Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:"

Transkript

1 Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus (incidens 400 pt./prævalens 400 pt.) Diagnostik af insulinomer og andre mere sjældne årsager til hypoglykæmi (incidens 230 pt./prævalens Behandlingskrævende Graves orbitopati (thyreoidea associeret orbitopati (TAO)), dvs. CAS >3 (Clinical Activity Score), (incidens150 pt/prævalens 500 Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte samt gravide med tidligere Graves sygdom, som er i substitutionsbehandling (incidens 200 Hyperthyreose, der er recidiverende, eller som ikke responderer på standardbehandlingen (incidens 100 pt./prævalens 500 pt.) Patienter med primær hyperparathyreoidisme, hvor operation ikke kan gennemføres, og hvor langtidsmedicinsk behandling forventes (prævalens 100 pt.) Vedligeholdelsesbehandling i rolig fase kan varetages på hovedfunktionsniveau Mb. Paget (incidens 30 pt./prævalens 250 pt.) Graviditetsinduceret og andre sjældne former for osteoporose hos kvinder < 60 år og osteoporose hos mænd. (incidens 350 pt./prævalens pt.) Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofyse- og hypothalamus sygdomme (incidens 200 pt./ prævalens 2000 pt.) Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison (incidens 150 pt./prævalens 1000 Klinefelters syndrom (incidens 50 pt./prævalens Behandlingskrævende sent debuterende testosteronmangel Bariatrisk kirurgi: visitation og postoperativ kontrol i minimum to år efter operation (incidens opererede Gravide med tidligere bariatrisk kirurgi ( incidens 200 Højt specialiserede funktioner Insulinallergi (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Svær insulinresistens med samtidig dysreguleret diabetes (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuropati (incidens 50 pt./prævalens 300 Varetages i tæt samarbejde med neurologi Gravide med prægestationel diabetes mellitus (<300 Varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik Rekombinant humant TSH-stimuleret Radiojodbehandling (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med klinisk fysiologi og nuklearmedicin Laserbehandling af benigne thyreoideaknuder. (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med oto-rhinolaryngologi Sjældne calciummetaboliske lidelser, herunder: o Osteopetrosis (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) o Fibrøs dysplasi (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) sygdomme. Behandling kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde Adrenogenitalt syndrom (incidens 1-2 pt./prævalens 50 pt.) og adrenoleukodystrofi (incidens 1 pt./prævalens 4 pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri Geografisk lokalitet: P R: Formaliseret Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for funktionen Befolkningsunderlag for funktionen Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer Kvalitet samarb. Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (/) Varetages funktionen aktuelt? (/) Aktuelt antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal patientforløb per år (tal) Aktuelt antal procedurer per år (tal) Forventet antal nye patienter per år (tal) Forventet antal patientforløb per år (tal) Forventet antal procedurer per år (tal) Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere) (tal) Varetages funktionen for borgere fra andre regioner? (/) Kravopfyldelse for funktioner Hvor mange speciallæger varetager funktionen? Kan funktionen varetages døgnet rundt og året rundt? (/) Er krav til assistance fra eget speciale opfyldt? (/) Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (/) Er krav om assistance fra og samarbejde med øvrige specialer opfyldt? (/) Er de samarbejdende specialer placeret på samme sygehusmatrikel som funktionen? (/) Er varetagelsen afhængig af godkendelse af specialiserede funktioner i andre specialer på sygehuset? (/) Varetages funktionen i et formaliseret samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) (/) Har afd. instrukser i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser /kliniske retningslinjer? (/) Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? (/) Har afd. forsknings eller udviklingsaktiviteter relateret til funktionen? (/) Sjældne binyresygdomme og paragangliomer, herunder: o Fæokromocytom (incidens 15 pt./prævalens 350 pt.) o Primær hyperaldosteronisme (incidens 150 pt./prævalens 300 pt.) o Cushing syndrom (incidens 25 pt./prævalens 300 pt.) Vedligeholdelsesbehandling og kontrol kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde

2 Ernæringsrelaterede sygdomme eoplasier Øvrige Turners syndrom (incidens 18 pt./ prævalens 980 pt.), triple-x syndrom (incidens 1 pr nyfødt pige, prævalens 2.500) og sjældne kønskromosom-anomalier med samtidig endokrin dysfunktion i øvrigt. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi, thoraxkirurgi, pædiatri, klinisk genetik samt oto-rhinolaryngologi Svære medicinske komplikationer efter bariatrisk kirurgi, fx svær hypoglykæmi og svær malabsorption (incidens 4 pt/prævalens 40 pt.) Anorexia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser (incidens 200 pt./prævalens pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Behandling og opfølgning af ME (Multiple Endokrine eoplasier) (incidens 20 pt./prævalens 50 Varetages i et multidisciplinært team med klinisk onkologi, kirurgi og oto-rhino-laryngologi med fælles retningslinjer og fælles Præoperativ vurdering og medicinsk behandling af neuroendokrine tumorer, herunder insulinom (incidens 15 pt.) Varetages i et multidisciplinært team med kirurgi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider (incidens 20 pt./prævalens 50 pt.) og adrenocorticale carcinomer. Varetages i tæt samarbejde med kirurgi og klinisk onkologi Porfyri (incidens 5 pt./prævalens 100 pt.) Andre sjældne diagnoser med særlige endokrinologiske symptomer, herunder: o Prader Willi syndrom (incidens 10 pt./prævalens 200 pt.) o Osteogenesis imperfecta o Galaktosæmi o Fabrys sygdom o MIDD/MELAS mitrokondrie sygdom sygdomme samt andre relevante specialer. Kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde Behandling af endokrine senfølger efter operation, strålebehandling eller kemoterapi (incidens 252 og prævalens 1.400). Kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde.

3 Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Horsens SOR ID: CVR: Geografisk lokalitet: P R: Kravopfyldelse for funktioner Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for funktionen Befolkningsunderlag for funktionen Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer Formaliseret samarb. Kvalitet Område Funktion Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (/) Varetages funktionen aktuelt? (/) Aktuelt antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal patientforløb per år (tal) Aktuelt antal procedurer per år (tal) Forventet antal nye patienter per år (tal) Forventet antal patientforløb per år (tal) Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus (incidens 400 pt./prævalens 400 pt.) Diagnostik af insulinomer og andre mere sjældne årsager til hypoglykæmi (incidens 230 pt./prævalens Behandlingskrævende Graves orbitopati (thyreoidea associeret orbitopati (TAO)), dvs. CAS >3 (Clinical Activity Score), (incidens150 pt/prævalens 500 Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte samt gravide med tidligere Graves sygdom, som er i substitutionsbehandling (incidens 200 Hyperthyreose, der er recidiverende, eller som ikke responderer på standardbehandlingen (incidens 100 pt./prævalens 500 pt.) Patienter med primær hyperparathyreoidisme, hvor operation ikke kan gennemføres, og hvor langtidsmedicinsk behandling forventes (prævalens 100 pt.) Vedligeholdelsesbehandling i rolig fase kan varetages på hovedfunktionsniveau Mb. Paget (incidens 30 pt./prævalens 250 pt.) Graviditetsinduceret og andre sjældne former for osteoporose hos kvinder < 60 år og osteoporose hos mænd. (incidens 350 pt./prævalens pt.) Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning Hypofyse og hypothalamus ved hypofyse- og hypothalamus sygdomme (incidens 200 sygdomme pt./ prævalens 2000 pt.) Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison (incidens 150 pt./prævalens 1000 Klinefelters syndrom (incidens 50 pt./prævalens Behandlingskrævende sent debuterende testosteronmangel Bariatrisk kirurgi: visitation og postoperativ kontrol i minimum to år efter operation (incidens opererede Ernæringsrelaterede sygdomme Regionsfunktioner Gravide med tidligere bariatrisk kirurgi ( incidens 200 Højt specialiserede funktioner Insulinallergi (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Svær insulinresistens med samtidig dysreguleret diabetes (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuropati (incidens 50 pt./prævalens 300 Varetages i tæt samarbejde med neurologi Gravide med prægestationel diabetes mellitus (<300 Varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik Rekombinant humant TSH-stimuleret Radiojodbehandling (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med klinisk fysiologi og nuklearmedicin Laserbehandling af benigne thyreoideaknuder. (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med oto-rhinolaryngologi Sjældne calciummetaboliske lidelser, herunder: o Osteopetrosis (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) o Fibrøs dysplasi (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) sygdomme. Behandling kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde Adrenogenitalt syndrom (incidens 1-2 pt./prævalens 50 pt.) og adrenoleukodystrofi (incidens 1 pt./prævalens 4 pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri Forventet antal procedurer per år (tal) Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere) (tal) Varetages funktionen for borgere fra andre regioner? (/) Hvor mange speciallæger varetager funktionen? Kan funktionen varetages døgnet rundt og året rundt? (/) Er krav til assistance fra eget speciale opfyldt? (/) Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (/) Er krav om assistance fra og samarbejde med øvrige specialer opfyldt? (/) Er de samarbejdende specialer placeret på samme sygehusmatrikel som funktionen? (/) Er varetagelsen afhængig af godkendelse af specialiserede funktioner i andre specialer på sygehuset? (/) Varetages funktionen i et formaliseret samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) (/) Har afd. instrukser i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser /kliniske retningslinjer? (/) Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? (/) Har afd. forsknings eller udviklingsaktiviteter relateret til funktionen? (/) Sjældne binyresygdomme og paragangliomer, herunder: o Fæokromocytom (incidens 15 pt./prævalens 350 pt.) o Primær hyperaldosteronisme (incidens 150 pt./prævalens 300 pt.) o Cushing syndrom (incidens 25 pt./prævalens 300 pt.) Vedligeholdelsesbehandling og kontrol kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde

4 Ernæringsrelaterede sygdomme eoplasier Øvrige Turners syndrom (incidens 18 pt./ prævalens 980 pt.), triple-x syndrom (incidens 1 pr nyfødt pige, prævalens 2.500) og sjældne kønskromosom-anomalier med samtidig endokrin dysfunktion i øvrigt. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi, thoraxkirurgi, pædiatri, klinisk genetik samt oto-rhinolaryngologi Svære medicinske komplikationer efter bariatrisk kirurgi, fx svær hypoglykæmi og svær malabsorption (incidens 4 pt/prævalens 40 pt.) Anorexia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser (incidens 200 pt./prævalens pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Behandling og opfølgning af ME (Multiple Endokrine eoplasier) (incidens 20 pt./prævalens 50 Varetages i et multidisciplinært team med klinisk onkologi, kirurgi og oto-rhino-laryngologi med fælles retningslinjer og fælles Præoperativ vurdering og medicinsk behandling af neuroendokrine tumorer, herunder insulinom (incidens 15 pt.) Varetages i et multidisciplinært team med kirurgi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider (incidens 20 pt./prævalens 50 pt.) og adrenocorticale carcinomer. Varetages i tæt samarbejde med kirurgi og klinisk onkologi Porfyri (incidens 5 pt./prævalens 100 pt.) Andre sjældne diagnoser med særlige endokrinologiske symptomer, herunder: o Prader Willi syndrom (incidens 10 pt./prævalens 200 pt.) o Osteogenesis imperfecta o Galaktosæmi o Fabrys sygdom o MIDD/MELAS mitrokondrie sygdom sygdomme samt andre relevante specialer. Kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde Behandling af endokrine senfølger efter operation, strålebehandling eller kemoterapi (incidens 252 og prævalens 1.400). Kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde.

5 Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Viborg SOR ID: CVR: Geografisk lokalitet: P R: Kravopfyldelse for funktioner Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for funktionen Befolkningsunderlag for funktionen Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer Formaliseret samarb. Kvalitet Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (/) Varetages funktionen aktuelt? (/) Aktuelt antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal patientforløb per år (tal) Aktuelt antal procedurer per år (tal) Forventet antal nye patienter per år (tal) Forventet antal patientforløb per år (tal) Forventet antal procedurer per år (tal) Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus (incidens 400 pt./prævalens 400 pt.) Diagnostik af insulinomer og andre mere sjældne årsager til hypoglykæmi (incidens 230 pt./prævalens Behandlingskrævende Graves orbitopati (thyreoidea associeret orbitopati (TAO)), dvs. CAS >3 (Clinical Activity Score), (incidens150 pt/prævalens 500 Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte samt gravide med tidligere Graves sygdom, som er i substitutionsbehandling (incidens 200 Hyperthyreose, der er recidiverende, eller som ikke responderer på standardbehandlingen (incidens 100 pt./prævalens 500 pt.) Patienter med primær hyperparathyreoidisme, hvor operation ikke kan gennemføres, og hvor langtidsmedicinsk behandling forventes (prævalens 100 pt.) Vedligeholdelsesbehandling i rolig fase kan varetages på hovedfunktionsniveau Mb. Paget (incidens 30 pt./prævalens 250 pt.) Graviditetsinduceret og andre sjældne former for osteoporose hos kvinder < 60 år og osteoporose hos mænd. (incidens 350 pt./prævalens pt.) Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofyse- og hypothalamus sygdomme (incidens 200 pt./ prævalens 2000 pt.) Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison (incidens 150 pt./prævalens 1000 Klinefelters syndrom (incidens 50 pt./prævalens Behandlingskrævende sent debuterende testosteronmangel Bariatrisk kirurgi: visitation og postoperativ kontrol i minimum to år efter operation (incidens opererede Gravide med tidligere bariatrisk kirurgi ( incidens Insulinallergi (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Svær insulinresistens med samtidig dysreguleret diabetes (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuropati (incidens 50 pt./prævalens 300 Varetages i tæt samarbejde med neurologi Gravide med prægestationel diabetes mellitus (<300 Varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik Rekombinant humant TSH-stimuleret Radiojodbehandling (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med klinisk fysiologi og nuklearmedicin Laserbehandling af benigne thyreoideaknuder. (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med otorhino-laryngologi ############################################ Adrenogenitalt syndrom (incidens 1-2 pt./prævalens 50 pt.) og adrenoleukodystrofi (incidens 1 pt./prævalens 4 pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri Ernæringsrelaterede sygdomme eoplasier Højt specialiserede funktioner ############################################ ############################################ Svære medicinske komplikationer efter bariatrisk kirurgi, fx svær hypoglykæmi og svær malabsorption (incidens 4 pt/prævalens 40 pt.) Anorexia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser (incidens 200 pt./prævalens pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Behandling og opfølgning af ME (Multiple Endokrine eoplasier) (incidens 20 pt./prævalens 50 Varetages i et multidisciplinært team med klinisk onkologi, kirurgi og oto-rhino-laryngologi med fælles retningslinjer og fælles Præoperativ vurdering og medicinsk behandling af neuroendokrine tumorer, herunder insulinom (incidens 15 pt.) Varetages i et multidisciplinært team med kirurgi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere) (tal) Varetages funktionen for borgere fra andre regioner? (/) Hvor mange speciallæger varetager funktionen? Kan funktionen varetages døgnet rundt og året rundt? (/) Er krav til assistance fra eget speciale opfyldt? (/) Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (/) Er krav om assistance fra og samarbejde med øvrige specialer opfyldt? (/) Er de samarbejdende specialer placeret på samme sygehusmatrikel som funktionen? (/) Er varetagelsen afhængig af godkendelse af specialiserede funktioner i andre specialer på sygehuset? (/) Varetages funktionen i et formaliseret samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) (/) Har afd. instrukser i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser /kliniske retningslinjer? (/) Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? (/) Har afd. forsknings eller udviklingsaktiviteter relateret til funktionen? (/)

6 Øvrige Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider (incidens 20 pt./prævalens 50 pt.) og adrenocorticale carcinomer. Varetages i tæt samarbejde med kirurgi og klinisk onkologi Porfyri (incidens 5 pt./prævalens 100 pt.) Andre sjældne diagnoser med særlige endokrinologiske symptomer, herunder: o Prader Willi syndrom (incidens 10 pt./prævalens 200 pt.) o Osteogenesis imperfecta o Galaktosæmi o Fabrys sygdom o MIDD/MELAS mitrokondrie sygdom sygdomme samt andre relevante specialer. Kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde Behandling af endokrine senfølger efter operation, strålebehandling eller kemoterapi (incidens 252 og prævalens 1.400). Kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde.

7 Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Aarhus Universitetshospital, BG SOR ID: CVR: Geografisk lokalitet: P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for funktionen Befolkningsunderlag for funktionen Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer Kvalitet samarb. Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus (incidens 400 pt./prævalens 400 pt.) Diagnostik af insulinomer og andre mere sjældne årsager til hypoglykæmi (incidens 230 pt./prævalens Behandlingskrævende Graves orbitopati (thyreoidea associeret orbitopati (TAO)), dvs. CAS >3 (Clinical Activity Score), (incidens150 pt/prævalens 500 Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte samt gravide med tidligere Graves sygdom, som er i substitutionsbehandling (incidens 200 Hyperthyreose, der er recidiverende, eller som ikke responderer på standardbehandlingen (incidens 100 pt./prævalens 500 pt.) Patienter med primær hyperparathyreoidisme, hvor operation ikke kan gennemføres, og hvor langtidsmedicinsk behandling forventes (prævalens 100 pt.) Vedligeholdelsesbehandling i rolig fase kan varetages på hovedfunktionsniveau Mb. Paget (incidens 30 pt./prævalens 250 pt.) Graviditetsinduceret og andre sjældne former for osteoporose hos kvinder < 60 år og osteoporose hos mænd. (incidens 350 pt./prævalens pt.) Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofyse- og hypothalamus sygdomme (incidens 200 pt./ prævalens 2000 pt.) Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison (incidens 150 pt./prævalens 1000 Klinefelters syndrom (incidens 50 pt./prævalens Behandlingskrævende sent debuterende testosteronmangel Bariatrisk kirurgi: visitation og postoperativ kontrol i minimum to år efter operation (incidens opererede Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (/) Varetages funktionen aktuelt? (/) Aktuelt antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal patientforløb per år (tal) Aktuelt antal procedurer per år (tal) Forventet antal nye patienter per år (tal) Forventet antal patientforløb per år (tal) Forventet antal procedurer per år (tal) Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere) (tal) Varetages funktionen for borgere fra andre regioner? (/) Hvor mange speciallæger varetager funktionen? Kan funktionen varetages døgnet rundt og året rundt? (/) Er krav til assistance fra eget speciale opfyldt? (/) Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (/) Er krav om assistance fra og samarbejde med øvrige specialer opfyldt? (/) Er de samarbejdende specialer placeret på samme sygehusmatrikel som funktionen? (/) Er varetagelsen afhængig af godkendelse af specialiserede funktioner i andre specialer på sygehuset? (/) Varetages funktionen i et formaliseret samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) (/) Har afd. instrukser i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser /kliniske retningslinjer? (/) Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? (/) Har afd. forsknings eller udviklingsaktiviteter relateret til funktionen? (/) Gravide med tidligere bariatrisk kirurgi ( incidens 200 Højt specialiserede funktioner Insulinallergi (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Svær insulinresistens med samtidig dysreguleret diabetes (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuropati (incidens 50 pt./prævalens 300 Varetages i tæt samarbejde med neurologi Gravide med prægestationel diabetes mellitus (<300 Varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik Rekombinant humant TSH-stimuleret Radiojodbehandling (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med klinisk fysiologi og nuklearmedicin Laserbehandling af benigne thyreoideaknuder. (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med oto-rhinolaryngologi Sjældne calciummetaboliske lidelser, herunder: o Osteopetrosis (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) o Fibrøs dysplasi (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) sygdomme. Behandling kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde Adrenogenitalt syndrom (incidens 1-2 pt./prævalens 50 pt.) og adrenoleukodystrofi (incidens 1 pt./prævalens 4 pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri Sjældne binyresygdomme og paragangliomer, herunder: o Fæokromocytom (incidens 15 pt./prævalens 350 pt.) o Primær hyperaldosteronisme (incidens 150 pt./prævalens 300 pt.) o Cushing syndrom (incidens 25 pt./prævalens 300 pt.) Vedligeholdelsesbehandling og kontrol kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde

8 Ernæringsrelaterede sygdomme eoplasier Øvrige Turners syndrom (incidens 18 pt./ prævalens 980 pt.), triple-x syndrom (incidens 1 pr nyfødt pige, prævalens 2.500) og sjældne kønskromosom-anomalier med samtidig endokrin dysfunktion i øvrigt. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi, thoraxkirurgi, pædiatri, klinisk genetik samt oto-rhinolaryngologi Svære medicinske komplikationer efter bariatrisk kirurgi, fx svær hypoglykæmi og svær malabsorption (incidens 4 pt/prævalens 40 pt.) Anorexia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser (incidens 200 pt./prævalens pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Behandling og opfølgning af ME (Multiple Endokrine eoplasier) (incidens 20 pt./prævalens 50 Varetages i et multidisciplinært team med klinisk onkologi, kirurgi og oto-rhino-laryngologi med fælles retningslinjer og fælles Præoperativ vurdering og medicinsk behandling af neuroendokrine tumorer, herunder insulinom (incidens 15 pt.) Varetages i et multidisciplinært team med kirurgi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider (incidens 20 pt./prævalens 50 pt.) og adrenocorticale carcinomer. Varetages i tæt samarbejde med kirurgi og klinisk onkologi Porfyri (incidens 5 pt./prævalens 100 pt.) Andre sjældne diagnoser med særlige endokrinologiske symptomer, herunder: o Prader Willi syndrom (incidens 10 pt./prævalens 200 pt.) o Osteogenesis imperfecta o Galaktosæmi o Fabrys sygdom o MIDD/MELAS mitrokondrie sygdom sygdomme samt andre relevante specialer. Kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde Behandling af endokrine senfølger efter operation, strålebehandling eller kemoterapi (incidens 252 og prævalens 1.400). Kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde

9 Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Aarhus Universitetshospital, THG SOR ID: CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner Geografisk lokalitet: P R: Formaliseret Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for funktionen Befolkningsunderlag for funktionen Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer Kvalitet samarb. Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (/) Varetages funktionen aktuelt? (/) Aktuelt antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal patientforløb per år (tal) Aktuelt antal procedurer per år (tal) Forventet antal nye patienter per år (tal) Forventet antal patientforløb per år (tal) Forventet antal procedurer per år (tal) Gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes mellitus (incidens 400 pt./prævalens 400 pt.) Diagnostik af insulinomer og andre mere sjældne årsager til hypoglykæmi (incidens 230 pt./prævalens Behandlingskrævende Graves orbitopati (thyreoidea associeret orbitopati (TAO)), dvs. CAS >3 (Clinical Activity Score), (incidens150 pt/prævalens 500 Gravide med persisterende højt eller lavt stofskifte samt gravide med tidligere Graves sygdom, som er i substitutionsbehandling (incidens 200 Hyperthyreose, der er recidiverende, eller som ikke responderer på standardbehandlingen (incidens pt./prævalens 500 pt.) Patienter med primær hyperparathyreoidisme, hvor operation ikke kan gennemføres, og hvor langtidsmedicinsk behandling forventes (prævalens pt.) Vedligeholdelsesbehandling i rolig fase kan varetages på hovedfunktionsniveau Mb. Paget (incidens 30 pt./prævalens 250 pt.) Graviditetsinduceret og andre sjældne former for osteoporose hos kvinder < 60 år og osteoporose hos mænd. (incidens 350 pt./prævalens pt.) Udvidet diagnostik, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofyse- og hypothalamus sygdomme (incidens 200 pt./ prævalens 2000 pt.) Binyresygdomme og paragangliomer, herunder Mb. Addison (incidens 150 pt./prævalens 1000 Klinefelters syndrom (incidens 50 pt./prævalens Behandlingskrævende sent debuterende testosteronmangel Bariatrisk kirurgi: visitation og postoperativ kontrol i minimum to år efter operation (incidens opererede Gravide med tidligere bariatrisk kirurgi ( incidens 200 Højt specialiserede funktioner Forventet befolkningsunderlag (antal indbyggere) (tal) Varetages funktionen for borgere fra andre regioner? (/) Insulinallergi (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Svær insulinresistens med samtidig dysreguleret diabetes (incidens 50 pt./prævalens 200 pt.) Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuropati (incidens 50 pt./prævalens 300 Varetages i tæt samarbejde med neurologi Gravide med prægestationel diabetes mellitus (<300 Varetages i tæt samarbejde med gynækologi og obstetrik Rekombinant humant TSH-stimuleret Radiojodbehandling (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med klinisk fysiologi og nuklearmedicin Laserbehandling af benigne thyreoideaknuder. (incidens 30 pt.) Varetages i tæt samarbejde med oto-rhinolaryngologi Sjældne calciummetaboliske lidelser, herunder: o Osteopetrosis (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) o Fibrøs dysplasi (incidens 5 pt./prævalens 50 pt.) sygdomme. Behandling kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde Adrenogenitalt syndrom (incidens 1-2 pt./prævalens 50 pt.) og adrenoleukodystrofi (incidens 1 pt./prævalens 4 pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri Kravopfyldelse for funktioner Hvor mange speciallæger varetager funktionen? Kan funktionen varetages døgnet rundt og året rundt? (/) Er krav til assistance fra eget speciale opfyldt? (/) Er krav til udstyr/apparatur opfyldt? (/) Er krav om assistance fra og samarbejde med øvrige specialer opfyldt? (/) Er de samarbejdende specialer placeret på samme sygehusmatrikel som funktionen? (/) Er varetagelsen afhængig af godkendelse af specialiserede funktioner i andre specialer på sygehuset? (/) Varetages funktionen i et formaliseret samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) (/) Har afd. instrukser i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser /kliniske retningslinjer? (/) Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? (/) Har afd. forsknings eller udviklingsaktiviteter relateret til funktionen? (/) Sjældne binyresygdomme og paragangliomer, herunder: o Fæokromocytom (incidens 15 pt./prævalens 350 pt.) o Primær hyperaldosteronisme (incidens 150 pt./prævalens 300 pt.) o Cushing syndrom (incidens 25 pt./prævalens 300 pt.) Vedligeholdelsesbehandling og kontrol kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde

10 Ernæringsrelaterede sygdomme eoplasier Øvrige Turners syndrom (incidens 18 pt./ prævalens 980 pt.), triple-x syndrom (incidens 1 pr nyfødt pige, prævalens 2.500) og sjældne kønskromosom-anomalier med samtidig endokrin dysfunktion i øvrigt. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi, thoraxkirurgi, pædiatri, klinisk genetik samt oto-rhinolaryngologi Svære medicinske komplikationer efter bariatrisk kirurgi, fx svær hypoglykæmi og svær malabsorption (incidens pt/prævalens 40 pt.) Anorexia nervosa med sværere ernæringsforstyrrelser (incidens 200 pt./prævalens pt.) Varetages i tæt samarbejde med pædiatri, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri Behandling og opfølgning af ME (Multiple Endokrine eoplasier) (incidens 20 pt./prævalens 50 Varetages i et multidisciplinært team med klinisk onkologi, kirurgi og oto-rhino-laryngologi med fælles retningslinjer og fælles Præoperativ vurdering og medicinsk behandling af neuroendokrine tumorer, herunder insulinom (incidens 15 pt.) Varetages i et multidisciplinært team med kirurgi og klinisk onkologi med fælles retningslinjer og fælles Maligne endokrine tumorer, herunder karcinoider (incidens 20 pt./prævalens 50 pt.) og adrenocorticale carcinomer. Varetages i tæt samarbejde med kirurgi og klinisk onkologi Porfyri (incidens 5 pt./prævalens 100 pt.) Andre sjældne diagnoser med særlige endokrinologiske symptomer, herunder: o Prader Willi syndrom (incidens 10 pt./prævalens 200 pt.) o Osteogenesis imperfecta o Galaktosæmi o Fabrys sygdom o MIDD/MELAS mitrokondrie sygdom sygdomme samt andre relevante specialer. Kan varetages på regionsniveau i formaliseret samarbejde Behandling af endokrine senfølger efter operation, strålebehandling eller kemoterapi (incidens 252 og prævalens 1.400). Kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde.

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi

Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi Specialevejledning for Intern medicin: Endokrinologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Klinisk biokemi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Placering og erfaring

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende intern medicin: endokrinologi 1 1. Generelle

Læs mere

Specialeansøgning for Psykiatri Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Psykiatri Offentlig: Privat: Regionspsykiatrien Vest, Herning SOR ID: 6081000016005 P R: Ønskes funktionen varetaget på afdelingen? (J/) Varetages funktionen aktuelt? (J/) Aktuelt antal nye patienter per år Aktuelt antal patientforløb

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: endokrinologi

Specialevejledning for intern medicin: endokrinologi j.nr. 7-203-01-90/27 Specialevejledning for intern medicin: endokrinologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Intern medicin: endokrinologi

Læs mere

Placering og erfaring. Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen

Placering og erfaring. Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktiner: planlægning per speciale Regin/privathspital g dat: Reginshspitalet Randers, 25. maj 2009 Randers reginshspital, Medicinsk Afd. M. Medicinsk afdeling

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: endokrinologi

Specialevejledning for intern medicin: endokrinologi Specialevejledning for intern medicin: endokrinologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Ændringer til specialevejledninger til ansøgning

Ændringer til specialevejledninger til ansøgning Dato 25-11-2015 specialeplanlaegning@sst.dk Sagsnr. 4-1012-44/1 Ændringer til specialevejledninger til ansøgning Sundhedsstyrelsen modtager løbende kommentarer til de udgivne specialevejledninger til ansøgning.

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N Sø Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region Syddanmark Region/privathospital og dato: SHS Kirurgisk afdeling Sygehus samt afdeling: 5001 06 Afdelingens SKS-kode

Læs mere

Kravsopfyldelse for funktionerne

Kravsopfyldelse for funktionerne Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region Syddanmark 17. marts 2009 Region/privathospital og dato: Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg sygehus, Kirurgisk afdeling Sygehus

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialeansøgning for IM: reumatologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: reumatologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 Geografisk lokalitet: 171000016912 samarbejde med andet sygehus? (på lavere, samme eller højere niveau) samme sygehusmatrikel som funktionen? øvrige specialer

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: endokrinologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: endokrinologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: endokrinologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi).

Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi). Nationale BehandlingsVejledninger for Endokrinologi (NBV Endokrinologi). Baggrund: Der har hos såvel yngre som ældre endokrinologer været et ønske om at selskabet tog initiativ til en national ensretning

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

# % &$ Endokrinologi indgår i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

# % &$ Endokrinologi indgår i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. !!" # $ # % &$ Endokrinologi indgår i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på:

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: geriatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kravsopfyldelse for funktionerne

Kravsopfyldelse for funktionerne Region/privathospital og dato: Region Midtjylland Randers Regionshospital, Kirurgisk afdeling Speciale: Kirurgi Ønskes varetaget på afdelingen? (/) Varetages aktuelt? (/) SKS kode 7005 07. Volumen Forventet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Endokrinologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Endokrinologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Endokrinologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato 13. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland Bilag 3.1 Forslag til specialeplan Region Sjælland Revideret 12. maj 2009 1 Særlig bemærkning om denne høringsudgave. Der er her tale om 2. udgave af Forslag til specialeplan, der d. 27. april 2009 blev

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i gynækologi og obstetrik Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Størstedelen af aktiviteten inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin er elektiv og kun i begrænset omfang akut/subakut.

Størstedelen af aktiviteten inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin er elektiv og kun i begrænset omfang akut/subakut. !"#"$$% & '' ( & '' ' )( Størstedelen af aktiviteten inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin er elektiv og kun i begrænset omfang akut/subakut. Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Region Midtjylland, 15. marts Bilag: Imødekommelse af Sundhedsstyrelsens krav til akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau

Region Midtjylland, 15. marts Bilag: Imødekommelse af Sundhedsstyrelsens krav til akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau Region Midtjylland, 15. marts 2007 Bilag: Imødekommelse af Sundhedsstyrelsens krav til akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau Bilaget indeholder en aktuel status for antal specialer for alle matrikler

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: infektionsmedicin Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kardiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kardiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kardiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kardiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Lungemedicin

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Lungemedicin Opsamlende specialeansøgning Speciale: Lungemedicin Region/privat udbyder: Dato: 4. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst Dato 8. september 2015 Formålet med dette notat er i del I, at beskrive fordelingen af speciallæger på specialer

Læs mere

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b

Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Region/privathospital og dato: Region Midt 25.5.09 Regionshospital Randers, Medicinsk afdeling, 490b Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) 700505 Ønskes varetaget på afdelingen?

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Speciale: Anæstesiologi

Speciale: Anæstesiologi Speciale: Anæstesiologi Specialets specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) Område Hovedfunktioner Regionsfunktioner Anæstesi Funktion AUH, Aarhus AUH, Skejby RH

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Opgørelse over fordeling af speciallæger på specialer og afdelinger. Datamateriale på afdelingsniveau

Opgørelse over fordeling af speciallæger på specialer og afdelinger. Datamateriale på afdelingsniveau Opgørelse over fordeling af speciallæger på specialer og afdelinger Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per Region og dato: Region Midtjylland 12. maj 2009 Sygehus samt afdeling: Regionshospitalet Viborg, Øre-, næse-, halsafdelingen Afdelingens

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Status på revision af specialeplanen 2015

Status på revision af specialeplanen 2015 Status på revision af specialeplanen 2015 Revisionen af den eksisterende specialeplan har taget det afsæt, at planen i vid udstrækning fungerer godt, og hensigten med revision af specialeplan har således

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Kirurgisk behandling af grøn stær (605 procedurer)

Kirurgisk behandling af grøn stær (605 procedurer) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV j.nr. 7-203-01-93/6 Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i oftalmologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/13 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i kirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 09.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin. Dato: 27. maj 2009

Specialeansøgning. Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin. Dato: 27. maj 2009 Specialeansøgning Region Midtjylland Vedr. speciale: IM: Infektionsmedicin Dato: 27. maj 2009 Specialeansøgning for Region Midtjylland vedr. IM: Infektionsmedicin 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

% &'( Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Hæmatologi som speciale ikke i planerne for de fælles akutmodtagelser.

% &'( Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Hæmatologi som speciale ikke i planerne for de fælles akutmodtagelser. !"!##$ % % &'( Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Hæmatologi som speciale ikke i planerne for de fælles akutmodtagelser. Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere