- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab"

Transkript

1 DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side DUDS Årsmøde 2013

2 DUDS Bestyrelsen Indhold DUDS Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital Næstkommende formand Læge PhD Caroline Ewertsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Afgået formand Ovl. PhD Torben Lorentzen Kirurgisk Gastroenterologisk afd. Herlev Hospital Sekretær Ovl. PhD Thomas F.Bendtsen Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Bestyrelsesmedlem og kasserer Læge PhD Hanne S. Grossjohann Kirurgisk Afd. Bispebjerg Hospital Bestyrelsesmedlem Sonograf Helle Vibeke Hansen Gynækologisk Afd. Herlev Hospital Suppleant 1. Reservelæge Ole Graumann Radiologisk afd. Sygehus Lillebælt Redaktører Reservelæger Alexander Nygård (tv) og Andreas Hjelm Brandt (th) Radiologisk Klinik Rigshospitalet Udgiver Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktører Reservelæger Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Webmaster Læge Peter Hansen Trykkeri Trykkeriet på Rigshospitalet Oplag 475 eksemplarer Medlemskab EFSUMB European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, som har ca medlemmer Links Næste deadline: 15. februar 2014 Indhold Side 3 Indholdsfortegnelse Side 4 Formanden har ordet Side 5 Redaktørerne Side 6 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side DUDS Årsmøde 2013 Side Kurser og kongresser Side DUDS Quiz 2 3

3 DUDS Formanden har ordet Forord DUDS Formanden har ordet Redaktørerne Kære DUDS medlem. Kære Alle, Med dette medlemsblad byder jeg jer alle velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Nu er I veloplagte til at starte en ny DUDS-sæson 2013/2014! Bestyrelsen har dog allerede været i gang, idét WFUMB lige har afholdt et Full Council Meeting i København. Den 6. august var DUDS således inviteret af WFUMB s ledelse for at præsentere, hvad der rører sig inden for UL i Danmark. Torben Lorentzen, Caroline Ewertsen og jeg selv havde således den glæde at kunne møde og udveksle erfaringer med vores udenlandske kolleger. De aktuelle udfordringer indenfor UL-uddannelse i Danmark viser sig at være et international problem og vil fortsat præge den kommende DUDS dagsorden. I foråret havde vi interessante møder med repræsentanter fra CECLUS (Center of Clinical Ultrasound), som på Århus Universitet er startet et ambitiøst projekt vedrørende uddannelse og forskning indenfor Point-Of-Care UL i de forskellige medicinske og kirurgiske specialer. Den del af projektet som omhandler akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens præsenteres i disse spalter. Vores ældste og mest vedvarende kursus - kurset i basal UL - er blev hold 2 gange i år: i maj måned og her også for 53. gang i august. I de kommende måneder vil andre kurser følge: US of Airway Breathing Circulation and Dolor, Muskuloskeletal UL, Kontrast UL, Akut Abdom - nal UL. Information om disse kan findes på de følgende sider samt på vores hjemmeside. Sidste forårsmøde den 19. april bød igen på spændende foredrag og god stemning. Ved efterfølgende generalforsamling blev Erik Sloth afløst af Thomas Fichtner Bendtsen som sekretær i bestyrelsen. Jeg vil takke Erik for hans store indsats og glæder mig til det kommende samarbejde med Thomas. Programmet til efterårsmødet foreligger nu og jeg ser frem til 1. november i Århus. Derefter er der planer om at holde næste DUDS årsmøde som joint venture med DRS, januar i Odense. Mere om det senere. To spændende kongresser kan i øvrigt anbefales: Euroson i Stuttgart i oktober og Ultrasound methods in Gastroenterological Dilemmas i september 2014 på Herlev Hospital, DUDS er også blevet informeret om et fælles national projekt omkring EU-udbud af rammeaftaler for køb af UL-apparatur indenfor forskellige specialer på landets sygehuse. Arbejdet, som er planlagt afsluttet i 2013, foretages af en national brugergruppe, suppleret med regionale følgegrupper, og bliver beskrevet kort i dette blad. Hvis nogle medlemmer skulle have spørgsmål omkring udbuddet, bedes de rettet til brugergruppen. Michel Court-Payen, Formand for DUDS Så er det atter blevet tid til udgivelse af DUDS halvårlige medlemsblad. Sommeren har været rolig uden den helt store kursusaktivitet, men vi går et spændende efterår i møde med masser af ultralydrelevante kurser samt ikke mindst Euroson 2013 der afholdes i Stuttgart fra 9. til 12. oktober. I foråret 2013 blev der afholdt et vellykket DUDS årsmøde i Carlsbergs museum og business center med efterfølgende generalforsamling for DUDS. Der var stor deltagelse ved mødet og nogle spændende foredrag. I denne udgave afmedlemsbladet vil der være en kort beskrivelse af forelæserne og nogle stemningsbilleder fra mødet. Ved generalforsamlingen valgte Erik Sloth at trække sig som sekretær i bestyrelsen. Vi takker Erik for indsatsen og byder samtidig Thomas F. Bendtsen hjertelig velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Det er med stor glæde, at vi har fået Center of clinical Ultrasound (CECLUS) under Aarhus Universitet, til at fortælle mere om deres arbejde for udbredelsen af klinisk ultralyd. Centeret er underlagt Center for medicinsk uddannelse og tilstræber forskning, samtidig med at være en udviklings- og rådgiviningsenhed under det sundhedsfaglige fakultet. Vi håber indlægget kan være med til at inspirere nogle af vores læsere til at samarbejde med denne gruppe om fremtidige projekter og muligvis kan inspirere unge forskningsinteresserede læger. Sidst i bladet kan I finde svaret på quizzen der blev præsenteret i martsudgaven. Vinderen blev Michael Trier Aagaard, Overlæge på røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning. Der er endnu engang lavet en duds quiz, hvor der vil være gavepræmier til en af deltagerne med korrekt svar. Der var begrænset interesse for at deltage i sidste udgave af duds quizzen og vi vil gerne opfordre flere til at deltage fremover - der er fine præmier på spil. God læselyst til jer alle. Med venlig hilsen Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt 4 5

4 DUDS Efterårsmøde DUDS DUDS Efterårsmøde Fredag d. 1. november 2013 kl Aarhus Universitets Hospital, THG, Auditorium 1 Program: Velkomst v. Lars Bolvig Ultralydkontrast og interventionelle procedure v. Torben Lorentsen Vasculit og ultralyd v. Ulrich Fredberg Dynamisk Fusionsradiologi v. Lasse Nørgaard Fusionsradiologi til plexusblokader v. Thomas Bendtsen Pause Kvalitetssikring af ultralyduddannelsen v. professor Peder Charles Sensitivity and specificity of ultrasound guided coare needle biopsy performed on peripheral nerve sheath tumour v. Jacob Damgaard Elastografi af sener v. Søren Geill Kjær Afslutning v. Lars Bolvig Mødet er gratis; men af hensyn til traktementet bedes i tilmelde jer: 6 7

5 DUDS CECLUS Point-of-care ultralyd for den akutte patient i Region Midtjylland CECLUS (Center of Clinical Ultrasound) blev etableret i 2011 med henblik på at udbrede anvendelsen af point-of-care (POC) ultralyd gennem uddannelse og forskning. POC ultralyd muliggør hurtigere og mere sikker diagnostik, og øger kvalitet og sikkerhed af en række interventioner. Det er ikke intentionen, at basal POC ultralyd kan erstatte den specialiserede diagnostiske ultralyd foretaget af radiologer. CECLUS gennemførte i foråret 2013 et pilotprojekt ved Akutafdelingen i Horsens, hvor alle afdelingens læger blev uddannet i POC ultralyd. Foreløbige resultater indikerer, at introduktionen af POC ultralyd giver hurtigere og mere effektiv diagnostik, behandling og videre visitering. Samtidig har introduktionen af POC ultralyd medført kompetenceudvikling og øget arbejdsglæde blandt afdelingens læger. Baggrund Historisk har klinisk ultralyd udelukkende været forankret i det radiologiske speciale. I de seneste år er den kliniske brug af ultralyd indenfor de kliniske specialer eksploderet. Scenariet for den nære fremtid er, at enhver klinisk læge undersøger og behandler enhver patient ultralydvejledt i én proces med lægens personlige ultralydsscanner i mobiltelefonformat, dér hvor lægen møder patienten. Health, Aarhus Universitet, etablerede i november 2011 CECLUS (Center of Clinical Ultrasound) med reference til Institut for Klinisk Medicin. Målet var at etablere standarder for uddannelse og certificering i POC ultralyd og at udvikle en akademisk platform for innovation, videnskabelig forskning og udvikling af alle aspekter af POC ultralyd. Pilotprojekt: Implementering af point-of-care ultralyd på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Der gennemførtes i foråret 2013 et pilotprojekt til implementering af basal point-of-care (POC) ultralyd på Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens. Pilotprojektets primære formål var at etablere og implementere en tids- og omkostningseffektiv læringsmodel af høj kvalitet. Læringsmålet var, at alle læger på akutafdelingen skulle opnå kompetence i usuperviseret basal point-of-care ultralyd diagnostik og intervention indenfor et veldefineret curriculum. Pilotprojektet fokuserede på at uddanne Akutafdelings læger i ultralydsskanning af nogle af de hyppigst forekommende akutte tilstande, hvor en hurtig og sikker diagnostik er afgørende for at sikre en effektiv behandling af patienten, herunder fokuseret ultralyd af hjerte, lunger og abdomen inkl. FAST protokollen. Derudover introduceredes lægerne teoretisk til ultralydvejledte interventioner, herunder anlæggelse af venflon, suprapubisk urinblærekateter og abscesdræn. 7) Certificering: Demonstration af hele curriculum af POC ultralyd diagnostiske procedurer uden vejledning og indenfor 15 minutter. Pilotprojektets aktuelle status Fire uddannelsesforløb afholdt i foråret 2013 Første 37 læger er certificerede i foråret 2013 Flere rapporterede patient cases, hvor POC ultralyd har været afgørende for behandling, varighed af indlæggelse og overlevelse for patienterne Akutafdelingens yngre læger vurderer, at læringen i POC ultralyd er effektiv, meriterende, har klinisk effekt og rekrutteringseffekt Lægerne vurderer, at en bloc uddannelsen af alle afdelingens læger har været afgørende for at opnå, at POC ultralyd er blevet en integreret kompetence i afdelingens kliniske service. Pilotprojektet: forventede effekter Pilotprojektet er endnu ikke færdig evalueret. Blandt de forventede effekter er: Øget patientsikkerhed Hurtigere diagnostik og behandling af patienterne Kortere indlæggelsestid Hurtigere og mere effektiv visitering af patienterne til specialiseret behandling Større klinisk kompetence og arbejdsglæde for lægerne Øget sammenhold og positiv kulturændring på Akutafdelingen Ambition om forskningsbaseret kvalitetssikring af POC ultralyd Udbredelse og videreudvikling af POC klinisk ultralyd i Region Midtjylland CECLUS forventer at udbrede og videreudvikle POC ultralyd gennem følgende hovedaktiviteter: Implementering af POC ultralyd på Region Midt s (RM) øvrige akutafdelinger Plan for fortsat uddannelse af nye læger på akutafdelingerne i RM Udvikling af interventionskursus og supervisionskursus Udvikling af specialespecifik POC ultralyd i RM Videreudvikling af prægraduat uddannelse i POC ultralyd Forskning i POC ultralyd Ud fra de foreløbige erfaringer fra projektforløbet på Akutafdelingen i Horsens forventes det at udbrede POC klinisk ultralyd til de øvrige Akutafdelinger i Region Midtjylland i løbet af 2013 og CECLUS har en stærk forskningsenhed tilknyttet og her planlægges i første omgang 3 ph.d.-forløb. Lars Bolvig, Thomas Bendtsen og Peder Charles CECLUS DUDS Uddannelsen i POC ultralyd omfatter 1) Prætest som dokumenterer kursisternes teoretiske viden før kurset. 2) Teoriundervisning: Interaktive, online e-læringsprogrammer som gennemføres af kursisterne før færdighedstræning. 3) Posttest som dokumenterer kursisternes teoretiske viden efter teoriundervisningen. 4) Færdighedstræning: To dage med 100% fokuseret praktisk færdighedstræning i curriculum med veldefineret læringsvej og læringsmål indenfor fokuseret POC ultralyd af hjerte, lunger og abdomen. Færdighedstræningen foregår som superviseret træning af POC ultralyd i grupper á fire kursister med én supervisor. Kursisterne er skanningsmodeller for hinanden. 5) Følgedag på Billeddiagnostisk afdeling: Hver kursist følger ultralydvagten én dag. 6) Minimum 60 POC skanninger i Akutafdelingen. JULI JULI 2013

6 DUDS EU-udbud EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd På tværs af landet samarbejder klinikere, medicoteknikere og indkøbere for tiden i et fælles projekt omkring EU-udbud af rammeaftaler indenfor ultralyd. EU-udbuddet skal resultere i indgåelsen af en række rammeaftaler og omfatter Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden mens Region Sjælland deltager som option. Region Hovedstaden er ansvarlig for gennemførelsen af EU-udbuddet og der er nedsat en national brugergruppe med repræsentanter for hver af de fuldgyldigt deltagende regioner. Desuden stiller Region Hovedstaden med ressourcepersoner indenfor medicoteknik, hygiejne, arbejdsmiljø og udbud/indkøb. Specialerne kardiologi, radiologi, gynækologi & obstetrik samt anæstesiologi & intensiv er repræsenteret i den nationale brugergruppe. Da ultralyd imidlertid dækker bredt på tværs af mange specialer har brugergruppen taget initiativ til etablering af såkaldt regionale følgegrupper i hver region. Hver regional følgegruppe er direkte tilknyttet ét medlem af den nationale brugergruppe som er ansvarlig for løbende orientering af følgegruppen og tilbagemeldinger til den nationale brugergruppe. Praktisk er det ikke muligt, at lade hver region repræsenteres med alle relevante kliniske specialer i den nationale brugergruppe men det er afgørende for gruppen, at opnå gennemsigtighed i processen og at alle relevante kliniske specialer sikres mulighed for indflydelse. Kontakten mellem følgegruppen i Region Sjælland og den nationale brugergruppe varetages af indkøbsorganisationerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er hensigten at udbyde en række delaftaler med afsæt i kliniske specialer. I hver delaftale forventes der indgået parallelle rammeaftaler med flere leverandører. Rammeaftalerne forventes at løbe 2 år med option på forlængelse. Brugergruppen har især fokus på billedkvalitet, klinisk funktionalitet og løbende teknologiske udvikling. Endvidere er der naturligvis en forventning om attraktive priser henset den store volumen som regionerne tilsammen udgør. Henover de sidste måneder har forløbet en indledende høringsproces hvor de regionale følgegrupper har haft forskelligt materiale til gennemsyn og kommentering. Herefter gennemgår den nationale brugergruppe de indkomne tilbagemeldinger og efterfølgende fremsendes revideret udkast for kravspecifikationer til en kort endelig høring hos de regionale følgegrupper før udbuddet bekendtgøres. Endelig er det brugergruppens intention delvist at involvere de regionale følgegrupper i afprøvningen af udstyret forud for endelig evaluering. Brugergruppen arbejder efter en ambitiøs tidsplan og håber at kunne afslutte udbuddet i Gruppen har med ovenstående ønsket at informere bredt til DUDS medlemmer og eventuelle spørgsmål kan rettes til: Lars Dahl Allerup Strategisk Indkøbskonsulent Region Hovedstaden Tlf DEGUM SGUM ÖGUM 2013 Euroson 2013 and Biology (EFSUMB) Science and October 9 12, Kurser DUDS 2 nd Call for Abstracts 10 11

7 DUDS Årsmøde Årsmøde DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) ÅRSMØDE 19.APRIL 2013 Carlsberg Museum & Business Center Billeder fra mødet: Der var stor deltagelse til årsmødet, hvor flere internationale forskere var inviteret til at forelæse. Flere dygtige danske folk var ligeledes repræsenteret, samt unge forskere der forhåbentlig kommer til at præge vores feltet fremadrettet. En lang række producenter, med produkter indenfor ultralyd, havde til lejligheden opstillet stande i foyeren. I pauserne var der rig mulighed for at afprøve alt fra pigtail-katetre, automatkanyler til et bærbart ultralydsapparat med batteridrevne, trådløse prober, særligt velegnet til point-of-care ultralyd. Blandt forelæserne var: - Jesse Aronowitz (USA) kendt for sin forskning indenfor prostata brachyterapi, fortalte om det forgangne århundrede med denne terapiform. Han havde flere spændende anekdoter om de besværligheder man stødte på, da man første gang forsøgte sig med denne behandlingsform. - Mirko D Onofrio (Italy) kendt for sin forskning med fremstilling af pancreas med ultralyd-kontrast, fortalte om sin aktuelle forskning indenfor samme område og de mulige fremtidsperspektiver. - Jeff Bamber (UK) var det den tekniske iblandt forelæserne og kunne berette om sit arbejde med at karakterisere normalt og cancervæv ved ultralyd. Han kom også ind på sit seneste arbejde med elastography, som ser lovende ud fremadrettet. - Eva fallentin (Rigshopitalet) fortalte om MR & CT -diagnostik inden for prostatatumorer. - Kristoffer Lindskov Hansen (Rigshospitalet) fortalte om Vektor flow status og perspektiver. - Jonathan Carlsen (Rigshospitalet) fortalte om elastografi studier på fantomer - Jacob B. Olesen (DTU) fortalte om ikke-invasive målinger af trykgradienter ved brug af ultralyd. Samlet set var det en vellykket dag, hvor der også var plads til at hilse på yngre, samt ældre kollegaer og høre om livet rundt omkring på de forskellige afdelinger. Afslutningsvis blev der budt på fælles guidet gåtur på Carlsbergs område inden den ordinære generalforsamling i selskabet satte endeligt punktum for årsmødet. Af Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt 12 13

8 DUDS Kurser Kurser DUDS 14 15

9 DUDS Kurser Kurser DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Kirurgisk Selskab byder velkommen til 29. Introkursus i akut abdominal ultralydskanning herunder FAST og E-FAST skanning den 22. november 2013 Rigshospitalet, Radiologisk Klinik X, auditoriet Indhold: Dette kursus er beregnet for personer, der ser en ultralydskanner for første gang, og som ønsker at komme hurtigt i gang med at skanne de mest vagtrelevante, akutte tilstande i abdomen. Kurset indeholder introduktion til FAST og Extended FAST traumealgoritmen. 17. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd Kurset er godkendt er DUDS (Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab) og giver 12 CME point. Tid: Januar 2014 Sted: Målgruppe: Skejby Sygehus, Auditorium A Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger, praktiserende læger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd. Materiale: Hver kursist får lærebogen Basics of Clinical Ultrasound (Kindle Edition) Kursusafgift: 2000 kr. Kursusledelse: Lars Bo Svendsen, Jens Hillingsø, Kristina Rue Nielsen, Kristoffer Lindskov Hansen og Caroline Ewertsen Kursussekretær: Linda Schumann, Program og tilmelding på Indhold: Undervisere og kursusledere: Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (overbelastningsskader/idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler. Demonstration af undersøgelsesteknikker (inkl. Hands on ) og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner). Overlæge Lars Bolvig, Røntgenafdelingen, Århus, Overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Silkeborg. Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Røntgenafdelingen, Randers. Pris: kr Prisen omfatter kaffe og fortæring under mødet. Deltagerne sørger selv for overnatning. Kursusbog: Textbook on Musculoskeletal Ultrasonography for beginners and trained, der er skrevet af de 3 kursusarrangører fungerer som kursusbog (vejl. pris kr. 385), men er ikke en forudsætning for deltagelse i kurset. Tilmelding: Tilmeldingsfrist: Skriftligt pr. Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren. 3. januar Begrænset deltagerantal. Ved afmeldinger senere end 10. januar 2014 betales fuldt tilmeldingsgebyr 16 17

10 DUDS Kurser Kurser DUDS Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of FAST & elus (Focused Assessment with Sonography for Trauma & Emergency Lung Ultrasound) Aarhus September Aarhus October Aarhus December Basic FAST & elus What is FAST? FAST is a simple and systematic sonographic examination for free fluid in the pericardial sac and in the peritoneal cavity. Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of Basic FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) Aarhus September Aarhus October Aarhus November Aarhus December Basic FATE Objective The objective is to provide basic echocardiographic skills for physicians who are not cardiology specialists in order to guide successful cardiopulmonary optimization. Emergency LUS Emergency LUS is a simple and systematic sonographic examination to detect pneumothorax, pleural effusion and pulmonary edema. Course convenors The course convenors are Lars Knudsen and Christian Laursen joined by a team of highly skilled supervisors. Lars Knudsen Christian Laursen Course convenor The course convenor is the inventor of the world famous FATE protocol Professor Erik Sloth joined by a team of highly skilled supervisors. Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of FATE. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications No prior experience is required for the FAST & elus course. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands-on workshop. The focused 1-day hands-on workshop is 100% dedicated to practice training. Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Fee 490 euros including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course. Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Fee 490 euros including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course

11 DUDS Kurser Kurser DUDS Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of UGRA. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Objective To endow the participant with theoretical insight and practical skill to master the seven basic ultrasound guided nerve blocks for safe, easy and effective perioperative analgesia of the upper limb, the lower limb, and the abdominal wall. The focus is exclusively on inplane needle guidance and single shot nerve blocks Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Course convenor The course convenor is professor (hon.) Thomas Fichtner Bendtsen joined by a team of highly skilled supervisors. Fee 490 euros including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course. Sted: Form: Målgruppe: Indhold: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 17. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital Hvidovre Hospital 11. til 13. September dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser. Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede. Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner). Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet. Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab (giver 18 CME-point) Dansk Ortopædkirurgisk Selskab Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB s level 1 kursus (European Federation for Societies in Ultrasound in Medicine and Biology). Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of UGRA (Ultrasound Guided Regional Anesthesia) Aarhus October Aarhus November Ultrasound Guided Regional Anesthesia Interscalene -Infraclavicular - TAP - Femoral - Saphenous - Subgluteal & Popliteal Sciatic Basic Ultrasound Physics Needle Dexterity Training in Phantoms Kursusledere: Michel Court-Payen, Overlæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus Akram Dakhil Delfi, Overlæge, Røntgenafdeling 334, Hvidovre Hospital Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd. Gæsteforelæsere: Carlo Martinoli, Dept of Radiology R, University of Genoa, Italy Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgium. Kursusafgift: kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til kr. Tilmelding: Kursussekretær Annette Matthiesen, Billeddiagnostisk afdeling, Køge Sygehus, senest den 2. september

12 DUDS Kurser Kurser DUDS Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab (DUDS) Program: 08:30 Ankomst morgenmad 09:00 Velkomst, Introduktion til Gynækologisk og Obstetrisk UL Billedorientering TL Ultralydkursus i gynækolog Introduktion i anvendelse af ultralyddiagnostik indenfor gynækologi teoretisk og praktisk undervisning. Kursisterne får selv mulighed for at udføre superviserede scanninger på modeller. Kurset henvender sig til Introduktionslæger og andre læger, der ønsker at supplere deres viden om anvendelse af ultralyd i specialet gynækologi og obstetrik. Tidspunkt: Torsdag d. 14. november 2013 kl. 8:30 til 18:00 Sted: Drejergaarden, Roskildevej 38, 4330 Hvalsø 09:30 Hvad er UL- hvordan fungerer et UL- aparat, billedoptimering. BS 10:00 Abdominal UL BS 10:30 Demonstration af apparatur i mindre grupper, hvor de forskellige funktioner læres, med henblik på klinisk/live anvendelse senere på dagen. 11:00 Kaffe/the kage 11:15 Uterus, endometrium, salpinges, ovarier TL Normal anatomi og fysiologi 11:45 Tidlige graviditetskomplikationer, Kursusledelse/sekretariat: Torben Larsen Ida Näslund 12:30 Frokost blødning, missed ab, extrauterin grav IN+TL Undervisere: Bjørn Skjoldby, Overlæge, Herlev Sygehus Ida Näslund, Introduktionslæge, Holbæk Sygehus Torben Larsen, overlæge, dr. med. Holbæk Sygehus Tilmelding: efter princippet først til mølle senest man. D. 1. oktober 2013 Tlf Deltagerantal: ca. 25 Pris: Kurset koster 1800 kr. inkluderet morgenmad, frokost, kaffe og frugt i dagens løb. Tilmelding inden 21. oktober, gældende ved indbetaling på konto: Lægernes pensionsbank: Reg. Nr Kontonr Med tydelig angivelse af kursistens navn 13:15 Live UL- undersøgelse (små hold og modeller, hvor kursisten for lejlighed til at scanne) 14:30 Obstetriske kliniske problemstillinger, som den unge reservelæge bliver konfronteret med Gestationsalder bestemmelse, flerfoldsgraviditet, mistanke om væksthæmning, cervixskanning, fostervand, anvendelse af Doppler i graviditeten IN +TL 16:00 Kaffe/the kage 16:30 Patologi i det lille bækken inflamatoriske forandringer, tumorer og metastaser, interventionel UL UL- vejledte indgreb/drænage mv. TL 18:00 Multible choice (for dem der ønske det), Kursusbevis Afslutning 22 23

13 DUDS DUDS Quiz Litteraturguiden DUDS DUDS Quiz Svar: DUDS Quiz-marts Hvilken medfødt lidelse peger pilen på? Send dit svar til - husk at anføre DUDS quiz i emnefeltet. Svar frist den 1. december Der vil blive trukket lod om en præmie blandt de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. mail. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af DUDS-bladet der forventes at udkomme til marts Held og lykke! Svar på duds-quiz fra martsbladet 2013: Morbus Crohn Billedet viser en 6 årig dreng med morbus crohn, hvor man ser to nærliggende tyndtarmsslynger med massiv vægfortykkelse (pilene) og forandret ekkogenicitet i det mesenterielle fedt. (Bogstav F) Begge fund tyder på svær inflammation. Der er både hyperæmi i tarmvæggene og i det mesenterielle fedtvæv ved doppler. Reference: abstract 24 25

14 26 27

15 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Rejseberetninger fra internationale kongresser Side 11 Indkaldelse til DUDS efterårsmøde i Aarhus Side 12-13 DUDS quiz September udgave 2015 DUDS Bestyrelsen

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 Intraoperativ vektor flow imaging - læs mere om ny interessant ultralydmodalitet med mulighed for vinkelufhængige hastighedsmålinger. Side 8-9 Interessant

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk akutmedicinsk ULTRALYD et basiskursus ved Dansk Selskab for Akutmedicin 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG Indhold: side: 3: Velkommen 4: Dagens program 5: UL terminologi,

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Ultralydsbaseret Elastografi af Leveren Side 10 Rejseberetning Side 19 DUDS quiz Marts udgave 2015 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Læge PhD Caroline

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

SDU / FAM / DASEM. Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning. Portefølje

SDU / FAM / DASEM. Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning. Portefølje SDU / FAM / DASEM Uddannelsesforløb i akut medicinsk ultralydskanning Portefølje 1 Forord Syddansk Universitet (SDU), Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Odense Universitets hospital og Dansk Akut Medicinsk

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

SDU / FAM. Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning. Portefølje

SDU / FAM. Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning. Portefølje SDU / FAM Uddannelsesforløb i akut kirurgisk ultralydskanning Portefølje 1 Forord Syddansk Universitet (SDU) og Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Odense Universitets Hospital har i samarbejde udarbejdet

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Næstkommende formand

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 21, nr. 3 September 2006 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3-4 Referat af generalforsamling 5 Kursuslisten 6 10th

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S. Udgiver: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer DUDS Bestyrelse F o r m a n d Ovl. PhD Torben Lorentzen

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling

Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling DELKURSUS 10. Kursusprogram: Pædiatrisk dermatologi og laser Genodermatoser Sygdomme i nyfødthedsperioden Sociallovgivning og underretning Vaskulære læsioner Dermatologisk laserbehandling Læringsmål: Diagnosticere

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side.

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side. Kære medlemmer! I år har vi prøvet at forny konceptet for efteruddannelseskurset. Tidligere har der været et overordnet emne, men i år vil vi prøve at favne bredere og komme med friske input fra flere

Læs mere

Nyhedsbrev. Januar 2012

Nyhedsbrev. Januar 2012 Nyhedsbrev Januar 2012 2/6 Forårsmøde 2012 Forårsmødet 2011 var en stor succes, og hele YODAs bestyrelse ser nu frem til at gentage succesen igen i år d. 11-12. Maj - denne gang i de skønne omgivelser

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Velkommen til alle kolleger. Formål med kurset. Praktiske oplysninger. Cases. Ugens program. Dagens program. Evalueringsskemaer.

Velkommen til alle kolleger. Formål med kurset. Praktiske oplysninger. Cases. Ugens program. Dagens program. Evalueringsskemaer. Velkommen til alle kolleger Formål med kurset Praktiske oplysninger Cases Ugens program Dagens program Evalueringsskemaer Posttest underskrifter Universitetshospital 1 8: Traumatologi Formål: At bibringe

Læs mere

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj?

Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Ultralydskanning i lægepraksis; 2013 Gadget eller Værktøj? Bjørn Skjoldbye, Overlæge, Herlev Hospital/Privathospitalet Aleris- Hamlet. Kortfattet teknisk baggrund for ultralydskanning. En ultralydskanner

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Kursuskatalog. Ultralyd 2015. GE Healthcare. Deformationsanalyse med EchoPAC side 3. Avanceret EchoPAC opsætning side 4. 3D TTE Ekko side 5

Kursuskatalog. Ultralyd 2015. GE Healthcare. Deformationsanalyse med EchoPAC side 3. Avanceret EchoPAC opsætning side 4. 3D TTE Ekko side 5 GE Healthcare Kursuskatalog Ultralyd 2015 Deformationsanalyse med EchoPAC side 3 Avanceret EchoPAC opsætning side 4 3D TTE Ekko side 5 Hands on 3D TEE Ekko side 6 Kontrast og stress ekkokardiografi side

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dagens program Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors

Dagens program Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors Dagens program 12.20 Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors 13.15 Erfaringer fra Region Nordjylland v/ Dorthe Trabjerg,

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Målsætninger for færdighedstræning Ikrafttrædelsesdato 1. september 2005 Senest revideret 26. august 2009

Målsætninger for færdighedstræning Ikrafttrædelsesdato 1. september 2005 Senest revideret 26. august 2009 Delkursus 11: Ortopædkirurgiske undersøgelsesprincipper kan foretage systematisk objektiv undersøgelse af bevægeapparatet. selvstændigt kan foretage systematisk ledundersøgelse. kan foretage fokuseret

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Brænd igennem med din forskningskommunikation

Brænd igennem med din forskningskommunikation CENTER FOR KLINISK FORSKNING Brænd igennem med din forskningskommunikation - Et teoretisk og praktisk læringsforløb for ph.d.-studerende og andre forskningsaktive. Formål Kurset skal give ph.d.-studerende

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere