- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab"

Transkript

1 DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side DUDS Årsmøde 2013

2 DUDS Bestyrelsen Indhold DUDS Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital Næstkommende formand Læge PhD Caroline Ewertsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Afgået formand Ovl. PhD Torben Lorentzen Kirurgisk Gastroenterologisk afd. Herlev Hospital Sekretær Ovl. PhD Thomas F.Bendtsen Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Bestyrelsesmedlem og kasserer Læge PhD Hanne S. Grossjohann Kirurgisk Afd. Bispebjerg Hospital Bestyrelsesmedlem Sonograf Helle Vibeke Hansen Gynækologisk Afd. Herlev Hospital Suppleant 1. Reservelæge Ole Graumann Radiologisk afd. Sygehus Lillebælt Redaktører Reservelæger Alexander Nygård (tv) og Andreas Hjelm Brandt (th) Radiologisk Klinik Rigshospitalet Udgiver Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktører Reservelæger Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Webmaster Læge Peter Hansen Trykkeri Trykkeriet på Rigshospitalet Oplag 475 eksemplarer Medlemskab EFSUMB European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, som har ca medlemmer Links Næste deadline: 15. februar 2014 Indhold Side 3 Indholdsfortegnelse Side 4 Formanden har ordet Side 5 Redaktørerne Side 6 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side DUDS Årsmøde 2013 Side Kurser og kongresser Side DUDS Quiz 2 3

3 DUDS Formanden har ordet Forord DUDS Formanden har ordet Redaktørerne Kære DUDS medlem. Kære Alle, Med dette medlemsblad byder jeg jer alle velkommen tilbage efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Nu er I veloplagte til at starte en ny DUDS-sæson 2013/2014! Bestyrelsen har dog allerede været i gang, idét WFUMB lige har afholdt et Full Council Meeting i København. Den 6. august var DUDS således inviteret af WFUMB s ledelse for at præsentere, hvad der rører sig inden for UL i Danmark. Torben Lorentzen, Caroline Ewertsen og jeg selv havde således den glæde at kunne møde og udveksle erfaringer med vores udenlandske kolleger. De aktuelle udfordringer indenfor UL-uddannelse i Danmark viser sig at være et international problem og vil fortsat præge den kommende DUDS dagsorden. I foråret havde vi interessante møder med repræsentanter fra CECLUS (Center of Clinical Ultrasound), som på Århus Universitet er startet et ambitiøst projekt vedrørende uddannelse og forskning indenfor Point-Of-Care UL i de forskellige medicinske og kirurgiske specialer. Den del af projektet som omhandler akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens præsenteres i disse spalter. Vores ældste og mest vedvarende kursus - kurset i basal UL - er blev hold 2 gange i år: i maj måned og her også for 53. gang i august. I de kommende måneder vil andre kurser følge: US of Airway Breathing Circulation and Dolor, Muskuloskeletal UL, Kontrast UL, Akut Abdom - nal UL. Information om disse kan findes på de følgende sider samt på vores hjemmeside. Sidste forårsmøde den 19. april bød igen på spændende foredrag og god stemning. Ved efterfølgende generalforsamling blev Erik Sloth afløst af Thomas Fichtner Bendtsen som sekretær i bestyrelsen. Jeg vil takke Erik for hans store indsats og glæder mig til det kommende samarbejde med Thomas. Programmet til efterårsmødet foreligger nu og jeg ser frem til 1. november i Århus. Derefter er der planer om at holde næste DUDS årsmøde som joint venture med DRS, januar i Odense. Mere om det senere. To spændende kongresser kan i øvrigt anbefales: Euroson i Stuttgart i oktober og Ultrasound methods in Gastroenterological Dilemmas i september 2014 på Herlev Hospital, DUDS er også blevet informeret om et fælles national projekt omkring EU-udbud af rammeaftaler for køb af UL-apparatur indenfor forskellige specialer på landets sygehuse. Arbejdet, som er planlagt afsluttet i 2013, foretages af en national brugergruppe, suppleret med regionale følgegrupper, og bliver beskrevet kort i dette blad. Hvis nogle medlemmer skulle have spørgsmål omkring udbuddet, bedes de rettet til brugergruppen. Michel Court-Payen, Formand for DUDS Så er det atter blevet tid til udgivelse af DUDS halvårlige medlemsblad. Sommeren har været rolig uden den helt store kursusaktivitet, men vi går et spændende efterår i møde med masser af ultralydrelevante kurser samt ikke mindst Euroson 2013 der afholdes i Stuttgart fra 9. til 12. oktober. I foråret 2013 blev der afholdt et vellykket DUDS årsmøde i Carlsbergs museum og business center med efterfølgende generalforsamling for DUDS. Der var stor deltagelse ved mødet og nogle spændende foredrag. I denne udgave afmedlemsbladet vil der være en kort beskrivelse af forelæserne og nogle stemningsbilleder fra mødet. Ved generalforsamlingen valgte Erik Sloth at trække sig som sekretær i bestyrelsen. Vi takker Erik for indsatsen og byder samtidig Thomas F. Bendtsen hjertelig velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Det er med stor glæde, at vi har fået Center of clinical Ultrasound (CECLUS) under Aarhus Universitet, til at fortælle mere om deres arbejde for udbredelsen af klinisk ultralyd. Centeret er underlagt Center for medicinsk uddannelse og tilstræber forskning, samtidig med at være en udviklings- og rådgiviningsenhed under det sundhedsfaglige fakultet. Vi håber indlægget kan være med til at inspirere nogle af vores læsere til at samarbejde med denne gruppe om fremtidige projekter og muligvis kan inspirere unge forskningsinteresserede læger. Sidst i bladet kan I finde svaret på quizzen der blev præsenteret i martsudgaven. Vinderen blev Michael Trier Aagaard, Overlæge på røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning. Der er endnu engang lavet en duds quiz, hvor der vil være gavepræmier til en af deltagerne med korrekt svar. Der var begrænset interesse for at deltage i sidste udgave af duds quizzen og vi vil gerne opfordre flere til at deltage fremover - der er fine præmier på spil. God læselyst til jer alle. Med venlig hilsen Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt 4 5

4 DUDS Efterårsmøde DUDS DUDS Efterårsmøde Fredag d. 1. november 2013 kl Aarhus Universitets Hospital, THG, Auditorium 1 Program: Velkomst v. Lars Bolvig Ultralydkontrast og interventionelle procedure v. Torben Lorentsen Vasculit og ultralyd v. Ulrich Fredberg Dynamisk Fusionsradiologi v. Lasse Nørgaard Fusionsradiologi til plexusblokader v. Thomas Bendtsen Pause Kvalitetssikring af ultralyduddannelsen v. professor Peder Charles Sensitivity and specificity of ultrasound guided coare needle biopsy performed on peripheral nerve sheath tumour v. Jacob Damgaard Elastografi af sener v. Søren Geill Kjær Afslutning v. Lars Bolvig Mødet er gratis; men af hensyn til traktementet bedes i tilmelde jer: 6 7

5 DUDS CECLUS Point-of-care ultralyd for den akutte patient i Region Midtjylland CECLUS (Center of Clinical Ultrasound) blev etableret i 2011 med henblik på at udbrede anvendelsen af point-of-care (POC) ultralyd gennem uddannelse og forskning. POC ultralyd muliggør hurtigere og mere sikker diagnostik, og øger kvalitet og sikkerhed af en række interventioner. Det er ikke intentionen, at basal POC ultralyd kan erstatte den specialiserede diagnostiske ultralyd foretaget af radiologer. CECLUS gennemførte i foråret 2013 et pilotprojekt ved Akutafdelingen i Horsens, hvor alle afdelingens læger blev uddannet i POC ultralyd. Foreløbige resultater indikerer, at introduktionen af POC ultralyd giver hurtigere og mere effektiv diagnostik, behandling og videre visitering. Samtidig har introduktionen af POC ultralyd medført kompetenceudvikling og øget arbejdsglæde blandt afdelingens læger. Baggrund Historisk har klinisk ultralyd udelukkende været forankret i det radiologiske speciale. I de seneste år er den kliniske brug af ultralyd indenfor de kliniske specialer eksploderet. Scenariet for den nære fremtid er, at enhver klinisk læge undersøger og behandler enhver patient ultralydvejledt i én proces med lægens personlige ultralydsscanner i mobiltelefonformat, dér hvor lægen møder patienten. Health, Aarhus Universitet, etablerede i november 2011 CECLUS (Center of Clinical Ultrasound) med reference til Institut for Klinisk Medicin. Målet var at etablere standarder for uddannelse og certificering i POC ultralyd og at udvikle en akademisk platform for innovation, videnskabelig forskning og udvikling af alle aspekter af POC ultralyd. Pilotprojekt: Implementering af point-of-care ultralyd på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Der gennemførtes i foråret 2013 et pilotprojekt til implementering af basal point-of-care (POC) ultralyd på Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens. Pilotprojektets primære formål var at etablere og implementere en tids- og omkostningseffektiv læringsmodel af høj kvalitet. Læringsmålet var, at alle læger på akutafdelingen skulle opnå kompetence i usuperviseret basal point-of-care ultralyd diagnostik og intervention indenfor et veldefineret curriculum. Pilotprojektet fokuserede på at uddanne Akutafdelings læger i ultralydsskanning af nogle af de hyppigst forekommende akutte tilstande, hvor en hurtig og sikker diagnostik er afgørende for at sikre en effektiv behandling af patienten, herunder fokuseret ultralyd af hjerte, lunger og abdomen inkl. FAST protokollen. Derudover introduceredes lægerne teoretisk til ultralydvejledte interventioner, herunder anlæggelse af venflon, suprapubisk urinblærekateter og abscesdræn. 7) Certificering: Demonstration af hele curriculum af POC ultralyd diagnostiske procedurer uden vejledning og indenfor 15 minutter. Pilotprojektets aktuelle status Fire uddannelsesforløb afholdt i foråret 2013 Første 37 læger er certificerede i foråret 2013 Flere rapporterede patient cases, hvor POC ultralyd har været afgørende for behandling, varighed af indlæggelse og overlevelse for patienterne Akutafdelingens yngre læger vurderer, at læringen i POC ultralyd er effektiv, meriterende, har klinisk effekt og rekrutteringseffekt Lægerne vurderer, at en bloc uddannelsen af alle afdelingens læger har været afgørende for at opnå, at POC ultralyd er blevet en integreret kompetence i afdelingens kliniske service. Pilotprojektet: forventede effekter Pilotprojektet er endnu ikke færdig evalueret. Blandt de forventede effekter er: Øget patientsikkerhed Hurtigere diagnostik og behandling af patienterne Kortere indlæggelsestid Hurtigere og mere effektiv visitering af patienterne til specialiseret behandling Større klinisk kompetence og arbejdsglæde for lægerne Øget sammenhold og positiv kulturændring på Akutafdelingen Ambition om forskningsbaseret kvalitetssikring af POC ultralyd Udbredelse og videreudvikling af POC klinisk ultralyd i Region Midtjylland CECLUS forventer at udbrede og videreudvikle POC ultralyd gennem følgende hovedaktiviteter: Implementering af POC ultralyd på Region Midt s (RM) øvrige akutafdelinger Plan for fortsat uddannelse af nye læger på akutafdelingerne i RM Udvikling af interventionskursus og supervisionskursus Udvikling af specialespecifik POC ultralyd i RM Videreudvikling af prægraduat uddannelse i POC ultralyd Forskning i POC ultralyd Ud fra de foreløbige erfaringer fra projektforløbet på Akutafdelingen i Horsens forventes det at udbrede POC klinisk ultralyd til de øvrige Akutafdelinger i Region Midtjylland i løbet af 2013 og CECLUS har en stærk forskningsenhed tilknyttet og her planlægges i første omgang 3 ph.d.-forløb. Lars Bolvig, Thomas Bendtsen og Peder Charles CECLUS DUDS Uddannelsen i POC ultralyd omfatter 1) Prætest som dokumenterer kursisternes teoretiske viden før kurset. 2) Teoriundervisning: Interaktive, online e-læringsprogrammer som gennemføres af kursisterne før færdighedstræning. 3) Posttest som dokumenterer kursisternes teoretiske viden efter teoriundervisningen. 4) Færdighedstræning: To dage med 100% fokuseret praktisk færdighedstræning i curriculum med veldefineret læringsvej og læringsmål indenfor fokuseret POC ultralyd af hjerte, lunger og abdomen. Færdighedstræningen foregår som superviseret træning af POC ultralyd i grupper á fire kursister med én supervisor. Kursisterne er skanningsmodeller for hinanden. 5) Følgedag på Billeddiagnostisk afdeling: Hver kursist følger ultralydvagten én dag. 6) Minimum 60 POC skanninger i Akutafdelingen. JULI JULI 2013

6 DUDS EU-udbud EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd På tværs af landet samarbejder klinikere, medicoteknikere og indkøbere for tiden i et fælles projekt omkring EU-udbud af rammeaftaler indenfor ultralyd. EU-udbuddet skal resultere i indgåelsen af en række rammeaftaler og omfatter Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden mens Region Sjælland deltager som option. Region Hovedstaden er ansvarlig for gennemførelsen af EU-udbuddet og der er nedsat en national brugergruppe med repræsentanter for hver af de fuldgyldigt deltagende regioner. Desuden stiller Region Hovedstaden med ressourcepersoner indenfor medicoteknik, hygiejne, arbejdsmiljø og udbud/indkøb. Specialerne kardiologi, radiologi, gynækologi & obstetrik samt anæstesiologi & intensiv er repræsenteret i den nationale brugergruppe. Da ultralyd imidlertid dækker bredt på tværs af mange specialer har brugergruppen taget initiativ til etablering af såkaldt regionale følgegrupper i hver region. Hver regional følgegruppe er direkte tilknyttet ét medlem af den nationale brugergruppe som er ansvarlig for løbende orientering af følgegruppen og tilbagemeldinger til den nationale brugergruppe. Praktisk er det ikke muligt, at lade hver region repræsenteres med alle relevante kliniske specialer i den nationale brugergruppe men det er afgørende for gruppen, at opnå gennemsigtighed i processen og at alle relevante kliniske specialer sikres mulighed for indflydelse. Kontakten mellem følgegruppen i Region Sjælland og den nationale brugergruppe varetages af indkøbsorganisationerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er hensigten at udbyde en række delaftaler med afsæt i kliniske specialer. I hver delaftale forventes der indgået parallelle rammeaftaler med flere leverandører. Rammeaftalerne forventes at løbe 2 år med option på forlængelse. Brugergruppen har især fokus på billedkvalitet, klinisk funktionalitet og løbende teknologiske udvikling. Endvidere er der naturligvis en forventning om attraktive priser henset den store volumen som regionerne tilsammen udgør. Henover de sidste måneder har forløbet en indledende høringsproces hvor de regionale følgegrupper har haft forskelligt materiale til gennemsyn og kommentering. Herefter gennemgår den nationale brugergruppe de indkomne tilbagemeldinger og efterfølgende fremsendes revideret udkast for kravspecifikationer til en kort endelig høring hos de regionale følgegrupper før udbuddet bekendtgøres. Endelig er det brugergruppens intention delvist at involvere de regionale følgegrupper i afprøvningen af udstyret forud for endelig evaluering. Brugergruppen arbejder efter en ambitiøs tidsplan og håber at kunne afslutte udbuddet i Gruppen har med ovenstående ønsket at informere bredt til DUDS medlemmer og eventuelle spørgsmål kan rettes til: Lars Dahl Allerup Strategisk Indkøbskonsulent Region Hovedstaden Tlf DEGUM SGUM ÖGUM 2013 Euroson 2013 and Biology (EFSUMB) Science and October 9 12, Kurser DUDS 2 nd Call for Abstracts 10 11

7 DUDS Årsmøde Årsmøde DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) ÅRSMØDE 19.APRIL 2013 Carlsberg Museum & Business Center Billeder fra mødet: Der var stor deltagelse til årsmødet, hvor flere internationale forskere var inviteret til at forelæse. Flere dygtige danske folk var ligeledes repræsenteret, samt unge forskere der forhåbentlig kommer til at præge vores feltet fremadrettet. En lang række producenter, med produkter indenfor ultralyd, havde til lejligheden opstillet stande i foyeren. I pauserne var der rig mulighed for at afprøve alt fra pigtail-katetre, automatkanyler til et bærbart ultralydsapparat med batteridrevne, trådløse prober, særligt velegnet til point-of-care ultralyd. Blandt forelæserne var: - Jesse Aronowitz (USA) kendt for sin forskning indenfor prostata brachyterapi, fortalte om det forgangne århundrede med denne terapiform. Han havde flere spændende anekdoter om de besværligheder man stødte på, da man første gang forsøgte sig med denne behandlingsform. - Mirko D Onofrio (Italy) kendt for sin forskning med fremstilling af pancreas med ultralyd-kontrast, fortalte om sin aktuelle forskning indenfor samme område og de mulige fremtidsperspektiver. - Jeff Bamber (UK) var det den tekniske iblandt forelæserne og kunne berette om sit arbejde med at karakterisere normalt og cancervæv ved ultralyd. Han kom også ind på sit seneste arbejde med elastography, som ser lovende ud fremadrettet. - Eva fallentin (Rigshopitalet) fortalte om MR & CT -diagnostik inden for prostatatumorer. - Kristoffer Lindskov Hansen (Rigshospitalet) fortalte om Vektor flow status og perspektiver. - Jonathan Carlsen (Rigshospitalet) fortalte om elastografi studier på fantomer - Jacob B. Olesen (DTU) fortalte om ikke-invasive målinger af trykgradienter ved brug af ultralyd. Samlet set var det en vellykket dag, hvor der også var plads til at hilse på yngre, samt ældre kollegaer og høre om livet rundt omkring på de forskellige afdelinger. Afslutningsvis blev der budt på fælles guidet gåtur på Carlsbergs område inden den ordinære generalforsamling i selskabet satte endeligt punktum for årsmødet. Af Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt 12 13

8 DUDS Kurser Kurser DUDS 14 15

9 DUDS Kurser Kurser DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Kirurgisk Selskab byder velkommen til 29. Introkursus i akut abdominal ultralydskanning herunder FAST og E-FAST skanning den 22. november 2013 Rigshospitalet, Radiologisk Klinik X, auditoriet Indhold: Dette kursus er beregnet for personer, der ser en ultralydskanner for første gang, og som ønsker at komme hurtigt i gang med at skanne de mest vagtrelevante, akutte tilstande i abdomen. Kurset indeholder introduktion til FAST og Extended FAST traumealgoritmen. 17. Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd Kurset er godkendt er DUDS (Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab) og giver 12 CME point. Tid: Januar 2014 Sted: Målgruppe: Skejby Sygehus, Auditorium A Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger, praktiserende læger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd. Materiale: Hver kursist får lærebogen Basics of Clinical Ultrasound (Kindle Edition) Kursusafgift: 2000 kr. Kursusledelse: Lars Bo Svendsen, Jens Hillingsø, Kristina Rue Nielsen, Kristoffer Lindskov Hansen og Caroline Ewertsen Kursussekretær: Linda Schumann, Program og tilmelding på Indhold: Undervisere og kursusledere: Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (overbelastningsskader/idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler. Demonstration af undersøgelsesteknikker (inkl. Hands on ) og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner). Overlæge Lars Bolvig, Røntgenafdelingen, Århus, Overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Silkeborg. Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Røntgenafdelingen, Randers. Pris: kr Prisen omfatter kaffe og fortæring under mødet. Deltagerne sørger selv for overnatning. Kursusbog: Textbook on Musculoskeletal Ultrasonography for beginners and trained, der er skrevet af de 3 kursusarrangører fungerer som kursusbog (vejl. pris kr. 385), men er ikke en forudsætning for deltagelse i kurset. Tilmelding: Tilmeldingsfrist: Skriftligt pr. Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren. 3. januar Begrænset deltagerantal. Ved afmeldinger senere end 10. januar 2014 betales fuldt tilmeldingsgebyr 16 17

10 DUDS Kurser Kurser DUDS Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of FAST & elus (Focused Assessment with Sonography for Trauma & Emergency Lung Ultrasound) Aarhus September Aarhus October Aarhus December Basic FAST & elus What is FAST? FAST is a simple and systematic sonographic examination for free fluid in the pericardial sac and in the peritoneal cavity. Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of Basic FATE (Focus Assessed Transthoracic Echocardiography) Aarhus September Aarhus October Aarhus November Aarhus December Basic FATE Objective The objective is to provide basic echocardiographic skills for physicians who are not cardiology specialists in order to guide successful cardiopulmonary optimization. Emergency LUS Emergency LUS is a simple and systematic sonographic examination to detect pneumothorax, pleural effusion and pulmonary edema. Course convenors The course convenors are Lars Knudsen and Christian Laursen joined by a team of highly skilled supervisors. Lars Knudsen Christian Laursen Course convenor The course convenor is the inventor of the world famous FATE protocol Professor Erik Sloth joined by a team of highly skilled supervisors. Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of FATE. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications No prior experience is required for the FAST & elus course. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands-on workshop. The focused 1-day hands-on workshop is 100% dedicated to practice training. Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Fee 490 euros including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course. Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Fee 490 euros including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course

11 DUDS Kurser Kurser DUDS Advanced e-learning & workshop Cutting edge interactive e-learning programs present the theory prior to the 1-day hands on workshop. The focused 1-day hands on workshop is 100% dedicated to practice training. Precourse qualifications No prior experience is required for the basic USabcd course of UGRA. Language: English if any non-danish speaking participants join the course. Objective To endow the participant with theoretical insight and practical skill to master the seven basic ultrasound guided nerve blocks for safe, easy and effective perioperative analgesia of the upper limb, the lower limb, and the abdominal wall. The focus is exclusively on inplane needle guidance and single shot nerve blocks Venue Aarhus University Hospital, Skejby Brendstrupgaardsvej 100, 8200 Aarhus N, Denmark Course convenor The course convenor is professor (hon.) Thomas Fichtner Bendtsen joined by a team of highly skilled supervisors. Fee 490 euros including e-learning + 1-day workshop + lunch Further information: Registration: Please Bianca Jensen at or register on website Certificate A certificate is issued after completion of the course. Sted: Form: Målgruppe: Indhold: Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 17. Kursus i MUSKULOSKELETAL ULTRALYD Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital Hvidovre Hospital 11. til 13. September dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser. Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede. Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, power Doppler, ultralydvejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner). Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet. Akkreditering: Kurset anbefales af : Dansk Radiologisk Selskab (giver 18 CME-point) Dansk Ortopædkirurgisk Selskab Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Dansk Reumatologisk Selskab European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR) Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB s level 1 kursus (European Federation for Societies in Ultrasound in Medicine and Biology). Ultrasound of Airway Breathing Circulation & Dolor USabcd Course of UGRA (Ultrasound Guided Regional Anesthesia) Aarhus October Aarhus November Ultrasound Guided Regional Anesthesia Interscalene -Infraclavicular - TAP - Femoral - Saphenous - Subgluteal & Popliteal Sciatic Basic Ultrasound Physics Needle Dexterity Training in Phantoms Kursusledere: Michel Court-Payen, Overlæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital Ole Schifter Rasmussen, Overlæge, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus Akram Dakhil Delfi, Overlæge, Røntgenafdeling 334, Hvidovre Hospital Undervisere: Danske forelæsere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd. Gæsteforelæsere: Carlo Martinoli, Dept of Radiology R, University of Genoa, Italy Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgium. Kursusafgift: kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til kr. Tilmelding: Kursussekretær Annette Matthiesen, Billeddiagnostisk afdeling, Køge Sygehus, senest den 2. september

12 DUDS Kurser Kurser DUDS Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab (DUDS) Program: 08:30 Ankomst morgenmad 09:00 Velkomst, Introduktion til Gynækologisk og Obstetrisk UL Billedorientering TL Ultralydkursus i gynækolog Introduktion i anvendelse af ultralyddiagnostik indenfor gynækologi teoretisk og praktisk undervisning. Kursisterne får selv mulighed for at udføre superviserede scanninger på modeller. Kurset henvender sig til Introduktionslæger og andre læger, der ønsker at supplere deres viden om anvendelse af ultralyd i specialet gynækologi og obstetrik. Tidspunkt: Torsdag d. 14. november 2013 kl. 8:30 til 18:00 Sted: Drejergaarden, Roskildevej 38, 4330 Hvalsø 09:30 Hvad er UL- hvordan fungerer et UL- aparat, billedoptimering. BS 10:00 Abdominal UL BS 10:30 Demonstration af apparatur i mindre grupper, hvor de forskellige funktioner læres, med henblik på klinisk/live anvendelse senere på dagen. 11:00 Kaffe/the kage 11:15 Uterus, endometrium, salpinges, ovarier TL Normal anatomi og fysiologi 11:45 Tidlige graviditetskomplikationer, Kursusledelse/sekretariat: Torben Larsen Ida Näslund 12:30 Frokost blødning, missed ab, extrauterin grav IN+TL Undervisere: Bjørn Skjoldby, Overlæge, Herlev Sygehus Ida Näslund, Introduktionslæge, Holbæk Sygehus Torben Larsen, overlæge, dr. med. Holbæk Sygehus Tilmelding: efter princippet først til mølle senest man. D. 1. oktober 2013 Tlf Deltagerantal: ca. 25 Pris: Kurset koster 1800 kr. inkluderet morgenmad, frokost, kaffe og frugt i dagens løb. Tilmelding inden 21. oktober, gældende ved indbetaling på konto: Lægernes pensionsbank: Reg. Nr Kontonr Med tydelig angivelse af kursistens navn 13:15 Live UL- undersøgelse (små hold og modeller, hvor kursisten for lejlighed til at scanne) 14:30 Obstetriske kliniske problemstillinger, som den unge reservelæge bliver konfronteret med Gestationsalder bestemmelse, flerfoldsgraviditet, mistanke om væksthæmning, cervixskanning, fostervand, anvendelse af Doppler i graviditeten IN +TL 16:00 Kaffe/the kage 16:30 Patologi i det lille bækken inflamatoriske forandringer, tumorer og metastaser, interventionel UL UL- vejledte indgreb/drænage mv. TL 18:00 Multible choice (for dem der ønske det), Kursusbevis Afslutning 22 23

13 DUDS DUDS Quiz Litteraturguiden DUDS DUDS Quiz Svar: DUDS Quiz-marts Hvilken medfødt lidelse peger pilen på? Send dit svar til - husk at anføre DUDS quiz i emnefeltet. Svar frist den 1. december Der vil blive trukket lod om en præmie blandt de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. mail. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af DUDS-bladet der forventes at udkomme til marts Held og lykke! Svar på duds-quiz fra martsbladet 2013: Morbus Crohn Billedet viser en 6 årig dreng med morbus crohn, hvor man ser to nærliggende tyndtarmsslynger med massiv vægfortykkelse (pilene) og forandret ekkogenicitet i det mesenterielle fedt. (Bogstav F) Begge fund tyder på svær inflammation. Der er både hyperæmi i tarmvæggene og i det mesenterielle fedtvæv ved doppler. Reference: abstract 24 25

14 26 27

15 DUDS Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Rejseberetninger fra internationale kongresser Side 11 Indkaldelse til DUDS efterårsmøde i Aarhus Side 12-13 DUDS quiz September udgave 2015 DUDS Bestyrelsen

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 Intraoperativ vektor flow imaging - læs mere om ny interessant ultralydmodalitet med mulighed for vinkelufhængige hastighedsmålinger. Side 8-9 Interessant

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk

ULTRALYD. akutmedicinsk. et basiskursus. 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG. www.dasem.dk akutmedicinsk ULTRALYD et basiskursus ved Dansk Selskab for Akutmedicin 22. oktober 2012, Center for Akutforskning, Aarhus Sygehus, NBG Indhold: side: 3: Velkommen 4: Dagens program 5: UL terminologi,

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-9 Ultralydsbaseret Elastografi af Leveren Side 10 Rejseberetning Side 19 DUDS quiz Marts udgave 2015 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Læge PhD Caroline

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Næstkommende formand

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ovl. Lars Bolvig Rtg. Afd., Århus Amtssygehus formand@www.duds.dk. Ovl. PhD Torben Lorentzen Kir. Gas. afd. D, Herlev Hospital kasserer@www.duds.

Ovl. Lars Bolvig Rtg. Afd., Århus Amtssygehus formand@www.duds.dk. Ovl. PhD Torben Lorentzen Kir. Gas. afd. D, Herlev Hospital kasserer@www.duds. Udgiver: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktør: Læge, PhD Mette Marklund redaktor@www.duds.dk Webmaster: Læge Kristoffer Lindskov Hansen

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Kursuskatalog. Ultralyd 2015. GE Healthcare. Deformationsanalyse med EchoPAC side 3. Avanceret EchoPAC opsætning side 4. 3D TTE Ekko side 5

Kursuskatalog. Ultralyd 2015. GE Healthcare. Deformationsanalyse med EchoPAC side 3. Avanceret EchoPAC opsætning side 4. 3D TTE Ekko side 5 GE Healthcare Kursuskatalog Ultralyd 2015 Deformationsanalyse med EchoPAC side 3 Avanceret EchoPAC opsætning side 4 3D TTE Ekko side 5 Hands on 3D TEE Ekko side 6 Kontrast og stress ekkokardiografi side

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi

De specialespecifikke kurser i neurokirurgi 1 De specialespecifikke kurser i neurokirurgi møde den 24. september 2012 Uddannelsesudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab afholdte møde om de specialespecifikke kurser med det formål at finde ud

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015

Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Hospitalsenhed Midt Et interaktivt skulderløft et innovationsprojekt marts 2015 Anne Marie Kjærsgaard, projektleder, sygeplejerske, MHH Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,, Hospitalsenhed Midt

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

onsdag den 28. januar 2015

onsdag den 28. januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab 10. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde Radiograf Rådets Landskursus 28.- 30. januar

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere