Kemi på autoværkstedet trin for trin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemi på autoværkstedet trin for trin"

Transkript

1 Kemi på autoværkstedet trin for trin

2 Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon Dansk Industri Telefon Lederne Telefon Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Layout, produktion og tryk: Dplus.dk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. December 2011 ISBN

3 Indholdsfortegnelse Side 3: Hvad indeholder vejledningen? Side 4 Del 1: Overordnet kemisk metode Side 6 Overordnet kemisk metode trin for trin og alle fordelene Side 8 Trin 1: Ryd op, sortér og bortskaf Side 10 Trin 2: Fravælg, erstat til mindre farlige produkter og få styr på leverandører Side 12 Trin 3: Få styr på lovkrav Side 14 Del 2: Metoder til et godt arbejdsmiljø ved arbejde med kemiske produkter Side 15 Metoder i arbejdet med kemiske produkter, trin for trin og alle fordelene Side 16 Trin 1: Opbevaring Side 20 Trin 2: Håndtering, værnemidler og ventilation Side 24 Trin 3: Bortskaffelse Side 26 Referencer Side 28 Bilag Vi vil gerne rette en stor tak til Anders Petersen Automobiler A/S, Risskov, for deres meget værdifulde sparring og deltagelse i udviklingen af værktøjet. 3

4 4 Hvorfor skal vi have fokus på kemi og arbejdsmiljø?

5 Det betaler sig at have styr på arbejdsmiljøet omkring de mange kemiske produkter, der anvendes i autobranchen. De bruges f.eks. ved klargøring, påfyldning, reparation, pladearbejde, svejsning, slibearbejde, affedtning, maling, lakering og undervognsbehandling. Det kan betale sig at have styr på arbejdsmiljøet omkring de mange kemiske produkter, der anvendes i autobranchen. Forkert håndtering, manglende brug af værnemidler eller utilstrækkelig instruktion kan medføre alvorlige ulykker. Ved at arbejde systematisk med håndteringen af de kemiske produkter i hverdagen, nedbringes de skadelige påvirkninger og risikoen for ulykker reduceres. Det betyder samtidig mindre sygefravær hos de ansatte. Og gevinsten ved dette arbejde kan læses direkte på værkstedets bundlinje. Vejledningen anviser en række metoder, der på en nem og enkel måde kan understøtte værkstedets systematiske arbejde med kemi og arbejdsmiljø. Ved at følge vejledningens metoder får I overblik over kemien i jeres værksted og kan begynde at arbejde systematisk i alle afdelinger og kroge. Vejledningen indeholder en række konkrete redskaber til brug for arbejdet og arbejdspladsbrugsanvisninger er et meget centralt redskab i arbejdet. Vejledningen er holdt i et enkelt og let tilgængeligt sprog. Der er ingen detaljerede beskrivelser af kemi, men der er løbende henvisninger til materiale, der går mere i dybden med de enkelte emner. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen består af 2 dele, og del 1 er en forudsætning for del 2 I del 1 anvises en overordnet metode til håndtering af kemiske produkter. Ved hjælp af 3 trin opnår I at få styr på det kemiske arbejdsmiljø på værkstedet. I får hjælp til at nedbringe antallet af leverandører og antallet af kemiske produkter. I får vejledning i, hvor det er muligt at skifte til mindre farlige produkter og et overblik over alle de lovkrav, I skal være opmærksomme på ved arbejdet med kemiske produkter. I del 2 anvises metoder til arbejdet med de kemiske produkter i det daglige. Ved hjælp af 3 trin opnår I, at forhold som opbevaring, håndtering, værnemidler, ventilation og bortskaffelse altid er i orden. Hvert trin i vejledningens metoder indeholder 3 afsnit: Første afsnit gennemgår, hvorfor? emnet kræver fokus Andet afsnit gennemgår, hvordan? emnet kan løses Tredje afsnit gennemgår, hvor der kan læses mere? om emnet Bagerst i vejledningen finder I en række bilag, der indeholder konkrete værktøjer, der kan benyttes aktivt for at få succes med metoderne. Til vejledningen er der tilknyttet kampagnemateriale, som I kan bruge til at skabe ekstra opmærksom om arbejdet med emnet kemi. Gå straks i gang med at bruge metoderne, så jeres arbejdsmiljø kan blive endnu bedre. 5

6 Del 1 Overordnet kemisk metode, trin for trin Målet med den overordnede kemiske metode er ganske enkelt at få færre og mindre farlige kemiske produkter i det daglige arbejde og overblik over lovkravene. Det har en række fordele i forhold til forebyggelse af sygdomme og ulykker, men også i forhold til arbejdsmiljøarbejdet, leverandørerne og økonomien. Hurtigt overblik over trin og indhold: Der er fokus på 3 trin: Trin 1: Ryd op, sortér og bortskaf. Trin 2: Fravælg og erstat til mindre farlige/ufarlige produkter og få styr på leverandører. Trin 3: Få styr på lovkrav. Arbejdsulykker koster. De direkte omkostninger er typisk: Mindre ulykke kr. Gennemsnitlig ulykke kr. Alvorlig ulykke kr. Hertil kommer de skjulte omkostninger som f.eks. produktionstab, der typisk er 1,5 2 gange højere. Kilde: LO: Rapporten Arbejdsmiljø set med værkstedsøkonomiske briller (2010). De aktiviteter, der skal gennemføres under de enkelte trin, findes i en række værktøjer i bilagene. For overblikkets skyld er de også listet her: Bilag 1: Værktøj til oprydning, sortering og bortskaffelse. Bilag 2. Spørgeguide til leverandører. Bilag 3: Positivliste. Bilag 4: Tillægsskema. Bilag 5: ATEX-vurdering og ATEX-APV. 6

7 Værkstedets kemiske produkter før metoden sættes i gang Er der styr på det? Overordnet kemisk metode trin for trin og alle fordelene Trin 1 Bilag 1 Ryd op Sortér Bortskaf Gå i gang med trin 1, 2 og 3 på de næste sider. Få styr på, hvorfor det er vigtigt, hvordan det kan gøres og høst så fordelene. Kemiske produkter efter oprydning Trin 2 Bilag 2 & 3 Fravælg og erstat til mindre farlige eller ufarlige produkter Få styr på leverandører Udarbejd en positivliste Kemiske produkter efter erstatning Trin 3 Bilag 4 & 5 Få styr på lovkrav Udarbejd arbejdspladsbrugsanvisninger, kemisk APV, ATEX-vurdering og ATEX-APV Værkstedets kemiske produkter efter gennemgang af metoden Nu er der styr på det Fordel for arbejdsmiljøet/ansatte Sikkert arbejde med de kemiske produkter i alle led giver mindre risiko for ulykker og sygdomme. Det giver tryghed. Fordel for arbejdsmiljøgruppen Overblik gør arbejdsmiljøarbejdet lettere, og betyder mindre tid på at opfylde lovkravene. Fordel for ledelse/værksted Styr på lovkravene og dermed færre bemærkninger ved Arbejdstilsynets besøg. Fordel for ledelse/værksted Økonomisk besparelse pga. færre produkter, bedre styring af leverandører, mindre tidsforbrug til lovkrav og mindre risiko for ulykker og sygdomme. 7

8 Del 1 Trin 1 Ryd op, sortér og bortskaf Hvorfor? Oprydning, sortering og bortskaffelse giver overblik over de kemiske produkter. Det giver også en række fordele, da I bl.a. nedsætter risikoen for: Brug af unødigt farlige produkter Brug af forældede produkter Brug af uegnede produkter Unødig brug af tid på at finde produkter Sammenblanding af produkter Ulykker og sygdomme Hvordan? Når I rydder op, så gå alle lokaler, skabe og skuffer igennem. Kemiske produkter har det med at gemme sig. Følg en simpel metode: 1 Saml alle kemiske produkter på samme sted, f.eks. på et bord, så der er overblik 2 Sortér produkterne ud i grupper, så det giver mening, f.eks.: - Produkter til klargøring - Produkter til affedtning - Produkter til maling og lakering - Produkter til limning og sealing - Produkter til rustbeskyttelse - Osv

9 3 Sortér produkterne ud i undergrupper, f.eks.: - Produkter på flydende form - Produkter på fast form - Produkter på spray - Osv. 4 Fjern og bortskaf de produkter, der ikke længere skal anvendes, f.eks.: - Produkter, der er gamle og forældede - Produkter, hvor indholdet er ukendt, f.eks. fordi etiketten mangler - Produkter, hvor et mindre farligt produkt allerede kendes - Produkter, der er fundet uegnede ved tidligere brug - Produkter, der er vareprøver - Osv. Under oprydningen kan I også få overblik over, hvilke leverandører der leverer hvilke produkter. Det giver hurtigt en fornemmelse af, om I måske bruger for mange forskellige leverandører, og om I har for mange tilfældige vareprøver Bortskaffelse sker til godkendt modtager, f.eks.: - ABAS (Autobranchens Affaldsservice) - Kommunal modtagestation Bilag 1: Værktøj til oprydning, sortering og bortskaffelse Hvor kan der læses mere? Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR Sikker håndtering af affald, Branchevejledning I-BAR Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer 3 4 9

10 Del 1 Trin 2 Fravælg, erstat til mindre farlige produkter og få styr på leverandører Hvorfor? Der er flere grunde: Det er et lovkrav at erstatte til ufarlige eller mindre farlige produkter, når det er muligt Det giver overblik og sikkerhed, hvis der er ét produkt til hver arbejdsopgave, eller endnu bedre, hvis de enkelte produkter kan anvendes til flere arbejdsopgaver Færre og mindre farlige kemiske produkter gør det lettere at opfylde lovkravene Der bør stilles krav til leverandørerne. Fravælgelse og erstatning skal overvejes, hver gang der købes nye produkter FAKTA om spray Der findes alternativer til spray, f.eks. pensel. Hvordan? Når I skal fravælge og erstatte til mindre farlige produkter, så benyt følgende metode: Vær sikker på, at produkterne har de nødvendige tekniske egenskaber Vælg produkter uden faremærkning eller med den laveste faremærkning - Tjek faresymboler - Tjek faresætninger (R/H sætninger) Vælg produkter med laveste MAL-kode (kodenummer) Vælg ikke produkter på spray eller produkter, der er støvende Vælg produkter, der ikke kræver blanding (en-komponent-produkter) Vælg produkter i nem håndterbar emballage Osv. Vær opmærksom på faresymbolerne Indtil 2017 kan blandingsprodukter både leveres med gamle og nye faresymboler og risikosætninger. Efter 2017 må der kun leveres blandingsprodukter med de nye faresymboler og risikosætninger. Læs mere om sammenhængen mellem nye og gamle faresymboler i I-BAR s vejledning Kemikalier Ny mærkning og klassificering. Hav en klar holdning til leverandørerne: Så få leverandører som muligt, helst kun én. En ny leverandør skal levere sikkerhedsdatablade på sine produkter, ellers må han ikke vælges. Leverandørerne skal have styr på tingene, og gør det klart for dem, at de altid skal levere de mindst farlige produkter. Ved at handle med få leverandører får værkstedet også reduceret antallet af kemiske produkter. Det giver overblik, større sikkerhed og mindsker udgifterne både fordi der undgås spild, og med få leverandører opnås bedre mængderabatter. Dialogen med leverandøren Hele metoden med at fravælge og erstatte til mindre farlige produkter kræver, at I jævnligt er i dialog med leverandørerne. Det er vigtigt, at I stiller de rigtige spørgsmål og krav, så leverandørerne hele tiden udfordres på at levere de mindst farlige produkter. Det gælder både leverandører, som I selv kontakter, og dem, der uopfordret besøger jer med vareprøver osv. Til det formål kan I benytte spørgeguiden til leverandører: Bilag 2. Spørgeguide til leverandører Det er en god idé at udarbejde en positivliste over de kemiske produkter, som I har besluttet må benyttes til arbejdsopgaverne på værkstedet. Listen skal opdateres, hver gang I erstatter et produkt, f.eks. til et mindre farligt produkt. 10

11 Arbejd løbende på at minimere mængden og farligheden af de kemiske produkter. Der skal findes en oversigt over de kemiske produkter, der er på værkstedet. Præsenter oversigten for udvalgte leverandører. Bed om et tilbud på tilsvarende kemiske produkter, der er mindre farlige, men med samme gode tekniske egenskaber. På den måde kan opnås mindre farlige kemiske produkter og ofte en bedre pris, da der kan opnås mængderabatter. Oversigten kan I hænge op et centralt sted, så alle kan se, hvilke kemiske produkter, der må bruges på værkstedet. Så kan I hurtigt konstatere, hvis der benyttes produkter på værkstedet, der ikke er på listen. Det kan f.eks. opstå ved brug af vareprøver, eller ved at kemiske produkter på en eller anden måde kommer ind ad bagdøren. Bilag 3: Positivliste Hvor kan der læses mere? Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer 11

12 Del 1 Trin 3 Få styr på lovkrav 12

13 Hvorfor? Sidste trin trin 3 er at få styr på de øvrige lovkrav, men efter trin 1 og 2 er det let at overskue. Lovkravene er: Arbejdspladsbrugsanvisning Kemisk-APV ATEX-vurdering og eventuelt ATEX-APV (ATEX = Eksplosiv atmosfære) Lovkravene skal opfyldes, da de har afgørende betydning for sikkerhed og sundhed, og så er de vigtige i forhold til instruktion i det daglige arbejde. M-system Et eksempel på en elektronisk database, der giver mange fordele: Mange autoværksteder bruger elektroniske databaser, f.eks. M-system eller E-miljø til sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger. I databasen udarbejdes en oversigt over alle de kemiske produkter, værkstedet anvender. Det tekniske datablad kan hentes for hvert enkelt produkt, og de er altid opdaterede. I systemet udarbejder værkstedet arbejdspladsbrugsanvisningerne efter en standardskabelon. Alle medarbejdere har adgang til M-system. På den måde undgås arbejdet med at opdatere en masse papirversioner. Når der skal indkøbes et nyt produkt, der ikke er i databasen, sender værkstedet det tekniske datablad til M-system. De gennemgår, om databladet lever op til loven. Er det i orden, lægges det i databasen, hvis ikke tager M-system fat i leverandøren. I M-systemet udarbejder værkstedet også en samlet oversigt over de kemiske produkter. Derved opfylder værkstedet også kravene til den kemiske APV. Hvordan? Arbejdspladsbrugsanvisninger udarbejdes på baggrund af leverandørens sikkerhedsdatablad, som altid skal følge med, når leverandøren leverer et faremærket produkt, men det er altid arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Udfyld et tillægsskema og vedhæft det til leverandørens sikkerhedsdatablad, så har I en arbejdspladsbrugsanvisning. I skal gøre det for alle faremærkede produkter. Har I flere ens produkter med fuldstændig samme fareklassificering, så er det ifølge loven tilstrækkeligt at lave ét fælles tillægsskema til en sådan gruppe produkter. Som eksempel kan nævnes spraymalinger med samme fareklassificering, hvor kun farverne er til forskel. Bilag 4: Tillægsskema Kemisk APV kræver, at I: Udarbejder en liste over de farlige kemiske produkter, der bruges på værkstedet. Det kan opfyldes ved at udarbejde og løbende ajourføre positivlisten under trin 2 Noterer versionsdatoer for leverandørernes sikkerhedsdatablade på positivlisten Foretager løbende risikovurdering af arbejdet med de farlige kemiske produkter. Det opfyldes ved at udarbejde og vedligeholde alle arbejdspladsbrugsanvisninger, dvs. løbende får udarbejdet tillægsskemaerne. Notér også versionsdatoen for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisningen på positivlisten Hele tiden arbejder på at erstatte til mindre farlige kemiske produkter (substitution). Det gøres ved at bruge spørgeguiden til leverandører En løbende opdatering af positivlisten med de beskrevne supplerende oplysninger opfylder dermed kravet til kemisk- APV. De supplerende oplysninger er tilføjet på positivlisten bilag 3. ATEX-vurdering og eventuel ATEX-APV Kan brugen af de kemiske produkter medføre eksplosiv atmosfære, skal der foretages en ATEX-vurdering. Viser vurderingen, at der er risiko for farlig eksplosiv atmosfære, skal der zoneklassificeres og udarbejdes en ATEX-APV (også kaldet et Eksplosionssikringsdokument). ATEX- APV en skal også indeholde en vurdering af mulige tændkilder, og hvad der er gjort for at undgå en eksplosion. Som hovedregel vil ATEX-APV kun være relevant i autobranchen ved autolakering og rustbeskyttelse. ATEX-reglerne er komplicerede, så de fleste ringer efter en ATEX-ekspert. Bilag 5: ATEX OG ATEX-APV Hvor kan der læses mere? ATEX i autobranchen de første skridt mod den rigtige løsning, Branchevejledning I-BAR ATEX og autolakering sådan gør du i praksis, Branchevejledning I-BAR ATEX og rustbeskyttelse sådan gør du i praksis, Branchevejledning I-BAR Kemikalier, Ny mærkning og klassificering, Branchevejledning I-BAR Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning om leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materialer At-vejledning om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære 13

14 Del 2 Metoder til et godt arbejdsmiljø ved arbejde med kemiske produkter, trin for trin Målet med del 2 er at sikre et godt arbejdsmiljø i det daglige arbejde med kemiske produkter. Det har en række fordele i forhold til forebyggelse af sygdomme og ulykker, men også i forhold til arbejdsmiljøarbejdet og økonomien. Hurtigt overblik over trin og indhold Der er fokus på 3 trin: Trin 1: Opbevaring. Trin 2: Håndtering, værnemidler og ventilation. Trin 3: Bortskaffelse. Værktøjerne, der er gennemgående og afgørende for succes i de 3 trin, er instruktion og arbejdsmiljøgennemgang, og de kan hentes i bilagene. Kort introduktion til værktøjerne i del 2 Instruktion Instruktion er afgørende for et sikkert arbejde med kemiske produkter. Arbejdsgiveren skal give den fornødne instruktion ved arbejde med stoffer og materialer. Instruktion i forhold til et bestemt kemisk produkt, f.eks. et nyt produkt, starter altid med gennemgang af den arbejdspladsbrugsanvisning, I har udarbejdet, jf. del 1. Her har I netop skrevet konkrete krav og retningslinjer for opbevaring, håndtering, værnemidler, ventilation og bortskaffelse. Arbejdspladsbrugsanvisningerne bliver på den måde centrale her i del 2. Instruktion indeholder selvfølgelig også andre forhold, som løbende vil blive gennemgået i denne del. Arbejdsmiljøgennemgang Arbejdsmiljøgennemgang er en systematisk metode for løbende vurdering af arbejdsmiljøindsatsen på værkstedet. Gennemføres arbejdsmiljøgennemgangen med regelmæssige intervaller, kan den sikre, at lovkrav og værkstedets retningslinjer for kemiske produkter overholdes. Arbejdsmiljøgennemgang sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen og øger medarbejdernes fokus. De bliver holdt op på, at krav og retningslinjer skal overholdes. Klistermærker Klistermærker med klare budskaber, f.eks. Lås altid skabet efter brug, er et ekstra indslag i del 2. Tanken er, at I klistrer dem op, hvor der er behov for det. I kan selv designe klistermærker med jeres egne budskaber, der er målrettet netop jeres lokale behov. Klistermærker giver fokus og kan være sjove og gode at tale ud fra i det daglige arbejdsmiljøarbejde. Kampagner For ekstra fokus på arbejdet med de kemiske produkter præsenteres også tre forslag til små kampagner, I kan sætte i gang for at skærpe opmærksomheden på farerne ved arbejde med kemiske produkter. Værktøjerne findes i bilagene: Bilag 6: Tjekliste til kemisk instruktion. Bilag 7: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljøgennemgang. 14

15 Arbejdet med de kemiske produkter Er der styr på det? Metoder i arbejdet med kemiske produkter, trin for trin og alle fordelene Gå i gang med trin 1, 2 og 3 på de næste sider. Få styr på, hvorfor det er vigtigt, hvordan det kan gøres og høst så fordelene. Opbevaring nu OK Håndtering nu OK Trin 1 Bilag 6 & 7 Krav til sikker opbevaring Kemisk instruktion Kemisk arbejdsmiljøgennemgang Brug klistermærker og kampagner som indslag Trin 2 Bilag 6 & 7 Krav til sikker håndtering Værnemidler og ventilation Kemisk instruktion Kemisk arbejdsmiljøgennemgang Brug klistermærker og kampagner som indslag Bortskaffelse nu OK Trin 3 Bilag 6 & 7 Krav til bortskaffelse Kemisk instruktion Kemisk arbejdsmiljøgennemgang Brug klistermærker og kampagner som indslag Arbejdet med de kemiske produkter Nu er der styr på det Fordel for arbejdsmiljøet/ansatte Sikkert arbejde med de kemiske produkter i alle led giver mindre risiko for ulykker og sygdomme. Det giver tryghed. Fordel for arbejdsmiljøgruppen Systematik ved instruktion og arbejdsmiljøgennemgang giver overblik og gør arbejdsmiljøarbejdet lettere. Klistermærker skaber fokuspunkter. Fordel for ledelse/værksted Styr på systematik og lovkrav og dermed færre bemærkninger ved Arbejdstilsynets besøg. Klistermærker sender positive signaler ved Arbejdstilsynets besøg. Fordel for ledelse/værksted Sikkert arbejde med kemiske produkter i alle led giver mindre risiko for ulykker og sygdomme og mindre spild og forbedrer dermed økonomien. Klistermærker skaber fokuspunkter også for ledelsen. 15

16 Del 2 Trin 1 Opbevaring 1 2 Hvorfor? Der er mange fordele ved at opbevare de kemiske produkter rigtigt og med omtanke: Det gavner arbejdsmiljøet, hvis produkterne opbevares rigtigt, bl.a. undgås indånding af kemiske dampe Det forhindrer forurening af det ydre miljø og naturen, hvis spild og lækager ikke kan slippe ud Det skaber overblik og sparer tid, hvis produkterne opbevares i grupper i forhold til arbejdsopgaverne 1 Det gavner sikkerheden, arbejdsgangene og logistikken, hvis produkterne opbevares tæt ved arbejdsstedet Lovkravene skal opfyldes Hvordan? Det er en god idé at tænke i to skridt, når opbevaringen af de kemiske produkter skal på plads. Første skridt er at opfylde lovkravene til opbevaring. Andet skridt er at overveje, hvordan opbevaringen bedst sikrer gode arbejdsgange og en god logistik på værkstedet. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder de fleste svar Lovkravene og værkstedets egne krav til opbevaring af et kemisk produkt findes netop i den arbejdspladsbrugsanvisning, I selv har udarbejdet. Her er der et punkt om opbevaring, hvor I præcist skal beskrive, hvordan opbevaringen skal foregå på værkstedet. 2 Med udgangspunkt i arbejdspladsbrugsanvisningerne kan I gruppere jeres kemiske produkter i forhold til kravene om opbevaring. Dernæst kan I arbejde med at placere dem hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsgange og logistik. Hensyn til arbejdsgange og logistik vil især være relevante i store værksteder med flere afdelinger. De typiske krav til opbevaring, og de typiske løsninger er: Krav: Opbevaring under ventilation, hvis produktet medfører fordampning, når originalforseglingen er brudt. Fordampning medfører diffus forurening af den luft medarbejderne indånder. Derfor skal produkterne altid tilbage under ventilation efter brug. Eksempler herpå er lakker, malinger, lime og produkter til affedtning 16

17 4 3 Løsning f.eks. ved: - Særskilt kemirum med rumventilation - Kemiskab med procesventilation, hvor luften trækkes ind i bunden og suges ud i toppen. Luften skal frit kunne passere mellem alle hylder Krav: Opbevaring så spild eller lækage ikke løber i offentlig kloak Løsning f.eks. ved: - Særskilt rum uden afløb, eller hvor afløb ikke er koblet på offentlig kloak - Placering på spildbakker, som kan tage indholdet af den største dunk/emballage, hvis den springer læk. Er største emballage på 100 liter, skal spildbakken uden problemer kunne indeholde 100 liter Krav: Etablering af olieudskiller, hvis der er olie- eller benzinholdigt spildevand eller risiko for olie- eller benzinspild, der kan løbe i offentlig kloak Løsning f.eks. ved: - Etablering af olieudskiller før offentlig kloak - Placering på spildbakker Krav: Rensebar må ikke medføre spredning af diffus forurening til omgivelserne Løsning f.eks. ved: - Etablering af procesventilation over rensebaren, der konstant kører - Etablering af tætsluttende låg på rensebaren, der først kan åbnes, når etableret procesventilation har suget den forurenede luft væk Krav: Bl.a. giftmærkede produkter skal opbevares i aflåst skab Løsning f.eks. ved: - Opbevaring i aflåseligt rum eller skab 17

18 18

19 Der er en række andre krav og anbefalinger til opbevaring: I forhold til arbejdsmiljøet Produkter skal stå på et fast og stabilt underlag, så de ikke kan vælte Trykflasker skal stå i stativ eller være fastgjort med kæde til væg 3 Side 17 Opbevar aldrig over øjenhøjde. Der er risiko for ulykker, f.eks. øjenskade, hvis produktet ikke er ordentligt lukket og vælter ned 4 Side 17 Udendørs oplag skal overdækkes som værn mod direkte sol og nedbør Uvedkommende må ikke kunne komme til udendørs oplag I forhold til arbejdsgange og logistik Placering tæt på brugsstedet, så undgås lang transport af eventuelle farlige produkter, og produkterne kan hurtigt og sikkert stilles tilbage på plads Opbevaring skal indrettes, så effektiv rengøring også er mulig Instruktion og arbejdsmiljøgennemgang Når I har opbevaringen på plads, er det vigtigt, at den også overholdes. Det gør I ved en god instruktion og regelmæssige arbejdsmiljøgennemgange. Instruktion af medarbejderne i forhold til opbevaring af de forskellige kemiske produkter tager konkret udgangspunkt i arbejdspladsbrugsanvisningen. Dernæst følger de øvrige krav og retningslinjer, I har besluttet på værkstedet. FAKTA om instruktion ved arbejde med kemiske produkter Det er arbejdsgiverens ansvar, at alle medarbejdere, uanset ansættelsens karakter og varighed, får en tilstrækkelig oplæring og instruktion, så arbejdet med kemiske produkter kan ske uden fare. Medarbejderne skal oplyses om de ulykkes- og sygdomsfarer, der kan være i arbejdet med kemiske produkter. HUSK Efter instruktionen skal krav og retningslinjer være helt tydelige for medarbejderen. Se mere om instruktion i bilag 6 Læs mere i I-BARs branchevejledning om Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen. Bilag 6: Værktøj til instruktion, der indeholder en række instruktionspunkter til opbevaring og beskrivelse af en god instruktionsmetode. Arbejdsmiljøgennemgang med regelmæssige intervaller sikrer, at krav og retningslinjer for kemiske produkter overholdes. Arbejdsmiljøgennemgang sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen og øger fokus for medarbejderne. De bliver holdt op på, at krav og retningslinjer skal overholdes. Bilag 7: Tjekliste til arbejdsmiljøgennemgang der indeholder en række tjekpunkter til opbevaring. Skab også fokus med klistermærker eller sæt en lille kampagne om opbevaring i gang. Se kampagnematerialet. Hvor kan der læses mere? Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Limning, Branchevejledning I-BAR Autolakering, Branchevejledning I BAR Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer 19

20 Del 2 Trin 2 Håndtering, værnemidler og ventilation Hvorfor? Det er i forbindelse med arbejdsopgaverne og håndteringen af de kemiske produkter, at der er størst risiko for arbejdsulykker og sygdomme, f.eks. sygdomme på huden, åndedrætsorganerne og nervesystemet. Derfor er det vigtigt at have styr på håndteringen og de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger særligt i form af ventilation og værnemidler. Der er mange fordele ved at have styr på håndtering, værnemidler og ventilation: Risikoen for ulykker bliver mindre Risikoen for udvikling af sygdomme bliver mindre Risikoen for spild bliver mindre Personlige værnemidler er i fokus og bliver rengjort og skiftet i nødvendigt omfang Ventilation er i fokus, så det altid virker effektivt Det skaber tryghed hos medarbejderne Hvis det hele fungerer, og ulykker og sygdomme undgås, har det en positiv effekt på værkstedets økonomi Hvordan? Det er en god idé at tænke i to skridt, når håndteringen af de kemiske produkter skal på plads. Første skridt er at opfylde lovkravene til håndtering. Andet skridt er at overveje, hvordan håndteringen kommer til at foregå bedst i det daglige arbejde. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder de fleste svar. Lovkravene og værkstedets egne krav til håndtering af et kemisk produkt hentes i den arbejdspladsbrugsanvisning, I selv har udarbejdet. Her er der punkter, der omhandler: Anvendelsesbegrænsninger Værkstedets forholdsregler, herunder personlige værnemidler og ventilation Transportoplysninger FAKTA om lovpligtige uddannelser Der er tre relevante lovpligtige uddannelser i forhold til kemi i autoværkstedet: Svejsning og termisk skæring ( 26) Uddannelsen kræves ved svejsning og termisk skæring, f.eks. skærebrænder og slibearbejde i tilknytning hertil. Slibearbejde er f.eks., når svejsesøm eller grater slibes til. Epoxyharpixer og isocyanter Uddannelsen kræves ved arbejde med produkter indeholdende epoxyharpixer og isocyanter, f.eks. to-komponent produkter, men også i én-komponent produkter, f.eks. maling, primere, lime og fugemasser. Styren Uddannelsen kræves ved arbejde med polyesterstøbning. Arbejde med andre produkter indeholdende mere end 0,1 pct. styren kræver ikke særlig uddannelse, men derimod særlig instruktion f.eks. ved en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. HUSK Kravet om uddannelse kan ses i leverandørens sikkerhedsdatablad. Læs mere i I-BARs branchevejledning om Lovpligtige uddannelser. Under punkterne har I præcist beskrevet, hvordan det skal foregå i værkstedet. Ud fra arbejdspladsbrugsanvisningerne kan I se, hvilke kemiske produkter der kræver anvendelse af særlige værnemidler og ventilation. Det kan I tage højde for ved placering af ventilation og de personlige værnemidler. Sådanne hensyn vil især være relevante i store værksteder med flere afdelinger. Typiske krav og retningslinjer ved arbejde med kemiske produkter Håndtering Følg produktets vejledning om påføring, dosering osv. Placér altid produkterne forsvarligt, så de ikke kan vælte under arbejdet Placér produkterne, så de ikke er i vejen for andre i værkstedet Placér dunke i vippestativer, der gør det sikkert at hælde 20

21 Montér hældetude eller doseringspumper på dunke og palletanke for at forebygge stænk og sprøjt Transportér kemiske produkter i lukkede beholdere ikke i åbne bægre eller kander Brug automatisk dosering frem for manuel håndtering, hvis det er muligt f.eks. olie, køle- og sprinklervæske Omhæld kun til anden egnet emballage, hvis den er mærket med korrekt etikette Vær sikker på, at medarbejderne har gennemført eventuelle lovpligtige uddannelser Ventilation Undgå diffus forurening og indånding af forurenet luft Sæt låg og hætter på produkterne, når de ikke bruges under arbejdsopgaven Brug procesventilationen korrekt ved arbejdsopgaver, der medfører udvikling af væsketåge, støv og røg f.eks. ved blande-, skære-, slibe- og svejsearbejde. Procesventilationen skal så tæt på forureningen som muligt og hele tiden flyttes med under arbejdet Procesventilation til udstødningsgasser skal altid aktiveres Rumventilation skal være aktiveret, så der hele tiden sikres et luftskifte i lokalet 21

22 FAKTA om ventilation Procesventilation: Skal effektivt kunne bortlede forureningen fra en bestemt arbejdsproces eller kilde. Rumventilation: Forekommer der diffus forurening, skal der etableres effektiv rumventilation i autoværkstedet. Diffus forurening er den forurening, der ikke kan opfanges af procesventilationen, f.eks. fra motorrum, spray ved skruer, og når biler køres ind og ud. Effektiv rumventilation kræver luftskifte 3 gange i timen. Ved en rumhøjde på over 5 meter beregnes luftskiftet alene på grundlag af en loftshøjde på 5 meter. Det svarer til 15 kubikmeter pr. kvadratmeter gulvareal. Proces- og rumventilation bør efterses og serviceres efter leverandørens anvisninger typisk 1 2 gange om året. Der er meget specifikke krav til dimensionering af både proces- og rumventilation bl.a. luftmængder, erstatningsluft, kontrolanordninger mv. Læs mere i I-BARs branchevejledning om Luftforurening og ventilation i autobranchen. Værnemidler Brug de værnemidler, der fremgår af arbejdspladsbrugsanvisningen, f.eks. åndedrætsværn, øjenværn, handsker og beskyttelsesdragt Rengør, vedligehold, opbevar og udskift værnemidlerne i overensstemmelse med leverandørens anvisninger Er værnemidler defekte eller beskadigede, så udskift dem Sørg for at anlæg til åndemiddelluft/friskluftforsynet åndedrætsværn altid er i orden og modtager lovpligtigt eftersyn Smør hænderne i hudplejemiddel/creme, så huden ikke tørrer ud Vask hænderne grundigt før spisepauser og ved fyraften 22

23 Adfærd Om medarbejderne efterlever krav og retningslinjer til håndtering, ventilation og værnemidler handler også om adfærd. Det er vigtigt, at medarbejderne udviser en positiv adfærd, og den kan fremmes ved: At ledelsen gør det klart, at sikkerhed har første prioritet At ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er bevidste om, at de er rollemodeller, og derfor altid selv efterlever krav og retningslinjer At ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne anerkender og roser den positive adfærd At ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne løbende taler med medarbejderne om arbejdsmiljøet FAKTA om åndemiddelluft: Åndemiddelluft skal være af god kvalitet og skal derfor opfylde en række acceptværdier. Husk Åndemiddelluft med en temperatur på ca. 20 C anses for bedst. Husk Anlæg til åndemiddelluft skal have eftersyn efter leverandørens anvisninger normalt én gang årligt. Eftersyn udføres af leverandøren eller anden sagkyndig. Læs mere i I-BARs branchevejledning om Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer. Arbejdsgange og logistik Placér værnemidler forsvarligt i nærheden af brugsstedet, så ovenstående retningslinjer omkring værnemidler efterleves Placér øjenskyllestation i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen, så det er hurtigt at komme til Vær sikker på, at der er tilstrækkelig plads til arbejdet med de kemiske produkter og anvendelse af ventilation Instruktion og arbejdsmiljøgennemgang Når håndteringen er på plads, er det vigtigt, at den også overholdes. Det gør I ved en god instruktion og regelmæssige arbejdsmiljøgennemgange. Instruktion af medarbejderne i forhold til håndtering af de forskellige kemiske produkter tager konkret udgangspunkt i arbejdspladsbrugsanvisningen. Dernæst følger de øvrige krav og retningslinjer, som I har besluttet i værkstedet. Bilag 6: Tjekliste til kemisk instruktion, der indeholder en række instruktionspunkter til håndtering og beskrivelse af en god instruktionsmetode. Arbejdsmiljøgennemgang med regelmæssige intervaller sikrer, at krav og retningslinjer for kemiske produkter overholdes. Arbejdsmiljøgennemgang sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen og øger fokus for medarbejderne. De bliver holdt op på, at lovkrav og retningslinjer skal overholdes. Bilag 7: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljøgennemgang, der indeholder en række tjekpunkter til håndtering. Skab også fokus med klistermærker eller sæt en lille kampagne om opbevaring i gang. Se kampagnematerialet. Hvor kan der læses mere? Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Limning, Branchevejledning I-BAR Autolakering, Branchevejledning I BAR Sådan bruger du de personlige værnemidler på autoværkstedet, Minivejledning I-BAR Partikelfiltre udskiftning og rensning, Branchevejledning I-BAR Lovpligtige uddannelser, Branchevejledning I-BAR Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer, Branchevejledning I-BAR Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om trykluft til åndedrætsværn 23

24 Del 2 Trin 3 Bortskaffelse Hvorfor? I værkstedet dannes meget affald, som skal opbevares og bortskaffes forsvarligt i forhold til arbejdsmiljø og miljø. Der er mange affaldstyper. Der er farligt affald, f.eks. syrer, organiske opløsningsmidler, epoxy og isocyanater. Der er affald, der kan genanvendes, f.eks. glas, bremseklodser, dæk og plast. De kemiske produkter hører overvejende til under farligt affald. Er der styr på sortering, opbevaring og bortskaffelse af affaldet, giver det flere fordele: Påvirkninger fra affald undgås, f.eks. fra væsker, dampe og støv Affaldet hober sig ikke op Forurening af det ydre miljø undgås, f.eks. jord, grundvand, vandmiljø og luften Farlig sammenblanding af affald undgås Medarbejderne føler sig trygge Myndighedskravene opfyldes Det gavner værkstedets økonomi Hvordan? Det er en god idé at tænke i to skridt, når bortskaffelsen af de kemiske produkter skal på plads. Første skridt er at opfylde lovkravene til bortskaffelse. Andet skridt er at overveje, hvordan bortskaffelse, herunder opbevaring, kommer til at fungere bedst i værkstedet. Arbejdspladsbrugsanvisningen indeholder de fleste svar. Lovkravene og værkstedets egne krav til bortskaffelse af et kemisk produkt findes netop i den arbejdspladsbrugsanvisning, I selv har udarbejdet. Her er der et punkt om bortskaffelse, hvor I præcist skal beskrive, hvordan bortskaffelsen skal foregå i værkstedet. Vær opmærksomme på, at værnemidler og arbejdstøj, f.eks. handsker og overtræksdragter, der er tilsmudset med bestemte kemiske produkter, skal bortskaffes på tilsvarende vis. Det gælder f.eks. tilsmudsning med epoxy og isocyanater efter limning. Ud fra arbejdspladsbrugsanvisninger kan I derfor se, hvilke affaldstyper I skal opdele affaldet i og derefter indrette opbevaringen efter det. De fleste værksteder indretter et særskilt rum til opbevaring og bortskaffelse, hvor de forskellige affaldstyper placeres hensigtsmæssigt, så det er nemt og enkelt at komme af med affaldet for medarbejderne. 24

25 Ventilation Opbevaring under ventilation kræves ved flere affaldstyper, medmindre emballagen er lukket og tæt, så fordampning forhindres. Ventilation kan indrettes som rumventilation med indblæsning og udsugning eller ved procesventilation ved de enkelte affaldsfraktioner. Modtagere af affald Bortskaffelse sker til godkendt modtager, f.eks.: ABAS (Autobranchens Affaldsservice) Kommunal modtagestation Instruktion og arbejdsmiljøgennemgang Når I har bortskaffelsen på plads, er det vigtigt, at den også overholdes. Det gør I ved en god instruktion og regelmæssige arbejdsmiljøgennemgange. Instruktion af medarbejderne i forhold til bortskaffelse af de forskellige kemiske produkter tager konkret udgangspunkt i arbejdspladsbrugsanvisningen. Dernæst følger de øvrige krav og retningslinjer, som I har besluttet i værkstedet. Bilag 7: Tjekliste til arbejdsmiljøgennemgang, der indeholder en række tjekpunkter til bortskaffelse. Skab også fokus med klistermærker eller sæt en lille kampagne om opbevaring i gang. Se kampagnematerialet. Hvor kan der læses mere? Gode råd til en sikker håndtering af affald, Minivejledning I-BAR Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer Bilag 6: Værktøj til instruktion, der indeholder en række instruktionspunkter til bortskaffelse og beskrivelse af en god instruktionsmetode. Arbejdsmiljøgennemgang med regelmæssige intervaller sikrer, at krav og retningslinjer for kemiske produkter overholdes. Arbejdsmiljøgennemgang sætter arbejdsmiljøet på dagsordenen og øger fokus for medarbejderne. De bliver holdt op på, at krav og retningslinjer skal overholdes. 25

26 Referencer Arbejdstilsynet Bekendtgørelser: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse Vejledninger: At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning om leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad) og teknisk datablad for stoffer og materialer At-vejledning om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer At-vejledning om trykluft til åndedrætsværn Branchevejledninger fra I-BAR Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR ATEX i autobranchen de første skridt mod den rigtige løsning, Branchevejledning I-BAR ATEX og autolakering sådan gør du i praksis, Branchevejledning I-BAR ATEX og rustbeskyttelse sådan gør du i praksis, Branchevejledning I-BAR KEMIKALIER, Ny mærkning og klassificering, Branchevejledning I-BAR Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Limning, Branchevejledning I-BAR Autolakering, Branchevejledning I-BAR Sådan bruger du de personlige værnemidler på autoværkstedet, Minivejledning I-BAR Partikelfiltre udskiftning og rensning, Branchevejledning I-BAR Lovpligtige uddannelser, Branchevejledning I-BAR Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer, Branchevejledning I-BAR Gode råd til en sikker håndtering af affald, Minivejledning I-BAR 26

27

28 Bilag 1: Værktøj til oprydning, sortering og bortskaffelse Saml alle kemiske produkter på ét sted, så er der overblik. Gennemgå alle lokaler, skabe og skuffer. Sorter produkterne ud i grupper, f.eks. produkter til: Klargøring Affedtning Maling og lakering Limning og sealing Rustbeskyttelse Osv. Under sorteringen får I et overblik over, hvilke og hvor mange leverandører I benytter. For mange leverandører kan have betydning for: Økonomi (rabat) ved indkøb Hvordan produkterne arbejder sammen Uhensigtsmæssig og farlig sammenblanding Kvaliteten af arbejdet der udføres kundetilfredshed Det samlede overblik og genkendeligheden af de kemiske produkter Sorter produkterne ud i undergrupper, f.eks.: Produkter på flydende form Produkter på fast form Produkter på spray Osv. Fjern og bortskaf de produkter, der ikke længere skal anvendes, f.eks.: Produkter, der er gamle og forældede Produkter hvor indholdet er ukendt, f.eks. fordi etiketten mangler Produkter, der er alt for farlige, dvs. hvor et mindre farligt produkt kendes Produkter, der er dårlige erfaringer med Tilfældige vareprøver Osv. Bortskaffelse af produkter skal ske arbejdsmiljøog miljømæssigt forsvarlig. Derfor leveres produkterne til en godkendt modtager, som f.eks.: ABAS (autobranchens affaldsservice) Kommunal modtagestation 28

29 Bilag 2. Spørgeguide til leverandører Ved indkøb af produkter gælder det i første omgang om at få de tekniske specifikationer på plads, så produkterne kan løse opgaverne på værkstedet. Dernæst gælder det om at indkøbe de mindst farlige produkter, så der skabes de bedste rammer for arbejdsmiljøet. Ved køb af de mindst farlige produkter vil der også være en økonomisk gevinst, da kravene til f.eks. værnemidler og ventilation ofte bliver mindre. Som udgangspunkt anbefales det, at én person er ansvarlig for indkøbene. Spørgeguiden indeholder en række spørgsmål, der er relevante ved indkøb af mindst farlige produkter. Emne Spørgsmål til leverandør Spørgsmål til alle produkter Faresymbol Risikosætninger MAL-kode (Kodenummer) Sikkerhedsdatablad Problemer og fejl Findes der tilsvarende produkter med lavere fareklassificering? Findes der tilsvarende produkter med mindre risiko, altså med færre eller ingen risikosætninger? Hvis produktet har malkode findes der så tilsvarende produkter uden eller med lavere MAL-kode? Der skal leveres et let forståelig 16 punkts sikkerhedsdatablad med på dansk. Hvis der opstår problemer med brugen af produktet på andre værksteder, får vi så besked om det? Problemerne kan både være af sikkerhedsmæssig og teknisk betydning. Flydende produkter Emballage Er emballagen let at håndtere? Er låg eller hætte tætsluttende, så der ikke sker afdampning efter brug? Opbevaring Ventilation Sammenblanding Ét / to-komponent Uddannelse Er der særlige krav til opbevaring? Kræver opbevaringen ikke særlige foranstaltninger, kan det være en fordel i forhold til arbejdsgange og økonomi. Er der særlige krav til ventilation? Er der risiko ved sammenblanding med andre produkter? Det kan have betydning i forhold til ulykker og arbejdet med affaldshåndtering. Findes der et egnet ét-komponent produkt? Kræver produktet særlig uddannelse? Gælder produkter indeholdende isocyanater, epoxy og styren, så undgå dem. Faste produkter Emballage Er emballagen let at håndtere? Er låget eller hætte tætsluttende, så spild undgås? Støv Ventilation Sammenblanding Fås der et tilsvarende produkt, der er mindre støvende? Er der særlige krav til ventilation? Er der risiko ved sammenblanding med andre produkter? Det kan have betydning i forhold til ulykker og arbejdet med affaldshåndtering. Sprayprodukter Emballage Opbevaring Aerosoler / væsketåge Drivgas Er låg eller hætte tætsluttende, så der ikke er afdampning efter brug? Er der særlige krav til opbevaring? Kræver opbevaringen ikke særlige foranstaltninger, kan det være en fordel i forhold til arbejdsgange og økonomi. Findes der tilsvarende produkter, med mindre dannelse af aerosoler / væsketåge? Kan være afhængig af dysehovedets konstruktion. Findes der tilsvarende produkter med ufarlig og ikke miljøskadende drivgas? 29

30 Bilag 3: Positivliste Positivlisten består af en komplet oversigt over de kemiske produkter, der må bruges på autoværkstedet samt en angivelse af, hvad de må bruges til. Der må ikke anvendes produkter på værkstedet, der ikke findes på listen. Positivlisten skal ajourføres, hver gang I tilføjer, fjerner eller erstatter et kemisk produkt. Kemisk APV Positivlisten opfylder samtidig lovkravet til den kemiske APV, når I noterer versionsdatoen for leverandørens sikkerhedsdatablad og versionsdatoen for arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB erne). Produktets navn Hvad bruges produktet til? Leverandørens sikkerhedsdatablad Versionsdato Arbejdspladsbrugsanvisning/ tillægsskema Versionsdato 30

31 Bilag 4: Tillægsskema Udfyld et tillægsskema for hvert kemisk produkt og vedhæft det til leverandørens sikkerhedsdatablad, så er kravet til en arbejdspladsbrugsanvisning opfyldt. Har I flere ens produkter, f.eks. flere spraymalinger, hvor kun farven er til forskel, så er det ifølge loven tilstrækkeligt at lave et fælles tillægsskema til en sådan gruppe af produkter. Virksomhed: Produktets navn: Bruges til: Bruges i afdeling: Evt. anvendelsesbegrænsninger på virksomheden Må ikke bruges af: Må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Evt. kræftrisikable stoffer Opbevaring på virksomheden Hvor og hvordan opbevares produktet Virksomhedens forholdsregler herunder ventilation, værnemidler mv. Arbejdsstedets indretning, ventilationskrav, mv.: Eventuelle spiseforbud: Åndedrætsværn (friskluft, filtermaske): Handsker (type, udskiftes hvornår): Briller/ansigtsskærm: Arbejdstøj, dragt mv.: Andet, forklæde, overtræksdragt, mv.: Værnemidlernes placering / opbevaring: Nye værnemidler fås hos: Førstehjælp Førstehjælp/øjenskyller findes: Evt. nødtelefonnr.: Brandbekæmpelse Brandslukkertype, placering, brug af værnemidler: Forholdsregler ved uheld og spild Opsamlingsmateriale, afleveringssted, værnemidler: Bortskaffelse Affald afleveres til: Placering af affaldsbeholder: Transportoplysninger Foranstaltninger ved intern transport m.v.: Erstatter (tidligere dato) Udfærdiget af: Dato: Underskrift / navn: 31

32 Bilag 5: ATEX og ATEX-APV Dampe fra brandfarlige væsker, bl.a. lakker, fortyndere og rensevæsker samt visse former for fint støv, f.eks. lakstøv og spartelstøv, kan eksplodere. Det kræver, at der er ilt tilstede samtidig med, at dampene eller støvet udsættes for en tændkilde, f.eks. ild, gnister eller andet, der er meget varmt. Hvis mængden af eksplosive dampe eller støv findes i den rette blanding med ilt i et luftvolumen på over 10 liter, skal der udarbejdes en såkaldt ATEX-APV også kaldet et eksplosionssikringsdokument. I modsætning til en almindelig APV kan en ATEX-APV ikke laves ved at spørge medarbejderne det kræver sædvanligvis hjælp fra en ATEX-ekspert. Da ATEX-APV først er et krav når ATEX-vurderingen / målingen dokumenterer, at mængden af dampe eller støv findes i den rette blanding med ilt i et luftvolumen på over 10 liter, kan kravet i autobranchen normalt begrænses til sprøjtelakering og rustbeskyttelse. Med andre ord skal der normalt ikke udarbejdes ATEX- APV, hvis der f.eks. bruges spraydåser, en flaske med sprit eller fortynder samt når der foretages slibning og pudsning af autodele på værkstedet. En forudsætning er dog, at der under arbejdet benyttes eksplosionssikret procesventilation. Strategi for afklaring af krav om udarbejdelse af ATEX-APV. Er der brændbare produkter tilstede? Nej Ingen handling Ja Kan der opstå eksplosiv atmosfære? Nej Ingen handling Ja Kan der opstå farlig eksplosiv atmosfære (>10 liter)? Nej Ingen handling Ja Lav ATEX-APV ATEX-APV Vurder sandsynlighed for eksplosiv atmosfære Vurder tændkilder Vurder konsekvenser af eksplosion Resultat af kortlægning, beskrivelse og vurdering af anlæg. Zoneklassificering Vurder eliminering af eksplosiv atmosfære Vurder eliminering af tændkilder Vurder forbedringer og beredskab mv. Handlingsplan: Tekniske foranstaltninger Administrative foranstaltninger/ instruktion/terningslinjer Oversigt over zoneklassificerede områder. 32

»Sådan får I styr på kemikalierne

»Sådan får I styr på kemikalierne »Sådan får I styr på kemikalierne regler og best practice ved håndtering af stoffer og materialer i industrien I-BAR Inspirationsmøde, 25. august 2015. Seniorkonsulent Gitte Lindhard, Alectia. »Program

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

»Få styr på kemikalierne

»Få styr på kemikalierne »Få styr på kemikalierne Gode råd og Best Practice I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde, 21. oktober 2015. Gitte Lindhard, Alectia. »Program Få styr på kemikalierne Hvorfor? Kemikalier i industrien. De farlige kemikalier

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer

Formål og indhold. Del 2: Praktiske værktøjer til at substituere farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer Indledning Formål og indhold Denne mappe er et hjælpeværktøj for autoværksteder. Mappen indeholder en praktisk om udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger samt en række værktøjer til at

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Kemi på idealmejeriet. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

Kemi på idealmejeriet. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg Kemi på idealmejeriet 10 fokusområder om kemikalier på mejerierne 1 Kemikalier på mejerierne 6 Ventilation 2 Opbevaring 72 Mærkning og emballering 3 Håndteringer 8 Sikkerhedsdatablade 42 Værnemidler 92

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer.

De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Hud og kemi De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte får hudlidelser af at arbejde med kemiske stoffer og materialer. Vejledningen handler om de vigtigste krav til forebyggelse

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning for:

Arbejdspladsbrugsanvisning for: En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, hvis det teknisk og fagligt muligt. Teksten i kursiv anviser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på grundlag

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Har I styr på kemien?

Har I styr på kemien? Har I styr på kemien? GITTE LINDHARD & TINA JENSEN NIRAS JOBLIFE 19-11-2018 Har I styr på kemien Hvorfor er det vigtigt? 1. Få styr på lovkravene. Færre eller ingen bemærkninger fra Arbejdstilsynet og

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

R-sætninger (Risikoangivelser) 1

R-sætninger (Risikoangivelser) 1 R-sætninger (Risikoangivelser) 1 De R-sætninger, der i medfør af 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg. Kombineres flere sætninger skal det ske på den

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Med udgangspunkt i nr. 43996 er kurset tilrettelagt med hovedvægten på at udfordre og bearbejde kursisternes holdning til at arbejde

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 10-11-2004 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015

AU vejledning. Arbejde med kræftfremkaldende stoffer. 5. januar 2015 AU vejledning Arbejde med kræftfremkaldende stoffer 5. januar 2015 INDHOLD Vejledning i risikovurdering og forholdsregler Skema 1: Risikovurdering for arbejde med farlige stoffer og produkter Skema 2:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Partikelfiltre i tunge køretøjer

Partikelfiltre i tunge køretøjer Partikelfiltre i tunge køretøjer Udskiftning og rensning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Industriens Branchearbejdsmiljøråd Industriens Branchearbejdsmiljøråd www.i-bar.dk I-bar undervisningsmaterialer I-bar undervisningsmaterialer Lovpligtige uddannelser Dette er anden del af vejledningen Lovpligtige eftersyn og lovpligtige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER

HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER Forskrift HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER i Københavns Kommune 1 2 Vejledning i håndtering og opbevaring af olie og kemikalier Forskriften om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Cloos pistololie Robolin - A Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Cloos pistololie Robolin - A Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16112007 Revision: 16112007 / HBN Erstatter den: 28032007

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Få styr på kemikalierne Stoffer og materialer i industrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Få styr på kemikalierne Stoffer og materialer i industrien. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Få styr på kemikalierne Stoffer og materialer i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters i industrien

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nr.: 938737 BRO-CURE RTU Anvendelse: Anvendes til overfladebehandling af beton. Leverandør: HauCon A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: STOFFER OG MATERIALER. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: STOFFER OG MATERIALER. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMARK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION STOFFER OG MATERIALER Sikkerhedsinstruk.: SI28 Udgave-Dato 03-04.04.05 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. CLD/861 Godkendt af ledelsen

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danclean 2

Sikkerhedsdatablad. Danclean 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 10-09-2009 / LBN Anvendelse: Lufttørrende affedtning. Leverandør: Dankemi Bilplejemidler,

Læs mere

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift)

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) By, Land og Kultur Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) S i d e 1 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Gyldighedsområde... 2 Opbevaring... 2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note a Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note a Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flussmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmowoodoil HPM. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmowoodoil HPM. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 27-02-2008 Revision: 27-02-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-01-2002 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere