Thea Gade efter skilsmissen Skrevet af Poul Christensen og bragt i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thea Gade efter skilsmissen Skrevet af Poul Christensen og bragt i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen 2006"

Transkript

1 Thea Gade efter skilsmissen Skrevet af Poul Christensen og bragt i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen 2006 Thea Gade Da Niels Peter Andersen Gade 9. september 1897 bliver arresteret for utugt og nogle dage senere tilstår, skriver Thea i et brev dateret 15. september 1897 til Provst Rasmussen og beder ham om en samtale om mange ting, først og fremmest skilsmisse. Det stod mig klart, at jeg umuligt turde vove længere at være hans hustru, og at hans opførsel imod mig for Gud og mennesker har løst mit troskabsløfte, så jeg fra det øjeblik af ikke har betragtet ham som min mand. Senere i samme brev skriver Thea at selv er jeg til mode, som om jeg var sluppet ud af slaveriet. Alle viser mig kærlighed og deltagelse, og jeg bor atter, som den sumeriske kvinde sagde "midt iblandt mit folk ". Efter flere besværligheder, verdslig og gejstlig mægling, protester fra Niels Peter, men ved god hjælp af hendes farbror provst Marcus Wøldike, Brahetrolleborg og Provst Rasmussen, Gudum, bevilges skilsmissen i december Marcus Wøldike skriver således i et brev 28. oktober 1897 til provst Rasmussen: At skilsmissen ikke for længst er bevilget - eller snarest befalet - forstår jeg aldeles ikke. Thea er nu alene med 7 børn, Elisabeth 18 år, Gurli 15 år, Otto 14 år, Andreas 11 år, Harald 9 år, Edvard 7 år og den yngste Theodor 1 år. Andreas på 11 år er åndssvag og kommer på Ebberødgaard. Det er nu slemt, at jeg skal forvolde så megen ulejlighed i verden, men Herren ske Tak som giver gode mennesker vilje til at hjælpe, skriver Thea i et brev til Provst Rasmussen, da han sammen med kære gamle pastor Blicher (Ravnkilde?), har sørget for at Andreas optages på Ebberødgård. N. P. A. Gade suspenderes 16. september og embedet passes i første omgang af pastor Barfod i Sønderholm. Den 22. oktober 1897 skriver Thea i et brev til Provst Rasmussen, at pastor Barfod har været her med en ny pastor Wested, som jeg forstår, er udset til vikar her, og som jeg måske snart kan vente hertil. Måtte det nu blive til Guds Ære. Christian Frederik Wested konstitueres i embedet og det bliver til megen gavn for Thea. Han skal bo og spise i præstegården og får 2 kr. om dagen i løn plus fri befordring i embeds medfør. Såfremt præstegården ikke kan yde kosten, får han yderlige 1½ kr. om dagen. Sognet har i mange år været forsømt, og Øster Hornum præstegård set fra haven mange har løst sognebånd til pastor Koed i Skørping, men biskop Swane i Viborg håber og tror, at de vil komme tilbage til Øster Hornum, hvis de får en god præst der. Jeg anser ikke disse missionsfolk for intrigante, skriver han til Wested, da han beder denne overtage vikariatet. Thea står tilbage med flere gældsposter, 200 kr. til svogeren Christian, 2000 kr. til Nicoline Cathrine Collet, en norsk dame, som er ven af familien plus flere mindre poster. Til sikkerhed for Nicoline Collets

2 penge laver Thea en panteobligation på hele hendes møblement. Det vurderes til 4385 kr. Hun har efter faderen, Jeremias Wøldikes død i 1887 arvet ca kr., og skønt han havde efterladt en skriftlig udtalelse af sit ønske om, at hans enke, Elise Marie Møller Holst, skulle sidde i uskiftet bo, således at hun i sin levetid kunne støtte hans datter, og arven først efter hendes død blev udbetalt svigersønnen, som i sin studietid havde modtaget ikke ubetydelige forskud på samme, forlangte N. P. A. Gade skifte og fik altså udbetalt ca kr. Året efter døde Theas faster, Sophia Amalia Wøldike, som i årene efter Jeremias' første kone, Georgine Kathrine Holsts død, førte hus for Thea, hendes far og broderen Otto. Hun havde ligeledes ønsket at tilgodese Thea, men også denne gang satte Niels Peter sig imod det, og resultatet blev, at arven blev delt i 3, således at Jeremias' broder Marcus og søsteren Sabine arvede hver en tredjedel og den sidste tredjedel gik til Gade. Sabine og Markus overlod deres andele til Elise, så hun kunne hjælpe Thea og børnene, når der var behov for det. [Oplysninger fra et brev fra Marcus Wøldike til Provst Rasmussen i forbindelse med skilsmissen]. Thea befinder sig godt i præstegården og forpagteren viser hende megen velvilje. Hun glædede sig over at være ene med børnene og at kunne trække vejret let i sit kære barndomshjem og trøstede sig i Herren som hendes sol og skjold. Befolkningen i Øster Hornum viser hende også megen sympati og venner fjernt og nær lader hende ikke lide nød. Øster Hornum set fra engen præstegården til højre, mejeriet til venstre Edvard, Theodor og Harald fotograferet i Kolding julen 1899 I april 1898 afskediges N. P. A. Gade og pastor Wested kaldes til embedet 1. august Thea skal nu forlade præstegården. Provst Rasmussen søger på Theas vegne om, at hun kan komme på finansloven, så hun kan få noget hjælp fra staten. Det resulterer i, at børnene indtil de fylder 18 år får 72 kr. årligt, dog ikke Andreas, som er kommet på Ebberødgaard, og derfor ikke belaster Theas økonomi. Thea selv får intet, fordi hun var højfrugtsommelig ved ægteskabets indgåelse. Dette protesterer provst Rasmussen over, dels at hun var blevet gift 28. august 1878 og Elisabeth født 6. april 1879, altså har hun været højst været et par måneder henne ved vielsen, dels at man har set gennem fingre med graviditeten, da man antog Niels Peter som sognepræst. Thea har forberedt sig godt på at komme videre i tilværelsen. Hun sætter en del af indboet i præstegården på auktion gennem en annonce i Aalborg Stiftstidende, og hun lejer en lille forretning i Kolding fra oktober 1898, og inden de flytter fra Øster Hornum rejser hun til København for i et par måneder at lære noget om mode. I oktober 1898 åbner hun så en modehandel i Søndergade 14, de små drenge Harald, Edvard og Theodor flytter med hende. Else Marie og Christian Frederik Wested

3 Auktion i Østerhornum præstegård. Mandag den 18. dennes, formiddag kl. 10, afholdes efter begæring af fru Elisabeth Gade, på grund af flytning, auktion i Østerhornum præstegård over en stor del bohave, fortrinlige sengeklæder, køkken og bryggersredskaber, haveredskaber, 8 store, smukke kakkelovne, 2 store fodposer, en barnevogn m.m.m. Af bohavet fremhæves: Flere jernsenge med madras, et dobbelt sengested, 2 mahogni sengesteder, et skænkebord, en mahogni kommode, et nøddetræs jernbaneur, en elegant hængelampe, et mahogni salonbord, en nøddetræs sofa, et piano, et søjleskab, toiletspejl, et mahogni chatol (indlagt), lænestole, polstrede stole og wienerstole. Som appendix sælges: 2 trækstude, en rensemaskine, en vaskemaskine og ca. 600 pund ost. Kredit til 1. november dette år. Hornum herredskontor i Nibe, d. 7. juli Dændler Datteren Elisabeth er lærerinde på Albæk Hovedgård i Suldrup sogn. Otto er muligvis i lære i Hjørring, han skriver nemlig i et brev dateret 24. december 1899 til pastor Wested, at han er så glad for sin plads i Herning, meget bedre end den han havde i Hjørring. Hans Principal Dalgaard er så flink ved ham, og har foræret ham 10 kr. i julegave. Gurli er sikkert i huset et eller andet sted. Ved juletid 1899 er hun i nærheden af Kolding. Sognets nye præst, Pastor Wested gifter sig i september 1898 med sin forlovede Else Marie Jensen, og de tager sig meget af Thea og børnene. Således lader Wested i efteråret breve trykke, køber 1200 konvolutter og et tilsvarende antal 8 øres frimærker og sender til 1200 præster i Danmark med anmodning om økonomisk hjælp til Thea. Ca. 650 bidrag kommer ind fra 19. december 1898 til 23. juni 1899, og når udgifterne på 108 kr. 60 øre er trukket fra, er der 3500 kr. tilbage, som sættes i sparekassen i Øster Hornum. Heraf får Thea udbetalt renterne, men får dog straks udbetalt 500 kr. som driftskapital. 1. maj 1900 overflyttes 2000 kr. til Landmandsbanken i Aalborg. Familien Wested og Thea holder gennem årene nær kontakt, men også med andre fra sognet skriver Thea, og nogle betænker hende også ved juleslagtningen. Otto skriver flere gange til pastor Wested også fra London og Tyskland. Blandt andet skriver han i maj 1909 fra London en tak, fordi Wested har hjulpet ham med en ansøgning på 500 kr., som er blevet ham bevilget. Billeder udveksles ligeledes familierne imellem. I et julebrev fra 1899 skriver Thea, at hun har haft meget travlt i forretningen med at sørge for julegaver til kunderne, så travlt at hun ikke har fået skrevet til vennerne. Hun har fået en god og troende pige, Helene, til hjælp i huset. Pastor Wested har åbenbart advaret hende mod at fortælle om pengene til Gade, men som hun skriver i julebrevet De kan være ganske rolig. Det ville da være at friste Gud, og det gøres ikke ustraffet. Selv har jeg intet hørt fra eller om ham. Fra l. maj 1898 afsoner han 2 års forbedringshusarbejde i Vridsløselille Straffeanstalt. Nogle breve fra ham til pastor Levisen på Lolland viser, at han 23. juli og 6. november 1900 bor i Esbjerg og 23. april 1901 i København. 11. september 1901 skriver han fra Omaha i USA, hvor broderen Peter bor.

4 I samme julebrev fra 1899 fortæller Thea, at svogeren Christian Gade, som de skyldte penge ved skilsmissen, hele tiden havde sagt, at dem kunne han altid få, og fik han dem ikke, var det også ligegyldigt. Nu plagede han om at få dem, og hun havde lovet ham dem, når pastor Wested skulle afregne det han skyldte hende. Wested skriver og spørger, hvad han skal betale i renter, men kære pastor Wested, jeg vil da hverken eje eller have renter af de penge fra Dem, De har da virkelig haft udgifter og ulejlighed nok af mig endda. Men hun har så sagt til svogeren, at han kan hente sine penge i præstegården i Øster Hornum 1. marts. Jeg vil da ikke leve af hans barmhjertighed. Thea klarer sig godt, og i 1905 har hun en elev, en ekspeditrice og en direktrice ansat i forretningen foruden en husbestyrerinde. Theas stedmoder sørger for at Elisabeth kommer på Th. Langs seminarium i Silkeborg i 1901, hvorfra hun dimitterer i Gurli emigrerer til USA i Harald konfirmeres i 1902 og Edvard i 1904, og så flytter de hjemmefra, sandsynligvis for at komme i lære, for kun Theodor nævnes på mandtalslisten i Thea får nogle gange lidt ekstra udbetalt til drengenes uddannelser, men ellers får hun renterne ca. 2 gange om året. Stadsarkivet i Kolding har været så venlige at udlåne dette billede, der forestiller Søndergade set fra syd ca Søndergade 14 ligger på venstre før baneoverskæringen. Søndergade 14 er matrikelnummer 521b og det andet hus før baneoverskæringen, vistnok det med kvisten.

5 I 1907 far hun mulighed for at købe den ejendom, hun hidtil har siddet til leje i for kr. Hun rådfører sig med sin onkel pastor Chr. Borch i Randlev og han råder til at en kristen håndværker i Kolding skal se på ejendommen og vurdere om det er et godt køb. Murermester August Poulsen siger god for ejendommen og anser handelen for særdeles fordelagtig for hende. Thea har besøgt Randlev præstegård i maj Hun er til min forundring langt mere praktisk, end jeg havde tænkt, klarer sig godt med sin forretning og var i det hele så frejdig og fortrøstningsfuld, at det var en hel glæde at høre hende tale om sin stilling nu, skriver Chr. Borch til pastor Wested 25. maj Hun får derfor restbeløbet på knap 2000 kr. udbetalt. Det aldrende par Thea og Niels Peter Andersen Gade I april 1912 kommer Niels Peter hjem fra USA, og da Thea i 1928 dør, sidder han i uskiftet bo, hvoraf man må slutte, at de må have giftet sig igen.

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

Æ Stenslau i Sten rup 1932

Æ Stenslau i Sten rup 1932 Historisk skrift 2012 29/10/12 12:46 Side 43 Æ Stenslau i Sten rup 1932 Af Arne Jessen, Nybøl Stenderup var på verdenskortet i 1932. Hvorfor nu det? 1930 erne var præget af store kriser. Børsen i New York

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920

Kristian Gøntveds dagbøger. fra. 10. januar 1920. til. 12. november 1920 Kristian Gøntveds dagbøger fra 10. januar 1920 til 12. november 1920 Lørdag, den 10. januar. Frost. Lidt blæst. Vind: SV. Arb.: Kristian og Julius begyndte af at tærske rug med 13 plejle. Malet 2 sække

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen

Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Øster Hornum sogns præster gennem århundreder Skrevet 2002 af Poul Christensen Det kunne have været en af de lokale præster, der her er afbildet, hvad det nok ikke er. Figuren i vores kirke skal, efter

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere