Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014"

Transkript

1 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner i Deloitte Virksomhederne i analysen omfatter Autoanalyse for 213 3

4 Indledning Deloitte, Esbjerg har udarbejdet en analyse af den økonomiske udvikling i de seneste 5 år (29 213) for erhvervslivet i Sydvestjylland. Analysen omfatter de 1 største virksomheder målt på antal ansatte og organiseret som aktie- og anpartsselskaber med hjemsted i Sydvestjylland. Virksomhederne i analysen beskæftigede i 213 ca ansatte i alt. Undtaget fra analysen er offentlige og halvoffentlige virksomheder (f.eks. forsyningsvirksomheder og elselskaber). Geografisk er området defineret som værende Esbjerg, Varde og Tønder kommuner. Ifølge Danmarks Statistik var der i 213 i alt ca. 41. fuldtidsansatte og ca. 16. deltidsansatte i private virksomheder i Esbjerg, Varde og Tønder kommuner. Ved udvælgelsen af virksomhederne er der lagt vægt på, at der foreligger data for de seneste 5 år, således at samme virksomheder indgår i alle årene. Virksomhederne i analysen er fordelt med 69 virksomheder beliggende i Esbjerg Kommune, 24 i Varde Kommune og 7 virksomheder i Tønder Kommune. Gennem analysen er data fremhævet fordelt på produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder. Af analysens 1 virksomheder er 41 defineret som produktionsvirksomheder mens øvrige virksomheder omfatter i alt 59 virksomheder indenfor handel, service, transport og håndværk. 4

5 Kommentar Stigende indtjening De seneste 5 år har været stærkt præget af virkningerne af finanskrisen, der fra eftersommeren 28 medførte en voldsom ændring i konjunkturerne. Frem til 27 oplevede mange virksomheder en betydelig fremgang i omsætning og indtjening, og for mange virksomheder står 27 som et af de bedste år nogensinde. Produktionsvirksomhedernes indtjening blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, idet 29 resulterede i et samlet underskud på 6 Til gengæld var produktionsvirksomhederne allerede i 21 tilbage på samme indtjeningsniveau, som de realiserede før finanskrisen. Indtjeningen i produktionsvirksomhederne har herefter været flad, men i 213 steg indtjeningen 19%. Virksomhederne i analysen har nu for 4. år i træk realiseret en stigning i indtjening. Stigningen er set over de seneste 4 år meget markant og indtjeningen er på niveau med indtjeningen før finanskrisen. Indtjeningen i øvrige virksomheder udgjorde i 28 og 29 ca. 5% af indtjeningen i 27. Virksomhederne har herefter haft en markant stigende indtjening og har i 213 realiseret et samlet overskud på mio.kr., hvilket er på niveau med indtjeningen i 27. De 25 største virksomheder tegner sig for hele 85% af den samlede indtjening, og samtidig har de største virksomheder realiseret stigning i indtjeningen, mens de resterende 75 virksomheder har oplevet et fald i indtjeningen i 213. Indtjeningen i de 25 største virksomheder blev således øget fra 74% af den samlede indtjening i 212 til 85% i 213. Også set over perioden har de 25 største virksomheder realiseret en markant stigning i indtjeningen i forhold til de øvrige virksomheder i Sydvestjylland. En analyse af 15 tilfældigt udvalgte mindre virksomheder giver omtrent samme billede af udviklingen i indtjeningen som for de resterende 75 virksomheder i analysen. 5

6 Rentabilitet Indeks 7 29/1 Nettoomsætning Nr.1 Udvikling i resultat 25 største ctr nr og 15 mindre virksomheder Udvikling i resultat 25 største ctr nr og 15 mindre virksomheder Indeks største virksomheder øvrige (nr. 26-1) 15 mindre virksomheder Øget beskæftigelse Antal ansatte i virksomhederne udgjorde før finanskrisen ca personer. Konjunkturændringen medførte, at antallet blev reduceret til ca. 13. personer i 29. Siden er antal ansatte øget til ca personer. Væksten i antal ansatte er skævt fordelt på virksomhederne, idet produktionsvirksomhederne i 29 beskæftigede i alt ca. 6.2 personer, hvilket er reduceret til ca. 5.6 personer i 213. For øvrige virksomheder er antal ansatte i samme periode øget fra ca. 6.7 personer i 29 til 8.5 personer i 213. Forbedret likviditet Virksomhedernes nettolikviditet er de seneste 5 år øget med i alt 92 mio.kr. Den øgede likviditet i produktionsvirksomhederne er et resultat af, at der kun er investeret for mio.kr. i perioden, mens øvrige virksomheder har investeret for i alt 4.2 mio.kr. For produktionsvirksomhederne medfører det, at der investeres væsentligt mindre end der afskrives, mens det omvendte er tilfældet for øvrige virksomheder. Analysen understøtter således de betragtninger, der har været ført frem i pressen i de seneste år omkring produktionsvirksomhedernes vilkår. Virksomhedernes tilstand Overordnet set er virksomhedernes tilstand god og kun en relativt lille andel af virksomhederne er umiddelbart truet. Kun 5% af virksomhederne realiserer således underskud og har samtidig en soliditet under 15%. Underskud 2,% 5,% Overskud 71,% 4,% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% Udsigterne for de kommende år Udviklingen har for virksomhederne under ét været positiv over de seneste år. Indtjening, likviditet og vækst synes således at være tilbage på et pænt niveau og i en positiv udvikling. Der er flere indikatorer, der peger på at udviklingen også i 214 vil være positiv. Det samlede billede, dækker dog over nogle udfordringer for produktionsvirksomhederne, hvor der kun er realiseret en beskeden vækst i indtjeningen i de seneste år, antal ansatte er lavere end for 5 år siden og hvor investeringerne ikke er på et niveau, der kan opretholde produktionsapparatet og dermed grundlaget for fremtidig vækst og indtjening. Vi håber du finder analysen interessant, og vi er til rådighed, såfremt du finder anledning til en drøftelse heraf. Peder R. Pedersen Jannick Kjersgaard 6

7 7

8 Rentabilitet Resultat Virksomhederne i analysen opnåede for fjerde år i træk en stigning i indtjeningen. I 213 realiserede virksomhederne et samlet resultat på mio.kr. mod mio.kr. i 212, svarende til en fremgang på 16%. Virksomhederne er herefter tilbage på det høje indtjeningsniveau umiddelbart inden finans-krisen satte ind. I 27 udgjorde det samlede resultat således mio.kr. 2_Realiserede resultater (alle virksomheder) Realiserede resultater (alle virksomheder) _Realiserede resultater (produktionsvirksomheder) Realiserede resultater (produktionsvirksomheder) Analysens 41 produktionsvirksomheder har oplevet en markant vækst i indtjeningen fra 212 til 213 på 19%. Væksten kommer efter to år med en meget flad udvikling. Produktionsvirksomhederne blev særligt hårdt ramt af finanskrisen i 28 og 29, men kom allerede i 21 stærkt tilbage. I 27 udgjorde indtjeningen 325 mio.kr., hvilket for første gang blev overgået i 213, hvor indtjeningen var 355 mio.kr (5) (1) (6) 8

9 4_Realiserede resultater (øvrige virksomheder) Realiserede resultater (øvrige virksomheder) Analysens resterende 59 virksomheder har for tredje år i træk stigende indtjening. I 213 steg indtjeningen med 15%. Disse virksomheder er nu næsten tilbage på indtjeningsniveauet i 27, som udgjorde 1.54 mio.kr _Udvikling i egenkapitalforrentning (alle virksomheder) Udvikling i egenkapitalforrentning (alle virksomheder) Vurderingen af indtjeningen skal foretages på grundlag af det afkast, der leveres til egenkapitalen. I 213 er egenkapitalforrentningen steget for fjerde år i træk og er nu oppe på 18%, hvilket må betegnes som et højt niveau. 2% 18% 16% 2. 14% % 1.6 1% 18% 8% % 17% 6% 1. 13% 4% 8 9% 2% % 4 2 6_Udvikling i egenkapitalforrentning (produktionsvirksomheder) Udvikling i egenkapitalforrentning (produktionsvirksomheder) Indtjeningsniveauet for produktionsvirksomheder er noget lavere og har de seneste 3 år ligget stabilt omkring 1-11%. 12% 1% 8% % 1.6 4% 11% 1% 1% 11% 2% 1.2 % % % 6-4% _Udvikling i egenkapitalforrentning (øvrige virksomheder) 2 Udvikling i egenkapitalforrentning (øvrige virksomheder) For analysens øvrige virksomheder er egenkapitalforrentningen væsentligt højere. I 213 er egenkapitalforrentningen steget fra 2% til 22%. 25% 2% 2. 15% % 1.2 5% 1. 8 % % 2% 22% 15% 14%

10 8_Udvikling i årets resultat pr. kvartil (alle virksomheder) Fordeling af resultat De 25 største virksomheder tegner sig for 85% af den samlede indtjening blandt analysens 1 virksomheder. Disse virksomheder har oplevet en markant vækst fra 212 til 213. Til gengæld har de mellemstore virksomheder oplevet et fald i indtjeningen. mio.kr kvartil (mindste virksomheder) kvartil (næstmindste virksomheder) kvartil (næststørste virksomheder) 4. kvartil (største virksomheder) _Udvikling i årets resultat for store og mellemstore virksomheder Udvikling i årets resultat for store og mellemstore virksomheder De 25 største virksomheder har de seneste 4 oplevet en meget stor stigning i indtjeningen, mens indtjeningen i de 75 mellemstore virksomheder har været uændret over perioden. mio. Indeks kr største virksomheder øvrige (nr. 26-1) 1_Egenkapitalforrentning fordelt på kvartiler (alle virksomheder) Egenkapitalforrentning fordelt på kvartiler (alle virksomheder) Indtjeningsniveauet er lavest for de mindste virksomheder, hvor egenkapitalforrentningen i 213 udgjorde 5%. De største virksomheder har realiseret den højeste egenkapitalforrentning på 2%. 25% 2. 2% % 1% % 8 6 5% % 4 1. kvartil (mindste 2 virksomheder) 14% 14% kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste virksomheder) virksomheder) 2% 4. kvartil (største virksomheder) Egenkapitalforrentning Gennemsnit

11 11_Andel med over-/underskud (alle virksomheder) Andel med over-/underskud (alle virksomheder) I 29 realiserede 4% af virksomhederne underskud. Dette tal har været støt faldende i de efterfølgende år. I 213 stegt andelen imidlertid igen til 25%. Kun 36% af virksomhederne har oplevet overskud i alle de seneste 5 år. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 4% 72% 75% 81% 75% 28% 25% 19% 25% 36% Overskud alle årene Overskud Underskud 12_Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Andelen af virksomheder, der realiserede underskud i 213 var højest for de næststørste virksomheder og lavest for de største virksomheder. 35% 2. 3% % 1.6 2% % 32% 28% 1. 24% 1% 8 16% 5% % 4 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største 2 virksomheder) virksomheder) virksomheder) virksomheder) Andel med 29underskud 21 Gennemsnit _Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Produktionsvirksomhederne blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, og her realiserede hele 51% af virksomhederne underskud i 29. I var andelen af underskudsgivende produktionsvirksomheder på niveau med øvrige virksomheder. I 213 steg antallet af underskudsgivende produktionsvirksomheder til 34%. Andel med over-/underskud (produktionsvirksomheder) 2. 1% 1.8 9% 1.6 8% 49% 7% % 73% 66% 6% 76% 5% 1. 4% 8 3% 6 51% 2% % 27% 34% 1% 24% 27% % 2 Overskud alle årene Overskud Underskud 11

12 Elementer i rentabiliteten 14_Udviklingen i omsætning og bruttoresultat (alle virksomheder) Udviklingen i omsætning og bruttoresultat (alle virksomheder) Omsætning* og bruttoresultat Virksomhederne har haft en uændret omsætning i 213 efter at have oplevet en stigning i omsætningen i perioden Omsætningen var i 213 3% højere end i 29. Ved at fastholde overskudsgraden, er det lykkedes at øge bruttoresultatet tilsvarende. Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat 15_Analyse af overskudsgrader (alle virksomheder) Analyse af overskudsgrader (alle virksomheder) 7% 2. 6% % 4% % 8 2% 6 1% 4 2 % 5,7% 6,3% 5,6% 5,6% ,5% _Udvikling i omsætning og bruttoresultat (produktionsvirksomheder) Udvikling i omsætning og bruttoresultat (produktionsvirksomheder) Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat * Bemærk at af de 1 virksomheder oplyser kun 24 virksomheder den fakturerede omsætning i alle de seneste 5 år. Derfor er udviklingen i omsætning og bruttoavanceprocent alene baseret på oplysninger om disse virksomheders omsætning og bruttoavanceprocent i perioden. 12

13 17_Overskudsgrad (produktionsvirksomheder) Overskudsgrad (produktionsvirksomheder) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -1,2% 4,4% 4,8% 4,1% 3,4% _Udvikling omsætning og bruttoresultat (øvrige virksomheder) Øvrige virksomheder har haft en meget markant omsætningsstigning siden 29. Omsætningen var således 55% højere i 213 end i 29. For disse virksomheder er det lykkedes at opnå en tilsvarende stigning i bruttoresultatet. Udvikling i omsætning og bruttoresultat (øvrige virksomheder) Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat 19_Overskudsgrader (øvrige virksomheder) Overskudsgrader (øvrige virksomheder) % 1.6 8% 7% 1.2 6% 1. 5% 8 4% 6 6,9% ,1% 7,6% 3% 4 5,8% 6,2% 2% 2 1% % 13

14 2_Bruttoresultat pr. medarbejder (alle virksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder Virksomhederne har formået at øge bruttoresultatet pr. medarbejder fra 555 t.kr. i 29 til 673 t.kr. i 213, svarende til 21%. I 213 er bruttoresultatet pr. medarbejder forøget med 3%. Bruttoresultat pr. medarbejder (alle virksomheder) t.kr _Bruttoresultat pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne er udviklingen mere flad. I 213 er bruttoresultatet pr. medarbejder forøget med 1%. mio. t.kr _Bruttoresultat pr. medarbejder (øvrige virksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder (øvrige virksomheder) For øvrige virksomheder har der været en positiv udvikling i bruttoresultatet pr. medarbejder de seneste fire år. I 213 har stigningen været på 3%. mio. t.kr

15 23_Nettoomsætning og antal ansatte (alle virksomheder) Nettoomsætning og antal ansatte (alle virksomheder) Omsætning og antal ansatte Siden 29 er antal ansatte steget med 1%, mens omsætningen er steget med 3%. I 213 har såvel omsætning som antal ansatte været uændret. Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 24_Nettoomsætning og antal ansatte (produktionsvirksomheder) Nettoomsætning og antal ansatte (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne falder antal ansatte fortsat og er nu 1% under niveauet i 29. Omsætningen er i samme periode forøget med 5%. Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 25_Nettoomsætning og antal ansatte (øvrige virksomheder) I de øvrige virksomheder har den markante aktivitetsstigning medført 25% flere ansatte i 213 end i 29. Nettoomsætning og antal ansatte (øvrige virksomheder) Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 15

16 26_Antal ansatte (alle virksomheder) Antal ansatte (alle virksomheder) Antal ansatte Antallet af ansatte i områdets 1 største virksomheder udgør ca. 14. og er uændret fra 212 til _Antal ansatte (produktionsvirksomheder) Antal ansatte (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne har man oplevet et markant fald i antal ansatte fra 6.2 i 29 til 5.6 i 213. I 213 er antal ansatte reduceret med 3, svarende til 5% _Antal ansatte (øvrige virksomheder) Antal ansatte (øvrige virksomheder) I de øvrige virksomheder har der været en konstant stigning i antal ansatte. Disse udgør 8.5 i 213 mod 6.7 i 29. I 213 har der været en stigning på 4, svarende til 5%

17 29_Indtjening pr. medarbejder (alle virksomheder) Indtjening pr. medarbejder (alle virksomheder) Indtjening pr. medarbejder Virksomhederne har forøget indtjeningen pr. medarbejder de seneste fire år samtidig med, at omkostningerne pr. medarbejder er steget. t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 3_Indtjening pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Indtjening pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Produktionsvirksomhederne har i 213 oplevet et fald i indtjeningen pr. medarbejder på 18 t.kr., svarende til 12%. t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 31_Indtjening pr. medarbejder (øvrige virksomheder) Indtjening pr. medarbejder (øvrige virksomheder) De øvrige virksomheder har i 213 oplevet en svag stigning i indtjeningen pr. medarbejder på 4 t.kr. Omkostningerne pr. medarbejder steg samtidigt med 18 t.kr. svarende til 4%. mio. t.kr. kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 17

18 Soliditetsgrad 32_Udvikling i soliditetsgrad (alle virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (alle virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad Soliditetsgraden for virksomhederne i analysen er over de seneste 5 år uforandret ca. 4%. I 213 er soliditetsgraden steget fra 4% til 42%. 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 43% 43% 42% 4% 42% 33_Udvikling i soliditetsgrad (produktionsvirksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder er udviklingen i soliditetsgraden forskellig. Soliditetsgraden for produktionsvirksomhederne er øget i perioden, hvilket skyldes en væsentlig reduktion i balancesummen i % 45% % % 1.2 3% 1. 25% 8 6 2% 4 15% 2 36% 37% 41% 37% 38% _Udvikling i soliditetsgrad (øvrige virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (øvrige virksomheder) Soliditetsgraden for øvrige virksomheder er i perioden reduceret som følge af øget aktivitetsniveau. I 213 er der en svag stigning i soliditetsgraden som følge af konsolidering af årets resultat. 5% 45% % % 1.2 3% 1. 25% 8 6 2% 4 15% 2 48% 46% 45% 42% 43%

19 Likviditet 35_Udvikling i nettolikviditet (alle virksomheder) Udvikling i nettolikviditet (alle virksomheder) 1.5 Finanskrisen medførte betydelig fokus på virksomhedernes likvide beredskab samtidig med, at aktivitetsniveauet blev væsentligt reduceret. Nettolikviditeten blev i 29 øget med 853 mio.kr. I de efterfølgende år frem til 213 er likviditeten reduceret. Virksomhedernes likviditet blev væsentligt forbedret i 213. mio.kr (5) (1.) (1.5) Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet 36_Udvikling i nettolikviditet (produktionsvirksomheder) Udvikling i nettolikviditet (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomhederne er likviditeten uændret set over de seneste 4 år. mio.kr (5) (1.) Kassekredit 1.79 Likvide beholdninger Nettolikviditet 37_Udvikling i nettolikviditet (øvrige virksomheder) Udvikling i nettolikviditet (øvrige virksomheder) 1. mio.kr (5) 1. 8 (1.) Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet 38_Nettolikviditet i forhold til balancesum (alle virksomheder) Nettolikviditet i forhold til balancesum De 25 største virksomheder i analysen har positiv nettolikviditet, der andrager 3,1% af balancesummen. For de øvrige 75 virksomheder i analysen er nettolikviditeten samlet set negativ. % 2. -2% % -6% 1.2 4% 2% -8% kvartil 6 (mindste virksomheder) 4 2-1,1% -7,2% 2. kvartil (næstmindste virksomheder) ,2% 3. kvartil (næststørste virksomheder) 3,1% 4. kvartil (største virksomheder) 19

20 39_Resultat i forhold til ændring i likviditet (alle virksomheder) Resultat i forhold til ændring i likviditet (alle virksomheder) Analyse af sammenhængen mellem resultat for året og ændring i likviditet viser at 29, hvor det laveste samlede resultat for virksomhederne i analysen blev realiseret samtidig var året, hvor nettolikviditeten blev mest forbedret. På trods af stigende indtjening i de efterfølgende år har likviditeten været faldende frem til 213, hvor likviditeten igen øges. mio.kr (3) Realiserede resultater Ændring i likviditet 4_Resultat i forhold til ændring i likviditet (produktionsvirksomheder) Resultat i forhold til ændring i likviditet (produktionsvirksomheder) Udviklingen er meget markant for produktionsvirksomhederne i analysen, der realiserede en væsentlig stigning i likviditeten i 29 på trods af en negativ indtjening. mio.kr (1) Realiserede resultater Ændring i likviditet 41_Resultat i forhold i forhold til til ændring i i likviditet (øvrige virksomheder) mio.kr (1) (3) Realiserede resultater Ændring i likviditet 2

21 42_Udvikling i debitorer og kreditorer (alle virksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (alle virksomheder) Pengebinding i debitorer og kreditorer Ved udgangen af 29 udgjorde nettobinding i debitorer og kreditorer i alt 1.12 t.kr. Bindingen var i 212 øget til t.kr. men er i 213 reduceret markant til 936 t.kr. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding 43_Udvikling i debitorer og kreditorer (produktionsvirksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomhederne i analysen blev pengebindingen i 211 reduceret væsentligt, men har herudover været rimelig konstant set over de seneste 5 år. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding _Udvikling i debitorer og kreditorer (øvrige virksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (øvrige virksomheder) Øvrige virksomheder i analysen realiserede i 213 en markant lavere binding i debitorer og kreditorer i forhold til de foregående år. mio. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding

22 45_Udvikling i varebeholdninger (alle virksomheder) Udvikling i varebeholdninger (alle virksomheder) Pengebinding i varebeholdninger I forbindelse med finanskrisen reducerede virksomhederne pengebindingen i varebeholdninger markant. I de efterfølgende år er varebeholdningerne øget til et niveau, der har været nogenlunde konstant de seneste 3 år _Udvikling i varebeholdninger (produktionsvirksomheder) Udvikling i varebeholdninger (produktionsvirksomheder) Udviklingen i varebeholdninger har over de seneste 3 år været faldende _Udvikling i varebeholdninger (øvrige virksomheder) Udvikling i varebeholdninger (øvrige virksomheder)

23 Likviditetsmæssig anvendelse af resultat For virksomhederne i analysen kan udviklingen i pengestrømme i de seneste 5 år opsummeres således: I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat Udbetalte udbytter (83) (752) (613) (627) (828) (3.622) Ændring i arbejdskapital 69 2 (126) (648) Investeringer (713) (1.87) (1.37) (1.28) (1.22) (5.355) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld 47 (39) (143) 631 Øvrige likviditetsvirkninger (1.78) (298) (886) (1.891) Ændring af likviditet 853 (28) (171) (34) Samlet set er virksomhedernes likviditet forbedret med 92 mio.kr. over de seneste 5 år. I perioden er der investeret mere end afskrivningerne. Nettoinvesteringen i immaterielle og materielle anlægsaktiver andrager således mio.kr. I de seneste 4 år er der udloddet væsentligt lavere udbytter end indtjeningen. For produktionsvirksomhederne i analysen tegner sig et andet billede. Her er investeringerne lavere end afskrivningerne set over de seneste 5 år. I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat (6) Udbetalte udbytter (342) (18) (157) (146) (287) (1.112) Ændring i arbejdskapital 538 (25) (44) (471) Investeringer (38) (313) (338) (358) (277) (1.594) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld (225) (18) (24) (226) Øvrige likviditetsvirkninger 261 (158) (29) 257 (86) 64 Ændring af likviditet 49 (125) (16) (8)

24 Den samlede udvikling for virksomhederne i analysen er således trukket af udviklingen i de øvrige virksomheder, hvor nettoinvesteringerne gennem de seneste 5 år har været positiv I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat Udbetalte udbytter (461) (571) (456) (481) (541) (2.51) (81) (177) Investeringer (536) (812) (989) (721) (943) (4.2) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld 272 (417) (869) (554) (8) (1.956) 444 (125) (155) (27) Ændring i arbejdskapital Øvrige likviditetsvirkninger Ændring af likviditet 24

25 Virksomhedernes tilstand Analysen viser, at 71 af virksomhederne i 213 har en soliditet over 15% og samtidig realiserer overskud. 5 af virksomhederne realiserer underskud samtidig med, at soliditeten er lavere end 15%. Underskud 2,% Overskud 71,% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% 5,% 4,% Underskud Overskud For produktionsvirksomhederne i analysen realiserer 65,9% overskud samtidig med at soliditeten overstiger 15%. 7,3% af produktionsvirksomhederne realiserer underskud og har en soliditet under 15%. 26,8% 65,9% Soliditet højere end 15% 7,3%,% Soliditet lavere end 15% 25

26 For øvrige virksomheder i analysen realiserer 74,6% overskud og har soliditet over 15% mens 3,4% realiserer underskud og har samtidig soliditet under 15%. Underskud Overskud Soliditet højere end 15% 15,3% 74,6% Soliditet lavere end 15% 3,4% 6,8% Kontaktpersoner Peder R. Pedersen, Statsautoriseret revisor Tlf Jannick Kjersgaard, Statsautoriseret revisor Tlf

27 Virksomhederne i analysen omfatter: 2care4 ApS A/S Søren Frederiksen, Ølgod A/S Vestfrost AB Catering Ribe A/S Allison A/S Alslev Rustfri Montage A/S Andritz Feed & Biofuel A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Baker Hughes Denmark ApS Belman A/S Bent Pedersen A/S Betongruppen RBR A/S Bilhuset Esbjerg A/S Blue Water Shipping A/S Bo Michelsen A/S Boconcept A/S Boumatic A/S Bramidan A/S Bramming Plast-Industri A/S Brdr. Holst Sørensen A/S C&D Foods (Denmark) ApS Catering Engros A/S Claus Sørensen A/S Cocio Chokolademælk A/S Compugame-Dae A/S Dancopter A/S Danhaus Production A/S Danish Supply Corporation A/S Dan-Ren Service A/S Dansk Scanning A/S Dansk Svejse Teknik A/S Ecco sko A/S Ejnar Christiansen Sølsted A/S El-Firmaet Olesen & Jensen A/S Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S Esbjerg Gods A/S Ib Laursen Ribe ApS J. V. Steffensens Bygningsartikler A/S Jan Drøhse, Løgumkloster Tømrer- og Snedkerforretning ApS Jill & Joy A/S John Bjerrum Nielsen A/S Kvist Industries A/S L & P Springs Denmark A/S Letbæk Plast A/S LM Huse A/S Logitrans A/S Louis Lund A/S Lynddahl Plast A/S MacArtney A/S Marc Lauge A/S Muffbyg A/S Murermester Erik A. Hansen ApS N & K Spedition A/S Nobia Denmark A/S Nobia Denmark Retail A/S PE Offset A/S PMC Technology A/S Polar Salmon A/S Polytech A/S Primo Danmark A/S Procurator A/S Q-Star Energy A/S Qubiqa Esbjerg A/S Ribe Jernindustri A/S Rosendahls A/S - Print Design Media Rødgaards Import A/S Sapa Extrusion Tønder A/S Sapa Precision Tubing A/S Schlumberger Danmark A/S SE Big Blue A/S Seawest Attraktioner & Services ApS Semco Maritime A/S ESvagt A/S Falck Nutec Esbjerg A/S Flensted A/S Flensted Snitgrønt A/S Freia Forellen Eksport A/S Grumsens Maskinfabrik A/S Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S H. H. Consult A/S Halliburton Denmark ApS Hjertecenter Varde A/S Hjerting Badehotel A/S Hjerting Laks ApS Holger Christiansen A/S Hytor A/S Sky-Light A/S Steelcon Chimney, Esbjerg A/S Subcpartner ApS Svane Entreprise ApS Svend B. Thomsen A/S Tjæreborg Industri A/S Trappefabrikken A/S V L Staal A/S Valsemøllen af 1899 A/S Varde Biler A/S Vega Salmon A/S Vestjysk Autodele A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Vita Polymers Denmark A/S 27

28 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 15 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca. 2. medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. 214 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Analysen tegner et billede af en speditionsbranche, der har klaret sig fornuftigt igennem lavkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 November 2014 Bruttoavancen har over en længere årrække været faldende. Siden årtusindeskiftet er bruttoavanceprocenten reduceret fra et niveau på ca.

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Rentabilitet... 6 Elementer i rentabiliteten... 10 Soliditetsgrad... 12 Likviditet...

Læs mere

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08 December 28 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 27/8 Deloittes speditionsanalyse 28 Indhold Indhold Indledning... 3 Rentabilitet... 5 Resultat... 5 Forrentning af egenkapital...

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22,

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet ,7 25,0 9,4 10,2 22, Gazeller i Syddanmark September 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011

Entreprenører Markedsnyt 2011. Oktober 2011 Entreprenører Markedsnyt 2011 Oktober 2011 Indhold 3 4 5 7 7 8 11 13 15 17 17 17 17 18 18 18 20 21 22 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Nøgletalsanalyser 4.1 Branchens udvikling

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere