Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse"

Transkript

1 Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse

2 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2

3 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3

4 Baggrund Første gang der udarbejdes en samlet strategi for affaldsforebyggelse Opfyldelse af affaldsdirektivets krav om en national affaldsforebyggelsesplan DANMARK UDEN AFFALD II 4

5 Afgrænsning Ressourcer Materialer Biomasse, Metaller og mineraler, Affald Vand vandressourcer og kvalitet Luft Energi Jord naturarealer, biodiversitet Marine ressourcer marin natur, fiskebestande De gode eksempler To ben: Borgere og virksomheder Værdikæder se på affaldsforebyggelse i alle led DANMARK UDEN AFFALD II 5

6 Tilblivelsesprocessen Interessentmøder Efterår 2013 Løsningslaboratorium 18. marts 2014 Camp 2014: Undgå affald 9. april 2014 Forebygaffald.dk 18. marts 1. maj 14 Social medie kampagne 4. februar 7. april 15 Høring 4. februar 7. april 15 Høringsmøde 17. marts 2015 Styregruppe Tværministeriel arbejdsgruppe Projektgruppe DANMARK UDEN AFFALD II 6

7 Tilblivelsesprocessen -Møder, projekter, rapporter Mandag Morgen Klimaworkshop: Affald og ressourcer SIDE 7

8 Pressemøde den 4. februar på Rub & Stub DANMARK UDEN AFFALD II 8

9 Indhold i strategien Tværgående temaer: Omstilling i danske virksomheder effektiv brug af materialer og Grønt forbrug Indsatsområder: Mindre madspild Bygge og anlæg Tøj og tekstiler Elektronik Emballage 72 initiativer DANMARK UDEN AFFALD II 9

10 Udfordringer Omstilling i danske virksomheder effektiv brug af materialer Råvarer og forarbejdede materialer udgør 53 % af industriens samlede omkostninger En stor del af det danske brug af ressourcer og materialer og en stor del af affaldsdannelsen sker i virksomhederne Regeringens målsætning er, at danske virksomheder skal være bedre til at producere mere med mindre med henblik på at bidrage til en øget ressourceeffektivitet DANMARK UDEN AFFALD II 10

11 Eksempler på initiativer under Omstilling i danske virksomheder effektiv brug af materialer Støtte til små og mellemstore virksomheder via Grøn Innovationspulje med fokus på afsætning og udvikling af grønne teknologier [MIM] Støtteprogrammer til udviklings-og demonstrationsprojekter inden for fremtidens grønne løsninger [MIM, FVM, KEBMIN]. Nye lånemuligheder for virksomheder i Danmarks Grønne Investeringsfond [EVM] 2 mia. kr. i udlånskapacitet Støtte fra Grøn Omstillingsfond til nye produkter, løsninger og forretningsmodeller, der fremmer grøn omstilling [EVM] Et innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign Rethink Resources [MIM] (15 virksomheder, Teknologisk Institut og Syddansk Universitetscenter). Partnerskab for substitution af skadelig kemi [MIM] En taskforce der skal afdække muligheden for regelforenklinger, der kan øge ressourceeffektivitet hos virksomheder [EVM, MIM]. Væksttjek af op mod små og mellemstore produktionsvirksomheder med det formål at opnå øget produktivitet [EVM] DANMARK UDEN AFFALD II 11

12 Forbrug Udfordringer Ca. 670 kg husholdningsaffald pr. indbygger om året Indkøb af forbrugsvarer for kr. skaber i gennemsnit ca. 9 kg husholdningsaffald Det er regeringens målsætning, at det skal være nemmere for forbrugere at købe produkter og tjenesteydelser, som har mindre ressourcetræk, har færre problematiske stoffer og genererer mindre affald DANMARK UDEN AFFALD II 12

13 Eksempler på initiativer under Forbrug Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag, som er en one-stop-shop med information, tips og viden til forbrugerne Et rejsehold for grønne indkøb, der skal assistere offentlige indkøbere i deres arbejde med grønne indkøb Guide til deleordninger i foreningsdanmark, som gør det nemt at lave deleordninger på f.eks. havemaskiner og værktøj Pulje til grønne ildsjæle, som yder tilskud til lokale grønne omstillingsprojekter Forbrugerproduktindsats med fokus på kemiske stoffer i forbrugerprodukter DANMARK UDEN AFFALD II 13

14 Mindre madspild Udfordringer Samlet smider vi over tons mad ud hvert år Husholdningernes madspild er tons per år. En gennemsnitsfamilie smider mad ud for over kr. i løbet af året Servicesektorens madspild er tons per år, og landbrug og fødevareindustri har tons madspild per år. Regeringens målsætning er at madspild reduceres i alle led af værdikæden for fødevarer DANMARK UDEN AFFALD II 14

15 Eksempler på initiativer under Mindre madspild Partnerskab om mindre madspild mellem virksomheder, organisationer og myndigheder Madspildsjægere, som tilbyder storkøkkener hjælp til mindre madspild Innovationskonsortium om mindre madspild fra kartofler og grøntsager Indsats for at undtage flere fødevarer fra regler om holdbarhedsmærkning DANMARK UDEN AFFALD II 15

16 Bygge og anlæg Udfordringer Affald fra bygge-og anlægsbranchen udgør op mod 1/3 af den samlede mængde affald i Danmark Stort ressource-og materialeforbrug også gennem produktion af materialer og produkter Lille genbrug og genanvendelse (lavt i affaldshierakiet) stor anden materialenyttiggørelse Problematiske stoffer udgør en potentiel risiko for miljøet og menneskers sundhed DANMARK UDEN AFFALD II 16

17 Bygge og anlæg 5. feb KL affaldsnetværk - Lisbet Poll Hansen

18 Bygge og anlæg Regeringens målsætninger, at gøre det lettere for bygge-og anlægsbranchen at agere mere ressourceeffektivt, at problematiske stoffer skal kunne håndteres sundheds-og miljømæssigt forsvarligt samt at sikre en bedre vidensdeling på tværs af sektoren. Regeringens indikatorer -Antallet af bygninger, hvor byggematerialerne er kortlagt inden nedrivning - Mængden af bygge-og anlægsaffald, der anvendes til nye formål - På sigt specifikke indikatorer for måling af omfanget af genbrug af særlige byggevarer DANMARK UDEN AFFALD II 18

19 Eksempler på initiativer under Bygge og anlæg Skærpede krav til nedrivning af bygninger og til nedrivningskvalifikationer (selektiv nedrivning) Partnerskaber for grøn omstilling, der bl.a. skal fremme efterspørgsel på genbrugsmaterialer og nye måder at bygge og nedrive på Kemikalieindsatsen har fokus på ressourcer i kredsløb nyt substitutionspartnerskab, der skal bidrage til en mere bæredygtig brug af kemikalier i produkter og processer, herunder bl.a. i bygninger og byggematerialer Analyse af teknologier til identifikation og fjernelse af problematiske stoffer og materialer MUDP økologisk og bæredygtigt byggeri Demonstrationsprojekter som Green Solution House DANMARK UDEN AFFALD II 19

20 Byggeripolitiske strategi - Vejen til et styrket byggeri i Danmark Tema Bæredygtighed bl.a: Frivillig bæredygtighedsklasse i BR Taskforce for bæredygtige byggematerialer Bæredygtighedspakke, herunder TCO og LCA værktøj Undersøge muligheden for at genbruge mursten og andre byggematerialer 5. feb KL affaldsnetværk - Lisbet Poll Hansen

21 Eksempler på initiativer under Bygge og anlæg Et partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse mellem virksomheder, organisationer og myndigheder Et frivilligt og forpligtende samarbejde med alle led i værdikæden for BA branchen, de relevante myndigheder og interesseorganisationer. Partnerskabet vil identificere barriere og fælles løsninger også for private gør-det-selv-folk. Der er afsat midler til at partnerskabet kan igangsætte bl.a. nudging-kampagner, demonstrationsprojekter og andre konkrete løsninger DANMARK UDEN AFFALD II 21

22 Input til partnerskab Samarbejde på tværs af værdikæde Rette dialog og viden kan bygninger og anlæg designes, så det er lette at skille af, genbruger byggematerialer og ikke indeholder problematiske stoffer Skabe større klarhed over hvilke muligheder virksomhederne har for grønne løsninger i byggeriet DANMARK UDEN AFFALD II 22

23 Tøj og tekstiler Udfordringer Mode-og tekstilbranchen er en af de mest forurenende og ressourceforbrugende industrier i verden Vi bruger årligt 16 kg tekstiler pr. dansker Halvdelen bliver hverken genbrugt eller genanvendt Regeringens målsætning er at gøre det lettere for tekstilvirksomhederne at reducere miljøbelastningen i produktionsfasen og gøre det nemmere at genbruge og genanvende tekstiler, bl.a. ved at mindske brugen af problematiske stoffer i tekstilerne. DANMARK UDEN AFFALD II 23

24 Eksempler på initiativer under Tøj og tekstiler Partnerskabet for Kemi i Tekstiler vil arbejde for at mindske brug af problematisk kemi. Forstærke indsatsen for at udbrede brugen af miljømærker. Opstille miljømål for indkøb af tekstil og tekstilservice i partnerskab for offentlige grønne indkøb. Etablere Partnerskabet Giv dit tøj længere levetid mellem virksomheder, organisationer og myndigheder. Lancere en fælles nordisk handlingsplan for en bæredygtig mode- og tekstilbranche. DANMARK UDEN AFFALD II 24

25 Udfordringer Emballage Emballage beskytter produktet og sikrer holdbarhed Årligt emballageforbrug = 160 kg pr. dansker Brug af emballager = ressourceforbrug Designfasen mangler fokus på affaldshåndteringen efter endt brug af emballagen Regeringens målsætning er, at den samlede miljøbelastning fra emballage mindskes DANMARK UDEN AFFALD II 25

26 Eksempler på initiativer under Emballage Gennemføre tilsynskampagne på udvalgte emballager Etablere Partnerskab om plastemballage mellem virksomheder, organisationer og myndigheder Tilskud til udvikling af miljøteknologi og forsøg med affaldsordninger, informationsindsatser og samarbejde mellem relevante aktører, som giver øget genanvendelse og flere lukkede kredsløb for emballageaffald DANMARK UDEN AFFALD II 26

27 Elektronik Udfordringer Mange produkter smides ud, selvom de stadig virker Det kræver 26 kg ressourcer at producere en mobiltelefon Svært at genanvende pga. problematiske stoffer Regeringens målsætning er at gøre det nemmere at genbruge og genanvende elektronik og elektronikaffald, så levetiden på produkterne forlænges, og de i højere grad kan indgå i cirkulære kredsløb DANMARK UDEN AFFALD II 27

28 Eksempler på initiativer under Elektronik Analyse af muligheder og barrierer for at fremme genbrug og reparation af elektronik Kortlægning af potentialet for genbrug og reparation af indsamlet elektronikaffald Analyse af miljøgevinster ved genbrug og reparation af udvalgte elektronikprodukter Udvikling af en fælleseuropæisk standard for genbrug af elektronikaffald Arbejde for at få forbudt flere farlige stoffer i elektronik DANMARK UDEN AFFALD II 28

29 Videre proces Høring: Strategi for affaldsforebyggelse blev sendt i høring den 4. februar Høringssvar fremsendes senest tirsdag den 7. april 2015 til med angivelse af journalnummer MST i emnefelt Høringskonference: Den 17. marts kl Nystiftet pris: Virksomheder Uden Affald for at synliggøre de virksomheder, som gør en stor indsats for at forebygge affald. Nominér din virksomhed (eller opfordr andre) på mst.dk/virksomhederudenaffald DANMARK UDEN AFFALD II 29

30 Strandgade København K Tlf: DANMARK UDEN AFFALD II 30

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig...

Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... Ny effektiv genanvendelse af madrasser i Tyskland... 2 Gang i affaldsforebyggelsen... 3 Erfaringer fra centraliserede sorteringsanlæg i Frankrig... 6 God affaldsforebyggelse kræver data... 8 Verden skriger

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen

Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen Opdateret national implementeringspla n for Stockholmkonventi onen om persistente organiske miljøgifte Udkast af 29. maj 2012 Titel: Redaktion: Opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK

Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø for de nuværende og kommende generationer At beskytte miljøet og fastholde vores konkurrencedygtighed går hånd i hånd 2 I N D B L I K I E U P O

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen

Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Tværgående case: Vejen gennem innovationsfasen Det kræver et åbent sind og en alsidig værktøjskasse at støtte virksomheder gennem innovationsfasen. I denne case giver vi eksempler på nogle af de metoder,

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere