Efterløn og skattefri præmie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterløn og skattefri præmie"

Transkript

1 A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018

2 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have ret til dagpenge for at få efterløn 9 Efterlønsbevis 12 Hvornår kan du få et bevis? 12 Hvordan får du dit bevis? 13 Fordele ved at få et efterlønsbevis 13 Så længe skal du vente 15 Hvornår kan du gå på efterløn? 16 Efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret 18 Så meget kan du få i efterløn 18 Når du er på efterløn 19 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Trine Jørgensen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Rasmus Meisler Produktion: Grafisk Team/JA og FOAs trykkeri AK_Efterløn og skattefri præmie_ _a5_

3 Fradrag for pensioner 20 Hvor meget skal modregnes? 21 Pensioner udbetalt før efterlønsalderen 21 Udbetaling af efterløn 23 Arbejde i efterlønsperioden 24 Mindsteudbetalingsreglen 24 Lempet fradrag for arbejde 26 Hvad skal modregnes? 27 Hvis du bor i udlandet 31 Retten til efterløn stopper 33 Skattefri præmie 34 Brug hjemmesiden 38

4 4 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Forord Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter for dig, som er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni Hvis du er født før 1. januar 1956, eller hvis du er født 1. juli 1959 eller senere, gælder der andre regler for dig på nogle områder. Vi henviser derfor til pjecen om efterløn, der gælder for din aldersgruppe. Du kan ikke læse om alt om efterløn i denne pjece, da der er mange regler. Du kan læse mere på foa.dk/efter løn. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte dit lokale a-kassekontor.

5 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 5

6 6 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvad er betingelserne? Ud over at du skal have betalt efterlønsbidrag for at kunne gå på efterløn, er der en række betingelser, du også skal opfylde. Du skal være nået efterlønsalderen. Du skal have været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag længe nok. Du skal have ret til dagpenge ved ledighed. Du skal bo i Danmark, i Grønland, på Færøerne, i et andet EØS-land eller Schweiz. Efterlønsalderen En af betingelserne for at få ret til efterløn er, at du har nået efterlønsalderen. I skemaet nedenfor kan du se, hvornår din aldersgruppe når efterlønsalderen og efterlønsperiodens maksimale længde. Medlemskab og efterlønsbidrag Ud over at være nået efterlønsalderen skal du også have været medlem af a-kassen og betalt efterlønsbidrag længe nok. Efterløns- og folkepensionalder Fødselsdato Efterlønsalder Folkepensionsalder Efterlønsperiode 1. januar juni ½ år 67 år 4½ år 1. juli december år 67 år 4 år 1. januar juni ½ år 67 år 3½ år

7 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 7 Født før 1. januar 1959 Hvor længe du skal betale efterlønsbidrag afhænger af, hvornår du begyndte at betale efterlønsbidrag. Betalt efterlønsbidrag uafbrudt siden 1. april 1999 Du kan opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag fra 1. april 1999 til mindst det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen. Perioden med medlemskab skal mindst udgøre 20 år indenfor de sidste 25 år. Betalt efterlønsbidrag uafbrudt siden 1. juli 1999 Du kan opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag fra 1. juli 1999 til mindst det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 20 år indenfor de sidste 25 år.

8 8 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Født i perioden fra 1. januar 1959 til 31. december 1975 Hvis du er født i perioden fra 1. januar 1959 til 31. december 1975, kan du opfylde kravet om medlemskab og efterlønsbidrag, hvis du har været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. januar 2008 og mindst til det tidspunkt, hvor du når efterlønsalderen. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 25 år. Forsikret mod arbejdsløshed i udlandet Som udgangspunkt kan du ikke bruge arbejde og forsikringsperioder i udlandet til at opfylde de betingelser, der skal til for at få efterløn. Men der er nogle undtagelser. Du kan læse mere om dette på foa.dk/efter løn vælg Udlandet og efterløn og derefter Hvad arbejde og forsikring i udlandet betyder for din ret til efterløn.

9 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 9 Du skal have ret til dagpenge for at få efterløn Muligheden for at gå på efterløn er betinget af, at du har ret til dagpenge i tilfælde af ledighed. Det betyder bl.a., at du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet den dag, hvor du vil på efterløn. Vi skal derfor vurdere, om du er til rådighed, hvis du fx har været syg i en længere periode kort forinden, du vil på efterløn. Derudover skal din samlede lønindkomst have været af en vis størrelse, eller du skal have haft et vist antal løntimer. Om du skal opfylde et krav om indkomst eller et krav om løntimer afhænger af, om du tidligere har været ledig. Uanset om du skal opfylde indkomstkravet eller løntimekravet, skal arbejdet som hovedregel være udført i Danmark.

10 10 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvis du er ledig og har dagpengeret på det tidspunkt, hvor du vil på efterløn, vil du opfylde kravet om indkomst eller løntimer. Det samme gælder, hvis du tidligere har været ledig, og din dagpengeret endnu ikke er udløbet. Det arbejde, som du optjente dagpengeretten på baggrund af, skal dog som hovedregel være optjent hos en dansk arbejdsgiver. Hvilke krav er der til din indkomst? Du skal opfylde et indkomstkrav, hvis du ikke tidligere har modtaget dagpenge. Du skal også opfylde et indkomstkrav, hvis du har modtaget dagpenge, men din dagpengeret er udløbet, og du ikke længere har timer på den beskæftigelseskonto, som blev oprettet, da du blev ledig. For at opfylde indkomstkravet skal du have haft en samlet indkomst på kr. (2018) indenfor de sidste 3 år. Der kan maksimalt medregnes kr. pr. måned (2018). Hvis du fx har haft en løn på kr. om måneden, vil du derfor højst kunne medregne kr. pr. måned. Er du deltidsforsikret, er indkomstkravet kr. indenfor 3 år, og du kan maksimalt medregne kr. om måneden (2018). Beløbet for indkomstkravet reguleres hvert år i januar. Du vil derfor skulle opfylde et højere indkomstkrav, hvis du først skal have efterløn fra 2019 eller senere. Hvilke krav er der til antallet af løntimer? Du skal have haft mindst løntimer, hvis du tidligere har fået dagpenge, din dagpengeret er udløbet, og du stadig har timer stående på den beskæftigelseskonto, du fik oprettet, da du var ledig. Timerne skal være optjent indenfor de sidste 3 år før overgangen til efterløn. Er du i fuldtidsarbejde (37 timer om ugen), kan du optjene timerne på 1 år. Er du deltidsforsikret, skal du have haft løntimer. Du kan ikke medregne timer, som du allerede har optjent dagpengeret en gang af.

11 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 11 Hvis du mister retten til dagpenge, efter du er fyldt 50 år Du kan gå på efterløn, selvom du ikke kan opfylde kravene til indkomst eller løntimer, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: Du har mistet dagpengeretten, efter du var fyldt 50 år Du har ret til efterløn den dag, hvor du når den lovfastsatte efterlønsalder. Du skal opfylde alle andre betingelser end indkomst-/løntimekravet for at kunne gå på efterløn. Du skal blandt andet stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en længere periode, inden du skal på efterløn. Du skal stå til rådighed på samme måde, som hvis du fik dagpenge. Det er vigtigt, at vi modtager din ansøgning om efterløn, inden du når efterlønsalderen. Hvis vi ikke modtager din ansøgning inden den dag, mister du retten til efterløn. Vi anbefaler, at du kontakter os for at få individuel vejledning.

12 12 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Efterlønsbevis Du får automatisk dit efterlønsbevis, hvis vi har alle oplysninger, og hvis du har valgt ikke at gå på efterløn, så snart du har ret til det. Et efterlønsbevis giver dig ret til efterløn, selvom du senere skulle blive syg. Derudover kan du opnå nogle økonomiske fordele ved at vente med at gå på efterløn. Hvornår kan du få et bevis? Du skal opfylde de samme betingelser, som når du skal på efterløn, for at kunne få et efterlønsbevis. Se Hvad er betingelserne? på side 6 og Hvornår kan du gå på efterløn? på side 16.

13 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 13 Der er dog den forskel, at du kan få et efterlønsbevis, selvom du bor uden for EØS-området. Men det er under forudsætning af, at du ville stå til rådighed for det danske arbejdsmarked, hvis du havde boet i Danmark. Du kan se oversigten over EØS-lande på foa.dk/efterløn vælg herefter Hvad arbejde og forsikring i udlandet betyder for din ret til efterløn. Hvordan får du dit bevis? Du skal ikke selv søge om beviset. Men vi har som regel brug for nogle oplysninger, inden vi kan sende dit bevis. Vi skriver til dig ca. 1 måned før, du kan få dit bevis, hvis vi har brug for oplysninger. Har du besluttet dig for at gå på efterløn præcis den dag, hvor du når efterlønsalderen, skal du ikke sende oplysningerne til efterlønsbeviset. Du skal i stedet udfylde en ansøgning om efterløn på foa.dk/web akassen. Hvis du ikke går på efterløn præcis den dag, hvor du kan gå på efterløn, bør du sende de oplysninger, vi skal bruge for at give dig dit bevis. Det skyldes, at beviset giver dig nogle rettigheder, som du kan læse om nedenfor i afsnittet Fordele ved at få et efterlønsbevis. For at dit bevis gælder fra præcis den dag, hvor du har ret til efterløn, skal du sende oplysningerne, inden 3 måneder efter du kunne gå på efterløn. Får vi oplysningerne senere, vil efterlønsbeviset først være gældende fra den dag, hvor vi modtager oplysningerne. Fordele ved at få et efterlønsbevis Efterlønsbeviset giver dig ret til at gå på efterløn, selvom du bliver syg. Derudover skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Du har også mulighed for at få beregnet en efterlønssats, når du får efterlønsbeviset. Hvis du får beregnet en sats i beviset, er du garanteret, at efterlønnen ikke bliver beregnet ud fra en lavere indtægt end den,

14 14 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE der står i beviset. Det betyder, at du mindst vil få ret til den efterlønssats, som den lønindtægt, du havde på bevistidspunktet, vil give dig ret til. I FOAs A-kasse beregner vi altid en efterlønssats i efterlønsbeviset. Men a-kasserne er ikke forpligtet til at gøre det automatisk. Hvis du har fået dit efterlønsbevis i en anden a- kasse, kan du derfor risikere, at der ikke er beregnet en sats. Hvis det er tilfældet, bør du kontakte a-kassen inden 3 måneder efter, du har fået beviset og bede om at få beregnet en sats. Hvis du har et bevis og venter med at gå på efterløn, vil du også kunne opnå andre økonomiske fordele: Du kan få ret til efterløn med en højere sats Du har mulighed for at optjene skattefri præmie. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan opnå disse fordele, hvis du har modtaget delpension. For at opnå fordelene skal du vente med at gå på efterløn i en vis periode og arbejde et antal timer, inden du går på efterløn. Det kalder vi udskydelsesreglen. Hvor længe du skal udskyde efterlønnen afhænger af, hvornår du er født. Se side 15 Så længe skal du vente. Hvis du opfylder udskydelsesreglen, vil du få ret til efterløn med den sats, som du ville få, hvis du var ledig og skulle have dagpenge. Satsen kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt end den, der eventuelt står i beviset. Derudover kan du optjene

15 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 15 skattefri præmie af de arbejdstimer, som du har, efter udskydelsesreglen er opfyldt, og indtil du går på efterløn. Læs mere herom under Skattefri præmie på side 34. Hvis du derimod går på efterløn, inden du opfylder udskydelsesreglen, kan du maksimalt få 91 % af den højeste efterlønssats se afsnittet Så meget kan du få? på side 18. Du vil heller ikke optjene skattefri præmie. Så længe skal du vente Hvor længe du skal vente med at gå på efterløn for at opnå fordelene nævnt ovenfor, afhænger af hvornår du er født. Født i perioden fra 1. juli 1956 til 31. december 1958 Du skal vente med at gå på efterløn i mindst 1 år, fra du får dit efterlønsbevis. Derudover skal du som fuldtidsforsikret arbejde mindst timer, efter du får dit bevis. Er du deltidsforsikret, skal du arbejde mindst timer. Født i perioden fra 1. januar til 30. juni 1959 Du skal vente mindst ½ år med at gå på efterløn, fra du får dit efterlønsbevis. Derudover skal du som fuldtidsforsikret arbejde mindst 780 timer, efter du får dit bevis. Er du deltidsforsikret, skal du arbejde mindst 624 timer. Født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1956 Du skal vente 1½ år med at gå på efterløn, fra du får dit bevis. Derudover skal du som fuldtidsforsikret arbejde mindst timer, efter du får beviset. Er du deltidsforsikret, skal du arbejde mindst timer.

16 16 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvornår kan du gå på efterløn? Du kan tidligst gå på efterløn fra det tidspunkt, hvor vi modtager din skriftlige ansøgning. Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse, ledighed eller delpension. Du skal være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i Danmark, i Grønland, på Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz på det tidspunkt, hvor du ønsker at gå på efterløn. Du kan finde en oversigt over EØS-landene på foa.dk/efterløn vælg Udlandet og efterløn og herefter Hvordan kan du tage din efterløn med til udlandet? Er du ledig, og ønsker du at gå på efterløn, skal du søge om efterløn, inden din dagpengeret udløber. Hvis du har ret til efterløn, selvom du har mistet dagpengeretten efter dit fyldte 50. år (se Hvis du mister retten til dagpenge, efter du er fyldt 50 år på side 11), skal du søge om efterløn, inden du når efterlønsalderen. Bliver du syg henover den dag, hvor du når efterlønsalderen, skal du kontakte din lokale a-kasse indenfor den første uge, efter du bliver rask. Hvis du overholder fristen, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) dispensere fra kravet om, at du skal stå til rådighed på datoen for efterlønsalderen. Hvis du modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller hvis du er omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen.

17 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 17 Du kan ikke gå på efterløn, hvis du driver selvstændig virksomhed, medmindre du forinden har fået tilladelse til det. Vi skal bruge en del oplysninger fra dig for at kunne vurdere, om du opfylder betingelserne for at få tilladelse. Vi anbefaler derfor, at du søger om efterløn i god tid (gerne 6 måneder før), hvis du ønsker at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Du kan læse mere om emnet på foa.dk/efterløn vælg herefter Selvstændig virksomhed og efterløn. Ønsker du at gå på efterløn som fuldtidsforsikret fra delpension, skal du søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder.

18 18 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Efterløn som fuldtidseller deltidsforsikret For at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede skal du have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år indenfor de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før du går på efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er 2 /3 af satsen for fuldtidsforsikrede. Så meget kan du få i efterløn Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan få 90 % af den indtægt, du tidligere har haft, dog højst dagpengenes maksimumbeløb. Går du på efterløn, inden du opfylder udskydelsesreglen, kan efterlønnen højst udgøre et beløb, der svarer til 91 % af det, man maksimalt kan få i dagpenge. Det er for fuldtidsforsikrede kr. om måneden og for deltidsforsikrede kr. om måneden (2018). Du kan læse om udskydelsesreglen under Fordele ved at få et efterlønsbevis på side 13. Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har opfyldt udskydelsesreglen, vil du få ret til efterløn med den sats, du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. Efterlønssatsen kan dermed være på op til kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og kr. om måneden for deltidsforsikrede (2018). Vær opmærksom på, at ovennævnte satser er før fradrag for pensioner. Se Fradrag for pensioner på side 20. Hvis du har samme forsikringsstatus, når du går på efterløn, som da du fik dit efterlønsbevis, kan din sats aldrig blive lavere end den, der eventuelt står i efterlønsbeviset. Se Fordele ved at få et efterlønsbevis på side 13.

19 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 19 Sats ved mistet dagpengeret efter 50 år Der er særlige regler for, hvordan vi skal beregne en efterlønssats, hvis du mistede retten til dagpenge, efter du fyldte 50 år, men du opfylder betingelserne for at få efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal have arbejdet i et vist omfang, for at vi kan beregne en ny sats. Hvis du ikke har haft tilstrækkeligt med arbejde, vil du få efterløn med den sats, som du fik udbetalt dagpenge med. For at vi må bruge din gamle sats, skal du have fået udbetalt dagpenge indenfor de sidste 5 år. Når du er på efterløn Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen og betale dit kontingent, mens du modtager efterløn. Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har søgt om eller modtager førtidspension, at du har arbejde, får udbetalt feriegodtgørelse, eller der sker ændringer i dine pensionsudbetalinger. Hvis du hverken har haft tilstrækkeligt med arbejde eller fået udbetalt dagpenge indenfor de sidste 5 år, vil din efterlønssats udgøre 82 % af den maksimale efterlønssats. Det vil sige kr. pr. måned til fuldtidsforsikrede og kr. pr. måned til deltidsforsikret (2018). Satserne er før fradrag for dine pensioner.

20 20 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Fradrag for pensioner Stort set alle pensionsordninger skal modregnes i din efterløn. Også dem, der slet ikke bliver udbetalt i efterlønsperioden. Nogle få skal dog ikke modregnes, fx ATP og visse pensioner til efterlevende ægtefælle, samlever eller børn. Pensioner modregnes ud fra den værdi, de har ved efterlønsalderen.

21 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 21 Det gælder dog ikke arbejdsmarkedspensioner, som du får udbetalt løbende (dvs. hver måned) i efterlønsperioden. En sådan pension skal modregnes ud fra det faktisk udbetalte beløb før skat. En arbejdsmarkedspension er en tvungen pensionsordning, du har eller har haft i forbindelse med et job. Det kan være en tjenestemandspension eller en pensionsordning, som du ifølge din overenskomst eller din ansættelseskontrakt skal have. Hvor meget skal modregnes? Får du udbetalt en arbejdsmarkedspension løbende i efterlønsperioden, skal pensionen modregnes med 64 % af den årligt udbetalte pension før skat. Det gælder både, hvis det er en løbende livsvarig pensionsordning, og hvis det er en ratepension. Hvis en løbende livsvarig arbejdsmarkedspension ikke udbetales løbende i efterlønsperioden, skal der trækkes 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Er der tale om en arbejdsmarkedspension, som ikke er livsvarig (fx ratepension), skal den kun modregnes med 4 % af pensionsbeløbet. Har du en løbende livsvarig privattegnet pension, skal den modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Det gælder, uanset om den udbetales i efterlønsperioden eller ej. Alle andre former for pensioner skal trækkes i efterlønnen med 4 % af den samlede værdi før skat. Det gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige, og pensioner hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Pensioner udbetalt før efterlønsalderen Selvom din efterlønsalder er mere end 60 år, kan du normalt begynde at få udbetalt pension, når du fylder 60 år. Du kan altså vælge at tyvstarte med pensionerne.

22 22 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Men skal du på efterløn senere, kan du komme til at mangle pengene til den tid. Disse udbetalte beløb skal nemlig modregnes i efterlønnen. Det gælder dog ikke i det omfang, pensionen allerede er blevet modregnet i dagpenge eller anden offentlig forsørgelsesydelse. Oplysning om dine pensioner Dine pensioner bliver indberettet elektronisk til SKAT et halvt år før, du når efterlønsalderen. Vi modtager først oplysningerne ca. 2 måneder før, du når efterlønsalderen. Hvis du vil på efterløn, skal du fortælle os, om oplysningerne er rigtige, og hvad der evt. er sket med dine pensioner i det sidste halve år, før du nåede efterlønsalderen. Vær opmærksom på, at du også skal oplyse om en eventuel udenlandsk pension, da vi ikke altid automatisk får besked om sådanne pensioner. Derudover skal du altid give os besked, hvis du begynder at få udbetalt en løbende arbejdsmarkedspension, mens du er på efterløn. Du skal også sende os udbetalingsmeddelelsen for pensionen, når din pension reguleres, så vi altid ved, hvor meget du får udbetalt. Beregning af efterløn og pension På pensionsinfo.dk kan du få et overblik over dine pensioner, da næsten alle pensioner indberettes til denne hjemmeside. Du kan se, hvor meget der bliver udbetalt, hvis du mister din arbejdsevne, bliver alvorligt syg eller dør. Du kan også lave en beregning af din efterløn og folkepension. På borger.dk kan du læse mere om pensioner, herunder ATP, førtidsog folkepension og lave forskellige beregninger. Klik på Pension og efterløn. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte dit lokale a-kassekontor, hvis du ønsker en beregning af, hvad dine pensioner betyder for din efterløn. Vær opmærksom på, at vi har brug for alle dine pensionsoplysninger for at kunne lave beregningen. Vi modtager først oplysningerne om dine pensioner 2 måneder før, du når efterlønsalderen.

23 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 23 Udbetaling af efterløn Vi udbetaler efterløn til dig for en kalendermåned ad gangen. Du skal udfylde og indsende et efterlønskort hver måned, hvis du har arbejde. Der udbetales efterløn til fuldtidsforsikrede for 37 timer om ugen før eventuelt fradrag for arbejde, feriepenge mv. Da vi udbetaler efterløn for 1 kalendermåned ad gangen, kan du få efterløn for op til 160,33 timer om måneden. Er du deltidsforsikret, kan du få efterløn for 130 timer om måneden. Efterlønnen vil være til disposition den sidste bankdag i måneden, hvis efterlønskortet eller ½-årserklæringen er indsendt til tiden. Du kan se fristerne for, hvornår du skal sende efterlønskort og ½-årserklæringer på foa.dk/efterloendatoer. Hvis du ikke har arbejde og alene har indtægter i form af pension eller feriepenge, kan du nøjes med at sende oplysninger hver 6. måned på en såkaldt ½-årserklæring. Hvis vi har din adresse eller dit mobilnummer, får du besked, når du skal sende erklæringen.

24 24 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Arbejde i efterlønsperioden Du har mulighed for at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, når du er på efterløn. Du må nemlig arbejde ubegrænset som lønmodtager i efterlønsperioden. Men timerne skal modregnes i efterlønnen. Dine arbejdstimer vil som hovedregel blive modregnet time for time i efterlønnen. Er du fx fuldtidsforsikret og har haft 60 arbejdstimer i en måned, får du efterløn for 100,33 timer i den måned. Der er dog særlige modregningsregler, så længe du har ret til lempet fradrag. Se Lempet fradrag på side 26. Mindsteudbetalingsreglen For at få efterløn i en måned skal vi mindst kunne udbetale efterløn for 14,8 timer, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du har arbejde eller indtægter for mere end 145,53 timer i en måned, kan du derfor ikke få efterløn i den måned. Som deltidsforsikret skal der mindst være 12 timer til udbetaling i en måned. Det vil sige, at du højst må arbejde eller have indtægter for 118 timer i måneden for at kunne få suppleret op med efterløn. Hvis din arbejdsgiver har oplyst til SKATs indkomstregister, at din arbejdstid er ukontrollabel, så omregner vi din løn til et antal timer. Det gør vi ved at dividere din lønindtægt med en omregningssats. Omregningssatsen er 235,60 kr. i 2018.

25 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 25

26 26 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Du har ukontrollabel arbejdstid, hvis din arbejdsgiver indberetter din løn til SKAT, uden at angive hvor mange timer lønnen dækker. Hvis du i forbindelse med den konkrete opgave har haft nødvendige udgifter, skal de trækkes fra din løn, før vi beregner det antal timer, der skal trækkes fra din efterløn. Lempet fradrag for arbejde Har du en timeløn, der er lavere end a-kassens omregningssats, får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første kr. pr. år (2018). Omregningssatsen er 235,60 kr. i Hvis din timeløn er mindre end 235,60 kr., men højere end 116,22 kr. (2018), omregnes lønindtægten til timer ved at dividere din løn med omregningssatsen. Din timeløn bliver beregnet som et gennemsnit af den løn, som du har fået udbetalt i en lønperiode. Det vil sige, at lønnen divideres med det antal timer, som du har fået løn for. Eksempel: Hvis du arbejder 20 timer og har tjent kr., vil det lempede fradrag blive beregnet således: : 235,60 kr. = 12,73 timer. Selvom du har haft 20 arbejdstimer, skal du dermed kun modregnes for 12,73 timer i efterlønnen. Er din timeløn mindre end 116,22 kr. (2018), sættes lønnen til 116,22 kr. pr. time, når det lempede fradrag skal beregnes. I det år, du går på efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr. (2018), afhængigt af hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen. Maksimum på timer, som giver ret til lempet fradrag Så længe du har ret til lempet fradrag, er der et loft for, hvor meget arbejde du må have for at kunne få efterløn i en måned. Loftet gælder kun for de timer, hvor timelønnen er lavere end 235,60 kr.

27 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 27 Får du efterløn som fuldtidsforsikret, må du maks. have 128 arbejdstimer i en måned med lavere timeløn end 235,60 kr. Har du mere end 128 timer med en lavere timeløn, kan du ikke få efterløn i den måned. Er du deltidsforsikret, må du maks. have 104 arbejdstimer med en timeløn under 235,60 kr. for at kunne få efterløn i den pågældende måned. Hvad skal modregnes? Arbejde Du skal trækkes i efterløn for de timer, som du får løn for. Det gælder også, hvis du får løn, rådighedsløn eller lignende for en periode, hvor der ikke udføres arbejde. Ydelser, der træder i stedet løn, skal også modregnes din efterløn, fx fratrædelsesgodtgørelse hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt. Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Normalt skal ulønnet arbejde også trækkes fra i efterlønnen, men der er mange undtagelser. Du kan læse om disse regler på foa.dk/a-kasse vælg herefter Frivilligt arbejde'. Selvstændig virksomhed I efterlønsperioden kan du under visse betingelser få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. Der er også mulighed for at få tilladelse til at videreføre eller starte en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Timer med selvstændig virksomhed modregnes i efterlønnen. Husk at søge om tilladelse i god tid, inden du vil på efterløn eller starte virksomheden. Vi anbefaler at søge op til 6 måneder før, da betingelserne for at få tilladelse kan være svære at opfylde. Du kan læse mere om emnet på foa.dk/efterløn vælg Selvstændig virksomhed og efterløn.

28 28 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Ferie Feriegodtgørelse og ferie med løn skal fradrages dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, skal også fradrages i efterlønnen. Får du udbetalt feriegodtgørelsen på én gang uden at holde ferien, tæller timerne ikke med som arbejdstimer i forbindelse med eventuel beregning af skattefri præmie. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din

29 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 29 feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Hvis du glemmer at hæve din feriegodtgørelse, er der efter ferieloven forskellige muligheder for at få dem udbetalt. Kontakt din faglige afdeling, hvis du kommer i den situation. Feriegodtgørelsen fradrages også i denne situation i efterlønnen. Andre indtægter, der skal fradrages Der findes også andre indtægter, som skal trækkes i din efterløn. Det gælder bl.a.: Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag Indtægter fra nogle former for borgerligt ombud, offentlige og private hverv Legater. Indtægter, der ikke fradrages i efterlønnen En række indtægter medfører ikke fradrag i efterlønnen. Det gælder bl.a.: ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) Erstatninger Efterløn efter funktionærlovens 8 og efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6 Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension) Godtgørelse for usaglig opsigelse. Invaliditetsydelse efter lov om social pension Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, fx tjenestemandssvagelighedspension Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom Forpagtningsafgift Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig Renter, aktieudbytter og lignende Arv, gaver, gevinster Underholdsbidrag Betaling for feriefridage, som ikke holdes Indtægter ved hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer, tilforordnet ved valg eller menigt medlem af byråd/borgerrepræsentationen og udvalg.

30 30 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE

31 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 31 Hvis du bor i udlandet Du kan gå på efterløn, selv om du ikke har bopæl i Danmark. Men det kræver, at du er medlem af en dansk a-kasse. Du kan gå på efterløn, selv om du bor i Grønland, på Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Men du skal opfylde kravet om forsikrings- og arbejdsperioder i Danmark ved overgangen til efterløn. Du kan finde en oversigt over EØS-landene på foa.dk/efterløn vælg Udlandet og efterløn og herefter Hvordan du kan tage din efterløn med til udlandet. Bopæl i et andet EØS-land i efterlønsperioden Du skal oplyse det, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i Grønland, på Færøerne, Schweiz eller et andet EØS-land. Du kan læse mere om de særlige forhold, der gælder for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et af de nævnte lande, på foa.dk/efterløn vælg herefter Udlandet og efterløn. Ophold i lande uden for EØS, Grønland, Færøerne og Schweiz Du kan opholde dig i lande uden for EØS, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i andre lande i længere tid, stopper vi udbetalingen af din efterløn, når der er gået 3 måneder.

32 32 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil bosætte dig i et land uden for EØS, Grønland, Færøerne og Schweiz, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold i Danmark, i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i lande uden for EØS, Grønland, Færøerne og Schweiz. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a- kassen. Udlandsopholdet må heller ikke i denne situation vare mere end 3 måneder. Du skal give os besked, hvis du planlægger at arbejde eller opholde dig i udlandet, så vi kan give dig den nødvendige vejledning.

33 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 33 Retten til efterløn stopper Vi stopper med at udbetale efterløn til dig senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Hvis du ikke kontakter os, bliver du automatisk meldt ud af a-kassen. Ønsker du at forblive medlem, koster det 15 kr. pr. måned. For dette beløb kan du få hjælp til jobsøgning.

34 34 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Skattefri præmie Du kan få ret til at optjene skattefri præmie, hvis du venter med at gå på efterløn. Hvor længe du skal vente, afhænger af hvornår du er født. Du optjener skattefri præmie af det arbejde som du har, efter du opfylder udskydelsesreglen. Du kan læse om udskydelsesreglen under Fordele ved at få et efterlønsbevis side 13 og Så længe skal du vente på side 15. Du kan optjene skattefri præmie af det arbejde, du har, indtil du går på efterløn. Du optjener en præmieportion for hver gang, du har 481 løntimer. 481 timer svarer til, at du arbejder 37 timer om ugen i 3 måneder.

35 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 35 Optjening af præmie efter overgang til efterløn Hvis du også vil optjene skattefri præmie af de arbejdstimer, som du har i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, indtil du har haft dit efterlønsbevis i 2 år. Derudover skal du have arbejdet mindst timer, efter du fik beviset, og indtil du går på efterløn. Er du deltidsforsikret, skal du arbejde mindst timer, siden du fik beviset, og indtil du går på efterløn. Hvor høj er præmien? Hver præmieportion udgør kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede (2018). Da du højst kan optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til skattefri præmie, kan præmien højst blive på i alt kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har haft mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du skal være opmærksom på, at det samlede antal timer til skattefri præmie samt udbetalte efterlønsog dagpengetimer ikke må overstige timer. Timerne, der er i overskud, vil da blive fratrukket beregningen af præmien. Eksempel Bent er nået folkepensionsalderen. Han har fået udbetalt efterløn for i alt 772 timer. Derudover har han haft løntimer, siden han fik sit efterlønsbevis. Selvom Bent har haft løntimer, kan der kun medregnes løntimer til skattefri præmie. Det skyldes, at det samlede antal timer til skattefri præmie og udbetalte efterlønstimer ikke må overstige timer. Beregning af optjente præmieportioner: : 481 løntimer = 10,40. Da der kun kan udbetales hele præmieportioner, har Bent ret til 10 skattefri præmieportioner. Det svarer til kr. (2018). Ekstra efterlønstimer, som er udbetalt pga. det lempede fradrag for arbejde, medregnes dog ikke i opgørelsen (Se

36 36 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Lempet fradrag for arbejde på side 26). Hvad tæller med? Arbejde som lønmodtager skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, for at timerne tæller med til udskydelsesreglerne og skattefri præmie. Det betyder, at arbejde fra private eller offentlige hverv fx domsmand, byrådsmedlem, bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening mv. ikke kan medregnes til optjening af den skattefri præmie. Både arbejde i Danmark, Grønland, på Færøerne, i et andet EØS-land eller Schweiz kan medregnes. Ferie med løn tæller med som arbejde. Udbetalt feriegodtgørelse tæller kun med som arbejdstimer, hvis ferien er afholdt. Får du feriepengene udbetalt på én gang uden at holde ferie, tæller timerne ikke med. Timer ved selvstændig virksomhed tæller kun med i 2 situationer: Når selvstændigt bierhverv har været drevet med tilladelse i efterlønsperioden. Når selvstændigt hovederhverv har været drevet i væsentligt omfang. Det vil sige, at beskæftigelsen skal have haft et omfang, der sidestilles med lønarbejde i mere end 30 timer om ugen. Har du et selvstændigt bierhverv ved siden af dit lønarbejde, tæller arbejdstiden fra virksomheden derfor ikke med. Der kan tælles timer med til præmie, indtil du når folkepensionsalderen. I

37 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 37 den lønperiode, hvor du når folkepensionsalderen, fordeles dine arbejdstimer forholdsmæssigt på de kalenderdage, der er i lønperioden. Herefter medregnes kun arbejdstimerne frem til dagen før, du når folkepensionsalderen. om at få udbetalt præmien. Du kan finde ansøgningsblanketten på foa.dk/webakassen. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt efterlønsbidrag, og at du ikke har modtaget delpension. Hvornår udbetales præmien? Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Du skal søge skriftligt

38 38 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE Brug hjemmesiden Du kan læse mere om efterløn på foa.dk/efterløn. Det er også på hjemmesiden, at du udfylder og sender ansøgningen om efterløn, efterlønskortene, ansøgningen om skattefri præmie mv. Klik ind på foa.dk/webakassen - alle blanketter er tilgængelige her. Du skal blot bruge dit NemID.

39 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 39

40 FEBRUAR 2018 Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Hvordan ser min økonomi ud, når jeg går på efterløn? Kan jeg fortsætte med at arbejde og evt. gå på efterløn senere? Og hvordan er det nu med den der skattefri præmie? Alt dette og meget mere kan du læse om i denne pjece. A-kasse Staunings Plads København V Tlf foa.dk/a-kasse FOAs A-kasse er en moderne a-kasse tæt på dig. Vi har lokale kontorer overalt i Danmark, og vi kender dit fag og jobmarkedet. Vores vigtigste opgave er at sikre dig økonomisk tryghed, hvis du skulle blive arbejdsløs og være din hjælpende hånd i jagten på dit næste job. Ud over dagpenge udbetaler vi også en række andre ydelser, fx efterløn og feriedagpenge. På foa.dk/a-kasse kan du vælge en lang række selvbetjeningsløsninger, og du kan kontakte os i både dag- og aftentimerne.

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid JUNI 2017 Indhold Information til dig, der arbejder på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2018 Indhold Illustration: Xxxxxxxxxxx Politisk ansvarlig: Xxxxxxxxxxx Redaktion: Xxxxxxxxxxx Produktion: Grafisk Team/XX

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere