Den nye dagpengereform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye dagpengereform"

Transkript

1 Den nye dagpengereform A-kassen

2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj

3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge som nyuddannet...8 Udbetaling af dagpenge og efterløn...9 Hvordan optjener jeg ret til dagpenge? Sådan beregnes min dagpengesats? Du kan miste en dags dagpenge hver 4. måned Afkortning af din dagpengeret med 1 måned Supplerende dagpenge Overskydende timer Fødevareforbundet NNFs tast selv a-kasse Kontakt a-kassen

4 Indledning I oktober 2015 indgik regeringen aftalen om Et tryggere dagpengesystem. Aftalen er ført ud i livet i form af den nye dagpengereform, som træder i kraft over hovedetaper 2. januar 2017 og 1. juli Den nye dagpengereform betyder helt nye regler for a-kassens medlemmer og nye krav for a-kassens behandling af medlemmernes data. Alle data skal opgøres ens for alle forsikrede på tværs af a-kasser, og data skal udstilles i en række tællere på Jobnet.dk. Ved login på Jobnet.dk kan tællerne ses af medlemmet, a-kassen, kommunen og relevante centrale myndigheder. Hovedelementerne i dagpengereformen er kort beskrevet i denne pjece. 4

5 Forlæng din periode med dagpenge Hvis din 2-årige dagpengeret er udløbet, og du har haft løntimer samtidig med dine dagpenge, har du mulighed for at forlænge din dagpengeret. Hvad kan forlænge dagpengeperioden? Hvis din ret til dagpenge udløber, har du mulighed for at få dagpenge i længere tid. Retten til at få dagpenge kan forlænges med de løntimer, som du har haft, siden du begyndte at bruge af den 2-årige dagpengeperiode. Med løntimer menes der de arbejdstimer, som du har fået udbetalt løn for. Hver løntime kan veksles til 2 dagpengetimer, som kan bruges inden for 3 timer. Dagpengeperioden kan dog maksimalt forlænges med 1 år inden for 1½ år (962 løntimer kan veksles til 1924 timers dagpenge, der skal bruges inden for 18 måneder). Dine løntimer registreres på en beskæftigelseskonto, og du får en afgørelse fra a-kassen med opgørelse af dine løntimer fra beskæftigelseskontoen inden udløb af din dagpengeret. Forlængelse af dagpengeperioden eller ny dagpengeperiode? Hvis du har løntimer på din beskæftigelseskonto, har du 3 valgmuligheder: Timerne kan bruges til en forlængelse af dagpengeretten i op til 1 år Timerne kan gemmes, til du har timer nok til en ny 2-årig dagpengeperiode 5

6 Du kan gemme nogle af timerne og bruge de resterende til en forlængelse Vær opmærksom på, at løntimerne kun kan bruges én gang. Hvis du har brugt løntimerne til at forlænge dagpengeperioden, kan de ikke senere bruges til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeperiode. Hvis du er tæt på at have optjent til en ny 2-årig dagpengeperiode, bør du derfor overveje, om du skal undlade at gøre brug af forlængelsesmuligheden. Hvordan gør jeg brug af forlængelsesmuligheden? Du søger om forlængelse af din dagpengeperiode, når du udfylder dit dagpengekort på TastSelv a-kassen, efter at din 2-årige dagpengeperiode er udløbet. Dine løntimer nedskrives hver gang, du gør brug af forlængelsesmuligheden. Du vil dermed have færre timer, som kan bruges til optjening af en ny 2-årig dagpengeperiode. Seniorjob Hvis du mister dagpengeretten tidligst 5 år før din efterlønsalder og du betaler efterlønsbidrag, har du ret til et seniorjob. Det er en betingelse, at du har ret til efterløn den dag, hvor efterlønsalderen nås. Det er tidspunktet for udløbet af hele dagpengeperioden inklusiv forlængelsen, der afgør, om du kan få et seniorjob. Du vil derfor kunne opnå ret til et seniorjob, selvom den 2 årige dagpengeperiode udløber mere end 5 år før efterlønsalderen, hvis dagpengeperioden kan forlænges, så den efter forlængelsen udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. Retten til seniorjob udskydes Hele dagpengeperioden inklusiv forlængelsen skal være opbrugt, før du kan få ret til et seniorjob. Det vil sige, at hvis du har op- 6

7 tjent løntimer på beskæftigelseskontoen, skal du veksle dem til en forlænget dagpengeperiode, før du kan få et seniorjob. 7

8 Dagpenge som nyuddannet Er du nyuddannet, kan du få dimittend-dagpenge eller få dagpenge på baggrund af din lærlingeløn. Du kan opnå ret til dimittend-dagpenge hvis du har gennemført en uddannelse af 18 måneders varighed. Hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, inden du blev færdiguddannet, kan du få dimittend-dagpenge allerede dagen efter, din uddannelse er afsluttet. Hvis du ikke har 1 års forudgående medlemskab af a-kassen, kan du tidligst få dimittend-dagpenge 1 måned efter, din uddannelse er afsluttet. Hvis du har børn under 18 år, som du har pligt til at forsørge, får du dimittend-dagpenge med 82 procent af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke har forsørgerpligt overfor børn under 18 år, får du ret til dimittend-dagpenge med 71,5 procent af den maksimale dagpengesats. Hvis du har været medlem af a-kassen under din lærlingeuddannelse, og hvis du ikke senest 2 uger efter, uddannelsen er afsluttet vælger at få rettigheder som dimittend, vil du bevare dine erhvervede rettigheder. Det betyder bl.a., at din dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af din lærlingeløn. 8

9 Udbetaling af dagpenge og efterløn Fra den 1. juli 2017 skal a-kassen udbetale dagpenge og efterløn for en måned af gangen. Dit ydelseskort svarer altid til en kalendermåned Fremover svarer ydelseskortet altid til en kalendermåned. Det vil fx sige, at kortet for juli måned løber fra den 1. til den 31. juli. Du kan tidligst udfylde dit kort den 5. sidste hverdag i en kalendermåned. Fx vil dit kort for juli måned kunne udfyldes den 25. juli. Udfylder du dit kort senest inden 2 dage, vil du have dine penge den sidste bankdag i måneden. I nogle tilfælde kan dit kort kræve særlig sagsbehandling. Er det tilfældet, vil dine penge blive udbetalt hurtigst muligt. På TastSelv a-kassen kan du se alle udbetalingsperioder og datoer, for hvornår du kan udfylde ydelseskortet. Når du udfylder dit kort, skal du oplyse på kortet, hvis du har haft arbejde eller andre indtægter. På dagpengekortet skal du desuden oplyse, om du har været syg, har holdt ferie eller andet. Selvom du har mulighed for at udfylde kortet, inden måneden er gået, skal du udfylde kortet for hele måneden. For den del af måneden, der endnu ikke er gået, skal du oplyse, hvis du ved, at du vil have arbejde eller indtægter i den sidste del af måneden - fx aftalt overarbejde. På dagpengekortet skal du også oplyse om planlagt ferie og andre forhold, som du kender til på forhånd. Hvis der senere sker ændringer i de oplysninger, du har skrevet, har du mulighed for at sende ændringerne til os ved at rette i kortet på TastSelv a-kassen. Det kan fx være tilfældet, hvis du bliver syg den sidste del af måneden, efter at du har udfyldt dit dagpengekort. 9

10 Du får som udgangspunkt udbetalt det samme i ydelser hver måned Fra 1. juli 2017 er en udbetalingsperiode altid en kalendermåned. Du kan få udbetalt op til 160,33 timers dagpenge eller efterløn i hver måned, uanset hvor mange dage der er i måneden. Hvis du er deltidsforsikret, kan du få udbetalt op til 130 timer om måneden. Som fuldtidsforsikret dagpengemodtager kan du maksimalt få kr. pr. måned, og som deltidsforsikret kr. pr. måned (2017). Hvis du har arbejde eller andre indtægter, trækker vi dine arbejdstimer fra i dine ydelser. Har du fx arbejdet 100 timer i en måned, trækkes de 100 timer fra de 160,33 timer, som du har ret til. Du får derfor udbetalt 60,33 timer. Hvis du er på dagpenge og holder ferie eller får sygedagpenge, bliver du trukket 7,4 timer i dine dagpenge for hver dag du holder ferie eller er syg. Du kan ikke få udbetalt mindre end 14,8 timers dagpenge eller efterløn. Det vil sige, at hvis du fx har arbejdet i 150 timer i måneden, så kan du ikke få udbetalt de sidste 10,33 timer i den måned, da du ikke kan få udbetalt mindre end 14,8 timer. Hvis du er deltidsforsikret, kan du ikke få udbetalt mindre end 12 timer. Dine oplysninger sammenholdes med oplysninger fra din arbejdsgiver A-kassen har pligt til hver måned at sammenholde oplysningerne på dit kort med de oplysninger, som din arbejdsgiver har oplyst om dit arbejde til SKAT. Hvis der er forskel på det, du har skrevet på dit kort, og det din arbejdsgiver har oplyst, kan det betyde, at din næste udbetaling skal reguleres. 10

11 Eksempel: Du indsender dit kort den 25. juli. På kortet skriver du, at du har arbejdet 20 timer i juli måned frem til den 25. juli. Efter at du har indsendt dit kort, får du 10 timers ekstraarbejde den 27. juli. Den 31. juli udbetaler vi dine penge. Vi har trukket dig 20 timer i udbetalingen på baggrund af de timer, du oplyste på ydelseskortet. Efterfølgende får vi fra din arbejdsgiver oplyst, at du har arbejdet 30 timer i måneden, fordi du fik 10 timers ekstraarbejde den 27. juli, som du ikke vidste, at du ville få, da du indsendte dit dagpengekort. De ekstra 10 timer du har arbejdet, bliver trukket fra i udbetalingen for den efterfølgende måned. Hvis din udbetaling skal reguleres, vil vi altid give dig besked, inden vi foretager en regulering. Du har derfor mulighed for at kontakte os, hvis du er uenig i de oplysninger, din arbejdsgiver har givet. Dit forbrug af dagpenge svarer til det, du får udbetalt Som noget nyt forbruger du kun af din dagpengeret med det antal timer, som du får udbetalt. Som fuldtidsforsikret har man fremover, når man bliver ledig, ret til dagpenge i timer. Det svarer til 2 år. Hvis du derefter får udbetalt fx 100 timers dagpenge, har du timers dagpenge tilbage. Du skal bruge dine timers dagpenge inden for 3 år. Hvis du er deltidsforsikret, kan du få udbetalt dagpenge i op til timer svarende til 2 år. 11

12 Hvordan optjener jeg ret til dagpenge? Pr. 1. juli 2017 ændres reglerne for, hvordan man optjener ret til dagpenge. Ret til dagpenge skal optjenes enten på baggrund af lønindkomst eller på baggrund af løntimer. Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Hvis du ikke tidligere har modtaget dagpenge Hvis du ikke længere har ret til dagpenge, og du ikke har timer på beskæftigelseskontoen (løntimer der kan bruges til genoptjening af dagpengeret) Hvis du er fuldtidsforsikret, skal din samlede lønindkomst i de seneste 3 år mindst have været kr. (2017) for at få ret til dagpenge. Du kan højst medregne kr. pr. måned. Hvis du er deltidsforsikret, skal den samlede lønindkomsten i de seneste 3 år mindst have været kr. (2017) for at få ret til dagpenge. Du kan højst medregne kr. pr. måned. Du kan kun medregne indkomst fra de perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. Det er indkomstkravet i det år, hvor du søger dagpenge, der gælder. Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af løntimer? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: 12

13 Hvis du fortsat har ret til at få dagpenge Hvis du ikke længere har ret til dagpenge, men du har stadig timer på beskæftigelseskontoen (løntimer der kan bruges til genoptjening af dagpengeret) Du skal som fuldtidsforsikret have haft 1924 løntimer for igen at få ret til en ny 2-årig dagpengeperiode. Hvis du er deltidsforsikret, skal du have haft 1258 løntimer. Der kan som hovedregel kun medregnes løntimer for de sidste 3 år. Der må ikke være udbetalt tilskud til lønnen Det er kun ustøttet arbejde, der giver ret til dagpenge. Det betyder, at du ikke må have fået udbetalt tilskud til din løn som fx voksenlære eller jobrotation. Det gælder, uanset om du skal optjene ret til dagpenge på baggrund af løntimer eller lønindkomst. 13

14 Sådan beregnes min dagpengesats? Fra 1. juli 2017 gælder nye regler for, hvordan din dagpengesats skal beregnes. Din dagpengesats beregnes på baggrund af dine 12 måneders bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Maksimal månedssats Din dagpengesats kan maksimalt være 90 procent af din tidligere indkomst, dog højst kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret og kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret (2017). Hvis du ikke har haft 12 måneder med indtægt Måske har du ikke haft 12 måneder med indtægt i de seneste 24 måneder, før du blev ledig. Er det tilfældet, beregner vi din sats på baggrund af alle de måneder, du har haft en indtægt i 24- måneders-perioden. Har du ikke haft indtægt i de seneste 24 måneder, beregner vi din sats ud fra alle måneder, hvor du har haft indtægt i de seneste 36 måneder. Har du haft fravær fra arbejdsmarkedet, kan vi i nogle tilfælde forlænge beregningsperioden. Det kan vi med perioder, hvor du har været syg, været på barsel, eller hvor du har fået støtte til pasning af sygt eller handicappet barn eller nærtstående. Du beholder din dagpengesats i hele ledighedsperioden Du får beregnet en dagpengesats, når du får ret til en ny 2 års dagpengeperiode. Du kan ikke få beregnet en ny dagpengesats midt inde i en dagpengeperiode. Hvis du har jobs af kortere tids 14

15 varighed, vil du stadig bevare din dagpengesats, så længe du ikke har optjent ret til en ny dagpengeperiode. Du skal først have beregnet en ny dagpengessats, den dag du har optjent en ny dagpengeret. Det vil sige, når du har haft et helt nyt års arbejde, efter du blev ledig og inden for 3 år. Nyuddannet (dimittend) eller værnepligtig Er du dimittend eller værnepligtig, kan du dog få beregnet en ny og højere dagpengesats. Det kan du, hvis du har haft mindst 3 måneder med indtægt, efter du afsluttede uddannelsen eller perioden med værnepligt. Du kan tidligst få udbetalt den højere og beregnede dagpengesats 6 måneder, efter du fik ret til dagpenge. 15

16 Du kan miste en dags dagpenge hver 4. måned Fra 1. juli 2017 indføres karensdage i dagpengesystemet. Reglerne om karens betyder, at du mister en dag på dagpenge hver 4. måned. Hvis du inden for en dagpengeperiode på 4 måneder ikke har mere end 148 times lønarbejde, vil du miste en dags dagpenge (karensdag). Det svarer til, at du skal arbejde mere end 20 dage på fuld tid i karensperioden eller i gennemsnit mere end en uge på fuld tid pr. måned. Er du deltidsforsikret, skal du arbejde mere end 97 timer i 4- månedersperioden for at undgå en karensdag. Reglerne om karens træder i kraft 1. juli Er du ledig den 1. juli 2017, er oktober måned 2017 din første karensmåned. Dermed risikerer du at miste din første dag med dagpenge i din dagpengeudbetaling for oktober måned - med mindre du har arbejdet mere end 148 timer i karensperioden 1. juli til 30. oktober

17 Afkortning af din dagpengeret med 1 måned Har du været ledig og fået udbetalt dagpenge i mindst 4 år inden for de seneste 8 år, mister du en måneds dagpenge. Hvem gælder reglerne for? Reglerne om afkortning af dagpengeret træder i kraft 1. juli Reglerne omfatter alle, der er ledige eller bliver ledige fra denne dato. Er du ledig den 1. juli 2017, skal vi gøre op, hvor mange dagpenge du har fået udbetalt i de sidste 8 år, dvs. i perioden 1. juli 2009 til 1. juli Har du modtaget dagpenge svarende til mindst 4 år i opgørelsesperioden, skal vi afkorte din dagpengeret med 160,33 timer. Det svarer til en måned af din dagpengeret. Fremover skal vi kontrollere, om du har modtaget dagpenge i 4 år inden for 8 år: når du melder dig ledig og søger om dagpenge hver måned, hvor du får udbetalt dagpenge hver gang, du får udbetalt feriedagpenge Hvornår mister jeg ikke en måneds dagpenge? Når du har brugt 4 års dagpenge på et tidspunkt, hvor du har mindre end en måneds dagpengeret tilbage, mister du ikke en måneds dagpenge. I stedet vil din afkortning blive "gemt" i 5 år. Du vil først miste en måneds dagpenge, hvis du igen melder dig ledig inden for 5 år. Du vil da i stedet for 2 nye år med dagpenge få ret til dagpenge i 1 år og 11 måneder. Har du fået din dagpengeret afkortet med en måned, bliver regn- 17

18 skabet nulstillet. Du risikerer da først igen at miste en måneds dagpenge, når du har fået udbetalt fire nye år med dagpenge indenfor 8 år. Er du i fare for at miste en måneds dagpenge, skriver vi til dig i så god tid som muligt. 18

19 Supplerende dagpenge Du har ret til at modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger. Fra den 1. juli 2017 er der nye regler for, hvornår en uge tæller med til de 30 uger, og hvordan du optjener en ny ret til supplerende dagpenge. Fremover tæller en uge med til de 30 uger, hvis du arbejder mindre end 37 timer i ugen og samtidig får udbetalt dagpenge i den måned, hvor ugen ligger. Hvis du er deltidsforsikret, tæller ugen med, hvis du arbejder mindre end 30 timer og samtidig får udbetalt dagpenge i samme måned. Eksempel: Hvis du arbejder i 35 timer i en uge og ikke har arbejde resten af måneden, får du udbetalt 125,33 timers dagpenge. Det skyldes, at du får udbetalt 160,33 timer i måneden, minus de 35 timer du har arbejdet. Den uge, hvor du har arbejdet i 35 timer, forbruger du af din ret til supplerede dagpenge. Hvis du ikke ønsker at få supplerende dagpenge i den uge, fordi du vil spare på dine supplerende dagpenge, kan du skrive på dagpengekortet, at du ikke vil have supplerende dagpenge i den uge. Hvis du gør det, vil du blive trukket 37 timer i dine dagpenge i stedet for 35. Til gengæld bruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge. Hvis du er ansat i en turnus, skal du være opmærksom på, at alle ugerne tæller med til forbruget af supplerende dagpenge, uanset om du ikke arbejder i en uge, eller om du arbejder i 37 timer eller mere i ugen. Som noget nyt har du ret til supplerende dagpenge i hele den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber. Det vil si- 19

20 ge, at hvis din 30. uge med supplerende dagpenge er den første uge i august, så har du ret til supplerende dagpenge i resten af august måned. Når din ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan du ikke få dagpenge i de uger, hvor du arbejder. Genoptjening af retten til supplerende dagpenge Når din ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan du optjene en ny ret til supplerende dagpenge ved at opfylde et beskæftigelseskrav. Hvor meget du skal arbejde for at genoptjene retten, afhænger af, hvordan du er ansat, og om du er deltids- eller fuldtidsforsikret. Du skal opfylde beskæftigelseskravet inden for en periode på 12 måneder. Hvis du er fuldtidsforsikret: Du skal arbejde i mere end 146 timer i hver af 6 måneder, hvis du er månedslønnet Du skal arbejde i mere end 34 timer i hver af 26 uger, hvis du er ugelønnet Du skal arbejde i mere end 68 i hver af 13 lønperioder, hvis du er 14-dageslønnet 20

21 Hvis du er deltidsforsikret: Du skal arbejde i mere end 118 timer i hver af 6 måneder, hvis du er månedslønnet Du skal arbejde i mere end 27 timer i hver af 26 uger, hvis du er ugelønnet Du skal arbejde i mere end 54 i hver af 13 lønperioder, hvis du er 14-dageslønnet Du skal være opmærksom på, at du ikke automatisk optjener en ny ret til supplerende dagpenge, selvom du optjener en ny dagpengeret. Du optjener kun en ny ret til supplerende dagpenge, hvis ovenstående betingelser er opfyldt. 21

22 Overskydende timer Fra den 1. juli 2017 afskaffes reglerne om overskydende timer. Det vil fx sige, at hvis du i perioden op til det tidspunkt, hvor du bliver ledig, har arbejdet ud over den almindelige overenskomstmæssige arbejdstid, så skal du ikke fradrages for dit overarbejde i udbetalingen af dine dagpenge. Hvis du bliver ledig midt i en måned Du skal dog være opmærksom på, at hvis du bliver ledig midt i en måned, så bliver de timer, du har arbejdet i måneden, før du blev ledig, fratrukket i udbetalingen af de 160,33 timers dagpenge for hele måneden. Eksempel: Hvis du har været ansat til at arbejde 37 timer om ugen, og du melder dig ledig den 15. juli og har arbejdet 90 timer i de første 2 uger af juli (45 timer om ugen) - vil du som fuldtidsforsikret få udbetalt 70,33 timers dagpenge i juli måned. Det skyldes, at de 90 arbejdstimer skal fratrækkes i de 160,33 timers dagpenge, som du har ret til i måneden. Dine dagpenge bliver altså mindre, end hvis du havde arbejdet i 37 timer om ugen i de 2 første uger af måneden, inden du blev ledig. 22

23 Fødevareforbundet NNFs tast selv a-kasse Når du skal have dagpenge fra a-kassen, skal du benytte tast selv a-kassen, som du finder på Der kan du udfylde og sende dit dagpengekort. Det er nemt og sikkert at sende dagpengekortet eller søge om feriedagpenge via tast selv a-kassen. Oplysningerne bliver sendt i krypteret form, så uvedkommende ikke kan få adgang til dem. Dine udbetalingsoplysninger finder du i din E-boks. Hvis du ikke har en E-boks, kan du oprette en på NemID Du kan med fordel benytte NemID, når du skal logge på tast selv a-kassen. Har du ikke NemID kan du bestille en på 23

24 Kontakt a-kassen Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen, hvis der er noget, du er i tvivl om eller du har brug for hjælp. Telefon A-kassens post adresse Fødevareforbundet NNFs a-kasse Hjørringvej Nørresundby Du kan også finde oplysninger på vores hjemmeside 24

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og tryghed i forhold til dine dagpenge. Vi har derfor udarbejdet grafiske

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid JUNI 2017 Indhold Information til dig, der arbejder på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2018 Indhold Illustration: Xxxxxxxxxxx Politisk ansvarlig: Xxxxxxxxxxx Redaktion: Xxxxxxxxxxx Produktion: Grafisk Team/XX

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge.

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge VIKARIATER OG LØSE ANSÆTTELSER KAN VÆRE VEJEN TIL JOB To ud af tre ledige pædagoger lykkes med at skaffe sig et deltidsjob på nedsat tid, et vikariat eller en tjans som tilkaldevikar, mens de er på jagt

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Værd at vide om. Dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse - 1

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 20187] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - Cv-kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den danske dagpengereform 2015/2016

Den danske dagpengereform 2015/2016 Den danske dagpengereform 2015/2016 Nordisk socialforsikringsmøde Fornebu 2016 Thomas Mølsted Jørgensen tmj@bm.dk Dagpengereformens tre hovedmål 1. Større tryghed for den enkelte Mindske opbrug af dagpengeret

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

L 181 ændringsforslag

L 181 ændringsforslag L 181 ændringsforslag Til 1, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægt fra tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag efter servicelovens 42 og 120 skal medregnes ved beregning Til nr. 9: I det foreslåede

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Guide til Dine Dagpenge

Guide til Dine Dagpenge Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge? Hvad er karens? Kan et dagpengekort blive forældet og hvad er G-dage? Det kan være en mundfuld at sætte sig ind i det danske dagpengesystem. Der er mange

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Malerforbundets Lønsikring

Malerforbundets Lønsikring Malerforbundets Lønsikring Forsikringsbetingelser Nr. MF-01 Gældende fra 1. november 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.0 af 6. juli 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen Fødevareforbundet NNF s a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning August 2019 2 Indholdsfortegnelse Du er blevet ledig hvad nu?... 7 Medlemskravet... 7 Indkomst-

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af 20-6-2017 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Opdateringer

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

Socialpædagogernes Lønforsikring

Socialpædagogernes Lønforsikring Socialpædagogernes Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-02 Gældende fra 1. juli 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet

Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet Version: 1.3 Oprettet den 10. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DAGPENGETÆLLERE... 3 2.1 INDBERETNING AF TÆLLERE

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2017 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej Du er blevet ledig og står i en ny og måske uvant situation. På foa.dk/afdelinger kan du

Læs mere

HK Kommunal Lønforsikring

HK Kommunal Lønforsikring HK Kommunal Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KO-05 Gældende fra 1. december 2017 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere