Arbejdsmiljø i små værksteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø i små værksteder"

Transkript

1 Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: Medarbejdersekretariet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus.dk Tryk: Gulmann Grafisk Trykt på miljøvenligt papir Oplag: eksemplarer Januar 2008 EAN:

3 Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i en travl hverdag Kortlægning: Hvor trykker skoen? Værkstedet Udearbejdende folk Vurdering og prioritering: Hvad vil vi gøre noget ved? Handleplan: Hvilke løsninger vil vi gennemføre? Opfølgning: Sker der noget? Hvad gør man efter den første APV? Få mere at vide Skemaer og plancher - findes bagerst i vejledningen Værkstedets maskiner Imellem maskiner og arbejdspladser Håndværktøj Lager Kontor og administration Bil og truck Udvidede ordreseddel Handleplan 3

4 Arbejdsmiljø i en travl hverdag I det lille værksted er hverdagen ofte travl - ordrerne vælter ind, og kunderne rykker i den anden ende. Derfor kan det være svært at se, hvordan der også skal blive tid til arbejdsmiljøet. Men et godt arbejdsmiljø er vigtigt i alle virksomheder uanset størrelsen. Et pusterum, hvor man kigger på indretningen af arbejdet, kan give gode ideer, som både kan forbedre arbejdsmiljøet og gøre produktionen mere effektiv. Stop op, kig på arbejdet og få et overblik over, hvor der er risiko for ulykker, eller hvor I gør tingene lidt besværligt eller uhensigtsmæssigt. Ringe effektivitet og dårligt arbejdsmiljø hænger sammen fx ved rod. Det er både årsagen til mange ulykker, og samtidig er det de færreste, der kan være effektive i rod. Ud over den glæde I selv får af et mere sikkert værksted, så siger loven, at der skal være styr på arbejdsmiljøet. Det gælder uanset, hvor stor virksomheden er. Hvis der er over 10 ansatte, skal medarbejderne vælge en sikkerhedsrepræsentant, som skal på kursus. Det kræver loven ikke, hvis der er færre medarbejdere. Men så skal mester eller ejeren sikre, at der er styr på arbejdsmiljøet sammen med sine medarbejdere. Denne vejledning giver et bud på, hvordan I kan gøre det. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Hvad siger loven om sikkerhedsarbejde i små virksomheder? Hvor der ikke skal oprettes en sikkerhedsorganisation efter bekendtgørelsen, skal arbejdsgiveren sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet udføres ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og øvrige ansatte på virksomheden. Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, 6. 4

5 Arbejdspladsvurdering er det væsentligste Alle virksomheder uanset størrelsen skal lave en arbejdspladsvurdering. I vælger selv, hvordan I vil lave arbejdspladsvurderingen, så den passer til virksomheden. Vejledningen præsenterer en enkel metode, der vil passe til de fleste små værksteder. Hvad er meningen med en arbejdspladsvurdering? Arbejdspladsvurdering er et redskab til at skabe en bedre arbejdsplads. Vil I skabe forbedringer, er I nødt til at have overblik over, hvad der skal forbedres. Derfor skal I først lave en kortlægning af eventuelle skadelige forhold. I må derefter vurdere, hvad der evt. er årsagen til et problem og prioritere, hvad I vil gøre noget ved. For at kunne planlægge jeres indsats effektivt, laver I en handleplan, der beskriver, hvad I vil gøre, hvordan og hvornår det skal ske, samt hvem der skal gøre noget. Med jævne mellemrum tager I handleplanen frem for at følge op på, om I når de planlagte tiltag. Endelig vurderer I en gang i mellem på arbejdsmiljøet igen for at finde ud af, om der er opstået nye problemer, I skal gøre noget ved. Pointen er, at I arbejder systematisk og vedvarende med arbejdsmiljøet - som en del af den øvrige planlægning. Det giver værkstedet mulighed for at arbejde med tingene i eget tempo tilpasset produktionen. Arbejdsmiljø skal ikke kun på dagsordenen, når der sker en ulykke, eller når Arbejdstilsynet kommer på besøg. En APV består af Kortlægning Vurdering og prioritering Handleplan Opfølgning Har værkstedet gjort alt det og sat de nødvendige aktiviteter i gang, så har I gjort jeres arbejdsmiljøarbejde godt i store træk. I skal dog sætte et særligt fokus på risikoen for ulykker. Sker der en ulykke, eller er den lige ved at ske, så skal I finde ud af, hvad der var årsagerne. Det giver jer ny viden til at forebygge fremtidige ulykker. Lav et hold Det er mester eller ejeren, der har ansvaret for arbejdsmiljøet og for, at der bliver lavet en arbejdspladsvurdering. Det betyder dog ikke, at mester skal gøre det hele alene. Andre kan hjælpe til med planlægning og løsning af opgaver i forbindelse med arbejdspladsvurderingen fx en svend og eller en fra administrationen. Vejledningen beskriver, hvordan I kan lave arbejdspladsvurdering på værksteder med faste arbejdspladser. Derudover er der et supplement til de virksomheder, der også har udearbejdende medarbejdere. 5

6 Hvad ser Arbejdstilsynet efter? APV er et lovkrav. Derfor er der nogle formelle krav til en APV, og dem vil Arbejdstilsynet undersøge, om I har opfyldt ved et tilsynsbesøg. Arbejdstilsynet vil spørge til jeres APV, og derfor skal der ligge et par papirer i værkstedet: en registrering af problemer i arbejdsmiljøet en plan for, hvad I vil gøre ved eventuelle arbejdsmiljøproblemer herunder overblik over, hvad I allerede har gjort noget ved, samt en aftale om, hvordan I sikrer, at planen bliver fulgt. Hvis I har udearbejdende folk, som kun kommer sjældent på værkstedet, skal APVen ligge i bilen. Er der eksplosionsfare, vil Arbejdstilsynet spørge, om I har lavet en særlig risikovurdering. 6

7 Gennemførelse af en arbejdspladsvurdering I en APV skal I tage stilling, om der er forhold i arbejdet, der kan være skadelige fx: Er der risiko for ulykker? Fx fald, snubleri, farlige maskiner, arbejde på stilladser eller på stiger. Er der tungt eller andet nedslidende arbejde? Fx ensidigt gentaget arbejde. Er der skadeligt støv eller røg, man kan komme til at indånde? Er der skadelige kemikalier? Er der brand eller eksplosionsfare? Er der støj eller skadelige vibrationer? Er der træk eller kulde? Er der stort arbejdspres, samarbejdsproblemer eller lignende? Kan et evt. sygefravær skyldes forhold i arbejdet? Evt. nye problemer samles op en gang imellem Kortlægning og handleplan Plancerne hænges op Vurder løbende effekten af løsningerne Gennemførsel af løsninger og opfølgning Hold møde og skab overblik Vurder og juster planen med jævne mellemrum Lav en handleplan og vis den til resten af værkstedet Gennemfør aktiviteterne efter planen I har lavet det grundlæggende arbejdsmiljøarbejde, hvis I laver en APV og løbende ajourfører jeres registrering af arbejdsmiljøproblemer og handleplaner. 7

8 I vejledningen Værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde kan I se et kortlægningsskema, der viser, hvilke forhold I bør vurdere på værkstedet. Vejledningen kan bestilles på Søg på Titlen Værktøj til systematisk arbejdsmiljøarbejde. Brug APV som et planlægningsredskab. Det kan forbedre jeres arbejdsmiljø og forholdene generelt i værkstedet. Med en APV får I nemlig et overblik, så I bedre kan beslutte, hvad det er vigtigt at gøre noget ved. I har lavet det grundlæggende arbejdsmiljøarbejde, hvis I laver en APV og løbende ajourfører jeres registrering af arbejdsmiljøproblemer og handleplaner. 8

9 Kortlægning: Hvor trykker skoen? I værkstedet Ved hjælp af plancher, som I sætter op i værkstedet, kan I løbende registrere problemer eller forbedringer, som I gerne vil gennemføre. Lav jeres egne plancher Bagerst i vejledningen finder I nogle plancher. Vælg hvilke plancher, der er relevante for jeres værksted. Tag foto af jeres maskiner, værkstedet, håndværktøj, lager, kontorarbejdsplads m.v. Sæt fotografierne ind på plancherne, så plancherne bliver jeres egne. Vil I have flere fotografier, end der er plads til på en planche, kan I lave flere plancher. Har I ikke et kamera, kan I også bare skrive navne på maskiner m.v. på plancherne. Der er følgende plancher: Se bagerst i vejledningen Værkstedets maskiner Imellem maskiner og arbejdspladser Håndværktøj Lager Kontor og administration Biler og trucks Sådan får I flere plancher: Tag dem ud af denne vejledning og kopier dem eller Gå ind på og hent en elektronisk udgave, som I kan skrive ud. Den elektroniske udgave kan I rette til, hvis I har behov for det. Brug søgefeltet og søg efter Arbejdsmiljø i små virksomheder/plancher 9

10 10 Eksempler på udfyldte plancher

11 Sådan gør I: Sæt plancherne op et sted i værkstedet, hvor alle kommer i løbet af dagen. Husk også den person der laver jeres kontorarbejde. Der findes også en planche, der passer til det arbejde (Kontor og administration). Sammenkald folk og vis dem plancherne. Fortæl hvor længe plancherne hænger fremme højst 3-4 uger. Bed alle om at skrive op eller krydse af ved de forhold, de ønsker forbedret, eller som de synes medfører problemer og belastninger. Ved at sætte pile hen til fotografierne, kan de enkelt vise, hvor der er forhold, der bør udbedres. Tal om, at det er vigtigt, at alle bidrager med at skrive på plancherne. Det er nødvendigt for at få et overblik over, hvad der bør gøres. Har I ikke overblikket, er det svært at planlægge og prioritere, hvad det er vigtigst at gøre noget ved. Mind jævnligt medarbejderne om, at de bør skrive noget på plancherne fx en gang om ugen. Afklar eventuelt undervejs, hvad der menes med det, der er skrevet på plancherne, hvis det ikke er lige til at forstå. Lad plancherne hænge 3-4 uger. Saml op på processen efter 3-4 uger. Forhør jer om alt nu er kommet med. Spørg om det I eventuelt ikke umiddelbart forstår. Det vil være bedst, hvis I kunne gøre det på et af de møder, I holder i forvejen. Eksempel på planche fra kontor Placering af plancher i værksted ved indgangen til frokoststue 11

12 Udearbejdende folk Hvis I har udearbejdende folk, kan plancherne ikke fungere alene, når I skal kortlægge arbejdsmiljøet. Det særlige for udearbejde er nemlig, at arbejdspladsen hele tiden ændrer sig. Derfor bør APVen deles i to: Plancher En kortlægning af de forhold, der er ikke ændrer sig så tit. Dvs. biler, værksted, samarbejdet mellem svende og kontor, værktøj og hjælpe- og værnemidler. Kort sagt det, I kan kortlægge på plancherne. Udvidet ordreseddel En løbende registrering og løsning af problemer i det daglige arbejde på de skiftende arbejdspladser. Ved indgangen til frokoststuen og ved siden af opslagstavlen Plancher: Hæng plancherne i det rum, hvor folkene kommer oftest på hjemmevirksomheden fx i frokoststue, kontor eller indgangen til et rum, hvor alle kommer. Den udvidede ordreseddel De fleste værksteder bruger en ordreseddel eller lignende til at samle væsentlige oplysninger om opgaverne. Via en udvidet ordreseddel, kan I registrere væsentlige arbejdsmiljøforhold og have samlet oplysningerne ét sted. Bagerst i vejledningen er et eksempel på den udvidede ordreseddel. 12

13 Den udvidede ordreseddel har tre funktioner: Tjekliste til overmontørens besigtigelse af opgaven. Information til svendene om særlige forhold ved opgaven. Information til overmontør eller mester om opgavens løsning og forhold I skal tænke på næste gang, I skal løse en lignende opgave. Når overmontøren besigtiger opgaven, registrerer han særlige arbejdsmiljøforhold på den udvidede ordreseddel. Her kan der også skrives, hvilke hjælpemidler og værnemidler, der er nødvendige, samt hvordan arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt. Er der fx trange trapper, og skal der løftes noget tungt, kan det være nødvendigt med ekstra bemanding. Når svendene har løst opgaven, kan de også bruge den udvidede ordreseddel til at gøre opmærksom på forhold, I bør huske til næste gang, I skal løse en lignende opgave. Det kan fx være, at en ny type opgave kræver nye hjælpe- eller værnemidler. Når overmontøren har fået den udvidede ordreseddel tilbage, kan han føre evt. ønsker til arbejdsmiljøet ind i handleplanen. Se eksempel på udvidet ordreseddel bagerst i vejledningen Den udvidede ordreseddel kan også hentes på Brug søgefeltet og søg efter Arbejdsmiljøarbejde i små værksteder/ordreseddel 13

14 Forhold som er væsentlige for planlægning og udførelsen af opgaven Virksomheder: Byggepladser: Private hjem: Betyder virksomhedens produktion, at jeres folk kan blive udsat for nogle påvirkninger? Fx kemikalier eller biologiske påvirkninger, klienter som kan blive voldelige eller for nysgerrige. Er arbejdet koordineret med de andre firmaer på pladsen? Er der indgået særlige aftaler med andre firmaer? Trapper og elevatorer Pladsforhold Kæledyr Hygiejniske forhold Oplysninger som bør anskaffes Virksomheder: Byggepladser: Virksomhedens interne sikkerhedsregler Virksomhedens sikkerhedsleder eller kontaktperson Plan for sikkerhed og sundhed Hvem er byggepladsens kontaktperson og sikkerhedskoordinator? Erfaringer som bør samles ind løbende og overføres til handleplanen Manglende hjælpemidler til opgavernes løsning Manglende værnemidler Manglende uddannelse Vurdering og prioritering: Hvad vil vi gøre noget ved? Når de 3-4 uger er gået, skal I samle op. Saml folkene og gennemgå plancherne. I kassen nedenfor er forslag til spørgsmål, I kan drøfte på mødet. Mødet bliver mere effektivt, hvis mester og eventuelt en svend først skaber sig et overblik over, hvad der er kommet frem på plancherne. Spørgsmål til gennemgang af plancherne Hvilke forhold er der skrevet på? Hvad handler det nærmere om? Hvad kan sættes i værk umiddelbart, og hvem skal gøre noget? Hvad kræver en nærmere undersøgelse? Fx priser, mulige løsninger, inddragelse af konsulentbistand osv. Hvem tager sig af det? Hvad kan godt vente lidt? 14

15 Handleplan: Hvilke løsninger vil vi gennemføre? Aftal hvad der skal skrives ind i en handleplan. Hæng derefter handleplanen op og tag plancherne ned. Aftal at det nu er den plan, I arbejder efter, så alle er klar over, hvad der er prioriteret og besluttet. HUSK at beslutte både DATO for, hvornår der skal være gjort noget, og hvem der er ANVARLIG for, at det bliver gjort. Så kan I holde øje med, om I også får gjort det, I har planlagt. Derudover lægger Arbejdstilsynet vægt på, at datoer og ansvarlige fremgår af handleplanen. Se handleplan bagerst i vejledningen En handleplan er værkstedets redskab til at huske og planlægge de tiltag, som I ikke kan gennemføre lige med det samme. De beslutninger I tager på mødet, skriver I altså op i en handleplan. Her i vejledningen er en skabelon for handleplaner, men I kan også hente en elektronisk version på Brug søgefeltet og søg efter Arbejdsmiljø i små værksteder/handleplan Handleplanen udfyldes En handleplan skal bruges til at styre, planlægge og kommunikere om jeres indsats for et bedre arbejdsmiljø. Det er ikke bare et dokument, som er til ære for Arbejdstilsynet eller andre. En handleplan udvikler sig efterhånden, som I løser nogle opgaver eller bliver klogere. Derfor laver I ikke en handleplan færdig en gang for alle. Den ændrer sig samtidig med, at arbejdsmiljøet ændrer sig. Handleplan og planlægningsmøder er omdrejningspunktet i jeres arbejdsmiljøarbejde. 15

16 Opfølgning: Sker der noget? Når det først bliver hverdag igen, kan det være svært at holde liv i alt det, I har planlagt. Derfor skal I en gang i mellem tage handleplanen frem og se, om I også får gjort noget ved det, I har aftalt. Hvis I holder planlægningsmøder med jævne mellemrum, er det et godt sted at samle op på indsatsen i fællesskab. Få overblik over, hvor langt I er kommet i forhold til planen, og hvad der mangler. Men tag kun planen op, hvis der er sket noget nyt. Spørgsmål til opfølgning Har I gennemført det, I har planlagt? Overholder I de aftaler, I har lavet med hinanden? Virker det efter hensigten? Skal der laves om i nogle af planerne? Skal der nye handlinger til? Vurder derfor inden mødet, om der er sket noget nyt i forhold til handleplanen, eller om der er stødt noget nyt til. Det nye kan også være, at der er sket en ulykke, eller der har været lige ved at ske en ulykke. Kun hvis der er sket noget nyt, tager I arbejdspladsvurdering og handleplan op på et møde. Fredags-, mandags- eller planlægningsmøder Hvis I ikke allerede holder planlægningsmøder, er det en god ide at starte på det. Ikke kun for arbejdsmiljøets skyld, men for at skabe overblik over, hvad der sker på værkstedet. Et planlægningsmøde kan holdes fx en gang om ugen eller sjældnere efter behov. Nogle virksomheder kalder det fredags- eller mandagsmøder afhængigt af, hvornår det afholdes. Dagsordenen kan se således ud: Hvordan er ugen gået? Er der behov for, at vi retter op på nogle forhold? Hvad sker der i næste uge? Er der særlige forhold, som vi skal tage højde for i planlægningen? Og når det handler om arbejdspladsvurderingen: Er der sket noget nyt i forhold til de tiltag, vi har planlagt i arbejdspladsvurderingen? Hvor langt er vi kommet? 16

17 Hvad gør I, når I har lavet den første APV? En gang imellem skal I se på arbejdsmiljøet igen for at vurdere, om der er dukket nye forhold op. Det kan I gøre ved at hænge plancherne op igen og spørge, om der er kommet noget nyt til: Hvis det er tilfældet, føjer I de nye opgaver til i handleplanen. Sikkerhedsgennemgange I kan også gå mere grundigt til værks og se på arbejdsmiljøet med nogle helt friske øjne ved at lave en sikkerhedsgennemgang med jævne mellemrum. Dvs. at mester og fx en svend gennemgår værksted eller arbejdspladser grundigt. Aftal hvor ofte det vil passe ind hos jer. Brug evt. tjeklisten fra vejledningen Instruktion, oplæring og tilsyn. Den kan hentes på Brug søgefeltet og søg efter Instruktion, oplæring og tilsyn. Finder I nogle forhold, som ikke er, som de bør være, skriver I dem ind i handleplanen. Hvornår skal I revidere eller lave en ny APV? Ifølge loven skal APVen fornys eller revideres, hvis der sker ændringer i arbejdsforholdene eller mindst hvert 3. år. Ændringer kan fx være køb af nye maskiner, ombygning eller udvidelser af værkstedet. I skal selvfølgelig kun vurdere selve ændringen, og de forhold den kan få betydning for. Men gør I som beskrevet i denne vejledning, så lever I op til disse krav. I virkelighedens verden findes der nemlig ikke mange værksteder, hvor der ikke sker ændringer i løbet af 3 år. Derfor er det bedre at vurdere arbejdsmiljøet løbende. Og det gør I, hvis I tager handleplanen op med jævne mellemrum og hænger plancherne op en gang i mellem, så folk kan skrive på, hvis de opdager nye forhold, der bør forbedres. Når arbejdspladsvurderingen er lavet grundigt første gang, så er det ikke så omfattende at gentage det en gang i mellem. Det er vigtigt, at APV bliver et redskab i jeres praktiske planlægningsarbejde, så forbedringer i arbejdsmiljøet passer sammen med forbedringer af forholdene bredt set i værkstedet. Når I støder ind i noget, I ikke kan løse Støder I på et problem, som I har svært ved at løse, så kontakt jeres netværk eller de faglige organisationer. Det kan måske være nødvendigt at betale for professionel hjælp. Kontakt da en af de autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Organisationernes telefonnumre er forrest i denne vejledning. Og på ATs hjemmeside www. at.dk finder I en liste over de autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Når I kontakter en rådgiver, bør I spørge, om de kender branchen. Så kender de sikkert også til jeres problemstilling og kan bruge erfaringer fra andre virksomheder. 17

18 Få mere at vide: Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Telefon: Web: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks København V Web: Organisationer Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Web: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Web: Lederne Vermlandsgade København S Telefon: Web: Dansk Metal Nyropsgade København V Telefon: Web: 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Telefon: Web: 18

19 19

20 CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon: Web: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: 20

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Sæt grænser for det grænseløse arbejde

Sæt grænser for det grænseløse arbejde Sæt grænser for det grænseløse arbejde Grænseløst arbejde bliver stadig mere udbredt. Det giver medarbejderne større frihed til at kombinere arbejde og familieliv, så det passer netop til deres hverdag.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

RISIKO VURDERING. Hvad kan gå galt? Hvad gør jeg for, at det ikke går galt? Hvad hvis det alligevel går galt?

RISIKO VURDERING. Hvad kan gå galt? Hvad gør jeg for, at det ikke går galt? Hvad hvis det alligevel går galt? RISIKO VURDERING Hvad kan gå galt? Hvad gør jeg for, at det ikke går galt? Hvad hvis det alligevel går galt? Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros Hvad er risikovurdering? Fald og snublen,

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling ARBEJDSMILJØUDVALGETS vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling FOA Aalborg Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Indledning Forebyggende miljøarbejde er en langsigtet,

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Checkliste til DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn

Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn Gode råd og værktøjer, når medarbejdere skal introduceres, instrueres, oplæres i virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r

trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r AUTO APV trin for trin Tjeklis te Reser vedelslage r Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere