Aktionærinformation 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærinformation 1/2015"

Transkript

1 Aktionærinformation 1/2015

2 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne pr. produceret kw-time Cost of Energy. Vestas arbejder i tæt partnerskab med kunderne for at kunne tilbyde de mest effektive løsninger. Kerneforretningen er udvikling, produktion samt salg og service af vindmøller med kompetencer der dækker alle led i værdikæden, fra analyser af sites til service. Den strategiske linje er uændret Lønsom Vækst for Vestas og det samme gælder målsætningen om ikke blot at fastholde, men styrke den globale førerposition samt skabe en endnu mere fleksibel og robust virksomhed. Vestas track record taler for sig selv Vestas har installeret vindmøller i 73 lande verden over og har således stor erfaring inden for alle relevante områder anlægsarbejde, transport, opstilling, drift og service. Vestas projekter har dækket alle typer af sites, fra stor højde til ekstreme vejrforhold. Hver dag udnytter Vestas sin globale erfaring til løbende at forbedre ydelsen på kundernes vindkraftanlæg, og det gør Vestas via overvågning af verdens største portefølje af vindmøller. De data, som Vestas kontinuerligt modtager fra vindmøller, giver mulighed for nøje at planlægge og foretage serviceeftersyn, hvorved den tid hver enkelt vindmølle er ude af drift, reduceres til et minimum. Vestas har overleveret vindmøller på seks kontinenter, som producerer mere end 130 millioner MWh elektricitet om året hvilket eksempelvis er nok til at dække alle husstande i Storbritannien og samtidig reducere CO 2 -udledningen med mere end 70 millioner ton. 66 GW Vestas har overleveret 66 GW ( vindmøller) i 73 lande verden over og har produktionsfaciliteter i Nordamerika, Latinamerika, Europa og Asien. 6,9 mia. I 2014 udgjorde Vestas omsætning EUR 6,9 mia., og EBIT før særlige poster udgjorde EUR 559 mio. - en stigning på henholdsvis EUR 826 mio. og EUR 348 mio. i forhold til ,7 mia. Ultimo 2014 havde Vestas en ordre beholdning af vindmøller på EUR 6,7 mia. (7.513 MW) og en serviceordrebeholdning på EUR 7,0 mia. Den samlede ordrebeholdning udgjorde EUR 13,7 mia.

3 Vestas oplever fortsat lønsom vækst Den strategiske linje er på plads, og vi har en meget kompetent direktion, der viser vejen. Vi er i en rigtig god position til at videreudvikle virksomheden og dermed nedbringe Cost of Energy samt sikre et attraktivt afkast til vores aktionærer. Bert Nordberg Bestyrelsesformand Vestas har gennemgået en transformation. Med udgangspunkt i en revideret forretningsmodel har vi genskabt tilliden til Vestas og vist, at vi er i stand til at overvinde selv de største udfordringer. Jeg har haft det privilegium at være bestyrelsesformand for Vestas i snart tre år, og selskabet er ikke det samme i dag, som det var, da jeg tiltrådte. Set fra bestyrelsens synspunkt er det overordnede mål at sikre, at Vestas ledes forsvarligt, og at selskabet har en dynamisk og kompetent ledelse, som forstår og er i stand til yderligere at udvikle virksomheden. Det har vi nu. Bedre end forventet I de seneste par år har vi sat klare og ambitiøse mål, som vi har nået. Vi har indfriet og i nogle tilfælde endda overgået de økonomiske mål, som vi havde defineret. Vores ambition er at fastholde Vestas position som den ubestridte globale leder inden for vindkraft. Vi ønsker at: være markedsførende målt på omsætning, have de højeste marginer i branchen, opbygge branchens stærkeste brand, og bringe vindkraft på lige fod med kul og gas. Vi har samtidig en ambitiøs strategi for Vestas. Vores mål er at opnå lønsom vækst på både modne og nye markeder og udvide vores serviceforretning. Samtidig har vi en målsætning om at reducere omkostningen pr. produceret kw-time Cost of Energy og forbedre driften. Med den rigtige strategiske tilgang og det rette ledelsesteam på plads, er jeg er derfor overbevist om, at vi vil nå de mål, vi har udstukket i vores strategi. Vestas bliver vurderet på evnen til at skabe værdi for aktionærerne, og vi er på rette spor. På baggrund af resultatet for 2014 vurderer vi i bestyrelsen, at tiden er inde til at indstille til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte til aktionærerne. Vind er fremtiden Vi har vist, at vi kan levere resultater i det stærkt konkurrenceprægede globale marked også under hårde betingelser. Med vores resultater for 2014, ser jeg lyst på fremtiden. Vi har oplevet en væsentlig forbedring i Vestas lønsomhed, likviditet og afkast på den investerede kapital. Vores kunder og aktionærer har givet positive tilbagemeldinger på udviklingen i Vestas, og vores teknologi og serviceløsninger er fortsat med til at sikre optimal ydeevne fra vindmøllerne. Ikke desto mindre skal vi fortsat forbedre og styrke virksomheden, så Vestas også på langt sigt kan fastholde sin position som en betroet samarbejdspartner. Der er ingen tvivl om, at den globale efterspørgsel efter energi vil stige yderligere, og jeg er sikker på, at Vestas er klædt på til at gå fremtiden i møde som verdens førende leverandør af vindkraftløsninger. Vestas leverer omkostningseffektiv og pålidelig energi, og vi arbejder hele tiden på at sikre, at vi leverer branchens bedste vindkraftløsninger og sikrer fremgang for vindenergien til gavn for kunderne og miljøet. Vedvarende energi vil hjælpe os i kampen mod klimaforandringer og manglen på energi og vand en kamp vi skal vinde. Bert Nordberg Bestyrelsesformand Vestas er i dag et mere strømlinet, fleksibelt og skalérbart selskab, og vi er parate til at tackle fremtidens udfordringer i en stadigt mere dynamisk og konkurrencepræget vindkraftindustri. Vestas aktionærinformation 1/2015 3

4 Vores strategiske retning er uændret Vores strategiske retning er uændret. Vi vil udbygge vores globale tilstedeværelse inden for både service og vindmøller og fokusere på vores overleveringskompetencer i Vores mål er at opnå en lavere Cost of Energy og øget driftseffektivitet, samtidig med at vi skaber værdi for aktionærerne og kunderne. Anders Runevad Koncernchef 2014 var det første år, hvor vi skulle føre vores nye strategi Lønsom vækst for Vestas ud i livet. Det lykkedes os at forbedre lønsomheden og øge vores nettolikvider med ca. EUR 1,3 mia. For at indfri målsætningerne, vil vi hos Vestas fortsat udnytte og udbygge vores globale tilstedeværelse samt vores førende position inden for teknologi og service. Når det er sagt, så kræver lønsom vækst, at vi holder fast i de dyder, vi har arbejdet ud fra i de senere år. Det betyder en streng prioritering mellem de mest forretningskritiske forhold samt, et konstant fokus på omkostningsstrukturer, likviditet og investeringer. Hård konkurrence og et omskifteligt lovgivningsmiljø er nogle af de udfordringer, vi står over for. Men jeg glæder mig over, at Vestas ikke desto mindre har opnået større indtjening, markant forbedret nettoarbejdskapital og fastholdt sit stærke cash flow. Blandt de vigtige begivenheder i 2014 var en ordreindgang på MW fordelt på 31 lande på seks kontinenter, fortsat vækst i vores serviceforretning, indførelsen af markeds-specifikke strategier samt yderligere optimering af vores produktions-setup. Ændringer på markedet Fordelene ved vindkraft er velkendte, og vores ambition er at være den ubestridte globale leder inden for vindkraft og samtidig tilpasse Vestas til det globale marked, som er i konstant udvikling. Vi oplever fortsat økonomisk vækst samt stigende efterspørgsel efter elektricitet i regioner som f.eks. Asien, Latinamerika og Afrika, mens efterspørgslen på markederne i Europa og Nordamerika er mere stabil. På de modne markeder præges udviklingen af udskiftning af eksisterende energi kapacitet, hvilket giver et solidt grundlag for fortsat efterspørgsel, mens efterspørgslen på de nye markeder i højere grad er drevet af et stigende energiforbrug generelt. Den fremtidige vækst i efterspørgslen efter energi ventes at ske primært i Asien, Latinamerika og Afrika. I USA medførte forlængelsen af støtteordningen, den såkaldte Production Tax Credit (PTC), i starten af 2013 en pæn forbedring på det amerikanske marked. Ordningen blev forlænget igen i december 2014 og på trods af, den begrænsede tid til at sikre yderligere ordrer, bidrog til høj aktivitet mod slutningen af året. Det globale marked har generelt stabiliseret sig, og vi forventer vækst i de kommende år. Vi er overbeviste om, at fremtiden tilhører vindkraft. Strategi Den strategiske retning er uændret. Vestas er den største aktør på det globale vindenergimarked, og vi leverer høj effektivitet og lønsomhed. Men vi vil alligevel skærpe vores fokus på at sikre endnu mere konkurrencedygtige produkter og serviceydelser på alle vores markeder, både sammenlignet med resten af vindkraftindustrien og i forhold til andre energikilder. Ved vores strategiske gennemgang i 2014 konstaterede vi, at vores fire strategiske målsætninger er lige så vigtige i dag, som de var for et år siden, da de blev lanceret. Udgangspunktet er det samme, men vi har foretaget nogle justeringer for at tage højde for de ændringer, der er sket i løbet af Lønsom vækst på modne og nye markeder Vi vil fortsat have fokus på lønsom vækst på modne og nye markeder og udvikle et tæt partnerskab med vores kunder, udvide vores key account-program, involvere kunderne i produktudviklingen og samarbejde med dem om at levere skræddersyede løsninger. Vestas havde et travlt år i 2014 og overleverede i alt MW mod MW i Endvidere sikrede Vestas en solid vækst i den samlede ordre indgang i Målt på ordrer oplevede vindenergimarkedet generelt en forbedring i Kombinationen af markant fremgang på det amerikanske marked, endnu et år med tocifrede vækstrater i Europa og en fortsat solid ordreindgang på de nye vind- 4 Vestas aktionærinformation 1/2015

5 kraftmarkeder var nok til mere end at opveje det fald, der blev registreret i Asien og Oceanien. Vestas overleverede i MW til Nordamerika og nåede dermed en milepæl på 15 GW installeret kapacitet i regionen. Det europæiske onshore-marked forblev stabilt i Til trods for det omskiftelige politiske klima vil Europa fortsat udgøre et stort marked og dermed en prioritet for Vestas. Med EU s målsætning for vedvarende energi i 2030 har Europa som helhed på langsigt signaleret, at regionen fortsat forpligter sig til at udbygge vedvarende energi. De nye markeder i Latinamerika og Afrika udviser fortsat vækstpotentiale, og med overleveringer på henholdsvis 767 MW i Latinamerika og 165 MW i Afrika i 2014, ser jeg lyst på de kommende år. Vi vil bygge videre på de gode resultater, vi har opnået på de nye markeder, samt udarbejde og implementere planer for at trænge igennem til udvalgte markeder. Vestas annoncerede i 2014 en ny strategi for at sikre lønsom vækst i Kina, og dermed gav vi nyt liv til vores langvarige engagement på verdens største vindenergimarked. Ud over at lancere vores nyeste og teknologisk mest avancerede 2 MW-varianter, vil vi også indføre en ny og mere fleksibel tilgang til service, hvor skræddersyede servicepakker kan udformes i tæt samarbejde med kunderne. Vi forventer stigende aktivitet på offshore-markedet. V MWmøllen er sat i drift, og det partnerskab, vi indgik med Mitsubishi Heavy Industries Ltd. i april 2014, ventes at blive afgørende i forhold til at opnå en større andel af det globale offshore-marked. Vestas globale tilstedeværelse giver os en konkurrencemæssig fordel, som gør os i stand til at opnå lønsom vækst på modne og nye markeder. Vi vil fortsat skalere produktionen op og ned, så den er tilpasset efterspørgslen i de forskellige regioner. Med afsæt i vores mangeårige globale tilstedeværelse vil vi fortsat opsøge muligheder på markeder, hvor der forventes fremgang for vindkraft. 2. Udnytte serviceforretningens fulde potentiale Vestas akkumulerede installerede kapacitet på mere end 66 GW giver os et unikt udgangspunkt for vækst. Næsten alle vores vindmøllekontrakter indgås med tilhørende serviceaftaler, og den positive udvikling i serviceforretningen ventes således at fortsætte. Vores kapacitet inden for indhentning og behandling af vindenergidata sikrer os en viden uden sidestykke, der gør at vi kan skabe skrædder syede løsninger og derved opfylde kundernes behov og projektkrav. Med denne viden og indsigt fra vores base af installerede Vestas-vindmøller kan vi optimere vindmøllens ydelse igennem hele dens levetid. En af vores målsætninger for serviceforretningen i 2014 var at etablere den som en selvstændig division og udnævne en direktør for Global Service. Begge målsætninger blev indfriet, og efter udnævnelsen af den ansvarlige for området har vi også etableret den underliggende globale serviceorganisation, så vi nu har et stærkt setup til at efterleve det strategiske mål om at udnytte serviceforretningens fulde potentiale. 3. Reducere Levelised Cost of Energy Vestas vil fastholde sin position som det teknologisk mest avancerede selskab i vindkraftindustrien, og en af de vigtigste faktorer i den henseende er vores produktportefølje, som i de senere år er blevet forenklet og samtidig tilpasset til kravene i markedet og blandt kunderne. Et eksempel på disse tiltag er den øgede integration af standardkomponenter og modularisering på tværs af Vestas produktplatforme, som reducerer produkternes tekniske kompleksitet og derved vindmøllernes omkostninger. Produktstrategien med to platforme giver os desuden mulighed for at fremskynde og effektivisere produktudviklingen og derved nedbringe den tid, det tager at føre nye produkter på markedet, og samtidig fastholde et produktudvalg, der bedrer matcher behovet i markedet og blandt kunderne. Vi vil fortsætte denne strategi og stræbe efter at optimere vindmøllernes ydelse til bestemte markeder og vindforhold. Vestas vil derfor med afsæt i sine gennemprøvede platforme udvikle nye varianter, hvor målet er at forbedre ydelsen og nedbringe omkostningerne ved hjælp af designforbedringer og -optimeringer og indkøb af mindre omkostningstunge komponenter. Vi vil desuden yderligere reducere Levelised Cost of Energy ved hjælp af outsourcing og ved at anvende standardkomponenter. På den måde kan vi nedbringe produktionsomkostningerne og den tid, det tager at udvikle nye varianter, og derved reducere Cost of Energy for vores kunder. På nogle markeder er Levelised Cost of Energy for vindkraft på niveau med andre energiformer, og Vestas vil fortsat have fokus på at nedbringe Cost of Energy for at styrke vindkrafts rolle som den foretrukne teknologi til elproduktion. 4. Forbedre driften Vi har taget ved lære af vores turnaround-periode, og omkostningsbesparelser vil derfor fortsat være i fokus overalt i Vestas. Vi har fortsat arbejdet med at optimere Vestas lokationer (Site Simplification-programmet) og taget flere shared service-centre i brug. Vi vil også blive ved med at øge effektiviteten ved at udnytte vores stordriftsfordele. Målet er at blive vindkraftindustriens mest omkostningseffektive virksomhed. Kontrol af arbejdskapitalen har også fortsat høj prioritet hos Vestas, og det glæder mig, at vores fokus på dette område gav gode resultater igen i Vi fastholder vores fokus på området og vil fortsat prioritere at forbedre selskabets Cash Conversion Cycle dvs. tiden det tager fra at selskabet konverterer sine produkter gennem salg til likvider, f.eks. ved at nedbringe den bundne arbejdskapital i forbindelse med transport og installation af vindmølleprojekter. Lyse fremtidsudsigter Det er vores overordnede mål at blive en betroet samarbejdspartner med førende produkter på et konkurrencepræget marked. Ved at indfri vores strategiske målsætninger kan vi sikre, at vi udnytter vores potentiale fuldt ud. Vi er overbeviste om, at vi vil nå vores mål for 2015 ikke mindst takket være vores medarbejdere, som har gjort en stor indsats i det forgangne år i forhold til at opfylde vores strategi. Jeg vil gerne takke dem for deres store engagement. Vi vil fortsat opbygge selskabets styrke inden for vores kerneforretning i 2015 og fremover. Vores overordnede strategiske mål er at sikre lønsom vækst for Vestas og udbygge vores globale lederskab. Vi er nået et godt stykke af vejen, og vi vil fortsætte arbejdet med at skabe en endnu mere fleksibel og robust virksomhed. Det gør vi ved at forbedre den værdi, som vi leverer til kunderne, og ved at gøre vindenergi til en energikilde på lige fod med kul og gas. Vi har stor fokus på at skabe optimal værdi for vores kunder og samtidig give det bedst mulige afkast på den investerede kapital til aktionærerne. Vestas leverer energi til en verden i konstant forandring, og det er med dette for øje, at vi vil udnytte vindenergiens fulde potentiale. Jeg vil personligt gøre mit for at få dette til at ske. Anders Runevad Koncernchef Vestas aktionærinformation 1/2015 5

6 Overleveret på verdensplan i 2014 Nordeuropa Storbritannien 319 MW Belgien 114 MW Holland 72 MW USA MW Canada 39 MW Skandinavien Sverige 365 MW Finland 89 MW Danmark 47 MW Kina 310 MW Mexico 170 MW Brasilien 87 MW Costa Rica 21 MW Filippinerne 150 MW Indien 22 MW Peru 112 MW Chile 202 MW Uruguay 175 MW Europa & Afrika i alt: MW Nord- og Sydamerika i alt: MW Asien og Oceanien i alt: 544 MW Sydeuropa Frankrig 385 MW Tyrkiet 194 MW Italien 82 MW Grækenland 15 MW Portugal 7 MW Kenya 7 MW Sydafrika 158 MW Centraleuropa Kroatien Tyskland 42 MW MW Ukraine Polen 33 MW 146 MW Tjekkiet Rumænien 12 MW 120 MW Østrig 51MW 6 Vestas aktionærinformation 1/2015 Sydkorea 38 MW Australien 24 MW

7 2014 i korte træk mod % +EUR 348 mio. Vestas havde en ordreindgang på MW en stigning på 10 pct. EBIT før særlige poster blev EUR 559 mio. en stigning på EUR 348 mio. +36% +EUR 474 mio. Vestas producerede og afskibede MW en stigning på 36 pct. Nettoresultatet blev EUR 392 mio. en stigning på EUR 474 mio. +29% - EUR 168 mio. Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet kapacitet på MW en stigning på 29 pct. Vestas realiserede et frit cash flow på EUR 841 mio. et fald på EUR 168 mio. +14% +0% point Vestas realiserede en omsætning på EUR mio. en stigning på 14 pct. Vedvarende energi udgjorde 56 pct. af det samlede energiforbrug uændret +7% -24% Onshore serviceomsætningen udgjorde EUR 949 mio. en stigning på 7 pct. Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 1,6 et fald på 24 pct. Vestas aktionærinformation 1/2015 7

8 Hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR FINANSIELLE HOVEDTAL RESULTATOPGØRELSE Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (38) 468 Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster (697) (60) 310 Resultat af finansielle poster (53) (138) (14) (93) (72) Resultat før skat 523 (36) (713) (153) 238 Årets resultat 392 (82) (963) (166) 156 BALANCE Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) 494 (862) (1.189) (990) (593) Nettoarbejdskapital (NWC) (957) (596) 233 (71) 672 Investeringer i materielle anlægsaktiver PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet (73) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (285) (239) (286) (761) (789) Frit cash flow (359) 79 (733) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 389 (1.150) 832 (13) 568 Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (141) (165) FINANSIELLE NØGLETAL 1) REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Bruttomargin (%) 17,0 14,7 11,0 12,4 17,0 EBITDA-margin før særlige poster (%) 13,4 10,0 6,6 5,2 10,8 EBIT-margin før særlige poster (%) 8,1 3,5 0,1 (0,7) 6,8 EBITDA-margin efter særlige poster (%) 14,1 8,7 4,1 5,2 9,9 EBIT-margin efter særlige poster (%) 8,8 1,7 (9,7) (1,0) 4,5 Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster (%) 3) 35,3 7,7 0,2 (1,3) 10,8 Soliditetsgrad (%) 34,0 27,0 23,3 33,5 39,0 Nettorentebærende gæld/ebitda før særlige poster (1,5) (0,1) 1,9 1,8 0,8 Forrentning af egenkapital (%) 20,1 (5,2) (45,9) (6,2) 5,9 Gearing (%) 25,5 39,9 108,0 35,7 33,2 AKTIERELATEREDE NØGLETAL Resultat pr. aktie (EUR) 1,8 (0,4) (4,8) (0,8) 0,8 Indre værdi pr. aktie (EUR) 10,6 7,5 8,0 12,6 13,5 Kurs / indre værdi (EUR) 2,9 2,9 0,5 0,7 1,7 P / E-værdi (EUR) 17,2 (53,3) (0,9) (10,3) 30,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) 5,0 6,1 (0,4) 4,1 0,3 Udbytte pr. aktie (EUR) 3) 0,52 0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 3) 29,5 0 0,0 0,0 0,0 Børskurs 31. december (EUR) 30,4 21,5 4,3 8,3 23,6 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb ) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning), jf. note 1 til Consolidated financial statements. Vestas annual report ) Justering for skat baseret på en forventet fremtidig effektiv skatteprocent på 25. 3) Baseret på foreslået udbytte. 8 Vestas aktionærinformation 1/2015

9 OPERATIONELLE HOVEDTAL Ordreindgang (mia. EUR) 5,8 5,8 3,8 7,3 8,6 Ordreindgang (MW) Ordrebeholdning vindmøller (mia. EUR) 6,7 6,8 7,1 9,6 7,7 Ordrebeholdning service (mia. EUR) 7,0 6,7 5,3 3,9 2,8 Produceret og afskibet vindmøller (MW) Produceret og afskibet vindmøller (antal) Overleveret (MW) ) 2) SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE HOVEDTAL SIKKERHED OG SUNDHED Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) RESSOURCEUDNYTTELSE Forbrug af energi (GWh) heraf vedvarende energi (GWh) heraf vedvarende elektricitet (GWh) Forbrug af ferskvand (1.000 m 3 ) AFFALDSBORTSKAFFELSE Bortskaffelse af affald (1.000 tons) heraf genanvendelse (1.000 tons) EMISSIONER Direkte udledning af CO 2 (1.000 tons) Indirekte udledning af CO 2 (1.000 tons) LOKALSAMFUNDET Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) MEDARBEJDERE Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere, ultimo heraf uden for Europa og Afrika ) 2) SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE NØGLETAL SIKKERHED OG SUNDHED Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 1,6 2,1 2,8 3,2 5,0 Sygefravær for timelønnede (%) 2,3 2,5 2,4 2,3 2,6 Sygefravær for funktionærer (%) 1,3 1,2 1,1 1,3 1,3 PRODUKTER CO 2 -besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2 ) RESSOURCEUDNYTTELSE Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) MEDARBEJDERE Kvinder i bestyrelse 3) og direktion (%) Kvinder på ledelsesniveau (%) 4) Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) 4) ) Læs mere: Consolidated social and environmental statement. Vestas annual report ) Se sociale og miljømæssige hovedtal inkluderer ikke data fra investeringen i MHI Vestas Offshore Wind. 3) Omfatter kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 4) Medarbejdere på ledelsesniveau er defineret som medarbejdere på niveau IPE54+ i henhold til Mercer s International Position Evaluation System. Vestas aktionærinformation 1/2015 9

10 Overblik I 2014 producerede og afskibede Vestas vindmøller og overleverede MW. Fjerde kvartal 2014 Som forventet var fjerde kvartal karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau hvad angår omsætning og generering af pengestrømme. Dette afspejlede sig også i indtjening og frie pengestrømme, som i fjerde kvartal var på det højeste niveau set over hele året. Sammenlignet med 2013 steg omsætningen med 5 pct. til EUR mio. Driftsresultatet (EBIT) før særlige poster blev forbedret med EUR 12 mio. til EUR 252 mio., svarende til en uændret EBIT-margin på 10,2 pct. Omsætning og EBIT-margin før særlige poster mio. EUR Frie pengestrømme mio. EUR (200) Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Omsætning EBIT-margin før særlige poster Helår 2014 Ordrebeholdning og aktiviteter vindmøller I forhold til 2013 steg årets ordreindgang med 10 pct. til MW, svarende til EUR 5,8 mia. En væsentlig fremgang på det amerikanske marked, sammenholdt med endnu et år med tocifred vækstrater i Europa og et fortsat solidt niveau for ordreindgangen på nye markeder for vindenergi, mere end udlignede nedgangen i Asien og Oceanien. De frie pengestrømme udgjorde EUR 781 mio. i fjerde kvartal, positivt påvirket af positive pengestrømme fra driften gennem kvartalet, samt af en forbedring af nettoarbejdskapitalen. Ultimo 2014 udgjorde ordrebeholdningen på vindmøller MW, svarende til EUR 6,7 mia. mod MW og EUR 6,8 mia. ved udgangen af Ordrebeholdningens størrelse i MW var positivt påvirket af en stærk ordreindgang i USA, Europa og Afrika. 10 Vestas aktionærinformation 1/2015

11 Ordrebeholdning vindmøller MW et offshore joint venture med Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Baseret på en direkte sammenligning ville udviklingen i serviceforretningen således have været endnu stærkere, med en onshore-omsætning, der steg med 7 pct. fra 2013 til Ordrebeholdning service mia. EUR I 2014 producerede og afskibede Vestas vindmøller med en samlet effekt på MW, en stigning på 36 pct. målt i MW i forhold til 2013, hvor Vestas producerede og afskibede vindmøller med en samlet effekt på MW. I 2014 udgjorde den endeligt overleverede kapacitet til kunderne MW en stigning på 29 pct. i forhold til Stigningen var især drevet af øgede leveringer til USA, hvor overleveringerne i alt udgjorde MW i 2014 sammenlignet med 102 MW i Overleveringerne i Europa og Afrika steg ligeledes, fra MW i 2013 til MW i Ordrebeholdning og aktiviteter service Ultimo 2014 havde Vestas serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 7,0 mia. en stigning på 4 pct. i forhold til Serviceomsætningen steg med 1 pct. til EUR 964 mio. i forhold til Den øgede omsætning og ordrebeholdning i serviceforretningen skal ses på baggrund af den udskilning af serviceforretningen i offshore, som Vestas foretog i 2014 i forbindelse med etableringen af EBIT-marginen før allokering af fællesomkostninger var 25 pct. en stigning på 3 pct.-point i forhold til EBIT-marginen efter allokering af fællesomkostninger udgjorde 18 pct. i 2014, sammenlignet med 15 pct. i Vestas har ved udgangen af 2014 leveret mere end 66 GW i 73 lande. Vestas aktionærinformation 1/

12 Resultatopgørelse Omsætningen steg med 14 pct. til EUR 6,9 mia. i Europa og Afrika udgjorde 60 pct. af årets omsætning, mens Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien tegnede sig for henholdsvis 31 pct. og 9 pct. Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster blev EUR 559 mio. i 2014, hvilket er forbedring på EUR 348 mio. i forhold til EBITmarginen før særlige poster var 8,1 pct. i 2014 mod 3,5 pct. i Omsætning og EBIT-margin før særlige poster mio. EUR Frie pengestrømme mio. EUR (500) (1.000) (2) Omsætning EBIT-margin før særlige poster Resultatet efter skat var EUR 392 mio. i 2014 sammenlignet med EUR (82) mio. i 2013, hovedsageligt drevet af et forbedret driftsresultat. Balancen Vestas balance steg med EUR mio. til EUR mio. i 2014, hvilket primært skyldes en forøgelse af likvide beholdninger, som på sin side kunne tilskrives de stærke pengestrømme i løbet af året, såvel som kapitalforhøjelsen, der blev gennemført i februar Pr. 31. december 2014 udgjorde Vestas nettoarbejdskapital EUR (957) mio., hvilket er en forbedring på EUR 361 mio. i forhold til 2013 og svarer til (14) pct. af årets omsætning. Forbedringen i nettoarbejdskapitalen i løbet af 2014 skyldes primært øgede forudbetalinger og gæld til kreditorer. Ved udgangen af 2014 havde Vestas nettolikvider på EUR mio., hvilket er en forbedring på EUR mio. i forhold til ultimo De positive frie pengestrømme kombineret med kapitalforhøjelsen i februar 2014 var hoveddrivkræfterne bag Vestas forøgelse af nettokontantbeholdningen. Likvide beholdninger udgjorde EUR mio., og de finansielle gældsforpligtelser på EUR 607 mio. bestod primært af virksomhedsobligationen på EUR 600 mio. Nettogæld/EBITDA-graden blev markant forbedret til (1,5) ultimo 2014 fra (0,1) ultimo 2013, og soliditetsgraden var 34 pct. ved udgangen af 2014 en stigning på 7 pct.- point i forhold til Pengestrømme og investeringer I 2014 udgjorde pengestrømmene fra driften før ændringer i nettoarbejdskapitalen EUR 866 mio., en stigning på EUR 447 mio. i forhold til Stigningen skyldes det forbedrede resultat for året. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde EUR mio., sammenlignet med EUR mio. i Faldet var drevet af en mindre forbedring i arbejdskapitalen i 2014 i forhold til Sociale og miljømæssige forhold Gennem en målrettet indsats fra medarbejdere og superviserede underleverandører er det lykkedes Vestas at reducere antallet af arbejdsulykker, der resulterer i fravær. Ved udgangen af 2014 var ulykkesfrekvensen på 1,6, og er blevet reduceret hvert år siden 2010, hvor ulykkesfrekvensen var 5,0. I 2014 var Vestas andel af vedvarende energi 56 pct. og andelen af vedvarende elektricitet 100 pct., samme niveau som i Forventninger 2015 Omsætningen forventes at blive minimum EUR 6,5 mia., inkl. serviceomsætningen, der forventes at vokse. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på minimum 7 pct. med en fortsat stabil EBIT-margin på service. De totale investeringer forventes at blive ca. EUR 300 mio., og de frie pengestrømme forventes at blive minimum EUR 400 mio. i Outlook Omsætning (mia.eur) min. 6.5 EBIT-margin (%) før særlige poster min. 7 Totale investeringer (mia. EUR) ca. 300 Frie pengestrømme (mio.eur) min. 400 Finanskalender marts Ordinær generalforsamling 6. maj Delårsrapport, første kvartal 19. august Delårsrapport, andet kvartal 5. november Delårsrapport, tredje kvartal Pengestrømme fra investeringer udgjorde en udbetaling på EUR 285 mio., heraf EUR 163 mio. i materielle aktiver. Som følge deraf faldt de frie pengestrømme med EUR 168 mio. til EUR 841 mio., hvilket var på niveau med den opjusterede forventning om frie pengestrømme på ca. EUR 850 mio. fra januar Vestas aktionærinformation 1/2015

13 I 2014 servicerede Vestas mere end MW i 51 lande på seks kontinenter. Finansiel udvikling 2014 beviste endnu engang, at selskabets økonomiske resultater er blevet markant forbedret i de senere år, og vi har nu den finansielle styrke til at fastholde positionen som kvalitetsleverandør af vindmøller. Marika Fredriksson Executive Vice President & CFO De gode resultater fortsætter Den transformation, som Vestas har gennemgået i de senere år, blev i 2014 afspejlet i alle vore primære nøgletal. Aktivitetsniveauet, målt på omsætningen, steg med 14 pct. i forhold til 2013, og samtidig blev Vestas EBIT-margin før særlige poster mere end fordoblet til 8,1 pct. Til trods for det stigende aktivitetsniveau fortsætter Vestas med at forbedre sin nettoarbejdskapital. Det understreger, at de tiltag, der blev gjort under turnaround-perioden, ikke er blevet lagt på hylden, men fortsat udgør en integreret del af den transformerede virksomheds DNA. Vestas arbejder fortsat på at forbedre alle dele af nettoarbejdskapitalen og vil fastholde sit fokus på dette vigtige område. De frie pengestrømme var en smule lavere i 2014 end i 2013, men det afgørende er, at en meget stor del af de frie pengestrømme nu genereres af driftsindtjeningen og dermed afspejler den gode udvikling, som selskabet har gennemgået. Således er de frie pengestrømme i 2014 på nogle måder et endnu tydeligere tegn på, at Vestas har genvundet sin økonomiske styrke. Forrentning af investeret kapital (ROIC) for 2014 udgjorde 35,3 pct., hvilket er det højeste niveau siden Da dette sammensatte nøgletal tager højde for udviklingen i både indtjening og balance, er det en god indikator for den værdiskabelse, der er skabt for aktionærerne med den nye, skalérbare og mindre kapitalintensive driftsmodel. Udbytte Vestas mere end indfriede sin målsætning for både solvensgrad og nettogæld/ebitda-grad i 2014 og vil nu indstille til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte til aktionærerne. Samtidig har Vestas ændret sine mål for kapitalstrukturen til et endnu mere robust niveau fra en soliditetsgrad på 30 pct. til 35 pct. Vestas ønsker at blive opfattet som en økonomisk robust og troværdig samarbejdspartner, og de ændrede mål for kapitalstrukturen afspejler denne ambition. De signalerer samtidig, at Vestas er nået ganske langt med hensyn til at opbygge en stærk position til at imødekomme en udfordrende, men spændende fremtid. Vestas aktionærinformation 1/

14 Teknologi og serviceløsninger I 2014 havde Vestas fokus på overlevering, på at nedbringe den tid, det tager at udvikle nye vindmøllevarianter, samt på at reducere Cost of Energy. V MW-vindmøllen blev sat i drift, og dens stærke performance understreger produktets kvalitet. Anders Vedel Executive Vice President & CTO Nedbringelse af Cost of Energy Vestas løbende analyser af kundernes behov og udsigterne for de forskellige markeder bekræfter, at videreudvikling og fornyelse af 2 MWog 3 MW-platformene er vejen frem på både kort og mellemlangt sigt. Vestas arbejder konstant på at udvikle produkt- og serviceløsninger, der kan give optimal performance på alle platforme og dermed gøre det muligt for selskabet at levere vindkraftløsninger af højeste kvalitet. De fem nye vindmøllevarianter, der blev lanceret i 2013, er udviklet med henblik på at nedbringe Cost of Energy, og har vist sig at være en stor succes. De er blevet godt modtaget hos kunderne, hvilket bevidnes af disse vindmøllers pæne andel af ordreindgangen i 2013 og ikke mindst en andel på 61 pct. i Som følge af den store efterspørgsel efter Vestas nye vindmøllevarianter havde selskabet i 2014 stor fokus på overlevering. For eksempel blev V MW-vindmøllen taget i brug i januar 2014, i februar blev den første V MW-vindmølle installeret, og i sommeren 2014 blev de første V MW- og V MW-møller installeret. Vestas lancerede og installerede desuden en række nye serviceløsninger, som alle er udviklet med henblik på at reducere Cost of Energy for kunderne gennem mere effektiv vindmølledrift og dermed øget energiproduktion. For yderligere at øge lønsomheden vil Vestas fortsat fokusere på at nedbringe sine drifts- og anlægsomkostninger forbundet med standardkomponenter gennem innovative designløsninger. Vestas etablerede i 2014 langsigtede planer for produkt- og serviceløsninger, som understøtter sådanne omkostningsbesparelser. En lavere Cost of Energy og dermed en bedre business case for kunderne er med til at styrke Vestas konkurrenceevne. Vestas vil fortsat optimere de eksisterende 2 MW- og 3 MW-mølleplatforme samt udvikle nye produkt- og serviceløsninger for at forbedre energiproduktionen og derved sikre en lavere Cost of Energy. Produktion og indkøb Produktions-setup 2014 var et år præget af stabilitet. Vestas optimerede sit produktionssetup og gennemførte yderligere effektivitetsforbedringer. Der blev hverken foretaget frasalg eller lukninger i Vestas globale produktions-setup understøtter en robust platformstrategi. Det er målet at samarbejde tæt om standardkomponenter med globale leverandører med et lokalt engagement, så Vestas kan fokusere på den samlede værdikæde og sikre de laveste samlede omkostninger og maksimal fleksibilitet på de primære markeder. Trods et stigende medarbejderantal lykkedes det for Vestas at øge produktiviteten pr. medarbejder. Antallet af afskibninger var 36 pct. højere i 2014 end i 2013, mens produktivitet pr. medarbejder steg med 22 pct. Omkostningsreduktioner Vestas har i 2014 haft fokus på at nedbringe omkostningerne og forenkle sit produktions-setup. Det indebærer at holde kursen og øge fleksibiliteten. Ved at reducere produktionsomkostningerne og fastholde fokus på fuldt ud at udnytte sine kernekompetencer har Vestas forbedret sine produktionsprocesser. Som eksempel kan nævnes det nyetablerede samarbejde med TPI Composites om vingeproduktion i Kina, som sikrer Vestas en skræddersyet løsning og dermed udgør en væsentlig udvikling for Vestas produktion i Kina. Ved at ændre sin tilgang opnår Vestas yderligere fleksibilitet, reducerer investeringerne og udnytter kapaciteten. I 2014 øgede vi produktionen med mere end 30 pct. for at imødekomme den stigende efterspørgsel, lancerede nye produkter, nedbragte omkostningerne og fastholdte vores stramme lagerstyring. Kort sagt begyndte vi at høste frugten af de gode beslutninger, der er truffet i de senere år. Jean-Marc Lechêne Executive Vice President & COO Vestas har en ambition om at arbejde endnu tættere sammen med sine leverandører for derved at forbedre kvaliteten af forsynings kæden yderligere. Som led i det centraliserede, globale indkøbsprogram samarbejder Vestas med færre, men større leverandører for derved at kunne købe større mængder komponenter eller komponentsæt til lavere priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. 14 Vestas aktionærinformation 1/2015

15 Salgs- og markedsudvikling vindmøller Globale tendenser og markedsudvikling Det globale vindmøllemarked oplevede kraftig vækst i 2014 og kom dermed stærkt igen efter nedgangen i Særligt på nationalt plan har politiske beslutninger, som det er tilfældet i USA, fortsat stor indvirkning på markederne. Usikkerhed omkring energipolitikken understreger yderligere behovet for en fleksibel forretningsmodel. Vestas installerede kapacitet steg fra 60 GW i 2013 til 66 GW i 2014 svarende til en stigning på 10 pct. USA og Europa udgjorde 78 pct. af stigningen. På baggrund af en stigende ordreindgang på de etablerede markeder er Europa fortsat Vestas største marked. I regionen Nord- og Sydamerika leverede Vestas mere end MW i USA i 2014 og nåede dermed en milepæl på 15 GW installeret kapacitet i Nordamerika. Vestas udmeldte i oktober 2014 en ny strategi for at sikre lønsom vækst i Kina og understregede dermed det langvarige engagement på verdens største vindenergimarked. Vestas lancerede sine nyeste og teknologisk mest avancerede 2 MW-platformvarianter, nemlig V MW- og V MW-vindmøllerne. Vestas har desuden initieret en ny og mere fleksibel tilgang til service af vindmøller, hvor skræddersyede servicepakker kan udformes i tæt samarbejde med kunderne. Vores ordreindgang steg i 2014 for andet år i træk drevet af vækst på de etablerede markeder. Vi modtog ordrer fra 31 lande, og den geografiske spredning af vores aktiviteter er således fortsat et strategisk aktiv. Juan Araluce Executive Vice President & CSO Vestas arbejder løbende på at forbedre og udbygge samarbejdet med sine kunder. For bedre at kunne tilgodese kundernes behov vil Vestas udvide sit key account management-program, så det dækker en bredere gruppe af kunder. Erfaring, best practice og validerede forretningsresultater vil blive udvekslet globalt. Vestas globale tilstedeværelse giver selskabet en konkurrencemæssig fordel, og vi vil fortsat skalere produktionen op og ned, så den er tilpasset efterspørgslen i de forskellige regioner. Salgs- og markedsudvikling service Globalt går tendensen mod langsigtede serviceaftaler. Vi har tilpasset vores service porte følje til kundernes behov for større fleksibilitet, og det har været med til at gøre 2014 til et år med fortsat vækst og gode resultater. Christian Venderby Group Senior Vice President of Global Service Servicestrategi Det samlede servicemarked ventes årligt at stige med 10 pct. målt på volumen over de næste seks år, og basen af installerede vindmøller ventes at nå 600 GW i Med forventningen om en årlig kapacitet på 44 GW installerede vindmøller samt øget fokus på service, repræsenterer serviceforretningen et stort potentiale. Serviceforretningen kræver indgående viden om vindmøllernes performance afhængig af vindforholdene og de forskellige former for nettilslutning, men forretningen er derimod ikke særlig kapitalkrævende. Det giver forudsigelighed, hvilket styrker muligheden for at give kunderne Business Case Certainty. Vestas indledte en omstrukturering af serviceforretningen i Som led i strategien Lønsom Vækst for Vestas har selskabet etableret en ny global serviceorganisation, som rapporterer direkte til koncernchefen. Det er målet at øge omsætningen i serviceforretningen med over 30 pct. på mellemlangt sigt og dermed opfylde Vestas strategiske målsætning om at udnytte serviceforretningens fulde potentiale. Vestas har sat sig for at udnytte yderligere muligheder i markedet og har således en ambition om at blive service-samarbejdspartner på tværs af vindmølletyper. Det indebærer et tættere samarbejde med strategiske kunder for at optimere store porteføljer af vindmøller med tilhørende service- og vedligeholdelsesstrategier. Ved at udvikle innovative og skalérbare løsninger og best practice i samarbejde med kunderne vil Vestas fuldt ud udnytte sin globale serviceorganisation på tværs af regioner og funktioner. Resultater i 2014 Serviceforretningen fortsatte væksten i Omsætningen steg med 1 pct., og fornyelsesprocenten på udløbendeserviceaftaler udgjorde 72 pct., hvilket understreger Vestas evne til at tilføre værdi i en større del af vindkraftanlæggenes levetid. I 2014 steg service-ordrebeholdningen med EUR 0,3 mia. til EUR 7,0 mia. Vestas forventer fortsat vækst i serviceforretningen i Vestas aktionærinformation 1/

16 Vestas Wind Systems A/S Hedeager Aarhus N. Danmark Tlf.: Fax: Vestas.com Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas fremtidige drift og kan få Vestas resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas årsrapport for regnskabsåret 2014 (tilgængelig på www. Vestas.com/dk/investor), og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument. Vestas 2015 This document was created by Vestas Wind Systems A/S and contains copyrighted material, trademarks and other proprietary information. All rights reserved. No part of the document may be reproduced or copied in any form or by any means such as graphic, electronic or mechanical, including photocopying, taping or information storage and retrieval systems, without the prior written permission of Vestas Wind Systems A/S. All specifications are for information only and are subject to change without notice. Vestas does not make any representations or extend any warranties, expressed or implied, as to the adequacy or accuracy of this information.

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Årsrapport 2013 Omsætning, EBIT og frit cash flow over forventningerne Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas

Læs mere

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017. Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 8. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 03/2017 Side 1 af 10 Årsrapport 2016 Resumé: For helåret 2016 udgjorde omsætningen EUR 10,2 mia., EBIT-marginen før særlige poster

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Side 1 af 9 Årsrapport 2012 Vestas er forberedt på et svært 2013 Resumé: 2012 var et udfordrende år for vindindustrien og for

Læs mere

Aktionærinformation 1/2014

Aktionærinformation 1/2014 Aktionærinformation 1/2014 Vestas sikrer lønsom vækst Oven på en vellykket turnaround er Vestas nu klar til at indfri det potentiale, som vi har i form af vores unikke position som markedsleder. I de kommende

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 7. februar 2018 Selskabsmeddelelse nr. 3/2018 Side 1 af 8 Årsrapport 2017 Resumé: For helåret 2017 udgjorde omsætningen EUR 10,0 mia., EBIT-marginen var 12,4 pct., totale

Læs mere

Aktionærinformation 2/2013

Aktionærinformation 2/2013 Aktionærinformation 2/2013 Fremskridt på vigtige områder i første halvår men lønsomheden skal forbedres Resultaterne for 2013 viser, at vi har gjort gode fremskridt på nogle meget vigtige områder. Det

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 3. januar 2012 Side 1 af 5 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011 Baseret på de første indrapporterede tal, som ikke er konsolideret og revideret vedrørende aktivitetsniveauet

Læs mere

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1 Aktionærinformation 2/ Aktionærinformation 2/ 1 Et lille, men vigtigt plus Udviklingen i verden har næppe været sværere at forudsige end netop nu. Alligevel peger mange lyspunkter efter første halvår i

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

for 2011 annonceret 3. januar

for 2011 annonceret 3. januar Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, 8. februar 2012 Side 1 af 6 Årsrapport 2011 2011 blev et barskt år med to nedjusteringer Resumé: 2011 var et meget udfordrendee år for vindindustrienn og også for Vestas

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Aktionærinformation 2/2012 Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Et forandret og mere effektivt Vestas på rette vej 2 Vestas aktionærinformation 2/2012 Efter flere svære kvartaler blev andet kvartal 2012

Læs mere

Finansiel udvikling. Overblik pr. region MW. Nord- og Sydamerika. Europa og Afrika. Asien og

Finansiel udvikling. Overblik pr. region MW. Nord- og Sydamerika. Europa og Afrika. Asien og Ledelsesberetning 011 Finansiel udvikling 015 Lønsom vækst for Vestas 018 Salgs- og markedsudvikling 022 Teknologi og serviceløsninger 025 Produktion og indkøb 027 Social og miljømæssig indsats 030 Risikostyring

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 9. februar 2011 Side 1 af 5 Årsrapport 2010-2010 blev et hårdt år, men Vestas er på rette kurs med rekordstor ordreindgang på 8.673 MW Resumé: Årets ordreindgang i 2010

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 9. februar 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3/2016 Side 1 af 9 Årsrapport 2015 - Endnu et år med stærke finansielle og operationelle resultater Resumé: For helåret 2015 udgjorde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aktionærinformation 2/2010. Aktionærinformation 2/

Aktionærinformation 2/2010. Aktionærinformation 2/ Aktionærinformation 2/ Aktionærinformation 2/. 1 Hvordan går det egentlig i Vestas? Kan man nedjustere og samtidig mene, at virksomheden er inde i en god udvikling? Det afhænger i hvert fald af, hvordan

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Aktionærinformation 1/2010

Aktionærinformation 1/2010 Aktionærinformation 1/2010 Selv efter endnu et rekordår er tiden ikke inde til at lade champagnepropperne springe. Det ved alle hos Vestas, da 2010 bliver et udfordrende år. Men det er vi klar til at håndtere

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

- 2 af 5 -

- 2 af 5 - - 1 af 5 - - 2 af 5 - Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 29. MARTS 2017

SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 29. MARTS 2017 SYGEFRAVÆRSKONFERENCE 29. MARTS 2017 Thomas Nagbøl Mejlgård, Chief HR Business Partner 29-03-2017 Vestas kort Den eneste globale vindenergiselskab + 21.800 Vi beskæftiger mere end 21.800 medarbejdere på

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Aktionær- information

Aktionær- information Aktionærinformation 1/2017 Forberedelse til fremtiden I bestyrelsen er vi glade for, at de driftsresultater, Vestas har opnået i 2016 også afspejles i et stærkt regnskabsmæssigt resultat. Vi er overbeviste

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion

Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion Vestas Wind Systems A/S 1. Vederlagspolitik for Vestas bestyrelse og direktion Introduktion Vederlagspolitikken for Vestas Wind Systems A/S bestyrelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport Tredje kvartal 2012

Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Selskabsmeddelelse af 7. november 2012 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere