1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?"

Transkript

1 Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere, der har besvaret spørgeskemaet, er Af de deltagende skoleledere har angivet det præcise elevtal for deres skole. I alt har de skoler elever. Af de skoleledere har opgivet antallet af stemmeberettigede forældre på deres skole. De skoler har i alt stemmeberettigede forældre. Et anslået antal for samtlige stemmeberettigede forældre på alle skoler, der har besvaret undersøgelsens øvrige spørgsmål, kan fås ved at udregne det gennemsnitlige antal stemmeberettigede forældre og benytte dette gennemsnit som en anslået værdi for de manglende svar på de resterende 84 skoler. Først findes gennemsnittet: Antal stemmeberettigede forældre ( ) / antal skoler med angivet antal stemmeberettigede forældre (1.022) = gens. antal stemmeberettigede forældre pr. skole (497,5724) Et rimeligt mål for det samlede antal stemmeberettigede forældre på de i alt skoler kan udregnes ved at multiplicere forskellen (84) mellem det samlede antal skoler (1.106) og antallet af skoler, der har angivet antallet af stemmeberettigede forældre (1.022) med det gens. antal stemmeberettigede forældre pr. skole (497,57): ( = 84) x 497,5724 = , Dette tal er en anslået værdi for antallet af stemmeberettigede forældre på de 84 skoler, hvor antallet af stemmeberettigede forældre ikke er oplyst. Denne værdi (41.796) kan nu lægges til værdien for de skoler, der har angivet antallet af stemmeberettigede forældre. Således kan det anslås, at spørgsmålene i undersøgelsen dækker skoler med i alt = stemmeberettigede forældre. Samme type udregning er gennemført for at tage højde for de 7 skoler, der ikke er opgivet elevtal for. Det gennemsnitlige elevtal for de deltagende skoler er: Antal elever ( ) / antal skoler (1.099) = gens. antal elever (367, ,92) ( = 7) x 367,92 = 2.575, elever Undersøgelsen dækker således i alt (1.099 skoler, egen angivelse) (7 skoler, estimat) = elever. Forholdet mellem det gens. antal stemmeberettigede forældre og det gens. elevtal er 497,57 / 367,92 = 1, ,35 stemmeberettigede forældre pr. elev. Opsummering: skolelederes svar indgår i undersøgelsen. De skoler udgør ca. 65,4 % af landets ca folkeskoler. Skolerne i denne undersøgelse repræsenterer i alt elever og omkring 1

2 stemmeberettigede forældre. Antallet af elever, som undersøgelsen dækker, udgør ca. 67,8 % af det samlede elevtal på ca (2004/05) i Folkeskolen fra bh. kl. til 10. klasse. 2. SKOLERNES ELEVTAL Figur 1: Hvor mange elever går der på skolen? (placér i interval), n = I Figur 1 ses skoleledernes indplacering af egen skole i intervaller efter elevtal. 3. ANTALLET AF FORÆLDREVALGTE SKOLEBESTYRELSESMEDLEMMER Som det fremgår af Figur 2, vælges der på langt de fleste skoler (9 ud af 10) 7 skolebestyrelsesmedlemmer blandt forældrene. På ca. 9 % af skolerne vælges kun 5 typisk på mindre skoler mens der på ganske få skoler (1,36 %) vælges et andet antal. Figur 2: Hvor mange forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er der i skolebestyrelsen? n = Kilde: Undervisningsministeriet, Grundskole nøgletal - Klasser og elever 1999/ /

3 4. FORSKUDTE VALG Figur 3: Er der tale om forskudte valg? n = På de fleste skoler (81,28 %) er alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på valg hvert fjerde år. På 18,26 % af skolerne er der imidlertid tale om såkaldte forskudte valg, dvs. at en del af pladserne i skolebestyrelsen er på valg på et tidspunkt mellem de normale afholdelsestidspunkter for skolebestyrelsesvalgene hvert fjerde år. De gælder bl.a. for en række skoler, der kun har f.eks. bh. klasse til 6. klasse el. lign. 3

4 De 18,26 % af skolelederne, der svarede, at der var tale om forskudte valg på deres skole, blev desuden spurgt om, hvor mange kandidater, der er på valg. Svarene fra 200 af i de 202 skoler med forskudte valg fremgår af Figur 4 nedenfor. I alt er der kandidater på valg på disse skoler. Det mest almindelige er, at der er 4 kandidater på valg (45 %), 7 kandidater på valg (17 % ) eller 3 kandidater på valg (15 %). Figur 4: Hvad er antallet af kandidater på valg? n = HVOR MANGE KANDIDATER ER BLEVET OPSTILLET OG HVORNÅR? Figur 5: Hvor mange kandidater blev opstillet før valgmødet? n =

5 Figur 5 viser fordelingen af antallet af kandidater, der er blevet opstillet før valgmødet. På ca. 35 % (386) af skolerne blev der ikke opstillet kandidater før valgmødet. Samlet er der på de skoler, som har besvaret spørgsmålet, blevet opstillet mindst kandidater før valgmøderne, dvs. 2,6 kandidater i gennemsnit. Figur 6: Hvor mange kandidater blev opstillet på valgmødet? n = Figur 6 viser fordelingen af antallet af kandidater opstillet på selve valgmødet. Fordelingen er forholdsvis jævn, når det gælder fordelingen på skoler, hvor der er blevet opstillet 0 10 kandidater 5

6 på valgmødet. Det fremgår dog, at der på ca. 12 % af skolerne er blevet opstillet 7 kandidater på valgmødet. Samtidig kan det ses, at det ikke er så almindeligt, at der opstilles mere end 10 kandidater på selve valgmødet. Det samlede antal kandidater, der er blevet opstillet på valgmøderne på de skoler er gennemsnitligt 6 (5,98) kandidater pr. skole. Figur 7: Hvor mange kandidater er blevet opstillet efter valgmødet? n = Figur 7 viser fordelingen af antallet af kandidater opstillet efter valgmødet. På over halvdelen af skolerne (ca. 55 %) er der slet ikke blevet opstillet kandidater efter valgmødet. Samlet er der dog blevet opstillet mindst kandidater efter valgmøderne på de skoler. Gennemsnittet (1,88 kandidater pr. skole) har knapt så stor betydning her, idet der jo på 607 af skolerne slet ikke er blevet opstillet kandidater efter valgmødet. På de 484 skoler, hvor der rent faktisk er blevet opstillet kandidater efter valgmødet ca kandidater i alt er det gennemsnitlige antal 4,24 kandidater. 6

7 Foreløbig kan det således konkluderes, at der mindst er blevet opstillet = kandidater til skolebestyrelsesvalget. Heraf er 24,80 % blevet opstillet før valgmødet, 57,32 % er blevet opstillet på selve valgmødet og 17,88 % er blevet opstillet efter valgmødet. Ses antallet af opstillede kandidater (11.474) i forhold til det anslåede antal stemmeberettigede forældre ( ) på de i alt skoler, så udgør andelen af forældre, der stiller op til skolebestyrelsesvalget 2,08 % af alle stemmeberettigede forældre på skolerne. I gennemsnit er der opstillet 10,37 kandidater pr. skole. 6. FORDELINGEN PÅ KØN BLANDT KANDIDATERNE Figur 8 viser fordelingen af antallet af kvindelige kandidater, der er opstillet på de enkelte skoler. Det ses, at det mest almindelige er, at der er opstillet 3 til 7 kvindelige kandidater. I alt er der opstillet kvinder til skolebestyrelsesvalgene på de skoler, dvs. ca. 5,1 i gennemsnit. Figur 8: Hvor mange kvindelige kandidater er opstillet? n = Figur 9 nedenfor viser tilsvarende fordelingen af antallet af mandlige kandidater på de enkelte skoler. Det mest almindelige er, at der er opstillet mellem 2 og 6 mandlige kandidater til valget. I alt er der opstillet mænd på de skoler, der har besvaret spørgsmålet (4,15 i gennemsnit). Således lader det til, at kvinder i højere grad end mænd stiller op til skolebestyrelsesvalget. Samlet udgør antallet af mandlige og kvindelige kandidater personer heraf er 55,2 % kvinder og 44,8 % mænd dvs. ud af 20 opstillede kandidater er de 9 mænd og de 11 kvinder. Figur 9: Hvor mange mandlige kandidater er opstillet? n =

8 Dette samlede antal kandidater på , opgjort på baggrund af skoleledernes angivelser af antallet af opstillede mandlige og kvindelige kandidater, er lavere end det samlede antal opstillede kandidater, udregnet i afsnit 5 ovenfor, på Denne forskel på kandidater kan skyldes, at der muligvis indgår en grad af skøn fra skoleledernes side i forhold til spørgsmålene. For en ordens skyld skal også det samlede antal mandlige og kvindelige kandidater (10.169) ses i forhold til det anslåede antal stemmeberettigede forældre på skolerne i undersøgelsen ( ). Udregnet på denne måde, udgør kandidaterne kun 1,85 % af de stemmeberettigede. Andelen af kandidater i forhold til det samlede antal stemmeberettigede forældre må med rimelig sikkerhed forventes at ligge på ret tæt på 2,0 % (1,85 % 2,08 %). 7. FREDSVALG Figur 10: Er der indgået aftale om fredsvalg? n =

9 Figur 10 viser, at der på omkring 83 % af skolerne er indgået aftale om fredsvalg. På de øvrige 184 skoler (16,64 %) er der således afholdt kampvalg. 8. DELTAGELSE I VALGMØDET Figur 11: Hvor mange stemmeberettigede forældre deltog i valgmødet? n =

10 Figur 11 viser fordelingen blandt skolerne på antallet af stemmeberettigede forældre, der deltog i valgmødet på deres barns skole. Til højre for figuren er angivet antallet af skoler med 10 til Over 150 fremmødte forældre. Selve Figur 11 viser imidlertid procentandelene for alle svarmuligheder, dvs. lige fra 0 fremmødte (øverste lysegrønne bar), 1 fremmødt (den røde bar lige under), osv. til Over 150 fremmødte (nederste røde) Fremmødet varierer stærkt: Fra 0-4 forældre på relativt få skoler og til over 150 forældre på 6 skoler. I alt har ca forældre deltaget i valgmøderne på de skoler, dvs. 18,13 forældre i gennemsnit, men som det ses, er fremmødet præget af stor variation. Hvis antallet af fremmødte forældre (19.785) ses i forhold til det anslåede samlede antal stemmeberettigede forældre på skolerne ( ), udgør andelen af fremmødte 3,6 %. 9. SAMMENHÆNGEN MLM. SKOLESTØRRELSE OG DELTAGELSE I VALGMØDET Omfanget af forældredeltagelse ved valgmødet kan ses som en indikator for forældrenes interesse i at opnå indflydelse på deres barns skole, evt. ved at stille op til valget. Man kunne forestille sig, at skolestørrelsen spiller en rolle i forhold til graden af fremmøde blandt forældrene. I Tabel 1 nedenfor ses den procentvise fordeling af antallet af deltagende forældre til valgmødet opdelt efter skolestørrelse. Der er ikke voldsomt stor forskel på små og større skoler, selvom der dog er en tendens til, at der på de mindste skoler (1-100 elever) er en lidt større andel af valgmøder med få deltagere end på de større skoler. Tabel 1: Sammenhængen mlm. skolestørrelse og deltagelse i valgmødet, %, kolonnevis. Skolestørrelse ,63 5,01 4,35 2,08 4,37 7,02 4, ,26 15,07 13,05 12,49 22,96 18,76 18,06 2 Det samlede antal fremmødte forældre til valgmøderne er udregnet på baggrund af skoleledernes angivelser. Det samlede antal svar for hver svarmulighed er blevet udregnet og sammenlagt (antal svar multipliceret med værdi). I de tilfælde, hvor angivelsen falder indenfor et interval, f.eks , er middelværdien for intervallet (i eksemplet 63,5) benyttet til at udregne antallet af fremmødte, i eksemplet: 8 x 63,5 =

11 Antal ,59 26,64 26,10 29,18 25,69 30,47 27,09 deltagende ,29 19,30 25,23 18,74 19,12 15,62 20,84 forældre ,26 29,73 28,70 34,72 25,69 26,56 26, ,00 4,24 2,61 2,77 2,18 1,56 3, I alt 100,03 99,99 100,04 99,98 100,01 99,99 100,01 11

12 Skole og Samfunds undersøgelse af afstemningsvalg til Skolebestyrelsesvalget Hvor mange skoler dækker undersøgelsen? Spørgeskemaet vedr. stemmeprocent og kønsfordeling blandt de valgte kandidater ved Skolebestyrelsesvalget 2006 er udsendt til 180 skoler, som tidligere har angivet, at der afholdes afstemningsvalg. Af de 180 skoler har 146 (81,1 %) svaret. 2. Stemmeprocent Stemmeprocenten er opgjort på baggrund af oplysninger fra skolelederne på de 146 skoler. De er blevet bedt angive antallet af stemmeberettigede forældre samt antallet af afgivne stemmer. Spørgsmålet om antallet af afgivne stemmer har givet anledning til en del unødig forvirring, idet hver stemmeberettiget kan afgive 4 stemmer. Hensigten med spørgsmålet var at få oplyst, hvor mange personer, der havde stemt. Heldigvis lader det til, at langt de fleste skoleledere har forstået, at det var antallet af personer, som har stemt, der gerne skulle oplyses. I de enkelte tilfælde, hvor der er opgivet et antal stemmer, som er højere end antallet af stemmeberettigede, er antallet blevet divideret med fire, idet det her er antallet af stemmer, der er angivet og ikke antallet af personer, der har stemt. Således er det forsøgt at korrigere for disse fejl, men alligevel er resultatet behæftet med en ikke uvæsentlig fejlkilde. Antal stemmeberettigede / (100 x antal personer der har stemt ) = Stemmeprocent: 45,23 3. Antallet af kandidater på valg Figur 1: Hvor mange skolebestyrelsesmedlemmer skulle vælges ved afstemningsvalget? n =

13 4. Kønsfordelingen blandt de valgte kandidater Figur 2: Hvordan var kønsfordelingen blandt de valgte kandidater? Skoler med 5 medl. af SB, n = 14. Figur 3: Hvordan var kønsfordelingen blandt de valgte kandidater? Skoler med 7 medl. af SB, n = 124. Samlet er der blevet valgt 960 forældre ind i skolebestyrelserne på de 146 skoler. Fem skoler indgår ikke i Figur 3/Figur 4, fordi der på disse skoler er blevet valgt et andet antal ind i skolebestyrelsen end 5 eller 7. På de fem skoler er der i alt blevet valgt 22 (11 af hvert køn) skolebestyrelsesmedlemmer. Af de 960 personer valgt ved afstemningsvalg på de 146 skoler er 481 kvinder (50,1 %) og 479 mænd (49,9 %). Der er altså en meget lige fordeling mellem mænd og kvinder blandt de valgte kandidater. Det skal bemærkes, at kønsfordelingen blandt de opstillede kandidater er 55,2 % kvinder og 44,8 % mænd. Mænd har altså lidt større held med at blive valgt. 13

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune

Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune Regler for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Center for Skole og Uddannelse Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for gennemførelse af valget... 3 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole. Brug din indflydelse på Lille Værløse Skole. Skolebestyrelsesvalg 2018

Center for Dagtilbud og Skole. Brug din indflydelse på Lille Værløse Skole. Skolebestyrelsesvalg 2018 Center for Dagtilbud og Skole Brug din indflydelse på Lille Værløse Skole Skolebestyrelsesvalg 2018 2 Kære alle forældre Gør skolen det rigtige for at udfordre alle elever? Formår skolen at fremme alle

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg Dit barn Din skole Dit valg

Skolebestyrelsesvalg Dit barn Din skole Dit valg Skolebestyrelsesvalg 2018 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen

VALG AF SKOLEBESTYRELSE Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2018 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen 2 Skolebestyrelsesvalg 2018 FORORD Kære forældre til børn i skolerne i Albertslund Kommune. Jeg

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg Valg til skolebestyrelsen 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Hærvejsskolens vision... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet

Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og heldagsskolen Sporet Hvidovre Kommune Center for Skole og Uddannelse Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Ansvar for

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2011

Medlemsundersøgelse 2011 Medlemsundersøgelse 2011 September 2011 1 Indhold Sammenfatning..3 Hvordan ser det typiske skolebestyrelsesmedlem ud?...4 Skolerne 5 Skolebestyrelsernes virksomhed.7 Bistand fra Skole og Forældre 9 Hvor

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Skolerne VALG TIL SKOLEBESTYRELSERNE

Skolerne VALG TIL SKOLEBESTYRELSERNE Skolerne VALG TIL SKOLEBESTYRELSERNE 2018 INDHOLD Skolebestyrelser 3 Sådan sammensættes skolebestyrelserne 4 Hvem kan stemme - og hvem kan vælges som forældrerepræsentant 6 Orienteringsmøde 7 Kandidater

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014

DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014 DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014 1 INDHOLD Nye skolebestyrelser 3 Sådan sammensættes skolebestyrelserne 4 Hvem kan stemme - og hvem kan vælges som forældrerepræsentant 6 Orienteringsmøde

Læs mere

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Regelsættet er tiltrådt af Børneudvalget 10.03.2014 Kapitel 1 - Indledning I henhold til Folkeskolelovens kapitel 6, er der fastsat følgende

Læs mere

VEDR. REGLER FOR VALG TIL SKOLEBESTYRELSE

VEDR. REGLER FOR VALG TIL SKOLEBESTYRELSE BILAG 1 VEDR. REGLER FOR VALG TIL SKOLEBESTYRELSE BØRNE- OG SKOLEAFDELINGEN 2016 1 INDHOLD Bekendtgørelsen af 14. januar 2014... 3 Kapitel 1... 4 Generelt om valgene m.v.... 4 Valgbestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Skolebestyrelsesvalg 2018 Hvert fjerde år er der valg til skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler. Der skal blandt forældrene vælges syv repræsentanter

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

INVITATION TIL. ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL FÆLLESBESTYRELSEN FOR KLITMØLLER landsbyordning OG HANSTHOLM SKOLE ONSDAG DEN 7/4 KL. 19.

INVITATION TIL. ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL FÆLLESBESTYRELSEN FOR KLITMØLLER landsbyordning OG HANSTHOLM SKOLE ONSDAG DEN 7/4 KL. 19. INVITATION TIL ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL FÆLLESBESTYRELSEN FOR KLITMØLLER landsbyordning OG HANSTHOLM SKOLE ONSDAG DEN 7/4 KL. 19.00 Dit barn får ca. 10360 lektioners undervisning i løbet af

Læs mere

INVITATION TIL. ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL SKOLEBESTYRELSEN FOR Hanstholm Skole MANDAG DEN 5/5 KL PÅ HANSTHOLM SKOLE.

INVITATION TIL. ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL SKOLEBESTYRELSEN FOR Hanstholm Skole MANDAG DEN 5/5 KL PÅ HANSTHOLM SKOLE. INVITATION TIL ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL SKOLEBESTYRELSEN FOR Hanstholm Skole MANDAG DEN 5/5 KL. 18.00 PÅ HANSTHOLM SKOLE. Dit barn tilbringer efter folkeskolereformen 13060 timer i skolen i

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune

7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune 7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune 7.1 Valgbestyrelsen a) Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et

Læs mere

Skolebestyrelsesundersøgelsen 2013 Svarfordelinger

Skolebestyrelsesundersøgelsen 2013 Svarfordelinger Skolebestyrelsesundersøgelsen 2013 Svarfordelinger edenstående tabeller viser svarfordelingerne i den spørgeskemaundersøgelse af danske, forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, der blev foretaget i maj

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Skolerne EKSTRAORDINÆRT SKOLEBESTYRELSESVALG

Skolerne EKSTRAORDINÆRT SKOLEBESTYRELSESVALG Skolerne EKSTRAORDINÆRT SKOLEBESTYRELSESVALG 2019 INDHOLD Valg til skolebestyrelserne 3 Sådan sammensættes skolebestyrelserne 4 Hvem kan stemme - og hvem kan vælges som forældrerepræsentant 6 Orienteringsmøder

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Undersøgelse af skole/hjem-samarbejdet i folkeskolen

Undersøgelse af skole/hjem-samarbejdet i folkeskolen Undersøgelse af skole/hjem-samarbejdet i folkeskolen August 2005 1 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen....2 2. Metode.....2 3. De enkelte spørgsmål...3 3.1 Opfattelsen af skole/hjem samarbejdet..3 3.2

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse BILAG B til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen

Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse BILAG B til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen Dok.nr. 182308-17 Sags.nr. 17-7490 Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse og fælles bestyrelse BILAG B til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen 1 Indholdsfortegnelse Første

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen kommune

Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen kommune Regelsæt for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Vejen kommune Revideret på baggrund af bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 om valg af forældrerepræsentanter mv.

Læs mere

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN

KAPITEL 2: SKOLEBESTYRELSEN Uddrag fra Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Køge Kommune samt forretningsorden for Skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole, revideret 13. marts 2018 Almindelig skrift er fra Styrelsesvedtægten for skolevæsenet

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelser

Vejledning for skolebestyrelser Vejledning for skolebestyrelser Denne vejledning er udarbejdet i henhold til 41 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 747 af 20/06/2016, Bekendtgørelse nr. 28 af 14/01-2014 (skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune

Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune Skolebestyrelsens sammensætning i Aalborg Kommune 2018 2022 - Skolebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter (undtagen ved specialskoler, se nedenfor), 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. Her er svar på dine stillede spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene.

Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. Her er svar på dine stillede spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til Jakob Næsager 25. april 2018 Besvarelse af spørgsmål om foreningsvalg til lokaludvalgene Kære Jakob Her er svar på

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018 Svarprocent Ud af 694 kursister fra 22 forskellige hold, har 337 valgt at deltage i evalueringen. Det giver en svarprocent på 49.

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Skab den bedste skole for dit barn. Skolebestyrelsesvalg 2018

Skab den bedste skole for dit barn. Skolebestyrelsesvalg 2018 Skab den bedste skole for dit barn Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelserne i Lemvig Kommune. I denne folder kan du læse om, hvad en skolebestyrelse er, og hvordan

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

1. Overordnet lovgrundlag

1. Overordnet lovgrundlag Skole og Samfunds undersøgelse af den almindelige specialundervisning i folkeskolen (20.1) og den vidtgående specialundervisning (20.2) på specialskolerne, april 2006 Undersøgelsen består af to delundersøgelser:

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter Kapitel 1 - Generelt om valget 1. Ansvaret for gennemførelsen af valget til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter påhviler

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 5. februar Tid Mødt. Afbud 1 Valg af mødeleder. 2 Elever. 3 Skolereformen fast pkt. Seneste nyt.

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 5. februar Tid Mødt. Afbud 1 Valg af mødeleder. 2 Elever. 3 Skolereformen fast pkt. Seneste nyt. Dagsorden Dato 5. februar 2014 Tid 18-21 Mødt Afbud 1 Valg af mødeleder 2 Elever 3 Skolereformen fast pkt. Seneste nyt. 5 Forældretilfredshed Forældretilfredshed er et af skolens kontraktmål. Hvad kan

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Bornholms Regionskommune Evaluering af den ændrede sammensætning

Bornholms Regionskommune Evaluering af den ændrede sammensætning Bornholms Regionskommune Evaluering af den ændrede sammensætning af skolernes bestyrelse August 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Evalueringsrapporten en kort læsevejledning...

Læs mere

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00 Dagsorden For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 19.00 21.00 Mødelokale 3, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 176 SAGER TIL EFTERRETNING:... 176 201. Orientering.... 176 202. Planlægningsfaciliteter...

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

INDSKOLING 44 (3) 64 (6) 35 (2) 61 (1) 150 (4) 104 (6) 82 (7) 540 (29) 0. KLASSE 10 (0) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 41 (0) 22 (2) 9 (0) 116 (2)

INDSKOLING 44 (3) 64 (6) 35 (2) 61 (1) 150 (4) 104 (6) 82 (7) 540 (29) 0. KLASSE 10 (0) 11 (0) 11 (0) 12 (0) 41 (0) 22 (2) 9 (0) 116 (2) ANTAL BESVARELSER Som det fremgår af tabel, er der modtaget i alt. besvarelser, på spørgeundersøgelsen. Svarene fordeler sig med 0 på indskolingen, på mellemtrinnet og på udskolingen. forældre har svaret

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2018

Skolebestyrelsesvalg 2018 Skolebestyrelsesvalg 2018 Forældreinformation Center for Læring, Fritid og Sundhed Om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Alle folkeskoler har en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Matrixdemokratisk valgresultat opgjort 05-11-2007 23:19

Matrixdemokratisk valgresultat opgjort 05-11-2007 23:19 Matrixdemokratisk valgresultat opgjort -- : Politisk overbevisning Miljø- og Energipolitik Finanspolitik Skattepolitik Forsvarspolitik Retspolitik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark.

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Denne opgavetype kan tage sig ud på forskellig vis, da det udleverede materiale enten kan være en tabel eller en figur. Nedenfor

Læs mere