Orientering/Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering/Nyhedsbrev"

Transkript

1 Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj årgang

2 Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk. Ansvarshavende: Formand i ØSDC Janni Thye Lystrup Redaktør: John Nygaard Orientering/Nyhedsbrev udkommer normalt 3 gange årligt, dette nummer er en speciel udgave, da det ud over det sædvanlige stof, også indeholder holdlister for alle undervisningshold i ØSDC. Klubbens dansere og callere opfordres til at komme med indlæg til bladet. Indlæg kan indleveres telefonisk, som brev eller via e-post. Indlæg sendes direkte til redaktøren. Søger du.. Sund motion for hjerne og krop? Energi og overskud? Nye venner at danse og grine med? Så kom og prøv Modern Square Dance! Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: Formand (President) Janni Thye Lystrup Østervangsvej Hadsten Næstformand (Vicepresident) John Nygaard Tverfaldet Hammel Kasserer (Treasurer) Jytte Christensen Infanterivej Randers Sekretær (Secretary)og DGI kontaktperson Inger Fogh Madsen Østergårdsvej 4, Voel 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem Britta Kühl Ranunkelvej 219, Sabro

3 Nyt fra formanden Ih, hvor går en dansesæson hurtigt, men endnu en af slagsen er slut og vi holder sommerferie med undervisningen frem til september Husk at se på hjemmesiden, hvornår der sker opstart af jeres hold på de forskellige dansesteder. Vi har lige afholdt en dejlig forårsfestival, men hvor varmen/kulden drillede lidt vel meget. Har talt med pedellen på Hadsten skole, der undskylder meget, men de har nu fundet fejlen, så der fremover skulle være en fornuftig temperatur. Der har også lige været afholdt påskedans i Tranum. En fantastisk oplevelse både dansemæssigt, madmæssigt og socialt. Der er på nuværende tidspunkt 42 forhåndstilmeldte til næste år. Det er muligt allerede nu at forhåndstilmelde sig til Hanne Frost Som nævnt på generalforsamlingen vedr. bestyrelsens fremtidsvisioner, er der mange tiltag hen over foråret og sommeren, så man ikke glemmer sine calls. Den 29. april 2015 var der markering af Dansens Dag og i år havde DAASDC valgt Aarhus, hvor dagen skulle markeres. Vi var 4 squares plus lidt ekstra, der lavede opvisning 2 steder i Aarhus. Foran Domkirken og overfor Magasin. Derefter blev der lavet 2 flash mob i nærheden af banegården. I pauserne var vi lige omkring Sallings Cafeteria og få lidt kaffe og lidt spiseligt. Klubben gav kaffe til de dansere, der var med fra ØSDC. Efter Flash mob gav DAASDC en øl/vand som tak for hjælpen. Alt i alt i en rigtig hyggelig dag, hvor vejrguderne heldigvis var med os. Vi har startet med en C2 dans den 10. maj i Hadsten. Derefter er der en hel lørdag med Johnny Preston i Gjern opdelt med forskellige danseniveauer fra Plus/A1/A2 og fra C1/C2. Når sommerferien er ved at være slut har vi den 27. august 2015 introduktionsdans i Hinnerup i samarbejde med DGI og den 2. september 2015 er der plusdans i Gjern begge danse med Carsten Nielsen som caller og til begge danse er der gratis deltagelse. Der ligger flyers på hjemmesiden. Sensommerdans løber af stablen den 13. september på Hadsten, hvor der udelukkende er C1 med Carsten Nielsen som caller. Der vil til september blive forsøgt opstart med et nyt A2 indlæringshold med Carsten om torsdagen fra på Rømbækskolen, Hinnerup. Vi håber I vil sprede budskabet. Det vil blive gennemført med mindst 8 nye dansere. Referat fra generalforsamlingen samt formandens beretning er omtalt andet steds i bladet. Jeg vil sige jer alle tak for en god sæson og for jeres hjælpsomhed og deltagelse til diverse arrangementer og på forhåbentlig gensyn til en ny dansesæson til september og selvfølgelig i en square et eller andet sted. God sommer til alle. På bestyrelsens vegne Janni Thye Lystrup, formand. - 3

4 UNDERVISNING EFTERÅR 2015 PROGRAM STED UGEDAG TIDSPUNKT UNDERVISER Mainstream dans Gyvelhøjskolen, bygn. C Røddikvej 20, 8464 Galten Mandag Ferie uge 42 19:15-21:00 Bent R. Husted Gjern Kultur- og Idrætscenter Onsdag 20:15-21:45 Plus dans Skovvejen Efter uge 43 Bent R. Husted 8883 Gjern (Scenerum) Ferie uge 42 18:45-20:15 Gjern Kultur- og Idrætscenter Onsdag 18:45-20:15 A1 dans Skovvejen Efter uge 43 Bent R. Husted 8883 Gjern (Scenerum) Ferie uge 42 20:15-21:45 Rønbækskolen lokale 150 Torsdag A2 indlæring Ådalsvej :00-20:15 Carsten Nielsen 8382 Hinnerup Ferie uge 42 Rønbækskolen lokale 150 Torsdag A2 dans Ådalsvej :30-21:45 Carsten Nielsen 8382 Hinnerup Ferie uge 42 C1 - hver 2. mandag Rønbækskolen Musiktorvet Ådalsvej Hinnerup Mandag: Ferie uge 42 19:00-21:30 Carsten Nielsen C2 - hver 2. mandag Rønbækskolen - Musiktorvet Ådalsvej Hinnerup Mandag: Ferie uge 42 19:00-21:30 Carsten Nielsen - 4

5 Referat Generalforsamling i ØSDC Lørdag kl Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, Der var i alt 28 stemmeberettigede deltager. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Hans Pitters blev valgt som dirigent og Inger Fogh Madsen som referent. Som stemmetællere blev valgt: Ernst Olsen og Kurt Jørgensen 2. Formandens beretning. Janni Thye Lystrup fremlagde beretningen, se vedlagte. Vedtaget med applaus. 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Alle deltagere havde fået regnskabet udleveret. Hvorefter Jytte Christensen fremlagde regnskabet med gennemgang af de enkelte poster. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år. Janni Thye Lystrup informerede om fremtiden, se vedlagte. Hans Pitters roste klubben for gratis plus dans i Gjern m.v. Bent Husted mente godt ØSDC kunne stå for Convention et af de nærmeste år. Hans Pitters foreslog vi havde tilmelding på til større danse. 5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. Jytte Christensen fremlagde budgettet. Hanne orienterer om Tranum penge, opfordrer til at deltage Hans Pitters orienterer om tilskud fra Tuborg fonden, til ny anskaffelser. - 5

6 Orienterer om tilmelding til dansene. Orienterer om aflønning af callerne. Budgettet blev vedtaget, med 27 stemmerfor, og en undlod at stemme. kontingenteret således uændret 125 kr. pr. halvår for aktive medlemmer, og 125 kr. årligt for passive medlemmer. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Jytte Christensen kasserer modtager genvalg. Inger Fogh Madsen modtager genvalg. Hanne Frost modtager ikke genvalg, men vil gerne hjælpe med små opgaver Bestyrelsen foreslår Britta Kühl, til bestyrelsen, som blev enstemmig valgt. Der skal desuden vælges to suppleanter. Jens Guldmann og Ernst Olsen modtager genvalg. Jens Guldmann Gjern holdet fortsætter som 1. suppleant Ernst Olsen Galten holdet fortsætter som 2. suppleant. De 2 personer er samtidig hold repræsentanter for henholdsvis Gjern og Galten. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Johan Tommerup og Monica Møller blev begge genvalgt til revisorposterne. Gunnar K. Nielsen blev valgt til revisor suppleant 9. Eventuelt. Hanne spørger om opbakning, fra medlemmerne. Til et evt. Dansk Convention Bent Husted mente godt, at vi i fremtiden kunne overveje et Convention i ØSDC. Evt sammen med andre klubber. Hans Pitters orienterede om, at de i Bredballe aldrig havde underskud på deres danse arrangementer, da afregningsformen overfor Callerne var baseret på antal dansere 10.Afslutning og kaffe: Janni Thye Lystrup takker de fremmødte for god ro og orden. og bød Britta Kühl velkommen i bestyrelsen. - 6

7 Hanne Frost blev takket for hendes store arbejde i bestyrelsen, og fik en lille erkendtlighed som tak for, at hun fortsat vil stå til rådighed, ved forskellige ad hoc opgaver. Janni Thye Lystrup takkede Hans Pitters for dirigenthvervet, med en fl. Vin. Til sidst orienteres om dans mad og kinesisk lotteri. Der blev under generalforsamlingen, udtrukket 2 gavekort på 500 kr. i transporttilskud, til en dans på Sjælland. Man skal huske at få et stempel eller underskrift fra den klub man besøger, samt have Flyer med fra ØSDC. Disse kan rekvireres hos Hanne Frost, tlf Eller mail: Vinderne blev: Ole Hjerrild Max Friis + 3 x gratis entre til Forårsfestival 2015 Villy Nielsen Trine Ebbesen Hanne Frost. Hans Pitters Dirigent Inger Fogh Madsen Sekretær. - 7

8 TRANUM Jeg må sige: "Bedre sent end aldrig! For første gang i mit efterhånden lange squaredance-liv, har jeg dristet mig ud i squaredance over 3 dage, - det kunne jo blive en prøvelse for både "toppen og bunden" - for hjernen og fødderne! Det blev hjernen der mærkede den lange Skærtorsdag! Det blev en herlig oplevelse! Hele arrangementet var afstemt på allerbedste vis, og der blev holdt øje med, at alle tre danselokaler kørte optimalt. Tre dygtig Callere giver jo en dejlig variation i dansen, (- og vi A2ere oplevede skam også "All 8 Callene" ) Forplejningen er helt i top, og der var endda Citron = fromage på fredagens frokostbord. ( En særlig oplevelse var det, at se dansernes årvågenhed, da de to første skåle blev sat frem ) Hvis ikke der havde været to gange frokost i arrangementet, så var jeg ikke, - med rimelighed - "nået bordet rundt", og smagt de mange herligheder - Lammekøllen incl.! Selvom man deltager for første gang, så møder man jo rigtig mange af de kendte ansigter, og der er mulighed for ekstra hyggesnak. Med de bedste ønsker for Påskedansens fremtid - hilsen og "tak til de ansvarlige" for en fin Påskeoplevelse! Johan. Indlæg fra en nydanser. Undertegnet siger tak til at skrive et lille indlæg som NYDANSER. Jeg startede ellers i 1995 som nydanser i Old Town Aarhus, vi startede 5 square, men i løbet af super kort tid reduceret til 2 1/2 som så var en familie og en venne square og så opgav jeg også. Årsagen var, at min kone døde fra mig som 52 årig. Jeg holdt nu en lang pause og i året 2014 så jeg nogle få linjer om, at Hinnerup søgte nydansere. jeg havde som ny udklækket pensionist fået Diabetes og dermed en medicinforgiftning, så jeg hverken kunne stå, gå, eller ligge for smerter, derfor valgte jeg square dans og stenalder kost og skibede lægen. Det hjalp virkeligt og kan varmt anbefales. Vi var ca. 7 nydansere og jeg den eneste helt nydanser. 3 personer faldt rimelig hurtigt fra, de var nok ikke helt motiveret og 3 mere faldt fra til julen 2015, nok fordi at kravene steg. Jeg læste på lektien via nettet, for at få calene ind i hovedet, men dog ikke i benene og holdt fast med de yderste negle, er nu færdig med mainstreamen med småfejl. Når jeg er på nettet og ser square dans, virker det ganske stereotyp, men er ganske sjovt, at deltage korporligt, da det stereotype bliver vekslet til sjov og glæde mentalt. Og så har gamle dansere været ganske overbærende og ganske søde." Nærmest båret en i guldstol". NYDANSER Poul Øregaard, Risskov. - 8

9 Østjysk Square Dance Club indbyder til: Plusdans Onsdag den 2. september Kl. 19:00-21:30 Gjern Kultur- og Idrætscenter S K Y * J T S Ø * Skovvejen 6, 8883 Gjern. Instruktør SQ B U LU C A RE * DAN * CE Deltagelse er GRATIS. Der bliver danset Plus på gulvets niveau. Kaffe og te m.v. Skal købes på stedet, men klubben giver brød til kaffen. Der må ikke medbringes egne drikkevarer. Info: Inger eller Bent

10 Påskedans i Tranum 2015 Stor tak til Østjysk, for at vi igen har Påskedans i Tranum. I Tranum er det ligeså hyggeligt, som det altid har været. I Tranum er maden lige så god, som den altid har været og rigeligt af det. I år igen var det A 2 - C1 - C2 niveau, der blev callet. Især vil jeg nævne at Carsten var forrygende. Det mærkes, at han tilbringer mange timer i lufthavne, hvor han har god tid til at forberede sig Super calling. Vi lærte nyt og fik danset meget. Bestyrelsen med flere gør alt, for at få det hele til at fungere optimalt for os alle, og det lykkes fortrinligt. Så det kan kun anbefales alle og gamle dansere: KOM IGEN til Tranum. Maria Svingel Kristiansen Intensiv C2-indlæring Vi har netop afsluttet intensiv indlæring af C2 hos Carsten Nielsen 4 søndage med 1 måneds mellemrum en super måde at lære et nyt niveau. Det kræver god forberedelse hjemmefra, men til gengæld tror jeg, at de mange calls sidder bedre fast. Vi fik hver gang en liste over de calls, der ville blive gennemgået den pågældende søndag, og så var det bare om at få læst og kigget på taminations. På den måde var teorien og definitionerne på plads, inden vi mødte op. Godt nok bliver man alligevel nogen gange overrasket, når man står på gulvet. Nogle calls virker anderledes i virkeligheden, end de ser ud i teorien, men i de fleste tilfælde går det fint. Og når et call bliver kaldt ud fra en vanskelig og uvant position, er det en kæmpe fordel at definitionerne sidder fast, så klarer man som regel også dette, og så bliver det rigtig sjovt. Vi er selvfølgelig stadig usikre på nogle af de nye calls og vil gerne have mere øvelse, inden vi for alvor kaster os ud på egen hånd, men vi godt på vej. Vi kan bestemt anbefale denne indlæringsmåde. Lotus & Stig - 14

11 Indlæg fra Anna. Vores formand bad mig skrive et par linjér om klubben, og det er da en nem sag. Vi har en rigtig go klub, med masser af aktiviteter og en aktiv bestyrelse, tak til jer, I laver et kæmpe stykke arbejde. Jeg bor desværre langt væk fra Hinnerup, og er ikke så tit til arrangementer, udover den undervisning jeg deltager i, de aftener oplever jeg altid som gode. En aktiv, opmærksom og dygtig caller En flok søde og rare dansere, En bestyrelse der gør alt for, at vi har så meget dansetid som muligt, Computerkort så vi bliver blandet, Tålmodighed, så os, der ikke er så erfarne også er med. Indlæg til bladet fra Gjern holdene. Vi er er to hold i Gjern et Plus hold og et A1 hold der danser i Gjern kultur og idrætscenter hver onsdag mellem og Holdene bytter starttidspunkt halvvejs på sæsonen " genialt " Nogle har danset mange år (1997) eller længere andre knap så længe Bent Husted er vores caller, Det er vi glade for, vi får danset og grinet og det er vel meningen ik? Og så er der fælles kaffe den 1ste onsdag i hver måned. Aase A1 Gjern Højdepunktet for denne sæson må være klubbens 25 års jubilæum. En rigtig go dag. Et oplagt caller team, en go` fest om aftenen, og en sang var der også digtet til lejligheden. Sjovt at se de gamle billeder. Midt i marts blev der afholdt Forårsfestival. Endnu en god dag med masser af dans, hygge og en rigtig go stemning. Sidst men ikke mindst, skal påskedansen i Tranum også nævnes. En oplevelse som det plejer at være. Dans, hygge, mad i rigelige mængder, og en masse glade mennesker, en super tradition, vi der har fået. Dette var lige hvad jeg huskede bedst. Slutteligt ønsket om en go` sommer, med en dans eller to. Tak for endnu en go sæson Yellow rock Anna - 15

12 SQ U A J Y T S S K Ø * * RE * DAN B LU C * CE Østjysk Square Dance Club & DGI Østjylland Indbyder til A2 instruktions-dans. Torsdag den 27. august Kl. 19:00-22:00 Musiktorvet, Rønbækskolen Ådalsvej 100, 8382 Hinnerup Instruktør Deltagelse er GRATIS. Der bliver danset A2 på gulvets niveau. Medbring selv kaffe/te og kop, klubben giver brød til kaffen. Janni Telf.: (+45) Forbehold for ændringer.

13 Formandsberetning for 2014 generalforsamling den I 2014 har der været nogle dejlige dansearrangementer. Et brag af en Nytårsdans med Søren, Carsten og Mathias. Der har været dans i forbindelse med generalforsamling og julefrokosten. Forårsfestival, der var lidt dårligt besøgt og af vanlige arrangementer sluttede vi af med Sensommerdansen i september. Tranum Som nævnt i sidste års fremtidsvisioner ville vi forsøge med dans i Tranum i påsken og det må vi sige var en succes. Udsolgt. Squaredansens dag Endvidere var 12 fra ØSDC en tur i København til dansens dag den 29. april. Det var en fantastisk dag med sol fra en skyfri himmel. Ca 100 dansere fra hele landet var samlet. Vi startede med opvisning først på Rådhuspladsen og senere på Kultorvet. Callerne var Bjørn Anderson og Søren Lindergaard. Indimellem var vi en tur på Rådhuset til rundvisning og rådhuspandekager. En spændende oplevelse. En sidste opvisning på perron 5, da toget kom ind fra Jylland og afslutningsvis blev der lavet flash mob foran banegården. Vi havde fået syet nederdele i amerikanerfarver, så samtlige squares var enten i de rød/hvide/blå farver eller sorte lange nederdele. Det var en oplevelsesrig og festlig dag, som var arrangeret af DAASDC. Jubilæumsdans I efteråret havde vi så vores store 25 års jubilæumsdans samtidig med, at Carsten Nielsen havde 25 års jubilæum som caller. Der var 6 topmotiverede callere og næsten 200 glade dansere. Om aftenen havde klubben inviteret til fest med mad og underholdning for klubbens medlemmer. En helt igennem fantastisk aften. Undervisning Alle danseholdene kørte igennem i 2014, men tilgang af et par på begynderholdet i Hinnerup Der har været afholdt søndagsdanse med C1 og C2 med Carsten Nielsen. Opvisning I august 2014 var der igen en square ude til en opvisning i for-bindelse med et firma, der havde OL-sportsdag for de ansatte. Et sjovt initiativ, hvor deltagerne konkurrerer indbyrdes. Dette har nu har kørt i 3 år. DGI Det gode samarbejde med DGI og med Inger som vores kontaktperson fortsætter. Vi kan heldigvis stadig hente tilskud til forskellige arrangementer dog kun til et pr år. I 2014 fik vi betalt en A2 aftenen i august med Carsten Nielsen. TIL medlemmerne Selvfølgelig vil vi gerne høre fra jer, hvis der er noget I føler, der skal eller kan gøres anderledes. Vi forsøger efter bedste evne, at få alt til at gå op i en større enhed, men alt afhænger i bund og grund også af jeres opbakning. Du er velkommen til at deltage i dette arbejde, så stil op til bestyrelsesvalget om lidt det er altid rart med nyt input. Region vest Vi har igen været vært ved Region Vest s koordinerings-udvalgsmøde den 5. oktober 2014, hvor en kontaktperson fra DGI orienterede om mulighederne i DGI om forsikringer ved medlemskab af DGI. John Nygaard sidder fortsat som koordinator for region vest. Afslutning Tak til vore medlemmer for opbakningen og de hjælpende hænder Det være sig ved opsætning, oprydninng, bagning m.v. til arrangementerne. Tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Formand Janni Thye Lystrup

14 Billedcollage afslutning og overrækkelse af klubskilte i Galten. Jeg vil gerne sige mange tak til Square Dancerne i Galten, for den utrolig søde modtagelse jeg har fået, der er fest og skæg hver gang vi danser, så det er også lattermusklerne der bliver rørt. Jeg kan kun anbefale alle - for har man bare lysten til at prøve denne form for dans, skal man ikke holde sig tilbage. Jeg takker for første sæson sammen med jer alle. Med danse hilsen Joan Søgaard - 18

15 Sensommerdans 2015 Søndag 13. september 2015 Festsalen - Hadsten Skole Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten Carsten Nielsen 13:00-17:00 C1 Danseafgift: 100,- kr Der sælges: Kaffe/te, kage og franskbrød med pålæg/ost, samt drikkevarer til sædvanlige billige klubpriser. S K Y * J T S Ø * Der vil også være salg af kinesisk lotteri. SQ U A RE * DAN * CE B LU C Janni Telf.: (+45) Østjysk Square Dance Club Forbehold for ændringer

16 Sommerdans 2015 Lørdag 27. juni 2015 Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6, Gjern 13:00-17:00 Pl / A1- Pl / A2 18:00-21:00 C1 / C2 Danseafgift: 13:00-17:00 = 100,- kr. 18:00-21:00 = 100,- kr. Hele dagen = 150,- kr. Der må IKKE medbringes egne drikkevarer i Centeret, SKAL købes i cafeen. Caller: Johnny Preston (USA) Bent Husted (clubcallere) Cafeen er åben under dansen, her kan købe vand, kaffe, kage og sandwich m.v. hele dagen. Inger Telf.: (+45) Dansegulve: Parketgulv, brug kun rene sko med bløde såler. Forbehold for ændringer. Østjysk Square Dance Club

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere