BLIKKENSLAGERBRANCHEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIKKENSLAGERBRANCHEN"

Transkript

1 AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR

2

3 Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler med lærlinge inden for specialet Vvs og blikkenslager, da de kompetencer, som uddannelsen giver, matcher virksomhedernes forretningsområder bedst. En færdiguddannet Vvs og blikkenslager har kompetencer inden for følgende arbejdsområder: Udfoldning og forarbejdning af tyndplade til tagrender og nedløb Beklædning af tage, tårne og facader i kobber, zink, aluminium, rustfast stål eller stål Skiferdækning af tage, tårne og facader Inddækning af bygningsdele og ved gennembrud i tage og facader Afslutningsdetaljer i tyndplade ved murværk, træ-, plast-, beton-, glas-, stål- og tagkonstruktioner Beklædning af tage og facader med præfabrikerede pladeelementer Installation og reparation af: Vandinstallationer fra vandværk til taphane Gas til komfurer, varmtvand og rumopvarmning Varme med olie- eller gasfyr samt varmepumper Fjernvarme fra kraftværk til radiator Køkkenvask, håndvask, toilet, bidet, brusekabiner og andet inventar i køkken, bad og bryggers Afløb i bygninger Mindre ventilationsanlæg Uddannelsen Uddannelsen til Vvs og blikkenslager varer 4 år hvoraf grundforløbet har en varighed på ½ år, og uddannelsen gennemføres som en kombination af skole og praktikophold, jf. nedenfor: Start i virksomhed eller start på teknisk skole H1 H2 H3 H4 Grundforløb Vvs og blikkenslager Praktikperioder i virksomheden Teoriperioder på teknisk skole Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikdelen af uddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens kompetencemål iht. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg, nr. 858 af 11/07/2011, bilag 15. I praktikdelen af uddannelsen Vvs og blikkenslager arbejder lærlingene typisk med pladeopgaver i zink, kobber, aluminium og med skifer, men også med almindeligt vvs-installationsarbejde som vand-, afløbs- og varmeinstallationer samt vejledning af brugere.

4 Hvis virksomheden ikke udfører vvs-arbejde En række virksomheder inden for vvs-branchen har primært sine forretningsområder inden for tag- og facadeområdet og udfører aldrig eller kun sjældent opgaver inden for vvs-området. Disse virksomheder har også mulighed for at uddanne lærlinge inden for specialet Vvs og blikkenslager. Virksomheden skal så ved indgåelse af en uddannelsesaftale sikre, at lærlingen får sin praktik på vvsdelen, herunder rørarbejde, enten som værkstedsundervisning på en erhvervsskole eller i en anden vvs-virksomhed, jf. nedenfor. Vvs-delen, herunder rørdelen, udgør ca. 15 % af den samlede uddannelsestid på 4 år. Det vil sige ca. 10 uger af uddannelsestiden på skolen og ca. 5 måneder af praktiktiden. Praktiktiden vil dog kunne bero på en individuel vurdering. Det skal bemærkes, at lærlingen på 3. skoleperiode skal gennemføre en særskilt rørprøve, der efterfølgende vil indgå som en del af lærlingens svendeprøve på 4. skoleperiode. Praktiktiden for vvs-delen, herunder rørdelen, fordeles derfor mest hensigtsmæssigt således, at der er ca. 3 måneders praktik mellem skoleperiode 1 og 2 og ca. 2 måneders praktik mellem skoleperiode 2 og 3. Indgåelse af uddannelsesaftalen Virksomheder, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale, skal altid forinden godkendes hertil, jf. afsnittet om Bliv godkendt som praktikvirksomhed i dag. Virksomheder, der kan uddanne lærlinge inden for hele vvs og blikkenslagerområdet, indgår blot en helt almindelig uddannelsesaftale, jf. afsnittet Fakta om indgåelse af uddannelsesaftaler. Virksomheder, der ikke udfører vvs-arbejdsopgaver, kan også udfylde en helt almindelig uddannelsesaftale og under pkt. 8 i uddannelsesaftalen skrive vvs-delen af uddannelsen foretages af anden virksomhed eller som værkstedsundervisning på X erhvervsskole, og så sammen med den pågældende erhvervsskole aftale helt konkret, hvordan vvs-praktiktiden løses. Erhvervsskolen har, jf. kontaktoplysningerne på bagsiden, mulighed for enten at være behjælpelig med at finde en virksomhed eller gennemføre rørdelen som værkstedsundervisning. Virksomheden kan også selv finde en anden virksomhed, som vil påtage sig uddannelsesforpligtelsen for den del, der vedrører vvs-delen af uddannelsen, og sammen med denne virksomhed indgå enten en samarbejdsaftale eller en kombinationsaftale, jf. nedenfor. Det er en forudsætning, at denne virksomhed også er godkendt til at uddanne Vvs og blikkenslagerlærlinge. Der skal så udarbejdes en uddannelsesplan for, hvornår lærlingen er i de respektive virksomheder, og hvad lærlingen skal lave.

5 Bliv godkendt som praktiksted allerede i dag Ansøgningsskema til godkendelse af virksomhed som praktiksted kan findes på under virksomhedsservice. Når skemaet er udfyldt, skrevet ud og underskrevet, sendes det til El- og Vvsbranchens Uddannelsessekretariat. Inden for de efterfølgende 2 uger vil virksomheden modtage svar fra det faglige udvalg for Vvs-energiuddannelsen, der skal godkende virksomheden. Hvis virksomheden angiver ikke at udføre vvs-opgaver, vil godkendelsen være betinget af, at virksomheden ved indgåelse af uddannelsesaftaler sikrer, at vvs-delen af uddannelsen udføres i en anden virksomhed eller som værkstedsundervisning.

6 Fakta om at indgå en uddannelsesaftale En uddannelsesaftale kan indgås mellem virksomhed og lærling enten før eller efter, at lærlingen har gennemført uddannelsens grundforløb. Uddannelsesaftalen er virksomhedens og lærlingens ansættelseskontrakt. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som en prøvetid, der kan opsiges af begge parter uden angivelse af varsel eller begrundelse. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Uddannelsesaftalen kan downloades fra eller erhvervsskolens hjemmeside. Uddannelsesaftalen skal underskrives af begge parter. Er lærlingen under 18 år, skal forældre også underskrive uddannelsesaftalen. Uddannelsesaftalen skal herefter straks sendes til erhvervsskolen. Der findes flere forskellige former for uddannelsesaftaler. Den ordinære uddannelsesaftale Denne aftaleform er den almindelige og velkendte måde at lave en uddannelsesaftale på. Aftalen omfatter alle praktik- og skoleophold og kan indgås før eller efter grundforløbet. Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hele aftaleperioden. Lærlingen ansættes i virksomheden som lønmodtager med lærlingeløn. Aflønningen sker efter branchens gældende overenskomst for lærlinge. Under skoleopholdet modtager arbejdsgiveren refusion fra AER 2.180/4290 kr. om ugen for henholdsvis lærlinge under og over 25 år pr. 1. januar Der er en gensidig prøvetid på tre måneder, hvorefter aftalen kun kan opsiges, hvis aftalen misligholdes. Kombinationsaftale I en kombinationsaftale indgår lærlingen aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen og de dertilhørende skoleophold. Når virksomhederne indgår aftalerne, fastlægger de, hvilke perioder lærlingen er tilknyttet den enkelte virksomhed. Under skoleopholdet modtager arbejdsgiveren refusion fra AER 2.180/4290 kr. om ugen for henholdsvis lærlinge under og over 25 år pr. 1. januar Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hver deres aftaleperiode. Samarbejdsaftale I en samarbejdsaftale indgår lærlingen aftale med én virksomhed, der tegner en samarbejdsaftale med en anden godkendt virksomhed, som kan påtage sig praktikoplæring af lærlingen i nærmere aftalte arbejdsopgaver fx vvs-delen af Vvs og blikkenslageruddannelsen. Når virksomheden indgår samarbejdsaftalen, fastlægges det, hvilke perioder lærlingen er i praktikoplæring i samarbejdsvirksomheden. Den virksomhed, der har indgået uddannelsesaftalen med lærlingen har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for lærlingen i hele aftaleperioden og modtager refusion fra AER under skoleophold samt betaler løn undtagen i den periode, hvor lærlingen er på samarbejdsvirksomheden.

7 Erhvervsskoler med Vvs og blikkenslagerspecialet Oversigt over de skoler der udbyder Vvs og blikkenslagerspecialet og formidler samarbejds- eller kombinationsaftaler med virksomheder, der kan udfylde uddannelsesmål i forhold til rørdelen i uddannelsen. De skoler, der er markeret med *, tilbyder også værkstedsundervisning i vvs-delen. AARHUS TECH, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N, Tlf Kontaktperson: René Villefrance Henriksen *Construction College Aalborg, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, Tlf Kontaktperson: Kim Knudsen Erhvervsskolen Nordsjælland, Milnersvej 48, 3400 Hillerød, Tlf Kontaktperson: Max Pedersen EUC Sjælland, Jagtvej 2, 4700 Næstved, Tlf Kontaktperson: Leif Dam Pedersen EUC Syd, Grundtvigs Alle 88, 6400 Sønderborg, Tlf Kontaktperson: Torben Leth EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg, Tlf Kontaktperson: Poul Arne Hvid Callesen Hansenberg, Skovvangen 28, 6000 Kolding, Tlf Kontaktperson: Flemming Nielsen Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning, Tlf Kontaktperson: Peter S. Nielsen Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2, 4000 Roskilde, Tlf Kontaktperson: Peder Lund *Syddansk Erhvervsskole, Risingsvej 60, 5100 Odense, Tlf Kontaktperson: Fin Knudsen TEC Teknisk Erhvervsskole Center, Ndr. Fasanvej 27, 2000 Frederiksberg, Tlf Kontaktperson: Torben Jørgensen Flere oplysninger kan fås hos EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf.: ,

8 Få flere informationer om uddannelsen El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej Rødovre Tlf.: Fax: EVU - marts 2012

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal

Vvs-branchens Efteruddannelse. 1. og 2. kvartal Vvs-branchens Efteruddannelse 1. og 2. kvartal 2015 Indhold Sidenr. Forord 3 Indhold - Kursusudbud 4 Kursusudbud i 1. og 2. kvartal 2015...5-15 Oversigt over kursussteder 16 Generel information 17 Information

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK OG RØR Aftalen om forpraktik er indgået mellem TEKNIQ Installatørernes Organisation og henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk EI-Forbund. Spørgsmål til

Læs mere

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg 2013/2014 Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Malerfaget Bygningsmaler... 7 Træ- og Møbelindustriens

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere