Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder"

Transkript

1 Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder

2 Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem at være i praktik i virksomheden og modtage undervisning på en teknisk skole. Allerede på grundforløbet bliver de nye lærlinge sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter ude i virksomhederne. Lærlinge er de allerede fagligt kvalificerede til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med oplæringens praktiske del. Vvs-energiuddannelsen har fire specialer Vvs-energispecialist Vvs-installationstekniker Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Det er en god investering at uddanne lærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at vvs-branchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Du sikrer samtidig, at du ikke kommer til at mangle arbejdskraft med den specialviden, som netop din virksomhed har behov for. Gennem din vejledning og opmærksomhed kan du præge lærlingen, så han/hun passer ind i virksomhedens kultur og den måde, som din virksomhed arbejder på. Det giver dig og lærlingen en stor fordel i forhold til en eventuelt efterfølgende fastansættelse i din virksomhed. Lærlingen stiller som ungt menneske naturligt spørgsmål ved arbejdsmetoder og vaner og tilfører din virksomhed nye og friske indfaldsvinkler på den moderne teknologi. Uddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioder i virksomheden og undervisning på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløbet (GF) og den efterfølgende praktikperiode, er fælles for alle specialer. GF 2 20 uger H1 H2 H3 H4 EUD-vvs-installationstekniker 3 år og 9 måneder (52 skoleuger) 8 uger 8 uger 8 uger 8 uger EUD-vvs-energispecialist* 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger EUD-ventilationstekniker 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger EUD-vvs og blikkenslager 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger * Uddannelsen kan gennemføres som talentspor med samme varighed Grundforløb 2 Teoriperioder på erhvervsskole Praktikperioder i virksomheden 2

3 Bliv godkendt som praktiksted allerede i dag En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted for at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling. For at blive godkendt skal virksomheden naturligvis have opgaver, der matcher den enkelte uddannelse/speciale. Derudover kræves der på nogle specialer, at der er ansat en autoriseret i virksomheden. Det drejer sig om specialerne: Vvs-energispecialist Vvs-installationstekniker Vvs og blikkenslager Uddannelsens opbygning Fælles for alle specialer Grundforløb Grundforløb 1 Grundforløbets 1. del er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller har afsluttet en af disse indenfor det seneste år. Her erhverver eleverne sig almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Grundforløb 2 Grundforløbets 2. del har en varighed af 20 uger og er målrettet vvs-energiuddannelsen. I 18 uger undervises i vvs-tekniske fag, og 2 uger er ren matematikundervisning. Målet med undervisningen er, at eleverne opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i hovedforløbet. Elever der allerede har en uddannelsesaftale, eller hvor det er længere end 1 år siden, de forlod 9. eller 10. klasse, skal starte direkte på grundforløbets 2. del. Grundforløbets 2. del afsluttes med en faglig/teknisk grundforløbsprøve, der er adgangsgivende til uddannelsens hovedforløb. Lærlingen skal desuden opfylde et adgangskrav om e-niveau i matematik. Grundlæggende kompetencer Alle elever får følgende grundlæggende montagekompetencer og kan: Montere traditionelle gas- og oliefyrede varmeanlæg med radiator, ventiler, pumper, ekspansionsbeholder og vejrkompenseringsanlæg. Montere mindre fjernvarmeanlæg med radiator, ventiler og ekspansionsbeholder. Montere gaskomfur, gasvandvarmer og gaskedler i parcelhuse. Montere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med enkel automatik. Montere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri. Servicere og reparere varmeanlæg, vand- og afløbsinstallationer. Opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger ved væg og taggennembrud (gælder for Vvs-energispecialist, Vvs-installationstekniker samt Vvs og blikkenslager). Opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg (gælder for Ventilationstekniker). Herudover opnår alle elever uanset speciale grundlæggende kompetencer i: Materialelære Dokumentation Digital kommunikation Digital tegneteknik Kvalitetssikring I alle specialer indgår desuden - som noget nyt - Teknisk projektstyring og Kundeservice. Herefter har man kun det vvs, installationsteknik og blikarbejde, der er relevant for det enkelte speciale. 3

4 Vvs-energiuddannelsens specialer Vvs-installationstekniker Vvs-installationsteknikeren er et nyt speciale. På dette speciale opnås kompetencer vedrørende installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, plastsvejsning, vand og afløbsinstallationer, svejsning i stålrør og rustfaste materialer, kundeservice og teknisk projektstyring. Det nye speciale giver en bred kompetenceprofil, som kan matche langt de fleste virksomheders behov for en god service- eller spjældmand. Der gives endvidere mulighed for yderligere at specialisere sig i valgfrie specialefag af 4 ugers varighed. Samlet uddannelsesforløb på 3 år og 9 måneder, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs-installationstekniker har et samlet forløb på 3 år og 9 måneder, hvoraf de 52 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs-installationstekniker kan: - Installere, fejlfinde, programmere og servicere velfærdsteknologiske installationer i private hjem og sundhedssektoren. - Installere sprinkleranlæg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med installationsarbejde. - Udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri. - Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder. - Svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på sygehuse, laboratorier og medicinalindustri. - Selvstændigt udføre service og vedligehold af vvs-installationer. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg. - Udføre kundeservice. - Udføre teknisk projektstyring. Valgfri specialefag Der er 4 uger, hvor man kan vælge mellem følgende valgfrie specialefag. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder. Stålsvejsning af vvs-tekniske installationer o svejsning på stålrør. F.eks. køle- og varmeledninger i bygning og terræn o montage og svejsning af plastkapper på isolerede rør o isolering og opskumning Svejsning af rustfaste vvs-tekniske installationer. Svejse, fremstille, montere, servicere og vedligeholde konstruktioner i rustfrie stålmaterialer til o fødevarebranchen o medicinalindustrien o hospitalsbranchen o etablering af miljøforanstaltninger, herunder renseanlæg Blikkenslagerarbejde o Fremstille og udføre montage af tagrender, nedløb, skotrender, inddækninger og falsede kviste Installationstekniske varmeløsninger o Installation, fejlfinding og service inden for gas, olie, fjernvarme, sol, bio og varmepumper Ventilationsfaget o Installere og servicere mindre klima- og ventilationsanlæg i bolig og erhverv 4

5 Vvs-installationstekniker Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Grundlæggende plade- og tagteknik Svejsning, stål 2. hovedforløb (H2) Installationsteknik Energipolitik og energioptimering Svejsning, stål Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere vand- og afløbsinstallationer. Eleven kan foretage målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan udføre svejsning på stålrør. Eleven kan udføre svejsning/lodning på rustfaste rørinstallationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. 3. år H3 3. hovedforløb (H3) Installationsteknik Velfærdsteknologisk installation Svejsning rustfast stål Plastsvejsning Kundeservice Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere og servicere almindelige velfærdsteknologiske vvs-installationer. Eleven kan udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 4. år H4 4. hovedforløb (H) Installationsteknik Plastsvejsning Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 5

6 Vvs-energispecialist Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs-energispecialist har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs-energispecialist kan: - Installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik. - Installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi. - Installere, servicere og programmere intelligente styringsog reguleringsautomatikker, der kan styre kombinationsanlæggene. - Installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg, hvor de eksisterende radiatorer og gulvvarme bruges til afkøling. - Servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på en varmepumpe op til 2,5 kg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri. - Udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri. - Montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og servicering. - Udføre kundeservice - Beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at erhverve certifikater inden for gas, fjernvarme, solvarme osv., eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. I denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver. Den faglige undervisning, der fører op til certifikatprøverne, er obligatorisk. 6

7 Vvs-energispecialist Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger. Eleven kan montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Energiteknisk installation El-teknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Energiteknisk installation Styring og regulering Plastsvejsning Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg. Eleven kan installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre kombinationsanlæggene. Eleven kan udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Energiteknisk installation Sanitetsautomatik Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Plastsvejsning Kundeservice 4. hovedforløb (H) Energiteknisk installation Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 7

8 Ventilationstekniker Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Ventilationstekniker har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Ventilationstekniker kan: - Installere og servicere klima og ventilationsanlæg i bolig, erhverv, laboratorie og industri i henhold til ATEX-direktivet og VENT-ordningen. - Installere, servicere og programmere intelligente styringsog reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. - Installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg. - Servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på klima- og ventilationsanlæg op til 2,5 kg. - Beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. - Fremstille overgangs- og faconstykker i tyndplade. - Montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service på klima- og energianlæg. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende klimaanlæg - Vejlede om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø. - Udføre kundeservice. - Udføre teknisk projektstyring. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at erhverve certifikater inden for ventilationsområdet eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. I denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver. Den faglige undervisning, der fører op til certifikatprøverne, er obligatorisk. 8

9 Ventilationstekniker Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som ventilation, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan montere enkle ventilationsanlæg. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Ventilationsteknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Ventilationsteknik Styring og regulering Ventilations-pladeteknik Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige klima og ventilationsanlæg med enkel automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere, indregulere og servicere almindelige klima- og ventilationsanlæg. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Ventilationsteknik Indeklima og komfort Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Kundeservice Valgfri specialefag 4. hovedforløb (H) Ventilationsteknik Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 9

10 Vvs og blikkenslager Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs og blikkenslager har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs og blikkenslager kan: - Fremstille, montere og udføre falset tag- og facadearbejde i kobber, zink og aluminium herunder opsnøring af tagflader. - Udføre falsearbejde på tårne, kviste og spir i kobber, zink og aluminium. - Restaurere tage og facader på historiske og fredede bygninger. - Udfolde og fremstille hætter, udluftninger, tagrender og nedløb i kobber og zink. - Montere præfabrikerede tag- og facadesystemer. - Foretage taggennembrud kobber, zink og aluminium. - Udføre inddækninger i erstatningsmaterialer. - Dække tage og facader med skifer. - TIG-svejse i kobber. - Styring og regulering af varmetekniske anlæg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installationsarbejde. - Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri, iht. gældende standarder. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med false, facade-, tag- og skiferdækning. - Vejlede kunder om drift og vedligehold på eksisterende vvs-installationer samt om løsningsmuligheder og vedligehold på tag- og facadearbejder. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. Hvis virksomheden ikke udfører vvs-arbejde En række virksomheder inden for vvs-branchen har primært sine forretningsområder inden for tag- og facadeområdet og udfører aldrig eller kun sjældent opgaver inden for vvs-området. Disse virksomheder har også mulighed for at uddanne lærlinge inden for specialet Vvs og blikkenslager. Virksomheden skal så ved indgåelse af en uddannelsesaftale sikre, at lærlingen får sin praktik på vvs-delen, herunder rørarbejde, enten som værkstedsundervisning på en erhvervsskole eller i en anden vvs-virksomhed, jf. nedenfor. Vvs-delen, herunder rørdelen, udgør ca. 15 % af den samlede uddannelsestid på 4 år. Det vil sige ca. 10 uger af uddannelsestiden på skolen og ca. 5 måneder af praktiktiden. Praktiktiden vil dog kunne bero på en individuel vurdering. Det skal bemærkes, at lærlingen på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rørprøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skoleperiode. Praktiktiden for vvs-delen, herunder rørdelen, fordeles derfor mest hensigtsmæssigt således, at der er ca. 3 måneders praktik mellem skoleperiode 1 og 2 og ca. 2 måneders praktik mellem skoleperiode 2 og 3. 10

11 Vvs og blikkenslager Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som ventilation, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan montere enkle ventilationsanlæg. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Ventilationsteknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Ventilationsteknik Styring og regulering Ventilations-pladeteknik Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige klima og ventilationsanlæg med enkel automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere, indregulere og servicere almindelige klima- og ventilationsanlæg. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Ventilationsteknik Indeklima og komfort Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Kundeservice 4. hovedforløb (H) Ventilationsteknik Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 11

12 Indgåelse af uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen er arbejdsgiverens og lærlingens ansættelseskontrakt. Den skal indeholde oplysninger om lærlingens og virksomhedens stamdata, uddannelsesaftalens startog slutdato, tidligere gennemgåede skoleophold jf. nedenfor, hvilket speciale der ønskes, hvilken aftale der er tale om dvs. om det en helt ordinær aftale eller om det f.eks. drejers sig om voksenspor. Du skal tage stilling til, om du vil indgå en helt traditionel erhvervsuddannelsesaftale (EUD) eller måske en EUX-uddannelsesaftale. Du skal også tage stilling til, hvilket speciale du ønsker, at lærlingen skal have her skal du overveje hvilke forretningsområder, du har i virksomheden nu og i fremtiden og hvilke kompetencer du ønsker, den nye lærling og potentielle medarbejder skal have. Uddannelsesaftalen rekvireres på en erhvervsskole, eller den kan downloades på eller Efter at den er udfyldt og underskrevet af virksomhed og lærling, fremsendes aftalen til erhvervsskolen. Skolen registrerer og godkender uddannelsesaftalen. Herefter returneres den til virksomheden. Svendeprøve Svendeprøven afholdes på sidste skoleophold, som gennemføres tidligst 3 måneder inden udlæringsdatoen. Det skal bemærkes, at lærlinge med specialet Vvs og blikkenslager på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rørprøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skoleperiode. 12

13 En uddannelse med mange muligheder Vvs-energiuddannelsen er en udfordrende erhvervsuddannelse, og for de lærlinge, der kan og vil, er der mange muligheder. Højniveaufag Der er rig mulighed for at eleven øger sine kompetencer ved at tage en del af undervisningen på erhvervsskolen på et højere niveau end det obligatoriske. På hvert speciale udbydes en del af fagene som højniveaufag, hvor indholdet og undervisningen stiller højere krav til elevernes evne til at tænke innovativt og løsningsorienteret. Talentspor På specialet Vvs-energispecialist er der mulighed for at fagligt og håndværksmæssige dygtige unge kan erhverve sig et særligt vvs-talentsvendebrev. På talentsporet skal fagene styring og regulering, sanitetsautomatik, energipolitik og energioptimering, system for energianlæg, teknisk projektstyring samt regulering af energianlæg gennemføres på højniveau. Det betyder, at der på talentsporet undervises i højniveaufag i 11 ud af de 40 skoleuger på hovedforløbet. Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvis lærlingen skal optages på talentsporet. Længden af uddannelsen er den samme som den ordinære vvs- og energispecialist på 4 år. Det varierer fra speciale til speciale, hvilke fag, der udbydes på højniveau: Højniveaufag på vvs-energiuddannelsen: Vvs-installationstekniker Vvs- og energispecialist Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Energipolitik og energioptimering Installationstekniske varmeløsninger Teknisk projektstyring Styring og regulering Sanitetsautomatik Energipolitik og energioptimering System for energianlæg Teknisk projektstyring Regulering af energianlæg Energipolitik og optimering Systemteknik for energianlæg Indeklima og komfort Teknisk projektstyring Restaurering-/renovering af fredede bygninger Udsmykning i zink og kobber Teknisk projektstyring 13

14 EUX-vvs- og energispecialist EUX-uddannelsen varer 4 år og 9 måneder og er en kombination af en almindelig erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Uddannelsen er for meget fagligt dygtige og ambitiøse unge, som har evner og mod på at tage to uddannelser på samme tid. EUX-uddannelsen giver dels mulighed for at gøre jobkarriere i branchen, dels adgang til videregående uddannelser som fx installatør, maskinmester og ingeniør. EUX-uddannelsen vil primært appellere til dygtige, ambitiøse og karriereorienterede unge. Det er en banebrydende ny uddannelse, som kan være med til at løfte det faglige niveau og dermed væksten og udviklingsmulighederne i branchen. Med en EUX-uddannelse får lærlingen både et svendebrev og en studentereksamen altså to uddannelse på en gang. Voksenspor Lærlinge, der er fyldt 25 år, når de begynder på vvs-energiuddannelsen, skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne EUV. EUV-lærlinge skal lære det samme som alle andre vvs-energilærlinge. Erhvervsskolen vurderer om lærlingen har erhvervs- eller uddannelseserfaring, der kan afkorte uddannelsen. De fleste lærlinge over 25 år skal dog følge det samme uddannelsesforløb som lærlinge under 25 år. Hvis lærlingen har meget relevant erhvervserfaring eller en tidligere uddannelse, skal han følge et særligt afkortet forløb for voksne. Det er skolens ansvar at sørge for, at lærlingen får den rigtige afkortning, så hvis lærlingen er over 25 år, er det en god idé at kontakte erhvervsskolen for at finde ud af, hvordan uddannelsesforløbet skal se ud. Kort forløb Alle, der er under 25 år, og som har gennemført en gymnasial uddannelse med en særlig fagrække (Dansk C, Matematik A, Fysik B, Teknik A og Samfundsfag C) kan gennemføre specialet vvs- og energispecialist som kort forløb. Uddannelsestiden for disse elever er 3 år - med en skoledel, der varierer fra 44,5 til 48,5 uger. 14

15 Ingen spørgsmål er for små (eller store) Vi ved, at der opstår mange spørgsmål, når en virksomhed beslutter sig for at uddanne lærlinge. Du er derfor altid velkommen til at rette henvendelse til TEK- NIQ s uddannelsespolitiske afdeling, tlf , eller Blik- og Rørarbejderforbundet, tlf , Flere informationer Hvis du har flere spørgsmål end du kan finde svar på her, kan du kontakte EVU på telefon eller besøge hjemmesiden Du kan også få meget mere at vide om vvs-energiuddannelsen, hvis du kontakter en erhvervsskole i dit nærområde. Nyttige links: TEKNIQ - Installatørernes Organisation Blik- og Rørarbejderforbundet EVU, El- og Vvs- branchens Uddannelsessekretariat Undervisningsministeriets internetmødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets uddannelsesguide Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, yder refusion for udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse 15

16 Udgivet i juni 2015 af: EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Telefon:

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE 2015 Uge 26 24. - 25. juni 2015 EUC Sjælland Vvs-branchens faglæreruddannelse Velkommen til vvs-branchens læreruddannelsesuge i dagene den 24. og 25. juni 2015 på EUC Sjælland

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Centres of Excellence

Centres of Excellence Cleantech Integrator Modul 1 Energi- og miljøpolitik Tid: 5 dage: 2/1-8/1 2013 eller 3/6-7/6 2013 Målgruppe: Elever på uddannelserne: elektriker, automatiktekniker, VVS energi, energiteknik Energi- og

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK OG RØR Aftalen om forpraktik er indgået mellem TEKNIQ Installatørernes Organisation og henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk EI-Forbund. Spørgsmål til

Læs mere

vindmølle operatør uddannelsen

vindmølle operatør uddannelsen vindmølle operatør uddannelsen Hvad er en vindmølleoperatør? En vindmølleoperatør arbejder med Det kan f.eks. være: opgaver inden for produktion og opsætning af vindmøller. De fleste virksomheder inden

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev december 2014

Vvs-nyhedsbrev december 2014 Vvs-nyhedsbrev december 2014 Indhold: Ny vvs-energiuddannelse på vej Statistik for Vvs-energiuddannelsen Misvisende udtalelser om ny elektrikeruddannelse DM i Skills 2015 Nyt AMU-overblik Det nye evukurser.dk

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2697 Titel: Industrielle rørsystemer og anlæg Kort titel: VVS-industri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Censor- og eksaminatorvejledning

Censor- og eksaminatorvejledning El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71 2610 Rødovre Censor- og eksaminatorvejledning afsluttende eksamen i vvs-energiuddannelsen Gældende fra 01.10.2010 Tilrettet 11.07.2013 1 Forord

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom

Scan koden og besøg os på nettet. Lærling en god forretning. www.def.dk/ungdom Scan koden og besøg os på nettet Lærling en god forretning www.def.dk/ungdom ...en god forretning Forord Et værktøj til dig Lærling - en god forretning som du nu sidder med i hånden, er et værktøj til

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

El-nyhedsbrev juni 2014

El-nyhedsbrev juni 2014 El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat El-nyhedsbrev juni 2014 Velkommen til EVU s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester

Læs mere

Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal

Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal Vvs-branchens Efteruddannelse 1. og 2. kvartal 2015 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud 4 Kursusudbud i 1. og 2. kvartal 2015...5-15 Oversigt over kursussteder 16 Generel information 17 Information

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesforhold... 3. Punkt 26 i Vvs-overenskomsten... 18

Uddannelsesforhold... 3. Punkt 26 i Vvs-overenskomsten... 18 Indholdsfortegnelse Uddannelsesforhold... 3 Uddannelsesregler for vvs-uddannelsen... 3 Uddannelsen... 3 Adgangsbetingelser til uddannelsen... 3 Kontraktstart for lærlinge, der starter i praktik... 4 Uddannelsesordning...

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015 Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN 2. udgave 28. september 2015 1. udgave august 2015 Forord Den 1. august 2015 fik vi en ny elektrikeruddannelse. Den ny elektrikeruddannelse er resultatet af over 3 års

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

- Spring ud i din fremtid

- Spring ud i din fremtid - Spring ud i din fremtid TA EN UDDANNELSE PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I GRINDSTED VÆLG MELLEM 9 ERHVERVS- UDDANNELSER SIDE 6-12 NYT EUX HÅNDVÆRKER MED HUE SIDE 4-5 I GRINDSTED FACTS FÅ SVAR PÅ DET MESTE

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder.

Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. Én uddannelse. To verdener. Flere muligheder. HVAD ER EUX? JEG VIL HOLDE MINE EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studiekompetence. Det giver

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg VVS-energiuddannelsen Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PERSONVOGNSMEKANIKER LASTVOGNSMEKANIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Personvognsmekaniker og EUX Lastvognsmekaniker

Læs mere

Er du god til at bruge dine hænder

Er du god til at bruge dine hænder Ejendomsserviceteknikeruddannelsen F O A F A G O G A R B E J D E Er du god til at bruge dine hænder Har du flair for teknik så er ejendomsserviceteknikeruddannelsen måske noget for dig! Har du flair for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere