Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side MF ere. Det virkede Stresspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side 13-20. MF ere. Det virkede Stresspolitik"

Transkript

1 magisterbladet M A G A S I N F O R M E D L E M M E R A F D M N R S E P T E M B E R Arktisk Station Vi lever og arbejder isoleret heroppe. For mig er det et eventyr at være her. Læs side MF ere 8 Det virkede forgylder sig selv fuldstændigt Stresspolitik DM og IDA under barsel absurd bliver i skuffen indgår aftale

2 Tænk hvis du fik del i 3,7 mio. kroner Magistrenes Forsikringsgruppe deler årets overskud med bilkunderne. I marts måned har vores kunder med bilforsikring fået penge tilbage, 25% af den betalte bilpræmie. (Tilbagebetalingen har de seneste år været: %, ,07%, ,34%, ,06%) Vil du også have billigere bilforsikring med overskudsdeling? Tjek gf-magistrene.dk eller ring Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold. Beregn din pris på gf-magistrene.dk. Prisen varierer før overskudsdeling efter hvilken bil du har, hvor i landet du bor, hvor mange år du har kørt skadefrit, og hvilke andre private forsikringer du tegner i GF. Fra 4.776,- Fra Fra Fra 5.307, , ,- Mazda 2 1,5 Advance VW Golf 1,4 Trendline Toyota Avensis 1,8 VVT-I T2 Citroen C5 1,8 i Attraction

3 af Ingrid Stage, formand, DM l e d e r 3 Samarbejde er vejen frem Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage (formand) Peter Grods Hansen (næstformand), DM Offentlig Eva Jensen, DM Offentlig I 2002 ophævede de største organisationer i Akademikernes Centralorganisation (AC) de gensidige grænseaftaler og indførte frit valg af organisation for medlemmer og potentielle medlemmer. DM gik med i aftalen om frit valg, selv om vi var bekymrede for, at dette kunne udvikle sig til en ufrugtbar konkurrence om medlemmer og strandhugst organisationerne imellem. En udvikling, der kunne komme til at betyde ændring af fokus fra fagforening og interessevaretagelse til marketings- og salgsvirksomhed. Desværre har udviklingen jo vist, at vi havde god grund til bekymring. Der bliver anvendt rigtig mange ressourcer på konkurrencen om medlemmerne. Ressourcer, som ellers kunne gå til et meget bedre formål, nemlig udvidelse og forbedring af medlemsydelser og interessevaretagelse. Samtidig er de helt enslydende meldinger, jeg får fra vores medlemmer på arbejdspladserne, at man har svært ved at forstå rationalet bag denne konkurrence. For her går alle bestræbelser ud på at opnå størst mulig styrke på medarbejdersiden ved at stå sammen uanset organisationstilhørsforhold når der aftales lokale løn- og arbejdsvilkår. DM har imødegået den aggressive konkurrence ved i overensstemmelse med vores tillidsrepræsentanters ønsker at arbejde for at udbygge samarbejdet med vores akademiske søsterorganisationer. Ikke altid med lige stort held. Det er næppe nogen hemmelighed, at blandt andet Ingeniørforeningen (IDA) gennem de seneste 5-6 år har gearet deres organisation til medlemsrekruttering blandt naturvidenskabelige kandidater, den ene af de to store medlemsgrupper i DM. I den forgangne sommer gik det endda så vidt, at også erfarne DM-tillidsrepræsentanter på de videregående uddannelser modtog personlige hvervebreve fra IDA. Men det er så meget desto mere glædeligt, at dette brud på den fælles samarbejdsaftale nu har Samtidig har vi i DM indledt et tættere samarbejde med en række mindre AC-organisationer med det formål at kunne tilbyde flere og bedre ydelser til vores medlemmer. ført til en aftale om et intensiveret samarbejde mellem DM og IDA om at styrke den fælles interessevaretagelse for cand.scient.er på universiteterne i stedet for at bruge ressourcer på at hverve medlemmer fra hinanden. Samtidig har vi i DM indledt et tættere samarbejde med en række mindre AC-organisationer med det formål at kunne tilbyde flere og bedre ydelser til vores medlemmer ved at undgå overlapning sekretariaterne imellem og ved udvikling af fælles projekter, efteruddannelse o.l. Et særligt tæt samarbejde har vi med Jordbrugsakademikerne ( JA), hvis medlemmer arbejder sammen med DM s naturvidenskabelige medlemmer på en række arbejdspladser. Vi har blandt andet aftalt løbende koordinering af de centrale politikområder, fælles netværksgrupper og fyraftensmøder, samarbejde om aktiviteter for studerende, om klubdannelse og aftaledækning i den private sektor. Samarbejdsaftalen vil give os bedre muligheder for at opfylde mange medlemmers berettigede ønsker om, at deres faglige organisation også bidrager til udvikling og styrkelse af den faglige identitet. En yderligere udbygning af samarbejdet mellem DM og de øvrige AC-organisationer de store såvel som de mindre står højt på min prioriteringsliste for de næste to år på formandsposten. Vi har en forpligtelse til at give medlemmerne såvel den bedste kollektive og individuelle interessevaretagelse som en bred vifte af medlemsydelser såsom karriererådgivning, faglige netværk, fyraftensmøder og relevante efteruddannelseskurser. Det opnår vi bedst ved at poole ressourcerne og ikke at spilde kontingentkroner på gold konkurrence. Det er heldigvis en opfattelse, som deles af mange andre blandt de 24 akademiske organisationer. Nanna Bruun, DM Privat Frederik Dehlholm, DM Privat Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Anders Hamming, DM Forskning & Videregående Uddannelse Claus Valling Pedersen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Henrik Prebensen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Niels K. Petersen, DM Forskning & Formidling Ole Kentmark, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Kasper Ditlevsen, DM Studerende Hans Richardt Schmidt-Nielsen, DM Studerende Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Erik Nejrup, DM Pensionist Læs side 22 og 38 om DM s samarbejde med JA og IDA.

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Forargelse og hovedrysten De to ord i overskriften vil med stor sandsynlighed være den mest oplagte reaktion på to artikler i det blad, du sidder med i hånden lige nu. Forargelse gælder historien på side 8-9: MF ere forgylder sig selv under barsel. Hovedrysten gælder historien på side 24-26: Det virkede fuldstændigt absurd. Først forargelse. Det viser sig, at MF ere har bevilget sig selv et års barselsorlov med fuld løn (minimum kr.). Ved en tilfældighed kom vi under vejr med det under forberedelserne af et større tema om barselsreglerne på det private arbejdsmarked, som du kan læse om i Magisterbladet nr. 17 og 18. Det virkede, som om vi overraskede politikerne på Christiansborg med bukserne nede. En af dem kalder det pamperi. Men hvorfor har hun så ikke forsøgt at afskaffe pamperiet? En anden kalder det for en løftestang for bedre barselsforhold på andre arbejdspladser. Hvornår har hun forsøgt at løfte noget med netop den stang? En tredje vil slet ikke forholde sig til spørgsmålet. Hun siger, at vi skal spørge dem, der har vedtaget loven, der favoriserer MF ere. Hun synes helt at have glemt, at hun i sin tid selv stemte for forslaget! Så der er trængsel ved håndvaskene på Christiansborg. Vi har nu ikke tænkt os at lade sagen ligge der, for uanset skrubberiet er det svært at fjerne snavset. Så til hovedrysten. Det gælder det, DM s formand i en leder i Magisterbladet nr. 12/2010 kaldte aktiveringscirkusset. Et højt kvalificeret og uddannet DM-medlem med mange års erfaring på arbejdsmarkedet i ansvarsfulde stillinger bliver arbejdsløs. Efter noget tid ender hun i kløerne på en såkaldt anden aktør, som er en pudsig betegnelse for firmaer, der scorer kassen på at koste rundt med arbejdsløse. Vi skal ikke her gå i detaljer med de øvelser og aktiviteter, hun er blevet udsat for, men kun nævne, at en af øvelserne var at kunne få søm til balancere. Det skulle fremme hendes og de andre arbejdsløses karrieremuligheder. Opfindsomheden er stor. Denne anden aktørs største udgiftspost må være indkøb af mængder af blår. Hvor længe skal folk finde sig i det? Hvem tager affære? Det eneste, vi kan gøre, er til stadighed at fortælle den ene horrible historie efter den anden. Og håbe på, at forargelse og hovedrysten bliver til indignation og handling fra fornuftige personer og organisationer. 24 Jeg har affundet F a s t e R u b r i k k e r 3 LEDER Samarbejde er vejen frem mig med det, og når jeg bliver for irriteret, så går jeg mig en tur. 10 SIDEN SIDST 12 NYE BØGER 22 NYHEDER FRA 23 STORE DANSKE NATURVIDENSKABSFOLK (4:9) H.C. Ørsted 28 SIDEN SIDST 34 DEBAT 39 NYE BØGER 40 DET MIT JOB 43 JOBSEKTIONEN Ledige stillinger 53 MEDDELELSER 56 DM AKTUELT Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Liv Kretzschmer Martin Ejlertsen Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Lisbeth Ammitzbøll Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Gammeltorv København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf

5 NORDISK MILJØMÆRKNING M a g i s t e r b l a d e t 1 5 S e p t e m b e r I N D H O L D 5 a r t i k l e r FORGYLDT % 22% STRESS DM SKAL SKÆRPE TONEN NOGET NÆR ET DOVENT SVIN 6 Auf wiedersehen til tysk på KU? 7 Fibiger satser på ny pension 13 Det er her, det sner 16 Usikker fremtid for Arktisk Station 24 Det virkede fuldstændigt absurd 27 Klub for kloge kvinder 32 Blød landing efter hård stress 38 DM og IDA indgår aftale 8 MF ere forgylder sig selv under barsel 11 Fra buzzword til konkret e-læring 17 Forskning for begyndere 18 Hun lytter sig til ny viden om hvaler 29 Stresspolitik bliver i skuffen 42 Vindere af prisopgave fundet Forside: Camilla Ilmoni Produktionsplan: Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Nr. 16 Udkommer: 8. oktober Deadline debat: 27. september Deadline annoncer: 29. september Deadline kalender: 29. september Nr Udkommer: 22. oktober Deadline debat: 11. oktober Deadline annoncer: 13. oktober Deadline kalender: 13.oktober Nr Udkommer: 12. november Deadline debat: 1. november Deadline annoncer: 3. november Deadline kalender: 3. november Kontrolleret af 541 Tryksag 166 Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 S P R O G F A G P Å K U af Thomas Bøttcher foto: Schutterstock Auf wiedersehen til tysk på KU?? Hvis en ny økonomimodel indføres på humaniora på Københavns Universitet, vil det være uforsvarligt at holde liv i en række sprogfag. De vil få en uforsvarlig ringe kvalitet, lyder en studieleders utilslørede kritik. Overhovedet ikke, siger dekan, der insisterer på at indføre modellen.??? Fra ondt til værre. Sådan lyder konklusionen for ansatte på humaniora på Københavns Universitet, efter at fakultetsledelsen har fremlagt en ny budgetmodel, der gør betydelige indhug i økonomien for en række mindre sprogfag. Ifølge beregninger står Institut for Engelsk, Germansk og Romansk til at midste instituttet til at miste 3 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. mere end en fjerdedel af budgettet i 2013, når modellen er fuldt indfaset. Men allerede i dag er bemandingen på fag som engelsk, tysk og fransk barberet så meget, at undervisningen kun lige akkurat hænger sammen, siger de ansatte. Ifølge formanden for studienævnet ved instituttet, Karsten Schou, vil det eneste sted, der reelt kan skæres, være antallet af konfrontationstimer på bacheloruddannelserne. Holder forventningerne til den nye model stik, risikerer instituttet at skulle reducere antallet af udbudte kurser i fagene fra i dag fire-fem per semester til ca. to fremover. Vi har allerede i dag svært ved at udbyde den undervisning, vi mener, der skal til. Så spørgsmålet, der bør overvejes, er, om vi skal forringe indholdet bredt eller bevare enkelte fag og drive dem ordentligt, siger han. Studieleder: Tæppet trækkes væk Ifølge studieleder Ingemai Larsen svarer nedskæringerne alene for 2011 til den samlede økonomi for faget tysk. Også hun mener, at lukning af fag kan blive nødvendig. Det eneste sted, vi kan skære, er på bemandingen, og om tre år er tæppet trukket fuldstændigt væk. Som ansvarlig for uddannelsernes kvalitet kan jeg ikke stå inde for et udbud af den karakter, som fakultetet ønsker. Kvaliteten vil være så ringe, at det vil være uforsvarligt, siger hun. Men dekan Kirsten Refsing, der bestemmer, hvilke fag instituttet skal udbyde, afviser på forhånd muligheden for at nedlægge fag. Instituttet skal undervise i alle de fag, de har. De kan ikke tillade sig at lukke nogen ned, fordi økonomien ikke slår til. Det, vi gerne vil se, er reformer, der kan forbedre deres indsats en smule, siger hun og henviser til de små sprogfags store frafaldsprocenter. Og ifølge Kirsten Refsing har instituttet rig mulighed for at komme på forkant med situationen. Der er mange muligheder for at lave andet end katederundervisning. Fx kan man flytte lidt om på fagene i studieordningen, så man ikke slår de studerende i hovedet med grammatik og fonetik, lige så snart de begynder på studiet. Der er også mulighed for at benytte sig af den nye lov om udlagt undervisning, så man kan træne sprogfærdigheder på udlandsophold. Instituttet har også mulighed for at nedsætte en taskforce, hvor man kigger lidt på, hvordan man laver den her slags uddannelser andre steder. Nogle ting virker måske, andre gør ikke, men jeg vil gerne have, man går i gang, siger hun. Som ansvarlig for uddannelsernes kvalitet kan jeg ikke stå inde for et udbud af den karakter, som fakultetet ønsker. Kvaliteten vil være så ringe, at det vil være uforsvarligt. Ingemai Larsen, studieleder

7 P E N S I O N af Lisbeth Ammitzbøll foto: Heidi Lundsgaard 7 Fibiger satser på ny pension Steen Fibiger har truffet sit valg. Han siger ja tak til MP Pensions tilbud om nye vilkår. Om få dage går Steen Fibiger på pension. Farvel til løn. Goddag til ydelser fra folkepension, ATP og MP Pension. Som tidligere beskrevet i Magisterbladet har MP Pension tilbudt Steen Fibiger at skifte pensionsvilkår. Steen Fibiger har i den anledning her i bladet fået gode råd af MP Pensions medlemschef, Kenneth Petersen, og af uafhængig finansrådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg. Desuden har han privat indhentet råd fra flere sider. Jeg har været glad for alle de råd, jeg har fået. Den gamle ordning giver større garantier for min fremtidige pension, mens pensionen her og nu er mindre. I den nye ordning er den garanterede pension mindre, men til gengæld er pensionen her og nu større, forklarer Steen Fibiger. Han har valgt at vinke farvel til sine garantier. Hvis man ser på de livsvarige ydelser, får jeg i den nye ordning omkring kroner mere om året før skat, men lidt over kroner er et pensionstillæg, som pensionskassens bestyrelse fastlægger hvert år. Jeg skal altså betale næsten kroner om året for at sikre mig mod det værst tænkelige scenarie, at jeg ikke får udbetalt de sidste kroner i pensionstillæg. Den risiko vælger jeg at løbe, siger Fibiger, der foruden pensionen fra MP vil få omkring kroner i ATP og folkepension. Han er bekymret for, at medlemmer på den gamle ordning kommer til at betale en høj pris for deres garantier. Så vidt jeg forstår, vil prisen for at sikre ydelsesgarantien måske stige, efterhånden som antallet af medlemmer på gammel ordning bliver reduceret. Så den gamle ordning er heller ikke uden ubekendte scenarier. Alt i alt er det et svært valg, mener Fibiger. Afgørelsen blev ikke lettere af, at materialet fra MP Pension nogle steder strider mod min egen forståelse af almindelig sprogbrug. Først i sidste øjeblik gik det op for mig, at Om det var et klogt valg, kan jo kun fremtiden vise, siger Steen Fibiger, der har sagt ja tak til MP Pensions nye ordning. MP Pensions formulering livsvarig pension fra opsparingsordning uden udbetaling af alderssum er nogle penge, som jeg får, selv om jeg får udbetalt min alderssum. Men nu er valget truffet, og det er en lettelse, at jeg ikke skal tænke mere på det. Om det var et klogt valg, kan jo kun fremtiden vise, siger Steen Fibiger. Fibigers valg Alderssum Gammel ordning: kr. Ny fleksibel ordning: kr. Livsvarig årlig ydelse Gammel ordning: kr. (heraf betinget: kr.) Ny fleksibel ordning: kr. (heraf betinget: kr.) Blå Bog Navn: Steen Fibiger Alder: 64 år Uddannelse: Cand.scient. med hovedfag i fysiologi og speciale i speech science, læreruddannet og ph.d. fra Danmarks Lærerhøjskole Stilling: Forskningsmedarbejder på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning under Region Syddanmark

8 8 B A R S E L S O R L O V af Martin Ejlertsen foto: Scanpix MF ere forgylder sig selv under barsel Mens mange danske lønmodtagere slet ikke får løn under barsel, har landets folketingspolitikere bestemt ved lov, at de har ret til 12 måneders barselsorlov med fuld løn minimum kroner. Det er pamperi, siger SF s socialordfører. Politikernes barselsvilkår Orlov kan endvidere meddeles i op til 12 måneder, når et medlem over for formanden begærer orlov i forbindelse med graviditet og fødsel eller adoption. Kilde: Folketingets Udvalg for Forretningsordenen. Folketingspolitikerne har langt bedre barselsvilkår end størstedelen af befolkningen. Landets lovgivende magt har nemlig bestemt, at de har ret til barselsorlov i 12 måneder med fuld løn. Både mandlige og kvindelige mf ere har således ret til at gå på barsel i et år med kroner i løn, som er mindstelønnen om året for folketingsmedlemmerne. Mange danske lønmodtagere får derimod slet ikke løn under barsel, men må nøjes med retten til 52 ugers barselsdagpenge for mor og far tilsammen. At politikerne har så meget bedre barselsforhold end de danske borgere, som har valgt dem, er misbrug af magt til egen fordel, udtaler SF s socialordfører, Özlem Sara Cekic, til Magisterbladet. Som folketingspolitiker kan jeg tage orlov i et år med fuld løn, mens min mand også går på barsel. Det er en fantastisk og privilegeret ordning. Men gennemfører man en sådan beslutning udelukkende for folketingspolitikerne, så er det pamperi, siger Özlem Sara Cekic. Hun har selv tre børn og har været på barsel i henholdsvis syv uger og 20 uger med to af børnene og har dermed ikke benyttet sig af politikernes fulde barselsperiode. De 12 måneders barsel med fuld løn til politikerne har ifølge Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, intet at gøre med pamperi. Men det kortlægger en forpligtelse hos alle politikere til at kæmpe for ordentlige barselsvilkår for alle mulige andre mennesker. Folketingets regler skal bruges som løftestang for, at der kommer bedre barselsaftaler på andre arbejdspladser, siger Mette Frederiksen. Barselsorlov i 4 år Det er Folketingets egen lovbog den såkaldte Forretningsorden der sikrer politikerne den gunstige barselsordning. Det er således politikerne selv, som bestemmer, hvor lang tids barselsorlov de skal have, for det er politikerne, der vedtager lovene i forretningsordenen. Politikernes nuværende barselsordning blev i maj 2006 vedtaget med 115 stemmer for og 0 stemmer imod af politikere fra begge fløje. Før 2006 havde folketingspolitikerne mulighed for at gå på barselsorlov i fire år. Men som udvalget skriver i en bemærkning til ændring af ordningen i 2006: Det virker uforståeligt, hvis folketingsmedlemmer skal kunne få barselsorlov i op til 4 år, når alle andre i samfundet ifølge de love, som Folketinget har vedtaget, kan få op til 1 års barselsorlov. De Konservatives socialordfører, Vivi Kier, mener ikke, Folketingets barselsordning på 12 måneder med fuld løn er pamperi. Jeg medgiver, at det er en god barselsordning, man som folketingsmedlem

9 9 Mette Frederiksen, socialordfører for Socialdemokratiet: Folketingets gode barselsregler er ikke pamperi, men skal bruges som løftestang for bedre barselsvilkår på andre arbejdspladser. har i forhold til mange andre. Jeg har dog ikke hørt, at SF vil ændre på barselsreglerne for Folketingets medlemmer, men det spørgsmål kan ethvert folketingsmedlem rejse, hvis man synes, det er for galt, siger Vivi Kier. Venstres socialordfører, Ellen Trane Nørby, vil ikke tage stilling til Folketingets barselsvilkår, men henviser i stedet for til at spørge dem, som har udformet reglerne. Hvad Folketingets Udvalg for forretningsordenen beslutter, må man spørge udvalgets medlemmer om. Jeg synes, man skal spørge dem, som har lavet reglerne, om, hvorfor de er skruet sammen, som de er, siger Ellen Trane Nørby (V). Hun virker dermed til helt at have glemt, at hun faktisk selv var en af de 115 folketingspolitikere, som i 2006 stemte for at ændre reglerne. Det viser en afstemningsliste over ændring af reglerne om orlov på grund af barsel, som kan findes på Folketingets hjemmeside. Özlem Sara Cekic mener, at regeringen er dobbeltmoralsk i spørgsmålet om barselsvilkår. De borgerlige politikere, som har benyttet sig af ordningen, er imod en barselsfond til mænd, men de benytter sig gerne af barselsordningen selv. Det er dobbeltmoralsk. Folketinget skal ikke have bedre goder end borgerne. Det er et spørgsmål om troværdighed, siger Özlem Sara Cekic. Ellen Trane Nørby, socialordfører for Venstre, synes, man skal spørge dem, som har bestemt barselsreglerne for folketingspolitikerne, hvorfor de er, som de er. Hun har åbenbart glemt, at hun i 2006 selv stemte for ved afstemning om 12 måneders barselsordning med fuld løn for folketingspolitikerne. Özlem Sara Cekic, socialordfører for SF: Når Folketingets politikere giver sig selv 12 måneders barsel med fuld løn, som ikke gælder for borgerne, så er det pamperi. Magisterbladet sætter fokus på barselsforholdene på det private arbejdsmarked. Læs med fra nummer 17.

10 1 0 S I D E N S I D S T af Pernille Siegumfeldt Gang i sproget Handelshøjskolen eller Copenhagen Business School? Knus eller knuz? En eller et kompliment? Kulturministeriet har skudt kampagnen gang i sproget i gang for at sætte fokus på det danske sprog. Kampagnen er først og fremmest rettet mod børn og unge i skolealderen, men i det hele taget er målet at få danskerne til at tænke over, hvordan de bruger sproget. Kampagnen kører blandt andet gennem tvspots og sprogkonkurrencer. Det er også muligt at downloade en gratis ordbog til sin mobiltelefon. Læs mere på Nye ledere i statens rugekasse Staten er gået på jagt efter nye ledertalenter. Det sker i et forsøg på at lette generationsskiftet på ledelsesgangene, hvor op imod 40 procent af de nuværende ledere går på pension inden for de næste 10 år. Til Børsen siger Personalestyrelsens direktør, Lisbeth Lollike, at opgaven ikke kun er en udfordring. Det er i høj grad også en mulighed. Det er helt afgørende, at det er de rigtige folk, der kommer i rugekassen. Derfor skal toplederne tage ansvar for at finde de medarbejdere, der har talent for ledelse, mener Lisbeth Lollike. Foto: Colourbox Oppositionen vil have færre reklamer for uddannelser 400 millioner kroner. Så meget lægger S og SF i deres finanslovsforslag op til at spare på reklamer. Pengene skal hentes ved at begrænse uddannelsesinstitutionernes markedsføring og annoncering og kan gøre langt større gavn andre steder, siger de to partier i en bemærkning til forslaget. Ifølge studiechef Claus Nielsen på Københavns Universitet er beløbet dog vildt oppustet. Over for Universitetsavisen anslår studiechefen, at universitetet i 2007/08 kun anvendte 3,6 millioner kroner, og at størstedelen af budgettet gik til at reklamere for åbent hus-arrangementer, blandt andet på plakater på togstationer. Ideen om at lokke nogen til at læse noget, de ikke ønsker, er helt tosset, og vi ønsker slet ikke studerende, der ikke for alvor er interesserede, siger Claus Nielsen. At arbejde et sted, hvor alle er knalddygtige, ville være det rene helvede. Og farligt. Se bare, hvad der skete i investeringsbankerne. Dna-forskere vil skrive verdenshistorien om Lucy Kellaway, klummeskribent, i Financial Times Foto: Henrik Petit Verdens første center for dna-forskning, Center for Geogenetik, er åbnet på Københavns Universitet med Eske Willerslev som chef. Centret skal lede efter forsvundne menneskeracer og dyr, forklaringer på dyrs uddøen og historiens store folkevandringer. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i løbet af de næste fem år skal skrive verdenshistorien om på en række punkter, siger Eske Willerslev (fotoet) til Ritzaus Bureau. Danmark er i forvejen førende inden for dna-forskning.

11 1 1 Fra buzzword til konkret e-læring E-læring er blevet et buzzword på de danske universiteter, men det er stadig de færreste undervisere, der har gjort sig deres egne erfaringer med det. Så er det rart at kunne trække på andres erfaringer, og dem er der mange af i et nyt webmagasin, hvor syv undervisere fra Aarhus Universitet fortæller detaljeret og konkret om, hvordan de har brugt e-lærings-elementer i deres egen undervisning. Webmagasinet findes på adressen www. g8nline.dk (læses: go online). Det rummer interviews med underviserne om deres pædagogiske overvejelser og erfaringer med e-læring. I magasinet er der også flere videoer, hvor nogle af underviserne viser, hvordan de helt konkret har brugt redskaber som læringsstier, wikier, audioslides og e-tiviteter. De syv undervisere i så vidt forskellige fag som entrepreneurship, sygepleje, biokemi, innovation, historie, management og journalistik deltog alle i projektet g8nline, der har været støttet økonomisk af IT- og Telestyrelsen. Projektet gik ud på at give den enkelte underviser lige præcis den pædagogiske og tekniske støtte, som han eller hun behøvede for at kunne integrere e-lærings-elementer i sit fag. E-lærings-koordinator Dorte Sidelmann, Center for Læring og Uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, fortæller gerne mere om g8nline-projektet og webmagasinet. Hun kan kontaktes på telefon eller på mail mt Hvem tjener på dine pensionsindbetalinger? Andre skal dele deres pensionsopsparing med aktionærer, pensionsmæglere og arbejdsgivere. Vores medlemmer deler kun med hinanden. Læs mere på Smakkedalen 8. DK-2820 Gentofte. telefon

12 1 2 N y e b ø g e r Langs vandkanten ved Storskoven står en hel bataljon prøjsiske soldater med skarpladte geværer. De venter bare på øjeblikket, hvor de må åbne ild mod danskerne på den anden side. Det samme gør artilleristerne ved de prøjsiske batterier langs kysten. Men de må vente de må vente til danskerne løsner de første skud. Dommedag Als Tom Buk-Swienty Gyldendal, 2010, 474 sider, 249 kr. Dommedag Als er, som Slagtebænk Dybbøl, en stor dokumentarisk fortælling om krig og fred, der på dansk side starter med fatal selvovervurdering og ender i et morads af tab og smerte. Forfatterens tilladelse til at gå i de dele af Christian den 9. s arkiv, der vedrører krigen, førte til opsigtsvækkende dokumenter, der fortæller historien om, hvordan kongen og nogle af hans ministre i al hemmelighed arbejdede på at gøre Danmark til en del af Tyskland. K O M M U N I K A T I O N Skriv, så de reagerer på jobbet og i det hele taget Bo Skjoldborg Dansk Psykologisk Forlag, 2010, 95 sider, 148 kr. Denne bog er for dig, der vil kommunikere klart og tydeligt, så dine budskaber bliver modtaget og husket af læseren. Bogen handler om jobtekster, altså de tekster, som en hel del af os både læser og skriver på jobbet. Du får en række gode og effektive redskaber til at skrive bedre tekster, der bliver introduceret kort og vist gennem eksempler. K U L T U R H I S T O R I E Mølleåen fra Bastrup Sø til Øresund Jesper Asmussen Lindhardt og Ringhoff, 2010, 143 sider, 249,95 kr. Bogen følger ruten langs Mølleåen fra begyndelsen ved Bastrup Sø og frem til udløbet i Øresund. Undervejs får læseren en masse viden om naturen og de spændende historiske begivenheder, som knytter sig til ruten. På turen beskrives også smukke fugle og sjældne planter, som er kendetegnende for det unikke nordsjællandske vandløb. Bogen er rigt illustreret, og bagerst finder man 16 sider med detaljerede kort. P Æ D A G O G I K Spilleregler i klassen. Læringsledelse i teori og praksis Mads Hermansen Akademisk Forlag, 2010, 132 sider, 199 kr. Hvad virker i undervisningen? Skal læreren være en ildsjæl, en problemknuser, traditionens vogter eller den harmoniske lærer? Ud fra konkrete eksempler på god og mindre god undervisning diskuterer Mads Hermansen, hvad god læringsledelse er, og hvordan man som lærer i praksis kan styre og samtidig være lydhør over for eleverne. R E L I G I O N Military Occupation under the Eyes of the Lord. Studies in Erfurt during the Thirty Years War Holger Berg Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, 395 sider, 515 kr., kan bestilles via Fører krige til religiøs forandring? Dette studie belyser Trediveårskrigens påvirkninger. Tidens teologiske debatter sammenlignes med 25 krønikeskrivere, som beskrev oplevelser i deres egen midttyske by Erfurt. S A M F U N D Polske stemmer. Polske indvandringsbølger Søren Kolstrup Bogforlaget Frydenlund, 2010, 399 sider, 299 kr. Bogen sætter fokus på polakker i Danmark og de polske indvandrere i perioden 1892 til Det er en beretning, der i både et historisk og aktuelt samfundsmæssigt perspektiv fortæller om Polen og Danmark, om polakker og danskere. Søren Kolstrup analyserer og gennemgår de udstødelses- og tiltrækningskræfter, som sætter udvandringen i gang. A R K Æ O L O G I Illerup Ådal Bd. 13: Die Bögen, Pfeile und Äxte (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 25:13) Xenia Pauli Jensen og Lars Christian Lørbach Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Moesgård Museum, i kommission hos Aarhus Universitetsforlag, 2010, 288 sider, 350 kr. I dette bind diskuteres forholdet mellem våben og krig og den civile anvendelse af bue og pil til jagt eller økserne som værktøj til daglige gøremål. L I T T E R A T U R Livet bliver ikke genudsendt, Carpe diem-temaet Per Olsen Syddansk Universitetsforlag, 2010, 456 sider, 298 kr. Dette er den første skandinaviske bog med tekster om og litteraturvidenskabelige analyser af et uopslideligt og eviggyldigt emne i verdenslitteraturen. At plukke eller gribe dagen, nuet, øjeblikket er essensen i denne digtning, sammen med dens fokusering på tid, ungdom, kærlighed, eksistens og aldring. Det betyder, at der er tale om en stærkt sanselig og ofte meget formbevidst litteratur. Flere bøger på side 39

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i Architectural Engineering (Byggeri på ASE) Navn på universitet i udlandet: University College London Land: London, England Periode:

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

DM s kongres lørdag den 26. november og søndag den 27. november på Langelinie Pavillonen PROGRAM

DM s kongres lørdag den 26. november og søndag den 27. november på Langelinie Pavillonen PROGRAM DM s kongres 2016 lørdag den 26. november og søndag den 27. november 2016 på Langelinie Pavillonen PROGRAM Lørdag 26. november 10.00-10.50 Indregistrering, kaffe og croissanter 10.50-10.55 Velkomst og

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed

Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Energi og glæde hele året sådan undgår du stress og vintertræthed Af Doreen Møller Holmquist, Natur- og stressvejleder og ejer af kursusvirksomheden Mind4nature Hvert år rammes mange danskere af vintertræthed

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere