System Gulve. Gipskartonplader Gulve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System Gulve. Gipskartonplader Gulve"

Transkript

1 Gipskartonplader Gulve System Gulve Hos Knauf Danogips har vi to typer undergulve. Pladegulve og Flydegulve. I denne manual er primært beskrevet pladegulve. Vi har en separat manual og afdeling for flydende gulvmasser fra Knauf. Vores pladegulve er formstabile og tørre undergulve, der er nemme at lægge. Det ideelle underlag til gulve i boliger, børneinstitutioner, skoler, hoteller, plejehjem, sygehuse og kontorer. Gulvene er behagelige at gå på, lyddæmpende og giver mulighed for hurtig montage uden byggefugt. Pladegulvene kan anvendes til nybyggeri, ombygninger og renoveringsopgaver. På vores hjemmeside kan der findes information om vores nye gulvsystem Subfloor, som er et innovativt undergulv til strøgulv på fast underlag og renovering af træbjælkelag. Det nye undergulvssystem, Subfloor, er fremtidens strøgulv og udviklet for at tilgodese ergonomi samt arbejdsmiljø. Subfloor kan anvendes overalt, hvor du skal bruge strøgulve. System Gulve Step Board Pladegulve GF Floor Board Floor MF Flydegulve Anhydrit, SSC og gulvspartelmasser Side 7 side 7 side 7 side 9 Systemegenskaber Brand materialeklasse A-s,d0 A A - Lydkrav db (L' n,w ) - trinlyd Afhængig af den samlede konstruktion db (R' w ) - luftlyd Afhængig af den samlede konstruktion Anvendelsesområder Boliger Nybyg Renovering Kontorer og erhverv Kontor Institution Skole Idrætshal Storcentre Plejehjem Hotel Butik Industriel Fabrik Lagerbygning Speciel Biograf Sygehus 9

2 Gipskartonplader Pladegulve PLADEGULVE Lette løsninger - tunge fordele Tørt byggeri Fleksible konstruktioner Brand- og lydsikre løsninger Pladegulve er færdige elementer, der næsten alle ud læg ges som svømmende un dergulve. Undergulvene tilfører ikke bygningen fugt og kan derfor udlægges på et sent tidspunkt i byggeprocessen. Vi kan tilbyde undergulve til stort set alle standardgulvbelægninger - fx trægulv, klinker og linoleum. Alle tre typer undergulve har en ergonomisk størrelse, er lette at tilpasse og har gode brand- og lydisolerende egenskaber. Alt efter behov har vi undergulve i gips, cement samt fibergips. Anvendelsesområder Til lette etagedæk, hvor undergulvene indgår i konstruktionens brand- og lydtekniske egenskaber Til kontorbyggeri, hvor det drejer sig om en kort byggetid og en stram tidsplan Til renoveringsopgaver, hvor der ikke må tilføres fugt Til tagetager, som ønskes indrettet til beboelse, kontor eller lignende Til vinterbyggeri, da gipsundergulve ikke tilfører bygningen fugt, der kræver efterfølgende udtørring Til projekter, hvor tidsplanen kræver, at gulvet kan belastes kort tid efter udlægningen 70 7

3 Gipskartonplader Typeoversigt Anvendelse Kategori jf. DS/EN 99-- Bolig Kontor & let erhverv Samlingslokaler med bordopstilling Samlingslokaler med faste siddepladser A B C C Kategori jf. DS/EN 99-- Samlingslokaler Butikker og arkiver Butikker og arkiver Tungere uden - mindre butikker - større butikker erhverv faste siddepladser C, C, C D D E,0 kn, kn/m, kn, kn/m,0 kn, kn/m,0 kn,0 kn/m,0 kn,0 kn/m,0 kn,0 kn/m 7,0 kn,0 kn/m 7,0 kn 7, kn/m Undergulv D- + A- Floor MF GF 9 GF D- + A- Floor MF GF 9 GF GF 9 GF GF 9 GF Undergulv GF GF GF GF GF GF Understøtningsforhold ) 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm Understøtningsforhold ) 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm 00 mm Tæpper Tæpper Linoleum/ vinyl Linoleum/vinyl Trægulve Trægulve Limede Limede parketstave parketstave Vådrum Vådrum Fliser/ Fliser/ klinker ) klinker ) Trinlyds- Trinlyds- isolation ) isolation ) Gulvvarme Gulvvarme Lette Lette skillevægge ) skillevægge ) ) Som fuldt regnes fx trapezplader med c/c bølge op til max. 0 mm. Dog skal Floor MF pladen altid være fuldt. ) Flisestørrelse ved Step Board System max. 00 x 00 mm. Ved brug af GF Floor Board er anvendelse af større fliser mulig - kontakt teknisk afdeling. ) Alle gipspladegulve giver gode trinlydsisolationsværdier i kombination med trinlydsbats. ) Bærende og stabiliserende vægge samt lydvægge må ikke monteres ovenpå undergulvet. Beskrivelse af farvekoder Produktet kan med fordel anvendes til denne opgave Produktet kan anvendes, men kun under specielle forudsætninger. Spørg din lokale Knauf Danogips konsulent Produktet må ikke anvendes til denne opgave Pladetype Knauf Danogips betegnelse Teknisk betegnelse iht. EN 0 D-, mm Step Board (gulvgipsplade) Gulvplank type D- A-, mm Classic Board (gipsplade) Standardgipsplade type A- Floor MF mm Aquapanel Floor MF (cementbaseret plade med mineraluld) - GF Floor Board 9,, eller mm gipsfiberplade - 7 7

4 Gipskartonplader Typeoversigt Produktbeskrivelse Knauf Danogips Step Board Speciel gulvgipsplade med kartonoverflade. Rette kartonklædte langkanter og skårne kortkanter. Mål:, x 00 x 00 mm. Step Board anvendes på underlag af en, mm Classic Board. Gulvpladen fuldklæbes vinkelret på standardpladens plade retning. Limes med Knauf Danogips gulvlim. På underlag af tørgranulat udlægges gulvpap mellem Classic Board og granulat. Overflade Banevare Ved belægninger med PVC, linoleum, kork m.v. primes med Knauf Gulvprimer og fuldspartles med min. mm Knauf F gulvspartelmas se. Før påklæbning af belægningen skal klæbeevnen til spartelmassen kontrolleres. Se også anvendelsesoversigt side 7. Trægulve Der kan monteres bøjleparket eller sammen limede parketgulve direkte ovenpå elementerne. Der kan ikke lægges trægulve, der limes til undergulvet. Step Board kan ligeledes anvendes som underlag for strøgulve. Knauf GF Floor Board Formstabil gipsfiberplade med not og fer på alle sider. Mål: 9 x 00 x 00 mm (GF 9) x 00 x 00 mm (GF ) x 00 x 00 mm (GF ) x 00 x 00 mm (GF ) GF Floor Board limes med Knauf GF-lim i fer og not. Anvendes på underlag med eller uden isolering eller ovenpå gulvvarmesystemer. På underlag af tørgranulat udlægges gulvpap mellem plade og granulat. Overflade Banevare Ved belægninger med PVC, linoleum, kork m.v. primes med Knauf Gulvprimer og fuldspartles med min. mm Knauf F gulvspartelmas se. Før påklæbning af belægningen skal klæbeevnen til spartelmassen kontrolleres. Fliser Ved fliser og klinker i vådrum eller andre fugt belastede områder skal der udføres en MK-godkendt vådrumsmembran. Fliser/klinker fastklæbes med en fleksibel flisemørtel. Nedbøjning af gulvkonstruktionen må ikke overstige /0 del af spændvidden. Step Board anvendt med underlag af en, mm Classic Board Trægulve Ved påklæbning af trægulve skal trægulvleverandørens anvisninger følges. For at undgå spændinger i gulvet, må trægulvet maksimalt have en tykkelse på / af den anvendte GF Floor Board. GF Floor Board med fer og not på alle fire sider. Fakta Knauf GF Floor Board Høj trykstyrke Enkel montering MK-godkendt til vådrum Valgfri overfladebelægning 9,, eller mm tykkelse Brand: A ubrændbar 7 7

5 Flachdübel Aquapanel Biscuit Gipskartonplader Projektering Projektering Aquapanel Floor MF Krav til underlag Aquapanel Floor er et færdigt cementbaseret undergulvselement, som anvendes til alle former for indendørs gulvbelægning. Modstandsdygtig overfor skimmeldannelse. Aquapanel Floor samles uden skruer, men med Aquapanel kiks og Aquapanel Floor lim. Aqupanel Floor MF består af en mm tyk cementbundet plade, hvorpå der er limet mm trykfast mine raluld. Mål: x 00 x 900 mm. Kantdesignet indebærer skruefri samling af undergulvselementerne baseret på fer og not metoden, da undergulvselementet har siders notgang, og samles med løs fer (kiks) og lim. Derved opnås kort monteringstid. Overflade Banevare Ved belægninger med PVC, linoleum, kork m.v. primes med Aquapanel Grunder Indoor og fuldspartles med min. mm Aquapanel gulvspartelmasse. Før påklæbning af belægningen skal klæbeevnen til spartel massen kontrolleres. Trægulve Ved påklæbning af trægulve skal leverandørens anvisninger følges. Undergulve kan udlægges på alle underlag, som er plane, bæredygtige og be skyttet mod nedefra kommen de fugt. Nedbøjningen bør højst være /0 del af spændvidden. Udlægges isolering under undergulvet, skal isoleringsmaterialet have den nødvendige bæreevne. Plane underlag Et plant underlag defineres som et underlag, der ikke afviger med mere end maksimalt mm målt med en meter lang retskinne. Små lunker ( - mm) udspartles. På terrændæk anvendes en cementbaseret spartelmasse, som Knauf F eller F. På underlag, hvor der ikke kommer fugt, anbefales Knauf special gipsgulvmasse F. Opretning af skæve underlag Knauf tørgranulat type PA anvendes til indvendig afret ning af ujævnheder, udligning af niveauforskelle, til opfyldning omkring rørinstalla tioner og andre afretningsopgaver, Knauf tørgranulat type PA skal min. udlægges i 0 mm tykkelse. Ved lagtykkelser over ca. 0 mm stampes granulatet for hver ca. 00 mm. mm mm meter Knauf tørgranulat type PA eller Aquapanel tørgranulat til afretning af niveauforskelle etc. Aquapanel Floor er et færdigt cementbaseret undergulvselement, som samles med Aquapanel kiks og lim. Fakta Aquapanel Floor MF God luftlydsisolering og trinlydsdæmpende Forbliver plant og giver et stærkt og stabilt undergulv timer efter udlægning er undergulvet fuldt belastbart og kan overfladebehandles med ønsket slutbelægning 00% modstandsdygtigt overfor vand og skimmeldannelse Aquapanel tørgranulat kan med fordel anvendes ved større lagtykkelser, da denne er delvis trædefast efter komprimering. Tørgranulat skal beskyttes imod byggefugt. På terrændæk og andre steder med risiko for fugtindtrængning skal der udlægges fugt-/dampspærre under tørgranulaten. Knauf gulvspartelmasser til afretning af små lunker og ujævne underlag. Fordele tørgranulat: Lav vægt (vejer kun / af sand) Fugtindhold ca. % Trinstøjdæmpende Ubrændbart 7 77

6 Gipskartonplader Principdetaljer Underlag/konstruktionsprincipper Dilatationsfuger Undergulve er formstabile og kan derfor udlægges i arealer op til x m (0 x 0 m for Aquapanel Floor MF) uden dilatationsfuger. Dog skal bygningens overordnede dilatationsfuger overholdes. Ikke-bærende og ikke-stabiliserende gipsskillevægge kan opstilles ovenpå gulvet, dog ikke på Aquapanel Floor MF. Princip K Princip K Også til gulvvarme Ved konstruktioner med gulvvar me er der brug for en gulvplade, der videregiver varmen til topbelægningen. Hertil anvendes GF Floor Board. Pladen har en god varmeledningsevne, der bevirker, at varmen ledes op til overfladen. Der skal væl ges en topbelægning, der er egnet til gulvvarme. Varmesystemet bør være med varmefordelings plader, og temperaturen må ikke overstige C. Terrændæk afrettet med spartelmasse og damspærre udlagt på trykfast isolering. Bjælkelag pletspartlet med F samt mel lemlag af korkparkolag eller gulvpap. Beskyttet mod fugt Undergulve skal beskyttes mod fugt fra underlaget. På terrændæk, over uopvarmede kældre, krybekældre eller andre steder, hvorfra der kan komme fugt, skal der placeres en dampspærre. Dampspærren skal have en Z-værdi, der er større end belægningens Z-værdi. På fugtige betonetageadskillelser over opvarmede rum udlægges fugtspærre. Princip K Princip K Vådrum Knauf GF Floor Board MK-godkendt til vådrum med flisebelægning. Etagedæk (evt. pletspartlet), evt. plastfolie og tørgranu lat afdækket med gulvpap. Bjælkelag oprettet med tørgranu lat afdækket med gulvpap. Princip K Signaturforklaring Gulvplade Tørgranulat Kantstrimler Isolering Dampspærre Gulvpap Fugtspærre Spartelmasse Etagedæk (evt. fugtspærre og gulvpap). 7 79

7 Flachdübel Aquapanel Biscuit Flachdübel Aquapanel Biscuit Gipskartonplader Principdetaljer Principdetaljer Principdetaljer Signaturforklaring Princip for stump samling af gulvelementer (fx i døråbninger). Knauf kantstrimmel (mineraluld) Gulvpap eller korkparkolag Detalje G7 Detalje G Damp-/fugtspærre på terrændæk eller "frisk" beton. Ingen - ved tørre etagedæk eller træunderlag Gulvelement (type er angivet) Topbelægning inkl. evt. nødvendig spartling og grunding Tørgranulat (min. 0 mm) Tilslutning til væg. Faste underlag. (Naturligt plane eller afrettet med spartelmasse). Tilslutning til væg. Faste underlag afrettet med Knauf tørgranulat Detalje G Type GF Floor Board Detalje G Type GF Floor Board 7 Tilslutning til hård belægning. (Underlag = granulat). Detalje G9 Tilslutning til hård belægning. (Underlag = isolering). Detalje G0 0 0 Detalje G Step Board + Classic Board:, mm Step Board +, mm Classic Board Detalje G Step Board + Classic Board:, mm Step Board +, mm Classic Board 7 Vægtilslutning ved flisebelægning. Signaturforklaring Detalje G - Se foranstående side Detalje G Type Aquapanel Floor MF mm Detalje G Type Aquapanel Floor MF mm Trykfast isolering Gulvelement (her vist som type GF gælder for alle typer) Skruefast pladestrimmel med lim og skrueforbindelse Silikonefuge Faststøbt vinkelskinne Fliser el. klinker Fugtmembran med hjørnearmering (kun nødvendig i vådrum, type GF Floor Board skal anvendes) Evt. gulvvarmesystem (max. C) 0

8 Gipskartonplader Montage Montage Afretning med granulat Forarbejder Terrændæk Inden udlægning af tørgranulat udlægges en dampspærre på terrændækket. Dampspærren bør have en z-værdi, der er større end gulvbelægningens, og føres op ad vægge til en højde, der svarer til den færdige gulvkote. Etagedæk af beton Inden udlægning af tørgranulat afdækkes betondækket med 0, mm plastfolie (min. 00 mm overlapninger i samlingerne). Folien føres op ad vægge til en højde svarende til færdig gulvkote. Træbjælkelag Inden udlægning af tørgranulat afdækkes gulvbrædderne med et lag gulvpap. Udlægning af granulat Langs alle afgrænsende vægge og omkring søjler opsættes Knauf kantstrimler. Knauf tørgranulatet type PA (min. 0 mm) fordeles, stampes og afrettes til plan flade. Ved en lagtykkelse på indtil ca. 0 mm er en stampning ikke nødvendig, dog skal der på regnes ca. % komprimering af lagtykkelsen, når gulvet pålægges. Ved lagtykkelser over ca. 0 mm stampes granulatet for hver ca. 00 mm. Her kan med fordel anvendes Aquapanel tørgranulat, som er delvis trædefast efter komprimering. Forbrug pr. m Knauf tørgranulat type PA:,0 l/mm/m Aquapanel tørgranulat:, l/mm/m Rørledninger, kabler og lignende skal over dækkes med min. 0 mm tørgranulat. Ved tilslutninger til andre gulvkonstruktioner skal der sørges for en fast afslutning for gra nulatet. Afretningen foretages med afretningsværktøj, som består af aluminiums anlægs- og aftrækskinner med libeller. Gulvelementer - Arbejdsvejledning Generelt Underlaget kontrolleres, og eventuelle ujævnheder og højdeforskelle afrettes. Langs alle vægge, omkring søjler o.lign. op sættes Knauf kantstrimler. Ved terrændæk o.lign. konstruktioner udlæg ges en dampspærre. Udlægning Pladerne udlægges fortløbende i forbandt. Afskæringen fra første række anvendes i anden række. Endesamlinger skal forskydes, som angivet for de enkelte typer. Tilskæring Undergulvspladerne tilskæres med stiksav eller rundsav med sug. Ved Aquapanel pladerne anvendes rundsav med diamantklinge. Ved første række (langs væggen) bortskæres fer'en, så pladen har fuld tykkelse. Understøtninger I døråbninger og andre steder, hvor samlinger ikke kan udføres som standardsamling, skal samlinger udføres, som vist på principdetalje. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl.7 Minimum forskydning af pladestød Step Board GF Floor Board Floor MF Dilatationsfuger Undergulve er formstabile og kan derfor udlægges i arealer op til x m (0 x 0 m for Aquapanel Floor MF) uden dilatationsfuger. Dog skal bygningens overordnede dilatationsfuger overholdes. Ikkebærende og ikke-stabiliserende gipsskillevægge kan opstilles ovenpå gulvet, dog ikke på Aquapanel Floor MF. Fugt og lagring Gulvelementerne skal opbevares indendørs under tørre forhold og ved udlægning må den relative luftfugtighed ikke overstige 0% RF. Eksempler Dampspærre Evt. nødvendig afdækning Evt. nødvendig afdækning Min. 0 mm Min. 0 mm Min. 0 mm Min. 0 mm Rør Gulvpap Rør Terrændæk. Træunderlag.

9 Gipskartonplader Montage Lægningsvejledning Step Board + Classic Board Der udlægges først et lag, mm Classic Board med rette langkanter. Disse lægges løst, på tværs af evt. isoleringsplader eller gulvbrædder. Pladerne skal ligge tæt sammen. For montering på trapezplader - se System Etagedæk. Gulvpladens bagside påføres gulvlim med en ca. 00 mm tandspartel som følger:. I en stribe hele vejen rundt langs kanten. I bølger med ca. 00 mm midt på pladen. Ved brug af tandspartel er forbruget ca. 0, - 0, l/m. Step Board udlægges på tværs af standard pladerne. Step Board tilskæres som almindelige gipsplader. Kortkantsamlinger forskydes min. 00 mm fra række til række. Sørg for, at samlingerne ikke ligger lige over samlingerne i standardpladerne. Lægningsvejledning Knauf GF Floor Board Gulvpladerne udlægges fortløben de i forbandt. Næste række begyndes med det afskår ne stykke fra den første række. Endesam linger ne skal forskydes med min. 0 mm. Pladerne tilskæres med hårdmetalklinge. Ved montage direkte på C-profiler forbores med mm bor. GF Floor Board sammenlimes med Knauf GF-lim. Limen påføres både fer og not. Rumtemperaturen skal være minimum 0 C. Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen, hvis ikke, er der anvendt for lidt lim. Samlingerne skal være tætte. Det anbefales at anvende montageværktøj, så pladekanterne ikke beskadiges under montagen. Undgå færdsel eller belastning af gulvet før limen er tør ( - timer). Læg gulvpladerne på plads, en for en, og tryk dem fast. Sørg for, at gulvpladen ligger plant og uden ujævnheder fra plade til plade. Undgå færdsel eller belastning af gulvet før limen er tør ( - timer). Hvis gulvpladerne ikke kan lægges i forbandt ved dørpartier eller andre steder, skal samlin ger med stum pe stød fastholdes med lim og skruer, som vist på principdetaljerne side. Placering af lim For at sikre tæt tilslutning mellem pladelagene kan der med fordel anvendes midlertidig skruning af hjørner/kanter. Skruerne fjernes, når limen er afhærdet. Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen, hvis ikke, er der anvendt for lidt lim.

10 Gipskartonplader Montage Denne skitse viser, hvor Aquapanel kiksene skal placeres. Lægningsvejledning Aquapanel Floor MF Udlægning Pladerne skal tages direkte ud af plastemballeringen og installeres umiddelbart herefter. Der startes i et hjørne. Pladerne udlægges med kiler ved kanter for at pladerne ikke forskubber sig. Ved placering af kiler skal der tages hensyn til, at Knauf kantstrimler skal monteres, når alle plader er udlagt og limen er afhærdet. Aquapanel kiksen trykkes ind igennem limen og ind i rillen af pladen. Der anvendes ca. 7 kiks pr. m. Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen, hvis ikke, er der anvendt for lidt lim. Når limen hærder bliver kiksen yderligere fikseret. Pladerne udlægges fortløbende i forbandt. Afskæringen fra første række anvendes i anden række. Endesamlinger skal forskydes med minimum 00 mm. Pladerne udlægges, så man arbejder ud fra hjørnet og ud i rummet. Krydsfuger undgås. Aquapanel elementerne skubbes sammen på tværs og langs, så lim trænger op imellem pladerne. Herved skubbes kiksen helt ind i pladens rille. Det er nødvendigt at etablere dilatationsfuger, når rummets længde overstiger 0 m. Pladerne tilskæres med rundsav med diamantklinge. Lim- og kikssamling For at sikre optimal vedhæftning pladerne imellem, skal falsen være rengjort med en fugtig pensel før limen påføres. Vigtigt! Undgå krydsfuger. Der skal være minimum 00 mm mellem pladestød og disse skal altid fikseres med en Aquapanel kiks. Efter behov kan yderligere Aquapanel kiks anvendes. Den sidste tilpassede Aquapanel plade fastgøres først i den ene side, hvorefter man lader pladen "falde ned". Efterfølgende skubbes den på plads i begge retninger, indtil der kommer lim op imellem samlingerne. Aquapanel Floor kan skubbes på plads med hænderne, men også vha. rigtigt gulvbelægningsværktøj. Limen påføres falsen, så falsen er helt dækket af lim. Når limen er hærdet (efter ca. timer) skrabes den overskydende del af. Straks efter at limen er hærdet primes hele gulvets overflade med Aquapanel Grunder Indoor. Gulvet må først betrædes timer efter udlægning. Langs alle afgrænsende vægge og omkring søjler opsættes Knauf Kantstrimler, når alle plader er udlagt og gulvet er tørt. 7

11 Gipskartonplader Flydegulve GULVMASSER/ HULRUMSGULVE Pumpbar og selvudflydende Arbejdsbesparende Hurtig og sikker udlægning Hulrumsgulve - nu også i sortiment Knauf Danogips har en separat afdeling inden for puds og gulvmasser. Denne afdeling består af byggetekniske rådgivere med mange års erfaring inden for produkter til indvendig puds, udvendig puds samt undergulve. Undergulvene består af en række selv nivel lerende gulv- og spartelmasser, som dækker ethvert behov for et færdigt, plant, robust underlag for gulvbelægninger. Produktsortimentet kan opdeles i følgende områder: Selvnivellerende gulvmasser i lagtykkelser fra 0-0 mm Selvnivellerende gulvspartelmasser i lagtykkelser fra - mm Afretningsmasse i lagtykkelser fra 0-00 mm Med Knauf pumpeudstyr blandes og udpumpes mere end tons i timen. Materialepåfyldning sker samtidig med udpumpning, så ventetid undgås. Pumpeudstyret kræver ingen strømforsyning, kun vandtilslutning er nødvendig. Udstyret er forsynet med elektrovægte. Dette muliggør afregning på den eksakte mængde materiale, der udpumpes. Hulrumsgulve Hulrumsgulv er en ny teknik, som Knauf Danogips nu introducerer på det danske marked. Metoden er en standard byggemetode ved bygning af kontorhuse i Tyskland. Hulrumsgulvet matcher kravene til den hastige teknologiske udvikling, som betyder, at der bliver ført flere og flere kabler og rør til bl.a. vand, opvarmning, el, telefon og IT ind i huset. Hulrummet kan også anvendes til ventilation med både kold og varm luft. Vi har to typer hulrumsgulve - Pacific gulvsystem og Sahara gulvsystem. Læs nærmere om mulighederne med gulvmasser og hulrumsgulve på vores hjemmeside under puds- og gulvmasser eller rekvirér vores gulvbrochure "Knauf Flydegulve og Hulrumsgulve". 9

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

MED UNDERGULVE FRA KNAUF FÅR DU MULIGHED FOR LETTE, TØRRE OG FLEKSIBLE KONSTRUKTIONER.

MED UNDERGULVE FRA KNAUF FÅR DU MULIGHED FOR LETTE, TØRRE OG FLEKSIBLE KONSTRUKTIONER. MED UNDERGULVE FRA KNAUF FÅR DU MULIGHED FOR LETTE, TØRRE OG FLEKSIBLE KONSTRUKTIONER. Se mere på knauf.dk Vigtig information Er tilføjet ved afsnit og anvisninger, som ikke må glemmes. Værd at vide Er

Læs mere

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Sahara gulvsystem. Gipsfibergulvplader på justerbare støtteben Hulrumsgulv - træk kabler og rør under gulvet. SMARTERE Træk kabler under gulvet

Sahara gulvsystem. Gipsfibergulvplader på justerbare støtteben Hulrumsgulv - træk kabler og rør under gulvet. SMARTERE Træk kabler under gulvet 04/2006 Knauf Sahara hulrumsgulv 02/2016 SMARTERE Træk kabler under gulvet FLEKSIBELT Rum kan hurtigt opgraderes HURTIGT Færdigt gulv udlægges dagen derpå Sahara gulvsystem Gipsfibergulvplader på justerbare

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

BRIO gulve. Gulve / Stærkt og stabilt undergulv. Let at montere. Minimal indbygningshøjde. Ideel til gulvvarmesystemer. gulve

BRIO gulve. Gulve / Stærkt og stabilt undergulv. Let at montere. Minimal indbygningshøjde. Ideel til gulvvarmesystemer. gulve Gulve / BRIO Knauf Brio er et gipsfiberundergulv med høj densitet bestående af 60% genbrugsmateriale, specielt udviklet for brug i nybyg eller renovering. Brio er et stærkt, let og hurtigt installérbart

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

MED UNDERGULVE FRA KNAUF FÅR DU MULIGHED FOR LETTE, TØRRE OG FLEKSIBLE KONSTRUKTIONER.

MED UNDERGULVE FRA KNAUF FÅR DU MULIGHED FOR LETTE, TØRRE OG FLEKSIBLE KONSTRUKTIONER. MED UNDERGULVE FRA KNAUF FÅR DU MULIGHED FOR LETTE, TØRRE OG FLEKSIBLE KONSTRUKTIONER. Se mere på http://www.knaufdanogips.dk/gipsbyggesystemer/gulve Vigtig information Er tilføjet ved afsnit og anvisninger,

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Rigidur Rigidur H fremtidens beklædningsplade Rigidur H, den nye homogene fibergipsplade fra Rigips, opfylder alle de krav som byggeindustrien stiller til en

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Trinlydsdæmpning betondæk EN ISO 10140-1:2010 Trinlydsdæmpning af betondæk giver bedre indeklima mira byggeprodukter tilbyder 3 forskellige silent step måtter

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse!

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse! Platon Stop Original Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton Tørre og sunde huse! Platon Stop Enkel og effektiv fugts Fugt i gulvet Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme.

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Varmegulvsystem Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Testet Funktionsgodkendt 0131/06 GODKENDT Indfrier kravet i BR08 jvf. DS 410 Tak! Tak fordi du har

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV April 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast,

Læs mere