Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%"

Transkript

1 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning, udsprængning og jordarbejde 3.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 3.2 Afsætning Måling, totalstation Før afgravning, 25% Efter afsætning, stikprøvevis omf.:10 % SA + tegninger målerapport 3.3 Ladeplaner Måling Før sprængning, 10% SA + tegninger Kontrolskema 3.4 Nivellement før afgravning Måling Før afgravning, 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.5 Nivellement før udsprængning Måling Før udsprængning, 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.6 Nivellement efter afgravning Måling Efter afgravning, 100 % SA + tegninger Kontrolskema 3.7 Nivellement efter udsprængning Måling Efter udspærgning, 100 % SA + tegninger Kontrolskema 3.8 Opmåling ledninger Måling Før bygningsudgravning Kontrolskema SA + tegninger 100% Fotos 3.9 Afrømning tilstrækkelighed Visuel Inden udgravning 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.10 Opfyldning i terræn. Koter Måling Efter opfyldning. SA + tegninger Kontrolskema 3.11 Opfyldning i kælder. Koter Måling Efter tilfyldning. SA + tegninger Kontrolskema Dræn-, vand- og kloakledning. Udjævningslag. Tykkelse og stenstørrelse. Dræn-, vand- og kloakledning. Beskyttelseslag komprimering og tykkelse Tilfyldning ledninger. Stenstørrelse - Jævnhed kontrolleres med 6 m retskede, tolerance +0/-50 mm, +10/-30 mm for knuseros. Visuelt/Måling Inden lægning af fiberdug SA + tegninger Visuelt/Måling Inden tilfyldning SA + tegninger Følgeseddel målerapport Visuelt/Måling Inden indbygning pr. 20 m SA + tegninger Kontrolskema

2 side 2 af 2 SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Tilfyldning, komprimering sprængstenslag generelt - Tolerance for stenstørrelse er +5/- Antal passager 10 cm, sætning ved 10% SA Kontrolskema komprimering min. 5% af lagtykkelse Kontrol ledninger, ventiler og brønde Måling Efter tilfyldning for bygning 100% SA + tegninger Kontrolskema Fotos 3.17 Gennemløb og grøfter. Fald og koter Måling Ved lægning. 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.18 Retablering Visuelt Efter retablering 100% SA Fotos 3.19 Fjeldrens Visuel Efter udsprængning 100% SA Kontrolskema

3 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 4 terrænbefæstelsesarbejder 4. Terrænbefæstigelsesarbejder 4.1 Afsætning Måling Inden udlægning, 10% SA + tegninger Kontrolskema 4.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% SA + tegninger 4.2 Knuseros. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.3 Stabilt grus. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.4 Skærver. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.5 Grøfter. Fald og koter Visuel/måling Pr. 20 m SA + tegninger Kontrolskema 4.6 Betonfliser. Fald og koter Visuel/måling Pr. 20 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.7 Skråningssikring, stenstørrelse Visuel Efter udlægning. SA + tegninger Kontrolskema 4.8 Skråningssikring og græssåning Visuel 25% af arealet SA + tegninger Kontrolskema 4.9 Betonplader Visuel Efter belægning SA + tegninger Kontrolskema 4.10 Betontrin i terræn Visuel Efter belægning SA + tegninger Kontrolskema 4.10 Reetablering og oprydning Visuelt 100% af arealet efter færdiggørelse SA + tegninger Kontrolskema

4 Byggesag: Integreret daginstution Tasiilaq Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 5 Kloakarbejder hvornår kontrolleres kriterier for 5. Kloakarbejder 5.1 Modtagekontrol, materialer Dimensioner, art, mængde, kvalitet Visuelt Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 5.2 Kloakbrønde, kote til midte Måling, Efter sætning af brønd, bundløb nivellement 100% Tegninger Efter lægning og udførelse 5.3 Kloakledning, placering sideværts Måling, flugtsnor af sidestøtte, 100% Tegninger 5.4 Kloakledninger, fald Måling, Efter lægning og udførelse nivellement af sidestøtte, 100% Tegninger 5.5 Efter montering af Kloakbrønde og tilslutninger Måling iht. DS SA, DS 455 Tilsynets brøndgods og tilslutning af tæthedsprøvning 455 godkendelse ledninger 30% Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport 5.6 Drænledning og drænbrønd Måling Efter samling SA DS455 Kontrolskema

5 Byggesag: Integreret daginstution Tasiilaq Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 6 Vandledningsarbejder 6. Vandledningsarbejder 6.1 Modtagekontrol Visuelt Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 6.2 Afsætning/placering Måling Byggestart, 100% SA + tegninger Kontrolskema 6.3 Indmåling, plan og niveau, Alle retningsændringer, ventil Måling, RTK- GPS eller totalstation Inden tilfyldning, 100% SA + tegninger Kontrolskema rettet tegning samt målerapport med underskrift af ansvarlig 6.4 Ledningsmontage Visuelt Udførelse, 25% SA + tegninger 6.5 Trykprøvning Måling Inden el-tracing, 100% SA 6.6 Samlinger (isolering og kappe) Visuelt Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema udskrift af svejserapport Kontrolskema Tilsynets/Nukissiorfiits godkendelse på trykprøvejournal Kontrolskema Tilsynets godkendelse

6 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 7 beton- og jernbetonarbejder godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 7. Beton og jernbetonarbejder 7.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% SA + tegninger 7.2 Afsætning Måling 25% SA + tegninger Kontrolskema 7.3 Fjeldankre Visuel/måling 25% SA + tegninger Kontrolskema 7.4 Gevindstænger Måling/foto 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.5 Armering Måling/foto 10% SA + tegninger Kontrolskema 7.6 Udsparinger Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.7 Støbeform Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.8 Indstøbningsbeslag Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.9 Betonprøver Måling Kontrolafsnit i flg. SA SA + tegninger Kontrolskema 7.10 Udstøbt beton Måling 25% SA + tegninger Kontrolskema

7 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 8 Murerarbejder SA Afsnit 8 murer 8.00 Materialer, motagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Pudslagsgulve 8.01 Kontrol for underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.02 kontrol lagtykkelse Måling Udførelse, stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.03 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto 8.04 Placering af måtterammer Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto Klinkegulve 8.05 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.06 Kontrol af vådrumsmembran Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.07 Kontrol fugearbejder Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.08 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto 8.09 Fald mod gulvafløb Vandprøve Udførelse, 100% SA Kontrolskema Flisevægge 8.10 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.11 Kontrol af vådrumsmembran Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.12 Kontrol fugearbejder Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.13 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto Lukning af udsparinger 8.14 Alle installationer er trukket Visuelt Udførelse, 100% VVS +EL godkender Kontrolskema 8.15 Kontrol af brandtætning Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto

8 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 9 Tømrerarbejder 9.00 Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt SA Afsnit 9 tømrer Følgesedler, varedeklarationer mv Kontrol af fugt i træmaterialer Fugtmåling Ved modtagelse 10% SA afs Måleresultater Koter og opmåling 9.02 Kontrol af koter opmåling Før udførelse, 100% SA, tegninger Koteplaner/ -snit 9.03 Kontrol af koter bygning 1+3 opmåling Før udførelse, 100% SA, tegninger Koteplaner/ -snit Ydervægge 9.04 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.05 Kontrol af fugtindhold i træ Fugtmåling Før udførelse, 20% SA Måleresultater 9.06 Kontrol af huller til vindue/dør Måling Udførelse, 100% Tegninger Kontrolskema 9.07 Kontrol af dampspærre Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.08 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.09 Kontrol af vindspærre+fugning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.10 Kontrol af indv. beklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.11 Kontrol af udv. beklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.12 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.13 Kontrol af lufttæthed Måling Efter udførelse 30% SA Måleresultater 9.14 Kontrol af kuldebroer Måling Efter udførelse 30% SA Termofoto Indvendige vægge 9.15 Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.16 Kontrol af installationer i væg Visuelt Udførelse, 100% EL godkender Kontrolskema 9.17 Kontrol af lyd-og brandtætning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.18 Kontrol af pladebeklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.19 Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema

9 Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Byggesag: GU i Aasiaat SA Afsnit 9 tømrer Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Lette gulve 9.20 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.21 Kontrol af fugtindhold i beton fugtmåling Før udførelse, 20% SA Måleresultater 9.22 Kontrol af strøers fugtindhold fugtmåling Før udførelse, 20% SA, tegninger Måleresultater 9.23 Kontrol af strøafstande Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.24 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.25 Kontrol færdig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Lofter 9.26 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.27 Kontrol af el og vvs installation Visuelt/ måling Udførelse, 100% Ing og ark tegninger Kontrolskema 9.28 Kontrol af armarturplaceringer Måling Udførelse, 100% Ing og ark tegninger Kontrolskema 9.29 Kontrol færdig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema

10 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 10 Tagdækningsrarbejder SA Afsnit 10 Tagdækning Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Tagkonstruktion Kontrol underlag og geometri Visuelt/ måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol tagstål/befæstigelse Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dampspærre Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto Kontrol af isolering fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol kanter og inddækninger Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol fastgørelse underpap Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol af tyndplader Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol af færdig tagbelægning Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Taggennemføringer Kontrol af opmærkninger Visuelt/ måling Udførelse, 100% VVS godkender Kontrolskema

11 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 11 Snedkerarbejder SA Afsnit 11 Snedkerarbejder Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv. Vinduer, facadepartier og døre Kontrol indbygningsmål Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af stopning og fugning Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dørpumper Funktion Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Indv. døre og glaspartier Kontrol indbygningsmål Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af stopning og fugning Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dørpumper Funktion Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Fast inventar Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Vindueshylder -gardinkasser Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Tilsætninger og lister Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema

12 SA Afsnit 14 Smedearbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan hvornår kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Smedearbejde Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% kriterier for godkendelse Fabrikat, typer og formater iht. projekt dokumentations-krav Montagekontrol, udførelse Visuel/måling Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema Overfladebehandling Visuel/måling Udførelse 10% SA + tegninger dato bemærkninger bilag 1) Der skal som et minimum foreligge en opmålingsrapport med lodret og vandret placering af bund og top af søjlerne. Gitterrist og måtteramme Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Overfaldebehandling Visuel/måling Ved modtagelse 25% SA + tegninger Kontrolskema Opstilling Visuel/måling Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema

13 Byggesag: GU i Aasiaat Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 15 Gulvarbejder SA Afsnit 15 Gulvarbejder Materialer, motagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Linoleumsbelægninger Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af farve på belægning Visuelt Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af svejsefuger i gulv Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af gulvskinner u. døre Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema Lamelmåtter i vindfang Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema Afdækning Dokumentation for vedligeholdelse af gulve Visuelt Løbende SA Kontrolskema/foto

14 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 16 Malerarbejde SA Afsnit 16 Maler Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Udvendige overflader Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Indvendige overflader Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Slutrengøring Kontrol af oprydning Visuelt Før udførelse SA + SB Kontrolskema Kontrol af rengøring Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema

15 Byggesag: DAGINSTITUTION I TASIILAQ Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 18 indvendige spildevandsledn. godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 18 Indvendige spildevandsledn Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandøranvisninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Fald på ledninger Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskyldning af ledninger Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af udsparinger i beton Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Pumpeautomat Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Fedtudskiller Visuel/Måling 100% SA + tegninger Rensestykker Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Rengøring Visuel 50% SA Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel/måling 50% SA Kontrolskema

16 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 19 Koldt- og varmtvands. Sanitet godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 19 Koldt- og varmtvand, Sanitet Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør anvisninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af sanite Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskyldning af ledninger Visuel 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Trykprøvning Visuel/måling 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rensestykker Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Rengøring Visuel 50% inden aflevering Kontrolskema Afprøvning Visuel/måling 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema

17 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 20 Varmeanlæg hvornår kontrolleres kriterier for godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 20 Varmeanlæg Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Rørplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Placering af rør og bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Placering af radiatorer og konvektorer ink. størrelse og bæringer/ophæng Visuel/måling og evt. prøvebelastning 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af kedelanlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af skorsten Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af olietank Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Trykprøvning Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskylning Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Indregulering af varmeanlæg Visuel 50% SA Kontrolskema Rengøring Visuel/måling 50% SA Driftsistruktioner og evt. rettede tegninger Opfølgning 50% SA + tegninger Kontrolskema Afprøvning af anlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel 50% SA Kontrolskema

18 UDBUDSKONTROLPLAN Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 21 Ventilationsanlæg godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 21. Ventilationsanlæg Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 25% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Placeirng af huller Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af kanaler og armaturer Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Samlinger Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Tæthedsprøvning Visuel/måling og evt. 100% SA + tegninger Kontrolskema prøvebelastning Indregulering af anlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Indregulering af automatik Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Støjniveau Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Idriftsætning Visuel/måling 50% Driftsistruktioner Opfølgning 100 inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Rettede tegninger Visuel/måling 100 inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel 100 inden aflevering SA Kontrolskema

19 UDBUDSKONTROLPLAN SA Afsnit 23 Isoleringsarbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 23 Isoleringsarbejder Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Isoleringstykkelser Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Betjening af armaturer Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rørafmærkninger Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Afslutningsmaterialer Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rengøring Visuel/måling 50% SA Kontrolskema

20 UDBUDSKONTROLPLAN Fagområder iht: SA Afsnit 26, El-arbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Modtagget matrialer MDK Modtagelser SA Føgesedler Kontrol af gennemføringer Udførelse og aflevering BRAND-, LYD & VANDTÆTNINGER VK, TK 25% SA Kontrolskema Udførelse Dimension og stabilitet for førringsvej VK, TM, TK 20% SA Kontrolskema Udførelse Beskyttelse mod indirekte berøring MK, AP 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse og aflevering Potentiale udligning MK, VK, TK, SK 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse Tavler VK, AP, SK, MK 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse Lysinstallationer VK, AP, SK, MK 25% SA Kontrolskema og tegninger Udførelse Belysningsarmaturer MDK, TM 50% SA Følgesedler Udførelse og aflevering Svagstrømsinstallationer VK, AP, SK, MK 25% SA Kontrolskema/ Testcertifikat Type og dimensioner på kabler og Udførelse ledninger VK, TM Hoved og kraft+ 10% SA/SB Kontrolskema og tegninger Udførelse Kabelarbejde VK, TM 20% SA Tegninger Aflevering Isolationsmåling af ledningsinstallationer MK, SK 100% Kontrolskema m. måleresultat Bilag/ bemærkninger MDK Modtagerkontrol SK Slutkontrol Firmanavn MK Måling kontrol AP Afprøvning Kontaktperson VK Visuel kontrol SA Krav iht. SA- og bygningsbeskrivelse Telefon TM Sammenhold med tegningsmatriale TK Tilsynskontrol

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig

godkendelse Før udførelse OK fra el-installatør Skriftlig Før udførelse OK fra Nukissiorfiit Skriftlig 2 Nedrivning SA Afsnit 2 nedrivning godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 2.01 Kontrol af evt forekomst af miljøfarlige byggematerialer Visuelt og ved Før udførelse stikprøvetagning Byggeledelsens

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S

UBK 31.01.2013. UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder. Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Namminersorlutik Oqarstussat v/ini Byggeteknik A/S UBK 31.01.2013 UDBUDSKONTROLPLAN For udførelse af samtlige arbejder Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk SB bilag 2 Handicapgenoptræningscenter

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr.

Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr. Bygherre: Dato: 01.07.2011 IAAN Sag nr.: 10284 v/ INI Byggeteknik AS Særlig betingelser (SB) For samtlige entrepriser Vedr. Udbygning af Ilulissat Sygehus tnt nuuk a/s COWI Grønland A/S postbox 189, 3900

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr:

SÆRLIG BETINGELSER. Renovering af blok 41-45 Radiofjeldet, Nuuk FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER. Vedr: SB Bygherre: Grønlands Selvstyre dato: 11.11.2011 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik v/ini Byggeteknik AS SÆRLIG BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF SAMTLIGE ARBEJDER Vedr: Renovering af blok

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 4. Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014

Daginstitution i Tasiilaq Dato 14.02.2014 Bygherre: Kommuneqarfik Sermerssoq T I L B U D S L I S T E N R 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold til de for entreen udarbejdede "Særlige

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE

T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE Bygherre Dato 11.11.2011 Grønlands Selvstyre v/ A/S Boligselskabet INI T I L B U D S L I S T E HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte hovedentree for de angivne er

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ILLORPUT 2100 I SARFANNGUIT

ILLORPUT 2100 I SARFANNGUIT TILBUDSBLAD Af 21. januar 2016 TILDBUDSBLAD for udførelsen af ILLORPUT 2100 I SARFANNGUIT OPFØRELSE AF TYPEHUS INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLEBLAD OG FORDELINGSLISTER:... 2 SAMLEBLAD: ILLORPUT 2100 I SARFANNGUIT...

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum

KR. Nedrivning. Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken, opvask, depot og grøntrum 13.03.2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af ikke bærende vægge Nedtagning og bortkørsel af indv. døre Nedtagning og bortkørsel af nedhængte lofter Optagning og bortkørsel af trægulv i køkken,

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet, for nedennævnte

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

T I L B U D S L I S T E N R. 2

T I L B U D S L I S T E N R. 2 Tilbud til: Grønlands Selvstyre T I L B U D S L I S T E N R. 2 Undertegnede tilbyder vedrørende: at udføre nedenfor nævnte entrepriser for de angivne priser i henhold til de for entreprisen udarbejdede

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Daginstitution i Tasiilaq Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 14.02.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser TAGKONSTRUKTION Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

TILBUDSLISTE. Byggeplads- tømrer- og snedkerarbejdet. Jfr. Dokumentoversigt af med efterfølgende revisioner

TILBUDSLISTE. Byggeplads- tømrer- og snedkerarbejdet. Jfr. Dokumentoversigt af med efterfølgende revisioner Side 1 af 3 Sag: Den Blå Kirke Dokument Tilbudsliste Afsnit: Forside Rev: TILBUDSLISTE. Byggeplads- tømrer- og snedkerarbejdet Byggesag: Den Blå Kirke, indvendig restaurering Beliggende: Jukkorsuup aqq.

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 3 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder VVS- entreprisen Dato: 28-3-2014 Side: 1/ ENTREPRISE 3 VVS-ENTREPRISEN 3.1 Vand,

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere