Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014"

Transkript

1 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner i Deloitte Virksomhederne i analysen omfatter Autoanalyse for 213 3

4 Indledning Deloitte, Esbjerg har udarbejdet en analyse af den økonomiske udvikling i de seneste 5 år (29 213) for erhvervslivet i Sydvestjylland. Analysen omfatter de 1 største virksomheder målt på antal ansatte og organiseret som aktie- og anpartsselskaber med hjemsted i Sydvestjylland. Virksomhederne i analysen beskæftigede i 213 ca ansatte i alt. Undtaget fra analysen er offentlige og halvoffentlige virksomheder (f.eks. forsyningsvirksomheder og elselskaber). Geografisk er området defineret som værende Esbjerg, Varde og Tønder kommuner. Ifølge Danmarks Statistik var der i 213 i alt ca. 41. fuldtidsansatte og ca. 16. deltidsansatte i private virksomheder i Esbjerg, Varde og Tønder kommuner. Ved udvælgelsen af virksomhederne er der lagt vægt på, at der foreligger data for de seneste 5 år, således at samme virksomheder indgår i alle årene. Virksomhederne i analysen er fordelt med 69 virksomheder beliggende i Esbjerg Kommune, 24 i Varde Kommune og 7 virksomheder i Tønder Kommune. Gennem analysen er data fremhævet fordelt på produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder. Af analysens 1 virksomheder er 41 defineret som produktionsvirksomheder mens øvrige virksomheder omfatter i alt 59 virksomheder indenfor handel, service, transport og håndværk. 4

5 Kommentar Stigende indtjening De seneste 5 år har været stærkt præget af virkningerne af finanskrisen, der fra eftersommeren 28 medførte en voldsom ændring i konjunkturerne. Frem til 27 oplevede mange virksomheder en betydelig fremgang i omsætning og indtjening, og for mange virksomheder står 27 som et af de bedste år nogensinde. Produktionsvirksomhedernes indtjening blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, idet 29 resulterede i et samlet underskud på 6 Til gengæld var produktionsvirksomhederne allerede i 21 tilbage på samme indtjeningsniveau, som de realiserede før finanskrisen. Indtjeningen i produktionsvirksomhederne har herefter været flad, men i 213 steg indtjeningen 19%. Virksomhederne i analysen har nu for 4. år i træk realiseret en stigning i indtjening. Stigningen er set over de seneste 4 år meget markant og indtjeningen er på niveau med indtjeningen før finanskrisen. Indtjeningen i øvrige virksomheder udgjorde i 28 og 29 ca. 5% af indtjeningen i 27. Virksomhederne har herefter haft en markant stigende indtjening og har i 213 realiseret et samlet overskud på mio.kr., hvilket er på niveau med indtjeningen i 27. De 25 største virksomheder tegner sig for hele 85% af den samlede indtjening, og samtidig har de største virksomheder realiseret stigning i indtjeningen, mens de resterende 75 virksomheder har oplevet et fald i indtjeningen i 213. Indtjeningen i de 25 største virksomheder blev således øget fra 74% af den samlede indtjening i 212 til 85% i 213. Også set over perioden har de 25 største virksomheder realiseret en markant stigning i indtjeningen i forhold til de øvrige virksomheder i Sydvestjylland. En analyse af 15 tilfældigt udvalgte mindre virksomheder giver omtrent samme billede af udviklingen i indtjeningen som for de resterende 75 virksomheder i analysen. 5

6 Rentabilitet Indeks 7 29/1 Nettoomsætning Nr.1 Udvikling i resultat 25 største ctr nr og 15 mindre virksomheder Udvikling i resultat 25 største ctr nr og 15 mindre virksomheder Indeks største virksomheder øvrige (nr. 26-1) 15 mindre virksomheder Øget beskæftigelse Antal ansatte i virksomhederne udgjorde før finanskrisen ca personer. Konjunkturændringen medførte, at antallet blev reduceret til ca. 13. personer i 29. Siden er antal ansatte øget til ca personer. Væksten i antal ansatte er skævt fordelt på virksomhederne, idet produktionsvirksomhederne i 29 beskæftigede i alt ca. 6.2 personer, hvilket er reduceret til ca. 5.6 personer i 213. For øvrige virksomheder er antal ansatte i samme periode øget fra ca. 6.7 personer i 29 til 8.5 personer i 213. Forbedret likviditet Virksomhedernes nettolikviditet er de seneste 5 år øget med i alt 92 mio.kr. Den øgede likviditet i produktionsvirksomhederne er et resultat af, at der kun er investeret for mio.kr. i perioden, mens øvrige virksomheder har investeret for i alt 4.2 mio.kr. For produktionsvirksomhederne medfører det, at der investeres væsentligt mindre end der afskrives, mens det omvendte er tilfældet for øvrige virksomheder. Analysen understøtter således de betragtninger, der har været ført frem i pressen i de seneste år omkring produktionsvirksomhedernes vilkår. Virksomhedernes tilstand Overordnet set er virksomhedernes tilstand god og kun en relativt lille andel af virksomhederne er umiddelbart truet. Kun 5% af virksomhederne realiserer således underskud og har samtidig en soliditet under 15%. Underskud 2,% 5,% Overskud 71,% 4,% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% Udsigterne for de kommende år Udviklingen har for virksomhederne under ét været positiv over de seneste år. Indtjening, likviditet og vækst synes således at være tilbage på et pænt niveau og i en positiv udvikling. Der er flere indikatorer, der peger på at udviklingen også i 214 vil være positiv. Det samlede billede, dækker dog over nogle udfordringer for produktionsvirksomhederne, hvor der kun er realiseret en beskeden vækst i indtjeningen i de seneste år, antal ansatte er lavere end for 5 år siden og hvor investeringerne ikke er på et niveau, der kan opretholde produktionsapparatet og dermed grundlaget for fremtidig vækst og indtjening. Vi håber du finder analysen interessant, og vi er til rådighed, såfremt du finder anledning til en drøftelse heraf. Peder R. Pedersen Jannick Kjersgaard 6

7 7

8 Rentabilitet Resultat Virksomhederne i analysen opnåede for fjerde år i træk en stigning i indtjeningen. I 213 realiserede virksomhederne et samlet resultat på mio.kr. mod mio.kr. i 212, svarende til en fremgang på 16%. Virksomhederne er herefter tilbage på det høje indtjeningsniveau umiddelbart inden finans-krisen satte ind. I 27 udgjorde det samlede resultat således mio.kr. 2_Realiserede resultater (alle virksomheder) Realiserede resultater (alle virksomheder) _Realiserede resultater (produktionsvirksomheder) Realiserede resultater (produktionsvirksomheder) Analysens 41 produktionsvirksomheder har oplevet en markant vækst i indtjeningen fra 212 til 213 på 19%. Væksten kommer efter to år med en meget flad udvikling. Produktionsvirksomhederne blev særligt hårdt ramt af finanskrisen i 28 og 29, men kom allerede i 21 stærkt tilbage. I 27 udgjorde indtjeningen 325 mio.kr., hvilket for første gang blev overgået i 213, hvor indtjeningen var 355 mio.kr (5) (1) (6) 8

9 4_Realiserede resultater (øvrige virksomheder) Realiserede resultater (øvrige virksomheder) Analysens resterende 59 virksomheder har for tredje år i træk stigende indtjening. I 213 steg indtjeningen med 15%. Disse virksomheder er nu næsten tilbage på indtjeningsniveauet i 27, som udgjorde 1.54 mio.kr _Udvikling i egenkapitalforrentning (alle virksomheder) Udvikling i egenkapitalforrentning (alle virksomheder) Vurderingen af indtjeningen skal foretages på grundlag af det afkast, der leveres til egenkapitalen. I 213 er egenkapitalforrentningen steget for fjerde år i træk og er nu oppe på 18%, hvilket må betegnes som et højt niveau. 2% 18% 16% 2. 14% % 1.6 1% 18% 8% % 17% 6% 1. 13% 4% 8 9% 2% % 4 2 6_Udvikling i egenkapitalforrentning (produktionsvirksomheder) Udvikling i egenkapitalforrentning (produktionsvirksomheder) Indtjeningsniveauet for produktionsvirksomheder er noget lavere og har de seneste 3 år ligget stabilt omkring 1-11%. 12% 1% 8% % 1.6 4% 11% 1% 1% 11% 2% 1.2 % % % 6-4% _Udvikling i egenkapitalforrentning (øvrige virksomheder) 2 Udvikling i egenkapitalforrentning (øvrige virksomheder) For analysens øvrige virksomheder er egenkapitalforrentningen væsentligt højere. I 213 er egenkapitalforrentningen steget fra 2% til 22%. 25% 2% 2. 15% % 1.2 5% 1. 8 % % 2% 22% 15% 14%

10 8_Udvikling i årets resultat pr. kvartil (alle virksomheder) Fordeling af resultat De 25 største virksomheder tegner sig for 85% af den samlede indtjening blandt analysens 1 virksomheder. Disse virksomheder har oplevet en markant vækst fra 212 til 213. Til gengæld har de mellemstore virksomheder oplevet et fald i indtjeningen. mio.kr kvartil (mindste virksomheder) kvartil (næstmindste virksomheder) kvartil (næststørste virksomheder) 4. kvartil (største virksomheder) _Udvikling i årets resultat for store og mellemstore virksomheder Udvikling i årets resultat for store og mellemstore virksomheder De 25 største virksomheder har de seneste 4 oplevet en meget stor stigning i indtjeningen, mens indtjeningen i de 75 mellemstore virksomheder har været uændret over perioden. mio. Indeks kr største virksomheder øvrige (nr. 26-1) 1_Egenkapitalforrentning fordelt på kvartiler (alle virksomheder) Egenkapitalforrentning fordelt på kvartiler (alle virksomheder) Indtjeningsniveauet er lavest for de mindste virksomheder, hvor egenkapitalforrentningen i 213 udgjorde 5%. De største virksomheder har realiseret den højeste egenkapitalforrentning på 2%. 25% 2. 2% % 1% % 8 6 5% % 4 1. kvartil (mindste 2 virksomheder) 14% 14% kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste virksomheder) virksomheder) 2% 4. kvartil (største virksomheder) Egenkapitalforrentning Gennemsnit

11 11_Andel med over-/underskud (alle virksomheder) Andel med over-/underskud (alle virksomheder) I 29 realiserede 4% af virksomhederne underskud. Dette tal har været støt faldende i de efterfølgende år. I 213 stegt andelen imidlertid igen til 25%. Kun 36% af virksomhederne har oplevet overskud i alle de seneste 5 år. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 4% 72% 75% 81% 75% 28% 25% 19% 25% 36% Overskud alle årene Overskud Underskud 12_Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Andelen af virksomheder, der realiserede underskud i 213 var højest for de næststørste virksomheder og lavest for de største virksomheder. 35% 2. 3% % 1.6 2% % 32% 28% 1. 24% 1% 8 16% 5% % 4 1. kvartil (mindste 2. kvartil (næstmindste 3. kvartil (næststørste 4. kvartil (største 2 virksomheder) virksomheder) virksomheder) virksomheder) Andel med 29underskud 21 Gennemsnit _Fordeling af underskud i 213 efter størrelse (alle virksomheder) Produktionsvirksomhederne blev særligt hårdt ramt af finanskrisen, og her realiserede hele 51% af virksomhederne underskud i 29. I var andelen af underskudsgivende produktionsvirksomheder på niveau med øvrige virksomheder. I 213 steg antallet af underskudsgivende produktionsvirksomheder til 34%. Andel med over-/underskud (produktionsvirksomheder) 2. 1% 1.8 9% 1.6 8% 49% 7% % 73% 66% 6% 76% 5% 1. 4% 8 3% 6 51% 2% % 27% 34% 1% 24% 27% % 2 Overskud alle årene Overskud Underskud 11

12 Elementer i rentabiliteten 14_Udviklingen i omsætning og bruttoresultat (alle virksomheder) Udviklingen i omsætning og bruttoresultat (alle virksomheder) Omsætning* og bruttoresultat Virksomhederne har haft en uændret omsætning i 213 efter at have oplevet en stigning i omsætningen i perioden Omsætningen var i 213 3% højere end i 29. Ved at fastholde overskudsgraden, er det lykkedes at øge bruttoresultatet tilsvarende. Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat 15_Analyse af overskudsgrader (alle virksomheder) Analyse af overskudsgrader (alle virksomheder) 7% 2. 6% % 4% % 8 2% 6 1% 4 2 % 5,7% 6,3% 5,6% 5,6% ,5% _Udvikling i omsætning og bruttoresultat (produktionsvirksomheder) Udvikling i omsætning og bruttoresultat (produktionsvirksomheder) Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat * Bemærk at af de 1 virksomheder oplyser kun 24 virksomheder den fakturerede omsætning i alle de seneste 5 år. Derfor er udviklingen i omsætning og bruttoavanceprocent alene baseret på oplysninger om disse virksomheders omsætning og bruttoavanceprocent i perioden. 12

13 17_Overskudsgrad (produktionsvirksomheder) Overskudsgrad (produktionsvirksomheder) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -1,2% 4,4% 4,8% 4,1% 3,4% _Udvikling omsætning og bruttoresultat (øvrige virksomheder) Øvrige virksomheder har haft en meget markant omsætningsstigning siden 29. Omsætningen var således 55% højere i 213 end i 29. For disse virksomheder er det lykkedes at opnå en tilsvarende stigning i bruttoresultatet. Udvikling i omsætning og bruttoresultat (øvrige virksomheder) Indeks Nettoomsætning Bruttoresultat 19_Overskudsgrader (øvrige virksomheder) Overskudsgrader (øvrige virksomheder) % 1.6 8% 7% 1.2 6% 1. 5% 8 4% 6 6,9% ,1% 7,6% 3% 4 5,8% 6,2% 2% 2 1% % 13

14 2_Bruttoresultat pr. medarbejder (alle virksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder Virksomhederne har formået at øge bruttoresultatet pr. medarbejder fra 555 t.kr. i 29 til 673 t.kr. i 213, svarende til 21%. I 213 er bruttoresultatet pr. medarbejder forøget med 3%. Bruttoresultat pr. medarbejder (alle virksomheder) t.kr _Bruttoresultat pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne er udviklingen mere flad. I 213 er bruttoresultatet pr. medarbejder forøget med 1%. mio. t.kr _Bruttoresultat pr. medarbejder (øvrige virksomheder) Bruttoresultat pr. medarbejder (øvrige virksomheder) For øvrige virksomheder har der været en positiv udvikling i bruttoresultatet pr. medarbejder de seneste fire år. I 213 har stigningen været på 3%. mio. t.kr

15 23_Nettoomsætning og antal ansatte (alle virksomheder) Nettoomsætning og antal ansatte (alle virksomheder) Omsætning og antal ansatte Siden 29 er antal ansatte steget med 1%, mens omsætningen er steget med 3%. I 213 har såvel omsætning som antal ansatte været uændret. Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 24_Nettoomsætning og antal ansatte (produktionsvirksomheder) Nettoomsætning og antal ansatte (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne falder antal ansatte fortsat og er nu 1% under niveauet i 29. Omsætningen er i samme periode forøget med 5%. Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 25_Nettoomsætning og antal ansatte (øvrige virksomheder) I de øvrige virksomheder har den markante aktivitetsstigning medført 25% flere ansatte i 213 end i 29. Nettoomsætning og antal ansatte (øvrige virksomheder) Indeks Nettoomsætning Antal medarbejdere 15

16 26_Antal ansatte (alle virksomheder) Antal ansatte (alle virksomheder) Antal ansatte Antallet af ansatte i områdets 1 største virksomheder udgør ca. 14. og er uændret fra 212 til _Antal ansatte (produktionsvirksomheder) Antal ansatte (produktionsvirksomheder) I produktionsvirksomhederne har man oplevet et markant fald i antal ansatte fra 6.2 i 29 til 5.6 i 213. I 213 er antal ansatte reduceret med 3, svarende til 5% _Antal ansatte (øvrige virksomheder) Antal ansatte (øvrige virksomheder) I de øvrige virksomheder har der været en konstant stigning i antal ansatte. Disse udgør 8.5 i 213 mod 6.7 i 29. I 213 har der været en stigning på 4, svarende til 5%

17 29_Indtjening pr. medarbejder (alle virksomheder) Indtjening pr. medarbejder (alle virksomheder) Indtjening pr. medarbejder Virksomhederne har forøget indtjeningen pr. medarbejder de seneste fire år samtidig med, at omkostningerne pr. medarbejder er steget. t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 3_Indtjening pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Indtjening pr. medarbejder (produktionsvirksomheder) Produktionsvirksomhederne har i 213 oplevet et fald i indtjeningen pr. medarbejder på 18 t.kr., svarende til 12%. t.kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 31_Indtjening pr. medarbejder (øvrige virksomheder) Indtjening pr. medarbejder (øvrige virksomheder) De øvrige virksomheder har i 213 oplevet en svag stigning i indtjeningen pr. medarbejder på 4 t.kr. Omkostningerne pr. medarbejder steg samtidigt med 18 t.kr. svarende til 4%. mio. t.kr. kr Personaleomkostninger pr. medarbejder Indtjeningsbidrag pr. medarbejder 17

18 Soliditetsgrad 32_Udvikling i soliditetsgrad (alle virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (alle virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad Soliditetsgraden for virksomhederne i analysen er over de seneste 5 år uforandret ca. 4%. I 213 er soliditetsgraden steget fra 4% til 42%. 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 43% 43% 42% 4% 42% 33_Udvikling i soliditetsgrad (produktionsvirksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder er udviklingen i soliditetsgraden forskellig. Soliditetsgraden for produktionsvirksomhederne er øget i perioden, hvilket skyldes en væsentlig reduktion i balancesummen i % 45% % % 1.2 3% 1. 25% 8 6 2% 4 15% 2 36% 37% 41% 37% 38% _Udvikling i soliditetsgrad (øvrige virksomheder) Udvikling i soliditetsgrad (øvrige virksomheder) Soliditetsgraden for øvrige virksomheder er i perioden reduceret som følge af øget aktivitetsniveau. I 213 er der en svag stigning i soliditetsgraden som følge af konsolidering af årets resultat. 5% 45% % % 1.2 3% 1. 25% 8 6 2% 4 15% 2 48% 46% 45% 42% 43%

19 Likviditet 35_Udvikling i nettolikviditet (alle virksomheder) Udvikling i nettolikviditet (alle virksomheder) 1.5 Finanskrisen medførte betydelig fokus på virksomhedernes likvide beredskab samtidig med, at aktivitetsniveauet blev væsentligt reduceret. Nettolikviditeten blev i 29 øget med 853 mio.kr. I de efterfølgende år frem til 213 er likviditeten reduceret. Virksomhedernes likviditet blev væsentligt forbedret i 213. mio.kr (5) (1.) (1.5) Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet 36_Udvikling i nettolikviditet (produktionsvirksomheder) Udvikling i nettolikviditet (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomhederne er likviditeten uændret set over de seneste 4 år. mio.kr (5) (1.) Kassekredit 1.79 Likvide beholdninger Nettolikviditet 37_Udvikling i nettolikviditet (øvrige virksomheder) Udvikling i nettolikviditet (øvrige virksomheder) 1. mio.kr (5) 1. 8 (1.) Kassekredit Likvide beholdninger Nettolikviditet 38_Nettolikviditet i forhold til balancesum (alle virksomheder) Nettolikviditet i forhold til balancesum De 25 største virksomheder i analysen har positiv nettolikviditet, der andrager 3,1% af balancesummen. For de øvrige 75 virksomheder i analysen er nettolikviditeten samlet set negativ. % 2. -2% % -6% 1.2 4% 2% -8% kvartil 6 (mindste virksomheder) 4 2-1,1% -7,2% 2. kvartil (næstmindste virksomheder) ,2% 3. kvartil (næststørste virksomheder) 3,1% 4. kvartil (største virksomheder) 19

20 39_Resultat i forhold til ændring i likviditet (alle virksomheder) Resultat i forhold til ændring i likviditet (alle virksomheder) Analyse af sammenhængen mellem resultat for året og ændring i likviditet viser at 29, hvor det laveste samlede resultat for virksomhederne i analysen blev realiseret samtidig var året, hvor nettolikviditeten blev mest forbedret. På trods af stigende indtjening i de efterfølgende år har likviditeten været faldende frem til 213, hvor likviditeten igen øges. mio.kr (3) Realiserede resultater Ændring i likviditet 4_Resultat i forhold til ændring i likviditet (produktionsvirksomheder) Resultat i forhold til ændring i likviditet (produktionsvirksomheder) Udviklingen er meget markant for produktionsvirksomhederne i analysen, der realiserede en væsentlig stigning i likviditeten i 29 på trods af en negativ indtjening. mio.kr (1) Realiserede resultater Ændring i likviditet 41_Resultat i forhold i forhold til til ændring i i likviditet (øvrige virksomheder) mio.kr (1) (3) Realiserede resultater Ændring i likviditet 2

21 42_Udvikling i debitorer og kreditorer (alle virksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (alle virksomheder) Pengebinding i debitorer og kreditorer Ved udgangen af 29 udgjorde nettobinding i debitorer og kreditorer i alt 1.12 t.kr. Bindingen var i 212 øget til t.kr. men er i 213 reduceret markant til 936 t.kr. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding 43_Udvikling i debitorer og kreditorer (produktionsvirksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (produktionsvirksomheder) For produktionsvirksomhederne i analysen blev pengebindingen i 211 reduceret væsentligt, men har herudover været rimelig konstant set over de seneste 5 år. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding _Udvikling i debitorer og kreditorer (øvrige virksomheder) Udvikling i debitorer og kreditorer (øvrige virksomheder) Øvrige virksomheder i analysen realiserede i 213 en markant lavere binding i debitorer og kreditorer i forhold til de foregående år. mio. mio.kr Debitorer Kreditorer Nettobinding

22 45_Udvikling i varebeholdninger (alle virksomheder) Udvikling i varebeholdninger (alle virksomheder) Pengebinding i varebeholdninger I forbindelse med finanskrisen reducerede virksomhederne pengebindingen i varebeholdninger markant. I de efterfølgende år er varebeholdningerne øget til et niveau, der har været nogenlunde konstant de seneste 3 år _Udvikling i varebeholdninger (produktionsvirksomheder) Udvikling i varebeholdninger (produktionsvirksomheder) Udviklingen i varebeholdninger har over de seneste 3 år været faldende _Udvikling i varebeholdninger (øvrige virksomheder) Udvikling i varebeholdninger (øvrige virksomheder)

23 Likviditetsmæssig anvendelse af resultat For virksomhederne i analysen kan udviklingen i pengestrømme i de seneste 5 år opsummeres således: I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat Udbetalte udbytter (83) (752) (613) (627) (828) (3.622) Ændring i arbejdskapital 69 2 (126) (648) Investeringer (713) (1.87) (1.37) (1.28) (1.22) (5.355) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld 47 (39) (143) 631 Øvrige likviditetsvirkninger (1.78) (298) (886) (1.891) Ændring af likviditet 853 (28) (171) (34) Samlet set er virksomhedernes likviditet forbedret med 92 mio.kr. over de seneste 5 år. I perioden er der investeret mere end afskrivningerne. Nettoinvesteringen i immaterielle og materielle anlægsaktiver andrager således mio.kr. I de seneste 4 år er der udloddet væsentligt lavere udbytter end indtjeningen. For produktionsvirksomhederne i analysen tegner sig et andet billede. Her er investeringerne lavere end afskrivningerne set over de seneste 5 år. I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat (6) Udbetalte udbytter (342) (18) (157) (146) (287) (1.112) Ændring i arbejdskapital 538 (25) (44) (471) Investeringer (38) (313) (338) (358) (277) (1.594) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld (225) (18) (24) (226) Øvrige likviditetsvirkninger 261 (158) (29) 257 (86) 64 Ændring af likviditet 49 (125) (16) (8)

24 Den samlede udvikling for virksomhederne i analysen er således trukket af udviklingen i de øvrige virksomheder, hvor nettoinvesteringerne gennem de seneste 5 år har været positiv I alt mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultat Udbetalte udbytter (461) (571) (456) (481) (541) (2.51) (81) (177) Investeringer (536) (812) (989) (721) (943) (4.2) Afskrivninger Optagelse af langfristet gæld 272 (417) (869) (554) (8) (1.956) 444 (125) (155) (27) Ændring i arbejdskapital Øvrige likviditetsvirkninger Ændring af likviditet 24

25 Virksomhedernes tilstand Analysen viser, at 71 af virksomhederne i 213 har en soliditet over 15% og samtidig realiserer overskud. 5 af virksomhederne realiserer underskud samtidig med, at soliditeten er lavere end 15%. Underskud 2,% Overskud 71,% Soliditet højere end 15% Soliditet lavere end 15% 5,% 4,% Underskud Overskud For produktionsvirksomhederne i analysen realiserer 65,9% overskud samtidig med at soliditeten overstiger 15%. 7,3% af produktionsvirksomhederne realiserer underskud og har en soliditet under 15%. 26,8% 65,9% Soliditet højere end 15% 7,3%,% Soliditet lavere end 15% 25

26 For øvrige virksomheder i analysen realiserer 74,6% overskud og har soliditet over 15% mens 3,4% realiserer underskud og har samtidig soliditet under 15%. Underskud Overskud Soliditet højere end 15% 15,3% 74,6% Soliditet lavere end 15% 3,4% 6,8% Kontaktpersoner Peder R. Pedersen, Statsautoriseret revisor Tlf Jannick Kjersgaard, Statsautoriseret revisor Tlf

27 Virksomhederne i analysen omfatter: 2care4 ApS A/S Søren Frederiksen, Ølgod A/S Vestfrost AB Catering Ribe A/S Allison A/S Alslev Rustfri Montage A/S Andritz Feed & Biofuel A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Baker Hughes Denmark ApS Belman A/S Bent Pedersen A/S Betongruppen RBR A/S Bilhuset Esbjerg A/S Blue Water Shipping A/S Bo Michelsen A/S Boconcept A/S Boumatic A/S Bramidan A/S Bramming Plast-Industri A/S Brdr. Holst Sørensen A/S C&D Foods (Denmark) ApS Catering Engros A/S Claus Sørensen A/S Cocio Chokolademælk A/S Compugame-Dae A/S Dancopter A/S Danhaus Production A/S Danish Supply Corporation A/S Dan-Ren Service A/S Dansk Scanning A/S Dansk Svejse Teknik A/S Ecco sko A/S Ejnar Christiansen Sølsted A/S El-Firmaet Olesen & Jensen A/S Esbjerg Farve- og Lakfabrik A/S Esbjerg Gods A/S Ib Laursen Ribe ApS J. V. Steffensens Bygningsartikler A/S Jan Drøhse, Løgumkloster Tømrer- og Snedkerforretning ApS Jill & Joy A/S John Bjerrum Nielsen A/S Kvist Industries A/S L & P Springs Denmark A/S Letbæk Plast A/S LM Huse A/S Logitrans A/S Louis Lund A/S Lynddahl Plast A/S MacArtney A/S Marc Lauge A/S Muffbyg A/S Murermester Erik A. Hansen ApS N & K Spedition A/S Nobia Denmark A/S Nobia Denmark Retail A/S PE Offset A/S PMC Technology A/S Polar Salmon A/S Polytech A/S Primo Danmark A/S Procurator A/S Q-Star Energy A/S Qubiqa Esbjerg A/S Ribe Jernindustri A/S Rosendahls A/S - Print Design Media Rødgaards Import A/S Sapa Extrusion Tønder A/S Sapa Precision Tubing A/S Schlumberger Danmark A/S SE Big Blue A/S Seawest Attraktioner & Services ApS Semco Maritime A/S ESvagt A/S Falck Nutec Esbjerg A/S Flensted A/S Flensted Snitgrønt A/S Freia Forellen Eksport A/S Grumsens Maskinfabrik A/S Gånsager Tømrer- og Snedkerforretning A/S H. H. Consult A/S Halliburton Denmark ApS Hjertecenter Varde A/S Hjerting Badehotel A/S Hjerting Laks ApS Holger Christiansen A/S Hytor A/S Sky-Light A/S Steelcon Chimney, Esbjerg A/S Subcpartner ApS Svane Entreprise ApS Svend B. Thomsen A/S Tjæreborg Industri A/S Trappefabrikken A/S V L Staal A/S Valsemøllen af 1899 A/S Varde Biler A/S Vega Salmon A/S Vestjysk Autodele A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Vita Polymers Denmark A/S 27

28 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 15 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca. 2. medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. 214 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012.

Oktober 2013. Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi 2012. Oktober 2013 Analyse af 33 udvalgte idrætsefterskolers økonomi. Indhold 3 5 1. Forord og resume 2. Økonomisk oversigt 5 2.1. Elevtal 6 2.2. Overskud og overskudsgrader 13 2.3. Skolernes investeringer og

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen DAKOFA, 7. marts 2011 Formål Grundlaget for selskabet og stiftelse Grundlæggende regnskabsadskillelse Overvejelser ved selskabsdannelsen 2 Footer 1 Regnskabsmæssige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere