Brugermanual NAVIGON Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual NAVIGON 7100 7110. Dansk"

Transkript

1 Brugermanual NAVIGON Dansk Februar 2008

2 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for selve produktet samt for alle med symbolet forsynede tilbehørsdele. Disse produkter må ikke bortskaffes via dagrenovationen. Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra NAVIGON AG må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller overføres for ethvert formål, uafhængigt af på hvilken måde eller ved hjælp af hvilke midler dette sker. Alle tekniske angivelser, tegninger etc. er underlagt ophavsretslige love og bestemmelser. 2008, NAVIGON AG Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Konventioner Symboler Juridiske informationer Garanti Varemærke Spørgsmål til produktet Inden du starter Leveringsomfang Beskrivelse af NAVIGON NAVIGON inden første brug Opladning af batteriet Isætning af memory card Første start af navigationssystemet Navigation med GPS Vigtige sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer for navigationen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen Betjening af navigationssoftwaren Lydstyrke Information Softwaretastatur Lister Optioner Menuer Adgangskode-funktion Aktiverng af adgangskode Ændring af adgangskode Fravalg af adgangskode Aktivering af NAVIGON Glemt adgangskoden? Navigation Start af NAVIGON Brugermanual Indholdsfortegnelse III

4 5.1.1 Initialisering af GPS-modtageren Indtastning af ny destination Angivelse af destinationsland Destination Særlig til-adresse Særlige adresser som direkte adresser Informationer om destinationen Valg af gemt destination Seneste destinationer Foretrukne Navigation hjem Stemmestyring Definition af destination på kortet Start navigationen Administration af destinationer Lagring af destinationer Definition af destination som hjemmeadresse Oprettelse af stemmekommando Rute med delstrækninger Ruteplanlægning Angivelse af startpunkt Angivelse af rutepunkter Bearbejdning af rutepunkter Administration af ruter Lagring af ruten Hentning af ruten Navigation Beregning og visning af rute Simulering af rute Start navigationen Optioner Arbejdet med kortet Kortmateriale Kort i funktion Preview Kort i funktion Navigation Reality View Kort i funktion Søg destination Arbejdet i funktion Søg destination...41 IV Indholdsfortegnelse Brugermanual

5 10 Nyttige funktioner GPS status, gem aktuel position Vejbeskrivelse Spærring af ruteafsnit Ophævning af spærringer og genoptagelse af den oprindelige rute TMC (Trafikmeldinger) Visning af trafikmeldinger Indstillinger TMC Logbog Konfigurering af NAVIGON Håndfri-modul Åbning og lukning af håndfri-modul Bluetooth manager Forbindelse med en telefon Tilkobling af en telefon Forbinde med en mobiltelefon Modtagelse af opkald Ring op Vælge et telefonnummer Ring til en af de sidste samtalepartnere Tastning på mobiltelefon Mens opkaldet kører Regulering af lydstyrke Sæt mikrofonen på mute Overførsel af samtale til mobiltelefonen Overførelse af samtalen fra mobiltelefon Indtastning af tal Hent navigationssoftwaren frem i forgrunden Afslutning af samtale Problemer med håndfri-modulet Appendiks Tekniske data Overensstemmelseserklæring Stikordfortegnelse...57 Brugermanual Indholdsfortegnelse V

6 1 Indledning 1.1 Om denne manual Konventioner For at gøre manualen mere læsevenlig og klar anvendes følgende typografier. Fed og kursiv: STORE BOGSTAVER: Fed skrift: Understreget: Navne, firma- og produktbetegnelser. Vindue-og dialognavne. Fremhæver vigtige dele af teksten. Betegnelser på aktiveringsflader, indtastningsfelter og andre elementer på brugeroverfladen Symboler Følgende symboler henviser til bestemte tekstafsnit: Informationer og gode tips til brug af softwaren Yderligere informationer og forklaringer Advarsler 1.2 Juridiske informationer Garanti Vi forbeholder os uvarslede indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software. NAVIGON AG er ikke ansvarlig for indholdets korrekthed eller for skader, der opstår pga. brugen af denne manual. Vi er altid taknemmelige for at modtage informationer vedrørende fejl eller forbedringsforslag, for at kunne tilbyde endnu bedre produkter i fremtiden Varemærke Alle varemærker der nævnes i denne manual, inklusive evt. tredjemands beskyttede varemærker er uindskrænket underlagt bestemmelserne i den pågældende ophavsretslige lovgivning og de Indledning

7 pågældende registrerede ejendomsrettigheder af den pågældende registrerede ejer. Alle her angivne varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører deres pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes. Hvis et varemærke, der anvendes i denne bog, ikke udtrykkeligt er nævnt, betyder det ikke at et navn ikke er underlagt tredjemands rettigheder. Windows og ActiveSync er varemærker der tilhører Microsoft Corporation. NAVIGON er et beskyttet varemærke af NAVIGON AG. 1.3 Spørgsmål til produktet Har du spørgsmål til produktet? Besøg vores website og klik på "Support". Her finder du et område med ofte stillede spørgsmål (FAQcenter) og erfarer, hvordan du kan kontakte os via telefon eller . 2 Inden du starter 2.1 Leveringsomfang Kontroller om leveringen er komplet. Kontakt os inden for 14 dage efter købet, hvis det ikke er tilfældet. Sammen med produktet har du modtaget: Navigationsanlæg NAVIGON Holder Billadekabel (12-volt netadapter til cigartænderen) Netadapter USB-kabel SD-kort med software og navigationskort Manual CD med manualer, (PDF, også sprog, der ikke findes på tryk) Stoftaske Inden du starter - 7 -

8 2.2 Beskrivelse af NAVIGON Touchscreen 2 Mikrofon 3 Reset 4 Bøsning til hovedtelefoner (også tilslutning til TMCantenne) 5 LED 6 Mini-USB-bøsning til USB-kabel / netadapter/ bilopladekabel 7 Stylus 8 Vis kort 9 On/Off/Standby 10 Slot til SD-memory card 11 Tilslutning for ekstern GPS-antenne Inden du starter

9 2.3 NAVIGON inden første brug Opladning af batteriet Muligvis er batteriet ikke helt opladet efter navigationsanlægget pakkes ud. Vi anbefaler at oplade batteriet helt inden det benyttes for første gang. Skub den medleverede stikadapter så langt ind i netdelens føring, så den går i indgreb. Forbind netadapteren med navigationsanlægget og en stikkontakt. Under opladningen lyser LED på NAVIGON orange. Når NAVIGON er helt opladet, lyser LED grøn. Info: Opladningstiden ved tomt batteri er ca. 4-5 timer. Dritfstiden ved helt opladet batteri er ca. 4 timer Isætning af memory card Sæt memory-card, som følger med leveringen, ind i anlægget (se billedet). Tryk det let ind i anlægget, til det går i indgreb. Fjernelse af memory card 1. Sluk for navigationsanlægget. Hold tast (On/Off/Standby) ned i mindst 6 sekunder. 2. Tryk memory card let ind i anlægget, indtil det frigives Første start af navigationssystemet OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 11. Inden du starter - 9 -

10 Fastgørelse af holder 1. Rengør bilens forrude, der hvor du vil montere holderen. Den skal være tør og fri for snavs og fedt. 2. Fastgør holderen så vandret som muligt på forruden ved hjælp af sugekoppen. 3. Tryk håndtaget ved sugekoppen ned. Montering af navigationsanlægget i holderen Navigationsanlægget fastgøres i holderen ved hjælp af en en bajonetlås. Denne forbindelse ligner den på et udskiftningsobjektiv på et kamera eller på låget af en trykkoger. 1. Sæt navigationsanlægget såldes på bajonetlåsen, at tapperne på bajonetringen præcist passer ind i udsparingerne på holderen. Det skal være drejet 45 til venstre. 2. Drej naviagtionsanlægget med uret til venstre til bajonetlåsen går i indgreb. 3. Juster navigationsanlægget så du kan se det uden problemer. Navigationsanlæggets strømforsyning Sammen med NAVIGON leveres et billadekabel, der forsyner navigationsanlægget med strøm via din bils cigartænder. Billadekablet tilsluttes til mini-usb-bøsningen NAVIGON på undersiden af OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere der arbejder med en spænding på 12 V. Tilslutning af TMC-antenne NAVIGON er udstyret med en intern TMC-modtager. For at optimere modtagelsen bør du tilslutte TMC-antennen, der følger med anlægget Inden du starter

11 1. Tilslut TMC-antennen ved hovedtelefonbøsningen på undersiden af NAVIGON Fastgør antennen på forruden ved hjælp af sugekopperne. 2.4 Navigation med GPS GPS baserer på i alt 24 satellitter, der omkredser jorden og derved udsendersignaler vedr. deres egen position og klokkeslet. GPSmodtageren modtager disse data og beregner sin egen geografiske position ud fra de forskellige positions- og tidssignaler fra de forskellige satellitter. For en tilstrækkelig præcis positionsbestemmelse kræves data fra mindst tre satellitter. Med data fra mindst 4 satellitter kan også højden over havet findes. Positionsbestemmelsen foregår med en nøjagtighed på ned til 3 meter. Når navigationssystemet har bestemt din position, kan denne position danne udgangspunktet til en ruteberegning. Kortmaterialet til dit navigationsapparat indeholder de geografiske koordinater på alle digitalt registrerede særlige adresser, veje og byer. Navigationsapparatet kan derfor beregne en rute fra et udgangspunkt til et målpunkt. Den aktuelle position og dens visning på kortet beregnes en gang per sekund. Således kan du se på kortet hvordan du bevæger dig. 2.5 Vigtige sikkerhedsinformationer I din egen interesse bør du læse sikkerhedsinformationerne og advarslerne omhyggeligt, inden du tager dit navigationssystem i brug Sikkerhedsinformationer for navigationen Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! For at beskytte dig selv og andre mod uheld må navigationssystemet ikke bruges under kørslen. OBS! Se kun på displayet, når du befinder dig i en sikker trafiksituation! OBS! Vejføring og trafikskilte er afgørende over for navigationssystemets instrukser. OBS! Følg kun navigationssystemets instruktioner, hvis forholdene og trafikreglerne tillader dette! Navigationssystemet bringer dig også til målet, hvis du skal afvige fra den beregnede rute. Inden du starter

12 OBS! Kontroller korrekt og sikker montering hver gang inden der køres. Info: Hvis du en gang ikke har forstået de indtalte kommandoer eller ikke er sikker på hvad der skal gøres ved det næste kryds, kan du hurtigt orientere dig ved hjælp af kort- eller pilvisningen Sikkerhedsinformationer vedrørende navigationsanlægget OBS! Anlægget skal beskyttes mod fugt. Det er ikke vandtæt og heller ikke stænkbeskyttet. OBS! Træk stikket til elforsyningen af navigationsanlægget når du parkerer bilen. Når navigationsanlægget står i standby-funktion, forbruger det stadig strøm og kunne aflade bilens batteri. OBS! Navigationsanlæggets indre må aldrig åbnes. OBS! Udsæt aldrig navigationsanlægget for stærk varme eller kulde. Derved kan det beskadiges eller dets funktion kan svigte. OBS! Der må kun bruges det ladeapparat, der følger med leveringen eller et ladeapparet, som producenten har godkendt til dette navigationsanlæg. Tilslut ladeapparatet til en egnet strømkilde. Den nødvendige spænding er angivet på ladeapparatet og/eller emballagen. Info: Kablerne må ikke knækkes. Der skal sørges for at de ikke kan beskadiges af skarpkantede genstande. Info: Rengør kun navigationsanlægget med en fugtig klud. Info: Træk ikke stikket ud af stikdåsen ved at hive i kablet. Kablet kan tage skade. Info: Benyt den medleverede stoftaske for transport af navigationsanlægget for på denne måde at beskytte touchscreen mod ridser Inden du starter

13 Info: Opret en sikkerhedskopi af data på det medfølgende memory card. Dette kan gøres meget komfortabelt ved hjælp af softwaren NAVIGON Fresh, der kan downloades gratis fra website Info: Memory card skal ved brug af navigationssystemet sidde i anlægget. Info: Anvend kun SD- eller MMC- memory card! Sørg for at kontakterne på memory card hverken beskadiges eller tilsnavses Sikkerhedsinformationer til idrifttagning i bilen OBS! Fastgør holderen og TMC-antennen således at de ikke hindrer udsynet for bilens fører. OBS! Holderen må ikke monteres i airbaggenes funktionsområder. OBS! Sørg ved installering af holderen for at denne ikke udgør en sikkerhedsrisiko, heller ikke ved uheld. OBS! Før ikke el-kabler i umiddelbar nærhed af sikkerhedsrelevante apparater og forsyningsledninger. OBS! Kontrollér alle sikkerhedsrelevante indstillinger for bilen efter installationen. OBS! Billadekablet må kun tilsluttes cigartændere der arbejder med en spænding på 12 V. 3 Betjening af navigationssoftwaren 3.1 Lydstyrke Lydstyrken på de indtalte kørselsinstruktioner kan indstilles under kørselen. Der er startet en navigation. Kortet er åbent i funktion Navigation eller i funktion Søg destination. 1. Klik på aktiveringsfladen Lydstyrke. Betjening af navigationssoftwaren

14 Lydstyrkebjælken åbnes. Den indeholder tre aktiveringsflader til regulering af lydstyrken. Øg, Reducer, Lyd til/fra. 2. Klik igen på aktiveringsfladen Lydstyrke. Lydstyrkebjælken lukkes. 3.2 Information Ved skærmens øverste kant vises der forskellige ikoner med informationer. GPS Ikonet GPS kan vise følgende tilstande af GPS-modtagelse: Ingen GPS: Den indbyggede GPS-modtager er ikke klar. Kontakt kundeservice hvis dette problem fortsætter. Intet signal: Der modtages data fra færre end tre satellitter. Positionen kan ikke beregnes. GPS klar: Der modtages data fra mindst 3 satellitter. Positionen kan beregnes. Yderligere informationer vedr. GPS-status finder du i kapitel "GPS status" på side 42. Energi Retning Ikonet Energi kan vise følgende tilstande for det indbyggede batteri. Anlægget forsynes af en ekstern strømkilde. Batteriet oplades. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er tilstrækkelig. Anlægget forsynes af sit interne batteri. Opladningstilstanden på batteriet er svag. Ikonet Retning viser i hvilken retning du bevæger dig lige nu. Det kan vise følgende retninger: N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Betjening af navigationssoftwaren

15 TMC (Trafikmeldinger) Der er en TMC-modtager integreret i NAVIGON , der leverer de aktuelle trafikmeldinger til navigationssystemet. Ved behov kan den ændre ruten dynamisk f. eks. for at undgå en kø. Info: Denne funktion kan kun anvendes, såfremt der i det land, hvor du rejser, udsendes trafikmeldinger via TMC. Dette er ikke tilfældet i alle lande. Ikonet TMC kan vise følgende tilstande for TMC-modtagelse: Intet symbol: Der er ikke tilsluttet en TMC-modtager, eller den tilsluttede eller monterede TMC-modtager er ikke klar til brug. Stationssøgning: TMC-modtageren er klar til modtagelse, men finder ingen station, der udsender TMC-signaler. TMC på standby: Trafikmeldinger kann modtages. En beskrivelse af TMC-funktionen findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" på side 44. Bluetooth NAVIGON har et integreret Bluetooth-håndfri-modul. På denne måde kan det også anvendes som håndfri-udstyr til en Bluetooth-mobiltelefon. Ikonet Bluetooth kan vise følgende tilstande for håndfri-modulet: Ingen Bluetooth: Bluetooth er ikke aktiv. Forbundet: NAVIGON er tilsluttet et andet apparat. Ikke Forbundet: NAVIGON er ikke tilsluttet et andet apparat. Bluetooth er aktiv. 3.3 Softwaretastatur Hvis der kræves tekstindtastninger, vises der et software-tastatur på skærmen. På software-tastaturet kan alle indtastninger ske med fingeren. Der kan kun indtastes store bogstaver. Ved indtastninger af by- og vejnavne skal der ikke indtastes specialtegn og umlaut. Navigationssystemet indsætter tegnene automatisk. Hvis du f. eks. søger efter byen "München", indtast bare "MUNCHEN". Betjening af navigationssoftwaren

16 Specialtegn kan være nyttige ved betegnelsen af gemte til-adresser og ruter. Særlige taster indføjer et blanktegn. 3.4 Lister sletter tegnet foran markøren. åbner taltastaturet. åbner bogstavtastaturet. åbner specialtegntastaturet. Så snart du har indtastet et specialtegn, vises der automatisk et bogstavtastatur igen. Ofte vises lister hvor du kan vælge et punkt. Dette sker f. eks. hvis du indtaster en by. Så snart du har indtastet det første bogstav, fremkommer den største by med dette første bogstav i det angivne land. Så snart du har indtastet det andet bogstav, fremkommer der en liste, der indeholder alle byer, der begynder med det indtastede bogstav. Hvis du indtaster det andet bogstav, tilpasses listen automatisk til dine indtastninger. Den indeholder altid kun de punkter, der begynder med den indtastede tekst eller som indeholder den indtastede tekst i deres navn. Jo flere bogstaver du indtaster, jo kortere bliver listen. Ved hjælp af aktiveringsfladerne Op og Ned kan du bevæge dig på listen. For at vælge et punkt på listen, klik bare på dette punkt. Så snart du har valgt dette punkt, lukker listen. 3.5 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. En beskrivelse af alle optioner findes i kapitel "Optioner" på side Menuer Nogle aktiveringsflader indeholder en menu, der åbnes ved aktivering Betjening af navigationssoftwaren

17 Klik på et menupunkt for at udføre dettes funktion. Når du lukker menuen uden at udføre en funktion, klik på kontaktfladen du brugte for at åbne menuen. 4 Adgangskode-funktion Ved at oprette en adgangskode kan navigationsanlægget beskyttes mod uautoriseret brug. Info: Adgangskoden aktiveres kun, når navigationsanlægget slukkes helt, d.v.s. når tasten (On/Off/Standby) mindst er holdt i 6 sekunder. 4.1 Aktiverng af adgangskode 1. Klik i HOVEDVINDUET på Optioner > Indstillinger >Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet ADGANGSKODE-FUNKTION åbnes. 2. Indtast en adgangskode i feltet Ny adgangskode. 3. Gentag denne adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 4. Klik på aktiveringsfladen Gem adgangskoden. Info: Adgangskoden skal præcist have 4 cifre. 4.2 Ændring af adgangskode 1. Klik i HOVEDVINDUET på Optioner > Indstillinger > Optioner > Adgangskode-funktion. Vinduet ADGANGSKODE-FUNKTION åbnes. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Gammel adgangskode. 3. Indtast en ny adgangskode i feltet Ny adgangskode. 4. Gentag den nye adgangskode i feltet Bekræft ny adgangskode. 5. Klik på aktiveringsfladen Ændr adgangskoden. Info: Den nye adgangskode skal præcist have 4 cifre. 4.3 Fravalg af adgangskode Vinduet ADGANGSKODE-FUNKTION er åbent. Adgangskode-funktion

18 1. Tryk på Optioner > Slå adgangskodefunktionen fra. 2. Indtast den gamle adgangskode i feltet Indtast adgangskode. 3. Klik på aktiveringsfladen Slå adgangskodefunktionen fra. 4.4 Aktivering af NAVIGON Hold tast (On/Off/Standby) ned i mindst 6 sekunder. Hvis adgangskodebeskyttelse har været aktiveret, åbnes vinduet INDTAST ADGANGSKODE. 2. Indtast adgangskoden. 3. Klik på aktiveringsfladen Fortsæt Glemt adgangskoden? Hvis du har glemt adgangskoden, gør følgende: 1. Klik på ikonet (Info). 2. Følg vejledningen på skærmen. 5 Navigation Brugen af navigationssystemet sker på eget ansvar. OBS! Vær altid opmærksom på sikkerhedshenvisninger i kapitel "Vigtige sikkerhedsinformationer", side 11. Mangelfuld GPS-modtagelse Hvis GPS-modtagelsen er forstyrret, stoppes navigationen. Navigationssoftwaren forbliver åben. Så snart der igen modtages GPS-signaler, genkender navigationssystemet, om din position i mellemtiden har ændret sig. Du kan nu fortsætte navigationen. Ankomst ved destinationen Når den angivne destination er nået, vises en tilsvarende meddelelse. På kortet vises kun den aktuelle position (orange trekant). 5.1 Start af NAVIGON Tænd for navigationsapparatet Navigation

19 Hver gang navigationsanlægget er slukket helt, d.v.s. når tasten (On/Off/Standby) er holdt nede i mindst 6 sekunder, vises følgende meddelelse når softwaren startes: "Bemærk at trafikloven gælder over for navigationssystemets anvisninger. Apparatet må ikke betjenes under kørslen." 2. Når du har læst og forstået hele teksten, klik på aktiveringstfladen OK. Hvis du ikke vil acceptere denne Information, klik på aktiveringsfladen Afbryd, for at afslutte navigationssoftwaren. HOVEDVINDUET åbnes. Fra HOVEDVINDUET har du adgang til alle navigationssoftwarens funktioner Initialisering af GPS-modtageren Info: Initialisering af den integrerede GPS-modtager kan første gang tage op til 20 minutter. Hver gang navigationsanlægget tændes derefter, starter GPSmodtagelsen efter et minut. Hvis navigationsanlægget ikke har været tændt i længere end en uge, kan den efterfølgende initialisering igen tage op til 10 minutter. Så snart navigationsanlægget er tændt, starter initialisering af GPSmodtageren. I øverste højre hjørnet på skærmen vises ikonet GPS. Så snart der modtages data fra mindst 3 satellitter, skifter ikonet til GPS klar. Info: Hvis ikonet GPS viser tilstanden GPS klar efter meget kortere tid end 20 minutter, lad navigationsanlægget for sikkerheds skyld være tændt i yderligere mindst 15 minutter, så en pålidelig drift af modtageren er garanteret. OBS! Hvis navigationsanlægget er tilsluttet cigarettænderens strømforsyning, træk stikket inden du parkerer i længere tid. Da GPS-modtageren hele tiden bruger strøm, kan batteriet aflades. Åbning af hovedvinduet HOVEDVINDUET åbnes, når navigationssoftwaren startes. Når et andet vindue i softwaren åbnes, klik på kontaktfladen (Tilbage). Så vender du tilbage til det vindue, du er kommet fra. Klik på kontaktfladen (Tilbage), indtil HOVEDVINDUET åbnes. Navigation

20 5.2 Indtastning af ny destination Nye destinationer er for NAVIGON alle destinationer, der ikke er navigeret til før eller som ikke er gemt. Du kan her angive en adresse, vælge en særlig adresse eller vælge en destination fra de direkte adresser. Når du angiver en ny destination for første gang, åbnes listen LANDE PÅ KORTET. Klik på det land, hvor destinationen ligger Angivelse af destinationsland OverI øverste højre hjørne af indtastningsfeltet for ADRESSE, SÆRLIG ADRESSE I EN BY og SÆRLIG ADRESSE MED OVERREGIONAL BETYDNING findes aktiveringsfladen Land. Den viser navnebogstaver på det land, hvor der aktuelt kan angives navigeringsdestinationer. Hvis din destination ligger i et andet land, gør som følger: 1. Klik på aktiveringsfladen Land. Listen LANDE PÅ KORTET åbnes. 2. Klik på det land, hvor destinationen ligger. Listen LANDE PÅ KORTET lukkes igen. På ikonet vises destinationslandets ikon. Info: Du kan kun vælge lande, der i det mindste delvist er dækket af det aktive kort Destination 1. Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination > Indtast adresse. Hvis du vil indtaste en adresse i USA eller Canada (og har valgt det pågældende kort) åbnes menuen INDTASTNINGSRÆKKEFØLGE. 1a Vælg om du først vil indtaste vejen og derefter byen (Vej først) eller først byen og derefter vejen (By først). Info: Følgende beskrivelse går ud fra at du har valgt By først som rækkefølgen for adresseindtastningen. Vinduet ADRESSE åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Indtast navnet på destinationsvejen. Du kan dog også indtaste navnet på et kendt objekt, som f. eks. "Eiffeltårnet" eller "Olympiastadion" Navigation

21 4. Indtast husnummeret. Hvis du ikke kender husnummeret eller du i forrige felt har angivet et objekt, lad feltet forblive tomt. Hvis du ikke kender husnummeret, men navnet på en nærliggende tværvej, klik på feltet Tværvej og indtast navnet der. Navigationssystemet beregner så en rute til krydset mellem de to angivne veje. Info: Du behøver ikke angive alle adressedata. Når du kun angiver byen, beregner navigationsnlægget en rute til byens geografiske midtpunkt. Hvis du kun angiver by og vej, men hverken husnummer eller tværvej, beregner navigationsanlægget en rute til midten af den angivne vej. 5. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Info: Informationer til start af navigationen findes i kapitel "Start navigationen" på side 27. Læs videre der Særlig til-adresse Særlige adresser, også kort kaldt POI (Points of Interest) er nyttige adresser, der er opdelt efter visse kategorier. De særlige til-adresser omfatter bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige myndigheder, læger, sygehuse, indkøbscentre og flere. Særlige til-adresser kan vises ved hjælp af et symbol på kortet. Klik i HOVEDVINDUET på Optioner > Indstillinger > Særlige adresser for at indstille hvilke kategorier der vises på kortet. Særlig adresse i nærheden Særlige adresser i nærheden er særlige adresser, der befinder sig i en vis radius omkring din aktuelle placering. På den måde kan du f.eks. altid finde den nærmeste tankstation, uafhængigt af hvor du befinder dig. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status" på side 42. Navigation

22 Info: I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser fra de umiddelbare omgivelser til rådighed, efter hvilke der kan søges hurtigt og uden videre indtastning. Nærmere informationer findes i kapitel "Særlige adresser som direkte adresser" på side Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination > Søg særlig adresse > i nærheden. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I NÆRHEDEN åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Hvis der findes underkategorier til den valgte adresse, åbnes listen Underkategori. 3. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 4. Klik på navnet på en særlig adresse. 5. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet"start navigationen" på side 27. Læs videre der. Særlig adresse med overregional betydning Særlige adresser af overregional betydning er lufthavne og seværdigheder af national betydning, større havne og andet. På denne måde kan du også finde kendte seværdigheder uden at vide, til hvilken by de hører. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination > Søg særlig adresse > overregionalt. Vinduet SÆRLIG ADRESSE MED OVERREGIONAL BETYDNING åbnes. 2. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på navnet på en særlig adresse. 4. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 27. Læs videre der Navigation

23 Særlig til-adresse fra en bestemt by Særlige adresser i en bestemt by kan være en hjælp ved navigationen ind i en fremmed by. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination > Søg særlig adresse > i en by. Vinduet SÆRLIG ADRESSE I EN BY åbnes. 2. Angiv destinationsbyens postnummer eller navn. 3. Angiv, i hvilken kategori du vi finde en særlig adresse. Hvis der findes underkategorier til den valgte kategori, åbnes listen Underkategori. 4. Angiv i hvilken underkategori du vil finde en særlig adresse. Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, alfabetisk sorteret, særlige adresser i den angivne kategori. 5. Klik på navnet på en særlig adresse. 6. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 27. Læs videre der Særlige adresser som direkte adresser I de direkte adresser står tre kategorier af særlige adresser til rådighed. Destinationer i nærheden, der svarer til en af disse kategorier, kan oplistes hurtigt og uden yderligere indtastninger. Klik i HOVEDVINDUET på Optioner > Indstillinger > Særlige adresser for at indstille hvilke kategorier der står til rådighed under de direkte adresser. Info: GPS-modtagelsen skal være tilstrækkelig til definition af positionen. Tilstrækkelig GPS-modtagelse erkendes ved symbolet (GPS klar). Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status" på side Klik i HOVEDVINDUET på Ny destination. Menuen NY DESTINATION åbnes. Nederst i menuen vises ikonerne for kategorierne, hvor der står særlige adresser til rådighed som direkte adresser. 2. Klik på den kategori, hvor du vil finde en særlig adresse. Navigation

24 Listen Destinationens betegnelse åbnes. Den indeholder, sorteret efter afstanden, de nærmest beliggende særlige adresser i den angivne kategori. 3. Klik på navnet på en særlig adresse. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer om start af navigationen findes i kapitel "Start navigationen" på side 27. Læs videre der Informationer om destinationen Der findes nærmere informationer om mange destinationer, der angivest, i navigationssystemets database. Ved mange restauranter er der f.eks. gemt et telefonnummer. Så kan du telefonisk bestille et bord der. At af de ovennævnte vinduer til indtastning af destinationen er åbent. Klik på aktiveringsfladen (Informationer til destinationen). Vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN åbnes. Det indeholder alle informationer der findes i databasen vedrørende den angivne destination. Klik på aktiveringsfladen Luk for at lukke vinduet INFORMATIONER TIL DESTINATIONEN igen. Klik på aktiveringsfladen (Vis på kortet), for at få vist destinationen på kortet. Klik på aktiveringsfladen (Kald) for at ringe til det oplyste nummer. Info: Funktionen Kald står kun til rådighed, når NAVIGON er forbundet med mobiltelefonen via Bluetooth. Nærmere informationer vedrørende forbindelsen med en mobiltelefon findes i kapitel "Håndfrimodul" på side Valg af gemt destination Under Mine destinationer kan du i NAVIGON vælge mellem følgende lister over destinationer eller adresser. SENESTE DESTINATIONER: Destinationer, der før er anvendt til navigationen, FORETRUKNE: Alle destinationer, der er gemt i NAVIGON Navigation

25 5.3.1 Seneste destinationer NAVIGON gemmer de seneste 30 destinationer, hvor der er startet en navigation, i listen SENESTE DESTINATIONER. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Mine destinationer > Seneste destinationer. 2. Klik på den til-adresse, du vil navigere til. 3. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 27. Læs videre der Foretrukne Destinationer som du vil køre til oftere, kan gemmes i listen FORETRUKNE. I listen FORETRUKNE kan der gemmes op til 300 destinationer. Informationer til lagring og bearbejdning af en til-adresse findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side Klik i HOVEDVINDUET på Mine destinationer > Foretrukne. 2. Klik på den til-adresse, du vil navigere til. 3. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 27. Læs videre der. 5.4 Navigation hjem I NAVIGON kan en adresse gemmes om hjemmeadresse. Navigationen til denne adresse kan altid aktiveres ved at klikke på en enkel aktiveringsflade. Hvis du første gang klikker på aktiveringsfladen Hjem, opfordres du til at angive din adresse. Yderligere informationer om indtastning af hjemmeadresse findes i kapitel "Definition af destination som hjemmeadresse" på side 28. Klik i HOVEDVINDUET på Hjem. Hvis du endnu ikke har angivet din adresse, gøres du opmærksom på dette i et dialogvindue. Navigation

26 Navigationen starter. Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation. 5.5 Stemmestyring For destinationer i listen FORETRUKNE kan der indtales en kommando, så du kan starte navigationen dertil "på kommando". Der gælder den samme ruteprofil som ved seneste navigation. Denne sprogkommando kan oprettes når du gemmer en destination, men også på et andet senere tidspunkt. Hvordan du operetter en stemmekommando, fremgår af kapitel "Oprettelse af stemmekommando" på side Klik i HOVEDVINDUET på aktiveringsfladen Indtalt besked. 2. Indtal den kommando, du har gemt for den pågældende destination, efter opfordring i NAVIGON Et dialogvindue viser destinationens navn. 3. Klik på aktiveringsfladen Start navigation. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 27. Læs videre der. 5.6 Definition af destination på kortet Ved hjælp af denne funktion kan til-adressen til en navigation vælges direkte på kortet. Ud over byer og veje kan du også hurtigt vælge særlige adresser på denne måde. 1. Klik i HOVEDVINDUET på Optioner > Vis kort. 2. Klik på aktiveringsfladen (Søg destination). Kortet åbnes i funktion Søg destination. 3. Klik på det punkt, du vil navigere til. Info: Hvordan du ændrer det viste kortudsnit således at din destination er bedre synlig, fremgår af kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 40. Det punkt du har klikket på vises under sigtekornet. I feltet på skærmens nederste tredjedel vises de geografiske koordinater for destinationen og den pågældende adresse. 4. Klik på aktiveringsfladen (OK) Navigation

27 Vinduet DESTINATION PÅ KORTET åbnes. I øverste venstre hjørne vises de detaljerede adressedata for den valgte destination. 5. Klik på aktiveringsfladen Kør derhen. Kortet åbnes i funktion Preview. Informationer vedrørende start af navigationer findes i kapitlet "Start navigationen" på side 27. Læs videre der. 5.7 Start navigationen Kortet er åbnet i funktion Preview. Navigationsdestinationen er vist ved et lille flag. Kørselsstrækningen og den estimerede kørselstid vises. Ruteprofil Grundlaget for beregningen er en såkaldt ruteprofil. Hvis du nu vil se eller ændre ruteprofilen, klik på aktiveringsfladen Ruteprofil. Info: Hvis du ændrer ruteoptioner, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende ændring af de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende aktiveringsflade (Hjælp). Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vis vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 42. Start navigationen Tryk på aktiveringsfladen Start navigation eller bare start kørselen. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har følgende muligheder: Navigation

28 Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes ruten og du kan starte navigationen. Klik på aktiveringsfladen Afbryd. HOVEDVINDUE åbnes. Din destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER. Klik på aktiveringsfladen Demo. Ruten beregnes med bymidten i den angivne by som udgangspunkt. Derefter simuleres navigationen på denne rute. Klik på aktiveringsfladen demonstrationen. (Tilbage), for at afslutte 6 Administration af destinationer Hver destination du angiver samt destinationer fra listen SENESTE DESTINATIONER kan gemmes i listen FORETRUKNE. Det er især en god idé, hvis du tit kører hen til denne adresse. 6.1 Lagring af destinationer 1. Indtast en destination som vist i kapitel "Indtastning af ny destination", side 20). Klik ikke på aktiveringsfladen Start navigation! 2. Tryk på Optioner > Gem destination. - ELLER 1. Vælg en destination fra listen SENESTE DESTINATIONER, som beskrevet i kapitel "Seneste destinationer" på side 25. Klik ikke på aktiveringsfladen Start navigation! 2. Tryk på Optioner > Gem under foretrukne. 3. Indtast en betegnelse for destinationen. 4. Hvis du vil definere destinationen til din hjemmeadresse, klik på kontaktfladen (Ændr), således at værdien Ja er fremhævet med sort. 5. Klik på aktiveringsfladen Gem. 6.2 Definition af destination som hjemmeadresse Du kan indstille præcist en destination fra listen FORETRUKNE som din hjemmeadresse. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på kontaktfladen Hjem i HOVEDVINDUET. 1. Vælg i listen FORETRUKNE den destination, du vil definere som hjemmeadresse. (se kapitel "Foretrukne", side 25) Administration af destinationer

29 2. Tryk på Optioner > Fra-adresse. Den valgte destination er nu valgt som din hjemmeadresse. I listen FORETRUKNE er hjemmeadressen fremhævet med et lille hus. 6.3 Oprettelse af stemmekommando 1. Vælg i listen FORETRUKNE den destination, hvor du vil oprette en stemmekommando. (se kapitel "Foretrukne", side 25). 2. Tryk på Optioner > Opret indtalt kommando. Et dialogvindue opfordrer dig at indtale en stemmekommando i NAVIGON til den valgte destination. 3. Indtal kommandoen for den ønskede destination ind i NAVIGON Dialogvinduet lukkes. igen. I listen FORETRUKNE er destinationen nu markeret med et symbol. 7 Rute med delstrækninger Du kan også planlægge ruter uden GPS-modtagelse, f. eks. derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket. f. eks. til ferien. 7.1 Ruteplanlægning 1. Klik i HOVEDVINDUET på aktiveringsfladen Optioner. Listen over optioner åbnes. 2. Klik på optionen Ruteplanlægning. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Angivelse af startpunkt Startpunkt på en rute er det punkt hvor du vil starte rejsen. Dette behøver ikke altid være den aktuelle position: Hvis du allerede derhjemme planlægger en udflugt på dit feriested, kan du f. eks. angive din hoteladresse som startpunkt. Startpunktet er kun vigtigt, hvis du vil se en planlagt rute på kortet, men aktuelt ikke har GPS-modtagelse eller ikke befinder dig på det planlagte startpunkt. Det startpunkt, du angiver, har derfor også det løbende nummer "0". Så snart du starter en navigation, anvendes din aktuelle position som startpunkt. Første delstrækning er så turen til rutepunktet med det løbende nummer "1". Rute med delstrækninger

30 1. Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Hvis du vil angive din aktuelle position som startpunkt: 2. Klik på menupunktet Aktuel position. Hvis du vil angive et andet startpunkt. 2. Klik på den pågældende aktiveringsflade. 3. Angiv startpunktet. (se pågældende afsnit i kapitel "Navigation", side 18 ff.) 4. Klik på aktiveringsfladen Sæt startpunkt. Den valgte position vises nu ved siden af aktiveringsflade 0 (Startpunkt). Ændring af startpunkt Klik på feltet Fastlæg startpunkt. Menuen STARTPUNKT åbnes. Nu kan du angive et andet startpunkt. Gør som beskrevet ovenfor Angivelse af rutepunkter Rutepunkter på en rute er de destinationer du vil navigere til. Ved siden af hver rutepunkt vises dets løbende nummer på en aktiveringsflade. 1. Klik på feltet Tilføj rutepunkt. Menuen RUTEPUNKT åbnes. 2. Klik på aktiveringsfladen for den ønskede indtastningsmåde. 3. Angiv rutepunkt. (se pågældende afsnit i kapitel "Navigation", side 18 ff.) 4. Klik på aktiveringsfladen Tilføj. Det valgte rutepunkt vises nu ved siden af sit løbende nummer. Gentag disse skridt for hver yderligere destination du vil tilføje ruten Bearbejdning af rutepunkter Rutepunkter kan slettes fra en rute. Rutepunkternes rækkefølge kan frit ændres. Info: Startpunktet (løbende nummer "0") kan hverken forskydes eller slettes. Klik på det rutepunkt, du vil bearbejde. Kontekstmenuen indeholder følgende aktiveringsflader: Rute med delstrækninger

31 Rutepunkt frem: Forskyder rutepunktet fremad. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver til rutepunkt 1) Rutepunkt tilbage: Forskyder rutepunktet bagud. (Eksempel: rutepunkt 2 bliver til rutepunkt 3) Slet: Sletter det valgte rutepunkt. Et dialogvindue opfordrer dig at bekræfte sletningen. 7.2 Administration af ruter Hver planlagt rute kan gemmes under et bestemt navn. Info: Der gemmes kun start- og rutepunkter, men ikke den beregnede rute. Hvis du henter en gemt rute, skal den genberegnes inden navigationen. Gemte ruter kan hentes, omdøbes eller slettes Lagring af ruten Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent nu. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Tryk på Optioner > Gem rute. 2. Indtast en betegnelse for ruten. 3. Klik på aktiveringsfladen Gem. Destinationen er nu optaget i listen GEMTE RUTER. Dialogvinduet lukkes Hentning af ruten 1. Klik på aktiveringsfladen Optioner > Gemte ruter. 2. Klik på den rute der skal hentes. 3. Klik på aktiveringsfladen Hent rute. Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes. Startpunktet og rutepunkterne for den hentede rute er registreret. 7.3 Navigation Ruten skal først beregnes. Derefter kan navigationen startes eller kun simuleres. Rute med delstrækninger

32 7.3.1 Beregning og visning af rute En planlagt rute kan også beregnes og vises på kortet uden GPSmodtagelse, for at danne sig et overblik over strækningen. Vinduet RUTEPLANLÆGNING er åbent nu. Du har angivet startpunktet og mindst et rutepunkt. 1. Klik på aktiveringsfladen Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Startpunktet og rutepunkterne er vist ved små flag. For hver delstrækning er afstanden og den estimerede kørselstid angivet. Derudover er de samme data også angivet for hele ruten Simulering af rute En navigationen kan også kun simuleres. Info: For en simulering er ingen GPS-modtagelse nødvendig. Der kan kun simuleres ruter på op til maks. 100 km længde. Du har fået beregnet og vist en rute. Klik på aktiveringsfladen Optioner > Simulering. Ruten genberegnes til simulering. Efter beregningen startes simuleringen. Afslutning af simulering Simuleringen kan altid stoppes. Klik på aktiveringsfladen (Tilbage). Vinduet RUTEPLANLÆGNING åbnes Start navigationen Du har fået beregnet og vist en rute. Ruteprofil Såkaldte ruteoptioner danner basis for ruteberegning. Hvis du nu vil se eller ændre ruteoptionerne, klik på aktiveringsfladen Ruteprofil Rute med delstrækninger

33 Info: Hvis du ændrer ruteoptioner, forbliver disse ændringer også gyldige for de efterfølgende navigationer. Informationerne vedrørende ændring af de enkelte indstillinger for ruteprofilen fås ved at klikke på den pågældende aktiveringsflade (Hjælp). Vejbeskrivelse Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vis vejbeskrivelse. Informationer vedrørende funktionerne i vinduet VEJBESKRIVELSE findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 42. Start navigationen Tryk på aktiveringsfladen Start navigation eller bare start kørselen. Ingen GPS-modtagelse Hvis der ikke modtages et tilstrækkeligt GPS-signal, fremkommer følgende meddelelse: "I øjeblikket står intet GPS-signal til rådighed. Navigationen starter automatisk, så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig." Du har følgende muligheder: Vent. Så snart GPS-modtagelsen er tilstrækkelig for positioneringen, genberegnes ruten og du kan starte navigationen. Klik på kontaktfladen Afbryd. HOVEDVINDUET åbnes. Din destination er gemt i listen over SENESTE DESTINATIONER. 8 Optioner I nogle af vinduerne findes optioner, der fører dig til yderligere funktioner. Klik på aktiveringsfladen Optioner for at åbne listen over optioner. Klik på den option, du vil udføre. Når du lukker listen over optioner uden at udføre en option, klik på aktiveringsfladen Optioner igen. Slet alt: Sletter alle destinationer fra listen SENESTE DESTINATIONER. Listen er derefter tom. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. Gem under foretrukne: Gemmer den angivne destination i listen FORETRUKNE. Optioner

34 Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 28. Vis på kortet: Viser den angivne adresse på kortet. Indstillinger: Åbner vinduet INDSTILLINGER. Her kan du konfigurere navigationssystemet. Nærmere informationer findes i kapitel "Konfigurering af NAVIGON " på side 45. Kørebog: Åbner vinduet KØREBOG. Her kan du starte eller afslutte logbogens optegnelser. Nærmere informationer findes i kapitel "Logbog" på side 45. Gemte ruter: Åbner vinduet, hvor du kan hente en gemt rute. GPS status: Åbner vinduet GPS STATUS. Der kan du se detaljer om GPSmodtagelse. Du kan gemme data for din aktuelle position. Nærmere informationer findes i kapitel "GPS status" på side 42. Fra-adresse: Gemmer den valgte adresse som din hjemmeadresse. Du kan derefter altid hurtigt starte navigationen til denne destination ved at klikke på kontaktfladen Hjem i HOVEDVINDUET. Touchscreen-kalibrering: Åbner et vindue hvor du kan kalibrere touchscreen igen (justere), hvis den reagerer unøjagtig på berøring. Vis kort: Kortet åbnes i funktion Søg destination. Her kan du bestemme en navigationsdestination direkte på kortet. Nærmere informationer findes i kapitel "Definition af destination på kortet" på side 26. Slet: Sletter den valgte destination fra listen FORETRUKNE eller den valgte rute fra listen GEMTE RUTER. Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. Ny rute: Sletter startpunkt og alle rutepunkter fra vinduet RUTEPLANLÆGNING, så du kan planlægge en ny rute. Gem eventuelt den før planlagte rute! Produktinformationer: Åbner et vindue hvor du kan få informationer om den installerede softwareversion. Her ser du også navigationssystemets tid. Gem rute: Åbner et vindue hvor du kan gemme den planlagte rute under et bestemt navn. Yderligere informationer finder du i kapitell "Lagring af ruten" på side Optioner

35 Ruteplanlægning: Åbner vinduet RUTEPLANLÆGNING. Der kan du planlægge ruter, administrere planlagte ruter og starte navigationen på en planlagt rute. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 29. Ruteprofil: Åbner vinduet RUTEPROFIL. Her kan du se optionerne for ruteberegningen og evt. ændre dem. Simulering: Simulerer en navigation på den viste rute. Simuleringen kan også gennemføres uden GPS-modtagelse- Der kan dog kun simuleres ruter med en længde på maks. 100 km. Opret indtalt kommando: Opfordrer dig til at indtale en kommando til den valgte destination, således at navigationen i fremtiden kan starte "på kommando". Nærmere informationer findes i kapitel "Oprettelse af stemmekommando" på side 29. Omdøb: Åbner et vindue hvor du kan ændre betegnelsen for den valgte destination eller den valgte rute. Trafik: Åbner vinduet TRAFIKMELDINGER hvor de eksisterende meldinger oplistes. Nærmere informationer findes i kapitel "TMC (Trafikmeldinger)" fra side 44. Vis vejbeskrivelse: Viser en detaljeret beskrivelse af ruten med alle punkter, hvor du skal dreje af. Nærmere informationer findes i kapitel "Vejbeskrivelse" på side 42. Fabriksindstillinger: Åbner et vindue hvor du kan genindstille alle indstillinger til fabriksindstillinger. Slet destination: Sletter den markerede destination fra listen (SENESTE DESTINATIONER eller FORETRUKNE). Et dialogvindue opfordrer dig til at bekræfte sletningen. Gem destination: Gemmer den angivne adresse i listen FORETRUKNE. Nærmere informationer findes i kapitel "Lagring af destinationer" på side 28. Tilføj som rute: Åbner ruteplanlægningen. Den angivne adresse indføjes som førte rutepunkt i en ny rute. Nærmere informationer findes i kapitel "Rute med delstrækninger" på side 29. Optioner

36 9 Arbejdet med kortet 9.1 Kortmateriale Også hvis du har flere navigationskort på hukommelseskortet i dit navigationsapparat kan NAVIGON altid kun arbejde med et kort. Klik på Optioner > Indstillinger > Aktuelt kort for at se hvilket kort der benyttes aktuelt. Der kan du også vælge et andet kort. 9.2 Kort i funktion Preview Du har angivet en destination og klikket på aktiveringsfladen Start navigation. - ELLER Du har planlagt eller hentet en rute og klikket på aktiveringsfladen Vis rute. Kortet åbnes i funktion Preview. Du ser hele ruten. 1 Ruten er fremhævet orange. 2 En orange trekant viser den aktuelle position. Hvis du vil have vist en planlagt eller hentet rute og det angivne startpunkt er ikke din aktuelle position, vises den aktuelle position måske ikke i preview. 3 Destinationen er markeret ved et lille flag. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, er startpunktet og hver rutepunkt markeret med et lille flag. 4 I et lille infofelt ser du hele kørestrækning, den estimerede køretid og den estimerede ankomsttid Arbejdet med kortet

37 Disse informationer kan vises eller skjules via Optioner > Indstillinger > Grundindstillinger. Hvis du vil have vist en rute med flere delstrækninger, ser du også disse informationer for hver delstrækning. Klik på kontaktfladen Ruteprofil for at se og evt. ændre indstillinger, der danner basis for ruteberegningen. Klik på aktiveringsfladen Start navigation for at starte. Hvis du får vist en planlagt eller hentet rute, genberegnes ruten evt. Som startpunkt omfattes nu din aktuelle position af beregningen. Navigationen fører dig til det første oplyste rutepunkt. Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vis vejbeskrivelse. (se kapitel "Vejbeskrivelse" på side 42. Klik på kontaktfladen (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 40) 9.3 Kort i funktion Navigation Efter at ruten er blevet vist på kortet i funktion Preview, er navigationen startet. Kortet åbnes i funktion Navigation. 1 Her vises hvilke skilte du bør følge. 2 Her vises evt. hastighedsbegrænsninger. 3 Ruten er markeret i farven orange. 4 I det lille pilefelt vises ved handlinger kort efter hinanden, hvilken handling der er den overnæste. Arbejdet med kortet

38 5 Det store pilefelt viser skematisk det næse vejkryds hvor du skal dreje af. Derunder er afstanden til dette kryds angivet. Når du nærmer dig vejkrydset, vises en punktfremstilling i stedet for afstandsangivelsen: Jo flere gule punkter der vises, jo tættere er du på krydset. Hvis det tager lang tid inden du skal dreje af, vises der bare en lige pil med afstandsangivelse, der viser hvor længe du skal følge vejen. Hvis du klikker på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. 6 Kørebaner, der fører til din destination er fremhævet i farven orange. 7 Her vises højden over NN og den aktuelle hastighed. 8 I feltet I alt ser du den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid. 9 En orange trekant viser den aktuelle position. Herved hjælper et stadigt skiftende kortudsnit for at den aktuelle position gengives i centrum på kortet. 10 Hvis du navigerer på en rute med flere delstrækninger, ser du i feltet Afsnit den resterende kørestrækning, den estimerede kørselstid og den estimerede ankomsttid for den aktuelle delstrækning. 11 I det øverste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du skal køre på næst. 12 I nederste vejfelt står betegnelsen på det vejafsnit, du aktuelt kører på. Info: Visning af mange af de ovennævnte områder kan konfigureres via Optioner > Indstillinger > Grundindstillinger. Nogle punkter fungerer kun hvis de pågældende informationer er indeholdt i kortmaterialet. Info: Hvis du klikke på det store pilefelt, gentages den aktuelle kørselsinstruktion. Hvis du vil have vist en detaljeret beskrivelse af vejen, klik på Optioner > Vis vejbeskrivelse. (se kapitel "Vejbeskrivelse" på side 42) Arbejdet med kortet

39 Klik på aktiveringsfladen (Søg destination), for at se kortet i funktion Søg destination. (se kapitel "Kort i funktion Søg destination" på side 40) Afslutning af navigationen Klik på aktiveringsfladen (Tilbage) for at afslutte navigationen. I et dialogvindue opfordres du til at bekræfte afslutningen. Kortfunktioner i funktion Navigation Klik på et tilfældigt punkt på kortet i funktion Navigation. Der vises aktiveringsflader med forskellige funktioner. 2D/3D: Skifter mellem 2D- og 3D-funktion. Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. Dag/Nat: Skifter mellem visningsfunktioneren "Dag" og "Nat". Ikonet på den aktuelt indstillede funktion vises med orange. Via-adresse: Åbner en menu til indtastning af et rutepunkt. Navigationen fører i så fald først til denne via-adresse. Derefter kan navigationen fortsættes til den oprindelige destination. Udelad rutepunkt: Klik på denne aktiveringsflade for at undlade det næste rutepunkt. Aktiveringsfladen er inaktiv, hvis der ikke ligger mindst 2 rutepunkter foran dig. Spærring: Klik på denne kontaktflade for at spærre et vejafsnit foran dig, d.v.s beregne en rute omkring dette vejafsnit, f.eks. hvis du i radioen har hørt om trafikale problemer på dette vejafsnit. Tryk på aktiveringsfladen en gang til for at ophæve funktionen spærring. Særlige adresser på ruten: Klik på denne aktiveringsflade for at få vist særlige adresser på din rute. På denne måde kan du hurtigt erfare hvor lang vej der er til nærmeste rasteplads. En her vist destination kan også tilføjes som rutepunkt, ved at klikke på aktiveringsfladen højre for punktet på listen. (Via-adresse) til 9.4 Reality View Hvis du nærmer dig et motorvejskryds under navigationen, skifter kortet til funktionen Reality View. Arbejdet med kortet

40 Funktionen Reality View viser meget tydeligt, hvilke skilte og hvilke spor du skal følge. Dette billede forbliver uforandret, indtil du har passeret motorvejskrydset. Derefter skifter kortet tilbage til funktion Navigation. Klik på et tilfældigt punkt på kortet for før at skifte tilbage til funktion Navigation. Info: Funktionen Reality View står ikke til rådighed for alle motorvejskryds. Funktionen er afhængig af det benyttede kortmateriale. 9.5 Kort i funktion Søg destination Kortet er altid i funktion Søg destination, når der fremkommer et sigtekorn. Hvis du er undervejs, ændres kortet ikke. Det er altid udrettet så nord er øverst Arbejdet med kortet

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version: August 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 3100 3110. Dansk Brugermanual NAVIGON 3100 3110 Dansk Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3952214 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299278 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Primo. Dansk Brugermanual NAVIGON Primo Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 12xx 22xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 12xx 22xx Dansk September 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 2100 2110 max. Dansk Brugermanual NAVIGON 2100 2110 max Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 14xx 24xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 14xx 24xx Dansk September 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 72xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 72xx Dansk August 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257

Din brugermanual NAVIGON MN7 PDA http://da.yourpdfguides.com/dref/3952257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 83xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 83xx Dansk Maj 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0

CN-GP50N. Betjeningsvejledning. Bærbart Navigationssystem. Navigationssoftware. Dansk V1.0 Bærbart Navigationssystem CN-GP50N Betjeningsvejledning Navigationssoftware Dansk V1.0 Læs "Sikkerhedsinformationer" i dokument "Vigtige informationer", inden du benytter dette produkt. Copyright Informationerne

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42

Din brugermanual NAVIGON 42 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 3100

Din brugermanual NAVIGON 3100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 21xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 21xx max Dansk Juni 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Dansk December 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX

Din brugermanual NAVIGON 2100 MAX Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 2100 MAX i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt

Læs mere

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Brugermanual Dansk Februar 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugermanual. Navigation

Brugermanual. Navigation Brugermanual Navigation Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Clarion må ingen del af disse dokumenter mangfoldiggøres eller

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM http://da.yourpdfguides.com/dref/3979491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8110

Din brugermanual NAVIGON 8110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8110 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 81xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 81xx Dansk April 2008 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY

Din brugermanual NAVIGON 42 EASY Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 42 EASY i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Brugermanual Dansk August 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE

Din brugermanual NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON VOLKSWAGEN MAPS AND MORE i brugermanualen (information,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN

Din brugermanual NAVIGON SKODA MOVE AND FUN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SKODA MOVE AND FUN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 5

Brugermanual. MobileNavigator 5 Brugermanual MobileNavigator 5 Udgave Juni 2006 Impressum NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 90 13 10 33 (DKK 3,00/min.) Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Juni 2012 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE

Din brugermanual NAVIGON 92 PREMIUM LIVE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 92 PREMIUM LIVE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6

Brugermanual. MobileNavigator 6 Brugermanual MobileNavigator 6 Version juni 2006 Impressum 81HNAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk

SEAT Portable System. Brugermanual. Dansk SEAT Portable System Brugermanual Dansk Juli 2013 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual MIO A701

Din brugermanual MIO A701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO A701 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual MIO 269+

Din brugermanual MIO 269+ Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 269+ i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 13xx 23xx. Dansk Brugermanual NAVIGON 13xx 23xx Dansk April 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual CLARION MAP360

Din brugermanual CLARION MAP360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.3. Betjeningsvejledning (Lange version) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.3 Betjeningsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 2 Systemoversigt Ud for displayet finder du følgende knapper: 1. Power (skærm TIL/FRA): Langt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Mac-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x LAN-kabel

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

Din brugermanual BECKER TRAFFIC ASSIST Z215 http://da.yourpdfguides.com/dref/3455811

Din brugermanual BECKER TRAFFIC ASSIST Z215 http://da.yourpdfguides.com/dref/3455811 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk

Brugermanual. NAVIGON Live Services. Dansk Brugermanual NAVIGON Live Services Dansk Oktober 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere