OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt"

Transkript

1 OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE MARKEDER I HORISONTEN Europa, USA og Asien er fremtidens vækstmarkeder for danske offshore vindmølleproducenter og -leverandører. Side 8 Fokus på internationalt samarbejde Side 4 Offshore vindmøller rykker tættere på land Side 9 Banebrydende bølgeenergi Side 14

2 02 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK LEDER TEKST: Bente Dalsbæk FOTO: Lisbeth Holten Forsidefoto: Siemens AG DER ER VÆKST I VIND Anders Eldrup, bestyrelsesformand for Offshoreenergy.dk Der er stadig mange uafhentede gevinster i offshorebranchen. Det kræver blot en indsats at hente dem. Anders Eldrup, bestyrelsesformand i Offshoreenergy.dk Med skabelsen af omkring nye job i offshoresektoren frem mod 2020 er der ingen tvivl om, at off shorebranchen i høj grad fortsætter med at være et signifikant bud på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Væksten i branchen vil samtidig kunne fastholde Danmarks position som verdens stærkeste offshorenation INDHOLD Der er et stort uudnyttet potentiale for vækst i dansk vindenergi. Det er baggrunden for skabelsen af det nationale innovationsnetværk og videncenter, offshoreenergy.dk: Hvis Danmark skal få maksimalt ud af det store potentiale i offshorebranchen, må vi i endnu højere grad end hidtil samarbejde og forene os på tværs af branchen. Det giver god mening at forene brancherne i ét center, da langt de fleste aktører i offshorebranchen beskæftiger sig med både klassisk offshore (olie og gas) og grøn offshore (offshore vindmøller). Offshoreenergy. dk bidrager til at sikre danske arbejdspladser og bevare den stærke danske position internationalt på begge områder. Derfor forener offshoreenergy.dk viden om begge brancher og fokuserer på begge som ligeværdige partnere i Danmarks offshore fremtid. Offshoreenergy.dk har nogle klare mål, vi navigerer efter, så vi bedst muligt kan være med til at støtte og udvikle branchen. I forhold til offshore vind betyder det, at vi er meget optaget af at supportere vores medlemmer, så de bliver mere konkurrencedygtige. Danmark har været det eneste land, der interesserede sig for vindenergi, men nu er både England, Frankrig og Tyskland klar med store investeringer i vindmøller, og det stiller krav til os, hvis vi skal bevare vores førerposition. Det betyder blandt andet, at omkostningerne skal nedbringes, og at man i endnu højere grad skal internationalisere sig: der er store gevinster at hente, hvis de danske virksomheder er i stand til at byde ind på den rivende udvikling i vind udenfor landets grænser. I det hele taget er der mange uafhentede gevinster i offshorebranchen. Det kræver dog en indsats at hente dem. For eksempel skal der fokus på uddannelse af medarbejdere til sektoren nødvendig, så mangel på for eksempel ingeniører ikke hæmmer væksten. Flere danske virksomheder skal kunne tilbyde servicering og vedligeholdelse på platforme og installationer. Og det kræver ikke mindst, at vi hele tiden er flere sømil foran vores konkurrenter. Det kan vi være, hvis hele branchen navigerer efter det samme: at samarbejde, at udveksle viden og udvikle vores knowhow. Det er dét, Offshoreenergy.dk er søsat for at bidrage til. Offshoreenergy.dk er en fusion mellem det gamle Offshore Center Danmark, Alliancen for Grøn Offshore Energi, Green Offshore Center og Knowledge Center fra Lindø Offshore Renewables Center, og sammen har man nu skabt Offshoreenergy.dk, det nationale innovationsnetværk og videncenter for offshorebranchen. Offshoreenergy.dk har mere end 270 medlemsvirksomheder Samarbejde og innovation på tværs af grænserne 08 - Stort potentiale i Europa, USA og Asien 09 - Offshore vindmøller nær kysten 11 - Verdensmestre i offshore vind 14 - Bølger bliver til elektricitet 17 - Boost til små underleverandører 19 - Mange muligheder for efteruddannelse 20 - En stærk organisation Offshoreenergy.dk For yderligere information kontakt venligst Søren Dybdahl eller Morten Holmager hos Offshoreenergy.dk Tlf Produceret af: Time2Media Projektleder: Stefan Grevle Redaktør: Marianne Sommer Art Director: Joël Bigaignon Grafisk designer: Klaus Juul Jensen Tryk: Dansk Avistryk For yderligere information om avisindstik i Børsen kontakt Stefan Grevle på

3 TEKST: Marianne Sommer FOTO: Robert Attermann Gearet til global konkurrence ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 03 VIDSTE DU AT... EU har en erklæret målsætning om, at 20% af EU s energiforbrug i 2020 skal ske ved vedvarende energiproduktion. Heraf anslås offshore vindmøller at skulle bidrage med mindst 40 GW i Det forventes, at offshore vindmøller vil blive installeret i EU over de næste 8 år, fordelt på nye offshore vindmølleparker, altså cirka en ny park om måneden. Kilde: 2009 EU Renewable Energy Directive GEARET TIL GLOBAL KONKURRENCE Nyt klyngesamarbejde er søsat for at styrke de danske underleverandørers position på det globale marked og skabe yderligere vækst Den danske offshore vindsektor står stærkt på det globale marked. Men hvis industrien skal fastholde sin position og være i stand til at matche de ambitiøse vækstrater på de udenlandske markeder, skal sektoren udvikles. Mest af alt handler det om at nedbringe prisen på energiproduktionen den såkaldte cost of energy. Det mener både Offshoreenergy.dk og Vindmølleindustrien. Og det er bevæggrunden for, at de sammen har etableret et klyngesamarbejde under navnet Offshore Wind Denmark (OWD) med støtte fra Syddansk Vækstforum. Vindmølleproducenterne har været og vil fortsat være i stand til at udvikle møllerne, så omkostningerne falder. Udfordringerne ligger fremover i at nedbringe omkostningerne i resten af offshoreværdikæden. Lige fra planlægning over design til installation, drift og vedligehold, forklarer direktør for Offshoreenergy.dk Renewables, Morten Basse Jensen, der suppleres af administrerende direktør, Jan Hylleberg, fra Vindmølleindustrien. Offshore Wind Denmark centraliserer indsatsen og samler de små og mellemstore virksomheder i offshoreindustrien, så de står stærkere, siger direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk Renewables Denne offshore vind-værdikæde har nogle helt særlige udfordringer med hensyn til at udvikle sig i den tiltagende globale konkurrence, som de befinder sig i. Derfor har vi iværksat en række aktiviteter målrettet denne gruppe virksomheder. En samlet organisation En af de helt store udfordringer er, at væksten inden for offshore vind i fremtiden primært vil ske uden for Danmark, som på nuværende tidspunkt er det marked med næstflest antal MW opstillet på havet. De vigtige markeder vil fremover være England, Tyskland og Frankrig, hvor danskerne kan spille en stor rolle, men det gælder om at finde partnere på de lokale markeder. Og det er et af de tiltag, som OWD hjælper virksomhederne med. vil sikre, at de danske underleverandører kan matche de kapital- og størrelseskrav, der fremover forventes, fortæller Jan Hylleberg. Projektet omfatter alle virksomheder, som ønsker at være en del af værdikæden inden for offshore vindenergi, og ambitionerne er høje. Vi centraliserer indsatsen og samler alle de små og mellemstore virksomheder inden for branchen, så de står stærkest i konkurrencen. Vores ambition er at være den samlede organisation i Danmark inden for havmøllesektoren, lyder det fra Morten Basse Jensen. OFFSHORE WIND DENMARK Offshore Wind Denmark er et fire-årigt projekt, der er støttet af Syddansk Vækstforum med 18,6 millioner DKK. Der er etableret et sekretariat, hvor alle virksomheder i branchen kan henvende sig, uanset om de er medlemmer af Offshoreenergy.dk og Vindmølleindustrien eller ej. B2B EVENT Offshoreenergy.dk s mest etablerede event for offshore industrien, OWIB afholdes i år december i Esbjerg. Her vil det være muligt at mødes ansigt til ansigt med repræsentanter fra hele den internationale branche. Konceptet er udviklet gennem 7 år, hvor der er etableret et 5-cifret antal kontakter. En anden udfordring er, at kravene til underleverandørernes størrelse øges i takt med, at projekterne vokser. Det gælder både i Europa og på lidt længere sigt i USA samt Asien, som er de største vækstmarkeder uden for Europa. Det er en helt anden konkurrencesituation, end hvad de små og mellemstore danske virksomheder er vant til. For at få del i ordrerne skal virksomhederne kapitalmæssigt stå stærkere funderet, og det kræver forretningsudvikling, nye former for joint ventures og nye konstellationer. Både inden og uden for Danmark. Det Udfordringerne ligger fremover i at nedbringe omkostningerne i resten af offshoreværdikæden. Lige fra planlægning over design til installation, drift og vedligehold Morten Basse Jensen, direktør i Offshoreenergy.dk Renewables

4 04 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Internationale offshore vindprojekter FOTO: Tony West/A2SEA TEKST: Bente Dalsbæk VIDSTE DU AT... I første halvdel af 2013 blev der installeret 277 nye offshore vindmøller i Europa med en samlet kapacitet på på MW det er omtrent det dobbelte i forhold til 2012 Kilde: EWEA INTERNATIONALE OFFSHORE VINDPROJEKTER Offshoreenergy.dk er projektleder på flere projekter, der skaber samarbejde og innovation inden for offshore vindsektoren Samarbejde på tværs af grænser er et af målene for Offshoreenergy.dk s internationale projekter. KORT OM ECOWINDS ECOWindS er et projekt, der har til formål at fremme samarbejdet mellem de bedste forskningsdrevne klynger i Europa inden for service og vedligehold af offshore vindmølleparker. Projektet er udviklet i samarbejde med partnere fra DTU og Aalborg Universitet og i et tæt samarbejde med Det Syddanske EU-kontor. I projektet deltager yderligere fire partnere fra Tyskland, England, Norge Offshoreenergy.dk er projektleder. Samarbejde på tværs af grænser, udbygning af eksisterende netværk og kortlægning af nye muligheder for erhvervsforbedrende tiltag. Det er målene i flere af Offshoreenergy.dk s projekter, der skal gavne offshore vind-branchen. Vi prøver at skabe nogle muligheder for virksomhederne, som ikke ville opstå af sig selv, forklarer projektleder i Offshoreenergy.dk, Hans. A. Pedersen, om projekterne GADOW og ECO- WindS GADOW (German and Danish Offshore Wind) fremmer virksomhedernes samarbejde og netværk henover den tyske grænse og hjælper blandt andet med at skabe overblik over grænseregionens mange vindrelaterede virksomheder, logistik og uddannelsestilbud. Får en udvikling til at ske ECOWindS (European Cluster for Offshore Wind Servicing) er et EU-støttet projekt, der arbejder tværregionalt mellem Danmark, Nordvest Tyskland, Øst England og Norge. Formålet er at skabe erhvervsforbedrende tiltag for hele regionen, herunder gennem et større samarbejde mellem industrien, forsknings- og udviklingsinstitutionerne og de forskellige regeringer i de involverede lande i regionen. Begge projekter skaber nye muligheder, netværk og samarbejde. etablerede erhvervsnetværk. Den overbygning ville ikke kunne bygge sig selv, og virksomhederne har travlt, så derfor har vi valgt at være facilitatorer for den udvikling. Begge projekter har etableret sig med en hjemmeside, og på GADOWs hjemmeside kan man finde værdifulde oplysninger om leverandører, underleverandører og samarbejdspartnere, ligesom uddannelsessystemer og havneoversigter er lige på trapperne på hjemmesiden. I GADOWS regi afholdes en workshop den 10. december 2013, hvor alle virksomheder indenfor offshore vind er velkomne til at komme og høre mere om projektet og mulighederne samt bidrage med forslag til projektet. Vi prøver at skabe nogle muligheder for virksomhederne, som ikke ville opstå af sig selv Hans. A Pedersen, projektleder i offshoreenergy.dk KORT OM GADOW I Danmarks sydlige del og Schleswig-Holsteins nordlige del er offshore- vindenergi en branche, som forventes at have det største vækst- og dermed også arbejdspladspotentiale. For fremover at udnytte dette potentiale grænseoverskridende i de to regioner er projektet GADOW German and Danish Offshore Wind - blevet etableret. Ved at blive registreret hos GADOW kan virksomhederne eksempelvis blive synlige over for branchen, få adgang til informationer og knowhow samt udveksle erfaringer. SE MERE ECOWindS på Og GADOW på I forhold til for eksempel GADOW er vi styrmand på at få etableret et samarbejde i grænseregionen inden for offshore vind, som ikke var der i forvejen, men som bygger ovenpå allerede

5 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 05 Ny struktur booster den danske offshorebranche Danmarks nationale offshore innovationsnetværk og videncenter er reorganiseret og har fået ny, stærk bestyrelse for bedre at kunne varetage medlemmernes interesser. Både inden for olieog gasproduktion og grøn energi på havet Offshoresektoren har været inde i en eksplosiv vækst siden branchens nationale viden- og innovationscenter blev stiftet for ti år siden. Det er baggrunden for, at centret i foråret gennemgik en reorganisering, fik udvidet bestyrelsen med en række herrer, der har gjort en stor forskel i branchen og samtidig skiftede navn til Off shoreenergy.dk. For centret ønsker at følge med udviklingen og være bedst mulig gearet til at støtte og udvikle branchen såvel nationalt som internationalt. Den største ændring er, at centret er blevet delt op i to divisioner en Oil & Gas, der varetager olie- og gas-virksomhedernes interesser, og en under navnet Renewables, som har fokus på at støtte virksomheder inden for grøn energi på havet. For 10 år siden, var der kraftigt fokus på olie og gas; kun omkring 10% af vores medlemmer arbejdede inden for offshore vindmølleindustrien. I dag har vi næsten halvt af hvert heraf en overvejende del, som arbejder i begge brancher. Tidligere var der heller ikke så mange virksomheder, der eksporterede, hvor cirka 60 % af vores medlemmer nu er på de udenlandske markeder, fortæller direktør i Offshoreenergy.dk Oil & Gas, Peter Blach. Stærk, strategisk bestyrelse Hans medspiller i centret er direktør for Renewables, Morten Basse Jensen. De to herrer er velkendte i branchen. Peter Blach, fordi han har været med fra starten som direktør for det oprindelige innovationsnetværk og videncenter, Offshoreenergy.dk. Morten Basse, fordi han de sidste mange år har været en af Danmarks drivkræfter i leverandørkæden til international vindenergi blandt andet som initiativtager til Djurs Windpower. Vi har delt centret op i to divisioner, fordi vi ønsker at være tættere på vores medlemmer og målrette indsatsen og samarbejdet med dem. Vi har erkendt, at de to indsatsom råder har meget forskellige betingelser og forhold. Men fordi de to brancher komplementerer hinanden, er der samtidig en række synergimuligheder og en praktisk operationel gevinst ved samarbejdet, konstaterer Morten Basse Jensen. Både han og Peter Blach har god opbakning i bestyrelsen, som er udvidet fra fem til elleve medlemmer med tre visionære herrer i spidsen: Tidligere DONG Energy direktør Anders Eldrup som bestyrelsesformand og Maersk Oil s direktør Kurt Normann Nielsen samt tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen som næstformænd. Vi har udvidet bestyrelsen med yderligere kræfter, der i kraft af deres store erfaring kan matche det voksende marked og har en strategisk indgang til, hvordan vi bringer sektoren fremad. Det er en kæmpe fordel, siger Peter Blach. De to direktører, Morten Basse Jensen og Peter Blach fra Offshoreenergy.dk arbejder for at udvikle centret som det nationale samlingspunkt for offshorevirksomhederne, inden for fire indsatsområder: Netværk, innovation/projekter, videndeling og internationalisering. VISIONER FOR RENEWABLES Morten Basse Jensen, direktør På Renewables er visionerne at blive repræsenteret i England og i Tyskland inden for de næste to til tre år for at hjælpe de danske medlemmer med at danne netværk med de lokale virksomheder. Samtidig vil vi arbejde på en internationalisering af værdikæden med henblik på, at de også bliver etableret på de andre store markeder. På hjemmemarkedet ligger fokus på at arbejde med effektivisering og udvikling af produkter og processer på tværs af værdikæden for dermed at medvirke til at reducere cost of energy. VISIONER FOR Olie & Gas Peter Blach, direktør Vi er allerede ude på nogle af de store markeder vi har fire mand på vores kontor i Angola, to i Grønland og en i Brasilien. Vi har også kig på Norge. Formålet er at få vore medlemmer i dialog med lokale olieselskaber og virksomheder og derved skabe øget omsætning for dem på disse markeder. Et større antal virksomheder har allerede etableret sig som et resultat af denne indsats. Ud over de udenlandske markeder har vi fokus på forskning og effektivisering for at nedbringe udgifterne til olieproduktionen og øge indvindingsgraden. Også bæredygtig olieproduktion er et område, vi vil arbejde på at udvikle. Danmarkskort med områder indtegnet med offshoreklynger eller initiativer, som Offshoreenergy.dk samarbejder med Bliv en del af netværket i offshoreindustrien Mange fordele ved at sidde med i en af de netværksgrupper, Offshoreenergy.dk faciliterer I netværksgrupperne er ordet frit. Man kan fortælle om egne erfaringer, man kan lytte sig til gode råd hos de andre deltagere i netværksgruppen, og så kan man vigtigst af alt møde interessante samarbejdspartnere og holde sig orienteret om udviklingen inden for ens område. Så der er mange fordele ved at sidde med i en af netværksgrupperne i Offshoreenergy.dk. Niveauet er højt i netværksgrupperne, men det er udbyttet også. Det er fagfolk, der taler med fagfolk, og ved at dele erfaringer og viden når man længere, end at sidde på hver sin ø og ikke vil dele med nogen. Palle Isaksen, netværksfacilitator, Offshoreenergy.dk Læs mere om fordelene ved netværksgrupperne og se mere praktisk information under menuen Networks på

6 06 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 1,000 turbines of experience on board Vi deltager på verdens største havmølleprojekter SEA INSTALLER reflects more than a decade of experience in offshore wind installation. Designed to operate in deeper waters further offshore, this purpose-built vessel transports and installs up to eight 3.6MW turbines. SEA INSTALLER takes the installation process to a more efficient and cost-effective level, giving developers greater confidence that their projects will be delivered on time and with maximum profitability. Stor knowhow og gennemarbejdede løsninger Aarsleff har stor fokus på etablering af havmølleparker i Nordeuropa og er godt rustet til udvikling af teknisk, økonomisk og tidsmæssigt optimerede løsninger. Blandt vores referencer er nogle af verdens største havmølleprojekter: DanTysk, London Array, Rødsand 2, Thanet, Horns Rev 2 og Nysted.

7 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 07 ANNONCE Om Thyborøn Havn på havnens virksomheder er der beskæftiget mere end 1000 mennesker havnens virksomheder omsætter med sine gods-, fiskeri- og servicevirksomheder for 1,5 mia. kroner årligt Thyborøn Havn har besluttet at satse på offshore-virksomhed og har faciliteter til etablering og servicering af både kystnære vindmøller og en havvindmøllepark. Derfor er det oplagt i første omgang at placere basen for en kystnær vindmøllepark her. Vi er også klar til at servicere vindmølleoperatører, når andre vil etablere havvindmølleparker i Nordsøen, siger formand for havnens bestyrelse, Karl Kristian Bro. Borgmester i Lemvig Kommune og næstformand for bestyrelsen for Thyborøn Havn, Erik Flyvholm (tv.), og formand for bestyrelsen, Karl Kristian Bro (th), har været med til at investere 200 mio. kroner i havnen, siden den blev overtaget af kommunen i En lang tradition for vindenergi og et stærkt netværk af offshore-orienterede virksomheder gør Thyborøn Havn oplagt som base for en kommende, kystnær vindmøllepark Vidste du, at Thyborøn Havn... er Danmarks tredjestørste fiskerihavn... har en garanteret dybde på otte meter (forventet 10 meter i 2014)... er den tredjestørste godshavn på Vestkysten Lemvig Kommune er i front, når det gælder vindmøller på landjorden, og producerer allerede i dag mere el af vindenergi, end kommunens indbyggere bruger. Kommunen har lagt jord til landets første testcenter for store vindmøller ved Høvsøre, og tilladelsen er givet til etablering af verdens største andelsejede vindmølleprojekt ved Nissum Bredning. Vi har på og omkring havnen en klynge af virksomheder, der er vant til at arbejde med maritim service, og vi er ved at etablere et netværk af beslægtede virksomheder i hele området i North Sea Offshore Service. En vindmølleoperatør kan altså nøjes med én kontakt for at få den service, der er nødvendig til installation og vedligeholdelse af vindmøller, siger borgmester i Lemvig Kommune og næstformand for havnens bestyrelse, Erik Flyvholm, der samtidig ser muligheden for at skabe flere arbejdspladser i kommunen. En driftsikker havn Thyborøns Sydhavn er testsite for en nyudviklet mølle fra Envision Energy. Envision Energy har ingen fabrik, men samler møllerne der, hvor de skal stå. Vi har i Thyborøn den rigtige vind og den ekspertise, der skal til, og den kommunale tilladelse gik igennem på mindre end et halvt år, siger Karl Kristian Bro. Thyborøn har en unik placering ved Limfjordens vestlige munding. Havnen er østvendt og udpeget som nødhavn, da hverken frost eller kraftig vind lukker den. Med en dybde på statsgaranterede otte meter er Thyborøn Havn den dybeste på den midtjyske Vestkyst. En jackup-rig kan altså allerede i dag gå ind i havnen. Vi har et nyt havneområde på kvadratmeter klar til i brug. Det giver mulighed for, at en vindmølleoperatør kan etablere sig, og vi er klar til at anlægge de nødvendige kajanlæg, siger Erik Flyvholm. Thyborøn Havn er begunstiget med en god infrastruktur, da der er gode jernbaneforbindelser til havnen, og motorvejstilslutningen ved Holstebro Nord samt den forventede omfartsvej ved Klinkby vil også få stor betydning for adgangen til og fra Thyborøn.

8 08 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Offshorevækst i horisonten TEKST: Marianne Sommer OFFSHOREVÆKST I HORISONTEN VIDSTE DU AT... Horns Rev 3 ud for Esbjerg og Kriegers Flak mellem Danmark og Tyskland bliver de næste offshore vindmølleprojekter i Danmark HORNS REV DANMARK England, Tyskland og Frankrig er de mest attraktive markeder for danskerne, der står stærkt i konkurrencen om ordrerne. Men for at holde positionen kræves en ændret forretningsstrategi, mener renewables-direktør Det er helt afgørende at effektivisere hele offshoreprocessen for derved at medvirke til nedbringelse af cost of energy Morten Basse Jensen, direktør i Offshoreenergy.dk Renewables Danske offshorevirksomheder er samlet set de suverænt mest rutinerede i verden til at etablere offshore vindmølleparker. Det gælder hele processen fra udbud til møllerne står på havet og også når det gælder drift og vedligeholdelse. Når man kigger samlet set på hele leverandørkæden, er der ingen andre lande, der matcher danskerne. Der er naturligvis virksomheder rundt omkring, der kan måle sig med nogle af vores største, men som helhed kan ingen andre lande være med. Det er faktisk kun inden for kabelinstallation, at danskerne ikke er repræsenteret som verdens mest dominerende, fortæller direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy. dk Renewables. Han betegner hjemmemarkedet som et kompetence- og demonstrationsmarked. Et område, som virksomhederne kan bruge til at bevise, at de er stand til at sælge deres produkter og services. Det er afgørende, når de byder på opgaver i udlandet, hvor der er stor aktivitet. Når man kigger fremad på, hvad der skal installeres i Europa indtil 2020, står det danske marked kun for 1,5 GW ud af samlet set 40 GW. Heraf skal størstedelen af parkerne etableres i England, Tyskland og Frankrig, fortæller Morten Basse Jensen, der blandt andet har været en af hovedkræfterne bag Djurs Windpower. delen af en ny offshore vindmøllepark nær London blevet opført af danske virksomheder. Beundringsværdigt men samtidig også en udfordring. Der er to sider af medaljen. Englænderne, tyskerne og franskmændene vil jo ikke blot se på, at de danske virksomheder ankommer, udfører arbejdet for så at rejse igen. Der vil helt naturligt være en klar forventning til local content (at så meget som muligt af arbejdet udføres af lokale virksomheder, red), forklarer direktøren. Derfor er det afgørende, at de danske virksomheder i højere grad satser på at samarbejde med de lokale virksomheder. Når man ser på de tre europæiske markeder, er etablering lokalt afgørende for danskernes succes. Eller alt hvad der kan gøres for at samarbejde med de lokale virksomheder, hvad enten det er strategiske samarbejder, fusioner eller opkøb, siger Morten Basse Jensen. Muligheder på markedet Kigger vi ud over det europæiske marked, fremstår det amerikanske marked mest attraktivt. Den første vindmøllepark i USA er ved at blive opført, men hvad potentialet vil være, afhænger af hvor stor en betydning, skiffergassen vil få som fremtidig energikilde. Også Asien ser attraktiv ud som potentielt marked her er nogle få offshoreprojekter igang. Udfordringen er, at der er mange om buddet, og at markedet ligger langt fra det danske. Det er en stor beslutning at gå ind på markedet den mest oplagte måde er at have et konkret projekt. Man etablerer sig ikke bare og tilbyder at bygge offshore, udtaler Morten Basse Jensen. Så konklusionen lyder, at danskerne bør koncentrere sig om de europæiske markeder, hvor der er stor mulighed for at få del i de mange projekter. Vi skal dog huske på ikke at hvile på laurbærerne. Det er helt afgørende at effektivisere hele offshoreprocessen for derved at medvirke til nedbringelse af cost of energy. Det kan meget vel gøres ved alliancer, opkøb eller strategiske samarbejder lokalt, hvorved kapaciteten, kompetencen og volumen også bliver større, konstaterer Morten Basse Jensen. Etablering lokalt Danskerne er allerede dominerende på nogle af de udenlandske markeder. For eksempel er største- 1,5 0,8 0,6 0,6 1,5 Det er ikke kun de europæiske lande, der de kommende år vil installere flere offshore vindmøller. Kilde: A2SEA 3,2 1,8 1,9 8,5 10,1 0,2 20 0,7 0,9 0,7 * Rest of Asia Pacific 0,7 NORDAMERIKA NORDEUROPA ØSTEUROPA KINA ROAP* Forventet udbygning af offshore vindmølleparker (målt i GW) Storbritannien Frankrig Holland Finland Norge Polen Kina Japan Tyskland Danmark Belgien Sverige Irland USA Sydkorea Taiwan Vietnam

9 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: DONG Energy Offshore vindmøller rykker tættere på land ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 09 OFFSHORE VINDMØLLER RYKKER TÆTTERE PÅ LAND Aftale på plads om opførelse af seks kystnære offshore vindmølleparker inden 2020 DET BETYDER AFTALEN OM KYSTNÆRE Offshore vindmølleparker Regeringsaftalen om kystnære offshore vindmølleparker blev vedtaget 28. november 2012 og medfører følgende: - Der bliver udbudt 6 områder med henblik på opstilling af tilsammen 500 MW kystnære offshore vindmøller. Interesserede energiselskaber kan så byde på opførelsen af hvert enkelt projekt. - De seks udpegede områder kan rumme op til 200 MW pr. område. Et område kan godt rumme flere mindre projekter. - Møller i de udpegede områder skal som udgangspunkt placeres mindst 4 km fra kysten. - Af de 500 MW reserveres 50 MW til opstilling af offshore forsøgs- og demonstrationsprojekter. - Der etableres derudover to offshore vindmølleparker. En park på 400 MW ved Horns Rev ved Esbjerg og en park på 600 MW ved Kriegers Flak i Østersøen. Kilde: Energistyrelsen Danmark er hastigt på vej til at opfylde en vision om, at 50% af landets elforbrug i 2020 skal dækkes af energi fra vindmøller. Og i den forbindelse er offshore vindmølleparker en vigtig brik. Senest er Anholt Havmøllepark blevet opført, og den alene forsyner husstande med elektricitet svarende til 4% af det samlede elforbrug. Anholt Havmøllepark er den 15. offshore vindmøllepark herhjemme, og der er flere projekter på vej. Som en del af en aftale, regeringen har indgået med et flertal i Folketinget, skal nogle af fremtidens off shore vindmøller rykkes tættere på land i særlige, kystnære vindmølleparker. Hvor off shore vindmølleparker som Horns Rev og Anholt Havmøllepark ligger kilometer fra land, placeres de kystnære offshore vindmølleparker 3-4 kilometer fra land. Det skal blive interessant at se, om de kystnære lokationer for offshore møller også medfører lavere etablerings- og driftsomkostninger. Som udgangspunkt er der en omkostningsreduktion på grund af den direkte tilslutning til det nationale net, idet man sparer en offshore transformerstation, men om øvrige omkostninger også falder, beror stadig på den samlede leverandørkædes evne til at optimere leverancerne, forklarer direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk Renewables. Private kan købe andele Placeringen af de seks kystnære offshore vindmølleparker bliver ved Bornholm, i Smålandsfarvandet og Sejerø Bugt, ved Sæby, i det sydlige Vesterhav samt i det nordlige Vesterhav. Ved disse seks områder har der været kommunal opbakning til at stille møllerne op, og private borgere får mulighed for at indgå i ejerkredsen med en køberet på op til 20% af projekterne. Jeg er meget tilfreds med den store lokale opbakning fra de udvalgte områder. Næste skridt bliver at få gennemført udbud i områderne, som kan sikre, at udbygningen sker så billigt som muligt for el-forbrugerne, sagde klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, ved regeringsaftalens indgåelse. De seks kystnære offshore vindmølleparker får en samlet kapacitet på 500 MW, altså tilsammen lidt større end Anholt Havmøllepark på 400 MW. Af de 500 MW reserveres 50 MW til opstilling af forsøgsprojekter. Her vil man teste mølletyper og forske i blandt andet bølgepåvirkninger samt strøm- og vindforhold. Når de seks kystnære offshore vindmølleparker samt de to nye Horns Rev 3 og Kriegers Flak er opført, vil Danmarks kapacitet af offshore vindmøller være på over 2500 MW. VIDSTE DU AT... Det danske energiselskab DONG Energy står bag mere end hver tredje af verdens offshore vindmølleparker Jeg er meget tilfreds med den store lokale opbakning fra de udvalgte områder. Næste skridt bliver at få gennemført udbud i områderne, som kan sikre, at udbygningen sker så billigt som muligt for el-forbrugerne Martin Lidegaard, klima-, energi- og bygningsminister

10 10 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Q-STAR ENERGY går også efter totalentrepriser i vindmøllesektoren Esbjerg-virksomhed har veluddannede fagpersoner, der løser opgaver inden for vindmølleindustrien i Europa og går nu også efter totalentrepriser. Q-STAR ENERGY i Esbjerg ved godt, hvor de vil hen, når det gælder vindmøllesektoren. De vil i fremtiden kunne levere hele pakken, når det gælder opstilling af vindmøller. Personale- og projektansvarlig, Kasper Poulsen, tror, at det er den vej, vinden blæser. Vindmølleparker bliver ofte udbudt som en samlet entreprise, og det er derhen, vi gerne vil. Vi vil kunne løse opgaven fra start til slut. Vi ser simpelthen en mulighed i et nyt marked, siger Managing Director, Henrik Hansen, samstemmende. Q-STAR ENERGY gik for fire år siden ind i vindmøllebranchen og leverer i dag mandskab og sikkerhedsudstyr til en Q-STAR ENERGY har hovedsæde i Esbjerg og afdelinger i Norge og Polen. Firmaet blev etableret i 1993 af ingeniør Henrik Hansen, der i dag er direktør og sammen med Niels Orla Rasmussen er hovedaktionær. Siden 2009 har Q-STAR ENERGY også leveret mandskabsløsninger til vindindustrien. række opgaver i forbindelse med opstilling af vindmøller. Mange års erfaring med at levere mandskab til olie- og gassektoren både offshore og onshore og både i Danmark og Norge kunne med fordel også udnyttes på vindmølleområdet. Megen af den ekspertise, vi har udviklet inden for olie- og gassektoren, kan vi også bruge i vindindustrien, siger Kasper Poulsen. Q-STAR ENERGY har siden 1993 leveret kvalificerede medarbejdere til at udføre opgaver og projekter inden for olie og gas, og i dag har virksomheden mere end 70 veluddannede personer, som kan arbejde inden for vindindustrien. I løbet af fire år har Q-STAR ENERGY løst en lang række opgaver på vindmølleområdet og ikke kun i Danmark, men i store dele af Europa. Q-STAR ENERGY har løst opgaver i bl.a. Sverige, Finland, Kroatien, Belgien, Tyskland og England. Virksomheden leverer i dag mandskab til vindmølleprojekter i form af elektrikere, overfladebehandlere, serviceteknikere, rope access-teknikere og kranoperatører. De kan løse opgaver som fx overfladebehandling på vinger, naceller og tårne, reparationer af glasfiberskader og installation af vindmøller. Derudover kan mandskabet tage sig af såvel service som vedligehold på vindmøller i drift. Det kræver en effektiv logistik at kunne levere det rette mandskab på rette sted. Q-STAR ENERGY har derfor egen logistikstyring og arrangerer transport i form af flyvninger, taxakørsel, buskørsel og færgesejlads for at få medarbejderne frem til rette tid.

11 TEKST: Marianne Sommer FOTO: DONG Energy Verdensmestre i energi på havet ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 11 VERDENSMESTRE I ENERGI PÅ HAVET DONG Energy har opført flere offshore vindmølleparker end noget andet firma i verden. Seneste projekt på landkortet er Anholt Havmøllepark, som blev bygget i rekordfart og inden for budget DONG Energy og deres leverandører arbejder konstant på at optimere processer, og det afspejler sig blandt andet i tiden, det tager at opsætte en havmølle. Cirka 24 timer totalt har det taget at sætte hver offshore vindmølle op i Anholt Havmøllepark. Til sammenligning brugte virksomheden 79 timer på at sætte hver mølle op, da de anlagde en park ved Gunfleet Sands i VIDSTE DU AT... Anholt Havmøllepark blev indviet 4. september 2013 og er med en kapacitet på 400 MW Danmarks største. Tænk på et byggeprojekt. En ombygning af et parcelhus eller opførelsen af en stor bygning, som både blev gennemført inden for den budgetterede pris og færdigt før tid. Ja, det kan være svært. Men det er, hvad DONG Energy har præsteret i forbindelse med opførelsen af Anholt Havmøllepark, der i kroner og ører svarer til en halv Storebæltsbro. Koncessionen fik vi den 2. juli En af koncessionsbetingelserne var, at parken skulle være i drift inden udgangen af Vi lagde en plan, hvor parken ville være i drift sommer 2013 og den har vi holdt endda med en lille margin, fortæller Flemming Thomsen, der i september fejrede indvielsen af Anholt Havmøllepark. Han siger, at en af grundene til projektets hurtige gennemførelse var, at firmaet rent strategisk valgte at investere i at indhente forhåndstilbud på nogle dele og lave betingede ordrer, allerede inden de havde vundet koncessionen. Men han fremhæver samtidig medarbejdernes dedikerede indsats og en god planlægning. Vi kendte betingelserne fra starten og udarbejdede en meget robust planlægning både med valg af tekniske løsninger og fartøjer. For eksempel fordelte vi opgaver på to fartøjer i stedet for et. Vi indbyggede også luft i planen, så hvis noget gik galt et sted, ville det ikke få en direkte effekt på den næste aktivitet for så kunne det hurtigt få konsekvenser, tilføjer Flemming Thomsen. Dansk dominans Han nævner desuden, at dygtige leverandører og underleverandører er endnu en grund til projektets succes. I udvælgelsen har DONG Energy ikke kun vægtet pris men også de enkelte løsninger samt gode referencer som leverandørerne, heraf en overvejende del danske virksomheder, har levet op til. Som bygherre har vi jo været underlagt de almindelige udbudsregler med licitation. På baggrund af disse betingelser er over to tredjedele af ordrerne gået til danskbaserede virksomheder som eksempelvis A2Sea, Siemens og MT Højgaard. Det viser, at dansk industri har haft en god historie inden for offshore og stadig er helt i front. Det, synes jeg, er flot, siger projektdirektøren. Synergi over hele linjen Han fremhæver samtidig den lokale opbakning og samarbejdet som unikt. Via Djurs Wind Power, som er et netværk af lokale virksomheder, har DONG Energy s leverandører fundet frem til mange gode underleverandører. Hertil kommer optimale faciliteter i en ombygget Grenaa Havn og borgernes velvilje. Lige fra starten har vi fortalt åbent og ærligt, hvad vi ville foretages os og har holdt flere oplysningsmøder og udstillinger for borgerne, som blandt andet har skullet tåle alle transporterne af møllerne. Og det hele er endt i et godt samarbejde og synergi over hele linjen, konkluderer han. Men selvom indvielsen har fundet sted, er DONG Energy s arbejde ikke slut. Firmaet har koncessionen i knap 24 år endnu og har derfor en driftsorganisation på 70 mand, der med base i Grenaa Havn tager sig af vedligehold og drift af Danmarks største offshore vindmøllepark. FACTS OM DE 111 Offshore vindmøller VED ANHOLT Vindmølletype SWT Møllens effekt Parkens samlede effekt Navhøjde Rotor diameter Møllens totale højde Samlet vægt per mølle Fundamentets vægt 3.6 MW 400 MW 81.6 meter 120 meter 141,6 meter 450 ton ton

12 12 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ANNONCE Et patenteret løft AH Industries giver deres offshore kunder mulighed for at installere havvindmøller mere effektivt, og det får kunderne til at strømme til hvilket er vigtigt, når man skal installere i bestemte vindretninger eller hastigheder: Med en kombination af de to systemer får vi et samlet løftesystem, der kan optimere både sikkerheden og effektiviteten under installationen. Årelang praktisk erfaring De to systemer er ikke udviklet bag et skrivebord, men ved hjælp af den viden A.H. Industries har fået gennem årelang praktisk erfaring: Vi bliver ved med at tage data hjem, fordi vi hele tiden er ude i marken og supportere og servicere. Det har stor betydning for, hvordan vores løsninger er skruet sammen. Vi ved, hvad der er behov for, og vi ved, hvad der virker. AH Industries blev stiftet i 1987 og er ejet af den svenske kapitalfond Ratos. Virksomheden, der har hovedkvarter i Bjert ved Kolding, beskæftiger ca. 440 medarbejdere i sine to divisioner: Wind Solutions og Industriel Solutions. I 2012 havde AH Industries en omsætning på 900 millioner kroner. Virksomheden har netop åbnet et salgskontor i Kina for at få en central placering i fremtidens vindmarked i Asien. Det kræver sin kran at opstille en vindmølle, men når den oveni købet skal monteres på åbent hav, kræver det mere end bare en kran. Det kræver også muligheden for i højere grad at styre de løft, der skal bringe alt fra store møtrikker til tunge og svært håndterbare møllevinger sikkert til tops på havmøllen: Der er ikke mulighed for at styre for eksempel de taglines, der er forbundet til åget eller lasten på kranen, fra jorden, som man kan ved vindmøller på land. Samtidig gør det installationen på havet langt mere kompliceret, fordi møllerne netop skal installeres der, hvor der er mest vind for at kunne generere mest effekt, forklarer Søren D. Petersen, Business Unit Director i A.H. Industries, der leverer komponenter og løsninger til vindmølleindustrien og i stigende grad til kunder indenfor offshore vind. Færre vinddage Derfor har virksomheden samlet deres knowhow om løfteudstyret til vindmøller i et patenteret styresystem, Tagline Master, der 100% kontrollerer eksempelvis en møllevinge uanset, hvad vinden gør undervejs op mod toppen af møllen: Vores styresystem kan minimere antallet af vinddage, det vil sige dage, hvor man ikke kan installere på grund af for meget vind. Samtidig kan der installeres hurtigere. Det betyder en langt mere effektiv installation, der afkorter den samlede installationstid. Et andet af A.H. Industries produkter er et såkaldt C-åg, der kan tiltes 30 grader, Søren D. Petersen fra AH Industries ANNONCE Pionerer i styresystemer Igennem tre årtier har kk-electronic testet og udviklet deres avancerede styresystemer, som findes i over halvdelen af klodens havmøller. Lige siden kk-electronic for over tyve år siden leverede deres styresystemer til verdens første havmøllepark nær Lolland, har virksomheden arbejdet på at optimere produkterne. Og det kommer kunderne til gode ingen andre virksomheder i verden har så gennemtestet udstyr. Vi er pionerer i branchen og har leveret styresystemer til over halvdelen af alle de havmøller, der er sat op i verden, fortæller administrerende direktør, Tommy Gundelund Jespersen, og tilføjer: Udfordringen ved at levere til offshore er jo vejrforholdene. De hårde vinde og vandets saltindhold stiller helt klart andre krav til udstyret end på land, og vi har specialiseret os i at levere udstyr, der er i stand til at klare disse forhold, forklarer direktøren. Det har givet virksomheden et forspring i forhold til mange af deres konkurrenter. Høj kvalitet og driftsikkerhed Det, som vi har udviklet på siden 1991, er det, de fleste producenter først for nylig er begyndt at producere. De vil givetvis komme til at begå nogle af de fejl, som vi har begået igennem årene man kan sige, at vi allerede har betalt vores lærepenge, konkluderer Tommy Gundelund Jespersen. At kk-electronic har en lang track record, der viser produkternes driftsikkerhed, er en afgørende årsag til, at en af verdens førende mølleproducenter, Siemens Wind Power, har valgt styresystemet i deres havmøller. Det samme gælder for flere asiatiske havmølleproducenter. Målet for Tommy Gundelund Jespersen og de mere end 700 medarbejdere er at nå endnu længere ud i verden med deres produkter særligt i Asien, der regnes for fremtidens største vækstmarked uden for Europa. HAVNE på Lolland til et hvert formål Østre Kaj Rødbyhavn Harbour manager Torben Christiansen Tlf Fax Havnegade Nakskov Harbour manager Hans Borchersen Tlf Fax Nakskov Rødbyhavn 765 m kaj 5 meters dybde kvm kajarealer 1 NM til kommende faste forbindelse 1600 meter kaj op til 8,5 m dybde kvm kajarealer 31 NM til Rødbyhavn. 48 NM til Storstrømsbroen.

13 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 13 ANNONCE Grenaa Havn har håndteret anlæggelsen af Danmarks største havmøllepark med succes. Nu er havnen, kommunen og Grenaa Havn har i samarbejde med Norddjurs Kommune og Region Midtjylland udarbejdet en omfattende masterplan for selve havnen og de tilknyttede erhvervsarealer. Den fuldt udbyggede havn vil i 2030 blandt andet have godt 4 km kaj, et uddybet bassin på 15 meter, og det kajnære erhvervsareal udvides med m2. Grenaa klar til nye offshoreeventyr erhvervslivet klar til at varetage nye offshoreopgaver både inden for vindenergi og olie/gas. Efter at de sidste dønninger har lagt sig fra indvielsen af Anholt Havmøllepark, er Grenaa mere end nogensinde klar og kompetent til at håndtere flere offshoreopgaver: Byen har opbygget stor erfaring i at tackle store projekter, havnefaciliteterne er optimeret og byen fremtidssikret med planer for udbygning både i og ved havnen samt af vejnettet. Derudover findes der politisk opbakning samt et stærkt erhvervsnetværk i DJURS Wind Power, som står klar til at modtage nye virksomheder og opgaver. Grenaa har bevist sit værd med hensyn til at håndtere Danmarks største havmølleprojekt. Det gælder både, hvad angår logistik, pladskrav, vanddybde, sikkerhed, myndighedsbehandling med mere, konstaterer administrerende direktør for Grenaa Havn, Henning Laursen. Det betyder, at vi blandt andet kan håndtere transport af møller til svenske, polske, baltiske og andre østvendte lande, hvad enten møllerne skal anvendes onshore eller offshore. Vi har også erfaring i at håndtere brændbare væsker og skrot fra skibe og platforme. Havnefronten er desuden i stand til at tage en stor rig ind og reparere den eller demontere den på en sikker og forsvarlig måde, tilføjer han. Unikt netværk I den forbindelse hænger havnens samarbejde med erhvervsnetværket DJURS Wind Power uløseligt sammen. Netværket, der tæller over 30 virksomheder fra Djursland og Grenaa, er alle kompetente til at håndtere offshorerelaterede opgaver. Vi tror på, at vi er stærkere, når vi står sammen. Det har vi bevist i praksis i forbindelse med Anholt Havmøllepark, hvor medlemmerne har budt ind med spidskompetencer inden for både planlægning, etablering, montage, installation og drift af parken, konstaterer direktør for DJURS Wind Power, Lene Skovsgaard Sørensen, og tilføjer: Netværket står klar til at tage imod nye virksomheder, som ønsker at flytte til Grenaa. Vi har en 24/7 service og eksperter og specialister, der kan sparre og udvikle. Så hvis en virksomhed ønsker at flytte hertil, får jeg besked, og så hører de fra mig. Dermed har de adgang til det øvrige erhvervsliv og får med det samme et erhvervsklima og kollegaer, tilføjer hun. Faciliteterne, ekspertisen og den politiske opbakning er til stede til at tackle flere offshoreprojekter i Grenaa havn. Det er administrerende direktør for Grenaa Havn Henning Laursen (t.v), direktør fra DJURS Wind Power Lene Skovsgaard Sørensen og Borgmester for Norddjurs Kommune (S) Jan Petersen enige om. Masterplan for vækst Og der hersker stor politisk opbakning til at modtage flere virksomheder og opgaver ved havnekajen. Vi er interesserede i at vokse og er løsningsorienterede. Grundholdningen her i kommunen er ikke, om det kan lade sig gøre men hvordan det kan lade sig gøre. Så vi går ind for dialog det er ofte, at vi mødes rundt omkring bordet og diskuterer løsninger med virksomhederne, udtaler borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S). Dermed er Danmarks sjettestørste havn, målt på omsætning, klar til at fortsætte offshoreeventyret og har faciliteterne til at gøre det. Ifølge havnens Masterplan 2030 udvides havneområdet i etaper, så havnen blandt andet vil få fire kilometer kaj, et uddybet bassin på 15 meter samt yderligere kvadratmeter industriareal nær kajen. Derudover er en omfartsvej nord om Grenaa på vej den forventes allerede indviet om et par år. Vi er en 100 procent erhvervshavn nu og i fremtiden. Det er et vigtigt signal for os at sende, konstaterer Henning Laursen.

14 14 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Banebrydende bølgeenergi FOTO: Wavestar Energy TEKST: Søren Dybdahl Endnu er bølgekraftanlægget ved Hanstholm i testfasen, men fuldt udbygget vil anlægget kunne producere lige så meget strøm som en middelstor offshore vindmøllepark. BANEBRYDENDE BØLGEENERGI Offshoreenergy.dk tror på potentialet i at omdanne bølgernes rullen til elektricitet FAKTA OM BØLGEENERGI 70 % af jorden er dækket af hav. Fuldt udnyttet kunne den vedvarende og CO 2 -fri energi, der er lagret i bølgerne, levere 15 % af det globale elbehov. Også i Europa er der perspektiver i at producere miljøvenlig strøm ved hjælp af bølgeenergi. Der er udført forskellige beregninger af CO 2 -reduktionspotentialet ved at anvende bølgeenergi. De anslår samstemmende, at man potentielt vil kunne begrænse CO 2 -udledningerne med % i lande med de bedste bølgeressourcer. Kilde: DONG Energy Offshore vindmøller er i dag et almindeligt syn, men da Danmark som det første land i verden i 1991 opførte en offshore vindmøllepark, var det historisk. Få troede på ideen med at flytte møllerne ud på havet, siden er der kommet mere medvind til vindmøllepionererne. Nu kan historien måske gentage sig, idet der i Danmark er flere forsøg på at udnytte bølgekraft kommercielt. Fra sidelinjen kan bølgeenergianlæg synes som et utopisk forsøg på at skabe energi ud af bølgernes rullen, men med offshore vindmøllerne i tankerne tror bølgekraftfolkene på fremtiden. Bølgekraft er et af de områder inden for vedvarende energi med et stort og lovende potentiale. Vi har gennem deltagelse i blandt andet erhvervsudviklingsprojektet Energi på havet haft succes med at udvikle vippearme til anlægget til en væsentlig lavere produktionspris end hidtidige konstruktioner. Dette er blot et af flere indsatsområder, som har medført, at vi efter min mening nærmer os tidspunktet, hvor vi vil være i stand til at levere energi produceret af bølgekraft til konkurrencedygtige priser siger Niels Arpe Hansen, Wave Star Energy. Bliver ikke de første Ved Hanstholm har virksomheden Wavestar Energy de seneste år testet en 1:2 model af et bølgekraftanlæg, og arbejdet skal med tiden føre til opførelsen af et fuldskala bølgekraftanlæg, der kan levere strøm på markedsvilkår. Danmark I Danmark har vi takket være forsøgsprojekter som Wavestar og andre lignende projekter opnået en betydelig erfaring med bølgekraftanlæg Hans A. Pedersen, Project Manager Offshoreenergy.dk opnår dog ikke at blive verdens første land med et bølgekraftanlæg, idet Frankrig netop har besluttet at bygge et. Derudover er et land som Kina langt med forsøgsanlæg, som udnytter både bølgeenergien og temperaturforskellene i havstrømmene i Det Sydkinesiske Hav. Det er rigtig ærgerligt, at det ikke er lykkedes at skabe tilstrækkelig opmærksomhed og opbakning til bølgeenergi i Danmark, så vi også her kunne blive foregangsland inden for offshore renewables, siger direktør i Offshoreenergy.dk Renewables, Morten Basse Jensen, og tilføjer: Kommunikation og synliggørelse er altafgørende for at sikre ikke mindst politisk opmærksomhed til en ny industrisektor, og det arbejder vi sammen med de øvrige aktører i bølgeenergisektoren om at forbedre. I Danmark har vi takket være forsøgsprojekter som Wavestar og andre lignende projekter opnået en betydelig erfaring med bølgekraftanlæg, og den erfaring vil de kommende år blive efterspurgt af andre lande. Det er også en af grundene til, at den internationale konference European Wave and Tidal Energy Conference EWTEC i år blev afholdt i Danmark, tilføjer Project Manager, Hans A. Pedersen, Offshoreenergy.dk Renewables. Se en video med optagelser fra Wavestar Energy s testanlæg ved Hanstholm på

15 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 15 ANNONCE National indsats med udspring i Esbjerg Der er penge og vækst i Nordsøen, og de tre vestdanske regioner samler kræfterne i Esbjerg for at få fuldt udbytte divisionerne Oil & Gas og Renewables samt sammenlægning af flere offshoreorganisationer i Esbjerg er der skabt en ny og stærk national offshoreorganisation, der skal sikre, at offshorebranchen i Danmark er rustet til at imødekomme kraftig vækst på offshoremarkedet i de kommende år, siger Anders Eldrup. I gamle dage lugtede det af penge, når det lugtede af fisk i Esbjerg. I dag lugter det ikke af fisk, men hvis vækst har en lugt, ville den i dag trænge igennem hele vejen til Aalborg og København. Esbjerg er nemlig blevet et nationalt center for Danmarks nyeste industrieventyr: Offshore. Og hvor offshore tidligere kun stod for olie og gas, er kredsen i dag udvidet til også at omfatte bølgekraft og havvindmøller. Alene havvindmøllerne tegner sig for en markedsværdi på 1000 mia. kr. i Europa indtil Anders Eldrup er bestyrelsesformand i den nye samlende klyngeorganisation og innovationsnetværk offshoreenergy.dk med domicil på havnen i Esbjerg. Med en nationalt forankret bestyrelse og ledelse, opdeling i Tre regioner Centret har i dag støtte fra Region Syddanmark, Region Midt jylland og Region Nordjylland, og det er vigtigt i forståelsen af offshoreenergy.dk s status som nationalt center. Vi så i 2009, at der lå et kæm pemæssigt vækstpoten tiale i Nordsøen Carl Holst (V), formand i Syddansk Vækstforum Det er tydeligt, at vækst i dag kommer i de såkaldte klynger. Her har vi så en erhvervsklynge med hovedsæde i Esbjerg, men det er helt essentielt at forstå, at selvom hovedkvarteret ligger i Esbjerg, kan mølleproducenterne i Midtjylland, eller Bladt Industries i Nordjylland, LORC Testcenter på Fyn og alle de mange underleverandører også have glæde af, at vi samler og deler viden. På den måde er geografien ikke så vigtig, siger Anders Eldrup. Brug styrkepositioner Netværket blev søsat og støttet af Syddansk Vækstforum, der også støtter klynger inden for design, Design2Innovate, energieffektiviseringer, Lean Energy Cluster og velfærdsteknologi, WelfareTec. I Syddansk Vækstforum tror vi på, at vi skaber mest vækst for pengene ved at gøre vores styrkepositioner endnu stærkere i klynger, og det bakker internationale eksperter fra for eksempel OECD da også op om, siger formand i Syddansk Vækstforum Carl Holst (V). Vi så i 2009, at der lå et kæm pemæssigt vækstpoten tiale i Nordsøen for vores virksomheder. Både inden for olie og gasområdet, men i særdeleshed også inden for vindenergi med et stort antal vindmølleparker i hele Nord søen, siger han. Klynger er vigtige Han ser den nye samlede klyngeorganisation som en vigtig del af en fælles indsats, og nu handler det om at samle kræfterne. For at få maksimalt ud af markedet i Nordsøen skal de danske virksomheder, universiteter og offentlige myndigheder arbejde tæt sammen. Derfor støttede vi i Syddansk Vækst forum etableringen af et reelt nationalt samarbejde på tværs af regioner, kommuner og staten, siger Carl Holst. Læs mere på EN AF BRANCHENS STÆRKESTE OGSÅ OFFSHORE På få år er FairWind blevet en af de stærke leverandører i vindmølleindustrien. Også på offshore. Uanset om det drejer sig om preassembly, installation eller service, er FairWind en pålidelig partner. Vores stab er vores styrke Vores stab af veluddannede og kompetente medarbejdere er stor. Dagligt skaber vores mere end 250 teknikere stærke resultater overalt i verden. Og vi er ikke i tvivl: De er vores allerstørste force. Ikke mindst fordi de gør os i stand til at rykke hurtigt - på alle typer af offshore-opgaver, på alle kompetenceniveauer, overalt i verden og med vores kunder i centrum. Hver gang. SubC Partner A/S arbejder med projekter indenfor offshore vind og olie & gas. Vi designer, planlægger, fremstiller, reparerer, installerer og servicerer konstruktioner, rør og procesudstyr mm. fra havbund til topside. Sikkerhed og kvalitet er nøgleord, når vi arbejder, uanset opgavens størrelse og omfang. FairWind FairWind blev grundlagt tilbage i 2008 og er i dag en global virksomhed med mere end 250 medarbejdere, som hver eneste dag håndterer komplekse opgaver over hele verden. Vi har datterselskaber og kontorer i Danmark, Polen, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Ukraine og Sydafrika. Og flere er på vej. Kontakt os Ring til Global Sales Manager, Arjen Vergunst på eller CEO, Ingvar Jensen på og hør mere om, hvordan vi gør en forskel for jer. Hos SubC Partner A/S er vi yderst kompetente og konkurrencedygtige i forhold til at udføre komplekse projekter der stiller høje krav til kvalitet, sikkerhed og miljø. Vi er specialister i at inspicere, reparere, installere, fremstille og arbejde både onshore og offshore. Vi er verdensmestre i at arbejde med stål i mange forskellige legeringer samt aluminium. Vi foretrækker at være en del af projekterne på et så tidligt stadie som muligt, hvor vi bidrager med praktisk rådgivning og sparring til design og engineering. På vores hjemmeside kan du se læse mere om hvem vi er og vores kompetenceområder.

16 16 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK ITW Densit & ITW WindGroup - your partner for connecting offshore structures Ducorit fibre reinforced grouted solution - the only UHPC proven to be capable of carrying steel fibres On behalf of Seaway Heavy Lifting, ITW Densit was appointed to carry out the grouting work for transition piece connection to monopile on the 30 wind turbines for the Riffgat Offshore Wind Farm project. Foundations of the 30 wind turbines were completed on schedule. Design and installation of foundations of the 30 wind turbines were based on the traditional monopile concept. However the design catered for an increased ductility for the grouted connection. Hence the Ducorit S5 was modified with steel fibres. Prior to the project compressive tests were performed to minimize eventual operational risks through utilisation of fibres offshore to secure a smooth offshore operation. Traditional equipment fitted with dust-free capacity was utilized by the ITW Densit supervisors according to Method Statement from the ITW Densit Project Manager. Through the unique composition and high inner cohesion of Ducorit S5 the fibres could be mixed and pumped offshore to perform a well distributed and dispersed fibre content in the grouted connection fulfilling the special requirements of the design. ITW WindGroup The company supplies Adhesives, Tapes, Sealants, Foundation Systems, Coatings, and other solutions to the Wind Energy Market. It has strategic management teams located in North & South America, Europe, and Asia. Each team, along with their distribution partners, can provide local support anywhere in the world. For more information contact: Business Development Manager, Peter Gørlitz, Tel.: The company provides solutions for the Wind Industry within: Blade Assembly Tower Manufacturing Assembly Maintenance & Repair Nacelle & Hub Assembly ITW Densit Spanning two decades, the company has maintained its global leadership in offshore grouting. ITW Densit has provided grouting solutions to more than 70% of all wind farms in the world. For more information:

17 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Poul-Erik Rath Holm Mios ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 17 GRATIS HJÆLP TIL SMÅ UNDERLEVERANDØRER Nyt erhvervsfremmeprojekt skal afhjælpe manglen på arbejdskraft i offshoreindustrien Travlhed i offshoreindustrien generelt, og i særdeles inden for offshore vind, har de seneste år skabt et mere positivt problem. Industrien har ganske enkelt svært ved at skaffe nok arbejdskraft og mangler på en række nicheområder kvalificerede underleverandører. Mange mindre virksomheder inden for eksempelvis maskinindustrien og plastindustrien har hidtil tøvet med at kaste sig ud i rollen som underleverandører på grund af offshoreindustriens krav om dokumentation og certificering, sikkerhedskrav og generelt høje forventninger. Men når underleverandørerne ikke vil komme til offshoreindustrien, må offshoreindustrien komme til underleverandørerne. Det sker i form af erhvervsfremmeprojektet Mikrovirksomheder i Offshoreindustrien MIOS. Et tilbud om gratis hjælp til at opkvalificere virksomheden til at blive underleverandør. Projektet henvender sig til de såkaldte mikrovirksomheder med en omsætning under 15 millioner dkk om året og færre end 10 ansatte. Stadig flere kommer til Projektet blev lanceret i sommerferien, og virksomheder fra hele landet har siden stået i kø for René Pedersen fra maskinfabrikken Trio Nexø overvejer at satse på offshoreindustrien. at komme med. Den 17. september mødtes deltagerne for første gang og blev introduceret til vinterens program, og der kommer stadig nye tilmeldinger til. Vi har tidligere fokuseret på fiskeriindustrien, men i forbindelse med et generationsskifte var det oplagt at se på mulighederne inden for nye markeder. Og offshoreindustrien er oplagt: vi har ekspertisen inden for bearbejdning af eksempelvis rustfrit stål, og vi har de maskiner, der skal til for at bearbejde metalemner til brug offshore. Derfor har vi valgt at gå med i projektet, siger Rene Pedersen fra maskinfabrikken Trio Nexø. 350 potentielle leverandører Der skønnes at være mikrovirksomheder i Danmark, heraf vurderes de 350 at være relevante for offshoreindustrien. Omkring 100 af disse virksomheder er beliggende i Esbjerg, men som eksemplet fra Bornholm illustrerer, har virksomheder fra andre egne af landet også meldt sig. Mikrovirksomheder i offshoreindustrien er et initiativ af Offshoreeergy.dk, der med støtte fra Esbjerg Kommunes pulje til vækstfremme er gået sammen med Erhvervsakademi Sydvest og Esbjerg Erhvervsudvikling for at opsøge interesserede mikrovirksomheder. Interesserede virksomheder kan fortsat henvende sig til Offshoreenergy.dk og få mere at vide om mulighederne for at deltage i projektet.

18 18 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Training at the Highest Level AMU-Vest offers training and education to the expanding energy sector both on- and offshore in a safe manner. We are specialized in: Height Rescue Basic Safety Training GWO PPE Rigging/Slinging Scaffolding Elevated Platforms Surface Treatment Risk Assessment/Management Management & Safety Please contact us for further information. 6740inhouse.dk Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Ø Tel

19 TEKST: Søren Dybdahl FOTO: Robert Attermann Et hav af muligheder ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK 19 ET HAV AF MULIGHEDER Efteruddannelse kan være vejen til job i offshoreindustrien Rigger, svejser, kranfører, overfladebehandler, elektriker, metalarbejder, stilladsarbejder. Det er ikke kun ingeniører og højtuddannede teknikere, der er efterspørgsel på i offshoreindustrien. I takt med væksten i offshoresektoren skabes der arbejdspladser for både ufaglærte og faglærte. De seneste år har stagnation og fyringsrunder i andre industrier faktisk ført en strøm af jobsøgende til offshoresektoren. Interessen for efteruddannelse og omskoling har været stigende de seneste år, og mange har haft held til at få job efter at være blevet omskolet fra et job som slagteriarbejder eller metalarbejder. Det oplever man blandt andet hos AMU-Vest i Esbjerg, som med korte, målrettede kurser på 3, 4 eller 6 uger opkvalificerer jobansøgere til offshoresektoren. Der er et hav af muligheder for job i offshoreindustrien, hvis man efteruddanner sig. Der er mange forskellige jobtyper, man skal blot have lyst og mod til at arbejde i en branche med masser af udfordringer. Har man modet på at rejse ud i verden, er der også gode muligheder for det. Med en forholdsvis kort efteruddannelse er der faktisk mange døre, der åbner sig ind i offshoresektoren, siger uddannelseschef, Poul Viggo Fisher, AMU-Vest i Esbjerg. Lyst og mod Store underleverandører som Semco Maritime og SubC Partner har gennem årene ansat rigtig mange nye medarbejdere efter årelang vækst. Også hos Q-Star Energy, som formidler malere, elektrikere, riggere og anden arbejdskraft til projektansættelse eller periodearbejde inden for eksempelvis vedligehold af en borerig i havn eller offshore på en platform under produktionsstop, oplever man det stigende antal nyansatte. Der er mange af offshoresektorens underleverandører, som har rigtig travlt, og det skaber efterspørgsel på arbejdskraft, også efter medarbejdere, som kommer uden for sektoren. Vi sørger for den nødvendige opkvalificering, og det er faktisk muligt at skifte spor i løbet af ganske få uger eller måneder, siger administrerende direktør, Henrik Hansen, Q-Star Energy. Job i højden Et af de mere kuriøse job, som man kan uddanne sig til, er rope access medarbejder. Et job, hvor man ved hjælp af klatreudstyr kravler rundt på offshoreinstallationer, hvor det ikke er muligt at bruge stillads eller kran. Iført klatre- og sikkerhedsudstyr kan man så svejse, male, reparere eller montere efter behov 50 eller 100 meter over havets overflade. Det kræver, at man ikke ligefrem lider af højdeskræk, til gengæld kan de ansatte glæde sig over at arbejde i en sektor med meget højt sikkerhedsniveau, og hvor der sker langt færre uheld end i industrier på land. FAKTA Med den rette efteruddannelse er der mange jobmuligheder i offshoreindustrien. Der er mange af offshoresektorens underleverandører som har rigtig travlt, og det skaber efterspørgsel på arbejdskraft Henrik Hansen, administrerende direktør Q-star Energy En rigger er en person med speciale i at løfte og flytte store og tunge ting, eksempelvis rundt på en offshore installation eller et skib med begrænset plads. Riggere har en vigtig funktion på havet, hvor man ikke bare kan ringe til 3x34 Transport eller et kranfirma. Udtrykket rigger stammer fra dengang, mandskabet på en sejlskib kunne bruge skibets rigning, altså tovværk og taljer, til at flytte rundt på skibets forsyninger eller andre tunge ting.

20 20 ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK The Siemens G4 platform The offshore workhorse redefined Behold the SWT the latest evolution in the Siemens G4 platform. A powerful machine built using the proven technology of the 3.6-MW, the most popular offshore wind turbine in the history of the wind industry. The 4.0-MW turbine is not a simple upgrade. It s a superior evolution. Megawatt for megawatt, this simple, yet robust, design is lighter than its predecessors. Optimized internal design makes all essential maintenance both safer and easier. A larger rotor, coupled with a more powerful gearbox and generator, increases net annual energy production by up to 15 %. All of this makes the G4 platform drive down the cost of offshore electricity. Drawing on over 30 years of experience in wind power, and a global network of highly skilled employees, Siemens has proven itself to be a trustworthy and reliable business partner. As the world looks for energy solutions, if anyone has the answers then Siemens does. siemens.com/wind RZ SiemensPlatformAds 250x355_G4.indd :07 Agentur RosenbauerSolbach Format 250 x 355 mm Kunde Siemens Beschnitt 0 mm rundum Produktionsfreigabe Prüfdruck ist verbindlich für: Inhalt Stand Farben

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig!

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig! offshore dette er et annoncetillæg fra offshoreenegy.dk // distribueres i jyllands-posten den 6. marts 2014 karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren

Læs mere

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv FREMSYNET Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv Annoncetillæg for NOVEMBER 2009 2 INDHOLD 3. Fremsynet 4. Netværk udvider

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Væksten isoleringsmateriale unge medarbejdere Hele verden Entreprenøren Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn arbejdsmiljø-køkken

Væksten isoleringsmateriale unge medarbejdere Hele verden Entreprenøren Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn arbejdsmiljø-køkken juni 2013 Væksten foregår i Asien Avispapir et nyt isoleringsmateriale Find nemmere nye unge medarbejdere Hele verden er min arbejdsplads Entreprenøren i Ryomgård Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn

Læs mere

Lysdioder sparer el og skaber vækst

Lysdioder sparer el og skaber vækst NR. 12 17. OKTOBER 2011 STORT TEMA OM BELYSNING side 4-9 Læs mere på www.nyhedsbladet.danskenergi.dk RØR, DER RYKKER. Iværksætterne Dennis S. Hansen og Peder G. Pedersen fra firmaet Neoline i Holstebro

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4

KARRIERE FFSHORE. Find dit drømmejob 7.000. inden 2020. Et hav. LÆS MERE på SIDE 4 HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA Offshore center danmark KARRIERE FFSHORE Find dit drømmejob 7.000 flere job i branchen inden 2020 SIDE 2 Esbjerg efter skoletid SIDE 16 Et hav af uddannelser SIDE 22

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Fra udfordring til forandring

Fra udfordring til forandring 2012 IKT PÅ TOPPEN CARSTEN BJERG, CEO, GRUNDFOS: Vi har i en årrække draget nytte af et solidt forskningsarbejde på Aalborg Universitet«SIDE 4-5 IKT på toppen«- overskriften for de mange erhvervsrettede

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter Business, innovation og uddannelse Annoncetillæg Trekantområdet Danmarks vækstcenter trekantområdet danmarks vækstcenter 3 Trekantområdets Erhvervsforum Erhvervslivets foretrukne netværk og talerør Tillæg

Læs mere