Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering"

Transkript

1 Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering : Formål : Udvalg og administration : Indbydelse og tilmeldingsprocedure : Deltagergebyr : Holdturneringens sæsonplan : Spilledatoer og tider : Holdtyper og rækker : Spilleform : Spillere og aldersgrupper : Holdfællesskaber : Flere hold fra samme klub : Holdopstilling og styrkeorden : Skadet spiller : Afvikling af kampene : Pointregler : Stillingsregel : Afbud og udeblivelse : Trækning af hold : Manglende spillere : Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger : Appelmuligheder... 8 TAKSTBLAD: ADMINISTRATIONSGEBYRER / BØDER... 9

2 1: Formål Formålet med den Sjællandske Senior+ holdturnering er at styrke holdturneringen for Senior+ spillere i alle klubber på tværs af kredse og landsdele, fordre gode idrætslige oplevelser samt finde de stærkeste klubhold inden for hver række i hver aldersgruppe. 2: Udvalg og administration Turneringen administreres i Badminton Danmarks administration i Brøndby med reference til det fælles holdturneringsudvalg nedsat af Badminton Sjælland, DGI Nordsjælland, DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storstrømmen. Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af holdturneringsadministrationen/-udvalget, der forbeholder sig ret til at foretage ændringer og tilføjelser til dette reglement, der gælder for alle i turneringen deltagende hold. Sker der ændringer og tilføjelser til dette reglement, informeres der særskilt på holdturneringens infoside. 3: Indbydelse og tilmeldingsprocedure Senest i juli udsendes indbydelse til alle kredsenes og landsdelenes klubber. Der tilmeldes og betales online via BadmintonPeople. Tilmeldingsfristen er medio august. Hvis der forekommer rækker uden tilstrækkelig tilmelding, kontaktes de tilmeldte klubber med henblik på at finde en alternativ række. 4: Deltagergebyr Deltagergebyret pr. hold fastsættes hvert år af Holdturneringsudvalget. Gebyret fremgår af indbydelsen. 5: Holdturneringens sæsonplan Holdkampene spilles i perioden til I forlængelse af turneringerne afsluttes sæsonen med danske mesterskaber for Senior+ Hold. 6: Spilledatoer og tider Umiddelbart efter tilmeldingsfristen sammensættes puljer og turneringsplan i BadmintonPeople. De deltagende klubber modtager besked, når turneringsplanen er klar, og de kan påbegynde indtastning af spilletid/sted med frist for indtastning. Klubberne indtaster herefter selv spilletidspunkterne i BadmintonPeople for de kampe de er arrangør af. Kampene skal som udgangspunkt placeres lørdag eller søndag i holdrunderne. Kampene må tidligst fastsættes til start kl. 9 og senest kl. 17. Det er tilladt at placere kampe på hverdage i ugen op til runden eller ugen efter runden. Dog ikke, hvis afstanden mellem de to deltagende hold er mere end 50 km. Ønsker man at spille på en hverdag mod et hold der har mere end 50 km til kampen, forudsætter det en forhåndsgodkendelse på mail fra modstanderne, og at denne indsendes til administrationen. Hverdagskampe må tidligst startes kl. 18 og senest kl. 20. I 50+ rækkerne er det tilladt uden dispensation at lægge kampene enten weekenden før eller weekenden efter en holdrunde.

3 Eventuelle indsigelser mod spilletidspunkter skal meddeles til administrationen og modstanderklubben senest 14 dage efter offentliggørelsen af spilleplanen. Til 1. runde kan dispenseres for dette, hvis planen ikke har været kendt i tide til at fristen kan overholdes. Hvis turneringen spilles som et grundspil og efterfølgende slutspil vil fristerne være tilsvarende ved offentliggørelse af slutspilsprogrammet. Flytning af allerede fastsatte kampe kan kun ske efter begge klubbers accept. Begge klubber skal bekræfte det nye tidspunkt pr. mail til holdturneringsadministratoren, som skal godkende det før flytningen kan betragtes som gældende. Kampene kan afvikles efter den i programmet anførte dato - dog før næste spillerunde hvis begge klubbers accept er sendt til pr. mail til administratoren af holdturneringen. Kampe i sidste spillerunde (såvel i grundspil som slutspil) kan dog ikke afvikles efter den i programmet anførte dato. 7: Holdtyper og rækker Følgende holdtyper indgår i den Sjællandske Veteranholdturnering: Senior udbydes i Elite-, Mester- og A-række. Deltagelse i Elite- og Mesterrækken afgøres af placeringerne i holdturneringen i den foregående sæson. Der er fri tilmelding i A-rækken. Holdene består af 6 herrer og 4 damer. Hver holdkamp består af 11 kampe, der afvikles således: o 4 MD, 2 HS, 2 DD, 3 HD. o Hver deltager spiller 2 kampe. Alle spiller 1 ren double samt enten 1 mix eller 1 herresingle udbydes i A, B og C-række. Holdene består af 4 til 6 herrer og 2 til 3 damer. Hver holdkamp består af 9 kampe, der spilles således: o 2 MD, 1 HD, 1 DD, 2 HD, 2 MD, 1 HD o Hver deltager spiller 2-3 kampe. Herrer må max spille 1 mixdouble. 4 Herrer - udbydes i A, B og C-række. Holdene består af 4 herrer Hver holdkamp består af 6 kampe, der spilles således: o 6 HD - 3 runder á 2 kampe. o Hver deltager spiller 3 kampe. o Alle spiller 1 double med hver af de tre andre spillere på holdet. o Det er tilladt at benytte 1 damespiller på holdet som reserve, hvis det til en eller flere holdkampe ikke er muligt at stille med 4 herrer.

4 Senior udbydes i Elite-, A- og B-række. Holdene består af 4 til 6 herrer og 2 til 3 damer. Hver holdkamp består af 9 kampe, der spilles således: o 2 MD, 1 HD, 1 DD, 2 HD, 2 MD, 1 HD o Hver deltager spiller 2-3 kampe. Herrer må max spille 1 mixdouble. 4 Herrer - udbydes i Elite-, A- og B-række. Holdene består af 4 herrer. Hver holdkamp består af 6 kampe, der spilles således: o 6 HD - 3 runder á 2 kampe. o Hver deltager spiller 3 kampe. o Alle spiller 1 double med hver af de tre andre spillere på holdet. o Det er tilladt at benytte 1 damespiller på holdet som reserve, hvis det til en eller flere holdkampe ikke er muligt at stille med 4 herrer. Senior udbydes i Elite-, A- og B-række. Holdene består af 2 herrer og 2 damer. Hver holdkamp består af 6 kampe, der spilles således: o 2 MD, 1 DD, 1 HD, 2 MD o Hver deltager spiller 3 kampe. o Alle spiller 2 mixer og 1 ren double. 4 Herrer - udbydes i Elite-, A- og B-række. Holdene består af 4 herrer Hver holdkamp består af 6 kampe, der spilles således: o 6 HD - 3 runder á 2 kampe. o Hver deltager spiller 3 kampe. o Alle spiller 1 double med hver af de tre andre spillere på holdet. o Det er tilladt at benytte 1 damespiller på holdet som reserve, hvis det til en eller flere holdkampe ikke er muligt at stille med 4 herrer. 8: Spilleform I 40+ Elite- og Mesterrækken for 6+4 hold spilles som udgangspunkt et grundspil med 2 puljer af 7 eller 8 hold. De 4 bedst placerede hold fra hver grundspilspulje danner en slutspilspulje, hvor man møder de 4 hold fra den anden pulje. Vinderen af slutspillet i Eliterækken er Sjællandsmestre, mens de 2 øverst placerede hold i slutspillet i Mesterrækken kvalificerer sig til den efterfølgende sæsons Eliterække. Tilsvarende danner de 3/4 nederst placerede hold fra hver grundspilspulje en slutspilspulje, hvor man møder de 3/4 hold fra den anden pulje. De 2 nederst placerede hold i slutspillet i Eliterækken rykkes ned i Mesterrækken til den efterfølgende sæson, mens de 4 nederst placerede hold i slutspillet i Mesterrækken rykkes ned i A-rækken til den efterfølgende sæson. Matchpoints, sejre og score fra grundspillet tages ikke med over i slutspillet. I stedet medtages placeringspoint således:

5 Nr. 1 og nr. 5: 6 point Nr. 2 og nr. 6: 4 point Nr. 3 og nr. 7: 2 point Nr. 4 og nr. 8: 0 point I 40+ A-rækken for 6+4 hold samt alle andre hold i alle aldersgrupper, tilrettelægges spilleform ud fra antallet af tilmeldte hold, samt under hensyntagen til geografi. Såfremt tilmeldingen fordrer det, kan udvalget beslutte en alternativ spilleform, som meldes ud samtidig med udsendelse af kampprogram. 9: Spillere og aldersgrupper Spillere som er medlem af en klub, og som opfylder alderskriterierne for den enkelte aldersgruppe, er spilleberettiget på klubbens veteranhold i den pågældende aldersgruppe, eller holdfællesskaber som klubben indgår i. Spillerne skal 1. maj i den pågældende sæson være fyldt henholdsvis: 40 år for at kunne deltage i 40+, 50 år for at kunne deltage i år for at kunne deltage i 60+. Spillere som er fyldt 35 år inden 1. maj i den pågældende sæson, kan deltage i 40+-rækken hvis følgende betingelser er opfyldt. - I Eliterækken kan +35 spillere deltage, hvis de ikke i samme sæson deltager på et seniorhold i DH-turneringen. Dog er det tilladt at spille med i op til 2 kampe som reserve på et DH-hold. - I øvrige rækker kan +35 spillere deltage, hvis de ikke i samme sæson spiller på et seniorhold i Serie 1 eller højere. Dog er det tilladt at spille med i op til 2 kampe som reserve på et Sjællandsserie- eller Serie 1-hold. Såfremt en spiller som +35 spiller starter i en +40 række og i løbet af sæsonen kommer til at deltage på seniorhold udenfor ovenstående rammer, kan spilleren ikke spille med i +40 rækken i den resterende del af sæsonen. En spiller, som er medlem af flere klubber, kan kun stille op for én klub i den Sjællandske Veteranholdturnering. Spillerne kan inden for hver aldersgruppe deltage på flere holdtyper i samme runde. Man kan dog kun deltage på ét hold i hver holdtype i hver runde. 10: Holdfællesskaber Der kan dannes holdfællesskaber af spillere fra flere klubber. Ansøgning om dette sker hos turneringsadministrator og skal minimum indeholde: Navn på klubberne, som indgår i holdfællesskabet. Navn på holdfællesskabet. Spillested(er). Navn og kontaktinfo på ansvarlig leder. Disse holdfællesskaber skal oprettes i BadmintonPeople inden holdet kan tilmeldes. Disse hold deltager på samme præmisser som klubhold i både den lokale og afsluttende turnering.

6 Spillerne på et holdfællesskab skal være medlem af en af de klubber, som er del af holdfællesskabet. 11: Flere hold fra samme klub Der er ingen begrænsninger på antallet af hold i hver aldersgruppe i hver række Når der deltager flere hold fra samme klub i samme aldersgruppe i samme række, nummereres holdene i styrkeorden 1, 2, 3 osv., inden for den enkelte række. I 40+ rækkerne for 6+4 hold, skal klubbens stærkeste spillere anvendes på det højeste hold. I disse rækker kan en spiller ikke rykke fra et højere rangerende hold til et lavere rangerende hold, såfremt spillerne har deltaget på det højere rangerende hold i mindst 70 % af det oprindeligt fastsatte antal holdkampe i grundspil og slutspil i sæsonen. Deltager en klub med 2 hold i samme pulje, spiller disse 2 hold deres første holdkamp mod hinanden og evt. returkamp så hurtigt, som det er muligt. 12: Holdopstilling og styrkeorden Både singler og doubler skal opstilles i styrkeorden på alle hold i alle rækker. I double og mix behøver man ikke nødvendigvis sætte de to bedste spillere sammen, men når parrene er sammensat, skal det bedste par spille 1. double, det næstbedste par skal spille 2. double, osv. I single skal den bedste spiller placeres i 1. single, den næstbedste i 2. single, osv. I 4+2 rækkerne, hvor samme spiller kan spille flere kampe i samme kategori, skal parrene opstilles i styrkeorden i hver af de tre runder, jf. afviklingsrækkefølgen i 7. Herrerne må max spille én mixdouble, og det er ikke tilladt at stille samme konstellation to gange i herredouble. I mixdouble skal de to stærkeste af de i alt fire konstellationer spille i 1. runde (1. og 2. mixdouble på holdseddelen), og de to svageste konstellationer skal spille i 3. runde (3. og 4. mixdouble på holdseddelen). Dog skal et hold bytte rundt på 2. og 3. mix, hvis den samme dame indgår i de to stærkeste, respektive to svageste, konstellationer 13: Skadet spiller Hvis en spiller bliver skadet og ikke kan fuldføre en kamp, tabes den kamp, som spilleren må trække sig fra. Der må indsættes en ny spiller i holdkampen på den skadede spillers plads, hvis den skadede spiller står til at spille flere kampe på holdkortet. En spiller, som har trukket sig fra en kamp med en skade, kan ikke senere samme dag/weekend deltage på hold i den Sjællandske Veteranholdturnering. 14: Afvikling af kampene Hjemmeholdet sørger for bolde, klargøring af hallen, igangsætning af kampe og er ansvarlige for resultatindtastning af det samlede holdkampsresultat, samt alle enkeltkampsresultater på BadmintonPeople. I 6+4 rækkerne og 4+2 rækkerne skal der som udgangspunkt skal der være minimum 3 baner til rådighed til hver holdkamp. I 4 Herrer rækken skal der være minimum 2 baner til rådighed til hver holdkamp.

7 Holdlederne udveksler holdopstilling senest 15 min. før holdkampen. Hvis et hold ikke er spilleklar senest 15 minutter efter det fastsatte tidspunkt, tilkendes modparten sejren. Dette kan dog fraviges i tilfælde af force majeure som f.eks. vejrforhold. Holdkampen skal dog påbegyndes, hvis der er mødt spillere nok til, at holdkampen kan vindes eller uafgjort kan opnås. Indberetning af resultater skal være indtastet på BadmintonPeople senest mandag kl efter en spillerunde i weekenden. Arrangerende klub kan idømmes en bod for utilstrækkelig/mangelfuld afvikling og resultatindtastning (fx ved at undlade enkeltkampsresultater, brug af ukendt spiller osv.) i henhold til gældende takster. Alle hold er ansvarlige for at sikre at spillere anvendt på holdet er oprettet på BadmintonPeople, og at disse står klubmæssigt korrekt registreret, så det er hensigtsmæssigt for modstanderholdet at kunne finde disse til indberetning. 15: Pointregler Holdkamp med 9 eller 11 kampe: Ved sejr med 3 eller flere kampes difference tildeles 3-0. Ved sejr med 1 kamps difference tildeles 2-1. Holdkamp med 6 kampe: Ved sejr tildeles 2-0. Ved uafgjort tildeles : Stillingsregel Vinderen af en pulje er det hold, som har opnået flest point. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen som følger: 1. Flest vundne holdkampe 2. Difference mellem vundne og tabte kampe i samtlige holdkampe 3. Indbydes kamp(e) a. Point b. Difference mellem vundne og tabte kampe c. Difference mellem vundne og tabte sæt d. Difference mellem vundne og tabte bolde 4. Difference mellem vundne og tabte sæt i samtlige holdkampe 5. Difference mellem vundne og tabte bolde i samtlige holdkampe 6. Lodtrækning 17: Afbud og udeblivelse Hvis et hold ikke kan stille op, skal der meldes afbud senest kl. 18 dagen før kampdagen. Senere afbud betegnes som ikke rettidigt afbud. Manglende afbud indberettes på BadmintonPeople som en udeblivelse. Ved afbud/udeblivelse til en kamp i grundspillet i 40+, 6+4 rækken, kan det pågældende hold ikke komme i medalje-/oprykningsspillet eller komme i betragtning til oprykning. Ved afbud/udeblivelse til en kamp i slutspillet i 40+, 6+4 rækken, placeres det pågældende hold ved turneringens afslutning sidst i det pågældende slutspil.

8 Ved afbud/udeblivelse fra 3 holdkampe annulleres alle holdets resultater i den igangværende pulje, og holdet placeres sidst i hele rækken. Bøde for ovenstående forseelser takseres efter til enhver tid gældende satser. 18: Trækning af hold Hvis en klub trækker sit hold fra turneringen, annulleres alle holdets hidtidige resultater, som dermed også udgår i beregningen af stillingen i puljen. 19: Manglende spillere For afvikling af holdkampen, skal der minimum stilles med et antal spillere, så kampen kan vindes eller blive uafgjort. Ved færre spillere på holdet, tabes holdkampen uden kamp. De højest rangerende kampe gennemføres med de fremmødte spillere og de lavest rangerende tabes på forhånd grundet den/de manglende spillere. 20: Protester over brug af ulovlige spillere og forkerte holdopstillinger Protester over brug af ulovlige spillere eller forkert holdopstilling skal ske senest 4 døgn efter afviklingen af holdkampen. Protesten sendes pr. mail til såvel turneringsadministrator som holdleder for modstanderklubben, og der skal indbetales et depositum i henhold til gældende takstblad i forbindelse med nedlæggelse af en protest. Modstanderklubben har herefter 4 dage til at besvare protesten, som herefter behandles. Hvis modstanderklubben ikke hare reageret inden for de 4 dage fra modtagelse af protesten, fortabes høringsretten. Protesten kan behandles af turneringsadministratoren alene, hvis der ikke kan drages tvivl om afgørelsen i forhold til objektive omstændigheder som f.eks. dobbelt brug af spillere i samme aldersgruppe i samme række. Hvis der er tale om subjektive omstændigheder som f.eks. styrkevurdering, behandles protesten af holdturneringsudvalget. Hvis en protest afvises, tabes det indbetalte depositum. Tages protesten til følge, returneres det indbetalte depositum, og modstanderklubben idømmes en bøde i henhold til gældende takstblad. Hvis et hold anvender en ulovlig spiller, tabes de kampe, spilleren er involveret i, samt de kampe spilleren har indflydelse på. 21: Appelmuligheder Protester som afgøres af turneringsadministrator, kan appelleres til Holdturneringsudvalget. Protester, som omhandler holdopstilling og brug af ulovlige spillere, er endelige og kan ikke appelleres, når holdturneringsudvalget har afgivet deres kendelse. Protester af principiel og fortolkningsmæssig karakter kan appelleres til Badminton Danmark og/eller DGI Badmintons Appeludvalg. Der skal indbetales et depositum på kr ved sådanne protester.

9 TAKSTBLAD: ADMINISTRATIONSGEBYRER / BØDER Deltagergebyr pr. hold o 6+4 hold: kr. o 4+2, 2+2 og 4 Herrer hold: 800 kr. Udeblivelse eller ikke rettidige afbud: 500 kr. Trækning af hold: 200 kr. Utilstrækkelig/mangelfuld indberetning af hold- og enkeltkampsresultat: 200 kr. Brug af ulovlig spiller: 500 kr. Depositum ved indgivelse af protest: 500 kr. Holdturneringsudvalget kan idømme bøder for øvrige overtrædelser af reglementet. Bødernes størrelse fastsættes af holdturneringsudvalget i det enkelte tilfælde.

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2019/2020 1 1 Reglement for motionsholdturnering 2019/2020 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

Reglement for ungdomsholdturnering 2019/2020

Reglement for ungdomsholdturnering 2019/2020 Reglement for ungdomsholdturnering 2019/2020 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan side

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD

Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD 1 Fælles reglement for DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONSHOLD BREDDEHOLD Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for senior- og

Læs mere

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1

BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2016/2017 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

Reglement for ungdomsholdturnering 2018/2019

Reglement for ungdomsholdturnering 2018/2019 1 Reglement for ungdomsholdturnering 2018/2019 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH)

Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) BADMINTON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Serie 2 Serie 3 Serie 4 Dette holdturneringsreglement gældende for Serie 2, 3 og 4. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR MOTIONS-HOLD i NORDJYLLAND GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3 5 Turneringsafviklingen...

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2017/2018 1) Holdtyper: 4 spillere o 4 spillere (4 drenge/piger; fri sammensætning) o 4 piger (4 piger) 4 + 2 (4 drenge + 2 piger) 4 + 3 (4 drenge + 3 piger) Holdtyperne kan udbydes på de niveauer, der fremgår af

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U15 i Middelfart.

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U15 i Middelfart. PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U15 i Middelfart. Velkommen til FZ FORZA / RSL DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD 2018 (FZ FORZA / RSL DMU-HOLD 2018), hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2016/2017

Bilag til indbydelsen til ungdomsholdturnering 2016/2017 1) Holdtyper: 4 spillere o 4 spillere (4 drenge/piger; fri sammensætning) o 4 piger (4 piger) 4 + 2; 4 drenge + 2 piger 4 + 3; 4 drenge + 3 piger Skematisk oversigt over holdtyper og rækker: Holdtyperne

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Badminton København. FKIF 2 vs. KBK 3 kampnummer: København den 14. december Forkert opstilling af hold forkert afvikling af holdkamp

Badminton København. FKIF 2 vs. KBK 3 kampnummer: København den 14. december Forkert opstilling af hold forkert afvikling af holdkamp Badminton København København den 14. december 2016 FKIF 2 vs. KBK 3 kampnummer: 238441 Forkert opstilling af hold forkert afvikling af holdkamp Protest fra Frederiksberg FKIF (FKIF) mod Københavns Badminton

Læs mere

Indbydelse Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/2019

Indbydelse Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/2019 Indbydelse Pointgivende ungdomsholdturnering 2018/2019 Holdturneringen er for mange en grundsten i badminton, som booster sammenholdet, kammeratskabet og fastholdelsen i klubben. Både spillere og forældre

Læs mere

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016

POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 POINTGIVENDE UNGDOMSHOLDTURNERING 2015/2016 Badminton Danmarks kredse og DGI Badmintons landsdele indbyder hermed til den første fælles ungdomsholdturnering. Den ny fælles holdturnering mellem Badminton

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk

TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk TURNERINGSREGLER FOR KØBENHAVNS BADMINTON KREDS HOLDTURNERING 2012-2013 KBKr s hjemmeside: www.badmintonkoebenhavn.dk Side 1 1. Holdturneringen består af et antal serier, hvis antal og størrelse hvert

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U13 i Slangerup.

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U13 i Slangerup. PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U13 i Slangerup. Velkommen til FZ FORZA / RSL DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD 2019 (FZ FORZA / RSL DMU-HOLD 2019), hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U17 og U17/19 i Hammel.

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U17 og U17/19 i Hammel. PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U17 og U17/19 i Hammel. Velkommen til FZ FORZA / RSL DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD 2019 (FZ FORZA / RSL DMU-HOLD 2019), hvor vinderne af de lokale fælles holdturneringer

Læs mere

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj.

4 Indbydelse udsendes til klubberne i april måned. Turneringen afvikles i løbet af sæsonen, der går fra 1. september til 15. maj. HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under Badminton Sjælland's turneringer. Hold, der deltager i Badminton Danmark's landsturneringer, følger Badminton

Læs mere

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR

HOLDTURNERING UNGDOM: 2013/2014 U9 U11 U13 U15 U17/U19. Pointgivende holdturnering FOR HOLDTURNERING 2013/2014 FOR UNGDOM: U9 U11 U13 U15 U17/U19 Pointgivende holdturnering DGI FYN INDBYDER TIL Holdturnering i Badminton 2013/14 Hvorfor deltage i holdturneringen? Holdturneringen er det som

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople.

Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Vingsted 2. oktober 2013 Vejledning i holdturnering til turneringsplanlæggere på Badmintonpeople. Turneringsplanlæggernes brug af Badmintonpople: De menupunnkter som turnerringsplanlæggerne skal bruge

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2. Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING

REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING REGLEMENT FOR BADMINTON FYNS HOLDTURNERING Indholdsfortegnelse Indledning... Formål... 1 Holdturneringens struktur... 3 Kriterier for tilmelding af ungdomshold... 3a Slutspil... 4 Tilmelding af hold...

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2016-2017 (version 2016.1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2018-2019 (version 2018-1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns holdturnering. Holdene

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

INVITATION POINTGIVENDE UNGDOMS- HOLDTURNERING 2014/2015

INVITATION POINTGIVENDE UNGDOMS- HOLDTURNERING 2014/2015 1 INVITATION POINTGIVENDE UNGDOMS- HOLDTURNERING 2014/2015 Velkommen til Badminton Fyn holdturnering for ungdom 2014-2015 Tilmeldingsfrist: 28. september 2014 Hermed inviteres klubberne i Badminton Fyn

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2013-2014 (version 2013.3) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering. Hold

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT

HOLDTURNERINGSREGLEMENT HOLDTURNERINGSREGLEMENT A. Fællesbestemmelser Disse bestemmelser gælder for alle hold under SBKr.'s turneringer. Hold, der deltager i DBF's landsturneringer, følger DBF's holdturneringsbestemmelser. Endvidere

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Reglement for spilletilladelse og klubskifte

Reglement for spilletilladelse og klubskifte Reglement for spilletilladelse og klubskifte Individuelle turneringer 1 Deltagelse i individuelle turneringer kræver ikke særskilt spilletilladelse. Spilleren skal dog være medlem af den tilmeldende klub

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Turneringer under DBwF ØST

Turneringer under DBwF ØST Turneringer under DBwF ØST DBwF ØST udbyder følgende turneringer: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2. division, 3. division osv. 4-mands-holdturnering for damehold (Øst

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april

Kendelse. Protesten er behandlet af DBF s holdturneringsudvalg (HU) den 8. april Brøndby den 19. april 2010 Kendelse Protest i matchen mellem Nordsjælland og Odense indgivet af Odense Badminton Klub. Ved skrivelse af 21. september 2009 har Odense Badminton Klub indgivet protest mod

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

SIF 2 KMB i serie den kl på Krøyersvej, Skovshoved

SIF 2 KMB i serie den kl på Krøyersvej, Skovshoved Badminton København København den 28. maj 2017 Administrativ afgørelse Fiktiv holdseddel Skovshoved 2 kampnummer: 239947 SIF 2 KMB2010 2 i 50+ 5. serie den 19.03.2017 kl. 12.00 på Krøyersvej, Skovshoved

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version )

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering (version ) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2019-2020 (version 2019-1) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns holdturnering. Holdene

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2017/2018 1

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2017/2018 1 1 Reglement fr mtinshldturnering 2017/2018 Indhld: 1 Frmål side 2 2 Udvalg g administratin side 2 3 Indbydelse g tilmeldingsprcedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Hldturneringens sæsnplan side 2 6 Spilledater

Læs mere

Reglement LFBKr s Holdturnering

Reglement LFBKr s Holdturnering Reglement LFBKr s Holdturnering Holdturneringsreglement for LFBKr s holdturnering. Disse bestemmelser gælder for alle hold under LFBKr s turneringer. Hold, der deltager i SBKR s og DBF s turneringer, følger

Læs mere

Herved nedlægger Dragør Badminton protest mod Charlottenlund for brug af ulovlig spiller i ovenstående kamp.

Herved nedlægger Dragør Badminton protest mod Charlottenlund for brug af ulovlig spiller i ovenstående kamp. Badminton København København den 2. maj 2017 Kendelse Dragør vs. CBK 2 kampnummer: 238790 Brug af ulovlig spiller i forhold til styrke Protest fra Dragør Badminton (DB) mod Charlottenlund Badminton Klub

Læs mere

[2.2] DTF står for evt. lodtrækning til playoffkampe, samt fordelingen af hjemme- og udebane.

[2.2] DTF står for evt. lodtrækning til playoffkampe, samt fordelingen af hjemme- og udebane. Dette regelsæt, der gælder for afviklingen af DH medaljespil og DH playoffkampe, er et tillæg til Reglement for DH senior turneringen. Hvor intet andet specifikt fremgår spilles alle playoffkampe og holdkampe

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringer Generelt 1 Huller Hos DKU er det lovligt at have huller der ikke nødvendigvis er runde, og hullerne må være så store som man lyster. Turnering 2 Holdturneringer Hovedturneringen, Dagligaen

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A 2018

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A 2018 Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A 2018 01 ) En klub kan kun havde 2 hold med i gruppe A. Kun rene klubhold kan deltage, og man kan kun deltage for en klub/forening selv om man er medlem af

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Danmarks Bedste Ungdomshold

Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U15 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 Velkommen til DBU for U15, 2015 3 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste Ungdomshold

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Turneringer under DBwF ØST

Turneringer under DBwF ØST Turneringer under DBwF ØST DBwF ØST udbyder følgende turneringer: turneringer 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2. division, 3. division osv. 4-mands-holdturnering holdturnering

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK

HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK HOLDTURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON I DANMARK Dette holdturneringsreglement gældende for Badmintonligaen til og med serie 1 indenfor Badminton Danmark. Dog er Kredsserien og serie 1 i øst undtaget fra

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler

DGI badminton. Badminton reglement. individuelle turneringer 2014/ regler DGI badminton Badminton reglement individuelle turneringer 2014/2015 www.dgi.dk/badminton - regler Reglement 2014 /2015 2 VEJLEDNING FOR INDIVIDUELLE BADMINTONTURNERINGER: 1. Vejledningen kan bruges af

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Turneringsplan 4-mandshold en vej til oplevelser

Turneringsplan 4-mandshold en vej til oplevelser Turneringsplan 4-mandshold 2015 en vej til oplevelser DGI Storstrømmen Pétanque Byder hermed velkommen til sæson 2015. Såfremt Du skulle finde fejl i denne turneringsplan, eller der er ting, som kan misforstås,

Læs mere

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13

Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 Indholdsfortegnelse Holdturneringsreglement 2 Klassificering og tilmelding 9 Reglement for individuelle turneringer 10 Retningslinjer for udtagelse til LM 13 1.01 Formål Holdturneringsreglement Afsnit

Læs mere

Turneringsplan 2016/17. Vi samarbejder med

Turneringsplan 2016/17. Vi samarbejder med Turneringsplan 2016/17 Vi samarbejder med Turneringsvejledning Turneringen spilles bortset fra enkelte rækker (fremgår af turneringsprogrammet) som en dobbeltturnering. Afviklingen skal ske indenfor de

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2017

Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Reglement for FTU Holdturneringen 2017 Medlem af Dansk Tennis Forbund Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle FTU/DGI klubber, der er medlem af unionen, kan deltage

Læs mere

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest

HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest HOLDTURNERINGSREGLEMENT for Kredsserien Vest & Serie 1 Vest Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. Det er enhver klub og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold

DGI Badminton U9/U Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U9/U11 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 3 Velkommen til DBU for U9/U11, 2015 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering.

Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. Reglement for Fyns Skak Unions pokalturnering. 1 Pokalturneringen og dens ledelse Pokalturneringen er en holdturnering arrangeret af Fyns Skak Union. Pokalturneringen spilles efter cup-systemet, dvs. at

Læs mere

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A, 2019

Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A, 2019 Regler for holdturneringen i kvartet gruppe A, 2019 01) En klub kan kun havde 2 hold med i gruppe A. Kun rene klubhold kan deltage, og man kan kun deltage for en klub/forening selv om man er medlem af

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Oversigt over gebyrer mv. 2017/2018

Oversigt over gebyrer mv. 2017/2018 Oversigt over gebyrer mv. 2017/2018 Gyldig pr. 01/01-2018 Medlemskontingent, forsikring, licens, indskud, gebyrer og bøder m.v. Kontingent Medlemskontingent pr. klub for medlemskab af Badminton Danmark

Læs mere