System Gulve. Gipskartonplader Gulve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System Gulve. Gipskartonplader Gulve"

Transkript

1 Gipskartonplader Gulve System Gulve Hos Knauf Danogips har vi to typer undergulve. Pladegulve og Flydegulve. I denne manual er primært beskrevet pladegulve. Vi har en separat manual og afdeling for flydende gulvmasser fra Knauf. Vores pladegulve er formstabile og tørre undergulve, der er nemme at lægge. Det ideelle underlag til gulve i boliger, børneinstitutioner, skoler, hoteller, plejehjem, sygehuse og kontorer. Gulvene er behagelige at gå på, lyddæmpende og giver mulighed for hurtig montage uden byggefugt. Pladegulvene kan anvendes til nybyggeri, ombygninger og renoveringsopgaver. På vores hjemmeside kan der findes information om vores nye gulvsystem Subfloor, som er et innovativt undergulv til strøgulv på fast underlag og renovering af træbjælkelag. Det nye undergulvssystem, Subfloor, er fremtidens strøgulv og udviklet for at tilgodese ergonomi samt arbejdsmiljø. Subfloor kan anvendes overalt, hvor du skal bruge strøgulve. System Gulve Step Board Pladegulve GF Floor Board Floor MF Flydegulve Anhydrit, SSC og gulvspartelmasser Side 7 side 7 side 7 side 9 Systemegenskaber Brand materialeklasse A-s,d0 A A - Lydkrav db (L' n,w ) - trinlyd Afhængig af den samlede konstruktion db (R' w ) - luftlyd Afhængig af den samlede konstruktion Anvendelsesområder Boliger Nybyg Renovering Kontorer og erhverv Kontor Institution Skole Idrætshal Storcentre Plejehjem Hotel Butik Industriel Fabrik Lagerbygning Speciel Biograf Sygehus 9

2 Gipskartonplader Pladegulve PLADEGULVE Lette løsninger - tunge fordele Tørt byggeri Fleksible konstruktioner Brand- og lydsikre løsninger Pladegulve er færdige elementer, der næsten alle ud læg ges som svømmende un dergulve. Undergulvene tilfører ikke bygningen fugt og kan derfor udlægges på et sent tidspunkt i byggeprocessen. Vi kan tilbyde undergulve til stort set alle standardgulvbelægninger - fx trægulv, klinker og linoleum. Alle tre typer undergulve har en ergonomisk størrelse, er lette at tilpasse og har gode brand- og lydisolerende egenskaber. Alt efter behov har vi undergulve i gips, cement samt fibergips. Anvendelsesområder Til lette etagedæk, hvor undergulvene indgår i konstruktionens brand- og lydtekniske egenskaber Til kontorbyggeri, hvor det drejer sig om en kort byggetid og en stram tidsplan Til renoveringsopgaver, hvor der ikke må tilføres fugt Til tagetager, som ønskes indrettet til beboelse, kontor eller lignende Til vinterbyggeri, da gipsundergulve ikke tilfører bygningen fugt, der kræver efterfølgende udtørring Til projekter, hvor tidsplanen kræver, at gulvet kan belastes kort tid efter udlægningen 70 7

3 Gipskartonplader Typeoversigt Anvendelse Kategori jf. DS/EN 99-- Bolig Kontor & let erhverv Samlingslokaler med bordopstilling Samlingslokaler med faste siddepladser A B C C Kategori jf. DS/EN 99-- Samlingslokaler Butikker og arkiver Butikker og arkiver Tungere uden - mindre butikker - større butikker erhverv faste siddepladser C, C, C D D E,0 kn, kn/m, kn, kn/m,0 kn, kn/m,0 kn,0 kn/m,0 kn,0 kn/m,0 kn,0 kn/m 7,0 kn,0 kn/m 7,0 kn 7, kn/m Undergulv D- + A- Floor MF GF 9 GF D- + A- Floor MF GF 9 GF GF 9 GF GF 9 GF Undergulv GF GF GF GF GF GF Understøtningsforhold ) 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm Understøtningsforhold ) 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm Tæpper Tæpper Linoleum/ vinyl Linoleum/vinyl Trægulve Trægulve Limede Limede parketstave parketstave Vådrum Vådrum Fliser/ Fliser/ klinker ) klinker ) Trinlyds- Trinlyds- isolation ) isolation ) Gulvvarme Gulvvarme Lette Lette skillevægge ) skillevægge ) ) Som fuldt regnes fx trapezplader med c/c bølge op til max. 0 mm. Dog skal Floor MF pladen altid være fuldt. ) Flisestørrelse ved Step Board System max. 00 x 00 mm. Ved brug af GF Floor Board er anvendelse af større fliser mulig - kontakt teknisk afdeling. ) Alle gipspladegulve giver gode trinlydsisolationsværdier i kombination med trinlydsbats. ) Bærende og stabiliserende vægge samt lydvægge må ikke monteres ovenpå undergulvet. Beskrivelse af farvekoder Produktet kan med fordel anvendes til denne opgave Produktet kan anvendes, men kun under specielle forudsætninger. Spørg din lokale Knauf Danogips konsulent Produktet må ikke anvendes til denne opgave Pladetype Knauf Danogips betegnelse Teknisk betegnelse iht. EN 0 D-, mm Step Board (gulvgipsplade) Gulvplank type D- A-, mm Classic Board (gipsplade) Standardgipsplade type A- Floor MF mm Aquapanel Floor MF (cementbaseret plade med mineraluld) - GF Floor Board 9,, eller mm gipsfiberplade - 7 7

4 Gipskartonplader Typeoversigt Produktbeskrivelse Knauf Danogips Step Board Speciel gulvgipsplade med kartonoverflade. Rette kartonklædte langkanter og skårne kortkanter. Mål:, x 00 x 00 mm. Step Board anvendes på underlag af en, mm Classic Board. Gulvpladen fuldklæbes vinkelret på standardpladens plade retning. Limes med Knauf Danogips gulvlim. På underlag af tørgranulat udlægges gulvpap mellem Classic Board og granulat. Overflade Banevare Ved belægninger med PVC, linoleum, kork m.v. primes med Knauf Gulvprimer og fuldspartles med min. mm Knauf F gulvspartelmas se. Før påklæbning af belægningen skal klæbeevnen til spartelmassen kontrolleres. Se også anvendelsesoversigt side 7. Trægulve Der kan monteres bøjleparket eller sammen limede parketgulve direkte ovenpå elementerne. Der kan ikke lægges trægulve, der limes til undergulvet. Step Board kan ligeledes anvendes som underlag for strøgulve. Knauf GF Floor Board Formstabil gipsfiberplade med not og fer på alle sider. Mål: 9 x 00 x 00 mm (GF 9) x 00 x 00 mm (GF ) x 00 x 00 mm (GF ) x 00 x 00 mm (GF ) GF Floor Board limes med Knauf GF-lim i fer og not. Anvendes på underlag med eller uden isolering eller ovenpå gulvvarmesystemer. På underlag af tørgranulat udlægges gulvpap mellem plade og granulat. Overflade Banevare Ved belægninger med PVC, linoleum, kork m.v. primes med Knauf Gulvprimer og fuldspartles med min. mm Knauf F gulvspartelmas se. Før påklæbning af belægningen skal klæbeevnen til spartelmassen kontrolleres. Fliser Ved fliser og klinker i vådrum eller andre fugt belastede områder skal der udføres en MK-godkendt vådrumsmembran. Fliser/klinker fastklæbes med en fleksibel flisemørtel. Nedbøjning af gulvkonstruktionen må ikke overstige /0 del af spændvidden. Step Board anvendt med underlag af en, mm Classic Board Trægulve Ved påklæbning af trægulve skal trægulvleverandørens anvisninger følges. For at undgå spændinger i gulvet, må trægulvet maksimalt have en tykkelse på / af den anvendte GF Floor Board. GF Floor Board med fer og not på alle fire sider. Fakta Knauf GF Floor Board Høj trykstyrke Enkel montering MK-godkendt til vådrum Valgfri overfladebelægning 9,, eller mm tykkelse Brand: A ubrændbar 7 7

5 Flachdübel Aquapanel Biscuit Gipskartonplader Projektering Projektering Aquapanel Floor MF Krav til underlag Aquapanel Floor er et færdigt cementbaseret undergulvselement, som anvendes til alle former for indendørs gulvbelægning. Modstandsdygtig overfor skimmeldannelse. Aquapanel Floor samles uden skruer, men med Aquapanel kiks og Aquapanel Floor lim. Aqupanel Floor MF består af en mm tyk cementbundet plade, hvorpå der er limet mm trykfast mine raluld. Mål: x 00 x 900 mm. Kantdesignet indebærer skruefri samling af undergulvselementerne baseret på fer og not metoden, da undergulvselementet har siders notgang, og samles med løs fer (kiks) og lim. Derved opnås kort monteringstid. Overflade Banevare Ved belægninger med PVC, linoleum, kork m.v. primes med Aquapanel Grunder Indoor og fuldspartles med min. mm Aquapanel gulvspartelmasse. Før påklæbning af belægningen skal klæbeevnen til spartel massen kontrolleres. Trægulve Ved påklæbning af trægulve skal leverandørens anvisninger følges. Undergulve kan udlægges på alle underlag, som er plane, bæredygtige og be skyttet mod nedefra kommen de fugt. Nedbøjningen bør højst være /0 del af spændvidden. Udlægges isolering under undergulvet, skal isoleringsmaterialet have den nødvendige bæreevne. Plane underlag Et plant underlag defineres som et underlag, der ikke afviger med mere end maksimalt mm målt med en meter lang retskinne. Små lunker ( - mm) udspartles. På terrændæk anvendes en cementbaseret spartelmasse, som Knauf F eller F. På underlag, hvor der ikke kommer fugt, anbefales Knauf special gipsgulvmasse F. Opretning af skæve underlag Knauf tørgranulat type PA anvendes til indvendig afret ning af ujævnheder, udligning af niveauforskelle, til opfyldning omkring rørinstalla tioner og andre afretningsopgaver, Knauf tørgranulat type PA skal min. udlægges i 0 mm tykkelse. Ved lagtykkelser over ca. 0 mm stampes granulatet for hver ca. 00 mm. mm mm meter Knauf tørgranulat type PA eller Aquapanel tørgranulat til afretning af niveauforskelle etc. Aquapanel Floor er et færdigt cementbaseret undergulvselement, som samles med Aquapanel kiks og lim. Fakta Aquapanel Floor MF God luftlydsisolering og trinlydsdæmpende Forbliver plant og giver et stærkt og stabilt undergulv timer efter udlægning er undergulvet fuldt belastbart og kan overfladebehandles med ønsket slutbelægning 00% modstandsdygtigt overfor vand og skimmeldannelse Aquapanel tørgranulat kan med fordel anvendes ved større lagtykkelser, da denne er delvis trædefast efter komprimering. Tørgranulat skal beskyttes imod byggefugt. På terrændæk og andre steder med risiko for fugtindtrængning skal der udlægges fugt-/dampspærre under tørgranulaten. Knauf gulvspartelmasser til afretning af små lunker og ujævne underlag. Fordele tørgranulat: Lav vægt (vejer kun / af sand) Fugtindhold ca. % Trinstøjdæmpende Ubrændbart 7 77

6 Gipskartonplader Principdetaljer Underlag/konstruktionsprincipper Dilatationsfuger Undergulve er formstabile og kan derfor udlægges i arealer op til x m (0 x 0 m for Aquapanel Floor MF) uden dilatationsfuger. Dog skal bygningens overordnede dilatationsfuger overholdes. Ikke-bærende og ikke-stabiliserende gipsskillevægge kan opstilles ovenpå gulvet, dog ikke på Aquapanel Floor MF. Princip K Princip K Også til gulvvarme Ved konstruktioner med gulvvar me er der brug for en gulvplade, der videregiver varmen til topbelægningen. Hertil anvendes GF Floor Board. Pladen har en god varmeledningsevne, der bevirker, at varmen ledes op til overfladen. Der skal væl ges en topbelægning, der er egnet til gulvvarme. Varmesystemet bør være med varmefordelings plader, og temperaturen må ikke overstige C. Terrændæk afrettet med spartelmasse og damspærre udlagt på trykfast isolering. Bjælkelag pletspartlet med F samt mel lemlag af korkparkolag eller gulvpap. Beskyttet mod fugt Undergulve skal beskyttes mod fugt fra underlaget. På terrændæk, over uopvarmede kældre, krybekældre eller andre steder, hvorfra der kan komme fugt, skal der placeres en dampspærre. Dampspærren skal have en Z-værdi, der er større end belægningens Z-værdi. På fugtige betonetageadskillelser over opvarmede rum udlægges fugtspærre. Princip K Princip K Vådrum Knauf GF Floor Board MK-godkendt til vådrum med flisebelægning. Etagedæk (evt. pletspartlet), evt. plastfolie og tørgranu lat afdækket med gulvpap. Bjælkelag oprettet med tørgranu lat afdækket med gulvpap. Princip K Signaturforklaring Gulvplade Tørgranulat Kantstrimler Isolering Dampspærre Gulvpap Fugtspærre Spartelmasse Etagedæk (evt. fugtspærre og gulvpap). 7 79

7 Flachdübel Aquapanel Biscuit Flachdübel Aquapanel Biscuit Gipskartonplader Principdetaljer Principdetaljer Principdetaljer Signaturforklaring Princip for stump samling af gulvelementer (fx i døråbninger). Knauf kantstrimmel (mineraluld) Gulvpap eller korkparkolag Detalje G7 Detalje G Damp-/fugtspærre på terrændæk eller "frisk" beton. Ingen - ved tørre etagedæk eller træunderlag Gulvelement (type er angivet) Topbelægning inkl. evt. nødvendig spartling og grunding Tørgranulat (min. 0 mm) Tilslutning til væg. Faste underlag. (Naturligt plane eller afrettet med spartelmasse). Tilslutning til væg. Faste underlag afrettet med Knauf tørgranulat Detalje G Type GF Floor Board Detalje G Type GF Floor Board 7 Tilslutning til hård belægning. (Underlag = granulat). Detalje G9 Tilslutning til hård belægning. (Underlag = isolering). Detalje G0 0 0 Detalje G Step Board + Classic Board:, mm Step Board +, mm Classic Board Detalje G Step Board + Classic Board:, mm Step Board +, mm Classic Board 7 Vægtilslutning ved flisebelægning. Signaturforklaring Detalje G - Se foranstående side Detalje G Type Aquapanel Floor MF mm Detalje G Type Aquapanel Floor MF mm Trykfast isolering Gulvelement (her vist som type GF gælder for alle typer) Skruefast pladestrimmel med lim og skrueforbindelse Silikonefuge Faststøbt vinkelskinne Fliser el. klinker Fugtmembran med hjørnearmering (kun nødvendig i vådrum, type GF Floor Board skal anvendes) Evt. gulvvarmesystem (max. C) 0

8 Gipskartonplader Montage Montage Afretning med granulat Forarbejder Terrændæk Inden udlægning af tørgranulat udlægges en dampspærre på terrændækket. Dampspærren bør have en z-værdi, der er større end gulvbelægningens, og føres op ad vægge til en højde, der svarer til den færdige gulvkote. Etagedæk af beton Inden udlægning af tørgranulat afdækkes betondækket med 0, mm plastfolie (min. 00 mm overlapninger i samlingerne). Folien føres op ad vægge til en højde svarende til færdig gulvkote. Træbjælkelag Inden udlægning af tørgranulat afdækkes gulvbrædderne med et lag gulvpap. Udlægning af granulat Langs alle afgrænsende vægge og omkring søjler opsættes Knauf kantstrimler. Knauf tørgranulatet type PA (min. 0 mm) fordeles, stampes og afrettes til plan flade. Ved en lagtykkelse på indtil ca. 0 mm er en stampning ikke nødvendig, dog skal der på regnes ca. % komprimering af lagtykkelsen, når gulvet pålægges. Ved lagtykkelser over ca. 0 mm stampes granulatet for hver ca. 00 mm. Her kan med fordel anvendes Aquapanel tørgranulat, som er delvis trædefast efter komprimering. Forbrug pr. m Knauf tørgranulat type PA:,0 l/mm/m Aquapanel tørgranulat:, l/mm/m Rørledninger, kabler og lignende skal over dækkes med min. 0 mm tørgranulat. Ved tilslutninger til andre gulvkonstruktioner skal der sørges for en fast afslutning for gra nulatet. Afretningen foretages med afretningsværktøj, som består af aluminiums anlægs- og aftrækskinner med libeller. Gulvelementer - Arbejdsvejledning Generelt Underlaget kontrolleres, og eventuelle ujævnheder og højdeforskelle afrettes. Langs alle vægge, omkring søjler o.lign. op sættes Knauf kantstrimler. Ved terrændæk o.lign. konstruktioner udlæg ges en dampspærre. Udlægning Pladerne udlægges fortløbende i forbandt. Afskæringen fra første række anvendes i anden række. Endesamlinger skal forskydes, som angivet for de enkelte typer. Tilskæring Undergulvspladerne tilskæres med stiksav eller rundsav med sug. Ved Aquapanel pladerne anvendes rundsav med diamantklinge. Ved første række (langs væggen) bortskæres fer'en, så pladen har fuld tykkelse. Understøtninger I døråbninger og andre steder, hvor samlinger ikke kan udføres som standardsamling, skal samlinger udføres, som vist på principdetalje. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl.7 Minimum forskydning af pladestød Step Board GF Floor Board Floor MF Dilatationsfuger Undergulve er formstabile og kan derfor udlægges i arealer op til x m (0 x 0 m for Aquapanel Floor MF) uden dilatationsfuger. Dog skal bygningens overordnede dilatationsfuger overholdes. Ikkebærende og ikke-stabiliserende gipsskillevægge kan opstilles ovenpå gulvet, dog ikke på Aquapanel Floor MF. Fugt og lagring Gulvelementerne skal opbevares indendørs under tørre forhold og ved udlægning må den relative luftfugtighed ikke overstige 0% RF. Eksempler Dampspærre Evt. nødvendig afdækning Evt. nødvendig afdækning Min. 0 mm Min. 0 mm Min. 0 mm Min. 0 mm Rør Gulvpap Rør Terrændæk. Træunderlag.

9 Gipskartonplader Montage Lægningsvejledning Step Board + Classic Board Der udlægges først et lag, mm Classic Board med rette langkanter. Disse lægges løst, på tværs af evt. isoleringsplader eller gulvbrædder. Pladerne skal ligge tæt sammen. For montering på trapezplader - se System Etagedæk. Gulvpladens bagside påføres gulvlim med en ca. 00 mm tandspartel som følger:. I en stribe hele vejen rundt langs kanten. I bølger med ca. 00 mm midt på pladen. Ved brug af tandspartel er forbruget ca. 0, - 0, l/m. Step Board udlægges på tværs af standard pladerne. Step Board tilskæres som almindelige gipsplader. Kortkantsamlinger forskydes min. 00 mm fra række til række. Sørg for, at samlingerne ikke ligger lige over samlingerne i standardpladerne. Lægningsvejledning Knauf GF Floor Board Gulvpladerne udlægges fortløben de i forbandt. Næste række begyndes med det afskår ne stykke fra den første række. Endesam linger ne skal forskydes med min. 0 mm. Pladerne tilskæres med hårdmetalklinge. Ved montage direkte på C-profiler forbores med mm bor. GF Floor Board sammenlimes med Knauf GF-lim. Limen påføres både fer og not. Rumtemperaturen skal være minimum 0 C. Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen, hvis ikke, er der anvendt for lidt lim. Samlingerne skal være tætte. Det anbefales at anvende montageværktøj, så pladekanterne ikke beskadiges under montagen. Undgå færdsel eller belastning af gulvet før limen er tør ( - timer). Læg gulvpladerne på plads, en for en, og tryk dem fast. Sørg for, at gulvpladen ligger plant og uden ujævnheder fra plade til plade. Undgå færdsel eller belastning af gulvet før limen er tør ( - timer). Hvis gulvpladerne ikke kan lægges i forbandt ved dørpartier eller andre steder, skal samlin ger med stum pe stød fastholdes med lim og skruer, som vist på principdetaljerne side. Placering af lim For at sikre tæt tilslutning mellem pladelagene kan der med fordel anvendes midlertidig skruning af hjørner/kanter. Skruerne fjernes, når limen er afhærdet. Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen, hvis ikke, er der anvendt for lidt lim.

10 Gipskartonplader Montage Denne skitse viser, hvor Aquapanel kiksene skal placeres. Lægningsvejledning Aquapanel Floor MF Udlægning Pladerne skal tages direkte ud af plastemballeringen og installeres umiddelbart herefter. Der startes i et hjørne. Pladerne udlægges med kiler ved kanter for at pladerne ikke forskubber sig. Ved placering af kiler skal der tages hensyn til, at Knauf kantstrimler skal monteres, når alle plader er udlagt og limen er afhærdet. Aquapanel kiksen trykkes ind igennem limen og ind i rillen af pladen. Der anvendes ca. 7 kiks pr. m. Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen, hvis ikke, er der anvendt for lidt lim. Når limen hærder bliver kiksen yderligere fikseret. Pladerne udlægges fortløbende i forbandt. Afskæringen fra første række anvendes i anden række. Endesamlinger skal forskydes med minimum 00 mm. Pladerne udlægges, så man arbejder ud fra hjørnet og ud i rummet. Krydsfuger undgås. Aquapanel elementerne skubbes sammen på tværs og langs, så lim trænger op imellem pladerne. Herved skubbes kiksen helt ind i pladens rille. Det er nødvendigt at etablere dilatationsfuger, når rummets længde overstiger 0 m. Pladerne tilskæres med rundsav med diamantklinge. Lim- og kikssamling For at sikre optimal vedhæftning pladerne imellem, skal falsen være rengjort med en fugtig pensel før limen påføres. Vigtigt! Undgå krydsfuger. Der skal være minimum 00 mm mellem pladestød og disse skal altid fikseres med en Aquapanel kiks. Efter behov kan yderligere Aquapanel kiks anvendes. Den sidste tilpassede Aquapanel plade fastgøres først i den ene side, hvorefter man lader pladen "falde ned". Efterfølgende skubbes den på plads i begge retninger, indtil der kommer lim op imellem samlingerne. Aquapanel Floor kan skubbes på plads med hænderne, men også vha. rigtigt gulvbelægningsværktøj. Limen påføres falsen, så falsen er helt dækket af lim. Når limen er hærdet (efter ca. timer) skrabes den overskydende del af. Straks efter at limen er hærdet primes hele gulvets overflade med Aquapanel Grunder Indoor. Gulvet må først betrædes timer efter udlægning. Langs alle afgrænsende vægge og omkring søjler opsættes Knauf Kantstrimler, når alle plader er udlagt og gulvet er tørt. 7

11 Gipskartonplader Flydegulve GULVMASSER/ HULRUMSGULVE Pumpbar og selvudflydende Arbejdsbesparende Hurtig og sikker udlægning Hulrumsgulve - nu også i sortiment Knauf Danogips har en separat afdeling inden for puds og gulvmasser. Denne afdeling består af byggetekniske rådgivere med mange års erfaring inden for produkter til indvendig puds, udvendig puds samt undergulve. Undergulvene består af en række selv nivel lerende gulv- og spartelmasser, som dækker ethvert behov for et færdigt, plant, robust underlag for gulvbelægninger. Produktsortimentet kan opdeles i følgende områder: Selvnivellerende gulvmasser i lagtykkelser fra 0-0 mm Selvnivellerende gulvspartelmasser i lagtykkelser fra - mm Afretningsmasse i lagtykkelser fra 0-00 mm Med Knauf pumpeudstyr blandes og udpumpes mere end tons i timen. Materialepåfyldning sker samtidig med udpumpning, så ventetid undgås. Pumpeudstyret kræver ingen strømforsyning, kun vandtilslutning er nødvendig. Udstyret er forsynet med elektrovægte. Dette muliggør afregning på den eksakte mængde materiale, der udpumpes. Hulrumsgulve Hulrumsgulv er en ny teknik, som Knauf Danogips nu introducerer på det danske marked. Metoden er en standard byggemetode ved bygning af kontorhuse i Tyskland. Hulrumsgulvet matcher kravene til den hastige teknologiske udvikling, som betyder, at der bliver ført flere og flere kabler og rør til bl.a. vand, opvarmning, el, telefon og IT ind i huset. Hulrummet kan også anvendes til ventilation med både kold og varm luft. Vi har to typer hulrumsgulve - Pacific gulvsystem og Sahara gulvsystem. Læs nærmere om mulighederne med gulvmasser og hulrumsgulve på vores hjemmeside under puds- og gulvmasser eller rekvirér vores gulvbrochure "Knauf Flydegulve og Hulrumsgulve". 9

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv Vi har udviklet et helt nyt gulvkoncept til vandbåren gulvvarme, som kombinerer flere forskellige funktioner

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1 Underlagsplader Primo Lister Underlagsplader - Side 1 Læs mere på side 4 Monteringsvejledning side 5 Læs mere på side 6 Monteringsvejledning side 7 Læs mere på side 8 Monteringsvejledning side 9 Læs mere

Læs mere

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk

Juni 2008 3.630 DK. Monteringsvejledning. Modstår vand, ild, stød og støj. www.hydropanel.dk Juni 2008 3.630 DK Monteringsvejledning Modstår vand, ild, stød og støj www.hydropanel.dk udgave JUNI 2008 1400 2 1400 Indholdsfortegnelse 1 Produkt 1.1 Materialesammensætning 4 1.2 Anvendelse 5 1.3 Fordele

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader CERTIFIKAT: TP 121 TP Overensstemmelseserklæring for spånplader udstedt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289: Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader

Læs mere

Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix

Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix Plane underlag Støbning og spartling med PlaneMix DK Introduktion Kvalitet i flere solide lag Alfix har siden 1963 produceret produkter til opsætning, lægning, fugning og pleje af fliser. I 2001 blev sortimentet

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage

Ytong Multipor Projektering og udførelse, flade tage Projektering og udførelse, flade tage Den optimale løsning til isolering af tag mineralske isoleringsplader er velegnede til isolering af en lang række tagtyper både tage med fald og flade tage. Betontage

Læs mere

fermacell Gulve Montagevejldening Indhold Lette og tørre gulvsystemer Maj 2015 Fermacell GmbH Generelt om Konstruktionsoversigt Projektering

fermacell Gulve Montagevejldening Indhold Lette og tørre gulvsystemer Maj 2015 Fermacell GmbH Generelt om Konstruktionsoversigt Projektering 113 fermacell Montagevejldening Indhold Lette og tørre gulvsystemer Maj 2015 Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Der henvises iøvrigt til den gældende e-bog s version på www.fermacell.dk 10 9 8 7 6

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum.

~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. Til beboere i Bistrup Park 3460 Birkerød Omdeles Bistrup Park, 12. december 1999 ~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. I forbindelse

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere