H 37 -rids af en klubs historie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H 37 -rids af en klubs historie."

Transkript

1 H 37 -rids af en klubs historie. af Børge Hansen og Richard L. Christensen. Perioden Håndboldklubben 1937 blev stiftet d.13.april 1937 af brødrene Ejner og Henning Olsen. Henning Olsen blev den første formand for en 4-mands bestyrelse, hvilket efter nutidens målestok må betegnes som "smal". Navnet blev naturligt nok forkortet til H 37, og logoet placeret på brystet af de røde bluser. Dragten bestod endvidere af blå "benklæder" og passende fodtøj. Senere blev de røde bluser erstattet af gule. Det er uoplyst om medlemmerne indmeldte sig i H 37 en bloc, eller om klubben var det rette sted på det rette tidspunkt og derved dækkede et reelt behov i lokalområdet Østerbro, men brødrene Olsen besad netop de kvaliteter, der skulle til for at tiltrække og fastholde medlemmer. Arbejdet blev organiseret godt, og der skaffedes trænere og ledere til det stigende antal hold arbejdskraften var frivillig - og ulønnet! Håndbolden spilledes udendørs: på Østerbro i Ryparken og på "Trekanten" - et på det tidspunkt ubebygget hjørne af Fælledparken, hvor i dag Egmontkollegiet ligger. Indendørs var der to muligheder: Idrætshuset samt Kastellets gymnastiksal. Antallet af træningstimer i vinterhalvåret var meget beskedent, således højst 1 time om ugen pr. afdeling. I klubbens første sæson lykkedes det for dameholdet at vinde B-rækken. 1

2 Allerede i H 37 s andet år deltog man i KHF s turnering med 12 hold, det samme som en af datidens storklubber, Ajax. Ud over damerne var ungdomsafdelingen på herresiden stærk, specielt i junior - og ynglingeafdelingen var der spillere, som skulle komme til at præge klubbens seniorhold lang tid frem. En af disse talentfulde spillere var Svend Hansen, indmeldt d. 29/ , der igennem et stort materiale, bl.a. personlige notater, avisudklip og private billeder, har bidraget til belysningen af H 37 s tidlige historie. 2

3 Han fik en lang og flot karriere, der sluttede i 1957 i en alder af 35 år. Karrierens højdepunkt var udtagelsen til landsholdet mod Sverige d.18/ Klubbens fremgang fortsatte, og i 1941 kunne man præsentere det første nummer af medlemsbladet, i bogtryk fra Vibo tryk i Viborggade. Fra den første leder lyder det optimistisk: At en Klub faar et Medlemsblad, staar for mig som et sikkert Tegn paa, at den har vist sin Eksistensberettigelse og er paa Vej til at blive stor. Medlemsbladet er altsaa et sikkert Livstegn, og det kan vi kun være glade for! Livstegnet var imidlertid ikke gratis: 15 øre pr. nr., 40 øre pr. kvt. Om det var prisen, krigen eller intern uenighed så kom der kun få numre i denne omgang. Da bestyrelsen i 1962 igen begyndte at udgive medlemsbladet "Målet" var succesen af mere holdbar karakter, idet bl.a. det beholdt sit format og navn lige til fusionen med KH i Klubben var en ivrig deltager i stævner rundt om i landet, og specielt i sommertiden var rejseaktiviteten livlig - transporten foregik på cykel med fuld oppakning, og påklædningen omfattede efter en tid de karakteristiske hæklede huer i Royal Air Forces farver. Uenighed om mål og retning er bestemt ikke af ny dato, denne "sygdom" ramte H 37 i 1943, hvor en række medlemmer, bl.a. Arthur Andersen og en af stifterne, Ejner Olsen, i spidsen brød med H 37 og stiftede ØH, Østerbro Haandboldklub. Årsagerne skulle angiveligt være Ejner Olsens iltre temperament samt "hans egenraadige Arbejdsmetoder!" Resultatet var en splittelse, der invaliderede begge klubber, sådan at ØH blev stærkest på ungdomssiden, mens H 37 opretholdt styrken på seniorsiden. Adskillelsen varede indtil 1951, hvor alle ØH s medlemmer vendte tilbage. Da det skete som en samlet gruppe undgik man karantæne på det tidspunkt udgjorde den 12 måneder. ØH og H 37 besluttede at fusionere, men uenighederne blussede op igen kun et par måneder efter sammenlægningen, og denne gang blev udgangen på sagen, at Ejner Olsen nedlagde sin post som næstformand, og i slutningen af 1952 tog han definitivt afsked med H 37. I 1943 betød bruddet, at der skulle vælges ny formand i H 37. Det blev Hans Christian Brich. "Kongerækken " i H 37 omfatter: Henning Olsen Hans Christian Brich Kaj Wellendorph Hans Christian Brich Svend Sørensen Alf Grønmann Larsen Alf G. Larsen modtog i 1977 KHF s sølvnål for sin indsats for klubarbejdet i København, og han blev sammen med Svend Hansen udnævnt til æresmedlem af H 37 ved 40 års jubilæet i april H 37 har i tidens løb haft flere venskabsklubber i udlandet, en tradition der grundlagdes allerede I 1946, da man fik kontakt med 2 svenske klubber, Ystad og Trelleborg. Denne kontakt holdt imidlertid ikke længere end til Når man læser sportssiderne fra 40 erne og 50 erne kan man undre sig over den store eksponering, der blev håndbolden til del, helt ned i mellemrækken under besættelsen og senere 2.division med fyldige referater, interviews af profilerne og "forskræp" til de afgørende kampe. Noget af forklaringen er måske, at turneringen var landsdels-opdelt og således appellerede stærkt til de københavnske aviser og håndboldinteresserede, som i relativt stort tal mødte op til kampene. I denne periode var H 37 og KH modstandere om end de styrke -og resultatmæssigt var et stykke fra Ajax s og HG s niveau. Således kæmpede de to klubber i februar 1945 om den 3

4 sidste plads i det københavnske slutspil, som H 37 kunne nå ved at få point mod HG og derefter vinde over KH. Da der manglede 3 minutter af kampen H 37-HG var stillingen 7-7 efter en HG scoring, og til alles undren ønskede ingen at tage opgiverkastet, så bolden lå "død" i et par minutter. Da spillet på dommerens opfordring kom i gang igen, viste ingen af holdene vilje til at forsøge noget for alvor, så kampen gav det ønskede point til H 37. "Aftalt spil!" -"Nølertaktik!" Det formelig føg med beskyldninger mod de to klubber, som også af DHF blev opfordret til at spille kampen om, men ifølge reglerne havde klubberne ikke forbrudt sig, så resultatet stod ved magt. Hele hændelsen førte dog til en ændring af reglerne på netop dette punkt. I det næste møde mellem H 37 og KH vandt H 37 og reddede således lidt af æren efter en episode, hvor man måske fulgte reglerne men ikke ånden om fair play! 4

5 Fra at være landsdels-opdelt blev det besluttet at indføre en landsdækkende Danmarksturnering med start i efteråret Fra København kvalificerede Ajax, HG, H 37 og KH sig. Og de gjorde sig gældende i begge ender af tabellen. HG og Ajax som nr. l og 2, KH og H 37 som nr. 9 og 10. Altså kun en sæson til H 37 i 1 div. - og det blev aldrig til flere! 5

6 Fra dette sportslige højde(lav?)punkt gik det sportsligt tilbage for H 37. l.holdene på såvel herre som damesiden fristede en tilværelse i de sekundære rækker, og på ungdomssiden kunne klubben ikke mønstre hold i alle rækker. Ved forårsgeneralforsamlingen i 1954 gør formanden, Hans Christian Brich, status for det sportslige omfattende 2 damehold, 2 herrehold, 1 ynglingehold, 1 juniorhold og 1 drengehold. Bortset fra ynglingeholdet formåede ingen af holdene at vinde deres pulje, men med de succesrige ynglinge som udgangspunkt, forventer man en positiv udvikling. Regnskabet præsenteredes således: "Kassereren Orla Fogdal forelagde regnskabet, der viste et underskud paa kr., og som altid naar det gjaldt klubbens penge, var kassereren i daarligt humør!!" Orla Fogdal var den type kasserer, som det var svært at få penge ud af! Dette på trods var økonomien dårlig - denne tendens er altså ikke af ny dato! I de følgende sæsoner slog de før omtalte ynglinge igennem og H 37 avancerede til 2.div.øst, og i sæsonen 56/57 vandt holdet divisionen og dermed retten til a spille om 3 pladser i l.div. Første kamp mod Stjernen, Odense blev tabt - denne kamp spilledes på udebane, og i andetforsøg mod vinderen af 2'ernes finale, skulle holdet igen på udebane. Fordelingen af spillesteder blev foretaget ved lodtrækning i DHF, og det faldt ikke ud til H 37s fordel og blev ikke ændret. Skovbakken fra Århus var modstanderen, og kampen fik disse ord med på vejen i Aftenbladet: 6

7 Nederlagene i oprykningskampene var genstand for diskussion og analyse på bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling, I beretningen omtales det på flg. måde: Derefter kom spørgsmålet, om der overhovedet havde været foretaget lodtrækning om spillepladserne, vi havde protesteret til DHF, men det gav intet resultat, ja formanden for DHF, Sandholt, var endda meget uforskammet, da han havde ringet til undertegnede (Alf G. Larsen) " Måske var frustrationen så stor, fordi man (med rette?) indså, at denne chance for avancement ikke ville komme igen foreløbig. På ovennævnte generalforsamling besluttedes det i øvrigt igen at forsøge at starte en ungdomsafdeling. Sæsonerne efter bød på magre resultater, blandt årsagerne nævnes ringe tilslutning til træningen, besværligheder med at finde træner og endelig "manglende koncentration". Klubbens aktiviteter udover håndbolden bestod af et årligt flæskespil samt en afslutningsfest, som i et par år afvikledes som "en sundtur" på Scarlett bådene eller Orangelinien. 7

8 De ordinære bestyrelsesmøder afsluttedes imidlertid også ofte på selskabelig vis - oftest med et spil kort - men et enkelt udviklede sig: I øvrigt varede bestyrelsesmødet i lang tid, vi besøgte flere restauranter; vi var hjemme kl Vore respektive koner var i mindre godt humør. Endnu bibeholdt man reglen om to årlige generalforsamlinger, men tilslutningen var ringe især til den om efteråret, hvor der kun var lidt at berette pga. sommerpausen - en bundrekord blev nået i 1959 med 11 deltagere (inkl. bestyrelsen). Tidsmæssigt sattes rekord i 1958: 4 min. 37 sek.! Disse rekorder kunne tolkes som krisetegn, men det var snarere udtryk for at klubben havde få hold (3 herresen. og 1 old boys), en relativ lille, men sund økonomi samt at den koncentrerede sig om det primære: håndbold. Og så havde man et pejlemærke, nemlig klubbens 25 års jubilæum i Man var i god tid, og bestyrelsen gjorde sig allerede tanker om arrangementet på et møde d.22.marts 1960: Ang. Vort 25 års jubilæum i 1962, valgte vi at lave et større stævne, vi ville allerede nu sætte penge hen til det og til den tid tegne? fra 10 kr. til 50 eller 100 kr. Optimismen og troen på at kunne lykkes var fremdeles til stede! Perioden Dette årti skal vise sig at blive et vendepunkt i H 37 s udvikling efter en periode med få hold i turneringen og et moderat aktivitetsniveau. I sommeren 61 fremlægges planer og ideer for opstart af en ungdomsafdeling. Bestyrelsen består af Alf Larsen, Regnar Lund, Ove Hoff, Keld Graugård og Per Andersen. Det er 12 år siden, at klubben sidst havde ungdomshold. I oktober påbegynder Erik Olsen et imponerende arbejde som træner for ungdommen. Trods megen agitation møder kun 1 ungdomsspiller op til første træningsaften, men Erik blev stædigt ved, og efter 3 måneder var der 45 ungdomsmedlemmer. Træningen foregik i Idrætshuset om onsdagen fra På seniorsiden trænes på et i dag uhørt tidspunkt. Fredag kl i Idrætshallen + ½ time på fælleden. l.holdet udtages af et U.K. bestående af Erik Hertz, Vagn Petersen og Regnar Lund. Kravet for at kunne blive udtaget til l. Holdet, som spiller i Københavnsserien, var: 1. Ingen restance, % fremmøde ved fredagstræningen. Der blev ikke gået på kompromis. Medlemsbladet udkommer igen jævnligt efter flere års pause. I 62 fejrer H 37 sit 25.års jubilæum med reception og stort stævne i Bellahøjhallen. Klubben modtog mange gaver, bl.a. pokal fra KHF og BT, 25 kr. fra KH og Sundby Boldklub! Der er seniortur til Stockholm til 4-lags turnering som bliver en tilbagevendende begivenhed i flere år. I 63 er der navnekonkurrence om et godt navn til medlemsbladet og valget falder på "Målet". April 63 går H 37 ubesejret gennem Københavnsserien og rykker op i 3. division. Oprykningen fejres ved en stor fest i Frederiksberghallen. Menu: 3 stk. Smørrebrød + 1 øl, herefter bal til det berømte 4.mandsorkester "The Sound Wavers". Pris kr. 10,-. Om sommeren træner alle hold udendørs på Ryparkens boldbaner. Økonomisk løber klubben rundt, men satsningen på ungdom har kostet mange penge. Som noget nyt sælges lodsedler foruden traditionelle andespil. 8

9 Ungdomsafdelingen består nu af l ynglinge, 3 juniorer og 1 drengehold. På seniorsiden er 3 hold, og der er ungdomstur til Kiel i juni. I 63/64 bliver H 37 nr. 4 i 3. Division, den højeste placering for klubben længe. Den i dag kendte vægttræning introduceres i form af circuit træning med hjemmelavede vægtstænger mv. I sæsonen 65/66 rykker H 37 ud af 3.division efter en meget dårlig sæson. September 66 gennemføres den første store fusion hvor det meste af H61 indgår i H 37. Fusionen er primært et udslag af manglende træningstider hos H61 og specielt på ungdomssiden får H 37 en stor tilgang. Økonomisk er det svært, ikke mindst fordi der skal betales halleje for træningstimer samt et højt dommersalær. Alle ledere og trænere er ulønnede. Alligevel er der underskud i kassen er året, hvor Danmark vinder sølv ved VM i Sverige, hvor navne som Erik Holst går over i historien. Denne præstation er samtidig et kærkomment løft til interessen for håndboldspillet, og tilgangen kan også mærkes i H 37. I 67 indfører KHF en nyordning, hvor alle spillere skal have "Licens" registreret hos KHF for at deltage i turneringen. Der udleveres licenskort som skal medbringes til kampe. En administrativ tung ordning som koster kr. 5,- for seniorer og kr. 2,50 for ungdom. Halkapaciteten er begrænset, og der arbejdes, i et udvalg bestående af HG, Viben, Ajax og H 37, på muligheden af at bygge en ny håndboldhal. Samarbejdet løber senere ud i sandet og HG gennemfører sammen med kommunen byggeriet af Ryparkhallen. Sommeren 67 fejres 5.års-jubilæet for etableringen af ungdomsafdelingen ved et stort stævne i Idrætshuset. H 37 har nu hold i alle ungdomsrækkerne. Træningen er spredt i Idrætshuset, Ballonhallen i Bellahøj og Valbyhallen. Oktober 67 er drenge og putter i Flensburg på ungdomsafdelingens første udlandstur under ledelse af Erik Jensen. Det blev en stor sportslig succes hvor begge hold vandt det hele. Holdene bestod bl.a. af Drenge: Torben, Børge, Niels, Richard, Vishy og Carsten. Putter: Kofoed, Steen, Max, Michael, Ole og Claus. I 1968 får H 37 for første gang produceret et rigtigt klubmærke til trøjer, som medlemmerne i stort antal erhverver for kr. 2,50. 9

10 Marts 68 lykkedes det, efter 6 år, 2 ungdomshold at vinde deres rækker. Et stort arbejde har båret frugt bl.a. af Per, Stig, Erik O., Regnar, Torben, Erik, Dørge, Poul A og Bent J. Traditionen tro uddeles flidspræmier. Dette år til Putter: Ole Lillethorup, Drenge: Per Kristiansen, Juniores: Mogens Johansen og Ynglinge: Niels Heegaard. På det økonomiske område balancerer klubbens regnskab på kr ,- med 12 hold i turneringen og ca. 150 medlemmer! For første gang udsendes kontingentopkrævninger på girokort til afløsning af kontant betaling. I 69 tillader DIF reklamer i idræt. Der går dog nogle år inden begrebet sponsorer finder indpas i H 37. Klubbens 1. herre befinder sig i mellemrækken og oprykning til Københavnsserien er ikke mulig med 5 nederlag på stribe til sidst i turneringen. Blandt holdets profiler kan nævnes Ole N, Torben, Gorm, Erik, Dørge, Arne, Ole H. og Benny. Old Boys derimod bliver på overlegen vis Københavnsmestre med et hold bestående af: Michel Boucheny, Ove Hoff, Ole Nielsen, Svend Hansen, Poul Åskilde, Christian Toft, Per Andersen, Arthur Andersen, Poul Ryander, Keld Graugård og Alf Larsen. I bestyrelsen drøftes for første gang muligheden for reklamer i medlemsbladet. Man vil gerne høre medlemmernes forslag til hvordan annoncer skal laves, administreres og hvad indtægterne i givet fald skal anvendes til. I oktober 69 vinder l.holdet over vor nærmeste rival KH med og H 37 indtager nu l.pladsen i mellemrækken. Holdet beholder denne plads resten af turneringen og rykker herefter atter op i Københavnsserien. Samme år sættes klubrekord da l.drenge vinder 32-0 over VHC i en turneringskamp. VHC stillede endda op med 9 spillere. Torben Gregersen scorer 15 mål der ligeledes er rekord i H 37. Ved starten på 70'erne består H 37 af 5 seniorhold og 7 ungdomshold, alle herrehold. Specielt på ungdomssiden har det store arbejde i det seneste årti båret frugt. En masse medlemmer og her iblandt store talenter som Stig Saltzstein og Børge Hansen, som begge deltog på KHF's udvalgte juniorhold i sæsonen 69/70. 10

11 Perioden Indenfor dette årti er der især 3 ting, som kommer i højsædet: Klublokaler Udlandsture Økonomi Gennem årene tjener klubben mange penge på andespil, der primært styres af Kaj Vejlgaard, som på forunderlig vis lykkes med at skaffe alskens præmier. I modsætning til fyrrene og halvtredserne hvor der blev afholdt deciderede flæskespil, hvor slagteren medbragte hele grise og udskæringen foregik under spillene, var det nu mere moderne tider. Håndboldmæssigt styres l.herre af Erik Skjødt som modtager BT -pokalen for sit store arbejde. DSR havde deltaget i KHF' s turnering, men havde problemer med at holde på spillerne og en del meldte sig kollektivt ind i H 37. Heriblandt Svend Erik Røder og Erik Moth Lund, der begge i mange år huserede på klubbens l.hold. Svend Erik desuden som træner og bestyrelsesmedlem i mange år. I 70/71 vender klubben tilbage i Københavnsserien og har samtidig 3 senior-, 1 oldboys-, 2 ynglinge-, 2 junior-, 2 drenge- og 1 puslingehold, så sportsligt indtager H 37 en dominerende rolle på herresiden i København. Der arrangeres mange udlandsture for ungdommen ikke mindst gennem et stort arbejde af Alf Grønmann Larsen og Per Andersen. Travemünde og Ratekau besøges flere gange med stor succes, og der skabes virkelig sammenhold og kammeratskab blandt ungdomsmedlemmerne i klubben. Træningsmæssigt må H 37 affinde sig med træning i Idrætshuset og Svanemøllehallen samt Svanemøllens Kaserne, som ikke burde være anvendt til håndbold. Mange hold må træne på sene eller meget tidlige timer, men til trods herfor holdes et meget højt medlemstal. Seniorsiden deltager også internationalt i 4 lags-turneringen mellem Ratekau Tyskland, Groningen Holland, Helsingborg Sverige og H 37. Efter lang tids søgen lykkes det i 70/71 at finde klub lokaler. Beliggenheden er et kælderlokale i Koldinggade 14. Med en ihærdig indsats bliver lokalerne hurtigt sat i stand, og kælderen bliver hurtigt et tilholdssted for mange medlemmer. Imidlertid gør beliggenheden, at der opstår visse problemer med naboerne. I 1972 fejrer H 37 sit 35.årsjubilæum med et stort ungdomsstævne i Idrætshuset med efterfølgende fest i "Kostalden". Der holdes seniorstævne i Bavnehøjhallen og jubilæumsfesten finder sted i Sallinghallen. I sæsonen 71/72 har klubben 5 senior- og 6 ungdomshold. Som noget nyt deltager vi i Ratekaus nytårsturnering og bliver nr. 2. Senere vinder H 37 4-lagsturneringen i suveræn stil. I sommerens løb har bestyrelsen arbejdet på højtryk på at skaffe større klub lokaler. Situationen i kælderen i Koldinggade er ikke holdbar, og i 73 lykkes det at finde nye lokaler i Drejøgade 9. Her er 250 m2 til rådighed og gennem et stort arbejde fra mange medlemmer kan lokalerne indvies den 24. marts Lokalerne indrettes med billard, bordtennis, dart, diverse spillemaskiner, fjernsyn, bar mv. og i de første år er lokalerne næsten åbne i døgndrift. Samtidig giver det mulighed for at holde store fester i egne lokaler og ved årsskiftet 73/74 fejres nytårsaften med 115 deltagere. Nytårsfester bliver herefter en tradition i flere år, hvor festudvalget allerede før jul bruger dag og nat på at udsmykke lokalerne. 11

12 Økonomisk er det naturligvis en stor mundfuld, og bestyrelsen må bruge megen tid på at få udgifter og indtægter til af nå hinanden. Medicinen er som sædvanlig andespil, kuvertlotterier mv. I 1974 oprettes en dameafdeling under ledelse af Jens Gustav, og der samles hurtigt spillere til 2 hold. Klubbens samlede medlemstal passerer nu 200. I fortsætter det høje aktivitetsniveau med mange udlandsture for alle hold og fuld fart på lokalerne. Bestyrelsen arbejder på højtryk med forberedelserne til klubbens 40-års jubilæum i påsken Jubilæet fejres med et stort stævne for ungdom og seniorer i Svanemøllehallen og Idrætshuset. Fra Tyskland deltager Rangenberg med flere hold som indkvarteres i Titangade, i lokaler som senere bliver Hells Angels klubhus. Tyskerne kom med berettiget kritik, men det var ikke muligt at skaffe bedre lokaler. Jubilæumsfesten fejres derimod ved et storstilet arrangement i flotte omgivelser i Odd Fellow Palæet. Under festen blev Svend Hansen og Alf Grønmann Larsen udnævnt til æresmedlemmer i H 37. På samme tidspunkt lykkedes det 1.herre at komme tilbage i 3.division gennem nogle spændende oprykningskampe under ledelse af Charles Taskov. 12

13 l.herre holdet: Forrest fra venstre: Henrik Juhl, Per Bjerre, Poul Erik Olsen, Claus Christensen, Torben Kofoed Og Torben Monefeldt. Bagerst fra venstre: Træner Charles Taskov, Svend Erik Røder, John Wagner, Jan Wiedenborg, Børge Hansen, Erik Jensen og holdleder Leif Kotzebue. Jack Olsson mangler på billedet. Han afsonede en karantæne. 13

14 Oprykningsfesten fejres i klublokalerne. I sæsonen 76/77 modtager klubben klager fra ejerne af klublokalerne, som forsøger at få os ud af lokalerne gennem en retssag. Vi engagerer den kendte håndboldleder og advokat Malling Sørensen, og sagen falder ud til vor fordel. Klubben beholder lokalerne de næste år, men økonomisk går det ned ad bakke, og med et svigtende besøgstal i lokalerne daler engagementet omkring klublokalerne. Sportsligt klarer l.herre sig fint i 3. division med en 2.plads som bedste resultat. På seniorsiden er yderligere 4 hold og på ungdomssiden findes 7 hold i turneringen. Perioden Ved indgangen til firserne befinder H 37 sig sportsligt på en bølge, hvor såvel senior- som ungdoms siden medlemsmæssigt fungerer godt, men økonomien strammer til, ikke mindst pga. store udgifter til klublokaler. Desuden er det i denne periode at begrebet ulønnede trænere begynder at være et særsyn, hvilket stiller yderligere krav til økonomien i klubben. Kontingentindbetalingerne dækker en fortsat mindre del af klubbens samlede drift og bestyrelsen må bruge megen tid på at finde alternative indtægtsmuligheder. Dette kræver samtidig en stor offervilje blandt medlemmerne til at deltage i alskens aktiviteter omkring at skaffe midler til klubben. Firserne skal vise sig at blive H 37 s mest turbulente periode nogensinde indledes med en ekstraordinær generalforsamling hvor det primære punkt er klublokalerne i Drejøgade, hvor vi har modtaget krav om en voldsom huslejestigning. Det kan H 37 ikke klare, og klublokalerne må opsiges i februar måned efter mange gode år, i vel nok på det tidspunkt det bedste klublokale i København. De økonomiske tømmermænd tager det nu flere år at komme over. På den sportslige side styres 1. HS i 3. Division af Steen Skov og der er yderligere 2 herreseniorhold + oldboys, et damehold og næsten en hel ungdomsafdeling i turneringen. I 1981 er der grøde i de fleste afdelinger, og H 37 deltager i et væld af stævner og derigennem udbygges kammeratskabet og fællesskabet i klubben. Samtidig udfolder bestyrelsen bestående af Alf, Børge, Richard, Kotze, Per A., Schmidt og Peter C. et stort arbejde med at skabe økonomi gennem lotterier, julekalendere, ekstrakontingenter og andre aktiviteter. I 1982 mødes H 37, nu med Jens Hammer ved roret, og KH for første gang i mange år i 3. Division efter at KH rykkede op i divisionen. Begge hold klarede sig dårligt og mødes i en afgørende kamp til sidst i turneringen om overlevelse i rækken. H 37 trækker det længste strå med en sejr på 10 mål og sender KH tilbage i Danmarksserien. Men kampen viste, at der på Østerbro kan skabes stemning omkring en håndboldkamp i en fuldsat Ryparkhal. I påsken 1982 fejrer H årsjubilæum. Dette fejres ved en stor fest i Nord-Vest Centret i Heimdalsgade og et stort vellykket internationalt stævne i Svanemøllehallen med ca. 30 hold. I sæsonen 82/83 begynder en nedgang i medlemstallet, og der kan således kun tilmeldes 8 hold til vinterturneringen, det laveste i mange år. For første gang får klubben mulighed for at uddele telefonbøger. Det er "den gule" lokalbog i Gladsaxe, ca bøger. En stor opgave som virkelig kræver mobilisering af klubbens medlemmer. Det lykkedes og bliver fast kutyme i flere år fremover. I sæsonen 83/84 tiltræder Jørn Rose som træner for 1/2. HS. Trods en storstilet indsats fortsætter den medlemsmæssige nedgang, og der kan nu kun tilmeldes 4 herre, 1 dame og 1 juniorhold. Økonomien i klubben bliver stadig bedre og endnu en indtægtsmulighed var loft- og kælderrydning i Fanøgade hvilket virkelig var tung træning for herreholdene. I 1985 slutter 1. herresenior på nedrykningsplads i 3. Division efter 6 år i rækken og må ned 14

15 i Danmarksserien hvor også KH er placeret. Det er samtidig året, hvor H 37 for første gang uddeler KTAS telefonbøger. Dette skal vise sig at blive en økonomisk "guldgrube" mange år frem, men også en meget hård tørn for en trofast skare af medlemmer. Sæsonen 85/86 bliver på mange måder skelsættende for H 37. Med det lave medlemstal taget i betragtning og samtidig vel nok de bedste træningstider i København, lykkedes det ikke at få vendt skuden. Det er tiden, hvor der opstår mange nye tilbud til unge mennesker, og håndbolden har det svært i denne konkurrence. Såvel DHF som KHF bliver taberne i dette spil i de kommende år. Fusionstankerne kommer for første gang frem i lyset, og i H 37 og KH drøftes muligheden for en sammenlægning. Imidlertid er tiden ikke moden i to så hæderkronede klubber, og klubfølelsen hos begge klubbers medlemmer overskygger realiteterne. Blandt H 37 s l.holdspillere er holdningen, at der må ske noget, og 10 spillere vælger at skifte til KH, som på det tidspunkt kan byde på bedre træningsbetingelser med større intensitet. På det sociale område lykkedes det at finde nye klublokaler i Vejlegade, og med en ihærdig indsats fra "Tordenskjolds soldater" blev endnu et klublokale istandsat. Selvfølgelig var medlemsgrundlaget begrænset, men lokalerne gav grund til optimisme og klubfølelse. Ved sæsonstart 86/87 er H 37 i knæ. Kun l hold i turneringen, men et stædigt sammenhold præger H 37 og holdet rykker frivilligt ned i Københavnsserien. I foråret 1987 fejrer H 37 sit 50-års jubilæum ved en fest i Ajax klubhus og et mindre stævne i Svanemøllehallen. Samme år rykker H 37 ud af Københavnsserien. I september 87 bliver klubben opsagt i lokalerne i Vejlegade og H 37 står atter uden klublokaler. Alt ialt er det "op ad bakke" på alle områder, men sammenholdet blandt de tilbageværende er opløftende. Bestyrelsen har altid benyttet medlemsbladet "Målet" som talerør overfor klubbens medlemmer og udgivet bladet i 8-10 udgaver årligt. Stoffet var specielt kampreferater, meddelelser og information til medlemmerne samt humoristiske indslag, hvor Kongen (Røder) og Arboe gennem tiderne har været flittige skribenter. 15

16 Deres favoritstof er "navnenyt", hvorfra f.eks. citeres: 1982 vil åbenbart have klubrekord i længst tid på bænken. Har nu været ude 9 gange og disket 1 gang i 4 kampe. Rotten fra 3-eren oplevede for første gang i sin lange karriere at starte på bænken. Helt rød i hovedet udtaler han, at en anfører ikke kan starte på bænken. P.Larsen udtaler fra sin nye "iglo ", sin harme over pillemisbruget indenfor bodybuilding. "Det er jo slet ikke nødvendigt. Se blot på mig". Jack vor temperamentsfulde forward fortæller nu højlydt dommerne når modstanderne skubber. Han påstår sågar at de slår. Carlsen glemte før AB-kampen, da han skulle bestille telefonvækning, at han befandt sig i Årrrhuuss. Fuglen I begyndelsen af 1988 arbejdes intenst i bestyrelsen på en sammenlægning med BB. Dette lykkedes, og på generalforsamlingen i april fusioneres H 37 og BB under navnet BB/H 37. Røder kom til fra et trænerjob i USG, og trak med en stor indsats flere spillere med over i den nye klub. 1.holdet 1988: Bagerst fra venstre: Røder, Truxa, Børge, Michael, Jan Dam, Jack. Forrest fra venstre: Brian, Steen, Brøns, Rudi og Smeden. Sammen med spillerne fra BB og H 37 begyndte nu en opbygningsfase, hvor en masse nye medlemmer skulle lære hinanden at kende. 27. juni 1988 udkommer det sidste medlemsblad i H 37's historie, men fortsætter ufortrødent 16

17 under navnet BB/H 37. Ved sæsonstart 1988 består BB/H 37 af 2 dame, 3 herrehold og 2 oldboyshold, men ingen ungdomshold. Økonomisk er begge klubber "velbeslåede" så fundamentet for en fremgangsperiode er til stede. Fra medlemsbladet citeres: 1988 Vidste Du - at Michaels eneste mål i søndags faldt efter tid. Hvad gemmer han mon krudtet til? - hvorfor Anne altid kommer for sent til bestyrelsesmøderne? Hun spiser desserten hjemme. - at klubben har haft så stor tilgang hos både damer og herrer at der snart må være basis for en ungdomsafdeling! - at Henning var SÅ langsom. Der gik indtil flere sekunder før det sev ind, at kan scorede mål nr. 30. I starten af 1989 finder klubben nye klub lokaler i Østbanegade, og det lykkedes endnu engang at få mobiliseret den faste skare af "håndværkere", som i løbet at foråret istandsætter lokalerne, hvorefter klublivet igen leves fuldt ud. Klubbens navn, BB/H 37, var kun et midlertidigt navn, og i sommeren 1989 blev det på 2 generalforsamlinger vedtaget at skifte navn til Østerbro Håndboldklub. I sæsonen 89/90 har klubben herrer i Københavnsserien + 3 øvrige herrehold, 2 oldboyshold samt 2 damehold. I efteråret startes minihåndbold med succes. Ved udgangen af dette årti er klubben igen på vej frem efter en lang nedtursperiode. Medlemstallet er kraftigt stigende og økonomien er i top. 17

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB

Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 1 Sponsorkoncept GUG BOLDKLUB GUG Koncept 2012 14/03/12 16:29 Side 2 Gug Boldklub, der har fodbolden som interesseområde, er utvivlsomt lokalområdets mest synlige idrætsforening.

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

SÆSONEN FØR SÆSONSTART:

SÆSONEN FØR SÆSONSTART: 82 SÆSONEN 1997-1998. FØR SÆSONSTART: 83 Store navne til Tvis KFUM. Michael Bruun Arthur Lipka - fra Polen Anthoni Parecki - fra Polen Holdet ved optakten til sæsonen 1997-98. 84 85 86 87 TRÆNINGSTID I

Læs mere

25 I Bakkens tjeneste

25 I Bakkens tjeneste 25 I Bakkens tjeneste Ikke fordi der skal gøres noget stort nummer ud af det, men netop nu er det 25 år siden jeg kom i bestyrelsen. Så her et lille tilbageblik: Jeg kan jo sige, at jeg blev headhunted

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel #2, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Så er vi netop gået i gang med anden halvdel af turneringen og det er tid til sæsonens andet nyhedsbrev. Heri forsøger vi at komme med de mest

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys Finalestævne VM-kampe 2015 HI Kvissel 2 1 Old Boys Så blev VM afgjort, det skete med 2-1 sejer til Hjørring IF over Kvissel, Finalen blev spillet på Fodboldvej i Frederikshavn, Lørdag den 24/10 Finalen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-2015 i Ribe Håndboldklub ved generalforsamlingen. Udskrift af forhandlingsprotokollen i Ribe Håndboldklub Den 5. oktober 2015 kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter afholdtes den årlige generalforsamling i Ribe Håndboldklub. 1. Som dirigent blev valgt Jørgen

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2013

Bestyrelsens Beretning 2013 Bestyrelsens Beretning 2013 Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for Klubben! Nu skal vi jo ikke i krig, men ordlyden passer jo godt til stort set alle klubber/foreninger.

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres.

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres. HLK Beretning 2015 Hvad er der sket i 2015 Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet. Der er flere der står på spring til indmeldelse i 2016. Det er stadig den gode ånd der

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap.

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap. Beretning for året 2012 Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Hvad er året gået med? Når man skruer beretningen sammen er det jo ikke så meget hvad vi som bestyrelse egentlig skal berette.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Velkommen til årets generalforsamling i Ajax København.

Velkommen til årets generalforsamling i Ajax København. Velkommen til årets generalforsamling i Ajax København. 2015 bød på nye medlemmer i bestyrelsen og nye poster til tidligere medlemmer. Vi har fået ny formand, ny næstformand og ny økonomisk ansvarlig.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte.

Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. Referat fra generalforsamlingen fredag den 6. marts 2015. Formanden, Guy Rubaudo bød velkommen til de 11 fremmødte, og præsenterede bestyrelsen samt resten af de fremmødte. 1. Valg af dirigent Morten Esmann

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Mikkel Høgh og Søren Mortensen blev Jysk og Dansk mester.. med en Aalestrup træner ved roret. Stregspilleren Mikkel Høgh og bagspilleren Søren Mortensen

Læs mere

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/peter Huusom 3. Godkendelse af regnskab og budget v/peter Jensen 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD Resultatmæssigt har vi løftet os for alle vores ungdomshold fra en plads omkring top 60 i Danmark, til at være top 20 for alle vores årgange (U14-U19). Dette på

Læs mere

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING Skovshoved Idrætsforening (SIF) blev stiftet i 1909 og har siden 1920 ligget på arealerne på Krøyersvej. I dag består SIF af fire afdelinger: fodbold, badminton, tennis og skydning.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling 8. marts 2013

Generalforsamling 8. marts 2013 Generalforsamling 8. marts 2013 Vi sætter værdierne i centrum Indkaldelse til generalforsamling 2013 Kære Søborg-medlem Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2013 kl. 18.00. Generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

2. halvår af sæsonen 16/17. Information om klub, stævner, aktiviteter mv.

2. halvår af sæsonen 16/17. Information om klub, stævner, aktiviteter mv. 2. halvår af sæsonen 16/17 Information om klub, stævner, aktiviteter mv. Status på 1. halvår Julen står for døren og snart er første halvdel af sæsonen gået. Vi har glædeligt konstateret, at vi har fået

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008

FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008 FB Nyhedsbrev. nr. 8 juni 2008 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets fjerde Nyhedsbrev. Denne gang omhandlende nyt fra afdelingerne, turneringerne, caféen, månedens tilbud, medlem nummer 1000

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere