Analyse af danske speditører 2004/05.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af danske speditører 2004/05."

Transkript

1 Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen

2 Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet 5 Resultatposter 8 Soliditetsgrad 12 Likviditet 13 Deloittes Markedsgruppe Logistik præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i speditionsbranchen. Hensigten er, at analysen fremover årligt vil blive opdateret med de seneste tal fra branchen. 3. udgave af analysen forventer vi at have klar i efteråret Et billede af den samlede branches økonomiske udvikling Formålet med analysen er at vise et billede af den samlede speditionsbranches økonomiske udvikling - herunder særligt udviklingen i speditionsvirksomhedernes evne til at skabe indtjening og likviditet. Vi har i analysen medtaget 108 virksomheder, som alle er medlemmer af Danske Speditører. Virksomhederne er kendetegnet ved at være non-asset operators de ejer altså ikke selv transportmidlerne, men står alene for formidling og håndtering af transporterne. De 108 virksomheder omfatter både speditører inden for luftfragt, søfragt og biltransporter. Analysen omfatter derimod ikke vognmandsvirksomheder, rederier eller lignende. Væksten fortsætter Vi så allerede i sidste års analyse, at der er høj vækst på speditionsmarkedet. Denne vækst er fortsat i 2004/05, og branchen har nu skabt en omsæt- Vi håber, du finder analysen interessant og hører gerne både ris og ros, som du er velkommen til at sende direkte til mig på Du er også velkommen til at ringe til mig på God læselyst! Anders Kreiner Partner og leder af Markedsgruppe Logistik ningsfremgang på gennemsnitligt 13-14% p.a. i de seneste 5 år. En bemærkelsesværdig udvikling er, at væksten i 2004/05 for første gang i analyseperioden slog markant igennem på nettoindtjeningen i branchen. Der er skabt store værdier i speditionsbranchen - men også flere underskud og konkurser Analysen viser også, at speditionsbranchen i 2004/05 - som følge af den positive udvikling i indtjeningen og en god styring af pengebindingerne - i meget tilfredsstillende grad har formået at forrente den investerede kapital. Resultatet er, at branchen i 2004/05 har skabt betydelige værdier, men der kan også spores en klar tendens til, at færre speditionsvirksomheder opnår de positive effekter af væksten. Vi kan nemlig konstatere en vækst i antallet af både underskudsgivende og konkursramte speditionsvirksomheder trods den generelle positive udvikling i branchen. Forventningerne til fremtiden Forventningerne til 2005 er generelt positive, og det vil ikke komme som en overraskelse, hvis 2005 bliver et lige så godt år som 2004 for speditionsbranchen. Derimod tegner 2006 til at blive et år, hvor speditionsbranchens indtjening igen bliver sat under pres bl.a. som følge af faldende rater på særligt søfragt.

3 Resumé og anbefalinger Resumé og anbefalinger Resumé De væsentligste konklusioner i analysen af speditionsbranchens økonomiske udvikling er: 2004/05 blev indtjeningsmæssigt et af de bedste år for speditionsbranchen nogen sinde og indtjeningen blev mere end fordoblet i forhold til året før. Trods den positive udvikling i branchen stiger antallet af underskudsgivende speditionsvirksomheder stadig støt, og i 2004/05 gav ca. hver fjerde speditionsvirksomhed underskud. I 2005 kunne der tillige konstateres en kraftig vækst i antallet af konkurser i speditionsbranchen, og ca. 2,0% af speditionsvirksomhederne gik konkurs i Frekvensen af konkurser i speditionsbranchen lå markant over gennemsnittet i transportbranchen. Det er de mindre speditionsvirksomheder, som hyppigst er underskudsgivende, og som går konkurs. Den gennemsnitlige indtjening pr. medarbejder steg markant i 2004/05. Den forbedrede medarbejdereffektivitet var en væsentlig årsag til den positive udvikling i speditionsvirksomhedernes indtjening. Analysen viser, at forbedringen i medarbejdereffektiviteten er sket i samme periode, hvor branchen har investeret store beløb særligt i driftsmidler som it. Speditionsvirksomhedernes soliditet og likviditetsberedskab er forbedret i de seneste år, men der kan spores en tendens til, at relativt færre speditionsvirksomheder er velkonsoliderede, og at færre speditionsvirksomheder har positiv nettolikviditet. Den positive likviditetsudvikling kan særligt henføres til en god styring af pengebindingerne.

4 Resumé og anbefalinger Anbefalinger Den positive udvikling i indtjeningen og pengebindingerne i 2004/05 har medført en betydelig vækst i speditionsvirksomhedernes afkast af den investerede kapital. Afkast af investeret kapital Hvor speditørerne reelt mistede værdier i 2003/04 trods de positive driftsresultater så har udviklingen i 2004/05 bevirket, at der er skabt store værdier i speditionsbranchen. Afkastet af den investerede kapital steg således til 23% i 2004/05 mod 12% året før. Hvis denne positive udvikling skal fastholdes eller udbygges, må speditørerne fortsat fokusere på målrettet at styre pengebindingerne, herunder særligt forholdet mellem leverandørernes og kundernes betalingsbetingelser. Det vil også være af stor betydning fortsat at prioritere de investeringer, som umiddelbart giver afkast på bundlinjen. Derfor synes en fortsat investering i teknologi til optimering af effektiviteten i branchen at være vigtig. Analysen viser i lighed med sidste år en klar overrepræsentation af små virksomheder blandt de underskudsgivende speditionsvirksomheder. Der kan også spores en tendens til, at større volumener reducerer udsvingene i speditionsvirksomhedernes indtjening. Derfor vurderer vi fortsat, at særligt de af de mindste speditionsvirksomheder som har vanskeligt ved at skabe balance i driften bør overveje enten at indgå i alliancer eller i fusioner for at få et bredere indtægtsgrundlag.

5 Rentabilitet Rentabilitet Realiserede resultater En analyse af de realiserede resultater for de 108 virksomheder viser, at speditionsbranchen i 2004/05 formåede at forbedre indtjeningen markant. De 108 virksomheder realiserede overskud på i alt 259 mio. kr. i 2004/05, og det er mere end en fordobling af indtjeningen i forhold til året før. Realiserede resultater i alt Efter et fald i branchens indtjening i 2002/03 er der således igen opnået markant vækst i indtjeningen, og 2004/05 blev indtjeningsmæssigt formentlig et af de bedste år nogen sinde for speditionsbranchen. 2004/05 blev indtjeningsmæssigt et godt år for speditionsbranchen med mere end en fordobling af indtjeningen i forhold til året før og en egenkapitalforrentning på 23%. Forrentning af egenkapital De realiserede resultater i 2004/05 svarer til en gennemsnitlig forrentning af speditionsvirksomhedernes egenkapital på 23%. Forrentning af egenkapital Efter et par år med en mindre tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen på 11-12% blev der i 2004/05 opnået en betydelig forbedring i speditionsbranchens gennemsnitlige forrentning.

6 Rentabilitet Antal speditionsvirksomheder med overskud og underskud Selv om den samlede indtjening i speditionsbranchen viser en markant forbedring, bekræfter udviklingen i 2004/05 den tendens, som ligeledes kunne spores i tidligere år, om at relativt flere speditionsvirksomheder er underskudsgivende. Antal speditionsvirksomheder med overskud og underskud På trods af branchens positive indtjeningsmæssige udvikling er antallet af underskudsgivende speditionsvirksomheder stadig stigende, og i 2004/05 genererede ca. hver fjerde speditionsvirksomhed underskud. Samtidig kunne der i 2005 konstateres en kraftig vækst i antallet af konkursramte speditionsvirksomheder. Analysen viser således, at hele 25% af speditionsvirksomhederne i 2004/05 realiserede underskud, hvilket er en markant stigning i forhold til de tidligere års niveauer på 16-19%. Endvidere viser analysen, at 52% af speditionsvirksomhederne har realiseret et overskud i alle 5 år, mens 48% har været underskudsgivende i et eller flere af årene i analyseperioden. Der er altså en tendens til, både at færre speditionsvirksomheder opnår positive driftsresultater og til en øget spredning i de realiserede resultater. Denne tendens bekræftes af udviklingen i antallet af konkurser i speditionsbranchen, som steg kraftigt i 2005, hvor 15 speditionsvirksomheder gik konkurs. Antal konkurser

7 Rentabilitet En analyse af fordelingen af underskuddene viser igen i år tydeligt, at det er de mindre speditionsvirksomheder, som hyppigst er underskudsgivende. Blandt de mindste speditionsvirksomheder realiserede mere end 30% underskud i 2004/05. Analysen viser, at denne andel var faldende for større virksomheder, og for de 25% største af virksomhederne var kun 15% underskudgivende i 2004/05. Fordeling af underskud efter virksomhedsstørrelse En gennemgang af de speditionsvirksomheder, der gik konkurs i 2005, bekræfter tillige, at det hovedsageligt er de mindre virksomheder, der går konkurs.

8 Resultatposter Resultatposter Omsætning Udviklingen i resultaterne skal ses i relation til, at virksomhederne i perioden har realiseret en vækst i omsætningen på gennemsnitligt ca %*. Speditionsbranchen har således været kendetegnet ved en markant vækst i perioden. * Bemærk, at af de 108 speditionsvirksomheder oplyser kun 28% af virksomhederne den fakturerede omsætning som nettoomsætning. Derfor er udviklingen i omsætningen alene baseret på oplysninger om disse virksomheders omsætning i perioden. Udvikling i omsætning og bruttoresultat Væksten i speditionsbranchen er fortsat i 2004/05, og der er i de seneste 5 år realiseret en årlig gennemsnitlig omsætningsvækst på 13-14%. Væksten i omsætningen skal ses i lyset af, at speditionsbranchen har været begunstiget af stigende fragtrater i de seneste år særligt inden for søfragt. Det markante fald i USD-kursen siden 2001 trækker i modsat retning og har medført et generelt pres på speditionsbranchens indtjeningsgrundlag og dermed et markant pres på omsætningen målt i DKK. Bruttoresultat De realiserede bruttoavancer er imidlertid ikke steget med helt samme takt som omsætningen. Det nedenfor illustrerede fald i de realiserede bruttoavanceprocenter over analyseperioden vidner således om stigende konkurrence i speditionsbranchen. For 2004/05 fastholdtes bruttoavanceprocenten dog på niveau med året før. Udvikling i bruttoavanceprocenter

9 Resultatposter Overskudgrader Analysen af udviklingen i speditionsbranchens indtjening i 2004/05 bekræfter igen i år, at der ikke kan spores en entydig sammenhæng mellem omsætningens størrelse og de realiserede overskudsgrader. En hypotese om, at større volumener medfører øgede overskudsgrader, kan analysen således ikke bekræfte. Analysen kan ikke bekræfte en hypotese om, at øgede volumener nødvendigvis giver øgede overskudsgrader. Derimod viser analysen igen i 2004/05, at udsvingene på overskudsgraden indsnævres ved voksende volumener, hvorved følsomheden i speditionsvirksomhedernes indtjening reduceres. Sammenhæng mellem omsætning og overskudsgrad **Som nævnt oplyser kun 28% af virksomhederne den fakturerede omsætning, hvorfor analysen af sammenhængen mellem omsætning og overskudsgrad hviler på et relativt begrænset datagrundlag. En lignende analyse, hvor bruttoresultatet anvendes som surrogat for nettoomsætning, viser samme tendens med hensyn til indsnævring af overskudsgraderne omkring 14-16% ved voksende volumener. Analysen viser dog igen i år en klar tendens til, at udsvingene på overskudsgraden indsnævres i intervallet 1-3% ved voksende omsætning**. Personaleomkostninger Den positive resultatudvikling udmønter sig også i, at det realiserede bruttoresultat pr. medarbejder topper i 2004/05 med 441 t.kr. pr. medarbejder en markant forbedring i forhold til tidligere år. Udvikling i bruttoresultat pr. medarbejder En analyse af lønudviklingen og nettoindtjeningen pr. medarbejder viser, at lønudgifterne i de seneste år har ligget tæt på prisudviklingen. Derfor har de stigende bruttoresultater pr. medarbejder medført en betydelig forbedring af indtjeningsbidraget pr. medarbejder (målt som bruttoavance pr. medarbejder fratrukket personaleomkostninger pr. medarbejder).

10 Resultatposter I 2004/05 udgjorde indtjeningsbidraget pr. medarbejder således 105 t.kr., hvilket er en stigning på 24 t.kr. i forhold til 2003/04 og 36 t.kr. i forhold til 2002/03. Udvikling i løn og indtjeningsbidrag pr. medarbejder I forlængelse heraf skal det bemærkes, at de 108 virksomheder i 2004/05 beskæftigede medarbejdere mod medarbejdere i 2000/01. Virksomhederne har således skabt flere jobs i den 5-årige analyseperiode, samtidig med at effektiviteten pr. medarbejder er øget. Tilvæksten svarer til, at der er skabt ca. 24% flere jobs i branchen over den 5-årige periode. Afskrivninger Ud over de ovenstående forhold har analysen givet anledning til særligt at fremhæve udviklingen i afskrivninger. Speditionsvirksomhederne har været kendetegnet ved en lav grad af investering i anlægsaktiver. Investeringerne har imidlertid været stigende i de seneste år, og de samlede afskrivninger for de 108 virksomheder steg fra 135 mio.kr. i 2000/01 til 227 mio.kr. i 2003/04 svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på ca. 19%. Udvikling i afskrivninger 10

11 Resultatposter En undersøgelse af baggrunden for denne udvikling viser, at den største vækst i afskrivningerne er sket som følge af virksomhedernes investering i driftsmidler. Denne udvikling er vendt i 2004/05, hvor afskrivningerne stabiliseredes på ca. 204 mio.kr. Fordeling af afskrivninger Analysen viser, at effektiviteten i speditionsbranchen er steget betydeligt i de seneste år, og dette er sket i samme periode, hvor branchen har investeret store beløb særligt i driftsmidler, herunder it. Udviklingen i afskrivningerne kan således primært henføres til en markant forøgelse af nettoinvesteringerne i driftsmidler i 2003/04, hvor de 108 virksomheder investerede hele 283 mio.kr. i driftsmidler. Til sammenligning udgjorde de samlede resultater efter skat 119 mio.kr. i samme år. Udvikling i investering i driftsmidler Det kan ikke umiddelbart verificeres, om de realiserede effektivitetsforbedringer i 2004/05 kan henføres til disse investeringer. Dog er det generelle indtryk, at speditionsbranchen i de seneste år har investeret betydeligt - særligt i it-forbedringer. Derfor virker det som en rimelig antagelse, at der kan spores en positiv sammenhæng mellem de konstaterede investeringer i driftsmidler og de realiserede forbedringer af effektiviteten. 11

12 Soliditetsgrad Soliditetsgrad Som følge af aktiviteternes egenart med relativt store debitorer og kreditorer pr. indtjeningskrone er speditionsbranchen generelt kendetegnet ved beskedne soliditetsgrader. Da udbytterne fra de 108 speditionsvirksomheder i alle årene har ligget relativt konstant i intervallet mio.kr., har den gennemsnitlige soliditetsgrad for de 108 speditionsvirksomheder dog udviklet sig positivt i de seneste år i takt med den forøgede indtjening. Udvikling i soliditetsgrader Den gennemsnitlige soliditetsgrad for speditionsvirksomhederne har i perioden været svagt stigende, men der kan fortsat spores en tendens til, at relativt færre speditionsvirksomheder er velkonsoliderede. Årets analyse af fordelingen af soliditetsgraderne på de enkelte virksomheder viser fortsat, at der er sket en markant forskydning i antallet af velkonsoliderede og mindre velkonsoliderede speditionsvirksomheder. Fordeling af soliditetsgrader Hvor 65% af speditionsvirksomhederne 2000/01 havde en soliditetsgrad på mere end 20%, har kun 56% det samme i 2003/04. Denne udvikling er sket i en periode, der overordnet set har været præget af god indtjening i branchen. 12

13 Likviditet Likviditet Likviditeten i speditionsbranchen er forbedret markant i 2004/05, og de 108 speditionsvirksomheder har nu en samlet positiv nettolikviditet på ca. 400 mio.kr. mod ca. 200 mio.kr. i 2003/04. Likviditetsmæssig udvikling Likviditeten i speditionsbranchen er i 2004/05 blevet markant forbedret primært som følge af de realiserede resultater, men også pga. en positiv udvikling i forholdet mellem kredittiderne hos transportørerne på den ene side og kredittiderne til kunderne på den anden side. Den primære årsag til den positive likviditetsudvikling er de positive driftsresultater, men en anden væsentlig årsag til udviklingen er, at speditionsvirksomhedernes nettopengebinding i debitorer og kreditorer er blevet markant forbedret i 2004/05. Arbejdskapital Hen over de første år af den 5-årige analyseperiode kan der spores en klar tendens til, at speditionsvirksomhedernes afregningsperioder over for transportørerne og andre leverandører blev reduceret, uden at kundernes kredittider i samme omfang blev tilpasset. Udviklingen var særlig markant i 2001/02, hvor specielt rederiernes indtjening var under pres, og hvor en del af den likviditetsmæssige effekt heraf blev væltet over på speditørerne. 13

14 Likviditet Over perioden har denne udvikling i debitorer og kreditorer medført periodiske nettopengebindinger for de 108 speditionsvirksomheder på op til 120 mio.kr. Udviklingen er imidlertid vendt, og der er nu opnået tilnærmelsesmæssig ligevægt i forhold til udgangspunktet. Det har i 2004/05 medført en forbedring af likviditeten på skønsmæssigt 90 mio.kr. alene i forhold til året før. Det er dog bemærkelsesværdigt, at antallet af speditionsvirksomheder med negativ nettolikviditet har været støt stigende i perioden fra ca. 23% i 2000/01 til ca. 28% i 2004/05, når der henses til den generelle positive likviditetsudvikling. Om analysen Analysen omfatter 108 speditionsvirksomheder af de ca. 750 registrerede speditionsvirksomheder i Danmark. Undersøgelsen dækker en 5-årig periode fra 2000/01 til 2004/05 og er baseret på virksomhedernes årsrapporter, der er offentliggjort til og med 1. halvdel af For at sikre en pålidelig præsentation af udviklingen i perioden indeholder analysen alene virksomheder, der har offentliggjort regnskabstal for samtlige 5 år i perioden. Endelig omfatter analysen kun virksomheder, der ikke har undergået så væsentlige omstruktureringer i forbindelse med opkøb, salg eller lignende, at sammenligneligheden over den 5-årige periode ikke er relevant. 14

15 Indsigt i speditionsbranchens forhold 15

16 Deloittes Markedsgruppe Logistik Vi har sammensat et team af partnere og medarbejdere, som har særlig indsigt i transportbranchen. Vi følger udviklingen inden for transportbranchen på nært hold og er revisorer og rådgivere for adskillige af branchens virksomheder. Vores rådgivning tager således ikke blot udgangspunkt i den enkelte virksomheds forhold, men også i vores indgående kendskab til den branche, som virksomheden opererer i. Læs mere på Kontaktpersoner Anders Kreiner, Statsautoriseret revisor Kontor: København Tlf.: Peder Pedersen, Statsautoriseret revisor Kontor: Esbjerg Tlf Jacob Therkelsen, Rådgiver køb og salg af virksomheder Kontor: København Tlf.: Astrid Bannebjerg Rugaard, Momskonsulent Kontor: København Tlf.: Morten Olesen, Revisor Kontor: København Tlf.: Deloitte Touche Tohmatsu er en organisation af medlemsfirmaer, hvis primære opgave er at tilbyde professionelle ydelser og rådgivning. Vi fokuserer på kundeservice gennem en global strategi, som udføres lokalt i 150 lande. Med adgang til dybdegående viden hos mennesker på verdensplan leverer vores medlemsfirmaer og deres tilknyttede firmaer ydelser inden for fire overordnede kompetencer: Revision, Skat, Consulting og Corporate Finance. Vores medlemsfirmaer servicerer over halvdelen af verdens største selskaber og store nationale virksomheder, offentlige institutioner, lokalt vigtige kunder og succesrige, hurtigt voksende, globale selskaber. På grund af lovgivning og lignende tilbyder visse medlemsfirmaer ikke ydelser inden for alle fire forretningsområder. Deloitte Touche Tohmatsu er en schweizisk organisation (Verein), og hverken Deloitte Touche Tohmatsu eller nogen af dets medlemsfirmaer er ansvarlige for hinandens handlinger eller mangel på samme. Hvert medlemsfirma er en separat og uafhængig juridisk enhed, som opererer under Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu eller andre lignende navne. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2006 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2010/11. Oktober 2011 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 21/11 Oktober 211 Analysen tegner et billede af en speditionsbranche, der har klaret sig fornuftigt igennem lavkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Rentabilitet... 6 Elementer i rentabiliteten... 10 Soliditetsgrad... 12 Likviditet...

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14. November 2014 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2013/14 November 2014 Bruttoavancen har over en længere årrække været faldende. Siden årtusindeskiftet er bruttoavanceprocenten reduceret fra et niveau på ca.

Læs mere

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08

December 2008. Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2007/08 December 28 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 27/8 Deloittes speditionsanalyse 28 Indhold Indhold Indledning... 3 Rentabilitet... 5 Resultat... 5 Forrentning af egenkapital...

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014

Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder. November 2014 Økonomisk analyse af Sydvestjyllands største virksomheder November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 12 1 18 19 25 26 27 Indledning Kommentar Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Likviditet Soliditetsgrad

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske vognmænd for de seneste 5 år, for at se hvorledes de har

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere