Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder"

Transkript

1 Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder

2 Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem at være i praktik i virksomheden og modtage undervisning på en teknisk skole. Allerede på grundforløbet bliver de nye lærlinge sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter ude i virksomhederne. Lærlinge er de allerede fagligt kvalificerede til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med oplæringens praktiske del. Vvs-energiuddannelsen har fire specialer Vvs-energispecialist Vvs-installationstekniker Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Det er en god investering at uddanne lærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at vvs-branchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Du sikrer samtidig, at du ikke kommer til at mangle arbejdskraft med den specialviden, som netop din virksomhed har behov for. Gennem din vejledning og opmærksomhed kan du præge lærlingen, så han/hun passer ind i virksomhedens kultur og den måde, som din virksomhed arbejder på. Det giver dig og lærlingen en stor fordel i forhold til en eventuelt efterfølgende fastansættelse i din virksomhed. Lærlingen stiller som ungt menneske naturligt spørgsmål ved arbejdsmetoder og vaner og tilfører din virksomhed nye og friske indfaldsvinkler på den moderne teknologi. Uddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioder i virksomheden og undervisning på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløbet (GF) og den efterfølgende praktikperiode, er fælles for alle specialer. GF 2 20 uger H1 H2 H3 H4 EUD-vvs-installationstekniker 3 år og 9 måneder (52 skoleuger) 8 uger 8 uger 8 uger 8 uger EUD-vvs-energispecialist* 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger EUD-ventilationstekniker 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger EUD-vvs og blikkenslager 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger * Uddannelsen kan gennemføres som talentspor med samme varighed Grundforløb 2 Teoriperioder på erhvervsskole Praktikperioder i virksomheden 2

3 Bliv godkendt som praktiksted allerede i dag En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted for at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling. For at blive godkendt skal virksomheden naturligvis have opgaver, der matcher den enkelte uddannelse/speciale. Derudover kræves der på nogle specialer, at der er ansat en autoriseret i virksomheden. Det drejer sig om specialerne: Vvs-energispecialist Vvs-installationstekniker Vvs og blikkenslager Uddannelsens opbygning Fælles for alle specialer Grundforløb Grundforløb 1 Grundforløbets 1. del er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller har afsluttet en af disse indenfor det seneste år. Her erhverver eleverne sig almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Grundforløb 2 Grundforløbets 2. del har en varighed af 20 uger og er målrettet vvs-energiuddannelsen. I 18 uger undervises i vvs-tekniske fag, og 2 uger er ren matematikundervisning. Målet med undervisningen er, at eleverne opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i hovedforløbet. Elever der allerede har en uddannelsesaftale, eller hvor det er længere end 1 år siden, de forlod 9. eller 10. klasse, skal starte direkte på grundforløbets 2. del. Grundforløbets 2. del afsluttes med en faglig/teknisk grundforløbsprøve, der er adgangsgivende til uddannelsens hovedforløb. Lærlingen skal desuden opfylde et adgangskrav om e-niveau i matematik. Grundlæggende kompetencer Alle elever får følgende grundlæggende montagekompetencer og kan: Montere traditionelle gas- og oliefyrede varmeanlæg med radiator, ventiler, pumper, ekspansionsbeholder og vejrkompenseringsanlæg. Montere mindre fjernvarmeanlæg med radiator, ventiler og ekspansionsbeholder. Montere gaskomfur, gasvandvarmer og gaskedler i parcelhuse. Montere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med enkel automatik. Montere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri. Servicere og reparere varmeanlæg, vand- og afløbsinstallationer. Opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger ved væg og taggennembrud (gælder for Vvs-energispecialist, Vvs-installationstekniker samt Vvs og blikkenslager). Opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg (gælder for Ventilationstekniker). Herudover opnår alle elever uanset speciale grundlæggende kompetencer i: Materialelære Dokumentation Digital kommunikation Digital tegneteknik Kvalitetssikring I alle specialer indgår desuden - som noget nyt - Teknisk projektstyring og Kundeservice. Herefter har man kun det vvs, installationsteknik og blikarbejde, der er relevant for det enkelte speciale. 3

4 Vvs-energiuddannelsens specialer Vvs-installationstekniker Vvs-installationsteknikeren er et nyt speciale. På dette speciale opnås kompetencer vedrørende installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, plastsvejsning, vand og afløbsinstallationer, svejsning i stålrør og rustfaste materialer, kundeservice og teknisk projektstyring. Det nye speciale giver en bred kompetenceprofil, som kan matche langt de fleste virksomheders behov for en god service- eller spjældmand. Der gives endvidere mulighed for yderligere at specialisere sig i valgfrie specialefag af 4 ugers varighed. Samlet uddannelsesforløb på 3 år og 9 måneder, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs-installationstekniker har et samlet forløb på 3 år og 9 måneder, hvoraf de 52 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs-installationstekniker kan: - Installere, fejlfinde, programmere og servicere velfærdsteknologiske installationer i private hjem og sundhedssektoren. - Installere sprinkleranlæg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med installationsarbejde. - Udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri. - Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder. - Svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på sygehuse, laboratorier og medicinalindustri. - Selvstændigt udføre service og vedligehold af vvs-installationer. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg. - Udføre kundeservice. - Udføre teknisk projektstyring. Valgfri specialefag Der er 4 uger, hvor man kan vælge mellem følgende valgfrie specialefag. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder. Stålsvejsning af vvs-tekniske installationer o svejsning på stålrør. F.eks. køle- og varmeledninger i bygning og terræn o montage og svejsning af plastkapper på isolerede rør o isolering og opskumning Svejsning af rustfaste vvs-tekniske installationer. Svejse, fremstille, montere, servicere og vedligeholde konstruktioner i rustfrie stålmaterialer til o fødevarebranchen o medicinalindustrien o hospitalsbranchen o etablering af miljøforanstaltninger, herunder renseanlæg Blikkenslagerarbejde o Fremstille og udføre montage af tagrender, nedløb, skotrender, inddækninger og falsede kviste Installationstekniske varmeløsninger o Installation, fejlfinding og service inden for gas, olie, fjernvarme, sol, bio og varmepumper Ventilationsfaget o Installere og servicere mindre klima- og ventilationsanlæg i bolig og erhverv 4

5 Vvs-installationstekniker Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Grundlæggende plade- og tagteknik Svejsning, stål 2. hovedforløb (H2) Installationsteknik Energipolitik og energioptimering Svejsning, stål Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere vand- og afløbsinstallationer. Eleven kan foretage målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan udføre svejsning på stålrør. Eleven kan udføre svejsning/lodning på rustfaste rørinstallationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. 3. år H3 3. hovedforløb (H3) Installationsteknik Velfærdsteknologisk installation Svejsning rustfast stål Plastsvejsning Kundeservice Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere og servicere almindelige velfærdsteknologiske vvs-installationer. Eleven kan udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 4. år H4 4. hovedforløb (H) Installationsteknik Plastsvejsning Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 5

6 Vvs-energispecialist Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs-energispecialist har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs-energispecialist kan: - Installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik. - Installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi. - Installere, servicere og programmere intelligente styringsog reguleringsautomatikker, der kan styre kombinationsanlæggene. - Installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg, hvor de eksisterende radiatorer og gulvvarme bruges til afkøling. - Servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på en varmepumpe op til 2,5 kg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri. - Udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri. - Montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og servicering. - Udføre kundeservice - Beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at erhverve certifikater inden for gas, fjernvarme, solvarme osv., eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. I denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver. Den faglige undervisning, der fører op til certifikatprøverne, er obligatorisk. 6

7 Vvs-energispecialist Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger. Eleven kan montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Energiteknisk installation El-teknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Energiteknisk installation Styring og regulering Plastsvejsning Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg. Eleven kan installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre kombinationsanlæggene. Eleven kan udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Energiteknisk installation Sanitetsautomatik Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Plastsvejsning Kundeservice 4. hovedforløb (H) Energiteknisk installation Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 7

8 Ventilationstekniker Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Ventilationstekniker har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Ventilationstekniker kan: - Installere og servicere klima og ventilationsanlæg i bolig, erhverv, laboratorie og industri i henhold til ATEX-direktivet og VENT-ordningen. - Installere, servicere og programmere intelligente styringsog reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. - Installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg. - Servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på klima- og ventilationsanlæg op til 2,5 kg. - Beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. - Fremstille overgangs- og faconstykker i tyndplade. - Montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service på klima- og energianlæg. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende klimaanlæg - Vejlede om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø. - Udføre kundeservice. - Udføre teknisk projektstyring. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at erhverve certifikater inden for ventilationsområdet eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. I denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver. Den faglige undervisning, der fører op til certifikatprøverne, er obligatorisk. 8

9 Ventilationstekniker Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som ventilation, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan montere enkle ventilationsanlæg. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Ventilationsteknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Ventilationsteknik Styring og regulering Ventilations-pladeteknik Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige klima og ventilationsanlæg med enkel automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere, indregulere og servicere almindelige klima- og ventilationsanlæg. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Ventilationsteknik Indeklima og komfort Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Kundeservice Valgfri specialefag 4. hovedforløb (H) Ventilationsteknik Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 9

10 Vvs og blikkenslager Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs og blikkenslager har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs og blikkenslager kan: - Fremstille, montere og udføre falset tag- og facadearbejde i kobber, zink og aluminium herunder opsnøring af tagflader. - Udføre falsearbejde på tårne, kviste og spir i kobber, zink og aluminium. - Restaurere tage og facader på historiske og fredede bygninger. - Udfolde og fremstille hætter, udluftninger, tagrender og nedløb i kobber og zink. - Montere præfabrikerede tag- og facadesystemer. - Foretage taggennembrud kobber, zink og aluminium. - Udføre inddækninger i erstatningsmaterialer. - Dække tage og facader med skifer. - TIG-svejse i kobber. - Styring og regulering af varmetekniske anlæg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installationsarbejde. - Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri, iht. gældende standarder. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med false, facade-, tag- og skiferdækning. - Vejlede kunder om drift og vedligehold på eksisterende vvs-installationer samt om løsningsmuligheder og vedligehold på tag- og facadearbejder. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. Hvis virksomheden ikke udfører vvs-arbejde En række virksomheder inden for vvs-branchen har primært sine forretningsområder inden for tag- og facadeområdet og udfører aldrig eller kun sjældent opgaver inden for vvs-området. Disse virksomheder har også mulighed for at uddanne lærlinge inden for specialet Vvs og blikkenslager. Virksomheden skal så ved indgåelse af en uddannelsesaftale sikre, at lærlingen får sin praktik på vvs-delen, herunder rørarbejde, enten som værkstedsundervisning på en erhvervsskole eller i en anden vvs-virksomhed, jf. nedenfor. Vvs-delen, herunder rørdelen, udgør ca. 15 % af den samlede uddannelsestid på 4 år. Det vil sige ca. 10 uger af uddannelsestiden på skolen og ca. 5 måneder af praktiktiden. Praktiktiden vil dog kunne bero på en individuel vurdering. Det skal bemærkes, at lærlingen på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rørprøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skoleperiode. Praktiktiden for vvs-delen, herunder rørdelen, fordeles derfor mest hensigtsmæssigt således, at der er ca. 3 måneders praktik mellem skoleperiode 1 og 2 og ca. 2 måneders praktik mellem skoleperiode 2 og 3. 10

11 Vvs og blikkenslager Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som ventilation, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan montere enkle ventilationsanlæg. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Ventilationsteknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Ventilationsteknik Styring og regulering Ventilations-pladeteknik Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige klima og ventilationsanlæg med enkel automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere, indregulere og servicere almindelige klima- og ventilationsanlæg. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Ventilationsteknik Indeklima og komfort Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Kundeservice 4. hovedforløb (H) Ventilationsteknik Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 11

12 Indgåelse af uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen er arbejdsgiverens og lærlingens ansættelseskontrakt. Den skal indeholde oplysninger om lærlingens og virksomhedens stamdata, uddannelsesaftalens startog slutdato, tidligere gennemgåede skoleophold jf. nedenfor, hvilket speciale der ønskes, hvilken aftale der er tale om dvs. om det en helt ordinær aftale eller om det f.eks. drejers sig om voksenspor. Du skal tage stilling til, om du vil indgå en helt traditionel erhvervsuddannelsesaftale (EUD) eller måske en EUX-uddannelsesaftale. Du skal også tage stilling til, hvilket speciale du ønsker, at lærlingen skal have her skal du overveje hvilke forretningsområder, du har i virksomheden nu og i fremtiden og hvilke kompetencer du ønsker, den nye lærling og potentielle medarbejder skal have. Uddannelsesaftalen rekvireres på en erhvervsskole, eller den kan downloades på eller Efter at den er udfyldt og underskrevet af virksomhed og lærling, fremsendes aftalen til erhvervsskolen. Skolen registrerer og godkender uddannelsesaftalen. Herefter returneres den til virksomheden. Svendeprøve Svendeprøven afholdes på sidste skoleophold, som gennemføres tidligst 3 måneder inden udlæringsdatoen. Det skal bemærkes, at lærlinge med specialet Vvs og blikkenslager på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rørprøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skoleperiode. 12

13 En uddannelse med mange muligheder Vvs-energiuddannelsen er en udfordrende erhvervsuddannelse, og for de lærlinge, der kan og vil, er der mange muligheder. Højniveaufag Der er rig mulighed for at eleven øger sine kompetencer ved at tage en del af undervisningen på erhvervsskolen på et højere niveau end det obligatoriske. På hvert speciale udbydes en del af fagene som højniveaufag, hvor indholdet og undervisningen stiller højere krav til elevernes evne til at tænke innovativt og løsningsorienteret. Talentspor På specialet Vvs-energispecialist er der mulighed for at fagligt og håndværksmæssige dygtige unge kan erhverve sig et særligt vvs-talentsvendebrev. På talentsporet skal fagene styring og regulering, sanitetsautomatik, energipolitik og energioptimering, system for energianlæg, teknisk projektstyring samt regulering af energianlæg gennemføres på højniveau. Det betyder, at der på talentsporet undervises i højniveaufag i 11 ud af de 40 skoleuger på hovedforløbet. Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvis lærlingen skal optages på talentsporet. Længden af uddannelsen er den samme som den ordinære vvs- og energispecialist på 4 år. Det varierer fra speciale til speciale, hvilke fag, der udbydes på højniveau: Højniveaufag på vvs-energiuddannelsen: Vvs-installationstekniker Vvs- og energispecialist Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Energipolitik og energioptimering Installationstekniske varmeløsninger Teknisk projektstyring Styring og regulering Sanitetsautomatik Energipolitik og energioptimering System for energianlæg Teknisk projektstyring Regulering af energianlæg Energipolitik og optimering Systemteknik for energianlæg Indeklima og komfort Teknisk projektstyring Restaurering-/renovering af fredede bygninger Udsmykning i zink og kobber Teknisk projektstyring 13

14 EUX-vvs- og energispecialist EUX-uddannelsen varer 4 år og 9 måneder og er en kombination af en almindelig erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Uddannelsen er for meget fagligt dygtige og ambitiøse unge, som har evner og mod på at tage to uddannelser på samme tid. EUX-uddannelsen giver dels mulighed for at gøre jobkarriere i branchen, dels adgang til videregående uddannelser som fx installatør, maskinmester og ingeniør. EUX-uddannelsen vil primært appellere til dygtige, ambitiøse og karriereorienterede unge. Det er en banebrydende ny uddannelse, som kan være med til at løfte det faglige niveau og dermed væksten og udviklingsmulighederne i branchen. Med en EUX-uddannelse får lærlingen både et svendebrev og en studentereksamen altså to uddannelse på en gang. Voksenspor Lærlinge, der er fyldt 25 år, når de begynder på vvs-energiuddannelsen, skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne EUV. EUV-lærlinge skal lære det samme som alle andre vvs-energilærlinge. Erhvervsskolen vurderer om lærlingen har erhvervs- eller uddannelseserfaring, der kan afkorte uddannelsen. De fleste lærlinge over 25 år skal dog følge det samme uddannelsesforløb som lærlinge under 25 år. Hvis lærlingen har meget relevant erhvervserfaring eller en tidligere uddannelse, skal han følge et særligt afkortet forløb for voksne. Det er skolens ansvar at sørge for, at lærlingen får den rigtige afkortning, så hvis lærlingen er over 25 år, er det en god idé at kontakte erhvervsskolen for at finde ud af, hvordan uddannelsesforløbet skal se ud. Kort forløb Alle, der er under 25 år, og som har gennemført en gymnasial uddannelse med en særlig fagrække (Dansk C, Matematik A, Fysik B, Teknik A og Samfundsfag C) kan gennemføre specialet vvs- og energispecialist som kort forløb. Uddannelsestiden for disse elever er 3 år - med en skoledel, der varierer fra 44,5 til 48,5 uger. 14

15 Ingen spørgsmål er for små (eller store) Vi ved, at der opstår mange spørgsmål, når en virksomhed beslutter sig for at uddanne lærlinge. Du er derfor altid velkommen til at rette henvendelse til TEK- NIQ s uddannelsespolitiske afdeling, tlf , eller Blik- og Rørarbejderforbundet, tlf , Flere informationer Hvis du har flere spørgsmål end du kan finde svar på her, kan du kontakte EVU på telefon eller besøge hjemmesiden Du kan også få meget mere at vide om vvs-energiuddannelsen, hvis du kontakter en erhvervsskole i dit nærområde. Nyttige links: TEKNIQ - Installatørernes Organisation Blik- og Rørarbejderforbundet EVU, El- og Vvs- branchens Uddannelsessekretariat Undervisningsministeriets internetmødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets uddannelsesguide Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, yder refusion for udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse 15

16 Udgivet i juni 2015 af: EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Telefon:

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse fagretninger Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 1 Indhold Velkommen... 3 Mad og oplevelser... 4 Etablering og udvikling... 6 Benzin og spænding

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Uddannelser på technology College Aalborg

Uddannelser på technology College Aalborg Uddannelser på technology College Aalborg Automatik og proces Data og kommunikation Frontline pc-supporter Elektriker Elektronik og svagstrøm Industrioperatør Mød vores vejledere! I denne brochure kan

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Build Up Skills Danmark

Build Up Skills Danmark Analyse af energikompetencer og barrierer for kompetenceudvikling på energiområdet i byggeriet og på de byggefaglige erhvervs- og efteruddannelser Build Up Skills Danmark Pillar I, Etape II 1 Kolofon Projekt

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere