ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIFT. HJÆLP, vi har brug for omsorg! TEMA: Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 2014 Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje TEMA: HJÆLP, vi har brug for omsorg!

2 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 UDGIVER HJEMMESIDER ANSVARSHAVENDE REDAKTØR REDAKTIONELLE MEDARBEJDERE COPYRIGHT MEDLEMSSKAB ADRESSEÆNDRING LAYOUT & TRYK OPLAG FORSIDE Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS), Gartnerparken 71, 8380 Trige og Annette Langdahl Gerda Wad Saiki, Ingrid Lang, Maja Nielsen og Grete Schärfe Eftertryk af artikler og fotos er tilladt med angivelse af kilde. Synspunkter i artikler med forfatterunderskrift dækkes ikke nødvendigvis af DKS Tegnes for 350 kr. årligt (studerende/elever og pensionister 150 kr.) kontingent til halv pris det første år for nye medlemmer. Det første år er gratis for studerende. Indmeldelse til den sygeplejefaglige konsulent eller via hjemmesiden Bedes sendt til den sygeplejefaglige konsulent WERKs Gra iske Hus A/S 500 stk. Tegning af Lina Lernevall FORENINGENS KONTONUMMER: REG: 9340 KONTO: DKS BESTYRELSE FORMAND Sygeplejerske Grete Schärfe, mail: iber.dk, mobil: NÆSTFORMAND Sygeplejerske Mette Damgaard Nielsen, mobil: KASSERER Sygeplejerske Gerda Wad Saiki, Gartnerparken 71, 8380 Trige Mail: Sygeplejerske Maja Nielsen, SYGEPLEJEFAGLIG KONSULENT Annette Langdahl, Hoptrup Hovedgade 9, 6100 Haderslev Mobil: (fridag mandag), mail:

3 TEMA: HJÆLP, VI HAR BRUG FOR OMSORG! 3 Er medlemsengagement 4 det nye sort i dks? Hilsen fra formanden 5 Omsorgspris 2015 Bestyrelsen i arbejdstøjet 6 Nyt fra Aalborg 10 Af bestyrelsesmedlemmer Maja Nielsen og Grete Schärfe Hospicebesøg, projektdating og dialogmøder i Aalborg. Sygeplejestuderende bliver mere a klarede på dialogmøder. 8 Landsmødet Når omsorg bliver retorisk glasur Af sygeplejefaglig konsulent Annette Langdahl Hvad blev der af pengene? 14 Af kasserer Gerda Wad Saiki 16 Kontakt med vore venner i Moldova Af formand Grete Schärfe Konference med udfordringer 17 Af intensivsygeplejerske Doris Christensen 19 Hvor kommer vi fra? Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen? Af sygeplejerske og medlem af bestyrelsen Gerda Wad Saiki Jeg gik grædende hjem fra arbejde 23 Af Grete Schärfe 25 Stå fast eller skrid (ud) Af sygeplejefaglig konsulent Annette Langdahl Jeg har brug for omsorg 27 vil du give mig den? Af Grete Storbjerg fortalt til Grete Schärfe 28 Vi har ikke ansvar længere, end vi har magt Af Solveig Rosenkvist fortalt til Grete Schärfe Arrangementskalender 30

4 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 Er medlemsengagement det nye sort i DKS? Hilsen fra formanden Patientinddragelse er det nye sort. Det lød som sort snak for mig. Patientinddragelse vidste jeg, hvad var. Men det nye sort? Jeg sad i et auditorium på University College Nordjylland i Aalborg ved siden af bestyrelsesmedlem Maja Nielsen. Vi skulle præsentere nogle forslag til bachelorprojekter af etisk og eksistentiel art. Og mens vi ventede på, at det blev vores tur, kom det fra én af de andre oplægsholdere på podiet: Patientinddragelse er det nye sort. Maja kunne oplyse mig om, at det nye sort ville sige en ny trend. Og at patientinddragelse er blevet et populært emne, ik jeg bekræftet ved en enkel googlesøgning, der gav resultater. Udtalelsen har fået mig til at re lektere over, hvorvidt vi har medlemsinddragelse i DKS? Udtrykket skurer i ørene. Jeg foretrækker medlemsengagement. Det smager mere af frivillighed og medejerskab. På hvilke måder har medlemmer engageret sig i DKS i 2014? DKS-gruppen i Aarhus engagerede sig som hjælpere og værtinder ved landsmødet i marts; i Aarhus, så vi kunne servicere de 133 deltagere på temadagen med Kari Martinsen; Et DKS-medlem spillede til sangene, en anden tog billeder på landsmødet; Studerende holdt oplæg på dialogmøderne i Aalborg og foreslog nye aktivitetstiltag; Frivillige sørgede for kaffebrygning og borddækning til årets to dialogmøder i Aalborg; Aarhus-gruppen inviterede hver måned til fag-tro-møder i private hjem; Medlemmer spredte kendskabet til DKS gennem kommentarer, likes og ved at dele DKS opslag på Facebook; DKS ere involverede sig i forhold til udenlandske kolleger i Moldova, Ukraine og under NCFI-konferencen i Madrid; To DKS ere meldte sig som tovholdere på hjemmesiden Bestyrelsesmedlemmerne mødtes 8 gange på Skype og to gange live i årets løb; En DKS er lagde hus og hjem til bestyrelsesmødet med overnatning; En anden inviterede os til at holde udvalgsmøde om i sit hjem; Et medlem hjalp Annette Langdahl med at få julebrev og landsmødeinvitationer sendt ud inden Jul; Medlemmerne betalte Annette Langdahls løn og udgifter til årets aktiviteter gennem kontingenter og gaver; 34 medlemmer modtog seks gange i årets løb nyhedsbreve med speci ikke behov, så de kunne bede konkret for arbejdet. Et medlem udsendte brevene pr. mail hver gang; Nogle leverede indlæg til dette årsskrift; Et team stillede sig til rådighed til korrekturlæsning af nyhedsbreve og årsskrift. Dette er blot eksempler. I årsskriftet her kan du læse mere om nogle af dem. Ikke alle opgaver er lige synlige. Men alle er lige nødvendige, for at vi kan nå ud til vore kolleger med det, Gud har lagt os på hjerte at tjene vores fag med.

5 5 Er medlemsengagement så det nye sort i DKS? Den tanke kunne man let få, når man ser listen ovenfor. Men medlemsengagement er ikke nyt. Så længe DKS har eksisteret, har hovedvægten af arbejdet været båret af frivillige hænder. Listen ovenfor viser bare, at engagementet stortrivedes i Vi vil gerne sige af hjertet tak til jer alle for medlemskab, opmuntring, forbøn, gaver, tid og praktisk indsats. Uden jer intet DKS. I 2015 får vi også brug for jeres medvirken bl.a. til at nominere modtagere af DKS s Omsorgspris og inde bestyrelseskandidater til valget ved generalforsamlingen i marts. Vi hører også gerne fra jer, hvis I har ideer til, hvordan vi bedre kan udfylde vores rolle som en kristen sygeplejeforening. God læsning af årsskriftet og velkommen til landsmødet i Aarhus marts! Grete Schärfe Og DKS omsorgspris går til På landsmødet 2015 vil der for første gang blive overrakt en omsorgspris. Medlemmerne ik i februar måned tilsendt opfordring til at nominere kandidater til prisen. Baggrund Omsorg har trange kår i et sundhedsvæsen præget af effektivisering, standardisering, dokumentering og rationel tænkning. Og en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd og FOA står bag, viser, at mulighederne for at yde værdig pleje er blevet dårligere. 1 DKS kalder sig et forum for værdig pleje, og vi ønsker at anerkende værdig pleje ved at uddele DKS omsorgspris én gang årligt. Hvem kan modtage prisen? Prisen uddeles til et medlem af sygeplejepersonalet, der på en særlig måde er rollemodel for den værdige pleje ved i sit daglige arbejde at have blik for den gode omsorg og syge pleje, hvor medmenneskelighed og nærvær er i fokus. D en slags sygepleje har vi ikke patent på som kristne. Derfor er det heller ikke en betingelse for modtagelse af prisen, at man har en kristen tro. Medlemmer kan nominere enhver plejeperson, som på en særlig måde har gjort sig fortjent til prisen inden for enhver gren af sygeplejen, hvad enten det er i nærkontakt med patient eller pårørende eller inden for ledelse, undervisning eller forskning. Prisen består af 2000 kr., en buket blomster og et diplom. 1. I lg. Sygeplejersken nr side 42

6 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 En glad bestyrelse og sygeplejefaglig konsulent Bestyrelsen i arbejdstøjet Formandens visioner I 2014 besluttede vi at holde bestyrelsesmøder via Skype den sidste onsdag i hver måned (undtagen i sommerferien). Vi har i årets løb haft otte Skype-møder, et længere bestyrelsesmøde med overnatning hos Noomi Mortensen i Hoptrup i juni måned samt et endagsmøde hos Gerda Wad Saíki, Trige i november. Derudover foregår der i perioder en livlig mail-aktivitet, f.eks. op til landsmødet og inden årsskriftet sendes til trykkeren. En glad bestyrelse søger andre glade bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen har lige nu ire medlemmer (Gerda Wad Saíki, Maja Nielsen, Mette Damgaard Nielsen og Grete Schärfe), og er på udkig efter nye bestyrelsesmedlemmer, der kunne tænke sig at arbejde for DKS' mærkesager og alle de ting, DKS har i gang. Visioner på vej Lige nu arbejder bestyrelsen med at tænke i visioner og strategier, så vi kan arbejde målrettet med DKS værdier og mærkesager. I forbindelse med bestyrelsesmødet i juni i Hoptrup, satte vores sygeplejefaglige konsulent os i gang med at tænke ud af boksen ved at lade os vælge billeder, som kunne udtrykke visioner for arbejdet. En underholdende og lærerig proces, som vi stadig er i gang med, og glæder os til at få færdigformuleret.

7 7 DKS om aktiv dødshjælp i medierne Den 21. november bragte Kristeligt Dagblad et debatindlæg, som Annette Langdahl og Grete Schärfe havde indsendt om aktiv dødshjælp. Udfordringen refererede indlægget på forsiden af ugeavisen den 27. november. Indlægget har efterfølgende medført debat på Facebook og på Kristeligt Dagblads hjemmeside

8 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 Landsmødet 2014 Vi satte rekord med 133 deltagere til landsmødet Trækplasteret var Kari Martinsen. Nogle sygeplejestuderende var så heldige at have den kendte sygeplejetænker for sig selv aftenen før temadagen ved et VIP-arrangement for studerende. Temadagen den følgende dag handlede om Når indtrykket skal udtrykkes hvor sansning, forståelse, sårbarhed, nærvær og deltagende opmærksomhed var nogle af nøgleordene. Dagen var mættet af betydningsmættede sætninger og ordspil som: At føre en god samtale medfører lyttepligt og samtalen skaber rum for nærvær og skæbnefællesskab I samtalen udleverer vi os til hinanden i tillid til, at den anden modtager mit livs tone, og i tillid til, at der kan skabes en fælles forståelse og klangbund. 1 Ved den efterfølgende generalforsamling måtte vi tage afsked med bestyrelsesmedlem Eydritt Marseille, som vi har haft fornøjelsen at samarbejde med siden Tak for dit rolige og betænksomme væsen, for dit engagement, smittende humør og dine mange konstruktive ideer. Selv om det ikke er muligt for dig at forene bestyrelsesarbejdet med dit småbørnsfamilieliv, glæder vi os til fortsat at samarbejde med dig og at se mere til dig på anden vis. 1. Et mere udførligt referat med lere citater fra landsmødet samt andet materiale kan hentes på eller rekvireres hos iber.dk

9 9 < Tak til Eydritt

10 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 Hospicebesøg, projekt-dating og dialogmøder i Aalborg Af bestyrelsesmedlemmer Maja Nielsen og Grete Schärfe I 2014 prøvede vi noget nyt i Nordjylland. På opfordring fra en sygeplejestuderende arrangerede vi et besøg på Kamillianer- Gaardens Hospice i Aalborg. Det skete i samarbejde med Støtteforeningen Kamillus Aalborg, og vi blev glædeligt overraskede, da 29, lest sygeplejestuderende, dukkede op til arrangementet. I det hele taget har vi haft kontakt med en del sygeplejestuderende i Dels da vi forår og efterår blev inviteret til projekt-dating på University College Nordjylland i Aalborg for at præsentere etiske og eksistentielle emneforslag til de studerendes bachelorprojekter. Dels da vi traditionen tro arrangerede to årlige dialogmøder på Vejgaard Bibliotek. I 2014 har vi haft oplæg af sygeplejersker og sygeplejestuderende, der har skrevet projekter om åndelig omsorg. Sygeplejestuderende bliver mere afklarede på dialogmøder Af bestyrelsesmedlemmer Maja Nielsen og Grete Schärfe Vi har spurgt to af de studerende, der har deltaget i lere af dialogmøderne i Aalborg, hvorfor de kommer.

11 11 Dorte Langdahl Hvordan opdagede du dialogmøderne og DKS? Jeg blev inviteret med til et af møderne af en tidligere kollega. Vi arbejdede sammen på sygehuset. Efter jeg begyndte på sygeplejerskeuddannelsen, har vi haft om emnet åndelig omsorg, og der var så endnu mere grund til at komme. Du har været med til lere dialogmøder. Hvad er din vigtigste grund til at komme igen? Jeg kommer igen, fordi der bliver berørt nogle emner, som jeg kan relatere til både i mit privat- og arbejdsliv. Hvad får du ud af at være med til dialogmøderne, og hvordan kan du helt konkret bruge det i din hverdag? Kristendommen har betydning for mig og er en del af den, jeg er og den måde, jeg ser på f.eks. åndelig omsorg i sygeplejen. Møderne giver mig en mulighed for at blive opmærksom på nogle områder i sygeplejen, der til dagligt ikke er tid eller ressourcer til. Jeg har oplevet, at jeg i min sygepleje er mere a klaret i forhold til eksistentielle samtaler og åndelig omsorg, da jeg til møderne har forholdt mig til mange emner og derfor er blevet mere a klaret. Andreas Winther Pedersen Hvordan opdagede du dialogmøderne og DKS? Det var min mor, der havde hørt om dem gennem DKS. Hun introducerede mig til dem. Så det var meget nemt. Du har været med til lere dialogmøder. Hvad er din vigtigste grund til at komme igen? Det er, at jeg synes, det er hyggeligt, og det vigtigste er, at det er med en kristen baggrund i sygeplejen, at det er erfarne sygeplejersker, der taler, at de tror på det samme som en selv, og samtidig qua deres erfaring har mere at bidrage med. Hvad får du ud af at være med til dialogmøderne og hvordan kan du helt konkret bruge det i din hverdag? Vi får sat tanker i gang, som vi får sat ord på. Det gør, at andre kan se det fra en anden vinkel og kan så igen bidrage med noget. Vi får værktøjer fra andre om åndelig omsorg og hører, hvordan de bruger det i hverdagen. Dette kan jeg tage med i min hverdag og afprøve, samt have det i mit baghoved, at mere erfarne sygeplejersker har haft succes med de ting, vi har haft oppe at vende. Det er et godt forum at invitere en kollega med til, for det er ikke overkristent, og man prakker ikke folk noget på. Men der bliver ikke lagt skjul på, at det er kristent. I har et budskab om kærligheden til andre mennesker. Og åndelig omsorg er jo ligeså vigtig en ting for patienterne som at tale om seksualitet. Kender du en sygeplejestuderende, du tror, også kunne have glæde af DKS? Vil du være med til at invitere studerende og nyuddannede til Next Generation - arrangementet i forbindelse med landsmødet? Læs mere på

12 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 Til bogreceptionen på Vartov. NÅR OMSORG BLIVER RETORISK GLASUR Af sygeplejefaglig konsulent Annette Langdahl I forbindelse med udgivelsen af antologien Det personlige samfund, blev der lavet en Epinion måling foretaget af tænketanken Cura 1. Undersøgelsen viser at, Et lertal af danskere mener, at store og upersonlige systemer truer vores velfærd og respekten for mennesker. Hele 67% af danskerne mener, at vi skal skrue ned for kontrol og op for tillid. Mange ting i undersøgelsen 2 underbygger noget af det, vi i DKS også har påpeget gennem lere år, og bogen sætter bl.a. fokus på, hvad det gør ved mennesker, når systemer 1. CURA en idepolitisk tænketank, der arbejder ud fra personalismen og ideen om frie mennesker, der lever og vokser i og ud fra fællesskabet og ansvaret for andre mennesker se mere på 2.

13 13 bliver for store og kontrollerende. At det er livsvigtigt at engagere sig, at være noget for nogen og indgå i relationer med fokus på det enkelte menneskes værdi. Det handler om værdier og menneskesyn og om, hvad der er vigtigt for, at vi kan eksistere som mennesker, og hvad der virkelig gør livet værd at leve i et samfund, hvor vækst og konkurrence er i fokus. For nogen tid siden var Noomi Mortensen og jeg så heldige at blive spurgt, om vi ville skrive noget til antologien, der udkom her sidst i januar. Artiklen skulle sætte fokus på sundhedsvæsnet og de udfordringer og problemstillinger, vi ser lige nu, og som også er nogle af DKS mærkesager. Vores bidrag kom til at hedde Når omsorg bliver retorisk glasur og sætter fokus på kontrolsystemer, afpersonalisering og plejepersonalets manglende muligheder for at udøve deres fag på fagets præmisser og ikke systemets. Det har været næsten forløsende at sætte ord på noget, der gennem de senere år har været kilde til frustration og undren hos os selv, men også hos mange andre Det er vi meget taknemmelige for. Bogen er den første af to antologier, hvor nummer to udkommer til april og har titlen: Det relationelle menneske. Læs mere om bogen på: php?id=172&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_ news%5d=829 og uddrag af bogen på: uploads/2015/01/det-personlige-samfund_ web.pdf

14 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 Hvad blev der af pengene? Af kasserer Gerda Wad Saiki Vi vil fra bestyrelsen gerne igen sige en stor tak til alle for kontingent- og gaveindbetalingerne, som er kommet i løbet af å ret. Det er jeres bidrag, der er baggrunden for, at vi kan fortsætte arbejdet. En stor tak til alle trofaste medlemmer og gavebidragsydere, og tak til nye medlemmer, der er kommet til var å ret, hvor vi havde rekord mange deltagere til vores temadag med Kari Martinsen. Vi havde få et lere til at sponsorere, og det var med til, at vi kunne holde prisen lav, og at det hele alligevel løb rundt. Tak til sponsorerne! Vi vil også sige en stor tak for ekstragaver, der er kommet til diverse ting i løbet af å ret. Der kom bl.a. gaver ind, så Noomi Mortensen kunne tage et beløb med til Moldova til det kristne sygeplejearbejde der i forbindelse med hendes rejse derned i sommer. Støtten fra Kulturstyrelsen kom tidligt i 2014, allerede i slutningen af september, og beløbet var næsten uændret i forhold til forrige å r: kr. Det var en lettelse ikke at skulle vente til ind i december, som vi har gjort tidligere. Ansøgningsproceduren til Kulturstyrelsen er blevet mere omstændelig, og der er kommet nye regler. Det viste sig, at DKS er registreret som religiøs forening, og da er vi foreløbig ikke ramt af de nye regler for foreninger, hvor foreningen skal have mindst 300 medlemmer og 100 givere, der hver skal give minimum 200 kr., for at være skattefradragsberettiget. På længere sigt skal vi arbejde på at kunne opfylde de nye regler. Støtte til konferencedeltagelse og internationalt arbejde 2014 blev også å ret, hvor der var i alt 6 med tilknytning til Dansk Kristelig Sygeplejeforening, der kunne deltage i NCFI s europæiske konference i Madrid. Annette og Grete Schärfe og jeg deltog fra bestyrelsen sammen med Noomi Mortensen, Ingrid Lang og Lina Lernevall. Det var en stor oplevelse, som der kan læses mere om her i Årsskriftet. DKS støtter det internationale arbejde med 5000 kr. pr å r og vi er taknemmelige for, at vores økonomi tillader det. Ny regnskabsmedarbejder Vores tidligere regnskabsmedarbejder Claus Hermansen opsagde sin aftale med DKS pr. 1/1-15, da han har få et fuldtidsstilling som frikirkepræst. Via Sundhedspersonalets Missionsforening (SMF) hørte vi om Fritz Kristiansen, som er kasserer og regnskabsansvarlig for SMF, og som vil på tage sig opgaven som regnskabsmedarbejder for DKS. Vi ønsker Fritz velkommen og håber på et godt samarbejde. Endnu en gang tak for jeres støtte til DKS og på gensyn til landsmødet d marts. NYT KONTONUMMER igen i 2014 Vores bank Hobro Sparekasse blev i 2014 fusioneret og hedder nu Jutlander Bank. Det betød desværre, at DKS igen måtte have nyt kontonummer, da der var sammenfaldende kontonumre. Vi beklager det bøvl, der har været i forbindelse med dette. Det aktuelle kontonummer er nu: Reg: 9340 og kontonr:

15 15 RESULTATOPGØRELSE FOR 2014 INDTÆGTER Note Kontingenter , ,00 Gavebreve , ,00 Gaver, alm. ( 8A-gaver) , ,98 Diverse gaveindtægter 1.095, ,00 Bidrag fra Tips og Lotto , ,88 Tilskud DSR Landsmøde/temadage , ,00 Salg af produkter 1.559,00 Sponsorater 8.500,00 Renteindtægter og udbytte 1.730, ,90 INDTÆGTER I ALT , ,76 UDGIFTER Personaleomkostninger , ,11 Kontorhold 1.851, ,55 Porto og gebyrer 2.881, ,00 Gebyrer betalingsservice 2.538, ,66 EDB-udgifter / hjemmeside 630,00 Telefoni + skype-gruppe 1.824, ,98 Regnskabsassistance (HBS) 8.207, ,94 Revision, inkl. konsultativ assistance , ,00 Rest revisor tidligere år 625,00 Lønservicebureau (MultiData) 325,11 494,53 Diverse administrationsudgifter 1.106,00 Gave NCFI 7.160, ,00 Landsmøde/temadage , ,53 Årsskrift ,00 PR, repræsentation , ,00 Bestyrelsesmøder 369, ,35 Rejser (best.) 8.330, ,62 Kurser/konf. bestyrelse 8.209,52 Støtte ydet til diverse projekter 7.835, ,00 Renteudgifter pengeinstitutter 1.177,92 UDGIFTER I ALT , ,19 ÅRETS RESULTAT , ,57 BALANCE AKTIVER Note Værdipapirer , ,00 Tilgodehavende tips- og lottomidler ,88 Tilgodehavende kontingenter 700,00 Likvide beholdninger , ,56 AKTIVER , ,44 PASSIVER Saldo pr , ,76 Årets resultat , ,57 EGENKAPITAL , ,33 Kortfristet gæld , ,11 GÆLD , ,11 PASSIVER , ,44

16 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 Kontakt med vore venner i Moldova Af Grete Schärfe Som nogle af jer vil vide, er DKS venskabsforening med den kristne sygeplejeforening i Moldova. Det var en stor oplevelse for mig, da jeg ik lov at besøge lederen af arbejdet, Anna Suvac i Sidste sommer tog Noomi Mortensen afsted og styrkede båndene til vore venner dernede. Noomi fortalte om sine oplevelser i nyhedsbrevet, som vi sendte ud sidste sommer. Her skriver hun bl.a.: På alle måder var det en fantastisk tur for mig. Anna og hendes svigerdatter, Carina, havde sat tre dage af til kun at vise mig steder med relation til sygepleje. Jeg mødte Alina, chefen for sygeplejerskerne på sygehusene i Chisinau, og den øverste leder af det moldoviske sygeplejeråd præsident, Elena Stempovscaia. Det gik op for mig, at det kristne sygeplejearbejde er en del af den of icielle sygeplejeforening, det, der svarer til vores Dansk Sygeplejeråd. Anna spiller en central rolle i det arbejde. Lederne respekterer hende og støtter sig til hende. Flere har været med på konferencer, som Nurses Christian Fellowship International (NCFI), har arrangeret rundt om i verden, støttet af NCFI. Ved NCFI-konferencen i Madrid i 2014 havde vi danskere, der deltog, lejlighed til at møde to af de moldoviske sygeplejersker igen, Anna Suvac og Svetlana Volcovschi. Vi hyggede os bl.a. sammen med dem på en bytur i Madrid. Moldova siges at være Europas fattigste land. Sygeplejelønningerne er så lave, at mange har lere jobs for at få økonomien til at hænge sammen. med mindre de lytter til udlandet, hvor lønnen er højere. Det betyder, at der er ekstrem sygeplejerskemangel, og de, der er tilbage, står overfor enorme udfordringer mht. at holde sygeplejestandarden oppe. Bed gerne om, at det kristne sygeplejearbejde må være en ressource i denne svære situation. Hygge på bytur i Madrid

17 17 Konference med udfordringer Af intensivsygeplejerske Doris Christensen I oktober 2014 blev DKS inviteret af The International Christian Medical Association til at holde foredrag på deres konference i Ukraine Konferencen var planlagt til byen Odessa, som ligger ud til Sortehavet. Efter en del overvejelser og bøn om fred for landet tog jeg, sammen med min mand, imod invitationen. 12 kristne foredragsholdere uden for Ukraine stod på programmet nogle skulle undervise i foredragssalen og andre på små sessioner. Kort tid før afrejsen blev jeg orienteret om, at ud af de 304 tilmeldte var der mange kristne nigerianere, men ca. 40 var muslimer og enkelte hinduer. De leste deltagere var medicinstuderende og kun ganske få sygeplejestuderende. Muslimer på kristen konference Konferencens tema var Competence a platform for faith. Jeg havde forberedt undervisning i 2 forskellige emner Anxiety and spiritual care samt Communication and the vulnerable patient. Jeg vidste, at kommunikation og eksistentielle emner som døden meget sjældent indgår i undervisningen i Østeuropa. Men hvordan mon muslimerne ville tage imod det kristne budskab, jeg havde lagt ind i undervisningen? Bl.a. ville jeg på baggrund af Jesu samtale med den samaritanske kvinde stille følgende spørgsmål: Have you ever had a conversation about spiritual matters with your patient or client? What do you see as dif icult? How did you start the conversation? I forbindelse med eksistentiel angst havde jeg planlagt at give eksempler på bibelens bud på trøst: Peace I leave with you; my peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. (Johannesevangeliet kapitel 14, vers 27) En glad studenterflok Der kom en pæn broget lok til alle mine 4 sessioner. De lyttede, de stillede spørgsmål, de ville fotograferes, og det var meget populært, at jeg havde fotokopieret mine dias, så de kunne få dem med hjem. Årsagen til fotokopierne har sin egen historie. Da vi første dag ankom til hotellet, hvor

18 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 alle de udenlandske foredragsholdere boede, blev vi orienteret om, at konferencen pludselig var nægtet adgang til de bestilte lokaler på universitetet. Vi holdt bedemøde, og hele planlægnings-teamet gik i gang med at inde andre lokaler. Stort nok til 300 deltagere og med 12 små rum til sessionerne og uden penge til at betale en dyr leje. Tre timer før konferencen skulle begynde, blev der underskrevet en aftale om at låne et helt ukendt og meget misligholdt studenterhus. Det betød, at sessionerne blev holdt i små nicher på gangene samt i gamle kælderlokaler. Intet sted var der en projektor, men dog en papkasse til den medbragte bærbare computer samt en stol af en eller anden slags til deltagerne. Min mand og jeg fandt en lille butik i byen, som var i stand til at fotokopiere mine dias. Diasserien indeholdt både vigtige billeder og tekst, så undervisningen kunne blive spændende. Kopimaskinen havde ikke en sorteringsmekanisme, så det var et kæmpe arbejde for dem at samle 120 sæt kopier à 20 sider. Men alt blev klaret til konferencens start. En glad studenter lok var samlet, man kunne se, hvor meget de nød både socialt samvær og undervisning. Alle mødte op til festaftenen i ineste dress og kunstfærdige håropsætninger. En aften der bød på improviserede kristne sange især de mange kristne fra Nigeria sang og dansede så salen sitrede, og vi blev alle, uanset religion, smittet af deres glæde og tro på vor Herre Jesus. International aften i Odessa

19 19 Hvor kommer vi fra? Hvor er vi nu? Hvor er vi på vej hen? Indtryk fra den 9. europæiske NCFI konference i Madrid september 2014 Af sygeplejerske og medlem af bestyrelsen Gerda Wad Saiki Fem dage med masser af indtryk og muligheder for oplevelser, bibelforedrag, bøn, faglige oplæg, workshops, samtaler, ud lugter og festlige indslag. Ind i mellem ik jeg snakket med forskellige af deltagere og hørt lidt af deres fortællinger Det var en enestående mulighed for at udveksle historier og erfaringer. En af fortællingerne kom fra en ung armensk sygeplejerske, der er opvokset i Libanon, og som nu bor sammen med sin mand, der er missionær og sygeplejerske i Cairo. Jeg måtte gerne bede for dem, fordi det ikke er let at være kristen i Ægypten. Samtidig fortalte hun også om, hvordan de oplevede at mange muslimer i det skjulte konverterer til kristendommen, og at de forskellige kristne kirker har fundet sammen i alle de store omvæltninger. Hvad gjorde størst indtryk på mig? Den spanske komité havde gjort et stort arbejde for at få det hele til at fungere, og vi blev taget utrolig godt imod i både lufthavn og på stationen. Vi var godt 100 kristne sygeplejersker fra mere end 15 europæiske lande (inkl. Ukraine) og enkelte deltagere fra USA og Canada.

20 Dansk Kristelig Sygeplejeforening 2014 Det gjorde et stort indtryk at møde de mange forskellige mennesker fra vidt forskellige egne af Europa og høre de meget forskellige vilkår, vi arbejder under som sygeplejersker. Aldersspredningen var stor, den ældste var vist Karen fra Norge, der har deltaget i de leste konferencer, og som fejrede sin 79 års fødselsdag en af dagene. Yngste deltager var en sygeplejestuderende fra Tjekkiet, som uden at kende til NCFI havde fundet frem til omtalen af konferencen på internettet og bestemt sig for at deltage! Der var ganske mange helt unge sygeplejersker og enkelte studerende, som så ud til at have rigtig meget glæde af hinanden. De indgik i fællesskabet, NCFI Next Generation, som blev startet i forbindelse med den Internationale konference i Chile i Dejligt var det også at se kontakten på tværs af alder, f.eks. den unge studerende fra Tjekkiet i dyb samtale med en af de ældre erfarne ildsjæle, Barbara Par itt, på en bænk i den dejlige park omkring konferencecenteret. Tidens udfordringer Hver formiddag var der bibeltime over Daniels bog ved Fernando Ramos (sygeplejerske og præst). Det var en analyse af vores egen tid og sammenligning med de udfordringer, Daniel stod i. Han holdt fast i sin tro i alle skiftende forhold og var med til at præge det samfund, han levede i, og formidle troen på en levende Gud. Foredragene afsluttede med ordene: KEEP CALM and CARRY ON! Venskaber på tværs Hvor kommer vi fra? Det overordnede tema var den kristne arv i holistisk sygepleje. Der var 3 hovedforedrag med temaerne: Hvor kommer vi fra?, Hvor er vi nu?, og Hvor er vi på vej hen? Det første foredrag blev holdt af Sonya Grympa, en canadisk sygeplejeprofessor, som har forsket i sygeplejehistorie, specielt canadiske sygeplejersker udsendt som missionærer til Kina frem til Det lyder måske støvet, men hvor var det spændende! Hun ridsede de lange linjer op i sygeplejens historie, en værdiernes historie (a story of values). Og overordnet pegede hun på, at vi som kristne kan se på det hele som Guds store historiefortælling, His story, hvor vi alle har vores plads. Hun pegede på, hvor vigtigt det er, at vi skaber miljøer, hvor vi har fokus på at fortælle vores historie og sygeplejens historie for hinanden. Der gemmer sig en stor rigdom i det at få alle de forskellige historier og fortællinger frem. Sonya opfordrede os til større opmærksomhed på sygeplejens historie, at læse den, skrive og tage vare på ældre sygeplejerskers fortællinger.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang?

Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang? Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang? Af Birgitte Viftrup Mortensen Forord Hvert år dør mange helt alene i deres eget hjem eller på plejehjem i deres egen lejlighed. De ansatte forsøger at kigge ind så

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Lægesekretærelev-konference 2014

Lægesekretærelev-konference 2014 Lægesekretærelev-konference 2014 - Hvor går grænserne? Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 9.00 14.00 Antal deltagere: 94 Arrangører: Lægesekretærelevhold 38, Handelsfagskolen

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere