Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014"

Transkript

1 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner i Deloitte Virksomhederne i analysen omfatter Autoanalyse for 213 3

4 Indledning Deloitte, Esbjerg har udarbejdet en analyse af den økonomiske udvikling i de seneste 5 år (29 213) for erhvervslivet i Sydvestjylland. Analysen omfatter de 1 største virksomheder målt på antal ansatte og organiseret som aktie- og anpartsselskaber med hjemsted i Sydvestjylland. Virksomhederne i analysen beskæftigede i 213 ca ansatte i alt. Undtaget fra analysen er offentlige og halvoffentlige virksomheder (f.eks. forsyningsvirksomheder og elselskaber). Geografisk er området defineret som værende Esbjerg, Varde og Tønder kommuner. Ifølge Danmarks Statistik var der i 213 i alt ca. 41. fuldtidsansatte og ca. 16. deltidsansatte i private virksomheder i Esbjerg, Varde og Tønder kommuner. Ved udvælgelsen af virksomhederne er der lagt vægt på, at der foreligger data for de seneste 5 år, således at samme virksomheder indgår i alle årene. Virksomhederne i analysen er fordelt med 69 virksomheder beliggende i Esbjerg Kommune, 24 i Varde Kommune og 7 virksomheder i Tønder Kommune. Gennem analysen er data fremhævet fordelt på produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder. Af analysens 1 virksomheder er 41 defineret som produktionsvirksomheder mens øvrige virksomheder omfatter i alt 59 virksomheder indenfor handel, service, transport og håndværk. 4

5 Kommentar Stigende indtjening De seneste 5 år har været stærkt præget af virkningerne af finanskrisen, der fra eftersommeren 28 medførte en voldsom ændring i konjunkturerne. Frem til 27 oplevede mange virksomheder en betydelig fremgang i omsætning og indtjening, og for mange virksomheder står 27 som et af de bedste år nogensinde. Produktionsvirksomhedernes indtjening blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, idet 29 resulterede i et samlet underskud på 6 Til gengæld var produktionsvirksomhederne allerede i 21 tilbage på samme indtjeningsniveau, som de realiserede før finanskrisen. Indtjeningen i produktionsvirksomhederne har herefter været flad, men i 213 steg indtjeningen 19%. Virksomhederne i analysen har nu for 4. år i træk realiseret en stigning i indtjening. Stigningen er set over de seneste 4 år meget markant og indtjeningen er på niveau med indtjeningen før finanskrisen. Indtjeningen i øvrige virksomheder udgjorde i 28 og 29 ca. 5% af indtjeningen i 27. Virksomhederne har herefter haft en markant stigende indtjening og har i 213 realiseret et samlet overskud på mio.kr., hvilket er på niveau med indtjeningen i 27. De 25 største virksomheder tegner sig for hele 85% af den samlede indtjening, og samtidig har de største virksomheder realiseret stigning i indtjeningen, mens de resterende 75 virksomheder har oplevet et fald i indtjeningen i 213. Indtjeningen i de 25 største virksomheder blev således øget fra 74% af den samlede indtjening i 212 til 85% i 213. Også set over perioden har de 25 største virksomheder realiseret en markant stigning i indtjeningen i forhold til de øvrige virksomheder i Sydvestjylland. En analyse af 15 tilfældigt udvalgte mindre virksomheder giver omtrent samme billede af udviklingen i indtjeningen som for de resterende 75 virksomheder i analysen. 5

6 Rentabilitet Indeks 7 29/1 Nettoomsætning Nr.1 Udvikling i resultat 25 største ctr nr og 15 mindre virksomheder Udvikling i resultat 25 største ctr nr og 15 mindre virksomheder Indeks største virksomheder øvrige (nr. 26-1) 15 mindre virksomheder Øget beskæftigelse Antal ansatte i virksomhederne udgjorde før finanskrisen ca personer. Konjunkturændringen medførte, at antallet blev reduceret til ca. 13. personer i 29. Siden er antal ansatte øget til ca personer. Væksten i antal ansatte er skævt fordelt på virksomhederne, idet produktionsvirksomhederne i 29 beskæftigede i alt ca. 6.2 personer, hvilket er reduceret til ca. 5.6 personer i 213. For øvrige virksomheder er antal ansatte i samme periode øget fra ca. 6.7 personer i 29 til 8.5 personer i 213. Forbedret likviditet Virksomhedernes nettolikviditet er de seneste 5 år øget med i alt 92 mio.kr. Den øgede likviditet i produktionsvirksomhederne er et resultat af, at der kun er investeret for mio.kr. i perioden, mens øvrige virksomheder har investeret for i alt 4.2 mio.kr. For produktionsvirksomhederne medfører det, at der investeres væsentligt mindre end der afskrives, mens det omvendte er tilfældet for øvrige virksomheder. Analysen understøtter således de betragtninger, der har været ført frem i pressen i de seneste år omkring produktionsvirksomhedernes vilkår. Virksomhedernes tilstand Overordnet set er virksomhedernes tilstand god og kun en relativt lille andel af virksomhederne er umiddelbart truet. Kun 5% af virksomhederne realiserer således underskud og har samtidig en soliditet under 15%. Underskud 2,% 5,% Overskud 71,% 4,% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% Udsigterne for de kommende år Udviklingen har for virksomhederne under ét været positiv over de seneste år. Indtjening, likviditet og vækst synes således at være tilbage på et pænt niveau og i en positiv udvikling. Der er flere indikatorer, der peger på at udviklingen også i 214 vil være positiv. Det samlede billede, dækker dog over nogle udfordringer for produktionsvirksomhederne, hvor der kun er realiseret en beskeden vækst i indtjeningen i de seneste år, antal ansatte er lavere end for 5 år siden og hvor investeringerne ikke er på et niveau, der kan opretholde produktionsapparatet og dermed grundlaget for fremtidig vækst og indtjening. Vi håber du finder analysen interessant, og vi er til rådighed, såfremt du finder anledning til en drøftelse heraf. Peder R. Pedersen Jannick Kjersgaard 6

7 7

8 Rentabilitet Resultat Virksomhederne i analysen opnåede for fjerde år i træk en stigning i indtjeningen. I 213 realiserede virksomhederne et samlet resultat på mio.kr. mod mio.kr. i 212, svarende til en fremgang på 16%. Virksomhederne er herefter tilbage på det høje indtjeningsniveau umiddelbart inden finans-krisen satte ind. I 27 udgjorde det samlede resultat således mio.kr. 2_Realiserede resultater (alle virksomheder) Realiserede resultater (alle virksomheder) _Realiserede resultater (produktionsvirksomheder) Realiserede resultater (produktionsvirksomheder) Analysens 41 produktionsvirksomheder har oplevet en markant vækst i indtjeningen fra 212 til 213 på 19%. Væksten kommer efter to år med en meget flad udvikling. Produktionsvirksomhederne blev særligt hårdt ramt af finanskrisen i 28 og 29, men kom allerede i 21 stærkt tilbage. I 27 udgjorde indtjeningen 325 mio.kr., hvilket for første gang blev overgået i 213, hvor indtjeningen var 355 mio.kr (5) (1) (6) 8

9 4_Realiserede resultater (øvrige virksomheder) Realiserede resultater (øvrige virksomheder) Analysens resterende 59 virksomheder har for tredje år i træk stigende indtjening. I 213 steg indtjeningen med 15%. Disse virksomheder er nu næsten tilbage på indtjeningsniveauet i 27, som udgjorde 1.54 mio.kr _Udvikling i egenkapitalforrentning (alle virksomheder) Udvikling i egenkapitalforrentning (alle virksomheder) Vurderingen af indtjeningen skal foretages på grundlag af det afkast, der leveres til egenkapitalen. I 213 er egenkapitalforrentningen steget for fjerde år i træk og er nu oppe på 18%, hvilket må betegnes som et højt niveau. 2% 18% 16% 2. 14% % 1.6 1% 18% 8% % 17% 6% 1. 13% 4% 8 9% 2% % 4 2 6_Udvikling i egenkapitalforrentning (produktionsvirksomheder) Udvikling i egenkapitalforrentning (produktionsvirksomheder) Indtjeningsniveauet for produktionsvirksomheder er noget lavere og har de seneste 3 år ligget stabilt omkring 1-11%. 12% 1% 8% % 1.6 4% 11% 1% 1% 11% 2% 1.2 % % % 6-4% _Udvikling i egenkapitalforrentning (øvrige virksomheder) 2 Udvikling i egenkapitalforrentning (øvrige virksomheder) For analysens øvrige virksomheder er egenkapitalforrentningen væsentligt højere. I 213 er egenkapitalforrentningen steget fra 2% til 22%. 25% 2% 2. 15% % 1.2 5% 1. 8 % % 2% 22% 15% 14%

10 8_Udvikling i årets resultat pr. kvartil (alle virksomheder) Fordeling af resultat De 25 største virksomheder tegner sig for 85% af den samlede indtjening blandt analysens 1 virksomheder. Disse virksomheder har oplevet en markant vækst fra 212 til 213. Til gengæld har de mellemstore virksomheder oplevet et fald i indtjeningen. mio.kr kvartil (mindste virksomheder) kvartil (næstmindste virksomheder) kvartil (næststørste virksomheder) 4. kvartil (største virksomheder) _Udvikling i årets resultat for store og mellemstore virksomheder Udvikling i årets resultat for store og mellemstore virksomheder De 25 største virksomheder har de seneste 4 oplevet en meget stor stigning i indtjeningen, mens indtjeningen i de 75 mellemstore virksomheder har været uændret over perioden. mio. Indeks kr største virksomheder øvrige (nr. 26-1) 1_Egenkapitalforrentning fordelt på kvartiler (alle virksomheder) Egenkapitalforrentning fordelt på kvartiler (alle virksomheder) Indtjeningsniveauet er lavest for de mindste virksomheder, hvor egenkapitalforrentningen i 213 udgjorde 5%. De største virksomheder har realiseret den højeste egenkapitalforrentning på 2%. 25% 2. 2% % 1% % 8 6 5% % 4 1. kvartil (mindste 2 virksomheder) 14% 14% kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste virksomheder) virksomheder) 2% 4. kvartil (største virksomheder) Egenkapitalforrentning Gennemsnit

11 11_Andel med over-/underskud (alle virksomheder) Andel med over-/underskud (alle virksomheder) I 29 realiserede 4% af virksomhederne underskud. Dette tal har været støt faldende i de efterfølgende år. I 213 stegt andelen imidlertid igen til 25%. Kun 36% af virksomhederne har oplevet overskud i alle de seneste 5 år. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 4% 72% 75% 81% 75% 28% 25% 19% 25% 36% Overskud alle årene Overskud Underskud 12_Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Andelen af virksomheder, der realiserede underskud i 213 var højest for de næststørste virksomheder og lavest for de største virksomheder. 35% 2. 3% % 1.6 2% % 32% 28% 1. 24% 1% 8 16% 5% % 4 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største 2 virksomheder) virksomheder) virksomheder) virksomheder) Andel med 29underskud 21 Gennemsnit _Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Produktionsvirksomhederne blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, og her realiserede hele 51% af virksomhederne underskud i 29. I var andelen af underskudsgivende produktionsvirksomheder på niveau med øvrige virksomheder. I 213 steg antallet af underskudsgivende produktionsvirksomheder til 34%. Andel med over-/underskud (produktionsvirksomheder) 2. 1% 1.8 9% 1.6 8% 49% 7% % 73% 66% 6% 76% 5% 1. 4% 8 3% 6 51% 2% % 27% 34% 1% 24% 27% % 2 Overskud alle årene Overskud Underskud 11

12 Elementer i rentabiliteten 14_Udviklingen i omsætning og bruttoresultat (alle virksomheder) Udviklingen i omsætning og bruttoresultat (alle virksomheder) Omsætning* og bruttoresultat Virksomhederne har haft en uændret omsætning i 213 efter at have oplevet en stigning i omsætningen i perioden Omsætningen var i 213 3% højere end i 29. Ved at fastholde overskudsgraden, er det lykkedes at øge bruttoresultatet tilsvarende. Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat 15_Analyse af overskudsgrader (alle virksomheder) Analyse af overskudsgrader (alle virksomheder) 7% 2. 6% % 4% % 8 2% 6 1% 4 2 % 5,7% 6,3% 5,6% 5,6% ,5% _Udvikling i omsætning og bruttoresultat (produktionsvirksomheder) Udvikling i omsætning og bruttoresultat (produktionsvirksomheder) Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat * Bemærk at af de 1 virksomheder oplyser kun 24 virksomheder den fakturerede omsætning i alle de seneste 5 år. Derfor er udviklingen i omsætning og bruttoavanceprocent alene baseret på oplysninger om disse virksomheders omsætning og bruttoavanceprocent i perioden. 12

13 17_Overskudsgrad (produktionsvirksomheder) Overskudsgrad (produktionsvirksomheder) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -1,2% 4,4% 4,8% 4,1% 3,4% _Udvikling omsætning og bruttoresultat (øvrige virksomheder) Øvrige virksomheder har haft en meget markant omsætningsstigning siden 29. Omsætningen var således 55% højere i 213 end i 29. For disse virksomheder er det lykkedes at opnå en tilsvarende stigning i bruttoresultatet. Udvikling i omsætning og bruttoresultat (øvrige virksomheder) Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat 19_Overskudsgrader (øvrige virksomheder) Overskudsgrader (øvrige virksomheder) % 1.6 8% 7% 1.2 6% 1. 5% 8 4% 6 6,9% ,1% 7,6% 3% 4 5,8% 6,2% 2% 2 1% % 13

14 2_Bruttoresultat pr. medarbejder (alle virksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder Virksomhederne har formået at øge bruttoresultatet pr. medarbejder fra 555 t.kr. i 29 til 673 t.kr. i 213, svarende til 21%. I 213 er bruttoresultatet pr. medarbejder forøget med 3%. Bruttoresultat pr. medarbejder (alle virksomheder) t.kr _Bruttoresultat pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne er udviklingen mere flad. I 213 er bruttoresultatet pr. medarbejder forøget med 1%. mio. t.kr _Bruttoresultat pr. medarbejder (øvrige virksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder (øvrige virksomheder) For øvrige virksomheder har der været en positiv udvikling i bruttoresultatet pr. medarbejder de seneste fire år. I 213 har stigningen været på 3%. mio. t.kr

15 23_Nettoomsætning og antal ansatte (alle virksomheder) Nettoomsætning og antal ansatte (alle virksomheder) Omsætning og antal ansatte Siden 29 er antal ansatte steget med 1%, mens omsætningen er steget med 3%. I 213 har såvel omsætning som antal ansatte været uændret. Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 24_Nettoomsætning og antal ansatte (produktionsvirksomheder) Nettoomsætning og antal ansatte (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne falder antal ansatte fortsat og er nu 1% under niveauet i 29. Omsætningen er i samme periode forøget med 5%. Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 25_Nettoomsætning og antal ansatte (øvrige virksomheder) I de øvrige virksomheder har den markante aktivitetsstigning medført 25% flere ansatte i 213 end i 29. Nettoomsætning og antal ansatte (øvrige virksomheder) Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 15

16 26_Antal ansatte (alle virksomheder) Antal ansatte (alle virksomheder) Antal ansatte Antallet af ansatte i områdets 1 største virksomheder udgør ca. 14. og er uændret fra 212 til _Antal ansatte (produktionsvirksomheder) Antal ansatte (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne har man oplevet et markant fald i antal ansatte fra 6.2 i 29 til 5.6 i 213. I 213 er antal ansatte reduceret med 3, svarende til 5% _Antal ansatte (øvrige virksomheder) Antal ansatte (øvrige virksomheder) I de øvrige virksomheder har der været en konstant stigning i antal ansatte. Disse udgør 8.5 i 213 mod 6.7 i 29. I 213 har der været en stigning på 4, svarende til 5%

17 29_Indtjening pr. medarbejder (alle virksomheder) Indtjening pr. medarbejder (alle virksomheder) Indtjening pr. medarbejder Virksomhederne har forøget indtjeningen pr. medarbejder de seneste fire år samtidig med, at omkostningerne pr. medarbejder er steget. t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 3_Indtjening pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Indtjening pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Produktionsvirksomhederne har i 213 oplevet et fald i indtjeningen pr. medarbejder på 18 t.kr., svarende til 12%. t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 31_Indtjening pr. medarbejder (øvrige virksomheder) Indtjening pr. medarbejder (øvrige virksomheder) De øvrige virksomheder har i 213 oplevet en svag stigning i indtjeningen pr. medarbejder på 4 t.kr. Omkostningerne pr. medarbejder steg samtidigt med 18 t.kr. svarende til 4%. mio. t.kr. kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 17

18 Soliditetsgrad 32_Udvikling i soliditetsgrad (alle virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (alle virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad Soliditetsgraden for virksomhederne i analysen er over de seneste 5 år uforandret ca. 4%. I 213 er soliditetsgraden steget fra 4% til 42%. 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 43% 43% 42% 4% 42% 33_Udvikling i soliditetsgrad (produktionsvirksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder er udviklingen i soliditetsgraden forskellig. Soliditetsgraden for produktionsvirksomhederne er øget i perioden, hvilket skyldes en væsentlig reduktion i balancesummen i % 45% % % 1.2 3% 1. 25% 8 6 2% 4 15% 2 36% 37% 41% 37% 38% _Udvikling i soliditetsgrad (øvrige virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (øvrige virksomheder) Soliditetsgraden for øvrige virksomheder er i perioden reduceret som følge af øget aktivitetsniveau. I 213 er der en svag stigning i soliditetsgraden som følge af konsolidering af årets resultat. 5% 45% % % 1.2 3% 1. 25% 8 6 2% 4 15% 2 48% 46% 45% 42% 43%

19 Likviditet 35_Udvikling i nettolikviditet (alle virksomheder) Udvikling i nettolikviditet (alle virksomheder) 1.5 Finanskrisen medførte betydelig fokus på virksomhedernes likvide beredskab samtidig med, at aktivitetsniveauet blev væsentligt reduceret. Nettolikviditeten blev i 29 øget med 853 mio.kr. I de efterfølgende år frem til 213 er likviditeten reduceret. Virksomhedernes likviditet blev væsentligt forbedret i 213. mio.kr (5) (1.) (1.5) Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet 36_Udvikling i nettolikviditet (produktionsvirksomheder) Udvikling i nettolikviditet (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomhederne er likviditeten uændret set over de seneste 4 år. mio.kr (5) (1.) Kassekredit 1.79 Likvide beholdninger Nettolikviditet 37_Udvikling i nettolikviditet (øvrige virksomheder) Udvikling i nettolikviditet (øvrige virksomheder) 1. mio.kr (5) 1. 8 (1.) Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet 38_Nettolikviditet i forhold til balancesum (alle virksomheder) Nettolikviditet i forhold til balancesum De 25 største virksomheder i analysen har positiv nettolikviditet, der andrager 3,1% af balancesummen. For de øvrige 75 virksomheder i analysen er nettolikviditeten samlet set negativ. % 2. -2% % -6% 1.2 4% 2% -8% kvartil 6 (mindste virksomheder) 4 2-1,1% -7,2% 2. kvartil (næstmindste virksomheder) ,2% 3. kvartil (næststørste virksomheder) 3,1% 4. kvartil (største virksomheder) 19

20 39_Resultat i forhold til ændring i likviditet (alle virksomheder) Resultat i forhold til ændring i likviditet (alle virksomheder) Analyse af sammenhængen mellem resultat for året og ændring i likviditet viser at 29, hvor det laveste samlede resultat for virksomhederne i analysen blev realiseret samtidig var året, hvor nettolikviditeten blev mest forbedret. På trods af stigende indtjening i de efterfølgende år har likviditeten været faldende frem til 213, hvor likviditeten igen øges. mio.kr (3) Realiserede resultater Ændring i likviditet 4_Resultat i forhold til ændring i likviditet (produktionsvirksomheder) Resultat i forhold til ændring i likviditet (produktionsvirksomheder) Udviklingen er meget markant for produktionsvirksomhederne i analysen, der realiserede en væsentlig stigning i likviditeten i 29 på trods af en negativ indtjening. mio.kr (1) Realiserede resultater Ændring i likviditet 41_Resultat i forhold i forhold til til ændring i i likviditet (øvrige virksomheder) mio.kr (1) (3) Realiserede resultater Ændring i likviditet 2

21 42_Udvikling i debitorer og kreditorer (alle virksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (alle virksomheder) Pengebinding i debitorer og kreditorer Ved udgangen af 29 udgjorde nettobinding i debitorer og kreditorer i alt 1.12 t.kr. Bindingen var i 212 øget til t.kr. men er i 213 reduceret markant til 936 t.kr. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding 43_Udvikling i debitorer og kreditorer (produktionsvirksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomhederne i analysen blev pengebindingen i 211 reduceret væsentligt, men har herudover været rimelig konstant set over de seneste 5 år. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding _Udvikling i debitorer og kreditorer (øvrige virksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (øvrige virksomheder) Øvrige virksomheder i analysen realiserede i 213 en markant lavere binding i debitorer og kreditorer i forhold til de foregående år. mio. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding

22 45_Udvikling i varebeholdninger (alle virksomheder) Udvikling i varebeholdninger (alle virksomheder) Pengebinding i varebeholdninger I forbindelse med finanskrisen reducerede virksomhederne pengebindingen i varebeholdninger markant. I de efterfølgende år er varebeholdningerne øget til et niveau, der har været nogenlunde konstant de seneste 3 år _Udvikling i varebeholdninger (produktionsvirksomheder) Udvikling i varebeholdninger (produktionsvirksomheder) Udviklingen i varebeholdninger har over de seneste 3 år været faldende _Udvikling i varebeholdninger (øvrige virksomheder) Udvikling i varebeholdninger (øvrige virksomheder)

23 Likviditetsmæssig anvendelse af resultat For virksomhederne i analysen kan udviklingen i pengestrømme i de seneste 5 år opsummeres således: I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat Udbetalte udbytter (83) (752) (613) (627) (828) (3.622) Ændring i arbejdskapital 69 2 (126) (648) Investeringer (713) (1.87) (1.37) (1.28) (1.22) (5.355) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld 47 (39) (143) 631 Øvrige likviditetsvirkninger (1.78) (298) (886) (1.891) Ændring af likviditet 853 (28) (171) (34) Samlet set er virksomhedernes likviditet forbedret med 92 mio.kr. over de seneste 5 år. I perioden er der investeret mere end afskrivningerne. Nettoinvesteringen i immaterielle og materielle anlægsaktiver andrager således mio.kr. I de seneste 4 år er der udloddet væsentligt lavere udbytter end indtjeningen. For produktionsvirksomhederne i analysen tegner sig et andet billede. Her er investeringerne lavere end afskrivningerne set over de seneste 5 år. I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat (6) Udbetalte udbytter (342) (18) (157) (146) (287) (1.112) Ændring i arbejdskapital 538 (25) (44) (471) Investeringer (38) (313) (338) (358) (277) (1.594) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld (225) (18) (24) (226) Øvrige likviditetsvirkninger 261 (158) (29) 257 (86) 64 Ændring af likviditet 49 (125) (16) (8)

24 Den samlede udvikling for virksomhederne i analysen er således trukket af udviklingen i de øvrige virksomheder, hvor nettoinvesteringerne gennem de seneste 5 år har været positiv I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat Udbetalte udbytter (461) (571) (456) (481) (541) (2.51) (81) (177) Investeringer (536) (812) (989) (721) (943) (4.2) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld 272 (417) (869) (554) (8) (1.956) 444 (125) (155) (27) Ændring i arbejdskapital Øvrige likviditetsvirkninger Ændring af likviditet 24

25 Virksomhedernes tilstand Analysen viser, at 71 af virksomhederne i 213 har en soliditet over 15% og samtidig realiserer overskud. 5 af virksomhederne realiserer underskud samtidig med, at soliditeten er lavere end 15%. Underskud 2,% Overskud 71,% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% 5,% 4,% Underskud Overskud For produktionsvirksomhederne i analysen realiserer 65,9% overskud samtidig med at soliditeten overstiger 15%. 7,3% af produktionsvirksomhederne realiserer underskud og har en soliditet under 15%. 26,8% 65,9% Soliditet højere end 15% 7,3%,% Soliditet lavere end 15% 25

26 For øvrige virksomheder i analysen realiserer 74,6% overskud og har soliditet over 15% mens 3,4% realiserer underskud og har samtidig soliditet under 15%. Underskud Overskud Soliditet højere end 15% 15,3% 74,6% Soliditet lavere end 15% 3,4% 6,8% Kontaktpersoner Peder R. Pedersen, Statsautoriseret revisor Tlf Jannick Kjersgaard, Statsautoriseret revisor Tlf

27 Virksomhederne i analysen omfatter: 2care4 ApS A/S Søren Frederiksen, Ølgod A/S Vestfrost AB Catering Ribe A/S Allison A/S Alslev Rustfri Montage A/S Andritz Feed & Biofuel A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Baker Hughes Denmark ApS Belman A/S Bent Pedersen A/S Betongruppen RBR A/S Bilhuset Esbjerg A/S Blue Water Shipping A/S Bo Michelsen A/S Boconcept A/S Boumatic A/S Bramidan A/S Bramming Plast-Industri A/S Brdr. Holst Sørensen A/S C&D Foods (Denmark) ApS Catering Engros A/S Claus Sørensen A/S Cocio Chokolademælk A/S Compugame-Dae A/S Dancopter A/S Danhaus Production A/S Danish Supply Corporation A/S Dan-Ren Service A/S Dansk Scanning A/S Dansk Svejse Teknik A/S Ecco sko A/S Ejnar Christiansen Sølsted A/S El-Firmaet Olesen & Jensen A/S Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S Esbjerg Gods A/S Ib Laursen Ribe ApS J. V. Steffensens Bygningsartikler A/S Jan Drøhse, Løgumkloster Tømrer- og Snedkerforretning ApS Jill & Joy A/S John Bjerrum Nielsen A/S Kvist Industries A/S L & P Springs Denmark A/S Letbæk Plast A/S LM Huse A/S Logitrans A/S Louis Lund A/S Lynddahl Plast A/S MacArtney A/S Marc Lauge A/S Muffbyg A/S Murermester Erik A. Hansen ApS N & K Spedition A/S Nobia Denmark A/S Nobia Denmark Retail A/S PE Offset A/S PMC Technology A/S Polar Salmon A/S Polytech A/S Primo Danmark A/S Procurator A/S Q-Star Energy A/S Qubiqa Esbjerg A/S Ribe Jernindustri A/S Rosendahls A/S - Print Design Media Rødgaards Import A/S Sapa Extrusion Tønder A/S Sapa Precision Tubing A/S Schlumberger Danmark A/S SE Big Blue A/S Seawest Attraktioner & Services ApS Semco Maritime A/S ESvagt A/S Falck Nutec Esbjerg A/S Flensted A/S Flensted Snitgrønt A/S Freia Forellen Eksport A/S Grumsens Maskinfabrik A/S Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S H. H. Consult A/S Halliburton Denmark ApS Hjertecenter Varde A/S Hjerting Badehotel A/S Hjerting Laks ApS Holger Christiansen A/S Hytor A/S Sky-Light A/S Steelcon Chimney, Esbjerg A/S Subcpartner ApS Svane Entreprise ApS Svend B. Thomsen A/S Tjæreborg Industri A/S Trappefabrikken A/S V L Staal A/S Valsemøllen af 1899 A/S Varde Biler A/S Vega Salmon A/S Vestjysk Autodele A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Vita Polymers Denmark A/S 27

28 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 15 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca. 2. medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. 214 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast

Pasta og Ajax rimer på profit og afkast A N A L Y S E A F F A C I L I T Y -, R E N G Ø R I N G S- O G K A N T I N E V I R K S O M H E D E R S K R E V E T A F : D A N I E L B R Ø D S G A A R D Pasta og Ajax rimer på profit og afkast BERLINGSKE

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet

IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet IG Finans Forretningsudvikling Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet Indledning Pengeinstitutterne har igennem de seneste år brugt tid og kræfter på at beskytte og genetablere,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere