Kvartalsstatistik BIU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik BIU"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt personer på ledighedsydelse og førtidspension. J. nr P05 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ministermål... 4 Gladsaxe Kommunes resultatkrav... 8 Udgifter til forsørgelse... 8 Figur 1: Forsørgertryk (Niveau og udvikling sammenlignet med klyngekommunerne)...8 Figur 2. Forsørgelsesudgifter pr. borger (16-66 år) i Gladsaxe og klyngekommunerne...9 Længerevarende sygedagpengeforløb...10 Selvforsørgende unge under Figur 4. Andel unge på offentlig forsørgelse Løntilskudsjobs til førtidspensionister...12 Figur 5. Antal førtidspensionister i skånejob Integrationsområdet...13 Indvandreres ledighedsgrad Figur 6. Forskel i ledighedsgrad mellem etniske danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande samt efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande Figur 7: Nydanskere på offentlig forsørgelse, marts 2011 til marts A-dagpenge...15 Figur 8: A-dagpenge. Antal forløb fordelt på varighed. Juni 2011 til juni Figur 9: A-dagpenge. Antal ledige pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni Figur 10: A-dagpenge. Gennemsnitlig varighed, antal uger, juni 2011 til juni Figur 11: A-dagpenge. Antal fordelt på varighed, uger, juni 2011 til juni Kontanthjælp...17 Figur 12: Kontanthjælp. Antal fuldtidspersoner, juni 2011 til juni Figur 13: Kontanthjælp. Antal ledige pr borgere år, juni 2011 til juni Figur 14: Kontanthjælpsmodtagere. Gns. varighed i uger, juni 2011 til juni Figur 15: Kontanthjælpsmodtagere. Varighed i uger. Juni 2011 til juni Sygedagpenge...19 Figur 16: Sygedagpengemodtagere, antal og varighed. Juni 2011 til juni Figur 17: Sygedagpenge. Antal pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni Fleksjob og ledighedsydelse...20 Figur 18: Fleksjob og ledighedsydelse. Antal personer, juni 2011 til juni Figur 19: Ledighedsydelse. Antal modtagere pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni J. nr P05 2

3 Figur 20: Ledighedsydelsesmodtagere. Gennemsnitlig varighed i uger, juni 2011 til juni Førtidspension...22 Figur 21: Førtidspensionister. Antal juni 2011 til juni Figur 22: Førtidspensionister. Antal pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni Udviklingen i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe Metode og grundlag for statistikker...26 J. nr P05 3

4 Ministermål I det følgende afsnit præsenteres beskæftigelsesministerens 4 overordnede mål for beskæftigelsen. I Beskæftigelsesplan 2012 er de absolutte mål for Gladsaxe Kommunes indsats på områderne præsenteret. Ministermålene er sat til udgangen af december Derfor har Social- og Sundhedsforvaltningen lavet milepælsplaner, der giver overblik over, hvordan status er p.t. i forhold til at nå de enkelte ministermål i december Ministermål 1: Arbejdskraftreserve Ministermål: Arbejdskraftreserven begrænses til personer i december Milepælsplan ift. arbejdskraftreserven Arb.kraftreserven dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Milepælsplan AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Realiseret AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference (realiseretmilepæl) AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference ift. ministermål dec Kilde: Note: Opdateret: Kommentar: og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december Arbejdskraftreserven er i juli lavere end målet for december I forhold til milepælsplanen for juli er det 166 mindre end defineret som det maksimale antal i milepælsplanen. Det høje antal skyldes især et lavt antal dagpengemodtagere der ligger 152 under milepælsplanen for juni. J. nr P05 4

5 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 178 personer i 2012, svarende til niveauet i Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger Permanent forsørgelse jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Milepælsplan Samlet heraf fleksjob og ledighedsydelse heraf førtidspension Realiseret Samlet heraf fleksjob og ledighedsydelse heraf førtidspension Difference ift. ministermål dec 2012 Samlet heraf fleksjob og ledighedsydelse heraf førtidspension Kilde: og Note: Opdateret: Kommentar: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december Data angiver tilgangen til permanente forsørgelser det sidste år Tabellen viser, at tilgangen til permanente forsørgelsesydelser i juli 2012 er faldet med 2 siden foregående måned. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er 20 mindre end det endelige ministermål i december På grund af typen af data tilgængelig fra jobindsats.dk opgøres milepælsplanen for permanente forsørgelsesydelser i forhold til tilgangen det seneste år, indtil anden opgørelsesmåde eventuelt bliver gjort tilgængelig. J. nr P05 5

6 Ministermål 3: Unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse begrænses til 1056 fuldtidspersoner december Unge på off. forsørgelse dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Milepælsplan Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Milepælsplan ift. begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2 opskrives med 3,3 pct.. Der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper. Den samlede opskrivning for unge på offentlig forsørgelse er 2,2 pct., jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplan Opdateret: Kommentar: Antallet af forsørgede borgere under 30 er i juli lavere end målet for december Ift. milepælsplanen ses det, at det er antallet af unge på dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere match 1, der ligger lavere end milepælsplanen, hvorimod kontanthjælp match 2 og 3 ligger højt, med hhv. 102 og 12 over milepælsplanen for juli. J. nr P05 6

7 Ministermål 4: Nydanskere på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1307 fuldtidspersoner i december Nydanskere dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Milepælsplan Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Milepælsplan ift. begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december Dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere opskrives med 4,3 pct. i perioden. Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere opskrives med 3,2 pct.. Der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplan Opdateret: Kommentar: Det samlede antal nydanskere på off. forsørgelse følger i juli 2012 ikke milepælsplanen, da der er 23 mere end målet for december Antallet af førtidspensionister, kontanthjælp match 2 og 3 samt dagpengemodtagere er højt ift. milepælsplanen, hvorimod antallet af sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere match 1 er lavt hhv 30 og 25 færre end milepælsplanen for juli J. nr P05 7

8 Niveau for forsørgertryk ift. klyngekommuner Gladsaxe Kommunes resultatkrav I det følgende afsnit præsenteres de foreløbige resultater i forhold til resultatkrav fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune , der vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Beskæftigelsesområdet Udgifter til forsørgelse Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter pr. indbygger i alderen år skal i 2012 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Gennemsnittet for sammenligningsgrundlaget udgøres af punktet 0. Den vandrette akse angiver udviklingen i udgifterne og ligger et forsørgelsesområde i den højre halvdel af figuren betyder det, at væksten i udgifterne har været større eller faldet har været mindre i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne. Den lodrette akse angiver udgiftsniveauet pr. borger og ligger et forsørgelsesområde i den øvre halvdel af figuren betyder det, at udgiftsniveauet er højere i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne. Figur 1: Forsørgertryk (Niveau og udvikling sammenlignet med klyngekommunerne) 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% Forsørgelsesudgifter niveau i marts (pr. borger år), Udvikling juli juli 2012 Kontanthjælp samlet A-Dagpenge samlet Førtidspension Ydelser i alt; -6% Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalidering -60% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Jobindsats.dk og dst.dk J. nr P05 8 Udvikling ift. klyngekommuner (procent) Af figur 1 fremgår det, at Gladsaxe Kommune i juli måned 2012 har haft 6 % lavere forsørgelsesudgifter pr. borger sammenlignet med klyngekommunerne. I perioden juli 2011 til juli 2012 har udviklingen i Gladsaxe været 1 % lavere end i klyngekommunerne. Udgifterne til kontanthjælp er væsentligt højere end i klyngekommunerne, dog har udviklingen i udgifterne i perioden juli 2011 juli 2012 været gunstigere i Gladsaxe. Udgifterne til A- dagpenge er 9,2 % lavere i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne, men udviklingen i Gladsaxe er identisk med klyngekommunerne.

9 Udgifterne til førtidspension, som er den klart tungeste post, er lavere i Gladsaxe. Udviklingen i Gladsaxe er identisk med klyngekommunerne. Figur 2. Forsørgelsesudgifter pr. borger (16-66 år) i Gladsaxe og klyngekommunerne (juli 2012) Ydelser (Juli 2012) Gladsaxe Klyngekommuner Difference A-dagpenge samlet kr 263 kr 265 kr -1 Kontanthjælp samlet kr 263 kr 228 kr 35 Sygedagpenge kr 141 kr 190 kr -49 Ledighedsydelse kr 29 kr 47 kr -18 Førtidspension kr 401 kr 433 kr -32 Revalidering kr 6 kr 13 kr -6 Samlet kr kr kr -71 Figur 2 viser niveauet i forsørgelsesudgifter pr. borger i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne. Tallene er de samme der bliver benyttet til at beskrive niveauet i figur 1. Det ses her, at Gladsaxe har et højere forsørgertryk på kontanthjælp end sammenligningskommunerne. For alle øvrige ydelser gælder det at forsørgelsesudgifterne i Gladsaxe er lavere end gennemsnittet i klyngekommuner. Samlet set ligger Gladsaxe under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Social- og Sundhedsforvaltningen overholder resultatkravet for J. nr P05 9

10 Gns., 2011 Åtd., 2012 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Antal sager Længerevarende sygedagpengeforløb Kommunens reviderede resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 64 fuldtidspersoner i For at fastholde en høj ambition på området, efter at Jobcentrets indsats har nedbragt antallet af længerevarende sygedagpengeforløb, er målet for 2012 nedjusteret fra 95 fuldtidspersoner til 64. Figur 3. Længerevarende sygedagpengeforløb Længerevarende sygedagpengeforløb (forløb over 52 uger) Kilde: KMD-Opera Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager for 2012 er i juli måned fuldtidspersoner, og er dermed 40 lavere end det reviderede resultatkrav for Set i forhold til gennemsnittet i 2011, ligger antallet af fuldtidspersoner 68 lavere i juli Social- og Sundhedsforvaltningen overholder det reviderede resultatkravet for J. nr P05 10

11 Andel ydelsesmodtager under 30 år Selvforsørgende unge under 30 Kommunens resultatkrav: Gladsaxe Kommune skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Figur 4. Andel unge på offentlig forsørgelse Figur 3-10: Resultatmål unge på offentlig forsørgelse Gladsaxe skal være i den bedste fjerdedel 14,00 12,6 12,6 13,1 13,3 12,00 10,00 8,00 10,78 8,0 8,3 9,0 9,4 10,1 10,3 10,5 10,9 11,0 11,2 11,3 6,00 4,00 2,00 0,00 Klyngekommuner Resultatkrav: Gladsaxe placerer sig i den bedste fjerdedel ift. klyngekommunerne. Bemærkninger: Gladsaxe placerer sig i juli som nummer 4 ud af 15 ift. klyngekommunerne. Dermed er resultatkravet ikke opfyldt. Den vægtede gennemsnitlige andel i klyngen (inklusiv Gladsaxe) er 11,4%. Gladsaxe placerer sig under dette med 9,4%. Note: Andelen af ledige unge har hidtil været målt i forhold til gruppen 0-29 årige i Gladsaxe kommune. Da ministerens mål er formuleret for de årige, er de tilgængelige data for ungeledigheden på jobindsats.dk opgjort for denne gruppe. Derfor måles andelen af unge ledige fremadrettet i forhold til befolkningsgruppen år i Gladsaxe. Dette giver et mere retvisende billede af andelen af ledige unge. Kilde: og danmarks statistik Opdateret: DOSOLA Kilde: Jobindsats.dk, Figuren viser, at Gladsaxe i juli 2012 er placeret som nr. 4 ud af 15 kommuner i klyngen, og dermed ikke overholder resultatkravet for J. nr P05 11

12 Gns Åtd jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 Antal Løntilskudsjobs til førtidspensionister Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2012 stige til 69. Figur 5. Antal førtidspensionister i skånejob Antal førtidspensionister i job med løntilskud, LAB Kilde: KMD-Opera Antallet af førtidspensionister i løntilskudsjob er juli 2011 til juli 2012 steget med 4 personer. Resultatkrav for 2012 er ikke opfyldt. J. nr P05 12

13 Integrationsområdet Indvandreres ledighedsgrad Kommunens reviderede resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandre fra ikke-vestlige lande skal være højst 8,6 procentpoint ved udgangen af 2012 Kommunens reviderede resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal være højst 12 % Da det ikke har været muligt at overholde resultatkravet grundet konjunktursvingninger, og idet der kun offentliggøres tal for beskæftigelsesfrekvensen én gang årligt, er resultatkravet revideret til at omhandle ledighedsgraden. Figur 6. Forskel i ledighedsgrad mellem etniske danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande samt efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande Herkomst Ledighedsgrad juli 2012 Andel af arbejdsstyrken Forskel i procentpoint Mål 2012 Personer med dansk oprindelse 5,6 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 14,6 8,9 8,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 9,8 4,2 4,6 Data: Jobindsats.dk samt DST Opdateret: Kommentar: Forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og indvandrere er 8,9 procentpoint, hvilket er 0,3 procentpoint over målet for Forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og efterkommere er 4,2 procentpoint, hvilket er 0,4 procentpoint under målet for J. nr P05 13

14 Andel af samlet arbejdsstyrke ifht. Klyngen Figur 7: Nydanskere på offentlig forsørgelse, marts 2011 til marts ,0% 20,0% 10,0% Nydanskere på offentlig forsørgelse (Udvikling juli 11 til juli 12 og andel ifht. Klyngen) Khj. match 1 Dagpengemodtagere 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% Supplerende mål: Gladsaxe skal være under stregen (-10 %) Ledighedsydelsesmo dtagere Sygedagpenge FØP Khj. match 3 Kontanthjælp i alt I alt; -18,5% Ledighedsydelse Khj. match 2-50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% Udvikling, forskel ifht. Klyngen, procentpoint Kilde: og Opdateret: Kommentar: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er i Gladsaxe Kommune 18,5 pct. lavere end tilsvarende andel i klyngekommunerne. Dermed er andelen 8,5 pct. point under minimumskravet i det supplerende mål. J. nr P05 14

15 A-dagpenge Figur 8: A-dagpenge. Antal forløb fordelt på varighed. Juni 2011 til juni jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun uger Over 18 uger Antallet af forløb, hvor personer modtager A-dagpenge er steget fra 1262 i juni 2011 til 1269 i juni Andelen af ledige med et forløb med en varighed under 18 uger udgør i juni ,7 pct. af det samlede antal berørte personer i gruppen. Figur 9: A-dagpenge. Antal ledige pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni Gladsaxe Klyngekommunerne Af figur 9 fremgår det, at antallet af forsikrede ledige udgør en lavere andel af befolkningen i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne. Antallet har i perioden juni 2011 til juni 2012 oplevet et fald således at antallet af ledige pr borgere i juni 2012 er lidt højere end i juni J. nr P05 15

16 Figur 10: A-dagpenge. Gennemsnitlig varighed, antal uger, juni 2011 til juni ,5 U g e r 4 3,5 3 2,5 2 Gladsaxe Klyngekommunerne Det fremgår af figur 10, at den gennemsnitlige varighed af A-dagpengeforløbene er relativ identisk med sammenligningskommunerne over de seneste 13 mdr. Figur 11: A-dagpenge. Antal fordelt på varighed, uger, juni 2011 til juni uger uger uger uger over 52 uger Antallet af forsikrede ledige i Jobcenter Gladsaxe med forløbsvarighed over 52 uger er faldet i de seneste 13 måneder fra 146 i juni 2011 til 126 i juni J. nr P05 16

17 Kontanthjælp Figur 12: Kontanthjælp. Antal fuldtidspersoner, juni 2011 til juni Ikke-arbejdsmarkedsparate Arbejdsmarkedsparate Figur 12 viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 1504 personer i juni 2011 til 1677 i juni I juni 2011 udgjorde gruppen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 39,8 % af samtlige kontanthjælpsmodtagere og i juni 2012 udgjorde gruppen 35,1 %. Figur 13: Kontanthjælp. Antal ledige pr borgere år, juni 2011 til juni Gladsaxe Klyngekommunerne Figur 13 viser, at kontanthjælpsmodtagerne udgør en større andel af befolkningen i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne, og at forskellen i andelen er blevet lidt større i perioden juni 2011 til juni J. nr P05 17

18 Figur 14: Kontanthjælpsmodtagere. Gns. varighed i uger, juni 2011 til juni ,60 4,40 U g 4,20 e 4,00 r 3,80 3,60 Gladsaxe Klyngekommunerne Det fremgår af figuren, at den gennemsnitlige varighed af kontanthjælpsforløbene i Jobcenter Gladsaxe er næsten identisk med sammenligningskommunerne. Dog er der i november og december en stigning i den gennemsnitlige varighed i klyngekommunerne, som ikke ses i Gladsaxe Figur 15: Kontanthjælpsmodtagere. Varighed i uger. Juni 2011 til juni jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun uger uger uger uger Over 52 uger Antallet af kontanthjælpsmodtagere med varighed på over 52 uger er i de seneste 13 måneder steget fra 505 til 636. J. nr P05 18

19 Sygedagpenge Figur 16: Sygedagpengemodtagere, antal og varighed. Juni 2011 til juni jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun uger uger uger uger Over 52 uger Det fremgår af figuren, at antallet af sager over 52 uger er faldet fra 92 personer i juni 2011 til 8 i juni Antallet af sager under 26 uger er i perioden faldet fra 557 i juni 2011 til 514 i juni Det samlede antal sygedagpengemodtagere er i perioden faldet fra 810 til 660 personer. Figur 17: Sygedagpenge. Antal pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni Gladsaxe Klyngekommunerne Det fremgår af figur 17, at sygedagpengemodtagere udgør en mindre del af befolkningen i alderen år i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne. Forskellen mellem Gladsaxe og sammenligningskommunerne varierer hen over året. Gladsaxe har dog haft en gunstigere udvikling end klyngekommunerne i perioden fra juni 2011 til juni J. nr P05 19

20 Fleksjob og ledighedsydelse Figur 18: Fleksjob og ledighedsydelse. Antal personer, juni 2011 til juni jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Fleksjob Ledighedsydelse Figuren viser, at antallet af personer i fleksjob samlet set har været en stigende. I juni 2011 var der 376 personer i fleksjob og i juni 2012 var der 416 personer. I samme periode er antallet af personer på ledighedsydelse faldet fra 117 til 110. Figur 19: Ledighedsydelse. Antal modtagere pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Gladsaxe Klyngekommunerne Det fremgår af figuren, at modtagere af ledighedsydelse udgør en lavere andel af befolkningen i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne. J. nr P05 20

21 Figur 20: Ledighedsydelsesmodtagere. Gennemsnitlig varighed i uger, juni 2011 til juni U g e r 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 Gladsaxe Klyngekommunerne Af figur 20 fremgår det, at den gennemsnitlige varighed, hvor personer visiteret til fleksjob modtager ledighedsydelse, før vedkommende finder beskæftigelse eller overgår til andet forsørgelsesgrundlag, er næsten identisk i Gladsaxe og sammenligningskommunerne. J. nr P05 21

22 Førtidspension Figur 21: Førtidspensionister. Antal juni 2011 til juni jun jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 Det fremgår af figuren, at antallet af førtidspensionister er faldet fra 2446 til 2404 personer i perioden juni 2011 til juni Figur 22: Førtidspensionister. Antal pr borgere (16-66 år), juni 2011 til juni Gladsaxe Klyngekommunerne Figuren viser, at antallet af førtidspensionister i Gladsaxe er lavere end i sammenligningskommunerne og at der i perioden juni 2011 til juni 2012 ikke er sket de store relative ændringer. J. nr P05 22

23 Udviklingen i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen ArbejdsmarkedsafdelingenArbejdsmarkedsafdelinge n Notat vedr. udviklingen i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe, juli 2012 Dato: NOTAT Af: Jesper Bøtker Mortensen I dette notat beskrives udviklingen i antallet af personer med et kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe. Notatet gennemgår tabeller med tilgang og afgang af kontaktforløb opgjort via datatræk fra sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Notatet opdateres i takt med oversigter over tilgang og afgang på personnummerniveau på månedsbasis distribueres til de målgruppeansvarlige teamledere samt medarbejdere i jobcentret. Notatet beskriver den seneste måned og de generelle tendenser. Det samlede antal personer med kontaktforløb i KMD Opera er ved udgangen af juli 2012 i alt 74 færre end ved udgangen af juni I tabellen nedenfor er nettotilgangen samt status på antal og tilgang og afgang af personer opdelt på målgrupper samt opdelt på alder for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Periode: juli 2012 Antal Tilgang Afgang Netto Brutto LAB 2.1, forsikrede ledige Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.4, revalidering og forrevalidering LAB 2.5, sygedagpengemodtagere LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse Førtidspensionister, ydelse I alt Antallet, som angives i den første kolonne fra venstre, er antallet af personer i målgruppen på den sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Brutto, længst til højre, angiver ændrin- J. nr P05 23

24 gen i kontaktforløb som tilgang plus afgang, hvor netto angiver ændringen som tilgang minus afgang. I tabellen ovenfor er tilgang og afgang af kontanthjælpsmodtagere opdelt på alder og efter målgruppe LAB 2.2 eller LAB 2.3, det vil sige om personerne har ledighed som det eneste problem eller personerne har problemer udover ledighed. I tabellen nedenfor ses den månedsvise nettotilgang af kontaktforløb i løbet af de seneste 6 måneder. Periode: sen. 6 mån., månedsvis, juli År Tilgang Afgang Brutto Netto 2012, juli , juni , maj , april , marts , februar I alt, 6 mån Gns. sen. 6 mån Af tabellen ovenfor fremgår det, at den månedsvise nettotilgang set over de seneste 6 måneder i gennemsnit udgør en nettoafgang på 69 personer per måned. I tabellen nedenfor ses tilgang og afgang opgjort målgruppevis for perioden i løbet af de seneste 6 måneder. Den samlede nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder udgør et fald antallet på i alt 412 personer. Periode: sen. 6 mån., målgruppevis, juli Tilgang Afgang Netto LAB 2.1, forsikrede ledige LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed LAB 2.4, revalidering LAB 2.5, sygedagpenge LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.8, person m. handicap LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse Ukendt kommakonverteret Førtidspension, ydelse I alt Det fremgår af tabellen, at nettoafgangen af personer set over de seneste 6 måneder først J. nr P05 24

25 og fremmest udgøres af forsikrede ledige, som bidrager med en nettoafgang på 275 personer. De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger med 44 personer. Set over de seneste 6 måneder sker der et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på i alt 214 personer. J. nr P05 25

26 Metode og grundlag for statistikker Grundlaget for kvartalsstatistikken udgøres primært af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. Opdateringerne på jobindsats.dk sker ikke med samme kadence for alle forsørgelsesgrupper, hvilket medfører at der er forskel i hvilke tidsintervaller der er målt på. Statistikken omfatter data til og med december 2011 og omfatter målgrupperne: A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere (herunder personer i revalidering), sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse samt personer forsørget af førtidspension. For alle områder er antallet af ydelsesmodtagere afrapporteret og sammenlignet med udviklingen i sammenligningskommunerne i Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge af kommuner med samme rammevilkår 1. 1 Sammenligningsgrundlaget består af Arbejdsmarkedsstyrelsens klynge af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve. Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. J. nr P05 26

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Notat vedr. udviklingen i kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe NOTAT Dato: 02.06.2009 Af: Jesper Bøtker Mortensen Indledning I dette

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 11.2.216/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere