H 37 -rids af en klubs historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H 37 -rids af en klubs historie."

Transkript

1 H 37 -rids af en klubs historie. af Børge Hansen og Richard L. Christensen. Perioden Håndboldklubben 1937 blev stiftet d.13.april 1937 af brødrene Ejner og Henning Olsen. Henning Olsen blev den første formand for en 4-mands bestyrelse, hvilket efter nutidens målestok må betegnes som "smal". Navnet blev naturligt nok forkortet til H 37, og logoet placeret på brystet af de røde bluser. Dragten bestod endvidere af blå "benklæder" og passende fodtøj. Senere blev de røde bluser erstattet af gule. Det er uoplyst om medlemmerne indmeldte sig i H 37 en bloc, eller om klubben var det rette sted på det rette tidspunkt og derved dækkede et reelt behov i lokalområdet Østerbro, men brødrene Olsen besad netop de kvaliteter, der skulle til for at tiltrække og fastholde medlemmer. Arbejdet blev organiseret godt, og der skaffedes trænere og ledere til det stigende antal hold arbejdskraften var frivillig - og ulønnet! Håndbolden spilledes udendørs: på Østerbro i Ryparken og på "Trekanten" - et på det tidspunkt ubebygget hjørne af Fælledparken, hvor i dag Egmontkollegiet ligger. Indendørs var der to muligheder: Idrætshuset samt Kastellets gymnastiksal. Antallet af træningstimer i vinterhalvåret var meget beskedent, således højst 1 time om ugen pr. afdeling. I klubbens første sæson lykkedes det for dameholdet at vinde B-rækken. 1

2 Allerede i H 37 s andet år deltog man i KHF s turnering med 12 hold, det samme som en af datidens storklubber, Ajax. Ud over damerne var ungdomsafdelingen på herresiden stærk, specielt i junior - og ynglingeafdelingen var der spillere, som skulle komme til at præge klubbens seniorhold lang tid frem. En af disse talentfulde spillere var Svend Hansen, indmeldt d. 29/ , der igennem et stort materiale, bl.a. personlige notater, avisudklip og private billeder, har bidraget til belysningen af H 37 s tidlige historie. 2

3 Han fik en lang og flot karriere, der sluttede i 1957 i en alder af 35 år. Karrierens højdepunkt var udtagelsen til landsholdet mod Sverige d.18/ Klubbens fremgang fortsatte, og i 1941 kunne man præsentere det første nummer af medlemsbladet, i bogtryk fra Vibo tryk i Viborggade. Fra den første leder lyder det optimistisk: At en Klub faar et Medlemsblad, staar for mig som et sikkert Tegn paa, at den har vist sin Eksistensberettigelse og er paa Vej til at blive stor. Medlemsbladet er altsaa et sikkert Livstegn, og det kan vi kun være glade for! Livstegnet var imidlertid ikke gratis: 15 øre pr. nr., 40 øre pr. kvt. Om det var prisen, krigen eller intern uenighed så kom der kun få numre i denne omgang. Da bestyrelsen i 1962 igen begyndte at udgive medlemsbladet "Målet" var succesen af mere holdbar karakter, idet bl.a. det beholdt sit format og navn lige til fusionen med KH i Klubben var en ivrig deltager i stævner rundt om i landet, og specielt i sommertiden var rejseaktiviteten livlig - transporten foregik på cykel med fuld oppakning, og påklædningen omfattede efter en tid de karakteristiske hæklede huer i Royal Air Forces farver. Uenighed om mål og retning er bestemt ikke af ny dato, denne "sygdom" ramte H 37 i 1943, hvor en række medlemmer, bl.a. Arthur Andersen og en af stifterne, Ejner Olsen, i spidsen brød med H 37 og stiftede ØH, Østerbro Haandboldklub. Årsagerne skulle angiveligt være Ejner Olsens iltre temperament samt "hans egenraadige Arbejdsmetoder!" Resultatet var en splittelse, der invaliderede begge klubber, sådan at ØH blev stærkest på ungdomssiden, mens H 37 opretholdt styrken på seniorsiden. Adskillelsen varede indtil 1951, hvor alle ØH s medlemmer vendte tilbage. Da det skete som en samlet gruppe undgik man karantæne på det tidspunkt udgjorde den 12 måneder. ØH og H 37 besluttede at fusionere, men uenighederne blussede op igen kun et par måneder efter sammenlægningen, og denne gang blev udgangen på sagen, at Ejner Olsen nedlagde sin post som næstformand, og i slutningen af 1952 tog han definitivt afsked med H 37. I 1943 betød bruddet, at der skulle vælges ny formand i H 37. Det blev Hans Christian Brich. "Kongerækken " i H 37 omfatter: Henning Olsen Hans Christian Brich Kaj Wellendorph Hans Christian Brich Svend Sørensen Alf Grønmann Larsen Alf G. Larsen modtog i 1977 KHF s sølvnål for sin indsats for klubarbejdet i København, og han blev sammen med Svend Hansen udnævnt til æresmedlem af H 37 ved 40 års jubilæet i april H 37 har i tidens løb haft flere venskabsklubber i udlandet, en tradition der grundlagdes allerede I 1946, da man fik kontakt med 2 svenske klubber, Ystad og Trelleborg. Denne kontakt holdt imidlertid ikke længere end til Når man læser sportssiderne fra 40 erne og 50 erne kan man undre sig over den store eksponering, der blev håndbolden til del, helt ned i mellemrækken under besættelsen og senere 2.division med fyldige referater, interviews af profilerne og "forskræp" til de afgørende kampe. Noget af forklaringen er måske, at turneringen var landsdels-opdelt og således appellerede stærkt til de københavnske aviser og håndboldinteresserede, som i relativt stort tal mødte op til kampene. I denne periode var H 37 og KH modstandere om end de styrke -og resultatmæssigt var et stykke fra Ajax s og HG s niveau. Således kæmpede de to klubber i februar 1945 om den 3

4 sidste plads i det københavnske slutspil, som H 37 kunne nå ved at få point mod HG og derefter vinde over KH. Da der manglede 3 minutter af kampen H 37-HG var stillingen 7-7 efter en HG scoring, og til alles undren ønskede ingen at tage opgiverkastet, så bolden lå "død" i et par minutter. Da spillet på dommerens opfordring kom i gang igen, viste ingen af holdene vilje til at forsøge noget for alvor, så kampen gav det ønskede point til H 37. "Aftalt spil!" -"Nølertaktik!" Det formelig føg med beskyldninger mod de to klubber, som også af DHF blev opfordret til at spille kampen om, men ifølge reglerne havde klubberne ikke forbrudt sig, så resultatet stod ved magt. Hele hændelsen førte dog til en ændring af reglerne på netop dette punkt. I det næste møde mellem H 37 og KH vandt H 37 og reddede således lidt af æren efter en episode, hvor man måske fulgte reglerne men ikke ånden om fair play! 4

5 Fra at være landsdels-opdelt blev det besluttet at indføre en landsdækkende Danmarksturnering med start i efteråret Fra København kvalificerede Ajax, HG, H 37 og KH sig. Og de gjorde sig gældende i begge ender af tabellen. HG og Ajax som nr. l og 2, KH og H 37 som nr. 9 og 10. Altså kun en sæson til H 37 i 1 div. - og det blev aldrig til flere! 5

6 Fra dette sportslige højde(lav?)punkt gik det sportsligt tilbage for H 37. l.holdene på såvel herre som damesiden fristede en tilværelse i de sekundære rækker, og på ungdomssiden kunne klubben ikke mønstre hold i alle rækker. Ved forårsgeneralforsamlingen i 1954 gør formanden, Hans Christian Brich, status for det sportslige omfattende 2 damehold, 2 herrehold, 1 ynglingehold, 1 juniorhold og 1 drengehold. Bortset fra ynglingeholdet formåede ingen af holdene at vinde deres pulje, men med de succesrige ynglinge som udgangspunkt, forventer man en positiv udvikling. Regnskabet præsenteredes således: "Kassereren Orla Fogdal forelagde regnskabet, der viste et underskud paa kr., og som altid naar det gjaldt klubbens penge, var kassereren i daarligt humør!!" Orla Fogdal var den type kasserer, som det var svært at få penge ud af! Dette på trods var økonomien dårlig - denne tendens er altså ikke af ny dato! I de følgende sæsoner slog de før omtalte ynglinge igennem og H 37 avancerede til 2.div.øst, og i sæsonen 56/57 vandt holdet divisionen og dermed retten til a spille om 3 pladser i l.div. Første kamp mod Stjernen, Odense blev tabt - denne kamp spilledes på udebane, og i andetforsøg mod vinderen af 2'ernes finale, skulle holdet igen på udebane. Fordelingen af spillesteder blev foretaget ved lodtrækning i DHF, og det faldt ikke ud til H 37s fordel og blev ikke ændret. Skovbakken fra Århus var modstanderen, og kampen fik disse ord med på vejen i Aftenbladet: 6

7 Nederlagene i oprykningskampene var genstand for diskussion og analyse på bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling, I beretningen omtales det på flg. måde: Derefter kom spørgsmålet, om der overhovedet havde været foretaget lodtrækning om spillepladserne, vi havde protesteret til DHF, men det gav intet resultat, ja formanden for DHF, Sandholt, var endda meget uforskammet, da han havde ringet til undertegnede (Alf G. Larsen) " Måske var frustrationen så stor, fordi man (med rette?) indså, at denne chance for avancement ikke ville komme igen foreløbig. På ovennævnte generalforsamling besluttedes det i øvrigt igen at forsøge at starte en ungdomsafdeling. Sæsonerne efter bød på magre resultater, blandt årsagerne nævnes ringe tilslutning til træningen, besværligheder med at finde træner og endelig "manglende koncentration". Klubbens aktiviteter udover håndbolden bestod af et årligt flæskespil samt en afslutningsfest, som i et par år afvikledes som "en sundtur" på Scarlett bådene eller Orangelinien. 7

8 De ordinære bestyrelsesmøder afsluttedes imidlertid også ofte på selskabelig vis - oftest med et spil kort - men et enkelt udviklede sig: I øvrigt varede bestyrelsesmødet i lang tid, vi besøgte flere restauranter; vi var hjemme kl Vore respektive koner var i mindre godt humør. Endnu bibeholdt man reglen om to årlige generalforsamlinger, men tilslutningen var ringe især til den om efteråret, hvor der kun var lidt at berette pga. sommerpausen - en bundrekord blev nået i 1959 med 11 deltagere (inkl. bestyrelsen). Tidsmæssigt sattes rekord i 1958: 4 min. 37 sek.! Disse rekorder kunne tolkes som krisetegn, men det var snarere udtryk for at klubben havde få hold (3 herresen. og 1 old boys), en relativ lille, men sund økonomi samt at den koncentrerede sig om det primære: håndbold. Og så havde man et pejlemærke, nemlig klubbens 25 års jubilæum i Man var i god tid, og bestyrelsen gjorde sig allerede tanker om arrangementet på et møde d.22.marts 1960: Ang. Vort 25 års jubilæum i 1962, valgte vi at lave et større stævne, vi ville allerede nu sætte penge hen til det og til den tid tegne? fra 10 kr. til 50 eller 100 kr. Optimismen og troen på at kunne lykkes var fremdeles til stede! Perioden Dette årti skal vise sig at blive et vendepunkt i H 37 s udvikling efter en periode med få hold i turneringen og et moderat aktivitetsniveau. I sommeren 61 fremlægges planer og ideer for opstart af en ungdomsafdeling. Bestyrelsen består af Alf Larsen, Regnar Lund, Ove Hoff, Keld Graugård og Per Andersen. Det er 12 år siden, at klubben sidst havde ungdomshold. I oktober påbegynder Erik Olsen et imponerende arbejde som træner for ungdommen. Trods megen agitation møder kun 1 ungdomsspiller op til første træningsaften, men Erik blev stædigt ved, og efter 3 måneder var der 45 ungdomsmedlemmer. Træningen foregik i Idrætshuset om onsdagen fra På seniorsiden trænes på et i dag uhørt tidspunkt. Fredag kl i Idrætshallen + ½ time på fælleden. l.holdet udtages af et U.K. bestående af Erik Hertz, Vagn Petersen og Regnar Lund. Kravet for at kunne blive udtaget til l. Holdet, som spiller i Københavnsserien, var: 1. Ingen restance, % fremmøde ved fredagstræningen. Der blev ikke gået på kompromis. Medlemsbladet udkommer igen jævnligt efter flere års pause. I 62 fejrer H 37 sit 25.års jubilæum med reception og stort stævne i Bellahøjhallen. Klubben modtog mange gaver, bl.a. pokal fra KHF og BT, 25 kr. fra KH og Sundby Boldklub! Der er seniortur til Stockholm til 4-lags turnering som bliver en tilbagevendende begivenhed i flere år. I 63 er der navnekonkurrence om et godt navn til medlemsbladet og valget falder på "Målet". April 63 går H 37 ubesejret gennem Københavnsserien og rykker op i 3. division. Oprykningen fejres ved en stor fest i Frederiksberghallen. Menu: 3 stk. Smørrebrød + 1 øl, herefter bal til det berømte 4.mandsorkester "The Sound Wavers". Pris kr. 10,-. Om sommeren træner alle hold udendørs på Ryparkens boldbaner. Økonomisk løber klubben rundt, men satsningen på ungdom har kostet mange penge. Som noget nyt sælges lodsedler foruden traditionelle andespil. 8

9 Ungdomsafdelingen består nu af l ynglinge, 3 juniorer og 1 drengehold. På seniorsiden er 3 hold, og der er ungdomstur til Kiel i juni. I 63/64 bliver H 37 nr. 4 i 3. Division, den højeste placering for klubben længe. Den i dag kendte vægttræning introduceres i form af circuit træning med hjemmelavede vægtstænger mv. I sæsonen 65/66 rykker H 37 ud af 3.division efter en meget dårlig sæson. September 66 gennemføres den første store fusion hvor det meste af H61 indgår i H 37. Fusionen er primært et udslag af manglende træningstider hos H61 og specielt på ungdomssiden får H 37 en stor tilgang. Økonomisk er det svært, ikke mindst fordi der skal betales halleje for træningstimer samt et højt dommersalær. Alle ledere og trænere er ulønnede. Alligevel er der underskud i kassen er året, hvor Danmark vinder sølv ved VM i Sverige, hvor navne som Erik Holst går over i historien. Denne præstation er samtidig et kærkomment løft til interessen for håndboldspillet, og tilgangen kan også mærkes i H 37. I 67 indfører KHF en nyordning, hvor alle spillere skal have "Licens" registreret hos KHF for at deltage i turneringen. Der udleveres licenskort som skal medbringes til kampe. En administrativ tung ordning som koster kr. 5,- for seniorer og kr. 2,50 for ungdom. Halkapaciteten er begrænset, og der arbejdes, i et udvalg bestående af HG, Viben, Ajax og H 37, på muligheden af at bygge en ny håndboldhal. Samarbejdet løber senere ud i sandet og HG gennemfører sammen med kommunen byggeriet af Ryparkhallen. Sommeren 67 fejres 5.års-jubilæet for etableringen af ungdomsafdelingen ved et stort stævne i Idrætshuset. H 37 har nu hold i alle ungdomsrækkerne. Træningen er spredt i Idrætshuset, Ballonhallen i Bellahøj og Valbyhallen. Oktober 67 er drenge og putter i Flensburg på ungdomsafdelingens første udlandstur under ledelse af Erik Jensen. Det blev en stor sportslig succes hvor begge hold vandt det hele. Holdene bestod bl.a. af Drenge: Torben, Børge, Niels, Richard, Vishy og Carsten. Putter: Kofoed, Steen, Max, Michael, Ole og Claus. I 1968 får H 37 for første gang produceret et rigtigt klubmærke til trøjer, som medlemmerne i stort antal erhverver for kr. 2,50. 9

10 Marts 68 lykkedes det, efter 6 år, 2 ungdomshold at vinde deres rækker. Et stort arbejde har båret frugt bl.a. af Per, Stig, Erik O., Regnar, Torben, Erik, Dørge, Poul A og Bent J. Traditionen tro uddeles flidspræmier. Dette år til Putter: Ole Lillethorup, Drenge: Per Kristiansen, Juniores: Mogens Johansen og Ynglinge: Niels Heegaard. På det økonomiske område balancerer klubbens regnskab på kr ,- med 12 hold i turneringen og ca. 150 medlemmer! For første gang udsendes kontingentopkrævninger på girokort til afløsning af kontant betaling. I 69 tillader DIF reklamer i idræt. Der går dog nogle år inden begrebet sponsorer finder indpas i H 37. Klubbens 1. herre befinder sig i mellemrækken og oprykning til Københavnsserien er ikke mulig med 5 nederlag på stribe til sidst i turneringen. Blandt holdets profiler kan nævnes Ole N, Torben, Gorm, Erik, Dørge, Arne, Ole H. og Benny. Old Boys derimod bliver på overlegen vis Københavnsmestre med et hold bestående af: Michel Boucheny, Ove Hoff, Ole Nielsen, Svend Hansen, Poul Åskilde, Christian Toft, Per Andersen, Arthur Andersen, Poul Ryander, Keld Graugård og Alf Larsen. I bestyrelsen drøftes for første gang muligheden for reklamer i medlemsbladet. Man vil gerne høre medlemmernes forslag til hvordan annoncer skal laves, administreres og hvad indtægterne i givet fald skal anvendes til. I oktober 69 vinder l.holdet over vor nærmeste rival KH med og H 37 indtager nu l.pladsen i mellemrækken. Holdet beholder denne plads resten af turneringen og rykker herefter atter op i Københavnsserien. Samme år sættes klubrekord da l.drenge vinder 32-0 over VHC i en turneringskamp. VHC stillede endda op med 9 spillere. Torben Gregersen scorer 15 mål der ligeledes er rekord i H 37. Ved starten på 70'erne består H 37 af 5 seniorhold og 7 ungdomshold, alle herrehold. Specielt på ungdomssiden har det store arbejde i det seneste årti båret frugt. En masse medlemmer og her iblandt store talenter som Stig Saltzstein og Børge Hansen, som begge deltog på KHF's udvalgte juniorhold i sæsonen 69/70. 10

11 Perioden Indenfor dette årti er der især 3 ting, som kommer i højsædet: Klublokaler Udlandsture Økonomi Gennem årene tjener klubben mange penge på andespil, der primært styres af Kaj Vejlgaard, som på forunderlig vis lykkes med at skaffe alskens præmier. I modsætning til fyrrene og halvtredserne hvor der blev afholdt deciderede flæskespil, hvor slagteren medbragte hele grise og udskæringen foregik under spillene, var det nu mere moderne tider. Håndboldmæssigt styres l.herre af Erik Skjødt som modtager BT -pokalen for sit store arbejde. DSR havde deltaget i KHF' s turnering, men havde problemer med at holde på spillerne og en del meldte sig kollektivt ind i H 37. Heriblandt Svend Erik Røder og Erik Moth Lund, der begge i mange år huserede på klubbens l.hold. Svend Erik desuden som træner og bestyrelsesmedlem i mange år. I 70/71 vender klubben tilbage i Københavnsserien og har samtidig 3 senior-, 1 oldboys-, 2 ynglinge-, 2 junior-, 2 drenge- og 1 puslingehold, så sportsligt indtager H 37 en dominerende rolle på herresiden i København. Der arrangeres mange udlandsture for ungdommen ikke mindst gennem et stort arbejde af Alf Grønmann Larsen og Per Andersen. Travemünde og Ratekau besøges flere gange med stor succes, og der skabes virkelig sammenhold og kammeratskab blandt ungdomsmedlemmerne i klubben. Træningsmæssigt må H 37 affinde sig med træning i Idrætshuset og Svanemøllehallen samt Svanemøllens Kaserne, som ikke burde være anvendt til håndbold. Mange hold må træne på sene eller meget tidlige timer, men til trods herfor holdes et meget højt medlemstal. Seniorsiden deltager også internationalt i 4 lags-turneringen mellem Ratekau Tyskland, Groningen Holland, Helsingborg Sverige og H 37. Efter lang tids søgen lykkes det i 70/71 at finde klub lokaler. Beliggenheden er et kælderlokale i Koldinggade 14. Med en ihærdig indsats bliver lokalerne hurtigt sat i stand, og kælderen bliver hurtigt et tilholdssted for mange medlemmer. Imidlertid gør beliggenheden, at der opstår visse problemer med naboerne. I 1972 fejrer H 37 sit 35.årsjubilæum med et stort ungdomsstævne i Idrætshuset med efterfølgende fest i "Kostalden". Der holdes seniorstævne i Bavnehøjhallen og jubilæumsfesten finder sted i Sallinghallen. I sæsonen 71/72 har klubben 5 senior- og 6 ungdomshold. Som noget nyt deltager vi i Ratekaus nytårsturnering og bliver nr. 2. Senere vinder H 37 4-lagsturneringen i suveræn stil. I sommerens løb har bestyrelsen arbejdet på højtryk på at skaffe større klub lokaler. Situationen i kælderen i Koldinggade er ikke holdbar, og i 73 lykkes det at finde nye lokaler i Drejøgade 9. Her er 250 m2 til rådighed og gennem et stort arbejde fra mange medlemmer kan lokalerne indvies den 24. marts Lokalerne indrettes med billard, bordtennis, dart, diverse spillemaskiner, fjernsyn, bar mv. og i de første år er lokalerne næsten åbne i døgndrift. Samtidig giver det mulighed for at holde store fester i egne lokaler og ved årsskiftet 73/74 fejres nytårsaften med 115 deltagere. Nytårsfester bliver herefter en tradition i flere år, hvor festudvalget allerede før jul bruger dag og nat på at udsmykke lokalerne. 11

12 Økonomisk er det naturligvis en stor mundfuld, og bestyrelsen må bruge megen tid på at få udgifter og indtægter til af nå hinanden. Medicinen er som sædvanlig andespil, kuvertlotterier mv. I 1974 oprettes en dameafdeling under ledelse af Jens Gustav, og der samles hurtigt spillere til 2 hold. Klubbens samlede medlemstal passerer nu 200. I fortsætter det høje aktivitetsniveau med mange udlandsture for alle hold og fuld fart på lokalerne. Bestyrelsen arbejder på højtryk med forberedelserne til klubbens 40-års jubilæum i påsken Jubilæet fejres med et stort stævne for ungdom og seniorer i Svanemøllehallen og Idrætshuset. Fra Tyskland deltager Rangenberg med flere hold som indkvarteres i Titangade, i lokaler som senere bliver Hells Angels klubhus. Tyskerne kom med berettiget kritik, men det var ikke muligt at skaffe bedre lokaler. Jubilæumsfesten fejres derimod ved et storstilet arrangement i flotte omgivelser i Odd Fellow Palæet. Under festen blev Svend Hansen og Alf Grønmann Larsen udnævnt til æresmedlemmer i H 37. På samme tidspunkt lykkedes det 1.herre at komme tilbage i 3.division gennem nogle spændende oprykningskampe under ledelse af Charles Taskov. 12

13 l.herre holdet: Forrest fra venstre: Henrik Juhl, Per Bjerre, Poul Erik Olsen, Claus Christensen, Torben Kofoed Og Torben Monefeldt. Bagerst fra venstre: Træner Charles Taskov, Svend Erik Røder, John Wagner, Jan Wiedenborg, Børge Hansen, Erik Jensen og holdleder Leif Kotzebue. Jack Olsson mangler på billedet. Han afsonede en karantæne. 13

14 Oprykningsfesten fejres i klublokalerne. I sæsonen 76/77 modtager klubben klager fra ejerne af klublokalerne, som forsøger at få os ud af lokalerne gennem en retssag. Vi engagerer den kendte håndboldleder og advokat Malling Sørensen, og sagen falder ud til vor fordel. Klubben beholder lokalerne de næste år, men økonomisk går det ned ad bakke, og med et svigtende besøgstal i lokalerne daler engagementet omkring klublokalerne. Sportsligt klarer l.herre sig fint i 3. division med en 2.plads som bedste resultat. På seniorsiden er yderligere 4 hold og på ungdomssiden findes 7 hold i turneringen. Perioden Ved indgangen til firserne befinder H 37 sig sportsligt på en bølge, hvor såvel senior- som ungdoms siden medlemsmæssigt fungerer godt, men økonomien strammer til, ikke mindst pga. store udgifter til klublokaler. Desuden er det i denne periode at begrebet ulønnede trænere begynder at være et særsyn, hvilket stiller yderligere krav til økonomien i klubben. Kontingentindbetalingerne dækker en fortsat mindre del af klubbens samlede drift og bestyrelsen må bruge megen tid på at finde alternative indtægtsmuligheder. Dette kræver samtidig en stor offervilje blandt medlemmerne til at deltage i alskens aktiviteter omkring at skaffe midler til klubben. Firserne skal vise sig at blive H 37 s mest turbulente periode nogensinde indledes med en ekstraordinær generalforsamling hvor det primære punkt er klublokalerne i Drejøgade, hvor vi har modtaget krav om en voldsom huslejestigning. Det kan H 37 ikke klare, og klublokalerne må opsiges i februar måned efter mange gode år, i vel nok på det tidspunkt det bedste klublokale i København. De økonomiske tømmermænd tager det nu flere år at komme over. På den sportslige side styres 1. HS i 3. Division af Steen Skov og der er yderligere 2 herreseniorhold + oldboys, et damehold og næsten en hel ungdomsafdeling i turneringen. I 1981 er der grøde i de fleste afdelinger, og H 37 deltager i et væld af stævner og derigennem udbygges kammeratskabet og fællesskabet i klubben. Samtidig udfolder bestyrelsen bestående af Alf, Børge, Richard, Kotze, Per A., Schmidt og Peter C. et stort arbejde med at skabe økonomi gennem lotterier, julekalendere, ekstrakontingenter og andre aktiviteter. I 1982 mødes H 37, nu med Jens Hammer ved roret, og KH for første gang i mange år i 3. Division efter at KH rykkede op i divisionen. Begge hold klarede sig dårligt og mødes i en afgørende kamp til sidst i turneringen om overlevelse i rækken. H 37 trækker det længste strå med en sejr på 10 mål og sender KH tilbage i Danmarksserien. Men kampen viste, at der på Østerbro kan skabes stemning omkring en håndboldkamp i en fuldsat Ryparkhal. I påsken 1982 fejrer H årsjubilæum. Dette fejres ved en stor fest i Nord-Vest Centret i Heimdalsgade og et stort vellykket internationalt stævne i Svanemøllehallen med ca. 30 hold. I sæsonen 82/83 begynder en nedgang i medlemstallet, og der kan således kun tilmeldes 8 hold til vinterturneringen, det laveste i mange år. For første gang får klubben mulighed for at uddele telefonbøger. Det er "den gule" lokalbog i Gladsaxe, ca bøger. En stor opgave som virkelig kræver mobilisering af klubbens medlemmer. Det lykkedes og bliver fast kutyme i flere år fremover. I sæsonen 83/84 tiltræder Jørn Rose som træner for 1/2. HS. Trods en storstilet indsats fortsætter den medlemsmæssige nedgang, og der kan nu kun tilmeldes 4 herre, 1 dame og 1 juniorhold. Økonomien i klubben bliver stadig bedre og endnu en indtægtsmulighed var loft- og kælderrydning i Fanøgade hvilket virkelig var tung træning for herreholdene. I 1985 slutter 1. herresenior på nedrykningsplads i 3. Division efter 6 år i rækken og må ned 14

15 i Danmarksserien hvor også KH er placeret. Det er samtidig året, hvor H 37 for første gang uddeler KTAS telefonbøger. Dette skal vise sig at blive en økonomisk "guldgrube" mange år frem, men også en meget hård tørn for en trofast skare af medlemmer. Sæsonen 85/86 bliver på mange måder skelsættende for H 37. Med det lave medlemstal taget i betragtning og samtidig vel nok de bedste træningstider i København, lykkedes det ikke at få vendt skuden. Det er tiden, hvor der opstår mange nye tilbud til unge mennesker, og håndbolden har det svært i denne konkurrence. Såvel DHF som KHF bliver taberne i dette spil i de kommende år. Fusionstankerne kommer for første gang frem i lyset, og i H 37 og KH drøftes muligheden for en sammenlægning. Imidlertid er tiden ikke moden i to så hæderkronede klubber, og klubfølelsen hos begge klubbers medlemmer overskygger realiteterne. Blandt H 37 s l.holdspillere er holdningen, at der må ske noget, og 10 spillere vælger at skifte til KH, som på det tidspunkt kan byde på bedre træningsbetingelser med større intensitet. På det sociale område lykkedes det at finde nye klublokaler i Vejlegade, og med en ihærdig indsats fra "Tordenskjolds soldater" blev endnu et klublokale istandsat. Selvfølgelig var medlemsgrundlaget begrænset, men lokalerne gav grund til optimisme og klubfølelse. Ved sæsonstart 86/87 er H 37 i knæ. Kun l hold i turneringen, men et stædigt sammenhold præger H 37 og holdet rykker frivilligt ned i Københavnsserien. I foråret 1987 fejrer H 37 sit 50-års jubilæum ved en fest i Ajax klubhus og et mindre stævne i Svanemøllehallen. Samme år rykker H 37 ud af Københavnsserien. I september 87 bliver klubben opsagt i lokalerne i Vejlegade og H 37 står atter uden klublokaler. Alt ialt er det "op ad bakke" på alle områder, men sammenholdet blandt de tilbageværende er opløftende. Bestyrelsen har altid benyttet medlemsbladet "Målet" som talerør overfor klubbens medlemmer og udgivet bladet i 8-10 udgaver årligt. Stoffet var specielt kampreferater, meddelelser og information til medlemmerne samt humoristiske indslag, hvor Kongen (Røder) og Arboe gennem tiderne har været flittige skribenter. 15

16 Deres favoritstof er "navnenyt", hvorfra f.eks. citeres: 1982 vil åbenbart have klubrekord i længst tid på bænken. Har nu været ude 9 gange og disket 1 gang i 4 kampe. Rotten fra 3-eren oplevede for første gang i sin lange karriere at starte på bænken. Helt rød i hovedet udtaler han, at en anfører ikke kan starte på bænken. P.Larsen udtaler fra sin nye "iglo ", sin harme over pillemisbruget indenfor bodybuilding. "Det er jo slet ikke nødvendigt. Se blot på mig". Jack vor temperamentsfulde forward fortæller nu højlydt dommerne når modstanderne skubber. Han påstår sågar at de slår. Carlsen glemte før AB-kampen, da han skulle bestille telefonvækning, at han befandt sig i Årrrhuuss. Fuglen I begyndelsen af 1988 arbejdes intenst i bestyrelsen på en sammenlægning med BB. Dette lykkedes, og på generalforsamlingen i april fusioneres H 37 og BB under navnet BB/H 37. Røder kom til fra et trænerjob i USG, og trak med en stor indsats flere spillere med over i den nye klub. 1.holdet 1988: Bagerst fra venstre: Røder, Truxa, Børge, Michael, Jan Dam, Jack. Forrest fra venstre: Brian, Steen, Brøns, Rudi og Smeden. Sammen med spillerne fra BB og H 37 begyndte nu en opbygningsfase, hvor en masse nye medlemmer skulle lære hinanden at kende. 27. juni 1988 udkommer det sidste medlemsblad i H 37's historie, men fortsætter ufortrødent 16

17 under navnet BB/H 37. Ved sæsonstart 1988 består BB/H 37 af 2 dame, 3 herrehold og 2 oldboyshold, men ingen ungdomshold. Økonomisk er begge klubber "velbeslåede" så fundamentet for en fremgangsperiode er til stede. Fra medlemsbladet citeres: 1988 Vidste Du - at Michaels eneste mål i søndags faldt efter tid. Hvad gemmer han mon krudtet til? - hvorfor Anne altid kommer for sent til bestyrelsesmøderne? Hun spiser desserten hjemme. - at klubben har haft så stor tilgang hos både damer og herrer at der snart må være basis for en ungdomsafdeling! - at Henning var SÅ langsom. Der gik indtil flere sekunder før det sev ind, at kan scorede mål nr. 30. I starten af 1989 finder klubben nye klub lokaler i Østbanegade, og det lykkedes endnu engang at få mobiliseret den faste skare af "håndværkere", som i løbet at foråret istandsætter lokalerne, hvorefter klublivet igen leves fuldt ud. Klubbens navn, BB/H 37, var kun et midlertidigt navn, og i sommeren 1989 blev det på 2 generalforsamlinger vedtaget at skifte navn til Østerbro Håndboldklub. I sæsonen 89/90 har klubben herrer i Københavnsserien + 3 øvrige herrehold, 2 oldboyshold samt 2 damehold. I efteråret startes minihåndbold med succes. Ved udgangen af dette årti er klubben igen på vej frem efter en lang nedtursperiode. Medlemstallet er kraftigt stigende og økonomien er i top. 17

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 Sandkasse: Sæsonen 2007/2008 var på mange måder en rigtig god sæson. Antallet af spillere var støt stigende hele sæsonen og vi endte med 27 spillere 12 piger

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG

NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG NUMMER 11-12 DECEMBER 2007 56. ÅRGANG Årets spillere 2007 I forbindelse med årets slag mellem De Unge og De Gamle blev der uddelt pokaler til årets spillere for både senior og ungdom: For senior uddelte

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed 1 NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG DRU hædrer tre fra Speed Årets spiller for damer Mille Mygind Jensen Årets talent i dansk rugby Jeppe Maagaard Holm Eigil Hemmert Lund-pokalen til Arne Jørgensen Speeds

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012.

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. Torsdag den 05. april kl. 05.00 drog Husum's U15 & U13 1 og U13 2 drenge med trænere og holdledere, fra klubhuset med retning mod Venlo Holland, hvor de

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

ÅBSK Nyhedsbrev Januar 2012

ÅBSK Nyhedsbrev Januar 2012 ÅBSK Nyhedsbrev Januar 2012 Hegn Det nye hegn mellem bane og den nye cykelsti er færdigt. Forhåbentlig vil det gøre det sikkert at cykle forbi under træning og kampe og det vil også gøre det lettere at

Læs mere

SIFA-Prisen til Louis

SIFA-Prisen til Louis SIFA-Prisen til Louis Medlem af B52/AFC's Seniorudvalg, Louis Schultz Lantow blev forleden hyldet som modtager af SIFA-Prisen 2012. En intetanende Louis fik overrakt prisen på direkte TV i programmet TV-bingo

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Formand: Marianne Lundgreen ansvarlig for træner teamet i Risøhøj.

Formand: Marianne Lundgreen ansvarlig for træner teamet i Risøhøj. Formandens beretning for Risøhøj året 2014. Året 2014 blev for Risøhøj et år fyldt med store oplevelser og samtidig et år med ben hårdt arbejde for Risøhøjs bestyrelse, for at få alle ender til at nå sammen

Læs mere