Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side MF ere. Det virkede Stresspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side 13-20. MF ere. Det virkede Stresspolitik"

Transkript

1 magisterbladet M A G A S I N F O R M E D L E M M E R A F D M N R S E P T E M B E R Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side MF ere 8 Det virkede forgylder sig selv fuldstændigt Stresspolitik DM og IDA under barsel absurd bliver i skuffen indgår aftale

2 Tænk hvis du fik del i 3,7 mio. kroner Magistrenes Forsikringsgruppe deler årets overskud med bilkunderne. I marts måned har vores kunder med bilforsikring fået penge tilbage, 25% af den betalte bilpræmie. (Tilbagebetalingen har de seneste år været: %, ,07%, ,34%, ,06%) Vil du også have billigere bilforsikring med overskudsdeling? Tjek gf-magistrene.dk eller ring Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold. Beregn din pris på gf-magistrene.dk. Prisen varierer før overskudsdeling efter hvilken bil du har, hvor i landet du bor, hvor mange år du har kørt skadefrit, og hvilke andre private forsikringer du tegner i GF. Fra 4.776,- Fra Fra Fra 5.307, , ,- Mazda 2 1,5 Advance VW Golf 1,4 Trendline Toyota Avensis 1,8 VVT-I T2 Citroen C5 1,8 i Attraction

3 af Ingrid Stage, formand, DM l e d e r 3 Samarbejde er vejen frem Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage (formand) Peter Grods Hansen (næstformand), DM Offentlig Eva Jensen, DM Offentlig I 2002 ophævede de største organisationer i Akademikernes Centralorganisation (AC) de gensidige grænseaftaler og indførte frit valg af organisation for medlemmer og potentielle medlemmer. DM gik med i aftalen om frit valg, selv om vi var bekymrede for, at dette kunne udvikle sig til en ufrugtbar konkurrence om medlemmer og strandhugst organisationerne imellem. En udvikling, der kunne komme til at betyde ændring af fokus fra fagforening og interessevaretagelse til marketings- og salgsvirksomhed. Desværre har udviklingen jo vist, at vi havde god grund til bekymring. Der bliver anvendt rigtig mange ressourcer på konkurrencen om medlemmerne. Ressourcer, som ellers kunne gå til et meget bedre formål, nemlig udvidelse og forbedring af medlemsydelser og interessevaretagelse. Samtidig er de helt enslydende meldinger, jeg får fra vores medlemmer på arbejdspladserne, at man har svært ved at forstå rationalet bag denne konkurrence. For her går alle bestræbelser ud på at opnå størst mulig styrke på medarbejdersiden ved at stå sammen uanset organisationstilhørsforhold når der aftales lokale løn- og arbejdsvilkår. DM har imødegået den aggressive konkurrence ved i overensstemmelse med vores tillidsrepræsentanters ønsker at arbejde for at udbygge samarbejdet med vores akademiske søsterorganisationer. Ikke altid med lige stort held. Det er næppe nogen hemmelighed, at blandt andet Ingeniørforeningen (IDA) gennem de seneste 5-6 år har gearet deres organisation til medlemsrekruttering blandt naturvidenskabelige kandidater, den ene af de to store medlemsgrupper i DM. I den forgangne sommer gik det endda så vidt, at også erfarne DM-tillidsrepræsentanter på de videregående uddannelser modtog personlige hvervebreve fra IDA. Men det er så meget desto mere glædeligt, at dette brud på den fælles samarbejdsaftale nu har Samtidig har vi i DM indledt et tættere samarbejde med en række mindre AC-organisationer med det formål at kunne tilbyde flere og bedre ydelser til vores medlemmer. ført til en aftale om et intensiveret samarbejde mellem DM og IDA om at styrke den fælles interessevaretagelse for cand.scient.er på universiteterne i stedet for at bruge ressourcer på at hverve medlemmer fra hinanden. Samtidig har vi i DM indledt et tættere samarbejde med en række mindre AC-organisationer med det formål at kunne tilbyde flere og bedre ydelser til vores medlemmer ved at undgå overlapning sekretariaterne imellem og ved udvikling af fælles projekter, efteruddannelse o.l. Et særligt tæt samarbejde har vi med Jordbrugsakademikerne ( JA), hvis medlemmer arbejder sammen med DM s naturvidenskabelige medlemmer på en række arbejdspladser. Vi har blandt andet aftalt løbende koordinering af de centrale politikområder, fælles netværksgrupper og fyraftensmøder, samarbejde om aktiviteter for studerende, om klubdannelse og aftaledækning i den private sektor. Samarbejdsaftalen vil give os bedre muligheder for at opfylde mange medlemmers berettigede ønsker om, at deres faglige organisation også bidrager til udvikling og styrkelse af den faglige identitet. En yderligere udbygning af samarbejdet mellem DM og de øvrige AC-organisationer de store såvel som de mindre står højt på min prioriteringsliste for de næste to år på formandsposten. Vi har en forpligtelse til at give medlemmerne såvel den bedste kollektive og individuelle interessevaretagelse som en bred vifte af medlemsydelser såsom karriererådgivning, faglige netværk, fyraftensmøder og relevante efteruddannelseskurser. Det opnår vi bedst ved at poole ressourcerne og ikke at spilde kontingentkroner på gold konkurrence. Det er heldigvis en opfattelse, som deles af mange andre blandt de 24 akademiske organisationer. Nanna Bruun, DM Privat Frederik Dehlholm, DM Privat Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Anders Hamming, DM Forskning & Videregående Uddannelse Claus Valling Pedersen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Henrik Prebensen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Niels K. Petersen, DM Forskning & Formidling Ole Kentmark, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Kasper Ditlevsen, DM Studerende Hans Richardt Schmidt-Nielsen, DM Studerende Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Erik Nejrup, DM Pensionist Læs side 22 og 38 om DM s samarbejde med JA og IDA.

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Forargelse og hovedrysten De to ord i overskriften vil med stor sandsynlighed være den mest oplagte reaktion på to artikler i det blad, du sidder med i hånden lige nu. Forargelse gælder historien på side 8-9: MF ere forgylder sig selv under barsel. Hovedrysten gælder historien på side 24-26: Det virkede fuldstændigt absurd. Først forargelse. Det viser sig, at MF ere har bevilget sig selv et års barselsorlov med fuld løn (minimum kr.). Ved en tilfældighed kom vi under vejr med det under forberedelserne af et større tema om barselsreglerne på det private arbejdsmarked, som du kan læse om i Magisterbladet nr. 17 og 18. Det virkede, som om vi overraskede politikerne på Christiansborg med bukserne nede. En af dem kalder det pamperi. Men hvorfor har hun så ikke forsøgt at afskaffe pamperiet? En anden kalder det for en løftestang for bedre barselsforhold på andre arbejdspladser. Hvornår har hun forsøgt at løfte noget med netop den stang? En tredje vil slet ikke forholde sig til spørgsmålet. Hun siger, at vi skal spørge dem, der har vedtaget loven, der favoriserer MF ere. Hun synes helt at have glemt, at hun i sin tid selv stemte for forslaget! Så der er trængsel ved håndvaskene på Christiansborg. Vi har nu ikke tænkt os at lade sagen ligge der, for uanset skrubberiet er det svært at fjerne snavset. Så til hovedrysten. Det gælder det, DM s formand i en leder i Magisterbladet nr. 12/2010 kaldte aktiveringscirkusset. Et højt kvalificeret og uddannet DM-medlem med mange års erfaring på arbejdsmarkedet i ansvarsfulde stillinger bliver arbejdsløs. Efter noget tid ender hun i kløerne på en såkaldt anden aktør, som er en pudsig betegnelse for firmaer, der scorer kassen på at koste rundt med arbejdsløse. Vi skal ikke her gå i detaljer med de øvelser og aktiviteter, hun er blevet udsat for, men kun nævne, at en af øvelserne var at kunne få søm til balancere. Det skulle fremme hendes og de andre arbejdsløses karrieremuligheder. Opfindsomheden er stor. Denne anden aktørs største udgiftspost må være indkøb af mængder af blår. Hvor længe skal folk finde sig i det? Hvem tager affære? Det eneste, vi kan gøre, er til stadighed at fortælle den ene horrible historie efter den anden. Og håbe på, at forargelse og hovedrysten bliver til indignation og handling fra fornuftige personer og organisationer. 24 Jeg har affundet F a s t e R u b r i k k e r 3 LEDER Samarbejde er vejen frem mig med det, og når jeg bliver for irriteret, så går jeg mig en tur. 10 SIDEN SIDST 12 NYE BØGER 22 NYHEDER FRA 23 STORE DANSKE NATURVIDENSKABSFOLK (4:9) H.C. Ørsted 28 SIDEN SIDST 34 DEBAT 39 NYE BØGER 40 DET MIT JOB 43 JOBSEKTIONEN Ledige stillinger 53 MEDDELELSER 56 DM AKTUELT Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Liv Kretzschmer Martin Ejlertsen Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Lisbeth Ammitzbøll Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Gammeltorv København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf

5 NORDISK MILJØMÆRKNING M a g i s t e r b l a d e t 1 5 S e p t e m b e r I N D H O L D 5 a r t i k l e r FORGYLDT % 22% STRESS DM SKAL SKÆRPE TONEN NOGET NÆR ET DOVENT SVIN 6 Auf wiedersehen til tysk på KU? 7 Fibiger satser på ny pension 13 Det er her, det sner 16 Usikker fremtid for Arktisk Station 24 Det virkede fuldstændigt absurd 27 Klub for kloge kvinder 32 Blød landing efter hård stress 38 DM og IDA indgår aftale 8 MF ere forgylder sig selv under barsel 11 Fra buzzword til konkret e-læring 17 Forskning for begyndere 18 Hun lytter sig til ny viden om hvaler 29 Stresspolitik bliver i skuffen 42 Vindere af prisopgave fundet Forside: Camilla Ilmoni Produktionsplan: Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Nr. 16 Udkommer: 8. oktober Deadline debat: 27. september Deadline annoncer: 29. september Deadline kalender: 29. september Nr Udkommer: 22. oktober Deadline debat: 11. oktober Deadline annoncer: 13. oktober Deadline kalender: 13.oktober Nr Udkommer: 12. november Deadline debat: 1. november Deadline annoncer: 3. november Deadline kalender: 3. november Kontrolleret af 541 Tryksag 166 Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 S P R O G F A G P Å K U af Thomas Bøttcher foto: Schutterstock Auf wiedersehen til tysk på KU?? Hvis en ny økonomimodel indføres på humaniora på Københavns Universitet, vil det være uforsvarligt at holde liv i en række sprogfag. De vil få en uforsvarlig ringe kvalitet, lyder en studieleders utilslørede kritik. Overhovedet ikke, siger dekan, der insisterer på at indføre modellen.??? Fra ondt til værre. Sådan lyder konklusionen for ansatte på humaniora på Københavns Universitet, efter at fakultetsledelsen har fremlagt en ny budgetmodel, der gør betydelige indhug i økonomien for en række mindre sprogfag. Ifølge beregninger står Institut for Engelsk, Germansk og Romansk til at midste instituttet til at miste 3 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. mere end en fjerdedel af budgettet i 2013, når modellen er fuldt indfaset. Men allerede i dag er bemandingen på fag som engelsk, tysk og fransk barberet så meget, at undervisningen kun lige akkurat hænger sammen, siger de ansatte. Ifølge formanden for studienævnet ved instituttet, Karsten Schou, vil det eneste sted, der reelt kan skæres, være antallet af konfrontationstimer på bacheloruddannelserne. Holder forventningerne til den nye model stik, risikerer instituttet at skulle reducere antallet af udbudte kurser i fagene fra i dag fire-fem per semester til ca. to fremover. Vi har allerede i dag svært ved at udbyde den undervisning, vi mener, der skal til. Så spørgsmålet, der bør overvejes, er, om vi skal forringe indholdet bredt eller bevare enkelte fag og drive dem ordentligt, siger han. Studieleder: Tæppet trækkes væk Ifølge studieleder Ingemai Larsen svarer nedskæringerne alene for 2011 til den samlede økonomi for faget tysk. Også hun mener, at lukning af fag kan blive nødvendig. Det eneste sted, vi kan skære, er på bemandingen, og om tre år er tæppet trukket fuldstændigt væk. Som ansvarlig for uddannelsernes kvalitet kan jeg ikke stå inde for et udbud af den karakter, som fakultetet ønsker. Kvaliteten vil være så ringe, at det vil være uforsvarligt, siger hun. Men dekan Kirsten Refsing, der bestemmer, hvilke fag instituttet skal udbyde, afviser på forhånd muligheden for at nedlægge fag. Instituttet skal undervise i alle de fag, de har. De kan ikke tillade sig at lukke nogen ned, fordi økonomien ikke slår til. Det, vi gerne vil se, er reformer, der kan forbedre deres indsats en smule, siger hun og henviser til de små sprogfags store frafaldsprocenter. Og ifølge Kirsten Refsing har instituttet rig mulighed for at komme på forkant med situationen. Der er mange muligheder for at lave andet end katederundervisning. Fx kan man flytte lidt om på fagene i studieordningen, så man ikke slår de studerende i hovedet med grammatik og fonetik, lige så snart de begynder på studiet. Der er også mulighed for at benytte sig af den nye lov om udlagt undervisning, så man kan træne sprogfærdigheder på udlandsophold. Instituttet har også mulighed for at nedsætte en taskforce, hvor man kigger lidt på, hvordan man laver den her slags uddannelser andre steder. Nogle ting virker måske, andre gør ikke, men jeg vil gerne have, man går i gang, siger hun. Som ansvarlig for uddannelsernes kvalitet kan jeg ikke stå inde for et udbud af den karakter, som fakultetet ønsker. Kvaliteten vil være så ringe, at det vil være uforsvarligt. Ingemai Larsen, studieleder

7 P E N S I O N af Lisbeth Ammitzbøll foto: Heidi Lundsgaard 7 Fibiger satser på ny pension Steen Fibiger har truffet sit valg. Han siger ja tak til MP Pensions tilbud om nye vilkår. Om få dage går Steen Fibiger på pension. Farvel til løn. Goddag til ydelser fra folkepension, ATP og MP Pension. Som tidligere beskrevet i Magisterbladet har MP Pension tilbudt Steen Fibiger at skifte pensionsvilkår. Steen Fibiger har i den anledning her i bladet fået gode råd af MP Pensions medlemschef, Kenneth Petersen, og af uafhængig finansrådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg. Desuden har han privat indhentet råd fra flere sider. Jeg har været glad for alle de råd, jeg har fået. Den gamle ordning giver større garantier for min fremtidige pension, mens pensionen her og nu er mindre. I den nye ordning er den garanterede pension mindre, men til gengæld er pensionen her og nu større, forklarer Steen Fibiger. Han har valgt at vinke farvel til sine garantier. Hvis man ser på de livsvarige ydelser, får jeg i den nye ordning omkring kroner mere om året før skat, men lidt over kroner er et pensionstillæg, som pensionskassens bestyrelse fastlægger hvert år. Jeg skal altså betale næsten kroner om året for at sikre mig mod det værst tænkelige scenarie, at jeg ikke får udbetalt de sidste kroner i pensionstillæg. Den risiko vælger jeg at løbe, siger Fibiger, der foruden pensionen fra MP vil få omkring kroner i ATP og folkepension. Han er bekymret for, at medlemmer på den gamle ordning kommer til at betale en høj pris for deres garantier. Så vidt jeg forstår, vil prisen for at sikre ydelsesgarantien måske stige, efterhånden som antallet af medlemmer på gammel ordning bliver reduceret. Så den gamle ordning er heller ikke uden ubekendte scenarier. Alt i alt er det et svært valg, mener Fibiger. Afgørelsen blev ikke lettere af, at materialet fra MP Pension nogle steder strider mod min egen forståelse af almindelig sprogbrug. Først i sidste øjeblik gik det op for mig, at Om det var et klogt valg, kan jo kun fremtiden vise, siger Steen Fibiger, der har sagt ja tak til MP Pensions nye ordning. MP Pensions formulering livsvarig pension fra opsparingsordning uden udbetaling af alderssum er nogle penge, som jeg får, selv om jeg får udbetalt min alderssum. Men nu er valget truffet, og det er en lettelse, at jeg ikke skal tænke mere på det. Om det var et klogt valg, kan jo kun fremtiden vise, siger Steen Fibiger. Fibigers valg Alderssum Gammel ordning: kr. Ny fleksibel ordning: kr. Livsvarig årlig ydelse Gammel ordning: kr. (heraf betinget: kr.) Ny fleksibel ordning: kr. (heraf betinget: kr.) Blå Bog Navn: Steen Fibiger Alder: 64 år Uddannelse: Cand.scient. med hovedfag i fysiologi og speciale i speech science, læreruddannet og ph.d. fra Danmarks Lærerhøjskole Stilling: Forskningsmedarbejder på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning under Region Syddanmark

8 8 B A R S E L S O R L O V af Martin Ejlertsen foto: Scanpix MF ere forgylder sig selv under barsel Mens mange danske lønmodtagere slet ikke får løn under barsel, har landets folketingspolitikere bestemt ved lov, at de har ret til 12 måneders barselsorlov med fuld løn minimum kroner. Det er pamperi, siger SF s socialordfører. Politikernes barselsvilkår Orlov kan endvidere meddeles i op til 12 måneder, når et medlem over for formanden begærer orlov i forbindelse med graviditet og fødsel eller adoption. Kilde: Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Folketingspolitikerne har langt bedre barselsvilkår end størstedelen af befolkningen. Landets lovgivende magt har nemlig bestemt, at de har ret til barselsorlov i 12 måneder med fuld løn. Både mandlige og kvindelige mf ere har således ret til at gå på barsel i et år med kroner i løn, som er mindstelønnen om året for folketingsmedlemmerne. Mange danske lønmodtagere får derimod slet ikke løn under barsel, men må nøjes med retten til 52 ugers barselsdagpenge for mor og far tilsammen. At politikerne har så meget bedre barselsforhold end de danske borgere, som har valgt dem, er misbrug af magt til egen fordel, udtaler SF s socialordfører, Özlem Sara Cekic, til Magisterbladet. Som folketingspolitiker kan jeg tage orlov i et år med fuld løn, mens min mand også går på barsel. Det er en fantastisk og privilegeret ordning. Men gennemfører man en sådan beslutning udelukkende for folketingspolitikerne, så er det pamperi, siger Özlem Sara Cekic. Hun har selv tre børn og har været på barsel i henholdsvis syv uger og 20 uger med to af børnene og har dermed ikke benyttet sig af politikernes fulde barselsperiode. De 12 måneders barsel med fuld løn til politikerne har ifølge Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, intet at gøre med pamperi. Men det kortlægger en forpligtelse hos alle politikere til at kæmpe for ordentlige barselsvilkår for alle mulige andre mennesker. Folketingets regler skal bruges som løftestang for, at der kommer bedre barselsaftaler på andre arbejdspladser, siger Mette Frederiksen. Barselsorlov i 4 år Det er Folketingets egen lovbog den såkaldte Forretningsorden der sikrer politikerne den gunstige barselsordning. Det er således politikerne selv, som bestemmer, hvor lang tids barselsorlov de skal have, for det er politikerne, der vedtager lovene i forretningsordenen. Politikernes nuværende barselsordning blev i maj 2006 vedtaget med 115 stemmer for og 0 stemmer imod af politikere fra begge fløje. Før 2006 havde folketingspolitikerne mulighed for at gå på barselsorlov i fire år. Men som udvalget skriver i en bemærkning til ændring af ordningen i 2006: Det virker uforståeligt, hvis folketingsmedlemmer skal kunne få barselsorlov i op til 4 år, når alle andre i samfundet ifølge de love, som Folketinget har vedtaget, kan få op til 1 års barselsorlov. De Konservatives socialordfører, Vivi Kier, mener ikke, Folketingets barselsordning på 12 måneder med fuld løn er pamperi. Jeg medgiver, at det er en god barselsordning, man som folketingsmedlem

9 9 Mette Frederiksen, socialordfører for Socialdemokratiet: Folketingets gode barselsregler er ikke pamperi, men skal bruges som løftestang for bedre barselsvilkår på andre arbejdspladser. har i forhold til mange andre. Jeg har dog ikke hørt, at SF vil ændre på barselsreglerne for Folketingets medlemmer, men det spørgsmål kan ethvert folketingsmedlem rejse, hvis man synes, det er for galt, siger Vivi Kier. Venstres socialordfører, Ellen Trane Nørby, vil ikke tage stilling til Folketingets barselsvilkår, men henviser i stedet for til at spørge dem, som har udformet reglerne. Hvad Folketingets Udvalg for forretningsordenen beslutter, må man spørge udvalgets medlemmer om. Jeg synes, man skal spørge dem, som har lavet reglerne, om, hvorfor de er skruet sammen, som de er, siger Ellen Trane Nørby (V). Hun virker dermed til helt at have glemt, at hun faktisk selv var en af de 115 folketingspolitikere, som i 2006 stemte for at ændre reglerne. Det viser en afstemningsliste over ændring af reglerne om orlov på grund af barsel, som kan findes på Folketingets hjemmeside. Özlem Sara Cekic mener, at regeringen er dobbeltmoralsk i spørgsmålet om barselsvilkår. De borgerlige politikere, som har benyttet sig af ordningen, er imod en barselsfond til mænd, men de benytter sig gerne af barselsordningen selv. Det er dobbeltmoralsk. Folketinget skal ikke have bedre goder end borgerne. Det er et spørgsmål om troværdighed, siger Özlem Sara Cekic. Ellen Trane Nørby, socialordfører for Venstre, synes, man skal spørge dem, som har bestemt barselsreglerne for folketingspolitikerne, hvorfor de er, som de er. Hun har åbenbart glemt, at hun i 2006 selv stemte for ved afstemning om 12 måneders barselsordning med fuld løn for folketingspolitikerne. Özlem Sara Cekic, socialordfører for SF: Når Folketingets politikere giver sig selv 12 måneders barsel med fuld løn, som ikke gælder for borgerne, så er det pamperi. Magisterbladet sætter fokus på barselsforholdene på det private arbejdsmarked. Læs med fra nummer 17.

10 1 0 S I D E N S I D S T af Pernille Siegumfeldt Gang i sproget Handelshøjskolen eller Copenhagen Business School? Knus eller knuz? En eller et kompliment? Kulturministeriet har skudt kampagnen gang i sproget i gang for at sætte fokus på det danske sprog. Kampagnen er først og fremmest rettet mod børn og unge i skolealderen, men i det hele taget er målet at få danskerne til at tænke over, hvordan de bruger sproget. Kampagnen kører blandt andet gennem tvspots og sprogkonkurrencer. Det er også muligt at downloade en gratis ordbog til sin mobiltelefon. Læs mere på Nye ledere i statens rugekasse Staten er gået på jagt efter nye ledertalenter. Det sker i et forsøg på at lette generationsskiftet på ledelsesgangene, hvor op imod 40 procent af de nuværende ledere går på pension inden for de næste 10 år. Til Børsen siger Personalestyrelsens direktør, Lisbeth Lollike, at opgaven ikke kun er en udfordring. Det er i høj grad også en mulighed. Det er helt afgørende, at det er de rigtige folk, der kommer i rugekassen. Derfor skal toplederne tage ansvar for at finde de medarbejdere, der har talent for ledelse, mener Lisbeth Lollike. Foto: Colourbox Oppositionen vil have færre reklamer for uddannelser 400 millioner kroner. Så meget lægger S og SF i deres finanslovsforslag op til at spare på reklamer. Pengene skal hentes ved at begrænse uddannelsesinstitutionernes markedsføring og annoncering og kan gøre langt større gavn andre steder, siger de to partier i en bemærkning til forslaget. Ifølge studiechef Claus Nielsen på Københavns Universitet er beløbet dog vildt oppustet. Over for Universitetsavisen anslår studiechefen, at universitetet i 2007/08 kun anvendte 3,6 millioner kroner, og at størstedelen af budgettet gik til at reklamere for åbent hus-arrangementer, blandt andet på plakater på togstationer. Ideen om at lokke nogen til at læse noget, de ikke ønsker, er helt tosset, og vi ønsker slet ikke studerende, der ikke for alvor er interesserede, siger Claus Nielsen. At arbejde et sted, hvor alle er knalddygtige, ville være det rene helvede. Og farligt. Se bare, hvad der skete i investeringsbankerne. Dna-forskere vil skrive verdenshistorien om Lucy Kellaway, klummeskribent, i Financial Times Foto: Henrik Petit Verdens første center for dna-forskning, Center for Geogenetik, er åbnet på Københavns Universitet med Eske Willerslev som chef. Centret skal lede efter forsvundne menneskeracer og dyr, forklaringer på dyrs uddøen og historiens store folkevandringer. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i løbet af de næste fem år skal skrive verdenshistorien om på en række punkter, siger Eske Willerslev (fotoet) til Ritzaus Bureau. Danmark er i forvejen førende inden for dna-forskning.

11 1 1 Fra buzzword til konkret e-læring E-læring er blevet et buzzword på de danske universiteter, men det er stadig de færreste undervisere, der har gjort sig deres egne erfaringer med det. Så er det rart at kunne trække på andres erfaringer, og dem er der mange af i et nyt webmagasin, hvor syv undervisere fra Aarhus Universitet fortæller detaljeret og konkret om, hvordan de har brugt e-lærings-elementer i deres egen undervisning. Webmagasinet findes på adressen www. g8nline.dk (læses: go online). Det rummer interviews med underviserne om deres pædagogiske overvejelser og erfaringer med e-læring. I magasinet er der også flere videoer, hvor nogle af underviserne viser, hvordan de helt konkret har brugt redskaber som læringsstier, wikier, audioslides og e-tiviteter. De syv undervisere i så vidt forskellige fag som entrepreneurship, sygepleje, biokemi, innovation, historie, management og journalistik deltog alle i projektet g8nline, der har været støttet økonomisk af IT- og Telestyrelsen. Projektet gik ud på at give den enkelte underviser lige præcis den pædagogiske og tekniske støtte, som han eller hun behøvede for at kunne integrere e-lærings-elementer i sit fag. E-lærings-koordinator Dorte Sidelmann, Center for Læring og Uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, fortæller gerne mere om g8nline-projektet og webmagasinet. Hun kan kontaktes på telefon eller på mail mt Hvem tjener på dine pensionsindbetalinger? Andre skal dele deres pensionsopsparing med aktionærer, pensionsmæglere og arbejdsgivere. Vores medlemmer deler kun med hinanden. Læs mere på Smakkedalen 8. DK-2820 Gentofte. telefon

12 1 2 N y e b ø g e r Langs vandkanten ved Storskoven står en hel bataljon prøjsiske soldater med skarpladte geværer. De venter bare på øjeblikket, hvor de må åbne ild mod danskerne på den anden side. Det samme gør artilleristerne ved de prøjsiske batterier langs kysten. Men de må vente de må vente til danskerne løsner de første skud. Dommedag Als Tom Buk-Swienty Gyldendal, 2010, 474 sider, 249 kr. Dommedag Als er, som Slagtebænk Dybbøl, en stor dokumentarisk fortælling om krig og fred, der på dansk side starter med fatal selvovervurdering og ender i et morads af tab og smerte. Forfatterens tilladelse til at gå i de dele af Christian den 9. s arkiv, der vedrører krigen, førte til opsigtsvækkende dokumenter, der fortæller historien om, hvordan kongen og nogle af hans ministre i al hemmelighed arbejdede på at gøre Danmark til en del af Tyskland. K O M M U N I K A T I O N Skriv, så de reagerer på jobbet og i det hele taget Bo Skjoldborg Dansk Psykologisk Forlag, 2010, 95 sider, 148 kr. Denne bog er for dig, der vil kommunikere klart og tydeligt, så dine budskaber bliver modtaget og husket af læseren. Bogen handler om jobtekster, altså de tekster, som en hel del af os både læser og skriver på jobbet. Du får en række gode og effektive redskaber til at skrive bedre tekster, der bliver introduceret kort og vist gennem eksempler. K U L T U R H I S T O R I E Mølleåen fra Bastrup Sø til Øresund Jesper Asmussen Lindhardt og Ringhoff, 2010, 143 sider, 249,95 kr. Bogen følger ruten langs Mølleåen fra begyndelsen ved Bastrup Sø og frem til udløbet i Øresund. Undervejs får læseren en masse viden om naturen og de spændende historiske begivenheder, som knytter sig til ruten. På turen beskrives også smukke fugle og sjældne planter, som er kendetegnende for det unikke nordsjællandske vandløb. Bogen er rigt illustreret, og bagerst finder man 16 sider med detaljerede kort. P Æ D A G O G I K Spilleregler i klassen. Læringsledelse i teori og praksis Mads Hermansen Akademisk Forlag, 2010, 132 sider, 199 kr. Hvad virker i undervisningen? Skal læreren være en ildsjæl, en problemknuser, traditionens vogter eller den harmoniske lærer? Ud fra konkrete eksempler på god og mindre god undervisning diskuterer Mads Hermansen, hvad god læringsledelse er, og hvordan man som lærer i praksis kan styre og samtidig være lydhør over for eleverne. R E L I G I O N Military Occupation under the Eyes of the Lord. Studies in Erfurt during the Thirty Years War Holger Berg Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, 395 sider, 515 kr., kan bestilles via Fører krige til religiøs forandring? Dette studie belyser Trediveårskrigens påvirkninger. Tidens teologiske debatter sammenlignes med 25 krønikeskrivere, som beskrev oplevelser i deres egen midttyske by Erfurt. S A M F U N D Polske stemmer. Polske indvandringsbølger Søren Kolstrup Bogforlaget Frydenlund, 2010, 399 sider, 299 kr. Bogen sætter fokus på polakker i Danmark og de polske indvandrere i perioden 1892 til Det er en beretning, der i både et historisk og aktuelt samfundsmæssigt perspektiv fortæller om Polen og Danmark, om polakker og danskere. Søren Kolstrup analyserer og gennemgår de udstødelses- og tiltrækningskræfter, som sætter udvandringen i gang. A R K Æ O L O G I Illerup Ådal Bd. 13: Die Bögen, Pfeile und Äxte (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 25:13) Xenia Pauli Jensen og Lars Christian Lørbach Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Moesgård Museum, i kommission hos Aarhus Universitetsforlag, 2010, 288 sider, 350 kr. I dette bind diskuteres forholdet mellem våben og krig og den civile anvendelse af bue og pil til jagt eller økserne som værktøj til daglige gøremål. L I T T E R A T U R Livet bliver ikke genudsendt, Carpe diem-temaet Per Olsen Syddansk Universitetsforlag, 2010, 456 sider, 298 kr. Dette er den første skandinaviske bog med tekster om og litteraturvidenskabelige analyser af et uopslideligt og eviggyldigt emne i verdenslitteraturen. At plukke eller gribe dagen, nuet, øjeblikket er essensen i denne digtning, sammen med dens fokusering på tid, ungdom, kærlighed, eksistens og aldring. Det betyder, at der er tale om en stærkt sanselig og ofte meget formbevidst litteratur. Flere bøger på side 39

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

NGO-temadag 2010. NGO erne og omverdenen. Torsdag den 27. maj 2010 kl. 16.15

NGO-temadag 2010. NGO erne og omverdenen. Torsdag den 27. maj 2010 kl. 16.15 Torsdag den 27. maj 2010 kl. 16.15 Hvordan ser omverdenen egentlig på NGO erne? På NGO-temadagen 2010 belyser vi dette spørgsmål fra forskellige vinkler: Den politiske vinkel, den erhvervsmæssige vinkel

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere