Erik R. Holst (suppleant Flemming Damgaard kan ikke deltage), Erik Bahn, Nelli Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erik R. Holst (suppleant Flemming Damgaard kan ikke deltage), Erik Bahn, Nelli Sørensen"

Transkript

1 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. april 2018 kl Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Medlemmer: Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Tina F. Nicolaisen E Dato: 18. april 2018 J.nr.: 14/948 Christian Plank Udvalget for Job & Arbejdsmarked Martin Stokholm Udvalget for Erhverv og Turisme Ivan Mott Udvalget for Teknik & Miljø Rikke Zwisler Udvalget for Børn & Ungdom Erik Rønnekamp Holst Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Christian Fjeldsted Andersen Udvalget for Kultur & Fritid Jan Andersen - Scleroseforeningen Erik Jørgensen - Hjernesagen Karin Zwisler - Dansk Fibromyalgiforening Bjarne Jørgensen Diabetesforeningen Erik Bahn - Dansk Handicap Forbund Nelli Øvre Sørensen - SIND Referent: Tina F. Nicolaisen, Sekretariat & Udvikling Afbud: Erik R. Holst (suppleant Flemming Damgaard kan ikke deltage), Erik Bahn, Nelli Sørensen Christian Plank; suppleant Fredering Dahl deltager. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden ( ) Herunder orientering om eventuelle justeringer af sidste mødes referat. Dagsorden godkendt. Foreslår at punktet vedr. godkendelse af forretningsorden udsættes til der foreligger en godkendelse af kommmuissoriet for tilgængelighedspuljen. 2. Tema: Ulighed i sundhed ( )

2 Lejreborgere med udviklingshæmning og psykisk sygdom der bor i eget hjem Forholdene i Lejre Kommune for psykisk syge og udviklingshæmmede borgere i eget hjem, herunder; de faktuelle/praktiske forhold vedr. støttekontaktpersoner og udviklingshæmmede og psykisk syge, herunder o er der sammenfald/forskel i gruppernes behov for støtte o hvad er de typiske opgaver en støttekontaktperson udfører o hvem får besøg og hvor ofte værdier der påvirker livskvaliteten hos målgrupperne, herunder forhold som: o ensomhed, o beskæftigelse/aktivering, o deltagelse div. tilbud i idrætsforeninger, oplysningsforbund, kulturelle tilbud, o evt. deltagelse i tiltag der er til gensidig gavn for flere målgrupper V. Inger Bagge afdelingsleder i Center for Job & Social, Anne Røder leder af Solvang og Socialpsykiatrisk Center og Michael Jørgensen leder af Bramsnæsvig og Bofællesskaberne. Inge Bagge: afdelingsleder for Team Social, Integration og Misbrug. Beskæftiger sig med det specialiserede voksensocialområde og visitationen af ydelser. Fokus er ikke så meget på diagnoserne med mere på, hvordan borgerne fungerer i hverdagen hvordan de fungerer med deres funktionsnedsættelse. Borgeren henvender sig selv, eller kommer via pårørende eller væresteder, jobcentret eller via børn og unge. Oplever meget ensomhed blandt borgerne. Stor tendens til at folk inden for deres målgruppe isolerer sig. Hjælper borgere til behandling og hjælp til at håndtere deres økonomi og praktiske opgaver. De fleste med en udviklingshæmning har kontakt til pårørende, hvorimod de psykisk syge har mindre kontakt med andre mennesker. Har 156 borgere der får støtte. Lejre Kommune har et højt serviceniveau i forhold til andre kommuner. Arbejder med at få flere frivillige ind i arbejdet. Men med et fokus på at frivillige ikke skal overtage for meget eller at der bliver væsentlige huller hvis den frivillige ikke dukker op. Balancegang som man skal være opmærksom på. Også fokus på de mange forskellige former for frivillighed. Hvad skal vi gøre for at fastholde en frivillighed så den ikke bliver for sporadisk. Eller være opmærksomme på at tilpasse vores behov til de frivillige. Michale afdelingsleder af Bramsnæsvig Bofællesskaber: Tilbud til de udviklingshæmmede. Har ca. 10 % af Lejre Kommunes udviklingshæmmede borgere tilknyttet (15 i alt ud af de i alt 156) bofællesskaberne De fleste er i meget tæt kontakt med familien. Borgerne får støtte fra 1-4 timer om ugen. Hjælper med at opbygge relationer eller praktiske ting.

3 ¼ af dem går til en eller anden fritidsaktivitet ¾ går ikke til noget. Er ikke typisk overvægtige. Flere bor hjemme, og hjemmesygeplejeskern kommer i hjemmet ved behov. Er typisk en borgergruppe der har svært ved at skabe nye relationer, men hvorvidt der er tale om ensomhed vides ikke. 10 ud af de 15 borgere er beskæftiget i en form for arbejde. Anne Røder afdelingsleder af Solvang og socialpsykiatrisk center Tilbud til borgere med psyiske problemstillinger. Borgergruppen som de kommer hos er lige så forskellig som alle andre borgere. Hjælpen til den enkelte starter hos myndigheden, som afklarer hvilke behov borgeren har og hvilken hjælp borgeren har brug for. Ensomhed et problem. Mange har en ensomhedsfølelse. Meget forskelligt hvor mange timer der allokeres til den enkelte. Det kan være fra 1 time hver 14 dag til flere timer om ugen. Arbejder mere og mere med borgeren i grupper, hvilket også understøtter arbejdet med de sociale relationer mellem borgere. Sp. Er det livslang støtte eller bliver de selvhjulpne på et tidspunkt? Sv. Nogen kommer til at kunne klare sig selv. Andre kan klare sig med ganske lidt hjælp og nogen skal have livslang hjælp. Ikke mulighed for at trække statistik på det. Sp. Det forebyggende arbejde hvor ligger det? Feks forebyggelse af angst, som vi ser meget hos mange unge mennesker. Jobcentret arbejder med forebyggelse. Men svært at arbejde med forebyggelse, for svært at spore og se hvornår de debutterer med angsten. Der er større misbrugsproblemer og selvmordsproblemer blandt gruppen men vi har ikke statistik på gennemsnitslevealderen hos gruppen. Sp. Hvad med sundhedstjek hos de borgere der bor i eget hjem gennem støtte kontaktpersonerne. Sv. Der gives støtte til at komme afsted til lægen. Ved ikke om denne gruppe får et årligt sundhedstjek. Meget varieret hvordan man går til borgerne og hvad man snakker om og opfordrer dem til. Mange borgere der er meget dårlige vil generelt nødigt have ret megen kontakt med kommunen. 3. Godkendelse af revideret forretningsorden ( ) v. Jan Andersen //: Bilag Forretningsorden Afventer godkendelse af kommissoriet for tilgængelighedspuljen

4 4. Status tilgængelighedspuljen ( ) Herunder kort orientering om processen omkring Handicaprådets involvering i prioritering af puljen v. Jan Andersen DH afholder møde i næste uge om udkastet til kommissoriet giver Center for Service & Ejendomme bemærkninger til kommissoriet, så de kan nå at komme på den politiske dagsorden til maj. Handicaprådets involvering i disponering af tilgængelighedspuljen skal afprøves i en 2-årig periode. På Handicprådets septembermøde deltager Jannick Christensen fra Center for Service & Ejendomme samt en repræsentant fra GoAdgang i forbindelse med den videre proces omkring tilgængelighedsindsatser. 5. Gensidig orientering ( ) Emner af relevans for de øvrige medlemmer af Handicaprådet V. Jan Andersen Bjarne: Den nye Sundhedsprofil for 2017 er blevet offentliggjort: Lejre kommunes borgere har det generelt godt, men bevæger sig for lidt og drikker mere end den gennemsnitlige dansker gør. Får 3 4 % sager tilbage fra Ankestyrelsen, hvor borger får medhold i sin klage. Rikke: Sidder i udvalget Cafa (Center for afklarende og socialt afklaring). I gang med et projekt omkring tykke/overvægtige børn. Vil tilbyde Lejre Kommune at være med i projektet. Vil gerne finde nogle børn fra Lejre Kommune som skal deltage i projektet. Projektet er i sin opstartsfase. Martin: Spørger ind til hvordan går det med affaldssorteringen for de handicappede borgere. Da det medfølgende informationsmateriale var svært forståeligt. Erik: 9. april havde Erik og Erik fortræde for Teknik & Miljøudvalget. Jan: Jan og Ivan skal den 19. april til Holbæk Kommune og fortælle om vores Handicapråd. 26. april afholdes der møde i Taastrup om Handicappolitiske emner, og repræsentanter fra hcr deltager. Den nye parkeringsplads ved Hvalsø Station har ikke været i høring. Lokalplanen har været i høring. Rikke har fået protokoleret spørgmålet om hvorvidt Handicaprådet kan være med til at drøfte placeringen af Handicappladser.

5 Handicaprådet drøftede forslaget og Teknik & Miljøudvalget tager Handicaprådets forslag med tilbage, herunder at de disponerede handic appladser placeres anderledes og tættere på rampen samt at udvidde pladserne fra 2 til 3 pladser. Ivan tager emnet vedr. protokoleringen omkring inddragelse af Handicaprådet ved placering af handicappladser med til administrationen. Jan, Erik og Erik inddrages i en efterfølgende høring. Eventuelt ( )

Referat. Mandag den 25. juni 2018 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Referat. Mandag den 25. juni 2018 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 25. juni 2018 kl. 17.00 19.00 Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Medlemmer: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Referat. Mandag den 18. februar kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Referat. Mandag den 18. februar kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 18. februar kl. 17.30 19.30 Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Medlemmer: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Referat. Mandag den 17. september 2018 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Referat. Mandag den 17. september 2018 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 17. september 2018 kl. 17.00 19.00 Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Medlemmer: Lejre Kommune Møllebjergvej 4

Læs mere

Referat. Mandag den 13. november 2017 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Referat. Mandag den 13. november 2017 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 13. november 2017 kl. 17.00 19.00 Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Medlemmer: Lejre Kommune Møllebjergvej 4

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Afbud: Christian Plank, Birger Prahl

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Afbud: Christian Plank, Birger Prahl Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 21. november 2016 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 8 på Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Medlemmer: Jan Andersen (formand) - Scleroseforeningen

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. november 2015 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. november 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lone Feddersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 1. marts 2010 J.nr.: 10/1594 Referat fra møde

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 20. juni 2016 kl , Handicaprådsmøde

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 20. juni 2016 kl , Handicaprådsmøde Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 20. juni 2016 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social,

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 16. februar 2015 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. februar 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Snorre Chr. Andersen D 4646 4720 E jabi@lejre.dk

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Carsten Helles Rasmussen, Bjarne Jørgensen, Henning Nielsen. Mandag den 16.

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Carsten Helles Rasmussen, Bjarne Jørgensen, Henning Nielsen. Mandag den 16. Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 16. februar 2015 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag

Læs mere

Referat. Mandag den 18. september 2017 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune

Referat. Mandag den 18. september 2017 kl Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 18. september 2017 kl. 17.00 19.00 Mødelokale 1 (i kælderen) Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. september 2012 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. september 2012 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 10. september 2012 kl. 17 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Snorre Chr. Andersen D 4646 4720 E jabi@lejre.dk

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag den 28. september 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag den 28. september 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 14. juni 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 14. juni 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag den 27. september 2011 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag den 27. september 2011 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Servicecenter Hvalsø D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Tirsdag

Læs mere

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 17. november 2014

Dagsorden. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 17. november 2014 Dagsorden Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 17. november 2014 kl. 17-19, Handicaprådsmøde Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 14. marts 2011 kl Rådhuset i Hvalsø, mødelokale 1

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 14. marts 2011 kl Rådhuset i Hvalsø, mødelokale 1 REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag

Læs mere

referat Handicapråd 19. februar 2015 mødelokale sydfalster, rådhuset kl Dorthe Jørgensen (rep. fra DH, formand)

referat Handicapråd 19. februar 2015 mødelokale sydfalster, rådhuset kl Dorthe Jørgensen (rep. fra DH, formand) referat Handicapråd 19. februar 2015 dato: sted: mødelokale sydfalster, rådhuset kl. 9.00 tidspunkt: DELTAGERE: Dorthe Jørgensen (rep. fra DH, formand) Anne-Lise Rossau Claus Petersen Afbud: Fremmødt SUPpLEANT

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden. Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 10. februar 2014 kl. 17 Mødelokale 1, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 17. november 2014

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 17. november 2014 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 17. november 2014 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen E tfni@lejre.dk kl. 17-19,

Læs mere

Udvalget for Teknik & Miljø REFERAT

Udvalget for Teknik & Miljø REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Møllebjergvej 4, 4330, Hvalsø Dato: Mandag den 16. april 2018 Start kl.: 16:45 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Ivan Mott (Ø) Martin Stokholm (A) Frederik Dahl (C) Jens K. Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 20. juni 2019 Kl. 14:00. Medlemmer. Bemærkning:

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 20. juni 2019 Kl. 14:00. Medlemmer. Bemærkning: Referat Mødelokale 2, Rådhuset, Kl. 14:00 Medlemmer Helen Sørensen (A) Jacob Panton Kristiansen (V) Rikke Ackermann Majbritt Bjerke Per B. Jensen Peder A. Larsen Jacob Buch-Andersen Tinamaria Götz Anja

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 25. JANUAR 2016 MØDELOKALE NR ALSLEV, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN SUSANNE SIMONSEN BJARNE HANSEN

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 25. JANUAR 2016 MØDELOKALE NR ALSLEV, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN SUSANNE SIMONSEN BJARNE HANSEN REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 25. JANUAR 2016 STED: MØDELOKALE NR ALSLEV, RÅDHUSET TIDSPUNKT: 9:00-12:00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT DORTHE JØRGENSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN SUSANNE

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 29. AUGUST 2018 RÅDHUSET, MØDELOK. SAKSKØBING DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP.

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 29. AUGUST 2018 RÅDHUSET, MØDELOK. SAKSKØBING DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 29. AUGUST 2018 STED: RÅDHUSET, MØDELOK. SAKSKØBING TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH BIRTHE FRIIS LAILA

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 24. JANUAR 2017 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 24. JANUAR 2017 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 24. JANUAR 2017 STED: MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD MANDAG D. 19. DECEMBER2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN

REFERAT HANDICAPRÅD MANDAG D. 19. DECEMBER2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN REFERAT HANDICAPRÅD DATO: MANDAG D. 19. DECEMBER2016 STED: MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER

Læs mere

Egedal Kommune Handicapråd

Egedal Kommune Handicapråd Egedal Kommune Handicapråd Den 8. maj 2014, kl. 17:30 i Mødelokale 502, Smørum Rådhus Dagsorden Lea Jensen Vicky Holst Rasmussen Anita Heiberg El-Kheloufi Arne Kristensen Rikke Mortensen Keld Stenlien

Læs mere

2.3 Meddelelser fra forvaltningen. Mette Olander orienterer om sundhedscentre og sammenlægning af områder.

2.3 Meddelelser fra forvaltningen. Mette Olander orienterer om sundhedscentre og sammenlægning af områder. Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. april 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde mandag den 28. marts 2011 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2. Blad nr.

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde mandag den 28. marts 2011 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2. Blad nr. 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Ældrerådets møde mandag den 14. januar 2019 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådets møde mandag den 14. januar 2019 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådets møde mandag den 14. januar 2019 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Tove Lunde Amsinck X Hermand Pedersen X Marianne Lund X Dorthe Friis X Per

Læs mere

Udsatterådet. Referat

Udsatterådet. Referat Udsatterådet Referat til mødet den kl. 13:00 i Mødelokale C Medlemmer: Allan Andersen Ellen Kirk Jensen Trine Pedersen Trine Engholm Christensen Kirsten Harboe Andersen Peter Uno Andersen (A) Nina Damsgaard

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. februar 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3B

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. februar 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3B Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. februar 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3B Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 22. JANUAR 2018 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP.

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 22. JANUAR 2018 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 22. JANUAR 2018 STED: MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 12.30 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH BIRTHE FRIIS

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat Fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat Fra Handicaprådet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jan Jakobsen, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmødet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmødet TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmødet Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 16:00 18:00. Sted: Tårnby Rådhus, mødelokale 209 Deltagere: Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Jørgen Maibom,

Læs mere

BESLUTNING Nyt punkt 3.10 om henvendelse fra Veje og Grønne områder om ny tilgængelighedsplan Dagsorden godkendt.

BESLUTNING Nyt punkt 3.10 om henvendelse fra Veje og Grønne områder om ny tilgængelighedsplan Dagsorden godkendt. Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde fredag den 2. juni 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af Handicaprådets 2. ordinære møde. 9. april Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Therese Nygaard Lauridsen

Referat af Handicaprådets 2. ordinære møde. 9. april Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Therese Nygaard Lauridsen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik REFERAT Referat af Handicaprådets 2. ordinære møde Dato: Den 5. april Tid: 19.15-21.30 Sted: Bostedet Grøndalsvænge Mødedeltagere: Mia Nyegaard

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 30. OKTOBER 2017 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 30. OKTOBER 2017 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 30. OKTOBER 2017 STED: MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden Til Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden Til Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden Til Handicaprådet Dato: 28.1.2016 Tidspunkt: Mødet starter efter oplæg, ca. 16.45 Sted: Mødelokale 209 og 211 Deltagere: Jan Jakobsen, Carsten Fuhr, Anders Krantz, Lars- Peter

Læs mere

DAGSORDEN HANDICAPRÅDET. Lissie Kirk (A), næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) Paul Christensen (V) Poul Erik Jensen (V) Søren D.

DAGSORDEN HANDICAPRÅDET. Lissie Kirk (A), næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) Paul Christensen (V) Poul Erik Jensen (V) Søren D. DAGSORDEN MØDE DEN 21. APRIL 2016 HANDICAPRÅDET Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 15. april 2016 2015-008982-8 DELTAGERE Lars Kunov (), formand Anni Kvisgård () Claus Nielsen () Henning Backs () Jeanne

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl.

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Bo Døgn, Ane Staunings Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 19. november 2015 kl

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 19. november 2015 kl Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. november 2015 Sags id 15/21166 Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering - Januar...2 3. TM - Valg af formand...3

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 16. oktober 2018 kl til på Hvalsø Rådhus, lokale 3.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 16. oktober 2018 kl til på Hvalsø Rådhus, lokale 3. 21. oktober 2018. Referat af møde i tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 10.00 til 12.30 på Hvalsø Rådhus, lokale 3. Deltagere: Afbud: Øvrige deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC), Kurt Erik Larsen (KEL),

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl på Strandcentret

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl på Strandcentret Greve Seniorråd Mandag den 29.05.17 kl. 9-12 på Strandcentret Kirsten Andersen (formand) Elo Knudsen (næstformand) Finn Brozek Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Afbud: Flemming Vahlgreen Sigurd Arnfred Larsen,

Læs mere

Referat af møde nr. 4. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4. Mandag d. 11.04.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 11.04.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Kun pkt. 1 Til info Kun pkt. 6

Kun pkt. 1 Til info Kun pkt. 6 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9. Mandag d. 02.10.2017 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.10.2017 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Strategi Voksne indenfor psykiatriområdet

Strategi Voksne indenfor psykiatriområdet Strategi Voksne indenfor psykiatriområdet Strategi under Handicappolitikken 1 Indledning Strategi for voksne indenfor psykiatriområdet er Varde Kommunes sigtelinje for det sociale arbejde med borgere indenfor

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Ældrerådets møde mandag den 1. oktober 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådets møde mandag den 1. oktober 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådets møde mandag den 1. oktober 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Tove Lunde Amsinck X Hermand Pedersen X Marianne Lund X Dorthe Friis X Per

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Allerslev Dato: Torsdag den 14. februar 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem) (Medlem) Peter Rasmussen

Læs mere

Mødereferat. Gæst: Lotte Auster, Musiklærer

Mødereferat. Gæst: Lotte Auster, Musiklærer Mødereferat Sted: Hørsholm Rådhus, mødelokale D2 Dato: Torsdag den 23. maj 2013 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Ulla Udsen (UU) Thorkild Gruelund (THG) Pernille Schnoor

Læs mere

NOTAT. Resumé af Fremtidens sociale tilbud: leverance 1-5 Ifølge kommissoriet for Fremtidens sociale tilbud, skal der udarbejdes 5 leverancer:

NOTAT. Resumé af Fremtidens sociale tilbud: leverance 1-5 Ifølge kommissoriet for Fremtidens sociale tilbud, skal der udarbejdes 5 leverancer: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Helena P. N. Jørgensen Koncernsekretariat D 2058 3247 E hpnj@lejre.dk Resumé af Fremtidens sociale tilbud: leverance

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 3. april 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Steen Therkel Jensen (O)

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Mødedato: 20. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Ældrerådet Mødedato: 20. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering - årskort til 65+ borgere - Kl. 13:00-13:15 2 2 Orientering - Status på

Læs mere

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A)

Handicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Onsdag den kl i mødelokale 1. Medlemmer. Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Handicapråd Onsdag den 16.09.09 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Ejendomscentret Anni Kristiansen, Center for Skoler

Læs mere

De Aktive Centre. Et aktivt og sundt liv hele livet!

De Aktive Centre. Et aktivt og sundt liv hele livet! De Aktive Centre Et aktivt og sundt liv hele livet! Holbæk Kommunes Aktive Centre er åbne lokale centre, hvor fællesskab, livskvalitet og aktivitet er omdrejningspunktet. Alle, der har lyst til at være

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

Referat, møde nr. 10, Torsdag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat, møde nr. 10, Torsdag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat, møde nr. 10, Torsdag d. 10.09.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: torsdag d. 10.09.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.2 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Morsø Kommune

Handicaprådet. Referat. Morsø Kommune Handicaprådet Referat Morsø Kommune Mødedato og -tid: 14. marts 2019 kl. 16:00-18:00 Mødested: Mødelokale 605/7, Jernbanevej 7 Medlemmer: Afbud: Suppleanter: Peter Therkildsen Ellen Philipsen Dahl Henning

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018 SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret Referat Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 29. oktober 2018 Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 125B Deltagere: Arne Pedersen, Mette Cadovius, Helle Zelasny,

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 29. SEPTEMBER 2016 BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 29. SEPTEMBER 2016 BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 29. SEPTEMBER 2016 STED: SUNDSKOLEN TIDSPUNKT: KL. 14.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 2

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 2 Greve Seniorråd Mandag den 30.4.18 kl. 9 12 i mødelokale 2 Dan Bjerring (Formand) Elo Knudsen Freddy Aldenborg Hjørdis Steinmetz Stabschef Tabita Sonne-Dalsø (referent) Afbud: Flemming Vahlgreen Inge-Merethe

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD GULDBORGSUND ZOO DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH)

REFERAT HANDICAPRÅD GULDBORGSUND ZOO DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 28. MAJ 2018 STED: GULDBORGSUND ZOO TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH BIRTHE FRIIS LAILA GROTH BJARNE

Læs mere

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6 Referat Handicapråd Mødedato: 26. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender

Læs mere

Møde i KSP for Psykiatrien Øst Onsdag den 30. maj 2018, kl Konferencelokalet, Toftehus Ø1, 2. sal, Smedegade, Roskilde.

Møde i KSP for Psykiatrien Øst Onsdag den 30. maj 2018, kl Konferencelokalet, Toftehus Ø1, 2. sal, Smedegade, Roskilde. Møde i KSP for Psykiatrien Øst, kl. 12.00 14.30 Konferencelokalet, Toftehus Ø1, 2. sal, Smedegade, Roskilde. Deltagere: Michael Bech-Hansen Karin Højen Johannesen Hanne R. Vinding Dan Stefan Nielsen Kit

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND)

REFERAT HANDICAPRÅD MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 27. JUNI 2017 STED: MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 12.30 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA

Læs mere