Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagområder i henhold til : SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og. godkendelse. SA + tegninger. Kontrolskema SA + tegninger 100%"

Transkript

1 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag side 1 af 2 3. Udgravning, udsprængning og jordarbejde 3.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 3.2 Afsætning Måling, totalstation Før afgravning, 25% Efter afsætning, stikprøvevis omf.:10 % SA + tegninger målerapport 3.3 Ladeplaner Måling Før sprængning, 10% SA + tegninger Kontrolskema 3.4 Nivellement før afgravning Måling Før afgravning, 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.5 Nivellement før udsprængning Måling Før udsprængning, 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.6 Nivellement efter afgravning Måling Efter afgravning, 100 % SA + tegninger Kontrolskema 3.7 Nivellement efter udsprængning Måling Efter udspærgning, 100 % SA + tegninger Kontrolskema 3.8 Opmåling ledninger Måling Før bygningsudgravning Kontrolskema SA + tegninger 100% Fotos 3.9 Afrømning tilstrækkelighed Visuel Inden udgravning 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.10 Opfyldning i terræn. Koter Måling Efter opfyldning. SA + tegninger Kontrolskema 3.11 Opfyldning i kælder. Koter Måling Efter tilfyldning. SA + tegninger Kontrolskema Dræn-, vand- og kloakledning. Udjævningslag. Tykkelse og stenstørrelse. Dræn-, vand- og kloakledning. Beskyttelseslag komprimering og tykkelse Tilfyldning ledninger. Stenstørrelse - Jævnhed kontrolleres med 6 m retskede, tolerance +0/-50 mm, +10/-30 mm for knuseros. Visuelt/Måling Inden lægning af fiberdug SA + tegninger Visuelt/Måling Inden tilfyldning SA + tegninger Følgeseddel målerapport Visuelt/Måling Inden indbygning pr. 20 m SA + tegninger Kontrolskema

2 side 2 af 2 SA Afsnit 3 udgravnings-, udsprængsnings- og Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Tilfyldning, komprimering sprængstenslag generelt - Tolerance for stenstørrelse er +5/- Antal passager 10 cm, sætning ved 10% SA Kontrolskema komprimering min. 5% af lagtykkelse Kontrol ledninger, ventiler og brønde Måling Efter tilfyldning for bygning 100% SA + tegninger Kontrolskema Fotos 3.17 Gennemløb og grøfter. Fald og koter Måling Ved lægning. 100% SA + tegninger Kontrolskema 3.18 Retablering Visuelt Efter retablering 100% SA Fotos 3.19 Fjeldrens Visuel Efter udsprængning 100% SA Kontrolskema

3 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 4 terrænbefæstelsesarbejder 4. Terrænbefæstigelsesarbejder 4.1 Afsætning Måling Inden udlægning, 10% SA + tegninger Kontrolskema 4.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% SA + tegninger 4.2 Knuseros. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.3 Stabilt grus. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.4 Skærver. Tykkelse og koter Visuel/måling Pr. 50 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.5 Grøfter. Fald og koter Visuel/måling Pr. 20 m SA + tegninger Kontrolskema 4.6 Betonfliser. Fald og koter Visuel/måling Pr. 20 m² SA + tegninger Kontrolskema 4.7 Skråningssikring, stenstørrelse Visuel Efter udlægning. SA + tegninger Kontrolskema 4.8 Skråningssikring og græssåning Visuel 25% af arealet SA + tegninger Kontrolskema 4.9 Betonplader Visuel Efter belægning SA + tegninger Kontrolskema 4.10 Betontrin i terræn Visuel Efter belægning SA + tegninger Kontrolskema 4.10 Reetablering og oprydning Visuelt 100% af arealet efter færdiggørelse SA + tegninger Kontrolskema

4 Byggesag: Integreret daginstution Tasiilaq Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 5 Kloakarbejder hvornår kontrolleres kriterier for 5. Kloakarbejder 5.1 Modtagekontrol, materialer Dimensioner, art, mængde, kvalitet Visuelt Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 5.2 Kloakbrønde, kote til midte Måling, Efter sætning af brønd, bundløb nivellement 100% Tegninger Efter lægning og udførelse 5.3 Kloakledning, placering sideværts Måling, flugtsnor af sidestøtte, 100% Tegninger 5.4 Kloakledninger, fald Måling, Efter lægning og udførelse nivellement af sidestøtte, 100% Tegninger 5.5 Efter montering af Kloakbrønde og tilslutninger Måling iht. DS SA, DS 455 Tilsynets brøndgods og tilslutning af tæthedsprøvning 455 godkendelse ledninger 30% Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport Kontrolskema og målerapport 5.6 Drænledning og drænbrønd Måling Efter samling SA DS455 Kontrolskema

5 Byggesag: Integreret daginstution Tasiilaq Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 6 Vandledningsarbejder 6. Vandledningsarbejder 6.1 Modtagekontrol Visuelt Ved modtagelse, 100% SA + tegninger 6.2 Afsætning/placering Måling Byggestart, 100% SA + tegninger Kontrolskema 6.3 Indmåling, plan og niveau, Alle retningsændringer, ventil Måling, RTK- GPS eller totalstation Inden tilfyldning, 100% SA + tegninger Kontrolskema rettet tegning samt målerapport med underskrift af ansvarlig 6.4 Ledningsmontage Visuelt Udførelse, 25% SA + tegninger 6.5 Trykprøvning Måling Inden el-tracing, 100% SA 6.6 Samlinger (isolering og kappe) Visuelt Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema udskrift af svejserapport Kontrolskema Tilsynets/Nukissiorfiits godkendelse på trykprøvejournal Kontrolskema Tilsynets godkendelse

6 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 7 beton- og jernbetonarbejder godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 7. Beton og jernbetonarbejder 7.1 Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% SA + tegninger 7.2 Afsætning Måling 25% SA + tegninger Kontrolskema 7.3 Fjeldankre Visuel/måling 25% SA + tegninger Kontrolskema 7.4 Gevindstænger Måling/foto 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.5 Armering Måling/foto 10% SA + tegninger Kontrolskema 7.6 Udsparinger Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.7 Støbeform Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.8 Indstøbningsbeslag Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema 7.9 Betonprøver Måling Kontrolafsnit i flg. SA SA + tegninger Kontrolskema 7.10 Udstøbt beton Måling 25% SA + tegninger Kontrolskema

7 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 8 Murerarbejder SA Afsnit 8 murer 8.00 Materialer, motagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Pudslagsgulve 8.01 Kontrol for underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.02 kontrol lagtykkelse Måling Udførelse, stikprøve SA, tegninger Kontrolskema 8.03 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto 8.04 Placering af måtterammer Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto Klinkegulve 8.05 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.06 Kontrol af vådrumsmembran Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.07 Kontrol fugearbejder Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.08 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto 8.09 Fald mod gulvafløb Vandprøve Udførelse, 100% SA Kontrolskema Flisevægge 8.10 Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.11 Kontrol af vådrumsmembran Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 8.12 Kontrol fugearbejder Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema 8.13 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto Lukning af udsparinger 8.14 Alle installationer er trukket Visuelt Udførelse, 100% VVS +EL godkender Kontrolskema 8.15 Kontrol af brandtætning Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto

8 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 9 Tømrerarbejder 9.00 Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt SA Afsnit 9 tømrer Følgesedler, varedeklarationer mv Kontrol af fugt i træmaterialer Fugtmåling Ved modtagelse 10% SA afs Måleresultater Koter og opmåling 9.02 Kontrol af koter opmåling Før udførelse, 100% SA, tegninger Koteplaner/ -snit 9.03 Kontrol af koter bygning 1+3 opmåling Før udførelse, 100% SA, tegninger Koteplaner/ -snit Ydervægge 9.04 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.05 Kontrol af fugtindhold i træ Fugtmåling Før udførelse, 20% SA Måleresultater 9.06 Kontrol af huller til vindue/dør Måling Udførelse, 100% Tegninger Kontrolskema 9.07 Kontrol af dampspærre Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.08 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.09 Kontrol af vindspærre+fugning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.10 Kontrol af indv. beklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.11 Kontrol af udv. beklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.12 Kontrol af endelig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema 9.13 Kontrol af lufttæthed Måling Efter udførelse 30% SA Måleresultater 9.14 Kontrol af kuldebroer Måling Efter udførelse 30% SA Termofoto Indvendige vægge 9.15 Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema 9.16 Kontrol af installationer i væg Visuelt Udførelse, 100% EL godkender Kontrolskema 9.17 Kontrol af lyd-og brandtætning Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.18 Kontrol af pladebeklædning Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.19 Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema

9 Dato: Bygherre: Grønlands Selvstyre Byggesag: GU i Aasiaat SA Afsnit 9 tømrer Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Lette gulve 9.20 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.21 Kontrol af fugtindhold i beton fugtmåling Før udførelse, 20% SA Måleresultater 9.22 Kontrol af strøers fugtindhold fugtmåling Før udførelse, 20% SA, tegninger Måleresultater 9.23 Kontrol af strøafstande Visuelt/ måling Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.24 Kontrol af isolering Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto 9.25 Kontrol færdig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Lofter 9.26 Kontrol af underlag og koter Visuelt/ måling Før udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema 9.27 Kontrol af el og vvs installation Visuelt/ måling Udførelse, 100% Ing og ark tegninger Kontrolskema 9.28 Kontrol af armarturplaceringer Måling Udførelse, 100% Ing og ark tegninger Kontrolskema 9.29 Kontrol færdig overflade Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema

10 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 10 Tagdækningsrarbejder SA Afsnit 10 Tagdækning Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Tagkonstruktion Kontrol underlag og geometri Visuelt/ måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol tagstål/befæstigelse Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dampspærre Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema/foto Kontrol af isolering fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol kanter og inddækninger Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol fastgørelse underpap Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol af tyndplader Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Kontrol af færdig tagbelægning Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema/foto Taggennemføringer Kontrol af opmærkninger Visuelt/ måling Udførelse, 100% VVS godkender Kontrolskema

11 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 11 Snedkerarbejder SA Afsnit 11 Snedkerarbejder Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv. Vinduer, facadepartier og døre Kontrol indbygningsmål Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af stopning og fugning Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dørpumper Funktion Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Indv. døre og glaspartier Kontrol indbygningsmål Måling Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af fastgørelse Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af stopning og fugning Visuelt Udførelse, 50% SA, tegninger Kontrolskema/foto Kontrol af dørpumper Funktion Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Fast inventar Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Vindueshylder -gardinkasser Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Tilsætninger og lister Kontrol af underlag Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af færdig montage Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema

12 SA Afsnit 14 Smedearbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan hvornår kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres Smedearbejde Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 25% kriterier for godkendelse Fabrikat, typer og formater iht. projekt dokumentations-krav Montagekontrol, udførelse Visuel/måling Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema Overfladebehandling Visuel/måling Udførelse 10% SA + tegninger dato bemærkninger bilag 1) Der skal som et minimum foreligge en opmålingsrapport med lodret og vandret placering af bund og top af søjlerne. Gitterrist og måtteramme Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Overfaldebehandling Visuel/måling Ved modtagelse 25% SA + tegninger Kontrolskema Opstilling Visuel/måling Udførelse 50% SA + tegninger Kontrolskema

13 Byggesag: GU i Aasiaat Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 15 Gulvarbejder SA Afsnit 15 Gulvarbejder Materialer, motagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Linoleumsbelægninger Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af farve på belægning Visuelt Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af svejsefuger i gulv Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol af gulvskinner u. døre Visuelt Udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema Lamelmåtter i vindfang Kontrol af indbygningsmål Måling Før udførelse, 100% SA, tegninger Kontrolskema Kontrol færdig overflade Visuelt Efter udførelse, 100% SA Kontrolskema Afdækning Dokumentation for vedligeholdelse af gulve Visuelt Løbende SA Kontrolskema/foto

14 Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres 16 Malerarbejde SA Afsnit 16 Maler Materialer, modtagekontrol Visuelt Udførelse, 50% Fabrikat, typer og formater iht. projekt Følgesedler, varedeklarationer, mv Udvendige overflader Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Indvendige overflader Kontrol af underlag, planhed Måling Før udførelse, 50% SA, Måleresultater Kontrol af underlag, fugt Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af klima, fugt og temp Måling Før udførelse, 50% Leverandøranvisning Måleresultater Kontrol af grunding Visuelt Udførelse, 50% SA Kontrolskema Kontrol af slutbehandling Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema Slutrengøring Kontrol af oprydning Visuelt Før udførelse SA + SB Kontrolskema Kontrol af rengøring Visuelt Udførelse, 100% SA Kontrolskema

15 Byggesag: DAGINSTITUTION I TASIILAQ Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres SA Afsnit 18 indvendige spildevandsledn. godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 18 Indvendige spildevandsledn Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandøranvisninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Fald på ledninger Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskyldning af ledninger Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af udsparinger i beton Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Pumpeautomat Måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Fedtudskiller Visuel/Måling 100% SA + tegninger Rensestykker Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Rengøring Visuel 50% SA Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel/måling 50% SA Kontrolskema

16 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 19 Koldt- og varmtvands. Sanitet godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 19 Koldt- og varmtvand, Sanitet Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør anvisninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af sanite Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskyldning af ledninger Visuel 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Trykprøvning Visuel/måling 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Rørplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rensestykker Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Rengøring Visuel 50% inden aflevering Kontrolskema Afprøvning Visuel/måling 100% inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema

17 Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 20 Varmeanlæg hvornår kontrolleres kriterier for godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 20 Varmeanlæg Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Rørplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Komponentplacering Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Placering af rør og bæringer Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Placering af radiatorer og konvektorer ink. størrelse og bæringer/ophæng Visuel/måling og evt. prøvebelastning 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af kedelanlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af skorsten Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Montering af olietank Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Trykprøvning Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Gennemskylning Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Indregulering af varmeanlæg Visuel 50% SA Kontrolskema Rengøring Visuel/måling 50% SA Driftsistruktioner og evt. rettede tegninger Opfølgning 50% SA + tegninger Kontrolskema Afprøvning af anlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel 50% SA Kontrolskema

18 UDBUDSKONTROLPLAN Løbe Hvad skal kontrolleres nr. hvor skal kontrolleres Hvordan kontrolleres SA Afsnit 21 Ventilationsanlæg godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 21. Ventilationsanlæg Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 25% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Placeirng af huller Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Placering af kanaler og armaturer Visuel 100% SA + tegninger Kontrolskema Samlinger Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Tæthedsprøvning Visuel/måling og evt. 100% SA + tegninger Kontrolskema prøvebelastning Indregulering af anlæg Visuel/måling 100% SA + tegninger Kontrolskema Indregulering af automatik Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Støjniveau Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Idriftsætning Visuel/måling 50% Driftsistruktioner Opfølgning 100 inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Rettede tegninger Visuel/måling 100 inden aflevering SA + tegninger Kontrolskema Oprydning og fjernelse af affald m.v. Visuel 100 inden aflevering SA Kontrolskema

19 UDBUDSKONTROLPLAN SA Afsnit 23 Isoleringsarbejder Løbe Hvad skal kontrolleres Hvordan nr. hvor skal kontrolleres kontrolleres godkendelse dokumentations-krav dato bemærkninger bilag 23 Isoleringsarbejder Modtagekontrol, materialer Visuel/måling Ved modtagelse, 100% SA + tegninger Opbevaring af materialer Visuel 100% SA + tegninger, leverandør Kontrolskema Isoleringstykkelser Visuel/måling 50% SA + tegninger Kontrolskema Betjening af armaturer Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rørafmærkninger Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Afslutningsmaterialer Visuel 50% SA + tegninger Kontrolskema Rengøring Visuel/måling 50% SA Kontrolskema

20 UDBUDSKONTROLPLAN Fagområder iht: SA Afsnit 26, El-arbejder Løbe nr. Hvad skal kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres Kriterier for godkendelse Dokumentationskrav Modtagget matrialer MDK Modtagelser SA Føgesedler Kontrol af gennemføringer Udførelse og aflevering BRAND-, LYD & VANDTÆTNINGER VK, TK 25% SA Kontrolskema Udførelse Dimension og stabilitet for førringsvej VK, TM, TK 20% SA Kontrolskema Udførelse Beskyttelse mod indirekte berøring MK, AP 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse og aflevering Potentiale udligning MK, VK, TK, SK 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse Tavler VK, AP, SK, MK 100% SA Kontrolskema m. måleresultat Udførelse Lysinstallationer VK, AP, SK, MK 25% SA Kontrolskema og tegninger Udførelse Belysningsarmaturer MDK, TM 50% SA Følgesedler Udførelse og aflevering Svagstrømsinstallationer VK, AP, SK, MK 25% SA Kontrolskema/ Testcertifikat Type og dimensioner på kabler og Udførelse ledninger VK, TM Hoved og kraft+ 10% SA/SB Kontrolskema og tegninger Udførelse Kabelarbejde VK, TM 20% SA Tegninger Aflevering Isolationsmåling af ledningsinstallationer MK, SK 100% Kontrolskema m. måleresultat Bilag/ bemærkninger MDK Modtagerkontrol SK Slutkontrol Firmanavn MK Måling kontrol AP Afprøvning Kontaktperson VK Visuel kontrol SA Krav iht. SA- og bygningsbeskrivelse Telefon TM Sammenhold med tegningsmatriale TK Tilsynskontrol

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva.

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. Indholdsfortegnelse Dato 20. September 2011 1 Forord... 3 2 Godkendelse/Overdragelse... 3 2.1

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland

Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland Nukissiorfiit Grønlands energiforsyning Issortarfik 3 Postbox 6002 3905 Nuussuaq Tlf.: 00 299 34 95 00 Fax: 00 299 34 96 60 4. udgave januar 2005

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere