Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%"

Transkript

1 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning, udsprængning og jordarbejde 3.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 3.2 Afsætning Måling, totalstation Før afgravning, 25% Efter afsætning, stikprøvevis omf.:10 % SA + tegninger målerapport 3.3 Ladeplaner Måling Før sprængning, 10% SA + tegninger Kontrolskema 3.4 Nivellement før afgravning Måling Før afgravning, 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.5 Nivellement før udsprængning Måling Før udsprængning, 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.6 Nivellement efter afgravning Måling Efter afgravning, 100 % SA + tegninger Kontrolskema 3.7 Nivellement efter udsprængning Måling Efter udspærgning, 100 % SA + tegninger Kontrolskema 3.8 Opmåling ledninger Måling Før bygningsudgravning Kontrolskema SA + tegninger 100% Fotos 3.9 Afrømning tilstrækkelighed Visuel Inden udgravning 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.10 Opfyldning i terræn. Koter Måling Efter opfyldning. SA + tegninger Kontrolskema 3.11 Opfyldning i kælder. Koter Måling Efter tilfyldning. SA + tegninger Kontrolskema Dræn-, vand- og kloakledning. Udjævningslag. Tykkelse og stenstørrelse. Dræn-, vand- og kloakledning. Beskyttelseslag komprimering og tykkelse Tilfyldning ledninger. Stenstørrelse - Jævnhed kontrolleres med 6 m retskede, tolerance +0/-50 mm, +10/-30 mm for knuseros. Visuelt/Måling Inden lægning af fiberdug SA + tegninger Visuelt/Måling Inden tilfyldning SA + tegninger Følgeseddel målerapport Visuelt/Måling Inden indbygning pr. 20 m SA + tegninger Kontrolskema

2 side 2 af 2 SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Tilfyldning, komprimering sprængstenslag generelt - Tolerance for stenstørrelse er +5/- Antal passager 10 cm, sætning ved 10% SA Kontrolskema komprimering min. 5% af lagtykkelse Kontrol ledninger, ventiler og brønde Måling Efter tilfyldning for bygning 100% SA + tegninger Kontrolskema Fotos 3.17 Gennemløb og grøfter. Fald og koter Måling Ved lægning. 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.18 Retablering Visuelt Efter retablering 100% SA Fotos 3.19 Fjeldrens Visuel Efter udsprængning 100% SA Kontrolskema

3 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 4 terrænbefæstelsesarbejder 4. Terrænbefæstigelsesarbejder 4.1 Afsætning Måling Inden udlægning, 10% SA + tegninger Kontrolskema 4.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% SA + tegninger 4.2 Knuseros. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.3 Stabilt grus. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.4 Skærver. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.5 Grøfter. Fald og koter Visuel/måling Pr. 20 m SA + tegninger Kontrolskema 4.6 Betonfliser. Fald og koter Visuel/måling Pr. 20 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.7 Skråningssikring, stenstørrelse Visuel Efter udlægning. SA + tegninger Kontrolskema 4.8 Skråningssikring og græssåning Visuel 25% af arealet SA + tegninger Kontrolskema 4.9 Betonplader Visuel Efter belægning SA + tegninger Kontrolskema 4.10 Betontrin i terræn Visuel Efter belægning SA + tegninger Kontrolskema 4.10 Reetablering og oprydning Visuelt 100% af arealet efter færdiggørelse SA + tegninger Kontrolskema

4 Byggesag: Integreret daginstution Tasiilaq Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 5 Kloakarbejder hvornår kontrolleres kriterier for 5. Kloakarbejder 5.1 Modtagekontrol, materialer Dimensioner, art, mængde, kvalitet Visuelt Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 5.2 Kloakbrønde, kote til midte Måling, Efter sætning af brønd, bundløb nivellement 100% Tegninger Efter lægning og udførelse 5.3 Kloakledning, placering sideværts Måling, flugtsnor af sidestøtte, 100% Tegninger 5.4 Kloakledninger, fald Måling, Efter lægning og udførelse nivellement af sidestøtte, 100% Tegninger 5.5 Efter montering af Kloakbrønde og tilslutninger Måling iht. DS SA, DS 455 Tilsynets brøndgods og tilslutning af tæthedsprøvning 455 godkendelse ledninger 30% Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport 5.6 Drænledning og drænbrønd Måling Efter samling SA DS455 Kontrolskema

5 Byggesag: Integreret daginstution Tasiilaq Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 6 Vandledningsarbejder 6. Vandledningsarbejder 6.1 Modtagekontrol Visuelt Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 6.2 Afsætning/placering Måling Byggestart, 100% SA + tegninger Kontrolskema 6.3 Indmåling, plan og niveau, Alle retningsændringer, ventil Måling, RTK- GPS eller totalstation Inden tilfyldning, 100% SA + tegninger Kontrolskema rettet tegning samt målerapport med underskrift af ansvarlig 6.4 Ledningsmontage Visuelt Udførelse, 25% SA + tegninger 6.5 Trykprøvning Måling Inden el-tracing, 100% SA 6.6 Samlinger (isolering og kappe) Visuelt Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema udskrift af svejserapport Kontrolskema Tilsynets/Nukissiorfiits godkendelse på trykprøvejournal Kontrolskema Tilsynets godkendelse

6 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 7 beton- og jernbetonarbejder godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 7. Beton og jernbetonarbejder 7.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% SA + tegninger 7.2 Afsætning Måling 25% SA + tegninger Kontrolskema 7.3 Fjeldankre Visuel/måling 25% SA + tegninger Kontrolskema 7.4 Gevindstænger Måling/foto 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.5 Armering Måling/foto 10% SA + tegninger Kontrolskema 7.6 Udsparinger Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.7 Støbeform Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.8 Indstøbningsbeslag Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.9 Betonprøver Måling Kontrolafsnit i flg. SA SA + tegninger Kontrolskema 7.10 Udstøbt beton Måling 25% SA + tegninger Kontrolskema

7 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 8 Murerarbejder SA Afsnit 8 murer 8.00 Materialer, motagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Pudslagsgulve 8.01 Kontrol for underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.02 kontrol lagtykkelse Måling Udførelse, stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.03 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto 8.04 Placering af måtterammer Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto Klinkegulve 8.05 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.06 Kontrol af vådrumsmembran Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.07 Kontrol fugearbejder Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.08 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto 8.09 Fald mod gulvafløb Vandprøve Udførelse, 100% SA Kontrolskema Flisevægge 8.10 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.11 Kontrol af vådrumsmembran Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.12 Kontrol fugearbejder Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.13 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto Lukning af udsparinger 8.14 Alle installationer er trukket Visuelt Udførelse, 100% VVS +EL godkender Kontrolskema 8.15 Kontrol af brandtætning Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto

8 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 9 Tømrerarbejder 9.00 Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt SA Afsnit 9 tømrer Følgesedler, varedeklarationer mv Kontrol af fugt i træmaterialer Fugtmåling Ved modtagelse 10% SA afs Måleresultater Koter og opmåling 9.02 Kontrol af koter opmåling Før udførelse, 100% SA, tegninger Koteplaner/ -snit 9.03 Kontrol af koter bygning 1+3 opmåling Før udførelse, 100% SA, tegninger Koteplaner/ -snit Ydervægge 9.04 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.05 Kontrol af fugtindhold i træ Fugtmåling Før udførelse, 20% SA Måleresultater 9.06 Kontrol af huller til vindue/dør Måling Udførelse, 100% Tegninger Kontrolskema 9.07 Kontrol af dampspærre Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.08 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.09 Kontrol af vindspærre+fugning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.10 Kontrol af indv. beklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.11 Kontrol af udv. beklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.12 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.13 Kontrol af lufttæthed Måling Efter udførelse 30% SA Måleresultater 9.14 Kontrol af kuldebroer Måling Efter udførelse 30% SA Termofoto Indvendige vægge 9.15 Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.16 Kontrol af installationer i væg Visuelt Udførelse, 100% EL godkender Kontrolskema 9.17 Kontrol af lyd-og brandtætning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.18 Kontrol af pladebeklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.19 Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema

9 Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Byggesag: GU i Aasiaat SA Afsnit 9 tømrer Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Lette gulve 9.20 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.21 Kontrol af fugtindhold i beton fugtmåling Før udførelse, 20% SA Måleresultater 9.22 Kontrol af strøers fugtindhold fugtmåling Før udførelse, 20% SA, tegninger Måleresultater 9.23 Kontrol af strøafstande Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.24 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.25 Kontrol færdig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Lofter 9.26 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.27 Kontrol af el og vvs installation Visuelt/ måling Udførelse, 100% Ing og ark tegninger Kontrolskema 9.28 Kontrol af armarturplaceringer Måling Udførelse, 100% Ing og ark tegninger Kontrolskema 9.29 Kontrol færdig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema

10 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 10 Tagdækningsrarbejder SA Afsnit 10 Tagdækning Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Tagkonstruktion Kontrol underlag og geometri Visuelt/ måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol tagstål/befæstigelse Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dampspærre Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto Kontrol af isolering fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol kanter og inddækninger Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol fastgørelse underpap Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol af tyndplader Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol af færdig tagbelægning Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Taggennemføringer Kontrol af opmærkninger Visuelt/ måling Udførelse, 100% VVS godkender Kontrolskema

11 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 11 Snedkerarbejder SA Afsnit 11 Snedkerarbejder Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv. Vinduer, facadepartier og døre Kontrol indbygningsmål Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af stopning og fugning Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dørpumper Funktion Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Indv. døre og glaspartier Kontrol indbygningsmål Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af stopning og fugning Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dørpumper Funktion Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Fast inventar Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Vindueshylder -gardinkasser Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Tilsætninger og lister Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema

12 SA Afsnit 14 Smedearbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan hvornår kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Smedearbejde Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% kriterier for godkendelse Fabrikat, typer og formater iht. projekt dokumentations-krav Montagekontrol, udførelse Visuel/måling Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema Overfladebehandling Visuel/måling Udførelse 10% SA + tegninger dato bemærkninger bilag 1) Der skal som et minimum foreligge en opmålingsrapport med lodret og vandret placering af bund og top af søjlerne. Gitterrist og måtteramme Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Overfaldebehandling Visuel/måling Ved modtagelse 25% SA + tegninger Kontrolskema Opstilling Visuel/måling Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema

13 Byggesag: GU i Aasiaat Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 15 Gulvarbejder SA Afsnit 15 Gulvarbejder Materialer, motagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Linoleumsbelægninger Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af farve på belægning Visuelt Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af svejsefuger i gulv Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af gulvskinner u. døre Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema Lamelmåtter i vindfang Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema Afdækning Dokumentation for vedligeholdelse af gulve Visuelt Løbende SA Kontrolskema/foto

14 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 16 Malerarbejde SA Afsnit 16 Maler Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Udvendige overflader Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Indvendige overflader Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Slutrengøring Kontrol af oprydning Visuelt Før udførelse SA + SB Kontrolskema Kontrol af rengøring Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema

15 Byggesag: DAGINSTITUTION I TASIILAQ Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 18 indvendige spildevandsledn. godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 18 Indvendige spildevandsledn Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandøranvisninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Fald på ledninger Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskyldning af ledninger Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af udsparinger i beton Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Pumpeautomat Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Fedtudskiller Visuel/Måling 100% SA + tegninger Rensestykker Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Rengøring Visuel 50% SA Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel/måling 50% SA Kontrolskema

16 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 19 Koldt- og varmtvands. Sanitet godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 19 Koldt- og varmtvand, Sanitet Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør anvisninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af sanite Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskyldning af ledninger Visuel 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Trykprøvning Visuel/måling 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rensestykker Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Rengøring Visuel 50% inden aflevering Kontrolskema Afprøvning Visuel/måling 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema

17 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 20 Varmeanlæg hvornår kontrolleres kriterier for godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 20 Varmeanlæg Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Rørplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Placering af rør og bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Placering af radiatorer og konvektorer ink. størrelse og bæringer/ophæng Visuel/måling og evt. prøvebelastning 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af kedelanlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af skorsten Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af olietank Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Trykprøvning Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskylning Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Indregulering af varmeanlæg Visuel 50% SA Kontrolskema Rengøring Visuel/måling 50% SA Driftsistruktioner og evt. rettede tegninger Opfølgning 50% SA + tegninger Kontrolskema Afprøvning af anlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel 50% SA Kontrolskema

18 UDBUDSKONTROLPLAN Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 21 Ventilationsanlæg godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 21. Ventilationsanlæg Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 25% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Placeirng af huller Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af kanaler og armaturer Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Samlinger Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Tæthedsprøvning Visuel/måling og evt. 100% SA + tegninger Kontrolskema prøvebelastning Indregulering af anlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Indregulering af automatik Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Støjniveau Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Idriftsætning Visuel/måling 50% Driftsistruktioner Opfølgning 100 inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Rettede tegninger Visuel/måling 100 inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel 100 inden aflevering SA Kontrolskema

19 UDBUDSKONTROLPLAN SA Afsnit 23 Isoleringsarbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 23 Isoleringsarbejder Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Isoleringstykkelser Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Betjening af armaturer Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rørafmærkninger Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Afslutningsmaterialer Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rengøring Visuel/måling 50% SA Kontrolskema

20 UDBUDSKONTROLPLAN Fagområder iht: SA Afsnit 26, El-arbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Modtagget matrialer MDK Modtagelser SA Føgesedler Kontrol af gennemføringer Udførelse og aflevering BRAND-, LYD & VANDTÆTNINGER VK, TK 25% SA Kontrolskema Udførelse Dimension og stabilitet for førringsvej VK, TM, TK 20% SA Kontrolskema Udførelse Beskyttelse mod indirekte berøring MK, AP 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse og aflevering Potentiale udligning MK, VK, TK, SK 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse Tavler VK, AP, SK, MK 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse Lysinstallationer VK, AP, SK, MK 25% SA Kontrolskema og tegninger Udførelse Belysningsarmaturer MDK, TM 50% SA Følgesedler Udførelse og aflevering Svagstrømsinstallationer VK, AP, SK, MK 25% SA Kontrolskema/ Testcertifikat Type og dimensioner på kabler og Udførelse ledninger VK, TM Hoved og kraft+ 10% SA/SB Kontrolskema og tegninger Udførelse Kabelarbejde VK, TM 20% SA Tegninger Aflevering Isolationsmåling af ledningsinstallationer MK, SK 100% Kontrolskema m. måleresultat Bilag/ bemærkninger MDK Modtagerkontrol SK Slutkontrol Firmanavn MK Måling kontrol AP Afprøvning Kontaktperson VK Visuel kontrol SA Krav iht. SA- og bygningsbeskrivelse Telefon TM Sammenhold med tegningsmatriale TK Tilsynskontrol

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK 31.01.2013 UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2 Handicapgenoptræningscenter

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr: SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S

Lean Construction og arbejdsmiljø Involverende planlægning. 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S Involverende planlægning 15. Januar 2015 Kasper Basballe Mortensen Entreprisechef, NCC Contruction A/S 1 Involverende planlægning - Social kapital De 7 strømme 2 Involverende planlægning - fortsat Hej

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 7 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune

Renovering af tag på Hal 1, Tønderhallerne, Søndre Landevej 4-6, 6270 Tønder Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. Tømrer - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen Termografirapport 17. december 2010 B. Mikkelsen Inspektion og rapport udført af Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S GuideIR. Page 1 of 11 Rapport udført af: B. Mikkelsen Fil Navn IR000316 Dato 12/9/2010

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg.

Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Sælgers oplysninger (små ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtig energimærkning ved salg. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING Hvordan ser fjernvarme ud nu? Hvad skal der laves? Hvor lang tid tager det? ETABLERING AF NY FJERNVARMEFORSYNING Sådan ser ledningsnette

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 29 Mødedato 24.07.2012, 09.30 Sted Byggepladsen Til stede: Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere