FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND"

Transkript

1 FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND

2 Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram herunder i de 18 punkter. 1. Decentralisering De senere års tendens til centralisering skal ophøre, og erstattes af decentralisering af sundhedsvæsen, uddannelser og arbejdspladser. 2. Sundhedsvæsnet Fælleslisten ønsker et decentraliseret sundhedsvæsen hvor alle de patientnære sygehuse bevares, udvikles og udvides efter lokale behov. Specialerne skal som hidtil fordeles ligeligt blandt disse. De store landsdelssygehuse (Rigshospitalet, Skejby, Ålborg, Esbjerg, Odense m.m.) skal udbygges og optimeres. Fælleslistens ønske er at bevare vort sundheds-system, som gradvist har udviklet vort sundhedsvæsen de sidste100 år. Fælleslisten vil arbejde for at sygehusene forbindes indbyrdes med et elektronisk netværk (telemedicin), så undersøgelser, behandlinger og vanskelige operationer kan følges, vejledes og udføres på afstand. Et landsdækkende journalsystem ønsker Fælleslisten snarest indført, så alle sygehuse og læger får fælles digital patientinformation. Fælleslisten vil modarbejde hvor alle små sygehuse lukkes og erstattes af nogle få fra grunden nybyggede supersygehuse hvor alle specialerne er samlet og hvor alle personer transporteres dertil og fra via et kæmpe transportsystem af ambulancer, sygetransporter, pårørendetransporter og personaletransporter. Fælleslisten anser denne centraliseringsteori som værende uhyre kostbar, patient- og pårørendefjendsk, CO2 fråsende, ødelæggende for de lokale lægenetværk og deres nære personlige kontakt med lokalsygehusene. Supersundhedscentre skal ikke dikteres centralt, men kun opstå ved lokalt ønske fra områdets sundhedspersonale og skal indebære fuld frivillighed med henblik på deltagelse. Fælleslisten ønsker et økonomisk velfærdsgode for hele Danmark. Skrotning af supersygehusene betyder nemlig besparelser i milliardklassen og bevarelse af den nuværende patientnære og trygge sundhedsvæsen, det har taget årtier at opbygge.

3 3. Trafik og erhvervsudvikling i yderområderne En optimering af yderområdernes trafikale infrastruktur skal udvikles og tilsluttes motorveje, så handel og produktion kan udvikles uhindret og give virksomhederne i udkantsdanmark mulighed for at være konkurrencedygtig. Offentlige transportmidler som tog, bus, fly, og færger skal bevares og udbygges efter behov. Det danske erhvervsliv bør spredes ud over hele Danmark under maksimal hensyntagen til miljøet. Lokalområdernes arbejdspladser skal støttes og bevares i videst muligt omfang af regering og folketing (trafikstøtte, vej/havneanlæg, lånemuligheder, statsgarantier, lovgivning m.m.). Turismen skal støttes i videst muligt omfang. Vind, bølge og spildproduktudnyttelse er oplagte erhvervsmuligheder og bør støttes maksimalt. 4. Video-Tv-Radio-Telefon-Internet m.m. Bredbånd og anden elektronisk kommunikation skal udbredes ligeligt til alle hjørner af landet. 5. Bosætning og lånemuligheder i yderområderne Bosætning i landdistrikter/udkantsområder skal gøres mere attraktiv blandt andet i form af bedre lånemuligheder og vilkår både for privatboliger, andelsboliger og andet byggeri. Der bør laves udviklingsprojekter der informerer om fordelene ved at bosætte sig i landdistrikter/udkantsområder. 6. Uddannelsesadgang i yderområderne Der skal gives let adgang til børnehave, folkeskoler, friskoler, efterskoler og gymnasier samt mellemlange uddannelser og erhvervsskoler uanset hvor man bor. Nuværende uddannelsesinstitutioner skal bevares. Folkeskolerne i Danmark ligger i områder, der er forskellige fra hinanden hvilket også giver forskellige pædagogiske undervisningsprocesser og materielle behov i de enkelte skoler. Netop derfor går Fælleslisten ind for en høj grad af selvstyring på skolerne, hvor de enkelte skoler tildeles en pulje årligt til drift og undervisning skolerne kan bruge som de finder bedst for at opfylde de fælles mål, der er stillet til den danske folkeskole. Mellemlange videregående og ungdomsuddannelser skal fordeles ligeligt over hele landet for at undgå flugt fra yderområderne. Skolerne skal styres decentralt. Fællesmål opnås ved pædagogisk samarbejde og lovgivning. En decentralisering af uddannelser og arbejdspladser vil mangedoble den personlige arbejdslyst. iderigdom og arbejdsindsats og dermed øge nyttevirkningen og billiggøre den. 7. Kultur og kulturtilbud Midler til kultur og kulturtilbud skal spredes mere og ligeligt ud over hele landet, dog med bevarelse og udvikling af nationalscenerne, landets orkestereliter og lignende. 8. Ældre- og socialforsorg Ældreforsorgen skal sikres samme gode betingelser i hele Danmark gennem decentralisering der giver de bedst mulige vilkår lokalt. Der skal i hele Danmark tages hånd om svagtstillede så der ikke opstår social flytning - og dermed socialt belastede områder.

4 9. Efterløn og dagpenge Fælleslisten vil bevare efterlønnen og går ind for den nuværende form. Vi ønsker en dagpengeperiode på 4 år. 10. Miljø Det danske samfund skal videreudvikle den grønne profil, således at miljø belastning m.v. har højeste prioritet i forbindelse med lovgivning m.v. 11. Forsvaret Forsvaret skal tilpasses tidens behov, herunder særligt nødvendigheden af fredsbevarende indsatser, hvor dette er ønskeligt set ud fra et lokalt synspunkt og iøvrigt følger vi NATO s politik. Derudover skal forsvarets personale uddannes og udstyres optimalt i henhold til de opgaver de pålægges. Endelig skal der være et organiseret netværk af behandlingscentre der tager sig af hjemvendte soldater der har pådraget sig men af deres arbejde. 12. Skat-, afgifts- og finanspolitik Skat er nødvendighed for betaling for samfundets goder i Danmark. Derfor vil Fælleslisten hen ad vejen kun støtte den skatte, afgifts- og finanspolitik som ikke forringer yderområderne status i forhold til resten af landet. 13. Tilflyttere til Danmark Ved opholdstilladelse i Danmark skal udlændige tilbydes samme lige vilkår som alle danskere. Fælleslisten arbejder for konstruktiv integration af vore nye medborgere. Alle som er indlemmet i det danske samfund er danskere og har krav på de samme rettigheder og respekt uanset bopæl, historisk herkomst, hudfarve, etnisk baggrund, religion etc. 14. Kriminalitet Fælleslisten kræver beskyttelse af ejendom og person uanset hvor man bor i Danmark. En rimelig decentralisering af politiet er derfor ønskelig. 15. Offentlige institutioner Stats og regionale institutioner og forskningscentre med flere bør om muligt placeres i yderområderne. 16. Udenrigspolitik Fælleslisten tilslutter sig indgåede internationale aftaler, konventioner og overenskomster m.v., herunder eksempelvis EU og NATO. 17. Lovforslag Ethvert lovforslag i Folketinget vil nøje blive analyseret. Hvis lovforslaget er til gavn for yderområderne vil Fælleslisten stemme for, hvis ikke vil Fælleslisten stemme imod. Hvis et lovforslag er til ligelig gavn for hele landet vil Fælleslisten enten ved enighed stemme for eller ved uenighed kunne fritstille sine medlemmer.

5 18. Samarbejde og støtte Fælleslistens folkevalgte politikere vil i Folketinget støtte den regering og samarbejde med de partier, der vil arbejde for ovennævnte. Regeringsmagten vil tilfalde dem der skrotter supersygehus-teorien og lader sundhedsvæsnet udvikle sig naturligt, som det hidtil har gjort. Fælleslisten vil i Folketinget og have medindflydelse på hele sundhedspolitikken - så Danmark kommer i balance. Vi siger NEJ til centralisering JA til demokrati og folkestyre. Det gælder liv og død. Fælleslisten - Sekretariatet - Knud Aggers Vej Holstebro Telefon: Mail: 4. september 2010-je/jeo

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram Vedtaget på HB-mødet d. 18. juni 2014 Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Principprogram Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne om bæredygtighed.

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark

Manifest, organiseringsplan og vedtægt for Podemos Danmark Indhold: Side 1 til og med 9. Forslag til manifest Side 10 og 11. Forslag til organisering og vedtægt Side 12 Skema til valg af kordinatorer til Daglig koordinering Side 13... Skema til Brainstorm Side

Læs mere

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst

et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst et helt danmark konference april 2012 visioner for vækst 1 Et Danmark und fotos jens v. nielsen 2 er forandring De danske landdistrikter og yderområder er en helt særlig kvalitet for Danmark. Ud over de

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere