Instruction Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Manuale d istruzioni Manual de instrucciones Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruction Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Manuale d istruzioni Manual de instrucciones Betjeningsvejledning Bruksanvisning"

Transkript

1 Instruction Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung Manuale d istruzioni Manual de instrucciones Betjeningsvejledning Bruksanvisning

2 Step 1: Assembling your trolley Step : Powering up your trolley Step 3: Programming your trolley Step 4: Troubleshooting guide Paso 1: Montaje del carro Paso : Puesta en marcha del carro Paso 3: Programación del carro Paso 4: Manual de resolución de problemas Étape 1 : Montage de votre chariot Étape : Mise en route de votre chariot Étape 3 : Programmation de votre chariot Étape 4 : Guide de résolution des problèmes Trin 1: Saml din trolley Trin : Tilslut din trolley Trin 3: Programmer din trolley Trin 4: Fejlfindingsguide Schritt 1: Montage Ihres Trolleys Schritt : Einschalten Ihres Trolleys Schritt 3: Programmieren Ihres Trolleys Schritt 4: Fehlersuche Steg 1: Montering av din vagn Steg : Ladda igång din vagn Steg 3: Programmering av din vagn Steg 4: Felsökningsguide 1 passo: Assemblaggio del carrello passo: Accensione del carrello 3 passo: Programmazione del carrello 4 passo: Guida alla risoluzione dei problemi

3 1: Saml din trolley PowaKaddy Sport Betjeningsvejledning. For at sikre korrekt opstilling af din nye PowaKaddy Sport elektriske golftrolley skal du bruge følgende vejledning: Trin 1: Saml din trolley Trin : Tilslut din trolley Trin 3: Programmer din trolley Montering af hjul. 3 Tryk blot på den gule knap med et fast tryk, lad hjulet glide på akslen og klik det på plads. Hjulene passer til begge sider af trolleyen. 5 Når batteriet er opladet og trolleyen samlet, tilsluttes batteriet som vist. Blysyrebatteriets konnektor er forskudt, så den skal tilsluttes korrekt. 1 Når du modtager din nye PowaKaddy Sport, har du følgende: 1x Trolley 1x Batteri (blysyre eller lithium) 1x Oplader (blysyre eller lithium) x Hjul 1x Vejledningspakke Bemærk: Alle 36-hullers batterier sendes i en separat kasse. Placering af hjul Rille A. Hjulene vil blive drevet af motoren. Rille B. Hjulene vil rulle frit og ikke være drevet af motoren. KUN EBS-MODELLER 4 Trolleyen foldes ud til klar til brug -positionen i tre lette trin. VIGTIGT: Batteriet skal oplades komplet i mindst 1 timer inden du bruger din trolley. Gøres dette ikke kan batteriets levetid mindskes. Se batteripleje/garanti-vejledningen for at få yderligere information. 1t Pb 1t Li Få mest muligt ud af din trolley 1. Din EBS-trolley bruger et LSD-differentiale (limited slip differential), som automatisk fordeler trækkraften mellem højre og venstre hjul for at kunne bremse og opnå bedre styrbarhed.. Forsøg at undgå at krydse bakker da dette vil få det øverste hjul til at glide og snurre rundt. 3. Hvis din trolley taber trækkraft og hjulene snurrer rundt, kan du trykke ned på håndtaget for at øge trækkraften. 4. Træk bremsen gradvist når du går nedad en bakke. 5. Højere gear på EBS-trolleyen giver et fortræffeligt drejningsmoment, men tophastigheden vil ikke være den samme som med en standard Sport trolley. 6. Ekstreme vejrforhold og brug af vinterhjul øger tæringen på batteriet. Sørg altid for at batteriet er komplet opladet, inden du går i gang med at spille.

4 : Tilslut din trolley 1 Gør dig bekendt med funktionerne på din PowaKaddy Sports håndtag. LCD Screen (LCD-skræm) Speed Control Roller (Drejegreb til hastighedskontrol) Distance Function (Distancefunktion) 3 Når velkomstskærmen er blevet vist, vil du derefter se hovedskærmen. eller Play Pause Hastighedsdisplay Dette kan indstilles fra 0 9 ved hjælp af drejegrebene til hastighedskontrol. Hver hastighed har 4 intervaller, hvilket betyder, at der er 33 forskellige hastigheder at vælge imellem. Ikke kun 1-9 som vises på skærmen. Der vises et pause-ikon på skærmen, når apparatet er stoppet. Når du trykker på tænd/ sluk -knappen erstattes pause-ikonet af et play-ikon, motoren tilføres strøm afhængig af den ønskede hastighed, og apparatet sættes i bevægelse. Batteriindikator Batteriindikatoren indikerer batteriets tilstand. Når det er fuldt opladet vises 5 streger, og man kan forvente at kunne spille en hel 18-hullers runde eller en 36-hullers runde, hvis der anvendes et 33Ah-batteri. Det er normalt at antallet af streger på displayet reduceres i løbet af runden. Bemærk at lithiumbatteriet er beregnet til en 18-hullers runde. On/Off (Tænd/sluk) Digitalur Digitaluret kan stilles som forklaret i afsnittet Programmer din trolley. Tænd for din trolley for første gang. Tryk og hold tænd/sluk -knappen nede i 3 sekunder (se illustration A), indtil PowaKaddy Sport logoet vises (se illustration B). 4 Din nye PowaKaddy Sport er udstyret med digital distancefunktion (DDF). DDF giver dig mulighed for at sende apparatet i forvejen med forudbestemt distance og hastighed og derefter stoppe op. Start med at trykke på Distance Function -knappen, DDF-skræmen vises nu og giver dig valget mellem cirka 15, 30 og 45 yards/meter. Vælg ønsket distance ved hjælp af Distance Function -knappen og bekræft valget med tænd/sluk -knappen. VIGTIGT: Inden du benytter DDF-funktionen skal du sikre dig, at ruten er flad og fri for forhindringer (f.eks. vand, farer, træer, andre golfspillere, etc.) 5 Hvis du har erhvervet PowaKaddy Sport Lithium Brake modellen, kan du yderligere drage fordel af et elektronisk bremsesystem (Electronic Braking System - EBS). Det elektroniske bremssystem aktiveres ved at dreje drejegrebene til hastighedskontrol i retning mod dig selv, indtil du kommer under nul. Displayet viser nu mellem -1 og -3 afhængig af den ønskede bremsemængde. VIGTIGT: EBS er et assisteret elektronisk bremssystem og ikke en komplet parkeringsbremse. Det bør ikke benyttes som parkeringsbremse eller til ophold på stejle bakker.

5 Time Set 3: Programmer 05 : 46 din trolley 1 : Standard S Box : LSD Gear Box PowaKaddy Sport er indstillet fra fabrikken 1 med de nødvendige indstillinger tilhørende din produkttype og skulle ikke kræve yderligere tilpasninger. Skulle du få brug for at ændre disse indstillinger, kan du redigere dem via programmeringsmenuen. Adgang til programmeringsmodus opnås ved at frakoble batteriet og tilkoble det igen mens tænd/sluk -knappen samtidigt holdes nede. En programmeringsskærm vises efter 5 sekunder. Programmeringsmenu. Med drejegrebet kan du skifte mellem de viste kategorier og med tænd/sluk -knappen, vælger du. Time : 09 : 00 Metre / Yard : Y Battery Type : P b Gear Box Type : S : Pb 3 : LiPo Time : 09 : 00 Time : 09 : 00 Metre / Yard : Y : Pb Indstilling af tid. Metre / Yard : Y : Pb Battery Time SetType : P b 13 : Standard LiPo 3 Rul frem til kategorien tid med drejegrebet Battery og Type : S Box P b 3 : LiPo bekræft dernæst Gear 05 : 46Box valget Type med : tænd/sluk -knappen. S Gear : LSD Box Gear Type Box : S Rul nu i retning mod dig selv for at springe fra et tal til det næste og i retning væk fra dig selv for at indstille det fremhævede felt. Når tiden er indstillet trykkes på Time tænd/ : 09 : 00 sluk -knappen for at vende tilbage til hovedmenuen. Metre / Yard : Y : Pb Gearkassetype. Battery Type : P b 3 : LiPo Time Set Gear Rul frem til kategorien gearkasse og bekræft Time 1 : Standard Box Type Set S : Box S dernæst 1 : valget Standard med S Box tænd/sluk -knappen. 05 : 46 : LSD Gear Box 05 : 46 Fremhæv den ønskede : LSD gearkasse Gear Box ved hjælp af drejegrebet og tryk dernæst på tænd/sluk -knappen. Vælg Standard : Yard S Box for Lead Acid (blysyre) og Lithium Sport, og LSD Gear Box udelukkende for Sport EBS. Time Set 05 : 46 Udskiftning af urets batteri. Der sidder et litiumcellebatteri i håndtaget. Dette batteri kan afmonteres og : bør Yard bortskaffes på et passende genbrugscenter. Vi anbefaler stærkt at afmontering : Yard og udskiftning fortages af et PowaKaddy servicecenter. : Yard Meter/yard: 4 Rul frem til kategorien meter/yard med drejegrebet og bekræft valget med tænd/sluk -knappen. Fremhæv den ønskede enhed ved hjælp af drejegrebet og tryk på tænd/sluk -knappen. : Yard Batteritype. 5 Rul frem til kategorien med drejegrebet og bekræft dernæst valget med tænd/sluk -knappen. Fremhæv den ønskede batteritype ved hjælp af drejegrebet og tryk på tænd/sluk -knappen. Vælg PB for blysyrebatteri, Li for lithium-ion batteri og LiPo for litium-ion-fosfat batteri. Det er vigtigt at batteriindstillingen er korrekt for at sikre at batteriindikatoren og indstillingen for lavt batteriniveau virker korrekt. 1 : Standard S Box : LSD Gear Box Når du har programmeret den ønskede indstilling, skal du frakoble batteriet og indstillingerne gemmes således. VIGTIGT: Hvis du har erhvervet PowaKaddy Sport Lithium modellen vil dens præstation være betydeligt større og mere kraftfuld end PowaKaddy Sport Lead Acid. Udnyt din trolley optimalt: Du bør aldrig: Bruge din trolley hvis nogen af kablerne eller tilslutningerne er beskadigede eller flossede. Du bør aldrig: Bruge et beskadiget batteri. Du bør aldrig: Bruge digital distancefunktion (DDF) på en nedadgående bakke. Du bør aldrig: Vaske din trolley med en spulemaskine. Brug i stedet en svamp og sæbevand. Du bør aldrig: Tørre din trolley med en luftslange når den er våd. Husk: At tage batteriet ud af batterirummet inden trolleyen opbevares eller transporteres. Husk: At sikre dig at batteriet under transport (for eksempel i bagagerummet) ikke kan flytte sig, samt at batteriterminalerne ikke kan komme i kontakt med andre metalgenstande/overflader. Husk: At tjekke din trolley jævnligt for tegn på beskadigelser eller slid. Alle reparationer skal udføres af på et autoriseret PowaKaddy servicecenter. Husk: At følge vejledningen der var vedlagt batteri og oplader. Kontakt os. Du er velkommen til at kontakte os nedenfor eller besøge vores hjemmeside for at få yderligere informationer. Lars Kjaer & Co A/S, Birkemosevej 3 C Postbox 33, Hasselager, Denmark 8361 Telf:

6 4: Fejlfindingsguide 1 Problem: Ingen strøm motoren kører ikke og skærmen oplyses ikke. 1:1. Sørg for at T-konnektoren er korrekt isat blysyrebatteriet. 1:. Sørg for at lithiumbatteriets kontakter ikke er beskadigede. Hvis du mener, kontakterne er blevet beskadiget, bedes du kontakte dit lokale servicecenter, da disse blot kan udskiftes. 1:3. Tjek om batteriet er opladet. Alle batterier kræver 1 timers opladning inden brug for at opnå deres maksimale levetid. Batterierne har bedst af at stå på vedligeholdelsesladning, når de ikke er i brug. 1:4. Tjek at alle ledninger er forbundet på behørig vis, samt at de ikke er beskadiget. Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte det nærmeste servicecenter. 4 5 Problem: Uret holder ikke tiden. 4:1. Urets batteri skal udskiftes (se afsnit 3: Programmer din trolley > Indstilling af tid). Kontakt nærmeste servicecenter. Problem: Trolleyen ruller ikke lige. 5:1. Sørg for at begge hjul er tilsluttet deres greb. 5:. Forhjulene kan nemt justeres ved hjælp af en 13mm skruenøgle. Løsn blot bolten og afret forhjulet (se illustration). Advarselsikoner PowaKaddy Sport har tre elektroniske sikkerhedsindstillinger, som vises, hvis de aktiveres. Sådan skal du forholde dig, hvis du ser en af følgende skærme: Genindstil din trolley. Kontakt dit servicecenter. Problem: Ikonet for lavt batteriniveau vises når trolleyen tændes. :1. Tjek om batteriet er komplet opladet. :. Tjek at din trolley er indstillet korrekt i forhold til den batteritype, du bruger (se afsnit 3: Programmer din trolley > Batteritype). :3. Om muligt, tjek med et kendt godt batteri. Hvis ikonerne ovenfor vises skal du gøre følgende: 3 Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte det nærmeste servicecenter. Problem: Den digitale distancefunktion er ikke nøjagtig. 3:1. Den digitale distancefunktion fungerer efter en timer, og distancerne er skønsmæssige. Dog vil distancen være 30% ved siden af, hvis trolleyen er programmeret til den forkerte gearkasse. Tjek at trolleyen er indstillet til den korrekte gearkasse samt til yard eller meter (se afsnit 3: Programmer din trolley > Gearkassetype). 3:. Distancen varierer også i glat eller bakket terræn. Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte det nærmeste servicecenter. Find nærmeste servicecenter på Tryk på og hold begge knapper nede samtidigt og nedskriv den viste fejlkode. Det er nyttigt for dit servicecenter, hvis problemet varer ved. Frakobl og tilkobl din trolleys batteri. Hvis problemet varer ved, bedes du kontakt dit servicecenter. Dit batteri er ved at være tomt. Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte det nærmeste servicecenter.

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Humanware Technical Writing www.humanware.ca Kom i gang session med Victor Reader Classic Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere