Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk"

Transkript

1 Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009

2 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Kolofon NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2009, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Konventioner Symboler Juridisk information Garanti Varemærke Spørgsmål til produktet Inden du starter Takst Leveringsomfang Beskrivelse af NAVIGON Live-modul Vigtige sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer til navigationen Sikkerhedsinformationer til NAVIGON Live-modulet Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen Ibrugtagning af NAVIGON Live-modulet Opdatering af navigationsanlæggets software Valg af passende billadekabel Tilslutning af NAVIGON Live-modulet til navigationsanlægget Aktivering af NAVIGON Live serviceydelser Ændringer i navigationssoftwaren Information Indtast koordinater Brug af NAVIGON Live-serviceydelser Vejr Vejr for den aktuelle placering Vejr for destinationen Vejrinformationer til et andet sted Parkering Google Local Search Trafikmeldinger Konfigurering af NAVIGON Live-servicydelser Statusvisning...19 Brugermanual Indholdsfortegnelse III

4 7 Appendiks Tekniske data NAVIGON - licensbestemmelser Mærkning og serienummer Overensstemmelseserklæring Stikordsfortegnelse...25 IV Indholdsfortegnelse Brugermanual

5 1 Indledning 1.1 Om denne manual Konventioner For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende skrifttyper: Fed og kursiv: STORE BOGSTAVER: Fed skrift: Understreget: Understreget og kursiv: Produktnavne. Vindue- og dialognavne. Fremhæver vigtige dele af teksten. Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen. Betegnelser på betjeningselementer i navigationsanlægget Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informationer og gode tips til brug af softwaren Yderligere informationer og forklaringer Advarsler 1.2 Juridisk information Garanti Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. NAVIGON AG er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at modtage informationer vedrørende fejl eller forbedringsforslag, for at kunne tilbyde endnu bedre produkter i fremtiden. Indledning - 5 -

6 1.2.2 Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker, er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de pågældende registrerede ejers ejendomsrettigheder. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder. Google, Google Local Search er beskyttede varemærker, der ejes af Google Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemærke af NAVIGON AG. 1.3 Spørgsmål til produktet Har du spørgsmål til produktet? Besøg vores website og klik på "Support". Her finder du et område med ofte stillede spørgsmål (FAQcenter) og får at vide, hvordan du kan kontakte os via telefon eller . 2 Inden du starter Med NAVIGON Live-modulet har du altid adgang til aktuelle onlineservicetjenester fra NAVIGON Live Services: Weather Live: Du ser det aktuelle vejr for hvert punkt på vejnettet i de tilgængelige navigationskort. Desuden får du vejrudsigten for de næste dage. CleverParking Live: Hvis du f.eks. vil navigere til et parkeringshus, kan du inden navigationens start finde ud af om der stadig er ledige pladser. Du får også en prognose der i øjeblikket bliver flere eller færre ledige pladser. Hvilke informationer du modtager, afhænger af, hvilke oplysninger parkeringshusets ejer stiller til rådighed. Google Local Search: Hvis du søger efter en bestemt destinationstype, f.eks. et thailandsk restaurant, kan du bruge Google Local Search. På denne måde får du adgang til anbefalinger og anmeldelser fra millioner mennesker i hele verden Inden du starter

7 2.1 Takst Traffic Live: Trafikmeldinger kan nu hentes fra NAVIGON Liveserveren. Her evalueres ikke kun informationer fra radiostationer, men også bevægelsesdata fra de mange brugere af NAVIGON Live-serviceydelser. På denne måde kan du hurtigere opdage og undgå køer. En evaluering af bevægelsesdata gør det desuden muligt at beregne den estimerede ankomsttid endnu mere præcist. Dataforbindelsen mellem NAVIGON Live-modulet og NAVIGON Liveserviceydelerne oprettes via mobiltelefoni. Det nødvendige SIM-kort ligger allerede i modulet. Det kan kun anvendes til NAVIGON Liveserviceydelser og er spærret for alle andre serviceydelser (telefon, SMS, MMS etc.). Brugen af NAVIGON Live-serviceydelser er gratis i 3 måneder efter første aktivering. Der opstår hverken mobiltelefon- eller dataoverførselsomkostninger. Derefter kan du fortsætte at abonnere serviceydelserne. Se nærmere på vores website under Der opstår ingen yderligere gebyrer for brugen af NAVIGON Liveserviceydelser i andre europæiske lande end dit hjemland. Vær dog opmærksom på at der ikke i alle lande og alle områder findes f.eks. fyldestgørende oplysninger om parkeringspladspriser og ledig plads. Nærmere oplysninger om NAVIGON Live-serviceydelsernes omfang og tilgængelighed i de forskellige lande og om abonnementerne findes under Leveringsomfang Kontroller om leveringen er komplet. Kontakt omgående den forhandler, hvor du har købt produktet, hvis leveringen ikke er komplet. Sammen med produktet har du modtaget: NAVIGON Live-modul Billadekabel (10-24V-netadapter til cigartænderen) med integreret TMC-antenne Folder med illustreret installations- og aktiveringsvejledning. Denne folder indeholder også aktiveringskoden. SIM-kortbæreren. Kortbæreren er limet ind i folderen og kan nemt løsnes. SIM-kortet er allerede brudt fri. SIM-kort (ligger allerede i NAVIGON Live-modulet) Info: Gem SIM-kortet! DU skal bruge dataene på kortet, hvis du senere vil kontakte NAVIGON-Service Center for hjælp. Inden du starter - 7 -

8 2.3 Beskrivelse af NAVIGON Live-modul 1 NAVIGON Live-modul 2 Mini-USB-stik for tilslutning til navigationsanlægget. 3 Slot til SIM-kort (allerede ilagt) 4 LED 5 Mini-USB-bøsning til billadekablet 6 Billadekabel 2.4 Vigtige sikkerhedsinformationer I din egen interesse bør du læse sikkerhedsinformationerne og advarslerne omhyggeligt, inden du tager NAVIGON Live-modulet i brug. Vær desuden opmærksom på sikkerhedshenvisninger i navigationssystemets manual Sikkerhedsinformationer til navigationen Brugen af navigationssystemet og NAVIGON Live-modulet sker på eget ansvar. OBS! For at beskytte dig selv og andre mod uheld må navigationssystemet ikke betjenes under kørslen! OBS! Se kun på displayet, når du befinder dig i en sikker trafiksituation! Inden du starter

9 2.4.2 Sikkerhedsinformationer til NAVIGON Live-modulet OBS! Anlægget skal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! NAVIGON Live modulets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig NAVIGON Live-modulet for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte. (se "Tekniske data", side 19) OBS! Træk aldrig stikket ud af enheden ved at trække i kablet. NAVIGON Live-modulet kan herved beskadiges eller ødelægges. OBS! Udsæt ikke NAVIGON Live-modulet for pludselige temperaturskift. Disse kan medføre dannelsen af kondensvand. Info: Kablerne må ikke knækkes. Sørg for at de ikke beskadiges af skarpkantede genstande Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Kablet må ikke føres for tæt ved rattet eller andre betjeningselementer for at undgå at bilens betjening vanskeliggøres. OBS! Før ikke el-kabler i umiddelbar nærhed af sikkerhedsrelevante apparater og forsyningsledninger. OBS! Kontrollér alle sikkerhedsrelevante indstillinger i bilen efter at NAVIGON Live-modulet er installeret. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 10-24V. OBS! Træk stikket til billadekablet af cigartænderen når du parkerer bilen. Den integrerede netadapter forbruger altid en ringe mængde strøm og kan aflade bilens batteri. Inden du starter - 9 -

10 2.5 Ibrugtagning af NAVIGON Live-modulet Opdatering af navigationsanlæggets software Du har købt en pakkeløsning, bestående af navigationsanlæg og NAVIGON Live-modul (NAVIGON xx50 Live): Den tilsvarende software er allerede installeret på navigationsanlægget. Den skal ikke opdateres. Du har købt NAVIGON Live-modulet som tilbehør til et allerede eksisterende navigationsanlæg: Softwaren skal opdateres for at kunne bruge NAVIGON Liveserviceydelser. Opdateringen kan nemt gennemføres med softwaren NAVIGON Fresh, som du gratis kan downloade fra webstedet og installere på dit anlæg. 1. Start NAVIGON Fresh på din computer. 2. Log på din MyNAVIGON-konto. 3. Tænd for navigationsanlægget. 4. Forbind dit navigationsanlæg og din computer ved hjælp af et USBkabel. Muligvis genstartes navigationsanlægget. Derefter fremkommer et symbol på navigationsanlæggets skærm, som signaliserer en forbindelse med en computer. Hvis navigationsanlægget endnu ikke er registreret, opfordres du nu til at gøre det. 5. Klik på Download kort & serviceydelser. Der åbnes en startskærm med de downloads, der findes til dit navigationsanlæg. 6. Klik på Gratis-downloads. Du finder et punkt Upgrade NAVIGON xx50 Live. 7. Klik på Hent. 8. Følg vejledningen på computerens skærm. Softwaren downloades og installeres. NAVIGON Fresh informerer dig når installationen er gennemført. 9. Klik på Færdig. Info: Når du opretter enmynavigon-konto og registrerer dine NAVIGON-anlæg, sikrer du at du altid får de tilsvarende downloads og opdateringer Inden du starter

11 2.5.2 Valg af passende billadekabel Du har købt en pakkeløsning, bestående af navigationsanlæg og NAVIGON Live-modul: Pakken omfatter et tilsvarende billadekabel. Brug dette kabel. Du har købt NAVIGON Live-modulet som tilbehør til et allerede eksisterende navigationsanlæg: Netadapteren i det allerede eksisterende ladekabel er muligvis ikke stærk nok til at forsyne begge enheder (navigationssystemet og NAVIGON Live-modulet) med strøm. OBS! Brug det billadekabel, der er del af NAVIGON Live-modulets pakke. Det billadekabel, der følger med NAVIGON Live-modulet, er stærkt nok til at oplade begge enheder Tilslutning af NAVIGON Live-modulet til navigationsanlægget. Du har evt. opdateret navigationssoftwaren. (se "Opdatering af navigationsanlæggets software", side 10) Du har allerede fastgjort navigationsanlæggets holder i bilen. Du har billadekablet, der var vedlagt NAVIGON Live-modulet, ved hånden. Navigationsanlægget er slukket. 1. Forbind NAVIGON Live-modulets kabel med USB-udgangen på navigationsanlægget, som forsyner enheden med strøm. OBS! Selv om dit navigationssystem kunne forsynes med strøm via holderen, skal NAVIGON Live-modulets kabel forbindes direkte med anlægget. Ellers fungerer modulet ikke. 2. Forbind billadekablet, du har fået sammen med NAVIGON Livemodulet, med bilens cigartænder og modulets mini-usb-udgang. Modulets NAVIGON-logo lyser orange, så snart det forsynes med strøm. Det forsyner også det tilsluttede navigationsanlæg med energi. 3. Sæt navigationsanlægget ind i holderen. 4. Sørg for at NAVIGON Live-modulet placeres på instrumentbrættet, således at mobilsignalmodtagelsen er så godt som muligt. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere, der arbejder med en spænding på 10-24V. Inden du starter

12 Info: Sæt USB-stikket godt ind i de tilsvarende USB-udgange! OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedsinformationerne i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side Aktivering af NAVIGON Live serviceydelser Inden første brug skal NAVIGON Live-serviceydelserne aktiveres. Derefter kan de benyttes gratis i 3 måneder. (se "Takst", side 7) NAVIGON Live- modulet er forbundet med navigationsanlægget. Du har folderen med aktiveringskoden klar, som er del af NAVIGON Live-modulpakken. 1. Tænd for navigationsanlægget. Indtast evt. adgangskoden. Når aktiveringsfladen Navigation fremkommer: klik på den. (Vinduet med denne aktiveringsflade findes ikke i alle navigationsanlæg, du kan bruge samen med NAVIGON Live-serviceydelser.) Vinduet NAVIGATION åbnes. 2. Klik på (NAVIGON Live). Du spørges om du vil aktivere NAVIGON Live-serviceydelser. 3. Klik på Ja. 4. Indtast aktiveringskoden. 5. Klik på Aktivér. Nu er NAVIGON Live-serviceydelserne aktiveret. 6. Klik på OK. Følgende meddelelse fremkommer: "Navigationsanlægget overfører bevægelsesdata (Floating Car Data) til NAVIGON Liveserveren. Analysen af mange brugers data er med til at opdage trafikproblemer hurtigere og undgå dem mere sikkert. Desuden kan ankomsttiderne beregnes mere præcist. Overførslen af bevægelsesdata kan deaktiveres. Sæt dertil i indstilling af NAVIGON Live-serviceydelserne 'Overfør bevægelsesdata' til 'Nej'." 7. Klik på OK. Vinduet NAVIGATION åbnes. Herfra har du adgang til alle funktioner i dit navigationsanlæg og alle tilgængelige NAVIGON Live-serviceydelser Inden du starter

13 3 Ændringer i navigationssoftwaren 3.1 Information Ud over de ikoner, der er beskrevet i navigationssoftwarens manual, an der øverst i mange vinduer vises følgende informationer: NAVIGON Live Services Ikonet NAVIGON Live Services viser NAVIGON Live-serviceydelsernes tilgængelighed. Det kan vise følgende tilstande: (Intet symbol) Ingen NAVIGON Live serviceydelser: NAVIGON Liveer ikke eller ikke korrekt tilsluttet, eller NAVIGON Live-serviceydelserne er deaktiveret. (se "Konfigurering af NAVIGON Live-servicydelser", side 18) (Rød) Forbindelsen oprettes: NAVIGON Live-serviceydelserne er aktiveret. Forbindelsen til NAVIGON Live-serveren er endnu ikke oprettet. (Lysegrå) NAVIGON Live serviceydelser klar: Forbindelsen til NAVIGON Live-serveren er oprettet. NAVIGON Live-står til rådighed. Trafikmeldinger Trafikmeldinger kan enten modtages fra NAVIGON Live-serviceydelser (Traffic Live) eller fra radiostationer (TMC). (se "Konfigurering af NAVIGON Live-servicydelser", side 18) Traffic Live Ikonet Traffic Live vises, hvis du får trafikmeldingerne fra NAVIGON Live-serviceydelserne. Info: Denne funktion er især praktisk, hvis der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC og der er mange biler på vejene, der bruger denne tjeneste. Det er muligvis ikke tilfældet overalt. Ikonet Traffic Live kan vise følgende tilstande for modtagelse af trafikmeldninger: (Rød) Forbindelsen oprettes: Det seneste forsøg at hente trafikmeldinger fra NAVIGON Live-serveren er fejlslået. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. Muligvis findes der dog meldinger, der er hentet tidligere. (Lysegrå) Traffic Live klar: Trafikmeldinger kan hentes. De foreliggende meldinger er aktuelle. Ændringer i navigationssoftwaren

14 TMC Ikonet TMC vises, hvis du får trafikmeldingerne fra radiostationer. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande af TMC-modtagelse: (Rød) Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en Station, der udsende TMC-signaler. Der er ingen trafikmeldinger. (Lysegrå og rødt punkt) Stationssøgning: TMC-modtageren er klar, men kan ikke finde en station, der udsender TMC-signaler. Der foreligger dog stadig trafikmeldninger. Dette kan f.eks. være tilfældet, når du lige kører i en tunnel. (Lysegrå) TMC på standby: Trafikmeldinger kan modtages. Hvis dit anlæg har en TMC-modtager, findes beskrivelsen af funktionen TMC i den tilhørende manual. 3.2 Indtast koordinater I forhold til en udgave uden NAVIGON Live-serviceydelser er indtastning af geografiske koordinater blevet forenklet. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Indtast koordinater. Vinduet INDTAST KOORDINATER åbnes. 2. Indtast dine destinationskoordinater, som beskrevet i manualen til dit navigationsanlæg. 4 Brug af NAVIGON Live-serviceydelser 4.1 Vejr NAVIGON Live-serviceydelser er fuld integreret i navigationssoftwaren. Mange serviceydelser bruges automatisk uden at navigationsanlæggets betjening er ændret i forhold til udgaven uden NAVIGON Liveserviceydelser. F.eks. er programsekvensen ved meldt forhindring uforandret. Den eneste forskel er at trafikmeldingerne fra NAVIGON Live-serviceydelserne er mere præcise og aktuelle end radiostationernes trafikmeldinger. Serviceydelsen Weather Live: viser det aktuelle vejr for hvert punkt på vejnettet i de tilgængelige navigationskort. Desuden får du vejrudsigten for de kommende dage Brug af NAVIGON Live-serviceydelser

15 4.1.1 Vejr for den aktuelle placering Denne funktion er interessant, hvis man vil have en vejudsigt til de kommende dage. Klik i vinduet NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Vejr. Vinduet VEJR åbnes. Du ser et kortudsnit med din placering. Ved siden af findes de aktuelle vejrdata og en vejrudsigt for de kommende dage Vejr for destinationen Undernavigationen kan du altid hente vejrdata for din destination. Klik på Optioner > Servicetjenester > Vejr. Vinduet VEJR åbnes. Du ser et kortudsnit, hvor navigationens destination vises. Ved siden af findes de aktuelle vejrdata og en vejrudsigt for de kommende dage. Info: Hvis du har planlagt en rute med flere afsnit, vises vejrdata for destinationen ikke for det næste delstrækningsdestination Vejrinformationer til et andet sted Du kan hente vejrdata for hvert punkt på kortet, der kan angives som destination for en navigation. Bortset fra Hjem og Vis kort > Søg destination kan du bruge alle indtastningstyper, f.eks. Indtast adresse, Foretrukne eller Søg særlig adresse. Når du indtaster en adresse, er det nok at angive byen. Du kan dog også angive vejen og husnummeret. Informationer til indtastning af navigationsdestinationer fremgår af manualen til dit navigationsanlæg. 1. Indtast det sted, hvor du vil modtage informationer om vejret på samme måde som du indtaster destinationer. Klik ikke på Start navigation! Hvis der lige nu gennemføres en navigation, klik på Optioner > Destination > Indføj viaadresse og indtast det sted, hvor du vil medtage vejrdata. Klik ikke på Start navigation! 2. Klik på Optioner > Vejr. Vinduet VEJR åbnes. Du ser et kortudsnit med det angivne sted. Ved siden af findes de aktuelle vejrdata og en vejrudsigt for de kommende dage. Brug af NAVIGON Live-serviceydelser

16 4.2 Parkering Serviceydelsen CleverParking Live forsyner dig med detaljerede oplysninger til mange parkeringsmuligheder. Disse oplysninger omfatter bl.a. åbningstider, antal frie parkeringsbåse, udlastningstendens, tilgængelighed af kvinde- og handicap-parkering, betalingsmåde, overvågningstype,... Info: ServiceydelsenCleverParking Live kan kun angive de oplysninger, der stilles til rådighed af parkeringsmulighedens ejer. Især udlastnings- og prisinformationer står ikke altid til rådighed. 1. Klik i vinduet NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Parkering, hvis du søger en parkeringsplads i nærheden af din aktuelle placering. - eller - Søg med en af de metoder, der er beskrevet i manualen til dit navigationsanlæg, efter en parkeringsplads i nærheden af din destination. Der åbnes en liste. Den indeholder mulige parkeringspladser, sorteret efter deres afstand fra din destination. Til nogle parkeringsmuligheder findes der online-informationer som antallet på de aktuelt frie parkeringsbåse, den aktuelt gældende pris eller udlastningstendensen. Nogle parkeringsmuligheder er markeret med en lille stjerne (f.eks. ) Til disse parkeringsmuligheder findes yderligere informationer som åbningstider eller antal af kvinde- og handikappladser. 2. Vælg en parkeringsmulighed. Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Det indeholder adressen og andre informationer, såfremt de er tilgængelige. 4.3 Google Local Search Serviceydelsen Google Local Search viser ved søgning efter interessepunkter de resultater, du også vil få vist ved en søgning med Google Maps. Til mange interessepunkter på resultatlisten findes anmeldelser, som er skrevet af Google Maps-brugere og evalueringer der går fra 1 til 5 stjerner. Der vises altid en gennemsnitlig evaluering. Ingen stjerne betyder at der endnu ikke er modtaget en evaluering. Info: Google tillader brugen af serviceydelsen Google Local Search kun når brugsbetingelserne, som findes under overholdes Brug af NAVIGON Live-serviceydelser

17 1. Klik i vinduet NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Google Local Search. - eller - Klik i vinduet NAVIGATION på Ny destination > Søg særlig adresse > Google Local Search. Vinduet GOOGLE LOCAL SEARCH åbnes. 2. Angiv destinationsbyens navn. Du skal ikke indtaste noget, hvis du søger efter et interessepunkt i nærheden af din aktuelle placering. Hvis destinationen ligger i udlandet, kan du også tilføje landets navn, f.eks. "Paris, Frankrig". Husk dog, at du kan indtaste alt. Ved en slåfejl får du muligvis ikke de forventede resultater. Klik på (Åbn listen) for at kunne vælge mellem de senest 30 indtastede byer. 3. Klik på (OK). 4. Indtast et søgebegreb. Du kan indtaste søgebegrebet helt frit, dog er resultaternes antal stærkt afhængig af indtastningen af et egnet søgebegreb. Klik på (Åbn listen) for at kunne vælge mellem de seneste 30 indtastede søgebegreber. 5. Klik på (OK). Listen RESULTATER åbnes. Den indeholder de fundne interessepunkter. Ved siden af hvert interessepunkt vises den gennemsnitlige evaluering (1 stjerne til 5 stjerner). Ingen stjerne betyder at der endnu ikke er modtaget en evaluering. 6. Klik på navnet på den destination, du vil navigere til. Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Det indeholder den gennemsnitlige evaluering, telefonnummeret og adressen på den valgte destination. Klik på (Info), hvis du vil modtage evalueringer for denne destination. Klik på (Vis på kortet) for at få vist destinationen på kortet. Klik på (Kald) for at ringe til det oplyste nummer. Brug af NAVIGON Live-serviceydelser

18 Info: Funktionen Kald står kun til rådighed, når navigationsanlægget er forbundet med mobiltelefonen via Bluetooth. Om og hvordan en Bluetooth-fobindelse kan oprettes, er beskrevet i manualen til dit navigationsanlæg. 7. Klik på Start navigation. - eller - Klik på Parkering for at søge efter en parkeringsplads i nærheden af destinationen og at navigere dertil. Kortet åbnes i funktion Preview. Destinationen vises på kortet. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Rutepreview" i manualen til dit navigationsanlæg. 4.4 Trafikmeldinger Serviceydelsen Traffic Live evaluerer ikke kun informationer, der stilles til rådighed af radiostationer, men også bevægelsesdata fra de mange brugere af serviceydelsen. Det har bl.a. følgende fordele: Trafikproblemer, der medfører langsom trafik, opdages hurtigere og kan dermed undgås. Det genkendes hurtigere og mere pålideligt, fra hvornår et trafikproblem er løst. På denne måde spares unødvendige omkørsler. Forventelige ankomsttider kan beregnes mere præcist. Serviceydelsen Traffic Live ændrer ikke ved navigationsanlæggets betjening, kun trafikinformationernes kilde er en anden. Nærmere informationer vedrørende funktionen Trafikmeldinger findes i kapitlet "TMC (Trafikmeldinger)" i manualen til dit navigationsanlæg. 5 Konfigurering af NAVIGON Liveservicydelser NAVIGON Live-serviceydelser indstilles i vinduet INDSTILLINGER. Klik i vinduet NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Optioner > Indstillinger. Vinduet INDSTILLINGER åbnes. Brug NAVIGON Live-serviceydelser: Fastlæg om NAVIGON Live-serviceydelser skal stå til rådighed (Ja eller Nej) Konfigurering af NAVIGON Live-servicydelser

19 Abonnér på trafikinformationer: Fastlæg kilden til serviceinformationer (fra radiostationer eller NAVIGON Live-serviceydelser). NAVIGON Liveserviceydelser indregner også bevægelsesdata fra mange køretøjer i en analyse af trafiksituationen Derfor tilbyder de ofte hurtigere og mere præcise informationer. Overfør bevægelsesdata: Navigationsanlægget overfører bevægelsesdata (Floating Car Data) til NAVIGON Live-serveren. Analysen af mange brugers data er med til at opdage trafikproblemer hurtigere og undgå dem mere sikkert. Desuden kan ankomsttiderne beregnes mere præcist. Fastlæg om bevægelsesdataene skal overføres (Ja eller Nej). Informationer til betjening af vinduet INDSTILLINGER findes i manualen til dit navigationsanlæg. 6 Statusvisning Alle vigtige oplysninger til dit NAVIGON Live-modul og til abonnementets gyldighed for NAVIGON Live-serviceydelser findes i vinduet NAVIGON LIVE STATUS. Klik i vinduet NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Optioner > NAVIGON Live status. Vinduet NAVIGON LIVE STATUS åbnes. Det indeholder følgende informationer: Dato hvortil NAVIGON Live-serviceydelserne er abonneret eller siden hvornår abonnementet er udløbet, nummeret på SIM-kortet i NAVIGON Live-modulet, den senest i navigationsanlægget indtastede aktiveringskode. 7 Appendiks 7.1 Tekniske data Dimensioner 82,5 x 36,9 x 18,2 mm Vægt ca. 76 g Temperatur drift -10 C til 55 C (14 F til 131 F) Temperatur Driftsbetingelse -30 C til 65 C (-22 F til 149 F) opbevaring r Rel. 0% til 90%, ikke kondenserende luftfugtighed Strømforsyning via USB-stik Billadekabel Indgang 10-24V = (jævnstrøm, DC) Udgang 5V / 1,5A = (jævnstrøm, DC) Statusvisning

20 7.2 NAVIGON - licensbestemmelser 1 Bestemmelsernes omfang Denne aftale regulerer forholdet mellem brugeren og NAVIGON AG, Schottmüllerstraße 20 A, Hamburg, som har udviklet den NAVIGON softwaren ( software ), som er beskrevet i bestillingen, og er indehaver af de eksklusive udnyttelsesrettigheder til den. Genstanden for denne aftale er de ophavsretslige interesser. 2 Brugsomfang (1) NAVIGON giver brugeren det enkelte, ikke eksklusive, tidsmæssigt og lokalt ubegrænsede ret til at bruge softwaren med den i bestillingen fastlagte brugsomfang. Licensen omfatter retten at installere og bruge softwarfen iht. dokumentationen og disse bestemmelser. (2) NAVIGON g'r brugeren udtrykkeligt opmærksom på at en ubegrænset brug af softwaren først er mulig efter en tilsvarende registrering. (3) Brugeren skal sikre, at de ovenfor angivne brugsbegrænsinger overholdes. (4) Enhver brug, som går ud over de rammer, som er fastlagt i kontrakten, kræver skriftlig tilladelse fra NAVIGON. Hvis brugen foretages uden den tilladelse, fakturerer NAVIGON for den videregående brug det beløb, som er angivet i den aktuelle prisliste. NAVIGON forbeholder sig ret til at gøre yderligere skadeserstatningskrav gældende. Det er forbeholdt brugeren at påvise en mindre skade. (5) Alle de ovennævnte anvendelsesrettigheder overgår først til brugeren efter betaling af licensbeløbet. 3 Ophavsret og beskyttelsesrettigheder (1) Brugeren anerkender NAVIGON s ophavsrettigheder og dermed de eksklusive anvendelses- og udnyttelsesrettigheder for softwaren. De eksklusive anvendelses- og udnyttelsesrettigheder består også for udvidelser og ændringer af den software, som NAVIGON ifølge ordren har lavet til brugeren. (2) Ifølge loven og kontrakten er især en ikke udtrykkeligt tilladt kopiering af softwaren forbudt, både som helhed eller delvist, enhver ikke udtrykkeligt tilladt videregivelse af softwaren og udvikling af lignende software eller softwaredele eller brug af den software som mønster, som er genstand for kontrakten Appendiks

21 (3) Brugeren anerkender NAVIGON s mærkeartikel-, varemærke-, navneog patentrettigheder for softwaren og den dertil hørende dokumentation. Det er forbudt for ham at fjerne henvisninger om ophavsret og bestående beskyttelsesrettigheder, at ændre dem eller på anden måde gøre dem ukendelige. 4 Videregivelse af softwaren (1) Brugeren må kun sælge eller forære softwaren samt brugermanualen og andet ledsagende materiale varigt til tredjemand, såfremt den erhvervende tredjemand erklærer sig indforstået med, at de foreliggende kontraktbetingelser også gælder for ham. (2) I tilfælde af videregielse skal brugeren overdrage alle programkopier inklusive eventuelt eksisterende sikkerhedskopier til den nye bruger eller destruere de ikke overdragne kopier. Ved videregivelsen bortfalder den gamle brugers ret til at benytte programmet. (3) Brugeren må kun overdrage softwaren samt brugermanualen og andet ledsagende materiale til tredjemand tidsbegrænset, hvis dette ikke sker i forbindelse med udlejning til erhvervsformål eller ved leasing, og denne tredjemand erklærer sig indforstået med, at de foreliggende kontraktbetingelser også gælder for ham. Den overdragende bruger skal overdrage alle programkopier inklusive eventuelt eksisterende sikkerhedskopier eller destruere de ikke overdragne kopier. For den tid, hvor softwaren overdrages til tredjemand, har den overdragende bruger ingen ret til selv at bruge programmet. En udlejning til erhvervsformål eller leasing er ikke tilladt. (4) Brugeren må ikke overdrage softwaren til tredjemand, hvis der er begrundet mistanke om, at denne tredjemand ville overtræde kontraktbetingelserne, især ved at lave ikke tilladte mangfoldiggørelser. 5 Ret til mangfoldiggørelse og adgangsbeskyttelse (1) Brugeren har lov til at mangfoldiggøre softwaren, såfremt den pågældende mangfoldiggørelse er nødvendig for brugen af softwaren. Til de nødvendige mangfoldiggørelser hører installationen af programmet fra den originale databærer på den anvendte hardwares masselager samt opkald af programmet i hukommelsen. (2) Derudover kan brugeren foretage en mangfoldiggørelse til sikringsformål. Der må dog generelt kun laves og opbevares en enkelt sikringskopi. Denne sikringskopi skal være kendetegnet som sådan. Appendiks

22 (3) Hvis det på grund af datasikkerheden eller til sikring af en hurtig reaktivering af computersystemet efter et totalt svigt regelmæssigt er uundgåeligt at sikre hele databestanden inklusive de anvendte computerprogrammer, må brugeren lave sikringskopier i det tvingende nødvendige antal. Den pågældende databærer skal markeres tilsvarende. Sikringskopierne må kun benyttes til rene arkivformål. (4) Brugeren må ikke lave yderligere mangfoldiggørelser, hertil hører også udlæsningen af programkoden på en printer samt fotokopiering af manualen. I givet fald skal man købe det nødvendige antal yderligere manualer til medarbejdere over NAVIGON. 6 Multibrug og brug i netværk (1) Brugeren må benytte softwaren på enhver hardware, som står ham til rådighed. Men hvis brugeren udskifter sin hardware, skal han slette softwaren fra den hidtil benyttede hardware. En samtidig gemning, holden på lager eller brug af mere end én hardware er ikke tilladt. (2) Brugen af den overdragne software i et netværk eller et andet flerstations-computersystem er ikke tilladt, såfremt der derved gives mulighed for at benytte softwaren flere gange på én gang. Hvis brugeren ønsker at anvende softwaren inden for et netværk eller andre flerstations-computersystemer, skal han forhindre en samtidig flerdobbelt brug ved hjælp af adgangsbeskyttelsesmekanismer eller til NAVIGON betale et særligt netværks-licensgebyr, hvis størrelse afhænger af det antal brugere, som er tilsluttet til computersystemet. NAVIGON vil omgående give brugeren meddelelse om det netværkslicensgebyr, som skal betales i det enkelte tilfælde, så snart denne skriftligt har givet NAVIGON meddelelse om den planlagte brug i et netværk samt antallet af tilsluttede brugere. Anvendelsen i et sådant netværk eller i et flerstations-datasystem er først tilladt efter fuldstændig betaling af netværkslicensgebyret. 7 Ekstern software Softwaren indeholder softwareprodukter fra tredjemand, som er integreret i den software, som er genstand for kontrakten, eller leveres sammen med den. NAVIGON formidler for denne tredjesoftware principielt kun de rettigheder, som er nødvendige for en generel brug af disse programmer som bestanddel af den software, som er genstand for kontrakten, og som NAVIGON er berettiget til at indrømme. Disse rettigheder indeholder ingen ret til omarbejdning eller viderebearbejdning Appendiks

23 8 Dekompilering og programændring Brugermanual NAVIGON Live Services Tilbageoversættelsen af den overdragne programkode til andre kodeformer (dekompilering) samt andre arter af tilbagekonkludering til softwarens forskellige fremstillingstrin (reverse-engineering) inklusive en programændring er forbudt for brugeren, medmindre den tjener til at udbedre alvorlige fejl, især sådanne, som ikke kan klares med organisatoriske eller andre rimelige hjælpemidler. Ophavsmærker, serienumre og andre kendetegn, der tjener til identifikation af programmet, må hverken fjernes eller ændres. Det er forbudt at fjerne en kopieringsbeskyttelse eller lignende beskyttelsesrutiner uden NAVIGON s kendskab og medvirken. 9 Slutbestemmelser (1) Hvis en bestemmelse fra disse regler skulle være eller blive ugyldig, berører det ikke de øvrige reglers gyldighed. En ugyldig regel skal ved en supplerende kontraktfortolkning erstattes med den regulering, som kommer den ugyldige regulerings tilsigtede formål nærmest. (2) Ændringer og suppleringer af disse bestemmelser skal foretages skriftligt og skal udtrykkeligt være kendetegnet som sådanne. Mundtlige biaftaler er ugyldige. Der kan kun ved en skriftlig aftale gives afkald på kravet om skriftlig affattelse. (3) Såfremt det er tilladt ifølge loven, aftaler parterne med hensyn til alle retsforhold udfra dette kontraktforhold anvendelsen af tysk ret under udelukkelse af UN-køberetten. (4) Såfremt brugeren er næringsdrivende i henhold til handelsloven, en juridisk person fra offentlig ret eller en offentlig-retslig særformue, aftales Hamborg som værneting for alle tvistigheder, som opstår i forbindelse med afviklingen af dette kontraktforhold. 7.3 Mærkning og serienummer Navigationsanlægget er forsynet med diverse mærkninger. (f.eks. CEmærke, serienummer,...) Disse mærkninger sidder på apparatets bagside. 7.4 Overensstemmelseserklæring Det i denne vejledning beskrevne NAVIGON Live-modul er bl.a. udstyret med CE-mærket. Appendiks

24 Produkter med et CE-mærke stemmer overens med Direktivet om radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) (1999/5/EØF), Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) og Lavspændingsdirektivet(73/23/EØF) ændret af Direktiv 93/68/EØF, udgivet af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber. En overensstemmelse med disse direktiver betyder overensstemmelse med følgende europæiske normer: EN V 1.7.1, EN V 1.1.2, EN V 1.6.1, EN V 1.4.1, EN V 1.2.1, EN : 2003, EN 50371: 2002, EN 55022: 2006, Class B, EN 55024: A1: A2: 2003, EN : A11: 2004, EN : 2006, Class D, EN : A1: A2: 2005, EN : A1: A2: 2000, EN : A1: 2002, EN : 2004, EN : A1: 2000, EN : A1: 2000, EN : A1: 2000, EN : 2004 Producenten hæfter hverken for ændringer, som brugeren foretager og som påvirker anlæggets konformitet med de hertil gyldige retningslinier og normer, eller for de deraf opståede følger Appendiks

25 8 Stikordsfortegnelse A Abonnement... 7 Aktivér B Beskrivelse... 8 C CleverParking Live Parkering D Destination Google Local Search Indtast koordinater G Garanti... 5 Google Local Search H Hotline... 6 I Indstillinger NAVIGON Live Indtast koordinater Installation K Konfiguration NAVIGON Live Konventioner i manualen... 5 L Brugermanual NAVIGON Live Services Leveringsomfang... 7 M Manual Konventioner... 5 Symboler... 5 N NAVIGON Live Abonnement... 7 Aktivér Beskrivelse... 8 Indstillinger Installation Konfiguration Leveringsomfang... 7 Status Symboler Takst... 7 O Opdatering P Parkering CleverParking Live S Service... 6 Sikkerhedshenvisninger... 8 Software Opdatering Status NAVIGON Live Support... 6 Stikordsfortegnelse

26 Symboler Manual... 5 NAVIGON Live TMC Traffic Live Trafikmeldinger T Takst... 7 TMC Symboler Traffic Live Symboler Trafikmeldinger Trafikmeldinger Symboler Traffic Live V Varemærke... 6 Vejr Weather Live W Weather Live Vejr Stikordsfortegnelse

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk Brugermanual NAVIGON 7100 7110 Dansk Februar 2008 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere