Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder"

Transkript

1 Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder

2 Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem at være i praktik i virksomheden og modtage undervisning på en teknisk skole. Allerede på grundforløbet bliver de nye lærlinge sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter ude i virksomhederne. Lærlinge er de allerede fagligt kvalificerede til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med oplæringens praktiske del. Vvs-energiuddannelsen har fire specialer Vvs-energispecialist Vvs-installationstekniker Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Det er en god investering at uddanne lærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at vvs-branchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Du sikrer samtidig, at du ikke kommer til at mangle arbejdskraft med den specialviden, som netop din virksomhed har behov for. Gennem din vejledning og opmærksomhed kan du præge lærlingen, så han/hun passer ind i virksomhedens kultur og den måde, som din virksomhed arbejder på. Det giver dig og lærlingen en stor fordel i forhold til en eventuelt efterfølgende fastansættelse i din virksomhed. Lærlingen stiller som ungt menneske naturligt spørgsmål ved arbejdsmetoder og vaner og tilfører din virksomhed nye og friske indfaldsvinkler på den moderne teknologi. Uddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioder i virksomheden og undervisning på en erhvervsskole. Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløbet (GF) og den efterfølgende praktikperiode, er fælles for alle specialer. GF 2 20 uger H1 H2 H3 H4 EUD-vvs-installationstekniker 3 år og 9 måneder (52 skoleuger) 8 uger 8 uger 8 uger 8 uger EUD-vvs-energispecialist* 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger EUD-ventilationstekniker 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger EUD-vvs og blikkenslager 4 år (60 skoleuger) 10 uger 10 uger 10 uger 10 uger * Uddannelsen kan gennemføres som talentspor med samme varighed Grundforløb 2 Teoriperioder på erhvervsskole Praktikperioder i virksomheden 2

3 Bliv godkendt som praktiksted allerede i dag En virksomhed skal være godkendt som uddannelsessted for at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling. For at blive godkendt skal virksomheden naturligvis have opgaver, der matcher den enkelte uddannelse/speciale. Derudover kræves der på nogle specialer, at der er ansat en autoriseret i virksomheden. Det drejer sig om specialerne: Vvs-energispecialist Vvs-installationstekniker Vvs og blikkenslager Uddannelsens opbygning Fælles for alle specialer Grundforløb Grundforløb 1 Grundforløbets 1. del er for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller har afsluttet en af disse indenfor det seneste år. Her erhverver eleverne sig almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Grundforløb 2 Grundforløbets 2. del har en varighed af 20 uger og er målrettet vvs-energiuddannelsen. I 18 uger undervises i vvs-tekniske fag, og 2 uger er ren matematikundervisning. Målet med undervisningen er, at eleverne opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i hovedforløbet. Elever der allerede har en uddannelsesaftale, eller hvor det er længere end 1 år siden, de forlod 9. eller 10. klasse, skal starte direkte på grundforløbets 2. del. Grundforløbets 2. del afsluttes med en faglig/teknisk grundforløbsprøve, der er adgangsgivende til uddannelsens hovedforløb. Lærlingen skal desuden opfylde et adgangskrav om e-niveau i matematik. Grundlæggende kompetencer Alle elever får følgende grundlæggende montagekompetencer og kan: Montere traditionelle gas- og oliefyrede varmeanlæg med radiator, ventiler, pumper, ekspansionsbeholder og vejrkompenseringsanlæg. Montere mindre fjernvarmeanlæg med radiator, ventiler og ekspansionsbeholder. Montere gaskomfur, gasvandvarmer og gaskedler i parcelhuse. Montere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med enkel automatik. Montere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri. Servicere og reparere varmeanlæg, vand- og afløbsinstallationer. Opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger ved væg og taggennembrud (gælder for Vvs-energispecialist, Vvs-installationstekniker samt Vvs og blikkenslager). Opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg (gælder for Ventilationstekniker). Herudover opnår alle elever uanset speciale grundlæggende kompetencer i: Materialelære Dokumentation Digital kommunikation Digital tegneteknik Kvalitetssikring I alle specialer indgår desuden - som noget nyt - Teknisk projektstyring og Kundeservice. Herefter har man kun det vvs, installationsteknik og blikarbejde, der er relevant for det enkelte speciale. 3

4 Vvs-energiuddannelsens specialer Vvs-installationstekniker Vvs-installationsteknikeren er et nyt speciale. På dette speciale opnås kompetencer vedrørende installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, plastsvejsning, vand og afløbsinstallationer, svejsning i stålrør og rustfaste materialer, kundeservice og teknisk projektstyring. Det nye speciale giver en bred kompetenceprofil, som kan matche langt de fleste virksomheders behov for en god service- eller spjældmand. Der gives endvidere mulighed for yderligere at specialisere sig i valgfrie specialefag af 4 ugers varighed. Samlet uddannelsesforløb på 3 år og 9 måneder, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs-installationstekniker har et samlet forløb på 3 år og 9 måneder, hvoraf de 52 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs-installationstekniker kan: - Installere, fejlfinde, programmere og servicere velfærdsteknologiske installationer i private hjem og sundhedssektoren. - Installere sprinkleranlæg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med installationsarbejde. - Udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri. - Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri i forhold til gældende standarder. - Svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på sygehuse, laboratorier og medicinalindustri. - Selvstændigt udføre service og vedligehold af vvs-installationer. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg. - Udføre kundeservice. - Udføre teknisk projektstyring. Valgfri specialefag Der er 4 uger, hvor man kan vælge mellem følgende valgfrie specialefag. Det er ikke et krav, at virksomheden har arbejdsopgaver inden for de enkelte forretningsområder. Stålsvejsning af vvs-tekniske installationer o svejsning på stålrør. F.eks. køle- og varmeledninger i bygning og terræn o montage og svejsning af plastkapper på isolerede rør o isolering og opskumning Svejsning af rustfaste vvs-tekniske installationer. Svejse, fremstille, montere, servicere og vedligeholde konstruktioner i rustfrie stålmaterialer til o fødevarebranchen o medicinalindustrien o hospitalsbranchen o etablering af miljøforanstaltninger, herunder renseanlæg Blikkenslagerarbejde o Fremstille og udføre montage af tagrender, nedløb, skotrender, inddækninger og falsede kviste Installationstekniske varmeløsninger o Installation, fejlfinding og service inden for gas, olie, fjernvarme, sol, bio og varmepumper Ventilationsfaget o Installere og servicere mindre klima- og ventilationsanlæg i bolig og erhverv 4

5 Vvs-installationstekniker Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Grundlæggende plade- og tagteknik Svejsning, stål 2. hovedforløb (H2) Installationsteknik Energipolitik og energioptimering Svejsning, stål Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere vand- og afløbsinstallationer. Eleven kan foretage målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan udføre svejsning på stålrør. Eleven kan udføre svejsning/lodning på rustfaste rørinstallationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. 3. år H3 3. hovedforløb (H3) Installationsteknik Velfærdsteknologisk installation Svejsning rustfast stål Plastsvejsning Kundeservice Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere og servicere almindelige velfærdsteknologiske vvs-installationer. Eleven kan udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 4. år H4 4. hovedforløb (H) Installationsteknik Plastsvejsning Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 5

6 Vvs-energispecialist Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs-energispecialist har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs-energispecialist kan: - Installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik. - Installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi. - Installere, servicere og programmere intelligente styringsog reguleringsautomatikker, der kan styre kombinationsanlæggene. - Installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg, hvor de eksisterende radiatorer og gulvvarme bruges til afkøling. - Servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på en varmepumpe op til 2,5 kg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri. - Udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm i bolig, erhverv og industri. - Montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og servicering. - Udføre kundeservice - Beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende energianlæg. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at erhverve certifikater inden for gas, fjernvarme, solvarme osv., eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. I denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver. Den faglige undervisning, der fører op til certifikatprøverne, er obligatorisk. 6

7 Vvs-energispecialist Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger. Eleven kan montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Energiteknisk installation El-teknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Energiteknisk installation Styring og regulering Plastsvejsning Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige installationsopgaver som vand, afløb, gas, varmeanlæg og vejrkompenseringsanlæg. Eleven kan installere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere og servicere kombinationsanlæg, hvor traditionelle varmeanlæg bliver kombineret med vedvarende energi. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre kombinationsanlæggene. Eleven kan udføre svejsninger på trykfyldte plastrør op til Ø 200 mm. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Energiteknisk installation Sanitetsautomatik Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Plastsvejsning Kundeservice 4. hovedforløb (H) Energiteknisk installation Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 7

8 Ventilationstekniker Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Ventilationstekniker har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Ventilationstekniker kan: - Installere og servicere klima og ventilationsanlæg i bolig, erhverv, laboratorie og industri i henhold til ATEX-direktivet og VENT-ordningen. - Installere, servicere og programmere intelligente styringsog reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. - Installere, servicere og reparere fjernkøleanlæg. - Servicere, reparere, vedligeholde, fejlfinde kølekredsen på klima- og ventilationsanlæg op til 2,5 kg. - Beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. - Fremstille overgangs- og faconstykker i tyndplade. - Montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og limning. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med installation, reparation og service på klima- og energianlæg. - Vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende klimaanlæg - Vejlede om godt indeklima, herunder ventilations indflydelse på komfort, trivsel og arbejdsmiljø. - Udføre kundeservice. - Udføre teknisk projektstyring. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at erhverve certifikater inden for ventilationsområdet eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. I denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver. Den faglige undervisning, der fører op til certifikatprøverne, er obligatorisk. 8

9 Ventilationstekniker Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som ventilation, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan montere enkle ventilationsanlæg. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Ventilationsteknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Ventilationsteknik Styring og regulering Ventilations-pladeteknik Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige klima og ventilationsanlæg med enkel automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere, indregulere og servicere almindelige klima- og ventilationsanlæg. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Ventilationsteknik Indeklima og komfort Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Kundeservice Valgfri specialefag 4. hovedforløb (H) Ventilationsteknik Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 9

10 Vvs og blikkenslager Samlet uddannelsesforløb på 4 år, incl. grundforløb 2 Uddannelsen til Vvs og blikkenslager har et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en erhvervsskole. En uddannet Vvs og blikkenslager kan: - Fremstille, montere og udføre falset tag- og facadearbejde i kobber, zink og aluminium herunder opsnøring af tagflader. - Udføre falsearbejde på tårne, kviste og spir i kobber, zink og aluminium. - Restaurere tage og facader på historiske og fredede bygninger. - Udfolde og fremstille hætter, udluftninger, tagrender og nedløb i kobber og zink. - Montere præfabrikerede tag- og facadesystemer. - Foretage taggennembrud kobber, zink og aluminium. - Udføre inddækninger i erstatningsmaterialer. - Dække tage og facader med skifer. - TIG-svejse i kobber. - Styring og regulering af varmetekniske anlæg. - Dimensionere vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med i forbindelse med installationsarbejde. - Udføre svejsninger på stålrør i bolig, erhverv og industri, iht. gældende standarder. - Udføre teknisk projektstyring i forbindelse med false, facade-, tag- og skiferdækning. - Vejlede kunder om drift og vedligehold på eksisterende vvs-installationer samt om løsningsmuligheder og vedligehold på tag- og facadearbejder. Valgfri specialefag På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at dygtiggøre sig inden for sit specialeområde. Hvis virksomheden ikke udfører vvs-arbejde En række virksomheder inden for vvs-branchen har primært sine forretningsområder inden for tag- og facadeområdet og udfører aldrig eller kun sjældent opgaver inden for vvs-området. Disse virksomheder har også mulighed for at uddanne lærlinge inden for specialet Vvs og blikkenslager. Virksomheden skal så ved indgåelse af en uddannelsesaftale sikre, at lærlingen får sin praktik på vvs-delen, herunder rørarbejde, enten som værkstedsundervisning på en erhvervsskole eller i en anden vvs-virksomhed, jf. nedenfor. Vvs-delen, herunder rørdelen, udgør ca. 15 % af den samlede uddannelsestid på 4 år. Det vil sige ca. 10 uger af uddannelsestiden på skolen og ca. 5 måneder af praktiktiden. Praktiktiden vil dog kunne bero på en individuel vurdering. Det skal bemærkes, at lærlingen på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rørprøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skoleperiode. Praktiktiden for vvs-delen, herunder rørdelen, fordeles derfor mest hensigtsmæssigt således, at der er ca. 3 måneders praktik mellem skoleperiode 1 og 2 og ca. 2 måneders praktik mellem skoleperiode 2 og 3. 10

11 Vvs og blikkenslager Uddannelsens opbygning og indhold Praktik i virksomheden Skoleperioder Efter grundforløb (GF) Eleven kan under vejledning montere almindelige installationsopgaver som ventilation, afløb og varmeanlæg, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan under vejledning udføre enkle autogensvejse- og skæreopgaver. Eleven kan under vejledning anvende håndværktøj, maskiner, stiger, værnemidler samt rulle- og bukkestillads. Eleven kan under vejledning oplægge skifer, opsætte rendejern, og fremstille enkelte inddækninger samt tyndpladeemner som tagrender og nedløb. Efter 1. hovedforløb (H1) Eleven kan montere almindelige installationsopgaver, herunder vælge og anvende materialer efter fabrikantens anvisninger. Eleven kan montere enkle ventilationsanlæg. Eleven kan under vejledning udføre hård- og blødlodningsopgaver. Eleven kan under vejledning foretage enkelte målinger på el tekniske komponenter. Eleven kan under vejledning udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg. 1. år 2. år GF H1 H2 Grundforløb (GF2), 20 uger Kommunikation Cleantech (rent miljø) Installationsteknik Energiteknik Plade- og tagteknik Svejseteknik Kvalitet Byggepladsen Kunden 1. hovedforløb (H1) Grundlæggende installationsteknik Ventilationsteknik Styring og regulering Grundlæggende plade- og tagteknik 2. hovedforløb (H2) Ventilationsteknik Styring og regulering Ventilations-pladeteknik Faglig intro til arbejdsmarkedet Naturfag Fagrettet engelsk Efter 2. hovedforløb (H2) Eleven kan installere og servicere almindelige klima og ventilationsanlæg med enkel automatik. Eleven kan foretage målinger på el-tekniske komponenter. Eleven kan udføre regulering af automatik på vvs-installationer. Eleven kan vejlede kunden om installationernes opbygning og virkemåde. Efter 3. hovedforløb (H3) Eleven kan installere, indregulere og servicere almindelige klima- og ventilationsanlæg. Eleven kan installere, servicere og programmere intelligente styrings- og reguleringsautomatikker, der kan styre klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage kvalitetssikring af eget arbejde. Eleven kan beregne og dokumentere energibesparelser i forbindelse med vejledning af kunden i valg af energitekniske løsninger. Eleven kan vejlede kunder om drift, vedligehold og energioptimering på eksisterende anlæg. 3. år 4. år H3 H4 3. hovedforløb (H3) Ventilationsteknik Indeklima og komfort Energipolitik og miljøoptimering System for energianlæg Kundeservice 4. hovedforløb (H) Ventilationsteknik Regulering af energianlæg Valgfri specialefag Svendeprøve Efter 4. hovedforløb (H4) Dygtiggørelse i virksomheden Eleven kan begynde uddannelsen i praktik i virksomheden eller på grundforløbet (GF) på erhvervsskolen Praktik i virksomheden Skoleperioder på erhvervsskolen 11

12 Indgåelse af uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen er arbejdsgiverens og lærlingens ansættelseskontrakt. Den skal indeholde oplysninger om lærlingens og virksomhedens stamdata, uddannelsesaftalens startog slutdato, tidligere gennemgåede skoleophold jf. nedenfor, hvilket speciale der ønskes, hvilken aftale der er tale om dvs. om det en helt ordinær aftale eller om det f.eks. drejers sig om voksenspor. Du skal tage stilling til, om du vil indgå en helt traditionel erhvervsuddannelsesaftale (EUD) eller måske en EUX-uddannelsesaftale. Du skal også tage stilling til, hvilket speciale du ønsker, at lærlingen skal have her skal du overveje hvilke forretningsområder, du har i virksomheden nu og i fremtiden og hvilke kompetencer du ønsker, den nye lærling og potentielle medarbejder skal have. Uddannelsesaftalen rekvireres på en erhvervsskole, eller den kan downloades på eller Efter at den er udfyldt og underskrevet af virksomhed og lærling, fremsendes aftalen til erhvervsskolen. Skolen registrerer og godkender uddannelsesaftalen. Herefter returneres den til virksomheden. Svendeprøve Svendeprøven afholdes på sidste skoleophold, som gennemføres tidligst 3 måneder inden udlæringsdatoen. Det skal bemærkes, at lærlinge med specialet Vvs og blikkenslager på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rørprøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skoleperiode. 12

13 En uddannelse med mange muligheder Vvs-energiuddannelsen er en udfordrende erhvervsuddannelse, og for de lærlinge, der kan og vil, er der mange muligheder. Højniveaufag Der er rig mulighed for at eleven øger sine kompetencer ved at tage en del af undervisningen på erhvervsskolen på et højere niveau end det obligatoriske. På hvert speciale udbydes en del af fagene som højniveaufag, hvor indholdet og undervisningen stiller højere krav til elevernes evne til at tænke innovativt og løsningsorienteret. Talentspor På specialet Vvs-energispecialist er der mulighed for at fagligt og håndværksmæssige dygtige unge kan erhverve sig et særligt vvs-talentsvendebrev. På talentsporet skal fagene styring og regulering, sanitetsautomatik, energipolitik og energioptimering, system for energianlæg, teknisk projektstyring samt regulering af energianlæg gennemføres på højniveau. Det betyder, at der på talentsporet undervises i højniveaufag i 11 ud af de 40 skoleuger på hovedforløbet. Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvis lærlingen skal optages på talentsporet. Længden af uddannelsen er den samme som den ordinære vvs- og energispecialist på 4 år. Det varierer fra speciale til speciale, hvilke fag, der udbydes på højniveau: Højniveaufag på vvs-energiuddannelsen: Vvs-installationstekniker Vvs- og energispecialist Ventilationstekniker Vvs og blikkenslager Energipolitik og energioptimering Installationstekniske varmeløsninger Teknisk projektstyring Styring og regulering Sanitetsautomatik Energipolitik og energioptimering System for energianlæg Teknisk projektstyring Regulering af energianlæg Energipolitik og optimering Systemteknik for energianlæg Indeklima og komfort Teknisk projektstyring Restaurering-/renovering af fredede bygninger Udsmykning i zink og kobber Teknisk projektstyring 13

14 EUX-vvs- og energispecialist EUX-uddannelsen varer 4 år og 9 måneder og er en kombination af en almindelig erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Uddannelsen er for meget fagligt dygtige og ambitiøse unge, som har evner og mod på at tage to uddannelser på samme tid. EUX-uddannelsen giver dels mulighed for at gøre jobkarriere i branchen, dels adgang til videregående uddannelser som fx installatør, maskinmester og ingeniør. EUX-uddannelsen vil primært appellere til dygtige, ambitiøse og karriereorienterede unge. Det er en banebrydende ny uddannelse, som kan være med til at løfte det faglige niveau og dermed væksten og udviklingsmulighederne i branchen. Med en EUX-uddannelse får lærlingen både et svendebrev og en studentereksamen altså to uddannelse på en gang. Voksenspor Lærlinge, der er fyldt 25 år, når de begynder på vvs-energiuddannelsen, skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne EUV. EUV-lærlinge skal lære det samme som alle andre vvs-energilærlinge. Erhvervsskolen vurderer om lærlingen har erhvervs- eller uddannelseserfaring, der kan afkorte uddannelsen. De fleste lærlinge over 25 år skal dog følge det samme uddannelsesforløb som lærlinge under 25 år. Hvis lærlingen har meget relevant erhvervserfaring eller en tidligere uddannelse, skal han følge et særligt afkortet forløb for voksne. Det er skolens ansvar at sørge for, at lærlingen får den rigtige afkortning, så hvis lærlingen er over 25 år, er det en god idé at kontakte erhvervsskolen for at finde ud af, hvordan uddannelsesforløbet skal se ud. Kort forløb Alle, der er under 25 år, og som har gennemført en gymnasial uddannelse med en særlig fagrække (Dansk C, Matematik A, Fysik B, Teknik A og Samfundsfag C) kan gennemføre specialet vvs- og energispecialist som kort forløb. Uddannelsestiden for disse elever er 3 år - med en skoledel, der varierer fra 44,5 til 48,5 uger. 14

15 Ingen spørgsmål er for små (eller store) Vi ved, at der opstår mange spørgsmål, når en virksomhed beslutter sig for at uddanne lærlinge. Du er derfor altid velkommen til at rette henvendelse til TEK- NIQ s uddannelsespolitiske afdeling, tlf , eller Blik- og Rørarbejderforbundet, tlf , Flere informationer Hvis du har flere spørgsmål end du kan finde svar på her, kan du kontakte EVU på telefon eller besøge hjemmesiden Du kan også få meget mere at vide om vvs-energiuddannelsen, hvis du kontakter en erhvervsskole i dit nærområde. Nyttige links: TEKNIQ - Installatørernes Organisation Blik- og Rørarbejderforbundet EVU, El- og Vvs- branchens Uddannelsessekretariat Undervisningsministeriets internetmødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets uddannelsesguide Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, yder refusion for udbetalt løn til elever under skoleophold og uddannelse 15

16 Udgivet i juni 2015 af: EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Telefon:

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen - en uddannelse der gør dig til klimahelt Vvs-energiuddannelsen er

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen - en uddannelse der gør dig til klimahelt Vvs-energiuddannelsen er

Læs mere

Fagligt udvalg - Tanker bag reformen

Fagligt udvalg - Tanker bag reformen Fagligt udvalg - Tanker bag reformen 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse -

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi BEK nr 348 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.06T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 277 af

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre under vejledning almindeligt installationsarbejde Under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

DEN STORE GRØNNE BOG Vvs-energiuddannelsen

DEN STORE GRØNNE BOG Vvs-energiuddannelsen DEN STORE GRØNNE BOG Vvs-energiuddannelsen 1. version - november 2017 El- og Vvs-branchens uddannelsessekretariat Side 0 af 78 FORORD Vvs-energiuddannelsen. Denne Grønne bog er lavet til dem som arbejder

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i vvs-energi BEK nr 277 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Drejebog for VVS-energiuddannelsen (version 8) Marts 2016

Drejebog for VVS-energiuddannelsen (version 8) Marts 2016 Drejebog for VVS-energiuddannelsen (version 8) Marts 2016 0 Hvorfor denne drejebog? Det faglige udvalg og de tekniske skoler der udbyder VVS- energiuddannelsen, har gennem årene samarbejdet med analyse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen Uddannelsesordning uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg Vvs-energiuddannelsen i henhold til BEK nr 346 af 27/03/2013 om uddannelserne i den

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand 2016 Flemming Warth Trådte i kraft 1 augst 2015 EUD-reform Vision 2022 EUD-reformens mange elementer skal implementeres i elektrikeruddannelsen. Derfor overvejelse

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland

VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE. EUC Sjælland VVS-BRANCHENS FAGLÆRERUDDANNELSE 2015 Uge 26 24. - 25. juni 2015 EUC Sjælland Vvs-branchens faglæreruddannelse Velkommen til vvs-branchens læreruddannelsesuge i dagene den 24. og 25. juni 2015 på EUC Sjælland

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2690 Titel: Blikkenslagerarbejde Kort titel: - Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter opgaver

Læs mere

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse

[Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse [Bygge og anlæg] Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager fire

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Centres of Excellence

Centres of Excellence Cleantech Integrator Modul 1 Energi- og miljøpolitik Tid: 5 dage: 2/1-8/1 2013 eller 3/6-7/6 2013 Målgruppe: Elever på uddannelserne: elektriker, automatiktekniker, VVS energi, energiteknik Energi- og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK N I N G g praktik N Y O P BrgYi G mellem teori o mere syne TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK ER SVENDEBREV OG GYMNASIALT NIVEAU I EN UDDANNELSE HVAD ER EN EUX?

Læs mere

Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen. Udstedelsesdato:

Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen. Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen Udstedelsesdato: 1.07.2011 Udstedt af det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK

NY OPBYGNING. mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK NY OPBYGNING mere synergi mellem teori og praktik TIL VIRKSOMHEDER VIL DU HA LIDT EKSTRA? TAG EN EUX-ELEV BYGGERI OG HÅNDVÆRK HVAD ER EN EUX? EUX Byggeri og håndværk er en uddannelse, der kombinerer håndværk

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Gode råd når du ansætter. lærlinge

Gode råd når du ansætter. lærlinge Gode råd når du lærlinge 1 2 3 4 REKRUTTERING Rekruttering af lærlinge 5 Nu skal der indgås uddannelsesaftale Ansættelsessamtaler Vælg den rigtige lærling Gode råd når du lærlinge Virksomhedens ansvar

Læs mere

Centres of Excellence

Centres of Excellence Cleantech Integrator Modul 1 Energi- og miljøpolitik Tid: 5 dage: 2/1-8/1 2013 eller 3/6-7/6 2013 Målgruppe: Elever på uddannelserne: elektriker, automatiktekniker, VVS energi, energiteknik Energi- og

Læs mere

Installationsbranchen vi har brug for dygtige lærlinge

Installationsbranchen vi har brug for dygtige lærlinge Installationsbranchen vi har brug for dygtige lærlinge Installationsbranchen Installationsbranchen har en samlet årlig omsætning på 43,1 milliarder kroner og beskæftiger 40.000 medarbejdere Vvs-branchen

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VVS- OG ENERGISPECIALIST VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE Hvor kan jeg tage uddannelsen? Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5000 Odense

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus

Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus I generationer har vi uddannet vores unge mennesker til et højt fagligt niveau. Dagens og morgendagens samfund stiller yderligere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager fire år og en måned.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for vvs-energiuddannelsen

Lokal undervisningsplan for vvs-energiuddannelsen Lokal undervisningsplan for vvs-energiuddannelsen 9. marts 2016 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød +45 4829 0000 info@esnord.dk CVR 250 189 82 EAN 57 98 00055 35 52 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Procesoperatøruddannelse i Biogas. Tilbud til danske biogasanlæg

Procesoperatøruddannelse i Biogas. Tilbud til danske biogasanlæg rocesoperatøruddannelse i Biogas Tilbud til danske biogasanlæg Dagens program 1. Uddannelser til biogas branchen hvor passer procesoperatøruddannelsen ind? 2. rocesoperatøruddannelsen: Hvad er en procesoperatør?

Læs mere

nyhed! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du have flere kort på hånden?

nyhed! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du have flere kort på hånden? nyhed! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du have flere kort på hånden? svendebrev og gymnasialt niveau i en uddannelse! Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Nu behøver du ikke vælge mellem en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC

Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC Hvordan kan man bruge automatikteknikerlærlinge i virksomheden? Ved faglig pædagogisk leder Gitte Clemmensen, TEC 1 Hvad kan automatikteknikerlærlinge? Opbygger, fejlfinder og reparerer elektromotorer,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag

Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober Velkommen til temadag Billedmediernes Faglige Udvalg Temadag den 24. oktober 2016 Velkommen til temadag Tidspunkt Aktivitet 09.30 10.00 Ankomst, morgenkaffe og brød 10.00 10.15 Velkomst Erling Jensen, BFU 10.15 11.30 Udviklingstendenser

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

10.00 10.15 Velkomst kfb

10.00 10.15 Velkomst kfb 10.00 10.15 Velkomst kfb 10.15 12.00 Det Faglige udvalgs tanker om ny vvs-energiuddannelse tvo/kfb - Baggrund, formål og samlet struktur - Ny vvs-energiuddannelse - Præsentation og diskussion 12.00 13.00

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Procesoperatør 2008. -på Processkolen i Kalundborg

Procesoperatør 2008. -på Processkolen i Kalundborg Procesoperatør 2008 -på Processkolen i Kalundborg Processkolen i Kalundborg Procesoperatør En procesoperatør arbejder med produktion indenfor procesindustrien. Procesindustrien omfatter f. eks. medicinalvarefabrikker,

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 496 af 22/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere