4 Finalisterne til Den Danske Lyspris Mediefacaden på Industriens hus. 8 Gl. Hellerup Gymnasium - Ny multihal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Finalisterne til Den Danske Lyspris 2013. 6 Mediefacaden på Industriens hus. 8 Gl. Hellerup Gymnasium - Ny multihal"

Transkript

1 NR 04 / 2013 Nomineringer til Den Danske Lyspris PLDC konference i København LED: MacAdam steps

2 LYS / 3 En gave til jorden Indhold I Danmark har vi verdens mest ambitiøse klima- og energipolitik, og det har vi Verdensnaturfonden WWF s ord for. 21. oktober kunne statsministeren modtage WWF s pris og højeste anerkendelse: Gift to the Earth. Blandt vores kraftfulde politiske mål formuleret i klimaaftalen fra marts 2012 er, at vi allerede i 2020 skal levere en 34 % reduktion i CO 2 -udledning i forhold til 1990, at 50 % af vores elektricitet skal komme fra vind, at 35 % af vores energi skal være vedvarende energi. Og i 2050 skal hele vores energiproduktion kunne dækkes af vedvarende energi. The heat is on sagde FN generalsekretær Ban Ki-Moon, da FN s Klimapanel fremlagde en delrapport om klimaets tilstand frem mod den store rapport, som præsenteres i København til oktober næste år. Forskerne slår igen fast, at klimaforandringerne er et voksende problem, og nu er man 95 % sikre på, at klimaforandringerne er menneskeskabte. I lyssektoren har vi en betydningsfuld rolle i forbindelse med at finde de bedst mulige måder at reducere energibehovet til kunstbelysning, og det gælder både udendørs og indendørs. Der er et voldsomt politisk og økonomisk pres for at skabe energibesparelser, og mange griber til løsninger, som ikke nødvendigvis er gennemtænkte, eller som fører til nye problemer. Eksempelvis ønskes dagslysmængden i vores bygninger øget. Hvilket kan give blændingsproblemer og måske overophedning. Inden for kunstbelysningen synes politikere og andre beslutningstagere kun at kunne tænke på LED. Så enkelt er det ikke. I DCL fokuserer vi på brugernes behov. Vi vil skabe reelle energibesparelser, som bevarer eller forbedrer lysmiljøet. I dette nummer af LYS præsenterer vi de imponerende projekter, som er nominerede til årets danske lyspris. Sigtet med lysprisen er netop at skabe opmærksomhed om godt lysdesign også uden for vores egen kreds, og hermed sætte lysdebatten ind i en større sammenhæng, der ikke alene drejer sig om energibesparelser. 4 Finalisterne til Den Danske Lyspris Mediefacaden på Industriens hus 8 Gl. Hellerup Gymnasium - Ny multihal 10 IBC Innovationsfabrikken i Kolding 12 PLDC - Imponerende lyskonference i København 14 CIE Nyt - 95 % rigtigt eller 100 % forkert? 16 LED: MacAdam steps 17 Lys og apps 18 Er kølige boliger bedre end lyse boliger? 20 Skipperskolen kaster nyt lys over Skagen 22 Lysglimt 25 Hvad skal der til, for at Edison får ret? 26 Fotografier der fanger lys og stemninger 28 T-rex kan klare sig med 3 x 24 watt 30 DCL Nyt 32 Nyt LED-armatur til Medicinerhuset i Aalborg 34 Styr lyset og spar penge! 36 Ungt Lys 38 Produktnyt 40 Leverandøroversigt 42 Navnenyt + Kalender Anne Bay, direktør, Dansk Center for Lys FORSIDEFOTO Fra udstillingen Reflecting Home med fotos af Laura Stamer. Foto: Laura Stamer. ANNONCER Maiken Lindberg, UDGIVER Dansk Center for Lys. 25. årgang nr. 4 december 2013 Om LYS LYS er medlemsblad for Dansk Center for Lys. Det er Danmarks eneste uafhængige blad om dagslys, kunstlys og ny lysviden. LYS udkommer 4 gange om året. Læs mere om LYS og medlemskab af Dansk Center for Lys på REDAKTION Anne Bay (ansvarshavende redaktør), Dorte Gram (redaktør), Maiken Lindberg (redaktionssekretær), Astrid Espenhain, Gunver Hansen, Joachim Stormly Hansen, Anne Marie Lund, Asta Logadottir, Nanet Mathiasen, Iben Winther Orton og Peter Behrensdorff Poulsen. PRIS DKK 95,00 pr. nr. Abonnement: DKK 300,00 inkl. forsendelse leveret i Danmark ekskl. moms Forfatterne alene er ansvarlige for artiklernes indhold, der ikke nødvendigvis udtrykker udgivernes anskuelse. Eftertryk af artikler og illustrationer må kun ske efter aftale med redaktionen. ISSN: LYS, Dansk Center for Lys, Engholmvej 19, Postboks 28, 3660 Stenløse Telefon: , Fax: Web: LAYOUT OG TRYK Layout: Ziggy Fugmann, Tryk: Zeuner Grafisk A/S

3 4 / LYS / Nomineringer Den Danske Lyspris 2013 Den Danske Lyspris 2013: Finalisterne til Den Danske Lyspris 2013 er fundet Fire spændende belysningsprojekter dyster nu om prisen, som uddeles i januar Den Danske Lyspris uddeles for sjette gang i år. Dansk Center for Lys har i år modtaget 15 indstillinger til prisen, hvoraf fire projekter nu er nomineret. De nominerede projekter er: Multihallen, Gl. Hellerup Gymnasium i Hellerup. Foto: Jens Lindhe. Læs mere side 8. Den Blå Planet - Danmarks Akvarium i Kastrup. Foto: Adam Mørk. Læs mere i LYS nr IBC Innovationsfabrikken i Kolding Foto: Adam Mørk. Læs mere side 10. Mediefacaden på Industriens Hus i København. Foto: Leif Orkelbog-Andresen. Læs mere side 6.

4 16 / LYS / led LED: macadam steps Denne artikel handler om de besværlige begreber binning og MacAdam steps begge dele beskriver, hvor store forskelle der kan være mellem de enkelte LED er farvemæssigt. Det er vigtigt at forlange det rigtige af sin leverandør Af Anne Bay, civ.ing., direktør Dansk Center for Lys Figuren viser en del af et kromaticitetsdiagram, hvor LED-sorteringsfelterne (bins) er indtegnet. Diagrammet er en lille del af CIE s farvetrekant. De mange bins ligger på begge side af den ideelt hvide kurve, Planckkurven eller Black Body Locus. Bins er LED-producenternes værktøj, er svære at holde styr på, og har ikke meget relation til, hvordan vi rent faktisk oplever farveforskelle blandt hvide LED er. De enkelte LED er kan, selvom de er helt samme slags, være lidt forskellige farvemæssigt. Dette skyldes alene, at det er svært at producere dem ens, så LED-emittere fra samme produktionsbatch kan svinge lidt i farven og være f.eks. lidt for grønne eller lidt for gule. Dette lægger man mærke til, hvis LED erne sidder tæt og måske skal oplyse dele af den samme hvide skærm eller diffuser. Man ser det også, hvis to LED-armaturer er monteret tæt ved hinanden. For at kompensere for disse tolerancefejl sorterer producenterne ganske simpelt hele produktionen i nogle portioner (bins), hvor LED erne ligner hinanden ganske godt med hensyn til spektralfordeling. Man kan plotte de enkelte LED ers konkrete spektralfordeling i et diagram som det ovenstående. Den sorte linje er Black Body Locus eller Planckkurven. Dette er den ideelle linje, de mest rigtige hvide spektralfordelinger, fra de koldeste hvide til venstre i diagrammet til de varmeste til højre. Bedst var det, om hele produktionen lå på denne linje, men virkeligheden er, at de ligger lidt spredt ud. Jo længere væk fra linjen, jo mere fornemmer man en nuanceforskel f.eks. stik af grønt eller rødt i den hvide farve. Dette problem har eksisteret i mange år også med andre lyskilder end LED, såsom lysrør og metalhalogenlamper. Det gælder om at fremstille produkterne så ens, så man netop ikke kan skelne eventuelle farveforskelle. Man hvad kan man i grunden skelne? Det satte David L. MacAdam helt tilbage i 1930 erne sig for at redegøre for ud fra undersøgelser af et stort antal forsøgspersoner. Han konkluderede dels, at der er en del individuelle forskelle på, hvor små farveforskelle man kan opfatte, og dels at jo varmere spektret er, desto lettere er det at se forskellene. Af samme grund er binningen tættere i den varme ende af Planckkurven. For at kompensere for de individuelle sanseforskelle arbejdede MacAdam med sandsynligheder [SDCM = Standard Deviation of Colour Matching]:

5 led / LYS / 17 Inden for 1 MacAdam step [1 SDCM] vil næsten ingen kunne skelne en farveforskel 2-4 SDCM kan lige akkurat skelnes af nogle få 5-7 SDCM kan skelnes af ret mange. Disse sandsynligheder kan (ligesom binningstrukturen) plottes i kromaticitetsdiagrammet, og bliver nogle ellipser. Jo mindre en ellipse, de enkelte LED er ligger inden for, desto sværere er det at skelne farveforskellene. Producenterne bliver bedre og bedre til at ramme Planckkurven, og lige nu kan de førende LED-leverandører levere næsten hele produktionen inden for 3 MacAdam Steps [3 SDCM]. I løbet af nogle få år vil produktionsstabiliteten formentlig blive så god, at ingen længere vil bekymre sig om binning eller MacAdam Steps. Indtil da kan det betale sig at være kritisk med dette, og navnlig inden for indendørs belysning. MacAdam Steps er lettere at arbejde med, og intuitivt mere rigtigt end binning, og man bør forlange maksimalt 3 SDCM til indendørs belysning og maksimalt 5-7 SDCM til udendørs. 0,43 C y 3 SDCM 5 SDCM 7 SDCM 3220 K 3000 K ANSI bin 2870 K Planckkurven Ældning Alle LED er ældes, hvorved de som bekendt først og fremmest taber udbytte/lysmængde. Da det primært er driftsvarmens nedbrydning af LED ens fosforlag, som er skyld i ældningen, forekommer også en ændring af farveegenskaberne. En familie af LED er, som starter med en farvetolerance på 3 SDCM, vil typisk ændre sig til 4-5 SDCM over levetiden. Producenterne kalder dette for Colour shift. Dette betyder navnlig en del i indendørs belysning, hvor man har mange armaturer af samme slags. Det ser ikke godt ud, hvis armaturerne ikke lyser nogenlunde ens. Men starter man med et godt udgangspunkt på 1-3 MacAdam Steps [1-3 SDCM], vil tolerancen alt andet lige også være finere på lang sigt. 0,38 0,41 C x 0,46 Ellipserne er en langt bedre måde at arbejde med farvetolerancer end binning på, da MacAdam-ellipserne tager udgangspunkt i perceptionen. Her ser vi igen en lille bid af kromaticitetsdiagrammet og Planckkurven (stiplet). Vi ser også med rødt en enkelt bin (her en ANSI C bin, som dækker farvetoleranceområdet omkring 3000K, men nu med MacAdam-ellipser indtegnet. Den mindste ellipse er en 3-steps MacAdam-ellipse (3 SDCM). Den største er en 7-steps. Spektre, som ligger inden for hver af disse ellipser, er svære at skelne fra hinanden. Næsten ingen vil kunne se forskel på LED-spektre, som ligger inden for den lille ellipse, da tolerancerne er små. Lys og Apps Har du fundet nogle gode apps til Android eller iphone/ipad, som du gerne vil dele med DCL s medlemmer? Så skriv til Dorte Gram på med dine idéer. Her er tre eksempler til iphone/ipad: iphotolux Luminansmapping (gratis) Med denne app kan du tage fotos og straks omdanne dem til false colour luminanskort. App en er mest at betragte som legetøj, da den ikke kan arbejde med større kontraster end 1:30. Men app en kan være god til en snak om luminans og kontrastudjævning både fra dagslys og kunstlys. MagicPlan registrer et rums geometri (gratis) Med denne app kan du, ved at stille dig midt i et rum og tage billeder mod rummets hjørner, registrere rummets geometri og placering af døre. App en tegner så selv rummet, og man kan tilføje vinduer, møbler og mål. LuxMeter (gratis) Der er mange apps, som forsøger at gøre det, som et luxmeter kan med større eller mindre held. Man skal huske, at et sådan instrument både skal være cosinuskalibreret og korrekt kalibreret i forhold til v(λ), så generelt er disse apps ikke gode nok, og måler gerne en faktor 2-3 forkert. Så de kan bruges som legetøj til sammenlignende målinger, men ikke absolutte målinger. LuxMeter er ikke helt dårligt.

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER

TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER SEPTEMBER 2005 MILJØ DESIGN TEKNIK NR 03 CHARLES STONE OBH-GRUPPENS NYE HUS I ODENSE TEMA - KONTORBELYSNING & LYSKILDER Forsidefoto: Indianapolis Muesum of Art. Foto: Keith Clark INDHOLD 5 Charles Stone

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening

af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Hemmeligheden bag kunde-fastholdelse og øget indtjening af Bob Thompson, CEO i CustomerThink Corporation samt grundlægger af CRMGuru.com Relationwise A/S Bredgade 4 1260 København K København Århus Tlf. 70 268 264 www.relationwise.dk Lund Indhold 1. Resume

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013

Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 Dansk Center for Lys Årsberetning 2013 2 PROFIL AF DANSK CENTER FOR LYS Lighting). Jeg vil meget gerne her takke Bjarne for hans store indsats for foreningen. Med sin venlige facon og sine konstruktive

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

WINDOWS - COMMODORE - AMIGA 64 - AMSTRAD DIN COMPUTER 62. April 2014-19. årgang SUPER OSWALD MATCHDAY II PUBLISHER VS INDESIGN

WINDOWS - COMMODORE - AMIGA 64 - AMSTRAD DIN COMPUTER 62. April 2014-19. årgang SUPER OSWALD MATCHDAY II PUBLISHER VS INDESIGN WINDOWS - AMIGA - COMMODORE 64 64 - AMSTRAD MSTRAD - RETRO - FLASH - JAVA DIN COMPUTER 62 April 2014-19. årgang SUPER OSWALD MATCHDAY II PUBLISHER VS INDESIGN Afhængig af internettet På mit job laver jeg

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere