FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt"

Transkript

1 FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt

2 Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på væg på væg Tabel A: Lette enkeltgenstande på FERMACELL fibergips Tabel Tabel A: Lette A: Lette enkeltgenstande på FERMACELL på fibergips Lette, lodrette enkeltgenstande, der Billedkroge med (1) Tilladte belastning pr. krog i kg i kg Lette, Lette, uden lodrette lodrette større enkeltgenstande, fremspring hænger der der sømfastgørelse Billedkroge Billedkroge med (1) med (1) Tilladte Tilladte belastning belastning pr. krog pr. krog i kg (2) i kg (2) uden parallelt uden større større til fremspring vægfladen, som hænger fx hænger billeder sømfastgørelse FERMACELL fibergips 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm (tykkelse) 12,5mm mm parallelt eller parallelt til dekorationer, vægfladen, til som kan som fx uden billeder fx videre billeder FERMACELL fibergips fibergips 10 mm 10 mm 12,5 12,5 mm mm15 mm 15 mm 18 mm 18 mm (tykkelse) (tykkelse) , ,5 mm 20 mm eller eller fastgøres dekorationer, direkte kan på kan uden FERMACELL uden videre videre fastgøres fibergips fastgøres direkte med direkte på egnede FERMACELL på søm, skruer fibergips fibergips etc. Egnede med med egnede er egnede fx søm, søm, billedkroge skruer skruer etc. med etc. Egnede Egnede et eller er fx flersømsophængning søm, fx søm, billedkroge med eller med et eller et skruer eller flersømsophængning og plugs. Oplysninger eller om eller skruer ophængningens skruer og plugs. og plugs. Oplysninger belastnings om ophængningens om evne ses i tabel A belastnings- og B. (1) Krogenes brudstyrke alt alt efter fabrikat. Fastgørelse af kroge af i kroge beklædningen i beklædningen uden uden evne evne ses ses i tabel i tabel A og A B. og B. hensyntagen til underkonstruktion. (1) Krogenes (1) Krogenes brudstyrke brudstyrke alt efter alt efter fabrikat. fabrikat. Fastgørelse Fastgørelse af kroge af kroge i beklædningen i uden uden Den tilladte last er baseret på en (2) ved relativ luftfugtighed op til 85 %). hensyntagen Sikkerhedsfaktor til underkonstruktion. til 2 (konstant belastning ved relativ luftfugtighed Den sikkerhedsfaktor Den tilladte tilladte last last baseret 2. baseret på en på en (2) Sikkerhedsfaktor (2) op til 85 %). 2 (konstant 2 (konstant belastning belastning ved relativ ved relativ luftfugtighed op til op 85 til %). 85 %). sikkerhedsfaktor Tabel B: Konsolbelastning på lodret FERMACELL fibergips Enkeltophængning Tabel Tabel B: Konsolbelastning B: Tilladte på lodret på belastning lodret FERMACELL ved enkeltophængning fibergips altid midt imellem (1) Enkeltophængning lodrette under- Tilladte Tilladte belastning belastning ved ved enkeltophængning ved altid midt altid konstruktioner midt imellem imellem (1) FERMACELL fibergips (2) 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10 + lodrette lodrette under- under- (tykkelse) 12,5 mm konstruktioner FERMACELL fibergips fibergips (10) 10 (2) mm 10 mm 12,5 12,5 mm mm15 mm 15 mm 18 mm 18 mm (tykkelse) Plug (tykkelse) fx 40 kg 50 kg 55 kg 55 kg 12, ,5mm kg mm v Fabr. Fischer Plug Ø Plug fx 8 mm fx 40 kg t 40 kg 50 kg 50 kg 55 kg 55 kg 55 kg 55 kg 60 kg kg kg v v Fabr. Fabr. Fischer Fischer Ø 8 mm Ø 8 mm t t Skrue m. 20 kg 30 kg 30 kg 35 kg 35 kg helgevind 300 Skrue Ø Skrue 5 m. mm m. 20 kg kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 35 kg 35 kg 35 kg 3535kg helgevind helgevind Ø 5 mm Ø 5 mm (1) Efter DIN 4103, sikkerhedsfaktor 2 (fabrikantens brugsvejledning skal overholdes). 300 Enkeltgenstande i loft Enkeltgenstande i loft i loft (2) Underkonstruktionens centerafstand skal være 50 x pladetykkelsen. (1) Efter (1) Efter Efter DIN DIN 4103, 4103, sikkerhedsfaktor sikkerhedsfaktor 2 (fabrikantens 2 2 (fabrikantens brugsvejledning brugsvejledning skal overholdes). skal overholdes). skal overholdes). De anførte belastningsværdier kan regnes sammen når afstanden mellem de enkelte plugs (2) Underkonstruktionens (2) centerafstand skal være skal være 50 x pladetykkelsen. 50 x er 50 cm. Ved mindre afstande kan 50 % af den tilladte maks. belastning ophænges pr. plug. De anførte De anførte belastningsværdier kan regnes kan regnes sammen sammen når afstanden når afstanden mellem mellem de enkelte de enkelte plugs plugs Summen af de enkelte laster må ved vægge ikke overstige 1,4 kn/lbm og ved fritstående er 50 er cm. 50 Ved cm. mindre Ved mindre afstande afstande kan 50 kan % 50 af den % af tilladte den tilladte maks. maks. belastning belastning ophænges ophænges pr. plug. pr. plug. forsatsvægge og ikke med hinanden forbundne dobbeltvægge ikke overstige 0,4 kn/lbm. Summen Summen af de af enkelte de enkelte laster laster må ved må vægge ved vægge ikke overstige ikke overstige 1,4 kn/lbm 1,4 kn/lbm og ved og fritstående ved fritstående Ved højere laster skal væggens stabilitet eftervises ved statisk beregning. forsatsvægge og ikke og med ikke hinanden med hinanden forbundne forbundne dobbeltvægge ikke overstige ikke overstige 0,4 kn/lbm. 0,4 kn/lbm. Ved højere Ved højere laster laster skal væggens skal væggens stabilitet stabilitet eftervises eftervises ved statisk ved statisk beregning. beregning. Tabel C: Fastgørelse af i loftsbeklædning Tabel Tabel C: Fastgørelse C: af loftsbeklædning af På FERMACELL fibergips i forbin- FERMACELL 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm På FERMACELL delse På med nedhængte fibergips fibergips i lofter forbin- i forbin- kan beklædning (2) 12,5mm FERMACELL 10 mm 10 mm 12,5 12,5 mm mm15 mm 15 mm 18 mm 18 mm delse delse man med uden med nedhængte problemer lofter ophænge lofter kan kan eller beklædning Tilladt belastning (2) (2) ved , ,5 mm 25 mm enkeltophængning (i kg) fastgøre genstande. Her anbefales (1) man man uden uden problemer ophænge ophænge eller eller Tilladt for Tilladt belastning skrueplugs specialplugs belastning ved (3) (12) ved enkeltophængning (i kg) (i kg) fastgøre især fastgøre genstande. forskellige specialplugs Her Her anbefales anbefales af (1) (1) for (1) skrueplugs for Efter skrueplugs DIN (3) 4103, (3) sikkerhedsfaktor 2. især især metal. forskellige De tilladte specialplugs belastninger af af pr. (2) Kipdyvler Fabrikantens brugsvejledning skal overholdes. Klapdyvler (1) Efter (1) Efter DIN 4103, DIN 4103, sikkerhedsfaktor metal. fastgørelse metal. De tilladte De tilladte ved belastninger aksial trækbelast- pr. pr. (3) Underkonstruktionens centerafstand 35 x pladetykkelsen. (2) Fabrikantens (2) brugsvejledning skal overholdes. skal overholdes. ning ses i tabel C. De anførte belastningsværdier kan regnes sammen når afstanden mellem de enkelte plugs fastgørelse ved aksial ved aksial trækbelastning ses ses i tabel i tabel C. C. De anførte De anførte belastningsværdier kan regnes kan regnes sammen sammen når afstanden når afstanden mellem mellem de enkelte de enkelte plugs plugs Den maksimalt tilladelige fladelast pr. m 2 må ikke overskride 4 x enkeltlasten. Underkonstruk- (3) Underkonstruktionens (3) centerafstand 35 x pladetykkelsen. 35 x er 50 cm. Ved mindre afstande må maksimalbelastningen ikke overstige 50 % pr. plug. ning er 50 er cm. 50 Ved cm. mindre Ved mindre afstande afstande må maksimalbelastningen må ikke overstige ikke overstige 50 % 50 pr. % plug. pr. plug. tionen skal dimensioneres iht. givne statiske krav. Den maksimalt Den maksimalt tilladelige tilladelige fladelast fladelast pr. m pr. 2 må mikke 2 må overskride ikke overskride 4 x enkeltlasten. 4 x Underkonstruktionen tionen skal dimensioneres skal iht. givne iht. givne statiske statiske krav. krav. Efter DIN 4103, sikkerhedsfaktor 2 (fabrikantens brugsvejledning skal overholdes)

3 FORUDSÆTNINGER (1) Væghøjden er fastsat uden vindlast. For bestemmelse af højder af vægge med vindlast, se tabellen med væghøjder. For brandbelastede vægge må væghøjden ikke overstige 400 cm, dog 600 cm for 1S21og 1S21/DK, og 800 cm for 1S31, hvis den opbygges af 100 mm profiler c-c400 og 95 mm stenuld som Rockwool Flexibatts, gennemsnitlig densitet 30 kg/m 3. (2) Max værdi angiver lydisolationsklasse som kan tilvejebringes, når arbejdet udføres omhyggeligt. Der forudsættes flankerende vægge med densitet 300 kg/m2 eller vægge med tilsvarende flanketransmission. Gulve skal være opbygget svømmende på strøer eller støbt på isolering efter væggens montage. Lofter skal være nedhængte, fortrinsvis på lydbøjler el. lign. Den dårligst lydisolerende bygningsdel vil være dimensionsgivende for den resulterende lydisolering R w. Vær opmærksom på at døre og evt. tekniske installationer i væggen vil have en negativ indflydelse på lydisoleringen. I forhold til de målte laboratorieværdier Rw er der anvendt en sikkerhed på ca. 4-8 db som skøn for det vægtede reduktionstal R w (højest opnåelige byggepladsværdi i praksis). Visse enkelte værdier kan være interpolerede. Det anbefales at foretage specifik lydprojektering til den enkelte byggesag. (3) Væghøjden er fastsat uden vindlast. For bestemmelse af højder af vægge med vindlast, se tabellen med væghøjder. For brandbelastede vægge må væghøjden ikke overstige 400 cm, dog 800 cm for 1H31/DK1 med 45 x 195 mm skellet og 195 mm stenuld som Rockwool, gennemsnitlig densitet 30 kg/m 3. (4) Ved c-c afstand 450, reduceres lydisoleringen med ca. 1-2 db. Dette gælder dog ikke vægge med dobbeltskelet og forsatsvægge. (5) Eksisterende gamle bjælkelag med rørpuds, hvor gulvbrædder er optaget, lerindskud fjernet og erstattet med 150 mm Rockwool med densitet 30 kg/m 3 (2HR21/A, 2HR21/A1 og 2HR21/A2). Gulvbrædder fornyes, reetableres eller erstattes med mindst 18 mm træplade iht. leverandørens anvisninger. Rør puds på loftet forudsættes at være i enten tæt og god stand, repareret eller pladebeklædt (jvf SBi 173). (6) For opfyldelse af brandkrav skal isoleringen være stenuld i pladeform som Rockwool Flexibatts, med gennemsnitlig densitet 30 kg/m 3. (7) Eksisterende gamle træbjælkelag med rørpuds og lerindskud (2HR21/B, 2HR21/B1 og 2HR21/B2) forudsættes tætnet langs fodpaneler, og rør puds på loftet forudsættes at være i enten tæt og god stand, repareret eller pladebeklædt (jvf SBi 173). (8) Ved krav til mere isolering, kan vægtykkelse øges tilsvarende. (9) Kan kun udføres som elementbyggeri. (10) Underkonstruktionens centerafstand skal være 50 x pladetykkelsen. De anførte belastningsværdier kan regnes sammen når afstanden mellem de enkelte plugs er 50 cm. Ved mindre afstande kan 50 % af den tilladte maks. belastning ophænges pr. plug. Summen af de enkelte laster må ved vægge ikke overstige 1,5 kn/ lbm og ved fritstående forsatsvægge og ikke med hinanden forbundne dobbeltvægge ikke overstige 0,4 kn/ lbm. Ved højere laster skal væggens stabilitet eftervises ved statisk beregning. (11) Gælder for anvendelse på alle underlag med en densitet på mindst 300kg/m 3 eller på materialer (fx. Rockwool) som er ubrændbare. (12) Underkonstruktionens centerafstand d 36 x pladetykkelsen. De anførte belastningsværdier kan regnes sammen når afstanden mellem de enkelte plugs er 50 cm. Ved mindre afstande må maksimalbelastningen ikke overstige 50 % pr. plug. 3

4 Skillevægge med FERMACELL stålprofiler Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) Væghøjde R w opnåelig tykkelse plader pr. side c-c 600 (1) byggepladsværdi c-c 600 (2)(4) [mm] [mm] [mm] [mm] [db] 1S x 0,6 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0, S x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60] x 0, x 0,6 1S x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 75 x 0,6 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) S x 50 x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 75 x 0, S x 0,6 10 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0,6 1S x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 15 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0,6 1S x 0,6 12, og 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0,6 1S x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0,6 1S x 0,6 12, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0,6 EI90 A2-s1,d0 (BS90) x 0, x 0,6 12,5 + 12,5 EI90 A2-s1,d0 (BS90) x 0, x 0, S x 75 x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) S x 75 x 0,6 12, EI90 A2-s1,d0 (BS90)

5 Skillevægge med standard stålprofiler Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) Væghøjde R w opnåelig tykkelse plader pr. side c-c 600 (1) byggepladsværdi c-c 600 (2)(4) [mm] [mm] [mm] [mm] [db] 1S15/DK x 0,56 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0, S24/DK x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0,56 1S22/DK x 0,56 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S13/DK x 70 x 0,56 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) S27/DK x 45 x 0,56 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 70 x 0, S19/DK x 0,56 10 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0,56 1S21/DK x 0,56 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S25/DK x 0,56 15 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0,56 1S29/DK x 0,56 12, og 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0,56 1S26/DK x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0,56 1S31/DK x 0,56 12, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0,56 EI90 A2-s1,d0 (BS90) x 0, x 0,56 12,5 + 12,5 EI90 A2-s1,d0 (BS90) x 0, x 0, S28/DK x 70 x 0,56 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) S32/DK x 70 x 0,56 12, EI90 A2-s1,d0 (BS90)

6 Skillevægge med træstolper Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) Væghøjde R w opnåelig tykkelse plader pr. side c-c 600 (3) byggepladsværdi c-c 600 (2)(4) [mm] [mm] [mm] [mm] [db] 1H10/DK x EI30 (BD30) x x 95 1H13/DK x 56 12,5 EI30 (BD30) x x H15/DK x EI30 (BD30) x 95 1H21/DK x 70 12, EI60 (BD60) x 95 1H23/DK x EI60 (BD60) x 95 1H26/DK x 70 12, EI60 (BD60) H22/DK x 70 12,5 EI60 (BD60) x H24/DK x EI60 (BD60) x 95 1H25/DK x EI60 (BD60) x 95 1H31/DK x 70 12,5 + 12,5 EI90 (BD90) x H27/DK x 45 x 70 12,5 EI60 (BD60) H35/DK x 45 x 70 12, EI90 (BD90)

7 Forsatsvægge/skaktvægge med FERMACELL stålprofiler Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) Væghøjde Luftlydstykkelse plader på en side c-c 600 (1) forbedring D R w (2) [mm] [mm] [mm] [mm] [db] 3S01 87,5 75 x 0,6 12, D ,5 100 x 0, S12 97,5 75 x 0,6 12, EI30 A2-s1,d0 (BS30) 122,5 100 x 0,6 3S x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) D x 0,6 3S x 0, x 12,5 EI90 A2-s1,d0 (BS90) D x 0,6 Forsatsvægge/skaktvægge med standard stålprofiler Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) Væghøjde Luftlydstykkelse plader på en side c-c 600 (1) forbedring D R w (2) [mm] [mm] [mm] [mm] [db] 3S01/DK 82,5 70 x 0,56 12,5 D ,5 95 x 0,56 3S12/DK 92,5 70 x 0,56 12, EI30 A2-s1,d0 (BS30) 117,5 95 x 0,56 3S21/DK x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) D x 0,56 3S31/DK x 0, x 12,5 EI90 A2-s1,d0 (BS90) D x 0,56 7

8 Vådrumsvægge med FERMACELL Fibergips Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) R w opnåelig R w opnåelig tykkelse plader byggepladsværdi byggepladsværdi c-c 300 c-c 450 (2) [mm] [mm] [mm] [db] 1SV ,5 75 x 0,6 Vådrum 15 EI60 A2-s1,d0 (BS60) SV21/DK 97,5 70 x 0,56 Andre rum 12,5 1SV ,5 75 x 0,6 Vådrum 2 x 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) SV22/DK 107,5 70 x 0,56 Andre rum 12,5 3SV x 0,6 15 3SV01/DK x 0,56 3SV x 0,6 2 x 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) 3SV11/DK x 0,56 Vådrumsvægge med FERMACELL Powerpanel H 2 O Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) R w opnåelig R w opnåelig tykkelse plader byggepladsværdi byggepladsværdi c-c 300 c-c 450 [mm] [mm] [mm] [db] [db] 1SV11 H O x 0,6 12,5 H 2 O EI30 A1 (BS30) SV11/DK H 2 O x 0,56 1SV31 H O x 0,6 12,5 H 2 O + 12,5 H 2 O EI90 A1 (BS90) SV31/DK H 2 O x 0,56 1SV41 H O x 0,6 12,5 FG + 12,5 H 2 O EI120 A2-s1,d0 (BS120) SV41/DK H 2 O x 0,56 3SV12 H 2 O ,5 75 x 0,6 12,5 H 2 O 3SV12/DK H 2 O 82,5 70 x 0,56 3SV11 H 2 O x 0,6 2 x H 2 O EI30 A1 (BS30) 3SV11/DK H 2 O x 0,56 Alle vådrumsvægge på denne side kan også udføres med underkonstruktion af træ. Dette vil for 1SV21 og 1SV22 s vedkommende resultere i en ringere lydisolering end det der angives her. Anvisningen for brugen af FERMACELL fibergips til vådrum er i overensstemmelse med By & Byg Anvisning 200, Vådrum. Se også denne, for nærmere information. 8

9 Skillevægge med FERMACELL Powerpanel H 2 O Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) R w opnåelig tykkelse plader byggepladsværdi c-c 600 (2) [mm] [mm] [mm] [db] 1S11 H 2 O x 0,56 12,5 H 2 O EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0,6 1S31 H 2 O x 0,56 12,5 H 2 O + 12,5 H 2 O EI90 A2-s1,d0 (BS90) x 0,6 1S41 H 2 O x 0,56 12,5 FG + 12,5 H 2 O EI120 A2-s1,d0 (BS120) x 0,6 Skillevægge med FERMACELL Powerpanel H 2 O på træstolper Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) R w opnåelig tykkelse plader pr. side byggepladsværdi c-c 600 (2)(4) [mm] [mm] [mm] [db] 1H22 H 2 O x 70 12,5 H 2 O EI60 (BD60) Forsatsvægge/skaktvægge med FERMACELL Powerpanel H 2 O Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) R w opnåelig tykkelse plader pr. side byggepladsværdi c-c 600 (2) [mm] [mm] [mm] [db] 3S11 H 2 O x 0,6 2 x H 2 O EI30 A2-s1,d0 (BS30) D 21 3S11/DK H 2 O x 0,56 9

10 Bærende vægge med FERMACELL fibergips Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) Lodret Væghøjde R w opnåelig tykkelse c-c 600 plader pr. side last c-c 600 (1) byggepladsværdi c-c 600 (2)(4) [mm] [mm] [mm] [mm] [db] 1HT14/DK x 95 12,5 REI30 (Bærende BD30) 1, N/mm 2 1HT22/DK x REI60 (Bærende BD60) 2, N/mm 2 1HT2x/DK (9) x 95 12,5 + 2 x 12,5 REI60 (Bærende BD60) 1, N/mm 2 1ST Lindab SKY120 + RY REI30 (Bærende BS30) 16, t = 1,0 mm kn/m 1ST Lindab SKY120 + RY120 2 x 15 REI60 (Bærende BS60) 16, t = 1,0 mm kn/m FERMACELL fibergips som brandbeskyttende pladebeklæding Brand- Systemskitse FERMACELL klassifikation plader pr. side [mm] K 1 10 (11) 10 (Klasse 1 Beklædning) K eller 2 x 10 (BD 30+) K x 18 (BD 60+) 10

11 Ydervægge med FERMACELL Powerpanel udvendigt, FERMACELL fibergips indvendigt Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion FERMACELL Brandklassifikation (6) Lodret Væghøjde R w opnåelig tykkelse (8) plader pr. side last c-c 600 (1) byggepladsværdi (8) (2)(4) c-c 600 [mm] [mm] [mm] [N/mm 2 ] [mm] [db] 1HA21/DK x x 45 indv: 15 mm fibergips REI60 (Bærende BD60) 2, forskalling og udv: Powerpanel HD dampspærre Letmørtel puds 1HA11/DK x x 45 indv: 12,5 mm fibergips REI30 (Bærende BD30) 1, forskalling og udv: 12,5 mm fibergips dampspærre 25 mm ventilation Powerpanel H2O Letmørtel puds 1HA23/DK x x 45 indv: 15 mm fibergips REI60 (Bærende BD60) 2, forskalling og udv: 15 mm fibergips dampspærre 25 mm ventilation Powerpanel H2O Letmørtel puds 1HA22/DK x x 45 indv: 15 mm fibergips REI60 (Bærende BD60) 2, forskalling og udv: 15 mm fibergips dampspærre 50 mm ventilation 110 mm Mursten Trinlydsforbedring af betondæk Opbygning af 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm eller 2 x 12,5 mm gulvelement 10 mm træfiber 20 mm polystyren fibergips Skitse eller Opbygning under evt. niveaugranulat eller evt. niveaugranulat eller 20 mm niveaugranulat gulvelement anden opretning anden opretning Betondæk Δ L w = 21 db Δ L w = 17 db Δ L w = 18 db Værdierne er målt på betondæk, som referencedæk iht. EN ISO 140-8: mm, med arealvægt mindst 250kg/m 2 11

12 Etagedæk af træ, med FERMACELL fibergips lofter og FERMACELL gulvelementer De oplyste R w og L n,w værdier er baseret på oplysninger fra SBi-anvisning 173 Bygningers Lydisolering Ældre Bygninger (1992) samt felt- og laboratoriemålinger af nye konstruktioner og genopbyggede gamle konstruktioner. Typenavn Systemskitse Loftopbygning Brandklassifikation 2HR21/A (5) Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, 150 mm stenuld Stråpuds 26 kg/m 2 2HR21/A1 (5) Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, 150 mm stenuld Stråpuds 26 kg/m 2 Lydbøjler og monterings profil 1 x 12,5 fibergips 2HR21/A2 (5) Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, 150 mm stenuld Stråpuds 26 kg/m 2 Lydbøjler og monterings profil 2 x 12,5 fibergips 2HR21/B (7) Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, indskud 80 kg/m 2 Stråpuds 26 kg/m 2 2HR21/B1 (7) Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, indskud 80 kg/m 2 Stråpuds 26 kg/m 2 Lydbøjler og monteringsprofil, 20 mm mineraluld 1 x 12,5 fibergips 2HR21/B2 (7) Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, indskud 80 kg/m 2 Stråpuds 26 kg/m 2 Lydbøjler og monteringsprofil, 20 mm mineraluld 2 x 12,5 fibergips 2H12/DK Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI30 (Bærende BD30) 45 x 245 bjælker c-c 600 mm Forskalling 30 x 50 c-c 450 mm, 150 mm stenuld 1 x 12,5 fibergips 2H21/DK Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 45 x 245 bjælker c-c 600 mm Forskalling 30 x 50 c-c 450 mm, 150 mm stenuld 2 x 12,5 fibergips 2H14/DK Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI30 (Bærende BD30) 45 x 245 bjælker c-c 600 mm 150 mm stenuld Lydbøjler og monteringsprofil 1 x 12,5 fibergips 2H24/DK Gulv (plader eller brædder) med fer og not, mindst 18 mm og 600 kg/m 3 REI60 (Bærende BD60) 45 x 245 bjælker c-c 600 mm 150 mm stenuld Lydbøjler og monteringsprofil 2 x 12,5 fibergips 12

13 Opbygning uden Opbygning med Opbygning med 30mm gulvelem. Opbygning med 30mm gulvelem. FERMACEL Gulvopbygning 30 mm gulvelementer + 30 mm bikubesystem + 60 mm bikubesystem R w opnåelig L n,w opnåelig R w opnåelig L n,w opnåelig R w opnåelig L n,w opnåelig R w opnåelig L n,w opnåelig byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi

14 Væghøjder for vindbelastede vægge De viste væghøjder er inddelt i en Hmax-værdi og i 3 vindkategorier og angiver den maksimale tilrådelige væghøjde på indvendige vægge. Hmax-værdi: Uden vindlast. Væghøjden er beregnet med en vandret linielast (Ø-last) på 0,5 kn/m placeret på væggens midte, med et udbøjningskriterium på h/300. H1 værdi: Med en regningsmæssig vindlast på 0,48 kn/m 2. Udbøjningskriteriet er sat til h/250, terrænkategori 2 (landbrugsland). H2 værdi: Med en regningsmæssig vindlast på 1,20 kn/m 2. Udbøjningskriteriet er sat til h/250, terrænkategori 2 (landbrugsland). H3 værdi: Med en regningsmæssig vindlast på 1,56 kn/m 2. Udbøjningskriteriet er sat til h/250, terrænkategori 2 (landbrugsland). Væghøjder for Fermacell stålprofiler baserer sig på beregningsalgoritmer verificeret ved prøvning. Væghøjder for andre værdier end de her angivne, skal beregnes separat. Ved dobbelt lag fibergips monteret på stålprofiler skal begge pladelag skrues i stolperne. Inderste lag skrues med en afstand på 400 mm, yderste lag med en afstand på 250 mm. Ved dobbelt lag fibergips monteret på træ med klammer, klammes både 1. og 2. lag med en afstand på 200 mm. Forankring af profiler til de tilstødende bygningsdele skal eftervises separat. 12,5 mm ensidigt beklædt c-c 600 c-c 450 c-c 300 Standard Fermacell Standard Fermacell Standard Fermacell Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmax H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmax H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmax H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmax H H H x 12,5 mm ensidigt beklædt c-c 600 c-c 450 c-c 300 Standard Fermacell Standard Fermacell Standard Fermacell Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmax H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmax H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmax H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmax H H H

15 12,5 mm tosidigt beklædt c-c 600 c-c 450 c-c 300 Standard Fermacell Standard Fermacell Standard Fermacell Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmax H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmax H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmax H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56x 120 0,60 x x 120 Hmax H H H x 12,5 mm tosidigt beklædt c-c 600 c-c 450 c-c 300 Standard Fermacell Standard Fermacell Standard Fermacell Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper Stålprofiler Stålprofiler Træstolper 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmax H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmax H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmax H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmax H H H

16 Grafisk Horsens A/S Fermacell Scandinavia Tlf: Fax: FERMACELL er et registreret varemærke hos Xella gruppen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. version DK/Sept/2011

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Brandtætningsskum 2K

Brandtætningsskum 2K Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede tætninger er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørgennemføringer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og etageadæk ETA-11/0206 Tætninger

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere