Kendskab til Borger.dk December 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskab til Borger.dk December 2016"

Transkript

1 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December Side 1

2 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge år 13 Appendiks 15 Om undersøgelsen 33 Kontakt Side 2

3 Undersøgelsens formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk. Digitaliseringsstyrelsen har tidligere gennemført kendskabsanalyser én gang årligt i årene Indeværende undersøgelse er gennemført i december Resultaterne fra undersøgelsen bliver benchmarket mod resultaterne fra de foregående kendskabsanalyser, så udviklingen i kendskabet til borger.dk belyses. Resultaterne er baseret på telefoninterviews med n=803 danskere, 18 år +. Stikprøven er nationalt repræsentativ på køn, alder og region. I 2015 og 2016 har vi desuden gennemført nogle (relativt få) interviews med årige. Disse rapporteres særskilt og indgår ikke i den nationalt repræsentative stikprøve Side 3

4 2016 Side 4 Summary

5 Summary Kendskabet til Borger.dk er uhjulpet steget signifikant fra 2015 til Andelen af danskere, der har besøgt borger.dk er ligeledes steget signifikant siden sidste år. Den generelle stigning fra år til år i disse to tal, der blev brudt sidste år, er således genetableret. Som det ses i nedenstående tabel (to midterste kolonner) er det hjulpne kendskab til Borger.dk dog på samme niveau som sidste år. Benchmark (uden 70+ år) Alle (inkl. 70+ år) Benchmark (uden 70+ år) Alle (inkl. 70+ år) Benchmark (uden 70+ år) Ingen af de øvrige målte hjemmesider har opnået samme stigning i uhjulpet kendskab og antal besøgende fra 2015 til 2016 som Borger.dk. Alle (inkl. 70+ år) Uhjulpet kendskab Hjulpet kendskab Besøgsfrekvens % 15% 53% 53% 23% 22% % 21% 66% 60% 28% 25% % 25% 68% 63% 39% 35% % 26% 73% 72% 44% 40% % 37% 81% 77% 53% 49% % 53% 90% 88% 69% 66% % 52% 91% 86% 72% 66% % 58% 92% 86% 79% 73% Kendskabet til Borger.dk stammer primært fra konkrete sager eller er opstået tilfældigt. De borgere, der har kendskab til borger.dk, er generelt set trygge ved borger.dk. 87% af de, der kender borger.dk, giver udtryk for at de er trygge ved borger.dk. Dermed er målsætningen opfyldt om, at 80% skal føle sig trygge. Borgerne har viden om Borger.dk. 91% svarer at man kan finde information om det offentlige på Borger.dk. Flertallet af borgerne har tillid og tro på systemets og egne evner når det gælder borger.dk (top 2 på 5-punktsskala er 66% - 71%). De årige er en meget lille gruppe, og derfor er det kun indikationer: De er trygge ved at benytte borger.dk og deres kendskab stammer fra familie, venner og skole Side 5

6 2016 Side 6 Kendskab og besøg

7 Uhjulpet kendskab til hjemmesider Det uhjulpne kendskab til Borger.dk er er steget signifikant fra 2015 til 2016 Benchmark (uden 70+ år) Skat.dk Min kommunes hjemmeside Borger.dk Borgerservice* 70% Skat.dk Min kommunes hjemmeside Borger.dk Borgerservice* 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 17% 15% 10% 2009 (n = 511) 27% 26% 25% 14% 2010 (n = 434) 38% 37% 38% 31% 32% 29% 30% 16% 17% 2011 (n = 438) 2012 (n = 447) 41% 28% 57% 58% 23% 22% 15% 14% 2013 (n = 454) 2014 (n = 455) 32% 19% 11% 2015 (n = 427) 64% 24% 21% 8% 2016 (n = 685) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 17% 15% 10% 2009 (n = 511) 53% 52% 58% 34% 36% 37% 30% 30% 28% 25% 34% 23% 22% 25% 26% 26% 23% 21% 22% 18% 19% 15% 16% 13% 14% 14% 12% 9% 2010 (n = 504) 2011 (n = 511) 2012 (n = 515) 2013 (n = 522) 2014 (n = 520) 2015 (n = 501) 2016 (n = 803) Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? *I 2015 og tidligere år har Borgerservice været afrapporteret som Borgerservice.dk. Dette domænenavn findes imidlertid ikke. I 2016 har vi spurgt ekstra ind til dette, og borgerne nævner herefter borgerservices hjemmeside uden at de ved hvad den hedder. Derfor er det blot rapporteret som borgerservice. En hjemmeside i vækst er sundhed.dk. I 2015 nævnte 9% af alle (inkl. 70+ år) denne hjemmeside uhjulpet. I 2016 er det 12%. Såfremt undersøgelsen gentages i 2017, kan man derfor overveje om sundhed.dk skal erstatte Borgerservice i ovenstående visninger Side 7

8 Hjulpet kendskab til Borger.dk Det hjulpne kendskab til Borger.dk er på niveau med sidste år: 9 ud af 10 kender til Borger.dk Benchmark (uden 70+ år) Hjulpet kendskab til Borger.dk Hjulpet kendskab til Borger.dk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 53% 66% 68% 73% 81% 90% 91% 92% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 53% 60% 63% 72% 77% 88% 86% 86% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 2009 (n = 511) 2010 (n = 434) 2011 (n = 438) 2012 (n = 447) 2013 (n = 454) 2014 (n = 455) 2015 (n = 427) 2016 (n = 685) 0% 2009 (n = 511) 2010 (n = 504) 2011 (n = 511) 2012 (n = 515) 2013 (n = 522) 2014 (n = 520) 2015 (n = 501) 2016 (n = 803) Borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? 2016 Side 8

9 Besøgte offentlige hjemmesider Antallet af besøgende på Borger.dk er steget signifikant fra 2015 til 2016 Den generelle stigning fra år til år, der blev brudt sidste år, er således genetableret Benchmark (uden 70+ år) Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af disse Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af disse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 66% 23% 73% 60% 28% 25% 22% 22% 14% 2009 (n = 511) 2010 (n = 434) 81% 68% 39% 23% 12% 2011 (n = 438) 85% 82% 64% 62% 44% 30% 53% 7% 9% 2012 (n = 447) 86% 86% 86% 79% 69% 72% 69% 65% 69% 33% 35% 37% 2013 (n = 454) 41% 6% 6% 5% 2014 (n = 455) 2015 (n = 427) 2016 (n = 685) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 66% 23% 22% 14% 2009 (n = 511) 65% 53% 25% 19% 2010 (n = 504) 74% 80% 78% 62% 61% 60% 35% 22% 19% 2011 (n = 511) 40% 29% 49% 12% 12% 2012 (n = 515) 83% 66% 66% 63% 65% 32% 34% 35% 2013 (n = 522) 81% 82% 73% 66% 38% 9% 10% 9% 2014 (n = 520) 2015 (n = 501) 2016 (n = 803) Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? 2016 Side 9

10 2016 Side 10 Kendskabskanal

11 Oprindelse af kendskabet Konkrete sager og tilfældigheder skaber mest kendskab Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse m.v.) Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. Fra internettet Via arbejde/lønsedler Fra kommunen Fra familie/venner/bekendte Fra diverse medier og kampagner Via E-Boks/Nem-ID Breve :: Fra internettet Googlede børn, skilsmisse, begravelse eller lign og fandt frem til siden 8% Fra internettet Uspecifikt 2% Fra internettet Blev linket videre fra anden offentlig hjemmeside Enkelte respondenter har givet svar om internettet, der passer ind i mere end en af de tre kategorier. Derfor summerer de tre kategorier til mere end 10% (n=687) 2015 (n=429) 2014 (n=457) 1% Note: Stigningen i kategorien tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. skyldes primært at respondenterne svarer, at de har et generelt kendskab fra diverse steder og brug, men ikke kan peger på konkrete steder, som kendskabet stammer fra. Skole SKAT Biblioteket (n=403) 2012 (n=369) 2011 (n=322) Hvorfra kender du borger.dk? 2016 Side 11 Alle tal er %

12 2016 Side 12 Tryghed, viden og holdning

13 Tryghed Danskerne føler sig i høj grad trygge ved borger.dk Manglende tryghed ved at bruge borger.dk skyldes ofte ikke den konkrete hjemmeside, men mangelende tryghed ved at bruge computer og it-sikkerhed generelt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 75% 78% 22% 17% 5% 4% 2012 (n=369) Tillid Målsætning 80% 2013 (n=403) Ja Nej Ved ikke 2014 (n=457) Tryghed 82% 88% 87% 12% 6% 8% 4% 7% 6% (n=429) (n=687) Begrundelse for ikke at være tryg eksempler Skal lige bruge det lidt flere gange før jeg er tryg ved det men det kommer nok Der er altid mulighed for virusangreb Jeg er ikke tryg ved, at man kan se hvilke sygdomme jeg har derinde. Hvis det nu gik hen og blev offentlig gjort på en eller anden måde. Fordi det er rarest at man kan se de mennesker man giver oplysninger til, ikke over nettet. n = 40 Tror ikke på IT-verdenen, tror på menneskelig kontakt. Nu er man bare et nummer. Det er til gene at ringe. - Er du tryg ved at bruge borger.dk? (2013 og tidligere: Har du tillid til borger.dk?) - Hvorfor er du ikke tryg ved at anvende borger.dk? (2013 og tidligere: Hvorfor har du ikke tillid til borger.dk?) 2016 Side 13

14 Holdning Der er generelt få som har mistillid, føler sig usikker eller ikke har de rette kompetencer i relation til at benytte borger.dk 2% 3% 3% 32% 35% 41% 34% 33% 30% 18% 18% 16% 7% 6% 6% 8% 6% 5% Jeg har tillid til at udvedkommende IKKE kan få adgang til mine data selvom kommunikationen foregår på nettet Når jeg har sendt nogle informationer afsted via borger.dk føler jeg mig sikker på at jeg har gjort det rigtigt og informationerne kommer det rigtige sted hen Jeg har de rette kompetencer for at indberette eller søge informationer digitalt via borger.dk 1 - Helt uenig Hverken eller Helt enig Ved ikke Jeg vil nu læse nogle udsagn op angående brugen af borger.dk. Du skal svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig: Nyt spørgsmål i Side 14

15 Viden Flest nævner at man kan finde information om det offentlige på Borger.dk 27% 16% 9% 18% 32% 73% 84% 91% 82% 68% På borger.dk kan jeg: Læse min digitale post fra det offentlige Få henvisninger til andre offentlige selvbetjeningsløsninger Finde information om det offentlige Se data om mig selv Få hjælp til min aktuelle sag med en offentlig myndighed Ja Nej Jeg vil nu læse nogle udsagn op angående borger.dk du bedes svare ja eller nej. På borger.dk kan jeg Nyt spørgsmål i Side 15

16 2016 Side 16 Unge år

17 Unge år 3 ud af 5 unge i alderen år kender Borger.dk Bemærk få respondenter Kendskab til Borger.dk 62% 88% Tryg ved Borger.dk 28% Uhjulpet kendskab Hjulpet kendskab n=39 8% 4% Ja Nej Ved ikke n=24 Kendskab til Borger.dk stammer fra Besøgt offentlige hjemmesider Fra familie/venner/bekendte 33% Skole 33% Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) 8% Fra internettet Googlede børn, skilsmisse, begravelse eller lign og fandt frem til siden 4% Fra internettet søgte specifikt på offentlig hjemmesider 4% Information fra kommunen 4% Via arbejde/lønsedler 4% Fra diverse medier/reklamer/aviser 4% Andet 13% - Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? - Borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? - Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? - Er du tryg ved borger.dk? (2013 og tidligere: Har du tillid til borger.dk?) 2016 Side 17 n=24 36% Din kommunes hjemmeside 41% 49% 23% 28% Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af disse n=39 Vi spurgte de unge første gang i Resultaterne er ikke sammenlignet med 2015 pga. det relativt lille antal respondenter i aldersgruppen i 2015, der gør, at tallene er forbundet med stor usikkerhed.

18 Appendiks (Split på køn, alder, beskæftigelse og uddannelse) 2016 Side 18

19 Uhjulpet kendskab til borger.dk Køn og alder n = 803 Mand (n = 397) 54% Kvinde (n = 406) 61% år (n = 155) 78% år (n = 124) 72% år (n = 146) 69% år (n = 135) 53% år (n = 125) 45% 71 år eller ældre (n = 118) 21% Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? 2016 Side 19

20 Uhjulpet kendskab til borger.dk Beskæftigelse n = 803 Selvstændig (n = 30) 56% Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 60) 69% Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 108) 73% Arbejder faglært (n = 180) 63% Arbejder ufaglært (n = 65) 47% Studerende (n = 88) 75% Pensionist (n = 221) 36% Arbejdsløs (n = 52) 69% Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? 2016 Side 20

21 Uhjulpet kendskab til borger.dk Uddannelse n = 803 Folkeskole/real/mellem (n = 127) 42% Student/HF (n = 65) 63% HHX/HTX (n = 48) 58% Kort videregående uddannelse (n = 205) 53% Mellemlang videregående uddannelse (n = 226) 66% Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 127) 63% Kan du nævne én eller flere hjemmesider, hvor borgere kan få information og adgang til selvbetjening fra hele den offentlige sektor? 2016 Side 21

22 Hjulpet kendskab til Borger.dk Køn og alder n = 803 Mand (n = 309) 85% Kvinde (n = 406) 87% år (n = 155) 95% år (n = 124) 96% år (n = 146) 92% år (n = 135) 89% år (n = 125) 86% 71 år eller ældre (n = 118) 50% Borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? 2016 Side 22

23 Hjulpet kendskab til Borger.dk Beskæftigelse n = 803 Selvstændig (n = 30) 86% Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 60) 99% Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 108) 96% Arbejder faglært (n = 180) 90% Arbejder ufaglært (n = 65) 86% Studerende (n = 88) 93% Pensionist (n = 221) 67% Arbejdsløs (n = 52) 100% Borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? 2016 Side 23

24 Hjulpet kendskab til Borger.dk Uddannelse n = 803 Folkeskole/real/mellem (n = 127) 74% Student/HF (n = 65) 88% HHX/HTX (n = 48) 80% Kort videregående uddannelse (n = 205) 84% Mellemlang videregående uddannelse (n = 226) 92% Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 127) 90% Borger.dk er en hjemmeside for borgerne i Danmark, der tilbyder information og mulighed for selvbetjening. Har du hørt om borger.dk? 2016 Side 24

25 Besøgte offentlige hjemmesider Køn n = 803 Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående 62% 82% Mand (n = 397) 69% 28% 10% 60% 81% Kvinde (n = 406) 76% 48% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? 2016 Side 25

26 Besøgte offentlige hjemmesider Alder år (n = 155) Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående 1% 36% 56% 85% 83% n = år (n = 124) 3% 35% 72% 93% 89% år (n = 146) 6% 38% 82% 84% 82% år (n = 135) 6% 51% 72% 71% 86% år (n = 125) 9% 44% 66% 70% 82% 71 år eller ældre (n = 118) 24% 36% 35% 44% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? 2016 Side 26

27 Besøgte offentlige hjemmesider Beskæftigelse Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående 58% 81% Selvstændig (n = 30) 56% 31% 19% Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 60) Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 108) Arbejder faglært (n = 180) Arbejder ufaglært (n = 65) Studerende (n = 88) Pensionist (n = 221) Arbejdsløs (n = 52) 0% 0% 4% 3% 12% 23% 31% 24% 36% 40% 41% 48% 54% 54% 53% 59% 66% 67% 82% 73% 87% 79% 70% 83% 86% 82% 79% 83% 94% 92% 87% 93% 86% 79% 70% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? n = Side 27

28 Besøgte offentlige hjemmesider Uddannelse n = 803 Din kommunes hjemmeside Skat.dk Borger.dk Sundhed.dk Ingen af ovenstående 49% 70% Folkeskole/real/mellem (n = 127) 56% 27% 25% Student/HF (n = 65) 8% 38% 63% 75% 77% HHX/HTX (n = 48) 11% 23% 51% 60% 84% Kort videregående uddannelse (n = 205) 10% 35% 68% 71% 81% Mellemlang videregående uddannelse (n = 226) 3% 44% 74% 86% 83% 72% 88% Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 127) 77% 50% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har du besøgt én eller flere af følgende offentlige hjemmesider inden for det sidste år? 2016 Side 28

29 Oprindelse af kendskabet Køn Hvorfra kender du borger.dk? - uhjulpet 2016 Side 29 Fra internettet Googlede børn, skilsmisse, begravelse eller lign og fandt frem til siden Fra internettet Blev linket videre fra anden offentlig hjemmeside Internettet (uspecifikt) Information fra kommunen Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. Via E-Boks/Nem-ID Via arbejde/lønsedler Fra familie/venner/bekendte Fra diverse medier/reklamer/aviser Mand (n = 335) Kvinde (n = 352) Brev Skole Andet Ved ikke/husker ikke 0% 0% 4% 2% 1% 1% 7% 8% 6% 5% 4% 3% 4% 6% 8% 8% 7% 8% 9% 10% 8% 11% 13% 16% 17% 15% 16% 24% n = 687

30 Oprindelse af kendskabet Alder n = år (n = 148) år (n = 119) år (n = 135) år (n = 120) år (n = 107) 71 år eller ældre (n = 59) Hvorfra kender du borger.dk? - uhjulpet 2016 Side 30 Fra internettet Googlede børn, skilsmisse, begravelse eller lign og fandt frem til siden Fra internettet Søgte specifikt på offentlige hjemmesider Fra internettet Blev linket videre fra anden offentlig hjemmeside Information fra kommunen Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. Via E-Boks/Nem-ID Via arbejde/lønsedler Fra familie/venner/bekendte Fra diverse medier/reklamer/aviser Brev Skole Andet Ved ikke/husker ikke Alle tal er %

31 Oprindelse af kendskabet Beskæftigelse Hvorfra kender du borger.dk? - uhjulpet 2016 Side 31 Selvstændig (n = 25) Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 59) Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 104) Arbejder faglært (n = 161) Arbejder ufaglært (n = 56) Studerende (n = 82) Pensionist (n = 147) Arbejdsløs (n =52) Fra internettet Googlede børn, skilsmisse, begravelse eller lign og fandt frem til siden Fra internettet Søgte specifikt på offentlige hjemmesider Fra internettet Blev linket videre fra anden offentlig hjemmeside Information fra kommunen Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. Via E-Boks/Nem-ID Via arbejde/lønsedler Fra familie/venner/bekendte Fra diverse medier/reklamer/aviser Brev Skole Andet Ved ikke/husker ikke Alle tal er % n = 687

32 Oprindelse af kendskabet Uddannelse n = 687 Folkeskole/real/mellem (n = 94) Student/HF (n = 57) HHX/HTX (n = 38) Kort videregående uddannelse (n = 172) Mellemlang videregående uddannelse (n = 208) Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 114) Hvorfra kender du borger.dk? - uhjulpet 2016 Side 32 Fra internettet Googlede børn, skilsmisse, begravelse eller lign og fandt frem til siden Fra internettet Søgte specifikt på offentlige hjemmesider Fra internettet Blev linket videre fra anden offentlig hjemmeside Information fra kommunen Ved konkret sag (flytning, pas, skilsmisse med videre) Tilfældigt/gennem flytning/skilsmisse m.v. Via E-Boks/Nem-ID Via arbejde/lønsedler Fra familie/venner/bekendte Fra diverse medier/reklamer/aviser Brev Skole Andet Ved ikke/husker ikke Alle tal er %

33 Tryghed Køn og alder n = 687 Mand (n = 335) 86% Kvinde (n = 352) 88% år (n = 148) 92% år (n = 119) 87% år (n = 135) 90% år (n = 120) 84% år (n = 107) 84% 71 år eller ældre (n = 59) 79% Er du tryg ved borger.dk? Ja 2016 Side 33

34 Tryghed Beskæftigelse n = 687 Selvstændig (n = 25) 88% Funktionær/Tjenestemand med ledelsesansvar (n = 59) 96% Funktionær/Tjenestemand uden ledelsesansvar (n = 104) 93% Arbejder faglært (n = 161) 88% Arbejder ufaglært (n = 56) 85% Studerende (n = 82) 92% Pensionist (n = 147) 79% Er du tryg ved borger.dk? Ja 2016 Side 34 Arbejdsløs (n =52) 78%

35 Tryghed Uddannelse n = 687 Folkeskole/real/mellem (n = 94) 76% Student/HF (n = 57) 87% HHX/HTX (n = 38) 91% Kort videregående uddannelse (n = 172) 83% Mellemlang videregående uddannelse (n = 208) 91% Er du tryg ved borger.dk? Ja 2016 Side 35 Lang videregående uddannelse (kandidat) (n = 114) 93%

36 2016 Side 36 Om undersøgelsen

37 Projekt fakta Baggrund: Målgruppe Spørgeskema Planlagt stikprøve Opnået stikprøve Digitaliseringsstyrelsen ønsker gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk hvert år siden Danskere, 18 år +, nationalt repræsentativt på køn, alder og region. I 2015 og 2016 har vi desuden gennemført interview med årige i de tilfælde, hvor disse har taget telefonen eller hvor de har været tilstede i husstanden efter at vi har gennemført interview med en i alderen 18 år +. Spørgeskemaet er på nær enkelte justeringer identisk med tidligere års spørgeskema. n=830 (heraf 30 med unge i alderen år) n=842 (heraf 39 med unge i alderen år) Dataindsamlingsperioden 14. november 2. december 2016 De unge i alderen år indgår ikke i den nationalt repræsentative stikprøve, og afrapporteres separat (og uvejet). Dvs. den nationalt repræsentative stikprøve med voksne i alderen 18 år + består af n=803 respondenter. Dataindsamlingsmetode Vægtnings procedure Målingens styrke CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) Data er vejet på køb, alder (grupperet) og regioner Med en stikprøvestørrelse (n) på netto 803 respondenter, kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed på +/- 3,46 %-point på totaler Side 37

38 Projekt fakta Data er vejet på køn, alder (grupperet) og regioner. Fordelingerne før og efter vejning er vist nedenfor. Køn Uvejet Vejet Procent Base Procent Base Kvinde 49% % 400 Mand 51% % 403 Total Alder år 19% % år 15% % år 18% % år 17% % år 16% % år 15% % 139 Total Region Region Hovedstaden 31% % 255 Region Sjælland 15% % 118 Region Syddanmark 21% % 164 Region Midtjylland 22% % 181 Region Nordjylland 10% 83 11% 85 Total Side 38

39 Wilkes almindelige forretningsbetingelser Tekniske ændringer Wilke forbeholder sig ret til at lave mindre ændringer i specifikationer, som vil forbedre datagrundlaget, uden drøftelser med kunden. Rettigheder Rapporter og andre dokumenter med relevans for projektet leveret af Wilke tilhører kunden. Alt andet undersøgelsesmateriale som know-how i research teknikker, tilbud, spørgeskemaer, interviewguider og datamateriale tilhører Wilke. Ansvar Brug af undersøgelsernes resultater er på kundens eget ansvar. Kvalitetssikring Undersøgelser gennemføres under hensyntagen til Kodeks for markedsanalyser udstedt af ICC/ESOMAR. Offentliggørelse Offentliggørelse af rapporter og undersøgelsesresultater skal altid være forsynet med kildeangivelsen: Kilde: Wilke. Opbevaring/fortrolighed Wilke forpligter sig til at opbevare alt undersøgelsesmateriale fra projektet i en periode på to år fra leveringsdatoen. Wilke er i opbevaringsperioden ansvarlig for, at materialet behandles fortroligt. Efter to år destrueres undersøgelsesmaterialet. Lovgivning Forretningsbetingelserne reguleres af dansk lovgivning Side 39

40 2016 Side 40 Kontakt

41 Kontakt Digitaliseringsstyrelsen Lisann Troelsen Specialkonsulent Wilke Gitte Madsen Senior Consultant Tlf.: Wilke Charlotte Jørgensen Senior Research Consultant Tlf.: Wilke A/S Tlf Odense Jens Benzons Gade 54B 5000 Odense C København Overgaden Neden Vandet 9C 1414 København K 2016 Side 41

42 2016 Side 42

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Kendskab til borger.dk. December 2018

Kendskab til borger.dk. December 2018 Kendskab til borger.dk 2018 December 2018 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2018 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere

Læs mere

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 2016 1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Resultater 7 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Heidi Krumhardt Mortensen Claus Rantzau 2017 Side 1 Indhold Undersøgelsen Side 3 Konklusioner og opsummering Side 5 Ensomhed Side 7 Hvornår

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice brugerundersøgelse December 2013 Side 12013 Indhold Formål 3 Anbefaling og konklusion 5 Resultater 10 Baggrund 22 Om undersøgelsen 24 Kontakt 27 2013 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed April 2016 Kamilla Korsgaard 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Executive Summary Side 3 Danmark spiser sammen Side 5 Baggrundsspørgsmål

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Mary Fondens Unge Tænketank

Mary Fondens Unge Tænketank Mary Fondens Unge Tænketank Ensomhed April 2015 2015 Side 1 2015 Side 2 Resultater Sp. 1. Synes du, det er ubehageligt at gøre ting alene, hvis mange andre gør dem sammen med andre, fx at gå i biografen?

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle Side 1

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle Side 1 Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om folkeskolen Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012

Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Lyngallup om Thornings nytårstale Dato: 5. januar 2012 Metode Feltperiode: 3. til 5. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk. 11. december 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse Borger.dk 11. december 2017 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen

Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen ANALYSE Status på danskernes interesse for aktiesparekontoen Resumé For at gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier, indførte Regeringen fra 1. januar 2019 en aktiesparekonto,

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Black Friday

Penge- og Pensionspanelet Black Friday Penge- og Pensionspanelet Black Friday 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat

Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat Gallup til Berlingske om terror og Islamisk Stat Feltperiode: Den 25.-29. september 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 13 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder

Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening. voxmeter.dk Vi har verdens klogeste kunder Tabelrapport / 2018 for Finanssektorens Arbejdsgiverforening voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens klogeste kunder 1 Formål med undersøgelsen... 2 2 Metode og gennemførelse... 2 2.1

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011

Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Lyngallup om Rød / Blå blok Dato: 18. august 2011 Metode Feltperiode: 16.18. august 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Lyngallup om indbrud Dato: 22/

Lyngallup om indbrud Dato: 22/ Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 AGENDA Lyngallup om indbrud Dato: 22/06-2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om indbrud 7 3 Statistisk sikkerhed 12 KONSULENT Camilla Kann Fjeldsøe KUNDE

Læs mere

Danskerne bryder stadig loven på nettet

Danskerne bryder stadig loven på nettet ANALYSE Danskerne bryder stadig loven på nettet Resumé Det lovlige marked for streamingtjenester bliver stadigt større, og som forbruger kan du i dag vælge mellem en lang række udbydere inden for tv-serier

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011

Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 1 AGENDA Lyngallup om tøj og tekstiler Dato: 22/6-2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om tøj og tekstiler 7 3 Statistisk sikkerhed 14 Kontaktperson

Læs mere

Gallup om datamennesket

Gallup om datamennesket Datamennesket Feltperiode: Den 27. juni 2. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.039 personer Stikprøven

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Lyngallup om EU og fremtiden

Lyngallup om EU og fremtiden Feltperiode: den 13.-19. december 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.010 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise TNS Dato: Projekt: 58902 Feltperiode: Den 6.7. november 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284 Juli 2014 Feltperiode: Den 4.-9. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.005 personer Stikprøven er

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907 Juni 2015 2 Feltperiode: Den 8. juni 10. juni 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.062 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak?

Tobaksrøg, 2013. Krydstabeller Alle. Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Q43. Hvor mange gange har du forsøgt at holde op med at ryge tobak? Køn: Alder Geografi Mand Kvinde 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Lene Espersen januar Public 57564

TNS Gallup - Public Tema: Lene Espersen januar Public 57564 TNS Gallup - Public Tema: Lene Espersen 12. -13. januar 2011 Public 57564 Metode Feltperiode: 12,-13. januar 2011. Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende Lyngallup om skat Metode Feltperiode: 19.-20. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.056 personer

Læs mere

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329

Retsforbeholdet. Gallup for Berlingske. Retsforbeholdet. TNS Dato: 1. december 2015 Projekt: 62329 Gallup for Berlingske Gallup om retsforbeholdet Feltperiode: Den 30. november 1. december 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1 FynBus Kundetilfredshed marts 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Summary 5 Resultater tilfredshed 11 Resultater loyalitet 18 Incitamentskontrakt 23 Regressionsmodel 26 Resultater Bus

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse Marts 2016 2016-1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Summary 7 Tilfredshedsmodel 11 Resultater Overordnede parametre 15 Resultater Generelt 23 Resultater

Læs mere

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012

Lyngallup om EU forbehold og SF formandsvalg Oktober 2012 og SF formandsvalg Oktober 2012 Feltperiode: Den 2.-4. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Hertil kommer boost på 237 ekstra respondenter, der stemte

Læs mere

Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011 Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om mobilitet 7 3 Statistisk sikkerhed 18 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012

3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012 3 generationers syn på velfærdssamfundet Dato: 12. marts 2012 Metode Feltperiode: 9. 13. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på hhv., og Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup om Brugerbetaling i sundhedsvæsenet Dato: 16. maj 2012

Lyngallup om Brugerbetaling i sundhedsvæsenet Dato: 16. maj 2012 Lyngallup om Brugerbetaling i sundhedsvæsenet Dato: 16. maj 2012 Metode Feltperiode: 11. maj 15. maj 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Katrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling

Læs mere

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010 Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Berlingske

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere