Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE"

Transkript

1 Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

2 Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser for efterløn... 2-års-reglen - skattefri præmie... Arbejde i efterlønsperioden... Øvrige indtægter... Selvstændig virksomhed... Pensioner... Udbetaling af efterløn... Udlandet Med et efterlønsbevis er du sikret retten til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. 2 - Faglig Fælles Akasse

3 Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt Hvis du vil, kan du trække dig tilbage fra jobbet lidt efter lidt, indtil du kan få folkepension. Du må nemlig arbejde, så meget du ønsker som lønmodtager. Til gengæld får du mindre i efterløn, mens du arbejder. Bliver du ved med at arbejde, efter du har ret til at gå på efterløn, får du dog andre økonomiske fordele. Du får: mulighed for efterløn, der svarer til højeste sats for dagpenge. trukket mindre fra i efterlønnen på grund af dine pensioner mulighed for at optjene en skattefri præmie. De særlige muligheder får du, når du har et efterlønsbevis. Der gælder særlige regler, hvis du er født efter 1. januar Spørg i din 3F-afdeling. Efterlønsbevis Din 3F-afdeling sender automatisk et efterlønsbevis til dig. Det gælder fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Et efterlønsbevis sikrer din ret til at gå på efterløn, selv om du senere bliver syg og derfor ikke kan tage et job. Du kan godt få et efterlønbevis, selv om du bor i udlandet. Du skal dog være medlem af en dansk a-kasse Faglig Fælles Akasse - 3

4 Din ret til at få et efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis og dermed efterløn, skal du 1.have nået din efterlønsalder, men ikke alderen for folkepension. 2.leve op til reglerne for, hvor længe du skal have været i a-kasse. 3.leve op til reglerne om, hvor længe du skal betale efterlønsbidrag. 4.have ret til dagpenge, hvis du er eller bliver ledig den dag, du får beviset. Læs mere om de 4 punkter herunder 1. Din efterlønsalder Se i skemaet, hvornår du kan få efterløn. 2. Have været i a-kasse Dem, der er født før 1. januar 1959, skal have været medlem af en a- kasse i mindst 20 år ud af de seneste 25 år. For dem, der er født senere, gælder andre regler. Født i perioden Efterlønsalder ½ ½ ½ ½ og fremefter Efterlønsbidrag Dem, der er født før 1. januar 1959, skal have betalt efterlønsbidrag fra 1. april Ret til dagpenge Du skal have ret til dagpenge den dag, dit bevis bliver udstedt. Det betyder bl.a., at du skal opfylde et indkomstkrav på kr. (2017) inden for 3 år. er du ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Har du fx været syg i længere tid, skal din 3F-afdeling altså vurdere, om du stadig kan tage et job. 4 - Faglig Fælles Akasse

5 Når du har fået dit efterlønsbevis Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag, når du har fået dit efterlønsbevis. Datoen på dit bevis har betydning for, hvornår du kan begynde at optjene den skattefri præmie. hvilken sats du minimum kan få i efterløn. hvor stor en del af dine pensioner, der trækkes fra i din efterløn, dette gælder kun, hvis du er født før 1. januar Søg om din efterløn Du skal søge om selve efterlønnen på under Ansøgning om efterløn. Du kan tidligst få efterløn fra den dag, din 3F-afdeling har fået din ansøgning. Du kan gå på efterløn fra job, fra delpension eller som ledig, men du skal leve op til næsten de samme regler for at gå på efterløn, som du skal for at få et efterlønsbevis. Vigtigt: Der er dog den forskel, at har du et efterlønsbevis, kan du få efterløn, selv om du er syg og derfor ikke længere kan arbejde. Den dag, du går på efterløn, skal du være medlem af en dansk a- kasse og bo enten i Danmark, i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne. Har du fleksjob, får du førtidspension eller andre ydelser efter lov om social pension eller lignende udenlandsk lov, kan du ikke også få efterløn. Når du overgår til efterløn, skal du derfor have frakendt din pension. Du kan dog få invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen. Er du i tvivl, så spørg din 3F-afdeling. Retten til efterløn stopper Din efterløn stopper automatisk den sidste dag måneden før, du kan få folkepension. Har du fødselsdag d. 15. maj, får du altså efterløn til d. 31. maj. Faglig Fælles Akasse - 5

6 Fuldtid eller deltid For at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede i a-kassen, skal du normalt have været fuldtidsforsikret i mindst 10 år i alt inden for de seneste 15 år. Lige før du når alderen for efterløn, skal du være fuld tids-forsikret i mindst 52 uger. Er du deltidsforsikret, eller har du ikke været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Den er 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. Satser for efterløn Din sats beregnes ud fra din hidtidige indtægt, og satsen er afhængig af, hvornår du går på efterløn. Du kan maks. få 90 pct. af det, du før har tjent, men dog højst den maksimale sats for dagpenge. Du får den samme sats i hele den periode, hvor du er på efterløn. Født før 1. januar 1956 Går du på efterløn mindre end 2 år efter datoen på dit bevis, kan din efterløn højst svare til 91 pct. af højeste dagpenge. 2-års-reglen er beskrevet i næste afsnit. Den betyder, at venter du med at gå på efterløn, til du har opfyldt reglen, kan du få efterløn, der svarer til højeste dagpenge Højeste dagpenge er i 2017 for: Fuldtidsforsikrede: kr. pr. måned. Deltidsforsikrede: kr. pr. måned. Født den 1. januar 1956 eller senere Er du født den 1. januar 1956 eller senere, er der særlige regler for, hvornår du kan få ret til højeste dagpenge. Få mere at vide i din 3F-afdeling. 6 - Faglig Fælles Akasse

7 2-års-reglen - skattefri præmie Når du har et efterlønsbevis, kan du få flere fordele, hvis du arbejder og venter med at gå på efterløn i mindst 2 år efter den dato, der står på dit bevis. I de 2 år er det vigtigt, at du som: Fuldtidsforsikret har haft lønarbejde i mindst timer, eller drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Deltidsforsikret har arbejde i mindst timer. Du kan ikke opfylde 2-års-reglen, hvis du har fået delpension. Når du opfylder betingelserne, kan du få fordelene, som står her: Højere efterløn Ret til efterløn med den sats, du ville få, hvis du var ledig. Din efterløn kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt eller sats end den, der eventuelt står på dit bevis. Der er særlige regler, hvis du går på efterløn efter fortrydelsesordningen. Mindre trækkes fra i efterløn for pensioner Du modregnes kun for pensioner fra en tidligere ansættelse, som udbetales løbende i efterlønsperioden. Skattefri præmie Ret til at optjene en skattefri præmie. Det kan du gøre, hvis du bliver ved med at arbejde. Du optjener en portion, hver gang du har arbejdet 481 timer. Du kan kun få hele portioner udbetalt, så hvis du optjener mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie, også selv om du har arbejdet flere timer. Har du fået efterløn eller dagpenge, kan det trække fra i din præmie. Faglig Fælles Akasse - 7

8 Hver portion er i 2017 på: For fuldtidsforsikrede: kr. (Maks.-præmien er kr.) For deltidsforsikrede: kr. (Maks.-præmien er kr.) Du kan lave arbejdet både i Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Har du ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, bliver din præmie 4 pct. mindre for hvert hele år, du ikke har betalt bidrag til efterløn. Du får præmien på én gang, når du kan få folkepension. Du skal søge om pengene på under Ansøgning om udbetaling af skattefri præmie. Så udbetaler din 3F-afdeling dem. For at få præmien må du ikke have fået dit efterlønsbidrag betalt tilbage. Født den 1. januar 1956 eller senere Er du født den 1. januar 1956 eller senere, gælder særlige regler for, hvornår du kan begynde at optjene skattefri præmie. Hør mere i din 3F-afdeling. Arbejde i efterløns-perioden Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Får du lov af din 3F-afdeling, må du lave frivilligt, ulønnet arbejde i op til 4 timer om ugen i gennemsnit, uden at du bliver trukket i efterløn. I perioden 4. juni til 31. december 2017 kan der arbejdes op til 15 timer om ugen uden fradrag. Får du lov af din 3F-afdeling, må du lave aktiviteter, så mange timer du vil, uden at du bliver trukket i efterløn. 8 - Faglig Fælles Akasse

9 Arbejde med løn Mens du får efterløn, må du arbejde med løn, så meget du vil, men timerne skal trækkes fra i din efterløn. De trækkes typisk fra efter de samme regler som for dagpenge - altså 1 times arbejde for 1 times efterløn eller efter en sats for omregning, hvis du laver ukontrollabelt arbejde, hvor vi ikke kan se din løn pr. time. I måneder, hvor du arbejder mere end 145,53 timer, får du ikke efterløn for de sidste 14,8 timer (mindsteudbetalingsreglen). Mindre trækkes fra for arbejde op til kr. årligt (lempeligt fradrag) Har du en timeløn på under 230,08 kr. (2017), bliver der trukket et mindre beløb end normalt i din efterløn for de første kr. pr. år (2017). Arbejder du mere end 128 timer (fuldtidsforsikrede)/104 timer (deltidsforsikrede) om måneden, får du ikke efterløn for resten af måneden (mindsteudbetalingsregel ved lempeligt fradrag). Arbejdet skal være kontrollabelt, så vi kan regne ud, hvad du får pr. time. Eksempel Arbejder du 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke trækkes 20 timer fra din efterløn, men kun: 20 x 150 = kr.: 230,08 kr. = 13,04 timer. Er din timeløn mindre end kr. (2017), sættes din løn dog til dette beløb, når dit mindre fradrag skal beregnes. I det år, du overgår til efterløn, eller kan få folkepension, nedsættes beløbet på de kr. (2017). Hvor meget mindre det bliver, afhænger af, hvornår du går på efterløn, og hvornår den stopper. Din 3F-afdeling kan fortælle mere og hjælpe med at regne din efterløn ud. Faglig Fælles Akasse - 9

10 Øvrige indtægter For hver dag du får feriepenge, eller holder ferie med løn, bliver der trukket 1 dags efterløn. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder. Feriegodtgørelse du eventuelt får som et engangsbeløb, når du går på efterløn, bliver også trukket fra din efterløn. Dog kun hvis du får pengene senest 3 måneder før, du går på efterløn. Du behøver her ikke at holde ferie, men du skal oplyse om beløbet og feriedagene på din ansøgning om efterløn. Er din feriegodtgørelse pr. dag under ferie mindre end din sats for efterløn, kan du få forskellen som efterløn. Holder du ferie, mens du er ansat på deltid, kan du få feriegodtgørelse pr. time i stedet for pr. dag. På den måde får du mere i efterløn, end du ellers ville få i perioden. Ferieloven giver flere muligheder for at få feriepenge, også selv om du ikke har holdt ferie. Feriepenge bliver typisk trukket fra i efterlønnen. Hør mere om reglerne hos din 3F-afdeling. Andre indtægter trækker også fra i efterlønnen Det gælder fx: løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor du ikke arbejder, eller ydelser i stedet for arbejde - fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt. lønindtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film mv. legater. udbetalte dagpengegodtgørelser (g-dage). Nogle indtægter trækker ikke fra i efterlønnen Det gælder bl.a.: licens- og biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende. erstatninger, fx for arbejdsskade Faglig Fælles Akasse

11 krigsskadeserstatning. livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte. indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom. forpagtningsafgift, indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig. renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster. underholdsbidrag. invaliditetsydelse efter lov om social pension. pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs- / arbejdsevne. den forhøjelse af pensionen en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension). vederlag, man får for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler. betaling for feriefridage, som ikke holdes. Selvstændig virksomhed Du kan få tilladelse til at videreføre eller begynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, mens du får efterløn. Timer ved selvstændig virksomhed bliver trukket fra i efterlønnen. Husk at søge din a-kasse om tilladelse, før du vil på efterløn, eller før du starter virksomheden. Du kan søge i op til 6 måneder før. Faglig Fælles Akasse - 11

12 Pensioner

13 Pensioner Dette afsnit drejer sig om, hvor meget du bliver trukket i efterløn for dine forskellige pensioner. Afsnittet er kun for dig, som er født senest d. 31. december Er du født den 1. januar 1956 eller senere, gælder strammere regler. Hør mere om dem i din 3F-afdeling. Fradraget i efterlønnen for dine pensioner afhænger af, hvornår du går på efterløn, og hvilken type opsparing du har. Din 3F-afdeling får oplysninger om de fleste af dine pensioner og sender en oversigt til dig inden, du får dit efterlønsbevis. Du skal tjekke, om det, der står, er rigtigt. Mangler der pensioner på oversigten, skal du fortælle det til din 3F-afdeling senest 3 måneder senere. Opfylder du ikke 2-års-reglen Alle de pensioner, du har sparet op, skal trækkes fra i din efterløn, uanset om de bliver udbetalt i din efterlønsperiode eller senere. På kan du få mere at vide om efterløn. Her kan du også bl.a. finde et link til en efterlønsberegner, du kan taste dine tal ind i, så du hurtigt kan få en ide om, hvor meget du kan få i efterløn. Bundfradrag Før det årlige fradrag for dine pensioner kan beregnes, har du ret til et bundfradrag på kr. (2017). Du har kun ét bundfradrag, uanset hvor mange pensioner du har. Du kan bruge fradraget på alle pensioner undtagen de livsvarige, der er oprettet som led i en ansættelse og som du får løbende samtidig med din efterløn. Beregnings-grundlag Værdien af dine pensioner den dag du når alderen for efterløn samt eventuelle pensionsudbetalinger fra din 60 års dag til din efterlønsalder, er beregnings-grundlaget - altså det beløb, der bliver brugt, når man skal regne ud, hvor meget af dine pensioner der skal trækkes i din efterløn. Faglig Fælles Akasse - 13

14 Beregn hvor meget du bliver trukket i efterløn Arbejdsmarkedspensioner (livsvarig / ratepension), du får løbende samtidig med din efterløn: Din efterløn bliver trukket med 50 pct. af det beløb, du får om året fra din pension. De 50 pct. af pensionen trækkes fra det tidspunkt, du får pensionen. Der er ikke noget bundfradrag på denne type pension. Eksempel: Får du kr. pr. måned fra en pension, bliver din efterløn kr. mindre pr. måned. Det årlige fradrag bliver beregnet på denne måde: 50 pct. af kr. = kr. pr. mdr. 12 x kr. = kr. pr. år. Privattegnede pensioner med livsvarig ydelse, - uanset om de bliver udbetalt, mens du får efterløn - og arbejdsmarkedspensioner, som ikke bliver udbetalt, mens du får efterløn. Her skal du først trække 20 pct. fra det beløb, du står til at få i pension om året. De penge bliver altså ikke trukket fra din efterløn. Nu er du nede på 80 pct. af din årlige pension. Det er beregningsgrundlaget for disse typer pensioner.nu skal du trække bundfradraget fra. Så trækker du 60 pct. fra resten. Nu har du det beløb, der bliver trukket fra din efterløn hvert år. Eksempel: Står du til at få kr. om året i pension, bliver der trukket kr. i din efterløn hvert år. I eksemplet her er bundfradraget kr. (2017). Det årlige fradrag bliver beregnet sådan her: 80 pct. af kr. = kr kr kr = kr. 60 pct. af kr. = kr Faglig Fælles Akasse

15 Alle andre pensioner, fx, kapitalpensioner, - uanset om de bliver udbetalt, mens du får efterløn og ratepensioner, du ikke får udbetalt, mens du får efterløn Her skal du først tage 5 pct. af depotet altså hele det beløb, du har sparet op. De 5 pct. er beregningsgrundlaget. Nu skal du trække bundfradraget fra. Så trækker du 60 pct. fra resten. Nu har du det beløb, der bliver trukket fra din efterløn hvert år. Eksempel: Er dit depot ved din efterlønsalder kr., skal der hvert år trækkes kr. fra i efterlønnen. I dette eksempel er bundfradraget kr. (2017). Det årlige fradrag bliver beregnet på denne måde: 5 pct. af kr. = kr kr kr. = kr. 60 pct. af kr. = kr. Der er særlige regler for kapitalpensioner, som er beskattet (aldersforsikring). De trækker også fra i efterlønnen, men depotet bliver regnet om til et slags bruttodepot, som bruges i udregningen. Faglig Fælles Akasse - 15

16 Udbetaling af efterløn Efterlønnen beregnes og udbetales månedsvis. Du kan tidligst sende dit efterlønskort 5 hverdage før sidste bankdag i måneden. Vigtigt: Kortet skal være sendt ind senest 1 måned og 10 dage efter periodens udløb. Du kan også vælge at sende en halvårserklæring. Dog skal du først tilmelde dig den ordning. Det kan du, hvis du ikke regner med at arbejde de næste 6 måneder. Om du udfylder efterlønskort, eller om du sender halvårserklæring, så får du din efterløn hver måned. Efterlønnen er normalt til din rådighed på din bankkonto den sidste bankdag i måneden. Udbetaling af efterløn fra 1. juli 2017 Periode Antal dage Efterlønskort kan tidligst indsendes Efterlønskort skal være modtaget 1/7-31/7 (juli) 21 dage /8-31/8 (august) 23 dage /9-30/9 (september) 21 dage /10-31/10 (oktober) 22 dage /11-20/11 (november) 22 dage /12-18/12 (december) 21 dage Efterlønnen er til udbetaling sidste bankdag i hver måneden Faglig Fælles Akasse

17 Udlandet Arbejde og perioder i a-kasse eller lignende i udlandet tæller typisk ikke med i betingelserne for at få efterløn. Der er dog undtagelser. Få mere at vide i din 3F-afdeling. Bopæl i andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller Schweiz Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal på forhånd fortælle din 3F-afdeling, at du tager på ophold, flytter til eller arbejder i et andet EØS-land mv. Ophold i andre lande Uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz Du kan være i andre lande i op til 3 måneder hvert kalenderår og stadig få efterløn. Er du i andre lande i længere tid, stopper din efterløn efter 3 måneder. Ved du, når du rejser ud, at du vil bo fast i andre lande, stopper din efterløn allerede, når du forlader Danmark. Når du igen flytter til Danmark, et andet EØS-land, Grønland, på Færøerne eller Schweiz, kan du søge om igen at få udbetalt efterløn. Du kan typisk ikke få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Der er dog særlige regler, hvis du har midlertidigt lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du fortsætter som medlem af a-kassen. Spørg din 3F-afdeling om reglerne. Du skal give din 3F-afdeling besked, hvis du tager til andre lande for at arbejde eller bare for at bo der i kortere eller længere tid. Faglig Fælles Akasse - 17

18 Varenummer juli reviderede udgave - 3F trykkeri - layout/design: Pia Fransson 3F

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse BEK nr 892 af 29/06/2017 Udskriftsdato: 23. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/00744 Senere ændringer

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959 Efterløn For medlemmer født efter 30/6 1959 1 2 Indhold 4 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 Hvornår kan du få efterløn 11.. Efterlønsbevis 13.. Efterløn hvor meget? 15.. Fradrag for pensioner

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Se, om du kan få supplerende dagpenge Sådan får du ret til supplerende dagpenge Du skal vælge... Når du ikke længere kan få supplerende

Læs mere

VÆRD. at vide. - om efterløn

VÆRD. at vide. - om efterløn VÆRD at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere