Orientering/Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering/Nyhedsbrev"

Transkript

1 Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj årgang

2 Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk. Ansvarshavende: Formand i ØSDC Janni Thye Lystrup Redaktør: John Nygaard Orientering/Nyhedsbrev udkommer normalt 3 gange årligt, dette nummer er en speciel udgave, da det ud over det sædvanlige stof, også indeholder holdlister for alle undervisningshold i ØSDC. Klubbens dansere og callere opfordres til at komme med indlæg til bladet. Indlæg kan indleveres telefonisk, som brev eller via e-post. Indlæg sendes direkte til redaktøren. Søger du.. Sund motion for hjerne og krop? Energi og overskud? Nye venner at danse og grine med? Så kom og prøv Modern Square Dance! Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: Formand (President) Janni Thye Lystrup Østervangsvej Hadsten Næstformand (Vicepresident) John Nygaard Tverfaldet Hammel Kasserer (Treasurer) Jytte Christensen Infanterivej Randers Sekretær (Secretary)og DGI kontaktperson Inger Fogh Madsen Østergårdsvej 4, Voel 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem Britta Kühl Ranunkelvej 219, Sabro

3 Nyt fra formanden Ih, hvor går en dansesæson hurtigt, men endnu en af slagsen er slut og vi holder sommerferie med undervisningen frem til september Husk at se på hjemmesiden, hvornår der sker opstart af jeres hold på de forskellige dansesteder. Vi har lige afholdt en dejlig forårsfestival, men hvor varmen/kulden drillede lidt vel meget. Har talt med pedellen på Hadsten skole, der undskylder meget, men de har nu fundet fejlen, så der fremover skulle være en fornuftig temperatur. Der har også lige været afholdt påskedans i Tranum. En fantastisk oplevelse både dansemæssigt, madmæssigt og socialt. Der er på nuværende tidspunkt 42 forhåndstilmeldte til næste år. Det er muligt allerede nu at forhåndstilmelde sig til Hanne Frost Som nævnt på generalforsamlingen vedr. bestyrelsens fremtidsvisioner, er der mange tiltag hen over foråret og sommeren, så man ikke glemmer sine calls. Den 29. april 2015 var der markering af Dansens Dag og i år havde DAASDC valgt Aarhus, hvor dagen skulle markeres. Vi var 4 squares plus lidt ekstra, der lavede opvisning 2 steder i Aarhus. Foran Domkirken og overfor Magasin. Derefter blev der lavet 2 flash mob i nærheden af banegården. I pauserne var vi lige omkring Sallings Cafeteria og få lidt kaffe og lidt spiseligt. Klubben gav kaffe til de dansere, der var med fra ØSDC. Efter Flash mob gav DAASDC en øl/vand som tak for hjælpen. Alt i alt i en rigtig hyggelig dag, hvor vejrguderne heldigvis var med os. Vi har startet med en C2 dans den 10. maj i Hadsten. Derefter er der en hel lørdag med Johnny Preston i Gjern opdelt med forskellige danseniveauer fra Plus/A1/A2 og fra C1/C2. Når sommerferien er ved at være slut har vi den 27. august 2015 introduktionsdans i Hinnerup i samarbejde med DGI og den 2. september 2015 er der plusdans i Gjern begge danse med Carsten Nielsen som caller og til begge danse er der gratis deltagelse. Der ligger flyers på hjemmesiden. Sensommerdans løber af stablen den 13. september på Hadsten, hvor der udelukkende er C1 med Carsten Nielsen som caller. Der vil til september blive forsøgt opstart med et nyt A2 indlæringshold med Carsten om torsdagen fra på Rømbækskolen, Hinnerup. Vi håber I vil sprede budskabet. Det vil blive gennemført med mindst 8 nye dansere. Referat fra generalforsamlingen samt formandens beretning er omtalt andet steds i bladet. Jeg vil sige jer alle tak for en god sæson og for jeres hjælpsomhed og deltagelse til diverse arrangementer og på forhåbentlig gensyn til en ny dansesæson til september og selvfølgelig i en square et eller andet sted. God sommer til alle. På bestyrelsens vegne Janni Thye Lystrup, formand. - 3

4 UNDERVISNING EFTERÅR 2015 PROGRAM STED UGEDAG TIDSPUNKT UNDERVISER Mainstream dans Gyvelhøjskolen, bygn. C Røddikvej 20, 8464 Galten Mandag Ferie uge 42 19:15-21:00 Bent R. Husted Gjern Kultur- og Idrætscenter Onsdag 20:15-21:45 Plus dans Skovvejen Efter uge 43 Bent R. Husted 8883 Gjern (Scenerum) Ferie uge 42 18:45-20:15 Gjern Kultur- og Idrætscenter Onsdag 18:45-20:15 A1 dans Skovvejen Efter uge 43 Bent R. Husted 8883 Gjern (Scenerum) Ferie uge 42 20:15-21:45 Rønbækskolen lokale 150 Torsdag A2 indlæring Ådalsvej :00-20:15 Carsten Nielsen 8382 Hinnerup Ferie uge 42 Rønbækskolen lokale 150 Torsdag A2 dans Ådalsvej :30-21:45 Carsten Nielsen 8382 Hinnerup Ferie uge 42 C1 - hver 2. mandag Rønbækskolen Musiktorvet Ådalsvej Hinnerup Mandag: Ferie uge 42 19:00-21:30 Carsten Nielsen C2 - hver 2. mandag Rønbækskolen - Musiktorvet Ådalsvej Hinnerup Mandag: Ferie uge 42 19:00-21:30 Carsten Nielsen - 4

5 Referat Generalforsamling i ØSDC Lørdag kl Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, Der var i alt 28 stemmeberettigede deltager. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Hans Pitters blev valgt som dirigent og Inger Fogh Madsen som referent. Som stemmetællere blev valgt: Ernst Olsen og Kurt Jørgensen 2. Formandens beretning. Janni Thye Lystrup fremlagde beretningen, se vedlagte. Vedtaget med applaus. 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Alle deltagere havde fået regnskabet udleveret. Hvorefter Jytte Christensen fremlagde regnskabet med gennemgang af de enkelte poster. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år. Janni Thye Lystrup informerede om fremtiden, se vedlagte. Hans Pitters roste klubben for gratis plus dans i Gjern m.v. Bent Husted mente godt ØSDC kunne stå for Convention et af de nærmeste år. Hans Pitters foreslog vi havde tilmelding på til større danse. 5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. Jytte Christensen fremlagde budgettet. Hanne orienterer om Tranum penge, opfordrer til at deltage Hans Pitters orienterer om tilskud fra Tuborg fonden, til ny anskaffelser. - 5

6 Orienterer om tilmelding til dansene. Orienterer om aflønning af callerne. Budgettet blev vedtaget, med 27 stemmerfor, og en undlod at stemme. kontingenteret således uændret 125 kr. pr. halvår for aktive medlemmer, og 125 kr. årligt for passive medlemmer. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Jytte Christensen kasserer modtager genvalg. Inger Fogh Madsen modtager genvalg. Hanne Frost modtager ikke genvalg, men vil gerne hjælpe med små opgaver Bestyrelsen foreslår Britta Kühl, til bestyrelsen, som blev enstemmig valgt. Der skal desuden vælges to suppleanter. Jens Guldmann og Ernst Olsen modtager genvalg. Jens Guldmann Gjern holdet fortsætter som 1. suppleant Ernst Olsen Galten holdet fortsætter som 2. suppleant. De 2 personer er samtidig hold repræsentanter for henholdsvis Gjern og Galten. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Johan Tommerup og Monica Møller blev begge genvalgt til revisorposterne. Gunnar K. Nielsen blev valgt til revisor suppleant 9. Eventuelt. Hanne spørger om opbakning, fra medlemmerne. Til et evt. Dansk Convention Bent Husted mente godt, at vi i fremtiden kunne overveje et Convention i ØSDC. Evt sammen med andre klubber. Hans Pitters orienterede om, at de i Bredballe aldrig havde underskud på deres danse arrangementer, da afregningsformen overfor Callerne var baseret på antal dansere 10.Afslutning og kaffe: Janni Thye Lystrup takker de fremmødte for god ro og orden. og bød Britta Kühl velkommen i bestyrelsen. - 6

7 Hanne Frost blev takket for hendes store arbejde i bestyrelsen, og fik en lille erkendtlighed som tak for, at hun fortsat vil stå til rådighed, ved forskellige ad hoc opgaver. Janni Thye Lystrup takkede Hans Pitters for dirigenthvervet, med en fl. Vin. Til sidst orienteres om dans mad og kinesisk lotteri. Der blev under generalforsamlingen, udtrukket 2 gavekort på 500 kr. i transporttilskud, til en dans på Sjælland. Man skal huske at få et stempel eller underskrift fra den klub man besøger, samt have Flyer med fra ØSDC. Disse kan rekvireres hos Hanne Frost, tlf Eller mail: Vinderne blev: Ole Hjerrild Max Friis + 3 x gratis entre til Forårsfestival 2015 Villy Nielsen Trine Ebbesen Hanne Frost. Hans Pitters Dirigent Inger Fogh Madsen Sekretær. - 7

8 TRANUM Jeg må sige: "Bedre sent end aldrig! For første gang i mit efterhånden lange squaredance-liv, har jeg dristet mig ud i squaredance over 3 dage, - det kunne jo blive en prøvelse for både "toppen og bunden" - for hjernen og fødderne! Det blev hjernen der mærkede den lange Skærtorsdag! Det blev en herlig oplevelse! Hele arrangementet var afstemt på allerbedste vis, og der blev holdt øje med, at alle tre danselokaler kørte optimalt. Tre dygtig Callere giver jo en dejlig variation i dansen, (- og vi A2ere oplevede skam også "All 8 Callene" ) Forplejningen er helt i top, og der var endda Citron = fromage på fredagens frokostbord. ( En særlig oplevelse var det, at se dansernes årvågenhed, da de to første skåle blev sat frem ) Hvis ikke der havde været to gange frokost i arrangementet, så var jeg ikke, - med rimelighed - "nået bordet rundt", og smagt de mange herligheder - Lammekøllen incl.! Selvom man deltager for første gang, så møder man jo rigtig mange af de kendte ansigter, og der er mulighed for ekstra hyggesnak. Med de bedste ønsker for Påskedansens fremtid - hilsen og "tak til de ansvarlige" for en fin Påskeoplevelse! Johan. Indlæg fra en nydanser. Undertegnet siger tak til at skrive et lille indlæg som NYDANSER. Jeg startede ellers i 1995 som nydanser i Old Town Aarhus, vi startede 5 square, men i løbet af super kort tid reduceret til 2 1/2 som så var en familie og en venne square og så opgav jeg også. Årsagen var, at min kone døde fra mig som 52 årig. Jeg holdt nu en lang pause og i året 2014 så jeg nogle få linjer om, at Hinnerup søgte nydansere. jeg havde som ny udklækket pensionist fået Diabetes og dermed en medicinforgiftning, så jeg hverken kunne stå, gå, eller ligge for smerter, derfor valgte jeg square dans og stenalder kost og skibede lægen. Det hjalp virkeligt og kan varmt anbefales. Vi var ca. 7 nydansere og jeg den eneste helt nydanser. 3 personer faldt rimelig hurtigt fra, de var nok ikke helt motiveret og 3 mere faldt fra til julen 2015, nok fordi at kravene steg. Jeg læste på lektien via nettet, for at få calene ind i hovedet, men dog ikke i benene og holdt fast med de yderste negle, er nu færdig med mainstreamen med småfejl. Når jeg er på nettet og ser square dans, virker det ganske stereotyp, men er ganske sjovt, at deltage korporligt, da det stereotype bliver vekslet til sjov og glæde mentalt. Og så har gamle dansere været ganske overbærende og ganske søde." Nærmest båret en i guldstol". NYDANSER Poul Øregaard, Risskov. - 8

9 Østjysk Square Dance Club indbyder til: Plusdans Onsdag den 2. september Kl. 19:00-21:30 Gjern Kultur- og Idrætscenter S K Y * J T S Ø * Skovvejen 6, 8883 Gjern. Instruktør SQ B U LU C A RE * DAN * CE Deltagelse er GRATIS. Der bliver danset Plus på gulvets niveau. Kaffe og te m.v. Skal købes på stedet, men klubben giver brød til kaffen. Der må ikke medbringes egne drikkevarer. Info: Inger eller Bent

10 Påskedans i Tranum 2015 Stor tak til Østjysk, for at vi igen har Påskedans i Tranum. I Tranum er det ligeså hyggeligt, som det altid har været. I Tranum er maden lige så god, som den altid har været og rigeligt af det. I år igen var det A 2 - C1 - C2 niveau, der blev callet. Især vil jeg nævne at Carsten var forrygende. Det mærkes, at han tilbringer mange timer i lufthavne, hvor han har god tid til at forberede sig Super calling. Vi lærte nyt og fik danset meget. Bestyrelsen med flere gør alt, for at få det hele til at fungere optimalt for os alle, og det lykkes fortrinligt. Så det kan kun anbefales alle og gamle dansere: KOM IGEN til Tranum. Maria Svingel Kristiansen Intensiv C2-indlæring Vi har netop afsluttet intensiv indlæring af C2 hos Carsten Nielsen 4 søndage med 1 måneds mellemrum en super måde at lære et nyt niveau. Det kræver god forberedelse hjemmefra, men til gengæld tror jeg, at de mange calls sidder bedre fast. Vi fik hver gang en liste over de calls, der ville blive gennemgået den pågældende søndag, og så var det bare om at få læst og kigget på taminations. På den måde var teorien og definitionerne på plads, inden vi mødte op. Godt nok bliver man alligevel nogen gange overrasket, når man står på gulvet. Nogle calls virker anderledes i virkeligheden, end de ser ud i teorien, men i de fleste tilfælde går det fint. Og når et call bliver kaldt ud fra en vanskelig og uvant position, er det en kæmpe fordel at definitionerne sidder fast, så klarer man som regel også dette, og så bliver det rigtig sjovt. Vi er selvfølgelig stadig usikre på nogle af de nye calls og vil gerne have mere øvelse, inden vi for alvor kaster os ud på egen hånd, men vi godt på vej. Vi kan bestemt anbefale denne indlæringsmåde. Lotus & Stig - 14

11 Indlæg fra Anna. Vores formand bad mig skrive et par linjér om klubben, og det er da en nem sag. Vi har en rigtig go klub, med masser af aktiviteter og en aktiv bestyrelse, tak til jer, I laver et kæmpe stykke arbejde. Jeg bor desværre langt væk fra Hinnerup, og er ikke så tit til arrangementer, udover den undervisning jeg deltager i, de aftener oplever jeg altid som gode. En aktiv, opmærksom og dygtig caller En flok søde og rare dansere, En bestyrelse der gør alt for, at vi har så meget dansetid som muligt, Computerkort så vi bliver blandet, Tålmodighed, så os, der ikke er så erfarne også er med. Indlæg til bladet fra Gjern holdene. Vi er er to hold i Gjern et Plus hold og et A1 hold der danser i Gjern kultur og idrætscenter hver onsdag mellem og Holdene bytter starttidspunkt halvvejs på sæsonen " genialt " Nogle har danset mange år (1997) eller længere andre knap så længe Bent Husted er vores caller, Det er vi glade for, vi får danset og grinet og det er vel meningen ik? Og så er der fælles kaffe den 1ste onsdag i hver måned. Aase A1 Gjern Højdepunktet for denne sæson må være klubbens 25 års jubilæum. En rigtig go dag. Et oplagt caller team, en go` fest om aftenen, og en sang var der også digtet til lejligheden. Sjovt at se de gamle billeder. Midt i marts blev der afholdt Forårsfestival. Endnu en god dag med masser af dans, hygge og en rigtig go stemning. Sidst men ikke mindst, skal påskedansen i Tranum også nævnes. En oplevelse som det plejer at være. Dans, hygge, mad i rigelige mængder, og en masse glade mennesker, en super tradition, vi der har fået. Dette var lige hvad jeg huskede bedst. Slutteligt ønsket om en go` sommer, med en dans eller to. Tak for endnu en go sæson Yellow rock Anna - 15

12 SQ U A J Y T S S K Ø * * RE * DAN B LU C * CE Østjysk Square Dance Club & DGI Østjylland Indbyder til A2 instruktions-dans. Torsdag den 27. august Kl. 19:00-22:00 Musiktorvet, Rønbækskolen Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup Instruktør Deltagelse er GRATIS. Der bliver danset A2 på gulvets niveau. Medbring selv kaffe/te og kop, klubben giver brød til kaffen. Janni Telf.: (+45) Forbehold for ændringer.

13 Formandsberetning for 2014 generalforsamling den I 2014 har der været nogle dejlige dansearrangementer. Et brag af en Nytårsdans med Søren, Carsten og Mathias. Der har været dans i forbindelse med generalforsamling og julefrokosten. Forårsfestival, der var lidt dårligt besøgt og af vanlige arrangementer sluttede vi af med Sensommerdansen i september. Tranum Som nævnt i sidste års fremtidsvisioner ville vi forsøge med dans i Tranum i påsken og det må vi sige var en succes. Udsolgt. Squaredansens dag Endvidere var 12 fra ØSDC en tur i København til dansens dag den 29. april. Det var en fantastisk dag med sol fra en skyfri himmel. Ca 100 dansere fra hele landet var samlet. Vi startede med opvisning først på Rådhuspladsen og senere på Kultorvet. Callerne var Bjørn Anderson og Søren Lindergaard. Indimellem var vi en tur på Rådhuset til rundvisning og rådhuspandekager. En spændende oplevelse. En sidste opvisning på perron 5, da toget kom ind fra Jylland og afslutningsvis blev der lavet flash mob foran banegården. Vi havde fået syet nederdele i amerikanerfarver, så samtlige squares var enten i de rød/hvide/blå farver eller sorte lange nederdele. Det var en oplevelsesrig og festlig dag, som var arrangeret af DAASDC. Jubilæumsdans I efteråret havde vi så vores store 25 års jubilæumsdans samtidig med, at Carsten Nielsen havde 25 års jubilæum som caller. Der var 6 topmotiverede callere og næsten 200 glade dansere. Om aftenen havde klubben inviteret til fest med mad og underholdning for klubbens medlemmer. En helt igennem fantastisk aften. Undervisning Alle danseholdene kørte igennem i 2014, men tilgang af et par på begynderholdet i Hinnerup Der har været afholdt søndagsdanse med C1 og C2 med Carsten Nielsen. Opvisning I august 2014 var der igen en square ude til en opvisning i for-bindelse med et firma, der havde OL-sportsdag for de ansatte. Et sjovt initiativ, hvor deltagerne konkurrerer indbyrdes. Dette har nu har kørt i 3 år. DGI Det gode samarbejde med DGI og med Inger som vores kontaktperson fortsætter. Vi kan heldigvis stadig hente tilskud til forskellige arrangementer dog kun til et pr år. I 2014 fik vi betalt en A2 aftenen i august med Carsten Nielsen. TIL medlemmerne Selvfølgelig vil vi gerne høre fra jer, hvis der er noget I føler, der skal eller kan gøres anderledes. Vi forsøger efter bedste evne, at få alt til at gå op i en større enhed, men alt afhænger i bund og grund også af jeres opbakning. Du er velkommen til at deltage i dette arbejde, så stil op til bestyrelsesvalget om lidt det er altid rart med nyt input. Region vest Vi har igen været vært ved Region Vest s koordinerings-udvalgsmøde den 5. oktober 2014, hvor en kontaktperson fra DGI orienterede om mulighederne i DGI om forsikringer ved medlemskab af DGI. John Nygaard sidder fortsat som koordinator for region vest. Afslutning Tak til vore medlemmer for opbakningen og de hjælpende hænder Det være sig ved opsætning, oprydninng, bagning m.v. til arrangementerne. Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Formand Janni Thye Lystrup

14 Billedcollage afslutning og overrækkelse af klubskilte i Galten. Jeg vil gerne sige mange tak til Square Dancerne i Galten, for den utrolig søde modtagelse jeg har fået, der er fest og skæg hver gang vi danser, så det er også lattermusklerne der bliver rørt. Jeg kan kun anbefale alle - for har man bare lysten til at prøve denne form for dans, skal man ikke holde sig tilbage. Jeg takker for første sæson sammen med jer alle. Med danse hilsen Joan Søgaard - 18

15 Sensommerdans 2015 Søndag 13. september 2015 Festsalen - Hadsten Skole Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten Carsten Nielsen 13:00-17:00 C1 Danseafgift: 100,- kr Der sælges: Kaffe/te, kage og franskbrød med pålæg/ost, samt drikkevarer til sædvanlige billige klubpriser. S K Y * J T S Ø * Der vil også være salg af kinesisk lotteri. SQ U A RE * DAN * CE B LU C Janni Telf.: (+45) Østjysk Square Dance Club Forbehold for ændringer

16 Sommerdans 2015 Lørdag 27. juni 2015 Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, Gjern 13:00-17:00 Pl / A1- Pl / A2 18:00-21:00 C1 / C2 Danseafgift: 13:00-17:00 = 100,- kr. 18:00-21:00 = 100,- kr. Hele dagen = 150,- kr. Der må IKKE medbringes egne drikkevarer i Centeret, SKAL købes i cafeen. Caller: Johnny Preston (USA) Bent Husted (clubcallere) Cafeen er åben under dansen, her kan købe vand, kaffe, kage og sandwich m.v. hele dagen. Inger Telf.: (+45) Dansegulve: Parketgulv, brug kun rene sko med bløde såler. Forbehold for ændringer. Østjysk Square Dance Club

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere