De nye regler bag opgørelsen trådte i kraft pr. 1. januar Derfor adskiller tabel 8 sig en anelse fra tidligere årsstatistikker. Tabel 9 År Optaget i SKP Tilgang i aftaler Andel SKP 0% 1% 0% 1% 3% 16% 13% 16% 19% Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. 3.9 Aftaletyper Tabel 10: aftaletyper, Aftaletyper Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte I alt Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. Tabel 11: Tilgang måneder, 2013 fordelt på aftaletyper Aftaletyper Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte I alt Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller Korte aftaler, fordelt på speciale Marts Side 11 af 27

13 Tabel 12: Korte aftaler, fordelt på specialer, Speciale Bygningsautomatik Elektriker u.n.a Elmontør Installationsteknik Kommunikations- og sikringsteknik Kommunikationsteknik Lys- og energiteknik reguleringsteknik Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. Marts Side 12 af 27

14 4 Bestand i gang på uddannelsen 4.1 Bestand oversigt Tabel 13: Elektrikeruddannelsen måneder, fordelt på år, ultimo måneden Kvartal Måned Januar kvartal Februar Marts April kvartal Maj Juni Juli kvartal August September Oktober kvartal November December Kilde: EVU s månedsstatistik, efter databankens martsopdatering. 4.2 Specialer Tabel 14: Bestand, fordelt på specialer, Speciale Bygningsautomatik Elektriker u.n.a Elmontør Installationsteknik Kommunikations- og sikringsteknik Kommunikationsteknik Lys- og energiteknik reguleringsteknik Total Kilde: EVU s månedsstatistik, efter databankens martsopdatering Marts Side 13 af 27

15 4.3 Skoler Tabel 15: Bestand, fordelt på skoler, Region Skole Campus Bornholm CPH - Uddannelsescenter København Vest Hovedstaden Erhvervsskolen Nordsjælland Københavns Tekniske Skole TEC Teknisk Erhvervsskole Center Total Den jydske Haandværkerskole Herningsholm Erhvervsskole Learnmark Horsens Professionshøjskolen VIA University College Skive Tekniske Skole Midtjylland Teknisk Skole Silkeborg Tradium* Uddannelsescenter Holstebro UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Viden Djurs AARHUS TECH Total Erhvervsskolerne Aars EUC Nord Nordjylland EUC Nordvest Tech College Aalborg Total CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster Sjælland EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland Roskilde tekniske skole Selandia - CEU Total EUC Syd EUC Vest HANSENBERG Syddanmark Svendborg Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Total Total Marts Side 14 af 27

16 Kilde: EVU s månedsstatistik efter databankens martsopdatering. Note: * Tradium blev først oprettet i Data fra 2005 til 2009 optræder i databanken som Tradium, Tekniske erhvervsudd. og Teknisk Gymnasium, HTX er kun opgjort t.o.m. november Bestand, fordelt på skoler måned-for-måned, 2013 Tabel 16: Bestand måned-for-måned, fordelt på skoler, 2013 Skole Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec CELF Lolland Falster Den jydske Haandværkerskole Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Nord EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland EUC Syd EUC Vest Herningsholm Erhvervsskole Learnmark Horsens Roskilde Tekniske Skole Selandia - CEU Skive Tekniske Skole Svendborg Erhvervsskole SDE TEC Tech College Aalborg Tradium Uddannelsescenter Holstebro AARHUS TECH Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller.. Marts Side 15 af 27

17 4.4 Praktikvirksomheders beliggenhed Tabel 17: Praktikvirksomheder, fordelt på regioner, Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Uoplyst/ukendt Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. 4.5 Lærlingealder Tabel 18: Aldersfordeling for lærlinge med en igangværende aftale År år år år år år år år år Total Kilde: Databanken Voksenlærlinge og specialer Tabel 19-a: Bestand, måned for måned, opdelt på antal i alt og antal voksenlærlinge (VL - lærlinge over 25 år.) Januar Februar Marts April Maj Juni I alt VL I alt VL I alt VL I alt VL I alt VL I alt VL Bygningsautomatik Elmontør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik Total Marts Side 16 af 27

18 Tabel 19-b: forsat Juli August September Oktober Novemer December I alt VL I alt VL I alt VL I alt VL I alt VL I alt VL Bygningsautomatik Elmontør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. Bemærk: Pga. annonymitetsmaskeringer summer søjler ikke til de korrekte totaler. Se Tabel 13 for korrekte totaler. VL = Voksenlærling 4.6 Lærlinges køn Tabel 20: Igangværende lærlingeaftaler, fordelt på lærlingens køn År Kvinder Mænd I alt Pct. kvinder ,8% ,3% ,2% ,3% ,6% ,9% ,0% ,1% ,9% ,6% ,6% Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. 4.7 Lærlinges herkomst Tabel 21: Igangværende aftaler, fordelt på lærlingens herkomst År Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere I alt Pct. efterkommer og indvandrere ,3% ,4% ,5% ,2% ,8% ,4% ,3% ,7% ,1% ,1% ,5% Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller.. Marts Side 17 af 27

19 4.8 SKP-elever, År I gang SKP ult Bestand Andel-SKP 4,2% 1,1% 0,1% 0,3% 1,1% 3,2% 3,8% 4,5% 6,8% Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller. 4.9 Aftaletyper, Tabel 22: Aftaler, fordelt på type, Aftaletype Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte uddannelsesaftaler Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller Aftaletyper måned-for-måned, 2013 Tabel 23: Måned-for-måned, 2013 Aftaletype Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ordinære uddannelsesaftaler Ordinære kombinationsaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) Restudd.aft. (efter skolepraktik) Flex-kombiaftaler Korte uddannelsesaftaler Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller.. Marts Side 18 af 27

20 4.9.2 Korte aftaler, fordelt på speciale, Tabel 24: Korte aftaler fordelt på specialer, Speciale Bygningsautomatik Elektriker u.n.a Elmontør Installationsteknik Kommunikations- og sikringsteknik Kommunikationsteknik Lys- og energiteknik reguleringsteknik Total Kilde: Databanken februar opdatering derfor afviger 2013 total fra øvrige tabeller.. Marts Side 19 af 27

21 5 Øvrige tabeller 5.1 Udlærte med svendebrev Tabel 25: Antal udlærte svende, Speciale Bygningsautomatik El-montør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik reguleringteknik Total Kilde: EASY-Px: Bemærk, at enkelte svende uddanner sig i mere end et speciale. 5.2 Karakterer Svendeprøvekarakterer efter 13 skalaen, 2004 til 31/ Tabel 26: Karakterfordeling efter den gamle 13-skala År Speciale Bestået 6,0-8,9 Veludført 9,0-10,9 Særdeles veludført 11,0-13 Total Lys- og energiteknik reguleringsteknik Kommunikation og sikring Elmontør i alt Lys- og energiteknik reguleringsteknik Kommunikation og sikring Elmontør i alt Lys- og energiteknik reguleringsteknik Kommunikation og sikring Elmontør i alt /1-31/7 Lys- og energiteknik reguleringsteknik Kommunikation og sikring Elmontør i alt Kilde: Dataflex, EASY-PX Årsstatistikken 2011 Marts Side 20 af 27

22 5.2.2 Svendeprøvekarakter, opgjort som andel, Tabel 27: Karakterfordeling efter den gamle 13-skala, opgjort som andele År Speciale Bestået 6,0-8,9 Veludført 9,0-10,9 Særdeles veludført 11,0-13 Lys- og energiteknik 51,5% 41,8% 6,7% 2004 reguleringsteknik 46,6% 46,6% 6,8% Kommunikation og sikring 58,0% 34,8% 7,2% Elmontør 20,0% 50,0% 30,0% i alt 51,1% 41,9% 7,0% Lys- og energiteknik 48,2% 46,6% 5,1% 2005 reguleringsteknik 38,8% 43,7% 17,5% Kommunikation og sikring 55,2% 37,3% 7,5% Elmontør 100,0% 0,0% 0,0% i alt 47,9% 45,7% 6,5% Lys- og energiteknik 43,8% 46,8% 9,4% 2006 reguleringsteknik 34,3% 50,5% 15,2% Kommunikation og sikring 57,1% 40,0% 2,9% Elmontør 44,4% 44,4% 11,1% i alt 43,3% 46,9% 9,8% /1-31/7 Lys- og energiteknik 42,7% 49,3% 7,9% reguleringsteknik 44,2% 39,5% 16,3% Kommunikation og sikring 60,0% 26,7% 13,3% Elmontør 0,0% 100,0% 0,0% i alt 43,2% 48,3% 8,6% Kilde: Dataflex, EASY-PX Årsstatistikken 2011 Marts Side 21 af 27

23 5.2.3 Karakterer, 2010 til 2013 Tabel 28: Karakterfordeling År Speciale Bestået Veludført Særdeles veludført Total Bygningsautomatik El-montør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik 2010 Total Bygningsautomatik El-montør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik reguleringteknik Total Bygningsautomatik El-montør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik 2012 Total Bygningsautomatik El-montør Installationsteknik Kommunikationsteknik reguleringsteknik 2013 Total Kilde: EASY-Px. Bestået gives svendeprøvekarakterer mellem 2 og 6,9. Veludført gives karakterer mellem 7,0 og 9,9. Særdeles velduført gives karakterer over 10,0. Marts Side 22 af 27

24 Procentvis karakterfordeling, Tabel 29 Relativ fordeling af karakterer År Speciale Bestået Veludført Særdeles veludført Total Bygningsautomatik 17% 24% 59% 100% El-montør 6% 41% 53% 100% 2010 Installationsteknik 14% 30% 56% 100% Kommunikationsteknik 0% 43% 58% 100% reguleringsteknik 5% 16% 79% 100% 2010 Total 13% 29% 58% 100% Bygningsautomatik 11% 21% 68% 100% El-montør 0% 17% 83% 100% 2011 Installationsteknik 16% 33% 51% 100% Kommunikationsteknik 13% 23% 64% 100% reguleringsteknik 8% 21% 71% 100% reguleringteknik 0% 0% 100% 100% 2011 Total 15% 31% 54% 100% Bygningsautomatik 7% 27% 67% 100% El-montør 0% 18% 82% 100% 2012 Installationsteknik 15% 30% 54% 100% Kommunikationsteknik 6% 39% 56% 100% reguleringsteknik 13% 22% 65% 100% 2012 Total 14% 29% 56% 100% Bygningsautomatik 27% 23% 50% 100% El-montør 0% 17% 83% 100% 2013 Installationsteknik 12% 30% 59% 100% Kommunikationsteknik 0% 33% 67% 100% reguleringsteknik 4% 20% 75% 100% 2013 Total 11% 28% 60% 100% Kilde: EASY-Px. Bestået gives svendeprøvekarakterer mellem 2 og 6,9. Veludført gives karakterer mellem 7,0 og 9,9. Særdeles velduført gives karakterer over 10,0. Marts Side 23 af 27

25 5.3 Virksomheder godkendt til at uddanne lærlinge Tabel 30: Antal virksomheder med godkendelse til at uddanne lærlinge, fordelt på om virksomheden aktuelt har en lærling og virksomhedens region. Opgjort ultimo Region Har lærling Har ikke lærling I alt % med lærling Region Hovedstaden % Region Midtjylland % Region Nordjylland % Region Sjælland % Region Syddanmark % I alt % Kilde: EASY-P 5.4 Ophævede uddannelsesaftaler Tabel 31: Ophævede aftaler Kode Betegnelse Afsluttet - ikke udlært Aftale Oph. i prøvetiden Oph. eft. prøvetiden opsigende part uoplyst Oph. eft. prøvetiden eft. gensidig aftale Oph. eft. prøvetiden ensidigt af virksomhed Oph. eft. prøvetiden ensidigt af elev I alt Kilde: EASY-Px Marts Side 24 af 27

26 5.5 EUX Tabel 32: Optag på EUX uddannelsen i 2013, fordelt på skoler Skole EUX optag i August 2013 TEC 29 Technology College Aalborg 28 Den jydske Haandværkerskole 25 EUC Vest 25 Herningsholm Erhvervsskole 21 Syddansk Erhvervsskole Vejle 20 Roskilde Tekniske Skole 20 Syddansk Erhvervsskole Odense 18 Aarhus Tech 18 EUC Sjælland 15 EUC Lillebælt 8 Tradium 8 Selandia 7 Skive Tekniske Skole 7 Uddannelsescenter Holstebro 5 Skjern Tekniske Skole - I alt 254 Kilde: Spørgeskema blandt skolerne Tabel 33: Antal aktive EUX lærlinge, ult Skole Antal Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 34 Teknisk Erhvervsskole Center 25 Tech College Aalborg 16 Den Jydske Haandværkerskole 15 Herningsholm Erhvervsskole 9 AARHUS TECH 6 Roskilde Tekniske Skole 4 EUC Sjælland 2 Tradium 1 I alt 112 Kilde: EASY-P EUX-elever med praktikplads Marts Side 25 af 27

27 6 Metode og datakilder Datagrundlaget i årsstatistikken stammer hovedsageligt fra to kilder: 1. Erhvervsskolernes administrative system EASY-P 2. Praktikpladsstatistikken (PRK) i Databanken på Bemærk, at Databankens martsopdatering blev frigivet efter oprindelig produktion af denne årsstatistik. Martsstatistikken afveg betydeligt fra februarstatistikken, mht. optaget i december Derfor er udvalgte statistikker i nærværende rapport opdateret i denne version 2 af årsstatistiken. Det er i tabel- og figurbemærkninger angivet, hvilke data som ligger til grund. Problematikken gælder kun statistikker, hvor Databanken er angivet som kilde. Praktikpladsstatistikken er udtryk for aftaleaktiviteten og ikke ensbetydende med antal elever. Det bunder bl.a. i følgende forhold, som vedrører ophævede uddannelsesaftaler og mix af aftaletyper: Ophævede uddannelsesaftaler: Ophævede uddannelsesaftaler medfører typisk, at eleverne tæller flere gange i praktikpladsstatistikken. Således gælder, at når en person indgår en ordinær aftale på fx elektrikeruddannelsen, afbryder aftalen og indgår en ny aftale af samme type på elektrikeruddannelsen senere, vil begge aftaler indgå i statistikken. Praktikpladsstatistikken fortæller således ikke præcist, hvor mange unikke cpr-numre der reelt er tilgået uddannelsessystemet i en periode. Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af udtræk fra erhvervsskolernes registreringssystemer EASY-A og EASY-P. Tallene er foreløbige og skal tages med det forbehold, at registeret løbende opdateres. For indgåede aftaler gælder, at én og samme elev kan indgå mere end én aftale. For ordinære kombinationsaftaler samt forløb bestående af korte aftaler medtælles kun den første aftale i forløbet. Forløbsbrud omfatter skift af uddannelse, som er defineret ved skift af CØSA-formål. Ved tilgangen af virksomhedsforlagt undervisningsforløb respekteres det, at én og samme skolepraktikelev kan påbegynde mere end én gang. Tilgang omfatter antal uddannelsesaftaler, der er indgået i perioden, som i denne publikation enten er måned, kvartal eller år. I bestandsopgørelser tælles hver elev kun én gang, og tællingstidspunktet er ultimo perioden, som i denne publikation enten er måned, kvartal eller år. Diskretionshensyn gør, at Undervisningsministeriet ikke offentliggør tal, hvor der er færre end 5 kursister, men de indgår i totalerne. Dette indebærer, at totalerne i nogle opgørelser er højere end det antal, der fremgår af tabellerne. Praktikpladsstatistikken tæller på arkivskole, som er den erhvervsskole, hvor lærlingen har påbegyndt sin uddannelse. Marts Side 26 af 27

28 Øvrige kilder Der er i mindre omfang anvendt supplerende kilder, EASY-P og EASY-Px til uddrag af svendeprøvekarakterer, antal udlærte og virksomhedsgodkendelser til elektrikeruddannelsen. Det er hovedreglen, at datakilden er Databanken, hvor tallene er trukket i februar Marts Side 27 af 27

29 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf.:

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Juli 2018 Murer. Tømrer Juli 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 50 55 College360 6 6 Den jydske Haandværkerskole 18 18 Erhvervsskolen Nordsjælland 14 17 EUC Nord 23 26 EUC Nordvest 4 5 9 EUC Nordvestsjælland 18 21 EUC Sjælland 7 15

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik November 2018 Murer. Tømrer November 2018 CELF 30 33 Den jydske Haandværkerskole 13 13 Erhvervsskolen Nordsjælland 20 20 EUC Nord 11 13 EUC Nordvest 5 EUC Nordvestsjælland 7 9 EUC Sjælland 16 17 EUC Syd 14 15 HANSENBERG 16 16 Herningsholm

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik August 2018 Murer. Tømrer August 2018 Campus Bornholm 7 7 CELF 40 45 College360 5 5 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 4 22 26 EUC Nord 4 18 22 EUC Nordvest 4 6 10 EUC Nordvestsjælland 13 15 EUC Sjælland

Læs mere

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer

Byggeriets Uddannelser. Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Elever i skolepraktik Februar Murer. Tømrer Februar Campus Bornholm 7 7 CELF 39 43 Den jydske Haandværkerskole 11 11 Erhvervsskolen Nordsjælland 6 21 27 EUC Nord 4 15 19 EUC Nordvest 5 7 EUC Nordvestsjælland 4 7 11 EUC Sjælland 20 22 EUC Syd 15

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Indhold: Statistikgrundlag:

Indhold: Statistikgrundlag: Elektrikeruddannelsen i tal Velkommen til EVU's statistik-side, hvor du kan se de seneste tal om udviklingen i elektrikeruddannelsen og for AMU-kurser i el-branchen. Statistikgrundlag: Statistikken er

Læs mere

Indhold: Statistikgrundlag:

Indhold: Statistikgrundlag: Elektrikeruddannelsen i tal Velkommen til EVU's statistik-side, hvor du kan se de seneste tal om udviklingen i elektrikeruddannelsen og for AMU-kurser i el-branchen. Statistikgrundlag: Statistikken er

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 30/4. 2016 AMU Nordjylland 49 24 74 AMU-Fyn 10 14 Campus Bornholm 29 29 CELF 25 25 11 79 141 Den jydske Haandværkerskole 180 184 Erhvervsskolen Nordsjælland 69 210 281 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

1. Tilgang. 2. Bestand. 3. Skolepraktik. 4. Korte aftaler +11,1% +5,8% Årlig tilgang af aftaler : Tilgang 2018:

1. Tilgang. 2. Bestand. 3. Skolepraktik. 4. Korte aftaler +11,1% +5,8% Årlig tilgang af aftaler : Tilgang 2018: Elektrikeruddannelserne Et overblik på udviklingen i for tilgang og bestand på landsplan, institutitioner, specialer, skolepraktikaftaler, korte aftaler Senest opdateret: 9/11-218 Data er udtrukket fra

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Indhold: Statistikgrundlag: 1. Indgåede aftaler 2. Igangværende aftaler 3. Skolepraktik 4. Aftaletyper 5. Frafaldsstatistik 6.

Indhold: Statistikgrundlag: 1. Indgåede aftaler 2. Igangværende aftaler 3. Skolepraktik 4. Aftaletyper 5. Frafaldsstatistik 6. Elektrikeruddannelsen i tal Velkommen til EVU's statistik-side, hvor du kan se de seneste tal om udviklingen i elektrikeruddannelsen og for AMU-kurser i el-branchen. Statistikgrundlag: Statistikken er

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

1. Tilgang. 2. Bestand. 3. Skolepraktik. 4. Korte aftaler +14,8% +3,7% Årlig tilgang af aftaler : Tilgang 2018 er:

1. Tilgang. 2. Bestand. 3. Skolepraktik. 4. Korte aftaler +14,8% +3,7% Årlig tilgang af aftaler : Tilgang 2018 er: Vvs-energiuddannelserne Et overblik på udviklingen inden for tilgang og bestand på landsplan, institutitioner, specialer af virksomhedsaftaler, skolepraktikaftaler, korte aftaler mm. Senest opdateret:

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Indhold: Statistikgrundlag: 1. Indgåede aftaler 2. Igangværende aftaler 3. Skolepraktik 4. Aftaletyper 5. Frafaldsstatistik 6.

Indhold: Statistikgrundlag: 1. Indgåede aftaler 2. Igangværende aftaler 3. Skolepraktik 4. Aftaletyper 5. Frafaldsstatistik 6. Elektrikeruddannelsen i tal Velkommen til EVU's statistik-side, hvor du kan se de seneste tal om udviklingen i elektrikeruddannelsen og for AMU-kurser i el-branchen. Statistikgrundlag: Statistikken er

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Indhold: Statistikgrundlag: 1. Indgåede aftaler 2. Igangværende aftaler 3. Skolepraktik 4. Aftaletyper 5. Frafaldsstatistik 6.

Indhold: Statistikgrundlag: 1. Indgåede aftaler 2. Igangværende aftaler 3. Skolepraktik 4. Aftaletyper 5. Frafaldsstatistik 6. VVS-energiuddannelsen i tal Velkommen til EVU's statistik-side, hvor du kan se de seneste tal om udviklingen i VVS-energiuddannelsen og for AMU-kurser i VVS-branchen. Statistikgrundlag: Statistikken er

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2020 Nedenfor ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 25. oktober 2019 Sagsnr.: 19/12665 1) Beklædningshåndværker EUC

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 30 (Alm. del): I brev af 5. oktober 2018 har udvalget efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) stillet mig følgende spørgsmål: Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Benchmarkrapport Alle skoler Svarprocent: 46% (10/131) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007

EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007 Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 282 Offentligt EUD-praktikpladssituationen ultimo januar 2007 Af Torben Houmark Jensen Praktikpladsstatistikken for januar 2007 viser følgende hovedtendenser: Der

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Anlægsgartnerassistent. Anlægsteknik Plejeteknik

Anlægsgartnerassistent. Anlægsteknik Plejeteknik januar AMU Nordjylland 11 23 22 10 66 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 95 104 327 Kold college 30 33 62 Roskilde Tekniske Skole 136 183 24 8 354 Tech College Aalborg 8 16 392 ZBC Selandia 51 39 90 I

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser

Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser Juni 218 Mangel på faglært arbejdskraft hænger tæt sammen med mangel på praktikpladser For flere af de faglærte stillinger, hvor der i dag er mangel på arbejdskraft i alle eller hovedparten af de regionale

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nord Svarprocent: 70% (26/37) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde ESB benchmarkrapport Svarprocent: 42% (7203/17203) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Anlægsgartnerassistent. Anlægsteknik Plejeteknik

Anlægsgartnerassistent. Anlægsteknik Plejeteknik Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Igangværende uddannelsesaftaler maj 218 AMU Nordjylland 22 24 43 16 18 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 115 127 242 Kold college 29 36 68 Roskilde Tekniske

Læs mere

Anlægsgartnerassistent. Anlægsteknik Plejeteknik

Anlægsgartnerassistent. Anlægsteknik Plejeteknik Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Igangværende uddannelsesaftaler November Anlægsgartnerassistent AMU Nordjylland 12 23 22 1 67 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 89 11 19 Kold college

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nykøbing F. Svarprocent: 73% (22/30) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 39% (339/866) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 43% (/1) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 84% (32/38) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nordvestsjælland. Skolerapport. Svarprocent: 46% (142/309)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nordvestsjælland. Skolerapport. Svarprocent: 46% (142/309) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport EUC Nordvestsjælland Svarprocent: 46% (142/309) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

El-nyhedsbrev marts 2015

El-nyhedsbrev marts 2015 El-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Vinderen af DM i Skills Statistik for Elektrikeruddannelsen Nyt om den nye Møder i hele landet om den nye Lancering af skuemesterportal Nyt fra kompetence udviklingsfonden

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOPU Svarprocent: 67% (107/159) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Hotel- og Restaurantskolen Svarprocent: 39% (223/574) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 91% (10/11)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 91% (10/11) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 91% (10/11) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Malerfagets faglige Fællesudvalg, april 2006. 1. Statistik 2005. Tabel 1: Tilgangen til malerfaget - indgåede uddannelsesaftaler siden 1950 side 2

Malerfagets faglige Fællesudvalg, april 2006. 1. Statistik 2005. Tabel 1: Tilgangen til malerfaget - indgåede uddannelsesaftaler siden 1950 side 2 Malerfagets faglige Fællesudvalg, april 2006. 1 Statistik 2005 Tabeloversigt Tabel 1: Tilgangen til malerfaget - indgåede uddannelsesaftaler siden 1950 side 2 Tabel 2: Tilgang til hele malerfaget - indgåede

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport EUC Lillebælt Svarprocent: 55% (1/324) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt.

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt. Frafald, grundforløb I forløbsstatistikken følges personer, der er startet på erhvervsuddannelsens grundforløb i løbet af et kalenderår. På forskellige statustidspunkter, fx tre eller seks måneder efter

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere