Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Ventilationstekniker"

Transkript

1 Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre under vejledning almindeligt installationsarbejde Under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning Under vejledning fremstille tagrender og nedløb Redegøre for anlægsopbygning, virkemåde af ventilationsanlæg Anvende korrekt personlige værnemidler Udføre under vejledning autogensvejsning samt flammeskæring 1. hovedforløb 10 uger Udføre installationsarbejde og fastsætte anlægstyper Udføre inddækning af skorsten i fleksible materialer. Udføre udfoldninger og fremstille formstykker efter gældende standarder. Udfærdige kvalitetssikringsdokumenter af de formstykker. Redegøre for de anvendte materialer i branchen. Teknisk data behandling. Redegøre for arbejdsmiljøprocesser. Matematik. Fagrettet dansk. Vejledning Praktikvejledningen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Vejledningen informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden i virksomheden. Ud over at være et dialogværktøj, er praktikvejledningen også vvs-branchens praktikerklæring jvf. BEK nr. 22 af 12/01/ stk Praktikvejledningen skal udfyldes! Praktikvejledningen fremsendes af erhvervsskolen og udfyldes af praktikvirksomheden i samarbejde med eleven. Praktikvejledningen opbevares af virksomheden, og kopi sendes til erhvervsskolen. Elevens navn: Virksomhedens navn: Cpr nr: Cvr nr: Kontaktoplysninger virksomhed (lærlingeansvarlig): Virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse Meddelelser fra virksomheden Ja, vil gerne kontaktes (sæt kryds): Arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden. Nej, der er ingen særlige behov (sæt kryds): Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse Meddelelser fra skolen Erhvervsskolens navn: Meddelelser fra skolen: Kontaktlærer: Studierettet påbygning: Eleven kan vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), som sammen med erhvervsuddannelsen giver adgang til installatøruddannelsen og andre videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af elevens erhvervsuddannelse. Erhvervsrettet påbygning: Eleven og virksomheden kan vælge at supplere uddannelsen med yderligere undervisning i et antal påbygningskurser. Se kursusmulighederne på under vvs-virksomhedsservice. Vend! Virksomheden skal udfylde skemaet om opnåelse af praktikmål på bagsiden!

2 Vi anbefaler at eleven i praktikperioderne gennemgår disse praktikmål. Inden eleven afslutter uddannelsen skal alle praktikmål være nået. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Sæt kryds ud for de praktikmål som eleven har opnået, også hvis eleven opnår praktikmål fra andre praktikperioder! Vi har markeret de praktikmål, der anbefales for denne praktikperiode med en fed ramme. Installation og montage GF Eleven kan under vejledning udføre alm. installationsarbejde som vand, afløb samt centralvarmeanlæg, herunder vælge og anvende vvs materiel efter fabrikantens anvisninger. H1 Eleven kan installere og opstarte fjernvarmeanlæg, fastsætte anlægstyper, vælge komponenter og udstyr for fjernvarmeanlæg. Svejsning og lodning GF Eleven kan under vejledning udføre autogensvejsning samt flammeskæring. H1 Eleven kan foretage hård og blødlodningsopgaver. Dokumentation og kvalitetssikring H1 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor fjernvarmeanlæg H2 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor vand, afløb og gasområdet H3 Eleven kan udarbejde vedligeholdelsesvejledninger og dokumentation inden indenfor fagområdet. H3 Eleven kan anvende kvalitetssikringssystemer, og kan redegøre for de lovmæssige krav påventilationsområdet. H4 Eleven kan foretage dokumentation af eget arbejde H4 Eleven kan gøre rede for certificeringsordninger indenfor ventilationsområdet, samt redegøre for etablering af egen virksomhed. Plade og tagarbejde GF Eleven kan under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning med enkelte inddækninger GF Eleven kan fremstille tagrender og nedløb H1 Eleven kan planlægge, fremstille og udfolde overgangsstykker H1 Eleven kan opmåle, planlægge og foretage inddækning Materialelære H1 Eleven kan redegøre for de anvendte materialer i branchen. H2 Eleven kan redegøre for de anvendte materialers egenskaber. Sikkerhed og arbejdsmiljø. GF Eleven kan anvende korrekt personlige værnemidler samt overholde anvisninger om sikkerhed ved udførelse af arbejdsprocesser. H2 Eleven kan arbejde arbejdsmiljørigtigt H2 Eleven har forståelse for ergonomisk rigtig arbejdsstillinger H4 Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver under hensyn til arbejdsmiljø samt redegøre for arbejdsmiljøproblemer inden for fagområdet. Styring og regulering H1 Eleven kan foretage el tekniske målinger og tilslutninger, som serie og parallelforbindelser H1 Eleven kan monterer og indregulere reguleringsudstyr i mindre energianlæg med tilhørende funktionskontrol H2 Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens komponent. H2 Eleven kan arbejde på eldrevne komponenter i klima og ventilationsanlæg, med tilhørende funktionskontrol, vedligeholdelse samt fejlfinding. H3 Eleven kan fejlfinde på samt montere og tilslutte vekselstrømsmotorer. H3 Eleven kan servicere automatikkomponenter til ventilationsanlæg. H4 Eleven kan arbejde på elektriske- PLc- eller relæstyrede elinstallationer. H3 Eleven kan redegøre for relæteknik. Ventilation/ventilationsteknik GF Eleven kan redegøre for anlægsopbygning, virkemåde af ventilationsanlæg H3 Eleven kan planlægge og udføre projektering af mindre anlæg under hensyn til gældende myndigheder. H2 Eleven har kendskab til måleinstrumenter og kan foretage målinger på ventilationsanlæg. H2 Eleven kan redegøre for klima og ventilationsanlæg. H3 Eleven kan foretage indregulering af klima og ventilationsanlæg. H2 Eleven kan foretage kontrol og servicering af komponenter og systemer i klima og ventilationsanlæg. H2 Eleven kan udføre målinger samt udskifte komponenter og sliddele. H3 Eleven kan beregne hovedluft og luftfordeling til enkelte armaturer i klima og ventilationsanlæg. H4 Eleven kan udføre serviceeftersyn på tekniske udsugnings- og ventilationsanlæg. H3 Eleven kan foretage kontrol af genvindingsanlægsystemers funktioner, drift og varmeeffekt, herunder udføre beregninger og målinger. Teknisk databehandling H1 Eleven kan anvende IT som værktøj til at skrive, søge og udvælge informationer samt beregne og tegne opgaveløsninger. H3 Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af opgaver indenfor fagområdet H4 Eleven kan foretage beregninger, dimensionering, dokumentation, plan og snittegning samt foretage informationssøgning Miljø H1 Eleven kan forstå de miljømæssige tankegange, begreber og metoder for erhverv og dagligdag. H2 Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder Mål opnået Elev underskrift: Virksomhedsunderskrift: Praktikmålene kan afvinkes i elevplan på Har du spørgsmål til praktikvejledningen kan du kontakte EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Telefon , Web:

3 Til brug for praktikperioden forud for 2. hovedforløb. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 2. hovedforløb Udføre alm. installationsarbejde. Udføre inddækning i fleksible materialer. Redegøre for anlægs opbygning og virkemåde. Udfører målinger på el tekniske komponenter. Udfører regulering af automatik på Klima- og Ventilationsanlæg 2. hovedforløb 10 uger VVS fremmedsprog Naturfag. Udfærdige kvalitetssikringsdokumenter af de udførte installationer Udfærdige drift og brugervejledninger over for kunden. El-tekniske komponenter i klima- og ventilationsanlæg Redegøre for de anvendte materialer i branchen. Redegøre for arbejdsmiljøprocesser. Automatik i klima- og ventilationsanlæg Vejledning Praktikvejledningen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Vejledningen informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden i virksomheden. Ud over at være et dialogværktøj, er praktikvejledningen også vvs-branchens praktikerklæring jvf. BEK nr. 22 af 12/01/ stk Praktikvejledningen skal udfyldes! Praktikvejledningen fremsendes af erhvervsskolen og udfyldes af praktikvirksomheden i samarbejde med eleven. Praktikvejledningen opbevares af virksomheden, og kopi sendes til erhvervsskolen. Elevens navn: Virksomhedens navn: Cpr nr: Cvr nr: Kontaktoplysninger virksomhed (lærlingeansvarlig): Virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse Meddelelser fra virksomheden Ja, vil gerne kontaktes (sæt kryds): Arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden. Nej, der er ingen særlige behov (sæt kryds): Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse Meddelelser fra skolen Erhvervsskolens navn: Meddelelser fra skolen: Kontaktlærer: Studierettet påbygning: Eleven kan vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), som sammen med erhvervsuddannelsen giver adgang til installatøruddannelsen og andre videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af elevens erhvervsuddannelse. Erhvervsrettet påbygning: Eleven og virksomheden kan vælge at supplere uddannelsen med yderligere undervisning i et antal påbygningskurser. Se kursusmulighederne på under vvs-virksomhedsservice. Vend! Virksomheden skal udfylde skemaet om opnåelse af praktikmål på bagsiden!

4 Vi anbefaler at eleven i praktikperioderne gennemgår disse praktikmål. Inden eleven afslutter uddannelsen skal alle praktikmål være nået. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Sæt kryds ud for de praktikmål som eleven har opnået, også hvis eleven opnår praktikmål fra andre praktikperioder! Vi har markeret de praktikmål, der anbefales for denne praktikperiode med en fed ramme. Installation og montage GF Eleven kan under vejledning udføre alm. installationsarbejde som vand, afløb samt centralvarmeanlæg, herunder vælge og anvende vvs materiel efter fabrikantens anvisninger. H1 Eleven kan installere og opstarte fjernvarmeanlæg, fastsætte anlægstyper, vælge komponenter og udstyr for fjernvarmeanlæg. Svejsning og lodning GF Eleven kan under vejledning udføre autogensvejsning samt flammeskæring. H1 Eleven kan foretage hård og blødlodningsopgaver. Dokumentation og kvalitetssikring H1 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor fjernvarmeanlæg H2 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor vand, afløb og gasområdet H3 Eleven kan udarbejde vedligeholdelsesvejledninger og dokumentation inden indenfor fagområdet. H3 Eleven kan anvende kvalitetssikringssystemer, og kan redegøre for de lovmæssige krav påventilationsområdet. H4 Eleven kan foretage dokumentation af eget arbejde H4 Eleven kan gøre rede for certificeringsordninger indenfor ventilationsområdet, samt redegøre for etablering af egen virksomhed. Plade og tagarbejde GF Eleven kan under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning med enkelte inddækninger GF Eleven kan fremstille tagrender og nedløb H1 Eleven kan planlægge, fremstille og udfolde overgangsstykker H1 Eleven kan opmåle, planlægge og foretage inddækning Materialelære H1 Eleven kan redegøre for de anvendte materialer i branchen. H2 Eleven kan redegøre for de anvendte materialers egenskaber. Sikkerhed og arbejdsmiljø. GF Eleven kan anvende korrekt personlige værnemidler samt overholde anvisninger om sikkerhed ved udførelse af arbejdsprocesser. H2 Eleven kan arbejde arbejdsmiljørigtigt H2 Eleven har forståelse for ergonomisk rigtig arbejdsstillinger H4 Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver under hensyn til arbejdsmiljø samt redegøre for arbejdsmiljøproblemer inden for fagområdet. Styring og regulering H1 Eleven kan foretage el tekniske målinger og tilslutninger, som serie og parallelforbindelser H1 Eleven kan monterer og indregulere reguleringsudstyr i mindre energianlæg med tilhørende funktionskontrol H2 Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens komponent. H2 Eleven kan arbejde på eldrevne komponenter i klima og ventilationsanlæg, med tilhørende funktionskontrol, vedligeholdelse samt fejlfinding. H3 Eleven kan fejlfinde på samt montere og tilslutte vekselstrømsmotorer. H3 Eleven kan servicere automatikkomponenter til ventilationsanlæg. H4 Eleven kan arbejde på elektriske- PLc- eller relæstyrede elinstallationer. H3 Eleven kan redegøre for relæteknik. Ventilation/ventilationsteknik GF Eleven kan redegøre for anlægsopbygning, virkemåde af ventilationsanlæg H3 Eleven kan planlægge og udføre projektering af mindre anlæg under hensyn til gældende myndigheder. H2 Eleven har kendskab til måleinstrumenter og kan foretage målinger på ventilationsanlæg. H2 Eleven kan redegøre for klima og ventilationsanlæg. H3 Eleven kan foretage indregulering af klima og ventilationsanlæg. H2 Eleven kan foretage kontrol og servicering af komponenter og systemer i klima og ventilationsanlæg. H2 Eleven kan udføre målinger samt udskifte komponenter og sliddele. H3 Eleven kan beregne hovedluft og luftfordeling til enkelte armaturer i klima og ventilationsanlæg. H4 Eleven kan udføre serviceeftersyn på tekniske udsugnings- og ventilationsanlæg. H3 Eleven kan foretage kontrol af genvindingsanlægsystemers funktioner, drift og varmeeffekt, herunder udføre beregninger og målinger. Teknisk databehandling H1 Eleven kan anvende IT som værktøj til at skrive, søge og udvælge informationer samt beregne og tegne opgaveløsninger. H3 Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af opgaver indenfor fagområdet H4 Eleven kan foretage beregninger, dimensionering, dokumentation, plan og snittegning samt foretage informationssøgning Miljø H1 Eleven kan forstå de miljømæssige tankegange, begreber og metoder for erhverv og dagligdag. H2 Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder Mål opnået Elev underskrift: Virksomhedsunderskrift: Praktikmålene kan afvinkes i elevplan på Har du spørgsmål til praktikvejledningen kan du kontakte EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Telefon , Web:

5 Til brug for praktikperioden forud for 3. hovedforløb. Grundforløb Praktik 1. skoleperiode Praktik 2. skoleperiode Praktik 3. skoleperiode Praktik 4. skoleperiode Praktik Praktik forud for 3. hovedforløb Udføre alm. installationsarbejde. El-tekniske komponenter i klima- og ventilationsanlæg Redegøre for klima og ventilationsanlægs opbygning og virkemåde. Udfører målinger på el tekniske komponenter. Udfører automatik i klima- og ventilationsanlæg. 3. hovedforløb 10 uger Samfundsfag. Foretage funktionsafprøvning og indregulering af klima og ventilationsanlæg. Foretage service og vedligeholdelse af reguleringsautomatik Udfærdige kvalitetssikringsdokumenter af de udførte opgaver Teknisk data behandling. Redegøre for miljøproblematikker som affald og genbrug. Relæstyringer. El-motorer. CTS bruger. 2 ugers valgfrispecialefag. Vejledning Praktikvejledningen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Vejledningen informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden i virksomheden. Ud over at være et dialogværktøj, er praktikvejledningen også vvs-branchens praktikerklæring jvf. BEK nr. 22 af 12/01/ stk Praktikvejledningen skal udfyldes! Praktikvejledningen fremsendes af erhvervsskolen og udfyldes af praktikvirksomheden i samarbejde med eleven. Praktikvejledningen opbevares af virksomheden, og kopi sendes til erhvervsskolen. Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse Elevens navn: Virksomhedens navn: Erhvervsskolens navn: Cpr nr: Cvr nr: Meddelelser fra skolen: Kontaktlærer: Er der vedlagt en oversigt over skolens udbud af valgfri specialefag? Ja (sæt kryds) Nej (sæt kryds) Studierettet påbygning: Eleven kan vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), som sammen med erhvervsuddannelsen giver adgang til installatøruddannelsen og andre videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af elevens erhvervsuddannelse. Erhvervsrettet påbygning: Eleven og virksomheden kan vælge at supplere uddannelsen med yderligere undervisning i et antal påbygningskurser. Se kursusmulighederne på under vvs-virksomhedsservice. Udfyldes af virksomheden ved praktikperiodens afslutning Lærlingeansvarlige i virksomheden: Navn: Vurderer virksomheden at eleven har særlige behov med hensyn til den efterfølgende skoleundervisning eller praktikuddannelse i virksomheden? Ja, vil gerne kontaktes (sæt kryds): Nej, der er ingen særlige behov (sæt kryds): Virksomhed og elevs ønsker til valgfri specialefag: Varighed Vend! Virksomheden skal udfylde skemaet om opnåelse af praktikmål på bagsiden! Fakta om valgfri specialefag: Virksomhed og elev vælger i alt 9 kursusdage, som skal afholdes inden starten på 4. Skoleperiode. Det samlede udbud af valgfri specialefag kan ses på under vvs-virksomhedsservice. Der kan frit vælges mellem kurserne på listen. Hvis ikke det ønskede kursus indgår i skolens kursusudbud, er skolen behjælpelig med at finde en anden erhvervsskole hvor det ønskede kursus bliver udbudt. Afholdes kursus på anden erhvervsskole, gælder de normale AER regler om tilskud til transport og indkvartering.

6 Vi anbefaler at eleven i praktikperioderne gennemgår disse praktikmål. Inden eleven afslutter uddannelsen skal alle praktikmål være nået. Grundforløb Praktik 1. skoleperiode Praktik 2. skoleperiode Praktik 3. skoleperiode Praktik 4. skoleperiode Praktik Sæt kryds ud for de praktikmål som eleven har opnået, også hvis eleven opnår praktikmål fra andre praktikperioder! Vi har markeret de praktikmål, der anbefales for denne praktikperiode med en fed ramme. Installation og montage GF Eleven kan under vejledning udføre alm. installationsarbejde som vand, afløb samt centralvarmeanlæg, herunder vælge og anvende vvs materiel efter fabrikantens anvisninger. H1 Eleven kan installere og opstarte fjernvarmeanlæg, fastsætte anlægstyper, vælge komponenter og udstyr for fjernvarmeanlæg. Svejsning og lodning GF Eleven kan under vejledning udføre autogensvejsning samt flammeskæring. H1 Eleven kan foretage hård og blødlodningsopgaver. Dokumentation og kvalitetssikring H1 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor fjernvarmeanlæg H2 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor vand, afløb og gasområdet H3 Eleven kan udarbejde vedligeholdelsesvejledninger og dokumentation inden indenfor fagområdet. H3 Eleven kan anvende kvalitetssikringssystemer, og kan redegøre for de lovmæssige krav påventilationsområdet. H4 Eleven kan foretage dokumentation af eget arbejde H4 Eleven kan gøre rede for certificeringsordninger indenfor ventilationsområdet, samt redegøre for etablering af egen virksomhed. Plade og tagarbejde GF Eleven kan under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning med enkelte inddækninger GF Eleven kan fremstille tagrender og nedløb H1 Eleven kan planlægge, fremstille og udfolde overgangsstykker H1 Eleven kan opmåle, planlægge og foretage inddækning Materialelære H1 Eleven kan redegøre for de anvendte materialer i branchen. H2 Eleven kan redegøre for de anvendte materialers egenskaber. Sikkerhed og arbejdsmiljø. GF Eleven kan anvende korrekt personlige værnemidler samt overholde anvisninger om sikkerhed ved udførelse af arbejdsprocesser. H2 Eleven kan arbejde arbejdsmiljørigtigt H2 Eleven har forståelse for ergonomisk rigtig arbejdsstillinger H4 Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver under hensyn til arbejdsmiljø samt redegøre for arbejdsmiljøproblemer inden for fagområdet. Styring og regulering H1 Eleven kan foretage el tekniske målinger og tilslutninger, som serie og parallelforbindelser H1 Eleven kan monterer og indregulere reguleringsudstyr i mindre energianlæg med tilhørende funktionskontrol H2 Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens komponent. H2 Eleven kan arbejde på eldrevne komponenter i klima og ventilationsanlæg, med tilhørende funktionskontrol, vedligeholdelse samt fejlfinding. H3 Eleven kan fejlfinde på samt montere og tilslutte vekselstrømsmotorer. H3 Eleven kan servicere automatikkomponenter til ventilationsanlæg. H4 Eleven kan arbejde på elektriske- PLc- eller relæstyrede elinstallationer. H3 Eleven kan redegøre for relæteknik. Ventilation/ventilationsteknik GF Eleven kan redegøre for anlægsopbygning, virkemåde af ventilationsanlæg H3 Eleven kan planlægge og udføre projektering af mindre anlæg under hensyn til gældende myndigheder. H2 Eleven har kendskab til måleinstrumenter og kan foretage målinger på ventilationsanlæg. H2 H3 H2 H2 Eleven kan redegøre for klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage indregulering af klima og ventilationsanlæg. Eleven kan foretage kontrol og servicering af komponenter og systemer i klima og ventilationsanlæg. Eleven kan udføre målinger samt udskifte komponenter og sliddele. H3 Eleven kan beregne hovedluft og luftfordeling til enkelte armaturer i klima og ventilationsanlæg. H4 Eleven kan udføre serviceeftersyn på tekniske udsugnings- og ventilationsanlæg. H3 Eleven kan foretage kontrol af genvindingsanlægsystemers funktioner, drift og varmeeffekt, herunder udføre beregninger og målinger. Teknisk databehandling H1 Eleven kan anvende IT som værktøj til at skrive, søge og udvælge informationer samt beregne og tegne opgaveløsninger. H3 Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af opgaver indenfor fagområdet H4 Eleven kan foretage beregninger, dimensionering, dokumentation, plan og snittegning samt foretage informationssøgning Miljø H1 Eleven kan forstå de miljømæssige tankegange, begreber og metoder for erhverv og dagligdag. H2 Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder Mål opnået Elev underskrift: Virksomhedsunderskrift: Praktikmålene kan afvinkes i elevplan på Har du spørgsmål til praktikvejledningen kan du kontakte EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Telefon , Web:

7 Til brug for praktikperioden forud for 4. hovedforløb. Grundforløb Praktik 1. skoleperiode Praktik 2. skoleperiode Praktik 3. skoleperiode Praktik 4. skoleperiode Praktik Praktik forud for 4. hovedforløb Udføre alm. installationsarbejde. El-tekniske komponenter i klima- og ventilationsanlæg Redegøre for klima og ventilationsanlægs opbygning og virkemåde. Udfører målinger på el tekniske komponenter. Udføre klima- og ventilations arbejder ud fra arbejdsmiljømæssige værdier. Udføre klima- og ventilations arbejder ud fra miljømæssige aspekter. Automatik fejlfinding. 4. hovedforløb 10 uger Indregulering og fejlfinding på klima og ventilationsanlæg. Udfærdige kvalitetssikringsdokumenter af de udførte opgaver Styring og regulering ud fra elevens valg Teknisk data behandling. Redegøre for sikkerhed og arbejdsmiljøprocesser indenfor klimaog ventilationsområdet. 4 ugers valgfrispecialefag. Svendeprøve. Styring med PLC. Vejledning Praktikvejledningen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Vejledningen informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden i virksomheden. Ud over at være et dialogværktøj, er praktikvejledningen også vvs-branchens praktikerklæring jvf. BEK nr. 22 af 12/01/ stk Praktikvejledningen skal udfyldes! Praktikvejledningen fremsendes af erhvervsskolen og udfyldes af praktikvirksomheden i samarbejde med eleven. Praktikvejledningen opbevares af virksomheden, og kopi sendes til erhvervsskolen. Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse Elevens navn: Virksomhedens navn: Erhvervsskolens navn: Cpr nr: Cvr nr: Meddelelser fra skolen: Kontaktlærer: Er der vedlagt en oversigt over skolens udbud af valgfri specialefag? Ja (sæt kryds) Nej (sæt kryds) Studierettet påbygning: Eleven kan vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), som sammen med erhvervsuddannelsen giver adgang til installatøruddannelsen og andre videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af elevens erhvervsuddannelse. Erhvervsrettet påbygning: Eleven og virksomheden kan vælge at supplere uddannelsen med yderligere undervisning i et antal påbygningskurser. Se kursusmulighederne på under vvs-virksomhedsservice. Udfyldes af virksomheden ved praktikperiodens afslutning Lærlingeansvarlige i virksomheden: Navn: Vurderer virksomheden at eleven har særlige behov med hensyn til den efterfølgende skoleundervisning eller praktikuddannelse i virksomheden? Ja, vil gerne kontaktes (sæt kryds): Nej, der er ingen særlige behov (sæt kryds): Virksomhed og elevs ønsker til valgfri specialefag: Varighed Vend! Virksomheden skal udfylde skemaet om opnåelse af praktikmål på bagsiden! Fakta om valgfri specialefag: Virksomhed og elev vælger i alt 20 kursusdage, som skal afholdes inden starten på svendeprøven. Det samlede udbud af valgfri specialefag kan ses på under vvs-virksomhedsservice. Der kan frit vælges mellem kurserne på listen. Hvis ikke det ønskede kursus indgår i skolens kursusudbud, er skolen behjælpelig med at finde en anden erhvervsskole hvor det ønskede kursus bliver udbudt. Afholdes kursus på anden erhvervsskole, gælder de normale AER regler om tilskud til transport og indkvartering.

8 Vi anbefaler at eleven i praktikperioderne gennemgår disse praktikmål. Inden eleven afslutter uddannelsen skal alle praktikmål være nået. Grundforløb Praktik 1. skoleperiode Praktik 2. skoleperiode Praktik 3. skoleperiode Praktik 4. skoleperiode Praktik Sæt kryds ud for de praktikmål som eleven har opnået, også hvis eleven opnår praktikmål fra andre praktikperioder! Vi har markeret de praktikmål, der anbefales for denne praktikperiode med en fed ramme. Installation og montage GF Eleven kan under vejledning udføre alm. installationsarbejde som vand, afløb samt centralvarmeanlæg, herunder vælge og anvende vvs materiel efter fabrikantens anvisninger. H1 Eleven kan installere og opstarte fjernvarmeanlæg, fastsætte anlægstyper, vælge komponenter og udstyr for fjernvarmeanlæg. Svejsning og lodning GF Eleven kan under vejledning udføre autogensvejsning samt flammeskæring. H1 Eleven kan foretage hård og blødlodningsopgaver. Dokumentation og kvalitetssikring H1 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor fjernvarmeanlæg H2 Eleven kan anvende brancherettede kvalitetssystemer indenfor vand, afløb og gasområdet H3 Eleven kan udarbejde vedligeholdelsesvejledninger og dokumentation inden indenfor fagområdet. H3 Eleven kan anvende kvalitetssikringssystemer, og kan redegøre for de lovmæssige krav påventilationsområdet. H4 Eleven kan foretage dokumentation af eget arbejde H4 Eleven kan gøre rede for certificeringsordninger indenfor ventilationsområdet, samt redegøre for etablering af egen virksomhed. Plade og tagarbejde GF Eleven kan under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning med enkelte inddækninger GF Eleven kan fremstille tagrender og nedløb H1 Eleven kan planlægge, fremstille og udfolde overgangsstykker H1 Eleven kan opmåle, planlægge og foretage inddækning Materialelære H1 Eleven kan redegøre for de anvendte materialer i branchen. H2 Eleven kan redegøre for de anvendte materialers egenskaber. Sikkerhed og arbejdsmiljø. GF Eleven kan anvende korrekt personlige værnemidler samt overholde anvisninger om sikkerhed ved udførelse af arbejdsprocesser. H2 Eleven kan arbejde arbejdsmiljørigtigt H2 Eleven har forståelse for ergonomisk rigtig arbejdsstillinger H4 Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver under hensyn til arbejdsmiljø samt redegøre for arbejdsmiljøproblemer inden for fagområdet. Styring og regulering H1 Eleven kan foretage el tekniske målinger og tilslutninger, som serie og parallelforbindelser H1 Eleven kan monterer og indregulere reguleringsudstyr i mindre energianlæg med tilhørende funktionskontrol H2 Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens komponent. H2 Eleven kan arbejde på eldrevne komponenter i klima og ventilationsanlæg, med tilhørende funktionskontrol, vedligeholdelse samt fejlfinding. H3 Eleven kan fejlfinde på samt montere og tilslutte vekselstrømsmotorer. H3 Eleven kan servicere automatikkomponenter til ventilationsanlæg. H4 Eleven kan arbejde på elektriske- PLc- eller relæstyrede elinstallationer. H3 Eleven kan redegøre for relæteknik. Ventilation/ventilationsteknik GF Eleven kan redegøre for anlægsopbygning, virkemåde af ventilationsanlæg H3 Eleven kan planlægge og udføre projektering af mindre anlæg under hensyn til gældende myndigheder. H2 Eleven har kendskab til måleinstrumenter og kan foretage målinger på ventilationsanlæg. H2 Eleven kan redegøre for klima og ventilationsanlæg. H3 Eleven kan foretage indregulering af klima og ventilationsanlæg. H2 Eleven kan foretage kontrol og servicering af komponenter og systemer i klima og ventilationsanlæg. H2 Eleven kan udføre målinger samt udskifte komponenter og sliddele. H3 Eleven kan beregne hovedluft og luftfordeling til enkelte armaturer i klima og ventilationsanlæg. H4 Eleven kan udføre serviceeftersyn på tekniske udsugnings- og ventilationsanlæg. H3 Eleven kan foretage kontrol af genvindingsanlægsystemers funktioner, drift og varmeeffekt, herunder udføre beregninger og målinger. Teknisk databehandling H1 Eleven kan anvende IT som værktøj til at skrive, søge og udvælge informationer samt beregne og tegne opgaveløsninger. H3 Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af opgaver indenfor fagområdet H4 Miljø H1 H2 Eleven kan foretage beregninger, dimensionering, dokumentation, plan og snittegning samt foretage informationssøgning Eleven kan forstå de miljømæssige tankegange, begreber og metoder for erhverv og dagligdag. Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder Mål opnået Elev underskrift: Virksomhedsunderskrift: Praktikmålene kan afvinkes i elevplan på Har du spørgsmål til praktikvejledningen kan du kontakte EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Telefon , Web:

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs- og energispecialist Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Rustfast industrimontør Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs er Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre under vejledning almindeligt installationsarbejde Under vejledning opsætte rendejern og foretage skiferdækning

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Kommunikationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Bygningsautomatik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR

VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN BLIK OG RØR BLIK OG RØR VENTILATIONSTEKNIKER UDDANNELSE TIL VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelse til VENTILATIONSBRANCHEN Uddannelsen til ventilationstekniker er et speciale på vvs-energiuddannelsen - og er det rigtige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen - en uddannelse der gør dig til klimahelt Vvs-energiuddannelsen er

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Vvs-energiuddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Vvs-energiuddannelsen - en uddannelse der gør dig til klimahelt Vvs-energiuddannelsen er

Læs mere

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen I det følgende er prøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen grundforløbs 2. del beskrevet.

Læs mere

Praktikerklæring for specialet skibsmontør

Praktikerklæring for specialet skibsmontør Praktikerklæring for specialet skibsmontør Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den indeholder en liste over de praktikmål, eleven skal nå gennem praktiktiden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen Uddannelsesordning uddannelsen til Vvs-energiuddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg Vvs-energiuddannelsen i henhold til BEK nr 346 af 27/03/2013 om uddannelserne i den

Læs mere

VVS- ENERGIUDDANNELSEN

VVS- ENERGIUDDANNELSEN VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse.

Læs mere

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling

Elektrikeruddannelsen. Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen Information til ambitiøse unge om en uddannelse i en teknisk branche i konstant udvikling Elektrikeruddannelsen en teknisk uddannelse i en branche i rivende udvikling Derfor skal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

BLIKKENSLAGERBRANCHEN

BLIKKENSLAGERBRANCHEN AT VÆRE EN PRAKTIKPLADS I BLIKKENSLAGERBRANCHEN BLIK OG RØR Ansættelse af lærlinge inden for Vvs og blikkenslagerspecialet Virksomheder, der beskæftiger sig med blikkenslagerarbejde, laver typisk uddannelsesaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG

ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG ALU-TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL ELEVER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL ELEVER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Du kan vælge ekstra udfordringer til din erhvervsuddannelse, hvis du vil:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG

STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG STUKKATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stukkatørfaget Det Faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7

Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 4 5 6 7 Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 6 7 8 9 0 UDDANNELSESPLAN For mediegrafikerelev: Virksomhed: 5 6 Uddannelsesansvarlig: 7 8 9 0 Startdato for uddannelsen: Slutdato for uddannelsen:

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på hovedforløbet for tagdækker

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed:

Praktiklogbog. Glarmester. (Uddannelsesbogen) (Version 8) Elev: Virksomhed: Praktiklogbog (Uddannelsesbogen) Glarmester (Version 8) Elev: _ Virksomhed: CVR: Hvorfor praktiklogbog? Det er et krav i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser at ved afslutningen af en praktikperiode udsteder

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker Side 1 af 12 Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr 272 af 15/04/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk. 2 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

TEKNISK ISOLATØR PRAKTIK LOGBOG

TEKNISK ISOLATØR PRAKTIK LOGBOG TEKNISK ISOLATØR PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på isoleringsfaget Det faglige udvalg for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN 1 Indholdsfortegnelse Uddannelsens opbygning, handlingsplan m.m.... 3 Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen... 3 Ændringer i forhold til eksisterende

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen. Udstedelsesdato:

Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen. Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for VVS-energiuddannelsen Udstedelsesdato: 1.07.2011 Udstedt af det faglige udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG

TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG TAGDÆKKER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på hovedforløbet for tagdækker

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes

EUD ERHVERVSUDDANNELSER. Landbrugssmed. - kompetencer til en fremtid med succes EUD ERHVERVSUDDANNELSER Landbrugssmed - kompetencer til en fremtid med succes Indhold Indledning.... 3 Uddannelsesforløb... 3 Optagelse... 4 Opbygning og indhold.... 5 Hvad laver man?.... 6 Indhold i skoleperioder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Centres of Excellence

Centres of Excellence Cleantech Integrator Modul 1 Energi- og miljøpolitik Tid: 5 dage: 2/1-8/1 2013 eller 3/6-7/6 2013 Målgruppe: Elever på uddannelserne: elektriker, automatiktekniker, VVS energi, energiteknik Energi- og

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere