Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke."

Transkript

1 Historien om Samarbejdsrådet for Husumvold kirke. Jeg skriver dette i slutningen af 2008 efter min erindring og efter bedste hukommelse med støtte fra visse protokoller og regnskaber. Det er altså min personlige opfattelse, som måske vil kunne være anderledes end andres. Når jeg overhovedet arbejder i det frivillige sognearbejde i Husumvold sogn skyldes det mine svigerforældre Else og Jørgen Hansen. Som så ofte er kvinden lidt i baggrunden, men min svigermor har været med i mange forskellige dele af sognets arbejde. Else og Jørgen Hansen kom i 1930 verne til Tølløsevej, som ligger i Brønshøj sogn, men det blev Husum sogn, som de knyttede sig til. Jørgen var kasserer for FDF i sognet, og måske var han også med i menighedsrådet. I hvert fald kan jeg huske, at vi var henne at se det hus, som fru Abitz hentyder til i sine erindringer, hvor pastor Abitz først boede ikke så langt fra Tølløsevej. Under alle omstændigheder blev Jørgen i 1948 den første menighedsrådsformand i det nye sogn, senere kaldet Husumvold sogn, og det fortsatte han med i over 30 år, til sygdom tvang han til at fratræde. Da jeg blev forlovet og senere i 1959 gift med deres datter Inge, som var KFUK-Spejder i sognet blev det naturligt, at jeg også tilsluttede mig sognet. Inden jeg begynder min beretning, vil jeg lige give et par forhistoriske bemærkninger om Husum Gruppe under KFUM-Spejderne i Danmark, der blev oprettet den 8. november 1944 i Husum sogn. Første bestyrelse, som kaldes et grupperåd, bestod af: Skrædermester Jensen på Gevningevej 3 Kordegn Sally, som repræsentant for menighedssamfundet Pastor Jørgen Kornum, gruppefører Henrik Høfner Jensen, tropfører. Møderne blev afholdt i skrædermesterens kælder, men fra februar 1945 flyttedes møderne over i menighedslokalerne ved kirken på Korsager allé. I løbet af 1946 kommer der en ulveflok til. Der er jævntlig ledermangel, men gruppen vokser langsomt uden at blive stor er forvirret i dagbogen og medlemstallet falder. På dette tidspunkt bliver Kirken på Husum Vold en realitet, idet nogle træbygninger fra Kløvermarkens flygtningeområde stilles op, så de i dagtimerne kan bruges som menighedsbørnehave, og om helligdagene kan den ene sal bruges som kirkesal, idet et alter kan afdækkes, og der er et harmonium til salmesangen. I 1949 fortsætter spejdernes lederproblemer, og FDF i Husum lover at afholde nogle møder for spejderne, mod at de bærer deres forbundsdragt. Det er også noteret, at spejderne nu deltager efter bedste evne i kirkens basar, som vi nu kalder Høstmarkedet. De har skydetelt og hulebio i bunkeren, hvor der holdes spejdermøder. Sådan går årene. i 1951 fortælles om en ungdomsforening ved kirken. I 1953 holder Kaj B. Larsen op efter 7 år som gruppefører og, hvor han 3 gange har reddet gruppen fra lukning. Fra Brabrand kommer en ny fører Fritz Nielsen. Juni 1958 fratræder gruppefører Gunnar Jørgensen pludseligt. Gruppen har nu en trop og 2 flokke. Senest udskrevet den :36:00 Side 1 af 9

2 Da jeg fratræder militærtjenesten 30. oktober 1958, melder jeg mig til tjeneste i Husum gruppe, som netop mangler en gruppefører. Gruppeprotokollen nævner mig første gang d. 8. jan Husumvold kirke og sogn. Herefter er det så min egen hukommelse og notater, som kan bruges. Grundstenene til den nye Husumvold kirke ved Gadelandet bliver lagt, og vor ledermøde den 4. maj bliver brugt til at se det på TV, som var nyt dengang. Vi begynder at sælge juletræet ved bunkeren, hvilket vi fortsatte med til børnehaven brændte. Så flyttede vi til hjørnet Frederikssundsvej / Mørkhøjvej et par år, men efter mere end 20 års salg sluttede dette kapitel. Så i 1960 står den nye kirke færdig. indviet den 20. marts Den blev bygget med hjælp fra Kirkefondet, som hjalp med at få samlet de over kr ind over hele landet. Ja, det blev også solgt en lodseddel med en bil som gevinst. Kirkebyggeriet blev gennemført, fordi der var en aktiv frivillig skare i menigheden, som så det som en stor og vigtig opgave, da det gamle sogn jo var blevet meget stort. Arkitekt Holger Jensen, som var datidens kirkearkitekt, tegnede kirken. Til forskel fra de gamle landsbykirker, har vi nu faciliteter i og ved kirken. Det var der også snart meget brug for. Der kom hurtigt en Moseklub og en ungdomsklub, som kunne fylde alle lokalerne i stuen. Der var så en længere diskussion om, hvordan kælderlokalerne, som i virkeligheden var beregnet som beskyttelsesrum, skulle benyttes. I protokollen står, at efter mange diskussioner har drengespejderne fået tildelt et lokale i kælderen. Drengene havde 1 trop og 2 flokke. Pigerne havde 2 troppe og 1 flok. De 2 pigetroppe fik de små endelokaler, som kunne bruges til patruljerne, Det store lokale fik grønsmutterne, som var den største enhed. Drengene fik så det næststørste lokale, som så skal bruges til trop og patruljer. Jo, der var megen trængsel hver aften. En senere bemærkning i Samarbejdsrådet var: Nu er spejderne en gang henvist til kælderen. Vi skulle ikke ødelægge noget i de pæne nye stuer. Samarbejdsrådet oprettes i Det er der brug for, da der er nogle udgifter til menighedsrådet for lys, varme, osv og der skal jo også gøres rent. Drengespejderne har allerede puslet med tanken om at få sig en spejdergrund. Vi kommer nærmere til det, da vi indleder et samarbejde med Bellahøj gruppe, som har en i Ganløse. Det ender med en sammenslutning og samtidig overtagelse af Grunden. I 1970 holder spejderne en gamle grønnes fest i kirken med varm mad og vin. Det gav panderynker hos de ældste. Mad i kirkerummene var ikke god skik dengang. Nu er det nærmest et kæmpe gode. Med dannelsen af Samarbejdsrådet er der også et organ til at afholde Høstmarked. Nu skal pengene ikke bruges til byggeri, men til støtte til medlemsgrupperne og til afholdelse af fælles udgifter. Man yder efter evne og nyder efter behov. Der er jo nogle særlige regler for lokalers brug, hvis præsterne ikke kan enes, men i Husumvold sogn blev det Samarbejdsrådet, som på menighedsrådets vegne tog vare på den daglige brug. Derfor blev der udarbejdet Vedtægter angående Husumvold kirkes menighedslokaler. Der er et bilag om dette. I en duplikeret skrivelse rettes i november 1960 henvendelse til Husumvold kirkes venner. (bilag) Vi holder Julemarked d. 3. december. Jeg tror, at der kom problemer med tidspunktet af hensyn til almene godgørende indsamlinger. Senest udskrevet den :36:00 Side 2 af 9

3 Indbyderne var: Otto Abitz, sognepræst Arne Børsting, res. kappelan Jørgen Hansen, menighedsrådsformand Otto Nielsen, kirketjener Egon Nielsen, kordegn Der var det mærkelige ved de to sidste, at da Egon ikke ville læse indgangsbøn og udgangsbøn, så gjorde Otto Nielsen det i mange år. Det ser ud til, at Abitz er første formand, næstformand Børsting, Hans Holm er kasserer og sekretær er Almann Olesen i Samarbejdsrådet. Fra begyndelsen var præsterne fødte medlemmer og sognepræsten var født formand. I øjeblikket har jeg først regnskab for Høstmarkedet fra Det gav ,87 kr i overskud. Regnskabsfører var N.C.Nielsen, som var en meget omhyggelig mand. Han og Fritz Nielsen kunne sidde langt ud på aftenen for at få 1-øren til at passe. Revisionen foretoges af menighedsrådsformand Jørgen Hansen. Der skulle føres omhyggeligt regnskab, for myndighederne skulle kunne se, at pengene endte det rigtige sted. På dette tidspunkt er der stadig nogle poster vedrørende byggeriet af kirken. Kirkebladet, som bliver uddelt af frivillighedens vej koster også penge for at blive trykt. Menighedsrådets formand Jørgen Hansen søger i jan 1968 på menighedsrådets vegne om kr til bladet. Menighedsrådet giver kr, men det er ikke nok. Der er ikke noget udstyr i kælderlokalerne, så Samarbejdsrådet søges om hjælp til indkøb af vægtavle, Nye testamenter, koste og fejebakker samt, hvad der i årevis er en mangel, borde. Det er Grønsmutterne, som søgte. I 1965, hvor det civile ungdomsarbejde er meget stort, opstår der nogle tanker om at købe en hytte et eller andet sted. Planerne er så uklare, at vi fra spejdernes side stillede mange spørgsmål. Der kom ikke svar, og sagen forsvandt igen. 10. januar 1968 søger Otto Abitz, som er formand for menighedsbørnehaven, som holder til i barakkerne på volden om, at der oprettes en byggefond, hvor der indsættes mindst kr. Der er store tanker / planer om bygning af endelig børnehave, fritidshjem og evt. ungdomsklub, måske på fodboldbanerne ved kirken. Der oprettes en sådan konto, som senere skal vise sig at give nogle besværligheder. Den altsamlende gruppe i sognet er de voksne, ældre i menighedskredsen. Der er især dem, som stod bag fremskaffelse af midlerne til kirkebyggeriet. I januar 1969 er F.R.Rieck formand. Han foreslår, at der på årsmødet besluttes, at Samarbejdsrådet får 3 af årets mødet til at afholde arrangementer for sognets arbejdsgrupper. Som navnet siger, var det jo en nærliggende tanke, at lave noget fælles for alle arbejdsgrene. Rieck mente også, at det ville have betydning, at kirken havde noget at vise udadtil. Senest udskrevet den :36:00 Side 3 af 9

4 Dette er et område, hvor Samarbejdsrådet aldrig fik stor betydning. Det har stort set kun taget sig af at tjene penge ved Høstmarkedet og at samle og uddele penge til enhederne. Af regnskaberne i 1965 og fremad kan man se, at flg. arbejdsgrupper i hvert fald har fungeret. I notesbogen er også nævnt grupper: Drengespejderne Grønsmutterne Pigespejderne Moseklubben, Ungdomsklub og bordtennisklub Håndarbejdskredsen Unge Hjems sykreds Menighedskredsen Mødreklubben Mødresykredsen Kirkesagens sykreds For at Høstmarkedets boder kunne få et ensartet præg lavede især lederne fra Moseklubben nogle fine hylder til opsætning ved skydedørene til kirken og andre hylder ved radiatorerne. Der blev også lavet masoniteplader til forkanten af bordene. De sædvanlige boder var store tombola, dukkebod, håndarbejdsbod, mv. Cafeteriet var i Pejsestuen. I kælderen var det spejderne, som havde aktiviteter som, bio, skydetelt, pilekast, boldkast slå søm i, og andre børneaktiviteter. Senere begyndte loppemarked og vi har også haft bing. Resultaterne i årene fra og 1964 og frem Jeg har lavet en særlig side med resultaterne i alle kendte år. I 1977 er det stadig N.C.Nielsen, som er regnskabsfører for Høstmarkedet og Jørgen Hansen er revisor. Herefter er det Fritz Nielsen, og pastor Harald Hjort er revisor. Senere Søren Hansen, Helle Petersen, Folmer Visholm og sidst Søren Hansen. I Mange år var KFUM-spejdernes kasserer Niels Beierholm en dygtig revisor, som sørgede for, at regnskaberne blev rigtige. Det er ikke så enkelt at arrangere Høstmarkedet. Der skulle ansøgninger til hos politiet og brandvæsen. I en lille notesbog er der skrevet lidt herom. Man skulle søge om tilladelse til lotterier, udskænkning af spiritus og servering af mad. Det er Otto Abitz, som skriver i hæftet og som sørger for tilladelserne. Siden skal der også indsendes regnskaber, gevinstlister mv. I mange år havde vi en arbejdsgruppe, som lavede en fælles lodseddel, som blev uddelt ved første menighedsmøde i september, så den kunne udløbe ved Høstmarkedet. I de første år blev indsamlingen af gevinsterne til Høstmarkedet fordelt på mange personer. Hver giver havde et kort. Det blev på et møde råbt op, og en meldte sig til at henvende sig til giveren. Således var det ofte en med kendskab til giveren, som samlede ind. På et tidspunkt omkring var der et lodseddeludvalg: Else Holm, Villy Nielsen, Schou Hansen og Wandall. Senere var der bare en person, som ordnede hele selv. I mange år var det pastor Hjorth. Af andre medvirkende med særlige opgaver er noteret: F.R.Rieck, N.C.Nielsen, Eigil Jensen, H. Holm, kordegn Rasmussen, som også blev kasserer for Samarbejdsrådet. En årsag til valget af Rasmussen var, at der efter Samarbejdsrådets bestemmelser - skulle 2 underskrivere til, for at penge kunne hæves. Disse to mødtes jo tit i kirken. Senest udskrevet den :36:00 Side 4 af 9

5 I 1975 er Anne-Vibeke Kirkemann og Birgit Jensen og Hjort kommet i udvalget. Herfra og til sin pension, var det pastor Hjort, som sørgede for administrationen af sagerne. Her er Løvlund Petersen og Inge Nielsen i Store tombola og Ingrid Carstens i Mødrekredsen. Spejderne forsøger sig med en julegavebod. Dukkeboden styres i mange år af Else Hansen. Organist Henning Nielsen er en gudsbenådet AM-lotterisælger, og Jørgen Hansen trækker lodderne. Den sædvanlige måde at gøre Høstmarkedet klar på var, at hylder og borde og alle omflytninger foregik om torsdagen. Om fredagen blev gevinsterne stillet op. Herefter var problemet, at der ikke var alarm på kirken, så det blev unge spejdere, som holdt nattevagt. Ret spændende at være alene i kirken. Flere navne er Tove Rasmussen fra Børnehaven og Evelyn Johnsen. I 1977 lukker Kirkesagens Sykreds. I 1976 redegør Else Holm for de båndlagte midler til Børnehaven, samt midler til forbedring/fornyelse i Pejsestuen og køkken. Der kommer mere senere. Menighedsrådet har arbejdet på at få et bedre orgel. Menighedsrådsformand Jørgen Hansen fortæller, at Samarbejdsrådet vil få kr tilbage. I 1978 er det Hans Holm og Fritz Nielsen, som er kasserere på dagen, og Frits laver opstillingen af regnskabet. I 1978 begynder drøftelser om Høstmarkedets form og fremtid, da nogle mente, at der var for få, som tog ansvar for Høstmarkedet. Skal man fortsætte, eller springe over et år, og hvem ønsker egentlig dette marked, var spørgsmålet! H.P.Andersen er i hæftet refereret for at hævde, at hvis man ikke holder marked hvert år, vil det forsvinde.. Nogle mente, at det ville stimulere interessen med et fadderskab for et barn i Indien. I referatet fra august 1978 kommer nye navne: Svend G. Johnsen, som bliver menighedsrådsformand efter Jørgen Hansen. Linda Nielsen, Sven Erik Jensen, Sonja Hansen, Svend Nielsen kirketjener, pastor Bodil Due, H.Hjorths frue, Alex Jensen ( Sv.E.Js far) fru Nygaard, fru Jørgensen og fru Aakerberg. Det er Søren Hansen, som leder mødet, og sådan er det fremefter. I 1979 tales om støtte til kirkesagen i Tingbjerg. Due rejser og Otto Eies navn dukker op. Der ønskes flere hylder og borde. Nye navne er Kirsten Sørensen fra plejehjemmet, Hans Anker Jørgensen (præst i Tingbjerg), Inger Riegels (kordegn), Holger Voldum, Eva Nielsen, Henning Jensen. I 1981 prøves nittelotteriet, som stadig bruges. Vi har også med forskelligt held haft folkedansere og kor til at deltage. Rigmor Eies navn er kommet til. I 1983 får vi en aftale med, at fællesenheden spejdere i Tingbjerg, kan få vinboden, og indkomsten må den beholde. Nye: Leif Wiingård og Leif Enselmann. Der er kommet et antikvariat til, og kælderen bruges til loppemarked. Børneaktiviteterne er ikke her mere. Af og til laver Gert aktivitet for børn. I 1987 møder vi navnene Helle Petersen, revisor, Ruth Birk, Hjørdis Mikkelsen og Wisholm med kone. L. Dipo. Så får vi skrabelodder som lodseddel i Det fortsætter nogle år, men ellers er der ikke megen fornyelse ud over nye personerne: Jytte og Kurt, Stig Boel, Alice Knudsen, Bente Hansen, Else Jacobsen, Lydia Thomsen. Senest udskrevet den :36:00 Side 5 af 9

6 Der bliver færre og færre medarbejdere, og forberedelsesarbejdet forenkles og foretages af nogle få personer. Ansøgninger bliver efterhånden unødvendige, da vi ikke har lodseddel mere. I de sidste mange år har Inge og Søren Hansen stået for administrationen før Høstmarkedet og nogle få spejdere Morten Jensen + Ole kirketjener har lavet hovedparten af det praktiske arbejde med opstilling. Det drøftes ikke mere, om der skal være et Høstmarked, for historien har vist, at det har stor betydning for gamle sognebørn, som gerne kommer en timestid til mødet med andre. Økonomisk betyder det, at årets udgifter til det frivillige kirkelige arbejde stort set er dækket af Høstmarkedets overskud. Jeg vender mig nu mere til Samarbejdsrådets historie. Da kirken skulle benyttes af mange blev der hurtigt brug for ordensregler, dels for, hvornår lokalerne kunne bruges, men også hvorledes det skulle ske. Der er en side med regler. Under hele kirkesagen, var Menighedskredsen en bærende kraft. Dens årsmøde blev det sted, hvor de forskellige arbejdsgrene kunne mødes. Menighedsrådet tog sig af de praktiske sager, som vedrørte Folkekirken. Der manglede så noget, som kunne varetage det frivilliges funktioner. Det blev så Samarbejdsrådet. Menighedskredsens medlemmer er efterhånden af de ældre, så nogle må tage vare på dens opgaver. Som det fremgår at Riecks brev, bliver flere afteners arrangement overladt til Samarbejdsrådet. En drøm var, at dette råd kunne fremme samarbejdet mellem arbejdsgrenene, men det kom aldrig til at lykkes. Man skulle passe på, at der ikke kom for mange i rådet, så det ikke blev arbejdsdygtigt, og ingen måtte kunne dominere, derfor måtte ægtefæller ikke begge være medlem. Da Inge Hansen repræsenterede pigeespejderne, kunne jeg, Søren Hansen ikke være repræsentant for drengene. Som nævne var præsterne fødte medlemmer. Der var altså ikke fra begyndelsen en klar forskel mellem frivilligt og folkekirkens arbejde. Der er en kopi af Love for Husumvold Kirkes Samarbejdsråd fra Måske var der nogle love før, og der er sket flere små ændringer med tiden. Heri er det senere blevet præciseret, at der er tale om det frivillige arbejde ved kirken. Det er en vigtig pointe, som er blevet fastholdt hele tiden fremover var, at en præst kunne dog også være medlem uden stemmeret. Rådet fastsatte sin egen forretningsorden, men det havde ingen beføjelser over for arbejdsgrenene. En meget vigtig del var økonomien. Derfor var der meget snævre rammer for, hvordan pengene kunne bruges og anbringes. Kassebeholdningen skulle være på få hundrede kroner, og der skulle to underskrifter til at hæve penge. Pengene skulle også anbringes på særligt sikre vilkår. På årsmødet skulle ansøgninger om tilskud være indsendt fra grenene. Fra starten var der en kollosal aktivitet i ungdomsklubben, som kunne fylde den store sal. Moseklubben var også meget aktiv. Måske var det fra denne side, at der kom et forslag om at købe en lejrgrund. i 1965 redegjorde Børsting for nogle tanker om køb af en grund, men der var så få oplysninger, at spejderne stillede så mange spørgsmål til sagen, at den blev henlagt. Senest udskrevet den :36:00 Side 6 af 9

7 På grund af reglen om ægtefæller, var M-spejdernes repræsentant i en periode Rieck, Fritz Nielsen og Leif Sørensen eller en anden, så derfor var vi måske lidt skeptiske over for grundsagen. En vigtig del af sognearbejdet var Kirkebladet, som egentlig var menighedsrådets problem, men rådet havde ingen penge. Derfor søges Samarbejdsrådet om støtte både økonomisk, men også til uddeling. Det er Rieck som fordeler. Senere Sv. Løvlund. Der bliver også lavet et fælles sogne blad. Det var ikke let at få det delt uf af frivillige, så senere bliver spejderne betalt, som postvæsenet for uddelingen, inden det ender med at komme i lokalavisen. I Samarbejdsrådets regnskab er der sat nogle penge til side til det påtænkte børnehaveproject. Det er ikke så let at gennemskue i regnskaberne på dette område. Reglerne for byggeri havde imidlertid ændret sig, så det formål, som pengene i sin tid var afsat til, er efter nogle medlemmers opfattelse, ikke mere til stede. Det giver meget larm i rådet, og nogle synes, at Samarbejdsrådet tager pengene fra Børnehaven. Løsningen bliver, at der afsættes kr, som børnehaven bare kan søge frigivet. Når pengene er brugt, må de søge, som alle andre. Sagen synes at begynde med, at reglerne for brug af de forskellige konti gøres enklere. Det sker ved at Hjorth i 1979 ( Bilag 52) får Samarbejdsrådets bemyndigelse til alene at råde over samtlige konti. Han ændrer efterfølgende den 21/ ( bilag 53) en kontos navn til Børnehavekonto v/ Else Holm. Dette forhold gør Folmer Visholm, som er kasserer i en periode, opmærksom på den 26/8 1992, idet han ikke kan forstå bankens oplysninger. Resultatet bliver, som nævnt ovenfor efter en del diskussioner og vrede. Det var et af de store stridspunkter, som var ved at splitte rådet. Det tynder ud i arbejdsgrenene, så der er ikke mange i Samarbejdsrådet, og for ikke at det skal være for fjernt for almindelige kirkegængere, arbejdes der på at lave lovene om. En mening var, at Samarbejdsrådet skulle nedlægges, da det alligevel ikke lavede samarbejde, og så skulle det bare bestyre pengene. Der laves love, som gør det muligt at vælge 2 personer fra menigheden. Det fortsætter så igen nogle år. Der blev måske lavet love før 2003, men her er der i hvert fald et ændringsforslag. Præster og menighedsråd kan have en observatør. Der sker lettelser i brug af rådets midler. Det bliver virkeligt svært at få Samarbejdsrådet til at fungere. Der opstår derfor den tanke, at det skal overføres til menighedsrådet. Faktisk skrives i protokollen, at Samarbejdsrådet vedtog at opløse sig, og at lægge opgaverne over til aktivitetsudvalget. Det bliver Else Jacobsens sidste arbejde i rådet; hun er nu over 90 år. Der er dog en procedure om nedlæggelse, som gør, at beslutningen ikke kommer til udførelse, men der kommer nye drøftelser, som ender med lovændringer i 2008, hvor der sker en drastisk forenkling, idet Samarbejdsrådet får 3 medlemmer, og i praksis er en af disse leder af Høstmarkedet. Rådet bestyrer midlerne. I 2008 blev valgt Søren Hansen, Gerd Hansen og Lydia Thomsen. Senest udskrevet den :36:00 Side 7 af 9

8 En kort gennemgang af Samarbejdsrådets regnskaber. Det første, jeg har er fra Der er en udgift på til et klaver, og formuen er kr 1965 er der en udgift til byggeattest på kr og formuen er vokset til kr I 1969 afsættes kr til børnehavefond, og formuen er kr Først i 1972 er der noteret, hvem der sikkert er formand og kasserer. Pastor Hübertz Knudsen og kordegn Martin Rasmussen. Denne konstellation var praktisk, da reglerne om pengeforbruget var så skrappe; så mødes de da tit. N.J. Carstens er formand et årstid. I 1973 vælger man at købe obligationer for kr, og formuen er I 1975 afsættes kr til et nyt orgel. Formuen kr. Pastor Bodil Due, Pastor Hübertz Knudsen og N.C.Nielsen er underskrivere på regnskabet. I de følgende år nævnes arbejdsgrene som: Kirkesagens sykreds, Mødrekredsens sykreds, KFUK-spejderne, KFUM-Spejderne, Menighedsplejen, Unge Hjems sykreds, Kirkebladet, Søndagsskolen, konfirmandhold, ungdomsgudstjenester. Det er grupper, som på forskellig måde bliver tilgodeset. I 1978 kommer nye love. Nogle synes, at vi skulle støtte DMS-fadderskaber. Der afsættes kr og formuen er Underskrivere er Pastor Harald Hjorth, N.C.Nielsen og pastor Bodil Due. Martin Rasmussen fratræder bliver Søren Hansen formand afsættes kr til sæsonprogrammer, og Tingbjergs kirkekreds får kr. Underskrivere herfra til 1985 er Hjorth og Grethe Sørensen. I 1982 er formuen er kr støttes Tingbjerg spejderfællesenhed med kr og det frivillige sognearbejde i Tingbjerg med kr. En udgift, som i årene blev diskuteret meget var telefonen i køkkenet. I 1984 var udgiften kr 1985 havde en udgift til handicapkørsel af personer til ikke folkekirkelige arrangementer f. eks. Fredagsmøder i ældreklubben. Der blev afsat kr, DMS er nu oppe på kr og formuen er kr. Fra 1986 til 1990 er det Birgit Jensen og Niels Beierholm, som underskriver regnskabet. Af særlige udgifter nævner jeg: Sierra Leone, som er et spejderhjælps arrangement med 700 kr. Vi betalte til kirkekasssen for lys, varme mv kr. I 88 nyanskaffelser for kr og en ny mødreklub fik 500 kr. Formuen er nu kr. KFUM-spejdernes kasserer er revisor for Samarbejdsrådet helt frem til omkring Senest udskrevet den :36:00 Side 8 af 9

9 I er Folmer Visholm kasserer. I en bemærkning til regnskabet står beslutningen, at der afsættes kr til børnehaven. Det var så meningen, at den kunne søge om at få frigivet penge fra denne konto. Formuen er i 1991 den højeste nogensinde: kr 1992 ønsker menighedsrådet børnebibler til dåbsbørn. Vi er villige til at betale i første omgang, men anbefaler en ændring af menighedsrådets budget. Der er også ønske om at betale en korleder til et børnekor, men det afviser vi, da vi ikke vil betale nogle for et arbejde og andre ikke. Så et par usikre år for en ny kasserer i Samarbejdsrådet, hvor Søren Hansen sikkert ordnede noget af regnskabet, men det går ikke så godt, så Niels Beierholm giver i 1995 en hel A-4 side med anvisninger på, hvordan regnskabet skal føres ordentligt. Det skete så, og Else Jacobsen bliver så kasserer fra 1997 til Hun og Niels Beierholm sørgede for et ordentligt regnskab. I disse år har M-spejderne har nogle store aktiviteter, så de får i kr og året efter til et kanohus kr, helt i overensstemmelse med formålet med Høstmarkedet og Samarbejdsrådet. Desværre er der ikke mange andre aktive arbejdsgrene, men Gerd Hansen har gang i en legestue. Et punkt, som ofte gav anledning til diskussion var, at spejderne fik et tilskud på kr, som de så brugte til at betale rengøring med, som kostede nærmest det samme beløb. Det beløb kunne fratrækket i kommunetilskuddet, som var 75% af udgifterne. Det var svært at forstå for nogle i Samarbejdsrådet, som næsten mente, at spejderne snød. Høstmarkedet giver stadigt godt, og formuen er i 2006 på kr, men så er det på tide, at Else Jacobsen med sine over 90 år siger stop. Efter et par urolige år, hvor der bredte sig en usikkerhed om, hvem og hvad Samarbejdsrådet var, blev der den 11. marts 2008 holdt et møde, hvorefter nogle nye vedtægter blev foreslået. Således gælder lovene fra 30/3 2008, og valgt til Samarbejdsrådet blev Søren Hansen som formand og Høstmarked leder, Gerd Hansen og Lydia Thomsen. Birgit Jensen blev revisor. Kasserer blev Torben Gamst Jensen, som tidligere overtog hvervet efter Else Jacobsen. Da der ikke er mange arbejdsgrupper, bliver Samarbejdsrådets arbejde bare at afholde Høstmarked og Sognemøde vælges: Søren Hansen, Gerd Hansen, Lydia Thomsen,- revisor Birgit Jensen og kasserer er Torben Gamst vælges Christa Kjelmann i stedet for Lydia Thomsen og 2012 ingen ændringer er der nyt. Nogle små rettelser i lovene medfører, at man kan vælge formand og leder af Høstmarkedet, hver for sig. I år blev det så Søren Hansen fm. Morten Jensen høstmarked, Gerd Hansen medl. Birgit Jensen revisor, og Torben Gamst Jensen kasserer. Hermed slutter jeg min beretning feb. 2013, som er skrevet ud fra hukommelsen med nogen støtte i gamle regnskaber og papirer. Det meste ligger på kordegnekontoret. Søren Hansen Senest udskrevet den :36:00 Side 9 af 9

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Haslev Menighedsråd -menighedsrådet Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Dagsorden: Afbud fra: Bodil Madsen, Stedfortræder: Lone Saraksen Lise Klemmed

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 11. Juni 1998

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 11. Juni 1998 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 11. Juni 1998 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 11. Juni 1998 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Fraværende med afbud: Charlotte Gravesen og

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 13. Maj 1998

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 13. Maj 1998 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 13. Maj 1998 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde onsdag den 13. maj 1998 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Fraværende med afbud: Kirsten Hartvig Petersen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Den 13. maj. 2009 Blad nr. 1

Den 13. maj. 2009 Blad nr. 1 Endeligt referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. maj kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Husk at medlemmer melder afbud og suppleanter tilmelder sig

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Blad nr. 2888 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt, dog at pkt. 7. udgår. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Vikariat

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

1 Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals DER ER MØDEPLIGT

1 Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals DER ER MØDEPLIGT 1 Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde Torsdag, den 23. januar 2014 kl. 19.00 I Konfirmandstuen. DER ER MØDEPLIGT Fraværende medlemmer: Afbud fra Bjarne Hougaard og Hanne Drejergaard Kjeldsen, Annemette

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

Fraværende: Peter Holm. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

Fraværende: Peter Holm. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Konstituerende Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 28. september 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Gerda M. Andersen Steen Nielsen Dan Petersen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris

Læs mere

Offentligt referat af menighedsrådsmødet den

Offentligt referat af menighedsrådsmødet den Offentligt referat af menighedsrådsmødet den 19.02.2015 Mødets deltagere Nikolaj Fabricius Ifversen ( NFI ) Frank Valter Fischer ( FVF ) Ejvind Lynning ( EL ) Inge Boll Jespersen ( IBJ ) Mona Monrad Hald

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt.

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt. Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 15. Blad nr. 8 Karlslunde Menighedsråd august 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: Ved Alfred Jensen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl. 19.00 21.00 Blad nr. Dagsorden Beslutning Velkomst ved formand Sten Jørgensen Afbud fra Susanne Carstensen, Karen-Margrethe Schmidt og Klaus Eisenhardt

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Referat - menighedsrådsmøde Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Åbent Møde. Kingos Minde

Referat - menighedsrådsmøde Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Åbent Møde. Kingos Minde Referat - menighedsrådsmøde Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Åbent Møde Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg PU møde 8. november 2012. Kl. kl.16.00 Mødested: Provstikontoret Til stede: John Christensen (formand), Johanne Haastrup (provst, næstfmd.), Børge Rossing,

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. november, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben. Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2009 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2009 i Ejby hallen, Halvej 5, 5592 Ejby Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 23. november 2011 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 23. november 2011 kl. 19.30 29. november 2011 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 23. november 2011 kl. 19.30 Møde nr. 17 Astrid Kappel Nielsen (fravær uden afbud) Christian Seidelin Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat

Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Menighedsrådsmøde Dagsorden / Referat Dato og tid: Onsdag den 12. august 2015 kl. 19:00 ca. 21:30 Sted: Deltagere: Sognehuset, lille sal Hugo Uhrskov Larsen HUL, Pauline Rasmussen PAR, Victor Greve VIG,

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm.

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm. Valgbestyrelsen har meddelt, at de personer, der er opført på vedlagte liste, er valgt til menighedsrådet for Mørdrup Sogn. Det først valgte medlem af det nye menighedsråd har ved brev og mail af 4. november

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed

Midt- og Nordjyllands Døvemenighed Referat af konstituerende menighedsrådsmøde, tirsdag den 27. november 2012 kl. 10.30 i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C Deltagere: Zofia Christensen (ZC) Kristiane Jensen (KJ) Bodil Brixen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Skumringsgudstjeneste kl Menighedsrådsmøde Der vil under MR-mødet være kaffe, the og sodavand. Vi kan nyde en øl efter MR-mødet.

Skumringsgudstjeneste kl Menighedsrådsmøde Der vil under MR-mødet være kaffe, the og sodavand. Vi kan nyde en øl efter MR-mødet. MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Skumringsgudstjeneste kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Der vil under MR-mødet være kaffe, the og sodavand. Vi kan nyde en øl efter MR-mødet. Torsdag den 31. marts

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 7. Okt 1998 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 7. Okt 1998 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 7. Okt 1998 Blad nr. 1 Solrød menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 7. okt 1998 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med

Læs mere

Referat Stiftende generalforsamling RØDEKRO UDVIKLINGSRÅD

Referat Stiftende generalforsamling RØDEKRO UDVIKLINGSRÅD Referat Stiftende generalforsamling RØDEKRO UDVIKLINGSRÅD 1. Velkomst ved arbejdsgruppen Peer Heitmann Madsen bød velkommen 2. Valg af dirigent Landdistriktscoach Karsten Gram blev foreslået, og valgt

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

1 Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals

1 Hirtshals Menighedsråd Kirkegade 14 9850 Hirtshals 1 Dagsorden til menighedsrådsmødet Tirsdag, den 21. oktober 2014 kl. 19.00 I Emmersbæk kirkes menighedslokale Fraværende medlemmer: Aksel Lindy Toft og Annemette Nørgaard Høgsbro. DER ER MØDEPLIGT 1. Revisionsprotokollat

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Endeligt referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 03. marts kl.18.00 i Solrød kirke/konfirmandlokalet Lille Gade 10B Husk at medlemmer melder afbud og suppleanter

Læs mere

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Kathrine 10-7, Kenni 5-115

Læs mere