Kommunalvalg De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere"

Transkript

1 Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013

2 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen. De vigtigste politiske områder for de nyvalgte kommunalpolitikere Tabel 1 viser, hvilke politiske områder respondenterne mener, politikerne bør prioritere højst efter kommunalvalget. Tabel 1. Vælg venligst de tre områder, som politikerne i din kommune bør prioritere højst efter kommunalvalget. Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent. Folkeskolen 40 Erhvervsudvikling 38 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik 38 Ældrepleje 31 Vedligeholdelse af bygninger og veje 28 Holde kommuneskatterne i ro 25 Børnepasning/dagsinstitutioner 20 Transport og kollektiv trafik 19 Klima og miljø 17 Kultur-, sports- og fritidstilbud 16 Indsats for socialt udsatte 15 Indsats for integration af flygtninge og indvandrere 8 Andet, herunder særlige lokale forhold 6 Respondenterne har fået mulighed for at vælge tre områder hverken mere eller mindre. Som det fremgår af tabel 1, mener respondenterne, at følgende områder skal prioriteres højst efter kommunalvalget: Folkeskolen Erhvervsudvikling Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik 2

3 Ser man på de kønsmæssige forskelle, kan der peges på følgende signifikante forskelle i forhold til totalen i tabel 1: 43 procent af mændene mod 29 procent af kvinderne mener, at erhvervsudvikling skal prioriteres højst. 34 procent af mændene mod 21 procent af kvinderne mener, at vedligeholdelse af bygninger og vej skal prioriteres højst. 26 procent af kvinderne mod 15 procent af mændene mener, at børnepasning/dagsinstitutioner skal prioriteres højst. 20 procent af kvinderne mener, at det at holde kommuneskatterne i ro skal prioriteres højst. 20 procent af kvinderne mener, at indsats for socialt udsatte skal prioriteres højst. Det skal bemærkes, at ovennævnte tal alene er baseret på de rent kønsmæssige forskelle. Der er således ikke taget højde for, at alder, ledelsesniveau og hvilken sektor man er ansat i kombineret med køn, kan have betydning. I forhold til sektor kan der blandt andet peges på følgende signifikante forskelle i forhold til totalen i tabel 1: 10 procent af de privatansatte ledere mener, at indsatsen for socialt udsatte skal prioriteres højest mod 26 procent af de kommunalt ansatte ledere. 26 procent af de kommunalt ansatte ledere mener, at erhvervsudvikling skal prioriteres højst. 16 procent af de kommunalt ansatte ledere mener, at det at holde kommuneskatterne i ro skal prioriteres højst. 30 procent af de kommunalt ansatte ledere mener, at børnepasning/ dagsinstitutioner skal prioriteres højst. 3

4 Tilfredshed med den kommunale ledelse Respondenterne er blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med den måde, deres kommune bliver ledet på, politisk og administrativt. Svarene fremgår af tabel 2. Tabel 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med den måde, din kommune bliver ledet på (politisk og administrativt)? Procent Meget Utilfreds Hverken tilfreds Tilfreds Meget Ved ikke utilfreds eller utilfreds tilfreds procent er tilfredse/meget tilfredse 28 procent er meget utilfredse/utilfredse Alt i alt er det et meget broget billede, der tegner sig, når det gælder tilfredsheden med den måde, kommunerne bliver ledet på politisk og administrativt. De respondenter, der svarer Meget utilfreds, Utilfreds eller Hverken tilfreds eller utilfreds, er efterfølgende blevet spurgt om årsagen hertil. Svarene fremgår af tabel 3. Tabel 3. Hvad er årsagen til, at du ikke er tilfreds med den måde, din kommune bliver ledet på? Mulighed for flere svar. Prioriteret. Procent. (N=653) Den politiske ledelse mangler gennemslagskraft 39 Usynlig politisk ledelse 34 Utilstrækkeligt serviceniveau 33 Lang sagsbehandlingstid 23 Svært at komme i kontakt med kommunen 14 Andet 23 Som det fremgår, peger flest knap fire ud af ti på, at den politiske ledelse mangler gennemslagskraft. Det skal bemærkes, at 23 procent har svaret Andet. Det kan blandt andet dække over særlige lokale forhold, som det ikke er muligt at afdække i denne undersøgelse. 4

5 Lederes deltagelse i kommunalpolitik Der er flere måder at være aktiv på i det lokale demokrati. I denne undersøgelse sættes der kun fokus på, om respondenterne stiller op til det kommende kommunalvalg. Det svarer 98 procent Nej til. Det er således meget få blandt respondenterne, der stiller op til det kommende kommunalvalg. De 98 procent, der svarer nej er efterfølgende blevet spurgt, hvad årsagen hertil er, se tabel 4. Tabel 4. Hvad er årsagen til, at du ikke stiller op til det kommende kommunalvalg? Mulighed for flere svar. Prioriteret. Procent. (N=975) Jeg kan ikke kombinere det med mit arbejde 35 Jeg har ikke tid 26 Det interesserer mig ikke 26 Jeg vil ikke bruge tid på det 21 Arbejdsindsatsen står ikke mål med den indflydelse, man kan opnå 15 Arbejdsindsatsen står ikke mål med de resultater, man kan opnå 15 Andet 10 Ved ikke 1 Det er således manglende mulighed for at kombinere det med arbejde, manglende tid, og manglende interesse, flest respondenter peger på, som årsager til ikke at stille op til det kommende kommunalvalg. Folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform betyder blandt andet, at det i højere grad er skolelederen på den enkelte skole, der fastsætter og organiserer lærernes arbejdstid, hvor arbejdstiden tidligere var fastsat ved centralt aftalte arbejdstidsregler. Respondenterne er blevet spurgt, om det vil øge kvaliteten i folkeskolen. Svarene fremgår af tabel 5. 5

6 Tabel 5. Folkeskolereformen betyder blandt andet, at det i langt højere grad er skolelederen på den enkelte skole, der fastsætter og organiserer lærernes arbejdstid, hvor arbejdstiden tidligere var fastsat ved centralt aftalte arbejdstidsregler. Er du på den baggrund enig eller uenig i, at den øgede indflydelse til den enkelte skoleleder på lærernes arbejdstid vil øge kvaliteten i folkeskolen? Meget Uenig Hverken enig eller Enig Meget enig Ved ikke uenig uenig Knap seks ud af ti respondenter mener således, at den øgede indflydelse til den enkelte skoleleder på lærernes arbejdstid vil øge kvaliteten i folkeskolen. OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er gennemført for Lederne af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført CAWI-interviews med danske ledere og selvstændige erhvervsdrivende i perioden september Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Tabel A. Respondenternes køn Frekvens % Kvinder Mænd Total Tabel B. Uddannelsesniveau Frekvens % Folkeskoleniveau/Student/HF/HH/ HTX o.l. Faglært, erhvervsfaglig o.l Kort videregående eller akademi, merkonom, teknonom o.l. Mellemlang videregående eller diplomuddannelse Lang videregående master eller mere/ph.d. eller mere Anden uddannelse 15 2 Total

7 Tabel C. Sektor Frekvens % Privat Stat Region 57 6 Kommune Selvejende institution 51 5 Selvstændig erhvervsdrivende Total I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv

Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE. 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv Region Hovedstaden // september 2012 UNGDOMSUDDANNELSE I KRISENS SKYGGE 500 unges forestillinger om deres uddannelse og fremtidige arbejdsliv INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ OG UDVALGTE KONKLUSIONER 5 2.

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere